Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 42029290: CH60-3029 (CH60-3029-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 52*40*1.5cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3030 (CH60-3030-20)/ Túi xách bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 49*31*1.5cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3031 (CH60-3031-20)/ Ba lô bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 47*38*4cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3032 (CH60-3032-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 41*19*1cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3033 (CH60-3033-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 31*28*1cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3034 (CH60-3034-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 31*28*1cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3035 (CH60-3035-20)/ Túi cầm tay bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 10*11*0.5cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3036 (CH60-3036-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 20*12*0.5cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3037 (CH60-3037-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 20*13*0.5cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3038 (CH60-3038-20)/ Túi xách bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 42*34*0.5cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3039 (CH60-3039-20)/ Túi xách bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 38*27*0.5cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3040 (CH60-3040-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 34*25*0.5cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3041 (CH60-3041-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 28*21*0.5cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3072/ TÚI ĐEO HÔNG(100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: Chapter Connect/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Chapter X-Large/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: CHASE TRAVEL 85/ TÚI XÁCH (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: CHASE TRAVEL BAG 85L/ TÚI XÁCH (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: CHASM- 130L/ Túi xách vải hiệu Thule (87cm x 35cm x 46cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CHASM 40L/ Túi xách vải hiệu Thule (56cm x 24cm x 35cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CHASM 70L/ Túi xách vải hiệu Thule (65cm x 30cm x 39cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CHASM- 90L/ Túi xách vải hiệu Thule (75cm x 33cm x 42cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CHEST STRAPS/ Dây đeo (xk)
- Mã HS 42029290: CHIMERA 18/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: CHIMERA 24/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: CHR001-8/ Túi vải giả nhung đựng đồ trang sức 60x60mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CHR014/B2/ Túi bằng vải giả nhung đựng đồ trang sức107x80mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CHR017/B1/ Hộp và túi đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 53x55mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CHZ22/ Ba lô 100% Nylon (xk)
- Mã HS 42029290: CIC010C10/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester nhãn hiệu TITAN (Titan Expandable Lunch Pack) (don gia GC 1.4 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIC010C10-AU/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester nhãn hiệu TITAN (Expandable Lunch Box) (don gia GC 1.62 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIC010C10-BLK/BL/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester, nhãn hiệu TITAN (Titan Expndbl Lunch 2pk-Black/Blue), (1 Set 2Pcs) (don gia GC 3.2 USD/Set) (xk)
- Mã HS 42029290: CIC010C10-BLK/GR/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester, nhãn hiệu TITAN (Titan Expndbl Lunch 2pk-Black/Grey), (1 Set 2Pcs) (don gia GC 3.2 USD/Set) (xk)
- Mã HS 42029290: CIC010C10-Domestic/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester, nhãn hiệu TITAN (TITAN EXPANDABLE LUNCH PACK WITH ICE WALLS) (don gia GC 1.62 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIC010C10-USA1/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester, nhãn hiệu TITAN (TITAN EXPANDABLE LUNCH PACK W/ICE WALLS-TS) (don gia GC 1.62 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIC010C14-TW1/ Túi giữ lạnh bằng vải Polyester, nhãn hiệu TITAN (TITAN 40 CAN HARD CORE COLLAPSIBLE COOLER-TS) (don gia GC 2.5 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIS010C26-1/ Túi giữ lạnh bằng vải Polyester, nhãn hiệu SAM'S CLUB' (INSULATED SHOPPER-TS) (don gia GC 0.9USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIT010C12-1/ Túi giữ lạnh bằng vải Polyester, nhãn hiệu TITAN (TITAN DF 12CAN ZLESS HB COOLER-TS) (don gia GC 2.2 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIT010C14-1/ Túi giữ lạnh bằng vải Polyester, nhãn hiệu TITAN (TITAN DF 24CAN ZLESS HB COOLER-TS) (don gia GC 2.88 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIT010C15-1/ Túi giữ lạnh bằng vải Polyester, nhãn hiệu TITAN (TITAN DF 30CAN ZLESS HB COOLER-TS) (don gia GC 3.54 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: City Portable II/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: CITY VOYAGER CROSS BODY/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: CITY VOYAGER DAYPACK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: CITY VOYAGER TOTE/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: CITY/ Túi xách vải 100% Nylon (61x41x40)cm (xk)
- Mã HS 42029290: Citysafe CX backpack/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Citysafe CX convertible backpack/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Citysafe CX mini backpack/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Citysafe CX satchel/ TÚI XÁCH (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Citysafe CX square crossbody/ TÚI XÁCH (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: CIW010C10-BB0/BA0/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester, nhãn hiệu ARCTIC ZONE AZ BLUE HITOP LK) (don gia GC 0.79 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIW010C10-BP0/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester, nhãn hiệu ARCTIC ZONE (AZ PURPLE HITOP LK) (don gia GC 0.79 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIW010C10-IP0/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester nhãn hiệu ARCTIC ZONE (SIDE LOADING HI TOP POWER PACK) (don gia GC 0.79 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIW010C10Z0/AZ0/AZ1/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester, nhãn hiệu ARCTIC ZONE (AZ EXPAND LK BLUE) (don gia GC 0.96 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIW010C11-AZ1/ Túi đựng hộp cơm bằng vải polyester nhãn hiệu ARCTIC ZONE (GIRLS LUNCH BAG PLUS) (don gia GC 0.79 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIW010C11Z1/Z0/Z2/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester, nhãn hiệu ARCTIC ZONE (AZ MARBLE LB PLUS) (don gia GC 0.68 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CIW010C8Z0/Z1/Z2/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester, nhãn hiệu ARCTIC ZONE (AZ DUNICORN COMBO LK) (don gia GC 0.73 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CK0961-492/ Ba lô CK0961-492 size 18"H X13"W X7"D/1587cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CK11-80781256 Túi trẻ em làm bằng nhựa 50 X 140 X 215(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: CK5578-010/ Balo CK5578-010 size 15"H x 11"W x 5"D/977cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CK5578-070/ Balo CK5578-070 size 15"H x 11"W x 5"D/977cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CK5746-021/ Túi nhỏ CK5746-021 size 9"H x 6"W x3"D/244 cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CK7444-884/ Ba lô CK7444-884 size 17"H x 12"W x 6"D/1526 cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CK7445-010/ Túi du lịch CK7445-010 size 21"L x10"W X10"H/1831cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CK7511-010/ Túi nhỏ CK7511-010 size: 18"L x 3.5"W x 6"H/244cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CK7511-492/ Túi nhỏ CK7511-492 size: 18"L x 3.5"W x 6"H/244cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CL55450/B/ 'Ba lô bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 31*16*47cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CL55569/A/ Ba lô bằng vải nhãn hiệu Incase kích thước31*16*47cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CL55571/A/ Ba lô bằng vải nhãn hiệu Incase kích thước28*15.5*46.5cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CL5HNB19/ Túi bọc đầu gậy đánh golf CL5HNB19 (xk)
- Mã HS 42029290: CL5HNB20/ Túi bọc đầu gậy đánh golf CL5HNB20 (xk)
- Mã HS 42029290: CL5HNB21/ Túi bọc đầu gậy đánh golf CL5HNB21 (xk)
- Mã HS 42029290: CL5HNB22/ Túi bọc đầu gậy đánh golf CL5HNB22 (xk)
- Mã HS 42029290: CL5HNB23/ Túi bọc đầu gậy đánh golf CL5HNB23 (xk)
- Mã HS 42029290: CL5HNB24/ Túi bọc đầu gậy đánh golf CL5HNB24 (xk)
- Mã HS 42029290: CL90020/A/ Ba lô bằng vải nhãn hiệu Incase kích thước49*32*12cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CLASSIC CITY PACK/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: CLASSIC DIAPER BAG/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: Classic Mid-Volume/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: CLASSIC PARK PACK/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: CLASSIC PLAY PACK/ Túi vải (xk)
- Mã HS 42029290: Classic X-Large/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: CLASSIC ZIP POUCH/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: Classic/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Clear Bags Classic Mid-Volume/ Ba lô bằng nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Clear Bags Nova Mid-Volume/ Ba lô bằng nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Clear Bags Nova Mini/ Ba lô bằng nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: CLIMBER/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: Clothing Bag/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42029290: CLUB DUFFLE BAG MEDI/ TÚI XÁCH#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: CLUB DUFFLE BAG MID NEW ERA/ TÚI XÁCH#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: CLUB DUFFLE BAG NEW ERA/ TÚI XÁCH#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: CLUB DUFFLE BAG TPU NE/ TÚI XÁCH#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: CLUB DUFFLE BAG/ TÚI XÁCH#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: CM-0089-A-001/ Túi vải trang trí da/ CM-0089-A-001/ Thương hiệu Camper- NOVA WEEKENDER (xk)
- Mã HS 42029290: CM-0089-A-001-1/ Túi vải trang trí da/ CM-0089-A-001-1/ Thương hiệu Camper- NOVA WEEKENDER (xk)
- Mã HS 42029290: CM-0090-A-001/ Túi vải trang trí da/ CM-0090-A-001/ Thương hiệu Camper- NOVA TOTE (xk)
- Mã HS 42029290: CM-0090-A-001-1/ Túi vải trang trí da/ CM-0090-A-001-1/ Thương hiệu Camper- NOVA TOTE (xk)
- Mã HS 42029290: CM-0091-A-001/ Túi vải trang trí da/ CM-0091-A-001/ Thương hiệu Camper- LAVA CROSSBODY (xk)
- Mã HS 42029290: CM-0091-A-001-1/ Túi vải trang trí da/ CM-0091-A-001-1/ Thương hiệu Camper- LAVA CROSSBODY (xk)
- Mã HS 42029290: CO001/ BALO ELEMENT BACKPACK (color BLACK)/ PGC: 6,534.00 USD (xk)
- Mã HS 42029290: CO002/ TUI ELEMENT SLING 15/ PGC: 8,300.00 USD (xk)
- Mã HS 42029290: CO003/ TUI ELEMENT SLING 11 (color BLACK)/ PGC: 2,837.50 USD (xk)
- Mã HS 42029290: CO1*069/ Túi du lịch-quy cách (46*32*0.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: CO1*070/ Túi du lịch-quy cách (45*30*8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: CO1*071/ Túi du lịch-quy cách (33*21*7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: CO1*076/ Túi du lịch-quy cách (34.5*12*0.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: CO21-2321B/ TUI DEO BUNG (xk)
- Mã HS 42029290: CODY/ Túi xách vải 100% polyester (24 x 17x 16)cm (xk)
- Mã HS 42029290: COK-HBD20 (EC-214-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 45*16*7cm, nhãn hiệu: Cocacola (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: COK-SB20 (EC-211-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 20.5*15*1cm, nhãn hiệu: Cocacola (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: Columbia Lodge Medium 55L Duffle/ Túi xách vải hiệu Columbia (58cm x 33cm x 31cm) (xk)
- Mã HS 42029290: COMMUTER PACK/BRIEF/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: COMPACT6/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: COMPACT8JR/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: COMPACTEXP12/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: COMPACTEXP12SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: COMPACTEXP14/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: COMPACTEXP16/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: CONSTRUCT BACKPACK 24L/ Ba lô vải hiệu Thule (33cm x 47cm x 22cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CONTINENTEM/ Túi PP dùng trong siêu thị- PP WOVEN SHOPPING BAG MEDIUM, không nhãn hiệu, kích thước(35X35X20CM) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CONTINENTES/ Túi PP dùng trong siêu thị- PP WOVEN SHOPPING BAG STANDARD, không nhãn hiệu, kích thước(45X39X22CM) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CONTINENTEW/ Túi PP dùng trong siêu thị- PP woven WINE shopping bags, in hình chùm nho, không nhãn hiệu (kích thước: 27 x 30 x 17 CM) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CONTRA WORK BAG/ Túi Contra (xk)
- Mã HS 42029290: CONVERTIBLE SLING BAG/ TÚI XÁCH (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: CONVERTIBLE VEST/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: COOL HOLDER NEO JACKET/ Túi thể thao (Bao gồm 3 túi nhỏ: size: 16.5x21.5 Cm); hàng có nhãn hiệu Cool Holder (xk)
- Mã HS 42029290: Cooling Eco Bag/ TÚI XÁCH VẢI (NỮ) (từ 100% polyester, nhãn chính 'UN SEUL'), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Core Active Sportsbag M EP/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: Core Style Backpack/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-100/ BA LÔ CORP30-100 (ORVIS Bug out Pack) (Size: 53x25x20 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-101/ BA LÔ CORP30-101 (ORVIS Guide Hip Pack(Chuck wagon)) (Size: 32x25x15 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-27/ TÚI CORP30-27 (BIVY SINGLE) (Size: 230x70 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-29/ TÚI CORP30-29 (BIVY PRO) (Size: 220x120 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-30/ BA LÔ CORP30-30 (HAUTE ROUTE 40) (size: 62x30.5x21.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-31/ BA LÔ CORP30-31 (HAUTE ROUTE 38 S) (Size: 62x30.5x21.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-32/ BA LÔ CORP30-32 (HAUTE ROUTE 32) (size: 56x30.5x20 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-33/ BA LÔ CORP30-33 (HAUTE ROUTE 30 S) (size: 56x30.5x20 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-34/ BA LÔ CORP30-34 (ASCENT 32) (size: 60x28x24 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-35/ BA LÔ CORP30-35 (ASCENT 30 S) (size: 56x28x23 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-36/ BA LÔ CORP30-36 (ASCENT 22) (size: 53x28x19 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-38/ BA LÔ CORP30-38 (TRAVERSE 40) (size: 62x30.5x21.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-39/ BA LÔ CORP30-39 (TRAVERSE 38 S) (size: 62x30.5x21.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-40/ BA LÔ CORP30-40 (TRAVERSE 30) (size: 62x25.8x16 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-41/ BA LÔ CORP30-41 (TRAVERSE 28 S) (size: 58x25.8x16 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-42/ BA LÔ CORP30-42 (TRAVERSE 20) (size: 54x26x18 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-43/ BA LÔ CORP30-43 (TRAVERSE 18 S) (size: 49.5x26x18 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-45/ TÚI CORP30-45 (RAIN COVER 25-35 Liter) (size: 105x68.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-46/ TÚI CORP30-46 (RAIN COVER 35-45 Liter) (size: 108x78.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-48/ BA LÔ CORP30-48 (FREE RIDER 26 L) (size: 56x42x19.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-49/ BA LÔ CORP30-49 (FREE RIDER 24) (size: 56x42x18.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-50/ BA LÔ CORP30-50 (FREE RIDER 22 S) (size: 51x42x16 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-52/ BA LÔ CORP30-52 (FREE RIDER 16) (size: 50x29.5x14 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-53/ BA LÔ CORP30-53 (PEAK 45) (size: 73x27.5x26 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-54/ BA LÔ CORP30-54 (PEAK 42 S) (size: 73x26x26 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-55/ BA LÔ CORP30-55 (PEAK 35) (size: 63.5x26.20 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-56/ BA LÔ CORP30-56 (PEAK 32 S) (size: 61x26x19 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-57/ BA LÔ CORP30-57 (PEAK LIGHT 40) (size: 63x28x18 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-58/ BA LÔ CORP30-58 (PEAK LIGHT 38 S) (size: 58x28x18 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-59/ BA LÔ CORP30-59 (PEAK LIGHT 32) (size: 61x28x16.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-60/ BA LÔ CORP30-60 (PEAK LIGHT 30 S) (size: 58x28x16.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-63/ TÚI CORP30-63 (Ally Storage Bag Roll Closure) (Size: 150x58x58 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-66/ TÚI CORP30-66 (Unisex Basin XT Duffel 90L) (Size: 66x36.5x36.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-67/ TÚI CORP30-67 (Unisex Basin XT Duffel 55L) (Size: 56x31.5x30.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-68/ TÚI CORP30-68 (Unisex Basin XT Duffel 30L) (Size: 50x26x25 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-69/ TÚI CORP30-69 (Unisex Basin XT Carryall 25L) (Size:38x30x18 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-70/ TÚI CORP30-70 (Unisex Basin XT Carryall) (Size: 46x36x22 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-71/ TÚI CORP30-71 (Unisex Basin XT Dopp Kit) (Size: 28x16.5x11 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-72/ TÚI CORP30-72 (Unisex Basin XT Briefcase) (Size: 39.5x28x13 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-73/ BA LÔ CORP30-73 (Unisex Basin XT Backpack 25L) (Size: 48x30.5x17 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-74/ TÚI CORP30-74 (LOOP BELT) (Size: 120x2.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-75/ BA LÔ CORP30-75 (FAST ALPINE 30) (Size: 56x29x22 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-76/ TÚI CORP30-76 (FINGER JAM CHALK BAG) (Size: 17x14x13 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-77/ BA LÔ CORP30-77 (MEZZO 10) (Size: 42x23x11 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-78/ BA LÔ CORP30-78 (MEZZO 16) (Size: 46x23x11 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-79/ BA LÔ CORP30-79 (MEZZO 22) (Size: 48x26x19 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-80/ BA LÔ CORP30-80 (SYNERGY 20) (Size: 50x30x15 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-81/ BA LÔ CORP30-81 (SYNERGY 30) (Size: 50x30x24 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-82/ TÚI CORP30-82 (TRAILBLAZER 3) (Size: 60x17x7 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-83/ BA LÔ CORP30-83 (TRAILBLAZER 8) (Size: 42x22x12 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-84/ BA LÔ CORP30-84 (TRAILBLAZER 18) (Size: 43x43x12 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-85/ BA LÔ CORP30-85 (TRAILBLAZER 24) (Size: 51x26x18 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-86/ BA LÔ CORP30-86 (TRAILBLAZER 30) (Size:56x35x21 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-87/ BA LÔ CORP30-87 (TRAILBLAZER 44) (Size: 66x35x25 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-88/ TÚI CORP30-88 (TRANSITION 40) (Size: 53x34x26 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-89/ TÚI CORP30-89 (TRANSITION 60) (Size: 62x32x30 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-90/ TÚI CORP30-90 (TRANSITION 95) (Size: 70x38x33 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-95/ BA LÔ CORP30-95 (ORVIS Guide Sling) (Size: 52x30x20.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-96/ BA LÔ CORP30-96 (ORVIS Sling) (Size: 52x30x20.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-97/ BA LÔ CORP30-97 (ORVIS Mini Sling) (Size: 33.5x20.5x9.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-98/ BA LÔ CORP30-98 (ORVIS Flackpack) (Size: 44.5x22x12 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CORP30-99/ BA LÔ CORP30-99 (ORVIS Chip pack) (Size: 24x16.5x10 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: Cosmetic bag:Túi đựng mỹ phẩm rỗng,được làm bằng vật liệu dệt, nhãn hiệu ENFUNG, kích thước 24x9.5x20cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Cotton Casuals Daypack/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Coulee 25 S/M/ BA LÔ (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Coulee 25 Womens XS/S/ BA LÔ (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Coulee 40 S/M/ BA LÔ (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: CP-123B/ TÚI NHỒI BÔNG BẰNG VẢI HÌNH CON CÁ VOI WHALE BAG DICKE FREUNDE 20CM (16274-01) (xk)
- Mã HS 42029290: CP-123B/128/127/129/ BỘ TÚI ĐỒ CHƠI CÁC LOẠI DISPLAY BOX 25CM (16989-01) (xk)
- Mã HS 42029290: CP-127/ TÚI NHỒI BÔNG BẰNG VẢI HÌNH CON ONG BEE BAG DICKE FREUNDE 20CM(16689-01) (xk)
- Mã HS 42029290: CP-128/ TÚI NHỒI BÔNG BẰNG VẢI HÌNH CON VOI ELEPHANT BAG DICKE FREUNDE 18CM(16642-01) (xk)
- Mã HS 42029290: CP-129/ TÚI NHỒI BÔNG BẰNG VẢI HÌNH CON LỢN PIGGY BAG DICKE FREUNDE 19CM(16690-01) (xk)
- Mã HS 42029290: CQ3817-010/ Túi nhỏ CQ3817-010 size 21"L x3.5"W X7"H/244cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CQ3833-010/ Túi du lịch CQ3833-010 size:24.5"L x11"W X11.5"H/2991cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CQ6373-010/ Ba lô CQ6373-010 size 17"H x 12"W x 6"D/1526 cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CREVASSE/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: CROSS BODY/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: CROSSBODY BAG/ TÚI NHỎ (xk)
- Mã HS 42029290: Cruise all day crossbody/ TÚI XÁCH (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Cruise carry all crossbody/ TÚI XÁCH (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Cruise essentials backpack/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Cruise on the go crossbody/ TÚI XÁCH (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: CU2607-010/ Túi mua sắm CU2607-010 size 11"H x16"W X5"D/732cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CU2607-516/ Túi mua sắm CU2607-516 size 11"H x16"W X5"D/732cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CU3587-104/ Balo CU3587-104 size 18"H X13"W X7"D/1587cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CV7826-010/ Túi du lịch có tấm PE (trung) CV7826-010 size 20"L x13"W X16"H/3174cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CV7827-010/ Túi du lịch có tấm PE (nhỏ) CV7827-010 size 19"L x12"W X16"H/2747cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CV7828-010/ Túi du lịch (lớn) CV7828-010 size 20"L x12.5"W X16"H/3235.12cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CV7828-410/ Túi du lịch (lớn) CV7828-410 size 20"L x12.5"W X16"H/3235.12cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CV7829-010/ Túi xách du lịch CV7829-010 size 19"L x12"W X15"H/2930cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CV7829-410/ Túi xách du lịch CV7829-410 size 19"L x12"W X15"H/2930cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CV7830-010/ Túi du lịch (nhỏ) CV7830-010 size 17"L x11"W X14"H/2564cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CV7830-410/ Túi du lịch (nhỏ) CV7830-410 size 17"L x11"W X14"H/2564cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CV8976-010/ Túi du lịch CV8976-010 size21"L x10"W X10"H/1831cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CW9264-010/ Balo CW9264-010 size 17"Hx12"Wx6.5"D/1465cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CZ1863-010/ Túi du lịch CZ1863-010 size: 24.5"L x11"W X11.5"H/2991cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CZ1865-010/ Túi nhỏ CZ1865-010 size 21"L x3.5"W X7"H/244cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: CZ4271-010/ Balo CZ4271-010 size 17"H x 12"W x 6"D/1526 cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: D01/B4/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da và da thuộc 56x56x50mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: D02/B/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy và da thuộc, lót vải giả nhung 56x56x50mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: D021612.1/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-603-101-GREYSCALE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.1/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-102-CARBON) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.10/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-101-CARBON) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.11/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-103-NIGHTSKYOX) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.12/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-102-CARBON) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.13/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-103-GREYSCALE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.14/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-104-NIGHTSKYOX) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.15/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-105-DRKASHCAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.16/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-106-DUSTYMINT) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.17/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-102-CARBON) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.18/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-103-GREYSCALE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.19/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-104-NIGHTSKYOX) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.2/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-104-NIGHTSKYOX) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.20/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-105-DRKASHCAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.21/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-102-CARBON) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.3/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-102-CARBON) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.5/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-603-103-JUNIPER) (xk)
- Mã HS 42029290: D02203.8/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-623-102-JUNIPER) (xk)
- Mã HS 42029290: D02204.10/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-101-BLACK) (xk)
- Mã HS 42029290: D02204.11/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-101-BLACK) (xk)
- Mã HS 42029290: D02204.12/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-101 BLACK) (xk)
- Mã HS 42029290: D02204.5/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-101-BLACK) (xk)
- Mã HS 42029290: D02204.7/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-101-BLACK) (xk)
- Mã HS 42029290: D02204.8/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10001-441-101-BLACK) (xk)
- Mã HS 42029290: D02204.9/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10001-441-102-CARBON) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.1/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-201-FLASHREFLE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.10/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-210-ELEPHANT) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.11/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-211-TWILIGHTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.12/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-212-MINITROP) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.13/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-213-PINEAPPLE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.14/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-214-ALOHACAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.15/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-201-FLASHREFLE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.16/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-202-TORTOISESH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.17/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-203-DESERTSAGE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.18/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-204-EXPLORE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.19/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-205-ORCHID) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.2/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-202-TORTOISESH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.20/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-206-INDIGOWASH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.21/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-207-SPARROW) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.22/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-208-SUNFLARE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.23/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-209-AIAQUA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.24/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-210-ELEPHANT) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.25/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-211-TWILIGHTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.26/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-212-MINITROP) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.27/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-213-PINEAPPLE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.28/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-214-ALOHACAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.29/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10001-441-201-ORCHID) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.3/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-203-DESERTSAGE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.30/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10001-441-202-SPARROW) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.31/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10001-441-203-TWILIGHTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.32/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10001-441-204-PINEAPPLE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.33/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-603-201-INDIGOWASH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.34/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-603-202-EXPLORE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.35/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-603-203-SPARROW) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.36/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-623-201-SPARROW) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.37/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-623-202-TORTOISESH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.38/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-201-FLASHREFLE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.39/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-202-TORTOISESH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.4/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-204-EXPLORE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.40/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-203-DESERTSAGE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.41/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-204-SPARROW) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.42/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-205-INDIGOWASH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.43/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-206-TWILIGHTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.44/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-201-FLASHREFLE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.45/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-202-ORCHID) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.46/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-203-SPARROW) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.47/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-204-INDIGOWASH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.48/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-205-TORTOISESH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.49/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-206-DESERTSAGE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.5/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-205-ORCHID) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.50/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-207-EXPLORE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.51/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-208-SUNFLARE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.52/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-209-AIAQUA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.53/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-210-ELEPHANT) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.54/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-211-TWILIGHTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.55/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-212-PINEAPPLE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.56/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-213-ALOHACAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.57/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-214-MINITROP) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.58/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-201-FLASHREFLE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.59/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-202-ORCHID) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.6/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-206-SPARROW) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.60/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-203-SPARROW) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.61/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-204-INDIGOWASH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.62/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-205-TORTOISESH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.63/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-206-DESERTSAGE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.64/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-207-EXPLORE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.65/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-208-SUNFLARE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.66/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-209-AIAQUA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.67/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-210-ELEPHANT) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.68/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-211-TWILIGHTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.69/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-212-PINEAPPLE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.7/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-207-INDIGOWASH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.70/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-213-ALOHACAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.71/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-214-MINITROP) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.72/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-201-TORTOISESH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.73/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-202-DESERTSAGE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.74/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-203-ORCHID) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.75/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-204-SPARROW) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.76/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-205-INDIGOWASH) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.77/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-206-SUNFLARE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.78/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-207-AIAQUA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.79/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-208-ELEPHANT) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.8/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-208-SUNFLARE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.80/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-209-TWILIGHTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.81/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-210-MINITROP) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.82/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-211-PINEAPPLE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.83/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-212-ALOHACAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.84/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-106-DUSTYMINT) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.85/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-106-DUSTYMINT) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.86/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-623-101-VX21) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.87/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-623-104-NIGHTSKYGE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.88/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-623-105-TRANSLUCNT) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.89/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-121-BIRDOFPARA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.9/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-209-AIAQUA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.90/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-103-GREYSCALE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02205.91/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-105-DRKASHCAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02206.1/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-103-GREYSCALE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02206.2/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-105-DRKASHCAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02206.3/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-103-GREYSCALE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02206.4/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-104-NIGHTSKYOX) (xk)
- Mã HS 42029290: D02206.5/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-105-DRKASHCAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02206.6/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-102-GREYSCALE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02206.7/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(có kèm bút chì)(10001-441-103-GREYSCALE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.1/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-107-CRESCENTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.10/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-116-MUDDEDMAUV) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.100/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-118-EUCLPTUSFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.101/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-119-HIBTROPLED) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.102/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-120-CRESCENTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.103/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-107-CRESCENTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.104/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-108-OLASHCCAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.106/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-110-DARKROSE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.109/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-113-BEGONIA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.11/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-117-MULTIQUEST) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.110/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-114-DIGITALTEL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.113/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-117-EUCLPTUSFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.114/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-635-118-HIBTROPLED) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.12/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-118-EUCLPTUSFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.13/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-119-HIBTROPLED) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.14/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-107-CRESCENTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.15/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-108-OLASHCCAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.16/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-109-JUNIPER) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.17/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-110-DARKROSE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.18/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-111-CARAMEL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.19/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-112-NIGHTSKYGE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.2/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-108-OLASHCCAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.20/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-113-BEGONIA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.21/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-114-DIGITALTEL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.22/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-115-GRAVITYGRY) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.23/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-116-MUDDEDMAUV) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.24/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-117-MULTIQUEST) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.25/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-118-EUCLPTUSFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.26/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-105-119-HIBTROPLED) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.27/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10001-441-104-OLASHCCAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.29/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10001-441-106-BEGONIA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.3/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-109-JUNIPER) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.31/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10001-441-108-EUCLPTUSFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.32/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10001-441-109-HIBTROPLED) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.33/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10001-441-110-CRESCENTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.4/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-110-DARKROSE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.5/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-111-CARAMEL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.6/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-112-NIGHTSKYGE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.67/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-106-CRESCENTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.69/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-108-JUNIPER) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.7/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-113-BEGONIA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.70/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-109-CARAMEL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.71/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-110-NIGHTSKYGE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.72/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-111-BEGONIA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.73/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-112-MUDDEDMAUV) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.74/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-632-113-EUCLPTUSFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.75/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-107-VX21) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.76/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-108-OLASHCCAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.77/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-109-JUNIPER) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.78/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-110-DARKROSE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.79/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-111-CARAMEL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.8/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-114-DIGITALTEL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.80/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-112-NIGHTSKYGE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.81/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-113-BEGONIA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.82/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-114-DIGITALTEL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.83/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-115-GRAVITYGRY) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.84/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-116-MUDDEDMAUV) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.85/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-117-MULTIQUEST) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.86/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-118-EUCLPTUSFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.87/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-119-HIBTROPLED) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.88/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-633-120-CRESCENTFL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.89/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-107-VX21) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.9/ Túi đựng viết làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(08160-041-115-GRAVITYGRY) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.90/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-108-OLASHCCAMO) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.91/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-109-JUNIPER) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.92/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-110-DARKROSE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.93/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-111-CARAMEL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.94/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-112-NIGHTSKYGE) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.95/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-113-BEGONIA) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.96/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-114-DIGITALTEL) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.97/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-115-GRAVITYGRY) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.98/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-116-MUDDEDMAUV) (xk)
- Mã HS 42029290: D02208.99/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(10002-634-117-MULTIQUEST) (xk)
- Mã HS 42029290: D04/B7/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da và da thuộc, lót vải giả nhung58x58x53mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: D07/B4/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da và da thuộc 87x58x26mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: D09/B2/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da và da thuộc 85x106x35mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: D11/B2/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da và da thuộc 85x106x35mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: D1308932V-001-DOVB205B-001/ Túi xách bằng vải UA FAVORITE GRAPHIC TOTE (51 x 35 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1308932V-041-DOVB205B-001/ Túi xách bằng vải UA FAVORITE GRAPHIC TOTE (51 x 35 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1308932V-819-DOVB205B-001/ Túi xách bằng vải UA FAVORITE GRAPHIC TOTE (51 x 35 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1312565-001-DOVB206-001/ Túi vải UA SHOE BAG (33 x 22 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1316577-001-DOVB206-001/ Túi vải UA SHOE BAG (34 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1316577-041-DOVB206-001/ Túi vải UA SHOE BAG (34 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1331451-001-DOVB206-001/ Ba lô vải UA COOL BACKPACK 26 (51 x 28 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1331451-040-DOVB206-001/ Ba lô vải UA COOL BACKPACK 26 (51 x 28 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1331452-001-DOVB206-001/ Ba lô vải UA COOL BACKPACK 30 (51 x 31 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1331452-040-DOVB206-001/ Ba lô vải UA COOL BACKPACK 30 (51 x 31 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1331551-001-DOVB206-001/ Ba lô vải UA BASEBALL YOUTH BACKPACK (45 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1331571-001-DOVB206-001/ Ba lô vải UA BASEBALL YOUTH BACKPACK (45 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1331571-002-DOVB206-001/ Ba lô vải UA BASEBALL YOUTH BACKPACK (45 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342585-001-DOVB206-001/ Ba lô vải UA TS BACKPACK (55 x 35 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342585-411-DOVB206-001/ Ba lô vải UA TS BACKPACK (55 x 35 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342586-001-DOVB206-001/ Ba lô vải UA TS BACKPACK TARP (50 x 31 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342586-411-DOVB206-001/ Ba lô vải UA TS BACKPACK TARP (50 x 31 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342587-410-DOVB206-001/ Ba lô vải UA TEAM BACKPACK FLAP (50 x 33 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342651-001-DOVB206-001/ Ba lô vải UA HUSTLE 4.0 BACKPACK (49 x 34 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342651-002-DOVB206-001/ Ba lô vải UA HUSTLE 4.0 BACKPACK (49 x 34 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342651-008-DOVB206-001/ Ba lô vải UA HUSTLE 4.0 BACKPACK (49 x 34 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342651-311-DOVB206-001/ Ba lô vải UA HUSTLE 4.0 BACKPACK (49 x 34 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342655-001-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE DUFFEL 4.0 XS (47 x 28 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342655-040-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE DUFFEL 4.0 XS (47 x 28 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342656-001-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE 4.0 DUFFLE SM (55 x 24 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342656-004-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE 4.0 DUFFLE SM (55 x 24 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342656-040-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE 4.0 DUFFLE SM (55 x 24 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342657-001-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE DUFFEL 4.0 MD (62 x 35 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342657-005-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE DUFFEL 4.0 MD (62 x 35 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342657-006-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE DUFFEL 4.0 MD (62 x 35 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342657-040-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE DUFFEL 4.0 MD (62 x 35 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1342658-040-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE DUFFEL 4.0 LG (74 x 29 x28) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1346689-040-DOVB206-001/ Túi xách bằng vải STORM SHOULDER BAG (43 x 40 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1350087-002-DOVB206-001/ Ba lô vải UA CONTENDER 2.0 BACKPACK (51 x 33 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1350089-001-DOVB206-001/ Ba lô vải UA GUARDIAN 2.0 BACKPACK (54 x 32 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1350089-010-DOVB206-001/ Ba lô vải UA GUARDIAN 2.0 BACKPACK (54 x 32 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1350091-001-DOVB206-001/ Ba lô vải UA HUEY 2.0 BACKPACK (53 x 32 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1352121-002-DOVB206-001/ Túi xách bằng vải UA FAVORITE METALLIC TOTE (49 x 36 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1352121-679-DOVB206-001/ Túi xách bằng vải UA FAVORITE METALLIC TOTE (49 x 36 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1352129-010-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA MIDI DUFFEL 2.0 (52 x 31 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1352129-585-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA MIDI DUFFEL 2.0 (52 x 31 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1354270-001-DOVB206-001/ Túi rút bằng vải UA BASEBALL SACKPACK (45 x 33) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1354270-410-DOVB206-001/ Túi rút bằng vải UA BASEBALL SACKPACK (45 x 33) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1354934-001-DOVB206-001/ Ba lô vải UA GAMEDAY 2.0 BACKPACK (50 x 33 x 26) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1354934-002-DOVB206-001/ Ba lô vải UA GAMEDAY 2.0 BACKPACK (50 x 33 x 26) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1354934-004-DOVB206-001/ Ba lô vải UA GAMEDAY 2.0 BACKPACK (50 x 33 x 26) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1354935-001-DOVB206-001/ Ba lô vải UA CONTAIN BACKPACK (47 x 30 x 26) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1354935-002-DOVB206-001/ Ba lô vải UA CONTAIN BACKPACK (47 x 30 x 26) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1354946-001-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE SIGNATURE DF (56 x 24 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1354946-403-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE SIGNATURE DF (56 x 24 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1355656-001-DOVB206-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA TS DUFFLE BAG TARP (54 x 31 x 29) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1359284-001-DOVB205A-001/ Ba lô vải UA PROJECT ROCK BRAHMA BP (47 x 32 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1359284-010-DOVB205A-001/ Ba lô vải UA PROJECT ROCK BRAHMA BP (47 x 32 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1363303-001-DOVB205D-001/ Túi vải đeo bụng UA WAIST BAG (28 x 16 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1363303-002-DOVB205D-001/ Túi vải đeo bụng UA WAIST BAG (28 x 16 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1363303-040-DOVB205D-001/ Túi vải đeo bụng UA WAIST BAG (28 x 16 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1363307-001-DOVB205D-001/ Túi vải đeo bụng UA LARGE WAIST BAG (40 x 22 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1363307-040-DOVB205D-001/ Túi vải đeo bụng UA LARGE WAIST BAG (40 x 22 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1363936-410-DOVB205B-001/ Túi rút bằng vải UA KEIO LAX SACKPACK (45 x 35) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1364039-001-DOVB205E-002/ Túi xách bằng vải UA GIANTS CAMO TOTE (54 x 37 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1364275-001-DOVB205B-001/ Túi vải đeo bụng UA WAIST BAG DFO (28 x 15 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D1364275-040-DOVB205B-001/ Túi vải đeo bụng UA WAIST BAG DFO (28 x 15 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: D14/B1/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da và da thuộc 107x107x38mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: D1963555/ TÚI XÁCH (VẢI CHÍNH NYLON) (xk)
- Mã HS 42029290: D20/B2/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da và da thuộc 225x52x23mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: D6511649/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: D6511650/ TÚI ĐEO BỤNG#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: D6511704/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: D6522003/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: D6522004/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: D6522005/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: D6522006/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: D6532000/ TÚI#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: D6532050/ TÚI XÁCH#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: D6532051/ TÚI#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: D6541900/ BA LO#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: D6541900/ TÚI ĐEO BỤNG#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: DA1924-010/ Túi mua sắm DA1924-010 size 13"Hx19"W X8"D/1587cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: DA1941-010/ Túi chúm miệng DA1941-010 size: 17"H x 13"W/794 cu in (xk)
- Mã HS 42029290: DAAL1625A-BLK-DOVB205B-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA UNDENIABLE DUFFEL II M (63 x 30 x 32.9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: DAAL1627-BLK-DOVB205B-001/ Ba lô vải UA UNDENIABLE BACK PACK (48 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: DAAL3707-BLK/RED-DOVB205B-001/ Ba lô vải UA HUSTLE BACKPACK II (34 x 49 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: DAAL3707-BLK-DOVB205B-001/ Ba lô vải UA HUSTLE BACKPACK II (34 x 49 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: DÂY ĐAI THẮT LƯNG CHO BỘ CÔNG CỤ, KHÔNG CÓ HIỆU,MODEL BEST0623,CHẤT LIỆU:600D OXFORD (nk)
- Mã HS 42029290: Dây đeo/141005500 (xk)
- Mã HS 42029290: DAYPACK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: Daypack/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: DAYPACK/ Túi xách vải Nylon (30.5 x 22 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: DAYSACK/ TÚI#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: DAYTON/ Ba lô vải hiệu Jackwolfskin (33cm x 47cm x15cm) (xk)
- Mã HS 42029290: DB353/ Túi xách DB-353 (xk)
- Mã HS 42029290: DB372/ Túi xách DB-372 (xk)
- Mã HS 42029290: DB377/ Túi xách DB-377 (xk)
- Mã HS 42029290: DB379/ Túi xách DB-379 (xk)
- Mã HS 42029290: DBPO-610-00/ túi khoen đóng miệng size to, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: DC_BACKPACK/ Túi balo Backpack 10L (xk)
- Mã HS 42029290: DC_COMPACT/ Balo ultra compact 10L kích thước 400X210mm (xk)
- Mã HS 42029290: DC_FIBAG/ Túi đựng giày (kích thước 467x400mm) (xk)
- Mã HS 42029290: DC_NFEL/ Túi Newfeel, kích thước 347x400mm (xk)
- Mã HS 42029290: DC003A/ Túi xách DC-003 (xk)
- Mã HS 42029290: DCPO-620-00/ Ví cầm tay hình các tập hợp hình học, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: DC-ST (nonwoven)/ Tui vai khong det Storebag (kich thuoc 450x550mm) (xk)
- Mã HS 42029290: DC-ST bag/ Túi Store Bag (kích thước 460x500mm) (xk)
- Mã HS 42029290: DD/ Túi PP dùng trong siêu thị- PP 100% RECYCLED WOVEN SHOPPING BAG (47 X 40 X 21 CM), in hình biển, không nhãn hiệu (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: DECOM BACKPACK 24L/ BA LÔ (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: DELTA HIP BAG S448.8U5/ Túi đeo bụng bằng vải kiểu DELTA HIP BAG S448.8U5 kích thước (cm) 50x16x8 (xk)
- Mã HS 42029290: DELTA NECK POUCH A826.8U5/ Túi xách bằng vải kiểu DELTA NECK POUCH A826.8U5 kích thước (cm) 16x18x3 (xk)
- Mã HS 42029290: DELTA RUCKSACK 86X4.8U5/ Túi xách bằng vải kiểu DELTA RUCKSACK 86X4.8U5 kích thước (cm) 34x45x15 (xk)
- Mã HS 42029290: DELTA SHOULDER BAG 72J3.8U5/ Túi xách bằng vải kiểu DELTA SHOULDER BAG 72J3.8U5 kích thước (cm) 32x34x6 (xk)
- Mã HS 42029290: DELTA SHOULDER POUCH 47B8.8U5/ Túi xách bằng vải kiểu DELTA SHOULDER POUCH 47B8.8U5 kích thước (cm) 12x17x5 (xk)
- Mã HS 42029290: DG443/ Túi xách DG-443 (xk)
- Mã HS 42029290: DG444/ Túi xách DG-444 (xk)
- Mã HS 42029290: DH419/ Túi xách DH-419 (xk)
- Mã HS 42029290: DH433/ Túi xách DH-433 (xk)
- Mã HS 42029290: DH437/ Túi xách DH-437 (xk)
- Mã HS 42029290: DH447/ Túi xách DH-447 (xk)
- Mã HS 42029290: DHPX1009ZA/X1 CASE/ Túi đựng máy tính (xk)
- Mã HS 42029290: DI6029-04-000-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: DI7698-84-003-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: DIGITAL HOLSTER 10 V2.0/ Túi xách (16x20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: DIGITAL HOLSTER 150/ Túi xách (19x41) cm (xk)
- Mã HS 42029290: DISPOSABLE GLOVE POUCH/ TÚI(Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: DMK-MBBKM16 (EC-218-20)/ Ba lô bằng vải chất liệu 100% polyester, KT:30*21*11cm, nhãn hiệu: Disney (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: DOCUMENT BELT DE LUXE/ Ví vải hiệu Jackwolfskin (28cm x 14cm x 2cm) (xk)
- Mã HS 42029290: DOCUMENT BELT RFID/ Ví vải (túi đeo bụng) hiệu Jackwolfskin (28cm x 14cm x2cm) (xk)
- Mã HS 42029290: DOCUMENT BELT/ Ví vải (ví đeo bụng) hiệu Jack Wolfskin (25 cm x 15 cm x 2cm) (xk)
- Mã HS 42029290: DOUBLE PISTOL CASE/ TÚI XÁCH(Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: DPTS-MBBKM13 (EC-002C-20)/ Ba lô bằng vải chất liệu 100% polyester, KT:47*35*6cm, nhãn hiệu: Disney (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: DR-1355-1/ Túi bịt đầu gậy đánh gôn (Size: 40X18CM) (xk)
- Mã HS 42029290: Drawstring Pack/ Túi xách vải hiệu Columbia (34cm x 45cm x 2cm) (xk)
- Mã HS 42029290: DROMSACK BP 21L/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: DROMSACK MESS BAG 14L/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: DROMSACK TOILET BAG 4L/ BOP (xk)
- Mã HS 42029290: DROMSACK TOTE BAG 14L/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: DROMSACK WEEKEND BAG 42L/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: DSLR BATTERY HOLDER 2/ Ví (10x8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: DT4823-BALÔ ĐEO CHÉO 100% POLYESTER, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: DUAL ADJUST MESSENGER/ TÚI XÁCH (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: DUCATI HYPERSTRADA/ Túi xách vải 100% Polyester (32x48x50)cm (xk)
- Mã HS 42029290: DUFFEL35/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: DUFFEL50/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: DUFFEL70/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: Duffle Wheel Bag/ Túi đựng bánh xe đạp thể thao (Size: 78x78x7 Cm); Hàng có nhãn hiệu BUDS. (xk)
- Mã HS 42029290: DZ9239- TÚI NHỎ NAM- 100% POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: E0013EC34-ESVB203-K5-001/ Tuí xách bằng vải TRANZPACK (52 x 34 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: E0024FE06-ESVB203-K3-001/ Ba lô vải FLOID TACT L (49 x 29 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: E00372D62-ESVB203-K2-001/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: E00424008-ESVB203-L2-001/ Túi đựng laptop bằng vải BLANKET M (36 x 26 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: E00717D62-ESVB203-K2-001/ Ví bằng vải OVAL SINGLE (22 x 9 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: E015/ BALO FR TRAIL E-RIDE M/L (color BLACK)/ PGC:843.5USD (xk)
- Mã HS 42029290: E020/ BALO FR LITERACE 10L/ PGC:407.5USD (xk)
- Mã HS 42029290: E021/ BALO FR LITERACE 2.0 S/ PGC:1006USD (xk)
- Mã HS 42029290: E022/ BALO FR ENDURO S/ PGC:361.4USD (xk)
- Mã HS 42029290: E023/ BALO FR ENDURO M/L (color LOAM-CARBON GREY)/ PGC:114.3USD (xk)
- Mã HS 42029290: E024/ BALO FR ENDURO BLACKLINE S/ PGC:272.4USD (xk)
- Mã HS 42029290: E025/ BALO FR ENDURO BLACKLINE M/L/ PGC: 500.00 USD (xk)
- Mã HS 42029290: E026/ BALO FR ENDURO BLACKLINE XL/ PGC:510USD (xk)
- Mã HS 42029290: E030/ BALO FR DAY ML (color CARBON GREY)/ PGC:622.4USD (xk)
- Mã HS 42029290: E031/ BALO FR PRO S/ PGC:777USD (xk)
- Mã HS 42029290: E032/ BALO FR PRO M/L (color CARBON GREY-CHILI RED)/ PGC:885USD (xk)
- Mã HS 42029290: E036/ BALO FR TRAIL S/ PGC:212.4USD (xk)
- Mã HS 42029290: E037/ BALO FR TRAIL M/L/ PGC:556USD (xk)
- Mã HS 42029290: E038/ BALO FR TRAIL BLACKLINE S/ PGC:201.2USD (xk)
- Mã HS 42029290: E039/ BALO FR TRAIL BLACKLINE ML/ PGC: 531.00USD (xk)
- Mã HS 42029290: E041/ BALO FR TRAIL UNLIMITED S19/ PGC:346.2USD (xk)
- Mã HS 42029290: E042/ BALO FR TRAIL UNLIMITED ML19/ PGC:606USD (xk)
- Mã HS 42029290: E043/ BALO FR TRAIL UNLIMITED XL19/ PGC:561.9USD (xk)
- Mã HS 42029290: E044/ BALO HIP PACK 3L/ PGC:400USD (xk)
- Mã HS 42029290: E046/ BALO HIP PACK PRO 3L/ PGC:1257.6USD (xk)
- Mã HS 42029290: E047/ BALO HIP PACK PRO 3L+ BLADDER/ PGC: 810.00 USD (xk)
- Mã HS 42029290: E053/ BALO STAGE 6L/ PGC:439USD (xk)
- Mã HS 42029290: E054/ BALO STAGE 6L + 2L BLADDER/ PGC:702.4USD (xk)
- Mã HS 42029290: E056/ BALO STAGE 12L TEAM/ PGC:1070USD (xk)
- Mã HS 42029290: E057/ BALO STAGE 18L (color LOAM-CARBON GREY)/ PGC:549USD (xk)
- Mã HS 42029290: E059/ BALO EXPLORER 26L/ PGC:268.4USD (xk)
- Mã HS 42029290: E061/ BALO EXPLORER 30L (color BLACK OLD VERSION)/ PGC:1068USD (xk)
- Mã HS 42029290: E064/ BALO CC 3L RACE + 2L BLADDER/ PGC:714.6USD (xk)
- Mã HS 42029290: E066/ BALO CC 6L/ PGC:883.8USD (xk)
- Mã HS 42029290: E067/ BALO CC 6L + 2L BLADDER/ PGC:240.3USD (xk)
- Mã HS 42029290: E070/ BALO CC 10L/ PGC:84.5USD (xk)
- Mã HS 42029290: E071/ BALO CC 16L/ PGC:1437.6USD (xk)
- Mã HS 42029290: E073/ BALO CC 10L + 2L BLADDER/ PGC:1677USD (xk)
- Mã HS 42029290: E074/ BALO NEO S/M/ PGC:175USD (xk)
- Mã HS 42029290: E075/ BALO NEO L/XL/ PGC:189USD (xk)
- Mã HS 42029290: E081/ BALO LINE 20L / PGC:1621.4USD (xk)
- Mã HS 42029290: E082/ BALO LINE 30L / PGC:1248USD (xk)
- Mã HS 42029290: E086/ BALO LINE 30L R.A.S/ PGC:458.2USD (xk)
- Mã HS 42029290: E088/ BALO LINE RAS W/PROTECTOR 32/ PGC:1860.6USD (xk)
- Mã HS 42029290: E089/ BALO PATROL 32L/ PGC:365.6USD (xk)
- Mã HS 42029290: E091/ BALO PATROL 40L/ PGC:587.1USD (xk)
- Mã HS 42029290: E092/ BALO PATROL 40L + HELMET HOLDER/ PGC:195.7USD (xk)
- Mã HS 42029290: E101/ BALO TRAIL PRO 16L S/M-TEAM/ PGC:534.6USD (xk)
- Mã HS 42029290: E102/ BALO TRAIL PRO 26L L/XL/ PGC:557.6USD (xk)
- Mã HS 42029290: E103/ BALO TRAIL PRO 10L S/M/ PGC:1217.5USD (xk)
- Mã HS 42029290: E106/ BALO RIDE 8+ 2L BLADDER/ PGC: 170.80 USD (xk)
- Mã HS 42029290: E107/ BALO RIDE 8/ PGC: 170.80 USD (xk)
- Mã HS 42029290: E108/ BALO RIDE 12+ 2L BLADDER/ PGC:1 13.90USD (xk)
- Mã HS 42029290: E109/ BALO RIDE 12/ PGC:1366.8USD (xk)
- Mã HS 42029290: E110/ BALO RIDE 16/ PGC:1620USD (xk)
- Mã HS 42029290: E111/ BALO FR GUIDE M/L/ PGC:1209.6USD (xk)
- Mã HS 42029290: E113/ TUI RACE BELT/ PGC:295USD (xk)
- Mã HS 42029290: E118/ TUI PHONE CASE XL/ PGC:72USD (xk)
- Mã HS 42029290: E120/ TUI MULTI FRAME PACK PACK S/ PGC: 1,500.00 USD (xk)
- Mã HS 42029290: E121/ TUI MULTI FRAME PACK PACK M/ PGC:132USD (xk)
- Mã HS 42029290: E122/ TUI TOPTUBE PACK-S/ PGC:320USD (xk)
- Mã HS 42029290: E123/ TUI HIP POUCH 1L (color BLACK)/ PGC:448USD (xk)
- Mã HS 42029290: E124/ TUI SEAT BAG TOUR M/ PGC:175USD (xk)
- Mã HS 42029290: E125/ TUI SEAT BAG TOUR L/ PGC:175USD (xk)
- Mã HS 42029290: E126/ TUI SEAT BAG S/ PGC:525USD (xk)
- Mã HS 42029290: E127/ TUI SEAT BAG M/ PGC: 2,250.00 USD (xk)
- Mã HS 42029290: E131/ TUI HIPPACK CAPTURE 7L/ PGC:540USD (xk)
- Mã HS 42029290: E145/ PHU KIEN THE THAO HELMET HOLDER/ PGC:120USD (xk)
- Mã HS 42029290: E-20/ Hộp đựng trang sức (xk)
- Mã HS 42029290: E32002671-Túi đựng hộp nhựa có mặt ngoài bằng vật liệu dệt-BAG-HAF100G3-GREEN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: E76B1731/ Balo vải Druckdatei Daybag, E76B1731, kích thước 53*36*16 CM (xk)
- Mã HS 42029290: E80000134 Túi đựng hộp thủy tinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt.LLG472Q1B- BAG- Emerald- QVC GERMANY.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: E80000137 Túi đựng hộp thủy tinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt.LLG472Q1B- BAG- Lime green- QVC GERMANY.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: E80000138 Túi đựng hộp thủy tinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt.LLG472Q1B- BAG- Berry- QVC GERMANY.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: E80000231 Túi đựng hộp thủy tinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt.LLG890Q1B- BAG- Hot Pink- QVC GERMANY.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: E80000232 Túi đựng hộp thủy tinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt.LLG890Q1B- BAG- Capri Blue- QVC GERMANY.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: EA5B74C89-ESVB203-L1-001/ Ba lô vải PADDED ZIPPL'R + (41 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EA5B74C90-ESVB203-L1-001/ Ba lô vải PADDED ZIPPL'R + (41 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EAGLEPAK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: EB2037-14A-PBK-EBVB205-001/ Túi xách du lịch bằng vải Mother Lode Crew Cooler (34 x 24 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EB2105-AQM-EBVB205-001/ Túi xách bằng vải Classic Large Pack-it-Flat Toiletry Kit (35 x 28 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EB2105-BLK-EBVB205-001/ Túi xách bằng vải Classic Large Pack-it-Flat Toiletry Kit (35 x 28 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EB2105-GAR-EBVB204-001/ Túi xách bằng vải Pack-it-Flat Large Toiletry Kit (35 x 28 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EB2105-TTN-EBVB204-001/ Túi xách bằng vải Pack-it-Flat Large Toiletry Kit (35 x 28 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EB2129-AQM-EBVB206-001/ Túi rút bằng vải Classic Shoe Sleeve 2pc Set (40 x 22) cm 2PCE/SET (xk)
- Mã HS 42029290: EB2129-BLK-EBVB206-001/ Túi rút bằng vải Classic Shoe Sleeve 2pc Set (40 x 22) cm 2PCE/SET (xk)
- Mã HS 42029290: EB2129-DNM-EBVB206-001/ Túi rút bằng vải Classic Shoe Sleeve 2pc Set (40 x 22) cm 2PCE/SET (xk)
- Mã HS 42029290: EBAGL (2020)/ Túi thể thao (size: 44 x 24 x 29Cm); Hàng có nhãn hiệu BROMPTON, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. (xk)
- Mã HS 42029290: EBG-01/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: EBG-02/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: EBG-04/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: ECHO/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: ED6876-ADVB203Z-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS EC WB (25 x 14 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ED6876-ADVB204Z-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS EC WB (25 x 14 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ED6876-ADVB204Z-002/ Túi vải đeo bụng ADIDAS EC WB (25 x 14 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ED6876-ADVB206Z-001/ Túi đeo bụng ADIDAS EC WB (25 x 14 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ED6877-ADVB203Z-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS EC ORG (25 x 18 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ED6877-ADVB204Z-002/ Túi đeo bằng vải ADIDAS EC ORG (25 x 18 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ED6877-ADVB206Z-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS EC ORG (25 x 18 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ED6877-ADVB206Z-002/ Túi đeo bằng vải ADIDAS EC ORG (25 x 18 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: Edge 26/ BA LÔ (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: Edge II 18/ BA LÔ (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: Edge II 22/ BA LÔ (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: EDISON/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PJEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PJEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PJEGIN/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PJEGKR/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PJEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PJEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PLEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PLEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PLEGIN/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PLEGKR/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PLEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PLEGUJ/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PLEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PPEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PPEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PPEGIN/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PPEGKR/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PPEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PPEGUJ/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BP610PPEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT510CBEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT510CBEGKR/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT510CBEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT510CBEGUJ/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT510CBEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT510CWEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT510CWEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT720PBEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT720PBEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT720PBEGUJ/ VỎ GIẢ DA GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT720PBEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT720PWEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT720PWEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PAEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PAEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PAEGUJ/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PAEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PJEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PJEGKR/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PJEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PJEGUJ/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PJEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PLEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PLEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PLEGUJ/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT860PLEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA MTB SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-BT870/ Vỏ giả da (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: EF-PA515TLEGUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG970CGEGWW/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG973CBEGRU/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG973CBEGWW/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG973CGEGJP/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG973CGEGWW/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG973CWEGRU/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG973CWEGWW/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG975CBEGRU/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG975CBEGWW/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG975CGEGWW/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG975CWEGRU/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG975CWEGWW/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG977CBEGWW/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG977CWEGWW/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA DẠNG NẮP GẬP (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CBEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CBEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CBEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CBEGUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CBEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CJEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CJEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CJEGUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CJEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CLEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CLEGKR/ VỎ GIẢ DA GIẢ DA CỦA DTDD (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CLEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CLEGUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CPEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CPEGUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG980CWEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CBEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CBEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CBEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CBEGUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CJEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CJEGIN/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CJEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CJEGUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CJEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CLEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CLEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CLEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CPEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CPEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CPEGUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CPEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG985CWEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG988CBEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG988CBEGJP/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG988CBEGKR/ VỎ GIẢ DA GIẢ DA CỦA DTDD (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG988CBEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG988CBEGUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG988CBEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG988CJEGEU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG988CJEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG988CJEGUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZG988CJEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN970CBEGKR/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN970CBEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN970CBEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN970CSEBUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN970CSEGKR/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CBEGBR/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CBEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CBEGKR/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CBEGRU/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CBEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CLEGKR/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CLEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CSEBUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CSEGCA/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CSEGKR/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CSEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CWEBUS/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: EF-ZN975CWEGWW/ VỎ GIẢ DA CỦA DTDD SAMSUNG (xk)
- Mã HS 42029290: Eja 58 WM/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Eja 58 WM/ BA LÔ(Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Eja 58 WS/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Eja 58 WS/ BA LÔ(Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Eja 58 WXS/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: EK00017FC271-ESVB204-L5-001/ Ví bằng vải LOANN (19 x 10 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00034A3631-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải OVAL XL SINGLE (22 x 11 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK0003721811-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00037222S1-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00037226W1-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00037227T1-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00037242X1-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00037277H1-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00037284Z1-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK000372B571-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00062026Y1-ESVB206-B5-001/ Ba lô vải PADDED PAK'R (40 x 31 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00062027T1-ESVB205-B3-001/ Ba lô vải PADDED PAK'R (40 x 31 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00070317T1-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải ROUND 12 (21 x 11 x 7) cm (12PCE/SET) (xk)
- Mã HS 42029290: EK00071723S1-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải OVAL SINGLE (22 x 9 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00071727T1-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải OVAL SINGLE (22 x 9 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK0007173631-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải OVAL SINGLE (22 x 9 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00071784Z1-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải OVAL SINGLE (22 x 9 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK000717B621-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải OVAL SINGLE (22 x 9 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK000717B991-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải OVAL SINGLE (22 x 9 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK000717C321-ESVB205-B3-001/ Ví bằng vải OVAL SINGLE (22 x 9 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK000717J561-ESVB205-B6-001/ Ví bằng vải OVAL SINGLE (22 x 9 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK000717J571-ESVB205-B6-001/ Ví bằng vải OVAL SINGLE (22 x 9 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK00076726Y1-ESVB206-B5-001/ Ba lô vải OUT OF OFFICE (44 x 35 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK074C89-ESVB203-L1-001/ Túi vải đeo bụng SPRINGER (23 x 15 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK074C90-ESVB203-L1-001/ Túi vải đeo bụng SPRINGER (23 x 15 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK371008-ESVB203-L1-002/ Ví bằng vải CREW SINGLE (14 x 11 x 2.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK371181-ESVB203-L1-002/ Ví bằng vải CREW SINGLE (14 x 11 x 2.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK37126W-ESVB203-L1-002/ Ví bằng vải CREW SINGLE (14 x 11 x 2.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK37184Z-ESVB203-L1-002/ Ví bằng vải CREW SINGLE (14 x 11 x 2.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK372008-ESVB203-L1-002/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK372181-ESVB203-L1-002/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK372363-ESVB203-L1-002/ Ví bằng vải BENCHMARK SINGLE (19 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK423008-ESVB203-L2-001/ Túi đựng laptop bằng vải BLANKET S SINGLE (32 x 24 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK620C34-ESVB203-L1-002/ Ba lô vải PADDED PAK'R (40 x 31 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK620C35-ESVB203-L1-002/ Ba lô vải PADDED PAK'R (40 x 31 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK620C36-ESVB203-L1-002/ Ba lô vải PADDED PAK'R (40 x 31 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK620C38-ESVB203-L1-002/ Ba lô vải PADDED PAK'R (40 x 31 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK620C90-ESVB203-L1-001/ Ba lô vải PADDED PAK'R (40 x 31 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK767C89-ESVB203-L1-001/ Ba lô vải OUT OF OFFICE (44 x 35 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EK767C90-ESVB203-L1-001/ Ba lô vải OUT OF OFFICE (44 x 35 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ELI01P/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy mỏng 57x57x55mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: EM FC1080-A7/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng vải 35% polyester 65% nylon, nhãn hiệu Easymate,kt:140x105mm (xk)
- Mã HS 42029290: EM FC1080-B5/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng vải 35% polyester 65% nylon, nhãn hiệu Easymate,kt:290x220mm (xk)
- Mã HS 42029290: EM FC1080-B6/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng vải 35% polyester 65% nylon, nhãn hiệu Easymate,kt:,195x150mm (xk)
- Mã HS 42029290: EM FC2330-A5/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng vải 100% Nylon, nhãn hiệu Easymate, kt:250x180mm (xk)
- Mã HS 42029290: EM FC2330-B5/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng vải 100% Nylon, nhãn hiệu Easymate,kt:300x220mm (xk)
- Mã HS 42029290: EM FC4100-A5/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng vải 35% polyester 65% nylon, nhãn hiệu Easymate,kt:250x180mm (xk)
- Mã HS 42029290: EM FC4100-B6/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng vải 35% polyester 65% nylon, nhãn hiệu Easymate,kt:200x150mm (xk)
- Mã HS 42029290: EM FC4100-B8/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng vải 35% polyester 65% nylon, nhãn hiệu Easymate,kt:120x90mm (xk)
- Mã HS 42029290: EM Y204213/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng vải 55% Nylon 45% PVC, nhãn hiệu Easymate; kt: L130 x H180mm (xk)
- Mã HS 42029290: EMFC1080- A4/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng Vải 35% polyester 65% nylon, nhãn hiệu Easymate kt:340x250mm (xk)
- Mã HS 42029290: EMFC1143-A5/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng Vải 95% Nylon 5% PU;Vải 100% Nylon,'nhãn hiệu Easymate,KT:360x270mm (xk)
- Mã HS 42029290: EMFC1143-F4/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng Vải 95% Nylon 5% PU;Vải 100% Nylon,'nhãn hiệu Easymate,KT:,400x290mm (xk)
- Mã HS 42029290: EMFC36200/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng-100% EVA Fabric,nhãn hiệu Easymate KT:H240 x L340 x D100mm (xk)
- Mã HS 42029290: EMFC36300/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng-100% EVA Fabric,nhãn hiệu Easymate; KT:H365 x L270 xD110mm (xk)
- Mã HS 42029290: EMFC4100-B5/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng vải 35% Polyester W65% Nylon tráng nhựa, KT300x220mm, nhãn hiệu Easymate (xk)
- Mã HS 42029290: EMFC4100-B6.5/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng vải 35% Polyester W65% Nylon tráng nhựa, KT200x100mm, nhãn hiệu Easymate (xk)
- Mã HS 42029290: EMFC800911/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng-100%poly,55%Polyester W45% PVC, tấm cách nhiệt PVC,nhãn hiệu Easymate;KT:H90 x L110mm (xk)
- Mã HS 42029290: EMFC9660-A4/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng Vải 100% Nylon, nhãn hiệu Easymate;KT:350x250mm (xk)
- Mã HS 42029290: EMFC9660-A5/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng Vải 100% Nylon, nhãn hiệu Easymate.KT:250x180mm (xk)
- Mã HS 42029290: EMPC204519/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng-Vải 55% Nylon W45%PVC,nhãn hiệu Easymate;KT:H110xL190xD45mm (xk)
- Mã HS 42029290: EMPC521312/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng-100% EVA Fabric,nhãn hiệu Easymate; KT:H130xL210xD45mm (xk)
- Mã HS 42029290: EMPC8004/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng-100%poly,55%Polyester W45% PVC,nhãn hiệu Easymate; KT:H260 x L355 x D30mm (xk)
- Mã HS 42029290: EMS HOLDER/ Túi xách vải 100% Nylon (5 x 3 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EMS POUCH LG/ Túi xách vải 100% Nylon (15.5 x 5 x 14.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EMS POUCH MD/ Túi xách vải 100% Nylon (13.5 x 3.5 x 12.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ENGAGE/ Túi xách vải 100% Nylon (38x26x14)cm (xk)
- Mã HS 42029290: EPIC2020-01-405-EPVB206-002/ Túi xách bằng vải Epic 2020 Feminine Tote, Nylon (44 x 36 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EPIC2020-02-374-EPVB206-002/ Túi xách bằng vải Epic 2020 Gender Neutral Tote, Nylon (39 x 36 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EPIC2020-02-435-EPVB206-002/ Túi xách bằng vải Epic 2020 Gender Neutral Tote, Poly (39 x 36 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EPIC2020-02-437-EPVB206-002/ Túi xách bằng vải Epic 2020 Gender Neutral Tote, Poly (39 x 36 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: EQUATOR TREK 65/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: EQUATOR TREK/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: ER RING BELT (98259)/ Dây rời L 40.5 cm (Phụ kiện túi xách) (N20A) (xk)
- Mã HS 42029290: ERA/ BALO ERA (xk)
- Mã HS 42029290: ERG013/ Túi Affenzahn Small Friend- NEON PACK (xk)
- Mã HS 42029290: ERG014/ Túi Affenzahn Large Friend NEON PACK (xk)
- Mã HS 42029290: ERG016/ Ba lô ERGOBAG small Kids Backpack (xk)
- Mã HS 42029290: ERG017/ Ba lô ERGOBAG large Kids Backpack (xk)
- Mã HS 42029290: ERG018/ Túi Affenzahn SMALL FRIENDS (xk)
- Mã HS 42029290: ERG019/ Túi Affenzahn LARGE FRIENDS (xk)
- Mã HS 42029290: ERG05/ Túi Affenzahn PENCILCASE (xk)
- Mã HS 42029290: ERG06/ Túi Affenzahn Hipbag (xk)
- Mã HS 42029290: ERG07/ Túi Affenzahn Purse (xk)
- Mã HS 42029290: ERG08/ Túi Affenzahn Gymbag (xk)
- Mã HS 42029290: ESC-64 CASE/ Túi đựng máy bộ đàm (xk)
- Mã HS 42029290: Escape Flight 36/ BA LÔ (vải chính Polyester, Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Escape Flight Pro 40/ BA LÔ (vải chính Polyester, Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Escape Tour 55+15/ BA LÔ (vải chính Polyester, Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Escape Tour ND50+15/ BA LÔ (vải chính Polyester, Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Escape Trek 60-70 L-XL/ BA LÔ (vải chính Polyester, Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Escape Trek 60-70 M-L/ BA LÔ (vải chính Polyester, Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Escape Trek ND50-60 S-M/ BA LÔ (vải chính Polyester, Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: ET CETERA M/ Túi xách vải 100% Nylon (22 X 18 X 3)cm- TAMRAC (xk)
- Mã HS 42029290: ET CETERA S/ Túi xách vải 100% Nylon (23 X 12 X 3)cm- TAMRAC (xk)
- Mã HS 42029290: ET CETERA XS/ Túi xách vải 100% Nylon (18 X 12 X 3)cm- TAMRAC (xk)
- Mã HS 42029290: EVE CIRCUS/ BALO EVE CIRCUS (xk)
- Mã HS 42029290: EVE PLANES/ BALO EVE PLANES (xk)
- Mã HS 42029290: EVERYDAY BACKPACK 15L ZIP V2/ Ba lô vải (xk)
- Mã HS 42029290: EVERYDAY BACKPACK 20L V2/ Ba lô vải (xk)
- Mã HS 42029290: EVERYDAY BACKPACK 30L V2/ Ba lô vải (xk)
- Mã HS 42029290: EVERYDAY SLING 10L V2/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42029290: EVERYDAY SLING 3L V2/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42029290: EVERYDAY SLING 6L V2/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42029290: Evo Blaze X-Bag/ TÚI (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: EX Street Zen/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: Exos 48 LG/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Exos 48 MD/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Exos 48 SM/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Exos 58 LG/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Exos 58 MD/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Exos 58 SM/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: EXP-930002933001/ TÚI THẮT LƯNG- RUBY OLYMPIA (xk)
- Mã HS 42029290: EXP-930002933002/ TÚI THẮT LƯNG- RUBY OLYMPIA (xk)
- Mã HS 42029290: EXPANDABLE WINGED DUFFEL/ TÚI XÁCH (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Expedition Kitbag 120/ TÚI XÁCH (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: Expedition Kitbag 50/ TÚI XÁCH (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: Expedition Kitbag 80/ TÚI XÁCH (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: EXPLOLER TOTE BAG TAICHI/ TÚI XÁCH#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: EXPLOLER WAIST BAG TAICHI/ TÚI ĐEO BỤNG#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: EXPLORER DAYSACK 150D RIP STOP/ TÚI#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: EXPLORER TOTE BAG/ TÚI XÁCH#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: EXPLORER WAIST BAG/ TÚI ĐEO BỤNG#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: EXPLORER/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: F07-1922-05000/ Balo, bằng vải, Style BDDRA1797, Đơn giá gia công 13.61 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42029290: F1715BA1200U/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F1815BA1814U/15/ Vali (xk)
- Mã HS 42029290: F1815BA1815U/15/ Vali (xk)
- Mã HS 42029290: F1901RN0005/ Ba lô bằng vải kiểu F1901RN0005 kích thước (cm) 17x32x51 (xk)
- Mã HS 42029290: F1902NI0004/ Ba lô bằng vải kiểu F1902NI0004 kích thước (cm) 18x31x49 (xk)
- Mã HS 42029290: F19-1902-53000/ Balo, bằng vải, Style WHH20F1017AS17, Đơn giá gia công 6.85 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42029290: F19942/ BÓP VÍ (xk)
- Mã HS 42029290: F1H/ BA LÔ,nhãn hiệu Eberlestock kích cỡ 55x30 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0045/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0045 kích thước (cm) 1x18x22 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0045STRINGS/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0045STRINGS kích thước (cm) 1x18x22 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0046/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0046 kích thước (cm) 1x18x22 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0046STRINGS/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0046STRINGS kích thước (cm) 1x18x22 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0048/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0048 kích thước (cm) 1x18x22 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0049/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0049 kích thước (cm) 23x30x36 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0050/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0050 kích thước (cm) 1x18x22 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0051/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0051 kích thước (cm) 9x21x26 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0053/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0053 kích thước (cm) 9x14x35 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0054/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0054 kích thước (cm) 13x20x31 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0055/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0055 kích thước (cm) 4x11x17 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0056/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0056 kích thước (cm) 9x14x35 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0057/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0057 kích thước (cm) 1x18x22 (xk)
- Mã HS 42029290: F2002XP0058/ Túi xách bằng vải kiểu F2002XP0058 kích thước (cm) 1x18x22 (xk)
- Mã HS 42029290: F2015BA1003COT/15/ Túi rút (xk)
- Mã HS 42029290: F2015BA1201U/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F2015BA1202U/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F2015BA1203U/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F2015LHAF001BA/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F2015LHBM001BA/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F2015LHJT001BA/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F2015LHMU001BA/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F2015LHMU004BA/15/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: F2015LHRM001BA/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F2015LHRM004BA/15/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: F2015SMUBA1113U/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F203CSIUB23/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F203CSIUB24/15/ Túi xách đeo ở bụng (xk)
- Mã HS 42029290: F203CSIUB33/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F203CSPUB05/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F203CSPUB06/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F20AOBA303/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: F20AOBA304/15/ Túi xách đeo chéo (xk)
- Mã HS 42029290: F20AOBA305/15/ Túi xách đeo ở bụng (xk)
- Mã HS 42029290: F9594/ Túi xách (size: 25x32cm) (xk)
- Mã HS 42029290: F9595/ Túi xách (size: 27x16cm) (xk)
- Mã HS 42029290: F9596/ Túi xách (size: 22x32cm) (xk)
- Mã HS 42029290: F9597/ Túi xách (size: 18x27cm) (xk)
- Mã HS 42029290: F9598/ Túi xách (size: 30x34cm) (xk)
- Mã HS 42029290: F9599/ Túi xách (size: 26x42cm) (xk)
- Mã HS 42029290: FALKETIND 35L PACK / BA LÔ#VAI NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: FASTPACK 20 M/L/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FASTPACK 20 S/M/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FASTPACK 30 M/L/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FASTPACK 40 M/L/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FASTPACKHER 20 X/S/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FASTPACKHER 30 X/S/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FBH/ TÚI (F250 2.0 BLUE HANDHELD (PART)) (xk)
- Mã HS 42029290: FBPB/ TÚI (ESSENTIAL BOTTLE PACK BLACK (PART)) (xk)
- Mã HS 42029290: FELCOCARRYINGSYSTEM/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FELCOSPAREPARTHOLSTER/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FELCOSPAREPARTSMALLBAG/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FI3033- TÚI ĐỰNG GIÀY NAM- 100% POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FIELD BAG/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: FIELD POUCH/ Túi vải (xk)
- Mã HS 42029290: FILTER HIVE MINI/ Túi xách (18.5x18.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FILTER HIVE/ Túi xách (19x10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FIRSTAIDKIT/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FIRSTAIDKITACTIVE/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FIRSTLIGHT 20L/ Ba lô (29x54) cm (xk)
- - Mã HS 42029290: FIRSTLIGHT 30L/ Ba lô (35x56) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FJ4441- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FJ4441-ADVB204-001/ Ba lô vải ADIDAS 4ATHLTS BP (48 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FJ4441-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS 4ATHLTS BP (48 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FJ4441-ADVB205-002/ Ba lô vải ADIDAS 4ATHLTS BP (48 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FJ4458- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FL3716- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FL3716-ADVB203Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FL3716-ADVB204Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FL3716-ADVB206Z-002/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FL5401-RBVB205-002/ Túi xách du lịch bằng vải REEBOK CL CORE DUFFLE (43 x 14 x 25) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FL9616-ADVB205-001/ Ba lô mini bằng vải ADIDAS BP MINI (21 x 15 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FL9652-BALÔ 100% POLYESTER, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: FLASH 18 PRINT/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: FLASH 18/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: FLASH 22 PRINT/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: FLASH 22/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: FLASH 55 MEN/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: FLASH 55 WOMEN/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: FLASH BANG POUCH/ TÚI(Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FLEX ADMIN POUCH/ TÚI (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FLEX CAPACITOR 25-40 WITH M/L WB/ BA LÔ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: FLEX CAPACITOR 40-60 M/L WITH M/L WB/ BA LÔ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: FLEX CAPACITOR 60-75 WITH M/L WB/ BA LÔ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: FLEX DBL AR MAG POUCH/ TÚI (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FLEX DBL PISTOL MAG POUCH/ TÚI (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FLEX DROP POUCH/ TÚI (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FLEX LUMBAR 3-6L/ TÚI ĐEO BỤNG (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FLEX LUMBAR 7-10L/ TÚI ĐEO BỤNG (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FLEX RADIO POUCH/ TÚI (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: FLIGHTCOVER60/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FLIGHTCOVER90/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FLYT12SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FLYT14/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FLYT18SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FLYT20/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FLYWEIGHT DUFFEL/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: FLYWEIGHT LUMBAR/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: FLYWEIGHT PACK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: FM1276-BALÔ 100% POLYESTER, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: FM4215- TÚI NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FM4221- TÚI NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FM6907-BALÔ 100% POLYESTER, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: FN1477-BALÔ 100% POLYESTER, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: FOLD OVER BACKPACK/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Forager Pocket Large/ Túi nhỏ (xk)
- Mã HS 42029290: Forager Pocket Small/ Túi nhỏ (xk)
- Mã HS 42029290: FORENKLA XL duffle bag on wheels/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: FOS008/INS/ Giá trưng bày trang sức bọc vải giả nhung 93x93mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: FOS009/INS/ Giá trưng bày trang sức bọc vải giả nhung 93x93mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: FOS800001-02E-OAVB204B-001/ Túi xách du lịch CAN'T LEAVE WITHOUT DUFFLE (48 x 27 x 25) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900017-02E-OAVB205-006/ Ba lô vải OUTDOOR BACKPACK (44 x 30 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900028-02E-OAVB205-006/ Ba lô vải OUTDOOR DUFFLE BAG (43 x 34 x 27) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900032-02E-OAVB205-001/ Túi vải đeo bụng OUTDOOR BEAUTY CASE (24 x 13 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900056-7DG-OAVB204B-001/ Túi xách du lịch bằng vải STREET DUFFLE BAG 2.0 (49 x 27 x 27) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900069-02E-OAVB206-002/ Ba lô vải TRAVEL BACKPACK (44 x 31 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900073-6DG-OAVB204B-001/ Ba lô vải STREET BACKPACK 2.0 (43 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900073-7DG-OAVB204B-001/ Ba lô vải STREET BACKPACK 2.0 (43 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900073X-02E-OAVS204A-002/ Ba lô vải STREET BACKPACK 2.0 (43 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900073X-22Y-OAVS204A-002/ Ba lô vải STREET BACKPACK 2.0 (43 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900073X-9H1-OAVS204A-002/ Ba lô vải STREET BACKPACK 2.0 (43 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900280-02H-OAVB204B-001/ Ví đựng card visit ENDURO WALLET (11 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900280-4SH-OAVB204B-001/ Ví đựng card visit bằng vải ENDURO WALLET (11 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900280-6RM-OAVB204B-001/ Ví đựng card visit bằng vải ENDURO WALLET (11 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900280X-02E-OAVS204A-002/ Ví đựng card visit bằng vải ENDURO WALLET (11 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900280X-86L-OAVS204A-002/ Ví đựng card visit bằng vải ENDURO WALLET (11 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900292-02E-OAVB205-003/ Ba lô vải MULTIPOCKET BACKPACK (51 x 32 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900293-02E-OAVB205-005/ Ba lô vải URBAN RUCK PACK (50 x 32 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900293-86W-OAVB205-002/ Ba lô vải URBAN RUCK PACK (50 x 32 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900296-02H-OAVB204B-001/ Túi vải đeo bụng ENDURO BELT BAG (41 x 22 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900296-6RM-OAVB204B-001/ Túi đeo bụng ENDURO BELT BAG (41 x 22 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900296X-02E-OAVS204A-002/ Túi vải đeo bụng ENDURO BELT BAG (41 x 22 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900296X-86L-OAVS204A-002/ Túi vải đeo bụng ENDURO BELT BAG (41 x 22 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900297-02H-OAVB204B-001/ Túi đeo ENDURO SMALL SHOULDER BAG (17 x 13 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900297-4SH-OAVB204B-001/ Túi đeo bằng vải ENDURO SMALL SHOULDER BAG (17 x 13 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900297-6RM-OAVB204B-001/ Túi đeo bằng vải ENDURO SMALL SHOULDER BAG (17 x 13 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900297X-02E-OAVS204A-002/ Túi đeo bằng vải ENDURO SMALL SHOULDER BAG (17 x 13 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900297X-86L-OAVS204A-002/ Túi đeo bằng vải ENDURO SMALL SHOULDER BAG (17 x 13 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900299-02H-OAVB204B-001/ Túi đeo bằng vải ENDURO 2.0 SHOULDER BAG (25 x 20 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900299-4SH-OAVB204B-001/ Túi đeo ENDURO 2.0 SHOULDER BAG (25 x 20 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900299-6RM-OAVB204B-001/ Túi đeo bằng vải ENDURO 2.0 SHOULDER BAG (25 x 20 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900300-02H-OAVB204B-001/ Túi vải ENDURO BEAUTY CASE (24 x 13 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900300-4SH-OAVB204B-001/ Túi vải ENDURO BEAUTY CASE (24 x 13 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900300-6RM-OAVB204B-001/ Túi vải ENDURO BEAUTY CASE (24 x 13 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900300X-02E-OAVS204A-002/ Túi vải ENDURO BEAUTY CASE (24 x 13 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900300X-86L-OAVS204A-002/ Túi vải ENDURO BEAUTY CASE (24 x 13 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900301-02H-OAVB204B-001/ Túi xách du lịch ENDURO 2.0 DUFFLE BAG (47 x 26 x 25) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900301-6RM-OAVB204B-001/ Túi xách du lịch bằng vải ENDURO 2.0 DUFFLE BAG (47 x 26 x 25) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900301X-86L-OAVS204A-002/ Túi xách du lịch bằng vải ENDURO 2.0 DUFFLE BAG (47 x 26 x 25) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900302-02H-OAVB204B-001/ Ba lô vải ENDURO 25LT 3.0 (47 x 32 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900302-4SH-OAVB204B-002/ Ba lô ENDURO 25LT 3.0 (47 x 32 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900302-6RM-OAVB204B-001/ Ba lô vải ENDURO 25LT 3.0 (47 x 32 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900302X-02E-OAVS204A-002/ Ba lô vải ENDURO 25LT 3.0 (47 x 32 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900302X-86L-OAVS204A-002/ Ba lô vải ENDURO 25LT 3.0 (47 x 32 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900303-02H-OAVB204B-001/ Ba lô vải ENDURO 2.0 BIG BACKPACK (50 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900303-4SH-OAVB204B-001/ Ba lô vải ENDURO 2.0 BIG BACKPACK (50 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900303-6RM-OAVB204B-001/ Ba lô ENDURO 2.0 BIG BACKPACK (50 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900303X-02E-OAVS204A-002/ Ba lô vải ENDURO 2.0 BIG BACKPACK (50 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900303X-86L-OAVS204A-002/ Ba lô vải ENDURO 2.0 BIG BACKPACK (50 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900396-02E-OAVB206-002/ Túi vải đeo bụng ICON BELT BAG 2.0 (34 x 18 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900410-02E-OAVB204C-001/ Túi đeo bằng vải CROSSOVER IPAD CASE (21 x 17 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900410-26C-OAVB204C-001/ Túi đeo bằng vải CROSSOVER IPAD CASE (21 x 17 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900461-02E-OAVB204B-001/ Ba lô CORDURA BACKPACK 2 (44 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900461-6DG-OAVB204B-003/ Ba lô vải CORDURA BACKPACK 2 (44 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900461-7MM-OAVB204B-003/ Ba lô vải CORDURA BACKPACK 2 (44 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900461-86L-OAVB204B-004/ Ba lô vải CORDURA BACKPACK 2 (44 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900462-02E-OAVB204B-001/ Ba lô CORDURA BACKPACK 1 (43 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900462-6DG-OAVB204B-005/ Ba lô vải CORDURA BACKPACK 1 (43 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900462-7MM-OAVB204B-004/ Ba lô vải CORDURA BACKPACK 1 (43 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900462-86L-OAVB204B-004/ Ba lô vải CORDURA BACKPACK 1 (43 x 31 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900463-02E-OAVB204B-001/ Ba lô NYLON BACKPACK (41 x 29 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900463-86L-OAVB204B-005/ Ba lô vải NYLON BACKPACK (41 x 29 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900464-02E-OAVB204B-001/ Túi xách du lịch BIG DUFFLE BAG (59 x 33 x 33) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900464-7MM-OAVB204B-004/ Túi xách du lịch bằng vải BIG DUFFLE BAG (59 x 33 x 33) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900465-02E-OAVB204B-001/ Túi xách du lịch MEDIUM DUFFLE BAG (49 x 29 x 28) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900465-7MM-OAVB204B-003/ Túi xách du lịch bằng vải MEDIUM DUFFLE BAG (49 x 29 x 28) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900465-86L-OAVB204B-003/ Túi xách du lịch bằng vải MEDIUM DUFFLE BAG (49 x 29 x 28) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900466-02E-OAVB204B-001/ Túi xách du lịch SMALL DUFFLE BAG (44 x 23 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900466-7MM-OAVB204B-003/ Túi xách du lịch bằng vải SMALL DUFFLE BAG (44 x 23 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900466-86L-OAVB204B-004/ Túi xách du lịch bằng vải SMALL DUFFLE BAG (44 x 23 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900472X-02E-OAVS204A-002/ Túi vải đeo bụng STREET BELT BAG 2.0 (27 x 14 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900472X-22Y-OAVS204A-002/ Túi vải đeo bụng STREET BELT BAG 2.0 (27 x 14 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900472X-9H1-OAVS204A-002/ Túi vải đeo bụng STREET BELT BAG 2.0 (27 x 14 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900473X-02E-OAVS204A-002/ Túi đựng lap top bằng vải STREET LAPTOP CASE 2.0 (38 x 27 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900473X-22Y-OAVS204A-002/ Túi đựng lap top bằng vải STREET LAPTOP CASE 2.0 (38 x 27 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900473X-9HU-OAVS204A-002/ Túi đựng lap top bằng vải STREET LAPTOP CASE 2.0 (38 x 27 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900475X-02E-OAVS204A-002/ Túi vải OUTDOOR SHOE TOTE (36 x 21 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900477X-02E-OAVS204A-002/ Ba lô vải TRAVEL BACKPACK (47 x 33 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900481X-02E-OAVS204A-002/ Túi vải đeo bụng FOAM BELT BAG (30 x 17 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900482X-02E-OAVS204A-002/ Ba lô vải FOAM BACKPACK 2 (51 x 30 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900484X-02E-OAVS204A-002/ Ba lô vải SUSTAINABLE BACKPACK (52 x 31 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900484X-70U-OAVS204A-002/ Ba lô vải SUSTAINABLE BACKPACK (52 x 31 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900485X-02E-OAVS204A-001/ Túi vải đeo bụng SUSTAINABLE BODY BAG (23 x 16 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900485X-70U-OAVS204A-002/ Túi vải đeo bụng SUSTAINABLE BODY BAG (23 x 16 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900486X-02E-OAVS204A-002/ Túi đeo bằng vải SUSTAINABLE BELT BAG (39 x 22 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900486X-70U-OAVS204A-002/ Túi đeo bằng vải SUSTAINABLE BELT BAG (39 x 22 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900488X-02E-OAVS204A-002/ Túi xách du lịch bằng vải WEEKEND DUFFLE 2 (50 x 39 x 30) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900488X-9H1-OAVS204A-002/ Túi xách du lịch bằng vải WEEKEND DUFFLE 2 (50 x 39 x 30) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900490X-02E-OAVS204A-002/ Túi vải đeo bụng PACKABLE BACKPACK/ BELT BAG (29 x 24 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900552X-02E-OAVS204A-002/ Ba lô vải STREET 2.0 SKATE BACKPACK (47 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900552X-22Y-OAVS204A-002/ Ba lô vải STREET 2.0 SKATE BACKPACK (47 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900552X-9H1-OAVS204A-002/ Ba lô vải STREET 2.0 SKATE BACKPACK (47 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900559X-02E-OAVS204A-002/ Túi vải đeo bụng BELT BAG (43 x 19 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOS900559X-70U-OAVS204A-002/ Túi vải đeo bụng BELT BAG (43 x 19 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FOX30/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FOX30/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FOX40/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FPN00263/202/ Túi xách bằng vải VET HorsBag 3.0 (Incl.ChargerBag&cover Bag), FPN00263/202, kích thước 52.5*43.5*20 CM (xk)
- Mã HS 42029290: FPN00263-482/ Túi vải VET ChargerBag 3.0, FPN00263-482, kích thước 12*20 CM (xk)
- Mã HS 42029290: FR9723- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FRANCHISE TARP BACKPACK/ Ba lô vải hiệu Superdry (34cm x 47cm x 18cm) (xk)
- Mã HS 42029290: FRANCO/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: FRBB-M/ TÚI (FITTED RACE BELT BLACK MEDIUM) (xk)
- Mã HS 42029290: FRBBS/ TÚI (FITTED RACE BELT BLACK SMALL) (xk)
- Mã HS 42029290: FREERIDER28SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FREERIDER30/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FREERIDERLITE18SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FREERIDERLITE20/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FREERIDERPRO32SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FREERIDERPRO34/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FRICTION BELT/ QUAI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: FS0155- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FS8359-ADVB203A-001/ Ba lô vải ADIDAS 4ATHLTS BP (48 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FS8359-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS 4ATHLTS BP (48 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FT6123-RBVB205-002/ Túi vải đeo bụng REEBOK CL FO WAISTBAG (29 x 14 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FT6125-RBVB204-001/ Ba lô vải REEBOK CL FO BACKPACK (43 x 30 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FT6125-RBVB205-001/ Ba lô vải REEBOK CL FO BACKPACK (43 x 30 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FT6125-RBVB206-001/ Ba lô vải REEBOK CL FO BACKPACK (43 x 30 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: FT6126-RBVB205-001/ Túi xách bằng vải REEBOK CL FO DUFFLE (43 x 26 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ftblNXT Backpack 35l/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: ftblNXT Backpack 40l/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: ftblNXT Backpack/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: ftblNXT Medium Bag/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: ftblNXT Portable/ TÚI (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: ftblPLAY Medium Bag/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: ftblPLAY Small Bag/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: FULL MOON/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA21SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA22SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA23/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA24/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA24SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA25SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA26/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA26SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA27/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA28/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA28SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA29EL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA30/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA30SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA32/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA34/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURA34EL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURAAIRTREK45+10SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURAAIRTREK50+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURAAIRTREK55+10SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURAAIRTREK60+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURAPRO34SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURAPRO36/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURAPRO38SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURAPRO40/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURAPRO42EL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURAVARIO45+10SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FUTURAVARIO50+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: FW-1355-1/ Túi bịt đầu gậy đánh gôn (Size: 33X14CM) (xk)
- Mã HS 42029290: FZ00010864-600 POUCH/ Túi rút (xk)
- Mã HS 42029290: FZ00010864-900 POUCH/ Túi rút (xk)
- Mã HS 42029290: G00074I99-ESVS204-B1-001/ Túi vải đeo bụng SPRINGER (23 x 15 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: G0026FJ09-ESVS204-B1-001/ Túi vải đeo bụng SPRINGER XXL (35 x 23 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: G0029FG78-ESVS204-B1-002/ Ba lô vải PADDED STREAMED (43 x 34 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: G00620G76-ESVS204-B1-002/ Ba lô vải PADDED PAK'R (40 x 31 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: G00620I99-ESVS204-B1-002/ Ba lô vải PADDED PAK'R (40 x 31 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: G00620J09-ESVS204-B1-001/ Ba lô vải PADDED PAK'R (40 x 31 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: G00705I74-ESVS204-B1-002/ Ví bằng vải SMALL ROUND SINGLE (21 x 7 x 4.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: G00724G57-ESVS204-B1-002/ Ví bằng vải BUDDY (18 x 14 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: G00767G77-ESVS204-B1-002/ Ba lô vải OUT OF OFFICE (44 x 35 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: G00811J06-ESVS204-B1-002/ Ba lô vải WYOMING (40 x 25 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: G-103/ Balo vải- FKB-003, nhãn hiệu Gazelle, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: G-104/ Túi xách vải- FKB-005, nhãn hiệu Gazelle, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: G8140-1/ Túi vải (Vải chính cắt sẵn polyester 100% (4 cái/bộ),Hiệu: ADCLEAN) (xk)
- Mã HS 42029290: G8140-2/ Túi vải (Vải chính cắt sẵn polyester 100% (4 cái/bộ),Hiệu: ADCLEAN) (xk)
- Mã HS 42029290: G8142-6/ Túi vải (Vải chính cắt sẵn polyester 100% (11 cái/ bộ),Hiệu: ADCLEAN) (xk)
- Mã HS 42029290: GA5B7UJ01-ESVS204-B1-001/ Túi xách bằng vải FOX (44 x 32 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GA5B8C54Y-ESVS204-B1-001/ Ba lô vải PADDED INSTANT + (41 x 33 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GA5B8C56Y-ESVS204-B1-001/ Ba lô vải PADDED INSTANT + (41 x 33 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GA5B8CG74-ESVS204-B1-001/ Ba lô vải PADDED INSTANT + (41 x 33 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GA921-2/ Túi đựng đồ dùng GA921 (30*26*12''), bằng tấm plastic, nhãn hiệu: THE CONTAINER STORE (xk)
- Mã HS 42029290: GA926-2/ Túi đựng đồ dùng GA926 (26*26*6''), bằng tấm plastic, nhãn hiệu: THE CONTAINER STORE (xk)
- Mã HS 42029290: GA946-2/ Túi đựng đồ dùng GA946 (46*46*6''), bằng vải, nhãn hiệu: THE CONTAINER STORE (xk)
- Mã HS 42029290: GADGET POUCH/ Túi vải hiệu Jackwolfskin (11cm x 15cm x 4cm) (xk)
- Mã HS 42029290: Gallagator/ BA LÔ (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: GARMENT BAG/ Túi vải (xk)
- Mã HS 42029290: GCW-ON/ Ví Game Changer Wallet màu Onyx (xk)
- Mã HS 42029290: GCW-YG/ Ví Game Changer Wallet màu Voyager (xk)
- Mã HS 42029290: GCZ-AP/ Túi Game Changer Zip màu Aspen (xk)
- Mã HS 42029290: GCZ-OG/ Túi Game Changer Zip màu Onyx (xk)
- Mã HS 42029290: GCZ-SB/ Túi Game Changer Zip màu Sunset Blvd (xk)
- Mã HS 42029290: GD0618-RBVB206-001/ Túi xách bằng vải REEBOK WOMENS ESSENTIALS GR GRIP (63 x 34 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD0618-RBVB206-002/ Túi xách bằng vải REEBOK WOMENS ESSENTIALS GR GRIP (63 x 34 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD0619-RBVB204-001/ Túi xách bằng vải REEBOK WOMENS ESSENTIALS G (41 x 38 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD0620-RBVB204-001/ Túi xách bằng vải REEBOK WOMENS ESSENTIALS T (40 x 37 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD0620-RBVB206-001/ Túi xách bằng vải REEBOK WOMENS ESSENTIALS TOTE (40 x 37 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD0630-RBVB203A-001/ Túi vải đeo bụng REEBOK WOMENS TS ACTIVE IMAGIRO (54 x 26 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD0630-RBVB204-001/ Túi vải đeo bụng REEBOK WOMENS TS ACTIVE IM (54 x 26 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD0634-RBVB206-002/ Túi vải đeo bụng REEBOK WOMENS MYT IMAGIRO (39 x 24 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1040-RBVB206-001/ Ba lô vải REEBOK CL ARCHIVE BP (42 x 30 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1047-RBVB205-001/ Túi vải đeo bụng REEBOK CL FO CROSSBODY BAG (31 x 18 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1048-RBVB204-001/ Ba lô vải REEBOK CL FO JWF BACKPACK (46 x 28 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1655-ADVB203A-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS BP MINI AIRL PU (24 x 18 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1656-ADVB203A-001/ Túi xách vải ADIDAS SHOPPER PU (47 x 37 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1657-ADVB203A-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS WAISTBAG (22 x 13 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1658-ADVB203A-001/ Ba lô vải ADIDAS BP PU IR (44 x 30 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1658-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS BP PU IR (44 x 30 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1658-ADVB206-001/ Ba lô vải ADIDAS BP PU IR (44 x 30 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1659-ADVB204-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS BP MINI PU (22 x 15 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1659-ADVB205-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS BP MINI PU (22 x 15 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1659-ADVB206-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS BP MINI PU (22 x 15 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1660-ADVB205-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS MINI AIRL PU (24 x 17 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1661-ADVB203A-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS WAISTBAG (24 x 13 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1661-ADVB204-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS WAISTBAG (24 x 13 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1661-ADVB205-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS WAISTBAG (24 x 13 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1661-ADVB206-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS WAISTBAG (24 x 13 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1662-ADVB204-001/ Túi xách bằng vải ADIDAS SHOPPER M (47 x 36 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1662-ADVB205-001/ Túi xách bằng vải ADIDAS SHOPPER M (47 x 36 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1662-ADVB206-001/ Túi xách bằng vải ADIDAS SHOPPER M (47 x 36 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1850-BALÔ 100% POLYESTER, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: GD1853-ADVB205-001/ Túi xách bằng vải ADIDAS SHOPPER (46 x 36 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1853-ADVB206-001/ Túi xách bằng vải ADIDAS SHOPPER (46 x 36 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1853-ADVBMTF-001/ Túi xách bằng vải ADIDAS MULTICOLOR (46 x 36 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1853-ADVBMTF-003/ Túi xách bằng vải ADIDAS MULTICOLOR (46 x 36 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1854- BA LÔ NỮ- 100% POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD1854-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS S BP (31 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1854-ADVB206-001/ Ba lô vải ADIDAS S BP (31 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1854-ADVBMTF-002/ Ba lô vải ADIDAS MULTICOLOR (31 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1855-ADVB205-001/ Túi xách bằng vải ADIDAS SHOPPER (45 x 36 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD1855-ADVB206-001/ Túi xách bằng vải ADIDAS SHOPPER (45 x 36 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD4533-ADVB203A-001/ Ba lô vải ADIDAS AC CLASSIC BP (44 x 30 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD4533-ADVB204-001/ Ba lô vải ADIDAS AC CLASSIC BP (44 x 30 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD4533-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS AC CLASSIC BP (44 x 30 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD4571-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS SMALL AC BL BP (31 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD4571-ADVBMTF-003/ Ba lô vải ADIDAS SMALL AC BL BP (31 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD4575- BA LÔ- 100%RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD4587-ADVB205-001/ Túi xách bằng vải ADIDAS AC SHOULDER BAG (33 x 26 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD4587-ADVB206-001/ Túi xách bằng vải ADIDAS AC SHOULDER BAG (33 x 26 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD4587-ADVBMTF-004/ Túi xách vải ADIDAS AC SHOULDER BAG (33 x 26 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD4704-ADVB205-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS ESSENTIAL WAIST (20 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD4978-ADVB204-001/ Ba lô vải ADIDAS RYV BACKPACK (44 x 30 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD4978-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS RYV BACKPACK (44 x 30 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD5665-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS 4ATHLTS BP (48 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GD8481- TÚI NAM- 100% POLYAMIDE. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD8482- TÚI GẬY- 100% POLYAMIDE. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD8483- TÚI GẬY- 100% POLYAMIDE. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD8485- TÚI NHỎ NAM- 100% POLYAMIDE. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD8488- TÚI NAM- 85% POLYAMIDE/15% POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD8514- TÚI NỮ- 100% POLYAMIDE. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE1241-ADVB206-001/ Ba lô vải ADIDAS CLSC S OD BP (30 x 24 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE1245-ADVB204Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE1245-ADVB205Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE1245-ADVBMTF-002/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4620-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS K CL BP INF (31 x 21 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4625- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE4625-ADVB204Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CL ENTRY (44 x 32 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4625-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS CL ENTRY (44 x 32 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4625-ADVB206Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CL ENTRY (44 x 32 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4626- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE4626-ADVB204Z-002/ Ba lô vải ADIDAS CL ENTRY (44 x 32 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4629-ADVB206Z-002/ Túi đeo bằng vài ADIDAS CL ORG S (18 x 13 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4629-ADVBMTF-004/ Túi đeo bằng vải ADIDAS CL ORG S (18 x 13 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4630- TÚI NHỎ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE4630-ADVB204Z-001/ Túi đeo bằng vài ADIDAS CL ORG S (18 x 13 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4630-ADVBMTF-002/ Túi đeo vải ADIDAS CL ORG S (18 x 13 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4633-ADVB204-001/ Ba lô vải ADIDAS CL W MINI (34 x 25 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4641-ADVB203Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CL AOP (45 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4641-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS CL AOP (45 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4641-ADVB206Z-002/ Ba lô vải ADIDAS CL AOP (45 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4643-ADVB204Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CL AOP (45 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4643-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS CL AOP (45 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4644-ADVB204-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS CL WAIST BOS (33 x 17 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4644-ADVB206-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS CL WAIST BOS (33 x 17 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4645-ADVB204-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS CL WAIST BOS (33 x 17 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4645-ADVB204-003/ Túi vải đeo bụng ADIDAS CL WAIST BOS (33 x 17 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4645-ADVB204-004/ Túi vải đeo bụng ADIDAS CL WAIST BOS (33 x 17 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4645-ADVB205-002/ Túi vải đeo bụng ADIDAS CL WAIST BOS (33 x 17 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4776-ADVB204-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS MINI MINI AIRLI (17 x 10 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4778-ADVB205-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS MINI DUFFLE (24 x 24 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4779-ADVB204-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS MINI AIRL (22 x 16 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4779-ADVB205-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS MINI AIRL (22 x 16 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE4780-ADVB206-001/ Ba lô mini bằng vải ADIDAS BP MINI (22 x 15 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE5568- BA LÔ- 100%RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE5784- BA LÔ- 100%RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE5785- BA LÔ- 100%RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE6158- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE6158-ADVB204Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE6158-ADVB206Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE6159-ADVB206-001/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE6160-ADVB204Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE6161-ADVB205Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CLSC XL (47 x 29 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GE6197-ADVB205-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS RYV CHEST RIG (24 x 17 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GF3188-ADVB204-001/ Ba lô mini bằng vải ADIDAS MINI BP (21 x 16 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GF3188-ADVB205-001/ Ba lô mini bằng vải ADIDAS MINI BP (21 x 16 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GF3190-ADVB204-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS MINI MINI AIRL (17 x 10 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GF7128-ADVB204-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS WAISTBAG (26 x 13 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GF7128-ADVB205-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS WAISTBAG (26 x 13 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GFB-049-BLK/ Túi đựng laptop bằng vải, nhãn hiệu Griffin, kích thước 34*26*1.8cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: GFB-049-BLK/A/ Túi đựng laptop bằng vảinhãn hiệu Incase kích thước34*26*1.8cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: GG1034- BA LÔ- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1035- BA LÔ- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1061- BA LÔ NAM- 100%RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1061-ADVB204-001/ Ba lô vải ADIDAS POW GFX BP (48 x 30 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG1061-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS POW GFX BP (48 x 30 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG1062- BA LÔ NAM- 100%RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1062-ADVB204-001/ Ba lô vải ADIDAS POW GFX BP (48 x 30 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG1063- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1063-ADVB204-001/ Ba lô vải ADIDAS POW GFX BP (48 x 30 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG1068-ADVB204-001/ Ba lô vải ADIDAS CL 3D POCKETS (48 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG1068-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS CL 3D POCKETS (48 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG1069-ADVB204-001/ Ba lô vải ADIDAS CL 3D POCKETS (48 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG1069-ADVB205-001/ Ba lô vải ADIDAS CL 3D POCKETS (48 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG1069-ADVB206-001/ Ba lô vải ADIDAS CL 3D POCKETS (48 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG1076- BA LÔ- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1078- BA LÔ- 100%POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG6690-RBVB206-002/ Ba lô vải REEBOK CL ARCHIVE BP (42 x 30 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6703-RBVB205-001/ Túi xách bằng vải REEBOK CL FO TOTE (37 x 34 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6705-RBVB205-001/ Túi vải đeo bụng REEBOK CL FO CROSSBODY BAG (31 x 18 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6707-RBVB204-001/ Ba lô vải REEBOK CL FO JWF BACKPACK (46 x 28 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6711-RBVB203A-001/ Túi vải đeo bụng REEBOK CL FO WAISTBAG (29 x 14 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6711-RBVB204-001/ Túi vải đeo bụng REEBOK CL FO WAISTBAG (29 x 14 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6711-RBVB205-002/ Túi vải đeo bụng REEBOK CL FO WAISTBAG (29 x 14 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6711-RBVB206-001/ Túi vải đeo bụng REEBOK CL FO WAISTBAG (29 x 14 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6712-RBVB204-001/ Túi vải đeo bụng REEBOK CL FO WAISTBAG (29 x 14 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6712-RBVB205-001/ Túi vải đeo bụng REEBOK CL FO WAISTBAG (29 x 14 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6713-RBVB204-001/ Ba lô vải REEBOK CL FO BACKPACK (43 x 30 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6713-RBVB205-001/ Ba lô vải REEBOK CL FO BACKPACK (43 x 30 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6714-RBVB203A-001/ Ba lô vải REEBOK CL FO Backpack (43 x 30 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6715- Túi xách nam- 100% Polyester. Hàng mới 100%. Hiệu Reebok (nk)
- Mã HS 42029290: GG6715-RBVB204-001/ Túi xách bằng vải REEBOK CL FO DUFFLE (43 x 26 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6715-RBVB205-001/ Túi xách bằng vải REEBOK CL FO DUFFLE (43 x 26 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GG6715-RBVB205-002/ Túi xách bằng vải REEBOK CL FO DUFFLE (43 x 26 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GGB-L/ Túi vải không dệt- GO GREEN BAG L (xk)
- Mã HS 42029290: GGB-S/ Túi vải không dệt- GO GREEN BAG S (xk)
- Mã HS 42029290: GGB-XL/ Túi vải không dệt- GO GREEN BAG XL (xk)
- Mã HS 42029290: GGG853/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: GGG854/ TÚI ĐEO (xk)
- Mã HS 42029290: GGG869/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: GGL 0310 2020/ Balo vải SAC DRAGONFLY 15/30 BAG, GGL 0310 2020, kích thước 45*28*10 CM (xk)
- Mã HS 42029290: GGP463/ BÓP VÍ (xk)
- Mã HS 42029290: GH0095-RBVB205-001/ Túi xách du lịch bằng vải REEBOK WOMENS ESSENTIALS G (62 x 22 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GH0097-RBVB203A-001/ Túi xách vải REEBOK WOMENS ESSENTIALS TOTE (40 x 37 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GH0097-RBVB204-001/ Túi xách bằng vải REEBOK WOMENS ESSENTIALS T (40 x 37 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GH0097-RBVB205-001/ Túi xách bằng vải REEBOK WOMENS ESSENTIALS T (40 x 37 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GH0097-RBVB206-002/ Túi xách bằng vải REEBOK WOMENS ESSENTIALS TOTE (40 x 37 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GH0098-RBVB203A-001/ Túi xách vải REEBOK WOMENS ESSENTIALS TOTE (40 x 37 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GH0098-RBVB205-001/ Túi xách bằng vải REEBOK WOMENS ESSENTIALS T (40 x 37 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GH0438- Túi nhỏ- Size NSZ- 100% Polyester. Hàng mới 100%. Hiệu Reebok (nk)
- Mã HS 42029290: GH4565-RBVB203A-001/ Túi vải đeo bụng REEBOK WOMENS TS ACTIVE IMAGIRO (54 x 26 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GH5278-ADVB203Z-001/ Túi đeo vải ADIDAS CL ORG S (18 x 13 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GH98-45480A/ Vỏ giả da của máy tính bảng Samsung EF-BP610, GH98-45480A, kt: 245.65*185.85mm (xk)
- Mã HS 42029290: GH98-45480B/ Vỏ giả da của máy tính bảng Samsung EF-BP610, GH98-45480B, kt: 245.65*185.85mm (xk)
- Mã HS 42029290: GH98-45480C/ Vỏ giả da của máy tính bảng Samsung EF-BP610, GH98-45480C, kt: 245.65*185.85 (xk)
- Mã HS 42029290: Gibson Large/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: GIGA/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: GIGABIKE/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: GIGAEL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: GIGANT/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: GIGANTSL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: GIGAOFFICE/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: GIGASL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: GILMANJK3-TFVBJ07EM1-001/ Túi đựng dụng cụ thể thao bằng vải Gilman Duffel (62 x 34 x 35) cm (xk)
- Mã HS 42029290: Giỏ (túi) Reverse xám/ đen- Team Bag Reverse Grey/ Black (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Giỏ (túi) xách Edge, Grey- Bag Edge, Grey (Hàng FOC) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Giỏ đi siêu thị bằng vải có quai xách bằng nhôm, size 40x28x24cm, mã 66.431. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Giỏ Đựng 30x25x20cm 4 Màu bằng sợi không dệt PP (US2569), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 42029290: Giỏ Đựng 38x33x12cm 4 Màu bằng sợi không dệt PP (US2570), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 42029290: Giỏ Đựng 38x33x25cm 4 Màu bằng sợi không dệt PP (US2571), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 42029290: Giỏ đựng 40x30x20cm bằng vải không dệt (US2572), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 42029290: GIỎ ĐỰNG ĐỒ GIẶC, CHẤT LIỆU NHỰA BỌC GIẢ DA BẰNG PU, KHÔNG NHÃN HIỆU, KHÔNG IN NỘI DUNG, SIZE: 40X70 CM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: GK0071-ADVB204-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS ESSENTIAL WAIST (20 x 12 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GK0680-ADVB205-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS FEST BAG TREF (17 x 12 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GK9411-ADVBMTF-001/ Ba lô vải ADIDAS RYV BACKPACK (44 x 30 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GK9411-ADVBMTF-003/ Ba lô vải ADIDAS RYV BACKPACK (44 x 30 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GK9467-ADVB206-001/ Túi vải đeo bụng ADIDAS RYV WAISTBAG (20 x 11 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GLASS LIMO/ Ba lô (25x50) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GM3577- BA LÔ NỮ- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GM3577-ADVB203Z-001/ Ba lô vải ADIDAS CL ENTRY (44 x 32 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GOGO/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: GOLDIE/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: GRODEN30SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: GRODEN32/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: GRYLL KIT/ TÚI XÁCH (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: GRYLL TRAVEL KIT/ TÚI XÁCH (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: GUA3971A-999-GFVB205B-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA Undeniable MD Duffel (63 x 35 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: GUARDIAN/ Ba lô bằng vải 100%Polyester AQUAMIRA (xk)
- Mã HS 42029290: GUIDE32SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: GUIDE34/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: H0001_NEW/ Túi xách tay bằng vải, hiệu TRADER JOE'S, cỡ 54*37*17 cm (xk)
- Mã HS 42029290: H202BI/ Túi xách du lịch bằng vải phối với da bò, kích thước 15.5"x10.5"x0.5", nhãn hiệu Thacker, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: H205GC/ Túi xách du lịch bằng vải phối với da bò, kích thước 14"X12"X6", nhãn hiệu Thacker, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: H205NB/ Túi xách du lịch bằng vải phối PU, kích thước 14"X12"X6", nhãn hiệu Thacker, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: H2H/ BA LÔ,nhãn hiệu Eberlestock kích cỡ85x46 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: H2M/ BA LÔ,nhãn hiệu Eberlestock kích cỡ 85x46cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: H31/ BA LÔ,nhãn hiệu Eberlestock kích cỡ45x28 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: H7/ BA LÔ,nhãn hiệu Eberlestock kích cỡ40x28 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: Halcyon 35-40 Regular/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Handle bar/ Túi đựng tay lái xe đạp thể thao (Size: 80x12x10 Cm); Hàng có nhãn hiệu BUDS. (xk)
- Mã HS 42029290: Hành lý cá nhân và Tài sản di chuyển đang sử dụng: Túi đựng đồ (5 chiếc/ bộ) (nk)
- Mã HS 42029290: HARDFLIP BACKPACK A202.056/ Ba lô bằng vải kiểu HARDFLIP BACKPACK A202.056 kích thước (cm) 34x45x17 (xk)
- Mã HS 42029290: HARDROCKER BAG LG/ TÚI (Vải Nylon & Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: HARDROCKER BAG MD/ TÚI (Vải Nylon & Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: HARDROCKER BAG SM/ TÚI (Vải Nylon & Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: HAYSTACK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: HB DH-729 holster bag (98659)/ Túi xách vải 100% Polyester (32 x 8 x 33) cm (xk)
- Mã HS 42029290: HB DH-730 Holster bag (98660)/ Túi xách vinyl sheet (Tarpaulin) (32 x 8 x 33) cm (xk)
- Mã HS 42029290: HB DHS-9 saddle bag MIL (98912/ Túi xách vải 100% Polyester (34.5 X 10 X 43.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: HB Holster Bag (96491)/ Túi xách vinyl sheet (Tarpauline) (32 x 8 x 30)cm (xk)
- Mã HS 42029290: HB saddle bag MIL 10L (90557)/ Túi xách vải 100% Polyester (32 x 10 x 28) cm (xk)
- Mã HS 42029290: HB SEAT BAG DH-708 (95741)/ Túi xách vải giả da simili (28.5 X 25 X 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: HD(CBG9124)/ Bộ phận túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: HDX-2909/ Túi xách bằng vải kiểu HDX-2909 kích thước (cm) 5x19x24 (xk)
- Mã HS 42029290: HELIO 18L BACKPACK/ BA LÔ (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: HELIX 20 BLEND/ Ba lô vải hiệu Jack wolfskin (40cm x 55cm x14cm) (xk)
- Mã HS 42029290: HELMETHOLDER/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: Heritage Case/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Heritage Kids/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Heritage Mini/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Heritage Youth X-Large/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Heritage Youth/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Heritage/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Herschel Little America Youth/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: HGB- 13280- 01/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:SAZABY (xk)
- Mã HS 42029290: HGB- 13280- 02/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:SAZABY (xk)
- Mã HS 42029290: HHR- 13279- 01/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:SAZABY (xk)
- Mã HS 42029290: HIGHFIELDS/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: HIKE PACK 10L M/L/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: HIKE PACK 18L M/L/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Hip Monkey/ Túi đeo hông (xk)
- Mã HS 42029290: Hip Pack/ Túi đeo hông (xk)
- Mã HS 42029290: HK_1_010/ Túi xách vải 100% Nylon (17 x 8 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: HNR- 13278- 01/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:SAZABY (xk)
- Mã HS 42029290: HNR- 13278- 02/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:SAZABY (xk)
- Mã HS 42029290: Hộp bút canvas, kích cỡ 10x19cm- CANVAS/ PEN CASE/ FLAT- COTTON100%- 4549738728863, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp bút denim, kích cỡ 10x19cm- DENIM PEN CASE FLAT TYPE- OUTER SHELL:COTTON100%,LINING:POLYESTER100%- 4550002072230, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đồng hồ bằng gỗ thông lào bọc nỉ, nhãn hiệu: Rolex, kích thước: 18*13*8 cm, hàng sử dụng cá nhân, mã hàng: 39139.01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng bút hiệu Bebé bằng vải Polyester, Mã hàng: BB06MIC-004DB, kích thước: 13.5cm x 19.5cm x 3cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồ 6 ngăn bằng vải, 25 x35 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồ bằng vải không dệt được gia cố lớp bìa giấy, kt(30x20x27)cm +- 10%, NSX: Guigang Tianjian Household Products Co., Ltd.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hôp đựng đồ cá nhân bằng vải mới 100% Loại Trevel Laundry Bag 2-set grey 1pcs/OPP bag With paper printed inside (8pcs/caton) SS6949S0101 (xk)
- Mã HS 42029290: hộp đựng đồ cá nhân bằng vải mới 100% Loại Trevel Organizer M grey 1pcs/OPP bag With paper printed inside (8pcs/caton) SS6944S0101 (xk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồ tai gấu 4 ngăn bằng vải, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồ thời trang nhỏ bằng vải, 22 x 16 x 3.5 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồ tiếng Anh 4 ngăn bằng vải, 25 x35 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồng hồ bằng nhựa kết hợp giả da, vật liệu dệt, sắt, kt(30x20x15)cm +- 10%, KH: 6+3 BOX, NSX: Zhuji Wuputou Packaging And Printing Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồng hồ rỗng bằng gỗ thông lào bọc nỉ, mã hàng: H997 EM123, nhãn hiệu: PATEK PHILIPPE, kích thước: 17*24.5*13 cm, sử dụng cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: HỘP ĐỰNG ĐỒNG HỒ THƯƠNG HIỆU HUBLOT, CHẤT LIỆU KÍNH ACRYLIC,MÃ HÀNG SM KWBOX.006 0005, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp dùng đựng đồ trang sức, đồng hồ, mặt ngoài bằng vật liệu dệt bên trong bằng nhựa, sắt, gỗ, giấy, kích thước (26 x 20 x 8))cm+/-10%. Nhà sx: Guang xi, Mới 10% (nk)
- Mã HS 42029290: HỘP ĐỰNG GIÀY, CHẤT LIỆU NHỰA BỌC GIẢ DA BẰNG PU, KHÔNG NHÃN HIỆU, KHÔNG IN NỘI DUNG, SIZE: 50X30X4CM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY GẤP, CHẤT LIỆU NHỰA BỌC GIẢ DA BẰNG PU, KHÔNG NHÃN HIỆU, KHÔNG IN NỘI DUNG, SIZE: 27.5X16.5X9 CM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng khăng giấy hình chữ nhật (tissue box), chất liệu nhựa bọc giả da bằng PU, không nhãn hiệu, không in nội dung, size: 25x13x8cm. Hàng mới 100% (FOC) (nk)
- Mã HS 42029290: HỘP ĐỰNG RÁC, CHẤT LIỆU NHỰA BỌC GIẢ DA BẰNG PU, KHÔNG NHÃN HIỆU, KHÔNG IN NỘI DUNG, SIZE: 20X30CM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng tai nghe J2D 24X8X2CM bằng vải oxford (ET0319), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng trang sức; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Nhựa, bên trong bọc vải polyester; Mã hàng: JBOX89029;Size 0. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp nhựa đựng Kính thời trang hiệu MUJOSH (Hàng miễn phí), chất liệu: Plastics, mã: 40000929, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: HOPPER/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: HOYV91932/ Túi xách bằng vải kiểu HOYV91932 kích thước (cm) 13x35x38 (xk)
- Mã HS 42029290: HP02-3/ Túi sinh hoạt 40718AE05 (35.00*44.00 cm)/ 40718AE05/ pgc: 2usd (xk)
- Mã HS 42029290: HPC2010031/ Túi nhỏ bằng len W20-205 A (xk)
- Mã HS 42029290: HPC2010032/ Túi nhỏ bằng len W20-206 A (xk)
- Mã HS 42029290: HPC2010033/ Túi xách bằng len W20-207 A (xk)
- Mã HS 42029290: HR-I49-974 UTILITY 4P PACK YY LPATCH/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: HR-I50-975 EXP WAIST BAG YY LPATCH/ TÚI ĐEO BỤNG#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: HS032526/ TÚI XÁCH VẢI (NỮ) (từ 100% polyester, nhãn chính 'nishimatsuya'), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: HUBBA HUBBA HINEY V3.0/ Túi xách (32x18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: HYPERLITE SUMMIT 35/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: I_BRATTBY 0/ Túi siêu thị BRATTBY kích thước 27x27cm, sản xuất bằng manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: I_DIMPA 35/ Túi Dimpa Dark Grey 35l (340x250x450mm) (xk)
- Mã HS 42029290: I_DIMPA WASTE 3P/ Túi Dimpa waste sort bag white/darkgrey/light 3P kích thước 34x25x45cm (xk)
- Mã HS 42029290: I_DIMPA65 0/ Túi đựng chăn Dimpa kích thước 65x22x65cm, sản xuất từ manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: I_FRAKTA36 0/ Túi siêu thị Frakta 36l kích thước 45x18x45cm, sản xuất bằng manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: I_FRAKTA71 0/ Túi siêu thị Frakta 71l kích thước 55x35x37cm, sản xuất từ manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: I_FRAKTA76 0/ Túi siêu thị Frakta 76l kích thước 73x35x30cm, sản xuất từ manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: I_FYSSLA_27L_20/ Túi ghép màng BOPP họa tiết 27L INLUPP kích thước 270x180x270mm, sản xuất từ manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: I_FYSSLA_36L_20/ Túi ghép màng BOPP họa tiết 36L INLUPP kích thước 450x180x450mm, sản xuất từ manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: I_FYSSLA_47L_20/ Túi ghép màng BOPP họa tiết 47L INLUPP kích thước 400x245x470mm, sản xuất từ manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: I_KNALLA 47/ Túi Knalla dung tích 47 l, sản xuất từ manh dệt PP có tráng màng BOPP (xk)
- Mã HS 42029290: I_SAM71L/ TÚI SAMMANKOPPLA- Bag large 71L, sản xuất từ manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: I_SAMLAPTOP/ TÚI SAMMANKOPPLA- Laptop case 14", sản xuất từ manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: I_SAMSMALLCASE/ TÚI SAMMANKOPPLA- Small case 16x24, sản xuất từ manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: I_VINTER7619/ TÚI VINTER 2020 STOR BAG, KÍCH THưỚC (35*73*30) CM, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Ice Side Pods Ergo 2020/ Tui thể thao (size: 50 x 30 x 5 Cm); hàng co nhãn hiệu Radical (xk)
- Mã HS 42029290: I-Dimpa 65/ Tui Dimpa (kich thuoc 65x22x65cm) (xk)
- Mã HS 42029290: IDMLPS 001-N/ Bộ ba lô hành lý (51cm x 24.5cm X 30cm) (1 set gồm: Balo hành lý, Ba lô, Túi đeo hông). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: I-Knolig/ Túi Knolig (kích thước 8,5x3x7cm) (xk)
- Mã HS 42029290: I-Lunch bag (1)/ Túi Lunchbag caro đỏ trắng (KT 22x17x16cm), sản xuất từ manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: I-Lunch bag (2)/ Túi Lunchbag caro trắng xanh (KT 22x17x30cm), sản xuất từ manh dệt PP (xk)
- Mã HS 42029290: IN & OUT/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: In and Out/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: INBP100600-BLK/A/ Ba lô bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 27*15*49cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INBP100609-STG/ Balo bằng vải, nhãn hiệu Incase, Hàng mới 100%, kích thước 43*29*11.5cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INBP100651-BLK/ Balo bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 27*15*49cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INBP100681-OGN/ Balo bằng vải, nhãn hiệu Incase, Hàng mới 100%, kích thước 43*29*11.5cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INCO100348-GFT/A/ Ba lô bằng vải nhãn hiệu Incase kích thước27*15*49cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INCO100516-BLK/A/ Ba lô bằng vải, nhãn hiệu Incase, kích thước 47.5*29.5*12cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INCO200506-BLK/ Túi đeo vai bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 27*18*1.4cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INCO300518-NVY/ Túi xách đựng lap top bằng vải nhãn hiệu Incase kích thước40*28*2cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INCP900524-GFT/A/ Túi đựng máy ảnh bằng vải nhãn hiệu Incase kích thước18*14*11cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Independent Chapter X-Large/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Independent Classic X-Large/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Indie/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100336-NVY/ 'Túi đựng macbook bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 34*24.5*2cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100594-BLK/A/ Túi xách đựng lap top bằng vải, kích thước 34*24.5*2cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100594-NVY/ Túi xách đựng lap top bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 34*24.5*2cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100604-STGCL/ Túi đựng laptop bằng vải nhãn hiệu Incase kích thước35*24.5*2cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100605-BLP/B/ 'Túi đựng macbook bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 34*24.5*2cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100608-OGNCL/ Túi đựng laptop bằng vải nhãn hiệu Incase kích thước40*28*2cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100608-STGCL1/ Túi đựng laptop bằng vải nhãn hiệu Incase kích thước40*28*2cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100611-CSB/ 'Túi đựng macbook bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 34*24.5*2cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100611-HRD/ 'Túi đựng macbook bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 34*24.5*2cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100612-CSB/ 'Túi đựng macbook bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 42*27*1.5cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100612-HRD/ 'Túi đựng macbook bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 42*27*1.5cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100614-BLK/ Túi đựng macbook bằng vải nhãn hiệuIncase kích thước40*28*2cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100649-BLK/B/ Túi xách đựng lap top bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 34*24.5*2cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100657-HBK/A/ Túi xách đựng laptop bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 34*24.5*2cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100658-HBK/A/ 'Túi đựng macbook bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 42*27*1.5cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100658-HGY/A/ Túi xách đựng macbook bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 42*27*1.5cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100659-BCL/ Túi xách đựng macbook bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 35*24.5*1.5cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100660-BCL/ Túi đựng macbook bằng vải, kích thước 42*27*1.5cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100661-OJD/ Túi xách đựng macbook bằng vải, kích thước 34*24.5*2cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100662-OJD/ Túi đựng macbook bằng vải, kích thước 42*27*1.5cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INMB100682-OGNCL1/ Túi đựng laptop bằng vải nhãn hiệu Incase kích thước35*24.5*2cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INOM100675-BLP/A/ Túi xách đựng lap top bằng vải, nhãn hiệu Incase, kích thước 33*25*1cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INOM100677-BLP/A/ Túi đựng laptop bằng vải, nhãn hiệu INCASE, kích thước 42*9.5*1.2cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INSULATED TOTE 20L/ TÚI XÁCH (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: INSULATED TOTE 35L/ TÚI XÁCH (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: INT-M1-082-325/ Packaging box for Dual placement head (used) (xk)
- Mã HS 42029290: INTR200605-STGCL/ Túi đựng điện thoại và phụ kiện điện thoại bằng vải nhãn hiệu Incase kích thước25*13*4cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: INTR400683-OGNCL1/ Túi đựng điện thoại và phụ kiện điện thoại bằng vải nhãn hiệu Incase kích thước25*13*4cmHàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: ION ONE/ Túi xách vải 100% Polyester (12x30x21)cm (xk)
- Mã HS 42029290: IRON PEAK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: IS02N/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung70x75x43mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: I-SLUKIS/ Túi xách Slukis 71l (kích thước 550x350x370mm) (xk)
- Mã HS 42029290: I-Vinter 30x18x38/ Tui Vintersaga (KT:300x180x380mm) (xk)
- Mã HS 42029290: J-2768/ Túi xách (15x44) cm (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.1/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N0001365 399) (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.10/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N0003591 082) (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.11/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N0003591 998) (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.12/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N0003793 944) (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.13/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N1000828 328) (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.14/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N1000828 643) (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.16/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N1001604 082) (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.19/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N1002190 077) (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.2/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N0001365 494) (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.21/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N0001386 494) (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.3/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N0001386 399) (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.7/ Túi du lịch thể thao làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N0003569 693) (xk)
- Mã HS 42029290: J8604.8/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N0003590 944) (xk)
- Mã HS 42029290: J8605.2/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N0001625 009) (xk)
- Mã HS 42029290: J8610.13/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N1000825 082) (xk)
- Mã HS 42029290: J8610.17/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N1000828 082) (xk)
- Mã HS 42029290: J8610.22/ Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N1000512 013) (xk)
- Mã HS 42029290: J86201.6/ Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(N0003568 072) (xk)
- Mã HS 42029290: J-ANDERS181101/ Túi du lịch_qui cách (39*21*56) cm (xk)
- Mã HS 42029290: Jazz Shoulder Bag 50 v2.0/ Túi xách vải 100% Polyester (27 x 15.5 x 19)cm- TAMRAC (xk)
- Mã HS 42029290: JB-1350C-1/ Hộp đựng trang sức (xk)
- Mã HS 42029290: JB-1563D-2A/ Hộp đựng trang sức (xk)
- Mã HS 42029290: JB-2200B-2/ Hộp đựng trang sức (xk)
- Mã HS 42029290: JB-8100E-2A/ Hộp đựng trang sức (xk)
- Mã HS 42029290: JB-9200-2/ Hộp đựng trang sức (xk)
- Mã HS 42029290: JBA-502/ Túi du lịch_qui cách (84*46*38.5)cm (xk)
- Mã HS 42029290: JBA-503/ Túi du lịch_qui cách (76.5*41*36)cm (xk)
- Mã HS 42029290: JBA-504/ Túi du lịch_qui cách (94.5*51*44.5)cm (xk)
- Mã HS 42029290: JBA-505/ Túi du lịch_qui cách(100*91*44.5)cm (xk)
- Mã HS 42029290: JBA-507/ Túi du lịch_qui cách(107*51*51)cm (xk)
- Mã HS 42029290: JBA-508/ Túi du lịch_qui cách(46.18*43.18*68.58)cm (xk)
- Mã HS 42029290: JBA-509/ Túi du lịch_qui cách(43.18*43.18*68.58)cm (xk)
- Mã HS 42029290: JBA-510/ Túi du lịch_qui cách(93.98*50.8*44.45)cm (xk)
- Mã HS 42029290: JBA-511/ Túi du lịch_qui cách(86*46*42)cm (xk)
- Mã HS 42029290: JBA-512/ Túi du lịch_qui cách (66*36*36)cm (xk)
- Mã HS 42029290: JBA-513/ Túi du lịch_qui cách(106.86*50.8*50.8)cm (xk)
- Mã HS 42029290: J-COME/ Túi simily giả da (40 x 43 x 11) Cm (xk)
- Mã HS 42029290: JEC004Túi lụa đựng đồ trang sức 110x105mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: JEC005/B1/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót lụa và vải giả nhung 220x240x56mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: JEC024/B3/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót lụa 115x220x65mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: JEC026/B4/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót lụa 118x118x65mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: JEC093/INS3J/ Giá trưng bày đồ trang sức bọc vải giả nhung105x105mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: JEC093/INS4J/ Giá trưng bày đồ trang sức bọc vải giả nhung105x105mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: JEC093/INS5J/ Giá trưng bày đồ trang sức bọc vải giả nhung105x105mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: JEC093/INS6J/ Giá trưng bày đồ trang sức bọc vải giả nhung105x105mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: JEC094/INS2J/ Giá trưng bày đồ trang sức bọc vải giả nhung 204x105mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: JEC094/INS3J/ Giá trưng bày đồ trang sức bọc vải giả nhung 204x105mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: JNH-3738V20-20123/ Túi xách vải nylon twill, kích thước 33*4.5*24cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: JNH-5682V20-20123/ Túi xách vải nylon twill, kích thước 34*5*26cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: JP 0230/ Túi xách 0230. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 0320/ Túi xách 0320. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 0325/ Túi xách 0325. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 0530/ Túi xách 0530. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 0632/ Túi xách 0632. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1200/ Túi xách 1200. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1200-1/ Túi xách 1200-1. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1200-2/ Túi xách 1200-2. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1205/ Túi xách 1205. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1210/ Túi xách 1210. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1220/ Túi xách 1220. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1220-1/ Túi xách 1220-1. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1250/ Túi xách 1250. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1340/ Bóp Ví 1340. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1390/ Túi xách 1390. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1450/ Ba lô 1450. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1460/ Ba lô 1460. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1540/ Túi xách 1540. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1540-1/ Túi xách 1540-1. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1550/ Túi xách 1550. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1555/ Túi xách 1555. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1615/ Túi xách 1615. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1615-1/ Túi xách 1615-1. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1620/ Túi xách 1620. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1650/ Túi Xách 1650. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1650-1/ Túi xách 1650-1. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1660/ Túi Xách 1660. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 1660-1/ Túi xách 1660-1. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 2650/ Túi xách 2650. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JP 2660/ Túi xách 2660. Vải chính 100%Nylon Khổ 150cm (xk)
- Mã HS 42029290: JPAN11/ TÚI PP:45x20X39.5CM(CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T45G6XD-JSVB202-N3-001/ Ba lô vải ENVOY (48 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T45G6XD-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải ENVOY (48 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T45G9RU-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải ENVOY (48 x 34 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49A003-JSVB203-S3-001/ Túi vải BASIC ACCESSORY POUCH (10 x 21 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49A003-JSVB204-J1-001/ Túi vải BASIC ACCESSORY POUCH (10 x 21 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49A008-JSVB203-S3-001/ Túi vải BASIC ACCESSORY POUCH (10 x 21 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49A008-JSVB204-J1-001/ Túi vải BASIC ACCESSORY POUCH (10 x 21 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49A5F8-JSVS204-D2-001/ Túi vải BASIC ACCESSORY POUCH (10 x 21 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49A69V-JSVB204-J1-001/ Túi vải BASIC ACCESSORY POUCH (10 x 21 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49A75H-JSVB203-O3-001/ Túi vải BASIC ACCESSORY POUCH (10 x 21 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49A79M-JSVB203-O3-002/ Túi vải BASIC ACCESSORY POUCH (10 x 21 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B008-JSVB203-O3-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B008-JSVB204-J1-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B53Y-JSVB204-J1-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B5XP-JSVB203-O3-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B69E-JSVB204-J1-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B73W-JSVB203-O3-002/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B74T-JSVB203-O3-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B75N-JSVB203-O3-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B7E1-JSVB203-O3-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B7G6-JSVS204-D2-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B7K6-JSVS204-D2-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B7L4-JSVS204-D2-002/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49B7N2-JSVS204-D2-001/ Túi vải MEDIUM ACCESSORY POUCH (12 x 22 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C003-JSVB204-J1-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C008-JSVB204-J1-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C31T-JSVB204-J1-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C5B1-JSVB204-J1-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C5T5-JSVB204-J1-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C69G-JSVB203-D2-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C69V-JSVB204-J1-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C73T-JSVB203-D2-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C76G-JSVB204-J2-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C7K0-JSVS204-D2-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C7K5-JSVS204-D2-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C7M4-JSVS204-D2-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C7N2-JSVS204-D2-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T49C9TC-JSVS204-D2-001/ Túi vải LARGE ACCESSORY POUCH (10 x 24 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T81B0BJ-JSVB204-J2-003/ Túi vải đeo bụng WAISTED (26 x 15 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T81B3CL-JSVB204-J2-001/ Túi vải đeo bụng WAISTED (26 x 15 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00T81B4H2-JSVB204-J2-001/ Túi vải đeo bụng WAISTED (26 x 15 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TAN1008-JSVB203D2A-001/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TAN1008-JSVB204-J2-001/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TAN14J9-JSVB204-J2-002/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TAN153Y-JSVB204-J2-001/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TAN15XP-JSVB204-J2-002/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TAN169V-JSVB204-J2-002/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TAN172K-JSVB204-J2-001/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TAN173L-JSVB204-J2-001/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TAN173W-JSVB204-J2-001/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TAN176G-JSVB204-J2-001/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TAN177R-JSVB204-J2-001/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TAN17E1-JSVB204-J2-001/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVENUE (26 x 18 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TDH6003-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TDH60GX-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TDH646Z-JSVB203-D2-002/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TDH653Y-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TDH669E-JSVB203-D2-002/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TDH669V-JSVB203-D2-002/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TDH669V-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TDH673T-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TDH673W-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TDH675H-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TDH675V-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TDH676G-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải HALF PINT (29 x 23 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TYP7003-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải RIGHT PACK (46 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TYP704S-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải RIGHT PACK (46 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TYP704S-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải RIGHT PACK (46 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TYP747G-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải RIGHT PACK (46 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TYP75XP-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải RIGHT PACK (46 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TYP772C-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải RIGHT PACK (46 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TYP772Q-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải RIGHT PACK (46 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TZR673K-JSVB203-S3-002/ Ba lô vải RIGHT PACK EXPRESSIONS (40 x 31 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TZR676K-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải RIGHT PACK EXPRESSIONS (40 x 31 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS00TZR67E4-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải RIGHT PACK EXPRESSIONS (40 x 31 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2SDF74F-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải RIGHT PACK EXPRESSIONS (40 x 31 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2SDF74Q-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải RIGHT PACK EXPRESSIONS (40 x 31 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2SDF7L7-JSVS203-D3-001/ Túi vải đeo bụng HIPPYLAND (32 x 13 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2T3C74J-JSVB203-D2-001/ Ba lô mini bằng vải RIGHT POUCH (13 x 11 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2T3C7J7-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải mini RIGHT POUCH (13 x 11 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2T3C7N8-JSVS204-D2-001/ Ba lô mini RIGHT POUCH (13 x 11 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX003-JSVB202-N3-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX003-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX003-JSVB205-F1-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX008-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX008-JSVB205-F1-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX31T-JSVB205-F1-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX4J9-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX5T5-JSVB203-O3-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX5T5-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX5U4-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX69G-JSVB202-N3-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX69G-JSVB203-D2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cmtfv (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX69G-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX72P-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX73N-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX73P-JSVB202-N3-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX73P-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX73R-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX73R-JSVB205-F1-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX73S-JSVB202-N3-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX73T-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX73W-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX75K-JSVB203-D2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cmtfv (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX75K-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX76C-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX77R-JSVB202-N3-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX77R-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX7D0-JSVB203-D2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cmtfv (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX7E0-JSVB204-J2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX7E1-JSVB205-F1-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX7K2-JSVS204-D2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A2WJX7M0-JSVS204-D2-001/ Túi vải LUNCH BREAK (24 x 22 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A32TT008-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải mini LIL' BREAK (13 x 10 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A32TT69V-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải mini LIL' BREAK (13 x 10 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A32TT73R-JSVB202-N3-001/ Ba lô mini LIL' BREAK (13 x 10 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A32TT74T-JSVB202-N3-001/ Ba lô mini LIL' BREAK (13 x 10 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A32TT75N-JSVB203-D2-001/ Ba lô mini bằng vải LIL' BREAK (13 x 10 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A32TT7K2-JSVS204-D2-001/ Ba lô mini bằng vải LIL' BREAK (13 x 10 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A32TT7N8-JSVS204-D2-001/ Ba lô mini bằng vải LIL' BREAK (13 x 10 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L003-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L008-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L008-JSVB205-F1-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L31T-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L31T-JSVB205-F1-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L5T5-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L69T-JSVB202-N3-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L72K-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L74T-JSVB205-F1-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L74U-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L75H-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L75M-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L75N-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L78E-JSVB205-F1-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L78G-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A352L9TC-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG BREAK (26 x 19 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3C4G7P2-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải WEEKENDER (21 x 15 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3C4J7J0-JSVS204-D2-002/ Ba lô vải HALF PINT FX (29 x 25 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3C4J7M5-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải HALF PINT FX (29 x 25 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P3U003-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải CITY VIEW (46 x 33 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P3U008-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải CITY VIEW (46 x 33 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P3U0HC-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải CITY VIEW (46 x 33 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P3U76G-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải CITY VIEW (46 x 33 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P3U9FL-JSVB204-J2-003/ Ba lô vải CITY VIEW (46 x 33 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P645B1-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải RIPLEY (47 x 31 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P6477D-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải RIPLEY (47 x 31 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P6477E-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải RIPLEY (47 x 31 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P66008-JSVB204-J2-001/ Túi xách bằng vải LUNCH TOTE (32 x 24 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P6676G-JSVB204-J2-001/ Túi xách bằng vải LUNCH TOTE (32 x 24 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P6X008-JSVB204-J2-002/ Ba lô bằng vải MONO SUPERBREAK (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P6X04S-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải MONO SUPERBREAK (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P6X04V-JSVB203-D2-002/ Ba lô vải MONO SUPERBREAK (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P6X72J-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải MONO SUPERBREAK (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A3P6X72Q-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải MONO SUPERBREAK (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47J4011-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải HATCHET (46 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47J4011-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải HATCHET (46 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47J454G-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải HATCHET (46 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47J454G-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải HATCHET (46 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47J469U-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải HATCHET (46 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47J477K-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải HATCHET (46 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47J477P-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải HATCHET (46 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47J478X-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải HATCHET (46 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47J47G3-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải HATCHET (46 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47J47N8-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải HATCHET (46 x 31 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK003-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK003-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK04W-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK31T-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK31T-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK48A-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK4J9-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK4J9-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK5L8-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK5T5-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK5XP-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK5XP-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK69V-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK6E9-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK75K-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK75M-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK78B-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK7D0-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK9FL-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK9FL-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47JK9TC-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG STUDENT (44 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K8008-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K804S-JSVB203-D2-002/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K804S-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K847G-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K847G-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K869S-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K872K-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K872P-JSVB203-D2-003/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K874T-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K874U-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K877R-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K878E-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47K878K-JSVB203-D2-002/ Ba lô vải BIG CAMPUS (44 x 32 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX003-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX008-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX04S-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX04V-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX04V-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX05B-JSVB202-N3-001/ Ba lô WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX05B-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX47G-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX54G-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX54G-JSVB205-F1-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX5M3-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX5M3-JSVB205-F1-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX69S-JSVB202-N3-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX72Q-JSVB204-J2-002/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX72Q-JSVB205-F1-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX7G2-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KX7G6-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải WEST BREAK (45 x 31 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KY73S-JSVB204-J2-001/ Ba lô mini bằng vải LIL' CAMPUS (12 x 9 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KY7G7-JSVS204-D2-001/ Ba lô mini bằng vải LIL' CAMPUS (12 x 9 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KY7N2-JSVS204-D2-001/ Ba lô mini bằng vải LIL' CAMPUS (12 x 9 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KZ78W-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPER LITE (42 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KZ78W-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải SUPER LITE (42 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KZ78X-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPER LITE (42 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KZ78X-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải SUPER LITE (42 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KZ78Y-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPER LITE (42 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KZ78Z-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPER LITE (42 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KZ79B-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPER LITE (42 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KZ79C-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPER LITE (42 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A47KZ7D2-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPER LITE (42 x 30 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4NUJ77S-JSVB204-J2-001/ Túi đeo mini bằng vải MINI WAISTPACK (16 x 8 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4NUJ7K0-JSVS204-D2-001/ Túi đeo mini bằng vải MINI WAISTPACK (16 x 8 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4NUJ7K2-JSVS204-D2-001/ Túi đeo mini bằng vải MINI WAISTPACK (16 x 8 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QU776N-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPER SUEDE (42 x 31 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QU776P-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPER SUEDE (42 x 31 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QU876N-JSVB203-D2-001/ Túi vải đeo bụng WAY OUT SUEDE (27 x 15 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QU876P-JSVB203-D2-001/ Túi vải đeo bụng WAY OUT SUEDE (27 x 15 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUA1Z1-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS FX (42 x 31 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUA7J0-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS FX (42 x 31 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUA7J2-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS FX (42 x 31 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUA7M6-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS FX (42 x 31 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUA7P4-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS FX (42 x 31 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUB76R-JSVB204-J2-001/ Ba lô vải SUPER LUX (42 x 31 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUB78M-JSVB203-D2-002/ Ba lô vải SUPER LUX (42 x 31 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUC78M-JSVB203-D2-002/ Ba lô vải HALF PINT LUX (29 x 26 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUC78P-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải HALF PINT LUX (29 x 26 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUC7J5-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải HALF PINT LUX (29 x 26 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUC7J6-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải HALF PINT LUX (29 x 26 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUD76R-JSVB203-D2-002/ Túi vải đeo bụng OAKTOWN LUX (28 x 16 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUD78M-JSVB204-J2-001/ Túi vải đeo bụng OAKTOWN LUX (28 x 16 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUD7J5-JSVS204-D2-001/ Túi vải đeo bụng OAKTOWN LUX (28 x 16 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUD7J6-JSVS204-D2-001/ Túi vải đeo bụng OAKTOWN LUX (28 x 16 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE003-JSVB203-O3-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE00Y-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE47G-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE69G-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE72K-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE72P-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE73L-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE73M-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE73N-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE73P-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE74T-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE78E-JSVB203-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE7P2-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUE7P3-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUF003-JSVB204-J2-001/ Túi vải đeo bụng FIFTH AVE SUEDE (31 x 14 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUG003-JSVB204-J2-001/ Túi đeo bằng vải WEEKENDER SUEDE (20 x 15 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUG008-JSVB202-N3-001/ Túi vải đeo WEEKENDER SUEDE (20 x 15 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUG72C-JSVB202-N3-001/ Túi vải đeo WEEKENDER SUEDE (20 x 15 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUJ7J8-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS FX (43 x 31 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUJ7K3-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS FX (43 x 31 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUJ7N0-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK PLUS FX (43 x 31 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUM7J5-JSVS204-D2-001/ Túi vải đeo bụng WAY OUT LUX (28 x 16 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUM7J6-JSVS204-D2-001/ Túi vải đeo bụng WAY OUT LUX (28 x 16 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUN7J5-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK LUX (43 x 31 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUN7J6-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải SUPERBREAK LUX (43 x 31 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUZ003-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải KITSACK (17 x 12 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUZ008-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải KITSACK (17 x 12 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUZ7G1-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải KITSACK (17 x 12 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUZ7G7-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải KITSACK (17 x 12 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QUZ7N8-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải KITSACK (17 x 12 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV2003-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải OFF CAMPUS SLING (38 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV2008-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải OFF CAMPUS SLING (38 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV27G2-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải OFF CAMPUS SLING (38 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV27G6-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải OFF CAMPUS SLING (38 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV27H6-JSVS204-D2-001/ Ba lô vải OFF CAMPUS SLING (38 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV3003-JSVS204-D2-002/ Túi đeo bằng vải ESSENTIAL CARRYALL (18 x 14 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV3008-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải ESSENTIAL CARRYALL (18 x 14 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV300Y-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải ESSENTIAL CARRYALL (18 x 14 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV37N8-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải ESSENTIAL CARRYALL (18 x 14 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV5008-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải LARIMER CROSSBODY (39 x 24 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV57G3-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải LARIMER CROSSBODY (39 x 24 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV57G4-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải LARIMER CROSSBODY (39 x 24 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV57G6-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải LARIMER CROSSBODY (39 x 24 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS0A4QV57H6-JSVS204-D2-001/ Túi đeo bằng vải LARIMER CROSSBODY (39 x 24 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: JS2015BA0002U/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: JS2015BA0003U/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: JS2015BA0007U/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: JS2015BA0008U/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: JS2015BA0009U/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: JS2015BA0010U/15/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: JS2015BA0011U/15/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: JS2015BA0012U/15/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: JUNIOR/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: K-1A/ Hộp đựng trang sức (xk)
- Mã HS 42029290: K-1B/ Hộp đựng trang sức (xk)
- Mã HS 42029290: K-1B-1/ Hộp đựng trang sức (xk)
- Mã HS 42029290: KA090Z/ Túi xách KA-090Z (xk)
- Mã HS 42029290: KA091Z/ Túi xách KA-091Z (xk)
- Mã HS 42029290: KABAN/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: KB016Z/ Túi xách KB-016Z (xk)
- Mã HS 42029290: KD152831A-MC1/ Túi hình thú (xk)
- Mã HS 42029290: KD153039-1-R8/ Ví- hình thú (xk)
- Mã HS 42029290: KD195746/2020/ PENCASE HAMM DI19S4 (Tui xach tay PENCASE HAMM DI19S4) (xk)
- Mã HS 42029290: KD196208/2020/ PASSCASE DUMBO DI20S1 (Túi xách tay PASSCASE DUMBO DI20S1) (xk)
- Mã HS 42029290: KD196282-MC1/ Ví hình thú (xk)
- Mã HS 42029290: KD196282-MC2/ Ví hình thú (xk)
- Mã HS 42029290: KD196283-MC1/ Ví hình thú (xk)
- Mã HS 42029290: KD196283-MC2/ Ví hình thú (xk)
- Mã HS 42029290: KD196504/2020/ TDR SOUVENIRPOACH MIKE 2006 (Ví hình con thú TDR SOUVENIRPOACH MIKE 2006) (xk)
- Mã HS 42029290: KENMORE/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: KIDCOMFORT/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: KIDCOMFORTPRO/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: KIDS TYPHOON 15(GIRL)/ Ba lô (100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: KINGSTON P/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: KINGSTON/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: Klettersack 30/ BA LÔ (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: KN SHOP EU 17/ Túi xách_Knalla shopping bag on wheels (52x41x25)cm. NLC: Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42029290: KNK HD05-140/ TUI ĐƯNG DỤNG CỤ KNK HD05-140 (Sman Soft Case) KICH THƯƠC: 29cm*11cm*29cm (xk)
- Mã HS 42029290: KNK HD05-155/ BA LÔ KNK HD05-155 (Global Briefcase/ OLIVE+NAVY+CHARCOAL) KICH THƯƠC: 44cm*36cm*9cm (xk)
- Mã HS 42029290: KNK HD05-156/ BA LÔ KNK HD05-156 (Global Briefcase 3-Day/ CHARCOAL+OLIVE+ NAVY, BLUE+RED) KICH THƯƠC: 43cm*48cm*10cm (xk)
- Mã HS 42029290: KNK HD05-164/ TÚI KNK HD05-164 (Accessory Bags- Medium/ ALL COLOR) KICH THƯƠC: 26cm*19cm*0.7cm (xk)
- Mã HS 42029290: KNK HD05-165/ TÚI KNK HD05-165 (Dopp Kit/ ALL COLOR) KICH THƯƠC: 14cm*28cm*14cm (xk)
- Mã HS 42029290: KNK HD05-167/ BA LÔ KNK HD05-167 (Y-Pack/ ALL COLOR) KICH THƯƠC: 54cm*30cm*12cm (xk)
- Mã HS 42029290: KNK HD05-169/ BA LÔ KNK HD05-169 (POWDER TREKKER) KICH THƯƠC: 39*39*46 cm (xk)
- Mã HS 42029290: KNK HD05-192/ BA LÔ KNK HD05-192 (PRVKE 21) KÍCH THƯỚC: 50*31*15CM (xk)
- Mã HS 42029290: KNK HD05-193/ BA LÔ KNK HD05-193 (PRVKE 21 Photography Bundle 2.0) KÍCH THƯỚC: 50*31*15CM (xk)
- Mã HS 42029290: KNK HD05-194/ BA LÔ KNK HD05-194 (PRVKE 31) KÍCH THƯỚC: 52*32*16CM (xk)
- Mã HS 42029290: KNK HD05-195/ BA LÔ KNK HD05-195 (PRVKE 31 Photography Bundle 2.0) KÍCH THƯỚC: 52*32*16CM (xk)
- Mã HS 42029290: KNK HD05-199/ BA LÔ KNK HD05-199 (Light Pack (Natural/Pink/Light Pink) KICH THƯƠC: 48cm*28cm*14cm (xk)
- - Mã HS 42029290: KNK HD05-200/ BA LÔ KNK HD05-200 (Light Pack (all colors rest) KICH THƯƠC: 48cm*28cm*14cm (xk)