Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0803 - Mã HS 08031000: Chuối Dole... (mã hs chuối dole/ hs code chuối dole)
- Mã HS 08031000: Lá chuối tươi... (mã hs lá chuối tươi/ hs code lá chuối tươ)
- Mã HS 08031000: LÁ CHUỐI (BANANA LEAF)... (mã hs lá chuối banan/ hs code lá chuối ba)
- Mã HS 08031000: Lá chuối đông lạnh (1kg/bag, 6bag/ctn, 6kg/ctn, sl: 35ctns)... (mã hs lá chuối đông l/ hs code lá chuối đôn)
- Mã HS 08039010: Chuối sấy Vinamit 100g... (mã hs chuối sấy vinam/ hs code chuối sấy vi)
- Mã HS 08039010: Trái cây sấy Vinamit 100g... (mã hs trái cây sấy vi/ hs code trái cây sấy)
- Mã HS 08039010: Chuối tươi, đóng gói 13kg/thùng... (mã hs chuối tươi đón/ hs code chuối tươi)
- Mã HS 08039010: Quả chuối tươi, đóng gói 13 kg/thùng... (mã hs quả chuối tươi/ hs code quả chuối tư)
- Mã HS 08039090: MUSA ACUMINATA (QUẢ CHUỐI TƯƠI)... (mã hs musa acuminata/ hs code musa acumina)
- Mã HS 08039090: Nguyên liệu thực phẩm: Chuối dạng vảy (100g/túi), hàng mẫu... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 08039090: Quả chuối tươi loai CL, được đóng thùng đồng nhất 13kg/thùng... (mã hs quả chuối tươi/ hs code quả chuối tư)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy khô thái lát. (Dùng được ngay, hàng đóng trong 4800 Cartons, 4. 989kg/carton). Nhãn hiệu DONG ZHENG (Tên khoa học: Musa paradisiaca). Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs chuối sấy khô t/ hs code chuối sấy kh)
- Mã HS 08039090: Chuối xứ... (mã hs chuối xứ/ hs code chuối xứ)
- Mã HS 08039090: Chuối sứ... (mã hs chuối sứ/ hs code chuối sứ)
- Mã HS 08039090: BẮP CHUỐI... (mã hs bắp chuối/ hs code bắp chuối)
- Mã HS 08039090: Chuối chín... (mã hs chuối chín/ hs code chuối chín)
- Mã HS 08039090: Trái chuố sứ... (mã hs trái chuố sứ/ hs code trái chuố sứ)
- Mã HS 08039090: Trái chuối sứ... (mã hs trái chuối sứ/ hs code trái chuối s)
- Mã HS 08039090: Chuối quả tươi... (mã hs chuối quả tươi/ hs code chuối quả tư)
- Mã HS 08039090: CHUỐI (BANANA)... (mã hs chuối banana/ hs code chuối banan)
- Mã HS 08039090: Quả chuối Saba... (mã hs quả chuối saba/ hs code quả chuối sa)
- Mã HS 08039090: CHUỐI QUẢ TƯƠI... (mã hs chuối quả tươi/ hs code chuối quả tư)
- Mã HS 08039090: Trái chuối tươi... (mã hs trái chuối tươi/ hs code trái chuối t)
- Mã HS 08039090: Kẹo chuối cố đô... (mã hs kẹo chuối cố đô/ hs code kẹo chuối cố)
- Mã HS 08039090: CHUỐI TƯƠI LOẠI B... (mã hs chuối tươi loại/ hs code chuối tươi l)
- Mã HS 08039090: Chuối giai đoạn 4... (mã hs chuối giai đoạn/ hs code chuối giai đ)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy 100g(26)... (mã hs chuối sấy 100g/ hs code chuối sấy 10)
- Mã HS 08039090: Chuối xanh, 130grm+... (mã hs chuối xanh130g/ hs code chuối xanh1)
- Mã HS 08039090: Trái chuối sứ tươi... (mã hs trái chuối sứ t/ hs code trái chuối s)
- Mã HS 08039090: Quả Chuối xanh tươi... (mã hs quả chuối xanh/ hs code quả chuối xa)
- Mã HS 08039090: Trái chuối già tươi... (mã hs trái chuối già/ hs code trái chuối g)
- Mã HS 08039090: Bắp chuối trái tươi... (mã hs bắp chuối trái/ hs code bắp chuối tr)
- Mã HS 08039090: Quả chuối xiêm tươi... (mã hs quả chuối xiêm/ hs code quả chuối xi)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy 6kg/thùng... (mã hs chuối sấy 6kg/t/ hs code chuối sấy 6k)
- Mã HS 08039090: Chuối chín giai đoạn 4... (mã hs chuối chín giai/ hs code chuối chín g)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy (1kg x 6 gói)... (mã hs chuối sấy 1kg/ hs code chuối sấy 1)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy Hòa Phát 250g... (mã hs chuối sấy hòa p/ hs code chuối sấy hò)
- Mã HS 08039090: BẮP CHUỐI (BANANA FLOWER)... (mã hs bắp chuối bana/ hs code bắp chuối b)
- Mã HS 08039090: Chuối xiêm ép 7. 5kg/thùng... (mã hs chuối xiêm ép 7/ hs code chuối xiêm é)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi (9. 0 kgs/thùng)... (mã hs chuối tươi 90/ hs code chuối tươi)
- Mã HS 08039090: NFD Chuối sấy khô 1/6 (5MM)... (mã hs nfd chuối sấy k/ hs code nfd chuối sấ)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi (13. 0 kgs/thùng)... (mã hs chuối tươi 13/ hs code chuối tươi)
- Mã HS 08039090: Chuối hườm chín giai đoạn 3... (mã hs chuối hườm chín/ hs code chuối hườm c)
- Mã HS 08039090: QUẢ CHUỐI XANH. 1 THÙNG 13KG... (mã hs quả chuối xanh/ hs code quả chuối xa)
- Mã HS 08039090: Chuối bóc vỏ cắt lát sấy 6. 35kg... (mã hs chuối bóc vỏ cắ/ hs code chuối bóc vỏ)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy cắt (02kg/05PA/carton)... (mã hs chuối sấy cắt/ hs code chuối sấy cắ)
- Mã HS 08039090: Chuối già tươi-Class B. Hàng mới 100%... (mã hs chuối già tươi/ hs code chuối già tư)
- Mã HS 08039090: Chuối xanh, đóng kiểu mỹ 2/3, 130grm+... (mã hs chuối xanh đón/ hs code chuối xanh)
- Mã HS 08039090: Chuối già tươi (Class B)- Hàng mới 100%... (mã hs chuối già tươi/ hs code chuối già tư)
- Mã HS 08039090: Chuối tây tươi (Đóng hộp 20-21kg/1 hộp)... (mã hs chuối tây tươi/ hs code chuối tây tư)
- Mã HS 08039090: Chuối hấp cắt lát đông lạnh (12kg/thùng),... (mã hs chuối hấp cắt l/ hs code chuối hấp cắ)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi chưa qua chế biến Loại C. Mới 100%... (mã hs chuối tươi chưa/ hs code chuối tươi c)
- Mã HS 08039090: Chuối Khô Miếng 50x7oz(200g) Thương Hiệu CEAF... (mã hs chuối khô miếng/ hs code chuối khô mi)
- Mã HS 08039090: Chuối tiêu quả xanh tươi. Do Việt Nam sản xuất... (mã hs chuối tiêu quả/ hs code chuối tiêu q)
- Mã HS 08039090: ORGANIC DRIED BANANA (Chuối sấy 160 cái/thùng)... (mã hs organic dried b/ hs code organic drie)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi (13kg/ctn, mới 100%, xuất xứ Việt Nam)... (mã hs chuối tươi 13k/ hs code chuối tươi)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy nguyên trái, đóng xá (02kg/05PA/carton)... (mã hs chuối sấy nguyê/ hs code chuối sấy ng)
- Mã HS 08039090: Chuối chiên (48 x 5 oz), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs chuối chiên 48/ hs code chuối chiên)
- Mã HS 08039090: Lá dong- Sago leaves; đóng gói: 500g/bó, hàng mới 100%... (mã hs lá dong sago l/ hs code lá dong sag)
- Mã HS 08039090: Trái cây tươi: chuối già (9kg/thùng), sản phẩm Việt Nam... (mã hs trái cây tươi/ hs code trái cây tươ)
- Mã HS 08039090: Chuối Nam Mỹ Xanh, Size: 13. 5 kgs/thùng, thương hiệu KDA... (mã hs chuối nam mỹ xa/ hs code chuối nam mỹ)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi Việt Nam- Fresh Banana, 14kg/thùng. Mới 100%... (mã hs chuối tươi việt/ hs code chuối tươi v)
- Mã HS 08039090: Trái cây tươi- chuối già (13kg/thùng), sản phẩm Việt Nam... (mã hs trái cây tươi/ hs code trái cây tươ)
- Mã HS 08039090: Chuối xiêm trái (20 x 2. 2 Lbs), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs chuối xiêm trái/ hs code chuối xiêm t)
- Mã HS 08039090: Quả chuối lá còn xanh; 5kg/thùng (Hàng mới cắt còn tươi 100%)... (mã hs quả chuối lá cò/ hs code quả chuối lá)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi xanh loại Tropix, B, (Musa acuminate), Hàng mới 100%... (mã hs chuối tươi xanh/ hs code chuối tươi x)
- Mã HS 08039090: Chuối Chiên (Ngắn) 4Pcs 48 x 8oz (230g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs chuối chiên ng/ hs code chuối chiên)
- Mã HS 08039090: Chuối già hương loại C. Trọng lượng: NW: 13 KG/CTN; G. W: 14 KG/CTN... (mã hs chuối già hương/ hs code chuối già hư)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy khô (200g/Bịch- 44 bịch/Thùng. Hiệu Nanu. Hàng mới 100%.... (mã hs chuối sấy khô/ hs code chuối sấy kh)
- Mã HS 08039090: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Chuối già (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 08039090: CHUỐI CAVENDISH TƯƠI LOẠI A. TỔNG 2560 THÙNG, 13KG/THÙNG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs chuối cavendish/ hs code chuối cavend)
- Mã HS 08039090: Chuối tươi nguyên trái loại 13kg/carton, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs chuối tươi nguy/ hs code chuối tươi n)
- Mã HS 08039090: Quả chuối tươi- Banana Fresh (Gred B), packing: 15 Kg Net/ CTN. Hàng mới 100%.... (mã hs quả chuối tươi/ hs code quả chuối tư)
- Mã HS 08039090: Quả chuối tươi, được đóng thùng đồng nhất 13kg/thùng, trọng lượng 14. 5 kg/thùng... (mã hs quả chuối tươi/ hs code quả chuối tư)
- Mã HS 08039090: Trái Cây tươi, chuối Già, 13 kgs/ThÙNG (PREMIUM CLASS A-CAVENDISH BANANAS 14CL) HÀNG MỚI 100%... (mã hs trái cây tươi/ hs code trái cây tươ)
- Mã HS 08039090: Chuối sấy khô nguyên trái, đóng 0. 1 Kg/bao, 100 bao x 0. 1 10. 0 kg/carton. Hàng hóa có xuất xứ Việt nam.... (mã hs chuối sấy khô n/ hs code chuối sấy kh)
- Mã HS 08039090: Quả chuối tiêu tươi Cavendish Banana, Small Size tên khoa học: Musa acuminata, 540 thùng, 13kg/ thùng, mới 100%... (mã hs quả chuối tiêu/ hs code quả chuối ti)
- Mã HS 08039090: Chuối nguyên trái đông lạnh, giống: cavendish, Đóng gói 5kgs/Túi PE-2 Túi PE/Carton(1. 300 carton/Net Weight: 13. 000kgs. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs chuối nguyên tr/ hs code chuối nguyên)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12