Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0802 - Mã HS 08021100: Hạt hạnh nhân thô, sống chưa bóc vỏ, đóng gói 22. 68kg/bao... (mã hs hạt hạnh nhân t/ hs code hạt hạnh nhâ)
- Mã HS 08021100: Quả Hạnh nhân chưa bóc vỏ (Prunus dulcis), hàng không nằm trong danh mục CITES... (mã hs quả hạnh nhân c/ hs code quả hạnh nhâ)
- Mã HS 08021100: Hạnh nhân khô chưa bóc vỏ, chưa qua chế biến. Đóng bao, 22. 68 kg/bao. Mới 100%. Hàng không thuộc danh mục kèm theo thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT.... (mã hs hạnh nhân khô c/ hs code hạnh nhân kh)
- Mã HS 08021100: Mắc ca rang mộc 350g (sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phúc Linh)... (mã hs mắc ca rang mộc/ hs code mắc ca rang)
- Mã HS 08021100: Hạnh nhân rang muối 30g Blue Diamond (sản xuất tại Công ty Ludwing schokola GMBH&CO. KG)... (mã hs hạnh nhân rang/ hs code hạnh nhân ra)
- Mã HS 08021100: Hạnh nhân vị xông khói 30g Blue Diamond (sản xuất tại Công ty Ludwing schokola GMBH&CO. KG)... (mã hs hạnh nhân vị xô/ hs code hạnh nhân vị)
- Mã HS 08021200: HẠNH NHÂN ĐÃ BÓC VỎ... (mã hs hạnh nhân đã bó/ hs code hạnh nhân đã)
- Mã HS 08021200: Quả hạnh nhân đã bóc vỏ... (mã hs quả hạnh nhân đ/ hs code quả hạnh nhâ)
- Mã HS 08021200: Hạt hạnh nhân đã bóc vỏ 25/27... (mã hs hạt hạnh nhân đ/ hs code hạt hạnh nhâ)
- Mã HS 08021200: Hạnh nhân tự nhiên rang- Roasted Almond, 200g/12, hàng mới 100%... (mã hs hạnh nhân tự nh/ hs code hạnh nhân tự)
- Mã HS 08021200: QUẢ HẠNH NHÂN, ĐÃ BÓC VỎ, (CÒN VỎ LỤA) (50 LB/ 1 CASE- 220 CASE) HÀNG MỚI QUA SƠ CHẾ THÔNG THƯỜNG (SẤY KHÔ) VÀ LÀM SẠCH, NHÃN HIỆU MINTURN; HÀNG MỚI 100%... (mã hs quả hạnh nhân/ hs code quả hạnh nhâ)
- Mã HS 08021200: Hạt hạnh nhân khô dang bột (Đã bóc vỏ, chưa qua chế biến hoặc ngâm tẩm) không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo TT 219/2013/TT-BTC (11. 34kg/thùng) HSD: 08/05/2021... (mã hs hạt hạnh nhân k/ hs code hạt hạnh nhâ)
- Mã HS 08021200: Hạt hạnh nhân cắt lát... (mã hs hạt hạnh nhân c/ hs code hạt hạnh nhâ)
- Mã HS 08021200: Hạt hạnh nhân tẩm gia vị 30g... (mã hs hạt hạnh nhân t/ hs code hạt hạnh nhâ)
- Mã HS 08021200: Hạnh nhân Lương Gia rang mật ong (hạt) 150g... (mã hs hạnh nhân lương/ hs code hạnh nhân lư)
- Mã HS 08022100: Quả phỉ (Corylus sp), hàng không nằm trong danh mục CITES... (mã hs quả phỉ corylu/ hs code quả phỉ cor)
- Mã HS 08023100: QUẢ ÓC CHÓ CHƯA BÓC VỎ... (mã hs quả óc chó chưa/ hs code quả óc chó c)
- Mã HS 08023100: Quả óc chó thương phẩm (chưa bóc vỏ) do TQSX... (mã hs quả óc chó thươ/ hs code quả óc chó t)
- Mã HS 08023100: Hạt óc chó- chưa bóc vỏ, chỉ qua sơ chế thông thường (25 kg/ 1 bao) (21, 825. 54 LB 9, 900 kg(Net. W)).... (mã hs hạt óc chó chư/ hs code hạt óc chó)
- Mã HS 08023100: Hạt dẻ 100g... (mã hs hạt dẻ 100g/ hs code hạt dẻ 100g)
- Mã HS 08023100: HẠT É NHÃN HIỆU CON TRÂU 10X454G... (mã hs hạt é nhãn hiệu/ hs code hạt é nhãn h)
- Mã HS 08023200: Nhan hat Walnuts nguyen/be da tach vo... (mã hs nhan hat walnut/ hs code nhan hat wal)
- Mã HS 08023200: Nhân hạt óc chó... (mã hs nhân hạt óc chó/ hs code nhân hạt óc)
- Mã HS 08024100: Hạt dẻ tươi còn vỏ, chưa qua chế biến, 40kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs hạt dẻ tươi còn/ hs code hạt dẻ tươi)
- Mã HS 08024100: Hạt dẻ tươi (chưa bóc vỏ, chưa qua ngâm tẩm chưa qua chế biến) do TQSX... (mã hs hạt dẻ tươi ch/ hs code hạt dẻ tươi)
- Mã HS 08025100: HẠT HỒ TRĂN (HẠT DẺ CƯỜI) CHƯA BÓC VỎ... (mã hs hạt hồ trăn hạ/ hs code hạt hồ trăn)
- Mã HS 08025100: Hạt hồ trăn nhân chưa bóc vỏ (Tên khoa học: Pistacia vera)... (mã hs hạt hồ trăn nhâ/ hs code hạt hồ trăn)
- Mã HS 08025100: Hạt dẻ cười cao cấp tách vỏ- Pistachio Kernals, 150g/24, hàng mới 100%... (mã hs hạt dẻ cười cao/ hs code hạt dẻ cười)
- Mã HS 08025100: Hạt dẻ cười (quả hồ trăn), tên khoa học: Pistacia vera, thô, chưa được làm chín, sạch, chưa bóc vỏ, hàng loại I, mới 100%... (mã hs hạt dẻ cười qu/ hs code hạt dẻ cười)
- Mã HS 08025100: Hạt dẻ cười- Pistacia VERA (chưa bóc vỏ), 9. 8kg/ thùng, nhãn hiêu: Rainbow, nsx: Guangdong nan xing rainbow nut co. , ltd, hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs hạt dẻ cười pi/ hs code hạt dẻ cười)
- Mã HS 08025100: Hạt dẻ 200g... (mã hs hạt dẻ 200g/ hs code hạt dẻ 200g)
- Mã HS 08025100: Hạt Macca 250g NTV... (mã hs hạt macca 250g/ hs code hạt macca 25)
- Mã HS 08025100: HẠT DẺ CƯỜI ĐÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI (CÒN VỎ)... (mã hs hạt dẻ cười đã/ hs code hạt dẻ cười)
- Mã HS 08025200: Hạt dẻ cười đã bóc vỏ, hàng mới 100%... (mã hs hạt dẻ cười đã/ hs code hạt dẻ cười)
- Mã HS 08025200: Hạt hồ trăn nhân đã bóc vỏ (Tên khoa học: Pistacia vera)... (mã hs hạt hồ trăn nhâ/ hs code hạt hồ trăn)
- Mã HS 08025200: NHÂN HẠT DẺ CƯỜI ĐÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI... (mã hs nhân hạt dẻ cườ/ hs code nhân hạt dẻ)
- Mã HS 08025200: Hạt dẻ cười Lương Gia rang muối 150g... (mã hs hạt dẻ cười lươ/ hs code hạt dẻ cười)
- Mã HS 08026100: Hạt Macadamia chưa tách vỏ... (mã hs hạt macadamia c/ hs code hạt macadami)
- Mã HS 08026100: Hạt macadamia khô chưa bóc vỏ (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs hạt macadamia k/ hs code hạt macadami)
- Mã HS 08026100: Quả hạch MACADAMIA (Đã bóc vỏ), tên khoa học Macadamia intergrifolia, hàng không nằm trong danh mục Cites.... (mã hs quả hạch macada/ hs code quả hạch mac)
- Mã HS 08026100: Quả Macadamia chưa bóc vỏ- Tên khoa học: Macadamia ternifolia, (Hàng không nằm trong danh mục của Thông tư 04/2017/TT- BNNPTNT)... (mã hs quả macadamia c/ hs code quả macadami)
- Mã HS 08026100: Hạt macadamia (chưa bóc vỏ, chưa qua ngâm tẩm chế biến, hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNN&PTNT) do TQSX... (mã hs hạt macadamia/ hs code hạt macadami)
- Mã HS 08026100: Quả Macadamia khô chưa bóc vỏ. Tên khoa học: Macadamia integrifolia. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs quả macadamia k/ hs code quả macadami)
- Mã HS 08026100: Hạt Macca Mattiaca hộp 240g... (mã hs hạt macca matti/ hs code hạt macca ma)
- Mã HS 08026100: Hạt macca sấy túi 300g (CBX)... (mã hs hạt macca sấy t/ hs code hạt macca sấ)
- Mã HS 08026100: Hạt điều rang muối hộp 300g (CBX)... (mã hs hạt điều rang m/ hs code hạt điều ran)
- Mã HS 08026100: Hạt Macca (macadamia) khô chưa bóc vỏ, đóng gói đồng nhất 24 kg/bao.... (mã hs hạt macca maca/ hs code hạt macca m)
- Mã HS 08026200: Hạt macadamia đã bóc vỏ- Hàng mới 100%... (mã hs hạt macadamia đ/ hs code hạt macadami)
- Mã HS 08026200: Nhân quả macadamia khô- MACADAMIA KERNEL 11. 34KG (hàng chỉ qua sơ chế thông thường)- (hàng mới 100%)... (mã hs nhân quả macada/ hs code nhân quả mac)
- Mã HS 08026200: Quả Macadamia- Tên khoa học: Macadamia integrifolia, (Hàng không nằm trong danh mục của Thông tư 04/2017/TT- BNNPTNT)... (mã hs quả macadamia/ hs code quả macadami)
- Mã HS 08026200: Nhân hạt Macadamia... (mã hs nhân hạt macada/ hs code nhân hạt mac)
- Mã HS 08026200: Macadamia nữ hoàng 250g... (mã hs macadamia nữ ho/ hs code macadamia nữ)
- Mã HS 08026200: Macca 400g, hàng mới 100%... (mã hs macca 400g hàn/ hs code macca 400g)
- Mã HS 08026200: Hạt Macca Viet's Nuts 500g... (mã hs hạt macca viet/ hs code hạt macca vi)
- Mã HS 08026200: Nhan hat Maccadamia da tach vo... (mã hs nhan hat maccad/ hs code nhan hat mac)
- Mã HS 08026200: Hạt mắc ca sấy khô, đã tách vỏ, quy cách Style 2, 11. 34 kg/thùng, NSX: 02/01/2020, HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.... (mã hs hạt mắc ca sấy/ hs code hạt mắc ca s)
- Mã HS 08028000: Hạt Cau khô C: (40kg/ Bao), 663 bao, mới 100%... (mã hs hạt cau khô c/ hs code hạt cau khô)
- Mã HS 08028000: NHÂN TRÁI CAU KHÔ (450 BAO ĐAY, HÀNG MỚI 100%)... (mã hs nhân trái cau k/ hs code nhân trái ca)
- Mã HS 08029000: SEN SẤY, KÈM TỜ TRÌNH, TK XUẤT 310398766420/CPNHANHHCM/01. NOV. 2019... (mã hs sen sấy kèm tờ/ hs code sen sấy kèm)
- Mã HS 08029000: HẠT SEN SẤY, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 92/TTR-ĐTTHCPN/07. JAN. 2020, TK XUẤT 310414422620/CPNHANHHCM/12. DEC. 2019... (mã hs hạt sen sấy hà/ hs code hạt sen sấy)
- Mã HS 08029000: Mắc ca rang mộc 350g... (mã hs mắc ca rang mộc/ hs code mắc ca rang)
- Mã HS 08029000: Trái ca cao tươi, mới 100% (1PKG 15. 5 KG)... (mã hs trái ca cao tươ/ hs code trái ca cao)
- Mã HS 08029000: Cau non đông lạnh (hiệu Super) 16 OZ x 30 Bịch... (mã hs cau non đông lạ/ hs code cau non đông)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12