Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0805 - Mã HS 08051010: Cam quả tươi... (mã hs cam quả tươi/ hs code cam quả tươi)
- Mã HS 08051010: Quýt quả tươi... (mã hs quýt quả tươi/ hs code quýt quả tươ)
- Mã HS 08051010: Cam quả tươi (TQSX)... (mã hs cam quả tươi t/ hs code cam quả tươi)
- Mã HS 08051010: CAM QUẢ TƯƠI DO TQSX... (mã hs cam quả tươi do/ hs code cam quả tươi)
- Mã HS 08051010: Quả Cam tươi (Hàng do TQSX)... (mã hs quả cam tươi h/ hs code quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: QUẢ CAM TƯƠI KHÔNG CÓ NHÃN HIỆU... (mã hs quả cam tươi kh/ hs code quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: Cam tươi(hiệu sunkist, size: 48-72)... (mã hs cam tươihiệu s/ hs code cam tươihiệ)
- Mã HS 08051010: Quả cam tươi, hiệu: Navel, (14 kg/ctn)... (mã hs quả cam tươi h/ hs code quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: TRÁI CAM TƯƠI (HIÊU SUNFARE) 15KG/THÙNG, TC 1300 THÙNG... (mã hs trái cam tươi/ hs code trái cam tươ)
- Mã HS 08051010: Quả Cam Tươi- (1. 080CTNS- NW: 18 KGS/CTN). Tên khoa học: Citrus sinnensis... (mã hs quả cam tươi/ hs code quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: Quả Cam Tươi (2. 600 CTNS, NW: 15. 5KGS/CTN) Tên khoa học: Citrus sinensis... (mã hs quả cam tươi 2/ hs code quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: Trái Cam Tươi- (NAVEL ORANGES- Size: 88, 1 Thùng 88 trái 18 kg)- Mới 100%... (mã hs trái cam tươi/ hs code trái cam tươ)
- Mã HS 08051010: Cam ruột vàng quả tươi, net 17kg/thùng. Sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs cam ruột vàng q/ hs code cam ruột vàn)
- Mã HS 08051010: Quả cam tươi (tên khoa học: Citrus sinensis) size 80; NW: 18kg/thùng. hàng mới 100%... (mã hs quả cam tươi t/ hs code quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: QUẢ CAM TƯƠI (Citrus Sinensis) khối lượng net: 12KG/thùng, sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs quả cam tươi c/ hs code quả cam tươi)
- Mã HS 08051010: Cam tươi hiệu VALENCIA/AUSTRALIAN FRESH ORANGES/CLASS 1/VARIETY: VALENCIA/SIZE: 72/18KG/CARTON. Hàng mới 100%.... (mã hs cam tươi hiệu v/ hs code cam tươi hiệ)
- Mã HS 08051010: Quả Cam... (mã hs quả cam/ hs code quả cam)
- Mã HS 08051010: Cam ngon... (mã hs cam ngon/ hs code cam ngon)
- Mã HS 08051010: CAM (OGRANE)... (mã hs cam ograne/ hs code cam ograne)
- Mã HS 08051010: Cam vắt nước... (mã hs cam vắt nước/ hs code cam vắt nước)
- Mã HS 08051010: Cam. Hàng tái xuất theo TK TN số: 103083938750, mục 11... (mã hs camhàng tái xu/ hs code camhàng tái)
- Mã HS 08051010: Cam Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 11.... (mã hs cam hàng tái xu/ hs code cam hàng tái)
- Mã HS 08051010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Cam (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 08051020: Cam Sấy, nsx: Sao Thái Dương; mới 100%... (mã hs cam sấy nsx s/ hs code cam sấy nsx)
- Mã HS 08051020: Chanh sấy, nsx: Sao Thái Dương; mới 100%... (mã hs chanh sấy nsx/ hs code chanh sấy n)
- Mã HS 08051020: Vỏ Quýt khô, nsx: Sao Thái Dương; mới 100%... (mã hs vỏ quýt khô ns/ hs code vỏ quýt khô)
- Mã HS 08052100: Quýt quả tươi... (mã hs quýt quả tươi/ hs code quýt quả tươ)
- Mã HS 08052100: Quýt qủa tươi... (mã hs quýt qủa tươi/ hs code quýt qủa tươ)
- Mã HS 08052100: Quất quả tươi... (mã hs quất quả tươi/ hs code quất quả tươ)
- Mã HS 08052100: Quýt quả tươi TQSX... (mã hs quýt quả tươi t/ hs code quýt quả tươ)
- Mã HS 08052100: Quýt qủa tươi TQSX... (mã hs quýt qủa tươi t/ hs code quýt qủa tươ)
- Mã HS 08052100: Quýt quả tươi (TQSX)... (mã hs quýt quả tươi/ hs code quýt quả tươ)
- Mã HS 08052100: Quýt quả tươi do TQSX... (mã hs quýt quả tươi d/ hs code quýt quả tươ)
- Mã HS 08052100: QUẢ QUÝT TƯƠI DO TQSX... (mã hs quả quýt tươi d/ hs code quả quýt tươ)
- Mã HS 08052100: Quả quýt tươi (Hàng do TQSX)... (mã hs quả quýt tươi/ hs code quả quýt tươ)
- Mã HS 08052100: Trái quýt tươi. TC: 2700 thùng x 9kg/th. Nhãn hiệu: " 2. P. H. CITRUS "... (mã hs trái quýt tươi/ hs code trái quýt tư)
- Mã HS 08052100: TRÁI TẮC... (mã hs trái tắc/ hs code trái tắc)
- Mã HS 08052100: Quýt nhỏ... (mã hs quýt nhỏ/ hs code quýt nhỏ)
- Mã HS 08052100: TRÁ TẮC TƯƠI... (mã hs trá tắc tươi/ hs code trá tắc tươi)
- Mã HS 08052100: TRÁI TẮC TƯƠI... (mã hs trái tắc tươi/ hs code trái tắc tươ)
- Mã HS 08052100: Quýt vỏ xanh... (mã hs quýt vỏ xanh/ hs code quýt vỏ xanh)
- Mã HS 08052100: Tắc (12kg/kiện)... (mã hs tắc 12kg/kiện/ hs code tắc 12kg/ki)
- Mã HS 08052100: QUÝT (TANGERINE)... (mã hs quýt tangerine/ hs code quýt tanger)
- Mã HS 08052100: Quýt tiều- Bịch 5kg... (mã hs quýt tiều bịch/ hs code quýt tiều b)
- Mã HS 08052100: Tắc (quất) (12kg/kiện)... (mã hs tắc quất 12k/ hs code tắc quất)
- Mã HS 08052100: Trái quất tươi (100gr bag)... (mã hs trái quất tươi/ hs code trái quất tư)
- Mã HS 08052100: Nấm đông cô- Mushrooms Shi Take, hàng mới 100%... (mã hs nấm đông cô mu/ hs code nấm đông cô)
- Mã HS 08052100: Trái tắc (Calamensi); Packing: 27 kg/ctn (N. W)... (mã hs trái tắc calam/ hs code trái tắc ca)
- Mã HS 08052100: Quít Hàng tái xuất theo TK TN số: 103083938750, mục 12... (mã hs quít hàng tái x/ hs code quít hàng tá)
- Mã HS 08052100: Quít. Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 12.... (mã hs quít hàng tái/ hs code quít hàng t)
- Mã HS 08052100: Tắc tươi size LLL. Trọng lượng: NW: 10 KG/CTN. GW: 10. 7 KG/CTN... (mã hs tắc tươi size l/ hs code tắc tươi siz)
- Mã HS 08052100: Quả quýt tươi nhãn hiệu Gấu trúc, số lượng: 530 két (17 kg/két)... (mã hs quả quýt tươi n/ hs code quả quýt tươ)
- Mã HS 08052900: TRÁI TẮC (KUMQUAT)... (mã hs trái tắc kumqu/ hs code trái tắc ku)
- Mã HS 08052900: VÚ SỮA (STAR APPLE)... (mã hs vú sữa star ap/ hs code vú sữa star)
- Mã HS 08052900: TRÁI GẤC (MOMORDICA)... (mã hs trái gấc momor/ hs code trái gấc mo)
- Mã HS 08052900: Calamondin (Trái Quất)... (mã hs calamondin trá/ hs code calamondin)
- Mã HS 08054000: Bưởi quả tươi... (mã hs bưởi quả tươi/ hs code bưởi quả tươ)
- Mã HS 08054000: Bưởi chùm ruột đỏ... (mã hs bưởi chùm ruột/ hs code bưởi chùm ru)
- Mã HS 08054000: Trái Bưởi... (mã hs trái bưởi/ hs code trái bưởi)
- Mã HS 08054000: Bưởi hồng... (mã hs bưởi hồng/ hs code bưởi hồng)
- Mã HS 08054000: Trái bười... (mã hs trái bười/ hs code trái bười)
- Mã HS 08054000: Bưởi 5 roi... (mã hs bưởi 5 roi/ hs code bưởi 5 roi)
- Mã HS 08054000: Trái bưởi da xanh tươi... (mã hs trái bưởi da xa/ hs code trái bưởi da)
- Mã HS 08054000: Trái bưởi tươi (11 kg/thùng)... (mã hs trái bưởi tươi/ hs code trái bưởi tư)
- Mã HS 08054000: QUẢ BƯỞI TƯƠI (7 KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả bưởi tươi/ hs code quả bưởi tươ)
- Mã HS 08054000: TRÁI BƯỞI XANH XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs trái bưởi xanh/ hs code trái bưởi xa)
- Mã HS 08054000: Bưởi năm roi tươi (Citrus maxima), hàng mới 100%... (mã hs bưởi năm roi tư/ hs code bưởi năm roi)
- Mã HS 08054000: Trái bưởi tươi, Xuất xứ: Việt Nam, đóng gói: 9 trái/thùng... (mã hs trái bưởi tươi/ hs code trái bưởi tư)
- Mã HS 08054000: Bưởi 5 roi- size (0. 9- 1. 1 kg/trái), (16 trái/thùng/16 kgs net)... (mã hs bưởi 5 roi siz/ hs code bưởi 5 roi)
- Mã HS 08054000: Bưởi năm roi tách múi (250gram/hộp/12 hộp/carton). TC: 2 carton... (mã hs bưởi năm roi tá/ hs code bưởi năm roi)
- Mã HS 08054000: Bưởi da xanh tách múi (250gram/hộp/12 hộp/carton). TC: 13 carton... (mã hs bưởi da xanh tá/ hs code bưởi da xanh)
- Mã HS 08054000: BƯỞI TƯƠI LOẠI 1, Citrus maxima, (BRAND: WILDBOI), SIZE 10, NW: 11KG/THÙNG, TC: 672 THÙNG... (mã hs bưởi tươi loại/ hs code bưởi tươi lo)
- Mã HS 08054000: BƯỞI NĂM ROI LOẠI 1, (BRAND: WILDBOI), SIZE 12, NW: 11KG/THÙNG, TC: 280 THÙNG (Citrus maxima)... (mã hs bưởi năm roi lo/ hs code bưởi năm roi)
- Mã HS 08055010: Quả chanh... (mã hs quả chanh/ hs code quả chanh)
- Mã HS 08055010: Chanh vàng... (mã hs chanh vàng/ hs code chanh vàng)
- Mã HS 08055010: Chanh vàng... (mã hs chanh vàng/ hs code chanh vàng)
- Mã HS 08055010: LEMON (CHANH XANH KHÔNG HẠT)... (mã hs lemon chanh xa/ hs code lemon chanh)
- Mã HS 08055010: TRÁI CHANH TƯƠI- THÙNG 7. 5 KGS... (mã hs trái chanh tươi/ hs code trái chanh t)
- Mã HS 08055010: TRAI CHANH TUOI KHONG HAT X 5 KGS... (mã hs trai chanh tuoi/ hs code trai chanh t)
- Mã HS 08055020: Chanh trái... (mã hs chanh trái/ hs code chanh trái)
- Mã HS 08055020: Chanh xanh... (mã hs chanh xanh/ hs code chanh xanh)
- Mã HS 08055020: Chanh xanh... (mã hs chanh xanh/ hs code chanh xanh)
- Mã HS 08055020: CHANH TUOI... (mã hs chanh tuoi/ hs code chanh tuoi)
- Mã HS 08055020: CHANH (LEMON)... (mã hs chanh lemon/ hs code chanh lemon)
- Mã HS 08055020: Chanh da xanh... (mã hs chanh da xanh/ hs code chanh da xan)
- Mã HS 08055020: Qua chanh tuoi... (mã hs qua chanh tuoi/ hs code qua chanh tu)
- Mã HS 08055020: Chanh quả tươi... (mã hs chanh quả tươi/ hs code chanh quả tư)
- Mã HS 08055020: Chanh không hạt... (mã hs chanh không hạt/ hs code chanh không)
- Mã HS 08055020: Trai Chanh Tươi... (mã hs trai chanh tươi/ hs code trai chanh t)
- Mã HS 08055020: TRÁI CHANH XANH TƯƠI... (mã hs trái chanh xanh/ hs code trái chanh x)
- Mã HS 08055020: Tea leaf (Lá Trà Xanh)... (mã hs tea leaf lá tr/ hs code tea leaf lá)
- Mã HS 08055020: Chanh tươi (5kg, 10kg/ thùng)... (mã hs chanh tươi 5kg/ hs code chanh tươi)
- Mã HS 08055020: QUẢ CHANH XANH (5 KGS/THÙNG)... (mã hs quả chanh xanh/ hs code quả chanh xa)
- Mã HS 08055020: Trái chanh tươi(7. 0kg/1carton)... (mã hs trái chanh tươi/ hs code trái chanh t)
- Mã HS 08055020: Chanh xanh không hạt (5kg/kiện)... (mã hs chanh xanh khôn/ hs code chanh xanh k)
- Mã HS 08055020: Trái chanh không hạt (5 kg/thùng)... (mã hs trái chanh khôn/ hs code trái chanh k)
- Mã HS 08055020: QUẢ CHANH KHÔNG HẠT TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả chanh không/ hs code quả chanh kh)
- Mã HS 08055020: CÀ PHÁO- TƯƠI CHƯA QUA CHẾ BIẾN, 10KG/TÚI... (mã hs cà pháo tươi c/ hs code cà pháo tươ)
- Mã HS 08055020: QUẢ CHANH- TƯƠI CHƯA QUA CHẾ BIẾN. LOẠI 1KG/TÚI... (mã hs quả chanh tươi/ hs code quả chanh t)
- Mã HS 08055020: CHANH TƯƠI KHÔNG HẠT (6. 5KG/BOX). Hàng mới 100%... (mã hs chanh tươi khôn/ hs code chanh tươi k)
- Mã HS 08055020: Qủa chanh tươi không hạt. 8kg net/ Carton. Hàng mới 100%... (mã hs qủa chanh tươi/ hs code qủa chanh tư)
- Mã HS 08055020: Quả Chanh tươi không hạt. 6. 5kg net/Carton. Hàng mới 100%... (mã hs quả chanh tươi/ hs code quả chanh tư)
- Mã HS 08055020: Chanh tươi size L. Trọng lượng: NW: 10 KG/CTN. GW: 10. 7 KG/CTN... (mã hs chanh tươi size/ hs code chanh tươi s)
- Mã HS 08055020: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Chanh (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 08055020: Qủa chanh không hạt tươi (Net Weight: 8 kg/thùng, Gross Weight: 8. 7 kg/thùng)... (mã hs qủa chanh không/ hs code qủa chanh kh)
- Mã HS 08055020: Chanh tươi chưa qua xử lý sấy, xuất xứ Việt Nam, 8kg/thùng. Hàng mới 100 % Việt Nam... (mã hs chanh tươi chưa/ hs code chanh tươi c)
- Mã HS 08059000: Trái tắc... (mã hs trái tắc/ hs code trái tắc)
- Mã HS 08059000: QUẢ QUÝT... (mã hs quả quýt/ hs code quả quýt)
- Mã HS 08059000: Chanh dây... (mã hs chanh dây/ hs code chanh dây)
- Mã HS 08059000: Chanh dây... (mã hs chanh dây/ hs code chanh dây)
- Mã HS 08059000: CHANH DÂY (LIME)... (mã hs chanh dây lime/ hs code chanh dây l)
- Mã HS 08059000: Chanh dây đông lạnh, (16. 34 Kg/thùng).... (mã hs chanh dây đông/ hs code chanh dây đô)
- Mã HS 08059000: TRÁI CHANH TƯƠI- KHÔNG HẠT THÙNG 7. 5 KGS... (mã hs trái chanh tươi/ hs code trái chanh t)
- Mã HS 08059000: Chanh vàng FD sấy khô- FD Lemon (hàng mới 100% F. O. C... (mã hs chanh vàng fd s/ hs code chanh vàng f)
- Mã HS 08059000: Chanh xanh FD sấy khô- Chanh xanh FD (hàng mới 100% F. O. C... (mã hs chanh xanh fd s/ hs code chanh xanh f)
- Mã HS 08059000: Quả phật thủ Citrus medicavar. sarcodactylis. Hàng mới 100%... (mã hs quả phật thủ ci/ hs code quả phật thủ)
- Mã HS 08059000: Trái Phật Thủ tươi (FRESH BUDDHA FINGER FRUIT) 4 quả/ hộp, Hàng mới 100%... (mã hs trái phật thủ t/ hs code trái phật th)