Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0907 - Mã HS 09071000: Nụ đinh hương (Eugenia aromatica) hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs nụ đinh hương/ hs code nụ đinh hươn)
- Mã HS 09071000: Đinh hương khô (tên khoa học : Syzygium aromaticum, hàng không thuộc DM Cites)... (mã hs đinh hương khô/ hs code đinh hương k)
- Mã HS 09071000: Đinh hương, tên khoa học : Syzygium aromaticum. Dạng khô chưa xay, nghiền, 50 Kg/Bag. Hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục cities.... (mã hs đinh hươngtên/ hs code đinh hươngt)
- Mã HS 09071000: Nụ đinh hương đã được làm sạch thanh trùng... (mã hs nụ đinh hương đ/ hs code nụ đinh hươn)
- Mã HS 09071000: Đinh Hương Tiệt Trùng NL0003 Y20 (15kg/carton)... (mã hs đinh hương tiệt/ hs code đinh hương t)
- Mã HS 09071000: Đinh hương gia vị chưa xay, 453g/bag, 20bag/cnt, hàng mới 100%... (mã hs đinh hương gia/ hs code đinh hương g)
- Mã HS 09072000: Đinh hương Brazil xay tiệt trùng bằng hơi nước... (mã hs đinh hương braz/ hs code đinh hương b)
0908 - Mã HS 09081100: Hạt nhục đậu khấu... (mã hs hạt nhục đậu kh/ hs code hạt nhục đậu)
- Mã HS 09081100: Nhục đậu khấu (tên khoa học: Myristica fragrans). Hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục cities.... (mã hs nhục đậu khấu/ hs code nhục đậu khấ)
- Mã HS 09081100: Nhục đậu khấu tiệt trùng Y20 (15 kg/bao GR)... (mã hs nhục đậu khấu t/ hs code nhục đậu khấ)
- Mã HS 09081200: Bột Nhục Đậu Khấu- Nutmeg Powder HC (10 kg/ctn x 5 ctns)... (mã hs bột nhục đậu kh/ hs code bột nhục đậu)
- Mã HS 09081200: NHỤC ĐẦU KHẤU NGHIỀN... (mã hs nhục đầu khấu n/ hs code nhục đầu khấ)
- Mã HS 09081200: Nhục đậu khấu xay tiệt trùng bằng khí ETO... (mã hs nhục đậu khấu x/ hs code nhục đậu khấ)
- Mã HS 09082100: Vỏ nhục đậu khấu... (mã hs vỏ nhục đậu khấ/ hs code vỏ nhục đậu)
- Mã HS 09082100: Vỏ hạt nhục đậu khấu... (mã hs vỏ hạt nhục đậu/ hs code vỏ hạt nhục)
- Mã HS 09082200: Vỏ Nhục Đậu Khấu Xay NL0012 Y20 (20 kg/bao)... (mã hs vỏ nhục đậu khấ/ hs code vỏ nhục đậu)
- Mã HS 09083100: Bạch đậu khấu (Amomum cardamomum) hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs bạch đậu khấu/ hs code bạch đậu khấ)
- Mã HS 09083100: Hạt bạch đậu khấu khô (tên khoa học Amomum Cardamomum, hàng không thuộc DM Cites)... (mã hs hạt bạch đậu kh/ hs code hạt bạch đậu)
- Mã HS 09083100: Bạch đậu khấu khô. tên khoa học: Amomum cardamomum, Gồm có 550 bao, mỗi bao chứa 25 kg, không dùng làm dược phẩm (Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs bạch đậu khấu k/ hs code bạch đậu khấ)
- Mã HS 09083100: Thảo quả khô (Black Cardamon). Đóng gói 50kg/bao x 152 bao7. 600kg. Hàng Việt Nam sản xuất mới 100%... (mã hs thảo quả khô b/ hs code thảo quả khô)
- Mã HS 09083100: Thảo quả sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao. Trọng lượng tịnh: 50 kg/ bao, Tổng cộng: 153 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs thảo quả sản xu/ hs code thảo quả sản)
- Mã HS 09083200: Hạt thảo quả gia vị chưa xay, 453g/bag, 20bag/cnt, hàng mới 100%... (mã hs hạt thảo quả gi/ hs code hạt thảo quả)
0909 - Mã HS 09092100: Hạt rau mùi Canada (Chưa xay)... (mã hs hạt rau mùi can/ hs code hạt rau mùi)
- Mã HS 09092100: HẠT GIỐNG NGÒ RÍ (dùng để gieo trồng, đóng gói 25 kg/bao)... (mã hs hạt giống ngò r/ hs code hạt giống ng)
- Mã HS 09092100: Hạt rau mùi, tên khoa học: Coriander seeds (coriandrum sativum), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt rau mùi tê/ hs code hạt rau mùi)
- Mã HS 09092100: Hạt ngò khô (Hàng mới 100%, mới qua sơ chế thông thường, 25kg/bao, nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs hạt ngò khô hà/ hs code hạt ngò khô)
- Mã HS 09092100: Hạt ngò gia vị chưa xay, 453g/bag, 20bag/cnt, hàng mới 100%... (mã hs hạt ngò gia vị/ hs code hạt ngò gia)
- Mã HS 09093100: Hạt thì là, tên khoa học: Cumin seeds (cuminum cyminum), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt thì là tên/ hs code hạt thì là)
- Mã HS 09093100: Hạt thì là gia vị chưa xay, 50g/hủ, 24hủ/hộp, 6 hộp/cnt, hàng mới 100%... (mã hs hạt thì là gia/ hs code hạt thì là g)
- Mã HS 09093200: Hạt cây thì là, đã nghiền thành bột/Fennel Powder G (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs hạt cây thì là/ hs code hạt cây thì)
- Mã HS 09093200: Thì là xay Ấn độ tiệt trùng bằng khí ETO... (mã hs thì là xay ấn đ/ hs code thì là xay ấ)
- Mã HS 09093200: Thì Là Xay Tiệt Trùng NL0017 Y20 (25kg/bao GR)... (mã hs thì là xay tiệt/ hs code thì là xay t)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi khô chưa qua chế biến, xay, nghiền (nguyên liệu dùng sản xuất hương đốt), hàng xuất xứ Trung Quốc... (mã hs hoa hồi khô chư/ hs code hoa hồi khô)
- Mã HS 09096110: Hạt tiểu hồi, tên khoa học: Fennel seeds (foeniculum vulgare), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt tiểu hồi t/ hs code hạt tiểu hồi)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi... (mã hs hoa hồi/ hs code hoa hồi)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi khô nguyên cánh... (mã hs hoa hồi khô ngu/ hs code hoa hồi khô)
- Mã HS 09096110: Hoa Hồi 11 kg/thùng, mới 100%... (mã hs hoa hồi 11 kg/t/ hs code hoa hồi 11 k)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi nguyên khô (1kg x 10 Bags)... (mã hs hoa hồi nguyên/ hs code hoa hồi nguy)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi (hàng đã qua sơ chế) hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi hàng đ/ hs code hoa hồi hàn)
- Mã HS 09096110: STAR ANISE (HOA HỒI), hàng mới 100%, origin: Việt Nam... (mã hs star anise hoa/ hs code star anise)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi (10 kg/thùng), không sử dụng làm dược liệu. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi 10 kg// hs code hoa hồi 10)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi vụn. Hàng đóng bao 30kg/ bao. Hàng do Việt Nam sản xuất. Mới 100%... (mã hs hoa hồi vụn hà/ hs code hoa hồi vụn)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi- STAR ANISEEDS WHOLE (Packing in 22. 10 lbs/carton). Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi star a/ hs code hoa hồi sta)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi. Đóng thùng carton, 30klg/ thùng. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi đóng t/ hs code hoa hồi đón)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi (đã qua sơ chế, đóng thùng carton, 5kg/thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%)... (mã hs hoa hồi đã qua/ hs code hoa hồi đã)
- Mã HS 09096110: Ngũ vị hương, 20 gói/thùng, mới 100%. nhà sx: Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs ngũ vị hương 2/ hs code ngũ vị hương)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi sấy khô, 14 gói/thùng, hàng mới 100%nhà sx: Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bình Dương Xanh... (mã hs hoa hồi sấy khô/ hs code hoa hồi sấy)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi khô dùng làm nguyên liệu sản xuất hương đốt... (mã hs hoa hồi khô dùn/ hs code hoa hồi khô)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi chưa x/ hs code hoa hồi chư)
- Mã HS 09096120: Quế vụn, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs quế vụn chưa x/ hs code quế vụn chư)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi vụn, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi vụn ch/ hs code hoa hồi vụn)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi mùa thu, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi mùa thu/ hs code hoa hồi mùa)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 5kgs/carton. 800 carton.... (mã hs hoa hồi hàng m/ hs code hoa hồi hàn)
- Mã HS 09096120: HÀNG HOA HỒI (NW: 10KG/ CARTONS, GW: 10. 9 KG/ CARTONS), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hàng hoa hồi n/ hs code hàng hoa hồi)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong bao tải. Tổng cộng 100 bao. Trọng lượng tịnh 20kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi sản xuấ/ hs code hoa hồi sản)
- Mã HS 09096120: Vụn hoa hồi sản xuất tại Việt Nam, Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 15kg/thùng, tổng số 67 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs vụn hoa hồi sản/ hs code vụn hoa hồi)
- Mã HS 09096120: Hồi vụn sản xuất tại Việt nam. Hàng đóng trong thùng carton. Trọng lượng tịnh là 10 kg/thùng. Tổng 500 thùng, Hàng mới 100%,... (mã hs hồi vụn sản xuấ/ hs code hồi vụn sản)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi khô sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carotn, trọng lượng tịnh 10kg/thùng, tổng cộng 250 bao. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi khô sản/ hs code hoa hồi khô)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi (chưa xay chưa nghiền), hàng đóng trong thùng carton 5kg/thùng. Tổng cộng 400 thùng. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs hoa hồi chưa x/ hs code hoa hồi chư)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi mùa sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 1, 500 carton. Trọng lượng tịnh 10kg/carton. Hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi mùa sản/ hs code hoa hồi mùa)
- Mã HS 09096190: Hoa Hồi 50g (144 chai/thùng)... (mã hs hoa hồi 50g 14/ hs code hoa hồi 50g)
- Mã HS 09096190: Hạt cây thì là 6 gói x2. 27kg... (mã hs hạt cây thì là/ hs code hạt cây thì)
- Mã HS 09096190: Hoa hồi thu (10kg/Carton), hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi thu 10/ hs code hoa hồi thu)
- Mã HS 09096190: Hoa hồi, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi đã qua/ hs code hoa hồi đã)
- Mã HS 09096190: Hoa hồi vụn, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs hoa hồi vụn đã/ hs code hoa hồi vụn)
- Mã HS 09096210: Hạt cây hoa hồi, đã nghiền thành bột/ Anise Powder GT (Nguyên liệu SX bột mì trộn)... (mã hs hạt cây hoa hồi/ hs code hạt cây hoa)
- Mã HS 09096210: Hoa hồi nghiền... (mã hs hoa hồi nghiền/ hs code hoa hồi nghi)
- Mã HS 09096220: Hoa hồi xay tiệt trùng NLVN NY20 (25 kg/bao PE)... (mã hs hoa hồi xay tiệ/ hs code hoa hồi xay)