Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1101 - Mã HS 11010011: Bột mì BOB S RED MILL, ALL PURPOSE BAKING FLOUR, GLUTEN FREE, 44 OZ (1. 24 KG)... (mã hs bột mì bob s re/ hs code bột mì bob s)
- Mã HS 11010011: Nguyên liệu sản xuất thực phẩm- Bột mì tăng cường vi chất dinh dưỡng- Wheat flour Dried High Gluten Hal... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 11010011: Bot my CF2... (mã hs bot my cf2/ hs code bot my cf2)
- Mã HS 11010011: Bot my CF2. X... (mã hs bot my cf2x/ hs code bot my cf2x)
- Mã HS 11010011: Bot my Fairy... (mã hs bot my fairy/ hs code bot my fairy)
- Mã HS 11010011: Bot my Cai can... (mã hs bot my cai can/ hs code bot my cai c)
- Mã HS 11010011: Bot my Kim nguu... (mã hs bot my kim nguu/ hs code bot my kim n)
- Mã HS 11010011: Bột mỳ nhật đại bàng (25kg/bao)... (mã hs bột mỳ nhật đại/ hs code bột mỳ nhật)
- Mã HS 11010011: Bột mì độ dai trung (40 kg/bao)... (mã hs bột mì độ dai t/ hs code bột mì độ da)
- Mã HS 11010011: Bot my SPB... (mã hs bot my spb/ hs code bot my spb)
- Mã HS 11010011: Bột mỳ Hoa Đồng Tiền (Khối lượng tịnh 25kg/ bao x 150 bao, khối lượng cả bì 25. 1kg/ bao)... (mã hs bột mỳ hoa đồng/ hs code bột mỳ hoa đ)
- Mã HS 11010011: Bột kem béo Hà Lan (2 gói/kg)(hàng đóng đồng nhất 500g/1 gói; 30 gói/1 thùng)-... (mã hs bột kem béo hà/ hs code bột kem béo)
- Mã HS 11010011: Bột mì hạ long (SL 40 bao, tl tịnh 25kg/bao, tl cả bì 25, 1kg/bao)... (mã hs bột mì hạ long/ hs code bột mì hạ lo)
- Mã HS 11010011: Bột mì kim ngư (SL 60 bao, tl tịnh 25kg/bao, tl cả bì 25, 1kg/bao)... (mã hs bột mì kim ngư/ hs code bột mì kim n)
- Mã HS 11010011: Bột mì hoa đồng tiền (SL 40 bao, tl tịnh 25kg/bao, tl cả bì 25, 1kg/bao)... (mã hs bột mì hoa đồng/ hs code bột mì hoa đ)
- Mã HS 11010011: Bột mỳ SP9... (mã hs bột mỳ sp9/ hs code bột mỳ sp9)
- Mã HS 11010011: BOT MY CF... (mã hs bot my cf/ hs code bot my cf)
- Mã HS 11010011: Bot my Queen Choice... (mã hs bot my queen ch/ hs code bot my queen)
- Mã HS 11010011: Bot my Gold Crescent... (mã hs bot my gold cre/ hs code bot my gold)
- Mã HS 11010019: Bột mì làm bánh, mì sợi dùng trong thí nghiệm... (mã hs bột mì làm bánh/ hs code bột mì làm b)
- Mã HS 11010019: Bột mì- Wheat Flour, đóng gói 40kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs bột mì wheat f/ hs code bột mì whea)
- Mã HS 11010019: Bột mì ý (Luna Rossa brand Flour 00)... (mã hs bột mì ý luna/ hs code bột mì ý lu)
- Mã HS 11010019: Bột mỳ... (mã hs bột mỳ/ hs code bột mỳ)
- Mã HS 11010019: Bột CJ Bread Crumbs Mix(1000 g/túi, 10 túi/thùng)... (mã hs bột cj bread cr/ hs code bột cj bread)
- Mã HS 11010019: Bột mì loại 1- PREMIUM WHEAT FLOUR No. 1 20KG/BAG. Hàng mới 100%... (mã hs bột mì loại 1/ hs code bột mì loại)
- Mã HS 11010019: Bột làm bánh ngọt- Pie Dough Improver Mix 25kgs/bag(Additive)-25kg/túi. NSX: 18/04/2018, HSD: 18/04/2019. Hàng mới 100%... (mã hs bột làm bánh ng/ hs code bột làm bánh)
- Mã HS 11010019: Nguyên liệu thực phẩm: Bột mì- FLOUR-EXPORT (ASIA)- 1 túi = 10kg- Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 11010019: Thức ăn chăn nuôi: Khoai mì, stt 7... (mã hs thức ăn chăn nu/ hs code thức ăn chăn)
- Mã HS 11010019: Bột mì- ATTA DEVAAYA (20x1kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs bột mì atta de/ hs code bột mì atta)
- Mã HS 11010019: Bột mì- Atta Aashirvaad (4x5kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs bột mì atta aa/ hs code bột mì atta)
- Mã HS 11010019: Bột mì- Atta PILLSBURY (20x1kg/bag), hàng mới 100%... (mã hs bột mì atta pi/ hs code bột mì atta)
- Mã HS 11010019: Bột mì- Suji Rajdhani (20x500g/Bag), hàng mới 100%... (mã hs bột mì suji ra/ hs code bột mì suji)
- Mã HS 11010019: Bột mì Nhật "AMETHYST" 25kg/bao, kèm theo 14 bao rỗng... (mã hs bột mì nhật am/ hs code bột mì nhật)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu SHOWA WHEAT FLOUR gồm 20 thùng: 1 kgx 15 gói và 8 thùng: 700gx20 gói, hạn sử dụng T06. 2019, hàng mới 100%... (mã hs bột mì hiệu sho/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì/ Midori Knight (25kg/bao) (Nguyên liệu nhập kd-Số: 005544/18/TBNK)... (mã hs bột mì/ midori/ hs code bột mì/ mido)
- Mã HS 11010019: Bột mì/ White Feather (25kg/bao) (Nguyên liệu nhập kd-Số: 3298/2018/ATTP-XNCB)... (mã hs bột mì/ white f/ hs code bột mì/ whit)
- Mã HS 11010019: Bột mì/" Wheat Flour" Brand (25kg/bao)(Nguyên liệu nhập kd-Số: 005544/18/TBNK)... (mã hs bột mì/ wheat/ hs code bột mì/ whe)
- Mã HS 11010019: Bột mì/ Omen Kagami (12, 5kg/bao) (Nguyên liệu nhập kd- Số: 36256/2017/ATTP-XNCB)... (mã hs bột mì/ omen ka/ hs code bột mì/ omen)
- Mã HS 11010019: Bột mì/ Japanese Wheat Flour "S-R" (25kg/bao) (Nguyên liệu nhập kd-Số: 37061/2017/ATTP-XNCB)... (mã hs bột mì/ japanes/ hs code bột mì/ japa)
- Mã HS 11010019: Bột Mì (Wheat Flour Brand Blue Accordion) dùng sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột mì wheat f/ hs code bột mì whea)
- Mã HS 11010019: Bột mì Nhật "555" 25kg/bao, kèm theo 21 bao rỗng... (mã hs bột mì nhật 55/ hs code bột mì nhật)
- Mã HS 11010019: Bột mì Nhật "V" 22kg/bao, kèm theo 7 bao rỗng... (mã hs bột mì nhật v/ hs code bột mì nhật)
- Mã HS 11010019: NLSX Bánh kẹo: Bột mì (1 Bao = 25 kg)- URC Wheat Flour- mới 100%... (mã hs nlsx bánh kẹo/ hs code nlsx bánh kẹ)
- Mã HS 11010019: Bột mì Feed Flour (IFV-FL3) PP40-TT-03 (Bột mì dùng để xử lý nước thải)... (mã hs bột mì feed flo/ hs code bột mì feed)
- Mã HS 11010019: Bột mì Singapore (Chiba Flour) dùng sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột mì singapor/ hs code bột mì singa)
- Mã HS 11010019: Bột mì (1kg/túi) dùng làm bánh, hàng mẫu... (mã hs bột mì 1kg/túi/ hs code bột mì 1kg/)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Fairy Brand. 25kg/bao. HSD: 01-2019... (mã hs bột mì prima fa/ hs code bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Ivory Brand. 25kg/bao. HSD: 01-2019... (mã hs bột mì prima iv/ hs code bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Ikan Terbang Brand. 25kg/bao. HSD: 01-2019... (mã hs bột mì prima ik/ hs code bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Cake Flour. 1kg/bao x 20bao/thùng. HSD: 07-2019... (mã hs bột mì prima ca/ hs code bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Bread Flour. 1kg/bao x 20bao/thùng. HSD: 07-2019... (mã hs bột mì prima br/ hs code bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Plain Flour. 1kg/bao x 20bao/thùng. HSD: 07-2019... (mã hs bột mì prima pl/ hs code bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì PRIMA Self-Raising Flour. 1kg/bao x 20bao/thùng. HSD: 07-2019... (mã hs bột mì prima se/ hs code bột mì prima)
- Mã HS 11010019: Bột mì dẻo- PREMIUM WHEAT FLOUR(1KG*10EA)/CT. Hàng mới 100%... (mã hs bột mì dẻo pre/ hs code bột mì dẻo)
- Mã HS 11010019: Bột mì nguyên liệu làm trà sữa 500g/gói... (mã hs bột mì nguyên l/ hs code bột mì nguyê)
- Mã HS 11010019: Bột mì- (Topvalu)- TV Wheat Flour (1 gói=700g). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4901810573592... (mã hs bột mì topval/ hs code bột mì top)
- Mã HS 11010019: Bột MÌ hiệu NARCISSUS BLUE (22. 5kg/bao), Mới 100% HSD: Tháng 01/2019... (mã hs bột mì hiệu nar/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì T55, 1kg/túi... (mã hs bột mì t55 1kg/ hs code bột mì t55)
- Mã HS 11010019: Bột mì T65, 1kg/túi... (mã hs bột mì t65 1kg/ hs code bột mì t65)
- Mã HS 11010019: Bột mì T80, 1kg/túi... (mã hs bột mì t80 1kg/ hs code bột mì t80)
- Mã HS 11010019: Bột mì Nhật hiệu Blue 555- Bao 25 kgs Net... (mã hs bột mì nhật hiệ/ hs code bột mì nhật)
- Mã HS 11010019: Bột mỳ chăn nuôi MC, dùng trộn với keo để sản xuất gỗ ván ép, Hàng mới 100%... (mã hs bột mỳ chăn nuô/ hs code bột mỳ chăn)
- Mã HS 11010019: Bột mì T65- T65 flour- 20k, 20kg/bag, mã 20871, hạn sử dụng: 1/2019... (mã hs bột mì t65 t65/ hs code bột mì t65)
- Mã HS 11010019: Bột mì ý- Durum whear flour- 25k, 25kg/bags, mã 10854, hạn sử dụng: 11/2018... (mã hs bột mì ý durum/ hs code bột mì ý du)
- Mã HS 11010019: Bột mì và chất nhũ hóa mono and diglycerides của axit béo, Natri stearoyl 2-lactylate. dạng bột, dùng để làm bánh (ACTI-FRESH PO 01), hàng mới 100%... (mã hs bột mì và chất/ hs code bột mì và ch)
- Mã HS 11010019: Bột mỳ Nhật hiệu 777- bao 25KgNW... (mã hs bột mỳ nhật hiệ/ hs code bột mỳ nhật)
- Mã HS 11010019: BỘT MÌ... (mã hs bột mì/ hs code bột mì)
- Mã HS 11010019: Bột mì Ý loại 1- Molino Pasini Flour Tipo 1 IL Maestro 25kg... (mã hs bột mì ý loại 1/ hs code bột mì ý loạ)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Pink Key", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì pink ke/ hs code bột mì pink)
- Mã HS 11010019: Bột mì MAHARLIKA PP BAG 23KG TT 06 PH11... (mã hs bột mì maharlik/ hs code bột mì mahar)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Red Satellite", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì red sat/ hs code bột mì red)
- Mã HS 11010019: Bột mì... (mã hs bột mì/ hs code bột mì)
- Mã HS 11010019: Bột mì 193174 (25kg/bag)- Golden Bicycle-TLJ CAM/25kg/PP... (mã hs bột mì 193174/ hs code bột mì 19317)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu La bàn đỏ (25 Kg/bao. Trọng lượng 7 tấn 280 bao)... (mã hs bột mì hiệu la/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Polar bear (25 Kg/bao. Trọng lượng 12. 5 tấn 500 bao)... (mã hs bột mì hiệu pol/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Xe đạp xanh 2 (25 Kg/bao. Trọng lượng 10 tấn 400 bao)... (mã hs bột mì hiệu xe/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Green Key", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì green k/ hs code bột mì gree)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Blue Key Noodle", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì blue ke/ hs code bột mì blue)
- Mã HS 11010019: Bột mì Sa Kê 25kg*100 bao. (Hàng mới 100 %)... (mã hs bột mì sa kê 25/ hs code bột mì sa kê)
- Mã HS 11010019: Bột mì (25kg/bao)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người... (mã hs bột mì 25kg/ba/ hs code bột mì 25kg)
- Mã HS 11010019: Bột mì đại bàng 25kg/bao... (mã hs bột mì đại bàng/ hs code bột mì đại b)
- Mã HS 11010019: Bột mì hoa tu líp 25kg/bao... (mã hs bột mì hoa tu l/ hs code bột mì hoa t)
- Mã HS 11010019: Bột mì Bình Đông thuyền buồn đỏ 40kg/bao, \400 Bao... (mã hs bột mì bình đôn/ hs code bột mì bình)
- Mã HS 11010019: Bột mì RED GLOBE PP 25KG VX 06 (4 KH) LKT... (mã hs bột mì red glob/ hs code bột mì red g)
- Mã HS 11010019: Bột mì RAMEN PR 25KG DD 06 (UF)... (mã hs bột mì ramen pr/ hs code bột mì ramen)
- Mã HS 11010019: Bột mì IFV LG PP 25KG DD 06 (UF)... (mã hs bột mì ifv lg p/ hs code bột mì ifv l)
- Mã HS 11010019: Bột mì BLUE KYLIN PR 22. 7KG TT 06 (HK)... (mã hs bột mì blue kyl/ hs code bột mì blue)
- Mã HS 11010019: Bột mì GREEN GLOBE PR 22. 7KG TT 06 (1 HK)... (mã hs bột mì green gl/ hs code bột mì green)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Pau Flour (Cotton Brand), đóng bao cotton, 22. 7kg/bao... (mã hs bột mì pau flo/ hs code bột mì pau)
- Mã HS 11010019: Bột mì Red Pen (Cây viết đỏ) (25kg/bao) 100 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs bột mì red pen/ hs code bột mì red p)
- Mã HS 11010019: Bột Mì (30 gói/ 12kg/thùng)... (mã hs bột mì 30 gói// hs code bột mì 30 g)
- Mã HS 11010019: Bột mì (chứa trong túi đựng bột mì bằng PE, kích thước 5850 mm x 2400 mm x 2400 mm)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người... (mã hs bột mì chứa tr/ hs code bột mì chứa)
- Mã HS 11010019: Bột mì Tôm xanh 26 (25 Kg/bao. Trọng lượng 40 tấn 1, 600 bao)... (mã hs bột mì tôm xanh/ hs code bột mì tôm x)
- Mã HS 11010019: Bột mì AQUA 36 PP 40KG TT 06 (TH) TRF... (mã hs bột mì aqua 36/ hs code bột mì aqua)
- Mã HS 11010019: Bột mì Non Nước 25kg x 100 bao... (mã hs bột mì non nước/ hs code bột mì non n)
- Mã HS 11010019: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Bột mì (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu SSS (25 Kg/bao. Trọng lượng 15 tấn 600 bao)... (mã hs bột mì hiệu sss/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Thiên mã đỏ (25 Kg/bao. Trọng lượng 5 tấn 200 bao)... (mã hs bột mì hiệu thi/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Uni dai cao số 1 (25 Kg/bao. Trọng lượng 4 tấn 160 bao)... (mã hs bột mì hiệu uni/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì GOLDEN GLOBE PP 25KG XT 06 (1UB TH)... (mã hs bột mì golden g/ hs code bột mì golde)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Golden Sun", đóng bao giấy, 22. 7kg/bao... (mã hs bột mì golden/ hs code bột mì gold)
- Mã HS 11010019: Bột mì "White Green" 600g, đóng bao pp, 18kg/thùng... (mã hs bột mì white g/ hs code bột mì whit)
- Mã HS 11010019: Bột mì Supreme Brand "Red", đóng bao pp, 22. 7kg/bao... (mã hs bột mì supreme/ hs code bột mì supre)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Silver Sun Wonton Noodle Flour", đóng bao giấy, 22. 7kg/bao... (mã hs bột mì silver/ hs code bột mì silv)
- Mã HS 11010019: Bột mì 999 PP 22. 5KG DD 06 (2UB TH) TCO... (mã hs bột mì 999 pp 2/ hs code bột mì 999 p)
- Mã HS 11010019: Bột mì AQUA 34 PP 40KG TT 06 (TH) UNO... (mã hs bột mì aqua 34/ hs code bột mì aqua)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Green eagle (25 Kg/bao. Trọng lượng 60 tấn 2, 400 bao)... (mã hs bột mì hiệu gre/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột năng (Công Ty Tài Ký) 400gr/ bịch, 24 bịch/ thùng) hàng mới 100%... (mã hs bột năng công/ hs code bột năng cô)
- Mã HS 11010019: Bột mì WHITE GLOBE PP 22. 5KG DD 06 (2UB TH) TCO... (mã hs bột mì white gl/ hs code bột mì white)
- Mã HS 11010019: Bột mì FU XING PE 01 12 (NL)... (mã hs bột mì fu xing/ hs code bột mì fu xi)
- Mã HS 11010019: Bột mì (Premium Flour)... (mã hs bột mì premium/ hs code bột mì prem)
- Mã HS 11010019: Bột mì, loại 25kg/ bao, hiệu Earth. Hàng mới 100%... (mã hs bột mì loại 25/ hs code bột mì loại)
- Mã HS 11010019: Bột mì, loại 50kg/ bao, hiệu Clover. Hàng mới 100%... (mã hs bột mì loại 50/ hs code bột mì loại)
- Mã HS 11010019: Bột mì Kim Ngưu(hàng đóng đồng nhất 25kg/bao)-... (mã hs bột mì kim ngưu/ hs code bột mì kim n)
- Mã HS 11010019: Bột mì Bông hồng đỏ(hàng đóng đồng nhất 25kg/bao)-... (mã hs bột mì bông hồn/ hs code bột mì bông)
- Mã HS 11010019: Bột mì Chìa khóa đỏ Lào(hàng đóng đồng nhất 25kg/bao)-... (mã hs bột mì chìa khó/ hs code bột mì chìa)
- Mã HS 11010019: Bột mì chuyên dụng số 1- xuất khẩu (Uni President) (hàng đóng đồng nhất 25kg/bao)-... (mã hs bột mì chuyên d/ hs code bột mì chuyê)
- Mã HS 11010019: Bột mì (22, 5kg/bao)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người... (mã hs bột mì 225kg// hs code bột mì 225)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Chuyên dùng (25 Kg/bao. Trọng lượng 10 tấn 400 bao)... (mã hs bột mì hiệu chu/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì PP FLOUR PP 10KG TT 06 (TH) PH... (mã hs bột mì pp flour/ hs code bột mì pp fl)
- Mã HS 11010019: Bột mì công nghiệp (Dùng trét kẻ nứt của gỗ)- 40KG/BAO. Hàng mới 100%... (mã hs bột mì công ngh/ hs code bột mì công)
- Mã HS 11010019: Bột mì BULLSEYE BLUE PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì bullseye/ hs code bột mì bulls)
- Mã HS 11010019: Bột mì VMP dùng cho sản xuất công nghiệp, 40kgs/bag, xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs bột mì vmp dùng/ hs code bột mì vmp d)
- Mã HS 11010019: Bột mì 999 ORANGE PP 25 KG VV 06 (UF VTI)... (mã hs bột mì 999 oran/ hs code bột mì 999 o)
- Mã HS 11010019: Bột mì 888 PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì 888 pr 2/ hs code bột mì 888 p)
- Mã HS 11010019: Bột mì DOLFIN PP 25KG DT 06 (2 HK)... (mã hs bột mì dolfin p/ hs code bột mì dolfi)
- Mã HS 11010019: Bột mì GOLDEN KYLIN PR 25KG TT 06 (SP HK)... (mã hs bột mì golden k/ hs code bột mì golde)
- Mã HS 11010019: Bột Mì POLLARD (C BRAN RED PP 20KG TT 03), 20KG/BAO... (mã hs bột mì pollard/ hs code bột mì polla)
- Mã HS 11010019: Bột mì BBQ, đóng trong bao giấy, 22. 7kg/bao. Nhà sx: Cty CP Tiến Hưng. Hạn sử dụng: 1 năm... (mã hs bột mì bbq đón/ hs code bột mì bbq)
- Mã HS 11010019: Bột mì Rich Flour, đóng trong bao giấy, 22. 7kg/bao. Nhà sx: Cty CP Tiến Hưng. Hạn sử dụng: 1 năm... (mã hs bột mì rich flo/ hs code bột mì rich)
- Mã HS 11010019: Bột mì Five Swallows, đóng trong bao giấy, 22. 7kg/bao. Nhà sx: Cty CP Tiến Hưng. Hạn sử dụng: 1 năm... (mã hs bột mì five swa/ hs code bột mì five)
- Mã HS 11010019: Bột mì tu líp 25kg/bao... (mã hs bột mì tu líp 2/ hs code bột mì tu lí)
- Mã HS 11010019: Bột mì nhật 555 25kg/bao... (mã hs bột mì nhật 555/ hs code bột mì nhật)
- Mã HS 11010019: BỘT MÌ (NOODLE WHEAT FLOUR)... (mã hs bột mì noodle/ hs code bột mì nood)
- Mã HS 11010019: Bột mì B FLOUR PP 22. 5KG VV 06 (1), LƯợng xuất khẩu thực tế: 21. 0375 TNE, Đơn giá thực tế: 445. 00 USD... (mã hs bột mì b flour/ hs code bột mì b flo)
- Mã HS 11010019: Bột mì B (RED) FLOUR PP 22. 5KG DD 06 (1), LƯợng xuất khẩu thực tế: 1. 4625 TNE, Đơn giá thực tế: 445. 00 USD... (mã hs bột mì b red/ hs code bột mì b re)
- Mã HS 11010019: Bột mì AQUA 32 PP 40KG VV 06 (2 MY)... (mã hs bột mì aqua 32/ hs code bột mì aqua)
- Mã HS 11010019: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Bột mì- AQUA 36 Flour for Shrimp feed (TEMIX36)(40KG/BAGS)... (mã hs nguyên liệu thứ/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì CCV FLOUR PP 22. 5KG VV 06 (TH)... (mã hs bột mì ccv flou/ hs code bột mì ccv f)
- Mã HS 11010019: Bột mì (40kg/bao)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs bột mì 40kg/ba/ hs code bột mì 40kg)
- Mã HS 11010019: Bột mì (40 kg/bao)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người... (mã hs bột mì 40 kg/b/ hs code bột mì 40 k)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Red Key" (Bread Flour), đóng giấy, 25kg/bao... (mã hs bột mì red key/ hs code bột mì red)
- Mã HS 11010019: Bột mì "SK Premium Multi Purpose Flour", đóng bao giấy, 25kg/bao... (mã hs bột mì sk prem/ hs code bột mì sk p)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Red Pen", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì red pen/ hs code bột mì red)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Brown Compass", đóng bao pp, 22. 7kg/bao... (mã hs bột mì brown c/ hs code bột mì brow)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Starlet Provisions", đóng bao giấy, 20kg/bao... (mã hs bột mì starlet/ hs code bột mì star)
- Mã HS 11010019: Bột mì "First Brand", đóng bao giấy, 20kg/bao... (mã hs bột mì first b/ hs code bột mì firs)
- Mã HS 11010019: Bột mì Sông Hàn 25kg/ bao; 50Bao... (mã hs bột mì sông hàn/ hs code bột mì sông)
- Mã HS 11010019: Bột mỳ nhãn hiệu ba bông hồng đỏ (3400 bao, 25kg/bao)... (mã hs bột mỳ nhãn hiệ/ hs code bột mỳ nhãn)
- Mã HS 11010019: Bột mì YELLOW GLOBE PP 25KG DD 06 (3 TH) KCG... (mã hs bột mì yellow g/ hs code bột mì yello)
- Mã HS 11010019: Bột mì Cây Viết Đỏ 25kg x 10 bao... (mã hs bột mì cây viết/ hs code bột mì cây v)
- Mã HS 11010019: Bột mì Pisa, 25KG/BAO... (mã hs bột mì pisa 25/ hs code bột mì pisa)
- Mã HS 11010019: Bột mì Hải Vân 25kg x 100 bao... (mã hs bột mì hải vân/ hs code bột mì hải v)
- Mã HS 11010019: Bột mì WHEAT FLOUR SAMPLE 25KG/BAG... (mã hs bột mì wheat fl/ hs code bột mì wheat)
- Mã HS 11010019: Bột mì ORCHIDS BRAND PR 22. 5KG TT 12. Số lượng thực tế ghi trên hóa đơn 17. 325 tấn/9, 528. 75 USD... (mã hs bột mì orchids/ hs code bột mì orchi)
- Mã HS 11010019: WHEAT FLOUR SAMPLE 20KG... (mã hs wheat flour sam/ hs code wheat flour)
- Mã HS 11010019: IFV GP PP 25KG DX 06 (1 KSY)... (mã hs ifv gp pp 25kg/ hs code ifv gp pp 25)
- Mã HS 11010019: BỘT MÌ, ALL PURPOSE FLOUR NO. 2 UNIFLOUR(UNI-PRESIDENT BRAND)- (25 KG/PP BAG X 50 PP BAGS)... (mã hs bột mìall purp/ hs code bột mìall p)
- Mã HS 11010019: Bột mì BLUE GLOBE PP 22. 5KG VV 06 (TCO)... (mã hs bột mì blue glo/ hs code bột mì blue)
- Mã HS 11010019: Bột mì Red Key (Chìa khoá đỏ) (25kg/bao) 195 bao; Hàng mới 100%... (mã hs bột mì red key/ hs code bột mì red k)
- Mã HS 11010019: Bột mì hạ long 25kg/bao (700bao)(Hàng mới 100%)... (mã hs bột mì hạ long/ hs code bột mì hạ lo)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Splendor", đóng bao giấy, 22. 7kg/bao... (mã hs bột mì splendo/ hs code bột mì sple)
- Mã HS 11010019: Bột mì BP8(25Kg/Bao), Hàng mới 100%... (mã hs bột mì bp825kg/ hs code bột mì bp82)
- Mã HS 11010019: Bột mì 3A Brand, đóng trong bao giấy, 22, 7kg/bao, nhà sx: Cty CP Tiến Hưng. Hạn sử dụng: 1 năm... (mã hs bột mì 3a brand/ hs code bột mì 3a br)
- Mã HS 11010019: Bột mì CAT Brand, đóng trong bao giấy, 22. 7kg/bao, nhà sx: Cty CP Tiến Hưng. Hạn sử dụng: 1 năm... (mã hs bột mì cat bran/ hs code bột mì cat b)
- Mã HS 11010019: Bột mì ACE PP 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì ace pp 2/ hs code bột mì ace p)
- Mã HS 11010019: Bột mì WHOLE MEAL PR 20KG TT 03... (mã hs bột mì whole me/ hs code bột mì whole)
- Mã HS 11010019: Bột mì GLOBE PE01/PP 40KG 12 (SG)... (mã hs bột mì globe pe/ hs code bột mì globe)
- Mã HS 11010019: Bột mì SH OISHII PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì sh oishi/ hs code bột mì sh oi)
- Mã HS 11010019: Bột mì ROTI PRATA PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì roti pra/ hs code bột mì roti)
- Mã HS 11010019: Bột mì BROWN GLOBE PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì brown gl/ hs code bột mì brown)
- Mã HS 11010019: Bột mì PURPLE GLOBE PR 25KG TT 06 (UB SG)... (mã hs bột mì purple g/ hs code bột mì purpl)
- Mã HS 11010019: Bột mì FLYING DAGGER BLUE PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì flying d/ hs code bột mì flyin)
- Mã HS 11010019: Bột mì SEMOLINA PR 25KG TT 06 (2 HK), LƯợng xuất khẩu thực tế: 0. 0750 TNE, Đơn giá thực tế: 960. 00 SGD... (mã hs bột mì semolina/ hs code bột mì semol)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Tôm xanh 26 (25 Kg/bao. Trọng lượng 40 tấn 1, 600 bao)... (mã hs bột mì hiệu tôm/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu Hoa tulip (25 Kg/bao. Trọng lượng 1 tấn 40 bao)... (mã hs bột mì hiệu hoa/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: BỘT MÌ, Maganda Wheat Flour (25kgs/bag*930 PP bags)... (mã hs bột mì maganda/ hs code bột mì maga)
- Mã HS 11010019: Bột mì TURPAN MASTER VA 20KG 12 (KR)... (mã hs bột mì turpan m/ hs code bột mì turpa)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Satellite", đóng bao giấy, 22. 7kg/bao... (mã hs bột mì satelli/ hs code bột mì sate)
- Mã HS 11010019: Bột mì Kiwi, 25KG/BAO... (mã hs bột mì kiwi 25/ hs code bột mì kiwi)
- Mã HS 11010019: Bột mì Nhật hiệu Đại Bàng- Bao 25 kgs Net... (mã hs bột mì nhật hiệ/ hs code bột mì nhật)
- Mã HS 11010019: Bột mì PINK GLOBE PR 25KG DT 06 (3 HK)... (mã hs bột mì pink glo/ hs code bột mì pink)
- Mã HS 11010019: Bột mì ORANGE GLOBE PP 22. 5KG TT 06 (2UB TH)TCO... (mã hs bột mì orange g/ hs code bột mì orang)
- Mã HS 11010019: Bột mì (K08) DUMPLING VA 20KG (KR)... (mã hs bột mì k08 du/ hs code bột mì k08)
- Mã HS 11010019: Bột mì 888 PP 22. 5KG DD 06 (NA TH) TCO... (mã hs bột mì 888 pp 2/ hs code bột mì 888 p)
- Mã HS 11010019: Bột mì IFV LG VA 25KG 06 (2 TH)... (mã hs bột mì ifv lg v/ hs code bột mì ifv l)
- Mã HS 11010019: Bột mỳ 25kg/bao. Mới 100%... (mã hs bột mỳ 25kg/bao/ hs code bột mỳ 25kg/)
- Mã HS 11010019: Bột mì 184143 (25kg/bag)- Red Bicycle-CAM/25kg/PP Wheat Flour... (mã hs bột mì 184143/ hs code bột mì 18414)
- Mã HS 11010019: Bột mì 184142 (25kg/bag)- Blue Bicycle 2-CAM/25kg/PP Wheat Flour... (mã hs bột mì 184142/ hs code bột mì 18414)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Rich Flour", đóng bao pp, 22. 7kg/bao... (mã hs bột mì rich fl/ hs code bột mì rich)
- Mã HS 11010019: Bột mì IFV GP PP05/PP 25KG TT 06 (1 MV)... (mã hs bột mì ifv gp p/ hs code bột mì ifv g)
- Mã HS 11010019: Bột mì RED RAINBOW PP 25KG TT 06 (LKT)... (mã hs bột mì red rain/ hs code bột mì red r)
- Mã HS 11010019: Bột mì GP PP 25KG TT 06 (2 HK)... (mã hs bột mì gp pp 25/ hs code bột mì gp pp)
- Mã HS 11010019: Bột mì RED KYLIN PR 22. 7KG TT 06 (1 HK), LƯợng xuất khẩu thực tế: 21. 1110 TNE, Đơn giá thực tế: 655. 00 USD... (mã hs bột mì red kyli/ hs code bột mì red k)
- Mã HS 11010019: Bột mì PAU FLOUR PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì pau flou/ hs code bột mì pau f)
- Mã HS 11010019: Bột mì NORTH POLE FLOUR PR 25KG TT 06 (SG)... (mã hs bột mì north po/ hs code bột mì north)
- Mã HS 11010019: Bột mì hiệu ACE-1 (25 Kg/bao. Trọng lượng 25 tấn 1, 000 bao)... (mã hs bột mì hiệu ace/ hs code bột mì hiệu)
- Mã HS 11010019: Bột mì (Wheat Flour brand "LUC BINH")... (mã hs bột mì wheat f/ hs code bột mì whea)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Orange Key", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì orange/ hs code bột mì oran)
- Mã HS 11010019: Bột mì "Red Compass", đóng bao pp, 25kg/bao... (mã hs bột mì red com/ hs code bột mì red)
- Mã HS 11010020: Bột chiên đa dụng Mikko (340Gr x 50). Hàng mới 100%... (mã hs bột chiên đa dụ/ hs code bột chiên đa)