Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1005 - Mã HS 10051000: Hạt giống ngô SW1011 (25 kg/bao), mới 100%... (mã hs hạt giống ngô s/ hs code hạt giống ng)
- Mã HS 10051000: Hạt ngô giống lai PAC 339 (TROPICAL CORN SEEDS PAC 339), bao 20 kg trong có 20 gói 1kg, Hàng mới 100%,... (mã hs hạt ngô giống l/ hs code hạt ngô giốn)
- Mã HS 10051000: Hạt giống ngô CN3CPRWA790001. Hàng mới 100%... (mã hs hạt giống ngô c/ hs code hạt giống ng)
- Mã HS 10051000: Hạt Giống Ngô Nếp lai F1 HN88; tên khoa học: Zea mays; quy cách 50kg/bao; hàng mới 100%; do trung quốc sản xuất... (mã hs hạt giống ngô n/ hs code hạt giống ng)
- Mã HS 10051000: Hạt giống ngô lai Pioneer Brand X40N612, tên khoa học Zea mays, 10 bao 10kg/BAO, mới 100%... (mã hs hạt giống ngô l/ hs code hạt giống ng)
- Mã HS 10051000: Hạt giống ngô lai biến đổi gen DK6919S (GMO corn seeds DK6919S)... (mã hs hạt giống ngô l/ hs code hạt giống ng)
- Mã HS 10051000: Giống ngô LVN10 NSC 1kg... (mã hs giống ngô lvn10/ hs code giống ngô lv)
- Mã HS 10059010: Bắp hạt không phải bắp giống. Tên khoa học: Zeamays. Loại dùng để nổ Argentina Yellow Popcorn, TC: 1020 Bao(1bao22. 68 kg). NSX: POP ARGENTINA S. A. Hàng mới 100%. Mới qua sơ chế Thông thường chưa qua tẩm ướp... (mã hs bắp hạt không p/ hs code bắp hạt khôn)
- Mã HS 10059010: BẮP SẤY, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 13/TTR-ĐTTHCPN/02. JAN. 2020, TK XUẤT 310414813110/CPNHANHHCM/12. DEC. 2019... (mã hs bắp sấy hàng x/ hs code bắp sấy hàn)
- Mã HS 10059010: Hạt ngô dùng để rang nổ- Gold Butterfly Popcorn (50 lb/22. 68 kg/bao), Hiệu Preferred Popcorn LLC, hàng mới 100%... (mã hs hạt ngô dùng để/ hs code hạt ngô dùng)
- Mã HS 10059010: Bắp hạt nổ dùng làm bắp nổ (50lbs/bao 22. 68 kg/bao), hạn dùng đến 10/2021, hàng chưa tẩm ướp gia vị, hiệu: SHUMWAY FARMS THEATER STYLE POPCORN, Mới 100%... (mã hs bắp hạt nổ dùng/ hs code bắp hạt nổ d)
- Mã HS 10059010: Hạt Ngô loại dùng để rang nổ (Tên khoa học: Zea Mays).... (mã hs hạt ngô loại dù/ hs code hạt ngô loại)
- Mã HS 10059010: Ngô hạt dùng cho người ăn(Zea mays), chưa chế biến, không tẩm ướp, dùng để rang nổ. Hàng mới 100%. Hàng đóng bao 22, 68 kg/bao, số lượng 2240 bao. NSX: AGT Foods Africa Pty Ltd. Đơn giá: 580USD/MT.... (mã hs ngô hạt dùng ch/ hs code ngô hạt dùng)
- Mã HS 10059010: Bắp Xào Tôm Bò (F2G)... (mã hs bắp xào tôm bò/ hs code bắp xào tôm)
- Mã HS 10059010: Bắp sấy giòn, không nhãn hiệu, hàng mới 100%, (10 kg/thùng)... (mã hs bắp sấy giòn k/ hs code bắp sấy giòn)
- Mã HS 10059090: Bắp Hạt (chưa xay xát- NLSXTAGS). Đã phơi khô nhưng chưa qua công đọan xử lý nào. Hàm lượng Aflatoxin <2. 33ppb, độ ẩm 13. 18%... (mã hs bắp hạt chưa x/ hs code bắp hạt chư)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt nguyên/ hs code ngô hạt ngu)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bắp Hạt (Argentine Corn)... (mã hs nguyên liệu dùn/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (mới qua sơ chế thông thường, không dùng để rang nổ), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt mới qu/ hs code ngô hạt mới)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (đã qua sơ chế, bóc tách hạt, phơi khô), không dùng để rang nổ. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Hàng mới... (mã hs ngô hạt đã qua/ hs code ngô hạt đã)
- Mã HS 10059090: Bắp hạt (ngô hạt (Brazilian Maize) là nguyên liệu sx thức ăn Thủy sản.... (mã hs bắp hạt ngô hạ/ hs code bắp hạt ngô)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (chỉ qua sơ chế thông thường, bóc vỏ, tách hạt, sấy khô, không rang nổ), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, mới 100 %.... (mã hs ngô hạt chỉ qu/ hs code ngô hạt chỉ)
- Mã HS 10059090: NGÔ HẠT (BRAZILIAN CORN), Độ ẩm: 14. 5%max; Aflatoxin(max): < 20ppb. Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi, Hàng NK theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT(11/02/2019)... (mã hs ngô hạt brazil/ hs code ngô hạt bra)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt hữu cơ dùng bổ sung vào thức ăn trong chăn nuôi bò sữa... (mã hs ngô hạt hữu cơ/ hs code ngô hạt hữu)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt mới qua sơ chế thông thường, tách hạt phơi khô không dùng để rang nổ: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt mới qua/ hs code ngô hạt mới)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi mới qua sơ chế thông thường, không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt nguyên/ hs code ngô hạt ngu)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt Organic Maize (nguyên liệu SX thức ăn cho bò sữa). Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, mới 100%... (mã hs ngô hạt organic/ hs code ngô hạt orga)
- Mã HS 10059090: Bắp hạt xá hàng xá NK làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, hàng NK theo TT 02/2019/TT-BNNPTNT (11/02/2019).... (mã hs bắp hạt xá hàng/ hs code bắp hạt xá h)
- Mã HS 10059090: Bắp hạt (ARGENTINE CORN), Nguyên liêu thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp theo stt 1. 1. 1 danh mục TT số: 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs bắp hạt argent/ hs code bắp hạt arg)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt đã qua sơ chế, tách hạt phơi khô không phải hạt giống, không dùng để rang nổ: Nguyên liệu sản xuất trong thức ăn chăn nuôi.... (mã hs ngô hạt đã qua/ hs code ngô hạt đã q)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt(hàng xá) có hàm lượng Afatoxin max 20ppm và có độ ẩm max 14, 5%. Nguyên liệu sử dụng trong sản xuất TĂCN, hàng chưa qua sơ chế và không dùng rang nổ.... (mã hs ngô hạthàng xá/ hs code ngô hạthàng)
- Mã HS 10059090: Bắp hạt: Chỉ qua sơ chế thông thường (bốc vỏ, tách hạt, sấy khô), không rang nổ, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs bắp hạt chỉ qu/ hs code bắp hạt chỉ)
- Mã HS 10059090: Bắp Hạt xá (Argentine Corn) nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo danh mục TT số 02/2019/TT-BNN&PTNT ngày 11/02/2019. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô).... (mã hs bắp hạt xá arg/ hs code bắp hạt xá)
- Mã HS 10059090: Bắp Hạt xá (Brazilian Corn) nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo danh mục TT số 02/2019/TT-BNN&PTNT ngày 11/02/2019. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô).... (mã hs bắp hạt xá bra/ hs code bắp hạt xá)
- Mã HS 10059090: Bắp hạt (không phải loại rang nổ) hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; hàng nhập phù hợp TT 02/2019/TT-BNNPTNN... (mã hs bắp hạt không/ hs code bắp hạt khô)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt, nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi mới qua sơ chế thông thường không dùng để rang nổ phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạtnguyên/ hs code ngô hạtnguy)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 02/2019/TT- BNNPTNT 11/02/2019)... (mã hs ngô hạt dùng l/ hs code ngô hạt dùn)
- Mã HS 10059090: Ngô hat. Hàng rời. Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp theo thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT... (mã hs ngô hat hàng r/ hs code ngô hat hàn)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (đã tách hạt phơi khô, mới qua sơ chế thông thường không dùng để rang nổ)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt đã tác/ hs code ngô hạt đã)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt- BRAZILIAN CORN đã qua sơ chế thông thường(bóc tách, sấy khô) không dùng để rang nổ. NLSX Thức ăn chăn nuôi- Hàng nhập khẩu theo danh mục TT 02/2019/TT-BNNPTNT(11/02/2019)(STT 1. 1. 1)... (mã hs ngô hạt brazil/ hs code ngô hạt bra)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt- Ngô hạt mới chỉ qua sơ chế thông thường nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi loại không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt ngô hạ/ hs code ngô hạt ngô)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt. Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs ngô hạt dùng l/ hs code ngô hạt dùn)
- Mã HS 10059090: Ngô Hạt xá (Brazilian Corn) hàng nhập khẩu làm NLSX thức ăn chăn nuôi. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô). Không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt xá bra/ hs code ngô hạt xá)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (ARGENTINE CORN), Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, loại không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt argent/ hs code ngô hạt arg)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi_hàng qua sơ chế thông thường, phơi khô tách hạt dạng rời, loại không để rang nổ).... (mã hs ngô hạt nguyên/ hs code ngô hạt ngu)
- Mã HS 10059090: BẮP HẠT (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu theo STT 1. 1. 1, TT 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs bắp hạt nguyên/ hs code bắp hạt ngu)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt chỉ qua sơ chế thông thường (bóc vỏ, tách hạt, sấy khô), không để rang nổ. Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi... (mã hs ngô hạt chỉ qua/ hs code ngô hạt chỉ)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt, đã qua sơ chế (bóc tách, phơi khô), không dùng để rang nổ. Nguyên liệu sản xuất Thức ăn chăn nuôi.... (mã hs ngô hạt đã qua/ hs code ngô hạt đã)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng chưa qua xay sát, chế biến, không dùng để rang nổ, hàng mới 100%.... (mã hs ngô hạt nguyên/ hs code ngô hạt ngu)
- Mã HS 10059090: BẮP HẠT (BRAZILIAN CORN) KHÔNG PHẢI LOẠI DÙNG TRONG RANG NỔ, HÀNG NHẬP KHẨU PHÙ HỢP THEO THÔNG TƯ 02/2019/TT-BNNPTNT, NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI... (mã hs bắp hạt brazil/ hs code bắp hạt bra)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Bắp hạt- Corn. Hàng nhập phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Thuế GTGT được áp dụng theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 và CV 17709/BTC-TCT.... (mã hs nguyên liệu thứ/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Ngô Hạt xá (Arrgentine Maize) hàng nhập khẩu làm NLSX thức ăn chăn nuôi. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô). Không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt xá arr/ hs code ngô hạt xá)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt nguyên liệu SX TĂCN, không phải hạt giống, đã qua sơ chế, tách hạt, không dùng để rang nổ. Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.... (mã hs ngô hạt nguyên/ hs code ngô hạt nguy)
- Mã HS 10059090: Bắp Hạt: Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi (hàng chưa qua chế biến mới qua sơ chế thông thường).... (mã hs bắp hạtnguyên/ hs code bắp hạtnguy)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt: mới qua sơ chế thông thường, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cho gia súc gia cầm, không dùng để rang nổ, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt mới qu/ hs code ngô hạt mới)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (white corn crop 2018)mới qua sơ chế thông thường dùng xay làm bột bánh (dùng cho người), hiệu CLIC. Không dùng để rang nổ, đóng bao 23Kg/Bao. mới 100%. Tên khoa học Zea mays... (mã hs ngô hạt white/ hs code ngô hạt whi)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật: Ngô hạt (Brazilian Corn) (chưa qua xay xát, chế biến, không có mùi chua mốc)- NK theo TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu chế/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Paraguayan Corn (Bắp Hạt) nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập phù hợp theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.... (mã hs paraguayan corn/ hs code paraguayan c)
- Mã HS 10059090: NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI: Bắp hạt (Paraguayan corn). Hàng nhập phù hợp TT: 02/2019/TT-BNNPTNT (11/02/2019), HANG KTCL... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (sử dụng làm NLSX thức ăn chăn nuôi), độ ẩm cao nhất 14, 5%, hàm lượng aflatoxin nhỏ hơn 20PPB, hàng chưa qua sơ chế, không dùng cho rang nổ, phù hợp với thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs ngô hạt sử dụn/ hs code ngô hạt sử)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Bắp hạt Argentina, Hàng phù hợp theo thông tư 02/2019/TT-BNN PTNT.... (mã hs nguyên liệu sx/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Ngô Hạt xá (Argentine Corn) hàng nhập khẩu làm NLSX thức ăn chăn nuôi; số tt 1. 1. 1 TT số 02/2019/TT-BNN&PTN. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô). Không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt xá arg/ hs code ngô hạt xá)
- Mã HS 10059090: Bắp hạt (Corn), dạng hạt, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo TT 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs bắp hạt corn/ hs code bắp hạt cor)
- Mã HS 10059090: BẮP (CORNCOB)... (mã hs bắp corncob/ hs code bắp corncob)
- Mã HS 10059090: Bắp nấu dẻo (tím) có vỏ (24 x 3 Pcs), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs bắp nấu dẻo tí/ hs code bắp nấu dẻo)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp tím (30 bịch x 3 trái), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs bắp nếp tím 30/ hs code bắp nếp tím)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp trắng (20 bịch x 3 trái), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs bắp nếp trắng/ hs code bắp nếp trắn)
- Mã HS 10059090: BẮP DẺO LUỘC CÒN VỎ 3PCS/PKT, 30PKT/CTN, 90PCS/CTN. HÀNG MỚI 100%... (mã hs bắp dẻo luộc cò/ hs code bắp dẻo luộc)
- Mã HS 10059090: BẮP DẺO LUỘC KHÔNG VỎ 3PCS/PKT, 30PKT/CTN, 90PCS/CTN. HÀNG MỚI 100%... (mã hs bắp dẻo luộc kh/ hs code bắp dẻo luộc)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp đông lạnh (700gr-up x 20Bags) 14kg/thùng... (mã hs bắp nếp đông lạ/ hs code bắp nếp đông)
- Mã HS 10059090: Frozen Cooked Sweet Corn/ Bắp trắng đông lạnh, 24bagsx580gr... (mã hs frozen cooked s/ hs code frozen cooke)
- Mã HS 10059090: Bắp nấu có vỏ (20 x 3 Pcs), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs bắp nấu có vỏ/ hs code bắp nấu có v)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp dẻo (tím) có vỏ (24 x 3 Pcs), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs bắp nếp dẻo tí/ hs code bắp nếp dẻo)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Bắp hạt- Corn. Hàng nhập phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Thuế GTGT được áp dụng theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 và CV 17709/BTC-TCT... (mã hs nguyên liệu thứ/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Bắp chà Viet San, 40 x 300g... (mã hs bắp chà viet sa/ hs code bắp chà viet)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu SX TACN: Ngô hạt. Hàng mới, chưa qua gia công, chế biến. Lấy hàng thực tế từ tàu MV DARYA DEVI... (mã hs nguyên liệu sx/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt, đã qua sơ chế tách hạt phơi khô (không dùng để rang nổ). Hàng đóng bao trong cont. Xuất xứ: Việt nam... (mã hs ngô hạt đã qua/ hs code ngô hạt đã)
- Mã HS 10059090: Bắp tươi dẻo luộc chín (30x3PCS)... (mã hs bắp tươi dẻo lu/ hs code bắp tươi dẻo)
- Mã HS 10059090: Bắp bào bịch (24 x 16 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs bắp bào bịch 2/ hs code bắp bào bịch)
- Mã HS 10059090: Bắp bào dẽo chín (24 x 16 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs bắp bào dẽo chí/ hs code bắp bào dẽo)
- Mã HS 10059090: Bắp tím không vỏ (24 x 625g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs bắp tím không v/ hs code bắp tím khôn)
- Mã HS 10059090: Bắp Giã_50 bags x 12oz (340g)_nhãn hiệu Twin rabbit... (mã hs bắp giã50 bags/ hs code bắp giã50 b)
- Mã HS 10059090: Frozen Cooked Corn/ Bắp trắng có vỏ/ 20bags x 3pcs... (mã hs frozen cooked c/ hs code frozen cooke)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp nấu (700gr-up x 20Bags) 14kg/thùng... (mã hs bắp nếp nấu 70/ hs code bắp nếp nấu)
- Mã HS 10059090: BẮP HẤP ĐÔNG LẠNH (VÀNG)-FROZEN BOILED CORN (3PCS/BAG), HIỆU: CHECK, 1 THÙNG GỒM: 30BAGS * 560G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bắp hấp đông lạ/ hs code bắp hấp đông)
- Mã HS 10059090: Hạt Bắp(Ngô) vàng (nguyên hạt), đóng hàng xá lên tàu rời, Việt Nam sản xuất... (mã hs hạt bắpngô và/ hs code hạt bắpngô)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp 16kg/thùng... (mã hs bắp nếp 16kg/th/ hs code bắp nếp 16kg)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp 1KG 20kg/thùng... (mã hs bắp nếp 1kg 20k/ hs code bắp nếp 1kg)
- Mã HS 10059090: Bắp rang bơ... (mã hs bắp rang bơ/ hs code bắp rang bơ)
- Mã HS 10059090: Bắp nấu (15x800g)... (mã hs bắp nấu 15x800/ hs code bắp nấu 15x)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs ngô hạt dùng l/ hs code ngô hạt dùn)
- Mã HS 10059090: Trà khổ qua_48 bags x 3. 5oz (100g)_nhãn hiệu First World... (mã hs trà khổ qua48/ hs code trà khổ qua)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp tím (20 Bịch x 3 pcs), nhãn hiệu UST, hàng mới 100%... (mã hs bắp nếp tím 20/ hs code bắp nếp tím)
- Mã HS 10059090: Bắp hột hấp chín (20 Bịch x 454 gr), nhãn hiệu UST, hàng mới 100%... (mã hs bắp hột hấp chí/ hs code bắp hột hấp)
- Mã HS 10059090: Bắp trái nấu 3 Pcs (24 x 625g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs bắp trái nấu 3/ hs code bắp trái nấu)
- Mã HS 10059090: Bắp bào đông lạnh (Qui cách: 1 thùng 30 bao, 1 bao 16 OZ)... (mã hs bắp bào đông lạ/ hs code bắp bào đông)
- Mã HS 10059090: Bắp non dẻo đông lạnh (Qui cách: 1 thùng 30 bao, 1 bao 16 OZ)... (mã hs bắp non dẻo đôn/ hs code bắp non dẻo)
- Mã HS 10059090: Bắp nếp hấp đông lạnh (Qui cách: 1 thùng 30 bao, 1 bao 3 trái)... (mã hs bắp nếp hấp đôn/ hs code bắp nếp hấp)
- Mã HS 10059090: Bắp trắng đông lạnh- Frozen cooked sweet corn- 24 bags x 580gr... (mã hs bắp trắng đông/ hs code bắp trắng đô)
- Mã HS 10059090: Bắp tím đông lạnh- Frozen cooked color sweet corn- 24 bags x 580gr... (mã hs bắp tím đông lạ/ hs code bắp tím đông)
- Mã HS 10059090: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi Bắp hạt- Corn. Hàng nhập phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Thuế GTGT áp dụng theo điều 3 luật 71/2014/QH13 và CV 17709/BTC-TCT... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 10059090: BẮP NẾP TRẮNG-WHITE BROKEN CORN, HIỆU: CON NGUA, 1 THÙNG GỒM: 20BAGS * 500G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bắp nếp trắngw/ hs code bắp nếp trắn)
- Mã HS 10059090: Bắp chà (20 x 400g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs bắp chà 20 x 4/ hs code bắp chà 20)
- Mã HS 10059090: Ngô hạt nguyên liệu SX TĂCN, không phải hạt giống, đã qua sơ chế, tách hạt, không dùng để rang nổ. Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs ngô hạt nguyên/ hs code ngô hạt nguy)
- Mã HS 10059090: Hạt bắp vàng (nguyên hạt), đóng hàng xá lên container, Việt Nam sản xuất... (mã hs hạt bắp vàng n/ hs code hạt bắp vàng)
- Mã HS 10059090: Bắp trái nấu 0 vỏ (24 x 3 Pcs), Hiệu FLYING HORSE, Hàng mới 100%... (mã hs bắp trái nấu 0/ hs code bắp trái nấu)
- Mã HS 10059090: Dried Corn/ Bắp giã, 400g x 30bags... (mã hs dried corn/ bắp/ hs code dried corn/)