Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0710 - Mã HS 07101000: Củ Khoai tây- Bịch 5kg... (mã hs củ khoai tây b/ hs code củ khoai tây)
- Mã HS 07101000: Khoai lang giống Nhật loại 1... (mã hs khoai lang giốn/ hs code khoai lang g)
- Mã HS 07101000: Maxi- Khoai tây sấy ống lớn 110g... (mã hs maxi khoai tây/ hs code maxi khoai)
- Mã HS 07101000: Khoai tây hấp chín làm đông lạnh... (mã hs khoai tây hấp c/ hs code khoai tây hấ)
- Mã HS 07101000: Khoai tây Việt Nam 2 thùng x 20 kg, hàng mới 100%... (mã hs khoai tây việt/ hs code khoai tây vi)
- Mã HS 07101000: KHOAI TÂY NGUYÊN VỎ HẤP CHÍN ĐÔNG LẠNH (1KG/TÚI, 10 TÚI/THÙNG)... (mã hs khoai tây nguyê/ hs code khoai tây ng)
- Mã HS 07101000: Khoai tây đông lạnh đóng thùng (10 kgs/thùng), sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs khoai tây đông/ hs code khoai tây đô)
- Mã HS 07101000: Khoai tây gọt vỏ đông lạnh đóng thùng (10 kgs/thùng), sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs khoai tây gọt v/ hs code khoai tây gọ)
- Mã HS 07102100: Đậu tươi Hà Lan đông lạnh (10kg/ thùng)... (mã hs đậu tươi hà lan/ hs code đậu tươi hà)
- Mã HS 07102100: Đậu Hà Lan đông lạnh- Frozen Green Peas 12x1Kg... (mã hs đậu hà lan đông/ hs code đậu hà lan đ)
- Mã HS 07102200: Đậu cove đông lạnh- IQF GREEN BEAN. Hàng nhập sx, Cty cam kết không tiêu thụ tại thị trường nội địa VN.... (mã hs đậu cove đông l/ hs code đậu cove đôn)
- Mã HS 07102200: Đậu cô ve cắt xiên luộc, PACKING: 500GR/PACK X 20PACKS/CTNS... (mã hs đậu cô ve cắt x/ hs code đậu cô ve cắ)
- Mã HS 07102200: Đậu co ve cắt xiên luộc, PACKING: 500GR/PACK X 20 PACKS/CTN... (mã hs đậu co ve cắt x/ hs code đậu co ve cắ)
- Mã HS 07102200: Đậu cô ve nguyên trái luộc (ss), packing: 500GR/PACK X 20PACKS/CTNS... (mã hs đậu cô ve nguyê/ hs code đậu cô ve ng)
- Mã HS 07102900: Hạt đậu nành lông đông lạnh (hàng đã qua sơ chế chỉ mới bóc vỏ, tách hạt, không nguyên hạt)10 kg/thùng, công ty cam kết hàng NK phục vụ sản xuất nội bộ, không tiêu thụ tại thị trường trong nước... (mã hs hạt đậu nành lô/ hs code hạt đậu nành)
- Mã HS 07102900: Đậu hạt đông lạnh... (mã hs đậu hạt đông lạ/ hs code đậu hạt đông)
- Mã HS 07102900: Quả đậu tương đông lạnh, đóng gói 500g/gói, 20 gói/carton.... (mã hs quả đậu tương đ/ hs code quả đậu tươn)
- Mã HS 07102900: Đậu nành rau bóc vỏ, tách hạt đông IQF (đóng gói: hộp 255gr x 40 hộp/thùng)... (mã hs đậu nành rau bó/ hs code đậu nành rau)
- Mã HS 07103000: RAU CHÂN VỊT ĐL... (mã hs rau chân vịt đl/ hs code rau chân vịt)
- Mã HS 07103000: RAU CHÂN VỊT MẪU... (mã hs rau chân vịt mẫ/ hs code rau chân vịt)
- Mã HS 07103000: BO XOI CAP DONG IQF... (mã hs bo xoi cap dong/ hs code bo xoi cap d)
- Mã HS 07103000: RAU BÓ XÔI CẤP ĐÔNG... (mã hs rau bó xôi cấp/ hs code rau bó xôi c)
- Mã HS 07104000: Bắp đông lạnh (-21 độ C, Nhập SXXK)... (mã hs bắp đông lạnh/ hs code bắp đông lạn)
- Mã HS 07104000: Bắp ngọt 12 x 1kg (dạng hạt, đông lạnh)- Super Sweet cut corn, frozen corn... (mã hs bắp ngọt 12 x 1/ hs code bắp ngọt 12)
- Mã HS 07104000: NGÔ HẠT LẠNH... (mã hs ngô hạt lạnh/ hs code ngô hạt lạnh)
- Mã HS 07104000: Ngô hạt đông lạnh... (mã hs ngô hạt đông lạ/ hs code ngô hạt đông)
- Mã HS 07104000: Bắp hấp-600g x 20... (mã hs bắp hấp600g x/ hs code bắp hấp600g)
- Mã HS 07104000: BẮP NẤU (20 X 3 PCS)... (mã hs bắp nấu 20 x 3/ hs code bắp nấu 20)
- Mã HS 07104000: BẮP NẤU (30 X 3 PCS)... (mã hs bắp nấu 30 x 3/ hs code bắp nấu 30)
- Mã HS 07104000: BẮP NẤU (32 X 3 PCS)... (mã hs bắp nấu 32 x 3/ hs code bắp nấu 32)
- Mã HS 07104000: Bắp luộc đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs bắp luộc đông l/ hs code bắp luộc đôn)
- Mã HS 07104000: Bắp bào đông lạnh (1 thùng/9. 08Kgs)... (mã hs bắp bào đông lạ/ hs code bắp bào đông)
- Mã HS 07104000: Bắp non cắt khúc đông IQF (10kg/thùng)... (mã hs bắp non cắt khú/ hs code bắp non cắt)
- Mã HS 07104000: HẠT BẮP ĐÔNG LẠNH (544 THÙNG X 18. 00 KG)... (mã hs hạt bắp đông lạ/ hs code hạt bắp đông)
- Mã HS 07104000: Bắp luộc _24 bags x 600g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs bắp luộc 24 ba/ hs code bắp luộc 24)
- Mã HS 07104000: Bắp luộc _30 bags x 700g_nhãn hiệu Sonaco... (mã hs bắp luộc 30 ba/ hs code bắp luộc 30)
- Mã HS 07104000: Bắp non nguyên trái đông IQF (550kg/thùng)... (mã hs bắp non nguyên/ hs code bắp non nguy)
- Mã HS 07104000: Bắp tím có vỏ đông lạnh (1 thùng/22. 25Kgs)... (mã hs bắp tím có vỏ đ/ hs code bắp tím có v)
- Mã HS 07104000: Bắp nếp hột màu đông lạnh (1 thùng/9. 08Kgs)... (mã hs bắp nếp hột màu/ hs code bắp nếp hột)
- Mã HS 07104000: Bắp trắng có vỏ đông lạnh (1 thùng/18. 16Kgs)... (mã hs bắp trắng có vỏ/ hs code bắp trắng có)
- Mã HS 07104000: Bắp hấp, Hàng mới 100%, VN sản xuất-600g x 20... (mã hs bắp hấp hàng m/ hs code bắp hấp hàn)
- Mã HS 07104000: Bắp nếp hột trắng đông lạnh (1 thùng/9. 08Kgs)... (mã hs bắp nếp hột trắ/ hs code bắp nếp hột)
- Mã HS 07104000: Bắp tím hấp không vỏ đông lạnh (1 thùng/9. 08Kgs)... (mã hs bắp tím hấp khô/ hs code bắp tím hấp)
- Mã HS 07104000: Bắp trắng hấp có vỏ đông lạnh (1 thùng/13. 62Kgs)... (mã hs bắp trắng hấp c/ hs code bắp trắng hấ)
- Mã HS 07104000: Bắp tím hấp, Hàng mới 100%, VN sản xuất-600g x 20... (mã hs bắp tím hấp hà/ hs code bắp tím hấp)
- Mã HS 07104000: Bắp xào hành đông lạnh (hiệu Super) 10 OZ x 30 Hộp... (mã hs bắp xào hành đô/ hs code bắp xào hành)
- Mã HS 07104000: Bắp trắng hấp không vỏ đông lạnh (1 thùng/9. 08Kgs)... (mã hs bắp trắng hấp k/ hs code bắp trắng hấ)
- Mã HS 07104000: Bắp nếp hấp đông lạnh, (3 trái/bao x 18 bao/thùng).... (mã hs bắp nếp hấp đôn/ hs code bắp nếp hấp)
- Mã HS 07104000: Bắp nấu có vỏ đông lạnh (hiệu Super) 28 OZ x 30 Bịch... (mã hs bắp nấu có vỏ đ/ hs code bắp nấu có v)
- Mã HS 07104000: Bắp Luộc Có Vỏ- 16 x 29. 8oz (850g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs bắp luộc có vỏ/ hs code bắp luộc có)
- Mã HS 07104000: Bắp nấu lột vỏ đông lạnh (hiệu Super) 24. 5 OZ x 30 Bịch... (mã hs bắp nấu lột vỏ/ hs code bắp nấu lột)
- Mã HS 07104000: Bắp luộc có vỏ _ 16 bags x 850g (3pcs)_nhãn hiệu Sunlee... (mã hs bắp luộc có vỏ/ hs code bắp luộc có)
- Mã HS 07104000: Bắp luộc không vỏ _ 16 bags x 850g (3pcs)_nhãn hiệu Sunlee... (mã hs bắp luộc không/ hs code bắp luộc khô)
- Mã HS 07104000: Bắp nếp hấp chín đông lạnh hiệu BA CÂY TRE (520g x 30 gói/ thùng)... (mã hs bắp nếp hấp chí/ hs code bắp nếp hấp)
- Mã HS 07108000: Cần tây... (mã hs cần tây/ hs code cần tây)
- Mã HS 07108000: Cần tây... (mã hs cần tây/ hs code cần tây)
- Mã HS 07108000: Jute (Rau day)... (mã hs jute rau day/ hs code jute rau da)
- Mã HS 07108000: Mint (húng cây)... (mã hs mint húng cây/ hs code mint húng c)
- Mã HS 07108000: Eryngo (Ngò gai)... (mã hs eryngo ngò gai/ hs code eryngo ngò)
- Mã HS 07108000: Sả bào-500g x 20... (mã hs sả bào500g x 2/ hs code sả bào500g)
- Mã HS 07108000: Centella (Rau má)... (mã hs centella rau m/ hs code centella ra)
- Mã HS 07108000: Cần tây rửa sạch... (mã hs cần tây rửa sạc/ hs code cần tây rửa)
- Mã HS 07108000: Ớt tươi đông lạnh.... (mã hs ớt tươi đông lạ/ hs code ớt tươi đông)
- Mã HS 07108000: Măng sợi đông lạnh... (mã hs măng sợi đông l/ hs code măng sợi đôn)
- Mã HS 07108000: SÃ CÂY (CITRONELLA)... (mã hs sã cây citrone/ hs code sã cây citr)
- Mã HS 07108000: Aloe vera (Nha dam)... (mã hs aloe vera nha/ hs code aloe vera n)
- Mã HS 07108000: Mugwort (ngải cứu)... (mã hs mugwort ngải c/ hs code mugwort ngả)
- Mã HS 07108000: Hẹ đông lạnh cắt 5cm... (mã hs hẹ đông lạnh cắ/ hs code hẹ đông lạnh)
- Mã HS 07108000: Basil (Rau húng quế)... (mã hs basil rau húng/ hs code basil rau h)
- Mã HS 07108000: Piper lolot (Lá lốp)... (mã hs piper lolot lá/ hs code piper lolot)
- Mã HS 07108000: Dill, Fennel (Thì là)... (mã hs dill fennel t/ hs code dill fennel)
- Mã HS 07108000: Sả cây 10cm-200g x 50... (mã hs sả cây 10cm200/ hs code sả cây 10cm)
- Mã HS 07108000: Lemon leaf (Lá chanh)... (mã hs lemon leaf lá/ hs code lemon leaf)
- Mã HS 07108000: Coriander (Rau ngò rí)... (mã hs coriander rau/ hs code coriander r)
- Mã HS 07108000: Welsh onion (Hành Lá)... (mã hs welsh onion hà/ hs code welsh onion)
- Mã HS 07108000: Bitter leaf (rau đắng)... (mã hs bitter leaf ra/ hs code bitter leaf)
- Mã HS 07108000: Purple mint(Rau tía tô)... (mã hs purple mintrau/ hs code purple mint)
- Mã HS 07108000: Water mimosa (Rau nhút)... (mã hs water mimosa r/ hs code water mimosa)
- Mã HS 07108000: Houttuynia (Rau Diếp Cá)... (mã hs houttuynia rau/ hs code houttuynia)
- Mã HS 07108000: Củ sen cắt lát đông lạnh... (mã hs củ sen cắt lát/ hs code củ sen cắt l)
- Mã HS 07108000: Rice paddy herb (Ngò om)... (mã hs rice paddy herb/ hs code rice paddy h)
- Mã HS 07108000: Vietnamese mint (Rau răm)... (mã hs vietnamese mint/ hs code vietnamese m)
- Mã HS 07108000: Ớt xanh cắt 1/2 trái sống... (mã hs ớt xanh cắt 1/2/ hs code ớt xanh cắt)
- Mã HS 07108000: ỚT CẮT TAM GIÁC CÁCH 1- HẤP... (mã hs ớt cắt tam giác/ hs code ớt cắt tam g)
- Mã HS 07108000: Nấm rơm đông lạnh 7kg/thùng... (mã hs nấm rơm đông lạ/ hs code nấm rơm đông)
- Mã HS 07108000: Curly lettuce (Cải bẹ dún)... (mã hs curly lettuce/ hs code curly lettuc)
- Mã HS 07108000: Đậu bắp đông lạnh-500g x 30... (mã hs đậu bắp đông lạ/ hs code đậu bắp đông)
- Mã HS 07108000: BẮP NON CẮT KHÚC 1. 5-3 CM HẤP... (mã hs bắp non cắt khú/ hs code bắp non cắt)
- Mã HS 07108000: Star gooseberry (Rau Bồ Ngót)... (mã hs star gooseberry/ hs code star goosebe)
- Mã HS 07108000: BẮP NON HẤP NGUYÊN TRÁI 7-10 CM... (mã hs bắp non hấp ngu/ hs code bắp non hấp)
- Mã HS 07108000: Water morning glory (Rau muống)... (mã hs water morning g/ hs code water mornin)
- Mã HS 07108000: Bí đau cắt hình vuông đông lạnh... (mã hs bí đau cắt hình/ hs code bí đau cắt h)
- Mã HS 07108000: Sả băm đông lạnh (12kg/thùng),... (mã hs sả băm đông lạn/ hs code sả băm đông)
- Mã HS 07108000: Yellow sawah lethue (Cù nèo) #VN... (mã hs yellow sawah le/ hs code yellow sawah)
- Mã HS 07108000: Ớt đông lạnh (12 kg/thùng), mới 100%... (mã hs ớt đông lạnh 1/ hs code ớt đông lạnh)
- Mã HS 07108000: Bắp non đông lạnh (IQF Baby corn cut)... (mã hs bắp non đông lạ/ hs code bắp non đông)
- Mã HS 07108000: BÍ ĐỎ ĐÔNG LẠNH (1KG/TÚI, 10 TÚI/THÙNG)... (mã hs bí đỏ đông lạnh/ hs code bí đỏ đông l)
- Mã HS 07108000: Ớt đông lạnh, 20kg/kiện. Hàng mới 100%.... (mã hs ớt đông lạnh 2/ hs code ớt đông lạnh)
- Mã HS 07108000: Ớt đông lạnh- FROZEN RED CHILLI (-18'C)... (mã hs ớt đông lạnh f/ hs code ớt đông lạnh)
- Mã HS 07108000: Crested Latesummer Mint (Rau kinh giới)... (mã hs crested latesum/ hs code crested late)
- Mã HS 07108000: Lá dứa đông lạnh (150gr x 60Bags) 9kg/thùng... (mã hs lá dứa đông lạn/ hs code lá dứa đông)
- Mã HS 07108000: LÁ CỦ CẢI ĐÔNG LẠNH (1KG/TÚI, 10 TÚI/THÙNG)... (mã hs lá củ cải đông/ hs code lá củ cải đô)
- Mã HS 07108000: Sả cây đông lạnh, (500g/bao x 20 bao/thùng).... (mã hs sả cây đông lạn/ hs code sả cây đông)
- Mã HS 07108000: Sả xay, Hàng mới 100%, VN sản xuất-200g x 30... (mã hs sả xay hàng mớ/ hs code sả xay hàng)
- Mã HS 07108000: Sả bào, Hàng mới 100%, VN sản xuất-200g x 30... (mã hs sả bào hàng mớ/ hs code sả bào hàng)
- Mã HS 07108000: Ớt đông lạnh 500g/bao, 20 bao/thùng, mới 100%... (mã hs ớt đông lạnh 50/ hs code ớt đông lạnh)
- Mã HS 07108000: Ớt đông lạnh 200g/bao, 50 bao/thùng, mới 100%... (mã hs ớt đông lạnh 20/ hs code ớt đông lạnh)
- Mã HS 07108000: Lá chuối, hàng mới 100%, VN sản xuất-1kg x 12... (mã hs lá chuối hàng/ hs code lá chuối hà)
- Mã HS 07108000: Đậu bắp cắt lát luộc, PACKING: 5KGS/PACK X 2PACK/CTN... (mã hs đậu bắp cắt lát/ hs code đậu bắp cắt)
- Mã HS 07108000: Lá mì xay nhuyễn, hàng mới 100%, VN sản xuất-454gx33... (mã hs lá mì xay nhuyễ/ hs code lá mì xay nh)
- Mã HS 07108000: Lá lang cắt 1cm, hàng mới 100%, VN sản xuất-908g x16... (mã hs lá lang cắt 1cm/ hs code lá lang cắt)
- Mã HS 07108000: Sả cây 15cm, Hàng mới 100%, VN sản xuất-2 x 25 x 200g... (mã hs sả cây 15cm hà/ hs code sả cây 15cm)
- Mã HS 07108000: Khổ qua cắt khúc, Hàng mới 100%, VN sản xuất-500g x 24... (mã hs khổ qua cắt khú/ hs code khổ qua cắt)
- Mã HS 07108000: Đậu bắp cắt miếng, Hàng mới 100%, VN sản xuất-350g x 20... (mã hs đậu bắp cắt miế/ hs code đậu bắp cắt)
- Mã HS 07108000: Khổ qua cắt miếng, Hàng mới 100%, VN sản xuất-500g x 20... (mã hs khổ qua cắt miế/ hs code khổ qua cắt)
- Mã HS 07108000: Ớt đỏ- Frozen red chilli, (đã đông lạnh). hàng mới 100%... (mã hs ớt đỏ frozen r/ hs code ớt đỏ froze)
- Mã HS 07108000: ĐẬU BẮP NGUYÊN TRÁI LUỘC, PACKING: 5KGS/PACK X 2PACK/CTN... (mã hs đậu bắp nguyên/ hs code đậu bắp nguy)
- Mã HS 07108000: Lá hẹ cấp đông. Đóng gói: 10 kg/ túi/ carton. Hàng mới 100%... (mã hs lá hẹ cấp đông/ hs code lá hẹ cấp đô)
- Mã HS 07108000: Sả bằm đông lạnh (100gr/bag, 60bag/ctn, 6kg/ctn, sl: 737ctns)... (mã hs sả bằm đông lạn/ hs code sả bằm đông)
- Mã HS 07108000: Sả bào đông lạnh (100gr/bag, 120bag/ctn, 12kg/ctn, sl: 58ctns)... (mã hs sả bào đông lạn/ hs code sả bào đông)
- Mã HS 07108000: Lá hành cấp đông. Đóng gói: 10 kg/ túi/ carton. Hàng mới 100%... (mã hs lá hành cấp đôn/ hs code lá hành cấp)
- Mã HS 07108000: Lá lang cắt nhỏ cấp đông, Hàng mới 100%, VN sản xuất-908g x 20... (mã hs lá lang cắt nhỏ/ hs code lá lang cắt)
- Mã HS 07108000: Sả bằm (không màu), hàng mới 100%, VN sản xuất-24Jarsx400G(14oz)... (mã hs sả bằm không m/ hs code sả bằm khôn)
- Mã HS 07108000: Ớt đỏ đông lạnh-18 độ C (Frozen Red Chill), bỏ cuống (20kg/bao),... (mã hs ớt đỏ đông lạnh/ hs code ớt đỏ đông l)
- Mã HS 07108000: Sả bào (không màu), hàng mới 100%, VN sản xuất-20Bagsx454G (16oz)... (mã hs sả bào không m/ hs code sả bào khôn)
- Mã HS 07108000: Sả cây bảo quản lạnh (20kg/ thùng), hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất... (mã hs sả cây bảo quản/ hs code sả cây bảo q)
- Mã HS 07108000: Lá dấm cắt nhỏ đông lạnh (300gr/bag, 20bag/ctn, 6kg/ctn, sl: 19ctns)... (mã hs lá dấm cắt nhỏ/ hs code lá dấm cắt n)
- Mã HS 07108000: Bạc hà xắt lát đông lạnh (250gr/bag, 24bag/ctn, 6kg/ctn, sl: 117ctns)... (mã hs bạc hà xắt lát/ hs code bạc hà xắt l)
- Mã HS 07108000: ĐẬU BẮP CẮT NGHIÊNG HẤP ĐÔNG LẠNH, PACKING: 500GR/PACK X 20 PACKS/CTN... (mã hs đậu bắp cắt ngh/ hs code đậu bắp cắt)
- Mã HS 07108000: Cà tím gọt vỏ cắt tam giác 10gr hấp, PACKING: 500GR/PACK X 20PACKS/CTNS... (mã hs cà tím gọt vỏ c/ hs code cà tím gọt v)
- Mã HS 07108000: Lá sâm mùng tơi cắt nhỏ đông lạnh (250gr/bag, 20bag/ctn, 5kg/ctn, sl: 415ctns)... (mã hs lá sâm mùng tơi/ hs code lá sâm mùng)
- Mã HS 07108000: Bắp non nguyên trái đông lạnh (Frozen baby corn whole, 500gram/bag x 20bags/carton)... (mã hs bắp non nguyên/ hs code bắp non nguy)
- Mã HS 07108000: NHA ĐAM CẮT KHÚC CẤP ĐÔNG (PACKING: 2. 5 KG/ BAG X 4 BAGS/ THÙNG) (Tên KH: Aloe vera)... (mã hs nha đam cắt khú/ hs code nha đam cắt)
- Mã HS 07108000: Ớt chỉ thiên, không cuống, đông lạnh, đóng gói 1kgs/ túi PE, đóng 10kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs ớt chỉ thiên k/ hs code ớt chỉ thiên)
- Mã HS 07109000: Hỗn hợp các loại rau đông lạnh (10kg/ thùng). Bào quản-18oC... (mã hs hỗn hợp các loạ/ hs code hỗn hợp các)
- Mã HS 07109000: RAU HỖN HỢP ĐÔNG LẠNH- BỐN LOẠI (ĐẬU HÀ LAN 25%, BẮP NGỌT 25%, CÀ RỐT 25%, ĐẬU COVE 25%), KHÔNG CHỊU THUẾ VAT-FROZEN 4-WAY MIXED VEGETABLES 1KG*10/CTN... (mã hs rau hỗn hợp đôn/ hs code rau hỗn hợp)
- Mã HS 07109000: RAU CỦ TRỘN 60 GR... (mã hs rau củ trộn 60/ hs code rau củ trộn)
- Mã HS 07109000: RAU CỦ TRỘN LOẠI 1... (mã hs rau củ trộn loạ/ hs code rau củ trộn)
- Mã HS 07109000: RAU CỦ TRỘN 120 GR... (mã hs rau củ trộn 120/ hs code rau củ trộn)
- Mã HS 07109000: Hỗn hợp rau trộn hấp, luộc đông lạnh... (mã hs hỗn hợp rau trộ/ hs code hỗn hợp rau)
- Mã HS 07109000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Rau thập cẩm đông lạnh (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 07109000: Hỗn hợp bí ngòi, khoai lang, ớt đỏ, củ sen cắt tự do, bắp non cắt khúc hấp, packing: 1KG/BAG X 10BAGS/CTN... (mã hs hỗn hợp bí ngòi/ hs code hỗn hợp bí n)
Trích: số liệu xuất nhập khẩu tháng 12