Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0801 - Mã HS 08011100: Cơm dừa sấy khô dạng sợi (Desiccated coconut)... (mã hs cơm dừa sấy khô/ hs code cơm dừa sấy)
- Mã HS 08011100: Quả dừa khô, 1, 5kg/quả... (mã hs quả dừa khô 1/ hs code quả dừa khô)
- Mã HS 08011100: Bột dừa (COCONUT FLOUR POWER)... (mã hs bột dừa coconu/ hs code bột dừa coc)
- Mã HS 08011100: Dừa sấy giòn- Coconut Chip (100g/bag)... (mã hs dừa sấy giòn c/ hs code dừa sấy giòn)
- Mã HS 08011100: Sữa dừa (COCONUT MILK 17% FAT- 330ML/BOX)... (mã hs sữa dừa coconu/ hs code sữa dừa coc)
- Mã HS 08011100: Cơm dừa nạo sấy béo cao- Fine Grade- 20kg/bao (Net)... (mã hs cơm dừa nạo sấy/ hs code cơm dừa nạo)
- Mã HS 08011100: Cơm dừa khô, có màu trắng. Đóng gói 25 kg/bao, Tổng 620 bao. hàng mới 100%... (mã hs cơm dừa khô có/ hs code cơm dừa khô)
- Mã HS 08011200: Quả dừa... (mã hs quả dừa/ hs code quả dừa)
- Mã HS 08011200: Trái dừa khô... (mã hs trái dừa khô/ hs code trái dừa khô)
- Mã HS 08011200: Qua dua tuoi... (mã hs qua dua tuoi/ hs code qua dua tuoi)
- Mã HS 08011200: DỪA KHÔ LỘT VỎ (62. 500 QUẢ)... (mã hs dừa khô lột vỏ/ hs code dừa khô lột)
- Mã HS 08011200: Dừa nắp khoen (PQ)-Cocolala... (mã hs dừa nắp khoen/ hs code dừa nắp khoe)
- Mã HS 08011200: Dừa trái khô đã lột vỏ (29-31 kgs/bao)... (mã hs dừa trái khô đã/ hs code dừa trái khô)
- Mã HS 08011200: Quả dừa tươi- WHOLE COCONUT 2(10pcs/bag)... (mã hs quả dừa tươi w/ hs code quả dừa tươi)
- Mã HS 08011200: Quả dừa tươi gọt vỏ, (11kgs/ 1hộp; 1hộp 9trái)... (mã hs quả dừa tươi gọ/ hs code quả dừa tươi)
- Mã HS 08011200: Quả dừa khô đóng trong bao lưới gần 30kg/bao 25 quả/bao... (mã hs quả dừa khô đón/ hs code quả dừa khô)
- Mã HS 08011200: Dừa khô bóc vỏ; 12 kgs/bao, 10-12 trái/bao, hàng mới 100%... (mã hs dừa khô bóc vỏ;/ hs code dừa khô bóc)
- Mã HS 08011200: Trái dừa tươi. Loại: 9 trái/Carton, 9kg net/ Carton. Hàng mới 100 %... (mã hs trái dừa tươi/ hs code trái dừa tươ)
- Mã HS 08011200: Quả dừa còn nguyên sọ (Quy cách: 400 gram- 900 gram- đã tách vỏ)- Hàng mới 100%... (mã hs quả dừa còn ngu/ hs code quả dừa còn)
- Mã HS 08011200: Dừa tươi nguyên trái bảo quản lạnh (20kg/ thùng), hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất... (mã hs dừa tươi nguyên/ hs code dừa tươi ngu)
- Mã HS 08011200: Trái dừa khô; quy cách: đóng hàng bằng bao lưới; 1220 bao/ container; hàng mới 100%... (mã hs trái dừa khô; q/ hs code trái dừa khô)
- Mã HS 08011200: Dừa tươi cao cấp Hamona The premium coconut- Size Large (100 mm) (14 trái/thùng) (mới 100%)... (mã hs dừa tươi cao cấ/ hs code dừa tươi cao)
- Mã HS 08011910: Dừa trái 17kg/thùng... (mã hs dừa trái 17kg/t/ hs code dừa trái 17k)
- Mã HS 08011910: Dừa trái 18kg/thùng... (mã hs dừa trái 18kg/t/ hs code dừa trái 18k)
- Mã HS 08011910: Trái Dừa tươi gọt vỏ... (mã hs trái dừa tươi g/ hs code trái dừa tươ)
- Mã HS 08011910: Nước Cốt Dừa (10kg/1 Thùng)... (mã hs nước cốt dừa 1/ hs code nước cốt dừa)
- Mã HS 08011910: Trái dừa tươi (9 trái/thùng)... (mã hs trái dừa tươi/ hs code trái dừa tươ)
- Mã HS 08011910: QUẢ DỪA TƯƠI (9KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả dừa tươi 9/ hs code quả dừa tươi)
- Mã HS 08011910: Trái dừa tươi cắt nắp (9KGS/CTN)... (mã hs trái dừa tươi c/ hs code trái dừa tươ)
- Mã HS 08011910: Trái dừa tươi, net weight 9kgs/carton... (mã hs trái dừa tươi/ hs code trái dừa tươ)
- Mã HS 08011910: TRÁI DỪA TƯƠI XUẤT XỨ VIỆT NAM (ĐÓNG GÓI: 09 TRÁI/CARTON)... (mã hs trái dừa tươi x/ hs code trái dừa tươ)
- Mã HS 08011910: Dừa gọt trọc(Coconut Paring Bare), 20trái/hộp, hàng mới 100%... (mã hs dừa gọt trọcco/ hs code dừa gọt trọc)
- Mã HS 08011910: Dừa gọt trọc (Coconut Paring Bare), 20trái/hộp, hàng mới 100%... (mã hs dừa gọt trọc c/ hs code dừa gọt trọc)
- Mã HS 08011910: Dừa tươi chưa bóc vỏ trồng ở Việt Nam, 12 trái/pack (20 kg/pack), mới 100%... (mã hs dừa tươi chưa b/ hs code dừa tươi chư)
- Mã HS 08011990: Cùi dừa khô (không có nước, tên khoa học Cocos nucifera), hàng không thuộc danh mục cites, đóng gói 15kg/hộp... (mã hs cùi dừa khô kh/ hs code cùi dừa khô)
- Mã HS 08011990: Dừa trái chỉ qua sơ chế lột vỏ thông thường (dùng chế biến tinh dầu, nước cốt dừa). H. hóa là ng. liệu vật tư DN NK trực tiếp p. vụ sx quy định tại khoản 2 Điều 4, khoản 7 điều 13 NĐ 15/2018/NĐ-CP. Mới 100%... (mã hs dừa trái chỉ qu/ hs code dừa trái chỉ)
- Mã HS 08011990: Dừa quả... (mã hs dừa quả/ hs code dừa quả)
- Mã HS 08011990: Dừa Tươi... (mã hs dừa tươi/ hs code dừa tươi)
- Mã HS 08011990: Dừa xiêm... (mã hs dừa xiêm/ hs code dừa xiêm)
- Mã HS 08011990: Dừa trái... (mã hs dừa trái/ hs code dừa trái)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3. 040 bao)... (mã hs dừa trái 3040/ hs code dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3. 030 bao)... (mã hs dừa trái 3030/ hs code dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3. 020 bao)... (mã hs dừa trái 3020/ hs code dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3. 051 bao)... (mã hs dừa trái 3051/ hs code dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3. 000 bao)... (mã hs dừa trái 3000/ hs code dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3. 010 bao)... (mã hs dừa trái 3010/ hs code dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Quả dừa khô. Mới 100%... (mã hs quả dừa khô mớ/ hs code quả dừa khô)
- Mã HS 08011990: Nước dừa Cocoxim 330ml... (mã hs nước dừa cocoxi/ hs code nước dừa coc)
- Mã HS 08011990: Qủa Dừa khô, Hàng mới 100%... (mã hs qủa dừa khôhàn/ hs code qủa dừa khô)
- Mã HS 08011990: Quả dừa khô, hàng mới 100%... (mã hs quả dừa khô hà/ hs code quả dừa khô)
- Mã HS 08011990: Trái dừa tươi (10trái/bao)... (mã hs trái dừa tươi/ hs code trái dừa tươ)
- Mã HS 08011990: Nước cốt dừa- COCONUT MILK... (mã hs nước cốt dừa c/ hs code nước cốt dừa)
- Mã HS 08011990: TRÁI DỪA KHÔ XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs trái dừa khô xu/ hs code trái dừa khô)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (4, 935 bao, 27kg/bao)... (mã hs dừa trái 4935/ hs code dừa trái 4)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (3, 950 bao, 27kg/bao)... (mã hs dừa trái 3950/ hs code dừa trái 3)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (4, 972 bao, 27kg/bao)... (mã hs dừa trái 4972/ hs code dừa trái 4)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (4, 981 bao, 27kg/bao)... (mã hs dừa trái 4981/ hs code dừa trái 4)
- Mã HS 08011990: AT- Dừa sấy giòn hộp giấy 100g... (mã hs at dừa sấy giò/ hs code at dừa sấy)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (4, 954 bao, 27kg/bao)... (mã hs dừa trái 4954/ hs code dừa trái 4)
- Mã HS 08011990: Dừa trái (2, 983 bao, 27kg/bao)... (mã hs dừa trái 2983/ hs code dừa trái 2)
- Mã HS 08011990: Sữa dừa Cocoxim Chocolate 330ml... (mã hs sữa dừa cocoxim/ hs code sữa dừa coco)
- Mã HS 08011990: Trái dừa khô lột vỏ (25kgs/ctn)... (mã hs trái dừa khô lộ/ hs code trái dừa khô)
- Mã HS 08011990: Dừa khô bóc vỏ (25. 5- 26 kg/bao)... (mã hs dừa khô bóc vỏ/ hs code dừa khô bóc)
- Mã HS 08011990: Trái dừa khô gọt sạch(10 trái/bao)... (mã hs trái dừa khô gọ/ hs code trái dừa khô)
- Mã HS 08011990: Dừa trái khô đã lột vỏ(29-31 kgs/bao)... (mã hs dừa trái khô đã/ hs code dừa trái khô)
- Mã HS 08011990: Quả dừa khô- DRIED COCONUT (10 pcs/bag)... (mã hs quả dừa khô dr/ hs code quả dừa khô)
- Mã HS 08011990: Dừa Sợi_30 bags x 500g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs dừa sợi30 bags/ hs code dừa sợi30 b)
- Mã HS 08011990: Dưà có vỏ- Coconut with husk (20 quả/bao)... (mã hs dưà có vỏ coco/ hs code dưà có vỏ c)
- Mã HS 08011990: Quả dừa tươi- WHOLE YOUNG COCONUT (10pcs/bag)... (mã hs quả dừa tươi w/ hs code quả dừa tươi)
- Mã HS 08011990: Mãng cầu xiêm_24 jars x 300ml_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs mãng cầu xiêm2/ hs code mãng cầu xiê)
- Mã HS 08011990: Nước dừa tươi_40 bags x 400ml_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs nước dừa tươi4/ hs code nước dừa tươ)
- Mã HS 08011990: Dưà không vỏ- Coconut without husk (45 quả/bao)... (mã hs dưà không vỏ c/ hs code dưà không vỏ)
- Mã HS 08011990: Dừa non bào (30 x 454g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs dừa non bào 30/ hs code dừa non bào)
- Mã HS 08011990: Cơm dừa nạo sấy Lương Quới (1 thùng 200 gr x 24 pack)... (mã hs cơm dừa nạo sấy/ hs code cơm dừa nạo)
- Mã HS 08011990: Dừa bào (bột) (40 x 454g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs dừa bào bột/ hs code dừa bào bột)
- Mã HS 08011990: Dừa Sợi (Dừa Non) 60 x 7oz (200g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs dừa sợi dừa no/ hs code dừa sợi dừa)
- Mã HS 08011990: Trái dừa tươi lột vỏ, Xuất xứ: Việt Nam, đóng gói: 25 trái/ bao... (mã hs trái dừa tươi l/ hs code trái dừa tươ)
- Mã HS 08011990: Qủa dừa tươi (Net Weight: 9 kg/thùng, Gross Weight: 10 kg/thùng)... (mã hs qủa dừa tươi n/ hs code qủa dừa tươi)
- Mã HS 08011990: Dừa nạo sợi đông lạnh (250gr/bag, 48bag/ctn, 12kg/ctn, sl: 213ctns)... (mã hs dừa nạo sợi đôn/ hs code dừa nạo sợi)
- Mã HS 08011990: Trái dừa tươi. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng gói: 30 trái/ thùng 30. 00 kg tịnh (hộp)... (mã hs trái dừa tươi/ hs code trái dừa tươ)
- Mã HS 08011990: Trái dừa khô, lột vỏ. Xuất xứ: Việt Nam. Đóng bao, 10 trái/bao 8 kgs net (1 bao 1 kiện)... (mã hs trái dừa khô l/ hs code trái dừa khô)
- Mã HS 08011990: DỪA BÀO ĐÔNG LẠNH-FROZEN COCONUT SHREDDED, HIỆU: CHECK, 1 THÙNG GỒM: 25BAGS * 200G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dừa bào đông lạ/ hs code dừa bào đông)
- Mã HS 08011990: Quả dừa khô, đóng trong 286 thùng carton, mỗi thùng carton đóng 20 trái, tổng cộng 5720 trái. Hàng mới 100%.... (mã hs quả dừa khô đó/ hs code quả dừa khô)
- Mã HS 08011990: Dừa tươi gọt vỏ để uống, đóng trong 708 thùng carton, mỗi thùng carton đóng 9 trái dừa, tổng cộng 6372 trái dừa. Hàng mới 100%.... (mã hs dừa tươi gọt vỏ/ hs code dừa tươi gọt)
- Mã HS 08011990: TRÁI DỪA KHÔ LOẠI A 500 GR- 800 GR- XUẤT XỨ VIỆT NAM HÀNG MỚI 100 % (PACKING: N. W 17 KGS/ BAO; G. W 17. 1 KGS/ BAO; 1550 BAO; 38750 TRÁI/ 01 CONTAINER 40 RH)... (mã hs trái dừa khô lo/ hs code trái dừa khô)
- Mã HS 08012200: HẠT ĐIỀU... (mã hs hạt điều/ hs code hạt điều)
- Mã HS 08012200: HẠT ĐIỀU KHÔ... (mã hs hạt điều khô/ hs code hạt điều khô)
- Mã HS 08012200: HẠT ĐIỀU RANG... (mã hs hạt điều rang/ hs code hạt điều ran)
- Mã HS 08012200: HẠT BÍ SẤY KHÔ... (mã hs hạt bí sấy khô/ hs code hạt bí sấy k)
- Mã HS 08012200: HẠT DƯA SẤY KHÔ... (mã hs hạt dưa sấy khô/ hs code hạt dưa sấy)
- Mã HS 08012200: HẠT ĐIỀU RANG KHÔ... (mã hs hạt điều rang k/ hs code hạt điều ran)
- Mã HS 08012200: HẠT ĐIỀU RANG MUỐI... (mã hs hạt điều rang m/ hs code hạt điều ran)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô... (mã hs hạt điều thô/ hs code hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điều chưa b/ hs code hạt điều chư)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô nguên vỏ... (mã hs hạt điều thô ng/ hs code hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Điều thô chưa tách vỏ... (mã hs điều thô chưa t/ hs code điều thô chư)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô. Mới 100%... (mã hs hạt điều thô m/ hs code hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: HAT DIEU THO NGUYEN VO... (mã hs hat dieu tho ng/ hs code hat dieu tho)
- Mã HS 08013100: hạt điều thô nguyên vỏ... (mã hs hạt điều thô n/ hs code hạt điều th)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điều thô ch/ hs code hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều khô chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điều khô ch/ hs code hạt điều khô)
- Mã HS 08013100: Hạt điêu thô chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điêu thô ch/ hs code hạt điêu thô)
- Mã HS 08013100: HAT DIEU THO CHUA BOC VO... (mã hs hat dieu tho ch/ hs code hat dieu tho)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô(chưa bốc vỏ)... (mã hs hạt điều thôch/ hs code hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô (chưa bóc vỏ)... (mã hs hạt điều thô c/ hs code hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô (hàng mới 100%)... (mã hs hạt điều thô h/ hs code hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt diều thô chưa bóc vỏ Indonesia... (mã hs hạt diều thô ch/ hs code hạt diều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô (nguyên liệu) chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điều thô n/ hs code hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô Indonesia (chưa bốc vỏ). Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều thô in/ hs code hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều thô- DRIED RAW CASHEW NUTS IN SHELL(hàng mới 100%)... (mã hs hạt điều thô d/ hs code hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: HẠT ĐIỂU THÔ, CHƯA QUA CHẾ BIẾN, CÒN VỎ, CHỈ MỚI QUA SƠ CHẾ PHƠI KHÔ... (mã hs hạt điểu thô c/ hs code hạt điểu thô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều 100g hàng mới 100%... (mã hs hạt điều 100g h/ hs code hạt điều 100)
- Mã HS 08013100: Hạt điều 250g hàng mới 100%... (mã hs hạt điều 250g h/ hs code hạt điều 250)
- Mã HS 08013100: Hạt điều vỏ lụa 100gr Essenti... (mã hs hạt điều vỏ lụa/ hs code hạt điều vỏ)
- Mã HS 08013100: Hạt Điều Original Vinamit 170gr... (mã hs hạt điều origin/ hs code hạt điều ori)
- Mã HS 08013100: Hạt Điều Sea Salt Vinamit 170gr... (mã hs hạt điều sea sa/ hs code hạt điều sea)
- Mã HS 08013100: Hạt điều không vỏ hộp OVAL 300GR hàng mới 100%... (mã hs hạt điều không/ hs code hạt điều khô)
- Mã HS 08013100: Hạt điều lụa rang muối OVAL 400GR(480GR) hàng mới 100%... (mã hs hạt điều lụa ra/ hs code hạt điều lụa)
- Mã HS 08013100: HẠT ĐIỀU THÔ (Raw Cashew nuts, đóng 22. 68kgs/thùng carton)... (mã hs hạt điều thô r/ hs code hạt điều thô)
- Mã HS 08013100: Điều rang muối Tám Bình Dương (AE600) loại AA 450gr-Essenti... (mã hs điều rang muối/ hs code điều rang mu)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN... (mã hs hạt điều nhân/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN LOẠI SP... (mã hs hạt điều nhân l/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Điều nhân còn vỏ lụa NIGERIA... (mã hs điều nhân còn v/ hs code điều nhân cò)
- Mã HS 08013200: Hạt Điều Nhân Các loại, đã sơ chế chưa chế)... (mã hs hạt điều nhân c/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Hạt Điều Nhân (, đã qua sơ chế, chưa chế biến)... (mã hs hạt điều nhân/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân điều lụa, chưa qua chế biến (còn vỏ lụa)... (mã hs nhân điều lụa/ hs code nhân điều lụ)
- Mã HS 08013200: Hạt Điều Nhân(các loại, đã qua sơ chế chưa chế biến)... (mã hs hạt điều nhânc/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân điều loại WW320(35. 000 LBS Tương đương 15. 876 Kg)... (mã hs nhân điều loại/ hs code nhân điều lo)
- Mã HS 08013200: CASHEW KERNELS NIGERIA #LBS (Điều nhân không vỏ lụa Nigeria)... (mã hs cashew kernels/ hs code cashew kerne)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều SSP- Đóng gói: 50 LBS/Carton(22. 68 KGS/Carton)... (mã hs nhân hạt điều s/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều loại WW320 (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang),... (mã hs nhân hạt điều l/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân trắng, đã bóc vỏ, nguyên hạt, chưa rang loại OLP India Cashew nut kernels of OLP... (mã hs hạt điều nhân t/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU... (mã hs nhân điều/ hs code nhân điều)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU LG... (mã hs nhân điều lg/ hs code nhân điều lg)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU DW... (mã hs nhân điều dw/ hs code nhân điều dw)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU KHÔ... (mã hs hạt điều khô/ hs code hạt điều khô)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU DW2... (mã hs nhân điều dw2/ hs code nhân điều dw)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU LBW... (mã hs nhân điều lbw/ hs code nhân điều lb)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN... (mã hs hạt điều nhân/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU W450... (mã hs nhân điều w450/ hs code nhân điều w4)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU W240... (mã hs nhân điều w240/ hs code nhân điều w2)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU W210... (mã hs nhân điều w210/ hs code nhân điều w2)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU TPW2... (mã hs nhân điều tpw2/ hs code nhân điều tp)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU TPW1... (mã hs nhân điều tpw1/ hs code nhân điều tp)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU W320... (mã hs nhân điều w320/ hs code nhân điều w3)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN... (mã hs hạt điều nhân/ hs code hạt điều nh)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU VN SS... (mã hs hạt điều vn ss/ hs code hạt điều vn)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU VN WS... (mã hs hạt điều vn ws/ hs code hạt điều vn)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU VN LP... (mã hs hạt điều vn lp/ hs code hạt điều vn)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều WS... (mã hs nhân hạt điều w/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: NHAN HAT DIEU TP... (mã hs nhan hat dieu t/ hs code nhan hat die)
- Mã HS 08013200: NHAN HAT DIEU DW... (mã hs nhan hat dieu d/ hs code nhan hat die)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN&VN... (mã hs hạt điều nhân&v/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân DW... (mã hs hạt điều nhân d/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân điều (W320)... (mã hs nhân điều w320/ hs code nhân điều w)
- Mã HS 08013200: Nhân điều sơ chế... (mã hs nhân điều sơ ch/ hs code nhân điều sơ)
- Mã HS 08013200: NHÂN ĐIỀU LBW240... (mã hs nhân điều lbw24/ hs code nhân điều lb)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN SL... (mã hs hạt điều nhân s/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN BB... (mã hs hạt điều nhân b/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN WS... (mã hs hạt điều nhân w/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: NHAN HAT DIEU SK2... (mã hs nhan hat dieu s/ hs code nhan hat die)
- Mã HS 08013200: NHAN HAT DIEU LBW... (mã hs nhan hat dieu l/ hs code nhan hat die)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân(SK)... (mã hs hạt điều nhâns/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân điều (WW320)... (mã hs nhân điều ww32/ hs code nhân điều w)
- Mã HS 08013200: Nhân điều (WW240)... (mã hs nhân điều ww24/ hs code nhân điều w)
- Mã HS 08013200: NHÂN HẠT ĐIỀU DW... (mã hs nhân hạt điều d/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Hạt đều nhân (SP)... (mã hs hạt đều nhân s/ hs code hạt đều nhân)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU VN W320... (mã hs hạt điều vn w32/ hs code hạt điều vn)
- Mã HS 08013200: HAT DIEU NHAN LP... (mã hs hat dieu nhan l/ hs code hat dieu nha)
- Mã HS 08013200: NHAN HAT DIEU W450... (mã hs nhan hat dieu w/ hs code nhan hat die)
- Mã HS 08013200: NHAN HAT DIEU A300... (mã hs nhan hat dieu a/ hs code nhan hat die)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều A170... (mã hs nhân hạt điều a/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: NHÂN HẠT ĐIỀU TP2... (mã hs nhân hạt điều t/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: HAT DIEU NHAN W320... (mã hs hat dieu nhan w/ hs code hat dieu nha)
- Mã HS 08013200: Nhân hat điêu A 240... (mã hs nhân hat điêu a/ hs code nhân hat điê)
- Mã HS 08013200: NHÂN HẠT ĐIỀU CHIÊN... (mã hs nhân hạt điều c/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU ĐÃ BÓC VỎ-WS... (mã hs hạt điều đã bóc/ hs code hạt điều đã)
- Mã HS 08013200: YN- Hạt điều gói 200g... (mã hs yn hạt điều gó/ hs code yn hạt điều)
- Mã HS 08013200: YN- Hạt Điều sấy 500g... (mã hs yn hạt điều sấ/ hs code yn hạt điều)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân đã bóc vỏ.... (mã hs hạt điều nhân đ/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: NHAN DIEU SO CHE LOAI WS... (mã hs nhan dieu so ch/ hs code nhan dieu so)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WS NHÂN 2/25LBS... (mã hs hạt điều ws nhâ/ hs code hạt điều ws)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân(đa boc vo)... (mã hs hạt điều nhânđ/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Hạt Điều WW450, mới 100%... (mã hs hạt điều ww450/ hs code hạt điều ww4)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỂU NHÂN. LOẠI WW240... (mã hs hạt điểu nhânl/ hs code hạt điểu nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân điều chưa bóc vỏ lụa... (mã hs nhân điều chưa/ hs code nhân điều ch)
- Mã HS 08013200: NHÂN HẠT ĐIỀU VIỆT NAM WS... (mã hs nhân hạt điều v/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 25LBS... (mã hs hạt điều ww320/ hs code hạt điều ww3)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WW240 NHÂN 25LBS... (mã hs hạt điều ww240/ hs code hạt điều ww2)
- Mã HS 08013200: Hạt Điều Nhân Việt Nam WS... (mã hs hạt điều nhân v/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân điều đã qua sơ chế- WS... (mã hs nhân điều đã qu/ hs code nhân điều đã)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vàng 100gr Essenti... (mã hs hạt điều vàng 1/ hs code hạt điều vàn)
- Mã HS 08013200: AT- Hạt điều lương gia 500g... (mã hs at hạt điều lư/ hs code at hạt điều)
- Mã HS 08013200: Hạt điều cay 150gr- Bảo Hương... (mã hs hạt điều cay 15/ hs code hạt điều cay)
- Mã HS 08013200: Hạt điều muối 150gr-Bảo Hương... (mã hs hạt điều muối 1/ hs code hạt điều muố)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vàng 300gr- An Khang... (mã hs hạt điều vàng 3/ hs code hạt điều vàn)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vàng 450gr Hoàng Phú... (mã hs hạt điều vàng 4/ hs code hạt điều vàn)
- Mã HS 08013200: Hạt điều SP nhân 2góix11. 34kg... (mã hs hạt điều sp nhâ/ hs code hạt điều sp)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều đã bóc vỏ lụa WS... (mã hs nhân hạt điều đ/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Hạt điều sống Lotus (1kg x 10)... (mã hs hạt điều sống l/ hs code hạt điều sốn)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vàng 230gr- Hoàng Phú... (mã hs hạt điều vàng 2/ hs code hạt điều vàn)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN XUẤT KHẨU LOẠI SP... (mã hs hạt điều nhân x/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: At- Hạt điều vàng 100gr Essenti... (mã hs at hạt điều và/ hs code at hạt điều)
- Mã HS 08013200: Hạt điều W450 nhân 2góix11. 34kg... (mã hs hạt điều w450 n/ hs code hạt điều w45)
- Mã HS 08013200: Nhân điều các loại đã qua sơ chế... (mã hs nhân điều các l/ hs code nhân điều cá)
- Mã HS 08013200: Hạt điều mật ong 150gr-Bảo Hương... (mã hs hạt điều mật on/ hs code hạt điều mật)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân. (Cashewnut kernel)... (mã hs hạt điều nhân/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: AT- Hạt điều vỏ lụa 100g essenti... (mã hs at hạt điều vỏ/ hs code at hạt điều)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU NHÂN MR CASHEW WW240-20KG... (mã hs hạt điều nhân m/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều rang muối BAZAN (300g/gói)... (mã hs hạt điều rang m/ hs code hạt điều ran)
- Mã HS 08013200: Hạt điều (đã bóc vỏ). Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều đã bó/ hs code hạt điều đã)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều đã bóc vỏ loại LBW240... (mã hs nhân hạt điều/ hs code nhân hạt đi)
- Mã HS 08013200: Nhân điều vị muối lon 200gr-Vietnuts... (mã hs nhân điều vị mu/ hs code nhân điều vị)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN KHÔNG VỎ LỤA#LBS #NIGERIA18... (mã hs điều nhân không/ hs code điều nhân kh)
- Mã HS 08013200: Nhân Hạt Điều-LP, 20kgs/thùng. Mới 100%... (mã hs nhân hạt điềul/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều (Hạt điều nhân). Mới 100%... (mã hs nhân hạt điều/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều 4 (còn vỏ lụa, rang muối)... (mã hs nhân hạt điều 4/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều 5 (còn vỏ lụa, rang muối)... (mã hs nhân hạt điều 5/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân điều vị mật ong lon 200gr-Vietnuts... (mã hs nhân điều vị mậ/ hs code nhân điều vị)
- Mã HS 08013200: Nhân điều vỏ lụa vị muối 430gr- Vietnuts... (mã hs nhân điều vỏ lụ/ hs code nhân điều vỏ)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều ROASTED WW 240, hàng mới 100%... (mã hs nhân hạt điều r/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vị mật ong hiệu Pan Food (200g/gói)... (mã hs hạt điều vị mật/ hs code hạt điều vị)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN LP (700 THÙNG CARTON, 50LBS/THÙNG)... (mã hs điều nhân lp 7/ hs code điều nhân lp)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vị cay Thái hiệu Pan Food (200g/gói)... (mã hs hạt điều vị cay/ hs code hạt điều vị)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN W320 (700 THÙNG CARTON, 50LBS/THÙNG)... (mã hs điều nhân w320/ hs code điều nhân w3)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN W450 (700 THÙNG CARTON, 50LBS/THÙNG)... (mã hs điều nhân w450/ hs code điều nhân w4)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN W240 (700 THÙNG CARTON, 50LBS/THÙNG)... (mã hs điều nhân w240/ hs code điều nhân w2)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN WW320 (788 THÙNG CARTON, 20KG/THÙNG)... (mã hs điều nhân ww320/ hs code điều nhân ww)
- Mã HS 08013200: Nhân điều sấy mè trắng hộp nhựa 280gr- Vietnuts... (mã hs nhân điều sấy m/ hs code nhân điều sấ)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều CG, hàng đóng đồng nhất 22. 68kg/carton... (mã hs nhân điều cg h/ hs code nhân điều cg)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều TPW, hàng đóng đồng nhất 21 kgs/carton... (mã hs nhân điều tpw/ hs code nhân điều tp)
- Mã HS 08013200: Điều nhân loại WS, hàng đồng nhất 22. 68kg/carton... (mã hs điều nhân loại/ hs code điều nhân lo)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân, hang dong dong nhat 22. 68 kg/carton... (mã hs hạt điều nhân/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều DW, hàng đóng đồng nhất 22. 68 kgs/ carton... (mã hs nhân điều dw h/ hs code nhân điều dw)
- Mã HS 08013200: HAT DIEU NHAN SP1. HANG DONG DONG NHAT 20 KG/CARTON... (mã hs hat dieu nhan s/ hs code hat dieu nha)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều 1 (đã bóc vỏ lụa, sấy khô, chưa rang)... (mã hs nhân hạt điều 1/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều 6 (đã bóc vỏ lụa, sấy khô, chưa rang)... (mã hs nhân hạt điều 6/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều 3 (đã bóc vỏ lụa, sấy khô, chưa rang)... (mã hs nhân hạt điều 3/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều 2 (đã bóc vỏ lụa, sấy khô, chưa rang)... (mã hs nhân hạt điều 2/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: ĐIỀU NHÂN WS (700 THÙNG CARTON, 48LBS/THÙNG CARTON)... (mã hs điều nhân ws 7/ hs code điều nhân ws)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều W450, hàng đóng đồng nhất 22. 68 kgs/carton... (mã hs nhân điều w450/ hs code nhân điều w4)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều W320, hàng đóng đồng nhất 22. 68 kgs/carton... (mã hs nhân điều w320/ hs code nhân điều w3)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều W240, hàng đóng đồng nhất 22. 68 kgs/carton... (mã hs nhân điều w240/ hs code nhân điều w2)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều SW320, hàng đóng đồng nhất 22. 68 kgs/carton... (mã hs nhân điều sw320/ hs code nhân điều sw)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều SW240, hàng đóng đồng nhất 22. 68 kgs/carton... (mã hs nhân điều sw240/ hs code nhân điều sw)
- Mã HS 08013200: Hạt điều W320 loại A (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều w320 l/ hs code hạt điều w32)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều LBW320, hàng đóng đồng nhất 22. 68 kgs/carton... (mã hs nhân điều lbw32/ hs code nhân điều lb)
- Mã HS 08013200: Nhân Điều DW GẠCH, hàng đóng đồng nhất 22. 68 kgs/carton... (mã hs nhân điều dw gạ/ hs code nhân điều dw)
- Mã HS 08013200: HAT DIEU NHAN NUT W320, DONG GOI 20KG/ CARTON HANG MOI 100%... (mã hs hat dieu nhan n/ hs code hat dieu nha)
- Mã HS 08013200: Nhân hạt điều BB- Đóng gói: 50 LBS/carton (22. 68 KGS/carton)... (mã hs nhân hạt điều b/ hs code nhân hạt điề)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU SP (NW: 22. 68KG/ THÙNG, TỔNG 20 THÙNG), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều sp nw/ hs code hạt điều sp)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WS (NW: 22. 68KG/ THÙNG, TỔNG 30 THÙNG), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều ws nw/ hs code hạt điều ws)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU SK2 (NW: 20KG/ THÙNG, TOTAL: 800 THÙNG), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều sk2 n/ hs code hạt điều sk2)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU LP2 (NW: 20KG/ THÙNG, TOTAL: 200 THÙNG), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều lp2 n/ hs code hạt điều lp2)
- Mã HS 08013200: WW450#Nhân Hạt Điều Loại WW450 (Hạt điều thô đã bóc vỏ, chua rang)... (mã hs ww450#nhân hạt/ hs code ww450#nhân h)
- Mã HS 08013200: LBW # NHAN HAT DIEU LOAI LBW (HAT DIEU THO DA BOC VO, CHUA RANG)... (mã hs lbw # nhan hat/ hs code lbw # nhan h)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WW450 (NW: 22. 68KG/ THÙNG, TỔNG 90 THÙNG), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều ww450/ hs code hạt điều ww4)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WW210 (NW: 22. 68KG/ THÙNG, TỔNG 110 THÙNG), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều ww210/ hs code hạt điều ww2)
- Mã HS 08013200: W240 # NHAN HAT DIEU LOAI W240 (HAT DIEU THO DA BOC VO, CHUA RANG)... (mã hs w240 # nhan hat/ hs code w240 # nhan)
- Mã HS 08013200: Hạt điều vỡ đã bóc vỏ LP- Broken Cashew LP, 20kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều vỡ đã/ hs code hạt điều vỡ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều W320 đã bóc vỏ, mã GA-W320, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%.... (mã hs hạt điều w320 đ/ hs code hạt điều w32)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân- Organic Cashew Kernels W320, 1 bag x 5kgs, hàng mới 100%... (mã hs hạt điều nhân/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU WW320, (NW: 22. 68 KG/ CARTON, GW: 23. 70 KG/ CARTONS), HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều ww320/ hs code hạt điều ww3)
- Mã HS 08013200: Nhân điều Cashew nut shell A320, Origin: Vietnam; 20 kg/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs nhân điều cashe/ hs code nhân điều ca)
- Mã HS 08013200: HẠT ĐIỀU LP (NW: 22. 68KG/ THÙNG, GW: 23. 20 KGS/ THÙNG, TỔNG 660 THÙNG) HÀNG MỚI 100%... (mã hs hạt điều lp nw/ hs code hạt điều lp)
- Mã HS 08013200: Nhân điều xô W320 (đóng trong thùng thiếc kín khí 10 kg, 2 thùng thiếc trong 1 thùng carton).... (mã hs nhân điều xô w3/ hs code nhân điều xô)
- Mã HS 08013200: Nhân điều xô W240 (đóng trong thùng thiếc kín khí 10 kg, 2 thùng thiếc trong 1 thùng carton).... (mã hs nhân điều xô w2/ hs code nhân điều xô)
- Mã HS 08013200: Hạt Điều WW360 Hàng đóng PE đồng nhất 22. 68 kg/thùng; 700 thùng. Hàng Việt Nam sx mới 100%. 01x20'FCL.... (mã hs hạt điều ww360/ hs code hạt điều ww3)
- Mã HS 08013200: Hạt điều khô đã bóc vỏ, có màu trắng, loại 320 hạt/kg. Đóng gói 20kg/carton, Tổng 390 cartons. hàng mới 100%... (mã hs hạt điều khô đã/ hs code hạt điều khô)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân Organic cashew kernels WS, 1 bag x 0. 2 kgs, hàng mẫu không có giá trị thương mại F. O. C, mới 100%... (mã hs hạt điều nhân o/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nhân-Organic cashew kernels LWP, 1 bag x 0. 2 kgs, hàng mẫu không có giá trị thương mại F. O. C, mới 100%... (mã hs hạt điều nhâno/ hs code hạt điều nhâ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều loại 450 sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong túi hút chân không. 2 túi hút chân không trong 1 thùng carton. Tổng cộng 100 thùng. Trọng lượng tịnh 22. 68 kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều loại 4/ hs code hạt điều loạ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều loại 320 sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong túi hút chân không. 2 túi hút chân không trong 1 thùng carton. Tổng cộng 400 thùng. Trọng lượng tịnh 22. 68 kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều loại 3/ hs code hạt điều loạ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều loại 240 sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong túi hút chân không. 2 túi hút chân không trong 1 thùng carton. Tổng cộng 200 thùng. Trọng lượng tịnh 22. 68 kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều loại 2/ hs code hạt điều loạ)
- Mã HS 08013200: Hạt điều nguyên hạt bóc vỏ sản xuất tại Việt Nam. Hang đong trong thung thiếc 11. 34 kg/thung, 2 thung thiec đong trong 1 thung carton, Net: 22. 68kg/thùng, tổng cộng 200 thung. Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều nguyên/ hs code hạt điều ngu)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12