Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0804 - Mã HS 08041000: Chà là khô, tách hạt nguyên liệu tự nhiên- Dried Pitted Dates, 300g/12, hàng mới 100%... (mã hs chà là khô tác/ hs code chà là khô)
- Mã HS 08041000: Quả chà là khô nguyên cành chưa chế biến tẩm ướp(đóng gói: 1 thùng/5Kgs) Hàng mới 100%... (mã hs quả chà là khô/ hs code quả chà là k)
- Mã HS 08041000: CHÀ LÀ SẤY KHÔ ĐÓNG HỘP HIỆU NATURAL DELIGHTS--- KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-6783/20. DEC. 2019... (mã hs chà là sấy khô/ hs code chà là sấy k)
- Mã HS 08041000: Quả chà là- Bahareya Oasis Egyptian Semi Dry Dates (sấy khô, chưa tẩm ướp gia vị, 10 kgs/carton). Hàng mới 100%... (mã hs quả chà là bah/ hs code quả chà là)
- Mã HS 08041000: Quả chà là(dates halved) sấy khô, đóng gói trong bao kín, 10kg/carton, 640 carton, là nguyên liệu sản xuất sữa uống, sản xuất tháng12/2019, hạn sử dụng10/2021xuất xứ ở PAKISTAN, hàng mới 100%... (mã hs quả chà làdate/ hs code quả chà làd)
- Mã HS 08041000: Chà là khô không hạt-Kluth Datteln (200g x 10 gói/thùng), (đã qua chế biến, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, đã đóng gói trong bao bì kín khí có ghi nhãn) mới100%, NSX: Herbert Kluth (GmbH & Co... (mã hs chà là khô khôn/ hs code chà là khô k)
- Mã HS 08041000: Chà là, mới 100%... (mã hs chà là mới 100/ hs code chà là mới)
- Mã HS 08042000: Quả Sung khô (Ficus carica), hàng không nằm trong danh mục CITES... (mã hs quả sung khô f/ hs code quả sung khô)
- Mã HS 08042000: Sung tây hữu cơ (Organic dried figs) đóng gói bán lẻ 1kg, hàng mới 100%... (mã hs sung tây hữu cơ/ hs code sung tây hữu)
- Mã HS 08042000: Qủa sung khô, tên khoa học: Ficus carica. Hàng không nằm trong danh mục cites.... (mã hs qủa sung khô t/ hs code qủa sung khô)
- Mã HS 08042000: Quả sung khô- ENTEGRE DRIED FIGS 10KG (hàng chỉ qua sơ chế thông thường)- (hàng mới 100%)... (mã hs quả sung khô e/ hs code quả sung khô)
- Mã HS 08042000: Quả sung khô bảo quản lạnh- Ficus carica (hàng không nằm trong danh mục Cites và thuế GTGT)... (mã hs quả sung khô bả/ hs code quả sung khô)
- Mã HS 08042000: Quả vả khô (tên khoa học Ficus carica, hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs quả vả khô tên/ hs code quả vả khô)
- Mã HS 08042000: Quả sung khô (tên khoa học Ficus carica; hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs quả sung khô t/ hs code quả sung khô)
- Mã HS 08042000: Qủa sung khô bảo quản lạnh (Ficus carica). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017.... (mã hs qủa sung khô bả/ hs code qủa sung khô)
- Mã HS 08042000: Qủa sung khô (Tên khoa học: Ficus carica). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của BNN & PTNT.... (mã hs qủa sung khô t/ hs code qủa sung khô)
- Mã HS 08042000: Quả sung sấy khô. (Hàng đóng trong 2800 Cartons: 2000ct x 9kg/carton, 800ct x 8kg/carton, tên khoa học: Ficus carica). Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs quả sung sấy kh/ hs code quả sung sấy)
- Mã HS 08042000: Sung sấy dẻo- Dried Fig (100g/bag)... (mã hs sung sấy dẻo d/ hs code sung sấy dẻo)
- Mã HS 08043000: LÁ DỨA (PANCLAN)... (mã hs lá dứa panclan/ hs code lá dứa panc)
- Mã HS 08043000: THƠM TRÁI (PEANAPPLE)... (mã hs thơm trái pean/ hs code thơm trái p)
- Mã HS 08043000: Dứa vàng, không cuống... (mã hs dứa vàng không/ hs code dứa vàng kh)
- Mã HS 08043000: Dứa ngọt, không cuống, 10ct/ 1, 5-2. 0kg... (mã hs dứa ngọt không/ hs code dứa ngọt kh)
- Mã HS 08043000: Dứa sấy dẻo đóng thùng 20kg/thùng carton... (mã hs dứa sấy dẻo đón/ hs code dứa sấy dẻo)
- Mã HS 08043000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Thơm (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 08043000: Dứa sấy dẻo nữ hoàng (gói 500gram) hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam... (mã hs dứa sấy dẻo nữ/ hs code dứa sấy dẻo)
- Mã HS 08044000: Bơ trái... (mã hs bơ trái/ hs code bơ trái)
- Mã HS 08044000: Bơ sáp... (mã hs bơ sáp/ hs code bơ sáp)
- Mã HS 08044000: Bơ chín... (mã hs bơ chín/ hs code bơ chín)
- Mã HS 08044000: BƠ (AVOCADO)... (mã hs bơ avocado/ hs code bơ avocado)
- Mã HS 08044000: Trái bơ tươi... (mã hs trái bơ tươi/ hs code trái bơ tươi)
- Mã HS 08044000: Quả bơ- Bịch 5kg... (mã hs quả bơ bịch 5k/ hs code quả bơ bịch)
- Mã HS 08044000: Trái bơ sáp tươi... (mã hs trái bơ sáp tươ/ hs code trái bơ sáp)
- Mã HS 08044000: Bơ, hàng mới 100%... (mã hs bơ hàng mới 10/ hs code bơ hàng mới)
- Mã HS 08044000: Quả bơ Việt Nam 01 thùng x 10kg, hàng mới 100%... (mã hs quả bơ việt nam/ hs code quả bơ việt)
- Mã HS 08044000: Bơ trái. Hàng tái xuất theo TK TN số: 103083938750, mục 03.... (mã hs bơ trái hàng t/ hs code bơ trái hàn)
- Mã HS 08044000: Bơ trái Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 03.... (mã hs bơ trái hàng tá/ hs code bơ trái hàng)
- Mã HS 08045010: Quả ổi... (mã hs quả ổi/ hs code quả ổi)
- Mã HS 08045010: Rau má... (mã hs rau má/ hs code rau má)
- Mã HS 08045010: Qủa Ổi... (mã hs qủa ổi/ hs code qủa ổi)
- Mã HS 08045010: Trái Ổi... (mã hs trái ổi/ hs code trái ổi)
- Mã HS 08045010: Rau đay... (mã hs rau đay/ hs code rau đay)
- Mã HS 08045010: Củ Gừng... (mã hs củ gừng/ hs code củ gừng)
- Mã HS 08045010: Rau dền... (mã hs rau dền/ hs code rau dền)
- Mã HS 08045010: Lá dong... (mã hs lá dong/ hs code lá dong)
- Mã HS 08045010: Rau dền... (mã hs rau dền/ hs code rau dền)
- Mã HS 08045010: Rau ngót... (mã hs rau ngót/ hs code rau ngót)
- Mã HS 08045010: Rau nhút... (mã hs rau nhút/ hs code rau nhút)
- Mã HS 08045010: Ổi xá lị... (mã hs ổi xá lị/ hs code ổi xá lị)
- Mã HS 08045010: Ổi hồng... (mã hs ổi hồng/ hs code ổi hồng)
- Mã HS 08045010: Rau Hành... (mã hs rau hành/ hs code rau hành)
- Mã HS 08045010: Rau nhút... (mã hs rau nhút/ hs code rau nhút)
- Mã HS 08045010: Cọng Bạc... (mã hs cọng bạc/ hs code cọng bạc)
- Mã HS 08045010: Củ Sả cây... (mã hs củ sả cây/ hs code củ sả cây)
- Mã HS 08045010: Rau ngót... (mã hs rau ngót/ hs code rau ngót)
- Mã HS 08045010: Rau muống... (mã hs rau muống/ hs code rau muống)
- Mã HS 08045010: Trái chuối... (mã hs trái chuối/ hs code trái chuối)
- Mã HS 08045010: Quả ổi tươi... (mã hs quả ổi tươi/ hs code quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Qủa ổi tươi... (mã hs qủa ổi tươi/ hs code qủa ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Rau Cần ta... (mã hs rau cần ta/ hs code rau cần ta)
- Mã HS 08045010: Cọng bạc hà... (mã hs cọng bạc hà/ hs code cọng bạc hà)
- Mã HS 08045010: TRÁI ỔI TƯƠI... (mã hs trái ổi tươi/ hs code trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trái cà pháo... (mã hs trái cà pháo/ hs code trái cà pháo)
- Mã HS 08045010: Rau cần nước... (mã hs rau cần nước/ hs code rau cần nước)
- Mã HS 08045010: Rau hành lá... (mã hs rau hành lá/ hs code rau hành lá)
- Mã HS 08045010: Rau mồng tơi... (mã hs rau mồng tơi/ hs code rau mồng tơi)
- Mã HS 08045010: Trái đậu đũa... (mã hs trái đậu đũa/ hs code trái đậu đũa)
- Mã HS 08045010: Hoa thiên lý... (mã hs hoa thiên lý/ hs code hoa thiên lý)
- Mã HS 08045010: Trái Sapoche... (mã hs trái sapoche/ hs code trái sapoche)
- Mã HS 08045010: Bắp chuối bào... (mã hs bắp chuối bào/ hs code bắp chuối bà)
- Mã HS 08045010: Rau Mồng tơi... (mã hs rau mồng tơi/ hs code rau mồng tơi)
- Mã HS 08045010: Trái Đậu rồng... (mã hs trái đậu rồng/ hs code trái đậu rồn)
- Mã HS 08045010: Bánh đậu xanh... (mã hs bánh đậu xanh/ hs code bánh đậu xan)
- Mã HS 08045010: Trái Chôm chôm... (mã hs trái chôm chôm/ hs code trái chôm ch)
- Mã HS 08045010: Rau muống cọng... (mã hs rau muống cọng/ hs code rau muống cọ)
- Mã HS 08045010: Quả đu đủ xanh... (mã hs quả đu đủ xanh/ hs code quả đu đủ xa)
- Mã HS 08045010: Trái mướp hương... (mã hs trái mướp hương/ hs code trái mướp hư)
- Mã HS 08045010: Trái xoài tượng... (mã hs trái xoài tượng/ hs code trái xoài tư)
- Mã HS 08045010: Ổi, hàng mới 100%... (mã hs ổi hàng mới 10/ hs code ổi hàng mới)
- Mã HS 08045010: Trái mãng cầu xiêm... (mã hs trái mãng cầu x/ hs code trái mãng cầ)
- Mã HS 08045010: Quả ổi tươi- Guava... (mã hs quả ổi tươi gu/ hs code quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trái ổi tươi ruột đỏ... (mã hs trái ổi tươi ru/ hs code trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trái ổi tươi (3kgs/box)... (mã hs trái ổi tươi 3/ hs code trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Ổi- Guava, hàng mới 100%... (mã hs ổi guava hàng/ hs code ổi guava h)
- Mã HS 08045010: TRÁI ỔI TƯƠI (9KGS/THÙNG)... (mã hs trái ổi tươi 9/ hs code trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trái ổi tươi (4. 5KGS/CTN)... (mã hs trái ổi tươi 4/ hs code trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: TRÁI ỔI TƯƠI- THÙNG 10 KGS... (mã hs trái ổi tươi t/ hs code trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trái Thanh Long ruột trắng... (mã hs trái thanh long/ hs code trái thanh l)
- Mã HS 08045010: Ổi Tươi, Đóng gói 9kg/ Kiện... (mã hs ổi tươi đóng g/ hs code ổi tươi đón)
- Mã HS 08045010: QUẢ ỔI TƯƠI (9KGS/THÙNG N. W)... (mã hs quả ổi tươi 9k/ hs code quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Quả Ổi tươi- Psidium guajava... (mã hs quả ổi tươi ps/ hs code quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: QUẢ ỔI TƯƠI (10KGS/THÙNG N. W)... (mã hs quả ổi tươi 10/ hs code quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: TRÁI ỔI TƯƠI XUẤT XỨ VIỆT NAM.... (mã hs trái ổi tươi xu/ hs code trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: QUẢ ỔI RUỘT ĐỎ (2KGS/THÙNG N. W)... (mã hs quả ổi ruột đỏ/ hs code quả ổi ruột)
- Mã HS 08045010: Ổi tươi, đóng thùng carton 9 kg... (mã hs ổi tươi đóng t/ hs code ổi tươi đón)
- Mã HS 08045010: QUẢ ỔI RUỘT TRẮNG (2. 5KGS/THÙNG N. W)... (mã hs quả ổi ruột trắ/ hs code quả ổi ruột)
- Mã HS 08045010: Trái ổi tươi (6 khay x 300 gr/thùng)... (mã hs trái ổi tươi 6/ hs code trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: TRÁI ỔI TƯƠI (RUỘT ĐỎ) XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs trái ổi tươi r/ hs code trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Quả Ổi tươi. 5kg net/ Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quả ổi tươi 5k/ hs code quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Quả Ổi tươi. 9kg net/ Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quả ổi tươi 9k/ hs code quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Qủa ổi tươi. 9kg net/ Carton. Hàng mới 100%... (mã hs qủa ổi tươi 9k/ hs code qủa ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Quả Ổi tươi. 10kg net/ Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quả ổi tươi 10/ hs code quả ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trai Ôi tươi (Psidium guajava), hang mơi 100%... (mã hs trai ôi tươi p/ hs code trai ôi tươi)
- Mã HS 08045010: Quả ổi Việt Nam 01 thùng x 15kg, hàng mới 100%... (mã hs quả ổi việt na/ hs code quả ổi việt)
- Mã HS 08045010: Quả ổi (GUAVA-1 thùng 4 kgs net- Hàng mới: 100%- Made in Vietnam... (mã hs quả ổi guava1/ hs code quả ổi guav)
- Mã HS 08045010: Trái ổi tươi. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 10 kg tịnh/thùng (hộp)... (mã hs trái ổi tươi x/ hs code trái ổi tươi)
- Mã HS 08045010: Trái ổi ruột đỏ tươi. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 1. 6 kg tịnh/thùng (hộp)... (mã hs trái ổi ruột đỏ/ hs code trái ổi ruột)
- Mã HS 08045010: Trái ổi ruột trắng tươi. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 1. 6 kg tịnh/thùng (hộp)... (mã hs trái ổi ruột tr/ hs code trái ổi ruột)
- Mã HS 08045010: TRÁI ỔI TƯƠI- XUẤT XỨ VIỆT NAM HÀNG MỚI 100 % (PACKING: N. W 9 KGS/ CARTON; G. W: 10 KGS/ CARTON; 700 CARTONS)... (mã hs trái ổi tươi x/ hs code trái ổi tươi)
- Mã HS 08045020: TRÁI XOÀI TƯƠI... (mã hs trái xoài tươi/ hs code trái xoài tư)
- Mã HS 08045020: FRESH MANGO FRUITS (QUẢ XOÀI TƯƠI)... (mã hs fresh mango fru/ hs code fresh mango)
- Mã HS 08045020: Quả xoài tươi (loại xoài ép nước, xuất xứ CAMBODIA... (mã hs quả xoài tươi/ hs code quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: Quả xoài keo (loại xoài ép nước), xuất xứ: campuchia... (mã hs quả xoài keo l/ hs code quả xoài keo)
- Mã HS 08045020: Nguyên liệu thực phẩm: Xoài dạng vảy (100g/túi), hàng mẫu... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo- Dried Mango (500 G X 10 Bags/ thùng). Hiệu HERITAGE. Hàng mới 100%... (mã hs xoài sấy dẻo d/ hs code xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: QUẢ XOÀI KEO TƯƠI XUẤT XỨ CAMPUCHIA, Áp dụng thuế suất 0% theo NĐ: 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017,... (mã hs quả xoài keo tư/ hs code quả xoài keo)
- Mã HS 08045020: Xoài cắt lắt, sấy khô, đóng trong thùng carton kín, có nhãn mác (nhà sx: Shuang Xiong Yi Chan Pin, (2590Hx10kgs); sản xuất: 10/10/2019, hạnSD 12 tháng) hàng mới 100%, xuất xứ: Cambodia... (mã hs xoài cắt lắt s/ hs code xoài cắt lắt)
- Mã HS 08045020: Puree xoài đã tiệt trùng ASEPTIC ALPHONSO MANGO PUREE chứa 100% xoài đã chế biến và tiệt trùng, HSX RNGALLA FAMILY PRIVATE LIMITED (GALLA FOODS DIVISION), mới 100%. Đóng gói 215kg/thùng. hiệu Galla... (mã hs puree xoài đã t/ hs code puree xoài đ)
- Mã HS 08045020: Quả xoài... (mã hs quả xoài/ hs code quả xoài)
- Mã HS 08045020: Xoài chín... (mã hs xoài chín/ hs code xoài chín)
- Mã HS 08045020: Xoài tượng... (mã hs xoài tượng/ hs code xoài tượng)
- Mã HS 08045020: Xoài chín... (mã hs xoài chín/ hs code xoài chín)
- Mã HS 08045020: XOÀI (MANGO)... (mã hs xoài mango/ hs code xoài mango)
- Mã HS 08045020: Xoài quả tươi... (mã hs xoài quả tươi/ hs code xoài quả tươ)
- Mã HS 08045020: Quả xoài tượng... (mã hs quả xoài tượng/ hs code quả xoài tượ)
- Mã HS 08045020: Trái xoài tượng... (mã hs trái xoài tượng/ hs code trái xoài tư)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy VZ 100g... (mã hs xoài sấy vz 100/ hs code xoài sấy vz)
- Mã HS 08045020: Xoài cay 200g LG... (mã hs xoài cay 200g l/ hs code xoài cay 200)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy VZ 200g... (mã hs xoài sấy vz 200/ hs code xoài sấy vz)
- Mã HS 08045020: Xoài cay 500g LG... (mã hs xoài cay 500g l/ hs code xoài cay 500)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy VZ 500g... (mã hs xoài sấy vz 500/ hs code xoài sấy vz)
- Mã HS 08045020: Quả xoài cát chu... (mã hs quả xoài cát ch/ hs code quả xoài cát)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo 100g... (mã hs xoài sấy dẻo 10/ hs code xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo 200g... (mã hs xoài sấy dẻo 20/ hs code xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Trái xoài cát tươi... (mã hs trái xoài cát t/ hs code trái xoài cá)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy 200g (GDF)... (mã hs xoài sấy 200g/ hs code xoài sấy 200)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy Yummy 200g... (mã hs xoài sấy yummy/ hs code xoài sấy yum)
- Mã HS 08045020: TRÁI XOÀI (5KGS NET)... (mã hs trái xoài 5kgs/ hs code trái xoài 5)
- Mã HS 08045020: Cơm dừa sấy giòn 30g... (mã hs cơm dừa sấy giò/ hs code cơm dừa sấy)
- Mã HS 08045020: QUẢ XOÀI TƯƠI DO VNSX... (mã hs quả xoài tươi d/ hs code quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài cát Bịch 5kg... (mã hs quả xoài cát bị/ hs code quả xoài cát)
- Mã HS 08045020: Trái cây sấy 220g PDK... (mã hs trái cây sấy 22/ hs code trái cây sấy)
- Mã HS 08045020: Dừa sấy dẻo 100g (GDF)... (mã hs dừa sấy dẻo 100/ hs code dừa sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy VN Fruit 100g... (mã hs xoài sấy vn fru/ hs code xoài sấy vn)
- Mã HS 08045020: Trái xoài cát chu tươi... (mã hs trái xoài cát c/ hs code trái xoài cá)
- Mã HS 08045020: AT- Xoài lương gia 500... (mã hs at xoài lương/ hs code at xoài lươ)
- Mã HS 08045020: Xoài phủ Sô cô la 120g... (mã hs xoài phủ sô cô/ hs code xoài phủ sô)
- Mã HS 08045020: Bộ 3 (xoài cay 500g LG)... (mã hs bộ 3 xoài cay/ hs code bộ 3 xoài c)
- Mã HS 08045020: Qủa xoài, hàng mới 100%... (mã hs qủa xoài hàng/ hs code qủa xoài hà)
- Mã HS 08045020: Xoài quả tươi (tách hạt)... (mã hs xoài quả tươi/ hs code xoài quả tươ)
- Mã HS 08045020: AT-Xoài sấy Fruitee 500g... (mã hs atxoài sấy fru/ hs code atxoài sấy)
- Mã HS 08045020: Trái cây sấy Vinamit 250g... (mã hs trái cây sấy vi/ hs code trái cây sấy)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy Apple Mango 500g... (mã hs xoài sấy apple/ hs code xoài sấy app)
- Mã HS 08045020: AT- Xoài sấy fruitee 200g... (mã hs at xoài sấy fr/ hs code at xoài sấy)
- Mã HS 08045020: AT- Xoài sấy dẻo BH 100gr... (mã hs at xoài sấy dẻ/ hs code at xoài sấy)
- Mã HS 08045020: Trái xoài tươi (3KGS/CTN)... (mã hs trái xoài tươi/ hs code trái xoài tư)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài tươi, (01hộp 5kg)... (mã hs quả xoài tươi/ hs code quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: Trái xoài cát Hòa Lộc tươi... (mã hs trái xoài cát h/ hs code trái xoài cá)
- Mã HS 08045020: Xoài dẻo Gia phát 100g/gói... (mã hs xoài dẻo gia ph/ hs code xoài dẻo gia)
- Mã HS 08045020: Xoài Miên sấy mộc 120g (PL)... (mã hs xoài miên sấy m/ hs code xoài miên sấ)
- Mã HS 08045020: Qủa hồng xiêm, hàng mới 100%... (mã hs qủa hồng xiêm/ hs code qủa hồng xiê)
- Mã HS 08045020: Combo(4+1) xoài sấy Dẻo 100g... (mã hs combo41 xoài/ hs code combo41 x)
- Mã HS 08045020: AT- Xoài sấy BH essenti 240gr... (mã hs at xoài sấy bh/ hs code at xoài sấy)
- Mã HS 08045020: Xoài quả tươi. 20 kg/ rổ9000 rổ... (mã hs xoài quả tươi2/ hs code xoài quả tươ)
- Mã HS 08045020: Xoài miên sấy dẻo 100g CF (PL)... (mã hs xoài miên sấy d/ hs code xoài miên sấ)
- Mã HS 08045020: Bộ xoài GDF 200g(bộ gồm 6 gói)... (mã hs bộ xoài gdf 200/ hs code bộ xoài gdf)
- Mã HS 08045020: AT- Thạch pudding các loại 405g... (mã hs at thạch puddi/ hs code at thạch pu)
- Mã HS 08045020: Bộ 6 (Xoài sấy VZ 100g)(Bộ 6 gói)... (mã hs bộ 6 xoài sấy/ hs code bộ 6 xoài s)
- Mã HS 08045020: Bộ 4 (Xoài sấy VZ 500g)(Bộ 4 gói)... (mã hs bộ 4 xoài sấy/ hs code bộ 4 xoài s)
- Mã HS 08045020: Quả xoài tươi 30kg/1 rổ nhựa3000 rổ... (mã hs quả xoài tươi 3/ hs code quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: QUẢ XOÀI XANH- TƯƠI CHƯA QUA CHẾ BIẾN... (mã hs quả xoài xanh/ hs code quả xoài xan)
- Mã HS 08045020: Trái xoài hòa lộc tươi (5. 0 kgs/thùng)... (mã hs trái xoài hòa l/ hs code trái xoài hò)
- Mã HS 08045020: Xoài cát tươi (Mangifera), hàng mới 100%... (mã hs xoài cát tươi/ hs code xoài cát tươ)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài tươi- Đóng gói 5. 0KG NET/CARTON... (mã hs quả xoài tươi/ hs code quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: TRÁI XOÀI; Size 5- 9 pcs/ ctn. (5KGS NET)... (mã hs trái xoài; size/ hs code trái xoài; s)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo đóng thùng 20kg/thùng carton... (mã hs xoài sấy dẻo đó/ hs code xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Quả xoài tươi đóng đồng nhất 30kg/1 rổ nhựa... (mã hs quả xoài tươi đ/ hs code quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: AT-Trái cây sấy fruitee 100g (Xoài sấy dẻo)... (mã hs attrái cây sấy/ hs code attrái cây)
- Mã HS 08045020: Quả xoài Việt Nam 01 thùng x 20 kg, hàng mới 100%... (mã hs quả xoài việt n/ hs code quả xoài việ)
- Mã HS 08045020: Xoài sợi (48 x 400g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs xoài sợi 48 x/ hs code xoài sợi 48)
- Mã HS 08045020: Trái xoài Đài Loan size nhỏ, đóng gói NET: 5kg/thùng... (mã hs trái xoài đài l/ hs code trái xoài đà)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo (Dried mango), 0. 5kg/túi. Hàng mới 100%... (mã hs xoài sấy dẻo d/ hs code xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Xoài quả tươi đóng gói đồng nhất 30kg/rổ. Tổng 2000 rổ... (mã hs xoài quả tươi đ/ hs code xoài quả tươ)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo (gói 500gram) hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam... (mã hs xoài sấy dẻo g/ hs code xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Xoài thái lát. (hàng đóng gói đồng nhất 30kg/ 1 kiện) 2000kiện... (mã hs xoài thái lát/ hs code xoài thái lá)
- Mã HS 08045020: Xoài thái lát (hàng đóng gói đồng nhất 27, 5kg/kiện) 1050 kiện... (mã hs xoài thái lát/ hs code xoài thái lá)
- Mã HS 08045020: Quả xoài tươi. (hàng đóng gói đồng nhất 30kg/ 1 kiện) 5000 kiện... (mã hs quả xoài tươi/ hs code quả xoài tươ)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài Tứ quí tươi (Mangifera indica)- Đóng gói NET 5. 0KG/CTN... (mã hs quả xoài tứ quí/ hs code quả xoài tứ)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài tượng tươi (Mangifera indica)- đóng gói Net 01hộp 5kg.... (mã hs quả xoài tượng/ hs code quả xoài tượ)
- Mã HS 08045020: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Xoài (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 08045020: Dứa sấy dẻo nữ hoàng (gói 100gram) hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam... (mã hs dứa sấy dẻo nữ/ hs code dứa sấy dẻo)
- Mã HS 08045020: Trái xoài tươi. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 5 kg tịnh/thùng (hộp... (mã hs trái xoài tươi/ hs code trái xoài tư)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài đài loan tươi (Mangifera indica)- Đóng gói NET 5. 0KG/CTN... (mã hs quả xoài đài lo/ hs code quả xoài đài)
- Mã HS 08045020: Xoài thái lát, đóng gói đồng nhất 30kg/thùng, hàng việt nam sản xuất... (mã hs xoài thái látđ/ hs code xoài thái lá)
- Mã HS 08045020: Trái xoài tươi, Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 5. 00 kg tịnh/thùng (hộp)... (mã hs trái xoài tươi/ hs code trái xoài tư)
- Mã HS 08045020: Quả Xoài Cát Hòa Lộc tươi (Mangifera indica)- đóng gói Net 01hộp 5kg.... (mã hs quả xoài cát hò/ hs code quả xoài cát)
- Mã HS 08045020: Mangoes (quả xoài tươi loại 2, sản phẩm từ trồng trọt xuất xứ Việt Nam)... (mã hs mangoes quả xo/ hs code mangoes quả)
- Mã HS 08045020: Qủa xoài tươi, đóng rổ nhựa đồng nhất, 30kg/ 01 rổ nhựa. Nguồn gốc Việt Nam.... (mã hs qủa xoài tươiđ/ hs code qủa xoài tươ)
- Mã HS 08045020: Xoài Keo cắt hạt lựu 20 x 20mm đông lạnh hiệu GREATIVE GOURMET (500g x 8 gói)... (mã hs xoài keo cắt hạ/ hs code xoài keo cắt)
- Mã HS 08045020: Xoài sấy dẻo sản xuất tại Việt Nam, khối lượng tịnh 20kg/carton, tổng cộng 1225 cartons, hàng mới 100%#... (mã hs xoài sấy dẻo sả/ hs code xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08045030: Măng cụt... (mã hs măng cụt/ hs code măng cụt)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12