Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0706 - Mã HS 07061010: CỦ CÀ RỐT TƯƠI... (mã hs củ cà rốt tươi/ hs code củ cà rốt tư)
- Mã HS 07061010: CÀ RỐT... (mã hs cà rốt/ hs code cà rốt)
- Mã HS 07061010: Cà rốt... (mã hs cà rốt/ hs code cà rốt)
- Mã HS 07061010: Cà rốt baby... (mã hs cà rốt baby/ hs code cà rốt baby)
- Mã HS 07061010: Cà rốt baby... (mã hs cà rốt baby/ hs code cà rốt baby)
- Mã HS 07061010: CÀ RỐT (CARROT)... (mã hs cà rốt carrot/ hs code cà rốt carr)
- Mã HS 07061010: Cà rốt làm sạch 200-300mm... (mã hs cà rốt làm sạch/ hs code cà rốt làm s)
- Mã HS 07061010: CỦ CÀ RỐT (10KGS/THÙNG N. W)... (mã hs củ cà rốt 10kg/ hs code củ cà rốt 1)
- Mã HS 07061010: Cà rốt tươi (10 kgs/ thùng)... (mã hs cà rốt tươi 10/ hs code cà rốt tươi)
- Mã HS 07061010: CỦ CÀ RỐT (NET 10KGS/THÙNG N. W)... (mã hs củ cà rốt net/ hs code củ cà rốt n)
- Mã HS 07061010: Củ cà rốt tươi đóng hộp 10kg/box... (mã hs củ cà rốt tươi/ hs code củ cà rốt tư)
- Mã HS 07061010: Củ carot tươi, đóng 4. 5kgs/thùng, mới 100%.... (mã hs củ carot tươi/ hs code củ carot tươ)
- Mã HS 07061010: Củ cà rốt tươi, đóng 10kgs/thùng, hàng mới 100%... (mã hs củ cà rốt tươi/ hs code củ cà rốt tư)
- Mã HS 07061010: Cà rốt Việt Nam 02 thùng x 15 kg, hàng mới 100%... (mã hs cà rốt việt na/ hs code cà rốt việt)
- Mã HS 07061010: Cà- rốt tươi đóng hộp, 10kg/ carton, hàng mới 100%.... (mã hs cà rốt tươi đó/ hs code cà rốt tươi)
- Mã HS 07061010: Cà rốt tươi, đóng gói 4. 5 KGS/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs cà rốt tươi đó/ hs code cà rốt tươi)
- Mã HS 07061010: Cả cà rốt tươi, net weight: 10kg/thùng, hàng mới 100%.... (mã hs cả cà rốt tươi/ hs code cả cà rốt tư)
- Mã HS 07061010: Cà rốt tươi size 2L và 3L, đóng 10 Kgs/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs cà rốt tươi siz/ hs code cà rốt tươi)
- Mã HS 07061010: Cà rốt tươi (FRESH CARROT), đóng gói 10kg/Carton, hàng mới 100%... (mã hs cà rốt tươi fr/ hs code cà rốt tươi)
- Mã HS 07061010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Cà rổt (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 07061010: Cà rốt tươi đóng thùng size M (130-180g), 10 KGS/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs cà rốt tươi đón/ hs code cà rốt tươi)
- Mã HS 07061010: Rau cà rốt tươi, đóng hộp 10kg/hộp, mới 100%, Hàng sản xuất tại Việt NaM... (mã hs rau cà rốt tươi/ hs code rau cà rốt t)
- Mã HS 07061020: Củ cải trắng tươi... (mã hs củ cải trắng tư/ hs code củ cải trắng)
- Mã HS 07061020: Củ cải đỏ... (mã hs củ cải đỏ/ hs code củ cải đỏ)
- Mã HS 07061020: Củ cải đỏ... (mã hs củ cải đỏ/ hs code củ cải đỏ)
- Mã HS 07061020: CỦ CẢI TRẮNG... (mã hs củ cải trắng/ hs code củ cải trắng)
- Mã HS 07061020: Củ cải trắng... (mã hs củ cải trắng/ hs code củ cải trắng)
- Mã HS 07061020: CỦ CẢI ĐỎ X 5KGS... (mã hs củ cải đỏ x 5kg/ hs code củ cải đỏ x)
- Mã HS 07061020: Củ turnip trắng tròn... (mã hs củ turnip trắng/ hs code củ turnip tr)
- Mã HS 07061020: Củ cải đỏ (10 kg/ thùng)... (mã hs củ cải đỏ 10 k/ hs code củ cải đỏ 1)
- Mã HS 07061020: Củ cải Việt Nam 02 thùng x 12kg, hàng mới 100%... (mã hs củ cải việt nam/ hs code củ cải việt)
- Mã HS 07061020: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Củ cải trắng (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 07069000: Giá đỗ... (mã hs giá đỗ/ hs code giá đỗ)
- Mã HS 07069000: Củ dèn... (mã hs củ dèn/ hs code củ dèn)
- Mã HS 07069000: Củ nghệ... (mã hs củ nghệ/ hs code củ nghệ)
- Mã HS 07069000: CU DEN... (mã hs cu den/ hs code cu den)
- Mã HS 07069000: Củ dền... (mã hs củ dền/ hs code củ dền)
- Mã HS 07069000: Củ Sả cây... (mã hs củ sả cây/ hs code củ sả cây)
- Mã HS 07069000: Củ dền đỏ... (mã hs củ dền đỏ/ hs code củ dền đỏ)
- Mã HS 07069000: Củ sắn tươi... (mã hs củ sắn tươi/ hs code củ sắn tươi)
- Mã HS 07069000: NGẢI BÚN TƯƠI... (mã hs ngải bún tươi/ hs code ngải bún tươ)
- Mã HS 07069000: CU DEN X 10KGS... (mã hs cu den x 10kgs/ hs code cu den x 10k)
- Mã HS 07069000: CỦ DỀN (BEETROOT)... (mã hs củ dền beetroo/ hs code củ dền beet)
- Mã HS 07069000: CỦ NGẢI BÚN TƯƠI... (mã hs củ ngải bún tươ/ hs code củ ngải bún)
- Mã HS 07069000: Củ dền (10kg/kiện)... (mã hs củ dền 10kg/ki/ hs code củ dền 10kg)
- Mã HS 07069000: Galangal (Củ Riềng)... (mã hs galangal củ ri/ hs code galangal củ)
- Mã HS 07069000: Củ dền (5kgs/thùng)... (mã hs củ dền 5kgs/th/ hs code củ dền 5kgs)
- Mã HS 07069000: Củ dền (10 kg/thùng)... (mã hs củ dền 10 kg/t/ hs code củ dền 10 k)
- Mã HS 07069000: Xả cây (10kgs/thùng)... (mã hs xả cây 10kgs/t/ hs code xả cây 10kg)
- Mã HS 07069000: CỦ DỀN (10 KGS/THÙNG)... (mã hs củ dền 10 kgs// hs code củ dền 10 k)
- Mã HS 07069000: Wing bean (Đậu rồng)... (mã hs wing bean đậu/ hs code wing bean đ)
- Mã HS 07069000: Bitter gourd (Khổ qua)... (mã hs bitter gourd k/ hs code bitter gourd)
- Mã HS 07069000: Củ dền tươi (10kg/ thùng)... (mã hs củ dền tươi 10/ hs code củ dền tươi)
- Mã HS 07069000: CỦ DỀN- BEET ROOT, 10KG/THÙNG.... (mã hs củ dền beet ro/ hs code củ dền beet)
- Mã HS 07069000: Sả tươi (Lemon Grass), hàng mới 100%... (mã hs sả tươi lemon/ hs code sả tươi lem)
- Mã HS 07069000: Củ riềng tươi, Galangal, hàng mới 100%... (mã hs củ riềng tươi/ hs code củ riềng tươ)
- Mã HS 07069000: BỒN BỒN CHUA NGỌT NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X350G... (mã hs bồn bồn chua ng/ hs code bồn bồn chua)
- Mã HS 07069000: NGÓ SEN CHUA NGỌT NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X400G... (mã hs ngó sen chua ng/ hs code ngó sen chua)
- Mã HS 07069000: Củ dền (Beet Root). Đóng gói: Net 10kgs/ctn. Hàng mới 100%.... (mã hs củ dền beet ro/ hs code củ dền beet)
- Mã HS 07069000: Củ dền có cuống (Beetroot with stems); Packing: 10 kg/ctn (N. W)... (mã hs củ dền có cuống/ hs code củ dền có cu)
- Mã HS 07069000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Củ dền (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 07069000: Củ dền tươi (Net weight: 10 kg/thùng, Gross weight: 10. 6 kg/thùng)... (mã hs củ dền tươi ne/ hs code củ dền tươi)
- Mã HS 07069000: Củ dền không cuống (Beetroot without stems); Packing: 10 kg/ctn (N. W)... (mã hs củ dền không cu/ hs code củ dền không)