Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 42029290: 1355696-467001-UAVB205D-001/ Ba lô vải UA HUSTLE SIGNATURE BACKPACK (49 x 33 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1355696-585001-UAVB205C-016/ Ba lô vải UA HUSTLE SIGNATURE BACKPACK (49 x 33 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1355696-679001-UAVB205D-001/ Ba lô vải UA HUSTLE SIGNATURE BACKPACK (49 x 33 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1355698-010001-UAVB205C-001/ Ba lô vải UA RECRUIT 3.0 BACKPACK (49 x 33 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1355698-581001-UAVB206A-002/ Ba lô vải UA RECRUIT 3.0 BACKPACK (49 x 33 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1359284-010001-UAVB205C-002/ Ba lô vải UA PROJECT ROCK BRAHMA BP (47 x 32 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 136000/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 42029290: 1361176-001001-UAVB206-001/ Ba lô vải UA HUSTLE 5.0 BACKPACK (52 x 32 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1361176-002001-UAVB206-001/ Ba lô vải UA HUSTLE 5.0 BACKPACK (52 x 32 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1361176-010001-UAVB206-001/ Ba lô vải UA HUSTLE 5.0 BACKPACK (52 x 32 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1361176-200001-UAVB206-001/ Ba lô vải UA HUSTLE 5.0 BACKPACK (52 x 32 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1361176-311001-UAVB206-001/ Ba lô vải UA HUSTLE 5.0 BACKPACK (52 x 32 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1361176-408001-UAVB206-001/ Ba lô vải UA HUSTLE 5.0 BACKPACK (52 x 32 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1361176-424001-UAVB205C-001/ Ba lô vải UA HUSTLE 5.0 BACKPACK (52 x 32 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1363244-001001-UAVB205PB-001/ Túi xách du lịch bằng vải UA XL PROMO UND. 4.0 DUFFLE (87 x 48 x 34) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1363744-100001-UAVB205PB-001/ Túi xách du lịch bằng vải AA LACROSSE 4.0 DUFFLE XL (80 x 43 x 33) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 147/ Túi vải TV152ABB058 (vải 100% polyester, vải giả da, vải 100% nylon, vải lưới 44x32x10cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 149/ Túi vải TV152ABB088 (vải 100% polyester, vải giả da, vải 100% nylon 40x31x13cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 150/ Túi vải TV152ARB718 (vải 100% polyester, vải giả da, vải 100% nylon, vải lưới 45x32x11cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 155716/ BA LÔ(100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: 155719/ KHUNG ĐỆM CHO BA LÔ#(100% Nylon & 100% Polyester)&VN (xk)
- Mã HS 42029290: 1568-2-4003/ Túi vải (47.625 x 24.13 x 25.4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1568-2-6114/ Túi vải (47.625 x 24.13 x 25.4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1568-2-7006/ Túi vải (47.625 x 24.13 x 25.4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1568-4-6114/ Túi vải (50.8 x 28.2575 x 26.67) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 16/ Túi vải 66-08 (vải 100% polyester, vải lưới 26x12x8cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 1644-2-6114/ Ví vải (20 x 13 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1647555-0/ Bao đựng máy 7051-E bằng nhựa PP (nk)
- Mã HS 42029290: 166/ Túi vải 67-65 (vải 100% polyester 13x18x3cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 1680884-3/ Bao đựng máy L-7320 bằng nhựa PP (nk)
- Mã HS 42029290: 170.501-NLVB206B-001/ Cặp đeo bằng vải Cameo Double messenger bag (42 x 35 x 19) cm (2PCE/PR) (xk)
- Mã HS 42029290: 17063/20/ Túi công cụ hiệu Basil (30cmx17cmx20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 172/ Túi vải 04-07 (vải 100% polyester 31x18x29cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 173/ Túi vải 04-08 (vải 100% polyester 42x20x27cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 1737-3-4003/ Ba lô (26 x 44 x 16.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1737-3-6114/ Ba lô (26 x 44 x 16.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1737-3-6217/ Ba lô (26 x 44 x 16.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1737-3-7006/ Ba lô (26 x 44 x 16.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 181118 (181118-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, kt: 29*19*2cm, nhãn hiệu: Outdoor Products (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 181179 (181179-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, kt: 26*19*2cm, nhãn hiệu: Outdoor Products (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 181612001/ KHUNG ĐỆM CHO BA LÔ(100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: 181613001/ BA LÔ(100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: 18L BACKPACK/ BA LÔ 18L (42*30 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 19031/20/ Túi công cụ hiệu Basil (30cmx17cmx20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 19031-1/20/ Túi công cụ hiệu Basil (30cmx17cmx20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-1/ Túi vải Big River Dry Bag-13 Litre Yellow, 190628-1, kích thước 51*23*15 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-10/ Túi vải eVac Dry Sack-3 Litre with eVent Grey, 190628-10, kích thước 28*17*11 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-11/ Túi vải eVac Dry Sack-35 Litre with eVent Grey, 190628-11, kích thước 70*33*21 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-12/ Túi vải eVac Dry Sack-5 Litre with eVent Grey, 190628-12, kích thước 39*17*11 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-13/ Túi vải eVac Dry Sack-65 Litre with eVent Grey, 190628-13, kích thước 85*38*25 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-15/ Túi vải eVent Dry Compression Sack Large, 190628-15, kích thước 23*50 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-16/ Túi vải eVent Dry Compression Sack Medium, 190628-16, kích thước 46*20 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-17/ Túi vải eVent Dry Compression Sack Small, 190628-17, kích thước 18*40 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-18/ Túi vải eVent Dry Compression Sack X-Large, 190628-18, kích thước 27*58 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-19/ Túi vải eVent Dry Compression Sack X-small, 190628-19, kích thước 35*15 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-2/ Túi vải Big River Dry Bag-20 Litre Yellow, 190628-2, kích thước 60*27*17 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-20/ Túi vải Lightweight 70D Dry Sack 1 Litre Black, 190628-20, kích thước 24*11 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-21/ Túi vải Lightweight 70D Dry Sack 13 Litre Black, 190628-21, kích thước 53*22 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-22/ Túi vải Lightweight 70D Dry Sack 2 Litre Black, 190628-22, kích thước 29*13 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-23/ Túi vải Lightweight 70D Dry Sack 20 Litre Black, 190628-23, kích thước 61*25 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-24/ Túi vải Lightweight 70D Dry Sack 35 Litre Black, 190628-24, kích thước 70*30 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-25/ Túi vải Lightweight 70D Dry Sack 4 Litre Black, 190628-25, kích thước 33*15 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-26/ Túi vải Lightweight 70D Dry Sack 8 Litre Black, 190628-26, kích thước 46*17 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-27/ Balo vải Ultra-Sil Day Pack Black, 190628-27, kích thước 46*28*14 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-28/ Túi vải Ultra-Sil Dry Sack 13 Litre Grey, 190628-28, kích thước 53*22 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-29/ Túi vải Ultra-Sil Dry Sack 2 Litre Grey, 190628-29, kích thước 29*13 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-3/ Túi vải Big River Dry Bag-3 Litre Black, 190628-3, kích thước 17*11*28 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-30/ Túi vải Ultra-Sil Dry Sack 20 Litre Grey, 190628-30, kích thước 61*25 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-31/ Túi vải Ultra-Sil Dry Sack 35 Litre Grey, 190628-31, kích thước 70*30 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-32/ Túi vải Ultra-Sil Dry Sack 4 Litre Grey, 190628-32, kích thước 33*15 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-33/ Túi vải Ultra-Sil Dry Sack 8 Litre Grey, 190628-33, kích thước 46*17 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-34/ Túi vải Ultra-Sil Dry Sack l Litre Grey, 190628-34, kích thước 24*11 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-4/ Túi vải Big River Dry Bag-35 Litre Blue, 190628-4, kích thước 70*33*21 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-5/ Túi vải Big River Dry Bag-5 Litre Black, 190628-5, kích thước 17*11*39 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-6/ Túi vải Big River Dry Bag-65 Litre Black, 190628-6, kích thước 85*38*25 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-7/ Túi vải Big River Dry Bag-8 Litre Blue, 190628-7, kích thước 44*21*13 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-8/ Túi vải eVac Dry Sack-13 Litre with eVent Grey, 190628-8, kích thước 51*23*15 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 190628-9/ Túi vải eVac Dry Sack-20 Litre with eVent Grey, 190628-9, kích thước 60*27*17 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 191025-1/ Túi vải Compression Sack Large BLUE, 191025-1, kích thước 23*50 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 191025-7/ Túi vải Hanging Toiletry Bag Small, 191025-7, kích thước 22.5*7.5*5.5 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 1920-3-3623/ Ba lô (28 (32) x 43 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 1920-3-6114/ Ba lô (28 (32) x 43 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1122714.FIELD HAMMOCK/ Túi võng- Sporting Goods FIELD HAMMOCK (thuoc dong hang thu 04 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1124820.POCKETABLE BABY CARRIER RAIN COVER/ Túi trùm balo- Sporting Goods POCKETABLE BABY CARRIER RAIN COVER (thuoc dong hang thu 05 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1130449.MESSENGER BAG S/ Túi xách- Sporting Goods MESSENGER BAG S (thuoc dong hang thu 01 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1133182.CROSS RUNNER POUCH S/ Túi đeo ngang bụng- Sporting Goods CROSS RUNNER POUCH S (thuoc dong hang thu 02 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1133183.CROSS RUNNER POUCH M/ Túi đeo ngang bụng- Sporting Goods CROSS RUNNER POUCH M (thuoc dong hang thu 03 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1133242.RERA PACK 30/ Balo- Sporting Goods RERA PACK 30 (thuoc dong hang thu 06 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1133243.RERA PACK 25 W'S/ Balo- Sporting Goods RERA PACK 25 W'S (thuoc dong hang thu 07 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1223376.BOULDER MAT/ Túi đệm lót- Sporting Goods BOULDER MAT (thuoc dong hang thu 08 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-55-BO.EXPEDITION 60/ Balo- EXPEDITION 60 (xk)
- Mã HS 42029290: 19-55-BO.Pack 25L (ODT 25)/ Balo- Pack 25L (ODT 25) (xk)
- Mã HS 42029290: 19-55-BO.PACK 35L (FOP 35)/ Balo- PACK 35L (FOP 35) (xk)
- Mã HS 42029290: 19-55-BO.SNIPER BAG LONG (ELITE SNIPER BAG LONG)/ Túi đựng dụng cụ thể thao- Sniper Bag Long (Elite Sniper Bag Long) (xk)
- Mã HS 42029290: 19-66-MM.CRAOMPON SACK/ Túi đựng dụng cụ leo núi- CRAOMPON SACK (xk)
- Mã HS 42029290: 2 Day Assault-L/XL/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: 2 Day Assault-S/M/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: 20.65- 2280/ Túi xách/ Clutch SD. (xk)
- Mã HS 42029290: 20.66- 2281/ Túi xách/ Body Bag (xk)
- Mã HS 42029290: 20.67- 2282/ Túi xách/ Vertical SD. (xk)
- Mã HS 42029290: 20.68- 2283/ Túi xách/ Frap Shoulder (xk)
- Mã HS 42029290: 20.69- 2190/ Túi xách/ West & SD. (xk)
- Mã HS 42029290: 20.70- 2191/ Túi xách/ Vertical SD. (xk)
- Mã HS 42029290: 20.71- 2192/ Túi xách/ Horizontal SD. (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.RAB-FAE-20-L/ Túi đựng hành lý, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, mã FAE-20-L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.RAB-FAE-20-M/ Túi đựng hành lý, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, mã FAE-20-M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.RAB-FAE-20-S/ Túi đựng hành lý, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, mã FAE-20-S, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.RAB-FAE-20-XL/ Túi đựng hành lý, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, mã FAE-20-XL, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.RAB-FAE-55-L/ Túi đựng hành lý, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, mã FAE-55-L, size L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.RAB-FAE-55-M/ Túi đựng hành lý, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, mã FAE-55-M, size M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.RAB-FAE-55-S/ Túi đựng hành lý, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, mã FAE-55-S, size S, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.RAB-FAE-55-XL/ Túi đựng hành lý, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, mã FAE-55-XL, size XL, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.RAB-FAE-55-XS/ Túi đựng hành lý, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, mã FAE-55-XS, size XS, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.RAB-FAE-55-XXL/ Túi đựng hành lý, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, mã FAE-55-XXL, size XXL, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.RAB-FAE-60/ Túi đựng hành lý, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, mã FAE-60, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.RAB-FAE-62/ Túi đựng hành lý, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, mã FAE-62, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 20.TP.REI-19459/ Bao ngoài túi ngủ, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, thương hiệu REI, mã 19459, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 200078/ Túi đựng đồ dùng 200078 (23.5*37.5*5.5"H), bằng vải, nhãn hiệu RICHARDS (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6GT309/ TÚI KRIEGA STASH WALLET (19.5*16.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6GT60/ BA LÔ KRIEGA BACKPACK- R35 (55*32*50 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6GT61/ BA LÔ KRIEGA BACKPACK- R30 (50*32*20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6GT62/ BA LÔ KRIEGA BACKPACK- R25 (52*32*18 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6GT63/ BA LÔ KRIEGA BACKPACK- R15 (42*24*20 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6GT69/ TÚI KRIEGA OS-32 (44*39*16 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6GT72/ Túi KRIEGA WAISTPACK- R3 (12*25*9 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6GT73/ Túi KRIEGA MESSENGER- URBAN (32*40*9 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6GT75/ Ba lô KRIEGA DRYPACK- US20 (36*26*19 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6GT81/ túi KRIEGA HARNESS POCKET (17*10*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6GT85/ túi KRIEGA TOOL ROLL (53*23 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6KL100/ BA LÔ ASPECT 16 AVALANCHE AIRBAG PAK (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6KL248/ BA LÔ NAC PAK (48.5*11.5*27 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6KL253/ TÚI TOOL PAK (25*4*15.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6KL303/ TÚI GOGGLE CASE (42*11*22.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6KL304/ TÚI XÁCH DRIFT GEAR BAG (90.5*42*41 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6KL305/ VA LI TEAM GEAR BAG (93*44*41.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6KL340/ VA LI KODIAK BAG (87*27*43.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6KL341/ TÚI DEFLECT HANDLEBAR MUFFS (31*32*12 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2001-01-6KL99/ BA LÔ ATLAS 26 AVALANCHE AIRBAG PAK (xk)
- Mã HS 42029290: 20016/20/ Túi công cụ hiệu EASTON (23 1/2"x10 1/2"x12") (xk)
- Mã HS 42029290: 20016-1/20/ Túi công cụ hiệu EASTON (23 1/2"x10 1/2"x12") (xk)
- Mã HS 42029290: 20016-3/20/ Túi công cụ hiệu EASTON (23 1/2"x10 1/2"x12") (xk)
- Mã HS 42029290: 20017/20/ Ba lô hiệu EASTON (14"x6 1/4"x20") (xk)
- Mã HS 42029290: 20017-1/20/ Ba lô hiệu EASTON (14"x6 1/4"x20") (xk)
- Mã HS 42029290: 20017-6/20/ Ba lô hiệu EASTON (14"x6 1/4"x20") (xk)
- Mã HS 42029290: 20017-7/20/ Ba lô hiệu EASTON (14"x6 1/4"x20") (xk)
- Mã HS 42029290: 20018/20/ Ba lô hiệu EASTON (15"x10 1/4"x22") (xk)
- Mã HS 42029290: 20018-1/20/ Ba lô hiệu EASTON (15"x10 1/4"x22") (xk)
- Mã HS 42029290: 20018-2/20/ Ba lô hiệu EASTON (15"x10 1/4"x22") (xk)
- Mã HS 42029290: 20018-3/20/ Ba lô hiệu EASTON (15"x10 1/4"x22") (xk)
- Mã HS 42029290: 20018-4/20/ Ba lô hiệu EASTON (15"x10 1/4"x22") (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1123381/ Túi xách- Sporting Goods LW DUFFLE BAG 5 (# 1123381) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1123384/ Túi xách- Sporting Goods LW DUFFLE BAG 40 (# 1123384) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1123385/ Túi xách- Sporting Goods LW DUFFLE BAG 60 (# 1123385) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1123386/ Túi xách- Sporting Goods LW DUFFLE BAG 80 (# 1123386) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1123648/ Balo- Sporting Goods POCKETABLE DAYPACK 15 (# 1123648) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1123649/ Balo- Sporting Goods POCKETABLE DAYPACK 20 (# 1123649) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1123742/ Túi xách- Sporting Goods CAMPING TOTE BAG M (# 1123742) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1123743/ Túi xách- Sporting Goods CAMPING TOTE BAG L (# 1123743) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1123764/ Túi đeo ngang bụng- Sporting Goods DELTA GUSSET POUCH M (# 1123764) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1123935/ Túi đựng bình nước- Sporting Goods ADJUSTABLE BOTTLE HOLDER (# 1123935) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1124239/ Túi đựng hộp thức ăn- Sporting Goods COOLER BOX 4.0L (# 1124239) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1124775/ Túi giữ ấm thức ăn- Sporting Goods FOOD COZY (# 1124775) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1133162/ Balo- Sporting Goods GALENA PACK 25 (# 1133162) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1133164/ Balo- Sporting Goods GALENA PACK 25 W'S (# 1133164) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1133210/ Balo- Sporting Goods GARWHAR PACK 25 (# 1133210) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1133217/ Balo- Sporting Goods K'S FIELD PACK 6 (# 1133217) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1133218/ Balo- Sporting Goods K'S FIELD PACK 8 (# 1133218) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1133219/ Balo- Sporting Goods K'S FIELD PACK 13 (# 1133219) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-01-MB.1133220/ Balo- Sporting Goods K'S FIELD PACK 18 (# 1133220) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-01-6EG102/ Túi đựng bút Satch Big Soft Pencil Case (22*10*6 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-01-6EV218/ BA LÔ THE MODERN SNAP BACKPACK (45*33*15 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-01-6OM333/ BA LÔ GEAR VEST (34*27*2 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-01-6OM334/ BA LÔ ENDURANCE PACK (37*31*2 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-01-6ST21/ Túi xách Blazer 13" (36*27*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-01-6ST22/ Túi xách Blazer 15" (40*28*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK308/ BA LÔ ESSENTIAL BOX PACK L 4.0 (28*13.5*38 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK309/ TÚI ESSENTIAL DAY TOTE 2.0 (50*45*10 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK310/ TÚI ESSENTIAL SHOULDER BAG 2.0 (10*4*6.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK311/ TÚI ESSENTIAL SHOULDER BAG L 4.0 (24*9.75*24.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK312/ TÚI ESSENTIAL SHOULDER POUCH 4.0 (8.5*2.75*6 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK313/ TÚI XÁCH ESSENTIAL SMALL BAG 2.0 (15.5*2*14 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK314/ TÚI ESSENTIAL SMALL TOTE 4.0 (32*2*14 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK315/ TÚI XÁCH ESSENTIAL TOTE 4.0 (38*12*35 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK316/ TÚI XÁCH ESSENTIAL WAIST 4.0 (13*3.78*5.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK317/ BA LÔ SKULL BACKPACK 14.0 (38*19*57 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK318/ TÚI SKULL BALL CASE 14.0 (3.5*2*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK319/ BA LÔ SKULL BOSTON BAG 14.0 (19*3.5*15 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK320/ TÚI SKULL CART SIDE 14.0 (23*13*9 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK321/ TÚI XÁCH SKULL SLING 14.0 (19*9*32 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK322/ TÚI XÁCH SKULL SMALL TOTE 14.0 (30*8*20 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK323/ TÚI SKULL TOTE 14.0 (46*12*39 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK337/ TÚI ĐỰNG ĐIỆN THOẠI ESSENTIAL MOBILE CASE 4.0 (14*8*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6OK353/ BA LÔ ESSENTIAL BOSTON M 4.0 (31*55*25 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-02-6ST18/ Ba lô TRILOGY 15" (50*38*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-04-6EG102/ Túi đựng bút Satch Big Soft Pencil Case (22*10*6 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-04-6NR160/ BA LÔ BOX BAG BLK (48*30*18 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-04-6NR161/ BA LÔ BOX BAG NEW ERA BLK WHI (48*30*18 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-04-6NR339/ TÚI ĐEO NGANG HÔNG WAIST BAG NEW ERA BLK WHI ((37*3*23cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2002-04-6NR364/ TÚI ĐEO NGANG HÔNG WAIST BAG 1680D 3 BLK (37*3*23cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-02-TE.GO TO BAG/ Balo- GO TO BAG (xk)
- Mã HS 42029290: 20-02-TE.HQ BAG/ Balo- HQ BAG (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6DK26/ TUI ĐEO NGANG HÔNG HOT LAPS 2L (25*18*8 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6DK26/1/ TUI ĐEO NGANG HÔNG HOT LAPS 2L (25*18*8 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6DK27/ TÚI ĐEO NGANG HÔNG HOT LAPS 5L (30*18*11 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6DK28/ TÚI HOT LAPS GRIPPER (14*6*5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6DK29/1/ TUI ĐEO NGANG HÔNG HOT LAPS STEALTH (55*19*5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6DK32/ BA LÔ SESSION 8L (39*22*10 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6DK32/1/ BA LÔ SESSION 8L (39*22*10 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6DK33/ BA LÔ SHUTTLE 6L (38x19x8cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6DK39/ BA LÔ WOMEN'S SESSION 8L (39 x 22 x 10cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6EG06/ Túi xách Satch gym bag (45*34 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6HT108/ Ba lô ORIGINAL NYLON BACKPACK (27.5*13*37 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6HT111/ Túi đeo ngang hông ORIGINAL NYLON BUMBAG (27*9*16 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6HT208/ BA LÔ ORG TOPCLIP BACKPACK NYLON (27.5*11.5*45 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6HT222/ TÚI XÁCH ORIGINAL NYLON CROSSBODY (24*5.8*18.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6HT230/ BA LÔ ORIGINAL PUFFER BACKPACK (28*14*39cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6HT328/ BA LÔ ORG M TOPCLIP BACKPACK NYLON (23.5*11.5*40cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6KA342/ BA LÔ RANSEL (38*37*12 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6KA343/ BA LÔ WEEKEND BAG (49*65*21 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6KA345/ BA LÔ MINI-RANSEL (28*33*12 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6KA346/ TÚI MINI- HIPSTER (18*11*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6KA347/ TÚI BIG BAG 1 (76*40*40 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6NR353/ BA LÔ BOXPACK TIGERSTRIPECAMO(48*30*18 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6OK315/ TÚI XÁCH ESSENTIAL TOTE 4.0 (38*12*35 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6ST104/ Túi xách Summary 13" (35.5*26.5*2 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-01-6ST176/ TÚI XÁCH CHAPTER 13'' (37*28*6 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003-02-6EG235/ Túi đựng dụng cụ học sinh Ergobag Pack Hard Pencil Case (bộ viết chì,thước dài,gôm,đồ chuốt) (21.5*13.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003301/ Ba lô vải hiệu Jack Wolfskin (30cm x 45cm x 7cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2003311/ Túi xách vải hiệu Jack Wolfskin (35cm x 30 cm x 6cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 200345-048-1552/ Balo vải Streetpack Basic, 200345-048-1552, kích thước 45*26*14 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 20-03-SO.KIDS SPINNER 1.5L/ Balo- KIDS SPINNER 1.5L (xk)
- Mã HS 42029290: 20-03-SO.SPRY 1.5L/ Balo- SPRY 1.5L (xk)
- Mã HS 42029290: 20-03-SO.WIDEPAC INSULATOR 2L/ Balo- WIDEPAC INSULATOR 2L (xk)
- Mã HS 42029290: 2004002/ Túi xách vải hiệu Jack wolfskin (30cm x 38cm x 9cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR160/ BA LÔ BOX BAG (48*30*18 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR357/ TUI ĐEO CHEO SHOULDER POUCH (23*16*6 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR358/ Túi đeo ngang hông WAIST BAG 600D (37*3*23 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR359/ BA LÔ YOUTH BOX PACK (25*14*30 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR360/ TÚI XÁCH SACOCHE (30*25*6 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR363/ Túi đeo ngang hông WAIST BAG (37*3*23 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR364/ Túi đeo ngang hông WAIST BAG 1680D 3 (37*3*23 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR365/ TUI ĐEO CHEO SHOULDER POUCH L (12*19*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR366/ TÚI XÁCH CANVAS TOTE BAG FL (40*43*9 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR369/ TÚI XÁCH Canvas Shoulder BOX LOGO (40*43*9 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR371/ TUI ĐEO CHEO SHOULDER POUCH 2 (12*19*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR372/ TÚI XÁCH CANVAS TOTE BAG BOX LOGO (40*43*9 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR373/ TÚI XÁCH CANVAS TOTE BAG VS (40*43*9 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR376/ BA LÔ BOX PACK MEDIUM TAICHI NEB008BK01 (29*16*40 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR376/1/ BA LÔ BOX PACK MEDIUM TAICHI NEB008BK01 (29*16*40 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR377/ BA LÔ BOX PACK MEDIUM (29*16*40 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR379/ TUI TRAVEL SERIES PASSPORT CASE 2 (15*25*1.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004-01-6NR380/ TUI TRAVEL SERIES MULTI POUCH 2 (18*24*5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2004141/ Ba lô vải hiệu Jack wolfskin (40cm x 45cm x 15cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 2005321/ Ba lô vải hiệu Jackwolfskin (26cm x 42cm x 17cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-06F/ Túi xách (Free size) nhãn hiệu Fila (xk)
- Mã HS 42029290: 2007911/ Ba lô vải hiệu Jack wolfskin (25cm x 39cm x 12cm)-CROXLEY WOMAN (xk)
- Mã HS 42029290: 2007951/ Túi xách vải hiệu Jack wolfskin (32cm x 23cmx 8cm)-NEW OVERTURE M (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07F/ Túi xách (Free size) nhãn hiệu Fila (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.ACTIVENT 55/ Balo- ACTIVENT 55 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.AIR 33/ Balo- AIR 33 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.BOULDER 38/ Balo- BOULDER 38 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.COMMUTE/ Balo- COMMUTE (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.EXPLORER 100/ Balo- EXPLORER 100 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.EXPLORER 60/ Balo- EXPLORER 60 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.EXPLORER 75/ Balo- EXPLORER 75 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.FLUX 15/ Balo- FLUX 15 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.FLY 15/ Balo- FLY 15 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.HIP BAG/ Balo- HIP BAG (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.INTEGRAL 30/ Balo- INTEGRAL 30 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.RIDE 19/ Balo- RIDE 19 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.RIDE 25/ Balo- RIDE 25 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.STEP 10/ Balo- STEP 10 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.TRAIL 42/ Balo- TRAIL 42 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-07-PG.VECTOR 35/ Balo- VECTOR 35 (xk)
- Mã HS 42029290: 2008231/ Ba lô vải hiệu Jack wolfskin (25cm x 37cm x 17cm)-KIDS ACTIVE EXPLORER BIG (xk)
- Mã HS 42029290: 20-08-AP.BAR ROLL/ Túi đựng dụng cụ thể thao- BAR ROLL (xk)
- Mã HS 42029290: 20-08-AP.BIKE BOTTLE BAG/ Túi đựng dụng cụ thể thao- BIKE BOTTLE BAG (xk)
- Mã HS 42029290: 20-08-AP.FULE BAG L/ Túi đựng dụng cụ thể thao- FULE BAG L (xk)
- Mã HS 42029290: 20-08-AP.SADDLE BAG/ Túi đựng dụng cụ thể thao- SADDLE BAG (xk)
- Mã HS 42029290: 20-09-LS.CROSS COUNTRY S4 CARRIER GREY/ Balo- CROSS COUNTRY S4 CARRIER GREY (xk)
- Mã HS 42029290: 20-09-LS.EXPLORER S3 CHILD CARRIER LIGHT GREY/ Balo- EXPLORER S3 CHILD CARRIER LIGHT GREY (xk)
- Mã HS 42029290: 20-09-LS.FREEDOM S4 CARRIER BLUE/ Balo- FREEDOM S4 CARRIER BLUE (xk)
- Mã HS 42029290: 20-09-LS.RANGER ACCESSORY POUCH GREY/ Balo- RANGER ACCESSORY POUCH GREY (xk)
- Mã HS 42029290: 20-09-LS.RANGER S2 CARRIER BLACK/ Balo- RANGER S2 CARRIER BLACK (xk)
- Mã HS 42029290: 201103 (201103-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% nylon, kt: 20*15*1.5cm, nhãn hiệu: Outdoor Products (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 201104 (201104-20)/ Ba lô bằng vải chất liệu 100% polyester, kt: 47*39*4.5cm, nhãn hiệu: Outdoor Products (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 201105 (201105-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% nylon, kt: 25*17*1.5cm, nhãn hiệu: Outdoor Products (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 201106 (201106-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, kt: 28*20*2cm, nhãn hiệu: Outdoor Products (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 201107 (201107-20)/ Ba lô bằng vải chất liệu 100% polyester, kt: 41*39*4.5cm, nhãn hiệu: Outdoor Products (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 201108 (201108-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, kt: 26*18*2cm, nhãn hiệu: Outdoor Products (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 20-1215/ Túi đeo (Free size) nhãn hiệu Kangol (xk)
- Mã HS 42029290: 20-1270/ Túi đeo (Size S) nhãn hiệu Kangol (xk)
- Mã HS 42029290: 20-1271/ Túi đeo (Free size) nhãn hiệu Kangol (xk)
- Mã HS 42029290: 20-128137/ Túi xách (Free size) nhãn hiệu Samsonite (xk)
- Mã HS 42029290: 20-1365/ Ba lô (Free size) nhãn hiệu Kangol (xk)
- Mã HS 42029290: 20-137251/ Ví đựng khẩu trang, nhãn hiệu Samsonite (xk)
- Mã HS 42029290: 2-020/ Túi vải (28.5 x 21.5 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 20-2020/ Túi đeo (Free size) nhãn hiệu Kangol (xk)
- Mã HS 42029290: 20-3039/ Túi đeo (Free size) nhãn hiệu Kangol (xk)
- Mã HS 42029290: 20309574-062020/ Vali vải- STUK stor case 55x51x18 white/grey AP CN 20309574 (xk)
- Mã HS 42029290: 20309687-062020/ Vali vải- STUK stor case 34x51x28 white/grey AP CN 20309687 (xk)
- Mã HS 42029290: 2-037/ Ba lô (28.5 x 40.5 x 17.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 20432499/ RENSARE bag check pattern/black/túi vải (400 X 300)mm (xk)
- Mã HS 42029290: 205GC/ Túi xách du lịch bằng vải phối với da bò, kích thước 14"X12"X6", nhãn hiệu Thacker, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 205NB/ Túi xách du lịch bằng vải phối PU, kích thước 14"X12"X6", nhãn hiệu Thacker, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA62SA301/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA62SA701/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA62SA703/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA62SA705/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA65PM302/ BAO DA, NHÃN HIỆU: KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA65PM702/ BAO DA, NHÃN HIỆU:KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA65PM902/ BAO DA, NHÃN HIỆU:KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA65SA501/ BALO, NHÃN HIỆU:KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA65SA503/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA65SA505/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA65SA507/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA65SA509/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA65SF300/ BALO, NHÃN HIỆU: KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA65SF301/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU: KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA65SF305/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU: KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 206 PFA65SF307/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU: KENZO (xk)
- Mã HS 42029290: 2-070/ Túi vải (23 x 15 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 2-071/ Túi vải (23 x 13 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 2-072/ Túi vải (28 x 17 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 20FRD-001/ Ba lô bằng vải kiểu 20FRD-001 kích thước (cm) 16x43x36 (xk)
- Mã HS 42029290: 20O3-V04-16/ Túi vải Ultra-Sil Dry Sack 4 Litre Orange, 20O3-V04-16, kích thước 33*15 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 20O3-V04-18/ Túi vải Ultra-Sil Dry Sack l Litre Blue, 20O3-V04-18, kích thước 24*11 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 20O3-V04-2/ Túi vải Big River Dry Bag-5 Litre Blue, 20O3-V04-2, kích thước 17*11*39 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF- Large Laptop Sleeve/ Túi Laptop-Large Laptop Sleeve (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF- Tablet Sleeve/ Túi Ipad- Tablet Sleeve (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-Barrage Cargo/ Balo- Barrage Cargo/ Night (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-Barrage/ Ba lô- BARRAGE (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-Bravo 3.0/ Balo-Bravo 3.0 (xk)
- Mã HS 42029290: 20--ROF-CITIZEN/ Túi đeo chéo-Citizen/ ALL BLACK (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-FW20-LARGE PHONE POUCH/ Túi 1 ngăn (đựng điện thoại)- LARGE PHONE POUCH (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-Helix Handlebar Bag/ Túi đeo hông-Helix Handlebar Bag (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-Hondo Backpack/ Ba lô- Hondo Backpack (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-Large Utility Pouch/ Túi 1 ngăn (không khóa kéo)-Large Utility Pouch (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-Medium Laptop Sleeve/ Túi Laptop-Medium Laptop Sleeve (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-MESSENGER ORGANIZER 2.0/ Túi ngăn trong của máy tính- MESSENGER ORGANIZER 2.0 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-Mini Metro/ Túi Mini metro (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-Niko Camera Sling 2.0/ Túi đeo ngang-Niko Camera Sling 2.0 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-Small Utility Pouch/ Túi 1 ngăn (không khóa kéo)-Small Utility Pouch (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-Yalta 3.0/ Balo-Yalta 3.0 (xk)
- Mã HS 42029290: 20-ROF-Ziptop Waistpack/ Túi đeo hông-Ziptop Waistpack/ BLCKCHRM (xk)
- Mã HS 42029290: 20-TPAC20W03/ Túi đeo (Free size) nhãn hiệu Shoopen (xk)
- Mã HS 42029290: 20-TPBF20W12/ Ba lô (Free size) nhãn hiệu Shoopen (xk)
- Mã HS 42029290: 20TP-CNN-LP1014-02/ Túi đựng ống kính- LENS CASE C47-1381-009 (LP1014) (KDA-02) (xk)
- Mã HS 42029290: 20TP-CNN-LP1216-00/ Túi đựng ống kính- CANON LENS CASE LP1216 (xk)
- Mã HS 42029290: 20TP-CNN-LP1219NEWNP-02/ Túi đựng ống kính- CANON LENS CASE LP1219 NEW NO PACKAGE (KDA-02) (xk)
- Mã HS 42029290: 20TP-CNN-LP1222-00/ Túi đựng ống kính- CANON LENS CASE LP1222 (xk)
- Mã HS 42029290: 20TP-CNN-LP1424NEW-00/ Túi đựng ống kính- CANON LENS CASE LP1424 NEW (xk)
- Mã HS 42029290: 20TP-CNN-LP811-05/ Túi đựng ống kính- CANON LENS CASE LP811 (KDA-05) (xk)
- Mã HS 42029290: 20TP-CNN-LP811-06/ Túi đựng ống kính- CANON LENS CASE LP811 (KDA-06) (xk)
- Mã HS 42029290: 2189-3-6114/ Ba lô (38 x 45 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 21NB-114-GC09/ TÚI ĐEO STYLE#21NB-114 NHÃN HIỆU NEW BLANCE 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: 21NB-115-GC09/ TÚI STYLE#21NB-115 NHÃN HIỆU NEW BLANCE 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: 21NB-116-GC09/ TÚI ĐEO STYLE#21NB-116 NHÃN HIỆU NEW BLANCE 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1127479/ Túi cứu hộ (gồm dây đai cứu hộ)- RESCUE STEP (# 1127479) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1130580/ Balo- CYCOOL PACK 10 (# 1130580) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1130581/ Balo- CYCOOL PACK 20 (# 1130581) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133165/ Balo- GALENA PACK 30 W'S (# 1133165) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133247/ Túi đựng Passport- TRAIL PASSPORT CASE (# 1133247) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133273/ Balo- TRAVEL SHOULDER M (# 1133273) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133274/ Balo- TRAVEL POUCH S (# 1133274) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133275/ Balo- TRAVEL POUCH M (# 1133275) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133276/ Balo- TRAVEL MINI POUCH (# 1133276) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133277/ Balo- LUMBER PACK S (# 1133277) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133278/ Balo- LUMBER PACK M (# 1133278) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133307/ Balo- GALENA PACK 20 WOMEN'S (# 1133307) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133309/ Balo- TWIN POCKET PACK 10 (# 1133309) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133310/ Balo- TWIN POCKET PACK 20 (# 1133310) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133312/ Balo- TRIPLE POCKET PACK 40 (# 1133312) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133313/ Balo- TRIPLE POCKET PACK 45-60 (# 1133313) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133314/ Balo- TRAVEL BAG KIDS 55 (# 1133314) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133315/ Túi địu thú cưng- DOG CARRYING SHOULDER (# 1133315) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133316/ Balo địu thú cưng- DOG CARRYING PACK M (# 1133316) (xk)
- Mã HS 42029290: 21SS MB.1133317/ Balo địu thú cưng- DOG CARRYING PACK L (# 1133317) (xk)
- Mã HS 42029290: 22409732/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 22409733/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 22419776/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 22419777/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 22429792/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 22429803/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 22429807/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 22429809/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 22429810/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 22439830/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 22439838/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 22439849/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 22439854/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 22449883/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 22449908/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 225457/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42029290: 227333/MXB-NOPROB Ba lô nam 90% POLYVINYL CHLORIDE, 10% OTHER FIBRES Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 229948/WXG-EULALI Túi đựng đồ trang điểm nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 230.370-NLVB206B-001/ Cặp đeo bằng vải Fiori Double messenger bag (37 x 35 x 14) cm (2PCE/PR) (xk)
- Mã HS 42029290: 23-050-646/ FLANNELETTE BAG- Túi bằng vải, kích thước: L152*W117mm, dùng để đựng sản phẩm dây sạc điện thoại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 23-050-647/ FLANNELETTE BAG- Túi bằng vải, kích thước: L185*W145mm, dùng để đựng sản phẩm dây sạc điện thoại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 231/ Túi vải 42-01 (vải 100% polyester, vải lưới 19x27x8cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 231606/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42029290: 23165/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: 23166/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: 23200/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: 23202/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: 23222/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: 23223/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: 23224/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: 232497/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42029290: 232501/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42029290: 232503/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42029290: 232504/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42029290: 232506/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42029290: 232508/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42029290: 232513/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Levis) (xk)
- Mã HS 42029290: 23301/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: 23311/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: 23313/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: 23710/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: 23711/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: 241523/WXG-ERLEND Túi đựng đồ trang điểm nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 241757/WXG-KADERA Túi đựng đồ trang điểm nữ 85% POLYESTER, 15% ELASTANE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 242155/WXG-INDAHH Túi xách nữ 85% POLYESTER, 15% ELASTANE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 2432/ Túi xách bằng vải kiểu 2432 kích thước (cm) 11x36x36 (xk)
- Mã HS 42029290: 2434/ Túi xách bằng vải kiểu 2434 kích thước (cm) 6x16x21 (xk)
- Mã HS 42029290: 2437/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 243911/WXG-CHEREYL Túi xách nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 243913/WXG-COLLETA Túi đựng đồ trang điểm nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 2442/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 24CAN-01/ Túi giữ nhiệt bằng vải, loại 24CAN, màu xanh, nhãn hiệu OZARK TRAIL (ĐGGC 0.66 USD/PCE) (xk)
- Mã HS 42029290: 24CAN-02/ Túi giữ nhiệt bằng vải, loại 24CAN, màu đỏ, nhãn hiệu OZARK TRAIL (ĐGGC 0.66 USD/PCE) (xk)
- Mã HS 42029290: 24CAN-03/ Túi giữ nhiệt bằng vải, loại 24CAN, màu đen, nhãn hiệu OZARK TRAIL (ĐGGC 0.66 USD/PCE) (xk)
- Mã HS 42029290: 24CAN-04/ Túi giữ nhiệt bằng vải, loại 24CAN, màu xanh Green, nhãn hiệu OZARK TRAIL (ĐGGC 0.66 USD/PCE) (xk)
- Mã HS 42029290: 2501701000-NLVB206B-001/ Túi đựng thiết bị điện bằng vải Bicycle trunk bag (34 x 18 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 2501701002-NLVB206B-001/ Túi đeo bằng vải Lightweight single messenger bag (30 x 29 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 2501701004-NLVB206B-001/ Túi đeo bằng vải Allround single messenger bag (33 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 2501701006-NLVB206B-001/ Cặp đeo bằng vải Koga Allround double messenger bag (33 x 31 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 2724/ Túi nhỏ bằng vải kiểu 2724 kích thước (cm) 5x13x18 (xk)
- Mã HS 42029290: 2724/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 27240/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: 27241/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: 27242/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: 27243/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: 27245/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: 27246/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: 2725/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 275/ Túi vải 95-30 (vải 100% polyester 30x15x35cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 276/ Túi vải 95-47 (vải 100% nylon 22x19x2cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 27765-018 NON STOP BACKPACK/ BA LÔ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: 2780/ Túi xách bằng vải kiểu 2780 kích thước (cm) 9x14x24 (xk)
- Mã HS 42029290: 281130 (281130-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, kt: 34*21*1.5cm, nhãn hiệu: Outdoor Products (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 2866095-7/ Bao đựng máy dùng cho máy đo huyết áp bằng nhựa PP (nk)
- Mã HS 42029290: 299/ Túi bằng vải không dệt- Non woven (50cm x 50cm) (Đính kèm SPGC) (xk)
- Mã HS 42029290: 2WAY BUCKET/ TÚI NHỎ (xk)
- Mã HS 42029290: 3 Way/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: 3.6 MED KIT/ TÚI(Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: 301020143/ Túi công cụ bằng vải JK2024 kích thước 37 cm*37 cm, mã 301020143 (xk)
- Mã HS 42029290: 301020145/ Túi công cụ bằng vải JK2021, có kích thước dài 38cm x rộng 14cm (xk)
- Mã HS 42029290: 301030001/ Túi công cụ bằng vải JK0305, kích thước 46 cm X 39 cm (xk)
- Mã HS 42029290: 301060146/ Túi công cụ JK0105 bằng vải, kích thước 15cm x 24.5 cm, (xk)
- Mã HS 42029290: 301060246/ Túi công cụ (Bằng vải) JK0102 mã 301060246 (xk)
- Mã HS 42029290: 301060266/ Túi công cụ bằng vải JK1211 mã 301060266 (xk)
- Mã HS 42029290: 301060299/ Túi công cụ DESS bằng vải, kích thước 14,5cm * 9cm (xk)
- Mã HS 42029290: 301060527/ Túi công cụ bằng vải JK2008, kích thước 23 cm x 18 cm (xk)
- Mã HS 42029290: 301060873/ Túi công cụ bằng vải JK3001, kích thước 20cm x 23cm (xk)
- Mã HS 42029290: 301060875/ Túi công cụ bằng vải JK3003, kích thước 16cm x 19.3cm (xk)
- Mã HS 42029290: 301061107/ Túi công cụ bằng vải Fuhung-TB-90, kích thước 21.6cm x 20cm (xk)
- Mã HS 42029290: 301130815/ Túi công cụ bằng vải Proskit, kích thước 33cm x 20cm (xk)
- Mã HS 42029290: 301250011/ Túi công cụ bằng vải JK1210, kích thước 15cmX34cm (xk)
- Mã HS 42029290: 301250602/ Túi công cụ bằng vải YU YI, kích thước 39cm x 28cm (xk)
- Mã HS 42029290: 3013/ Túi đựng lều du lịch ELIXIR STUFF SACKS (xk)
- Mã HS 42029290: 301675-2/ Ba lô (Vải 88% Polyester 12% Pu, K:147cm, nhãn chính: không có) (xk)
- Mã HS 42029290: 301684-22/ Ba lô (100% Polyester K:57-59", nhãn chính: không có) (xk)
- Mã HS 42029290: 301684-23/ Ba lô (100% Polyester K:57-59", nhãn chính: không có) (xk)
- Mã HS 42029290: 301684-24/ Ba lô (100% Polyester K:57-59", nhãn chính: không có) (xk)
- Mã HS 42029290: 303/ Túi vải 81-93 (vải 100% polyester, vải lưới 62x27x35cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 30309578-062020/ Vali vải- STUK stor case 71x51x18 white/grey AP CN 30309578 (xk)
- Mã HS 42029290: 30428835-062020/ Túi vải- KNALLBAGE accessory bag s3 felt 30428835 (xk)
- Mã HS 42029290: 30432502/ RENSARE clothes bag s3 check pattern/grey black/túi vải (340mm X 250mm X 90mm) (xk)
- Mã HS 42029290: 308368/ Ba lô (100% Polyester, K:57-59", nhăn chính: không có) (xk)
- Mã HS 42029290: 308403/ Ba lô (100% Polyester, K:57-59", nhăn chính: không có) (xk)
- Mã HS 42029290: 308403-1/ Ba lô (100% Polyester, K:57-59", nhăn chính: không có) (xk)
- Mã HS 42029290: 309861-3/ Ba lô (100% Polyester, K:57-59", nhăn chính: không có) (xk)
- Mã HS 42029290: 3123A359/ TÚI XÁCH (VẢI CHÍNH 100% POLYESTER PU 58/60") (xk)
- Mã HS 42029290: 3123A363/ TÚI XÁCH (VẢI CHÍNH 100% POLYESTER PU 58/60') (xk)
- Mã HS 42029290: 3123A364/ TÚI XÁCH (VẢI CHÍNH 100% POLYESTER PU 58/60") (xk)
- Mã HS 42029290: 3123A488/ TÚI XÁCH(VẢI CHÍNH 100% POLYESTER PU 58/60") (xk)
- Mã HS 42029290: 3123A489/ TÚI XÁCH (VẢI CHÍNH 100% POLYESTER PU 58/60") (xk)
- Mã HS 42029290: 3124A174/ TÚI XÁCH (VẢI CHÍNH 100% POLYESTER PU 58/60") (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A475/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A476/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A477/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A478/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A480/ TÚI ĐEO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A481/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A482/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A483/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A494/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A495/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A497/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A499/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A501/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A503/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A504/ TÚI ĐEO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A509/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A510/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A523/ BALO (VẢI CHÍNH 100% POLYESTER 58/60") (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A523/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A525/ TÚI ĐEO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A527/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A528/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A529/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A531/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A532/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A536/ BÓP VÍ (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A536/ SẢN PHẨM TRANG TRÍ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A536BÓP VÍ (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A561/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A562/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A563/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A564/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A565/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A602/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A604/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A605/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A606/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A607/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A608/ TÚI ĐEO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A609/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A615/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A617/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A618/ TÚI RÚT (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A620/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A621/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3183A641/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: 3184A004/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: 31-CQD-068/ SUPER-FIBRE BAG- Túi bằng vải, dùng để đựng sản phẩm dây sạc điện thoại, quy cách: L132*W60mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 31-CQD-069/ SUPER-FIBRE BAG- Túi bằng vải, dùng để đựng sản phẩm dây sạc điện thoại, quy cách: L162*W75mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 31-PB-059/ PU LEATHER BAG- Túi bằng vải, kích thước: L152*W117mm, dùng để đựng sản phẩm dây sạc điện thoại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 323/ Túi vải 95-34 (vải 100% polyester 15x11x20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 32BG05011, Ba lô bằng vải, SHELL POLYESTER100%TRIM POLYESTER100%LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BG06011, Ba lô bằng vải, SHELL POLYESTER100%LINING NYLON100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGC1011, Túi đeo ngang, SHELL NYLON100%LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGC7011, Túi đeo ngang, MATERIAL IDENTIFICATION SHELL POLYESTER100%TRIM1 POLYESTER100%TRIM2 COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGD3011, Túi xách, SHELL NYLON100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGD4011, Túi xách, SHELL NYLON100%LINING NYLON100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGD6011, Túi xách, SHELL POLYESTER100%LINING NYLON100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGD8011, Túi xách, SHELL POLYESTER100%LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGD9011, Túi xách, SHELL NYLON100%LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGDA011, Túi xách, SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER80%LINING COTTON20%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGP1941, Túi xách, SHELL POLYURETHANE100%LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGP5941, Túi đeo ngang, SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER80%LINING COTTON20%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32ET02011, Túi nữ, SHELL NYLON100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 330 000/ Túi xách (size: 20x18cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 330 010/ Túi xách (size: 17x15cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 330 600/ Túi xách (size: 20x18cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 330 900/ Túi xách (size: 20x18cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 330 910/ Túi xách (size: 17x15cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3352/ Túi xách bằng vải kiểu 3352 kích thước (cm) 5x22x27 (xk)
- Mã HS 42029290: 3354/ Túi xách bằng vải kiểu 3354 kích thước (cm) 13x23x33 (xk)
- Mã HS 42029290: 3356/ Túi xách bằng vải kiểu 3356 kích thước (cm) 16x33x42 (xk)
- Mã HS 42029290: 3418/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 3450/ Túi xách bằng vải kiểu 3450 kích thước (cm) 15x20 (xk)
- Mã HS 42029290: 3452/ Ví bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3453/ Túi nhỏ bằng vải kiểu 3453 kích thước (cm) 7x12x20 (xk)
- Mã HS 42029290: 3453/ Ví bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3454/ Túi xách bằng vải kiểu 3454 kích thước (cm) 8x14x22 (xk)
- Mã HS 42029290: 3455/ Ví bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3456.POLY/ VÍ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3456 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.425$/PCE) (xk)
- Mã HS 42029290: 3457.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3457 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1818$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42029290: 3458/ Ví bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3459/ Ba lô bằng vải kiểu 3459 kích thước (cm) 16x27x45 (xk)
- Mã HS 42029290: 3460/ Ví bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3462/ Ví bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac (xk)
- Mã HS 42029290: 3463/ Ba lô bằng vải kiểu 3463 kích thước (cm) 13x23x27 (xk)
- Mã HS 42029290: 3466/ Túi xách bằng vải kiểu 3466 kích thước (cm) 4x23x27 (xk)
- Mã HS 42029290: 3470/ Túi xách bằng vải kiểu 3470 kích thước (cm) 4x13x19 (xk)
- Mã HS 42029290: 3472/ Ba lô bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac (xk)
- Mã HS 42029290: 3476/ Ba lô bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3483/ Túi xách bằng vải kiểu 3483 kích thước (cm) 6x17x18 (xk)
- Mã HS 42029290: 3484/ Túi xách bằng vải kiểu 3484 kích thước (cm) 13x26x35 (xk)
- Mã HS 42029290: 3486/ Ba lô bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3487/ Túi xách bằng vải kiểu 3487 kích thước (cm) 7x15x26 (xk)
- Mã HS 42029290: 349011555/ Túi đựng cỏ bằng vải,kt:510*600*500mm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 3492/ Túi xách bằng vải kiểu 3492 kích thước (cm) 6x16x22 (xk)
- Mã HS 42029290: 3493/ Túi xách bằng vải kiểu 3493 kích thước (cm) 13x32x47 (xk)
- Mã HS 42029290: 35 EVA CARRY CASE/ Túi xách vải hiệu ATG (40cm x 33cm x 13cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 350/ Túi vải PN-21 (vải 100% nylon, vải lưới 21x9x4cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3501/ Túi xách bằng vải kiểu 3501 kích thước (cm) 10x13x15 (xk)
- Mã HS 42029290: 3502/ Túi xách bằng vải kiểu 3502 kích thước (cm) 26x36x54 (xk)
- Mã HS 42029290: 3504/ Ba lô bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3505/ Túi xách bằng vải kiểu 3505 kích thước (cm) 4x10x17 (xk)
- Mã HS 42029290: 3506/ Ví bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3507/ TÚI NHẠC CỤ UKUB-1/2 (188cmx76cmx22cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3507/ Ví bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3508/ Túi đeo bụng bằng vải kiểu 3508 kích thước (cm) 8x14x26 (xk)
- Mã HS 42029290: 351-4-2000/ Túi vải (50.80 x 33.02 x 15.24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 3517/ TÚI NHẠC CỤ RBX-2E (106.5cmx38.5cmx16cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3534.POLY/ VÍ BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3534 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9304$/PCE) (xk)
- Mã HS 42029290: 3534/ Ví bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3534-3/ Túi xách đựng đồ dùng chống bụi 3534 (24*18*15"), bằng tấm plastic, nhãn hiệu: RICHARDS (xk)
- Mã HS 42029290: 3563/ Ví bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3566/ Ba lô bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3570/ Ví bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 3585-3-6114/ Ba lô (25.5 x 41.5 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 3586/ Túi xách bằng vải kiểu 3586 kích thước (cm) 13x26x35 (xk)
- Mã HS 42029290: 3718-4-6114/ Cặp vải (40 (42) x 33 (28.7) x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 3735990-9/ Bao đựng máy dùng cho máy xông mũi họng C803-E bằng nhựa PU (nk)
- Mã HS 42029290: 37901142-2A/ Túi vải đựng bụi,kt: 850*650*3mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 3798/ TÚI NHẠC CỤ RBX-E1 (107cmx37.5cmx9cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3799/ TÚI NHẠC CỤ RBX-B4 (130.5cmx44cmx11cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3814/ TÚI NHẠC CỤ KCK-W1 (70cmx40cmx29cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 382 010/ Túi xách (size: 32x22cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 382 910/ Túi xách (size: 32x22cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3887/ Túi nhạc cụ (KC-L)- LARGE KEYBOARD COVER. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 3907/ Túi nhạc cụ (CB-ME80)- BOSS MULTI EFFECT BAG ME-80. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 3909/ Túi nhạc cụ (CB-BDJ202)- ROLAND DJ 202 BAG. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 3911/ Túi nhạc cụ (CB-GT100)- BOSS MULTI EFFECT BAG GT-100. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 3916/ Túi nhạc cụ (BAC-KTN212)- BOSS KTN212 KATANA AMP COVER. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 3924/ Túi nhạc cụ (RAC-BCHOT)- ROLAND BLUES CUBE HOT AMP COVER. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 3931/ TÚI NHẠC CỤ RBX-2B (130.5cmx44cm x18cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3934/ TÚI NHẠC CỤ RBX-CM22 (60cmx60cmx10cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3935/ TÚI NHẠC CỤ RBX-A2 (114cmx46cm x16cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3936/ TÚI NHẠC CỤ RBX-335 (116cmx46cmx12.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3939/ TÚI NHẠC CỤ RBCA2 (118cmx44.5cmx15cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3940/ TÚI NHẠC CỤ RBCB4 (132.2cmx40.5cmx10.8cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3941/ TÚI NHẠC CỤ RBCC3 (113.5cmx42.5cmx14cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3942/ TÚI NHẠC CỤ RBCE1 (110cmx38cmx12cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3943/ TÚI NHẠC CỤ RBCSH (119cmx45.8cmx13.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3944/ TÚI NHẠC CỤ RBCLP (111.5cmx37.5cmx15cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3950-3-1047/ Túi đeo hông (22 x 10 x 9.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 3950-3-4009/ Túi đeo hông (22 x 10 x 9.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 3950-3-6114/ Túi đeo hông (22 x 10 x 9.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 3951/ TÚI NHẠC CỤ KBF-VL34 (74cmx23cm x13.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3951-3-4003/ Túi vải (28.575 x 10.16 x 6.35) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 3951-3-6114/ Túi vải (28.575 x 10.16 x 6.35) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 3952-3-4009/ Ba lô (15(12) x 18 x 8.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 3952-3-6217/ Ba lô (15(12) x 18 x 8.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 3962/ TÚI NHẠC CỤ UKCB-3/4 (124.5cmx47cmx15.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3964/ TÚI NHẠC CỤ KKC-SM (97.5 cmx38.5cmx8.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3966/ TÚI NHẠC CỤ RBCCM (73cmx65cmx11.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3969/ TÚI NHẠC CỤ KEUS3 (59cmx21cmx9.2cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3996/ TÚI NHẠC CỤ RBXOA2 (cm xcm xcm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3997/ TÚI NHẠC CỤ RBXOB4 (cm xcm xcm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3998/ TÚI NHẠC CỤ RBXOE1 (cm xcm xcm) (xk)
- Mã HS 42029290: 3-B0102-OBG804/ TÚI XÁCH VẢI, Vải 100% Nylon (HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 42029290: 3WAY BAG/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: 40-007/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: 4024NN/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 45*32*25 mm (xk)
- Mã HS 42029290: 4030NN/19/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 25.4*16.5*45 mm (xk)
- Mã HS 42029290: 4031NN/19/ Túi xách bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 45.7*22.8*25.4 mm (xk)
- Mã HS 42029290: 40432511/ RENSARE accessory bag s3 dotted/yellow/túi vải (250mm X 170mm X 90mm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4052/ TÚI NHẠC CỤ UKCB-1/2 (111.5cmx43.5cmx15cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4076/ TÚI NHẠC CỤ CCDB (103cmx26cmx12.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 408 040/ Túi xách (size: 26x30cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 408 640/ Túi xách (size: 26x30cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 408 940/ Túi xách (size: 26x30cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4081/ TÚI NHẠC CỤ UKUB-1/4 (113.5cmx63cmx24cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4089/ TÚI NHẠC CỤ WODCAT (83cmx42cmx9cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4094/ TÚI NHẠC CỤ RBXOC3 (109cmx45cmx21.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 41-010/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: 4185/ TÚI NHẠC CỤ CFA-VX3 (133cmx57cmx4.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 42-002/15/ Túi xách (dùng để đựng giày) (xk)
- Mã HS 42029290: 4299/ TÚI NHẠC CỤ KXE1 (107.5cmx44cmx3cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4302/ MIẾNG LÓT NHẠC CỤ WS27S (68.6cmx68.6cmx0.1cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4311/ Túi xách bằng vải kiểu 4311 kích thước (cm) 18x31x35 (xk)
- Mã HS 42029290: 4315/ TÚI NHẠC CỤ NE373 (115cmx33.5cmx13cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4317/ TÚI NHẠC CỤ NORD STAGE-76-KD (129.5cmx42cmx19cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4318/ TÚI NHẠC CỤ NORD STAGE-88-KD (146.5cmx43cmx18cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4318/ Túi xách bằng vải kiểu 4318 kích thước (cm) 22x28x42 (xk)
- Mã HS 42029290: 4319/ TÚI NHẠC CỤ NORD-C1KW (112.5cmx55.5cmx25cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4319/ Túi xách bằng vải kiểu 4319 kích thước (cm) 26x37x53 (xk)
- Mã HS 42029290: 4323/ TÚI NHẠC CỤ RBC2B (132cmx42cmx20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4324/ TÚI NHẠC CỤ RBC2E (109cmx39cmx20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4326/ TÚI NHẠC CỤ KQB-108 (123cmx40cmx7cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4333/ TÚI NHẠC CỤ NE361 (95cmx33.5cmx13cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4346/ Túi xách bằng vải kiểu 4346 kích thước (cm) 6x15x25 (xk)
- Mã HS 42029290: 4346/ Ví bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 4356/ Ví xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 4357/ Ví xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu Lesportsac) (xk)
- Mã HS 42029290: 4360/ TÚI NHẠC CỤ RBXPB-1814 (52cmx41cmx18.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4360/ Túi xách bằng vải kiểu 4360 kích thước (cm) 13x32x47 (xk)
- Mã HS 42029290: 4361/ TÚI NHẠC CỤ RBXPB-2414 (66cmx41cmx18.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4362/ TÚI NHẠC CỤ RBXPB-3216 (86.5cmx44cmx18.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4370/ Ba lô bằng vải kiểu 4370 kích thước (cm) 13x31x40 (xk)
- Mã HS 42029290: 4374/ TÚI NHẠC CỤ KQC-118 (105.5cmx42cmx12cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4389/ Túi xách (size: 21x25cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 439/ Túi vải 41-13 (vải 100% polyester, vải lưới 25x38x14cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4393/ Túi xách (size: 27x28cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4397/ Túi xách (size: 21x36cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 440/ Túi vải 41-14 (vải 100% polyester, vải lưới 32x49x21cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 441/ Túi vải 70-90 (vải 100% cotton 37x10x42cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 442/ Túi vải 73-99 (vải 100% cotton 37x10x42cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 443/ Túi vải 81-24 (vải 100% polyester 60x37x23cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 444/ Túi vải 95-54 (Vải 100% polyester 19x15x9cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 445/ Túi vải 73-00 (vải 100% polyester 19x9x5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 446/ Túi vải 73-01 (vải 100% polyester 19x7x5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4462/ Túi xách (size: 31x22cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4463/ Túi xách (size: 20x27cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4464/ Túi xách (size: 27x29cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 447/ Túi vải 73-02 (vải 100% polyester 21x13x6cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 448/ Túi vải 73-03 (vải 100% polyester 19x9x5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4505/ TÚI NHẠC CỤ NE3HP (114cm x37cm x23cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4507/ TÚI NHẠC CỤ NORDNGBAG (145cm x47.5cm x25cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4546/ TÚI NHẠC CỤ KBF-VL12 (69cmx23.5cmx14cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4563/ TÚI NHẠC CỤ 2506-0005 (100cmx40.5cmx19cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4572/ TÚI NHẠC CỤ MRBCVS (113.5cmx45cmx17cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4573/ TÚI NHẠC CỤ MRBCVT (102.5cmx39cmx15.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4589/ TÚI NHẠC CỤ NORDKBNSC (105.5cmx35.5cmx11cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4590/ TÚI XÁCH KU-B11 NAVY (35cmx11cmx36.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4591/ TÚI XÁCH KU-B11 GRAY (35cmx11cmx36.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4594/ TÚI XÁCH KU-B12 GRAY (22cmx6cmx18cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4641/ TÚI BÚT CHÌ F-VBF150-6 (20.3cmx7cmx16.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4645/ TÚI NHẠC CỤ KPW-C16 (49cmx49cmx19cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 4-746-631-03 CASE/ Túi đựng headphone (xk)
- Mã HS 42029290: 48-058/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: 48-060/15/ Vali (xk)
- Mã HS 42029290: 49-001/15/ Túi xách (dùng để đựng banh) (xk)
- Mã HS 42029290: 500000698/ Túi đựng sản phẩm168x237x62mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 500000934/ Túi đựng sản phẩm kích thước 150x150x25mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 500002245/ Túi đựng sản phẩm mặt ngoài bằng vật liệu dệt kích thước 168x237x62mm, màu đen, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 500003511/ Túi dụng cụ MaxiSys Ultra/ PP/ 177x102.5x23.5mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 5-007-439-01 POUCH/ Túi rút (xk)
- Mã HS 42029290: 5-013-657-01 CASE/ Túi đựng headphone (xk)
- Mã HS 42029290: 5-013-657-11 CASE/ Túi đựng headphone (xk)
- Mã HS 42029290: 501914/ Túi đeo (xk)
- Mã HS 42029290: 5070-3-4003/ Ba lô (31/26 x 35.5 x 11.5/10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 5070-3-6114/ Ba lô (31/26 x 35.5 x 11.5/10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 5070-3-6217/ Ba lô (31/26 x 35.5 x 11.5/10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 50-SHALS2101DU15/ BA LÔ (VẢI CHÍNH NYLON) (xk)
- Mã HS 42029290: 50-SHALS2101SL15/ BA LÔ (VẢI CHÍNH NYLON) (xk)
- Mã HS 42029290: 50-SHALS2102DU25/ BA LÔ (VẢI CHÍNH NYLON) (xk)
- Mã HS 42029290: 50-SHALS2102SL25/ BA LÔ (VẢI CHÍNH NYLON) (xk)
- Mã HS 42029290: 515.330MIK-NLVB206A-001/ Túi đeo bằng vải Vigo Double with MIK system messenger bag (35 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 519412-BLA-LDVB206-001/ Túi đeo bằng vải CLSSC QUILTED TOTE (42 x 42 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 519412-SHG-LDVB206-001/ Túi đeo bằng vải CLSSC QUILTED TOTE (42 x 42 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 519412-TAO-LDVB206-001/ Túi đeo bằng vải CLSSC QUILTED TOTE (42 x 42 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 519416-BLA-LDVB206-001/ Túi đeo bằng vải QUILTED CROSSBODY (27 x 26 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 519416-SHG-LDVB206-001/ Túi đeo bằng vải QUILTED CROSSBODY (27 x 26 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 519416-TAO-LDVB206-001/ Túi đeo bằng vải QUILTED CROSSBODY (27 x 26 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 519416-TVY-LDVB206-001/ Túi đeo bằng vải QUILTED CROSSBODY (27 x 26 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 51B-BAV-203001/ Túi xách bằng vải kiểu 51B-BAV-203001 kích thước (cm) 25x34x53 (xk)
- Mã HS 42029290: 51C*01004/ Túi ba lô-qui cách qui cách (32*16*42) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 51C*11002/ Túi ba lô-qui cách qui cách (32*16*42) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 520.337-NLVB206A-001/ Túi đeo bằng vải Nova Single messenger bag (34 x 34 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 520.337RIH-NLVB206C-001/ Túi đeo bằng vải Nova Single messenger bag (35 x 34 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 525.337-NLVB206A-001/ Cặp đeo bằng vải Nova double messenger bag (35 x 34 x 13)cm (2PCE/PR) (xk)
- Mã HS 42029290: 525.337RIH-NLVB206C-001/ Túi đeo bằng vải Nova Double messenger bag (35 x 34 x 13) cm (2PCE/PR) (xk)
- Mã HS 42029290: 5285CB-2018/ Túi golf (PRGR CADDIE BAG PRCB-211) (xk)
- Mã HS 42029290: 5333255-7/ Bao đựng máy dùng cho máy xông mũi họng C801S-KDE bằng nhựa PU (nk)
- Mã HS 42029290: 56026-019-TTVB206A-001/ Túi đeo bằng vải BAIL OUT BAG (34 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56026-131-TTVB206A-002/ Túi đeo bằng vải BAIL OUT BAG (34 x 23 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56037-019-TTVB206A-001/ Túi đeo bằng vải PUSH PACK (26 x 23 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56045-019-TTVB206A-001/ Túi đeo bằng vải WINGMAN PATROL BAG (46 x 33 x 26) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56155/ Túi vải (8.255 x 13.335 x 3.175) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56161/ Túi vải (8.255 x 20.955 x 3.175) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56180-019-TTVB206A-001/ Túi đeo bằng vải 2 BANGER (25 x 20 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56180-026-TTVB206A-001/ Túi đeo bằng vải 2 BANGER (25 x 20 x 7) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56280-019-TTVB206A-002/ Túi vải COVERT INSERT SMALL (39 x 26) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56318-019-TTVB206A-001/ Bao đựng dụng cụ quân sự bằng vải TACTEC HOLSTER 2.0 (12.5 x 9.5 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56437-019-TTVB206A-001/ Túi đeo bằng vải LV10 (41 x 26 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56437-053-TTVB206A-001/ Túi đeo bằng vải LV10 (41 x 26 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56437-734-TTVB206A-001/ Túi đeo bằng vải LV10 (41 x 26 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56445-019-TTVB206A-001/ Túi vải đeo bụng LV6 (23 x 16 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56445-053-TTVB206A-001/ Túi vải đeo bụng LV6 (23 x 16 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56474-053-TTVB206-001/ Ba lô vải LV M4 SHORTY (70 x 31 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56528-009-TTVB206A-001/ Ba lô vải LOAD READY HAUL PACK (41 x 30 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56528-134-TTVB206A-001/ Ba lô vải LOAD READY HAUL PACK (41 x 30 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56528-186-TTVB206A-001/ Ba lô vải LOAD READY HAUL PACK (41 x 30 x 24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56531-009-TTVB206A-001/ túi xách bằng vải LOAD READY UTILITY BAG MD (47 x 30 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56531-134-TTVB206A-001/ túi xách bằng vải LOAD READY UTILITY BAG MD (47 x 30 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56531-186-TTVB206A-001/ túi xách bằng vải LOAD READY UTILITY BAG MD (47 x 30 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56532-009-TTVB206A-001/ Túi xách bằng vải LOAD READY UTILITY TALL (47 x 39 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56532-134-TTVB206A-001/ Túi xách bằng vải LOAD READY UTILITY TALL (47 x 39 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56532-186-TTVB206A-001/ Túi xách bằng vải LOAD READY UTILITY TALL (47 x 39 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56533-009-TTVB206A-001/ Túi xách bằng vải LOAD READY UTILITY LG (67 x 29 x 28) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56533-134-TTVB206A-001/ Túi xách bằng vải LOAD READY UTILITY LG (67 x 29 x 28) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56533-186-TTVB206A-001/ Túi xách bằng vải LOAD READY UTILITY LG (67 x 29 x 28) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56534-019-TTVB206A-001/ Túi xách bằng vải RANGE MASTER BUCKET BAG (25 x 23 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 569251/ Túi len (xk)
- Mã HS 42029290: 56947-019-TTVB206A-002/ Túi đựng thiết bị điện tử bằng vải RANGE QUALIFIER BAG (34 x 20 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56947-328-TTVB206A-001/ Túi đựng thiết bị điện tử bằng vải RANGE QUALIFIER BAG (34 x 20 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 56961-019-TTVB206A-001/ Ba lô vải COVERT 18 BACKPACK (45 x 31 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 58604-018-TTVB206A-001/ Túi vải đeo bụng SELECT CARRY PISTOL POUCH (38 x 20 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 58703/ Túi vải (15.24 x 25.40 x 15.24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 58713/ Túi vải (15.24 x 15.24 x 8.89) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 58715/ Túi vải (17.145 x 17.145 x 2.54) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 58717/ Túi vải (15.24 x 26.67 x 8.89) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 58718/ Túi vải (8.89 x 15.24 x 5.08) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 58719/ Túi vải (10.795 x 22.86 x 2.54) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 58721/ Túi vải (13.97 x 12.065 x 0.1) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 58722/ Túi vải (20.32 x 10.795 x 9.525) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 58726-019-TTVB206A-001/ Túi đeo bằng vải LARGE KIT BAG (34 x 22 x 20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 59002-019-TTVB206A-001/ Phụ kiện túi xách miếng dán túi bằng vải HOLSTER POUCH (16 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 59012-019-TTVB206A-001/ Túi đựng thiết bị điện tử bằng vải PATROL READY BAG (48 x 27 x 21) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 59049-019-TTVB206A-001/ Túi đựng thiết bị điện tử bằng vải RANGE READY BAG (45 x 25 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 59049-328-TTVB206A-001/ Túi đựng thiết bị điện tử bằng vải RANGE READY BAG (45 x 25 x 23) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 5HO010K13G0-3/ Túi dụng cụ bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Legacy Tool Roll) (don gia GC 1.68 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: 5HO010K5T1-3/ Túi đựng đồ dùng cá nhân bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Women's Essentials Pouch) (don gia GC 1.7 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: 5HO010K5W0-3/ Túi đựng đồ dùng cá nhân bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Women's Essentials Pouch) (don gia GC 1.7 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: 5HO010K9AN0-4/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Deluxe Lunch Cooler) (don gia GC 1.98 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: 5PC00001-16/ Túi đựng văn phòng phẩm (Navy, 4pcs/pack, 30 packs/carton, 200x45x45mm) (xk)
- Mã HS 42029290: 5SB00006-16/ Túi đựng tài liệu bằng vải A4 (10pcs/Box, 5 Box/carton, 285x375mm) (xk)
- Mã HS 42029290: 5SB00007-16/ Túi đựng tài liệu bằng vải A4 (10pcs/Box, 5 Box/carton, 285x375mm) (xk)
- Mã HS 42029290: 5SB00008-16/ Túi đựng tài liệu bằng vải A4 (10pcs/Box, 5 Box/carton, 285x375mm) (xk)
- Mã HS 42029290: 600638-2002/ Túi xách có quai đeo, kích thước: 19X14.5X10 (WENGER) (xk)
- Mã HS 42029290: 600638-2003/ Túi xách có quai đeo, kích thước: 19X14.5X10"-Wenger (xk)
- Mã HS 42029290: 600639-2001/ Túi xách có quai đeo, WENGER, kích thước: 13.5X18.75X7.75" (xk)
- Mã HS 42029290: 60068/ Ba lô (31 x 41 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 60072/ Cặp vải (42 x 32 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 60074/ Ba lô (44 x 31 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 60351/ Ba lô (40 x 28 x 13) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 60356/ Ba lô (28 x 39 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 60357/ Ba lô (31 x 41 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 60358/ Ba lô (40 x 29 x 9.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 60432505-1/ RENSARE waterproof bag 9 l/túi vải (1080mm X 610mm) (xk)
- Mã HS 42029290: 60480247-1BORDIG bag grey/túi vải (400mm X 300mm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6049/ Túi Vải kiểu 6049 Hàng Không Nhãn Hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: 6049441026-4/ Túi đựng đồ dùng 6049441026 (41.25*14.25*5.5''), bằng vải, nhãn hiệu: THE CONTAINER STORE (xk)
- Mã HS 42029290: 6049611026-1/ Túi đựng đồ dùng 6049611026 (59*13*28''), bằng vải, nhãn hiệu: THE CONTAINER STORE (xk)
- Mã HS 42029290: 605081-2001/ Túi xách có quai đeo, WENGER, kích thước: 19.00 X 14.50 X 7.75" (xk)
- Mã HS 42029290: 606492-2001/ Túi xách có quai đeo, WENGER, kích thước: 12.5X18.25X7.75" (xk)
- Mã HS 42029290: 606493-2001/ Túi xách có quai đeo, WENGER, kích thước: 19X13.5X10" (xk)
- Mã HS 42029290: 60-8225-821-M/ Ba lô bằng vải kiểu 60-8225-821-M kích thước (cm) 24x35x14 (xk)
- Mã HS 42029290: 60-8225-821-S/ Ba lô bằng vải kiểu 60-8225-821-S kích thước (cm) 20x27x11 (xk)
- Mã HS 42029290: 61512 (61512-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% nylon, KT: 48*30*2cm, nhãn hiệu: OUTDOOR PRODUCTS (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 62031 (62031-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% nylon, KT: 44*31*2CM, nhãn hiệu: OUTDOOR PRODUCTS (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 62232 (62232-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% nylon, KT: 36*19*4cm, nhãn hiệu: OUTDOOR PRODUCTS (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 62314 (62314-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 34*32*2cm, nhãn hiệu: OUTDOOR PRODUCTS (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 62317 (62317-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester/ nylon, KT: 33*18*4cm, nhãn hiệu: OUTDOOR PRODUCTS (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 62318 (62318-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester/ nylon, KT: 27*24*4cm, nhãn hiệu: OUTDOOR PRODUCTS (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 62319 (62319-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 30*24*5cm, nhãn hiệu: OUTDOOR PRODUCTS (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 62327 (62327-20)/ Túi xách bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 52*31*4cm, nhãn hiệu: OUTDOOR PRODUCTS (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 62334 (62334-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 40*29*2cm, nhãn hiệu: OUTDOOR PRODUCTS (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 6505/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 6511/ Túi nhỏ bằng vải kiểu 6511 kích thước (cm) 5x10x17 (xk)
- Mã HS 42029290: 6511/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 659144161077-1/ Túi đựng đồ dùng 659144161077 (37.5*23.5*5.5"), bằng vải, nhãn hiệu RICHARDS (xk)
- Mã HS 42029290: 6701/ Túi nhỏ bằng vải kiểu 6701 kích thước (cm) 5x9x12 (xk)
- Mã HS 42029290: 6701/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 6867-3-6214/ Túi vải (13 x 36 x 25) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 6CH54-1911-02/ TÚI XÁCH LEGACY 30'' GEAR BAG (32*16.5*13 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6CH54-1912-02/ TUI XACH Legacy 30" Gear Bag (32*16.5*13 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6CH57-1912-02/ BA LÔ Legacy Deluxe Work Pack (29x30x46 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6CH61-1910-01/ TÚI XÁCH WOMEN'S BACKPACK HYBRID (44*37*9.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6CH61-1911-02/ TÚI XÁCH WOMEN'S BACKPACK HYBRID (44*37*9.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6CH63-1911-02/ Túi xách WOMEN'S EAST WEST TOTE (36*16*38 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6CH64-1911-02/ TÚI XÁCH WOMEN'S NORTH SOUTH TOTE (35*16*37 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG03-KP/ Ba lô Ergobag Prime Backpack(35*25*22 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG04-KP/ Ba lô Satch Match Backpack (45*27*19 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG09-KP/ Ba lô SATCH PACK SINGLE BACKPACK (45x30x22cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG124-1911-03/ TÚI SATCH BIG SOFT PENCIL CASE (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG125-1911-03/ TÚI SATCH GYMBAG (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG126-1911-03/ Ba lô Satch Match Single Backpack (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG127-1911-03/ BA LÔ SATCH PACK SINGLE BACKPACK (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG129-1911-03/ Ba lô SATCH SLEEK SINGLE BACKPACK (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG239-KP/ BA LÔ GOTYASATCH MATCH BACKPACK (45*27*19 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG330-KP/ BA LÔ GOTYASATCH PACK BACKPACK (45*30*22 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG332-KP/ BA LÔ GOTYASATCH SLEEK BACKPACK (45*28*15 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG360-KP/ BA LÔ ERGOBAG PACK SCHOOL BACKPACK SET (35*27.8*24.4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG363-1911-06/ BA LÔ ERGOBAG MINI(PLUS) SINGLE BACKPACK + 1FOLDERBOX+4BADGE (30*22*14cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6EG364-1911-06/ BA LÔ ERGOBAG MINI(PLUS) SINGLE BACKPACK + 2FOLDERBOX+3BADGE (30*22*14 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6EV354-1912-02/ BA LÔ THE NYLON COMMUTER BACKPACK- NEW BLACK ONE SIZE (43*31*17 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT108-1/ Ba lô ORIGINAL NYLON BACKPACK (27.5*13*37cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT108-1912-01/ Ba lô ORIGINAL NYLON BACKPACK (27.5*13*37 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT108-5/ Ba lô ORIGINAL NYLON BACKPACK (27.5*13*37cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT109-3/ BA LÔ KIDS ORIGINAL BACKPACK (24.5*10.5*32 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT110-2/ Ba lô ORIGINAL MINI TOPCLIP BACKPACK NYLON (23.5*11.5*40 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT111-1912-01/ Túi đeo ngang hông ORIGINAL NYLON BUMBAG (27*9*16 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT111-1912-02/ Túi đeo ngang hông ORIGINAL NYLON BUMBAG (27x9x16cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT111-2/ Túi đeo ngang hông ORIGINAL NYLON BUMBAG (27*9*16 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT150-1912-01/ BA LÔ ORIGINAL TOPCLIP MINI BACKPACK-WR NYLON (23.5*11.5*40 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT194/ BA LÔ ORIGINAL PACKABLE BACKPACK (25*12*35 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT195-1912-01/ TÚI XÁCH ORIGINAL PACKABLE CROSSBODY (20.5*10*14.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT195-1912-02/ TÚI XÁCH ORIGINAL PACKABLE CROSSBODY (20.5x10x14.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT196/ TÚI XÁCH ORIGINAL PACKABLE TOTE (40*6*42 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT197-1912-01/ TÚI ORIGINAL PACKABLE PHONEPOUCH (15*1*20 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT197-1912-02/ TÚI ORIGINAL PACKABLE PHONEPOUCH (15x1x20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT198/ TÚI XÁCH ORIG LHTWHT RUBRSD TWO WY TOTE (33.5*12*41.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT199/ TÚI XÁCH ORIG LWEIGHT RUBBERISED BACKPACK (27*14*42 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT200/ TÚI XÁCH ORIG LWEIGHT RUBBERISED TOTE (32.5*37.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT208-1/ BA LÔ ORG TOPCLIP BACKPACK NYLON (27.5*11.5*45 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT208-1912-02/ BA LÔ ORG TOPCLIP BACKPACK NYLON (27.5x11.5x45cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT225-1911-01/ TÚI ORIGINAL RIPSTOP PACKABLE TOTE (40.5x14x43cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT225-1912-01/ TÚI ORIGINAL RIPSTOP PACKABLE TOTE (40.5*14*43 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT225-1912-02/ TÚI ORIGINAL RIPSTOP PACKABLE TOTE (40.5x14x43cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT226-1911-01/ BA LÔ ORIGINAL RIPSTOP PACKABLE BACKPACK (34x4x40cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT226-1912-01/ BA LÔ ORIGINAL RIPSTOP PACKABLE BACKPACK (34*4*40 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT226-1912-02/ BA LÔ ORIG RIPSTOP PACKABLE BACKPACK (34x4x40cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT245/ BA LÔ ORIGINAL KIDS FIRST BACKPACK (23*8.5*27.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6HT318-1912-01/ BA LÔ ORIGINAL TOPCLIP BACKPACK- WR NYLON (27.5*11.5*45 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6NR152-1911-06/ TUI ERGO SAFETY SET (NYLEX PRINT) (xk)
- Mã HS 42029290: 6NR153-1911-06/ TUI ERGO SEITEN (SIDE POCKET) (xk)
- Mã HS 42029290: 6NR154-1911-06/ Túi ERGO SEITENRFL (SIDE POCKET) (xk)
- Mã HS 42029290: 6NR155-1911-06/ Túi ERGO SFTYSET (SAFETY SET) (xk)
- Mã HS 42029290: 6PL348-1912-01/ BA LÔ BALLISTIC BACKPACK (53*40*11 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6PL349-1912-01/ TÚI ĐEO NGANG HÔNG BALLISTIC CROSS BODY (32*13*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6PL350-1912-01/ TÚI XÁCH BALLISTIC HOLDALL (51*34*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6PL351-1912-01/ TÚI ĐEO NGANG HÔNG BALLISTIC LUMBER PACK (48*31*5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6PL352-1912-01/ TÚI XÁCH BALLISTIC SHOT BAG (20*16*5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6SL103-1912-01/ BA LÔ HOBO BACKPACK(49.5*31.1*22.2cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6SL105-1912-01/ TÚI PHONE POUCH (20.3*15.2*2.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6SL210-1912-01/ Túi CROSS BODY CLUTCH (25.4*29.2*5.7cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6ST16-1910-01/ Túi xách MYTH BRIEF 13'' (37*27*6 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6ST19-1908-01/ TÚI XÁCH MYTH BRIEF 15'' (39*29*6 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6ST19-1910-01/ Túi xách MYTH BRIEF 15" (39*29*6 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6ST77-1910-01/ TÚI MYTH SLEEVE 13'' (34*25.5*2 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6ST78-1910-01/ TÚI BLAZER 15'' (40*28*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6ST80-1910-01/ TÚI BLAZER 13'' (36*27*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6ST81-1910-01/ TÚI MYTH SLEEVE 15'' (38.5*27*2 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6ST86-1908-02/ TÚI BLAZER 13'' (36*27*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 6ST96-1910-01/ Ba lô TRILOGY 15" (50*33*4 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 7/ Túi vải FO-31 (vải 100% polyester 33x23x48cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 70428838-062020/ Túi vải- KNALLBAGE accessory bag s3 felt RU 70428838 (xk)
- Mã HS 42029290: 7044/ Ba lô thương hiệu COACH bằng vải (30 x 25 x 15cm). Giá gia công: 12.5USD (xk)
- Mã HS 42029290: 70459896/ MALA prtbl drawing case 35x27 red/túi vải (268x352x43)mm (xk)
- Mã HS 42029290: 7047/ Ba lô thương hiệu COACH bằng da (30 x 25 x 15cm). Giá gia công: 12.5USD (xk)
- Mã HS 42029290: 7095550/ TÚI NHỎ(100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: 7099754/ TÚI NHỎ(100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: 7099759/ TÚI NHỎ(100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: 7099760/ TÚI NHỎ(100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: 7105/ Túi nhỏ bằng vải kiểu 7105 kích thước (cm) 6x18x21 (xk)
- Mã HS 42029290: 7105/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 7108948/ TÚI XÁCH(100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: 7108949/ TÚI XÁCH(100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: 7117451/ TÚI NHỎ (xk)
- Mã HS 42029290: 7117452/ TÚI NHỎ (xk)
- Mã HS 42029290: 7121/ Túi xách bằng vải kiểu 7121 kích thước (cm) 7x16x23 (xk)
- Mã HS 42029290: 7121/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 7121998/ TÚI NHỎ(100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: 7126828/ TÚI NHỎ (xk)
- Mã HS 42029290: 71466/ Ba lô (31 x 41 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 7158/ Túi nhỏ bằng vải kiểu 7158 kích thước (cm) 1x13x19 (xk)
- Mã HS 42029290: 7158/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 720-00-0017 (UVO-022-20)/ 'Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 19*13*4cm, nhãn hiệu: Universal Overal (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 720-03-0007 (LO-20029-20)/ 'Túi đeo bằng vải chất liệu 100% cotton, KT: 19*13*4cm, nhãn hiệu: Universal Overal (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 720-03-0008 (LO-20031-20)/ 'Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 26*26*3cm, nhãn hiệu: Universal Overal (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: 7315/ Túi nhỏ bằng vải kiểu 7315 kích thước (cm) 8x14x20 (xk)
- Mã HS 42029290: 7315/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 733458/ Túi vải đựng đồ 6120177 Small bag-INNOTECH, 733458, kích thước 8*5.5*3.2 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 735075/ Túi vải đựng đồ 7331437 Carry bag Small, 735075, kích thước 25*58cm (xk)
- Mã HS 42029290: 736175/ Túi vải đựng đồ 6121604 Small Pouch-teufelberger, 736175, kích thước 8*4*3 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 737666/ Túi vải đựng đồ 85147 Robine Halyard bag, 737666, kích thước 41*56 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 7470/ Túi xách bằng vải kiểu 7470 kích thước (cm) 15x28x30 (xk)
- Mã HS 42029290: 74849/ Ví Vải Polyester, Hiệu: TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42029290: 7507/ Túi xách bằng vải kiểu 7507 kích thước (cm) 14x25x36 (xk)
- Mã HS 42029290: 7519/ Túi xách bằng vải kiểu 7519 kích thước (cm) 14x20x31 (xk)
- Mã HS 42029290: 7520/ Túi xách bằng vải kiểu 7520 kích thước (cm) 16x25x32 (xk)
- Mã HS 42029290: 75370/ Ví Vải Giả Da, Hiệu: TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42029290: 7562/ Túi xách bằng vải kiểu 7562 kích thước (cm) 12x24x25 (xk)
- Mã HS 42029290: 77301/ Ví Vải Polyester, Hiệu: TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42029290: 7812/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42029290: 7812/ Túi xách bằng vải kiểu 7812 kích thước (cm) 16x31x37 (xk)
- Mã HS 42029290: 78822/ Ví Vải Nylon, Hiệu: TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42029290: 8- F-BAG/ Túi đeo: 41120-0601 SWAT POD SM/ SPL / 100% Nylon(Túi dùng đựng sản phẩm kèm theo xe đạp NO BRAND, MODEL: 41120-0601 (138926), SIZE: SWAT POD SM) (BAG-SWATPOP-S-V), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 8056/ Túi xách bằng vải kiểu 8056 kích thước (cm) 7x23x24 (xk)
- Mã HS 42029290: 805-6-2001/ Ví vải (10 x 15 x 25) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 813-90530/ Túi golf- Golf bag # 951330 (xk)
- Mã HS 42029290: 84821-48170/ Túi vải Bottle Holder Universal, 84821-48170, kích thước 17*8*8 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 84821-48807/ Túi vải Alpine Bottle Holder, 84821-48807, kích thước 17*8*8 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 84821-48837/ Túi đeo eo bằng vải Flask Belt Limon Extreme 2019, 84821-48837, kích thước 44*17 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 84821-48910/ Balo vải Speed 20, 84821-48910, kích thước 48*30*15CM (xk)
- Mã HS 42029290: 84821-48911/ Balo vải Speed 28, 84821-48911, kích thước 51*28*18 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 84821-48912/ Balo vải SpeedFit 28, 84821-48912, kích thước 56*28*16 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 84821-48918/ Túi vải Flaskholder, 84821-48918, kích thước 22*8*8 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 84821-48920/ Balo vải DNA 16, 84821-48920, kích thước 48*26*12 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 84821-48921/ Balo vải SpeedFit 20, 84821-48921, kích thước 48*30*20 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 84821-48922/ Balo vải Free 32, 84821-48922, kích thước 54*29*12 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 84821-48923/ Balo vải Free 30, 84821-48923, kích thước 50*29*11 CM (xk)
- Mã HS 42029290: 866KAV/ Túi xách 866 Market Bag (40cm*5cm*46cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 87/ Túi vải 73-23 (vải 100% polyester, vải giả da 27x33x2cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 870KAV/ Túi đeo lưng 870 Paxton Pack (28cm*14cm*49cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 8910030102/ Balo 8910030102 size 30cm x44cm x15cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 8919032101/ Balo 8919032101 size 12cm x18cm x11cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 8919032501/ Balo 8919032501 size 45cm x39cm x15cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 8AD35-02/ TÚI XÁCH-CK5731-451 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AD38-02/ TÚI XÁCH-CK6487-421 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AD43-02/ TÚI XÁCH-CK6531-657 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AD44-02/ TÚI XÁCH-CK6597-455 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AD46-02/ TÚI XÁCH-CK6658-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AD62-02/ TÚI XÁCH-CW9265-011 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AD67-02/ TÚI XÁCH-CK6519-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AD68-02/ TÚI XÁCH-CK6519-421 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AD70-02/ TÚI XÁCH-CK6645-620 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AD83-02/ TÚI XÁCH- CK6683-620 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AD93-02/ TÚI XÁCH- BA5953-410 (xk)
- Mã HS 42029290: 8ADA1-02/ TÚI XÁCH-CK6519-421 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE02-02/ TÚI XÁCH- CQ7841-611 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE03-02/ TÚI XÁCH-CQ7841-611 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE05-02/ TÚI XÁCH- CQ7852-410 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE08-02/ TÚI XÁCH- CK6487-421 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE09-02/ TÚI XÁCH-CK6520-413 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE11-02/ TÚI XÁCH-CK6531-455 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE12-02/ TÚI XÁCH- CK6531-657 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE14-02/ TÚI XÁCH- CK6658-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE15-02/ TÚI XÁCH-CK6658-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE18-02/ TÚI XÁCH- BA5953-077 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE19-02/ TÚI XÁCH-BA5961-026 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE21-02/ TÚI XÁCH-BA6159-381 (xk)
- - Mã HS 42029290: 8AE22-02/ TÚI XÁCH-CK5731-070 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE23-02/ TÚI XÁCH-CK6645-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE26-02/ TÚI XÁCH-BA5773-070 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE27-02/ TÚI XÁCH- BA5559-481 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE28-02/ TÚI XÁCH-BA5953-410 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE29-02/ TÚI XÁCH-BA5961-666 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE32-02/ TÚI XÁCH- BA6154-381 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE34-02/ TÚI XÁCH-BA5961-666 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE35-02/ TÚI XÁCH- CW9265-011 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE36-02/ TÚI XÁCH-CW9265-011 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE38-02/ TÚI XÁCH-BA5953-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE40-02/ TÚI XÁCH-BA5957-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE41-02/ TÚI XÁCH-BA5961-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE42-02/ TÚI XÁCH- BA5961-666 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE43-02/ TÚI XÁCH-BA5961-666 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE44-02/ TÚI XÁCH-CW9265-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE45-02/ TÚI XÁCH-CW9265-011 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE46-02/ TÚI XÁCH-CW9265-031 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE47-02/ TÚI XÁCH-CK6519-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE48-02/ TÚI XÁCH-CK6645-620 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE49-02/ TÚI XÁCH-CK6645-620 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE55-02/ TÚI XÁCH-BA5773-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE56-02/ TÚI XÁCH- BA5773-070 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE59-02/ TÚI XÁCH-BA5559-013 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE60-02/ TÚI XÁCH-BA5559-013 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE61-02/ TÚI XÁCH-BA5559-013 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE62-02/ TÚI XÁCH-BA5559-481 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE63-02/ TÚI XÁCH-BA5559-481 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE65-02/ TÚI XÁCH-BA5559-655 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE66-02/ TÚI XÁCH-CK6683-620 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE67-02/ TÚI XÁCH-CK6683-620 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE69-02/ TÚI XÁCH- CW9265-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE72-02/ TÚI XÁCH-CW9265-011 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AE73-02/ TÚI XÁCH-CW9265-031 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF02-02/ TÚI XÁCH-CQ7856-495 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF04-02/ TÚI XÁCH-CQ7852-410 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF05-02/ TÚI XÁCH-CQ7852-410 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF08-02/ TÚI XÁCH-CK6487-421 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF09-02/ TÚI XÁCH-CK6531-455 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF10-02/ TÚI XÁCH-CK6658-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF11-02/ TÚI XÁCH-CK6659-429 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF12-02/ TÚI XÁCH-BA5953-077 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF13-02/ TÚI XÁCH-BA5953-077 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF14-02/ TÚI XÁCH-CK6645-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF15-02/ TÚI XÁCH-CK6651-413 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF16-02/ TÚI XÁCH-CK6651-413 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF18-02/ TÚI XÁCH-BA6154-381 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF19-02/ TÚI XÁCH-BA5961-666 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF20-02/ TÚI XÁCH-BA5961-666 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF24-02/ TÚI XÁCH-BA5559-481 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF26-02/ TÚI XÁCH-BA5953-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF27-02/ TÚI XÁCH-BA5953-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF28-02/ TÚI XÁCH-BA5957-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF29-02/ TÚI XÁCH-BA5957-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF30-02/ TÚI XÁCH-BA5957-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF32-02/ TÚI XÁCH-BA5961-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF33-02/ TÚI XÁCH-BA5961-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF36-02/ TÚI XÁCH-CK6531-657 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF37-02/ TÚI XÁCH-BA5751-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF38-02/ TÚI XÁCH-BA5751-072 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF39-02/ TÚI XÁCH-BA5773-070 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF40-02/ TÚI XÁCH-BA5773-070 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF41-02/ TÚI XÁCH-BA5559-013 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF42-02/ TÚI XÁCH-BA5559-013 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF43-02/ TÚI XÁCH-BA5559-655 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF45-02/ TÚI XÁCH-CQ7845-410 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF46-02/ TÚI XÁCH-BA5953-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF54-02/ TÚI XÁCH-CK6655-657 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF55-02/ TÚI XÁCH-CQ8389-613 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AF59-02/ TÚI XÁCH-BA5953-410 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AW28-02/ TÚI XÁCH-BA5559-481 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AW50-02/ TÚI XÁCH- CW9265-011 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AW62-02/ TÚI XÁCH-CQ0265-663 (xk)
- Mã HS 42029290: 8AW74-02/ TÚI XÁCH- BA5957-010 (xk)
- Mã HS 42029290: 8JQ17-02/ TÚI XÁCH-BA5559-013 (xk)
- Mã HS 42029290: 8JQ18-02/ TÚI XÁCH-BA5559-013 (xk)
- Mã HS 42029290: 8XX23170/ BA LÔ (VẢI CHÍNH NYLON) (xk)
- Mã HS 42029290: 8XX23171/ BA LÔ (VẢI CHÍNH NYLON) (xk)
- Mã HS 42029290: 8XX23350/ TÚI XÁCH (VẢI CHÍNH POLYESTER) (xk)
- Mã HS 42029290: 8XX23400/ BA LÔ (VẢI CHÍNH POLYESTER) (xk)
- Mã HS 42029290: 9/ Túi vải FO-33 (vải 100% polyester 28x17x37cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 9002KAV/ Túi đeo lưng 9002 Camp Sherman (29cm*15cm*47cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9009KAV/ Túi xách 9009 Keepalong (24cm*5cm*28cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9011KAV/ Túi đựng viết 9011 Pixie Pouch (20cm*8cm*8cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9017KAV/ Túi xách 9017 Lunch Box (24cm*10cm*10cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 903209086/ Túi đựng dụng cụ bằng vải kích thước 425X85X120MM/ TOOL BAG \ 425X85X120MM \ RIDGID ORANGE/ BLACK, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 903209092/ Túi đựng phụ kiện bằng vải polyeste kích thước 300X160X219MM- TOOL BAG \ 300X160X219MM \ RIDGID ORANGE/ BLACK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 903209113/ Túi đựng phụ kiện bằng nhựa cho máy khoan kích thước 260X195X210MM- TOOL BAG \ 260X195X210MM \ RYOBI GREEN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 903209117/ Túi đựng phụ kiện bằng nhựa cho máy vặn vít kích thước 265X160X219MM- TOOL BAG \ 265X160X219MM \RYOBI GREEN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 903209118/ Túi đựng sản phẩm bằng vải tổng hợp size 410x195x210mm-TOOL BAG \ 410X195X210MM \ HART BLACK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 903437001/ Túi đựng sản phẩm bằng vải dù,Kích thước: L1270 x W102 mm- MILWAUKEE 48"" LEVEL BAG \ 052006001. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 9046KAV/ Túi xách 9046 Slingaling (25cm*16cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9055KAV/ Túi xách 9055 Snack Sack (26cm*12cm*16cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9060KAV/ Túi xách 9060 Grizzly Kit (26cm*12cm*13cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9065KAV/ Túi đeo thắt lưng 9065 Spectator (22cm*4cm*13cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9069238-5/ Bao đựng máy S-7130 bằng nhựa PP (nk)
- Mã HS 42029290: 9096KAV/ Túi đeo lưng 9096 Free Range (30cm*20cm*46cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9102KAV/ Túi xách 9102 Bucket Bag (31cm*19cm*25cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9105/ BALO 9105 (xk)
- Mã HS 42029290: 9106/ BALO 9106 (xk)
- Mã HS 42029290: 9110KAV/ Túi xách 9110 Peak Seeker (17cm*12cm*15cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9113KAV/ Túi đeo lưng 9113 Packwood (30cm*15cm*43cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9143KAV/ Túi xách 9143 Keepitclose (16cm*2cm*21cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9147KAV/ Túi đeo lưng 9147 Shapiro (31cm*31cm*61cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9150KAV/ Túi đeo lưng 9150 Mini Rope Bag (23cm*9cm*41cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9154KAV/ Túi xách 9154 Plush Clutch (22cm*3cm*14cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9155KAV/ Túi xách 9155 Tabernash (30cm*7cm*16cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9157KAV/ Túi xách 9157 Keepon Keepin (23cm*6cm*28cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9163KAV/ Túi đeo lưng 9163 Rope Fuzz (29cm*12cm*50cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9164KAV/ Túi đeo lưng 9164 Plaid Rope Bag (28cm*13cm*50cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9174KAV/ Túi xách 9174 Nantucket (23cm*8cm*21cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9180KAV/ Túi đeo lưng 9180 Onamission (31cm*13cm*35cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9186KAV/ Túi xách 9186 Takeout Tote (28cm*18cm*32cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9191/ Túi Vải kiểu 9191 Hàng Không Nhãn Hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: 9191KAV/ Túi đeo lưng 9191 Mini Rope Sling (23cm*11cm*40cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 92/ Túi vải 73-28 (vải 100% polyester 16x21x3cm) (xk)
- Mã HS 42029290: 9204KAV/ Túi đeo thắt lưng 9204 Canvas Spectator (21cm*2cm*13cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9207KAV/ Túi xách 9207 Renrose (18cm*3cm*14cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9209KAV/ Túi xách 9209 Kiyo Carryall (18cm*6cm*40cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 921012-02E-OAVB204B-001/ Ba lô vải ENDURO 30L 2.0 (49 x 32 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921012-02E-OAVB205-004/ Ba lô vải ENDURO 30L 2.0 (49 x 32 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921012-02-OAVB206-001/ Ba lô vải ENDURO 30L 2.0 (49 x 32 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921012-24J-OAVB204B-001/ Ba lô vải ENDURO 30L 2.0 (49 x 32 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921012-24-OAVB206-001/ Ba lô vải ENDURO 30L 2.0 (49 x 32 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921012-86L-OAVB204B-001/ Ba lô vải ENDURO 30L 2.0 (49 x 32 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921012-86L-OAVB205-004/ Ba lô vải ENDURO 30L 2.0 (49 x 32 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921379-02E-OAVB204B-001/ Ba lô vải ENDURO 25L 2.0 (48 x 32 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921379-02E-OAVB205-004/ Ba lô vải ENDURO 25L 2.0 (48 x 32 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921379-86L-OAVB204B-001/ Ba lô vải ENDURO 25L 2.0 (48 x 32 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921379-86L-OAVB205-005/ Ba lô vải ENDURO 25L 2.0 (48 x 32 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 9213KAV/ Túi xách 9213 Mini Plaid Rope Bag (23cm*12cm*40cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 921416-02E-OAVB204B-001/ Ba lô vải ENDURO 20L 3.0 (47 x 30 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921416-02E-OAVB205-004/ Ba lô vải ENDURO 20L 3.0 (47 x 30 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921416-02-OAVB206-001/ Ba lô vải ENDURO 20L 3.0 (47 x 30 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921416-24JX-OAVS204A-002/ Ba lô vảỉ ENDURO 20L 3.0 (47 x 30 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921416-86-OAVB206-001/ Ba lô vải ENDURO 20L 3.0 (47 x 30 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921416-86V-OAVB204B-001/ Ba lô vải ENDURO 20L 3.0 (47 x 30 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921416-86V-OAVB205-004/ Ba lô vải ENDURO 20L 3.0 (47 x 30 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921417-02E-OAVB204B-001/ Ba lô vải STREET BACKPACK (43 x 29 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921417-6RB-OAVB204B-001/ Ba lô vải STREET BACKPACK (43 x 29 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921417-982-OAVB204B-001/ Ba lô vải STREET BACKPACK (43 x 29 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921421-02E-OAVB204B-001/ Ba lô vải STREET SKATE BACKPACK (47 x 30 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921421-6RB-OAVB204B-001/ Ba lô vải STREET SKATE BACKPACK (47 x 30 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921421-982-OAVB204B-001/ Ba lô vải STREET SKATE BACKPACK (47 x 30 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921424-02E-OAVB204D-001/ Ba lô vải PACKABLE BACKPACK (41 x 29 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921424-24JX-OAVS204A-002/ Ba lô vải PACKABLE BACKPACK (41 x 29 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921424-25N-OAVB204D-001/ Ba lô vải PACKABLE BACKPACK (41 x 29 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921424-6RB-OAVB204D-001/ Ba lô vải PACKABLE BACKPACK (41 x 29 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921424-70UX-OAVS204A-002/ Ba lô vải PACKABLE BACKPACK (41 x 29 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921434-02E-OAVB204B-001/ Túi vải đeo bụng STREET BEAUTY CASE (24 x 12 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921434-6RB-OAVB204B-001/ Túi vải đeo bụng STREET BEAUTY CASE (24 x 12 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921434-982-OAVB204B-001/ Túi vải đeo bụng STREET BEAUTY CASE (24 x 12 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921447-02E-OAVB204D-001/ Túi xách du lịch bằng vải PACKABLE DUFFLE (48 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921447-02E-OAVB205-001/ Túi xách du lịch bằng vải PACKABLE DUFFLE (48 x 33 x 22) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921458-02E-OAVB204B-001/ Túi rút bằng vải STREET SATCHEL BAG (46 x 35) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921458-6RB-OAVB204B-001/ Túi rút bằng vải STREET SATCHEL BAG (46 x 35) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 921458-982-OAVB204B-001/ Túi rút bằng vải STREET SATCHEL BAG (46 x 35) cm (xk)
- Mã HS 42029290: 9214KAV/ Túi xách 9214 Mini Rope Fuzz (24cm*12cm*41cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9224KAV/ Túi đeo lưng 9224 Fuzz Cub (26cm*13cm*31cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 922KAV/ Túi đeo lưng 922 Satchel Pack (27cm*13cm*30cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 923KAV/ Túi đeo lưng 923 Rope Bag (30cm*10cm*52cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9243KAV/ Túi xách 9243 Tahoma (21cm*14cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9244KAV/ Túi đeo thắt lưng 9244 Washtucna (27cm*10cm*16cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9245KAV/ Túi đeo lưng 9245 Timaru (29cm*16cm*47cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9246KAV/ Túi xách 9246 Big Feller (71cm*37cm*37cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9249KAV/ Túi xách 9249 Wayfare Mini (26cm*10cm*31),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9251KAV/ Túi xách 9251 Little Feller (52cm*24cm*30cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9276KAV/ Túi đeo thắt lưng 9276 Plaid Spectato (22cm*14cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9277KAV/ Túi xách 9277 Redondo Rucksack (48cm*16cm*46cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 93848 JIBLM,Ba lô nữ,Shell: 100% Polyester, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 943KAV/ Túi xách 943 Sydney Satchel (23cm*3cm*24cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 944KAV/ Túi đeo lưng 944 Rope Sling (29cm*11cm*52cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9485145-3/ Bao đựng máy dùng cho máy xông mũi họng C801S-AP bằng nhựa PU (nk)
- Mã HS 42029290: 9487398-8/ Bao đựng máy dùng cho máy xông mũi họng C801S-E bằng nhựa PU (nk)
- Mã HS 42029290: 9510469/ TÚI XÁCH- 9510469. (xk)
- Mã HS 42029290: 9510535/ TÚI XÁCH- 9510535 (xk)
- Mã HS 42029290: 964KAV/ Túi xách 964 Singapore Satchel (34cm*4cm*25cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9735/ Túi Vải kiểu 9735 Hàng Không Nhãn Hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: 9736/ Túi Vải kiểu 9736 Hàng Không Nhãn Hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: 976KAV/ Túi xách 976 For Keeps (20cm*4cm*28cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: 9ST-23 Túi đựng dụng cụ bằng vải 400x300D Polyester (size 340x222.5x60mm), dùng trong ngành linh kiện điện tử-hiệu Prokit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 9ST-33 Túi đựng dụng cụ bằng vải 400x300D Polyester (size 255x180x50mm), dùng trong ngành linh kiện điện tử-hiệu Pro'sKit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: A-02/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: A-03/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: A-05/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: A-06/ TÚI ĐEO (xk)
- Mã HS 42029290: A2CP/ TÚI,nhãn hiệu Eberlestock kích cỡ22x18 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: A32A/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 260x170x44mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: A6SB/ TÚI,nhãn hiệu Eberlestock kích cỡ55x35 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: A-7574/ Túi xách du lịch_qui cách (20*3*15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: A-7575/ Túi xách du lịch_qui cách (26*3*19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: A-7576/ Túi xách du lịch_qui cách (30*3*24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: A-7577/ Túi xách du lịch_qui cách (35*3*26) cm (xk)
- Mã HS 42029290: A-7578/ Túi xách du lịch_qui cách (15*4.8*8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: A-7581/ Túi xách du lịch_qui cách(39*6*29) cm (xk)
- Mã HS 42029290: A-7582/ Túi xách du lịch_qui cách(39*4*24.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: A-7583/ Túi xách du lịch_qui cách(38*6.5*40) cm (xk)
- Mã HS 42029290: A-7587/ Túi xách du lịch_qui cách(24.5*3*26.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: A-7661/ Túi du lịch_qui cách (21.8*4.8*10.3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: A-7664/ Túi du lịch_qui cách (34*8*25) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ABJYF15001/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ABKYS16014/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ABKYS17001/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ABUY2059/ TUI DEO BUNG (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYF14093/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYF14117/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYF16005/ TUI DEO BUNG (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYF16076/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYF17049A/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYF17050/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYF17058/ TUI DEO BUNG (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYS14056/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYS16050B/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYS16051B/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYS16080/ TUI (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYS16082/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYS16083/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYS16101/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYS17037/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYS17045/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYS17047/ TUI DEO BUNG (xk)
- Mã HS 42029290: ABUYS17088/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ABWYF14072/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: ABWYF16008/ TUI (xk)
- Mã HS 42029290: ABWYF17017B/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: ABWYS14028/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: ABWYS14029/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: ABWYS14030/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: ABWYS16012/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: ABWYS16022/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: ABYF17001/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: AC OG BROOKLYN PURSE/ TÚI XÁCH (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: AC11/ TÚI PP:43x20x38CM (CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: AC13/ TÚI PP: 37x23x36CM (CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: AC199/ TÚI PP: 49X18X36CM (CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: AC211/ TÚI PP: 43X18X43CM(CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: AC212/ TÚI PP: 45X18X46CM(CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: AC215/ TÚI PP: 45X22X40CM(CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: AC226/ TÚI PP: 30X20X35CM(CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: AC233/ TÚI PP:40X20X50CM(CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: AC235/ TÚI PP:30X10X20CM(CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: AC236/ TÚI PP:30X30X30CM(CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: AC63/ TÚI PP:43x20x38CM (CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: AC71/ TÚI PP:44X21X39CM (CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: AC91/ TÚI PP:45X20X38CM(CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42029290: ACADEMY/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: ACC SQUARE WAIST BAG XPAC VX21/ TÚI ĐEO BỤNG#VAI NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: ACC WAIST BAG XPAC VX21/ TÚI ĐEO BỤNG#VAI NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: ACCESS38/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACCESS55/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: Accessories Settlement Case X-Small/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: ACCESSORY STRAPS/ Dây đeo (xk)
- Mã HS 42029290: ACCESSPRO55SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACCESSPRO60/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACCESSPRO70/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE14SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE15SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE16/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE17/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE18/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE21SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE22SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE23/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE24/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE25EL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE26/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE28SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE30/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACLITE32EL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACSKY28/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ACTION/ Túi PP dùng trong siêu thị- PP shopping bags- in chữ Action, không nhãn hiệu (470 x 470 x 195 cm), xuất xứ: Việt Nam (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: ACTIVE TRAIL LUMBAR L/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: ACTIVE TRAIL PACK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ADAM BAG A202038/ Túi xách bằng vải kiểu ADAM BAG A202038 kích thước (cm) 13x19x6 (xk)
- Mã HS 42029290: ADAM BAG K865.38P/ Túi xách bằng vải kiểu ADAM BAG K865.38P kích thước (cm) 13x19x6 (xk)
- Mã HS 42029290: AEBL/ TÚI (ALPHA 4.0 EMERALD BLUE/LIME LARGE) (xk)
- Mã HS 42029290: AEBM/ TÚI (ALPHA 4.0 EMERALD BLUE/LIME MEDIUM) (xk)
- Mã HS 42029290: AEBS/ TÚI (ALPHA 4.0 EMERALD BLUE/LIME SMALL) (xk)
- Mã HS 42029290: Aeon ND25 S-M/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AFM CANVAS SHOPPER/ TÚI ('100% Cotton) (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCOMFORT26/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCOMFORT26SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACT40+10SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACT45+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACT50+10SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACT55+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACT60+10SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACT65+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACT75+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACTLITE35+10SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACTLITE40+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACTLITE45+10SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACTLITE50+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACTLITE60+10SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACTPRO55+15SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACTPRO60+15/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACTPRO65+15SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRCONTACTPRO70+15/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AirCover M/ TÚI(Vải chính Nylon)/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: AIRLITE16/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRLITE18SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRLITE22/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRLITE24/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRLITE26SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AIRPORT ACCELERATOR/ Ba lô (36x52) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AIRPORT ADVANTAGE GRAPHITE-BK/ Túi xách (53x35) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AIRPORT ADVANTAGE XT/ Túi xách dạng vali (56x37) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AIRPORT COMMUTER/ Ba lô (32x44) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AIRPORT ESSENTIALS/ Ba lô (28x47) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AIRPORT INTERNATIONAL V3.0/ Túi xách dạng vali (43x58) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AIRPORT NAVIGATOR/ Túi xách dạng vali (43x43) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AIRPORT ROLLER DERBY/ Túi xách dạng vali (36x60) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AIRPORT SECURITY V3.0/ Túi xách dạng vali (43x63) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AIRPORT TAKEOFF V2.0/ Ba lô (35x60) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AIRXFLEX24/ BA LÔ,nhãn hiệu Nic-impex kích cỡ55x34 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: AIRXFLEX32/ BA LÔ,nhãn hiệu Nic-impex kích cỡ50x32 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: AIRXFLEXBASE/ BA LÔ,nhãn hiệu Nic-impex kích cỡ 60x40cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: AIRXREAC18/ BA LÔ,nhãn hiệu Nic-impex kích cỡ60x40 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: AIRXREAC24/ BA LÔ,nhãn hiệu Nic-impex kích cỡ62x40 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: AIRXREAC32/ BA LÔ,nhãn hiệu Nic-impex kích cỡ65x45 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Camino Trek ND35-45/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Pro Trail 35-45 M-L/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Pro Trail ND35-45 S-M/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Trail 25 M/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Trail 30 M/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Trek + 35-45 M-L/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Trek + 45-55 M-L/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Trek + ND33-40 S-M/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Trek ND43-50/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Trek+ ND33-40/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Z Duo 30 L/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Z Duo ND25 S/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AIRZONE Z ND 18/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: AirZone Z ND18 S/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: AJ4231-ADVB205Z-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS ECORG (27 x 18 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AJ4231-ADVB206Z-002/ Túi đeo bằng vải ADIDAS ECORG (27 x 18 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AL812003/ Ba lô bằng vải kiểu AL812003 kích thước (cm) 8x20x32 (xk)
- Mã HS 42029290: ALAMERE 18/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ALAMERE 24/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ALAMERE 36/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: ALDIU/ Túi PP dùng trong siêu thị- PP woven shopping bag ALDI, in hình chai và bánh mì, chữ Aldi, không nhãn hiệu (Kích thước: 45x38x20cm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: ALE-24450-1/ Túi xách: ALE-24450 (100%Polyter, 87*47*43CM) (xk)
- Mã HS 42029290: ALE-24487B/ Túi xách: ALE-24487B (100%Polyter, 42*30*33CM) (xk)
- Mã HS 42029290: ALE-25022B/ Túi xách: ALE-25022B (100%Polyter, 41*27*11CM) (xk)
- Mã HS 42029290: ALL HAZARDS NITRO/ BA LÔ (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: ALPAMAYO50+10SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ALPAMAYO55+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ALPAMAYO60+10SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ALPAMAYO65+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ALT3-27-01-VTVB206-001/ Túi đeo bằng vải Altmont Original, Dual-Compartment Monosling (43 x 25 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ALT3-27-03-VTVB206-001/ Túi đeo bằng vải Altmont Original, Dual-Compartment Monosling (43 x 25 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ALT3-32-01-VTVB206-001/ Túi đeo bằng vải Altmont Original, Flapover Digital Bag (33 x 26 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ALT3-32-02-VTVB206-001/ Túi đeo bằng vải Altmont Original, Flapover Digital Bag (33 x 26 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ALT3-32-03-VTVB206-001/ Túi đeo bằng vải Altmont Original, Flapover Digital Bag (33 x 26 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: ALT3-33-02-VTVB205-001/ Ba lô vải Altmont Original, Flapover Laptop Backpack (45 x 28 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: AMC1-008-HIDE/ Túi kiểu AMC1-008 size 23x17x11 cm bằng vải POLY CORDURA (100% poly), nhãn hiệu AMICAL (xk)
- Mã HS 42029290: AMC1-010-HIDE-1/ Túi kiểu AMC1-010 size 25x8x8 cm bằng vải POLY CORDURA (100% poly), nhãn hiệu AMICAL (xk)
- Mã HS 42029290: AME011/ Ví đựng đồ trang sức bằng vải giả nhung 155x195x35 mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: AN2P/ TÚI,nhãn hiệu Eberlestock kích cỡ 35x25cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: ANCONA BLEND/ Ba lô vải hiệu Jack wolfskin (31cm x 45cm x17cm) (xk)
- Mã HS 42029290: Animal Gym Sack/ TÚI (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: Animals Backpack/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: ÁO TÚI MẪU (nk)
- Mã HS 42029290: AP1001-075/ 'Túi xách vải- Vai 100% Poly tráng PU 58"/60" FSB functional sidebag 21.5x15.5x8.5cm (xk)
- Mã HS 42029290: AP1001-076/ 'Túi xách vải- Vai 100% Poly tráng PU 58"/60" Field Bag Wild Nature CL-Pocket 8.5x5x16.5cm (xk)
- Mã HS 42029290: APOLONIA/ Túi PP dùng trong siêu thị- PP woven shopping BAG APOLONIA, không nhãn hiệu, kích thước: 450mm x 400mm x 160mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: APPAREL SLEEVE/ Túi vải (xk)
- Mã HS 42029290: AR001/ TUI CURVE SHOULDER SP/ PGC:2,574.00USD (xk)
- Mã HS 42029290: AR002/ TUI FLAT POUCH SP S/ PGC:665.00USD (xk)
- Mã HS 42029290: AR003/ TUI FLAT POUCH SP/ PGC:2,296.00USD (xk)
- Mã HS 42029290: AR004/ TUI MINI FANNY PACK SP/ PGC:1,386.00USD (xk)
- Mã HS 42029290: AR005/ TUI FANNY PACK SP/ PGC:2,970.00USD (xk)
- Mã HS 42029290: AR006/ TUI ZIP TOTE SP/ PGC:1,500.00USD (xk)
- Mã HS 42029290: AR007/ TUI SHOULDER BAG SP/ PGC:3,219.00USD (xk)
- Mã HS 42029290: AR008/ TUI KT CANVAS TOTE SMU FOR TK/ PGC: 850.00 USD (xk)
- Mã HS 42029290: ARCH PADDED BAG-BLACK/ Túi xách vải nhựa vinyl sheet (Tarpulin) (44x20x 20)cm-(1 bộ 3 cái)- ATV TEK (xk)
- Mã HS 42029290: ARCH PADDED BAG-MOSSY/ Túi xách vải nhựa vinyl sheet (Tarpulin) (44x20x 20)cm-(1 bộ 3 cái)- ATV TEK (xk)
- Mã HS 42029290: ARCH SERIES CARGO BAG-BLACK/ Túi xách vải nhựa vinyl sheet (Tarpulin) (97 x 27 x 30)cm- ATV TEK (xk)
- Mã HS 42029290: ARCH SERIES ECONO BAG BLACK/ Túi xách vải nhựa vinyl sheet (Tarpulin) (91x27x29)cm- ATV TEK (xk)
- Mã HS 42029290: ARCH SERIES FENDER BAG-BLACK/ Túi xách vải nhựa vinyl sheet (Tarpulin) (20 x 15 x 54)cm- ATV TEK (xk)
- Mã HS 42029290: Archeon 25 Ms/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Archeon 25 Ws/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Archeon 30 Ws/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Archeon 45 Ms L/XL/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Archeon 45 Ms S/M/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Archeon 45 Ws WM/L/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Archeon 45 Ws WXS/S/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Archeon 65 Ws WM/L/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Archeon 65 Ws WXS/S/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Archeon 70 Ms L/XL/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Archeon 70 Ms S/M/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: ARZHOLEVO/ TÚI,nhãn hiệu Nic-impex kích cỡ 45x30cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: ATLANT 22L BACKPACK/ BA LÔ (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: ATOM SLING/ TUI DEO VAI (xk)
- Mã HS 42029290: ATR-17961A-1/ Bóp ví: ATR-17961A (600D Polyester with PVC backing, 18*13CM) (xk)
- Mã HS 42029290: ATR-17961B-1/ Bóp ví: ATR-17961B (600D Polyester with PVC backing, 18*13CM) (xk)
- Mã HS 42029290: ATR-17961C-1/ Bóp ví: ATR-17961C (600D Polyester with PVC backing, 18*13CM) (xk)
- Mã HS 42029290: ATR-17984A-1/ Túi xách: ATR-17984A (Polyester 105g, 64*24*35CM) (xk)
- Mã HS 42029290: ATR-17984B-1/ Túi xách: ATR-17984B (Polyester 105g, 64*24*35CM) (xk)
- Mã HS 42029290: ATR-17984C-1/ Túi xách: ATR-17984C (Polyester 105g, 64*24*35CM) (xk)
- Mã HS 42029290: ATR-17985A-1/ Túi xách: ATR-17985A (Polyester 105g, 48*20*39CM) (xk)
- Mã HS 42029290: ATR-17985B-1/ Túi xách: ATR-17985B (Polyester 105g, 48*20*39CM) (xk)
- Mã HS 42029290: ATR-17985C-1/ Túi xách: ATR-17985C (Polyester 105g, 48*20*39CM) (xk)
- Mã HS 42029290: ATTACK14SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ATTACK16/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ATTACK18SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ATTACK20/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ATTACK8JR/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ATTACKENDURO16/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: AVENUE DUFFEL 45L/ TÚI XÁCH (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: AVENUE DUFFEL 60L/ TÚI XÁCH (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: AVF-25028/ Túi mua sắm: AVF-25028 (100% Polyester, 10.5"*2.375"*13") (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0349-E/ Túi bằng hạt thủy tinh/AW-0349-E/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Lunch bag tote Crystal (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0349-J/ Túi bằng hạt thủy tinh/AW-0349-J/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Lunch bag tote Sandstone (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0349-J0001-P260-4/ Túi bằng hạt thủy tinh/ AW-0349-J0001-P260-4-Thương hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0349-M/ Túi bằng hạt thủy tinh/AW-0349-M/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Lunch bag tote Black diamond (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0349-N0001-0831J-6/ Túi bằng hạt thủy tinh/ AW-0349-N0001-0831J-6-Thương hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0382-F0001-P265-8/ Túi bằng hạt thủy tinh/ AW-0382-F0001-P265-8-Thương hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0382-G0001-P266-4/ Túi bằng hạt thủy tinh/ AW-0382-G0001-P266-4-Thương hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0393-A/ Túi bằng vải/AW-0393-A/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Small lunch bag Black (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0393-U-1/ Túi bằng vải/AW-0393-U-1/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Small lunch bag Alloy (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0393-U-2/ Túi bằng vải/AW-0393-U-2/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Small lunch bag Prism (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0393-U-3/ Túi bằng vải/AW-0393-U-3/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Small lunch bag Bright red (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0393-U-4/ Túi bằng vải/AW-0393-U-4/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Small lunch bag Baby blue (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0393-U-5/ Túi bằng vải/AW-0393-U-5/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Small lunch bag Cobalt (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0421-E/ Túi bằng vải/AW-0421-E/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Medium bag(C120 style) White (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0422-B/ Túi bằng vải/AW-0422-B/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Medium bag(C120 style) Black (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0422-B0001-R192-4/ Túi vải/ AW-0422-B0001-R192-4/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- RYAN SMALL BAG- BLACK SATIN/PALMELATO LEATHER (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0422-B0002-R193-3/ Túi vải/ AW-0422-B0002-R193-3/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- RYAN SMALL BAG- SANDSTONE SATIN/PALMELATO LEATHER (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0422-I/ Túi bằng vải/AW-0422-I/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Medium bag(C120 style) White (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0430-D/ Túi bằng vải/AW-0430-D/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Small bag Black (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0430-D0001-R149-4/ Túi vải/ AW-0430-D0001-R149-4-Thương hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0430-D0002-R150-3/ Túi vải/ AW-0430-D0002-R150-3/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- SCRUNCHIE MINI BAG- SANDSTONE SATIN (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0450-A/ Túi bằng hạt thủy tinh/AW-0450-A/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Nano pouch Crystal (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0450-A-10001-P269-1/ Túi bằng hạt thủy tinh/ AW-0450-A-10001-P269-1/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- WANGLOC NANO POUCH- WHITE CRYSTAL RHINESTONE (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0450-G/ Túi bằng hạt thủy tinh/AW-0450-G/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Nano pouch Sandstone (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0450-G-10001-P270-1/ Túi bằng hạt thủy tinh/ AW-0450-G-10001-P270-1/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- WANGLOC NANO POUCH- SANDSTONE CRYSTAL RHINESTONE (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0468-G/ Túi vải nylon/AW-0468-G/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Lunch bag tote Black (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0468-G-1/ Túi vải nylon/AW-0468-G-1/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Lunch bag tote Walnut (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0481-C/ Túi vải nylon/AW-0481-C/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Medium pouch day CORE BLACK UPDATED Black (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0481-C-1/ Túi vải nylon/AW-0481-C-1/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Medium pouch day COLORS Prism pink (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0481-C-2/ Túi vải nylon/AW-0481-C-2/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Medium pouch day COLORS Lemon (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0481-D/ Túi vải nylon/AW-0481-D/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Medium pouch day CORE BLACK UPDATED Black (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0481-E-1/ Túi bằng vải/AW-0481-E-1/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Medium pouch day CORE BLACK UPDATED Black (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0481-E-2/ Túi bằng vải/AW-0481-E-2/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Medium pouch day COLORS Bright red (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0481-E-3/ Túi bằng vải/AW-0481-E-3/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Medium pouch day COLORS Sandstone (xk)
- Mã HS 42029290: AW-0481-F-2/ Túi bằng vải/AW-0481-F-2/ Thương hiệu ALEXANDER WANG- Medium pouch day COLORS Baby blue (xk)
- Mã HS 42029290: AYO2776001-1/ Túi treo đựng đồ dùng AYO2776001 (66 x 47 x 58H cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42029290: B001P/ Túi đựng đồ trang sức45x75mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: B002P/ Túi đựng đồ trang sức100x85mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: B003P/ Túi đựng đồ trang sức100x85mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: B01-T06.1/20/ Túi vải 100% cotton, size L, kích thước 59cm x 42cm- Hiệu UNIQLO (đơn giá gia công: 0.42usd/pce) (xk)
- Mã HS 42029290: B01-T06.2/20/ Túi vải 100% cotton, size L, kích thước 59cm x 42cm- Hiệu UNIQLO (đơn giá gia công: 0.42usd/pce) (xk)
- Mã HS 42029290: B1601000/ Ba lô em bé (B1601000) (xk)
- Mã HS 42029290: B1601600/ Ba lô em bé (B1601600) (xk)
- Mã HS 42029290: B1601700/ Ba lô em bé (B1601700) (xk)
- Mã HS 42029290: B1603300/ Ba lô em bé (B1603300) (xk)
- Mã HS 42029290: B1604500/ Ba lô em bé (B1604500) (xk)
- Mã HS 42029290: B1604600/ Ba lô em bé (B1604600) (xk)
- Mã HS 42029290: B1604900/ Ba lô em bé (B1604900) (xk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ (KÈM BÌNH ĐỰNG NƯỚC 1L), chất liệu Bag bike 50.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu ROCKRIDER, mới 100%, model code 8500052 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC 2L), chất liệu:Lining 50.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:ROCKRIDER, mới 100%, model code: 8300158 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: Ba lơ (xk)
- Mã HS 42029290: Ba lô 30l bằng vải 100% polyester, hiệu DB EQUIDMENT, mã: 136E17AW19 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô bằng vải dệt, mặt trong phủ PU (Size: 34x34x45cm), hiệu Simplecarry, Item Delivery BAG (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: ba lô bằng vải dù, không có hiệu/ (xk)
- Mã HS 42029290: Ba lô bằng vải hiệu OSPREY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô BC Fuse Box (45 x 33 x 16) cm (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ- Chất liệu: 100% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 221818- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô có quai đeo làm từ vải 100% Nylong, Nhãn hiệu STUSSY (100% NYLON) STYLE NO: 16909, màu BLACK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ DẠNG ÁO,chất liệu:Main fabric 90.0: 74.0% Polyester (PES) 26.0% Elasthane,nhãn hiệu:EVADICT,mới: 100%, model code:8553361 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô dây rút- Draw string bags for Men (xk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste, kích thước (35-40x22-24x16-18)cm+-10%, NSX: Shenzhen Yuchen Handbag Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo vai (xk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo vai, kích thước: 43x30x12 cm, mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, màu xanh dương, mới 100%. MS: 80 22 2 454 685 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đi học, chất liệu: vật liệu dệt, nhãn hiệu; Kipling, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ ĐỰNG VÁN TRƯỢT,chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:OXELO,mới: 100%, model code:8382976 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đựng vợt, chất liệu: polyeste- Elite Backpack, mã: 283570. Hãng sx: HEAD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô EXPLORE HAULABACK L (60 x 41 x 29) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô ICEBOX (76 x 48 x 33) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô K BC FUSE BOX (35 x 29 x 14) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô làm bằng vải poly-, Mã:250-1250,Day pack, sản xuất VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Ba lô mẫu (xk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ MẪU, KHÔNG NHÃN HIỆU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ MẪU, NHÃN HIỆU TRAVIS MATHEW, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ MẪU. HIỆU: ALTUS. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ MẪU. HIỆU: DERDIEDAS. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô nam- MEN'S WOVEN BACKPACK (SHELL/ 100% NYLON LINING/ BODY/ 100% POLYESTER MESH/ 100% POLYESTER)- 428897(03-13)/ 25360F010B- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba Lô Nap Day Da Dlxkg.174 không nhãn hiệu hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Ba lô nhỏ bằng vải 100% polyester, hiệu DB EQUIDMENT, mã: 164E17AW19 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô NOVELTY BC FUSE BOX (52 x 42 x 22) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô nữ không dệt kim/móc- Nhãn hiệu: H&M- Chất liệu: 100%POLYESTER- Hàng mới: 100%- Mã hàng:222228 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC BẰNG NHỰA, DUNG TÍCH 1L)- Nhãn hiệu:KALENJI- Chất liệu:Main fabric 30.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8555365 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Lining 15.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8492336 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO, chất liệu Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu FORCLAZ, mới 100%, model code 8560406 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO,chất liệu:Lining 50.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:KIPSTA,mới: 100%, model code:8517224 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô Tzowla Business Laptop Backpack Water Resistant Anti-Theft College Backpack, hiệu Tzowwla, bằng vải, mã B07L8SRWPD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô vải (xk)
- Mã HS 42029290: Ba lô vải K BC FUSE BOX (39 x 28 x 13) cm (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ VẢI MẪU, KHÔNG NHÃN HIỆU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ VỢT TENNIS- Nhãn hiệu:ARTENGO- Chất liệu:Main fabric 65.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8556951 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ VỢT TENNIS, chất liệu Main fabric 65.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu ARTENGO, mới 100%, model code 8556951 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô W VAULT (46 x 30 x 22) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô xếp 22L NH15A119-B Naturehike, bằng vải polyester, kích thước 30x40x18cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô, bằng vải 100% polyester, hiệu DB EQUIDMENT, mã: 238E17AW19 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ, HÀNG MẪU, NHÃN HIỆU HAGLOFS, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ, NHÃN HIỆU: MCQ ALEXANDER, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Arcane Duffel Pack / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Arcane Laptop Sleeve 13 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Arcane Large Day / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Arcane Roll Top / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Hikelite 18 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Hikelite 26 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Jet 12 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Jet 18 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Moki 1.5 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Radial / Nhãn hiệu OSPREY / 100 % nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Raptor 10 w/Res / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Raptor 14 w/Res / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Sirrus 24 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Sirrus 26 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Sirrus 36 (WS/M) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Sirrus 36 (WX/S) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Sirrus 50 (WS/M) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Sirrus 50 (WXS/S) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 24 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 26 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 34(M/L) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 36(M/L) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 36(S/M) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 50 (M/L) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 50 (S/M) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Syncro 12 w/Res / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Syncro 20 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Syncro 20 w/Res / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter 130 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter 40 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Polyester/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter 65 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Polyester/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter 95 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Polyester/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter CO Bag / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Polyester/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter Flap Pack / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter GCO Bag / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Polyester/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter Panel Loader Pack / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Polyester/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter Roll Top Pack / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter Zip Top Pack / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: BA5190-010/ Ba lô thể thao BA5190-010 size 19"H x 14"W x 11"D/2259 cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5190-064/ Ba lô thể thao BA5190-064 size 19"H x 14"W x 11D/2259 cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5190-657/ Ba lô thể thao BA5190-657 size 19"H x 14"W x 11D/2259 cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5198-010/ Túi đựng đồ cá nhân BA5198-010 size 10"L x 6"H x 6"W/ 488 cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5450-010/ Ba lô BA5450-010 size 20"H x 15"W x 7"D/ 1770cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5451-010/ Túi du lịch BA5451-010 size 24"L x 11"W x 19"H/ 4151cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5504-010/ Túi xách du lịch BA5504-010 size 19"L x12"W X15"H/2930cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5504-410/ Túi xách du lịch BA5504-410 size 19"L x12"W X15"H/2930cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5505-010/ Túi xách du lịch BA5505-010 size 17"L x11"W X14"H/2564cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5505-410/ Túi xách du lịch BA5505-410 size 17"L x11"W X14"H/2564cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5505-657/ Túi xách du lịch BA5505-657 size 17"L x11"W X14"H/2564cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5727-010/ Ba lô du lịch BA5727-010 size 18"H X13"W X7"D/1587cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5727-073/ Ba lô du lịch BA5727-073 size 18"H X13"W X7"D/1587cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5773-010/ Balo du lịch BA5773-010 size 18"H x 12"W x 5"D/1343cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5789-015/ Túi đựng giày BA5789-015 size 14"L x 6"W x 7"H/794cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5850-010/ Túi đeo chéo BA5850-010 size 9"H x 6"W x 3"D/244 cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5901-010/ Túi chúm miệng BA5901-010 size 17"H x 13"W/794 cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5901-082/ Túi chúm miệng BA5901-082 size 17"H x 13"W/794 cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5928-010/ Ba lô BA5928-010 size 15"H x 11"W x 5"D/977cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5928-325/ Balo BA5928-325 size 15"H x 11"W x 5"D/977cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5928-481/ Balo BA5928-481 size 15"H x 11"W x 5"D/977cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA5928-654/ Balo BA5928-654 size 15"H x 11"W x 5"D/977cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA6147-010/ Túi du lịch BA6147-010 size 21"L x10"W X10"H/1831cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA6147-516/ Túi du lịch BA6147-516 size 21"L x10"W X10"H/1831cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA6150-010/ Ba lô BA6150-010 size 17"Hx12"Wx6.5"D/1465cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA6150-104/ Ba lô BA6150-104 size 17"Hx12"Wx6.5"D/1465cu.in, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BA6344-321/ Túi đeo BA6344-321 size 9"H x 6"W x3"D/244 cu.in (xk)
- Mã HS 42029290: BA98-01075B/ TÚI BẢO VỆ MÁY TÍNH (MẶT NGOÀI BẰNG PLASTICS) (nk)
- Mã HS 42029290: BA98-02195A/ TÚI BẢO VỆ MÁY TÍNH (MẶT NGOÀI BẰNG PLASTICS) (nk)
- Mã HS 42029290: BA98-02196A/ TÚI BẢO VỆ MÁY TÍNH (MẶT NGOÀI BẰNG PLASTICS) (nk)
- Mã HS 42029290: BACA/ Túi đựng mái hiên lều (xk)
- Mã HS 42029290: BACKLIGHT 18L PHOTO DAYPACK/ Ba lô (29x54) cm (xk)
- Mã HS 42029290: BACKLIGHT 26L PHOTO DAYPACK/ Ba lô (33x50) cm (xk)
- Mã HS 42029290: BACKLIGHT 36L PHOTO DAYPACK/ Ba lô (40x56) cm (xk)
- Mã HS 42029290: BACKPACK S/ BA LÔ (xk)
- Mã HS 42029290: Backpack/ BA LÔ (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BACKPACK/ Ba lô vải 100% Polyester (44 x 18 x 60) cm (xk)
- Mã HS 42029290: BACKPACKS/ Ba lô vải (xk)
- Mã HS 42029290: Badge Holder/ Túi Nhỏ (xk)
- Mã HS 42029290: BAG KADRE/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BAG TRIPLE S DOPP KIT/ TÚI XÁCH(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BAG UPSCALE CCW SLING/ BA LÔ(Vai chinh Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BAG/ Túi xách- BAG (xk)
- Mã HS 42029290: BAG01WLTD/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BAG02NLTD/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BAG02RLTD/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BAG-06/ Túi xách. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo. (xk)
- Mã HS 42029290: BAG08MLTD/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: BAG2000C/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BAG2001/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BAG2001W/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BAG2002N/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BAG2002R/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BAG2008M/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BAG20MN/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BAGA5-5/ Túi nhựa PVC- BAGA5-5 (16X23.5cm (xk)
- Mã HS 42029290: BAGB4-5/ Túi nhựa PVC- BAGB4-5 (27X38.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: BAGB5-5/ Túi nhựa PVC- BAGB5-5 (19.5X27.5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: Balo (15"h x 11.25"w x 5"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY BACKPACK of, 100% NYLON/ PXRUB415974. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã K12147, màu Wave Blue, kích cỡ 37x32x18.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyester, mã KI3702, màu Uran Palm, kích cỡ 39x30.5x15 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BALÔ- ART- FL5176, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BALÔ- ART- GD0676, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: balô bằng nhựa/ (xk)
- Mã HS 42029290: Balo cá nhân 100% nylon, có in logo Fedex, là hàng quà tặng của cá nhân. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo du lịch bằng polyester có logo Iathlete, kích thước: 32 cm x 45 cm x 15 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BALO ĐỰNG NƯỚC CHO NGƯỜI ĐI XE ĐẠP HIỆU CAMELBAK, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo đựng vợt- Core Backpack, mã: 283539, chất liệu: polyeste, kích thước: 32x19x50 cm, nhãn hiệu HEAD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo Elite hiệu SOLO, bằng vải Nylon, kích thước 17.3"- Backpack- VAR702-4U4. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Balo hiệu: Douchebags, model: 133-2A02 (nk)
- Mã HS 42029290: Balo poly mẫu, nsx Công ty TNHH thương mại may Vạn An, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo rút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã: DB15-PE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo tennis, 100% Polyester, Style: 753064, Color 105, hiệu BABOLAT, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Balo tennis, 95% Polyester 5% Polyamide Nylon, Style: 753084, Color 105, hiệu BABOLAT, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Balo tennis,100% polyester, Style: 753074, Color 191, hiệu BABOLAT, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Balo thể thao- Gravity Backpack, chất liệu: polyeste, mã:283030. Nhãn hiệu: Head, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo thể thao, chất liệu: polyeste- Djokovic Backpack, mã: 283070. Hãng sx: HEAD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BALO TRẺ EM Hiệu Old Navy- Style no:58346303 (100% POLYESTER)-Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Balo, nhãn hiệu: DB EQUIDMENT (nk)
- Mã HS 42029290: BALOVAINYLON/ Balo vải nylon- Backpack 100% Nylon (nk)
- Mã HS 42029290: Băng bảo vệ đầu vợt style 757501 color 147, thích thước 24 x 29 x 1 cm, hiệu BABOLAT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BĂNG ĐẦU, chất liệu Main fabric 75.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu FORCLAZ, mới 100%, model code 8560418 (nk)
- Mã HS 42029290: Băng đeo điện thoại cho cánh tay (75104-1SIZE-BLACK/BLACK/SILVER-AS6E1-19120005), dùng trong tập luyện thể thao, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Bao bọc đàn Piano KHAKI (xk)
- Mã HS 42029290: Bao COMPRESSBAG đựng dù lượn thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: Bao denim đựng card, kích cỡ 7x10cm- DENIM CARD CASE- OUTER SHELL:COTTON100%- 4549738308232, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BAO ĐIỆN THOẠI ĐEO TAY CHẠY BỘ- Nhãn hiệu:KIPSTA- Chất liệu:Main fabric 90.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8542737 (nk)
- Mã HS 42029290: Bao đựng cây cơ bi-da-Carom cue cases, chất liệu bằng vinyl, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Bao đựng máy theo dõi điện tim (989803153451- DigiTrak XT Pouch). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BAO ĐỰNG VỢT CẦU LÔNG- Nhãn hiệu:ARTENGO- Chất liệu:Main fabric 95.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8552210 (nk)
- Mã HS 42029290: Bao Ipad Mini bằng nhựa PU hiệu LISHEN,(dài 21, rộng 14)cm +-5cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Barlow Large/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: BATON POUCH/ TÚI(Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BAYSIDE/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: BB00001973/ Túi xách 32x32x45cm (int) Lam Green Recycling Bag, 193G/Túi, dệt từ hạt nhựa Polypropylen dạng nguyên sinh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BB00001974/ Túi xách 40x40x40cm(ext) Green Recycling Bag, 702G/Túi, dệt từ hạt nhựa Polypropylen dạng nguyên sinh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BB00001975/ Túi xách 45x45x45cm(int) White Recycling Bag, 1250G/Túi, dệt từ hạt nhựa Polypropylen dạng nguyên sinh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BBB Big Bag Buds/ Túi đựng xe đạp thể thao (Size: 93 x 42 x 40 Cm); Hàng có nhãn hiệu BUDS. (xk)
- Mã HS 42029290: BBG-0478B-1/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: BBG071/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BBG073/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: BBG-0750B-1/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: BBG-0750C-1/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: BBG-0891-1/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: BBG-1025-1/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: BBG-9124-1/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: BBG-9143-1/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: BBG-9155/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: BBG-9159/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: BBG-9160/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: BC5HNB10/ Túi bọc đầu gậy đánh golf BC5HNB10 (xk)
- Mã HS 42029290: BC5HNB11/ Túi bọc đầu gậy đánh golf BC5HNB11 (xk)
- Mã HS 42029290: BC5HNB12/ Túi bọc đầu gậy đánh golf BC5HNB12 (xk)
- Mã HS 42029290: BC5HNB13/ Túi bọc đầu gậy đánh golf BC5HNB13 (xk)
- Mã HS 42029290: BC5HNB14/ Túi bọc đầu gậy đánh golf BC5HNB14 (xk)
- Mã HS 42029290: BC5HNB15/ Túi bọc đầu gậy đánh golf BC5HNB15 (xk)
- Mã HS 42029290: BC5HNB25/ Túi bọc đầu gậy đánh golf BC5HNB25 (xk)
- Mã HS 42029290: BC5HNB26/ Túi bọc đầu gậy đánh golf BC5HNB26 (xk)
- Mã HS 42029290: BC5HNB27/ Túi bọc đầu gậy đánh golf BC5HNB27 (xk)
- Mã HS 42029290: BC5HNB28/ Túi bọc đầu gậy đánh golf BC5HNB28 (xk)
- Mã HS 42029290: BC5HNB29/ Túi bọc đầu gậy đánh golf BC5HNB29 (xk)
- Mã HS 42029290: BC5HNB30/ Túi bọc đầu gậy đánh golf BC5HNB30 (xk)
- Mã HS 42029290: BCB-1A/ Túi xách- BASKET COOLER BAG (xk)
- Mã HS 42029290: BCG-1355-1/ Túi đựng đồ thể thao (Size: 16X15CM) (xk)
- Mã HS 42029290: BCG-9157L/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: BCH Bag Dr. Mini/ Túi nhỏ (100% Polyester & 100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BCH Dr. Duffel 110/ Túi xách (100% Polyester & 100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BCH Dr. Duffel 30/ Túi xách (100% Polyester & 100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BCH Dr. Duffel 40/ Túi xách (100% Polyester & 100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BCH Dr. Duffel 70/ Túi xách (100% Polyester & 100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BCH Pack Alley 18/ Ba lô (100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BCH Pack Journeyman 48/ Ba lô (100% Polyester & 100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BCH Pack Lite Mare 65/ Ba lô (100% Polyester & 100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BCH Pack Overland 70/ Ba lô (100% Polyester & 100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BCH Pack Stout N Strong 27/ Ba lô (100% Polyester & 100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BE06D3W01/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42029290: BE06D3W02/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42029290: BE07D3M30/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42029290: BE07D3M31/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42029290: BE07D3M32/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42029290: BE07D3W11/ TÚI XÁCH, NHÃN HIỆU:BEAN POLE (xk)
- Mã HS 42029290: BE5E2E/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BE5G2P/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BE5G3L/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: BE5G4E/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: BE5G4L/ BALO (VẢI CHÍNH 100% POLYESTER PU 58/60") (xk)
- Mã HS 42029290: BE5G4P/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BE5G6L/ TÚI XÁCH (VẢI CHÍNH 100% POLYESTER PU 58/60") (xk)
- Mã HS 42029290: BE5G6P/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BE5G7P/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BE7G2E/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BE7G2L/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BE7G3L/ TÚI XÁCH (VẢI CHÍNH 100% POLYESTER PU 58/60") (xk)
- Mã HS 42029290: BE7G3L/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BE7G3P/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: BE8G1L/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: BE8G1P/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: BEB171/ TÚI XÁCH (VẢI CHÍNH 100% POLYESTER PU 58/60") (xk)
- Mã HS 42029290: BEBL1314-BG polyester computer bag (túi chống sốc laptop, kích thước:65*43*34 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: BEBP-315/ Ba lô vải hiệu Thule (35cm x 47cm x 19cm) (xk)
- Mã HS 42029290: Belt Pack/ TÚI ĐEO BỤNG (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: BELTI/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: BELTI/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: BELTI/ Túi vải vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: BELTII/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: BELTII/ Túi vải vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: BER 20F-1-9/ 2790 Helion 45L/ BA LÔ/ chất liệu bằng vải tráng nhựa (xk)
- Mã HS 42029290: BERKELEY DUFFEL L/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: BERKELEY DUFFEL M/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: BERKELEY DUFFEL S/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: BET066/B1/ Hộp, ví đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa và vải giả nhung 292x225x25mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BET-Crossbow Mitt/ Túi đựng dụng cụ thể thao Crossbow Mitt (19cm*30cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BET-Multi Mitt/ Túi đựng dụng cụ thể thao Multi Mitt (18cm*26cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BET-Rifle Mitt/ Túi đựng dụng cụ thể thao Rifle Mitt (19cm*24cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BET-Shotgun Mitt/ Túi đựng dụng cụ thể thao Shotgun Mitt (18cm*28cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BG01009G/15/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: BG93031G/15/ Vali (xk)
- Mã HS 42029290: BG9USBG01 TÚI LƯỚI BẰNG VẢI MÀU ĐEN, VẢI LƯỚI 100% POLYESTER, NHÃN CHÍNH HIỆU BARREL, KÍCH THƯỚC: 29 * 36 * 15cm, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BG9USBG23 BA LÔ BẰNG VẢI MÀU ĐEN, VẢI 100% POLYESTER, KÍCH THƯỚC: 40*49.5cm, NHÃN CHÍNH HIỆU BARREL, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BG9USBG24 BA LÔ BẰNG VẢI MÀU ĐEN, VẢI 100% POLYESTER, KÍCH THƯỚC: 46*64*10cm, NHÃN CHÍNH HIỆU BARREL, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Big Bop/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: BIJ001/B14/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả da 70x75x53mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BIJ006/B18/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 50x52x48mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BIJ007/B10/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung87x51x41mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BIJ008/B10/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa và vải giả da 75x105x45mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BIJ011/B5/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả da112x112x60mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BIJ077/B2/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 68x82x40mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BIKEBAGRACEI/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: BIKEI14/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: BIKEI18SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: BIKEI20/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: BIKEI20/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: BIRD BAG/ Túi đựng (xk)
- Mã HS 42029290: BL-30/ Hộp đựng trang sức (xk)
- Mã HS 42029290: BLOCK EDITION MONTANA/ Ba lô vải hiệu Superdry (32cm x 50cm x 13cm) (xk)
- Mã HS 42029290: BM-IBUB-01/ Túi đựng máy Laptop_qui cách (33.3*2*25)cm (xk)
- Mã HS 42029290: BM-IBUB-02/ Túi đựng máy Laptop_qui cách (25.8*2*26)cm (xk)
- Mã HS 42029290: Bộ sản phẩm: Bao đựng hộ chiếu và thẻ tên hành lý được làm bằng 100% Cotton có mặt ngoài bằng Polyester, kích thước: 10x14cm và 6.5x10cm. Nhãn hiệu The Body Shop. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Bộ túi bọc dây đeo A (PART OF HARNESS COVER A) KT: 68 cm x 42 cm, Brand:FS JAPAN, Polyester,mới 100%,sản phẩm cứu nạn,SX tại Việt Nam CODE: 164-149 (xk)
- Mã HS 42029290: Bộ túi đựng đồ bằng nhựa tổng hợp, không có quai đeo, có khóa kéo, kt(20-30x12-20x8-13)cm+-10%, 3 cái/bộ, hiệu: Light Travel. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Bộ túi đựng quần áo hút chân không. Gồm: 8 túi hút chân không bằng nhựa PE + PET (4 túi: 70x100cm; 4 túi: 60x80cm) và 1 bơm chân không bằng tay (không dùng điện). Hiệu: WENBO. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BOHEMIAN MONTANA/ Ba lô vải hiệu Superdry (31cm x 46cm x 14cm) (xk)
- Mã HS 42029290: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI5159, màu Dye Blue, kích cỡ 9.5x14.5x5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Bóp đựng viết bằng vải(BD-799;Pencil Pouch). Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM.Hiệu Xiaolingjing. (nk)
- Mã HS 42029290: Bop/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: BOW_WERX/ TÚI VẢI ĐỰNG ĐÒ_BOW SLING. NLC: Vải Polyester. (xk)
- Mã HS 42029290: BP ESCAPE BP 70/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: BP F50 EASYFIT TEEN/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: BP MH500 20- L/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: BP MH500 20/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: BP MH500 30- L/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: BP MH500 30/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: BP MH500 30L/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: BP MH500 40- L/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: BP MH500 40/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: BP MH500 40L/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: BP TREK 500/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: BP0214332 T/ Túi đựng quần áo (xk)
- Mã HS 42029290: BP108/ Túi Affenzahn SMALL (xk)
- Mã HS 42029290: BP110/ Túi Affenzahn Cartable (xk)
- Mã HS 42029290: B-P2284-3/ Túi đựng đồ thể thao (túi golf), chất liệu vải Nylon, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BQ6975-ADVB205Z-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS ORG2 (25 x 18 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: BQ6975-ADVB206Z-001/ Túi đeo bằng vải ADIDAS ORG2 (25 x 18 x 11) cm (xk)
- Mã HS 42029290: BRIO001/B1/ Hộp điựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa và vải tuyết nhung 97x97x100mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Brooklyn 20L Backpack / Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: BUTTERCUP/ Ba lô vải hiệu Jackwolfskin (26cm x 30cm x 12cm) (xk)
- Mã HS 42029290: BV245300/ Túi đựng máy ghi âm có mặt ngoài bằng vật liệu dệt từ polyester phủ PU _ BV2453000009 TA-CS131-E0 (nk)
- Mã HS 42029290: B-W4870-3/ Túi đựng đồ thể thao (túi golf), chất liệu vải Nylon, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: B-W4871-3/ Túi đựng đồ thể thao (túi golf), chất liệu vải Nylon, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: B-W4872-3/ Túi đựng đồ thể thao (túi golf), chất liệu vải Nylon, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: BX2/ Ba lô vải 100% Nylon (50x24.5x49)cm (GRIP) (xk)
- Mã HS 42029290: C01/BJ/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải giả nhung 48x48x42mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C01/BK/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 48x48x42mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C01V/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải tuyết nhung 48x48x42mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C021/ TUI STUFF SACK, MSR GR PURIFIER (xk)
- Mã HS 42029290: C03/BV/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót lụa và vải tuyết nhung 55x55x28mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C04/B8/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung70x70x30mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C06/S/BA/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 88x88x28mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C07/BU/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 107x107x30mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C08V/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót lụa sa tanh và vải tuyết nhung 75x50x30mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C12/BE1/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da lót vải giả nhung và lụa sa tanh 83x51x31mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C13/BE1/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 85x63x26mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C13/BL/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da lót vải giả nhung và lụa sa tanh 85x63x26mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C13V/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải tuyết nhung 230x53x27mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C19/B8/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 40x90x80mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C22/B6/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 86x64x36mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C26/B-8/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải giả nhung 38x38x35mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C26V/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa và vải tuyết nhung38x38x35mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C29/B-8/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 196x196x40mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C2BP114 BP/ Ba lô vải hiệu Thule (29cm x 42cmx14cm) (xk)
- Mã HS 42029290: C2BP116 BP/ Ba lô vải hiệu Thule (32cm x 46cmx17cm) (xk)
- Mã HS 42029290: C2BP116 CROSSOVER 2 BACKPACK 16/ Ba lô vải hiệu Thule (32cm x 46cmx17cm) (xk)
- Mã HS 42029290: C2CB116 CONVERTIBLE/ Ba lô vải hiệu Thule (30cm x 45cmx12cm) (xk)
- Mã HS 42029290: C30/BU3/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 86x64x36mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C30/BV1/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải tuyết nhung 86x64x36mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C31/B-8/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 86x64x36mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C31/BV1/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải tuyết nhung 86x64x36mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C32/B10/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 136x100x36mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C33/B-8/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 136x100x36mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C33/BV1/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải tuyết nhung 136x100x36mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C36/B11/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải tuyết nhung 90x86x46mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C40/BVT/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa và vải tuyết nhung 86x46x42mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C41/B-8/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 73x50x30mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C41/BL/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải giả nhung 73x50x30mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C41/BOX/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da 83x60x40mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C41/BV/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải tuyết nhung 73x50x30mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C44/B10/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải tuyết nhung 57x57x52mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C44/BK/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải giả nhung 57x57x50mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C58/B1/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa và vải tuyết nhung 57x57x50mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C75/B2/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da,lót lụa và vải tuyết nhung 70x70x30mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: C76/B2/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa và vải tuyết nhung 88x88x28mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CABIN-CZ061201/ Túi đeo lưng CZ061201 (30cm*18cm*50cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CABIN-CZ061205/ Túi đeo lưng CZ061205 (30cm*18cm*50cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CABIN-CZ171203/ Túi đeo lưng CZ171203 (30cm*16cm*44cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CABIN-CZ171309/ Túi đeo lưng CZ171309 (30cm*16cm*44cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CABLE MANAGEMENT 10 V2.0/ Túi xách (19x10.5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: CABLE MANAGEMENT 20 V2.0/ Túi xách (19x20) cm (xk)
- Mã HS 42029290: Cable Organizer/ TÚI (Vải Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: CAI030C11Z1A/ Túi đựng hộp cơm bằng vải polyester nhãn hiệu ARCTIC ZONE (GIRLS LUNCH BAG PLUS-BLK & WHT TRIBAL. Đơn giá GC: 0.67$) (xk)
- Mã HS 42029290: CAI033C101A0/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester nhãn hiệu ARCTIC ZONE (SIDE LOADING HI TOP POWER PACK) (don gia GC 0.79 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CAI033C10B0-1/ Túi đựng hộp cơm bằng vải Polyester nhãn hiệu ARCTIC ZONE (SIDE LOADING HI TOP POWER PACK) (don gia GC 0.79 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CAI046C26Z-1/ Túi đi chợ bằng vải Polyester, nhãn hiệu ARCTIC ZONE (12 Gal MEGA TOTE-TS). Đơn giá GC: 1.04$ (xk)
- Mã HS 42029290: CAI052C16-DZ0-1/ Túi giữ lạnh bằng vải Polyester, nhãn hiệu ARCTIC ZONE (30 CAN HB ZIPPLERLESS COOLER-TS) (don gia GC 1.2 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42029290: CAI080C12-6Z1/ Túi giữ lạnh bằng vải Polyester, nhãn hiệu TITAN (16+6CAN TITAN ZLESS COOLER-TS) (don gia GC 2.65 USD/Pcs) (xk)
- Mã HS 42029290: CALI PRINT MONTANA/ Ba lô vải hiệu Superdry (31cm x 46cm x 14cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMERA CUBE L/ Túi vải (xk)
- Mã HS 42029290: CAMERA CUBE M/ Túi vải (xk)
- Mã HS 42029290: CAMERA CUBE S/ Túi vải (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-01/ TÚI CAMP31-01 (Transfer wheeled duffel 80L) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-13/ BA LÔ CAMP31-13 (Floda) (Size: 44.5x29x14 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-16/ BA LÔ CAMP31-16 (Torsang) (Size: 49x32x20 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-17/ BA LÔ CAMP31-17 (Malung) (Size: 51x31.5x17 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-18/ BA LÔ CAMP31-18 (ShoSho) (Size: 47x27x17 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-23/ BA LÔ CAMP31-23 (Single Backpack) (SIZE:45*30*22 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-25/ BA LÔ CAMP31-25 (BIKEPACK) (Size: 52x42x26 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-26/ BA LÔ CAMP31-26 (LIGHTPACK) (Size: 42x30.5x10 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-27/ BA LÔ CAMP31-27 (Daypack) (SIZE:33.5x14x48 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-28/ BA LÔ CAMP31-28 (Trip Pack) (SIZE:31x18x50 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-29/ TÚI CAMP31-29 (Hipbag) (SIZE:22x5x14 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-30/ BA LÔ CAMP31-30 (TRAVEL PACK) (SIZE:32x20x55 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-31/ TÚI CAMP31-31 (SHOULDER BAG) (SIZE:40x12x17 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-50/ BA LÔ CAMP31-50 (Batura backpack 70 L) (size: 76x36x23 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-51/ BA LÔ CAMP31-51 (Transfer wheeled duffel 100L) (size: 80x38x38 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-54/ BA LÔ CAMP31-54 (Focus laptopdaypack 28 L) (size: 46x32.5x16 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-55/ BA LÔ CAMP31-55 (Focus laptopdaypack 20 L) (size: 42.5x30.5x15 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-56/ TÚI CAMP31-56 (School case) (size: 23.5x10.5x4.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-57/ TÚI CAMP31-57 (Raincover M) (size: 16x9x6cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-58/ TÚI CAMP31-58 (Raincover S) (size: 15x8.5x6cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-66/ BA LÔ CAMP31-66 (LIGHTWEIGHT RUNNING BACKPACK) (size: 45x22x10 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-67/ TÚI CAMP31-67 (WAIST POUCH) (size: 34x12 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-69/ TÚI CAMP31-69 (P-Tes pocket) (size: 11x9x3.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-70/ BA LÔ CAMP31-70 (Roc Nordic 30) (Size: 55x32x19 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-71/ BA LÔ CAMP31-71 (Elation 30) (Size: 53x30x21 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-72/ BA LÔ CAMP31-72 (Elation 20) (Size: 47x29x16 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-74/ TÚI CAMP31-74 (LA Police Gear Medical Pouch) (Size: 19x14x8.5 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-75/ TÚI CAMP31-75 (LA Police Gear Patrol Car/Truck Seat Organizer) (Size: 45x33.5x12 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-76/ TÚI CAMP31-76 (Pouch for GF and T-series/T911881) (Size: 38x30x15 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-77/ TÚI CAMP31-77 (Evander Case) (Size: 33x14x15 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-91/ BA LÔ CAMP31-91 (ACCESS 20L BACKPACK) (Size: 41x33x15 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-92/ BA LÔ CAMP31-92 (NOMAD 27L BACKPACK) (Size: 50x16x34 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-93/ BA LÔ CAMP31-93 (SHUTTLE 40L BACKPACK) (Size: 59.5x35x20 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-94/ BA LÔ CAMP31-94 (BOOST BACK PACK) (Size: 49.5x31x16 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-95/ BA LÔ CAMP31-95 (UNISEX EDGE NIGHT BACK PACK) (Size: 48x30.5x18 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-96/ BA LÔ CAMP31-96 (BOOST MESSENGER AG) (Size: 50x32x14 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-97/ TÚI CAMP31-97 (TRAINING BOOST GYM BAG) (Size: 60x25x30 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMP31-98/ TÚI CAMP31-98 (OS-EV #2_(CABLE CASE)) (Size: 53.8x16x17.8 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMS 3.0/ TÚI XÁCH (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: CAMS 3.0/ TÚI XÁCH(Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: CANDY STRIPPER EXPLORER WAIST BAG/ TÚI ĐEO BỤNG#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: Cặp đựng hồ sơ, kích cỡ B6- POLYESTER TUSSER PLANNER COVER WITH PEN CASE- OUTER SHELL:POLYESTER100%,LINING:POLYESTER100%- 4550002856281, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: CARJANIULTRAPACK1.0/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: CARRIER PACK 1680D 2/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: CARRIER PACK LOGO TAPE/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: CARRIER PACK NEW ERA PRNT/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: CARRIER PACK/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: CARRY BAG II STELLAR/ TÚI XÁCH#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: Carry Essential- Neck Pouch A5/ TÚI (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Carry Essentials- Commuter Pack/ BA LÔ (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Carry Essentials- Dopp Kit better half/ TÚI (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Carry Essentials- Kit Bag/ TÚI XÁCH (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Carry Essentials- Simple Pouch/ TÚI (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Carryology Assault/ Ba lô (xk)
- Mã HS 42029290: CARRYON28/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: CARRYONPRO36/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039-1/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG PLAYERS 4, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039C-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG HYBRID 14, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039C-JET-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG HYBRID 14 JET BLACK, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039D-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG PLAYERS 4 CARBON, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039D-JET-1/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 CARBON JET BLACK, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039D-JET-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 CARBON JET BLACK, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039D-JET-U-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 CARBON JET BLACK CUSTOM, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039D-U-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 CARBON CUSTOM, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039-J-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4,HIỆU TITLEIST,MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039-JET-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG PLAYERS 4 JET BLACK, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039-JET-U-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 JET BLACK CUSTOM, HIỆU TITLEIS, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039-LFC2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 LIVERPOOL FC, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039-LTHS/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 STAND BAG LIGHTRIDGE HIGH SCHOOL SMU, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039-OLMS0/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 OLE MISS,HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039-SBK/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 STAND SIMMONS BANK SMU, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039-TT061/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG DANCING TEAM TITLEIST PLAYERS 4, HIỆU TITLEIST,MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0039-U-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 CUSTOM, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-1/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040B-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS STADRY, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040B-2/ TÚI GOLF DÙNG ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS STADRY, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040B-ERC/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS STADRY RYDER CUP TEAM ISSUE, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040B-JET/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS STADRY JET BLACK, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040B-JET-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS STADRY JET BLACK, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040B-JET-K-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS STADRY JET BLACK, HIỆU TITLEIST,MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040B-K-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS STADRY, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040B-RC/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS STADRY RYDER CUP, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-JET-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS JET BLACK, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-JET-K-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS JET BLACK, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-JET-U-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS JET BLACK CUSTOM, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-K-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-LO-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG LIGHTS OUT PLAYERS 4 PLUS, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-LORETTO-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS LORETTO SCHOOL, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-RC/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS RYDER CUP, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-U-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS CUSTOM, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-USFLG-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS 2020 USA FLAG, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-WC-1/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 PLUS WOODLAND CAMO, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0040-WCM-K/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG WOODLAND CAMO PLAYERS 4 PLUS, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0043-AUB/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 TEAM BAG AUBURN, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0043B-SDSU/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 STADRY TEAM BAG SDSU, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0043-LSU/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 TEAM BAG LSU, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0043-MTD/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG PLAYERS 4 TEAM BAG METHODIST, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0043-WF/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 TEAM BAG WAKE FOREST, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-0711-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1003-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG PLAYERS 4 STADRY, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1003-JET-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG PLAYERS 4 STADRY JET BLACK, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1003-JET-K-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 STADRY JET BLACK, HIỆU TITLEIST,MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1003-JET-U-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG PLAYERS 4 STADRY JET BLACK CUSTOM, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1003-K-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 STADRY, HIỆU TITLEIST,MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1003-U-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG PLAYERS 4 STADRY CUSTOM, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1007B-1/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, TÊN HÀNG LINKSMASTER CADDIE CANVAS BAG, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1008-2/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG LINKSMASTER MEMBERS BAG, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1008-67-1/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG LINKSMASTER MEMBERS BAG, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1008-RDOR/ TÚI ĐỰNG GẬY ĐÁNH GOLF có mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt,TÊN HÀNG LINKSMASTER MEMBER ROYAL DORNOCH_TYLER ELDRIDGE, HIỆU TITLEIST, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1166C-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1289-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1379-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1416C-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1416K/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1417C-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1417K/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1430-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1431-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1438-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1464-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1465-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-1466-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9058B-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9058C-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9123-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9124-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9128/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9131A/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9131R-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9138-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9138K-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9139-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9139D/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9142-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9143-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9147-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9147C-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9147J-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9147JC-1/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9159/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9160/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CBG-9161/ Túi gôn (xk)
- Mã HS 42029290: CCG-0685-1/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: CCG-1290-1/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: CCG-1354-1/ Túi đựng đồ thể thao (Size: 127X54CM) (xk)
- Mã HS 42029290: CCG-9143-1/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: CCG-9144-1/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: CC-P0610 CASE/ Túi đựng điện thoại (xk)
- Mã HS 42029290: CDP 3002 BAG/ Túi đựng đồ du lịch, kích thước 7.25 x 4 x 2.75 inch (xk)
- Mã HS 42029290: CENTRUM 20/ Ba lô (100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: CER193/ Hộp đựng đồ trang sức bọc veneer, lót vải lụa và vải tuyết nhung 255x368x445mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CER194/ Hộp đựng đồ trang sức bọc veneer, lót vải lụa và vải tuyết nhung 120x215x245mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: CH-14 FABRIC/ Túi simily giả da phối vải (17 x 25 x 2) Cm (xk)
- Mã HS 42029290: CH-14 WEBBING/ Túi simily giả da (17 x 25 x 2) Cm (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-2215/ BA LÔ(100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-2216/ BA LÔ(100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-2743/ BA LÔ(100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-2840/ TÚI NHỎ(100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-2907/ Túi nhỏ(100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-2910/ Ba lô(100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-2986/ Túi xách(100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3025 (CH60-3025-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 18*12*2cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3026 (CH60-3026-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 15*12*2cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: CH60-3027 (CH60-3027-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 26*13*1cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)
- - Mã HS 42029290: CH60-3028 (CH60-3028-20)/ Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 43*19*1.5cm, nhãn hiệu: Chums (mới 100%) (xk)