Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1006 - Mã HS 10061010: Hạt giống lúa lai đại dương 1 đóng bao 40kg/bao, hàng mới 100% do trung quốc sản xuất(tên khoa học Oryza sativa)... (mã hs hạt giống lúa l/ hs code hạt giống lú)
- Mã HS 10061010: Thóc giống lúa lai Nhị ưu 838... (mã hs thóc giống lúa/ hs code thóc giống l)
- Mã HS 10061010: Giống lúa lai N ưu 69... (mã hs giống lúa lai n/ hs code giống lúa la)
- Mã HS 10061010: Giống lúa lai Đắc Ưu 11... (mã hs giống lúa lai đ/ hs code giống lúa la)
- Mã HS 10061010: Hạt gống lúa. Tên kha học: Oryza Sativa. L. Loại: POKKALI. Nhà cung cấp: Viện nghiên cứu lúa quốc tế IRRI. Mới 100%... (mã hs hạt gống lúa t/ hs code hạt gống lúa)
- Mã HS 10061010: Hạt lúa lai Nhị Ưu 838. Mã lô giống: 52. 01. LL. F1. NK19. 005. Trung Quốc sản xuất, hàng mới 100%, đóng bao đồng nhất 40kg/bao/PP; 1kg/PE... (mã hs hạt lúa lai nhị/ hs code hạt lúa lai)
- Mã HS 10061010: HẠT GIỐNG LÚA- KÈM GP KDTV SỐ 5603/BVTV-KD VÀ GP NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG SỐ 1554/GPNK- TT-CLT... (mã hs hạt giống lúa/ hs code hạt giống lú)
- Mã HS 10061010: GIỐNG LÚA LAI BA DÒNG NHỊ ƯU 838, HÀNG DO TRUNG QUỐC SẢN XUẤT, MỚI 100%, ĐÓNG 30KG/BAO... (mã hs giống lúa lai b/ hs code giống lúa la)
- Mã HS 10061010: Hạt giống lúa lai đại dương 1 đóng bao 40kg/bao, hàng mới 100% do trung quốc sản xuất(tên khoa học Oryza sativa)... (mã hs hạt giống lúa l/ hs code hạt giống lú)
- Mã HS 10061010: Hạt lúa giống OM5451 XN1, 40KG/Bao... (mã hs hạt lúa giống o/ hs code hạt lúa giốn)
- Mã HS 10061090: Lúa (không dùng làm thức ăn chăn nuôi, xuất xứ: campuchia)... (mã hs lúa không dùng/ hs code lúa không d)
- Mã HS 10061090: Cháo gấu Đỏ Cá 50gr x50... (mã hs cháo gấu đỏ cá/ hs code cháo gấu đỏ)
- Mã HS 10061090: Cháo gấu Đỏ Thịt Bằm 50gr x50... (mã hs cháo gấu đỏ thị/ hs code cháo gấu đỏ)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 92/TTR-ĐTTHCPN/07. JAN. 2020, TK XUẤT 310414422620/CPNHANHHCM/12. DEC. 2019... (mã hs gạo lứt hàng x/ hs code gạo lứt hàn)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt sushi Nhật hạt ngắn hữu cơ Clearspring- Clearspring Organic Sushi Rice Short Grain Japanese Style (500g/hộp x 12 hộp/thùng). HSD: 11/06/2021... (mã hs gạo lứt sushi n/ hs code gạo lứt sush)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT RED CARGO 1KG*12/BAO RED CARGO RICE, HÀNG MỚI 100%, SƠ CHẾ THÔNG THƯỜNG, KHÔNG CHỊU VAT... (mã hs gạo lứt red car/ hs code gạo lứt red)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨC BROWN RICE 1KG*12/BAO THAI JASMINE BROWN RICE, HÀNG MỚI 100%, SƠ CHẾ THÔNG THƯỜNG, KHÔNG CHỊU VAT... (mã hs gạo lức brown r/ hs code gạo lức brow)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT HIỆU AN GIA KHANG, 1 BAO 0. 5KG... (mã hs gạo lứt hiệu an/ hs code gạo lứt hiệu)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt Việt Nam giống Nhật 5% tấm, đóng trong 50 bao PP 20kg (4 bao PE x 5 kg20 kg) (nhãn bao NO HOOK 6 x 5KG)... (mã hs gạo lứt việt na/ hs code gạo lứt việt)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt (trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50. 02 kg/ bao)... (mã hs gạo lứt trọng/ hs code gạo lứt trọ)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT THƠM VIỆT NAM 5% TẤM (GẠO ĐÓNG XÁ TRONG CONTAINER, 24, 5 TẤN/ CONTAINER)... (mã hs gạo lứt thơm vi/ hs code gạo lứt thơm)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨC RANG KHÔ... (mã hs gạo lức rang kh/ hs code gạo lức rang)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨC... (mã hs gạo lức/ hs code gạo lức)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT JAPONICA VIỆT NAM (GẠO ĐÓNG XÁ TRONG CONTINER, 24, 5 TẤN/CONT)... (mã hs gạo lứt japonic/ hs code gạo lứt japo)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt sấy "Vegetarian Brown Rice" (250Gr x 48). Hàng mới 100%... (mã hs gạo lứt sấy ve/ hs code gạo lứt sấy)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT CHIÊN... (mã hs gạo lứt chiên/ hs code gạo lứt chiê)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT ĐỎ 5% TẤM, HÀNG ĐÓNG 893, 75 KG/ JUMBO BAG, KHÔNG MARKING... (mã hs gạo lứt đỏ 5% t/ hs code gạo lứt đỏ 5)
- Mã HS 10062090: Gạo lức 10% tấm, gồm 4500 bao tịnh 1000kg/bao, cả bì 1003. 40kg/bao. Đóng đồng nhất... (mã hs gạo lức 10% tấm/ hs code gạo lức 10%)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT JASMINE 5% TẤM, HÀNG ĐÓNG XÁ 24, 5 TẤN/ CONTAINER, KHÔNG MARKING... (mã hs gạo lứt jasmine/ hs code gạo lứt jasm)
- Mã HS 10062090: Gạo lức xay không nhãn hiệu (mới 100%)... (mã hs gạo lức xay khô/ hs code gạo lức xay)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT ĐEN 5% TẤM 0. 5KGx12/CARTON, NUTRICHOICE BRAND... (mã hs gạo lứt đen 5%/ hs code gạo lứt đen)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt nếp, 5% tấm, tịnh 10kg/bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. HĐ HĐ 347-019/AND-EX/JFC (19/12/2019)... (mã hs gạo lứt nếp 5%/ hs code gạo lứt nếp)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt (Sushi Hikari), 5% tấm, tịnh 20kg/bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. HĐ 347-019/AND-EX/JFC (19/12/2019)... (mã hs gạo lứt sushi/ hs code gạo lứt sus)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT ĐỎ HẠT DÀI 5% TẤM 1000KG/ JUMBO BAG, KHÔNG MARKING... (mã hs gạo lứt đỏ hạt/ hs code gạo lứt đỏ h)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT CHÁY TỎI... (mã hs gạo lứt cháy tỏ/ hs code gạo lứt cháy)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT... (mã hs gạo lứt/ hs code gạo lứt)
- Mã HS 10062090: BÁNH HỎI GẠO LỨT... (mã hs bánh hỏi gạo lứ/ hs code bánh hỏi gạo)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt hạt ngắn (Sushi Hikari), 5% tấm, tịnh 20kg/bao, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. HĐ 354-019/AND-EX/JFC (ngày 25/12/2019)... (mã hs gạo lứt hạt ngắ/ hs code gạo lứt hạt)
- Mã HS 10062090: Gạo lứt 5% tấm đóng bao PP 20kg... (mã hs gạo lứt 5% tấm/ hs code gạo lứt 5% t)
- Mã HS 10062090: GẠO LỨT NÂU JASMINE 5% TẤM 5KGx8, LOTUS BRAND... (mã hs gạo lứt nâu jas/ hs code gạo lứt nâu)
- Mã HS 10063030: GẠO NẾP THÁI LAN (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 49kg/Bao)... (mã hs gạo nếp thái la/ hs code gạo nếp thái)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp Lào 25% tấm (hàng đóng gói TL tịnh 50kg/bao, TL cả bì 50. 02kg/bao)... (mã hs gạo nếp lào 25%/ hs code gạo nếp lào)
- Mã HS 10063030: Nếp (50KG/Bao)... (mã hs nếp 50kg/bao/ hs code nếp 50kg/ba)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp trắng thái lan đã xát (Thai White Glutinous Rice 10 %) Hàng đóng gói đồng nhất 49 kg/bao... (mã hs gạo nếp trắng t/ hs code gạo nếp trắn)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp Lào (hàng đóng gói TL tịnh 50kg/bao, TL cả bì 50. 02kg/bao)... (mã hs gạo nếp lào hà/ hs code gạo nếp lào)
- Mã HS 10063030: GẠO NẾP 1KG*12/BAO-THAI WHITE GLUTINOUS RICE, HÀNG MỚI 100%, SƠ CHẾ THÔNG THƯỜNG, KHÔNG CHỊU VAT... (mã hs gạo nếp 1kg*12// hs code gạo nếp 1kg*)
- Mã HS 10063030: NẾP THƠM Fragrant glutinous rice, 12bags/ctn; 1bag36oz; 12kgs/CTN;, hàng mới 100%... (mã hs nếp thơm fragra/ hs code nếp thơm fra)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp... (mã hs gạo nếp/ hs code gạo nếp)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp 5% tấm. Đóng trong bao PP mới 50 kg/ 1 bao.... (mã hs gạo nếp 5% tấm/ hs code gạo nếp 5% t)
- Mã HS 10063030: NÊP LONG AN 10% TÂM. DONG GOI TRONG BAO PP + PE 25KGS... (mã hs nêp long an 10%/ hs code nêp long an)
- Mã HS 10063030: NẾP 10% TẤM XUẤT KHẨU; TỊNH TRONG BAO ĐỒNG NHẤT 50KG/BAO... (mã hs nếp 10% tấm xuấ/ hs code nếp 10% tấm)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp 10% tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao.... (mã hs gạo nếp 10% tấm/ hs code gạo nếp 10%)
- Mã HS 10063030: NÊP, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 25KG... (mã hs nêp đóng đồng/ hs code nêp đóng đồ)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50. 25kg/bao... (mã hs gạo nếp hàng đ/ hs code gạo nếp hàn)
- Mã HS 10063030: GAO NEP VIETNAM 10% TAM. GOM 10. 000 BAO PP 50KG... (mã hs gao nep vietnam/ hs code gao nep viet)
- Mã HS 10063030: Gạo trắng 5% tấm, đóng bao PP 25kg. bao... (mã hs gạo trắng 5% tấ/ hs code gạo trắng 5%)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp 15 % tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao... (mã hs gạo nếp 15 % tấ/ hs code gạo nếp 15 %)
- Mã HS 10063030: Nếp hiệu KINGO. Đóng trong bao tịnh 2kg, 6 bao 2kg đóng trong 1 thùng carton tịnh 12kg/thùng. NW 3, 60 MTS. Trị giá 3, 546. 00 USD... (mã hs nếp hiệu kingo/ hs code nếp hiệu kin)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp Việt Nam hiệu Trái Dưa Hấu đóng bao 25kgs... (mã hs gạo nếp việt na/ hs code gạo nếp việt)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp (hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50. 02kg/bao)... (mã hs gạo nếp hàng đ/ hs code gạo nếp hàn)
- Mã HS 10063030: NẾP VIỆT NAM 5% TẤM. ĐÓNG BAO PP 50 KG/ BAO. NHÃN BAO: MALAYSIA... (mã hs nếp việt nam 5%/ hs code nếp việt nam)
- Mã HS 10063030: Nep, dong goi 18kg/bao... (mã hs nep dong goi 1/ hs code nep dong go)
- Mã HS 10063030: Nếp Premium 2% tấm (2000 bao 20 kg)... (mã hs nếp premium 2%/ hs code nếp premium)
- Mã HS 10063030: Gạo tẻ. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng bao cả bì đồng nhất 50, 25kg/bao... (mã hs gạo tẻ xuất xứ/ hs code gạo tẻ xuất)
- Mã HS 10063030: Nếp Việt Nam 10% Tấm. Đóng hàng loại bao 50kg... (mã hs nếp việt nam 10/ hs code nếp việt nam)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50, 25kg/bao... (mã hs gạo nếp xuất x/ hs code gạo nếp xuấ)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp 5% tấm, hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50kgs. Tổng cộng 920 bao... (mã hs gạo nếp 5% tấm/ hs code gạo nếp 5% t)
- Mã HS 10063030: NÊP 10% TÂM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG... (mã hs nêp 10% tâm đó/ hs code nêp 10% tâm)
- Mã HS 10063030: NÊP. ĐÓNG BAO PP/PE 25KGS.... (mã hs nêp đóng bao p/ hs code nêp đóng ba)
- Mã HS 10063030: Nep 5% tam, đóng gói 1Kg x20/ bao#VN... (mã hs nep 5% tam đón/ hs code nep 5% tam)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp (đóng bao đồng nhất, trọng lượng tịnh 50kg/bao; trọng lượng cả bì 50, 1kg/bao)... (mã hs gạo nếp đóng b/ hs code gạo nếp đón)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp 10 % tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao... (mã hs gạo nếp 10 % tấ/ hs code gạo nếp 10 %)
- Mã HS 10063030: Nếp 5% tấm (Xuất xứ Việt Nam 100%). Hàng đóng đồng nhất 30 kgs/bao PP- Vietnamese Glutinous Rice (Crop 2019)... (mã hs nếp 5% tấm xuấ/ hs code nếp 5% tấm)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp (#180) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo nếp #180/ hs code gạo nếp #18)
- Mã HS 10063030: GẠO NẾP TÂY BẮC KHÔ... (mã hs gạo nếp tây bắc/ hs code gạo nếp tây)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp nguyên hạt 25%tấm (hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 25kg/bao, trọng lượng cả bì 25. 01kg/bao)... (mã hs gạo nếp nguyên/ hs code gạo nếp nguy)
- Mã HS 10063030: Nếp thơm 2% tấm (937 bao 40 LBS18. 14 kg)... (mã hs nếp thơm 2% tấm/ hs code nếp thơm 2%)
- Mã HS 10063030: NÊP 5% TÂM. ĐÓNG BAO PP+PE 25KG... (mã hs nêp 5% tâm đón/ hs code nêp 5% tâm)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp 5% tấm đóng bao PP 20kg... (mã hs gạo nếp 5% tấm/ hs code gạo nếp 5% t)
- Mã HS 10063030: Gạo nếp tím than 5% tấm đóng bao PP 20kg... (mã hs gạo nếp tím tha/ hs code gạo nếp tím)
- Mã HS 10063030: Gạo Nếp trắng Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 50 kgs... (mã hs gạo nếp trắng v/ hs code gạo nếp trắn)
- Mã HS 10063040: Gạo Tẻ đã xát (Thai hommali rice 100% grade B) Hàng đóng gói đồng nhất 49 kg/bao... (mã hs gạo tẻ đã xát/ hs code gạo tẻ đã xá)
- Mã HS 10063040: GẠO THAI HOM MALI, 5KG*4/BAO- THAI HOM MALI RICE 100% GRADE B, HÀNG MỚI 100%, SƠ CHẾ THÔNG THƯỜNG, KHÔNG CHỊU VAT... (mã hs gạo thai hom ma/ hs code gạo thai hom)
- Mã HS 10063040: Gạo Thái Hommali Rice (5kgs x 8 túi/ bao)... (mã hs gạo thái hommal/ hs code gạo thái hom)
- Mã HS 10063091: Gạo Trắng Japonica DS1 Việt Nam 5% Tấm, Hàng Đóng Bao Đồng Nhất 18. 150Kg/Bao.... (mã hs gạo trắng japon/ hs code gạo trắng ja)
- Mã HS 10063091: Gạo Thơm KDM Việt Nam 5% Tấm Xuất Khẩu, Hàng Đóng Bao Đồng Nhất 20Kg/ Bao.... (mã hs gạo thơm kdm vi/ hs code gạo thơm kdm)
- Mã HS 10063091: Gạo Lức Việt Nam 5% Tấm Xuất Khẩu, Hàng Đóng Bao Đồng Nhất 50Kg/ Bao... (mã hs gạo lức việt na/ hs code gạo lức việt)
- Mã HS 10063099: Gạo mẫu, xuất xứ: Singapore... (mã hs gạo mẫu xuất x/ hs code gạo mẫu xuấ)
- Mã HS 10063099: GẠO- DAWAAT BASMATI RICE (20X1KG). HÀNG MỚI 100%.... (mã hs gạo dawaat bas/ hs code gạo dawaat)
- Mã HS 10063099: GẠO- TEMASEK GOLD BASMATI RICE (20X1KG). HÀNG MỚI 100%.... (mã hs gạo temasek go/ hs code gạo temasek)
- Mã HS 10063099: Gạo- PG IDLI RICE (20x 25kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs gạo pg idli ri/ hs code gạo pg idli)
- Mã HS 10063099: Gạo- PG PONNI RICE (25x 25kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs gạo pg ponni r/ hs code gạo pg ponn)
- Mã HS 10063099: Gạo- DUBAR BASMATI RICE (20x1kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs gạo dubar basm/ hs code gạo dubar b)
- Mã HS 10063099: Gạo- SUPER BASMATI RICE (20X1kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs gạo super basm/ hs code gạo super b)
- Mã HS 10063099: Gạo- PG GOLD BASMATI RICE (25x25kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs gạo pg gold ba/ hs code gạo pg gold)
- Mã HS 10063099: Gạo- SUPPER BASMATI RICE (20x5kg/carton), hàng mới 100%... (mã hs gạo supper bas/ hs code gạo supper)
- Mã HS 10063099: Gạo cao cấp Basmati- Zeeba Premium Basmati Rice (1X20kg/carton)... (mã hs gạo cao cấp bas/ hs code gạo cao cấp)
- Mã HS 10063099: Gạo không vo trộn 16 loại ngũ cốc Miyagi Tsuya Hime- Miyagi Tsuya Hime 16 grain mix, 300g/túi. Nhà SX: Ohyama Co. , Ltd. , HSD: 15/09/2020. Hàng mới 100%... (mã hs gạo không vo tr/ hs code gạo không vo)
- Mã HS 10063099: Gạo Idly, hiệu Aachi, tên khoa học: Oryza sativa, đóng gói 5kg/ gói, 4 gói/ thùng (Pkg), 50 thùng, xuất xứ Ấn độ, hàng mới 100%... (mã hs gạo idly hiệu/ hs code gạo idly hi)
- Mã HS 10063099: Gạo Ponni Boiled, hiệu Aachi, tên khoa học: Oryza sativa, đóng gói 5kg/ gói, 4 gói/ thùng (Pkg), 50 thùng xuất xứ Ấn độ, hàng mới 100%... (mã hs gạo ponni boile/ hs code gạo ponni bo)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng IR 64 (5% tấm)... (mã hs gạo trắng ir 64/ hs code gạo trắng ir)
- Mã HS 10063099: Mẫu gạo (0. 9kg/túi)... (mã hs mẫu gạo 09kg// hs code mẫu gạo 09)
- Mã HS 10063099: GẠO TRẮNG, 25% TẤM- dùng trong sản xuất bia- (50kgs/bag) hàng mới qua sơ chế thông thường và làm sạch; hàng mới 100%... (mã hs gạo trắng25% t/ hs code gạo trắng25)
- Mã HS 10063099: Gạo lào đã sát toàn bộ và đã được đánh bóng (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50. 02 kg/bao)... (mã hs gạo lào đã sát/ hs code gạo lào đã s)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng NIIGATAKEN SAN CHIHOMINORI đã xát và đánh bóng, 2 kgs/túi, mới 100%... (mã hs gạo trắng niiga/ hs code gạo trắng ni)
- Mã HS 10063099: Hạt gạo tẻ trắng (hạt dài) Myanmar Emata 25% tên khoa học là Oryza Sativa, đã xát trắng chưa chế biến cách khác, mới 100%. Không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Sp dùng cho người, 50kg/bao, mùa vụ 2019... (mã hs hạt gạo tẻ trắn/ hs code hạt gạo tẻ t)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine, 5% tấm, NW: 25 kg/bao, GW: 25. 1kg/bao... (mã hs gạo jasmine 5%/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo sushi Nhật hạt ngắn hữu cơ Clearspring- Clearspring Organic Sushi Rice Short Grain Japanese Style (500g/hộp x 12 hộp/thùng). HSD: 11/06/2021... (mã hs gạo sushi nhật/ hs code gạo sushi nh)
- Mã HS 10063099: Gạo Nhật hạt ngắn Iwate Hitomebore Musenmai, đóng trong 200 túi giấy 20kg (10 bao PE x 2kg 20kg).... (mã hs gạo nhật hạt ng/ hs code gạo nhật hạt)
- Mã HS 10063099: Gạo Nhật Komeyano Tokusen (Gạo Nhật hạt ngắn), đóng trong 175 túi giấy 20kg (4 bao PE x 5kg 20kg).... (mã hs gạo nhật komeya/ hs code gạo nhật kom)
- Mã HS 10063099: Gạo mẫu... (mã hs gạo mẫu/ hs code gạo mẫu)
- Mã HS 10063099: Gạo mẫu (1. 06kg/túi)... (mã hs gạo mẫu 106kg/ hs code gạo mẫu 10)
- Mã HS 10063099: Gạo mẫu, dùng để làm mẫu thí nghiệm... (mã hs gạo mẫu dùng đ/ hs code gạo mẫu dùn)
- Mã HS 10063099: Gạo mẫu (1kg/túi)... (mã hs gạo mẫu 1kg/tú/ hs code gạo mẫu 1kg)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica trộn gạo, hàng đóng trong bao P. P, đồng nhất 20 kgs/bao... (mã hs gạo japonica tr/ hs code gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo Thái Pathumthani Frangrant rice (5kgs x 10 túi/ bao)... (mã hs gạo thái pathum/ hs code gạo thái pat)
- Mã HS 10063099: Nguyên liệu thực phẩm: Gạo lứt, 5 kg/ túi, 1 túi/ thùng, do Công ty TNHH ANBER sản xuất, SCB: 04/DF-CBSP/ 2019, mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 10063099: Gạo Ý- Casa Rin Riso Arborio 6x1Kg... (mã hs gạo ý casa rin/ hs code gạo ý casa)
- Mã HS 10063099: Gạo japonica, hàng đóng trong bao P. P, đồng nhất 1, 05 tấn/bao... (mã hs gạo japonica h/ hs code gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm (Xuất xứ Việt Nam 100%) Hàng đóng đồng nhất 25kg/PP bag. White Rice 5% Broken... (mã hs gạo 5% tấm xuấ/ hs code gạo 5% tấm)
- Mã HS 10063099: GẠO JASMINE, PACKING: 36 LBS/BAG... (mã hs gạo jasmine pa/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: GẠO TẤM JASMINE, PACKING: 25 KGS/BAG... (mã hs gạo tấm jasmine/ hs code gạo tấm jasm)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica bổ sung 1% vitamin, hàng đóng đồng nhất trong bao P. E 40 LB/bao (18, 14 kg/bao), mỗi bao gồm 20 túi P. E loại 2 LB/túi. Số lượng: 23, 999 tấn; Đơn giá: 555, 82 USD/tấn... (mã hs gạo japonica bổ/ hs code gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% Việt Nam, gồm 5, 200 bao, trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50. 155 kg/bao, xuất xứ Viet Nam... (mã hs gạo 5% việt nam/ hs code gạo 5% việt)
- Mã HS 10063099: Gạo Trắng (5451) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo trắng 5451/ hs code gạo trắng 5)
- Mã HS 10063099: Gạo trộn (80% jaopnica và 20% gao hạt dài), xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong 10 bao 1kg trong 1 bao master 10kg)... (mã hs gạo trộn 80% j/ hs code gạo trộn 80)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Utage), 5% tấm, tịnh 05kg/túi, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. HĐ 272-019/AND-EX/JFC ngày 10/12/2019.... (mã hs gạo hạt ngắn u/ hs code gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo DT8 5% tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao.... (mã hs gạo dt8 5% tấm/ hs code gạo dt8 5% t)
- Mã HS 10063099: GAO HAT TRON 3% TAM (DONG BAO 25KG NET/BAO AL SONBOLA & MARANAH)... (mã hs gao hat tron 3%/ hs code gao hat tron)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM JASMINE 5% TẤM 44KG/BAG, SUPER ELEPHANT BRAND... (mã hs gạo thơm jasmin/ hs code gạo thơm jas)
- Mã HS 10063099: GAO THOM HAT DAI VIET NAM 5% TAM (5451) (GAO THANH PHAM DA XAT TRANG VA DANH BONG)(VIETNAM LONG GRAIN FRAGRANT RICE 5% BROKEN (5451))... (mã hs gao thom hat da/ hs code gao thom hat)
- Mã HS 10063099: Gạo Thơm (#175) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo thơm #175/ hs code gạo thơm #1)
- Mã HS 10063099: GẠO VIỆT NAM, 5% TẤM. ĐÓNG BAO PP/PE TỊNH 20KG, 2 BAO PP/PE ĐÓNG VÀO 1 BAO PP MASTER (TỔNG 450 BAO MASTER)... (mã hs gạo việt nam 5/ hs code gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng hạt ngắn Việt Nam 5% tấm, đóng trong 2000 bao PP 22, 7kg (nhãn bao KOALA)... (mã hs gạo trắng hạt n/ hs code gạo trắng hạ)
- Mã HS 10063099: GAO 5% TAM (DONG BAO 5KGx6TUI/BAO MASTER TICAM)... (mã hs gao 5% tam don/ hs code gao 5% tam)
- Mã HS 10063099: Gạo Hạt ngắn và Trung đánh bóng bằng dầu (đóng đồng nhất 50 kg; Không nhan hiêu; Xuất xứ Việt Nam; 2% bao rỗng dự phòng)... (mã hs gạo hạt ngắn và/ hs code gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM LÀI 5% TẤM (GẠO ĐÓNG BAO JUMBO, 1000 KG/BAO JUMBO)... (mã hs gạo thơm lài 5%/ hs code gạo thơm lài)
- Mã HS 10063099: GAO TRANG 15% TAM DONG TRONG BAO PAPE 5 X 10KG ĐỰNG TRONG BAO 50KG... (mã hs gao trang 15% t/ hs code gao trang 15)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm (Japonica Rice 5% Broken) (đóng đồng nhất 2kg/bag, 10 bag/1 carton) xuất xứ Việt Nam... (mã hs gạo 5% tấm jap/ hs code gạo 5% tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica 5% tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong 25kg)... (mã hs gạo japonica 5%/ hs code gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo 15% tấm. Đóng trong bao PP, 50 kg/bao.... (mã hs gạo 15% tấm đó/ hs code gạo 15% tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Akitakomachi), 5% tấm, tịnh 5kg/túi, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. HĐ 313-019/AND-EX/JFC ngày 19/11/2019.... (mã hs gạo hạt ngắn a/ hs code gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Shuji Sushi), 5% tấm, tịnh 20kg/bao, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. HĐ 313-019/AND-EX/JFC ngày 19/11/2019.... (mã hs gạo hạt ngắn s/ hs code gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Don Don), 5% tấm, tịnh 2. 8kg/túi, 6 túi đóng trong 1 bao 16. 8kgs, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. HĐ 313-019/AND-EX/JFC ngày 19/11/2019.... (mã hs gạo hạt ngắn d/ hs code gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt vừa (JB Oishii), 5% tấm, tịnh 20kg/bao, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. HĐ 338-019/AND-EX/JFC (ngày 11/12/2019)... (mã hs gạo hạt vừa jb/ hs code gạo hạt vừa)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Takumi), 5% tấm, tịnh 20kg/bao, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. HĐ 326-019/AND-EX/JFC (ngày 03/12/2019).... (mã hs gạo hạt ngắn t/ hs code gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Komachi), 5% tấm, tịnh 20kg/bao, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. HĐ 326-019/AND-EX/JFC (ngày 03/12/2019).... (mã hs gạo hạt ngắn k/ hs code gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt ngắn (Fuji), 5% tấm, tịnh 10kg/bao, hàng mới 100%, hàng mẫu không thu phí, sx tại Việt Nam. HĐ 336-019/AND-EX/JFC (ngày 25/12/2019)... (mã hs gạo hạt ngắn f/ hs code gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo tẻ(VIETNAMESE RICE)... (mã hs gạo tẻvietname/ hs code gạo tẻvietn)
- Mã HS 10063099: GẠO TRĂNG, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 25KG... (mã hs gạo trăng đóng/ hs code gạo trăng đ)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng Việt Nam Jasmine 5% tấm, Vụ 2019 đóng gói 50kg/bao, hàng Việt Nam sản xuất mới 100%. 20x20'ST... (mã hs gạo trắng việt/ hs code gạo trắng vi)
- Mã HS 10063099: Gạo hàm châu 5% tấm đóng bao 18kg... (mã hs gạo hàm châu 5%/ hs code gạo hàm châu)
- Mã HS 10063099: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Gạo (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 10063099: GẠO HẠT DÀI 5% TẤM 800GRx25, FIVE RIVER BRAND... (mã hs gạo hạt dài 5%/ hs code gạo hạt dài)
- Mã HS 10063099: GẠO JAPONICA ĐÓNG BAO 25KG... (mã hs gạo japonica đó/ hs code gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo Trắng (DT8) 5% tấm, (VIETNAMESE FRAGRANT RICE 5% BROKEN (DT8)) (đóng bao PP 30 Kg.... (mã hs gạo trắng dt8/ hs code gạo trắng d)
- Mã HS 10063099: Gạo 5451 5% tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao... (mã hs gạo 5451 5% tấm/ hs code gạo 5451 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo Thơm (KDM) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50. 16Kgs Net/Bao... (mã hs gạo thơm kdm/ hs code gạo thơm kd)
- Mã HS 10063099: GAO THONG VIET NAM 5% TAM (DT8). GOM 21. 840 BAO BOPP 25KGS... (mã hs gao thong viet/ hs code gao thong vi)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine (#176) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50Kgs Net/Bao... (mã hs gạo jasmine #1/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: CỐM GẠO... (mã hs cốm gạo/ hs code cốm gạo)
- Mã HS 10063099: GAO NANG HOA 5% TÂM. DONG GOI TRONG BAO PP + PE 25KGS(HD: D86/PT-MLC/2019)... (mã hs gao nang hoa 5%/ hs code gao nang hoa)
- Mã HS 10063099: GAO OEM NANG HOA 5% TÂM. DONG GOI TRONG BAO PP + PE 25KGS(HD: D18/PT-MLC/2019)... (mã hs gao oem nang ho/ hs code gao oem nang)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng IR64 5% tấm... (mã hs gạo trắng ir64/ hs code gạo trắng ir)
- Mã HS 10063099: GẠO HẠT DÀI VIỆT NAM (VIETNAM LONG GRAIN RICE). HÀNG ĐỒNG NHẤT 24. 5 TẤN/ CONTAINER... (mã hs gạo hạt dài việ/ hs code gạo hạt dài)
- Mã HS 10063099: Gạo 504 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh... (mã hs gạo 504 15% tấm/ hs code gạo 504 15%)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh... (mã hs gạo thơm 15% tấ/ hs code gạo thơm 15%)
- Mã HS 10063099: Gạo OM5451 5% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh... (mã hs gạo om5451 5% t/ hs code gạo om5451 5)
- Mã HS 10063099: Gạo OM5451 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh... (mã hs gạo om5451 15%/ hs code gạo om5451 1)
- Mã HS 10063099: Gạo Đải Thơm 8 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh... (mã hs gạo đải thơm 8/ hs code gạo đải thơm)
- Mã HS 10063099: Gạo 504 (HT 2019) 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh... (mã hs gạo 504 ht 201/ hs code gạo 504 ht)
- Mã HS 10063099: Gao nhat 2% tam, dong goi 5kg/PA x 4/bao... (mã hs gao nhat 2% tam/ hs code gao nhat 2%)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm KDM. (DUOC DONG TRONG 2300 BAO PP/PE 50 KG TỊNH/BAO)... (mã hs gạo thơm kdm/ hs code gạo thơm kdm)
- Mã HS 10063099: Gạo Nhật... (mã hs gạo nhật/ hs code gạo nhật)
- Mã HS 10063099: GẠO KDM 5% TÂM. DONG GOI TRONG BAO PP+PE 25KGS(HD: D83/WYH-PT/2019)... (mã hs gạo kdm 5% tâm/ hs code gạo kdm 5% t)
- Mã HS 10063099: GAO HAM CHÂU 10% TÂM. DONG GOI TRONG BAO PP 25KGS(HD: D81/WYH-PT/2019)... (mã hs gao ham châu 10/ hs code gao ham châu)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm (1000 bao 25 kg)... (mã hs gạo 5% tấm 100/ hs code gạo 5% tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo nếp 5% tấm đóng bao 8 x 5kg... (mã hs gạo nếp 5% tấm/ hs code gạo nếp 5% t)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt trung 5% tấm đóng bao 25 kg... (mã hs gạo hạt trung 5/ hs code gạo hạt trun)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng 5%Tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao PP 50kg/bao)... (mã hs gạo trắng 5%tấm/ hs code gạo trắng 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo Lài... (mã hs gạo lài/ hs code gạo lài)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng jasmine 5% tấm; Đóng gói 25Kg/bao; Hàng Việt Nam sản xuất mới 100%... (mã hs gạo trắng jasmi/ hs code gạo trắng ja)
- Mã HS 10063099: Gạo ST24- 5%Tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao PE 50kg)... (mã hs gạo st24 5%tấm/ hs code gạo st24 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm KDM 5% tấm, hàng đóng đồng nhất trong bao PP/PE 25kgs. Tổng cộng 1000 bao... (mã hs gạo thơm kdm 5%/ hs code gạo thơm kdm)
- Mã HS 10063099: Gạo Việt Nam bổ sung 0, 55% vitamin, hàng đóng đồng nhất trong bao P. E 20 kg/bao (Mỗi bao 20 túi P. E loại 1 kg)... (mã hs gạo việt nam bổ/ hs code gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: GẠO TRỘN VIỆT NAM (80% GẠO JAPONICA VÀ 20% GẠO HẠT DÀI) 5% TẤM, TỊNH TRONG BAO ĐỒNG NHẤT(SKEL BRAND) 10KG... (mã hs gạo trộn việt n/ hs code gạo trộn việ)
- Mã HS 10063099: Gạo Calrose Việt Nam, hàng đóng trong bao đồng nhất 25KG gồm 5 túi, mỗi túi 5KG. Nhãn hiệu: GOLDEN SUN... (mã hs gạo calrose việ/ hs code gạo calrose)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine hiệu PAGODA. Đóng trong bao tịnh 8kg. NW 15, 60 MTS. Trị giá 11, 622. 00 USD... (mã hs gạo jasmine hiệ/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo Hoang Dã Hữu Cơ hiệu HS. Đóng trong bao tịnh 1kg, 10 bao 1kg đóng trong thùng carton tịnh 10kg/thùng. NW 0, 50 MTS. Trị giá 1, 753. 50 USD... (mã hs gạo hoang dã hữ/ hs code gạo hoang dã)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM 2019 5% TẤM ĐÓNG BAO PP 25KG... (mã hs gạo thơm 2019 5/ hs code gạo thơm 201)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica- 5%Tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao 40LBS)... (mã hs gạo japonica 5/ hs code gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo Trắng 5% Tấm (Vietnam White Rice 5% Broken (5451)), hàng mới 100%. đóng gói 50 kg/bao.... (mã hs gạo trắng 5% tấ/ hs code gạo trắng 5%)
- Mã HS 10063099: Gao Viet Nam Jasmine 20% tam, dong goi 4. 54Kg x 8/bao... (mã hs gao viet nam ja/ hs code gao viet nam)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm OM4900 Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 25kgs... (mã hs gạo thơm om4900/ hs code gạo thơm om4)
- Mã HS 10063099: Gạo nhật 5% tấm xuất theo hợp đồng số 19148 đóng bao đồng nhất 1kg x 15... (mã hs gạo nhật 5% tấm/ hs code gạo nhật 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica 3% tấm, xuất xứ Việt Nam, 25 kg bao net (5 kg x 5 bao), 25. 255 kg bao gross... (mã hs gạo japonica 3%/ hs code gạo japonica)
- Mã HS 10063099: GẠO JAPONICA 30% TẤM ĐÓNG TRONG BAO POPP 40LBS. ICHIBAN BRAND... (mã hs gạo japonica 30/ hs code gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo JASMIN 5% tấm, (VIETNAM ORIGIN JASMIN RICE 5% BROKEN) (đóng bao OPP 5KGS, 5 bao của 5kg vô 1 bao 25kg. )... (mã hs gạo jasmin 5% t/ hs code gạo jasmin 5)
- Mã HS 10063099: Gạo Thơm (Nàng Hoa) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo thơm nàng/ hs code gạo thơm nà)
- Mã HS 10063099: Gạo JAPONICA, 5% tấm... (mã hs gạo japonica 5/ hs code gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm. Đóng trong bao PP mới 50 kg/ 1 bao.... (mã hs gạo 5% tấm đón/ hs code gạo 5% tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm 5%. Đóng trong bao BOPP/PE mới, 25kg/1 bao,... (mã hs gạo thơm 5% đó/ hs code gạo thơm 5%)
- Mã HS 10063099: GẠO TRẮNG 5451_ 5% TẤM; ĐÓNG BAO PP 50KG/BAO; TỔNG CỘNG: 5. 000 BAO. NHÃN HIỆU: MALAYSIA... (mã hs gạo trắng 5451/ hs code gạo trắng 54)
- Mã HS 10063099: Gạo jaopnica, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao đồng nhất)... (mã hs gạo jaopnica x/ hs code gạo jaopnica)
- Mã HS 10063099: GẠO HẠT NGẮN VIỆT NAM (VIETNAM SHORT GRAIN RICE). HÀNG ĐỒNG NHẤT 20 KG/ BAO... (mã hs gạo hạt ngắn vi/ hs code gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng (504), 5% tấm... (mã hs gạo trắng 504/ hs code gạo trắng 5)
- Mã HS 10063099: GẠO VIỆT NAM 15% TẤM, ĐÓNG BAO PP/PE TỊNH 50KG... (mã hs gạo việt nam 15/ hs code gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: Gạo KDM, 5% tấm... (mã hs gạo kdm 5% tấm/ hs code gạo kdm 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo SUSHI, 5% tấm... (mã hs gạo sushi 5% t/ hs code gạo sushi 5)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM 4900 VIỆT NAM 5% TẤM. ĐÓNG BAO PP 50 KG/ BAO. NHÃN BAO: MALAYSIA... (mã hs gạo thơm 4900 v/ hs code gạo thơm 490)
- Mã HS 10063099: Gạo Nhật Iwate Hitomebore, đóng trong 10 túi giấy 20kg (Nhãn bao"không nhãn") (10 bao PE x 2kg 20kg).... (mã hs gạo nhật iwate/ hs code gạo nhật iwa)
- Mã HS 10063099: Gạo Nhật Niigata Koshihikari, đóng trong 02 túi giấy 20kg (Nhãn bao "không nhãn") (10 bao PE x 2kg 20kg).... (mã hs gạo nhật niigat/ hs code gạo nhật nii)
- Mã HS 10063099: Gạo đỏ 10% tấm. Đóng trong bao PP mới, 25 kg/1 bao.... (mã hs gạo đỏ 10% tấm/ hs code gạo đỏ 10% t)
- Mã HS 10063099: Gạo đen 10% tấm. Đóng trong bao PP mới, 25 kg/1 bao.... (mã hs gạo đen 10% tấm/ hs code gạo đen 10%)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine 5% tấm. Đóng bao BOPP 45. 4 kg(100LBS)/bao, tổng cộng 2, 292 bao... (mã hs gạo jasmine 5%/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng thơm Việt Nam 3% tấm (Nàng Hoa), đóng trong 1. 075 bao PP 20kg (nhãn bao ASIAN BANQUET)... (mã hs gạo trắng thơm/ hs code gạo trắng th)
- Mã HS 10063099: Gạo giống Nhật (Takumi), 5% tấm, tịnh 03kg/túi, 6 túi đựng trong 1 kiện, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. Hợp đồng 299-019/AND-EX/JFC (26/11/2019).... (mã hs gạo giống nhật/ hs code gạo giống nh)
- Mã HS 10063099: GAO VIETNAM (NANG HOA) 5% TAM. DONG GOI TRONG BAO PP +PE 25KGS... (mã hs gao vietnam na/ hs code gao vietnam)
- Mã HS 10063099: Gạo tẻ. (đã qua sơ chế). Hàng đóng bao tịnh đồng nhất 50Kg/bao, đống bao cả bì đồng nhất 50. 06Kg/bao... (mã hs gạo tẻ đã qua/ hs code gạo tẻ đã)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm (BLUE RIBBON FRAGRANT RICE) max 5% tấm; packing: 20lbs/bao x3bao/carton; PO: 5500165291... (mã hs gạo thơm blue/ hs code gạo thơm bl)
- Mã HS 10063099: Gạo 5451, 5% tấm... (mã hs gạo 5451 5% tấ/ hs code gạo 5451 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica 2% tấm (500 bao 20 kg)... (mã hs gạo japonica 2%/ hs code gạo japonica)
- Mã HS 10063099: GAO KDM. BAO 50KG PP+PE... (mã hs gao kdmbao 50k/ hs code gao kdmbao)
- Mã HS 10063099: Gao Nhat 3% tam, dong goi 25kg/bao... (mã hs gao nhat 3% tam/ hs code gao nhat 3%)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM (OM54510 5% TẤM 25KG/BAG, GOLDEN THREE STARS BRAND... (mã hs gạo thơm om545/ hs code gạo thơm om)
- Mã HS 10063099: Gạo ST 5% tấm/ ST RICE 5% BROKEN (đóng bao PP tịnh 40kg/bao)... (mã hs gạo st 5% tấm// hs code gạo st 5% tấ)
- Mã HS 10063099: Gạo ST21, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao 50LBS/bao)... (mã hs gạo st21 xuất/ hs code gạo st21 xu)
- Mã HS 10063099: Gạo 5451 5 % tấm. Đóng bao PP 50 kg/bao.... (mã hs gạo 5451 5 % tấ/ hs code gạo 5451 5 %)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm (DUOC DONG TRONG 1000 BAO BOPP 25KG TINH/BAO)... (mã hs gạo thơm duoc/ hs code gạo thơm du)
- Mã HS 10063099: Gạo Việt Nam. (DUOC DONG TRONG 5000 BOPP 25KG TINH/BAO)... (mã hs gạo việt nam/ hs code gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine. (DUOC DONG TRONG 1000 BAO BOPP 25KG TINH/BAO)... (mã hs gạo jasmine d/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM TRẮNG HẠT DÀI 5% TẤM 50KG, KHÔNG MARKING... (mã hs gạo thơm trắng/ hs code gạo thơm trắ)
- Mã HS 10063099: Gạo 100%Tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao PP 22. 68kg)... (mã hs gạo 100%tấm xu/ hs code gạo 100%tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo Việt Nam hạt dài 5% tấm (504), mùa vụ 2019. Đóng bao PP đồng nhất 50 kg/bao; cả bì 50, 13 kg/bao... (mã hs gạo việt nam hạ/ hs code gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng, 5% tấm, tịnh 25kg/bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. HĐ 199-019/AND-UT/NHT (02/08/2019), Phụ lục Hợp đồng số 01 (03/12/2019),... (mã hs gạo trắng 5% t/ hs code gạo trắng 5)
- Mã HS 10063099: GẠO TRÒN 5% TẤM 5KGx8/BAG, LOTUS CALROSE BRAND... (mã hs gạo tròn 5% tấm/ hs code gạo tròn 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo KDM 5% tấm/ KDM Rice 5% Broken- Packing in Laminate bag of 15kg net each, (N. W: 21, 225 TẤN)... (mã hs gạo kdm 5% tấm// hs code gạo kdm 5% t)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng Japonica Việt Nam 2% tấm, hàng đóng trong bao PP 50 kgs... (mã hs gạo trắng japon/ hs code gạo trắng ja)
- Mã HS 10063099: Gạo tẻ. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 25kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 25, 125kg/bao... (mã hs gạo tẻ xuất xứ/ hs code gạo tẻ xuất)
- Mã HS 10063099: GAO JASMINE 10% TAM DONG TRONG TUI PP (LONG PE BEN TRONG) 10KG... (mã hs gao jasmine 10%/ hs code gao jasmine)
- Mã HS 10063099: GAO THOM DONG TRONG BAO PP (LONG PE) 50KG TINH... (mã hs gao thom dong t/ hs code gao thom don)
- Mã HS 10063099: Gạo Trắng VN 5% tấm, hàng hóa đóng bao đồng nhất 25kg/bao... (mã hs gạo trắng vn 5%/ hs code gạo trắng vn)
- Mã HS 10063099: GẠO (RICE). HÀNG ĐỒNG NHẤT 20KG/ BAO,... (mã hs gạo rice hàn/ hs code gạo rice)
- Mã HS 10063099: Calrose round rice 5% broken (Enriched vitamins), Packing 18kg/ bag... (mã hs calrose round r/ hs code calrose roun)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine 5%tấm, NW: 25 kg/bao, GW: 25. 1kg/bao... (mã hs gạo jasmine 5%t/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt tròn Japonica, 5% tấm... (mã hs gạo hạt tròn ja/ hs code gạo hạt tròn)
- Mã HS 10063099: GẠO KDM 5% TẤM 25KG, KHÔNG MARKING... (mã hs gạo kdm 5% tấm/ hs code gạo kdm 5% t)
- Mã HS 10063099: Gạo Việt Nam 25% tấm. Đóng bao PP đơn 50 kg tịnh/bao. Giao hàng bằng tàu.... (mã hs gạo việt nam 25/ hs code gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: GAO. ĐÓNG BAO PP/PE 25KGS.... (mã hs gao đóng bao p/ hs code gao đóng ba)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm thượng hạng số 4- 05% tấm, đóng đồng nhất trong bao BOPP, trọng lượng tịnh 25 kg/bao... (mã hs gạo thơm thượng/ hs code gạo thơm thư)
- Mã HS 10063099: Gạo Đài Thơm Việt Nam, gồm 16, 650 bao, trọng lượng tịnh 22. 5kg/bao, trọng lượng cả bì 22. 592 kg/bao, xuất xứ Viet Nam... (mã hs gạo đài thơm vi/ hs code gạo đài thơm)
- Mã HS 10063099: GẠO JASMINE VIỆT NAM 5% TẤM(Gạo đóng bao BOPP/PE 25kg/bao... (mã hs gạo jasmine việ/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo Việt Nam 5% Tấm.... (mã hs gạo việt nam 5%/ hs code gạo việt nam)
- Mã HS 10063099: Gạo Paponica, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao 25KG)... (mã hs gạo paponica x/ hs code gạo paponica)
- Mã HS 10063099: Gạo, hàng mẫu (500g/túi), hàng mới 100%... (mã hs gạo hàng mẫu/ hs code gạo hàng mẫ)
- Mã HS 10063099: GẠO THƠM LÀI VIỆT NAM KDM 5% TẤM (GẠO ĐÓNG BAO BOPP 100 LBS (45. 36KG), NET 399, 89376 TẤN, TRỊ GIÁ 237. 536, 89 USD, NHÃN HIỆU MA FAMILLE)... (mã hs gạo thơm lài vi/ hs code gạo thơm lài)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm, gồm 5000 bao tịnh 50kg/bao, cả bì 50. 14kg/bao. Đóng đồng nhất... (mã hs gạo 5% tấm gồm/ hs code gạo 5% tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo hạt tròn 5% tấm đóng bao 25kg... (mã hs gạo hạt tròn 5%/ hs code gạo hạt tròn)
- Mã HS 10063099: Gạo Hàm Châu, xuất xứ Việt Nam, 12 kg thung net (1kgs x 12 bags), 12. 64 kg thung gross... (mã hs gạo hàm châuxu/ hs code gạo hàm châu)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm (20 bao, 1tấn/bao/pallet)... (mã hs gạo 5% tấm 20/ hs code gạo 5% tấm)
- Mã HS 10063099: Gạo Fragrant 5% tấm (1265 bao 40 LBS18. 14 kg)... (mã hs gạo fragrant 5%/ hs code gạo fragrant)
- Mã HS 10063099: Gạo tẻ (Xuất xứ Việt Nam 100%) Hàng đóng đồng nhất 25KG/BOPP bag. Mixed Japonica Rice... (mã hs gạo tẻ xuất xứ/ hs code gạo tẻ xuất)
- Mã HS 10063099: GẠO SIÊU JASMINE 5% TẤM 18KG, RICEFIELD BRAND... (mã hs gạo siêu jasmin/ hs code gạo siêu jas)
- Mã HS 10063099: GẠO HẠT NGẮN 5% TẤM, 10KG/BAG, NISSHIN MAI BRAND... (mã hs gạo hạt ngắn 5%/ hs code gạo hạt ngắn)
- Mã HS 10063099: Gạo 5% tấm đóng bao 10kg... (mã hs gạo 5% tấm đóng/ hs code gạo 5% tấm đ)
- Mã HS 10063099: GẠO SUSHI 5% TẤM, 1000KG/ JUMBO BAG, LOTUS BRAND... (mã hs gạo sushi 5% tấ/ hs code gạo sushi 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo đồ 5% tấm đóng bao 10kg... (mã hs gạo đồ 5% tấm đ/ hs code gạo đồ 5% tấ)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm 4900- 5% tấm đóng bao 10kg... (mã hs gạo thơm 4900/ hs code gạo thơm 490)
- Mã HS 10063099: GẠO JASMINE, 5% TẤM... (mã hs gạo jasmine 5%/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm RVT, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng trong bao PP 50kg (5 bao 10kg trong một bao PP 50kg). Tổng cộng 440 bao PP 50kg... (mã hs gạo thơm rvt x/ hs code gạo thơm rvt)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine (#2) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo jasmine #2/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 5lbs/bao x 8bao/thùng... (mã hs gạo thơm jasmi/ hs code gạo thơm ja)
- Mã HS 10063099: Gạo Thơm (DT8) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50Kgs Net/Bao... (mã hs gạo thơm dt8/ hs code gạo thơm dt)
- Mã HS 10063099: GAO 5% TÂM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG... (mã hs gao 5% tâm đón/ hs code gao 5% tâm)
- Mã HS 10063099: GẠO KDM 5% TẤM, 1 TẤN/ JUMBO BAG, KHÔNG MARKING... (mã hs gạo kdm 5% tấm/ hs code gạo kdm 5% t)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm 4900-5% tấm đóng bao 25kg... (mã hs gạo thơm 49005/ hs code gạo thơm 490)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng 504-5% tấm đóng bao 25kg... (mã hs gạo trắng 5045/ hs code gạo trắng 50)
- Mã HS 10063099: Gạo tẻ... (mã hs gạo tẻ/ hs code gạo tẻ)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm (ST24) 5% tấm, hàng đóng đồng nhất trong bao PP/PE 18kgs, tổng cộng 2716 bao... (mã hs gạo thơm st24/ hs code gạo thơm st)
- Mã HS 10063099: GAO THOM 5% TAM, DONG TRONG BAO BOPP 25KG... (mã hs gao thom 5% tam/ hs code gao thom 5%)
- Mã HS 10063099: GẠO JASMINE... (mã hs gạo jasmine/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo Tấm (hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50. 02kg/bao)... (mã hs gạo tấm hàng đ/ hs code gạo tấm hàn)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine (#07) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50Kgs Net/Bao... (mã hs gạo jasmine #0/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm xuất khẩu. Đóng đồng nhất trong bao PP: tịnh 50kg/bao, cả bì 50, 14kg/bao. Cấp miễn phí 0, 5% bao PP rỗng dự phòng theo hàng... (mã hs gạo trắng hạt d/ hs code gạo trắng hạ)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine (#8) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50Kgs Net/Bao... (mã hs gạo jasmine #8/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine (#9) 5% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 25Kgs Net/Bao... (mã hs gạo jasmine #9/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: GẠO HẠT VỪA 5% TẤM, 5KGx3/BAG, SUNGROW BRAND... (mã hs gạo hạt vừa 5%/ hs code gạo hạt vừa)
- Mã HS 10063099: GẠO TRẮNG HẠT VIỆT NAM 15% TẤM (GẠO ĐÓNG BAO PP 25KG/BAO)... (mã hs gạo trắng hạt v/ hs code gạo trắng hạ)
- Mã HS 10063099: GẠO JAPONICA VIỆT NAM 5%TẤM (GẠO ĐÓNG BAO PP/PE 22, 68KG/BAO, NET 24, 948 TẤN, TRỊ GIÁ 11. 276, 50 USD, NHÃN HIỆU GOLDEN TWIN STARS)... (mã hs gạo japonica vi/ hs code gạo japonica)
- Mã HS 10063099: GẠO TRẮNG... (mã hs gạo trắng/ hs code gạo trắng)
- Mã HS 10063099: Gaọ thơm Việt Nam 5% tấm, gồm 3, 750 bao, trọng lượng tịnh 40. 00kg/bao, trọng lượng cả bì 40. 12 kg/bao, xuất xứ Viet Nam... (mã hs gaọ thơm việt n/ hs code gaọ thơm việ)
- Mã HS 10063099: Gạo Japonica 10% tấm, trọng lượng tịnh: 9kg/bao, cả bì: 9. 06kg/bao... (mã hs gạo japonica 10/ hs code gạo japonica)
- Mã HS 10063099: Gạo OM5451 10% tấm, trọng lượng tịnh: 18kg/bao, cả bì: 18. 11kg/bao... (mã hs gạo om5451 10%/ hs code gạo om5451 1)
- Mã HS 10063099: Gạo OM5451, 10% tấm, trọng lượng tịnh: 4. 5kg/bao, cả bì: 4. 535kg/bao... (mã hs gạo om5451 10%/ hs code gạo om5451)
- Mã HS 10063099: GẠO JASMINE 4% TẤM XUẤT KHẨU, TỊNH TRONG BAO ĐỒNG NHẤT 40 KG (10 KG x 4), BAO GỒM 2. 198 BAO... (mã hs gạo jasmine 4%/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: GAO THOM. ĐÓNG BAO PP 25KGS.... (mã hs gao thom đóng/ hs code gao thom đó)
- Mã HS 10063099: GẠO TRẮNG VIETNAM, 50 KG/BAO, 26 TẤN/CONT... (mã hs gạo trắng vietn/ hs code gạo trắng vi)
- Mã HS 10063099: Gạo KDM Blended 5% tấm đóng đồng nhất trong túi BOPP + PE loại 45Kg tịnh... (mã hs gạo kdm blended/ hs code gạo kdm blen)
- Mã HS 10063099: Gạo Jasmine Yasmina 5% tấm đóng đồng nhất trong túi BOPP + PE loại 4. 5Kg tịnh. Sau đó, đóng 5 túi 4. 5kg vào bao PP loại 22. 5Kg tịnh... (mã hs gạo jasmine yas/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10063099: Gạo Tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao PP 50kg/bao)... (mã hs gạo tấm xuất x/ hs code gạo tấm xuấ)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm KDM Việt Nam 3% tấm, hàng đóng trong bao PP 25kg... (mã hs gạo thơm kdm vi/ hs code gạo thơm kdm)
- Mã HS 10063099: Gạo lứt (Sushi Hikari), 5% tấm, tịnh 20kg/bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. HĐ 345-019/AND-EX/JFC ngày 10/01/2020... (mã hs gạo lứt sushi/ hs code gạo lứt sus)
- Mã HS 10063099: Gạo giống Nhật, 5% tấm, tịnh 25kg/bao, hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. HĐ AN-ST ngày 05/01/2020.... (mã hs gạo giống nhật/ hs code gạo giống nh)
- Mã HS 10063099: Gạo ST24 5% Tấm, xuất xứ Việt Nam (hàng được đóng trong bao PP 50kg/bao)... (mã hs gạo st24 5% tấm/ hs code gạo st24 5%)
- Mã HS 10063099: Gạo thơm Nàng Hoa 5% tấm. Đóng trong bao POPP/PE tịnh 17, 62 Lbs (8kg)/bao. NW 42, 00 MTS. Trị giá 25, 410. 00 USD... (mã hs gạo thơm nàng h/ hs code gạo thơm nàn)
- Mã HS 10064090: Tấm gạo IR 64... (mã hs tấm gạo ir 64/ hs code tấm gạo ir 6)
- Mã HS 10064090: Gạo tấm loại B 2-3-4 (tên khoa học: Oryza sativa) dùng làm thức ăn cho người, 50kg/bao, hàng mới 100%, hàng không thuộc danh mục Cites.... (mã hs gạo tấm loại b/ hs code gạo tấm loại)
- Mã HS 10064090: Tấm nếp... (mã hs tấm nếp/ hs code tấm nếp)
- Mã HS 10064090: Hạt gạo tấm Myanmar tên khoa học là Oryza Sativa, mới qua sơ chế thông thường. Không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Sản phẩm dùng cho người, 50kg/bao, B 1: 2, mới 100%, vụ 2019, hạt vỡ 1-2 mảnh... (mã hs hạt gạo tấm mya/ hs code hạt gạo tấm)
- Mã HS 10064090: GẠO TẤM THÁI LAN, nhãn hiệu Pelican (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50 kg/bao, 560 bao)... (mã hs gạo tấm thái la/ hs code gạo tấm thái)
- Mã HS 10064090: Nếp Tấm (50 Kg/ Bao)... (mã hs nếp tấm 50 kg// hs code nếp tấm 50)
- Mã HS 10064090: Gạo Tấm Hương 50Kg/ Bao)... (mã hs gạo tấm hương 5/ hs code gạo tấm hươn)
- Mã HS 10064090: Gạo Tấm giống nhật(50Kg/ Bao)... (mã hs gạo tấm giống n/ hs code gạo tấm giốn)
- Mã HS 10064090: Gạo tấm Thái Hom Mali Rice (2kgs x 25 túi/ bao)... (mã hs gạo tấm thái ho/ hs code gạo tấm thái)
- Mã HS 10064090: Gạo Việt Nam 100% Tấm. Đóng hàng loại bao 50kg... (mã hs gạo việt nam 10/ hs code gạo việt nam)
- Mã HS 10064090: Tấm nếp... (mã hs tấm nếp/ hs code tấm nếp)
- Mã HS 10064090: Tấm gạo IR64... (mã hs tấm gạo ir64/ hs code tấm gạo ir64)
- Mã HS 10064090: Tấm nếp. Hàng đóng bao tịnh đồng nhất 50Kg/bao, đống bao cả bì đồng nhất 50. 06Kg/bao... (mã hs tấm nếp hàng đ/ hs code tấm nếp hàn)
- Mã HS 10064090: Tấm. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50. 25kg/bao... (mã hs tấm hàng đóng/ hs code tấm hàng đó)
- Mã HS 10064090: Gạo thom Việt Nam 100% tấm. Đóng bao BOPP 100 LBS tịnh/bao. 2% bao rong du phong theo container. Giao hàng bằng container.... (mã hs gạo thom việt n/ hs code gạo thom việ)
- Mã HS 10064090: Gạo Jasmine 100% tấm, đóng bao 5kg và bao 20kg... (mã hs gạo jasmine 100/ hs code gạo jasmine)
- Mã HS 10064090: Gạo tấm 504, 180 bao, hàng đóng trong bao PP 50kg, cả bì 50. 12kg/bao... (mã hs gạo tấm 504 18/ hs code gạo tấm 504)
- Mã HS 10064090: TÂM GẠO 3/4, HÀNG MỚI 100%... (mã hs tâm gạo 3/4 hà/ hs code tâm gạo 3/4)
- Mã HS 10064090: TẤM GẠO VIỆT NAM (HƯƠNG)... (mã hs tấm gạo việt na/ hs code tấm gạo việt)
- Mã HS 10064090: TẤM THƠM JASMINE VIỆT NAM. ĐÓNG BAO PP 50 KG/ BAO. NHÃN BAO: MALAYSIA... (mã hs tấm thơm jasmin/ hs code tấm thơm jas)
- Mã HS 10064090: TÂM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 25KG... (mã hs tâm đóng đồng/ hs code tâm đóng đồ)
- Mã HS 10064090: Gạo trắng Việt Nam 100% tấm (Gạo tấm), Vụ 2019 đóng gói 50kg/bao, hàng Việt Nam sản xuất mới 100%. 15x20'ST... (mã hs gạo trắng việt/ hs code gạo trắng vi)
- Mã HS 10064090: Tấm gạo, xuất xứ Việt Nam, 10 kg bao net, 10. 07 kg bao gross... (mã hs tấm gạo xuất x/ hs code tấm gạo xuấ)
- Mã HS 10064090: GẠO TẤM TRẮNG 100% TẤM 50KG/BAG, BONNE SANTE BRAND... (mã hs gạo tấm trắng 1/ hs code gạo tấm trắn)
- Mã HS 10064090: Gạo tấm; bao gồm 11, 440 bao; hàng đóng đồng nhất trong bao 15kg/bao, 3x15kg/bao BOPP, cả bì 45. 43kg/bao... (mã hs gạo tấm; bao gồ/ hs code gạo tấm; bao)
- Mã HS 10064090: Gạo thơm 100% tấm, gồm 5200 bao tịnh 25kg/bao, cả bì 25. 10kg/bao (đóng đồng nhất)... (mã hs gạo thơm 100% t/ hs code gạo thơm 100)
- Mã HS 10064090: Gạo Nếp, 100% tấm... (mã hs gạo nếp 100% t/ hs code gạo nếp 100)
- Mã HS 10064090: Tấm. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50, 25kg/bao... (mã hs tấm xuất xứ vi/ hs code tấm xuất xứ)
- Mã HS 10064090: Tấm thơm, hàng đóng đồng nhất trong bao PP 40lbs. Tổng cộng 2640 bao... (mã hs tấm thơm hàng/ hs code tấm thơm hà)
- Mã HS 10064090: Tấm gạo, xuất xứ Việt Nam, 50 kg bao net, 50. 13 kg bao gross... (mã hs tấm gạoxuất xứ/ hs code tấm gạoxuất)
- Mã HS 10064090: Gạo Nếp 100% tấm (Vietnam Long Grain Glutinous Rice 100% Broken (Long An)), hàng mới 100%. đóng gói 50kg/bao... (mã hs gạo nếp 100% tấ/ hs code gạo nếp 100%)
- Mã HS 10064090: GAO NEP VIETNAM 100% TAM. GOM 6. 240 BAO PP 50KG... (mã hs gao nep vietnam/ hs code gao nep viet)
- Mã HS 10064090: Gạo (Tấm nếp). Được đóng trong 5000 bao PP 50KG tịnh/bao... (mã hs gạo tấm nếp/ hs code gạo tấm nếp)
- Mã HS 10064090: GAO TÂM VIÊT NAM. ĐÓNG BAO PP 50KGS.... (mã hs gao tâm viêt na/ hs code gao tâm viêt)
- Mã HS 10064090: Nếp Việt Nam, 100% tấm... (mã hs nếp việt nam 1/ hs code nếp việt nam)
- Mã HS 10064090: Tấm gạo nếp Việt Nam 100%tấm xuất khẩu (Long An); Đóng trong bao PP: tịnh 50kg/bao, cả bì 50, 12kg/bao. Cấp mien phi 1% bao rỗng dự phòng theo hàng. Cứơc tàu (F) 6, 4usd/T, Bảo hiểm(I) 0, 5643usd/T... (mã hs tấm gạo nếp việ/ hs code tấm gạo nếp)
- Mã HS 10064090: GẠO (504), 100% TẤM... (mã hs gạo 504 100%/ hs code gạo 504 1)
- Mã HS 10064090: Tấm (dùng để sản xuất bia). Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50, 25kg/bao... (mã hs tấm dùng để sả/ hs code tấm dùng để)