Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1008 - Mã HS 10081000: Hạt kiều mạch dùng làm thức ăn cho người, tên khoa học: Fagopyrum esculentum moench, không dùng để gieo trồng, không dùng làm thức ăn chăn nuôi, không thuộc danh mục cities, mới 100%... (mã hs hạt kiều mạch d/ hs code hạt kiều mạc)
- Mã HS 10081000: Hạt kiều mạch dùng làm thức ăn cho người, tên khoa học: Fagopyrum esculentum moench, không dùng để gieo trồng, không dùng làm thức ăn chăn nuôi, không thuộc danh mục cities, mới 100%... (mã hs hạt kiều mạch d/ hs code hạt kiều mạc)
- Mã HS 10082900: Hạt kê đỏ (Red millet in husk) dùng làm thức ăn chăn nuôi. Quy cách đóng gói: Net weight 25 kg/ bao. Hàng mới 100%... (mã hs hạt kê đỏ red/ hs code hạt kê đỏ r)
- Mã HS 10082900: Hạt kê đỏ, tên khoa học: Panicum Miliaceuml, không thuộc danh mục cities, mới 100%... (mã hs hạt kê đỏtên k/ hs code hạt kê đỏtê)
- Mã HS 10082900: Hạt kê (30kg/bao, hàng chỉ qua sơ chế thông thường) dùng cho người, mới 100%... (mã hs hạt kê 30kg/ba/ hs code hạt kê 30kg)
- Mã HS 10082900: Hạt kê hữu cơ Organic Hulled Millet (sơ chế thông thường bằng cách sấy khô), 500g/gói; NSX: HEALTH PARADISE SDN;HSD: 17 tháng kể từ ngày SX. Hàng mới 100%... (mã hs hạt kê hữu cơ o/ hs code hạt kê hữu c)
- Mã HS 10082900: Hạt kê (30kg/bao), mới 100%... (mã hs hạt kê 30kg/ba/ hs code hạt kê 30kg)
- Mã HS 10085000: Hạt Quinoa Đỏ Organic- Organic Red Quinoa, 500g, hàng mới 100%... (mã hs hạt quinoa đỏ o/ hs code hạt quinoa đ)
- Mã HS 10085000: Hạt Quinoa đỏ (Hạt diêm mạch, hàng mới 100%, đóng 80 bao(25Kgs/bao), nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs hạt quinoa đỏ/ hs code hạt quinoa đ)
- Mã HS 10085000: Hạt Quinoa đen (Hạt diêm mạch, hàng mới 100%, đóng 80 bao(25Kgs/bao), nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs hạt quinoa đen/ hs code hạt quinoa đ)
- Mã HS 10085000: Hạt Quinoa trắng (Hạt diêm mạch, hàng mới 100%, đóng 80 bao (25Kgs/bao), nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs hạt quinoa trắn/ hs code hạt quinoa t)
- Mã HS 10085000: Hạt Quinoa hữu cơ (hạt diêm mạch hữu cơ), Organic white quinoa, tên khoa học: Chenopodium quinoa willd, 25 kgs/ Bao, Hàng Mới 100%... (mã hs hạt quinoa hữu/ hs code hạt quinoa h)
- Mã HS 10089000: HẠT KÊ ĐỎ- RED MILLET (25 KG/ BAO), HÀNG MỚI QUA SƠ CHẾ (SẤY KHÔ) VÀ LÀM SẠCH THÔNG THƯỜNG, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs hạt kê đỏ red/ hs code hạt kê đỏ r)
- Mã HS 10089000: HẠT KÊ TRẮNG- WHITE MILLET (25 KGS/ BAO), HÀNG MỚI QUA SƠ CHẾ (SẤY KHÔ) VÀ LÀM SẠCH THÔNG THƯỜNG, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs hạt kê trắng w/ hs code hạt kê trắng)
- Mã HS 10089000: Đậu quả vanilla đã sấy khô, dùng để làm gia vị, hàng sử dụng cho cá nhân (2kg/gói), hàng mới 100%, NCC: SPICEJUNGLE... (mã hs đậu quả vanilla/ hs code đậu quả vani)
- Mã HS 10089000: Bột sắn dây- 1kg (12 hủ/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột sắn dây 1k/ hs code bột sắn dây)
- Mã HS 10089000: Bột sắn dây- 500gr (15 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột sắn dây 50/ hs code bột sắn dây)
- Mã HS 10089000: Bột ngũ cốc- 300gr (10 chai/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột ngũ cốc 30/ hs code bột ngũ cốc)
- Mã HS 10089000: Bột mè đen hạt sen- 350gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột mè đen hạt/ hs code bột mè đen h)
- Mã HS 10089000: Bột đậu nành hạt sen- 350gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột đậu nành hạ/ hs code bột đậu nành)
- Mã HS 10089000: Bột đậu đen xanh lòng hạt sen- 350gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột đậu đen xan/ hs code bột đậu đen)
- Mã HS 10089000: Bột đậu xanh hạt sen- 350gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột đậu xanh hạ/ hs code bột đậu xanh)
- Mã HS 10089000: Bột 5 thứ đậu hạt sen- 350gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100%... (mã hs bột 5 thứ đậu h/ hs code bột 5 thứ đậ)
- Mã HS 10089000: Hạt đậu phụng làm thực phẩm. 25 kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt đậu phụng l/ hs code hạt đậu phụn)