Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0904 - Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng... (mã hs hạt tiêu trắng/ hs code hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu sọ chưa xay... (mã hs hạt tiêu sọ chư/ hs code hạt tiêu sọ)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng (Tên khoa học: Piper nigrum)- Hàng không nằm trong danh mục Cites)... (mã hs hạt tiêu trắng/ hs code hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041110: TIEU TRANG... (mã hs tieu trang/ hs code tieu trang)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG HẠT... (mã hs tiêu trắng hạt/ hs code tiêu trắng h)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng #VN... (mã hs tiêu trắng #vn/ hs code tiêu trắng #)
- Mã HS 09041110: TIÊU XAY VIÊT NAM... (mã hs tiêu xay viêt n/ hs code tiêu xay viê)
- Mã HS 09041110: Tiêu sọ hữu cơ 55g... (mã hs tiêu sọ hữu cơ/ hs code tiêu sọ hữu)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG 630 G/L... (mã hs tiêu trắng 630/ hs code tiêu trắng 6)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen hữu cơ 55g... (mã hs tiêu đen hữu cơ/ hs code tiêu đen hữu)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG NGUYÊN HẠT... (mã hs tiêu trắng nguy/ hs code tiêu trắng n)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (540 BAO, PP 50KG)... (mã hs tiêu trắng 540/ hs code tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (200 BAO- PP 50KG)... (mã hs tiêu trắng 200/ hs code tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang. Xuất xứ Viet Nam.... (mã hs tiêu trangxuất/ hs code tiêu trangx)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG DUNG TRỌNG 630 G/L... (mã hs tiêu trắng dung/ hs code tiêu trắng d)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang Xuất xứ Viet Nam.... (mã hs tiêu trang xuất/ hs code tiêu trang x)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (600 BAO, 25KG/BAO)... (mã hs tiêu trắng 600/ hs code tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (320 BAO, 50KG/BAO)... (mã hs tiêu trắng 320/ hs code tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: Tiêu hột trắng Lotus (100gr x 24)... (mã hs tiêu hột trắng/ hs code tiêu hột trắ)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang. 80 BAO Xuất xứ Viet Nam.... (mã hs tiêu trang 80/ hs code tiêu trang)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang. 120 BAO Xuất xứ Viet Nam.... (mã hs tiêu trang 120/ hs code tiêu trang)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang. Xuất xứ Viet Nam. 50 kgs/bao... (mã hs tiêu trang xuấ/ hs code tiêu trang)
- Mã HS 09041110: Tiêu sọ tiệt trùng NL0005 Y20 (22. 68 kg/bao PE)... (mã hs tiêu sọ tiệt tr/ hs code tiêu sọ tiệt)
- Mã HS 09041110: Tiêu Trắng Việt Nam (Hàng đóng: 25Kg/01 Bao, Hàng chưa rang xay)... (mã hs tiêu trắng việt/ hs code tiêu trắng v)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng (tiêu hạt), White whole pepper, Double Washed. Mới 100%... (mã hs tiêu trắng tiê/ hs code tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: HẠT TIÊU TRẮNG- VIETNAM ORIGIN WHITE PEPPER, MỚI 100%, XUẤT XỨ: VIỆT NAM... (mã hs hạt tiêu trắng/ hs code hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng 630GL (nguyên hạt), đóng hàng đồng nhất bao PP 25kg net, Việt Nam sản xuất... (mã hs tiêu trắng 630g/ hs code tiêu trắng 6)
- Mã HS 09041110: Peppercorns- White_Tiêu trắng nguyên hạt. Tên khoa học: Piper nigrum L. Hàng mới 100%.... (mã hs peppercorns wh/ hs code peppercorns)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng, sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao. Trọng lượng tịnh: 25 kg/ bao. Tổng cộng: 280 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs tiêu trắng sản/ hs code tiêu trắng)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen (5 MM), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao. Trọng lượng tịnh: 20 kg/ bao. Tổng cộng: 300 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs tiêu đen 5 mm/ hs code tiêu đen 5)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen (500 GL), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao. Trọng lượng tịnh: 30 kg/ bao. Tổng cộng: 300 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs tiêu đen 500 g/ hs code tiêu đen 50)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen (550 GL sạch), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao. Trọng lượng tịnh: 20 kg/ bao. Tổng cộng: 250 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs tiêu đen 550 g/ hs code tiêu đen 55)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng(hàng đồng nhất, chưa xay nhỏ, trọng lượng tịnh 60. 0 kgs/bao, trọng lượng cả bì 60. 2 kgs/bao)hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs hạt tiêu trắng/ hs code hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN... (mã hs hạt tiêu đen/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu hạt (tiêu xô)... (mã hs tiêu hạt tiêu/ hs code tiêu hạt ti)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen chưa xay... (mã hs hạt tiêu đen ch/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen nguyên hột (ID)... (mã hs tiêu đen nguyên/ hs code tiêu đen ngu)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen BRAZIL 570GL ASTA... (mã hs hạt tiêu đen br/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu guinea khô (aframomum melegueta) hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs hạt tiêu guinea/ hs code hạt tiêu gui)
- Mã HS 09041120: TIEU DEN... (mã hs tieu den/ hs code tieu den)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN... (mã hs tiêu đen/ hs code tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 570... (mã hs tiêu đen 570/ hs code tiêu đen 570)
- Mã HS 09041120: TIÊU HẠT ĐEN... (mã hs tiêu hạt đen/ hs code tiêu hạt đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN HẠT... (mã hs tiêu đen hạt/ hs code tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 5MM... (mã hs tiêu đen 5mm/ hs code tiêu đen 5mm)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN... (mã hs hạt tiêu đen/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: HAT TIEU DEN... (mã hs hat tieu den/ hs code hat tieu den)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN XK... (mã hs hạt tiêu đen xk/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 580 G/L... (mã hs tiêu đen 580 g// hs code tiêu đen 580)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 500 G/L... (mã hs tiêu đen 500 g// hs code tiêu đen 500)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 5MM... (mã hs hạt tiêu đen 5m/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 570 G/L... (mã hs tiêu đen 570 g// hs code tiêu đen 570)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN SÀNG 5MM... (mã hs tiêu đen sàng 5/ hs code tiêu đen sàn)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 550 GL MC... (mã hs tiêu đen 550 gl/ hs code tiêu đen 550)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN THÀNH PHẨM... (mã hs tiêu đen thành/ hs code tiêu đen thà)
- Mã HS 09041120: Hạt Tiêu Đen 500G/L... (mã hs hạt tiêu đen 50/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt Tiêu Đen 570G/L... (mã hs hạt tiêu đen 57/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 550gr/l... (mã hs hạt tiêu đen 55/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN VIỆT NAM... (mã hs hạt tiêu đen vi/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN VIÊT NAM 5MM... (mã hs tiêu đen viêt n/ hs code tiêu đen viê)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (BAO ĐAY 50KG)... (mã hs tiêu đen bao đ/ hs code tiêu đen ba)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN- LOẠI 500 MC... (mã hs hạt tiêu đen l/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen, đóng gói 59kg/bao... (mã hs tiêu đen đóng/ hs code tiêu đen đó)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (540 BAO, PP 50KG)... (mã hs tiêu đen 540 b/ hs code tiêu đen 54)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen túi 100g (CBX)... (mã hs hạt tiêu đen tú/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (120 BAO- PP 50KG)... (mã hs tiêu đen 120 b/ hs code tiêu đen 12)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN DUNG TRỌNG 500GR/L... (mã hs tiêu đen dung t/ hs code tiêu đen dun)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. Xuất xứ Viet Nam.... (mã hs tiêu đen xuất/ hs code tiêu đen xu)
- Mã HS 09041120: Tiêu sọ hạt 50g- 24 lọ/thùng... (mã hs tiêu sọ hạt 50g/ hs code tiêu sọ hạt)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hạt 6 túi x2. 27 kg... (mã hs tiêu đen hạt 6/ hs code tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (1120 BAO, 25KG/BAO)... (mã hs tiêu đen 1120/ hs code tiêu đen 11)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hạt 40gr-Trường Minh... (mã hs tiêu đen hạt 40/ hs code tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen đã được tiệt trùng... (mã hs hạt tiêu đen đã/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen tiệt trùng (474kg/bao)... (mã hs tiêu đen tiệt t/ hs code tiêu đen tiệ)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen loại 550 G/L Clean... (mã hs hạt tiêu đen lo/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TDEN_NK_TP HẠT TIÊU ĐEN VIỆT NAM... (mã hs tdennktp hạt/ hs code tdennktp h)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU 550G/L(ĐÓNG 16 LỌ/CARTON)... (mã hs hạt tiêu 550g/l/ hs code hạt tiêu 550)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 92 BAO Xuất xứ Viet Nam.... (mã hs tiêu đen 92 ba/ hs code tiêu đen 92)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 80 BAO Xuất xứ Viet Nam.... (mã hs tiêu đen 80 ba/ hs code tiêu đen 80)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hạt chai 120gr Trường Minh... (mã hs tiêu đen hạt ch/ hs code tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 932 BAO Xuất xứ Viet Nam.... (mã hs tiêu đen 932 b/ hs code tiêu đen 93)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 800 BAO Xuất xứ Viet Nam.... (mã hs tiêu đen 800 b/ hs code tiêu đen 80)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 5mm, bao gói 50 kg/ bao PP... (mã hs tiêu đen 5mm b/ hs code tiêu đen 5mm)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN KHÔ CHƯA XAY(60 KG/ BAO)... (mã hs hạt tiêu đen kh/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (25kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đen 2/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (50kg/bao), hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đen 5/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 100gr (tiêu chín 2) Bảo Hương... (mã hs tiêu đen 100gr/ hs code tiêu đen 100)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen xuất khẩu loại 500g/l FAQ... (mã hs hạt tiêu đen xu/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 560 G/L (ĐÓNG 16LỌ/CARTON)... (mã hs hạt tiêu đen 56/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 575 G/L ĐÓNG BAO GIẤY 25KG/BAO... (mã hs tiêu đen 575 g// hs code tiêu đen 575)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500g/l FAQ, bao gói 25 kg/ bao PP... (mã hs tiêu đen 500g/l/ hs code tiêu đen 500)
- Mã HS 09041120: Tiêu hạt đen chưa xay- 1080 bao (25kg/bao)... (mã hs tiêu hạt đen ch/ hs code tiêu hạt đen)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN (HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 25KG/BAO)... (mã hs hạt tiêu đen h/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 570G/L sạch, bao gói 50 kg/ bao PP... (mã hs tiêu đen 570g/l/ hs code tiêu đen 570)
- Mã HS 09041120: Tiêu den. Xuất xứ Viet Nam. 800 Bao. 25 kgs/bao... (mã hs tiêu den xuất/ hs code tiêu den xu)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen (tiêu hạt), Black pepper 580 g/l. Mới 100%... (mã hs tiêu đen tiêu/ hs code tiêu đen ti)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, thuộc chi Piper, chưa nghiền, chưa xay... (mã hs hạt tiêu đen t/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt Tiêu đen VN sấy khô(sử dụng nguyên liệu mua nội địa)... (mã hs hạt tiêu đen vn/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hột_24 jars x 5. 18oz (147g)_nhãn hiệu Twin rabbit... (mã hs tiêu đen hột24/ hs code tiêu đen hột)
- Mã HS 09041120: Tiêu Đen Việt Nam (Hàng đóng: 25Kg/01 Bao, Hàng chưa rang xay)... (mã hs tiêu đen việt n/ hs code tiêu đen việ)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đầu đinh, (đóng 25 kg/ bao), hàng do Việt Nam sản xuất... (mã hs hạt tiêu đầu đi/ hs code hạt tiêu đầu)
- Mã HS 09041120: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Tiêu xay (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN- VIETNAM ORIGIN BLACK PEPPER, MỚI 100%, XUẤT XỨ: VIỆT NAM... (mã hs hạt tiêu đen v/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hạt Organic 55g- Lọ thủy tinh có cối xay Ceramic, 6 lọ/thùng nhỏ... (mã hs tiêu đen hạt or/ hs code tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041120: ASTA Hạt tiêu đen 570g/l asta. hàng mới đóng gói đồng nhất bao PP 50kg/bao.... (mã hs asta hạt tiêu đ/ hs code asta hạt tiê)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, loại 500G/L asta, (đóng 25 kg/ bao), hàng do Việt Nam sản xuất... (mã hs hạt tiêu đen l/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen BOLD; 5MM; (hàng mới, đóng gói bao giấy Kraft đồng nhất 10kg/bao net).... (mã hs hạt tiêu đen bo/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen đầu đinh (Pinhead), đóng hàng đồng nhất bao PP 30kg net, Việt Nam sản xuất... (mã hs tiêu đen đầu đi/ hs code tiêu đen đầu)
- Mã HS 09041120: Peppercorns- Black_Tiêu đen nguyên hạt. Tên khoa học: Piper nigrum L. Hàng mới 100%.... (mã hs peppercorns bl/ hs code peppercorns)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen- BLACK PEPPER WHOLE (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đen b/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500GL FAQ (nguyên hạt), đóng hàng đồng nhất bao PP 25kg net, Việt Nam sản xuất... (mã hs tiêu đen 500gl/ hs code tiêu đen 500)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu khô chưa xay hoặc nghiền, có màu đen. Đóng gói 50kg/bao, Tổng 1. 620 bao. hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu khô ch/ hs code hạt tiêu khô)
- Mã HS 09041120: Tiêu hạt đen Việt Nam xuất khẩu, hàng đóng trong bao Double PP 25kg/bao. TC: 640bao/1cont x 20ft.... (mã hs tiêu hạt đen vi/ hs code tiêu hạt đen)
- Mã HS 09041120: Tiêu đinh sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong bao PP, trọng lượng tịnh 25kg/bao, tổng cộng 40 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs tiêu đinh sản x/ hs code tiêu đinh sả)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen nguyên hạt 500 G/L FAQ, sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao, tổng số 540 bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đen ng/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, khô (hàng đồng nhất, chưa xay nhỏ, trọng lượng tịnh 60. 0kgs/ bao, trọng lượng cả bì 60. 2kgs/bao) hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs hạt tiêu đen k/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu đỏ, loại chưa xay, dùng làm gia vị, 40 hộp (5 kgs/ hộp), hàng mới 100%... (mã hs hạt tiêu đỏ lo/ hs code hạt tiêu đỏ)
- Mã HS 09041190: Tất bạt khô chưa qua chế biến. Tên khoa học : Piper longum. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs tất bạt khô chư/ hs code tất bạt khô)
- Mã HS 09041190: TIÊU KHÔ... (mã hs tiêu khô/ hs code tiêu khô)
- Mã HS 09041190: TIÊU ĐEN... (mã hs tiêu đen/ hs code tiêu đen)
- Mã HS 09041190: HẠT TIÊU ĐEN... (mã hs hạt tiêu đen/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041190: TIÊU SẤY KHÔ... (mã hs tiêu sấy khô/ hs code tiêu sấy khô)
- Mã HS 09041190: Tiêu hạt 30gr-BH... (mã hs tiêu hạt 30grb/ hs code tiêu hạt 30g)
- Mã HS 09041190: Hồng tiêu 30gr-BH... (mã hs hồng tiêu 30gr/ hs code hồng tiêu 30)
- Mã HS 09041190: TRÁI TIÊU XANH TƯƠI... (mã hs trái tiêu xanh/ hs code trái tiêu xa)
- Mã HS 09041190: TIÊU XANH ĐÔNG LẠNH... (mã hs tiêu xanh đông/ hs code tiêu xanh đô)
- Mã HS 09041190: HAT TIEU DEN DAU DINH... (mã hs hat tieu den da/ hs code hat tieu den)
- Mã HS 09041190: Tiêu sọ hạt 40gr-Trường Minh... (mã hs tiêu sọ hạt 40g/ hs code tiêu sọ hạt)
- Mã HS 09041190: Hồng tiêu hạt 40gr-Trường Minh... (mã hs hồng tiêu hạt 4/ hs code hồng tiêu hạ)
- Mã HS 09041190: Tiêu Sọ Hạt 50g (144 chai/thùng)... (mã hs tiêu sọ hạt 50g/ hs code tiêu sọ hạt)
- Mã HS 09041190: Tiêu Sọ Xay 50g (144 chai/thùng)... (mã hs tiêu sọ xay 50g/ hs code tiêu sọ xay)
- Mã HS 09041190: Tiêu Đen Hạt 50g (144 chai/thùng)... (mã hs tiêu đen hạt 50/ hs code tiêu đen hạt)
- Mã HS 09041190: Tiêu Đen Xay 50g (144 chai/thùng)... (mã hs tiêu đen xay 50/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 09041190: Tiêu Sọ Hữu Cơ 55g (36 chai/thùng)... (mã hs tiêu sọ hữu cơ/ hs code tiêu sọ hữu)
- Mã HS 09041190: Tiêu sọ (tiêu hạt) 100gr-Bảo Hương... (mã hs tiêu sọ tiêu h/ hs code tiêu sọ tiê)
- Mã HS 09041190: Tiêu sọ hạt chai 120gr Trường Minh... (mã hs tiêu sọ hạt cha/ hs code tiêu sọ hạt)
- Mã HS 09041190: Tiêu Đen Hữu Cơ 55g (36 chai/thùng)... (mã hs tiêu đen hữu cơ/ hs code tiêu đen hữu)
- Mã HS 09041190: Hồng tiêu hạt chai 120gr Trường Minh... (mã hs hồng tiêu hạt c/ hs code hồng tiêu hạ)
- Mã HS 09041190: Hồng Tiêu 100gr(tiêu chín 1)-Bảo Hương... (mã hs hồng tiêu 100gr/ hs code hồng tiêu 10)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu xanh sấy khô(Hàng đóng đồng nhất: 7kg/carton)... (mã hs hạt tiêu xanh s/ hs code hạt tiêu xan)
- Mã HS 09041190: Tiêu Trộn Tiệt Trùng Y20 Trắng- Đen- Xanh- Hồng (474 kg/bao)... (mã hs tiêu trộn tiệt/ hs code tiêu trộn ti)
- Mã HS 09041190: Tiêu hỗn hợp (150 túi/thùng, 9. 8kg/carton), code MP-1, hàng mới 100%... (mã hs tiêu hỗn hợp 1/ hs code tiêu hỗn hợp)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng xay... (mã hs tiêu trắng xay/ hs code tiêu trắng x)
- Mã HS 09041210: Hạt tiêu trắng đã nghiền/Ground White Pepper KY #009073 (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs hạt tiêu trắng/ hs code hạt tiêu trắ)
- Mã HS 09041210: Bột tiêu trắng (White Pepper Powder, 20kg x 15 thùng, NSX: 12/12/2019- HSD: 10/11/2021)- nguyên liệu dùng sản xuất bột trộn sẵn, sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột tiêu trắng/ hs code bột tiêu trắ)
- Mã HS 09041210: TIÊU TRẮNG NGHIỀN... (mã hs tiêu trắng nghi/ hs code tiêu trắng n)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng Phú Quốc... (mã hs tiêu trắng phú/ hs code tiêu trắng p)
- Mã HS 09041210: Tiêu sọ xay tiệt trùng (625 kg/bao)... (mã hs tiêu sọ xay tiệ/ hs code tiêu sọ xay)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng xay_24 jars x 5. 50oz (156g)_nhãn hiệu Twin rabbit... (mã hs tiêu trắng xay/ hs code tiêu trắng x)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng xay Việt Nam sấy khô (sử dụng nguyên liệu mua nội địa)... (mã hs tiêu trắng xay/ hs code tiêu trắng x)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng bột (đóng 25 kgs/ bao), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất... (mã hs tiêu trắng bột/ hs code tiêu trắng b)
- Mã HS 09041210: Bột tiêu trắng- WHITE PEPPER POWDER (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs bột tiêu trắng/ hs code bột tiêu trắ)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay... (mã hs tiêu đen xay/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nghiền Powder S60V- Ground Black Pepper Powder S60V... (mã hs tiêu đen nghiền/ hs code tiêu đen ngh)
- Mã HS 09041220: Hạt tiêu đen đã nghiền/GR Black Pepper KY #009128 (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs hạt tiêu đen đã/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen gói- PEPPER PACKETS/BLACK (1 thùng 6000 gói, 1 thùng 3. 628 kgs). Hàng mới 100%... (mã hs tiêu đen gói p/ hs code tiêu đen gói)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen đã xay đóng gói thành phẩm, dùng để đóng gói cùng với bộ dụng cụ ăn uống dùng một lần, gói 0. 2 gram, mới 100%... (mã hs tiêu đen đã xay/ hs code tiêu đen đã)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay 80g... (mã hs tiêu đen xay 80/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Hạt tiêu đen xay... (mã hs hạt tiêu đen xa/ hs code hạt tiêu đen)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen Phú Quốc... (mã hs tiêu đen phú qu/ hs code tiêu đen phú)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay 50g- 24 lọ/thùng... (mã hs tiêu đen xay 50/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: TIÊU ĐEN XAY (ĐÓNG 16 LỌ/CARTON)... (mã hs tiêu đen xay đ/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay chai 50gr Trường Minh... (mã hs tiêu đen xay ch/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay tiệt trùng (474kg/bao)... (mã hs tiêu đen xay ti/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen Brazil xay tiệt trùng hơi nước... (mã hs tiêu đen brazil/ hs code tiêu đen bra)
- Mã HS 09041220: Tiêu Xay Đen Nguyên Chất(500Gr X 20 Gói/Thùng)... (mã hs tiêu xay đen ng/ hs code tiêu xay đen)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay-Coarse black pepper, hàng mới 100%... (mã hs tiêu đen xayco/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay 18-25 mesh, bao gói 50 Lb/ bao giấy... (mã hs tiêu đen xay 18/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay Việt nam sấy khô (sử dụng nguyên liệu mua nội địa)... (mã hs tiêu đen xay vi/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nguyên hột sấy khô, đóng gói 700gr/ bịch. Hết hạn: 02/01/2022... (mã hs tiêu đen nguyên/ hs code tiêu đen ngu)
- Mã HS 09041220: Tiêu xay (20 x 500g). Hiệu: Tùng thúy. Quy cách: 500g/gói, 20 gói/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs tiêu xay 20 x/ hs code tiêu xay 20)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen vỡ đôi- BLACK PEPPER HALF CRACKED (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs tiêu đen vỡ đôi/ hs code tiêu đen vỡ)
- Mã HS 09041220: Bột tiêu đen mesh 10/16- BLACK PEPPER BUTCHER (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100%... (mã hs bột tiêu đen me/ hs code bột tiêu đen)
- Mã HS 09041290: Bột tiêu/ Oreo Pepper N (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs bột tiêu/ oreo/ hs code bột tiêu/ or)
- Mã HS 09041290: Tiêu sọ xay chai 50gr Trường Minh... (mã hs tiêu sọ xay cha/ hs code tiêu sọ xay)
- Mã HS 09041290: Hồng tiêu xay chai 50gr Trường Minh... (mã hs hồng tiêu xay c/ hs code hồng tiêu xa)
- Mã HS 09041290: NĂM LOẠI TIÊU DÙNG LÀM GIA VỊ(ĐÓNG 24 LỌ/CARTON)... (mã hs năm loại tiêu d/ hs code năm loại tiê)
- Mã HS 09041290: Vỏ bụi tiêu đen Việt Nam loại(60% 450G/l, 40% pinhead), hàng đóng đồng nhất 25kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs vỏ bụi tiêu đen/ hs code vỏ bụi tiêu)
- Mã HS 09042110: ỚT KHÔ INDIA CHƯA SƠ CHẾ, LÀM THỨC ĂN CHO NGƯỜI, (MỚI 100%), ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 25 KG/ BAO... (mã hs ớt khô india ch/ hs code ớt khô india)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô còn cuống loại B- Indian Genus Capsium 334/Sannam S4 with stem/Grade B/Old crop (25kg/bao)... (mã hs quả ớt khô còn/ hs code quả ớt khô c)
- Mã HS 09042110: Ớt khô nguyên quả, 330 thùng x 5kg/thùng/5 túi. Nhà sản xuất: Shenzhen GuangMaoXin Import and Export Co. , Ldt. Hàng mới 100%... (mã hs ớt khô nguyên q/ hs code ớt khô nguyê)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô... (mã hs quả ớt khô/ hs code quả ớt khô)
- Mã HS 09042110: Ớt quả khô... (mã hs ớt quả khô/ hs code ớt quả khô)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô đã bỏ cuống... (mã hs quả ớt khô đã b/ hs code quả ớt khô đ)
- Mã HS 09042110: Ớt trái khô Lotus (100gr x 30)... (mã hs ớt trái khô lot/ hs code ớt trái khô)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô thuộc chi Capsicum, chưa qua chế biến, dùng làm gia vị... (mã hs quả ớt khô thuộ/ hs code quả ớt khô t)
- Mã HS 09042190: Pimento Tiệt Trùng NL0025 Y20 (20 kg/baoPE)... (mã hs pimento tiệt tr/ hs code pimento tiệt)
- Mã HS 09042190: Ớt trái khô (70 túi/thùng, 3. 9kg/carton), code OK-9, hàng mới 100%... (mã hs ớt trái khô 70/ hs code ớt trái khô)
- Mã HS 09042210: Bột ớt khô, 10kg/kiện. Hàng mới 100%.... (mã hs bột ớt khô 10k/ hs code bột ớt khô)
- Mã HS 09042210: Bột ớt/ Ass Paprika 2200 (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs bột ớt/ ass pap/ hs code bột ớt/ ass)
- Mã HS 09042210: Bột ớt- Red Pepper Powder #10 (5kg/bao, 2 bao/box). HSD: 19/06/2021. Nhà sản xuất: Dae Kyung Food. CO... (mã hs bột ớt red pep/ hs code bột ớt red)
- Mã HS 09042210: Ớt bột CHACKHAN làm từ 100% ớt khô tự nhiên, đóng gói 1KG*10 BAG/CTN. NSX: QINGDAO KANGJING FOOD CO. , LTD, Hàng mới 100%... (mã hs ớt bột chackhan/ hs code ớt bột chack)
- Mã HS 09042210: Ớt bột-CHACKHAN làm từ 100% ớt khô tự nhiên, đóng gói 500g*20 BAG/CTN. NSX: QINGDAO KANGJING FOOD CO. , LTD, Hàng mới 100%... (mã hs ớt bộtchackhan/ hs code ớt bộtchack)
- Mã HS 09042210: Ơt bột CHEONGJEONG làm từ 100% ớt khô tự nhiên, đóng gói 1KG*10 BAG/CTN. NSX: : QINGDAO KANGJING FOOD CO. , LTD, Hàng mới 100%... (mã hs ơt bột cheongje/ hs code ơt bột cheon)
- Mã HS 09042210: Bột ớt (Red chilli powder, 20kg x 5 thùng, NSX: 18/11/2019- HSD: 17/11/2020)- nguyên liệu dùng sản xuất bột trộn sẵn, sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột ớt red chi/ hs code bột ớt red)
- Mã HS 09042210: Bột ớt (Yido chilli powder, 20kg x 5 thùng, NSX: 29/11/2019- HSD: 28/11/2020)- nguyên liệu dùng sản xuất bột trộn sẵn, sản xuất nội bộ trong công ty... (mã hs bột ớt yido ch/ hs code bột ớt yido)
- Mã HS 09042210: Ớt tươi xay Ngọc Liên (385gr x 24)... (mã hs ớt tươi xay ngọ/ hs code ớt tươi xay)
- Mã HS 09042210: Đậu bắp- Okra; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs đậu bắp okra;/ hs code đậu bắp okr)
- Mã HS 09042290: Bột ớt- OHS Red Pepper Powder N (10kgs/ctn x 2 ctn)... (mã hs bột ớt ohs red/ hs code bột ớt ohs)
- Mã HS 09042290: Bột ớt Essential Everyday Paprika (6 hủ x 60gr). Hsd 23. 02. 2021... (mã hs bột ớt essentia/ hs code bột ớt essen)
- Mã HS 09042290: Bột ớt (Red pepper Powder 1LB) (454g x 30)/ CTN (HSD : 11- 2020)... (mã hs bột ớt red pep/ hs code bột ớt red)
- Mã HS 09042290: Ớt bột (1kg/gói*10gói/thùng) CHILI POWDER, mới 100%, NSX: QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO. , LTD... (mã hs ớt bột 1kg/gói/ hs code ớt bột 1kg/)
- Mã HS 09042290: Ớt bột (500g/gói*20gói/thùng) CHILI POWDER, mới 100%, NSX: QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO. , LTD... (mã hs ớt bột 500g/gó/ hs code ớt bột 500g)
- Mã HS 09042290: Ớt bột (200g/gói*30gói/thùng) CHILI POWDER, mới 100%, NSX: QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO. , LTD... (mã hs ớt bột 200g/gó/ hs code ớt bột 200g)
- Mã HS 09042290: Bột ớt Chilli Powder, hiệu Aachi, đóng gói 50g/ gói, 48 gói/ thùng (Pkg), 10 thùng, xuất xứ Ấn độ, hàng mới 100%... (mã hs bột ớt chilli p/ hs code bột ớt chill)
- Mã HS 09042290: Ớt bột đã qua sơ chế dùng làm gia vị thực phẩm, đóng gói 10 kg/carton, nhà SX: Qingdao Jufengxianghe Food Co. , ltd, hàng mới 100% ngày sx 09/12/2019 hạn sử dụng 18 tháng... (mã hs ớt bột đã qua s/ hs code ớt bột đã qu)
- Mã HS 09042290: Tương ớt Chinsu 250g(26)... (mã hs tương ớt chinsu/ hs code tương ớt chi)
- Mã HS 09042290: Xì dầu Chinsu 250ml (26)... (mã hs xì dầu chinsu 2/ hs code xì dầu chins)
- Mã HS 09042290: Dried Chilli/ Ớt khô, 85g x 30 bags... (mã hs dried chilli/ ớ/ hs code dried chilli)
- Mã HS 09042290: Pimento xay tiệt trùng NL0025 Y20 (15kg/bao GR)... (mã hs pimento xay tiệ/ hs code pimento xay)
- Mã HS 09042290: Bột ớt (150 túi/thùng, 9. 8kg/carton), code OB-3, hàng mới 100%... (mã hs bột ớt 150 túi/ hs code bột ớt 150)