Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0707 - Mã HS 07070000: Dưa chuột quả tươi do Trung Quốc sản xuất... (mã hs dưa chuột quả t/ hs code dưa chuột qu)
- Mã HS 07070000: DƯA LEO... (mã hs dưa leo/ hs code dưa leo)
- Mã HS 07070000: Dưa leo... (mã hs dưa leo/ hs code dưa leo)
- Mã HS 07070000: Dưa leo không hạt... (mã hs dưa leo không h/ hs code dưa leo khôn)
- Mã HS 07070000: DƯA LEO (CUCUMBER)... (mã hs dưa leo cucumb/ hs code dưa leo cuc)
- Mã HS 07070000: Dưa chuột, size trung bình, 150grm+... (mã hs dưa chuột size/ hs code dưa chuột s)
- Mã HS 07070000: Dưa chuột Việt Nam 02 thùng x 14kg, hàng mới 100%... (mã hs dưa chuột việt/ hs code dưa chuột vi)
- Mã HS 07070000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Dưa leo (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
0708 - Mã HS 07081000: Đậu tuyết Hà Lan (1. 9 KGS/THÙNG NW), NSX: COOLIBAH HERBS, HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs đậu tuyết hà la/ hs code đậu tuyết hà)
- Mã HS 07081000: Đậu cove nhật... (mã hs đậu cove nhật/ hs code đậu cove nhậ)
- Mã HS 07082010: Đậu cove... (mã hs đậu cove/ hs code đậu cove)
- Mã HS 07082010: Đậu cove (5kgs/ thùng)... (mã hs đậu cove 5kgs// hs code đậu cove 5k)
- Mã HS 07082010: Đậu nhật non (5 kg/thùng)... (mã hs đậu nhật non 5/ hs code đậu nhật non)
- Mã HS 07082010: Đậu nhật (White French bean) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs đậu nhật white/ hs code đậu nhật wh)
- Mã HS 07082020: ĐẬU COVE... (mã hs đậu cove/ hs code đậu cove)
- Mã HS 07082020: Đậu dài Việt Nam 01 túi x 15 kg, hàng mới 100%... (mã hs đậu dài việt n/ hs code đậu dài việ)
- Mã HS 07082020: Cải ngọt- Soi Sam; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs cải ngọt soi s/ hs code cải ngọt so)
- Mã HS 07082090: Đậu rồng... (mã hs đậu rồng/ hs code đậu rồng)
- Mã HS 07082090: Đậu Đũa... (mã hs đậu đũa/ hs code đậu đũa)
- Mã HS 07082090: Đậu đũa tươi... (mã hs đậu đũa tươi/ hs code đậu đũa tươi)
- Mã HS 07082090: Đậu phộng cốt dừa 50g... (mã hs đậu phộng cốt d/ hs code đậu phộng cố)
- Mã HS 07089000: Giá đỗ... (mã hs giá đỗ/ hs code giá đỗ)
- Mã HS 07089000: Giá đỗ... (mã hs giá đỗ/ hs code giá đỗ)
- Mã HS 07089000: Đậu cove... (mã hs đậu cove/ hs code đậu cove)
- Mã HS 07089000: Đậu ngọt... (mã hs đậu ngọt/ hs code đậu ngọt)
- Mã HS 07089000: Đậu Tằm (50 kiện/ 10 kg/ kiện)... (mã hs đậu tằm 50 kiệ/ hs code đậu tằm 50)
- Mã HS 07089000: Ngò gai- Parsley; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ngò gai parsle/ hs code ngò gai par)
- Mã HS 07089000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Giá (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
0709 - Mã HS 07092000: HẠT GIỐNG MĂNG TÂY. HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs hạt giống măng/ hs code hạt giống mă)
- Mã HS 07092000: Măng tây trắng, Asparagus white (5kg/ thùng NW) hàng mới 100%... (mã hs măng tây trắng/ hs code măng tây trắ)
- Mã HS 07092000: Măng tây trắng tươi Hallmandar- Asparagus White, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs măng tây trắng/ hs code măng tây trắ)
- Mã HS 07092000: Măng tây xanh tươi Domaine ST Vincent Green Asparagus 16-22 ~313gr, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs măng tây xanh t/ hs code măng tây xan)
- Mã HS 07092000: Măng tây... (mã hs măng tây/ hs code măng tây)
- Mã HS 07092000: Măng tây xanh... (mã hs măng tây xanh/ hs code măng tây xan)
- Mã HS 07092000: Măng tây xanh... (mã hs măng tây xanh/ hs code măng tây xan)
- Mã HS 07092000: Măng tây (10 kgs/thùng)... (mã hs măng tây 10 kg/ hs code măng tây 10)
- Mã HS 07092000: Măng tây, xanh, size trung bình 8-12mm... (mã hs măng tây xanh/ hs code măng tây xa)
- Mã HS 07092000: Măng cây tươi (Samples) (14 kgs/thùng)... (mã hs măng cây tươi/ hs code măng cây tươ)
- Mã HS 07093000: Cà tím (Senryo)... (mã hs cà tím senryo/ hs code cà tím senr)
- Mã HS 07093000: CÀ TÍM... (mã hs cà tím/ hs code cà tím)
- Mã HS 07093000: Cà tím Senryo... (mã hs cà tím senryo/ hs code cà tím senry)
- Mã HS 07093000: Cà tím thường... (mã hs cà tím thường/ hs code cà tím thườn)
- Mã HS 07093000: Cà tím (10 kgs/ thùng)... (mã hs cà tím 10 kgs// hs code cà tím 10 k)
- Mã HS 07093000: Cà tím (20 kgs/ thùng)... (mã hs cà tím 20 kgs// hs code cà tím 20 k)
- Mã HS 07093000: Cà tím (11 kgs/ thùng)... (mã hs cà tím 11 kgs// hs code cà tím 11 k)
- Mã HS 07093000: Cà tím, trung bình 300-700grm... (mã hs cà tím trung b/ hs code cà tím trun)
- Mã HS 07093000: Cà tím (Eggplant) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs cà tím eggplan/ hs code cà tím eggp)
- Mã HS 07093000: Bí đỏ hồ lô (Japanese Pumpkin) packing 20kg/ctn (NW)... (mã hs bí đỏ hồ lô ja/ hs code bí đỏ hồ lô)
- Mã HS 07093000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Cà tím (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 07094000: Cần tây... (mã hs cần tây/ hs code cần tây)
- Mã HS 07094000: Rau cần tây tươi do TQSX... (mã hs rau cần tây tươ/ hs code rau cần tây)
- Mã HS 07094000: Cần tây (10 kgs/ kiện)... (mã hs cần tây 10 kgs/ hs code cần tây 10)
- Mã HS 07094000: Cần tây. Hàng tái xuất theo TK TN số: 103083938750, mục 13.... (mã hs cần tâyhàng tá/ hs code cần tâyhàng)
- Mã HS 07094000: Cần tây Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 13.... (mã hs cần tây hàng tá/ hs code cần tây hàng)
- Mã HS 07094000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Cần tây (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 07095100: Nấm đùi gà tươi... (mã hs nấm đùi gà tươi/ hs code nấm đùi gà t)
- Mã HS 07095100: Nấm linh chi nâu tươi... (mã hs nấm linh chi nâ/ hs code nấm linh chi)
- Mã HS 07095100: Nấm linh chi trắng tươi... (mã hs nấm linh chi tr/ hs code nấm linh chi)
- Mã HS 07095100: Nấm mỡ nâu tươi, chưa qua sơ chế- BROWN BUTTON MUSHROOM, tên khoa học: Agaricus bisporus, hàng mới 100%... (mã hs nấm mỡ nâu tươi/ hs code nấm mỡ nâu t)
- Mã HS 07095100: Combo nấm Đông cô + Đùi gà Organic tươi_Fungo Organic Shitake Eryngii Mix_10 gói/ thùng, 160g/ gói_NSX: 09/01/2020-18/01/2020... (mã hs combo nấm đông/ hs code combo nấm đô)
- Mã HS 07095910: Nấm cục tươi Fresh black truffles kitchen 30-50gr, hiệu/NSX: Appennino... (mã hs nấm cục tươi fr/ hs code nấm cục tươi)
- Mã HS 07095910: Nấm cục tươi Truffles Noires fraiches- Tuber Melanosporum 10g, hiệu/NSX: Plantin... (mã hs nấm cục tươi tr/ hs code nấm cục tươi)
- Mã HS 07095910: Nấm mỡ Organic tươi_Fungo Organic White Button_12 gói/ thùng, 200g/ gói_NSX: 09/01/2020-18/01/2020... (mã hs nấm mỡ organic/ hs code nấm mỡ organ)
- Mã HS 07095910: Nấm nâu Thụy Sĩ tươi_Fungo Organic Swiss Brown_12 gói/ thùng, 200g/ gói_NSX: 09/01/2020-18/01/2020... (mã hs nấm nâu thụy sĩ/ hs code nấm nâu thụy)
- Mã HS 07095910: Nấm Portabello Baby tươi_Tuscan Fields Baby Portobello_12 gói/ thùng, 200g/ gói_NSX: 09/01/2020-18/01/2020... (mã hs nấm portabello/ hs code nấm portabel)
- Mã HS 07095910: Nấm đông cô Organic tươi(cỡ lớn)_Fungo Organic Shitake (Large)_10 gói/ thùng, 150g/ gói_NSX: 09/01/2020-18/01/2020... (mã hs nấm đông cô org/ hs code nấm đông cô)
- Mã HS 07095990: Nấm đông cô... (mã hs nấm đông cô/ hs code nấm đông cô)
- Mã HS 07095990: Nấm đùi gà tươi... (mã hs nấm đùi gà tươi/ hs code nấm đùi gà t)
- Mã HS 07095990: NẤM LINH CHI NÂU... (mã hs nấm linh chi nâ/ hs code nấm linh chi)
- Mã HS 07095990: Nấm hải sản tươi... (mã hs nấm hải sản tươ/ hs code nấm hải sản)
- Mã HS 07095990: Nấm đông cô tươi... (mã hs nấm đông cô tươ/ hs code nấm đông cô)
- Mã HS 07095990: Nấm kim châm tươi... (mã hs nấm kim châm tư/ hs code nấm kim châm)
- Mã HS 07095990: NẤM LINH CHI TRẮNG... (mã hs nấm linh chi tr/ hs code nấm linh chi)
- Mã HS 07095990: Nấm bạch tuyết (hải sản) tươi... (mã hs nấm bạch tuyết/ hs code nấm bạch tuy)
- Mã HS 07095990: Nấm tươi Fresh Girolles, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs nấm tươi fresh/ hs code nấm tươi fre)
- Mã HS 07095990: Nấm tươi White mushroom 2kg, hiệu/NSX: Kotesaveurs... (mã hs nấm tươi white/ hs code nấm tươi whi)
- Mã HS 07095990: Nấm tươi Hallmandar- Chestnut Mushroom 1kg, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs nấm tươi hallma/ hs code nấm tươi hal)
- Mã HS 07095990: Nấm tươi Michalletaubry- Chestnut Mushroom 1kg, hiệu/NSX: Michalletaubry... (mã hs nấm tươi michal/ hs code nấm tươi mic)
- Mã HS 07095990: Nấm Đùi Gà (tươi) chưa qua chế biến, đóng trong thùng. Xuất xứ Trung Quốc... (mã hs nấm đùi gà tươ/ hs code nấm đùi gà)
- Mã HS 07095990: Nấm Kim Châm (tươi) chưa qua chế biến, đóng trong thùng. Xuất xứ Trung Quốc... (mã hs nấm kim châm t/ hs code nấm kim châm)
- Mã HS 07095990: Nấm tươi, Linh chi nâu chưa qua chế biến, đóng trong thùng. Xuất xứ Trung Quốc... (mã hs nấm tươi linh/ hs code nấm tươi li)
- Mã HS 07095990: Nấm kim châm Enoki mushroom (Flammulina velutipes), (nấm tươi chưa qua chế biến), 5, 1kg/hộp, hàng mới 100%... (mã hs nấm kim châm en/ hs code nấm kim châm)
- Mã HS 07095990: Nấm đùi gà King oyster mushroom (Pleurotus eryngii), (nấm tươi chưa qua chế biến), 5kg/hộp, hàng mới 100%.... (mã hs nấm đùi gà king/ hs code nấm đùi gà k)
- Mã HS 07095990: NẤM THỦY TIÊN NÂU TƯƠI 150g (BROWN SHIMEJI MUSHROOM, NW: 3 KG/CTN, ), 50CTNS, XUẤT XỨ HÀN QUỐC, HÀNG MỚI 100%... (mã hs nấm thủy tiên n/ hs code nấm thủy tiê)
- Mã HS 07095990: NẤM ĐÙI GÀ MINI TƯƠI 300g (FRESH KING OYSTER MUSHROOM, NW: 4. 5KG/CTN), 90 CTNS, XUẤT XỨ HÀN QUỐC, HÀNG MỚI 100%... (mã hs nấm đùi gà mini/ hs code nấm đùi gà m)
- Mã HS 07095990: Nấm thủy tiên trắng (Hypsizygus marmoreus), (nấm tươi chưa qua chế biến), 3kg/hộp, dùng làm thực phẩm, hàng mới 100%... (mã hs nấm thủy tiên t/ hs code nấm thủy tiê)
- Mã HS 07095990: NẤM ĐÙI GÀ BABY TƯƠI 300g (FRESH KING OYSTER BABY MUSHROOM, NW: 3 KG/CTN), 135 CTNS, XUẤT XỨ HÀN QUỐC, HÀNG MỚI 100%... (mã hs nấm đùi gà baby/ hs code nấm đùi gà b)
- Mã HS 07095990: Nấm tươi chưa qua sơ chế: Linh chi nâu (Brown Shimeji Mushroom/ Hypsizygus Marmoreus/Brown), 6kg/thùng, Hàng mới 100%... (mã hs nấm tươi chưa q/ hs code nấm tươi chư)
- Mã HS 07095990: Nấm linh chi tươi- fresh shimeji mushroom, chưa qua sơ chế (Quy cách đóng gói: 3 kgs/ thùng). Xuất xứ Hàn Quốc, hàng mới 100%.... (mã hs nấm linh chi tư/ hs code nấm linh chi)
- Mã HS 07095990: NẤM RƠM... (mã hs nấm rơm/ hs code nấm rơm)
- Mã HS 07095990: NẤM KHÔ... (mã hs nấm khô/ hs code nấm khô)
- Mã HS 07095990: Nẫm mỡ... (mã hs nẫm mỡ/ hs code nẫm mỡ)
- Mã HS 07095990: NẤM HƯƠNG... (mã hs nấm hương/ hs code nấm hương)
- Mã HS 07095990: Nấm trắng... (mã hs nấm trắng/ hs code nấm trắng)
- Mã HS 07095990: Nấm đùi gà... (mã hs nấm đùi gà/ hs code nấm đùi gà)
- Mã HS 07095990: Nấm mỡ nâu... (mã hs nấm mỡ nâu/ hs code nấm mỡ nâu)
- Mã HS 07095990: Nấm đùi gà... (mã hs nấm đùi gà/ hs code nấm đùi gà)
- Mã HS 07095990: Nấm rơm tươi... (mã hs nấm rơm tươi/ hs code nấm rơm tươi)
- Mã HS 07095990: Nấm kim châm... (mã hs nấm kim châm/ hs code nấm kim châm)
- Mã HS 07095990: Nấm bào ngư... (mã hs nấm bào ngư/ hs code nấm bào ngư)
- Mã HS 07095990: Nấm mỡ trắng... (mã hs nấm mỡ trắng/ hs code nấm mỡ trắng)
- Mã HS 07095990: Nấm kim châm... (mã hs nấm kim châm/ hs code nấm kim châm)
- Mã HS 07095990: NẤM RƠM (36 X 12 OZ)... (mã hs nấm rơm 36 x 1/ hs code nấm rơm 36)
- Mã HS 07095990: Rau muống (10 kgs/thùng)... (mã hs rau muống 10 k/ hs code rau muống 1)
- Mã HS 07095990: ỚT HIỂM XAY (36 X 14 OZ)... (mã hs ớt hiểm xay 36/ hs code ớt hiểm xay)
- Mã HS 07095990: Ngò gai ướp lạnh- SAWLEAF... (mã hs ngò gai ướp lạn/ hs code ngò gai ướp)
- Mã HS 07095990: Ngò rí ướp lạnh- CORIANDER... (mã hs ngò rí ướp lạnh/ hs code ngò rí ướp l)
- Mã HS 07095990: Xả Cây ướp lạnh- LEMONGRASS... (mã hs xả cây ướp lạnh/ hs code xả cây ướp l)
- Mã HS 07095990: Bạc Hà ướp lạnh- MINT LEAVES... (mã hs bạc hà ướp lạnh/ hs code bạc hà ướp l)
- Mã HS 07095990: Rau hương nhu ướp lạnh- HOLY BASIL... (mã hs rau hương nhu ư/ hs code rau hương nh)
- Mã HS 07095990: Cây Húng Quế ướp lạnh- THAI SWEET BASIL... (mã hs cây húng quế ướ/ hs code cây húng quế)
- Mã HS 07095990: Nâm Mơ tươi (Agaricus bisporus), hang mơi 100%... (mã hs nâm mơ tươi ag/ hs code nâm mơ tươi)
- Mã HS 07095990: Nấm rơm tươi (24 x 16 oz), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs nấm rơm tươi 2/ hs code nấm rơm tươi)
- Mã HS 07095990: Nấm đông cô Hàng tái xuất theo TK TN số: 103083938750, mục 08.... (mã hs nấm đông cô hàn/ hs code nấm đông cô)
- Mã HS 07095990: Nấm đông cô. Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 08.... (mã hs nấm đông cô hà/ hs code nấm đông cô)
- Mã HS 07095990: Trái su su tươi (Net Weight: 9. 0 kg/thùng, Gross Weight: 9. 6 kg/thùng)... (mã hs trái su su tươi/ hs code trái su su t)
- Mã HS 07095990: FROZEN STRAW MUSHROOM (NẤM RƠM TƯƠI; 500GR/VACUUM PACKED BAG x 14/CARTON (NHÃN HIỆU: ASROPA)... (mã hs frozen straw mu/ hs code frozen straw)
- Mã HS 07096010: Ớt quả tươi... (mã hs ớt quả tươi/ hs code ớt quả tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt quả tươi do TQSX... (mã hs ớt quả tươi do/ hs code ớt quả tươi)
- Mã HS 07096010: Quả ớt... (mã hs quả ớt/ hs code quả ớt)
- Mã HS 07096010: Trái ớt... (mã hs trái ớt/ hs code trái ớt)
- Mã HS 07096010: ỚT XANH... (mã hs ớt xanh/ hs code ớt xanh)
- Mã HS 07096010: Trái ớt... (mã hs trái ớt/ hs code trái ớt)
- Mã HS 07096010: Ớt đỏ dài... (mã hs ớt đỏ dài/ hs code ớt đỏ dài)
- Mã HS 07096010: Ớt Ba chi... (mã hs ớt ba chi/ hs code ớt ba chi)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm đỏ... (mã hs ớt hiểm đỏ/ hs code ớt hiểm đỏ)
- Mã HS 07096010: Quả ớt tươi... (mã hs quả ớt tươi/ hs code quả ớt tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt Xanh lớn... (mã hs ớt xanh lớn/ hs code ớt xanh lớn)
- Mã HS 07096010: Ớt Xanh nhí... (mã hs ớt xanh nhí/ hs code ớt xanh nhí)
- Mã HS 07096010: TRÁI ỚT TƯƠI... (mã hs trái ớt tươi/ hs code trái ớt tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông đỏ... (mã hs ớt chuông đỏ/ hs code ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm tươi... (mã hs ớt hiểm tươi/ hs code ớt hiểm tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông đỏ... (mã hs ớt chuông đỏ/ hs code ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng xanh... (mã hs ớt sừng xanh/ hs code ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông xanh... (mã hs ớt chuông xanh/ hs code ớt chuông xa)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông vàng... (mã hs ớt chuông vàng/ hs code ớt chuông và)
- Mã HS 07096010: TRÁI ỚT ĐỎ TƯƠI... (mã hs trái ớt đỏ tươi/ hs code trái ớt đỏ t)
- Mã HS 07096010: OT ĐỎ LON x 5kg... (mã hs ot đỏ lon x 5kg/ hs code ot đỏ lon x)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông xanh... (mã hs ớt chuông xanh/ hs code ớt chuông xa)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông vàng... (mã hs ớt chuông vàng/ hs code ớt chuông và)
- Mã HS 07096010: Ớt chỉ thiên đỏ... (mã hs ớt chỉ thiên đỏ/ hs code ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07096010: Ớt Xanh trái nhỏ... (mã hs ớt xanh trái nh/ hs code ớt xanh trái)
- Mã HS 07096010: Trái ớt đỏ (5kgs)... (mã hs trái ớt đỏ 5kg/ hs code trái ớt đỏ)
- Mã HS 07096010: Trái ớt đỏ (2kgs)... (mã hs trái ớt đỏ 2kg/ hs code trái ớt đỏ)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm đỏ loại 1... (mã hs ớt hiểm đỏ loại/ hs code ớt hiểm đỏ l)
- Mã HS 07096010: ỚT XANH LỚN x 5kg... (mã hs ớt xanh lớn x 5/ hs code ớt xanh lớn)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng đỏ đà lạt... (mã hs ớt sừng đỏ đà l/ hs code ớt sừng đỏ đ)
- Mã HS 07096010: MÍA CẮT KHÚC TƯƠI... (mã hs mía cắt khúc tư/ hs code mía cắt khúc)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm (40x100g)... (mã hs ớt hiểm 40x100/ hs code ớt hiểm 40x)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm (5kg/kiện)... (mã hs ớt hiểm 5kg/ki/ hs code ớt hiểm 5kg)
- Mã HS 07096010: Trái ớt xanh (5kgs)... (mã hs trái ớt xanh 5/ hs code trái ớt xanh)
- Mã HS 07096010: Trái ớt xanh (2kgs)... (mã hs trái ớt xanh 2/ hs code trái ớt xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông đỏ Đà Lạt... (mã hs ớt chuông đỏ đà/ hs code ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng đỏ (5kg/kiện)... (mã hs ớt sừng đỏ 5kg/ hs code ớt sừng đỏ)
- Mã HS 07096010: Quả ớt đỏ tươi- Chili... (mã hs quả ớt đỏ tươi/ hs code quả ớt đỏ tư)
- Mã HS 07096010: ỚT HIỂM (50 X 227 GR)... (mã hs ớt hiểm 50 x 2/ hs code ớt hiểm 50)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm (40 gói x100g)... (mã hs ớt hiểm 40 gói/ hs code ớt hiểm 40)
- Mã HS 07096010: Quả ớt đỏ (5 kg/thùng)... (mã hs quả ớt đỏ 5 kg/ hs code quả ớt đỏ 5)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng xanh (5kg/kiện)... (mã hs ớt sừng xanh 5/ hs code ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông đỏ (5kg/kiện)... (mã hs ớt chuông đỏ 5/ hs code ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: Quả ớt xanh (5 kg/thùng)... (mã hs quả ớt xanh 5/ hs code quả ớt xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt lớn đỏ tươi (7kg/ thùng)... (mã hs ớt lớn đỏ tươi/ hs code ớt lớn đỏ tư)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm lật cuống (5kg/kiện)... (mã hs ớt hiểm lật cuố/ hs code ớt hiểm lật)
- Mã HS 07096010: ỚT CHUÔNG TƯƠI (5 KGS/THÙNG)... (mã hs ớt chuông tươi/ hs code ớt chuông tư)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông đỏ tươi (5kg/ thùng)... (mã hs ớt chuông đỏ tư/ hs code ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: OT TUOI VIET NAM 100 GM X 4KGS... (mã hs ot tuoi viet na/ hs code ot tuoi viet)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm đỏ tươi (1 kiện 1, 000g)... (mã hs ớt hiểm đỏ tươi/ hs code ớt hiểm đỏ t)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng đỏ lật cuống (5kg/kiện)... (mã hs ớt sừng đỏ lật/ hs code ớt sừng đỏ l)
- Mã HS 07096010: Ớt lớn xanh tươi (5kg, 8kg/ thùng)... (mã hs ớt lớn xanh tươ/ hs code ớt lớn xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng xanh lật cuống (8kg/kiện)... (mã hs ớt sừng xanh lậ/ hs code ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT HIỂM ĐỎ TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt hiểm đỏ/ hs code quả ớt hiểm)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT SỪNG ĐỎ TƯƠI (7KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt sừng đỏ/ hs code quả ớt sừng)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT CHUÔNG ĐỎ TƯƠI (9KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt chuông đ/ hs code quả ớt chuôn)
- Mã HS 07096010: ỚT CHUÔNG ĐỎ- RED CAPSICUM, 5KG/THÙNG... (mã hs ớt chuông đỏ r/ hs code ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT SỪNG XANH TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt sừng xan/ hs code quả ớt sừng)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚTCHUÔNG VÀNG TƯƠI (9KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớtchuông và/ hs code quả ớtchuông)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT CHUÔNG XANH TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt chuông x/ hs code quả ớt chuôn)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT CHUÔNG VÀNG TƯƠI (5KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả ớt chuông v/ hs code quả ớt chuôn)
- Mã HS 07096010: Quả ớt tươi đông lạnh- FROZEN RED CHILLI... (mã hs quả ớt tươi đôn/ hs code quả ớt tươi)
- Mã HS 07096010: ỚT ĐỎ- PACKED RED CHILI PADI, 4KG/THÙNG.... (mã hs ớt đỏ packed r/ hs code ớt đỏ packe)
- Mã HS 07096010: ỚT CHUÔNG XANH- GREEN CAPSICUM, 5KG/THÙNG... (mã hs ớt chuông xanh/ hs code ớt chuông xa)
- Mã HS 07096010: Ớt xanh tươi-Green Chilies, hàng mới 100%... (mã hs ớt xanh tươigr/ hs code ớt xanh tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt đỏ nguyên trái đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs ớt đỏ nguyên tr/ hs code ớt đỏ nguyên)
- Mã HS 07096010: ỚT CHUÔNG VÀNG- YELLOW CAPSICUM, 5KG/THÙNG.... (mã hs ớt chuông vàng/ hs code ớt chuông và)
- Mã HS 07096010: Ớt xanh nguyên trái đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs ớt xanh nguyên/ hs code ớt xanh nguy)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng đỏ (Red Chilli) packing 5kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng đỏ red/ hs code ớt sừng đỏ)
- Mã HS 07096010: ỚT ĐỎ DÀI- PACKED LONG CHILI RED, 4KG/THÙNG.... (mã hs ớt đỏ dài pack/ hs code ớt đỏ dài p)
- Mã HS 07096010: Quả ớt Việt Nam 01 thùng x 05kg, hàng mới 100%... (mã hs quả ớt việt nam/ hs code quả ớt việt)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm xanh tươi (4kg, 4. 5kg, 16kg, 20kg/ thùng)... (mã hs ớt hiểm xanh tư/ hs code ớt hiểm xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt chuông đỏ (Red Capsicum) packing: 10kg (NW)... (mã hs ớt chuông đỏ r/ hs code ớt chuông đỏ)
- Mã HS 07096010: Ớt chỉ thiên (Chilli Padi) packing 5kg/ctn (NW)... (mã hs ớt chỉ thiên c/ hs code ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07096010: ỚT XANH DÀI- PACKED LONG CHILI GREEN, 4KG/THÙNG.... (mã hs ớt xanh dài pa/ hs code ớt xanh dài)
- Mã HS 07096010: Ớt đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-1kg x 10... (mã hs ớt đông lạnh h/ hs code ớt đông lạnh)
- Mã HS 07096010: Frozen Red Chilli/ Ớt trái đông lạnh, 40bagsx170gr... (mã hs frozen red chil/ hs code frozen red c)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng xanh (Green Chilli) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng xanh g/ hs code ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng đỏ (Long Red Chilli) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng đỏ lon/ hs code ớt sừng đỏ)
- Mã HS 07096010: Quả ớt lặt cuống đông lạnh, 1 kg/bao, 10 bao/ctns.... (mã hs quả ớt lặt cuốn/ hs code quả ớt lặt c)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT TƯƠI ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 6 KG/ 1 RÔ. HÀNG VNSX... (mã hs quả ớt tươi đón/ hs code quả ớt tươi)
- Mã HS 07096010: Frozen Chilli No Stem/ Ớt không cuống/ 200g x 50bags... (mã hs frozen chilli n/ hs code frozen chill)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng xanh (Long Green Chilli) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng xanh l/ hs code ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm (50 bịch x 170 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs ớt hiểm 50 bịc/ hs code ớt hiểm 50)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm (20 bịch x 500 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs ớt hiểm 20 bịc/ hs code ớt hiểm 20)
- Mã HS 07096010: Quả ớt đông lạnh, net weight: 20 kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs quả ớt đông lạn/ hs code quả ớt đông)
- Mã HS 07096010: Qủa ớt cấp đông, tươi, đóng gói: 20 kg/ bag, hàng mới 100%... (mã hs qủa ớt cấp đông/ hs code qủa ớt cấp đ)
- Mã HS 07096010: Ớt Đỏ Có Cuống- 40bag x 7oz (200g)- nhãn hiệu First World.... (mã hs ớt đỏ có cuống/ hs code ớt đỏ có cuố)
- Mã HS 07096010: Mồng tơi- Malabar Spinach; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs mồng tơi malab/ hs code mồng tơi ma)
- Mã HS 07096010: Ớt chỉ thiên xanh (Green Chilli Padi) packing 5kg/ctn (NW)... (mã hs ớt chỉ thiên xa/ hs code ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm xanh đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-200g x 30... (mã hs ớt hiểm xanh đô/ hs code ớt hiểm xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt tươi đông lạnh, 20kgs/bao, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs ớt tươi đông lạ/ hs code ớt tươi đông)
- Mã HS 07096010: Qủa ớt tươi đóng gói đồng nhất 10kg/rổ, hàng việt nam sản xuất... (mã hs qủa ớt tươi đón/ hs code qủa ớt tươi)
- Mã HS 07096010: QUẢ ỚT TƯƠI. ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 6 KG/1 RỔ. HÀNG VN SẢN XUẤT 100 %... (mã hs quả ớt tươiđón/ hs code quả ớt tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt đỏ đông lạnh(không cuống) loại 20 kg/ PP bag, hàng mới 100%.... (mã hs ớt đỏ đông lạnh/ hs code ớt đỏ đông l)
- Mã HS 07096010: Củ dền tươi (Beet root) Đóng gói: Net 10 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs củ dền tươi be/ hs code củ dền tươi)
- Mã HS 07096010: Ớt Sừng cay tươi- Fresh Chili (Net 8 kgs/ Carton). Hàng mới 100%... (mã hs ớt sừng cay tươ/ hs code ớt sừng cay)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng đỏ đóng gói 500gr (Red Chilli 500gr) packing 8kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng đỏ đóng/ hs code ớt sừng đỏ đ)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm không cuống (20 bịch x 500 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs ớt hiểm không c/ hs code ớt hiểm khôn)
- Mã HS 07096010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Ớt hiểm (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 07096010: Ớt Sừng Đỏ (Big Red Chilli) Đóng gói: Net 10 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs ớt sừng đỏ big/ hs code ớt sừng đỏ)
- Mã HS 07096010: Ớt chỉ thiên đóng gói 100gr (Chilli Padi 100gr) packing 4kg/ctn (NW)... (mã hs ớt chỉ thiên đó/ hs code ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng xanh đóng gói 500gr (Green Chilli 500gr) packing 8kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng xanh đó/ hs code ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: Ớt chỉ thiên (Small Chilli Red) Đóng gói: Net 5 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs ớt chỉ thiên s/ hs code ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07096010: Chanh không hạt (Lime Seedless) Đóng gói Net. 5 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs chanh không hạt/ hs code chanh không)
- Mã HS 07096010: Ớt sừng đỏ không cuống (Red Chilli without Stems) packing 10kg/ctn (NW)... (mã hs ớt sừng đỏ khôn/ hs code ớt sừng đỏ k)
- Mã HS 07096010: Ớt Sừng xanh (Big Green Chilli) Đóng gói: Net 10 kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs ớt sừng xanh b/ hs code ớt sừng xanh)
- Mã HS 07096010: Qủa ớt chuông đỏ tươi (Net Weight: 5 kg/thùng, Gross Weight: 5. 6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt chuông đ/ hs code qủa ớt chuôn)
- Mã HS 07096010: Qủa ớt chuông xanh tươi (Net Weight: 5 kg/thùng, Gross Weight: 5. 6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt chuông x/ hs code qủa ớt chuôn)
- Mã HS 07096010: Qủa ớt chuông vàng tươi (Net Weight: 5 kg/thùng, Gross Weight: 5. 6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt chuông v/ hs code qủa ớt chuôn)
- Mã HS 07096010: Ớt chỉ thiên không cuống (Red Chilli Padi without Stems) packing 5kg/ctn (NW)... (mã hs ớt chỉ thiên kh/ hs code ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07096010: Ớt hiểm nguyên trái hiệu "3 Miền" ("3 MIEN'' BRD Frozen chilli), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng gói đồng nhất 170g(6 Oz) x 100, hàng mới 100%... (mã hs ớt hiểm nguyên/ hs code ớt hiểm nguy)
- Mã HS 07096090: ỚT KHÔ NGUYÊN TRÁI- RED CHILLI WHOLE (10X500GM). HÀNG MỚI 100%. DATE: 11/2020... (mã hs ớt khô nguyên t/ hs code ớt khô nguyê)
- Mã HS 07096090: Ớt hiểm đỏ... (mã hs ớt hiểm đỏ/ hs code ớt hiểm đỏ)
- Mã HS 07096090: Ớt hiểm xanh... (mã hs ớt hiểm xanh/ hs code ớt hiểm xanh)
- Mã HS 07096090: Chilli (Trái ớt)... (mã hs chilli trái ớt/ hs code chilli trái)
- Mã HS 07096090: Ớt hiểm bằm (40x200g)... (mã hs ớt hiểm bằm 40/ hs code ớt hiểm bằm)
- Mã HS 07096090: Ớt đông lạnh, 20kg/bao.... (mã hs ớt đông lạnh 2/ hs code ớt đông lạnh)
- Mã HS 07096090: ỚT NHỎ TƯƠI (5 KGS/THÙNG)... (mã hs ớt nhỏ tươi 5/ hs code ớt nhỏ tươi)
- Mã HS 07096090: ỚT LỚN TƯƠI (10 KGS/THÙNG)... (mã hs ớt lớn tươi 10/ hs code ớt lớn tươi)
- Mã HS 07096090: Ớt đông lạnh (1 thùng/6. 81Kgs)... (mã hs ớt đông lạnh 1/ hs code ớt đông lạnh)
- Mã HS 07096090: Ớt đỏ đông lạnh (2400Bag 20Kgs)... (mã hs ớt đỏ đông lạnh/ hs code ớt đỏ đông l)
- Mã HS 07096090: Chilli Sauce/ Ớt bằm, 400g x 24 jars... (mã hs chilli sauce/ ớ/ hs code chilli sauce)
- Mã HS 07096090: Ớt đông lạnh, đóng đồng nhất 20kg/ bao.... (mã hs ớt đông lạnh đ/ hs code ớt đông lạnh)
- Mã HS 07096090: Ớt xanh cay đông lạnh (1500carton 10kgs)... (mã hs ớt xanh cay đôn/ hs code ớt xanh cay)
- Mã HS 07096090: Frozen Red Chilli/ Ớt có cuống, 500gx24bags... (mã hs frozen red chil/ hs code frozen red c)
- Mã HS 07096090: Ớt đông lạnh, hàng đóng đồng nhất 20kg/kiện.... (mã hs ớt đông lạnhhà/ hs code ớt đông lạnh)
- Mã HS 07096090: Ớt đỏ ko cuống_40 bags x 100g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs ớt đỏ ko cuống/ hs code ớt đỏ ko cuố)
- Mã HS 07096090: Ớt xanh ko cuống _40 bags x 100g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs ớt xanh ko cuốn/ hs code ớt xanh ko c)
- Mã HS 07096090: ỚT XANH NGUYÊN TRÁI ĐÔNG LẠNH (FROZEN GREEN CHILLI)... (mã hs ớt xanh nguyên/ hs code ớt xanh nguy)
- Mã HS 07096090: Ớt chuông cắt cấp đông (10kg/thùng) FROZEN PAPRIKA (10KG/BOX)... (mã hs ớt chuông cắt c/ hs code ớt chuông cắ)
- Mã HS 07096090: Quả ớt sừng tuoi (Net weight: 7 kg/thùng, Gross weight: 7. 6 kg/thùng)... (mã hs quả ớt sừng tuo/ hs code quả ớt sừng)
- Mã HS 07096090: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MAESTRO: Ớt chuông (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 07096090: Qủa ớt sừng đỏ tươi (Net weight: 7 kg/thùng, Gross weight: 7. 6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt sừng đỏ/ hs code qủa ớt sừng)
- Mã HS 07096090: Quả ớt sừng đỏ tươi (Net weight: 8 kg/thùng, Gross weight: 8. 6 kg/thùng)... (mã hs quả ớt sừng đỏ/ hs code quả ớt sừng)
- Mã HS 07096090: Qủa ớt chỉ thiên tươi (Net weight: 4 kg/thùng, Gross weight: 4. 5 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt chỉ thiê/ hs code qủa ớt chỉ t)
- Mã HS 07096090: Qủa ớt sừng xanh tuoi (Net weight: 7 kg/thùng, Gross weight: 7. 6 kg/thùng)... (mã hs qủa ớt sừng xan/ hs code qủa ớt sừng)
- Mã HS 07096090: Ớt Hiểm Nguyên Trái (Có Cuống) 24 x 15. 9oz (454g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs ớt hiểm nguyên/ hs code ớt hiểm nguy)
- Mã HS 07096090: ỚT TRÁI ĐÔNG LẠNH 1KG-FROZEN CHILLI, HIỆU: CHECK, 1 THÙNG GỒM: 10BAGS * 1KG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs ớt trái đông lạ/ hs code ớt trái đông)
- Mã HS 07097000: Rau chân vịt baby (1. 9 KGS/THÙNG NW), NSX: COOLIBAH HERBS, HSD: HẾT NGÀY 20/01/2020... (mã hs rau chân vịt ba/ hs code rau chân vịt)
- Mã HS 07097000: Rau muống... (mã hs rau muống/ hs code rau muống)
- Mã HS 07099300: Quả bí đỏ, tươi (do TQSX)... (mã hs quả bí đỏ tươi/ hs code quả bí đỏ t)
- Mã HS 07099300: BÍ NGÔ... (mã hs bí ngô/ hs code bí ngô)
- Mã HS 07099300: BÍ ĐAO... (mã hs bí đao/ hs code bí đao)
- Mã HS 07099300: Khổ qua... (mã hs khổ qua/ hs code khổ qua)
- Mã HS 07099300: Bí hồ lô... (mã hs bí hồ lô/ hs code bí hồ lô)
- Mã HS 07099300: Quả bí ngô... (mã hs quả bí ngô/ hs code quả bí ngô)
- Mã HS 07099300: Bí ngòi xanh... (mã hs bí ngòi xanh/ hs code bí ngòi xanh)
- Mã HS 07099300: Bí ngòi xanh... (mã hs bí ngòi xanh/ hs code bí ngòi xanh)
- Mã HS 07099300: Bí ngòi vàng... (mã hs bí ngòi vàng/ hs code bí ngòi vàng)
- Mã HS 07099300: Quả Bí đỏ tươi... (mã hs quả bí đỏ tươi/ hs code quả bí đỏ tư)
- Mã HS 07099300: Quả bí xanh tươi... (mã hs quả bí xanh tươ/ hs code quả bí xanh)
- Mã HS 07099300: Bí đỏ (20kg/bao)... (mã hs bí đỏ 20kg/bao/ hs code bí đỏ 20kg/)
- Mã HS 07099300: Bí đỏ size 7-10kg... (mã hs bí đỏ size 710/ hs code bí đỏ size 7)
- Mã HS 07099300: Bắp chuối bào tươi... (mã hs bắp chuối bào t/ hs code bắp chuối bà)
- Mã HS 07099300: Bí đỏ (20kgs/thùng)... (mã hs bí đỏ 20kgs/th/ hs code bí đỏ 20kgs)
- Mã HS 07099300: Bí xanh (10kgs/thùng)... (mã hs bí xanh 10kgs// hs code bí xanh 10k)
- Mã HS 07099300: Qủa bầu (10 kgs/ thùng)... (mã hs qủa bầu 10 kgs/ hs code qủa bầu 10)
- Mã HS 07099300: Bí rợ tươi, đóng bao lưới 30kg... (mã hs bí rợ tươi đón/ hs code bí rợ tươi)
- Mã HS 07099300: Bí đao tươi, đóng thùng carton 10 kg... (mã hs bí đao tươi đó/ hs code bí đao tươi)
- Mã HS 07099300: Quả bầu Việt Nam 01 thùng x 10kg, hàng mới 100%... (mã hs quả bầu việt na/ hs code quả bầu việt)
- Mã HS 07099300: Bí ngòi vàng (Yellow Zucchini) packing: 15kg (N. W)... (mã hs bí ngòi vàng y/ hs code bí ngòi vàng)
- Mã HS 07099300: Bí đỏ nhật (Japanese Pumpkin) packing 20kg/ctn (NW)... (mã hs bí đỏ nhật jap/ hs code bí đỏ nhật)
- Mã HS 07099300: Quả bí ngô tươi- Fresh pumpkin ((Net 10 kg/ Carton).... (mã hs quả bí ngô tươi/ hs code quả bí ngô t)
- Mã HS 07099300: Củ cải tươi- Fresh Radis. (10kg/ carton). Hàng mới 100%... (mã hs củ cải tươi fr/ hs code củ cải tươi)
- Mã HS 07099300: Quả su su tươi- Fresh Chayote (Net 12 kg/ cartons). Hàng mới 100%... (mã hs quả su su tươi/ hs code quả su su tư)
- Mã HS 07099300: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Bí đỏ (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 07099300: Qủa bí đỏ tươi (Net Weight: 20 kg/thùng, Gross Weight: 20. 2 kg/thùng)... (mã hs qủa bí đỏ tươi/ hs code qủa bí đỏ tư)
- Mã HS 07099300: Bí ngô đông lạnh đóng thùng (10kg/thùng), sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs bí ngô đông lạn/ hs code bí ngô đông)
- Mã HS 07099910: Bắp siêu ngọt... (mã hs bắp siêu ngọt/ hs code bắp siêu ngọ)
- Mã HS 07099910: Bắp tươi nguyên trái... (mã hs bắp tươi nguyên/ hs code bắp tươi ngu)
- Mã HS 07099910: Bắp ngọt, Packing: 20kgs (N. W)... (mã hs bắp ngọt packi/ hs code bắp ngọt pa)
- Mã HS 07099910: Bắp Mỹ ngọt cắt khoanh Agri 1KG... (mã hs bắp mỹ ngọt cắt/ hs code bắp mỹ ngọt)
- Mã HS 07099910: Bắp Hột- 30 x 16oz (454g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs bắp hột 30 x 1/ hs code bắp hột 30)
- Mã HS 07099910: Bắp Bào- 30 x 14oz (400g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs bắp bào 30 x 1/ hs code bắp bào 30)
- Mã HS 07099910: Ngô ngọt Việt Nam 01 thùng x 20kg, hàng mới 100%... (mã hs ngô ngọt việt n/ hs code ngô ngọt việ)
- Mã HS 07099920: Đậu bắp... (mã hs đậu bắp/ hs code đậu bắp)
- Mã HS 07099920: Đậu bắp- Bịch 5kg... (mã hs đậu bắp bịch 5/ hs code đậu bắp bịc)
- Mã HS 07099920: Đậu bắp (Lady Finger) packing: 10kg/ctn (N. W)... (mã hs đậu bắp lady f/ hs code đậu bắp lad)
- Mã HS 07099920: Đậu bắp Việt Nam 01 thùng x 15kg, hàng mới 100%... (mã hs đậu bắp việt na/ hs code đậu bắp việt)
- Mã HS 07099920: Đậu đũa Thái- Long bean; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs đậu đũa thái l/ hs code đậu đũa thái)
- Mã HS 07099920: Đậu bắp bằm đông lạnh (500gr/bag, 20bag/ctn, 10kg/ctn, sl: 100ctns)... (mã hs đậu bắp bằm đôn/ hs code đậu bắp bằm)
- Mã HS 07099990: Rau mùi tươi do Trung Quốc sản xuất... (mã hs rau mùi tươi do/ hs code rau mùi tươi)
- Mã HS 07099990: Rau mùi tươi Hallmandar- Mizuna, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs rau mùi tươi ha/ hs code rau mùi tươi)
- Mã HS 07099990: Rau mầm củ cải tươi Sakura 1. 8kg, hiệu/NSX: Koppert Cress... (mã hs rau mầm củ cải/ hs code rau mầm củ c)
- Mã HS 07099990: Rau mùi tươi Vergerssteustac- Mizuna, hiệu/NSX: Vergerssteustac... (mã hs rau mùi tươi ve/ hs code rau mùi tươi)
- Mã HS 07099990: Rau cải mầm tươi Vergerssteustac- Roquette, hiệu/NSX: Vergerssteustac... (mã hs rau cải mầm tươ/ hs code rau cải mầm)
- Mã HS 07099990: Rau ngò rí tươi Mariusauda- Chervil in bundle 30g, hiệu/NSX: MARIUSAUDA... (mã hs rau ngò rí tươi/ hs code rau ngò rí t)
- Mã HS 07099990: Rau má... (mã hs rau má/ hs code rau má)
- Mã HS 07099990: Sả cây... (mã hs sả cây/ hs code sả cây)
- Mã HS 07099990: Lá lốt... (mã hs lá lốt/ hs code lá lốt)
- Mã HS 07099990: Ngò om... (mã hs ngò om/ hs code ngò om)
- Mã HS 07099990: Tía tô... (mã hs tía tô/ hs code tía tô)
- Mã HS 07099990: Củ lùn... (mã hs củ lùn/ hs code củ lùn)
- Mã HS 07099990: LÁ DỨA... (mã hs lá dứa/ hs code lá dứa)
- Mã HS 07099990: Lá quế... (mã hs lá quế/ hs code lá quế)
- Mã HS 07099990: Bạc hà... (mã hs bạc hà/ hs code bạc hà)
- Mã HS 07099990: Ngò ôm... (mã hs ngò ôm/ hs code ngò ôm)
- Mã HS 07099990: Thì là... (mã hs thì là/ hs code thì là)
- Mã HS 07099990: Ngò rí... (mã hs ngò rí/ hs code ngò rí)
- Mã HS 07099990: Cà sọc... (mã hs cà sọc/ hs code cà sọc)
- Mã HS 07099990: Bó xôi... (mã hs bó xôi/ hs code bó xôi)
- Mã HS 07099990: Bông hẹ... (mã hs bông hẹ/ hs code bông hẹ)
- Mã HS 07099990: Mía cây... (mã hs mía cây/ hs code mía cây)
- Mã HS 07099990: Rau đay... (mã hs rau đay/ hs code rau đay)
- Mã HS 07099990: Bồ ngót... (mã hs bồ ngót/ hs code bồ ngót)
- Mã HS 07099990: Ngò gai... (mã hs ngò gai/ hs code ngò gai)
- Mã HS 07099990: Tía tô... (mã hs tía tô/ hs code tía tô)
- Mã HS 07099990: Diếp cá... (mã hs diếp cá/ hs code diếp cá)
- Mã HS 07099990: Mía tím... (mã hs mía tím/ hs code mía tím)
- Mã HS 07099990: Đậu đũa... (mã hs đậu đũa/ hs code đậu đũa)
- Mã HS 07099990: Ngó sen... (mã hs ngó sen/ hs code ngó sen)
- Mã HS 07099990: Bông bí... (mã hs bông bí/ hs code bông bí)
- Mã HS 07099990: RAU RĂM... (mã hs rau răm/ hs code rau răm)
- Mã HS 07099990: Khổ qua... (mã hs khổ qua/ hs code khổ qua)
- Mã HS 07099990: Sả tươi... (mã hs sả tươi/ hs code sả tươi)
- Mã HS 07099990: Rau dền... (mã hs rau dền/ hs code rau dền)
- Mã HS 07099990: Lá cari... (mã hs lá cari/ hs code lá cari)
- Mã HS 07099990: CÀ PHÁO... (mã hs cà pháo/ hs code cà pháo)
- Mã HS 07099990: Củ nghệ... (mã hs củ nghệ/ hs code củ nghệ)
- Mã HS 07099990: Cà chùm... (mã hs cà chùm/ hs code cà chùm)
- Mã HS 07099990: Ngò tây... (mã hs ngò tây/ hs code ngò tây)
- Mã HS 07099990: Lá Quế... (mã hs lá quế/ hs code lá quế)
- Mã HS 07099990: Hành lá... (mã hs hành lá/ hs code hành lá)
- Mã HS 07099990: Lá dong... (mã hs lá dong/ hs code lá dong)
- Mã HS 07099990: Ngò rí... (mã hs ngò rí/ hs code ngò rí)
- Mã HS 07099990: Húng cây... (mã hs húng cây/ hs code húng cây)
- Mã HS 07099990: Rau ngót... (mã hs rau ngót/ hs code rau ngót)
- Mã HS 07099990: Rau nhút... (mã hs rau nhút/ hs code rau nhút)
- Mã HS 07099990: Cần nước... (mã hs cần nước/ hs code cần nước)
- Mã HS 07099990: Đậu rồng... (mã hs đậu rồng/ hs code đậu rồng)
- Mã HS 07099990: Rau đắng... (mã hs rau đắng/ hs code rau đắng)
- Mã HS 07099990: Lá giang... (mã hs lá giang/ hs code lá giang)
- Mã HS 07099990: Mồng tơi... (mã hs mồng tơi/ hs code mồng tơi)
- Mã HS 07099990: Húng quế... (mã hs húng quế/ hs code húng quế)
- Mã HS 07099990: Trái tắc... (mã hs trái tắc/ hs code trái tắc)
- Mã HS 07099990: Củ riềng... (mã hs củ riềng/ hs code củ riềng)
- Mã HS 07099990: QUẾ THÁI... (mã hs quế thái/ hs code quế thái)
- Mã HS 07099990: Lá chuối... (mã hs lá chuối/ hs code lá chuối)
- Mã HS 07099990: Quế đắng... (mã hs quế đắng/ hs code quế đắng)
- Mã HS 07099990: Hành lá... (mã hs hành lá/ hs code hành lá)
- Mã HS 07099990: Cải ngọt... (mã hs cải ngọt/ hs code cải ngọt)
- Mã HS 07099990: Trái mận... (mã hs trái mận/ hs code trái mận)
- Mã HS 07099990: Ngải bún... (mã hs ngải bún/ hs code ngải bún)
- Mã HS 07099990: Tiêu non... (mã hs tiêu non/ hs code tiêu non)
- Mã HS 07099990: Trái gấc... (mã hs trái gấc/ hs code trái gấc)
- Mã HS 07099990: Đậu đũa... (mã hs đậu đũa/ hs code đậu đũa)
- Mã HS 07099990: Hoa chuối... (mã hs hoa chuối/ hs code hoa chuối)
- Mã HS 07099990: Tiêu xanh... (mã hs tiêu xanh/ hs code tiêu xanh)
- Mã HS 07099990: Rau muống... (mã hs rau muống/ hs code rau muống)
- Mã HS 07099990: Kinh giới... (mã hs kinh giới/ hs code kinh giới)
- Mã HS 07099990: Củ sả cây... (mã hs củ sả cây/ hs code củ sả cây)
- Mã HS 07099990: Trái nhãn... (mã hs trái nhãn/ hs code trái nhãn)
- Mã HS 07099990: Riềng non... (mã hs riềng non/ hs code riềng non)
- Mã HS 07099990: Bắp chuối... (mã hs bắp chuối/ hs code bắp chuối)
- Mã HS 07099990: Bông súng... (mã hs bông súng/ hs code bông súng)
- Mã HS 07099990: Lá é tươi... (mã hs lá é tươi/ hs code lá é tươi)
- Mã HS 07099990: Qủa Mướp... (mã hs qủa mướp/ hs code qủa mướp)
- Mã HS 07099990: Rau bạc hà... (mã hs rau bạc hà/ hs code rau bạc hà)
- Mã HS 07099990: Rau dấp cá... (mã hs rau dấp cá/ hs code rau dấp cá)
- Mã HS 07099990: Rau ngò om... (mã hs rau ngò om/ hs code rau ngò om)
- Mã HS 07099990: Rau tía tô... (mã hs rau tía tô/ hs code rau tía tô)
- Mã HS 07099990: Rau muống... (mã hs rau muống/ hs code rau muống)
- Mã HS 07099990: Rau thì là... (mã hs rau thì là/ hs code rau thì là)
- Mã HS 07099990: Rau ngò ôm... (mã hs rau ngò ôm/ hs code rau ngò ôm)
- Mã HS 07099990: RAU DỀN ĐỎ... (mã hs rau dền đỏ/ hs code rau dền đỏ)
- Mã HS 07099990: MƯỚP HƯƠNG... (mã hs mướp hương/ hs code mướp hương)
- Mã HS 07099990: RAU NGÒ RÍ... (mã hs rau ngò rí/ hs code rau ngò rí)
- Mã HS 07099990: Rau răm&VN... (mã hs rau răm&vn/ hs code rau răm&vn)
- Mã HS 07099990: Bí đao 8kg... (mã hs bí đao 8kg/ hs code bí đao 8kg)
- Mã HS 07099990: Bắp chuối... (mã hs bắp chuối/ hs code bắp chuối)
- Mã HS 07099990: Nước tương... (mã hs nước tương/ hs code nước tương)
- Mã HS 07099990: Củ sả cây... (mã hs củ sả cây/ hs code củ sả cây)
- Mã HS 07099990: Ớt xanh đỏ... (mã hs ớt xanh đỏ/ hs code ớt xanh đỏ)
- Mã HS 07099990: Rau Ngò gai... (mã hs rau ngò gai/ hs code rau ngò gai)
- Mã HS 07099990: Cọng Bạc hà... (mã hs cọng bạc hà/ hs code cọng bạc hà)
- Mã HS 07099990: Sả cây tươi... (mã hs sả cây tươi/ hs code sả cây tươi)
- Mã HS 07099990: Củ hành khô... (mã hs củ hành khô/ hs code củ hành khô)
- Mã HS 07099990: Rau diếp cá... (mã hs rau diếp cá/ hs code rau diếp cá)
- Mã HS 07099990: Cải bẹ xanh... (mã hs cải bẹ xanh/ hs code cải bẹ xanh)
- Mã HS 07099990: RAU BỐ NGÓT... (mã hs rau bố ngót/ hs code rau bố ngót)
- Mã HS 07099990: Bông so đũa... (mã hs bông so đũa/ hs code bông so đũa)
- Mã HS 07099990: Rau má tươi... (mã hs rau má tươi/ hs code rau má tươi)
- Mã HS 07099990: Bạc hà tươi... (mã hs bạc hà tươi/ hs code bạc hà tươi)
- Mã HS 07099990: Ngò om tươi... (mã hs ngò om tươi/ hs code ngò om tươi)
- Mã HS 07099990: Lá quế tươi... (mã hs lá quế tươi/ hs code lá quế tươi)
- Mã HS 07099990: LÁ KHOAI MÌ... (mã hs lá khoai mì/ hs code lá khoai mì)
- Mã HS 07099990: RAU BỒ NGÓT... (mã hs rau bồ ngót/ hs code rau bồ ngót)
- Mã HS 07099990: Quả khổ qua... (mã hs quả khổ qua/ hs code quả khổ qua)
- Mã HS 07099990: Ngò om, ngổ... (mã hs ngò om ngổ/ hs code ngò om ngổ)
- Mã HS 07099990: Tía tô tươi... (mã hs tía tô tươi/ hs code tía tô tươi)
- Mã HS 07099990: Rau Bó xôi... (mã hs rau bó xôi/ hs code rau bó xôi)
- Mã HS 07099990: Cà tím dài... (mã hs cà tím dài/ hs code cà tím dài)
- Mã HS 07099990: Rau cần nước... (mã hs rau cần nước/ hs code rau cần nước)
- Mã HS 07099990: Trái khổ qua... (mã hs trái khổ qua/ hs code trái khổ qua)
- Mã HS 07099990: Rau mồng tơi... (mã hs rau mồng tơi/ hs code rau mồng tơi)
- Mã HS 07099990: Rau Húng quế... (mã hs rau húng quế/ hs code rau húng quế)
- Mã HS 07099990: Rau đay tươi... (mã hs rau đay tươi/ hs code rau đay tươi)
- Mã HS 07099990: BÔNG SUA ĐŨA... (mã hs bông sua đũa/ hs code bông sua đũa)
- Mã HS 07099990: Đậu đũa Thái... (mã hs đậu đũa thái/ hs code đậu đũa thái)
- Mã HS 07099990: Ngò gai tươi... (mã hs ngò gai tươi/ hs code ngò gai tươi)
- Mã HS 07099990: Đọt rau lang... (mã hs đọt rau lang/ hs code đọt rau lang)
- Mã HS 07099990: Rau muống lá... (mã hs rau muống lá/ hs code rau muống lá)
- Mã HS 07099990: Rau dền xanh... (mã hs rau dền xanh/ hs code rau dền xanh)
- Mã HS 07099990: Cọng bạc hà... (mã hs cọng bạc hà/ hs code cọng bạc hà)
- Mã HS 07099990: Rau ngò gai... (mã hs rau ngò gai/ hs code rau ngò gai)
- Mã HS 07099990: Rau húng cây... (mã hs rau húng cây/ hs code rau húng cây)
- Mã HS 07099990: Hạt sen tươi... (mã hs hạt sen tươi/ hs code hạt sen tươi)
- Mã HS 07099990: TRÁI CÀ PHÁO... (mã hs trái cà pháo/ hs code trái cà pháo)
- Mã HS 07099990: Bí ngòi xanh... (mã hs bí ngòi xanh/ hs code bí ngòi xanh)
- Mã HS 07099990: Rau húng lủi... (mã hs rau húng lủi/ hs code rau húng lủi)
- Mã HS 07099990: Cà pháo chùm... (mã hs cà pháo chùm/ hs code cà pháo chùm)
- Mã HS 07099990: Rau húng lũi... (mã hs rau húng lũi/ hs code rau húng lũi)
- Mã HS 07099990: Hoa Thiên lý... (mã hs hoa thiên lý/ hs code hoa thiên lý)
- Mã HS 07099990: Cà pháo tươi... (mã hs cà pháo tươi/ hs code cà pháo tươi)
- Mã HS 07099990: Bó xôi sạch... (mã hs bó xôi sạch/ hs code bó xôi sạch)
- Mã HS 07099990: Bồ ngót tươi... (mã hs bồ ngót tươi/ hs code bồ ngót tươi)
- Mã HS 07099990: Lá chùm ngây... (mã hs lá chùm ngây/ hs code lá chùm ngây)
- Mã HS 07099990: Trái đậu rồng... (mã hs trái đậu rồng/ hs code trái đậu rồn)
- Mã HS 07099990: Rau kinh giới... (mã hs rau kinh giới/ hs code rau kinh giớ)
- Mã HS 07099990: Rau ngót tươi... (mã hs rau ngót tươi/ hs code rau ngót tươ)
- Mã HS 07099990: Bông thiên lý... (mã hs bông thiên lý/ hs code bông thiên l)
- Mã HS 07099990: RAU MUỐNG CÂY... (mã hs rau muống cây/ hs code rau muống câ)
- Mã HS 07099990: RAU MUỐNG BÀO... (mã hs rau muống bào/ hs code rau muống bà)
- Mã HS 07099990: BẮP CHUỐI BÀO... (mã hs bắp chuối bào/ hs code bắp chuối bà)
- Mã HS 07099990: Rau muống cạn... (mã hs rau muống cạn/ hs code rau muống cạ)
- Mã HS 07099990: ĐẬU RỒNG TƯƠI... (mã hs đậu rồng tươi/ hs code đậu rồng tươ)
- Mã HS 07099990: Rau đắng tươi... (mã hs rau đắng tươi/ hs code rau đắng tươ)
- Mã HS 07099990: Lá giang tươi... (mã hs lá giang tươi/ hs code lá giang tươ)
- Mã HS 07099990: Rau nhút tươi... (mã hs rau nhút tươi/ hs code rau nhút tươ)
- Mã HS 07099990: Rau mồng tơi... (mã hs rau mồng tơi/ hs code rau mồng tơi)
- Mã HS 07099990: Đậu đũa trắng... (mã hs đậu đũa trắng/ hs code đậu đũa trắn)
- Mã HS 07099990: Rau muống hột... (mã hs rau muống hột/ hs code rau muống hộ)
- Mã HS 07099990: Trái cà nút áo... (mã hs trái cà nút áo/ hs code trái cà nút)
- Mã HS 07099990: Trái mướp khía... (mã hs trái mướp khía/ hs code trái mướp kh)
- Mã HS 07099990: Quả mướp hương... (mã hs quả mướp hương/ hs code quả mướp hươ)
- Mã HS 07099990: Xoài chua chùm... (mã hs xoài chua chùm/ hs code xoài chua ch)
- Mã HS 07099990: Chôm chôm thái... (mã hs chôm chôm thái/ hs code chôm chôm th)
- Mã HS 07099990: Lá tía tô tươi... (mã hs lá tía tô tươi/ hs code lá tía tô tư)
- Mã HS 07099990: Rau kinh giới... (mã hs rau kinh giới/ hs code rau kinh giớ)
- Mã HS 07099990: Trái chôm chôm... (mã hs trái chôm chôm/ hs code trái chôm ch)
- Mã HS 07099990: Trái Sa-pô-chê... (mã hs trái sapôchê/ hs code trái sapôc)
- Mã HS 07099990: Măng tre có vỏ... (mã hs măng tre có vỏ/ hs code măng tre có)
- Mã HS 07099990: Bắp chuối trái... (mã hs bắp chuối trái/ hs code bắp chuối tr)
- Mã HS 07099990: BÔNG ĐIÊN ĐIỂN... (mã hs bông điên điển/ hs code bông điên đi)
- Mã HS 07099990: Rau muống tươi... (mã hs rau muống tươi/ hs code rau muống tư)
- Mã HS 07099990: Cà pháo trắng... (mã hs cà pháo trắng/ hs code cà pháo trắn)
- Mã HS 07099990: Rau muống thái... (mã hs rau muống thái/ hs code rau muống th)
- Mã HS 07099990: Trái mướp hương... (mã hs trái mướp hương/ hs code trái mướp hư)
- Mã HS 07099990: XÀ LÁCH (SALAD)... (mã hs xà lách salad/ hs code xà lách sal)
- Mã HS 07099990: Rau cải bẹ xanh... (mã hs rau cải bẹ xanh/ hs code rau cải bẹ x)
- Mã HS 07099990: Trái ớt hiểm đỏ... (mã hs trái ớt hiểm đỏ/ hs code trái ớt hiểm)
- Mã HS 07099990: Rau dấp cá tươi... (mã hs rau dấp cá tươi/ hs code rau dấp cá t)
- Mã HS 07099990: Rau cải Bó xôi... (mã hs rau cải bó xôi/ hs code rau cải bó x)
- Mã HS 07099990: Củ riềng đỏ tươi... (mã hs củ riềng đỏ tươ/ hs code củ riềng đỏ)
- Mã HS 07099990: Lá Ngải dấm thơm... (mã hs lá ngải dấm thơ/ hs code lá ngải dấm)
- Mã HS 07099990: Cà pháo sọc xanh... (mã hs cà pháo sọc xan/ hs code cà pháo sọc)
- Mã HS 07099990: Trái mãng cầu na... (mã hs trái mãng cầu n/ hs code trái mãng cầ)
- Mã HS 07099990: Lá quế xanh tươi... (mã hs lá quế xanh tươ/ hs code lá quế xanh)
- Mã HS 07099990: Rau Bó xôi Baby... (mã hs rau bó xôi baby/ hs code rau bó xôi b)
- Mã HS 07099990: Bạc hà, dọc mùng... (mã hs bạc hà dọc mùn/ hs code bạc hà dọc)
- Mã HS 07099990: Trái Cà pháo tươi... (mã hs trái cà pháo tư/ hs code trái cà pháo)
- Mã HS 07099990: Rau Dọc mùng tươi... (mã hs rau dọc mùng tư/ hs code rau dọc mùng)
- Mã HS 07099990: Rau húng cây tươi... (mã hs rau húng cây tư/ hs code rau húng cây)
- Mã HS 07099990: Rau cần nước tươi... (mã hs rau cần nước tư/ hs code rau cần nước)
- Mã HS 07099990: Ngò gai 8kg/thùng... (mã hs ngò gai 8kg/thù/ hs code ngò gai 8kg/)
- Mã HS 07099990: Cà pháo xanh trung... (mã hs cà pháo xanh tr/ hs code cà pháo xanh)
- Mã HS 07099990: Rau kinh giới tươi... (mã hs rau kinh giới t/ hs code rau kinh giớ)
- Mã HS 07099990: Trái mãng cầu xiêm... (mã hs trái mãng cầu x/ hs code trái mãng cầ)
- Mã HS 07099990: Quả mướp hương tươi... (mã hs quả mướp hương/ hs code quả mướp hươ)
- Mã HS 07099990: Sầu đâu, sầu đông, xoan... (mã hs sầu đâu sầu đô/ hs code sầu đâu sầu)
- Mã HS 07099990: Bạc hà- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs bạc hà xuất xứ/ hs code bạc hà xuất)
- Mã HS 07099990: Củ sắn- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs củ sắn xuất xứ/ hs code củ sắn xuất)
- Mã HS 07099990: Lá lốt- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs lá lốt xuất xứ/ hs code lá lốt xuất)
- Mã HS 07099990: Sả cây- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs sả cây xuất xứ/ hs code sả cây xuất)
- Mã HS 07099990: Tía tô- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tía tô xuất xứ/ hs code tía tô xuất)
- Mã HS 07099990: Lá lốt tươi (8. 5kgs/ctn)... (mã hs lá lốt tươi 8/ hs code lá lốt tươi)
- Mã HS 07099990: Lá quế tươi (8. 5kgs/ctn)... (mã hs lá quế tươi 8/ hs code lá quế tươi)
- Mã HS 07099990: Diếp cá- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs diếp cá xuất x/ hs code diếp cá xuấ)
- Mã HS 07099990: Rau răm tươi (8. 5kgs/ctn)... (mã hs rau răm tươi 8/ hs code rau răm tươi)
- Mã HS 07099990: Củ riềng- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs củ riềng xuất/ hs code củ riềng xu)
- Mã HS 07099990: Đậu rồng- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs đậu rồng xuất/ hs code đậu rồng xu)
- Mã HS 07099990: Cải ngọt- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs cải ngọt xuất/ hs code cải ngọt xu)
- Mã HS 07099990: Ngãi bún- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs ngãi bún xuất/ hs code ngãi bún xu)
- Mã HS 07099990: Rau nhút- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs rau nhút xuất/ hs code rau nhút xu)
- Mã HS 07099990: Tiêu non- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tiêu non xuất/ hs code tiêu non xu)
- Mã HS 07099990: Sả cây tươi (2 kgs/ thùng)... (mã hs sả cây tươi 2/ hs code sả cây tươi)
- Mã HS 07099990: Lá chanh tươi (8. 5kgs/ctn)... (mã hs lá chanh tươi/ hs code lá chanh tươ)
- Mã HS 07099990: CỦ SẮN TƯƠI (net: 10kg/ctn)... (mã hs củ sắn tươi ne/ hs code củ sắn tươi)
- Mã HS 07099990: Rau muống- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs rau muống xuất/ hs code rau muống x)
- Mã HS 07099990: Rau thì là tươi (8. 5kgs/ctn)... (mã hs rau thì là tươi/ hs code rau thì là t)
- Mã HS 07099990: Rau ngò om tươi (8. 5kgs/ctn)... (mã hs rau ngò om tươi/ hs code rau ngò om t)
- Mã HS 07099990: Củ hành tím- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs củ hành tím xu/ hs code củ hành tím)
- Mã HS 07099990: Cây phát tài- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs cây phát tài x/ hs code cây phát tài)
- Mã HS 07099990: Củ nghệ vàng- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs củ nghệ vàng x/ hs code củ nghệ vàng)
- Mã HS 07099990: Rau húng lủi tươi (8. 5kgs/ctn)... (mã hs rau húng lủi tư/ hs code rau húng lủi)
- Mã HS 07099990: Xoài chua- Mango, hàng mới 100%... (mã hs xoài chua mang/ hs code xoài chua m)
- Mã HS 07099990: Bông cải xanh tươi (15 kgs/thùng)... (mã hs bông cải xanh t/ hs code bông cải xan)
- Mã HS 07099990: Sả cây, Lemon Grass, hàng mới 100%... (mã hs sả cây lemon g/ hs code sả cây lemo)
- Mã HS 07099990: TRÀ ATISÔ Hùng Phát (100 hộp/thùng)... (mã hs trà atisô hùng/ hs code trà atisô hù)
- Mã HS 07099990: Khổ qua- Bitter melon, hàng mới 100%... (mã hs khổ qua bitter/ hs code khổ qua bit)
- Mã HS 07099990: Rau tía tô tươi- Perilla, hàng mới 100%... (mã hs rau tía tô tươi/ hs code rau tía tô t)
- Mã HS 07099990: Bông so đũa tươi- Sesbania, hàng mới 100%... (mã hs bông so đũa tươ/ hs code bông so đũa)
- Mã HS 07099990: Lá Dứa- 50 x 7oz (200g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs lá dứa 50 x 7o/ hs code lá dứa 50 x)
- Mã HS 07099990: Lá dứa (Padan Leaf); Packing: 5 kg/ctn (N. W)... (mã hs lá dứa padan l/ hs code lá dứa pada)
- Mã HS 07099990: Tía tô- Perila; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs tía tô perila;/ hs code tía tô peri)
- Mã HS 07099990: Chà ôm- Acacia; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs chà ôm acacia;/ hs code chà ôm acac)
- Mã HS 07099990: Măng nứa tươi 500g x 20 túi/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs măng nứa tươi 5/ hs code măng nứa tươ)
- Mã HS 07099990: Bông bí vàng tươi- Pumpkin flower, hàng mới 100%... (mã hs bông bí vàng tư/ hs code bông bí vàng)
- Mã HS 07099990: Húng quế ý tươi (Ocimum basilicum), hàng mới 100%... (mã hs húng quế ý tươi/ hs code húng quế ý t)
- Mã HS 07099990: Bông kim châm tươi- Drylily flower, hàng mới 100%... (mã hs bông kim châm t/ hs code bông kim châ)
- Mã HS 07099990: Bông thiên lý tươi- Tonkin Creeper, hàng mới 100%... (mã hs bông thiên lý t/ hs code bông thiên l)
- Mã HS 07099990: Bòn bon- Langsat; đóng gói: 500g/bó, hàng mới 100%... (mã hs bòn bon langsa/ hs code bòn bon lan)
- Mã HS 07099990: Rau dền- Amaranth; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau dền amaran/ hs code rau dền ama)
- Mã HS 07099990: Rau ngót- Pak wan; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau ngót pak w/ hs code rau ngót pa)
- Mã HS 07099990: Ớt đỏ- Red chilli; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ớt đỏ red chil/ hs code ớt đỏ red c)
- Mã HS 07099990: Rau má- Pennyworth; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau má pennywo/ hs code rau má penn)
- Mã HS 07099990: Nấm linh chi trắng- Lingzhi mushroom, hàng mới 100%... (mã hs nấm linh chi tr/ hs code nấm linh chi)
- Mã HS 07099990: Húng quế thái tươi (Ocimum basilicum), hàng mới 100%... (mã hs húng quế thái t/ hs code húng quế thá)
- Mã HS 07099990: Trái tắc- Calamansi; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs trái tắc calam/ hs code trái tắc ca)
- Mã HS 07099990: Rau đay- White jute; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau đay white/ hs code rau đay whi)
- Mã HS 07099990: Sả cây- Lemon grass; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs sả cây lemon g/ hs code sả cây lemo)
- Mã HS 07099990: Cần nước- Waterdrop; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs cần nước water/ hs code cần nước wa)
- Mã HS 07099990: Rau đay đỏ- Red jute; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau đay đỏ red/ hs code rau đay đỏ)
- Mã HS 07099990: Lá dứa (50 bịch x 200 gr), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs lá dứa 50 bịch/ hs code lá dứa 50 b)
- Mã HS 07099990: Rau mùi tây tươi (Petroselinum crispum), hàng mới 100%... (mã hs rau mùi tây tươ/ hs code rau mùi tây)
- Mã HS 07099990: Rau răm- Praew leaves; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau răm praew/ hs code rau răm pra)
- Mã HS 07099990: Mướp hương- Dishrag gourd; đóng gói: /bó, hàng mới 100%... (mã hs mướp hương dis/ hs code mướp hương)
- Mã HS 07099990: Lá lốt- Chaplu leaves; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs lá lốt chaplu/ hs code lá lốt chap)
- Mã HS 07099990: Rau nhút- Water mimosa; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau nhút water/ hs code rau nhút wa)
- Mã HS 07099990: Húng quế- Sweet basil. ; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs húng quế sweet/ hs code húng quế sw)
- Mã HS 07099990: Tiêu non- Green pepper; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs tiêu non green/ hs code tiêu non gr)
- Mã HS 07099990: Ớt hỗn hợp- Mix chilli; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ớt hỗn hợp mix/ hs code ớt hỗn hợp)
- Mã HS 07099990: Rau mùi tây Ý tươi (Petroselinum crispum), hàng mới 100%... (mã hs rau mùi tây ý t/ hs code rau mùi tây)
- Mã HS 07099990: Rau muống- Morning Glory; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau muống morn/ hs code rau muống m)
- Mã HS 07099990: Bánh pía chay- Rice cake; đóng gói: 4pcs/bó, hàng mới 100%... (mã hs bánh pía chay/ hs code bánh pía cha)
- Mã HS 07099990: Lá tía tô xanh (Perilla Frutescens- lá tươi, hàng mới 100%)... (mã hs lá tía tô xanh/ hs code lá tía tô xa)
- Mã HS 07099990: Cải thìa tươi (Brassica rapa subsp chinensis), hàng mới 100%... (mã hs cải thìa tươi/ hs code cải thìa tươ)
- Mã HS 07099990: Ngải cứu- Mugwort, wormwood; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ngải cứu mugwo/ hs code ngải cứu mu)
- Mã HS 07099990: Xoài chua chum- Bunch mango; đóng gói: 500g/bó, hàng mới 100%... (mã hs xoài chua chum/ hs code xoài chua ch)
- Mã HS 07099990: Kinh giới- Kinh gioi leaves; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs kinh giới kinh/ hs code kinh giới k)
- Mã HS 07099990: Hoa thiên lý- Chinese violet; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs hoa thiên lý c/ hs code hoa thiên lý)
- Mã HS 07099990: Cải thảo tươi (Brassica rapa subsp. pekinensis), hàng mới 100%... (mã hs cải thảo tươi/ hs code cải thảo tươ)
- Mã HS 07099990: Cải Xoắn tươi (Brassica oleracea var. sabellica), hàng mới 100%... (mã hs cải xoắn tươi/ hs code cải xoắn tươ)
- Mã HS 07099990: Chôm chôm thái- Thai rambutan; đóng gói: 500g/bó, hàng mới 100%... (mã hs chôm chôm thái/ hs code chôm chôm th)
- Mã HS 07099990: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Ngò tây (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 07099990: KHỔ QUA MIẾNG ĐÔNG LẠNH-FROZEN BITTER MELON SLICE, HIỆU: CHECK, 1 THÙNG GỒM: 20BAGS * 500G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs khổ qua miếng đ/ hs code khổ qua miến)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12