Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0906 - Mã HS 09061100: Vỏ quế khô cắt đọan dài từ (5-50)cm, chưa qua chế biến (nguyên liệu dùng sản xuất hương đốt), hàng xuất xứ Trung Quốc... (mã hs vỏ quế khô cắt/ hs code vỏ quế khô c)
- Mã HS 09061100: QUẾ CHẺ... (mã hs quế chẻ/ hs code quế chẻ)
- Mã HS 09061100: Quế điếu... (mã hs quế điếu/ hs code quế điếu)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ 100g... (mã hs quế vỏ 100g/ hs code quế vỏ 100g)
- Mã HS 09061100: Quế ống Yên Bái... (mã hs quế ống yên bái/ hs code quế ống yên)
- Mã HS 09061100: QUẾ VỤN VIỆT NAM... (mã hs quế vụn việt na/ hs code quế vụn việt)
- Mã HS 09061100: Quế cây Viet Pepper 200g... (mã hs quế cây viet pe/ hs code quế cây viet)
- Mã HS 09061100: Quấ cây Lotus (100gr x 30)... (mã hs quấ cây lotus/ hs code quấ cây lotu)
- Mã HS 09061100: Quế ống cuộn (1kg x 10Bags)... (mã hs quế ống cuộn 1/ hs code quế ống cuộn)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ khô MNX3 (30kgs/ bao)... (mã hs quế vỏ khô mnx3/ hs code quế vỏ khô m)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ khô MNX1 (30kgs/ ctn)... (mã hs quế vỏ khô mnx1/ hs code quế vỏ khô m)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ khô MNK4 (17kgs/ ctn)... (mã hs quế vỏ khô mnk4/ hs code quế vỏ khô m)
- Mã HS 09061100: Quế Điếu thuốc lá Việt Nam #VN... (mã hs quế điếu thuốc/ hs code quế điếu thu)
- Mã HS 09061100: Quế thanh 11 kg/thùng, mới 100%... (mã hs quế thanh 11 kg/ hs code quế thanh 11)
- Mã HS 09061100: QUẾ CÂY 3. 5INCHES(ĐÓNG 16 BAO/CARTON... (mã hs quế cây 35inch/ hs code quế cây 35i)
- Mã HS 09061100: Quế Sri Lanka tiệt trùng bằng khí ETO... (mã hs quế sri lanka t/ hs code quế sri lank)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế chẻ khô là/ hs code quế chẻ khô)
- Mã HS 09061100: Quế điếu, đóng 20KG/Thùng, hàng mới 100%... (mã hs quế điếuđóng 2/ hs code quế điếuđón)
- Mã HS 09061100: Quế vụn khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế vụn khô là/ hs code quế vụn khô)
- Mã HS 09061100: Hoa hồi khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs hoa hồi khô là/ hs code hoa hồi khô)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, đóng 10KG/Thùng, hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ đóng 1/ hs code quế chẻ đón)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, (đóng gói 9. 5 kg/carton), mới 100%... (mã hs quế chẻđóng g/ hs code quế chẻđón)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ 100g Cty TNHH sx- tm- dv Châu Thông... (mã hs quế vỏ 100g cty/ hs code quế vỏ 100g)
- Mã HS 09061100: Quế bột 100g cty tnhh sx-tm và dv Châu Thông... (mã hs quế bột 100g ct/ hs code quế bột 100g)
- Mã HS 09061100: Que. Xuất xứ Viet Nam. 100 thung. 10 kg/thung... (mã hs que xuất xứ vi/ hs code que xuất xứ)
- Mã HS 09061100: Quế khô vụn, (đóng gói 25 kg/carton), mới 100%... (mã hs quế khô vụnđó/ hs code quế khô vụn)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo (hàng đã qua sơ chế) hàng mới 100%... (mã hs quế ống sáo hà/ hs code quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: Quế YB3 cắt vuông khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế yb3 cắt vuô/ hs code quế yb3 cắt)
- Mã HS 09061100: Quế YB2 cắt vuông khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế yb2 cắt vuô/ hs code quế yb2 cắt)
- Mã HS 09061100: Quế YB1 cắt vuông khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế yb1 cắt vuô/ hs code quế yb1 cắt)
- Mã HS 09061100: Quế ống (khô, chưa xay chưa nghiền) hàng mới 100%... (mã hs quế ống khô c/ hs code quế ống khô)
- Mã HS 09061100: Quế vụn, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn đóng 5/ hs code quế vụn đón)
- Mã HS 09061100: Lá quế, hàng đóng trong 472 túi (30kg/túi). Hàng mới 100%... (mã hs lá quếhàng đón/ hs code lá quếhàng)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, hàng mới 100%, hàng đóng 3000 thùng, 10kg/thùng... (mã hs quế chẻ hàng m/ hs code quế chẻ hàn)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo, quy cách đóng gói 5kg/carton, hàng mới 100%... (mã hs quế ống sáo qu/ hs code quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: Quế miếng, Đóng 150 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quế miếng đóng/ hs code quế miếng đ)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo, Đóng 3 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quế ống sáo đó/ hs code quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: Quế dạng thanh- cinnamon, 1235 hộp * 15 kg, hàng mới 100%... (mã hs quế dạng thanh/ hs code quế dạng tha)
- Mã HS 09061100: Quế cành hàng mới 100%, hàng đóng trong 629 túi (30kg/túi)... (mã hs quế cành hàng m/ hs code quế cành hàn)
- Mã HS 09061100: Quế cành chặt thẳng loại B khô, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế cành chặt t/ hs code quế cành chặ)
- Mã HS 09061100: Quế (cát nhỏ, vụn) khô, chưa xay chưa nghiền. Hàng mới 100%... (mã hs quế cát nhỏ v/ hs code quế cát nhỏ)
- Mã HS 09061100: Quế miếng mảnh, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quế miếng mảnh/ hs code quế miếng mả)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo thanh dài, Đóng 690 Bags, 25kg/Bag. Hàng mới 100%... (mã hs quế ống sáo tha/ hs code quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: HÀNG QUẾ ỐNG (NW: 25KG/ BAGS, GW: 25. 1 KG/ BAGS), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hàng quế ống n/ hs code hàng quế ống)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế hàng đóng trong 705 thùng loại 15kg/thùng. hàng mới 100%... (mã hs vỏ quế hàng đón/ hs code vỏ quế hàng)
- Mã HS 09061100: Quế vụn (3%) (20kg/carton), hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs quế vụn 3% 2/ hs code quế vụn 3%)
- Mã HS 09061100: Quế trà vỏ cắt đôi, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quế trà vỏ cắt/ hs code quế trà vỏ c)
- Mã HS 09061100: Quế (dạng mếng cắt vuông) khô, chưa xay chưa nghiền, hàng mới 100%... (mã hs quế dạng mếng/ hs code quế dạng mế)
- Mã HS 09061100: Quế vụn ép sản xuất tại Việt Nam, đóng 25 kg/carton. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn ép sản/ hs code quế vụn ép s)
- Mã HS 09061100: Quế miếng bào vỏ sâu, Đóng 70 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quế miếng bào v/ hs code quế miếng bà)
- Mã HS 09061100: Quế bào vỏ thanh dài, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quế bào vỏ than/ hs code quế bào vỏ t)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ- CINNAMON FLAT (Packing in 22. 10 lbs/carton). Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ cinnam/ hs code quế chẻ cin)
- Mã HS 09061100: Quế ống. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 5kgs/carton. 400 carton.... (mã hs quế ống hàng m/ hs code quế ống hàn)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo cắt 10 CM, Đóng 385 Cartons, 20kg/Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quế ống sáo cắt/ hs code quế ống sáo)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, chưa xay, chưa nghiền. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ chưa x/ hs code quế chẻ chư)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 10kgs/carton. 255 carton.... (mã hs quế chẻ hàng m/ hs code quế chẻ hàn)
- Mã HS 09061100: Quế vụn. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 10kgs/carton. 645 carton.... (mã hs quế vụn hàng m/ hs code quế vụn hàn)
- Mã HS 09061100: Quế vụn. Đóng bao, 30kg/ bao. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn đóng b/ hs code quế vụn đón)
- Mã HS 09061100: Quế (cạo vỏ dạng thanh, miéng) khô, chưa xay chưa nghiền. Hàng mới 100%... (mã hs quế cạo vỏ dạn/ hs code quế cạo vỏ)
- Mã HS 09061100: Quế sáo 8cm, chưa xay, chưa nghiền. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế sáo 8cm ch/ hs code quế sáo 8cm)
- Mã HS 09061100: Quế sáo- CINNAMON STICKS 3'' (Packing in 22. 1lbs net/carton). Hàng mới 100%... (mã hs quế sáo cinnam/ hs code quế sáo cin)
- Mã HS 09061100: Quế cắt cành. Hàng do Việt Nam sản xuất. Đóng bao, 30kg/ bao. Hàng mới 100%... (mã hs quế cắt cành h/ hs code quế cắt cành)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, chưa xay. không dùng để làm dược liệu, Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻchưa xa/ hs code quế chẻchưa)
- Mã HS 09061100: Quế ống điếu, loại 6cm (đóng 10 kgs/ carton), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất... (mã hs quế ống điếu l/ hs code quế ống điếu)
- Mã HS 09061100: Quế cắt vuông. Đóng thùng carton, 30 kg/ thùng. hàng do Việt Nam sản xuất. Mới 100%... (mã hs quế cắt vuông/ hs code quế cắt vuôn)
- Mã HS 09061100: Quế Vụn, độ ẩm 13. 5%, dài 3-10 cm, đóng gói 10kgs/carton, không bị nấm, màu vàng, mới 100%,... (mã hs quế vụnđộ ẩm 1/ hs code quế vụnđộ ẩ)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ hàng đóng trong 1500 carton, net 10KG/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ hàng đó/ hs code quế chẻ hàng)
- Mã HS 09061100: Quế điếu thuôc hàng đóng trong 799 carton, net 20KG/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs quế điếu thuôc/ hs code quế điếu thu)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ dạng thanh, độ ẩm 13. 5%, dài 20-45 cm, đóng gói 10kgs/carton, không bị nấm, màu vàng, mới 100%,... (mã hs quế chẻ dạng th/ hs code quế chẻ dạng)
- Mã HS 09061100: Quế dạng ống đã phơi khô, chưa xay nghiền, đóng 736 bao, độ dầu 5%, độ ẩm lớn nhất 14%, 40 kg/ bao, mới 100%... (mã hs quế dạng ống đã/ hs code quế dạng ống)
- Mã HS 09061100: Quế dạng vụn đã phơi khô, chưa xay nghiền, đóng 800 bao, độ dầu 4, 5%, độ ẩm lớn nhất 14%, 35kg/bao, mới 100%... (mã hs quế dạng vụn đã/ hs code quế dạng vụn)
- Mã HS 09061100: Quế bào qua vỏ. Hàng do Việt Nam sản xuất. Đóng thùng carton, 30kg/ thùng. Tổng cộng 33 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế bào qua vỏ/ hs code quế bào qua)
- Mã HS 09061100: Quế cắt cành dùng trong chế biến thực phẩm(YBCC2). Đóng thùng carton 20kg/ thùng. Tổng cộng 34 thùng. Mới 100%... (mã hs quế cắt cành dù/ hs code quế cắt cành)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo 8cm(20kg/carton), hàng mới 100% SX tại Việt Nam, tên KH: Cinnamomum cassia, hàng không thuộc DM Cites... (mã hs quế ống sáo 8cm/ hs code quế ống sáo)
- Mã HS 09061900: QUẾ THÔ... (mã hs quế thô/ hs code quế thô)
- Mã HS 09061900: Quế Vụn Việt Nam, mới 100%... (mã hs quế vụn việt na/ hs code quế vụn việt)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ đã qua sơ chế, hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ đã qua/ hs code quế chẻ đã q)
- Mã HS 09061900: Quế vụn đã qua sơ chế (đóng 25kg/bao). Mới 100%... (mã hs quế vụn đã qua/ hs code quế vụn đã q)
- Mã HS 09061900: Tube Cinnamomi Cortex with skin (quế ống còn vỏ)... (mã hs tube cinnamomi/ hs code tube cinnamo)
- Mã HS 09061900: Quế ep, hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs quế ep hàng sả/ hs code quế ep hàng)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, Đóng 1500 Cartons, 10kg/Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ đóng 1/ hs code quế chẻ đón)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ đã qua/ hs code quế chẻ đã)
- Mã HS 09061900: Quế vụn đóng trong 1500 hộp(mỗi hộp nặng 10 kg), Mới 100%... (mã hs quế vụn đóng tr/ hs code quế vụn đóng)
- Mã HS 09061900: QUẾ VỤN SẠCH LOẠI 1, HÀNG BAO, HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC CITES... (mã hs quế vụn sạch lo/ hs code quế vụn sạch)
- Mã HS 09061900: Quế che đa qua sơ chê, hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs quế che đa qua/ hs code quế che đa q)
- Mã HS 09061900: Quế VIETNAM SPLIT CASSIA, đóng gói 10 kg/carton. Hàng mới 100%.... (mã hs quế vietnam spl/ hs code quế vietnam)
- Mã HS 09061900: QUẾ ỐNG SÁO CẮT 5CM, HÀNG THÙNG, HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC CITES... (mã hs quế ống sáo cắt/ hs code quế ống sáo)
- Mã HS 09061900: Quế điếu (10 kg/thùng), không sử dụng làm dược liệu. Hàng mới 100%... (mã hs quế điếu 10 kg/ hs code quế điếu 10)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, chưa xay chưa nghiền, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ chưa x/ hs code quế chẻ chư)
- Mã HS 09061900: Cinnamon_Quế dạng thanh. Tên khoa học: Cinnamomum cassia. Hàng mới 100%... (mã hs cinnamonquế dạ/ hs code cinnamonquế)
- Mã HS 09061900: Shaved Square cut Cinnamomi(quế cắt vuông), hàng mới 100%, origin: Việt Nam... (mã hs shaved square c/ hs code shaved squar)
- Mã HS 09061900: Stick Cinnamomi Cortex (15cm) (Quế sáo 15cm), hàng mới 100%, origin: Việt Nam... (mã hs stick cinnamomi/ hs code stick cinnam)
- Mã HS 09061900: Quế cắt vuông YB3, đóng carton 20kg, Hàng được sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100%... (mã hs quế cắt vuông y/ hs code quế cắt vuôn)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ VIETNAM SPILIT CASSIA (không dùng làm dược liệu), đóng 10 kg/carton. Mới 100%... (mã hs quế chẻ vietnam/ hs code quế chẻ viet)
- Mã HS 09061900: Quế vụn VIETNAM BROKEN CASSIA, không sử dụng làm dược liệu, đóng 20kg/carton. Mới 100%... (mã hs quế vụn vietnam/ hs code quế vụn viet)
- Mã HS 09061900: Quế ép (đã qua sơ chế, đóng thùng carton, 25kg/thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%)... (mã hs quế ép đã qua/ hs code quế ép đã q)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ (đã qua sơ chế, đóng thùng carton, 9kg/thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%)... (mã hs quế chẻ đã qua/ hs code quế chẻ đã)
- Mã HS 09061900: Quế sáo CIGARETTE CASSIA AA 8CM, không sử dụng làm dược liệu, đóng 20kg/carton. Mới 100%... (mã hs quế sáo cigaret/ hs code quế sáo ciga)
- Mã HS 09061900: Vỏ quế khô hàng đóng trong 1500 carton, net 10KG/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs vỏ quế khô hàng/ hs code vỏ quế khô h)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, hàng đóng trong thùng carton 10kg/thùng. Tổng cộng: 1, 500 thùng. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs quế chẻ hàng đ/ hs code quế chẻ hàn)
- Mã HS 09061900: Quế vụn sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao. Trọng lượng tịnh: 25 kg/ bao. Tổng cộng: 400 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs quế vụn sản xuấ/ hs code quế vụn sản)
- Mã HS 09061900: Quế cành sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao. Trọng lượng tịnh: 15 kg/ bao. Tổng cộng: 158 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs quế cành sản xu/ hs code quế cành sản)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 750 thùng. Trọng lượng tịnh 7kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ sản xuấ/ hs code quế chẻ sản)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 10 kg/thùng, tổng số 650 thùng, hàng mới 100%... (mã hs quế chẻ sản xu/ hs code quế chẻ sản)
- Mã HS 09061900: Quế sáo sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 2906 thùng. Trọng lượng tịnh 5kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế sáo sản xuấ/ hs code quế sáo sản)
- Mã HS 09061900: Quế vụn, sản xuất tại Việt Nam, Hàng đóng trong thùng Carton. Tổng cộng 400 thùng. Trọng lượng tịnh 10kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn sản xu/ hs code quế vụn sản)
- Mã HS 09061900: Quế ống ép sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong thùng cartons. Trọng lượng tịnh: 25 kg/ thùng. Tổng cộng: 680 thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs quế ống ép sản/ hs code quế ống ép s)
- Mã HS 09061900: Quế sáo cắt 10cm sản xuất tại Việt Nam, Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 10kg/thùng, tổng số 100 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs quế sáo cắt 10c/ hs code quế sáo cắt)
- Mã HS 09061900: Quế sáo cắt 8cm sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 10kg/thùng, tổng cộng 419 thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs quế sáo cắt 8cm/ hs code quế sáo cắt)
- Mã HS 09062000: Quế nghiền... (mã hs quế nghiền/ hs code quế nghiền)
- Mã HS 09062000: QUẾ NGHIỀN... (mã hs quế nghiền/ hs code quế nghiền)
- Mã HS 09062000: Vỏ quế 100gr... (mã hs vỏ quế 100gr/ hs code vỏ quế 100gr)
- Mã HS 09062000: Bột quế 100g... (mã hs bột quế 100g/ hs code bột quế 100g)
- Mã HS 09062000: Bột quế hũ 100g... (mã hs bột quế hũ 100g/ hs code bột quế hũ 1)
- Mã HS 09062000: Quế cây 200g PL... (mã hs quế cây 200g pl/ hs code quế cây 200g)
- Mã HS 09062000: Quế bột 400g PL... (mã hs quế bột 400g pl/ hs code quế bột 400g)
- Mã HS 09062000: Hoa hồi 200g PL... (mã hs hoa hồi 200g pl/ hs code hoa hồi 200g)
- Mã HS 09062000: Quế bột, 2% dầu... (mã hs quế bột 2% dầu/ hs code quế bột 2%)
- Mã HS 09062000: Quế bột hũ (35g/hũ)... (mã hs quế bột hũ 35g/ hs code quế bột hũ)
- Mã HS 09062000: Quế bột độ dầu 2. 5%... (mã hs quế bột độ dầu/ hs code quế bột độ d)
- Mã HS 09062000: Quế cây hũ (200g/hũ)... (mã hs quế cây hũ 200/ hs code quế cây hũ)
- Mã HS 09062000: Nụ TD viên đạn quế Ma... (mã hs nụ td viên đạn/ hs code nụ td viên đ)
- Mã HS 09062000: Gia vị nấu phở 25g PL... (mã hs gia vị nấu phở/ hs code gia vị nấu p)
- Mã HS 09062000: Bột quế cạo vỏ L1 200g... (mã hs bột quế cạo vỏ/ hs code bột quế cạo)
- Mã HS 09062000: QUẾ VỤN (XX: VIỆT NAM)... (mã hs quế vụn xx vi/ hs code quế vụn xx)
- Mã HS 09062000: Bột quế, hàng mới 100%... (mã hs bột quế hàng m/ hs code bột quế hàn)
- Mã HS 09062000: Quế thanh cạo vỏ L1 200g... (mã hs quế thanh cạo v/ hs code quế thanh cạ)
- Mã HS 09062000: Quế bột Viet Pepper 400g... (mã hs quế bột viet pe/ hs code quế bột viet)
- Mã HS 09062000: Vỏ quế xay tiệt trùng (474 kg/bao)... (mã hs vỏ quế xay tiệt/ hs code vỏ quế xay t)
- Mã HS 09062000: Quế dạng bột, loại 2%. Hàng mới 100%.... (mã hs quế dạng bột l/ hs code quế dạng bột)
- Mã HS 09062000: Quế xay Indomesia tiệt trùng bằng hơi nước... (mã hs quế xay indomes/ hs code quế xay indo)
- Mã HS 09062000: Quế bột 0. 5% dầu thấp nhất, làm gia vị (Hàng mới 100%)... (mã hs quế bột 05% dầ/ hs code quế bột 05%)
- Mã HS 09062000: Quế bột (3%)(25kg/bag), hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs quế bột 3%25/ hs code quế bột 3%)
- Mã HS 09062000: Bột quế (đóng 25 kgs/ bao), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất... (mã hs bột quế đóng 2/ hs code bột quế đón)
- Mã HS 09062000: Quế bột CASSIA POWDER (không dùng làm dược liệu), đóng 25kg/bag. Mới 100%... (mã hs quế bột cassia/ hs code quế bột cass)
- Mã HS 09062000: Quế bột dầu 2% qua sàng 60, Hàng được sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100%... (mã hs quế bột dầu 2%/ hs code quế bột dầu)
- Mã HS 09062000: Quế bột dầu 3% qua sàng 40, Hàng được sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100%... (mã hs quế bột dầu 3%/ hs code quế bột dầu)
- Mã HS 09062000: Bột quế- CINNAMON GROUND (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs bột quế cinnam/ hs code bột quế cin)
- Mã HS 09062000: Quế bột sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao. Trọng lượng tịnh: 25 kg/ bao. Tổng cộng: 1000 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs quế bột sản xuấ/ hs code quế bột sản)