Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 42022200: 52823C4/ BA LÔ BẰNG VẢI DỆT DÙNG TRONG THỂ THAO(PCKLBL SLING BAG CHARCOAL) (xk)
- Mã HS 42022200: 5516030206 Túi xách thời trang nữ Handbag: Lining in POLYESTER; Handbag in CATTLE, CALF. MAX WEEKEND, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 5516080206 Túi xách thời trang nữ Handbag: Lining in POLYESTER; Handbag in RAM, RAM. MAX WEEKEND, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 605887M00M- Túi đựng đồ bằng giả da dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 605887M00N- Túi đựng đồ bằng giả da dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 606528M- Túi đựng đồ bằng giả da dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 640 B4NQ4,Túi xách nữ,Shell: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 640 B4R7B,Túi xách nữ,Shell: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 69333 JIKHA,Túi xách nữ,Shell: 20% Polyester 75% PVC 5% Cotton, trim: cow leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 73937 B4NQ6,Túi xách nữ,Shell:20% Polyester,75% PVC,5% Cotton,Trim:Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 74651 (VM0032654-0A0)/ Túi xách bằng vải hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022200: 74651 (VM0032654-AA0)/ Túi xách bằng vải hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022200: 74651 (VM0032654-BA0)/ TÚI XÁCH bằng vải hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022200: 74656 (VM0032659)/ Túi xách bằng vải hiệu Tory Burch (xk)
- Mã HS 42022200: 7470/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 7507/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 7519/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 7520/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 7562/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 76069 B4NQ4,Túi xách nữ,Shell:20% Polyester,75% PVC,5% Cotton,Trim:Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 76594 LHPVT,Túi xách nam,Shell: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 7801/ Túi xách (size: 23x16cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7804/ Túi xách (size: 10x13cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7806/ Túi xách (size: 27x31cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7920/ Túi xách (size: 20x18cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 79310/ Túi xách vải nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 7945/ Túi xách (size: 16x13cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7982/ Túi xách (size: 38x27cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7983/ Túi xách (size: 27x19cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7984/ Túi xách (size: 32x35cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 7985/ Túi xách (size: 45x34cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 802991/ Túi vải KT 115*61*1cm(hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42022200: 8056/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 825/ Túi đựng điện thoại thương hiệu COACH bằng vải PVC (15.24 x 9.6cm), Giá gia công: 7.14USD (xk)
- Mã HS 42022200: 8314/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu LESPORTSAC) (xk)
- Mã HS 42022200: 852 B4R8T,Túi xách nam,Shell: 75% PVC,20% Polyester,5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 87020/ Túi xách/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 877KAV/ Ví vải 877 Yukon Wallet (12cm*2cm*9cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 8801/ Túi xách (size: 24x16cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 8805/ Túi xách (size: 38x34cm) (xk)
- Mã HS 42022200: 88236/ Túi đeo bằng vải hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 88236/ Túi đeo vải nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 89089/ Túi đeo bằng vải hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 89089/ Túi đeo vải nhãn hiệu Coach (xk)
- Mã HS 42022200: 89399 B4NQ4,Túi xách nữ,Shell: 75% PVC 20% Polyester 5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 8AE50-01/ TÚI XÁCH-BA5751-010 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AE51-01/ TÚI XÁCH-BA5751-010 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AE53-01/ TÚI XÁCH-BA5751-072 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AE54-01/ TÚI XÁCH-BA5751-368 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AE74-01/ TÚI XÁCH-BA5751-368 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AF37-01/ TÚI XÁCH-BA5751-010 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AW52-01/ TÚI XÁCH-BA5751-010 (xk)
- Mã HS 42022200: 8AW53-01/ TÚI XÁCH-BA5751-072 (xk)
- Mã HS 42022200: 9011KAV/ Túi đựng viết 9011 Pixie Pouch (20cm*8cm*8cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9069KAV/ Ví vải 9069 Roamer (5cm*2cm*4cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9070KAV/ Ví vải 9070 Mondo Spender (7cm*2cm*4cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9104KAV/ Ví vải 9104 Go Time (18cm*2cm*11cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9167KAV/ Ví vải 9167 Power Box (11cm*11cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9195KAV/ Ví vải 9195 Phone Booth- (11cm*2cm*17),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9226KAV/ Ví vải 9226 Power Pouch (24cm*44cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9241KAV/ Ví vải 9241 Billings (10cm*7cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9242KAV/ Ví vải 9242 Jet City (24cm*16cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9274KAV/ Ví vải 9274 Easy Street (12cm*9cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 9275KAV/ Ví vải 9275 Corolla Clutch (16cm*11cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 93847 B4NQ4,Túi xách nữ,Shell: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: 965KAV/ Ví vải 965 Big Spender (19cm*3cm*11cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: 986 OLL38,Túi xách nữ,Shell: 100% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: A20F1OP523-AA/ Túi khoác trẻ sơ sinh 3 lớp (ALLO & LUGH) (xk)
- Mã HS 42022200: A20F1OP523-BB/ Túi khoác trẻ em gái 3 lớp (ALLO & LUGH) (xk)
- Mã HS 42022200: ACC MULTI CASE XPAC VX21/ TÚI#VAI NYLON (xk)
- Mã HS 42022200: ACC SACOCHE XPAC VX21/ TÚI#VAI NYLON (xk)
- Mã HS 42022200: ACC SLING BAG XPAC VX21/ TÚI#VAI NYLON (xk)
- Mã HS 42022200: AK2003098/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: Alder/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Alexander Zip/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: B01A-T06/20/ Túi vải 100% cotton, size L, kích thước 59cm x42cm- Hiệu UNIQLO (đơn giá gia công: 0.42usd/pce) (xk)
- Mã HS 42022200: Ba lô- 18071410, hàng sx tại Việt nam mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Ba lô bằng PU và vải (19x10x12)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A563.002 chất liệu: Nylon 45%/ Polyester 55%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A564.201 chất liệu: Nylon 45%/ Polyester 55%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A565.401 chất liệu: Nylon 60%/ Polyester 40%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A604.401 chất liệu: Polyester 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A615.002 chất liệu: Nylon 45%/ Polyester 55%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A617.002 chất liệu: Nylon 40%/ Polyester 60%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô mã_3183A620.208 chất liệu: Nylon 40%/ Polyester 60%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô vải, mặt ngoài bằng nhựa mềm; hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: Ba lô, Backpack,100%" POLYESTER, (Hiệu Kenzo), loại: FA55SF300VA1.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ba lô, Backpack,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65SF300F20.25.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: BA5898-010 (CN)/ Túi đeo BA5898-010 (CN) size 9"H x 6"W x3"D/244 cu.in (xk)
- Mã HS 42022200: Bags- Túi du lịch bằng sợi tổng hợp, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Balo bằng nhựa cho học sinh (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo đeo đi học bằng vải polyester đường chéo 40cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo du lịch hiệu Baijiawei bằng vải polyester, đường chéo 45cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo du lịch hiệu Esenbo, bằng vải polyester, đường chéo 45cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo đựng laptop hiệu ShaoLong, bằng vải polyester, đường chéo 55cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Balo học sinh bằng simili, đường chéo 30cm hiệu ZHIDELI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Bao máy chụp hình, hiệu Sony, LCS-U21/BC SYH (nk)
- Mã HS 42022200: Bennett/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: BHNEW2957N/ Bao hộp PP- 72*51*61cm, 2200gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: BOBBI/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: Bóp (ví) có mặt ngoài bằng simili hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Bowen/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Britannia/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: BS-4820/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% NYLON PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42022200: C- 176-4453-001/ Túi vải (Tráng PVC, Tarpaulin PVC) (62x44x76)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-2073-1-001/ Túi xách vải tráng PVC (150 x 80 x 80)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-2606-009/ Túi xách vải tráng PVC (87 x52 x25)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-2619-1-013/ Túi xách vải tráng PVC (76 x 62 x 44)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-3209-002/ Túi vải (Tráng PVC,TARPAULIN) (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-3579-1-001/ Túi xách vải tráng PVC (69 x 33 x 33)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-3579-1-010/ Túi xách vải tráng PVC (69 x 33 x 33)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-3579-1-011/ Túi xách vải tráng PVC (69 x 33 x 33)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-3585 A-001/ Túi xách vải tráng PVC (86 x 32 x 29)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-3597-1-002/ Túi xách vải tráng PVC(94 x33 x33)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-4140-002/ Túi xách vải tráng PVC (57 x18 x 45)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4272-001/ Túi xách vải tráng PVC (102 x40 x55)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-4272-009/ Túi xách vải tráng PVC (102 x 40 x 55)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4321-003/ Túi xách vải tráng Tarpaulin (72 x77 x45)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4425-001/ Túi xách vải tráng PVC (65 x16 x16)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4435-002/ Túi xách vải tráng PVC (75 x 34 x 34)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-176-4467-001/ Túi xách vải tráng Tarpaulin (130 x90 x1100cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4487-001/ Túi xách vải tráng PVC (105 x 77 x 45)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4626-001/ Túi xách vải tráng PVC (135 x16 x 16)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4626-006/ Túi xách vải tráng PVC (135 x16 x16)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-4897-3-019/ Túi xách vải tráng PVC (97 x48 x 48)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-5463-001/ Túi xách vải tráng PVC (100 x 22 x 23)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-5533-001/ Túi xách vải tráng PVC (122 x 60 x 60)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-5534-000/ Túi xách vải tráng Tarpaulin (200 x70 x60) cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-176-64140-001/ Túi xách vải tráng PVC(140 x64 x64)cm (nk)
- Mã HS 42022200: C-269-2658-003/ Túi xách vải tráng PU (107 x44 x64)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-2710-002/ Túi xách vải tráng PVC (60 x40 x 25)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-3353-001/ Túi xách vải tráng PVC (30 x 26.5 x 12)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-3356-001/ Túi xách vải tráng PVC (75 x 48.5 x 27)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-3439-001/ Túi xách vải tráng PVC (100 x63 x22)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-3823-001/ Túi xách vải tráng PU (110 mx54) cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-3824-001/ Túi xách vải tráng Tarpaulin (53 x28 x14)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-269-4463-001/ Túi xách vải tráng PVC (35 x35 x50)cm (xk)
- Mã HS 42022200: C-296-5524-001/ Túi xách vải tráng PVC (138 x32)cm (xk)
- Mã HS 42022200: Cặp văn phòng đựng tài liệu bằng simili, đường chéo 40cm hiệu Dishibaoluo, YVAN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CH60-2840/ TÚI NHỎ(100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: CH60-2907/ Túi nhỏ(100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: Chapter Carry On/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Chapter/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: City Portable II/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: CK2-10781222 Túi nữ làm bằng nhựa PU 220 X 170 X 115(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-10781227 Túi nữ làm bằng vải 170 X 170 X 170(MM) Fabric Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-10781249 Túi nữ làm bằng nhựa PU 290 X 215 X 140(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-11190031 Túi nữ làm bằng nhựa PU 220 X 220 X 110(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-11190032 Túi nữ làm bằng nhựa PU 120 X 162 X 60(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20270554 Túi nữ làm bằng nhựa PU 210 X 145 X 85(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20671149 Túi nữ làm bằng nhựa PU 225 X 160 X 85(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20680547 Túi nữ làm bằng nhựa 320 X 275 X 165(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20781228 Túi nữ làm bằng nhựa PU 225 X 165 X 95(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20840075 Túi nữ làm bằng nhựa PU 555 X 510 X 245 MM PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20840180-5 Túi nữ làm bằng vải 630 X 500 X 205 MM Fabric Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-20840206 Túi nữ làm bằng nhựa PU 240 X 140 X 80(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-30671146 Túi nữ làm bằng nhựa PU 320 X 225 X 110(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-31190023 Túi nữ làm bằng nhựa PU 330 X 235 X 120(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-31190030 Túi nữ làm bằng nhựa PU 450 X 300 X 140(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50150927 Túi nữ làm bằng nhựa PU 215 X 150 X 135(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50160080-2 Túi nữ làm bằng nhựa PU 340 X 120 X 120(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50270490 Túi nữ làm bằng nhựa PU 265 X 150 X 100(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50270491 Túi nữ làm bằng nhựa PU 190 X 140 X 80(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50270521 Túi nữ làm bằng nhựa PU 200 X 140 X 95(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50671140 Túi nữ làm bằng nhựa PU 275 X 235 X 130(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50680821 Túi nữ làm bằng nhựa 400 X 685 X 250(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50770424-1 Túi nữ làm bằng nhựa 55 X 190 X 128(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50781188 Túi nữ làm bằng nhựa PU 230 X 170 X 120(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50781203 Túi nữ làm bằng nhựa PU 240 X 185 X 125(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50781233 Túi nữ làm bằng nhựa PU 128 X 220 X 165(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50781234 Túi nữ làm bằng nhựa PU 245 X 150 X 110(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50781237 Túi nữ làm bằng nhựa PU 115 X 170 X 60(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-50781266 Túi nữ làm bằng nhựa PU 170 X 120 X 70(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-51190005-2 Túi nữ làm bằng nhựa PU 508 X 197 X 197 MM PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-51190024 Túi nữ làm bằng nhựa PU 250 X 180 X 110(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-51190028 Túi nữ làm bằng nhựa PU 308 X 227 X 75(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-51190029 Túi nữ làm bằng nhựa PU 193 X 150 X 63(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-60150926 Túi nữ làm bằng nhựa PU 150 X 185 X 110(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-60150928 Túi nữ làm bằng nhựa PU 190 X 235 X 150(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70160078 Túi nữ làm bằng nhựa 435 X 285 X 170(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70270543 Túi nữ làm bằng nhựa PU 250 X 165 X 92(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70701035 Túi nữ làm bằng nhựa PU 183 X 107 X 58(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70701046 Túi nữ làm bằng nhựa PU 200 X 135 X 75(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70781111 Túi nữ làm bằng nhựa PU 470 X 230 X 220 MM PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70781201 Túi nữ làm bằng nhựa PU 255 X 150 X 60(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70781202-3 Túi nữ làm bằng nhựa PU 210 X 140 X 90(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-70840200-2 Túi nữ làm bằng nhựa 65 X 205 X 130(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80270480 Túi nữ làm bằng nhựa PU 220 X 170 X 105(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80270493 Túi nữ làm bằng nhựa PU 210 X 130 X 90(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80270514 Túi nữ làm bằng nhựa PU 195 X 145 X 110(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80270553 Túi nữ làm bằng nhựa PU 180 X 160 X 75(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80671138 Túi nữ làm bằng nhựa PU 200 X 190 X 90(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: CK2-80701051 Túi nữ làm bằng nhựa PU 205 X 230 X 145(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Clear Bags Alder/ Túi đeo bằng nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Clear Bags Chapter/ Túi xách bằng nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Clear Bags Cruz/ Túi đeo bằng nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Clear Bags Fifteen/ Túi đeo bằng nhựa (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: CM787007/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 33.5X11.5X26 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: CM787076/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 20X7X15.6, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Cruz/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: D15SA171/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.Kích thước L x W x H (cm): 34X14X24, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: DA072-18/ Túi xách DA-072 (xk)
- Mã HS 42022200: DA083-16/ Túi xách DA-083 (xk)
- Mã HS 42022200: DA086-18/ Túi xách DA-086 (xk)
- Mã HS 42022200: DA096-18/ Túi xách DA-096 (xk)
- Mã HS 42022200: Đai đựng dụng cụ bằng vải gồm 2 túi đựng dụng cụ nhãn hiệu Tactix kích thước 52x35x26 cm; Mã hàng: 323007-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: DB4696-010/ Túi đeo DB4696-010 size 8"H x 6"W x3"D/244 cu.in (xk)
- Mã HS 42022200: DBBA0F251/ TÚI XÁCH 70% VẢI GIẢ DA PVC/ 30% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: DBBA0F251 01, COLOR: BK, (HANDBAG, BRIEF CASE) (xk)
- Mã HS 42022200: DBPO-620-00/ túi khoen đóng miệng size to in hình tập hợp hình học, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: DC025/ Túi xách DC-025 (xk)
- Mã HS 42022200: DCPO-610-00/ ví cầm tay in hình da báo, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: DELTA BAG AIR/ Túi xách vài hiệu Jackwolfskin (26cm x 45cm x 8cm) (xk)
- Mã HS 42022200: DV057/ Túi không dệt bằng vải (đùng đựng giầy).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: EBS-K02/ Túi pin vải (57*19*16) cm (ELECTRIC VEHICLE BATTERY CASE) (xk)
- Mã HS 42022200: ELISSA_HERITAGE CIRCA_MD SATCHEL/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: ELISSA_SOHO GRAFFITI_MD SATCHEL/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: EP-0021BB/ Túi (chất liệu bằng Poly) (xk)
- Mã HS 42022200: EU2003096/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: EXP-930002919001/ TÚI XÁCH- ELVIRA FRUITTI (xk)
- Mã HS 42022200: EXP-930002931001/ TÚI XÁCH- GRACE OLYMPIA (xk)
- Mã HS 42022200: EXP-930002931002/ TÚI XÁCH- GRACE OLYMPIA (xk)
- Mã HS 42022200: Explorer Pouch/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1115-20A00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style WCABR1072, Đơn giá gia công 9.53 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1118-69000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BCABR0569, Đơn giá gia công 15.88 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1528-74000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BIN1904, Đơn giá gia công 13.16 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1787-08001/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style X67X, Đơn giá gia công 7.31 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1911-01000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BWW1904, Đơn giá gia công 13.95 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1912-01000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BPK2343, Đơn giá gia công 11.8 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1912-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BPK1844, Đơn giá gia công 13.98 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1912-06000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BPK1696, Đơn giá gia công 10.5 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1922-01000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA2343, Đơn giá gia công 13.19 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1922-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA1694, Đơn giá gia công 13.16 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1922-03000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA1690, Đơn giá gia công 12.71 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1922-04000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA1696, Đơn giá gia công 10.5 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1923-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA1694, Đơn giá gia công 13.16 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1923-03000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA1690, Đơn giá gia công 12.71 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1923-04000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BDDRA1696, Đơn giá gia công 10.5 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1924-01000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BSNRA0298, Đơn giá gia công 8.35 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1924-02000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BSNRA1694, Đơn giá gia công 13.16 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1924-03000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BSNRA1690, Đơn giá gia công 12.71 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F07-1924-04000/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style BSNRA0586, Đơn giá gia công 14.07 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F14-1901-78C00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style 203061033, Đơn giá gia công 12.71 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F14-1902-01C00/ Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải, Style 203061292, Đơn giá gia công 7.52 USD/PCE (xk)
- Mã HS 42022200: F20AOBA304/15/ Túi xách đeo chéo (xk)
- Mã HS 42022200: F20AOBA305-1/15/ Túi xách đeo ở bụng (xk)
- Mã HS 42022200: FERGIE/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: FG774606/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 27X12X21.5, hàng mới100%. (xk)
- Mã HS 42022200: FG774610/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 34X12.5X24.5, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: FG774620/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 27.5X8X16, hàng mới100%. (xk)
- Mã HS 42022200: FG774622/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):34X14X24 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: FG774678/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 17.5X4X13, hàng mới100%. (xk)
- Mã HS 42022200: Fifteen/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: FY-0523-1/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp FY-0523 (xk)
- Mã HS 42022200: FY-0524/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp (xk)
- Mã HS 42022200: FY-0630/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp (xk)
- Mã HS 42022200: FY-0896-1/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp FY-0896 (xk)
- Mã HS 42022200: FY-0898/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp FY-0898 (xk)
- Mã HS 42022200: G3106-10115(MC-116)/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp G3106-10115(MC-116) (xk)
- Mã HS 42022200: Gibson/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Giỏ rỗng đựng công cụ- Hiệu Total- Model: THT16241- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Giỏ xách tay bằng nhựa tổng hợp, loại sợi đan. Ký hiệu: 945. KT: (38*38*45)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Grade Mid-Volume/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Grade Mini/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Grade/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-01/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI CHARLIE,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-028/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI MARTA,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-029/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SIV,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-04/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SOLVEIG,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-05/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SVEN,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-06/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI VALDEMAR,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-07/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HAILEY,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: GVQ-08/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI DANIELLE,NHÃN HIỆU SANDQVIST (xk)
- Mã HS 42022200: H7DE12CR/ Túi xách tay, nhãn hiệu: CALVIN KLEIN hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: H7DEJ2CR/ Túi xách tay, nhãn hiệu: CALVIN KLEIN hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: HEATHROW/ Túi xách vải hiệu Jack wolfskin (18m x 24cm x 6cm) (xk)
- Mã HS 42022200: Heritage Shoulder Bag/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: HH6521/ Túi nữ bằng vải giả da, thương hiệu Muberry (20x23.3x10.2cm). Giá gia công: 10.32 USD. (xk)
- Mã HS 42022200: Independent Form Large/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Independent Nineteen/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Independent Sutton Carryall/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: JABA0F951 02/ TÚI XÁCH 100% PU, STYLE NO: JABA0F951 02, COLOR: BK (HANDBAG, CLUTCH L) (xk)
- Mã HS 42022200: JDJ-5712/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp JDJ-5712 (xk)
- Mã HS 42022200: JLL-9743/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp (xk)
- Mã HS 42022200: JLL-9745/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp (xk)
- Mã HS 42022200: JMH-2573/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp JMH-2573 (xk)
- Mã HS 42022200: JNH-5708V20-20006(P)/ Túi xách vải nylon Twill, kích thước 28*4*18cm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: JQ-006/ Túi vải đeo có dây #M2004BG02 (75% COTTON, 25 POLYESTER) (xk)
- Mã HS 42022200: JS056/ Túi bảo quản bằng vải 14.5" X 17" hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: JULIE/ Túi vải hiệu Jackwolfskin (23cm x 18cm x 6cm) (xk)
- Mã HS 42022200: JXD-4568/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp JXD-4568 (xk)
- Mã HS 42022200: KD153039S-R16/ Túi- hình thú- hiệu Disney (xk)
- Mã HS 42022200: KTD1072924S-R16/ Túi- hình thú- hiệu Disney (xk)
- Mã HS 42022200: LG787007/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 33.5X11.5X26 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Long Tote/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: LOOKOUT S/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: M0015867 (VM0033812)/ TÚI XÁCH bằng vải hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022200: M0016746 (VM0032358)/ TÚI XÁCH bằng vải hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022200: M0016746 (VM0035339)/ TÚI XÁCH bằng vải hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022200: M0016747 (VM0032357)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Marc Jacobs (xk)
- Mã HS 42022200: M01/ Túi xách mẫu bằng vải (Cỡ nhỏ) (xk)
- Mã HS 42022200: M161-1201/ Cặp đựng JPAP bằng vải 260x240x120mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MARIA_SOHO GRAFFITI_EW TOTE/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: Mẫu túi thể thao đeo hông 85% Polyamide,15% ElastaneInner layer Thermoplastic rubber mã 3013A629 (có in Sample).Hàng mới 100% HIỆU ASICS (nk)
- Mã HS 42022200: Mẫu túi xách thể thao 100% polyester mã 3033B234 (có in Sample).Hàng mới 100% HIỆU ASICS (nk)
- Mã HS 42022200: MDF-001/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SMALL CROSSOVER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-002/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SMALL CROSSOVER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-003/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI CROSSOVER, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-004/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI BUM BAG,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-005/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI MEDIUM CROSSOVER, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-006/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI CROSSOVER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-007/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI BIG EXP CROSSOVER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-008/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HOBO,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-009/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI BAULETTO, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-010/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI SHOPPER NHÃN HIỆU,MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-013/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HOBO, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-014/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI DUFFLE, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-015/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI DUFFLE,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-016/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HOBO, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-031/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI HOBO, NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-032/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI WIDE SHOPPER,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MDF-033/ TÚI XÁCH BẰNG VẢI DUFFLE,NHÃN HIỆU MANDARINA DUCK SPA (xk)
- Mã HS 42022200: MJ18BRCKMNBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ18BRCKMNCV, Túi Canvas, Canvas, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ18BRCO25BK, Túi Canvas, Polyester 100%, 320x250x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ18DRCKALBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 300x380x140mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ18DRCOALBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 320x250x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ18DRMNALBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19ARCKMNBE, Túi Canvas, Polyester 100%, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19ARCKMNKH, Túi Canvas, Polyester 100%, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19ARCKMNPK, Túi Canvas, Polyester 100%, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19ARCKMNWI, Túi Canvas, Polyester 100%, 200x220x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19AROY27BK, Túi Canvas, Polyester 100%, 360x280x145mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19AROYALBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 360x280x145mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19AROYMNBK, Túi Canvas, Polyester 100%, Outer Bottom PU, 305x230x155mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19AROYMNHS, Túi Canvas, Canvas 100%, Outer Bottom PU, 305x230x155mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BRCMNALBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 255x200x135mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BRCOMNBE, Túi Canvas, Cotton 100%, 255x200x135mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BRCOMNKH, Túi Canvas, Cotton 100%, 255x200x135mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BRCOMNPK, Túi Canvas, Cotton 100%, 255x200x135mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BRCOMNSTPK, Túi Canvas, Cotton 100%, 255x200x135mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BRCOMNWI, Túi Canvas, Cotton 100%, 255x200x135mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BROYMNPK, Túi Canvas, Polyester 100%, Outer Bottom PU, 305x230x155mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BSUNNYBK, Túi Canvas, Polyester 100%, 215x160x105mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BSUNNYIB, Túi Canvas, Polyester 100%, 215x160x105mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19BSUNNYIV, Túi Canvas, Polyester 100%, 215x160x105mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19CLCPSHSI, Túi xách thời trang, Synthetic Leather, 190x130x70mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19DRCOSGBK, Túi vải linen, Body: Cotton 71%, Linen 29%, 325x245x145mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ19DRSGALBK, Túi Canvas, Body: Polyester 100%, 325x245x145mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20AAMBERBK, Túi xách thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 160x177x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20AAMBERCW, Túi xách thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 160x177x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20AAMBERPK, Túi xách thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 160x177x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20AAMBERRE, Túi xách thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 160x177x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20ARBERABK, Túi Canvas, Recycled Nylon(Inner: Polyester), 285x325x130mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20ARCBERBK, Túi Canvas, Recycled Nylon(Inner: Polyester), 285x325x130mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20AROYNAHS, Túi Canvas, Cotton Canvas, 245x165x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20ARYNALBK, Túi Canvas, Polyester, 245x165x120mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DCINDYBE, Túi xách thời trang, Synthetic Leather, 260x205x140mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DCINDYPI, Túi xách thời trang, Synthetic Leather, 260x205x140mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DLUDYBCW, Túi xách thời trang, Synthetic Leather, 250x160x105mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DLUDYBPK, Túi xách thời trang, Synthetic Leather, 250x160x105mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DRCOCFBE, Túi Canvas, Polyester 100%(Handle Cover: PU), 320x250x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DRCOCFKH, Túi Canvas, Polyester 100%(Handle Cover: PU), 320x250x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DRCOCFPK, Túi Canvas, Polyester 100%(Handle Cover: PU), 320x250x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MJ20DRCOCFWI, Túi Canvas, Polyester 100%(Handle Cover: PU), 320x250x160mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: MM787106/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30X12X22 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: MM787108/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30.5X11X18 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: MM787121/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 27X4X15, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: MM787123/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 41X14.5X29.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: MM787180/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 35X4X13 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: MY02/ TÚI PP:30X17.5X42CM (CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42022200: MY07/ TÚI PP: 32 X 27 X 18.5CM(CÓ IN) (xk)
- Mã HS 42022200: NAG-12226/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% COTTON PU 58/60" (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0204/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0401/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0601/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0602/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0603/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0702/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAB0801/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0203/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0204/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0401/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0601/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0603/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0701/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0702/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAF0801/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAFW001/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAFW002/ Túi đeo bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NBGCAFW003/ Túi xách bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt)(nhãn hiệu New Balance) (xk)
- Mã HS 42022200: NK110.33/ Túi đeo vai làm bằng vải(CU2611-010) (xk)
- Mã HS 42022200: NK204.20/ Túi đeo vai làm bằng vải(CU2611-516) (xk)
- Mã HS 42022200: NK205.5/ Túi đeo vai làm bằng vải(DB3819-068) (xk)
- Mã HS 42022200: NK2110.1/ Túi đeo vai làm bằng vải(BA5268-451) (xk)
- Mã HS 42022200: NK212.1/ Túi đeo vai làm bằng vải(BA5268-657) (xk)
- Mã HS 42022200: NK3012.27/ Túi du lịch làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(CK2800-010) (xk)
- Mã HS 42022200: NK710.1/ Túi đeo vai làm bằng vải(BA5268-010) (xk)
- Mã HS 42022200: NL-HB-M0565OREY/ Túi xách, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M0565OREY. Mã màu: M61E. Serial: 50MA0230 (chưa thêu) (xk)
- Mã HS 42022200: NL-HB-M1286ZRIW-2/ Túi xách, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1286ZRIW. Mã màu: M932. Serial: 50MA1129, Chất liệu:100% cotton (chưa thêu) (xk)
- Mã HS 42022200: NL-HB-M1296ZTDT/ Túi xách, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZTDT. Mã màu: M956. Serial: 50MA0220, Chất liệu:100% cotton (chưa thêu) (xk)
- Mã HS 42022200: NL-HB-M1296ZTDT-2/ Túi xách, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZTDT. Mã màu: M932. Serial: 50MA1129, Chất liệu:100% cotton (chưa thêu) (xk)
- Mã HS 42022200: NL-HB-M1296ZWBO/ Túi xách, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZWBO. Mã màu: M918. Serial: 50MA1119, Chất liệu:100% cotton (chưa thêu) (xk)
- Mã HS 42022200: Nova Crossbody/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Nova Sprout/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Novel Mid-Volume/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Novel/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: NS19-D0410/ NSR+WF ECO SHOPPING BAG_ Medium- Túi đựng hàng.Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: NS20-D0212/ NSR+WF ECO SHOPPING BAG_ Medium- Túi đựng hàng.Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: OCTAVIA_T&C LOGO PVC_OVAL CAMERA BAG/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: Ốp lưng điện thoai Iphone XS max bằng nhựa/ (xk)
- Mã HS 42022200: Originals Portable Retro/ TÚI (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: Orion Belt Bag/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Orion Carryall/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Orion Crossbody Mini/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Orion Crossbody/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Orion Handbag/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Outfitter 30L/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Outfitter 50L/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Outfitter 70L/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: OZZY/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: P31H31061-MAU/ Túi xách 100% PVC, nhan nhieu COACH 88775/ 3210040316 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H31151-MAU/ Túi xách 70% PVC, 30% da bò thuoc, nhan hieu COACH F89005/ 3210040367 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H31171-MAU/ Túi xách 100% PVC, nhan hieu COACH F89152/ 3210040375 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H31221-MAU/ Túi xách 100% PVC, nhan hieu COACH F89202/ 3210040404 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H36331-US/ Túi xách (nhãn hiệu COACH) 100% Cotton 3630/ 3210046675 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H36464-CN/ Túi xách (Shell: 70% polyester 30% viscose, Trim: Cow Leather) 91512/ 3210050156 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H37801-US/ Túi xách 74% PVC, 21% Polyester, 5% Cotton, Nhãn Hiệu COACH 3749/ 3210048885 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H38261-NL/ Túi xách,(Shell: 82% PVC, 15% Polyester, 3% Cotton, Trim: Cow Leather) 2539, nhãn hiệu COACH/ 3210052521 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H39241-CN/ TÚI XÁCH (Shell: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton, Trim: Cow Leather), Nhãn Hiệu COACH 2506/ 3210050184 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H39381-MAU/ Túi xách COACH 20% da bò, 80% PVC 5985/ 3210050251 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40451-MAU/ Túi xách 80% PVC + 20% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH F5504/ 3210053524 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40511-MAU/ Túi xách 60% PVC + 40% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH FC0468/ 3210053528 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40521-MAU/ TÚI XÁCH 60% PVC + 40% Cowhide Leather, nhan hieu COACH F6192/ 3210053523 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40541-MAU/ Túi xách 60% PVC + 40% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH F6504/ 3210053531 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40871-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 70% PVC, 30% Cowhide Leather C0696/ 3210052878 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40931-MAU/ Túi xách COACH 80% PVC, 20% da bò thuộc C0769/ 3210052887 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40941-MAU/ TÚI XÁCH 80% PVC + 20% Cowhide Leather, nhan hieu COACH C0768/ 3210052888 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H40993-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 90% Cotton Canvas, 10% Cowhide Leather C0671/ 3210052910 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41011-MAU/ Túi xách COACH 90% Cotton canvas + 10% Cowhide Leather C0892/ 3210052912/ 3210055257 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41012-MAU/ Túi xách COACH 90% Cotton canvas + 10% Cowhide Leather C0892/ 3210055258 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41221-MAU/ TÚI XÁCH 90% PVC + 10% Cowhide Leather, nhan hieu COACH C0849/ 3210052942 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41231-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 90% PVC, 10% Cowhide Leather C1217/ 3210052943 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41241-MAU/ BỘ SẢN PHẨM Túi Xách (gồm 2 Túi nhỏ) 90% PVC + 10% Cowhide Leather, Nhãn hiệu COACH C1112/ 3210052944 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41331-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 90% PVC + 10% Cowhide Leather C0586B/ 3210055259 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41351-MAU/ Túi xách (Nhãn Hiệu COACH) 90% PVC + 10% Cowhide Leather C0548/ 3210055260 (xk)
- Mã HS 42022200: P31H41651-MAU/ Túi xách 100% PVC, Nhãn hiệu COACH FC1580/ 3210055305 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00023-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121395/ 3220023040 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00023-MAU/ Túi xách (nhãn hiệu COLE HAAN) 90% Poly, 10% da bò P121395/ 3220023072 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00024/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% COW LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121395/ 3220023064 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00024-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121395/ 3220023039 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00201-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121573/ 3220023043 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00201-MAU/ Túi đeo chéo (nhãn hiệu COLE HAAN) 90% Poly, 10% Cow Leather P121573/ 3220023069 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00204-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121573/ 3220023046 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00204-MAU/ Túi đeo chéo (nhãn hiệu COLE HAAN) 90% Poly, 10% Cow Leather P121573/ 3220023073 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00205-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121573/ 3220023047 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00205-MAU/ Túi đeo chéo (nhãn hiệu COLE HAAN) 90% Poly, 10% Cow Leather P121573/ 3220023074 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00251-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121557/ 3220023038 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00251-MAU/ Túi xách (nhãn hiệu COLE HAAN) 90% Poly, 10% Cow Leather P121557/ 3220023065 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00252-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121557/ 3220023037 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00252-MAU/ Túi xách (nhãn hiệu COLE HAAN) 90% Poly, 10% da bò P121557/ 3220023066 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00271-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121588/ 3220023104 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00272-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121588/ 3220023103 (xk)
- Mã HS 42022200: P31N00273-HK/ Túi xách 90% POLYESTER, 10% LEATHER, nhãn hiệu COLE HAAN P121588/ 3220023102 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0220S-US/ Túi xách 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 24437/ 3220021326 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0220T-US/ Túi xách 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 24437/ 3220023282 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0266Q-US/ Túi xách 100% Cotton, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 22265/ 3220021323 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0266S-US/ Túi xách 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 22265/ 3220023298 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0267X/ Túi 100% Cotton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 22742/ 3220022937 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0267Y-US/ Túi xách 100% Cotton, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 22742/ 3220021338 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0303E-US/ Túi xách 24847 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021400 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0303H/ Túi xách100% Cotton Fabric, nhãn hiệu VERA DRADLEY 24847/ 3220022988 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0319Q-US/ Túi 14555 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022996 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0319W-US/ Túi 14555 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022994 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0319X-US/ Túi 14555 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022995 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0319Z-US/ Túi 14555 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021383 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0323H-US/ Túi xách 100% Cotton, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 22164/ 3220021304 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0323J-US/ Túi xách 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 22164/ 3220023278 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0324H-US/ Túi 100% Cotton Fabric, nhãn hiệu VERA BRADLEY 23848/ 3220023280 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03365-US/ Túi xách 25898 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022953 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0341M-US/ Túi 100% Cotton, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 24236/ 3220021324 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0341O-US/ Túi 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 24236/ 3220023281 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03633-US/ Túi xách 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 25245/ 3220021305 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03813/ Túi 100% Polyester Fabric, nhãn hiệu VERA DRADLEY 25231/ 3220022938 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03818-US/ Túi 100% Polyester Fabric, nhan hieu VERA BRADLEY 25231/ 3220021590 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03826-US/ Túi 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 25182/ 3220021329 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V03844/ Túi 25181 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021328 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0419B-US/ Túi xách 25959 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022382 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0419C-US/ Túi xách 25959 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022381 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04207/ Túi xách 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 25961/ 3220022933 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0420B/ Túi xách 100% Cotton Fabric, nhan hieu VERA BRADLEY 25961/ 3220022384 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0420C-US/ Túi xách 25961 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022383 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0421B-US/ Túi xách 25964 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022594 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0421C-US/ Túi xách 25964 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022595 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0435K-US/ Túi đựng điện thoại bằng vải 15018 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022440 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0435L-US/ Túi đựng điện thoại bằng vải 15018 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022439 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0435N-US/ Túi đựng điện thoại bằng vải 15018 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021546 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04454-US/ Túi xách 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26099/ 3220021367 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04464-US/ Túi xách 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 25552/ 3220021365 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04514/ Túi 25227 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021330 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04523-US/ Túi 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 25234/ 3220021332 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04622-US/ Túi xách 26070 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022954 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04703-US/ Túi xách 26071 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022967 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0476L-US/ Túi xách 24378 100% Polyester Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220023026 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0476M-US/ Túi xách 24378 100% Polyester Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021555 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V04944/ Túi 100% Polyester Fabric, nhãn hiệu VERA DRADLEY 26169/ 3220022949 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05091/ Túi 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 26160/ 3220022946 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05094/ Túi 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 26160/ 3220022947 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05095-US/ túi 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 26160/ 3220021333 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05149-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26436/ 3220021344 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05152/ Túi 100% Coton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 26157/ 3220022944 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05154/ Túi 100% Coton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 26157/ 3220022945 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05156/ Túi 100% Coton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 26157/ 3220022941 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0515A/ Túi 100% Cotton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 26157/ 3220022939 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0515B-MAU/ TÚI 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26157/ 3220021340 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0515C-US/ Túi 100% Cotton, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 26157/ 3220021339 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0515F-US/ Túi 100% Cotton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 26157/ 3220022940 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05228-MAU/ TÚI 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 26836/ 3220021335 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05311/ Túi 100% Polyester, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 26353/ 3220023003 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05484/ Túi xách 26722 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021351 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05494-US/ túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26671/ 3220021350 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05508-MAU/ TÚI 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26657/ 3220021348 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05509-US/ túi 100% Cotton, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26657/ 3220021347 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05534/ Túi xách 26724 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021354 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05554-MAU/ TÚI 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 26136/ 3220021371 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V0557C-US/ Túi 26820 100% Polyester Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021402 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05811-MAU/ TÚI 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27397/ 3220021370 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05821-MAU/ TÚI 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27396/ 3220021369 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05831-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27232/ 3220021372 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05832-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27232/ 3220021373 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05833-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27232/ 3220021374 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05834-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27232/ 3220021375 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05841-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27234/ 3220021377 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05842-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27234/ 3220021376 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05843-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27234/ 3220021378 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05844-US/ Túi 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27234/ 3220021379 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05901-MAU/ TÚI 100% Polyester, nhãn hiệu VERA BRADLEY 27042/ 3220021360 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05911-MAU/ TÚI 100% PU Leather, Nhãn hiệu VERA BRADLEYr 26799/ 3220021541 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05952-US/ Túi xách 27129 100% Polyester Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021603 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05953-US/ Túi xách 27129 100% Polyester Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021604 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V05954-US/ Túi xách 27129 100% Polyester Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021605 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V06111-US/ Túi xách 27713 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022972 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V06121-US/ Túi xách 27712 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220022961 (xk)
- Mã HS 42022200: P31V06131/ Túi 100% Coton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 27669/ 3220023155 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ015U/ Túi xách 100% Cotton Fabric, nhãn hiệu VERA DRADLEY 14540/ 3220022986 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ0670-MAU/ TÚI 100% Cotton, Nhãn hiệu VERA BRADLEY 15822/ 3220021403 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ067Y-MAU/ TÚI 100% Cotton (Nhãn Hiệu VERA BRADLEY) 15822/ 3220023002 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ2593-US/ Túi Xách 24375 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220023018 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ2594-US/ Túi Xách 24375 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220023019 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ2595-US/ Túi Xách 24375 100% Cotton Fabric, Nhãn hiệu VERA BRADLEY/ 3220021553 (xk)
- Mã HS 42022200: P31VZ2671-US/ Túi xách 100% Cotton, nhãn hiệu VERA DRADLEY 22742/ 3220022936 (xk)
- Mã HS 42022200: Packable Duffle/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Packable Tote/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: PEPPER/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: PILOT 13/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: PILOT 15/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: PM2005.3/ Túi du lịch làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(077308 03) (xk)
- Mã HS 42022200: PM2-26320090 Túi nam làm bằng vải 15 X 8 X 23.5 CM Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PM2-26320091 Túi nam làm bằng vải 25 X 10 X 34 CM Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PM2-26320092 Túi nam làm bằng nhựa PU 16.5 X 7 X 36 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PM2-26320093 Túi nam làm bằng nhựa PU 15 X 10 X 37.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Pop Quiz Lunch Box/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: PPPO-610-00/ túi đựng núm vú in hình da báo, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PUMA No.1 Logo Portable/ TÚI (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: PUMA Plus Backpack II/ BA LÔ(Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: PUMA Plus Portable II/ TÚI (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: Puma Waistbag X Pride/ TÚI ĐEO BỤNG(Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42022200: PUNCH 728/ Túi xách vải hiệu Bree (35cm x 18cm x10cm) (xk)
- Mã HS 42022200: PUNCH61AT6/ Túi xách vải hiệu BREE (26cm x 24cm x 6cm) (xk)
- Mã HS 42022200: PUNCH702AT6/ Túi xách vải hiệu BREE (37cm x29cm x11cm) (xk)
- Mã HS 42022200: PURSER BLEND/ Túi xách vải hiệu Jackwolfskin (16cm x 23cm x 4cm) (xk)
- Mã HS 42022200: PURSER/ Túi vải hiệu Jackwolfskin (16cm x 23cm x 4cm) (xk)
- Mã HS 42022200: PVM-DUST-LARGE Túi độn trưng bày- lớn, Fabric, hiệu PEDRO mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-15060009 Túi nữ làm bằng vải 19.5 X 9.5 X 20 CM Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-15060009-1 Túi nữ làm bằng nhựa PU 19.5 X 9.5 X 20 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-16390005 Túi nữ làm bằng nhựa PU 17 X 12 X 18 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-25060003-1 Túi nữ làm bằng vải 11.5 X 4.5 X 26 (CM) Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-25210013 Túi nữ làm bằng nhựa 14.5 X 5 X 20 (CM) PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-36610001 Túi nữ làm bằng nhựa PU 23.5 X 7 X 24.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-45060008 Túi nữ làm bằng nhựa PU 35 X 8.5 X 31.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-45060009 Túi nữ làm bằng nhựa PU 31 X 13.5 X 50 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-46390010 Túi nữ làm bằng nhựa PU 18.5 X 6.5 X 15 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-46610004 Túi nữ làm bằng nhựa PU 27 X 14 X 47.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-55060013 Túi nữ làm bằng nhựa PU 19 X 12.5 X 26 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-56390016 Túi nữ làm bằng nhựa PU 15.5 X 9 X 22.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-56390017 Túi nữ làm bằng nhựa PU 13 X 9.5 X 14 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-75060033 Túi nữ làm bằng nhựa 17 X 7 X 25 (CM) PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-75060043 Túi nữ làm bằng nhựa PU 14.5 X 7.5 X 22 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-75060044 Túi nữ làm bằng nhựa PU 11 X 4 X 11.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-75060045 Túi nữ làm bằng nhựa PU 14.5 X 8 X 19.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-75210077 Túi nữ làm bằng nhựa 15 X 9 X 23 (CM) PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76390035 Túi nữ làm bằng nhựa PU 15.5 X 8 X 21 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76390046 Túi nữ làm bằng nhựa PU 19 X 6.5 X 18 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76390047 Túi nữ làm bằng nhựa PU 15.5 X 7 X 24 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76390048 Túi nữ làm bằng nhựa PU 16.5 X 7 X 17.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76610027 Túi nữ làm bằng nhựa PU 17.5 X 9.5 X 21 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76610028 Túi nữ làm bằng nhựa PU 16.5 X 4 X 20 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-76610029 Túi nữ làm bằng nhựa PU 14.5 X 7 X 19.5 CM PU Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW2-86390002 Túi nữ làm bằng vải 21 X 7 X 17 (CM) Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: PW5BC20Z011/ Ba lô vải, hiệu PROSPECS,100% polyeste, kích thước 33.5*19*8.5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PW5BC20Z012/ Ba lô vải, hiệu PROSPECS,100% polyeste, kích thước 33.5*19*8.5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PW5BC20Z021/ Túi xách vải, hiệu PROSPECS,100% polyeste, kích thước 21*26*6 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PW5BC20Z022/ Túi xách vải, hiệu PROSPECS,100% polyeste, kích thước 21*26*6 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PW5BP20Z021/ Ba lô vải, hiệu PROSPECS,100% polyeste, kích thước 41*33*15 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PW5BP20Z022/ Ba lô vải, hiệu PROSPECS,100% polyeste, kích thước 41*33*15 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: PWRU7480/ Túi đeo vải nhãn hiệu Kate Spade (xk)
- Mã HS 42022200: PWRU7598/ Túi đeo vải nhãn hiệu Kate Spade (xk)
- Mã HS 42022200: PXRUA715/ Túi đeo vải nhãn hiệu Kate Spade (xk)
- Mã HS 42022200: QG773805/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):35X11.5X17 (xk)
- Mã HS 42022200: QG773824/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):40.5X12.5X29 (xk)
- Mã HS 42022200: QG773869/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):26.5X5.5X17.5 (xk)
- Mã HS 42022200: Quà tặng cá nhân: Túi đựng hộp cơm bằng vải linen. Hiệu: Stampa La Natura. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Quai đeo cho balo, túi xách, chất liệu: Vải Polyethylene dệt tổng hợp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Quilted Fifteen/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Quilted Grade Mini/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: QY773805/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):35X11.5X17 (xk)
- Mã HS 42022200: QY773869/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 26.5X5.5X17.5 (xk)
- Mã HS 42022200: R02A1014 [VM0030250]/ Túi xách bằng vải hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02D5J14/ Túi xách bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02DSJ14/ Túi xách bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02EII82/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02EQI82/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02EQI83/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02EZI82/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02LNH43 [VM0030260-LC0]/ Túi xách bằng vải hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02LS948 [VM0029703-BC0]/ Túi xách bằng vải hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02RNH44 [VM0030260-GC0]/ Túi xách bằng vải hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R02ZSJ19 [VM0029703-CC0]/ Túi xách bằng vải hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: R04AQL45/ Túi xách (33 x 27 x 11)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04EQL43/ Túi xách (19 x 15 x 8)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HDJ62/ Túi xách (7.5 x 3.5 x 7.5)cm- Túi xách 100% PVC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HDJ63/ Túi xách (9 X 2.75 X 5.25)cm- Túi xách 100% PVC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HDL10/ Túi xách (9.75 X 4.5 X 9.75)cm- Túi xách 100% PVC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HIJ62/ Túi xách (7.5 x 3.5 x 7.5)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HIJ63/ Túi xách (9 X 2.75 X 5.25)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HIL10/ Túi xách (9.75 X 4.5 X 9.75)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HQJ62/ Túi xách (7.5 x 3.5 x 7.5)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HQJ63/ Túi xách (9 X 2.75 X 5.25)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04HQL10/ Túi xách (9.75 X 4.5 X 9.75)cm- Túi xách 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: R04KQL44/ Ba lô (23 x 28 x 13)cm- Ba lô 100% PU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: REMY LB/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: RODEO/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: S0322IBG80/ Túi xách vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 14*21*7 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0322IBG81/ Túi xách vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 43*27*19 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0322IBG82-BLK/ Túi xách vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 45*40*15 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0322IBG82-GRY/ Túi xách vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 45*40*15 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0322IBP70/ Ba lô vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 23*20*8 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0322YBP90/ Ba lô vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 36*27.5*13 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0323HBG79/ Túi xách vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 30*45*14 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0323HBP72-BLK/ Ba lô vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 52*31*16 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S0323HBP72-GRY/ Ba lô vải, hiệu DESCENTE,100% polyeste, kích thước 52*31*16 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: S201CSPUB19-1/15/ Túi đeo chéo (xk)
- Mã HS 42022200: S20C02012U-1/15/ Túi xách đeo chéo (xk)
- Mã HS 42022200: Santa Cruz Long Tote/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Santa Cruz Seventeen/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: SB787006/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 27X10X20.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787007/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 33.5X11.5X26 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787021/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 24X9X16 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787023/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 36.5X8X28.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787076/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 20X7X15.6 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787305/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 26.5X11.5X22.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787307/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 32.5X12.5X24 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787321/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 23.5X6X16.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SB787323/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30.5X11.5X 28 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SD-FB10AG/ Túi đựng bình nước (xk)
- Mã HS 42022200: SD-FB10AJ/ Túi đựng bình nước (xk)
- Mã HS 42022200: SD-FB10HG/ Túi đựng bình nước (xk)
- Mã HS 42022200: SD-FB15AJ/ Túi đựng bình nước (xk)
- Mã HS 42022200: SD-FB15HG/ Túi đựng bình nước (xk)
- Mã HS 42022200: SET-209/ Bao da dùng đựng sản phẩm&NF-2000 CASE&P05-001098&hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Seventeen/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: SF787414/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 25x8.5x16.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SF787421/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X8X14 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG773705/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):23X13X18 (xk)
- Mã HS 42022200: SG773706/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):30X12X21.5 (xk)
- Mã HS 42022200: SG773707/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 35X13X27 (xk)
- Mã HS 42022200: SG773769/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):21X7X14 (xk)
- Mã HS 42022200: SG774606/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 27X12X21.5, hàng mới100%. (xk)
- Mã HS 42022200: SG774610/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 34X12.5X24.5, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: SG774620/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 27.5X8X16, hàng mới100%. (xk)
- Mã HS 42022200: SG774622/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm): 34X14X24, hàng mới100%. (xk)
- Mã HS 42022200: SG787006/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 27X10X20.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787007/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 33.5X11.5X26 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787021/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 24X9X16, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787023/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 36.5X8X28.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787076/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 20X7X15.6, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787305/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 26.5X11.5X22.5hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787307/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 32.5X12.5X24 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787321/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 23.5X6X16.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787323/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30.5X15.5X28 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787405/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 26X15.5X16.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787409/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 35X14X25 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787414/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 25X8.5X16.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787421/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X8X14, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787423/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 39X11X28hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SG787432/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X9X27, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SHERPA FLEECE SHOULDER POUCH/ TÚI#VAI WOOL (xk)
- Mã HS 42022200: SL2-50671150 Túi nữ làm bằng nhựa PU 260 X 165 X 53(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: SM787305/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 26.5X11.5X22.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787307/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 32.5X12.5X24 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787321/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 23.5X6X16.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787323/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30.5X15.5X28 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787405/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 26X15.5X16.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787409/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 35X14X25 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787414/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 25X8.5X16.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787421/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X8X14, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787423/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 39X11X28 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SM787432/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X9X27, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SN-12100/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42022200: SN-12103/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42022200: SN-12163/ Túi xách mặt ngoài bằng vật liệu dệt, Vải chính 100% POLYESTER PU 60/62" (xk)
- Mã HS 42022200: SO789423/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 39.5X15X31 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP0006/ Túi đeo 20-22881 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0007/ Túi xách 20-25002 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0008/ Túi xách 20-25003 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0013/ Túi xách 20-24856 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0018/ Túi xách 20-15785 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0019/ Túi xách 20-15787 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0020/ Túi xách 20-24806 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0021/ Túi đeo 20-26163 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0023/ Túi xách 20-15223 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0033/ Túi đeo 20-26161 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0035/ Túi đeo 20-26687 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0039/ Túi xách 20-24776 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0042/ Túi xách 20-26337 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0117/ Túi xách 20-26720 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0120/ Túi xách 20-27037 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0168/ Túi xách 20-26006 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0172/ Túi xách 20-26106 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0186/ Túi xách 20-TM0063 (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) hiệu Tommy Hilfiger (xk)
- Mã HS 42022200: SP0187/ Túi Đeo 20-TM0065 (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) hiệu Tommy Hilfiger (xk)
- Mã HS 42022200: SP0189/ Túi Đeo 20-TM0172 (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) hiệu Tommy Hilfiger (xk)
- Mã HS 42022200: SP0191/ Túi xách 20-TM0175 (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) hiệu Tommy Hilfiger (xk)
- Mã HS 42022200: SP0192/ Túi Đeo 20-TM0178 (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) hiệu Tommy Hilfiger (xk)
- Mã HS 42022200: SP0195/ Túi Đeo 20-TM0191 (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) hiệu Tommy Hilfiger (xk)
- Mã HS 42022200: SP0197/ Túi đeo 20-24430 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0198/ Túi xách 20-24426 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0199/ Túi đeo 20-15820 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0200/ Túi đeo 20-14414 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0204/ 20-MFA0012 Túi đeo (Vật liệu dệt) (xk)
- Mã HS 42022200: SP0205/ 20-MFA0015 Túi đựng đồ trang điểm (Vật liệu dệt) (xk)
- Mã HS 42022200: SP0206/ 20-MFA0028 Túi đựng đồ trang điểm (vật liệu dệt) (xk)
- Mã HS 42022200: SP0210/ Túi đeo 20-21672 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0211/ Túi xách 20-15038 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0213/ Túi xách 20-15829 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0214/ Túi xách 20-23167 (Mặt ngoài bằng Vật liệu dệt) hiệu Vera Bradley (xk)
- Mã HS 42022200: SP0320/ Túi xách tay có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) METRO CONVERTIBLE, kích thước: 20.32 x 27.94 x 12.07 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP0531/ Túi xách tay có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) 3 ZIP VOYAGER, kích thước: 41.91 x 34.29 x 15.88 cm, nhãn hiệu Lesportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP0863/ Túi xách tay có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) DELUXE EVERYDAY BAG, kích thước: 24.77x35.56x12.7 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP0864/ Túi xách tay có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) DELUXE MED WEEKENDER, kích thước: 29.21x39.37x19.69 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP0865/ Túi xách tay có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) QUINN SHOULDER BAG, kích thước: 18.42x27.94x5.08 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP0866/ Túi xách tay có mặt ngoài bằng vật liệu dệt (vải) CLASSIC HOBO, kích thước: 22.86x30.48x13.34 cm, nhãn hiệu LeSportsac, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SP1851/ Túi đeo: Tasch Pouch 1 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1852/ Túi đeo: Tasch Pouch 2 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1859/ Túi đeo: Shoulder Bag Square 4 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1860/ Túi đeo: Shoulder Bag Square 8 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1861/ Túi đeo: Shoulder Bag Round 4 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1862/ Túi đeo: Shoulder Bag Round 8 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1864/ Túi đeo: Tasch Pouch Melange 2 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1920/ Túi đeo Seon Pouch 2L (xk)
- Mã HS 42022200: SP1922/ Túi đeo: CONV SHOULDER BAG (xk)
- Mã HS 42022200: SP2160/ Túi đeo: M SHOULDER BAG (xk)
- Mã HS 42022200: SP2304/ Túi đeo: WOODLEAF (xk)
- Mã HS 42022200: SP3269/ Túi xách: THE ONE CNNCT (xk)
- Mã HS 42022200: SP3286/ Túi đeo: WKRU7038 (xk)
- Mã HS 42022200: SP3288/ Túi đeo: Tasch Pouch 3 L (xk)
- Mã HS 42022200: SP3336/ Túi xách: 4113 (xk)
- Mã HS 42022200: SP3341/ Túi đeo: F88035 (xk)
- Mã HS 42022200: SP5559/ Ba lô: S2015BA3407W, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5748/ Túi đeo: EAI01A0S (NHÃN HIỆU: MUJI,100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5749/ Túi đeo: ECC01A0S (NHÃN HIỆU: MUJI,100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5750/ Túi đeo: ECC91A0S (NHÃN HIỆU: MUJI,100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5751/ Túi xách: ECH31A0S (NHÃN HIỆU: MUJI,100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5752/ Túi xách: ECH32A0S (NHÃN HIỆU: MUJI,100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5857/ Túi xách: F2015BA3104W, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5858/ Túi xách: F2015BA3201W, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP5859/ Túi xách: F2015BA3303W, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6489/ Túi đeo: F20AOBA212, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6493/ Túi đeo: F20AOBA017, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6506/ Túi đeo: F20AOBA503, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6521/ Túi đeo: F20AOBA525, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6536/ Túi đeo: F2015BA3302W, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6731/ Túi đeo: F20AOBA113, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6749/ Túi đeo: S20SMUAOSP007, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6901/ Túi xách:KEATON 26-TTE-SMA / Nhãn hiệu RLA / 100% Nylon (xk)
- Mã HS 42022200: SP6979/ Túi xách: F203CSIUB21, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP6981/ Túi xách: F20AOBA309, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP7127/ Túi đeo: F2015BA3301W, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP7132/ Túi xách: RAU3007F20, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP7180/ Túi xách:PARSON 23-SHOULDER-MEDIUM / Nhãn hiệu RLA / 100% Vải Polyester (xk)
- Mã HS 42022200: SP7322/ Túi xách:FW20Y3HG23, Nhãn hiệu "ADIDAS" (100% POLY) (xk)
- Mã HS 42022200: SP7382/ Túi xách:LW9CU1S Define Duffel ' NHÃN HIỆU LLM ' 80% NYLON,20% POLY (xk)
- Mã HS 42022200: SP7382/ Tỳi xỏch:LW9CU1S Define Duffel ' NHÃN HIỆU LLM ' 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42022200: SP7383/ Túi xách:LW9CZIS Define Duffel ' NHÃN HIỆU LLM ' 80% NYLON,20% POLY (xk)
- Mã HS 42022200: SP7383/ Tỳi xỏch:LW9CZIS Define Duffel ' NHÃN HIỆU LLM ' 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42022200: SP7462/ Túi xách:LM9AE7S Command The Day Duffel ' NHÃN HIỆU LLM ' 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42022200: SP779/ Túi xách vải phối da bò (2299IMQ21)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022200: SP782/ Túi xách vải phối da bò (2299IMR29)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022200: SP791/ Túi xách vải phối da bò (2635SVR1V)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022200: SP803/ Túi xách vải phối da bò (2635IMQZV)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022200: SP804/ Túi xách vải phối da bò (2635IMR1U)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022200: SP805/ Túi xách vải phối da bò (2635IMR2P)- nhãn hiệu COACH (xk)
- Mã HS 42022200: SPN-Citizen/ TÚI ĐEO VAI- Handbag/Crossbody (xk)
- Mã HS 42022200: SPN-Faith 2.0/ TÚI ĐEO VAI- Handbag/Crossbody (xk)
- Mã HS 42022200: SPN-Paige/ TÚI ĐEO CHÉO- Wristlet/Crossbody (xk)
- Mã HS 42022200: SPN-Rebel/ TÚI ĐEO VAI- Handbag/Crossbody (xk)
- Mã HS 42022200: SPN-Tempest/ BA LÔ- Backpack/Tote (xk)
- Mã HS 42022200: Sprout Change Mat/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: SR787405/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 26X15.5X16.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SR787409/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 35X14X25 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SR787414/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 25X8.5X16.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SR787421/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X8X14, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SR787423/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước39x11x28 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SR787432/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 22X9X27, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SR789423/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 39.5X15X31 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: SS718621/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):28X6X17 (xk)
- Mã HS 42022200: SS718622/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):34X14X24 (xk)
- Mã HS 42022200: STEFFY_CATHERINE DRIP PRINT_MICRO MINI CROSBODY/ Túi đeo bằng vật liệu dệt nhãn hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022200: Strand Sprout/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Strand/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Sutton Carryall/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Sutton Mid-Volume/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Sutton Mini/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Sutton/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: SY2003065/ TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ (xk)
- Mã HS 42022200: TA1750-04-006-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42022200: TAG/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42022200: Tech Novel/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: TG/ Túi vải dệt đựng giày- SHOES BAG (nk)
- Mã HS 42022200: THCAL292/ Túi hộp PP- 45*58*78cm, 2200gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: THCAL293/ Túi hộp PP- 42.5*36.5*26.5cm, 1224gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: THOSB2951/ Túi hộp PP- 37*28*26cm, 639.2 gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Tour Medium/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Tour Small/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: TP0241/ Túi xách/TV152ABB219 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 42x32cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0585/ Túi xách/TV152ABB078 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 42x31cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0586/ Túi xách/TV152ABB098 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 42x31cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0591/ Túi xách/TV152ABB028 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 41x33cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0592/ Túi xách/TV152ABB048 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 41x31cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0593/ Túi xách/TV152ABB038 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 40x33cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0594/ Túi xách/TV152ABB129 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 40x29cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0743/ Túi xách/7280(5737K)/GMS-0510 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 28x18cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0749/ Túi xách/7095(4278C)/GMS-0516 mặt ngoài bằng vải polyester, kích thước 34x27cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP0750/ Túi xách/7096(4279C)/GMS-0517 mặt ngoài bằng vải polyester, kích thước29x35cm (xk)
- Mã HS 42022200: TP1048/CN-GC09/ BA LÔ STYLE#RMSM-2028 NHÃN HIỆU MIZUNO VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42022200: TP-HB-M1286ZRIW/ Túi xách được thêu thêm chữ TML, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1286ZRIW. Mã màu: M974. Serial: 50MA0178, chất liệu: 100% cotton (nk)
- Mã HS 42022200: TP-HB-M1296ZRIW/ Túi xách được thêu thêm chữ HYM DANG, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZRIW. Mã màu: M932. Serial: 50MA0210, chất liệu: 100% cotton (nk)
- Mã HS 42022200: TP-HB-M1296ZTDT-3/ Túi xách được thêu thêm chữ NGOC TUY, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZTDT. Mã màu: M956. Serial: 50MA0220, chất liệu: 100% cotton (nk)
- Mã HS 42022200: TP-HB-M1296ZTDT-4/ Túi xách được thêu thêm chữ MELINA AR, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZTDT. Mã màu: M932. Serial: 50MA1129, chất liệu: 100% cotton (nk)
- Mã HS 42022200: TP-HB-M1296ZWBO/ Túi xách được thêu thêm chữ ROSE HN, nhãn hiệu Dior, Mã hàng: M1296ZWBO. Mã màu: M918. Serial: 50MA1119 (nk)
- Mã HS 42022200: Travel Organizers/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Travel Pouches/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Travel Tote/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: TSDLQM-T442414/ VA20-005 #18986 Túi sách vải da lộn quai mây màu thêu xù mẫu hoa và nụ cỡ 44 X 24 X 14 cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TSDL-T453615/ VA20-007 #18988 Túi sách vải da lộn màu thêu xù mẫu vòng tròn cỡ 45 X 36 X 15 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TSDLTT-T443615/ VA20-008 #18989 Túi sách vải da lộn màu thêu xù mẫu hoa và lá cỡ 44 X 36 X 15 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi 1 quai bằng vải polyester hiệu Gushilufu, Jielangshi đường chéo 40cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI BẰNG VẢI (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI BẰNG VẢI BỐ, SW-MOTECH, HÀNG MỚI 100%. CODE: TTBC.HTA.00.401.10200 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi bằng vải polyester đeo vai hoặc xách, kích cỡ 30-40cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi bút iapd mini bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Pouch (xk)
- Mã HS 42022200: Túi cầm tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% polypropylene, mã hàng: 241934/WXB-ARTHEA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI- Chất liệu: 100% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 214857- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI CHỐNG NƯỚC BẰNG VẢI BỐ, SW-MOTECH, HÀNG MỚI 100%. CODE: TTBC.SYS.00.001.12000 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi chống sốc có mặt ngoài bằng vải 14", ZLC- 820, hiệu Zadez, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi có quai đeo và tay cầm cho mèo PVN10, bằng vải polyester, kích thước 33x24x43cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi da nữ, nhãn hiệu CHARLES&KEITH, mã hàng CK250150909, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đầm nữ bằng vải giả da, không hiệu, kích thước 40cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: túi đan dệt bằng sợi PP kích thước 90x90x120(cm), mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo 02 dây thể thao hiệu Bebé, bằng vải Polyester, Mã hàng: BB02MIC-003DB, kích thước: 40cm x 33cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo 1 quai bằng simili, đường chéo 25cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo 1 quai đeo chéo bằng simili (túi bao tử), đường chéo 25cm, hiệu DISHIBAOLUO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo 1 quai ngang bụng bằng vải polyester hiệu Jielangshi, Jinpaidi, đường chéo 30cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã K02144, màu Wave Blue, kích cỡ 23x33x12 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo hiệu Bravo Sling mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo chéo mini bằng vải cotton EMMA, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo hông hiệu thời trang MLB, chất liệu: MATERIAL IDENTIFICATION SHELL POLYESTER100%TRIM1 POLYESTER100%TRIM2 COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, mã: 32BGC7011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo hông mã_3183A605.402 chất liệu: Polyester 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo lưng hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL1 NYLON100%SHELL2 COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, mã: 32BGK2011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 80% nhôm, 15% Da bê, 3% đồng, 2% kẽm; Mã hàng: 2DRCA295YWT;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai 100% polyamide, mã K04472, màu Wave Blue, kích cỡ 19x22x11.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI ĐEO VAI- Chất liệu: 100% POLYESTER; COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 222746- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai hiệu thời trang MLB, chất liệu: MATERIAL IDENTIFICATION SHELL POLYESTER100%TRIM1 POLYESTER100%TRIM2 COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, mã: 32BG07011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai mã_3183A602.101 chất liệu: Cotton 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nam, chất liệu: nhựa tổng hợp_Microfiber_hiệu Pedro_mã: PM2-26320093_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-20150933-4_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai, Belt bag,100%" POLYESTER, (Hiệu Kenzo), loại: FA55SF305VA1.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai, SLG Crossbody,100%" POLYESTER, (Hiệu Kenzo), loại: FA55PM306VA1.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo, model DSBB03RM,chất liệu vải dệt thoi, 100% polyester, kích thước 305*140*400mm, hiệu Mi (xiaomi), nsx XIAOMI, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi du lịch 20-30 cm, chất liệu vải/ similli, hàng mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42022200: Túi du lịch 40-55 cm, chất liệu vải/ similli, hàng mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42022200: Túi du lịch, kích thước 33cm, mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI DU LỊCH-Chất liệu: MAIN (OUTER LAYER): 70% COTTON, 30% POLYESTER; BASE PANEL/HANDLE: 100% PU; LINING: 100% POLYESTER-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 145829. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng bài nhạc, kích thước: 33x24 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng chăn bằng nhựa kết hợp vật liệu dệt, kích thước (60x50)cm+-10%,ký hiệu: CGG, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng điện thoại, máy tính bảng bằng vải simili đường chéo 35cm không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ (không dùng để đựng gậy golf) chất liệu PU,kích thước L50xW25xH30 cm, hiệu TaylorMade,mã:M7232801 2MSBB-KY841 BK, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bằng nhựa + sợi tổng hợp có quai đeo đường chéo (20-<40)cm, (không phải túi giả da, không phải túi thổ cẩm, không phải túi du lịch), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bằng vải bạt polyeste, Khổ: (Phi 40 x 50)cm +/-5cm. NSX: Xiamen Youqu Trading Co., Ltd.. mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bơi bằng nhựa PVC, KT 26 x 33 x 8,5cm, mã hàng 4510085129726, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ cá nhân có mặt ngoài bằng simili kt:10*20cm hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ cầm tay (không dùng để đựng gậy golf),chất liệu PU, kích thước L31xW13xH20 cm, hiệu TaylorMade, mã M7235801 2MSPO-CCN01 WH/NV/RD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ nghề bằng vải (87711C) (Hiệu King Tony) (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng giày (không dùng để đựng gậy golf),chất liệu PU, kích thước L23xW7xH16 cm, hiệu TaylorMade, mã M7237101 2MSSC-CCN06 WH/NV/RD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng hàng bằng vải không dệt (30x36x17) cm (xk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng hàng PP shopping bag- Green (Medium size) (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI ĐỰNG LAPTOP-Chất liệu: "Outside Main: 100% BCI CottonInternal lining: 100% Polyester"-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 145820. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng máy (bằng plastic/ vật liệu dệt), hiệu Sony, LCS-CSJ/C SYH (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng máy quay chuyên dụng (bằng plastic/ vật liệu dệt), hiệu Sony, LCDS300SFT>2WW (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng máy tính xách tay Dell Kit- Dell Pro Briefcase 14 PO1420C Fits most laptops up to 14" SnP, (21339567) (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng máy trợ thính FOC chất liệu vải polyester 35%, cotton 65%. Kích thước: 16x12x7(cm)Hãng Oticon A/S. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng quà 37x41x12cm bằng vải 100% polyester có quai đeo BAG, không nhãn hiệu, in logo COW, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng quần áo bằng vật liệu dệt, khung bằng sắt mạ, kt(54x40x30)cm+-10%, NSX: Hangzhou Twofold Crafts Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng sách hướng dẫn sử dụng, kích thước: 40 x26 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI ĐỰNG SÁCH, HIỆU: GLEIM, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng sản phẩm Joico- J69057 BAG DEFY DAMAGE RETAIL GIFT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng thiết bị cầm tay (Pouch for Travis One) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi hiệu Charles and Keith, mã: CK2-70150587 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd (l)bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)Faric poster (l) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd (s) bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)Faric Faric poster (s) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/ Cushion cover (xk)
- Mã HS 42022200: Túi iapd mini bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Coaster (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 11"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/Back pocket mac 11/ korea fabric (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 13"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/MACBOOK BAG 13" (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 15"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/MACBOOK BAG 15" (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Macbook 17"bằng vải dệt polyester (không nhãn hiệu)/MACBOOK BAG 17" (xk)
- Mã HS 42022200: Túi mặt ngoài bằng vải sợi tổng hợp MONTBLANC MyMB NFL Doc Case Med 2 FrontPock Black (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI MẪU BẰNG GIẢ DA, CÓ NHÃN HIỆU VÀ CÓ KÍ HIỆU, ĐỤC LỖ, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI MẪU BẰNG VẢI, CÓ NHÃN HIỆU VÀ CÓ KÍ HIỆU, ĐỤC LỖ, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI MẪU ĐÃ CẮT XÉN, NHÃN HIỆU JACK WOLFSKIN, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI MẪU, NHÃN HIỆU PUMA, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi máy tính xách tay_mới 100%, HP Essential Top Load Case (42887102/71042431)_H2W17AA (nk)
- Mã HS 42022200: Túi nam, 100%WOVEN, hiệu EXECUTIVE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ J-Z20-125 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ J-Z20-128 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ J-Z20-129 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ J-Z20-136 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ V-BG17-047 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ V-Z19-094-01 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ V-Z20-059 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ, Pouch,100%" POLYESTER, (Hiệu Kenzo), loại: FA55PM302VA2.21.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ, Pouch,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65PM302F20.25.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in ALLAUCH. Size 440X200X400(MM), Đóng gói 100 Cái/Thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi nữ, 100%RAMIE, hiệu ETCETERA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI NỮ-Chất liệu: 100% BCI cotton-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 145819. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI NỮ-Chất liệu: BODY:70%COTTON 30%POLYESTER-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 425225. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi ống nước cứu hỏa FS1, chất liệu polyester (hàng mẫu không có nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài bằng Plastic. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0040 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt dùng trong siêu thị mặt ngoài bằng Plastic- cỡ vừa. Hàng mới 100. (xk)
- Mã HS 42022200: Túi PP không dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0458 (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 320 x 230 x 350 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi rỗng đựng công cụ 13 inch- Hiệu Total- Model: THT26131- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET 35*39*16cm-99gr/pcs- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi RPET 44*40*20cm-90gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic B0127 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi Rpet mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị B0552 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi sách bằng vải; hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: Túi siêu thị chất liệu vải không dệt (hình ảnh đính kèm), KT 430*340mm, hãng sản xuất Solent Manufacturing, hàng mẫu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi siêu thị PP bằng nhựa PP dệt, kích thước 45x40x20 cm, định lượng 120grams/m2. Mơí 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi thắt lưng nữ bằng vải mã_3183A572.002, chất liệu_Nylon 100%, hiệu Onitsuka Tiger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI THỂ THAO,chất liệu:Main fabric 90.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:DOMYOS,mới: 100%, model code:8484775 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi thời trang mặt ngoài bằng plastic FURLA CANDY CUPIDO COOKIE S SATCHEL 961698 B CCU BQA8 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi trẻ em đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK11-80781256_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi trống bằng vải bố- drum bags. Hàng đã qua sử dụng. (xk)
- Mã HS 42022200: Túi túm Compatto XL Sackpack siêu nhẹ, hiệu Tucano,màu:Đỏ,chất liệu bằng Nylon(COMPATTO EXTRA LIGHT XL SACKPACK, RED),Item No:BPCOSK-R,hàng mới 100%,kích thước::(35 x 46 x 2)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải (28.5 x 45.5 x 22) Cm PACO RABANNE 1M Parfum Weekend Bag GWP Level 4 (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI VẢI 100% COTTON, XƯỞNG CHĂN NỈ VIỆT MỐT, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi vải BOLIDE 31, (hiệu Hermes)103196M _01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI VẢI CANVAS MẪU, NHÃN HIỆU SHELL COMMENT, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải có quai đeo dùng làm hàng mẫu size(37 x 32 x 13) Cm (FABRIC BAG) thương hiệu TK.Taikeokikuchi, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI VẢI COTTON KT 10 X 12 CM, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi vải dây rút Qorvo. Mã hàng: Q556.Ncc: QORVO.Hàng quà tặng nhân viên công ty. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI VẢI ĐỂ ĐỰNG TRANG SỨC, HÀNG MẪU, MỚI (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải Duffle, (hiệu Hermes)103215M _01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải đựng hộp cơm 2 ngăn Qorvo. Mã hàng: Q305.Ncc: QORVO.Hàng quà tặng nhân viên công ty. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải GROOMING, (hiệu Hermes)068312CK_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI VẢI MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải thun nỉ giữ ấm YUTANPO FUKURO VN-2020LCL-BE (dùng để giữ ấm chai nước nóng), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI VẢI TRÁNG PVC, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 42022200: Túi Vải, KT: (36 x 36 x 10) cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải: Cloth bags M size,không hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách (6"h x 9"w x 2.1"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 45% Polyester, 45% Cotton, 10% Acrylic Resin/ PXRUB303322. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách (6.25"h x 6.5"w x 2.4"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 45% Polyester, 45% Cotton, 10% Acrylic Resin with Cow Leather/ PXRUB285322. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách (6.5"h x 9"w x 3.15"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 50% Cotton, 42% Polyeter, 8% Acrylic Resin with Cow Leather/ PXRUB268673. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách (Height 14 cm, width 16.6 cm, width 13 cm Bottom, gusset 8 cm, Handle length 22.6 cm, Handle width 2.2 cm, Length (strap maximum) 122 cm) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Body 97% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách (Height 16.5cm, width 24cm, width 24cm Bottom, gusset 6cm, Length (strap maximum) 113cm) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Handbag of, 100% Polyethylene/ PXRUB363141. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mớ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng nhựa phủ PU, kích thước: 30*20cm, không nhãn hiệu, (4700 cái G.W: 2830kg), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng vải (Model name: DIAPER BAG URBAN, Model No: 1200163, màu Asphalt, không hình, logo ABC DESGN, Kích Thước (36x30x36) cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng vải nylon, mã 625858H9HBN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bàng vải simili, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng vải, nhãn hiệu Accessorize, mã hàng 9637789. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,100%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1164/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,80%cotton 20%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1179/530-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,85%nylon 15%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1185/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,87%polyester 13%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1501/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,90%nylon 10%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1106/630 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,95%paper 5%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1116/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân J-BG17-038-02 (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cá nhân V-BG17-011 (xk)
- - Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính bằng lụa-FLAPBAG FOULARD IMPRIME/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% SILK UPSIDE: 95% SILK 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1162B03183N7302NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách có mặt ngoài bằng sợi tổng hợp hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách có quai đeo làm từ nhựa PVC,Nhãn hiệu UNDEFEATED (PVC TOTE BAG) STYLE NO: 16949, màu CLEAR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách Compatto XL Duffel siêu nhẹ, hiệu Tucano,màu:Đen,chất liệu bằng Nylon(COMPATTO XL DUFFEL BAG, BLACK),Item No:BPCOWE,hàng mới 100%,kích thước:(50 x 36 x 30)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cotton, hiệu Hunting World (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách của máy vi tính xách tay hiệu Asus đồng bộ kèm theo hàng (túi của mục số:1),mới 100%, (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách du lịch bằng vải polyester tráng phủ nhựa, loại xách tay, không có dây đeo vai, kt(45x30x20)cm+-10%, NSX: Sozhou Changyue Imp & Exp. Co.,Ltd.. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH DU LỊCH, HÀNG MẪU, NHÀ SX CALLAWAY, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách dùng để vận chuyển thú cưng, mặt ngoài bằng vải sợi tổng hợp tráng phủ nhựa, kích thước (40x22x25)cm (có tay cầm, khóa kéo, lỗ thông gió), loại không có tay kéo, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách đựng máy vi tính xách tay hiệu MSI đồng bộ kèm theo hàng (của mục số:1).mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH EM BÉ (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH GiẢ DA 14-15 IN, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách hãng ASPESI, code 028058619273409, chất liệu vải. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách hiệu SVNX mã 9263093 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách mã_3183A607.201 chất liệu: Polyester 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách mẫu (xk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH MẪU: 24 HOUR TIN BRIEFCASE, NHÃN HIỆU FILSON, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH MẪU: FISHING PACK, NHÃN HIỆU FILSON, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH NAM bằng 75%POLYURETHANE 25%COTTON hiệu Burberry hàng mới 100%- 8032898 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam bằng PU SPAKO ALL GANCINI+FOSTER(727473)(38x21)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam bằng(100%NYLON)90%FABRIC LINING(90%COTTON10%ACRYLIC)10%FABRIC LINING(100%POLYESTER)(716628)(41x8.5x2)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Men's knitted tote bag (100% COTTON)- 432579(03-06)/ 25360F081A- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06203 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam, 100% POLYESTER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5822/501 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,100%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3310/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3307/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,65%polyurethane 25%polyester 10%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3509/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,70%nylon 25%polyester 5%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3611/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,70%polyurethane 15%nylon 15%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6517/005 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,80%polyurethane 20%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3612/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,85%silicone 14%polyester 1%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3542/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,90%nylon 10%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3516/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,90%polyester 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3626/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,91%polyurethane 9%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3502/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 5% da bê, 95% chất liệu tổng hợp; Mã hàng: 1PEBA064YZT;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH NỮ bằng 75%THERMOPLASTIC POLYURETHANE 25%COTTON hiệu Burberry hàng mới 100%- 8026589 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ bằng vải polyester, kích thước đường chéo từ (50-60)cm+-10%, NSX: Guangzhou Huiquan Bags Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ bằng vật liệu dệt có tráng phủ nhựa, kích thước: (23x16x18)cm+-10%, NSX: Guangzhou Huiquan Bags Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ không dệt kim/móc- Nhãn hiệu: H&M- Chất liệu: 100%POLYESTER- Hàng mới: 100%- Mã hàng:222415 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách Nữ Nhãn hiệu MUTEMUSE, bằng da nhân tạo, size S, (hàng quà tặng cá nhân) mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: H&M- Chất liệu: 100% POLYURETHANE/SHELL:100%POLYESTER/COATING:POLYURETHANE/DETAILS:100%POLYESTER/LINING:100%POLYESTER- Hàng mới: 100%- Mã hàng:201143 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- WOMEN'S WOVEN BAG (BODY/ FACE/ 100% NYLON BACK/ 100% POLYESTER SHOULDER/ 100% POLYESTER)- 426237(03-08)/ 25260F049A- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% COTTON, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0515/001 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% PAPER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4127/540 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 90% POLYURETHANE 10% IRON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4015/540 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, chất liệu: Handbag: Bag 100 % COTTON; Lining in COTTON; With details in SHEEPSKIN., hiệu Max&Co mã hàng: 4514020703, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, nhãn hiệu CHARLES&KEITH (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6039/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6816/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%paper,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5181/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6774/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%viscose,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6042/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,35%cotton 35%jute 30%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6575/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,36%cotton 24%polyethylene 20%polyester 20%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5310/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,43%jute 42%cotton 15%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6576/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,45%cotton 45%polyester 10%Bamboo fibre,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6440/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,48%polyurethane 40%polyurethane thermoplastic 12%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6698/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,52%polyester 15%wood 13%cotton 10%iron 10%Ionomer Resin,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6303/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,55%polyurethane 45%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6770/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,70%cotton 30%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6403/610-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,70%polyurethane 30%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6031/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,74%cotton 26%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6890/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,75%polyurethane 25%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 7604/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,80%paper 10%Ionomer Resin 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6729/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,80%polyester 14%iron 6%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6724/004 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,82%polyurethane 18%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6392/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,84%polypropylene fibre 10%polyurethane 6%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6017/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,85%nylon 15%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6309/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,85%paper 11%iron 4%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5691/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,85%polyester 15%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6788/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,86%polyurethane 14%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6657/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,89%polyurethane 11%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6605/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%acrylic 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6466/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyester 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6343/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%viscose 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5444/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,92%polyurethane 8%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6869/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,93%polyurethane 7%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6639/004 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,94%cotton 6%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6409/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,94%polyurethane 6%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6325/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,96%polyurethane 4%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6744/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 10% chất liệu tổng hợp, 20% Da bê, 20% đồng, 50% Cotton; Mã hàng: M9204UTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH NỮ-Chất liệu: "BODY:70%COTTON 30%POLYESTERLINING:100%POLYESTER"-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 425828. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 32*35*23cm-140gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 35*39*16cm-99gr/cáI- không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 37*37*15cm-50gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 38*25*20cm-95gr/cáI- không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 38*49*20cm-187gr/cáI- không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 40*32*24cm-171gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 40*33*20cm-80gr/cái- Không nhãn hi?u (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 40*49*38cm-248gr/cáI- không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 44*40*17cm-97gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 44*40*20cm-100gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 50*35*25cm-193g/cái- Không nhãn hiệu/ VN Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 53*36*34cm-115gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 78*49*38cm-505gr/cáI- không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP dệt, mặt ngoài tráng nhựa, kích thước: 36*20*42cm, dùng để đựng đồ khi đi siêu thị, 90 chiếc/kiện, NCC: PLASBEL PLASTICOS SAU, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách Tactix cam đen xám 40.5x28x30.5cm; Mã hàng: 323143-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng nhựa + sợi tổng hợp (không phải: túi du lịch, túi vải thổ cẩm, túi giả da), đường chéo (20- <40)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng sợi dệt tổng hợp (Hàng mẫu), Hàng không nhãn hiệu, sản xuất tại Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng vải- DYC-US-200705-MASK PROJECT FILA BAG, hàng sx tại Việt nam mới 100%, hiệu. Fila, DYC. Cam kết không vi phạm bản quyền SHTT (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay chất liệu sợi tổng hợp, nhà sx YILEQUI, kích thước đường chéo (39-59)cm, và (65x37)cm +-10%. không hiệu, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu JELLY BUNNY, LADIES HANDBAGS PU, style DOLLY DAY MINI BUCKET, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Cotton100%+Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E301, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay đựng tài liệu bằng vải dệt. Hiệu: KITE TRAVEL. KT: (34*27.5*1)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay- DYC-US-200522-CUSTOM BAGS, hàng sx tại Việt nam mới 100%, hiệu DYC. cam kết không vi phạm bản quyền SHTT (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hãng CHARLES & KEITH, mã hàng CK2-30270392-1, size L, chất liệu vải giả da. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, mã: 32BGKD011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng nhựa + sợi tổng hợp có quai đeo đường chéo (20- <40)cm, (không phải túi giả da, thổ cẩm, du lịch), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-10781222_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyester, mã hàng: 243889/WXB-PAMLA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay PP có in, size: 320 x 230 x 140 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải phủ PVC. Hàng mới 100% (hàng mẫu) (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay, mã chất liệu PJY, chất liệu: Polyamide, Da cá sấu, mã hàng 1BC204, mã màu F0002 NERO,hiệu Prada, mới 100%. Cites số: 200743N/CITES-VN. (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH TAY, SIZE: 530 x 300 x 380 (MM) (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay,mã chất liệu 064, chất liệu: Polyamide, Da bê, mã hàng 1BH204, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách vải không dệt Qorvo 36cm H X 33cm W X 25cm.Mã hàng: QOR-2150-41.Ncc: QORVO.Hàng quà tặng nhân viên công ty. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách vải nam (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách vải: cloth pouch, không hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Túi xách; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1286ZWAH;Màu M928;Seri 50MA0189. Hàng đã qua sử dụng/ IT (nk)
- Mã HS 42022200: Túi yên xe đạp, hiệu: GIANT, Model: SL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi, hiệu EASTPAK (nk)
- Mã HS 42022200: TW-BK/ Túi Women Woven Travel Wallet with Strap Travel Wallet màu Black (xk)
- Mã HS 42022200: Twelve/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: TX2CN2953/ Túi xách PP- 43*43*18cm, 95gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TX2CN2954/ Túi xách PP- 70*60*18cm,171gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXABE2951/ Túi xách PP- 43*43*18cm, 95gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXABE2952/ Túi xách PP- 70*60*18cm, 171gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXBDN2951/ Túi xách PP- 36*40*20CM, 95gr/pc- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXBUN29510/ Túi xách PP- 44*40*16cm, 127gr/c (xk)
- Mã HS 42022200: TXBUN29516/ Túi xách PP- 31*43*8.5cm, 59gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXBUN2955/ Túi xách PP- 44*40*16cm, 131gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXBUN2956/ Túi xách PP- 44*38*22cm, 94gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXBUN2959/ Túi xách PP- 61*41cm, 65gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXBUZ2951/ Túi xách PP- 46*48*18cm,156gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXCOV2951/ Túi xách PP- 43*40*21cm, 78gr/c- Không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXEAR29510/ Túi xách PP- 39.5*32cm, 28gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXEAR2955/ Túi xánh PP- 32*34*21.5cm, 52gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXEAR2956/ Túi xách PP- 48*39*20cm, 85gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXECIS2951/ Túi xách PP- 55*35*37cm, 113gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXGCC2951/ Túi xách PP- 45*38*20cm, 95gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXGCC2953/ Túi xách PP- 45*40*20cm, 104gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR2951/ Túi xách PP- 38*36*22cm, 73gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR29511/ Túi xách PP- 37*44*20cm, 117gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR29513/ Túi xách PP- 45*40*20cm, 92gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR29515/ Túi xách PP- 44*42*20cm, 108gr/pc- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR29517/ Túi xách PP- 44*39*20cm, 81gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR2952/ Túi xách PP- 45*40*20cm, 85gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFR2956/ Túi xách PP- 50*40*20cm, 101gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFS2952/ Túi xách PP- 54*37*35cm, 175gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFS2956/ Túi xách PP- 55*75*55cm, 229gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFS2958/ Túi xách PP- 30*37*20cm, 76gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXKFS2959/ Túi xách PP- 56*37*35cm, 146gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXLAD2952/ Túi xách PP- 53*35*26cm, 116gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXSOL2951/ Túi xách PP- 42*39.5*21cm, 75gr/pc- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: TXTPI2951/ Túi xách PP- 34.5*35.5*20.5cm, 72.5gr/pc- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42022200: Ultralight Crossbody/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Ultralight Duffle/ Túi xách bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: Ultralight Tour Small/ Túi đeo bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42022200: VA20-005 #18986 Túi sách vải da lộn quai mây màu thêu xù mẫu hoa và nụ cỡ 44 X 24 X 14 cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VA20-009 #18990 Túi sách tai thỏ đính cườm mẫu hoa và lá, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VBO-5707/ Túi xách vải (Actus) (xk)
- Mã HS 42022200: VG774206/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):35X12X22.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG774218/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):24X9X18, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG774223/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):37X14X26.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG774421/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):28X4X16 (xk)
- Mã HS 42022200: VG774423/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước L X W X H (cm):36.5X12X26.5 (xk)
- Mã HS 42022200: VG774473/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):18.5X6.5X18.5 (xk)
- Mã HS 42022200: VG774478/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS.. Kích thước L X W X H (cm):11.5X6.5X18 (xk)
- Mã HS 42022200: VG787006/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 27X10X20.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787007/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 33.5X11.5X26, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787021/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 24X9X16, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787023/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 36.5X8X28.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787076/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 20X7X15.6, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787106/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30X12X22 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787108/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 30.5X11X18 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787121/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 27X4X15 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787123/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 41X14.5X29.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG787180/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 35X4X13 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VG788570/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 24X4.5X13.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: Ví (1.7"h x 3.8"w x 0.5"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Handbag of, 100% PVC; backing 100% Polyester/ PWRU8063098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví (5"h x 8.7"w x 1.5"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 45% Polyester, 45% Cotton, 10% Acrylic Resin/ PWRU8023322. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví (5.51"h x 3.93"w x 1.18"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 45% Polyester, 45% Cotton, 10% Acrylic Resin/ PWRU8024322. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví (5.6"h x 9.8"w x 2.95") inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 100% PVC/ PWRU8060098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví cầm tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES WALLETS PU, style SANDRA WOC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví cầm tay vải thêu hoa văn, làm từ vải sợi tổng hợp: có dây khóa kéo nylon, mỏ hợp kim,kích thước 20cm*23cm, mới 100%, (nk)
- Mã HS 42022200: Ví nam bằng 45%FABRIC LINING(100%RAYON) 55%CALF(685994), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví nữ bằng 60%CALF 40%FABRIC LINING(100%RAYON)(727290), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví nữ bằng 80%FABRIC LINING(100%RAYON) 20%CALF(727130), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: VS787006/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 27X10X20.5 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VS787021/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 24X9X16 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: VS787023/ Túi xách tay bằng vải giả da PU, nhãn hiệu: GUESS. Kích thước 36.5X8X28.5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022200: WCBA9F223/ TÚI XÁCH 30% DA BÒ THUỘC/ 70% VẢI GIẢ DA PVC. STYLE NO: WCBA9F223 01, COLOR: CM (HANDBAG, TOTE) (xk)
- Mã HS 42022200: WCBA9F602/ TÚI XÁCH 70% VẢI POLYESTER/ 30% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: WCBA9F602 01, COLOR: W3 (HANDBAG, CROSS) (xk)
- Mã HS 42022200: WCBA9F603/ TÚI XÁCH 70% VẢI POLYESTER/ 30% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: WCBA9F603 01, COLOR: W3 (HANDBAG, S SHOULDER) (xk)
- Mã HS 42022200: WCBA9F607/ TÚI XÁCH 30% DA BÒ THUỘC/ 70% VẢI POLYESTER. STYLE NO: WCBA9F607 01, COLOR: W3 (HANDBAG, CROSS) (xk)
- Mã HS 42022200: WIBA9F043/ TÚI XÁCH 70% VẢI GIẢ DA PVC/ 30% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: WIBA9F043 01, COLOR: W2, (HANDBAG, SHOPPER) (xk)
- Mã HS 42022200: WIBA9F805/ TÚI XÁCH 70% VẢI LÓT/ 30% PU, STYLE NO: WIBA9F805 01, COLOR: BK, (HANDBAG, CROSS) (xk)
- Mã HS 42022200: WIBA9F808/ TÚI XÁCH 70% VẢI LÓT/ 30% PU, STYLE NO: WIBA9F808 01, COLOR: BK, (HANDBAG, TOTE) (xk)
- Mã HS 42022200: WIBA9F809/ TÚI XÁCH 70% VẢI LÓT/ 30% PU, STYLE NO: WIBA9F809 01, COLOR: BK, (HANDBAG, SHOPPER) (xk)
- Mã HS 42022200: YVQ-5959/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp YVQ-5959 (xk)
- Mã HS 42022200: YVQ-5998/ Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp (xk)
- Mã HS 42022900: 01142825-RA0 [S0107509]/ Túi xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01143754-0R1 [S0114101]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01143754-0R1 [VM0034084]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01143754-TA0 [S0114383]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01143754-UA0 [S0114387]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01145809-FA0 [S0114399]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01145809-FA0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01145809-FB0 [VM0034096]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01145809-FN0 [VM0034097]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01146195-YA0 [VM0034099]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01146221-YA0 [VM0034099]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01146336-0A0 [S0114493]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01146507-CA0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01146508-GA0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01146642-0A0 [S0114399]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01146642-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01146963-BA0 S0112541/ Túi Xách bằng vải hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01146963-BA0 S0114819/ Túi Xách bằng Vải hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01147017-0A0 [VM0034087]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147295-DA1 (S0115040)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147309-0A0 [S0113981]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147309-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147311-FA0 [VM0034094]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147311-VA0 [S0113981]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147311-YA0 [S0114022]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147375-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147375-HA0 [S0108521]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01147375-HA0 [VM0034094]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147407-0A0 [S0113981]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147407-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147407-BA0 [VM0034088]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147629-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147629-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147629-0B0 [VM0034096]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147629-CA0 [VM0034092]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147729-0A0 [S0113991]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147729-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147748-0A0 [VM0034106]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147753-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01147753-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147753-0B0 [VM0034096]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147753-0N0 [VM0034097]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01147753-DA0 [VM0034092]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148425-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148425-0N0 [VM0034097]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148511-0A0/ Phụ kiện túi xách tay#Nhãn hiệu: Kate Spade. Hàng mới 100% (Size: 18*2cm) (xk)
- Mã HS 42022900: 01148629-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148653-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148662-0A0 [VM0034086]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148662-AA0 [VM0034086]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148662-EA0 [VM0034086]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01148803-0A0 [S0114091]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01149025-0A0 S0112542/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01149087-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149087-0B0 [VM0034096]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149087-AA0 [VM0034106]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149089-0A0 [VM0034087]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149089-CA0 [VM0034103]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149103-0A0 [S0113991]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01149103-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149103-AA0 [VM0034094]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149105-0A0 S0112540/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01149106-0A0 S0112540/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01149160-0A0 [S0114389]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149160-0A0 [VM0034105]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149161-0A0 [S0108571]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149161-0A0 [S0114389]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149161-0A0 [VM0034105]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149161-BA0 [S0114473]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149161-CA0 [S0114478]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-0A0 [S0107347]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-0A0 [S0109133]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-0A0 [VM0035255]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-0A1 [VM0035164]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-0C0 [VM0035151]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-CA0 [S0107348]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-CA0 [VM0035257]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-CC0 [VM0035150]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149198-TA0 [VM0035588]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149250-BA0 [S0114022]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01149315-AA0 [VM0034089]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149315-CA0 [VM0034089]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149354-BD0 [S0114091]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01149356-DA0 [S0114091]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01149356-DD0 [S0114091]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01149360-AA0 [VM0034090]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149360-CA0 [VM0034091]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149372-CA0 (S0114645)/ Thân túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149372-DA0 (S0114647)/ Thân túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149373-0A0 [VM0034084]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149381-AA0 [VM0034087]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149383-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149384-0A0 [VM0034083]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149384-AA0 [VM0034107]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149384-CA0 [S0114061]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149384-CA0 [VM0034088]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149388-AA0 [S0107627]/ Túi xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149389-0A1 [VM0035259]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149389-0C0 [VM0035256]/ Túi Xách bằng da hiệu MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: 01149416-0A0 [VM0034087]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149481-0A0 [VM0034100]/ Túi Xách bằng vải hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149495-0A0 (S0113404)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149501-0A0 [VM0034093]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149502-0A0 [S0108572]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149502-0A0 [VM0034093]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01149619-0A0 [S0114495]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01149671-AA0 [S0114497]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149671-BA0 [S0114496]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01149846-BA0 [S0107314]/ Túi xách bằng da hiệu KARL LAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022900: 01150061-0A0 [S0107654]/ Túi xách bằng da hiệu KARL LAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022900: 01150119-0A0 [S0114094]/ Túi Xách bằng vải hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01150119-AD0 [S0114180]/ Túi Xách bằng vải hiệu KARL LAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022900: 01150120-0A0 [S0114094]/ Túi Xách bằng vải hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01150120-AD0 [S0114180]/ Túi Xách bằng vải hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01150213-AA0 [S0109028]/ Túi xách bằng vải hiệu KARL LAGERFELD (xk)
- Mã HS 42022900: 01150268-BA0 S0112558/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150269-BA0 S0112558/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150275-0A0 S0112581/ Túi Xách bằng VẢI hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150302-0A0 S0113039/ Túi Xách bằng vải hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150371-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150371-0A0 [VM0034095]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150371-0B0 [VM0034096]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150371-0N0 [VM0034097]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150371-BA0 [VM0034092]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150429-0A0 [VM0034087]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150450-0A0 [VM0034098]/ Túi Xách bằng vải hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150450-AA0 [VM0034098]/ Túi Xách bằng vải hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150450-BA0 [VM0034098]/ Túi Xách bằng vải hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150450-CA0 [VM0034101]/ Túi Xách bằng vải hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150450-DA0 [VM0034102]/ Túi Xách bằng vải hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150490-0A0 [S0108533]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150490-0A0 [VM0034104]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150514-AA0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150518-0A0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150518-AA0 (S0113488)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150518-BA0 (S0113488)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150518-CA0 (S0114803)/ Thân và Quai túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150518-DA0 (S0114803)/ Thân và Quai túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150520-0A0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150551-0A0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150551-AA0 (S0113505)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150551-BA0 (S0113526)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150551-CA0 (S0113541)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150552-BA0 (S0113522)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150553-0A0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150553-BA0 (S0113529)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01150588-BA0 [S0114390]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150600-AA0 [S0114489]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150600-BA0 [S0114490]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150601-AA0 [S0114489]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150601-BA0 [S0114490]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150602-AA0 [S0114490]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150623-0A0 [S0114092]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01150640-BA0 [S0114092]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01150730-0A0 [S0114094]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01150734-BA0 S0112558/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150812-0A0 [S0114630]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150812-AA0 [S0114633]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150812-DA0 [S0114631]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150812-EA0 [S0114635]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150818-0A0 [S0114498]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150819-0A0 [S0114401]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150820-0A0 [S0114402]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150832-0A0 [S0113984]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150834-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150835-0A0 [S0114399]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150867-0A0 [S0114532]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150867-AA0 [S0114583]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150870-0A0 [S0113824]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150870-AA0 [S0113977]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150873-0A0 [S0114492]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150874-0A0 [S0114492]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150875-BA0 [S0114629]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150880-0A0 [S0114064]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150880-AA0 [S0113988]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150883-0A0 [S0114067]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150883-AA0 [S0113991]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01150884-0A0 [S0113823]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150884-AA0 [S0113978]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150884-BA0 [S0116142]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01150993-0A0 S0112547/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150993-AA0 S0112548/ Túi Xách bằng VẢI hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01150994-0A0 S0114169/ Túi Xách bằng Vải hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01151017-0A0 S0112543/ Túi Xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01151017-CA0 S0112546/ Túi Xách bằng VẢI hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 01151029-0A0 [S0114092]/ Túi Xách bằng da hiệu KARL (xk)
- Mã HS 42022900: 01151061-0A0 [S0114607]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151061-BA0 [S0114610]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151061-CA0 [S0116482]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151062-0A0 [S0114607]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151062-AA0 [S0116482]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151062-CA0 [S0114921]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151063-0A0 [S0114641]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151064-0A0 (S0113426)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151065-0A0 (S0113426)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151066-0A0 [S0114064]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151066-AA0 [S0113988]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151067-0A0 [S0114490]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151067-AA0 [S0115033]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151072-0A0 [S0114386]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151073-0A0 (S0113456)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151073-0S0 (S0113473)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151074-0A0 (S0113404)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151075-0A0 (S0113404)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151076-0A0 (S0113420)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151077-0A0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151077-AA0 (S0113488)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151077-BA0 (S0113488)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151078-0A0 (S0113430)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151079-0A0 [S0114615]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151079-FA0 [S0114616]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151090-0A0 (S0113504)/ Quai túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151099-0A0 [S0114398]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151101-0A0 [S0114605]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151101-BA0 [S0114609]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151101-CA0 [S0114606]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151101-EA0 [S0116171]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151110-0A0 (S0114804)/ Túi Xách bằng da hiệu TORY BURCH (xk)
- Mã HS 42022900: 01151129-0A0 [S0114402]/ Túi Xách bằng da hiệu TORY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151130-0A0 [S0114403]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151131-0A0 [S0114403]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151132-0A0 [S0114403]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151155-0A0 [S0114623]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151155-AA0 [S0114921]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151155-BA0 [S0116484]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151158-0A0 [S0114391]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151173-0A0 [S0115037]/ Túi Xách bằng da hiệu DKNY (xk)
- Mã HS 42022900: 01151174-0A0 [S0114494]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151186-0A0 [S0114624]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151186-AA0 [S0114626]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151186-CA0 [S0116173]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151187-0A0 [S0114627]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151191-0A0 [S0114179]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151211-0A0 [S0114484]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 01151212-0A0 [S0114471]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 076-0119-06/ / Phonak PilotOne Leather Case black (xk)
- Mã HS 42022900: 101BFZL/ Túi xách/ FRONT CONTAINER ZIP LIGHT (xk)
- Mã HS 42022900: 101BPP2/ Túi xách/ PIPACK 2 (xk)
- Mã HS 42022900: 10S20DEBAG001/ Túi làm từ vải bò denim, có tỷ trọng 100% COTTON (nk)
- Mã HS 42022900: 19A05BK/ TÚI XÁCH STYLE#ODBT19A05BK, CHẤT LIỆU POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.6144$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 203019P049 [VM0031035]/ Túi xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 2030P0073L [VM0031034]/ Túi xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 2030X0823J [VM0031036]/ TÚI XÁCH BẰNG DA hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 20C220F135 [VM0031041]/ Túi xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 20C220F136 [VM0031042]/ Túi xách bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 20C220X137 [VM0032687]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu ALEXANDER WANG (xk)
- Mã HS 42022900: 20DM064/ Túi các lọai PO# 0081-3240208-0581 (dùng đựng tài liệu, đồ dùng học sinh.. chất liệu vải poly và nylon) (xk)
- Mã HS 42022900: 231/ TÚI XÁCH STYLE #231, CHẤT LIỆU 100% POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.5954$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 231LRG/ TÚI XÁCH STYLE #231LRG, CHẤT LIỆU 100% POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8962$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 232/ TÚI XÁCH STYLE #232, CHẤT LIỆU POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.0204$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2339.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2339 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG:11.533$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 240845/WXB-AMAYI Túi xách nữ 70% POLYPROPYLENE, 30% COTTON Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 241933/WXB-AGNETI Túi xách nữ 70% POLYPROPYLENE, 30% COTTON Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 2432.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2432 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.786$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9038$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 2434-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2434 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9532$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-N/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8094$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 2437-P/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8018$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 24B03SNAT Túi xách nữ 100% Paper hiệu Topshop mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 2724.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2724 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1438$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2724.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2724 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.703$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2725-N/ 'TÚI XÁCH CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2725 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.444$/PCE, MÀU: U031) (xk)
- Mã HS 42022900: 2725-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2725 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0146$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2728/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2728 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.3244$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2764.POLY/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2764 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.5036$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2780.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2780 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.6758$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 2780.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#2780 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.9424$/PCE, MÀU: F653) (xk)
- Mã HS 42022900: 30F8GXIL1T [VM0028533]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30F9GWHL3T [VM0028534]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S0GW2L9Y [VM0029095] / TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S0SW2L9Y [VM0029025]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S9GM9S2L [VM0029106]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S9GM9S2T [VM0029108]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30S9SM9S2T [VM0029109]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30T0GU3L6T [VM0029097]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30T0GW2L1B [VM0029119]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30T0GW2L1T [VM0029094]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30T0GW2L3B [VM0029119]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 30T0GWHL3L [VM0028535]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 32T0GT9C2L [VM0029666]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.0406$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3352.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3352 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8012$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 3354.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3354 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.807$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3354.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3354 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.703$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.9666$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3356.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3356 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.9456$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3392.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3392 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.71$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3396.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3396 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.4574$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3420.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3420 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.9628$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3448.TPU/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU NHỰA DẺO TRONG SUỐT STYLE#3448 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.565$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3449.TPU/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU NHỰA DẺO TPU STYLE#3449 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.2306$/PCE, MÀU: F672) (xk)
- Mã HS 42022900: 3450.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3450 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.7804$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3451-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3451 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8734$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3452.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3452 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2072$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3453.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3453 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1856$/PCE, MÀU: F678) (xk)
- Mã HS 42022900: 3454-P.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3454 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.4554$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3455/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3455 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.5162$/PCE, MÀU: F722) (xk)
- Mã HS 42022900: 3456.POLY/ VÍ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3456 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.1134$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3456.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3456 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0488$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3457.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3457 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.121$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3458.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3458 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.3756$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3460.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3460 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.634$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3461.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3461 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.4782$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3462.POLY/ VÍ BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3462 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.375$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3462.POLY/ VÍ CẦM TAY BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3462 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.154$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3464.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3464 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0488$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 3464-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3464 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2604$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3466.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3466 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8278$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3466-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3466 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8012$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 3467.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3467 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.6304$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3471.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3471 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.225$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3478/ ''TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU NHỰA DẺO TPU STYLE#3478 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.667$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3479.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3479 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2376$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3480.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#3480 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.8202$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3481.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3481 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.142$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3489.POLY/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3489 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3978$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3491.TPU/ 'TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU NHỰA DẺO TPU STYLE#3491 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.3682$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3501.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3501 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.501$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3505.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3505 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.4644$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3511.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 13.9004$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3514.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3514 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3554$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3514-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3514 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2756$/PCE, MÀU: F780) (xk)
- Mã HS 42022900: 3515.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3515 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.2344$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3515-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3515 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.1736$/PCE, MÀU: F780) (xk)
- Mã HS 42022900: 3516.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3516 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.945$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3517.POLY/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3517 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.6936$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3517.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3517 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.6936$/PCE, MÀU: F754, F705) (xk)
- Mã HS 42022900: 3517-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3517 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.5834$/PCE, MÀU: F780) (xk)
- Mã HS 42022900: 3518.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3518 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.4784$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3518-6/ Túi xách đựng quần áo chống bụi 3518 (1 bộ 2 cái)(12*16*8"),bằng tấm plastic, nhãn hiệu: RICHARDS (xk)
- Mã HS 42022900: 3518-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3518 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.1706$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3520.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0754$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3520-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.045$/PCE, MÀU: F780) (xk)
- Mã HS 42022900: 3521.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3521 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.135$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3521-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3521 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.0058$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 3529-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3529 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.6822$/PCE, MÀU: F681) (xk)
- Mã HS 42022900: 3531.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3531 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.976$/PCE, MÀU: F705, F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3531-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3531 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.862$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 3532-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3532 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2566$/PCE, MÀU: F771) (xk)
- Mã HS 42022900: 3533-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3533 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.8982$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3537.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3537 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.0134$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3547.POLY/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3547 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.5474$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3553.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#3553 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 20.5694$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3561.POLY/ TÚI BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3561 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.1382$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42022900: 3561-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3561 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.0584$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3590/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3590 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 12.749$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3592/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3592 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 9.139$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3595/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3595 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 10.4994$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 3621-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3621 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.1698$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 38T0CWYT3L [VM0028694]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 38T0CWYT3L [VM0030342]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Michael Kors (xk)
- Mã HS 42022900: 4266-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#4266 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.6644$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4298.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4298 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.292$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4311.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4311 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.42$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-N.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%NYLON STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.2934$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 4318-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4318 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.6062$/PCE, MÀU: F659) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.1636$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 4319.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU POLYESTER STYLE#4319 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.5556$/PCE, MÀU: F659) (xk)
- Mã HS 42022900: 4346.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#4346 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.3516$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4350.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4350 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 7.1516$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-N.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.413$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 4360-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#4360 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.5384$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 4514000703 Túi xách thời trang nữ Handbag: Bag SHEEPSKIN; Lining in POLYESTER. MAX&CO mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 4514020703 Túi xách thời trang nữ Handbag: Bag 100 % COTTON; Lining in COTTON; With details in SHEEPSKIN. MAX&CO mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 54654 (VM0032592)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 5511070406 Túi xách thời trang nữ Handbag: Handbag in 100 % POLYESTER; Lining in POLYESTER. MAX WEEKEND, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 556258-HZT0E-5569: Túi xách, chất liệu POLYAMIDE, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 56757 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 56824 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 58440 [VM0032012-0A0] / TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 58440 [VM0032015]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 58465 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 58465 (VM0032606)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 58465 [VM0030568]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO010K11CT0-2/ Túi đeo bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Women's Cross Body Carry All) (don gia GC 2.68 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO010K15A0-3/ Túi xách bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Women's Essentials Tote) (don gia GC 2.14 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO010K9A0-2/ Túi đeo bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Legacy Cross Body Gear Organizer) (don gia GC 1.45 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO010K9C0-2/ Túi đeo bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Legacy Cross Body Gear Organizer) (don gia GC 1.82 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO010K9T0-2/ Túi đeo bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Legacy Cross Body Gear Organizer) (don gia GC 1.45 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO030K11A0/ Túi thắt lưng bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Carhartt Waist Pack) (don gia GC 1.91 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO040-1K05A0-2/ Túi xách bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Legacy Travel Kit) (don gia GC 1.09 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 5HO040-1K05T0-2/ Túi xách bằng vải Polyester nhãn hiệu CARHARTT (Legacy Travel Kit) (don gia GC 1.09 USD/Pce) (xk)
- Mã HS 42022900: 60227 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 60227 (VM0032606)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 60227 (VM0032608)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 60227 [VM0031472]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 60227 [VM0032607]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 60227 [VM0032609]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61/ Miếng đáp trang trí 30mm (nk)
- Mã HS 42022900: 61385 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61450 [VM0032012-0A0] / TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61674 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61674 (VM0032606)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61674 [VM0031472] / TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 61995 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 63982 [VM0032015]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64188 [VM0032012-0A0] / TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64454 (VM0032582)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64456 (VM0032582)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64458 (VM0032582)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64460 (VM0032582)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64963 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64963 (VM0032608)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64963 [VM0028601]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 64963 [VM0030568]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 65045 [VM0028634]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 6505.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6505 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3446$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6505-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#6505 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.3522$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.026$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 6511-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6511 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0336$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 67/ Túi xách đựng giày- SHOE BAG: YL 210D RIP STOP SOCCER BOOTBAG (1618 PCE) (nk)
- Mã HS 42022900: 6701-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8664$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 6701-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#6701 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8398$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 67-200608/ Túi Vải lưới nhựa PVC TARPAULIN khổ: 1.5 m, AMAZON BAG AMAZON-PL5543, Color: Blue, Size: (400 x360 x200) mm, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: 67318 [VM0032649]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 67318 [VM0032650]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 67332 [VM0032649]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 68-200610/ Túi màng PVC trong 0.15mm X 1,6 m DOCUMENT POUCH LARGE VG-DPL, Size: (47.5*35.5)cm, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: 69-200622/ Túi Vải PVC Tarpaulin 200D*300D 18*12 400G kháng khuẩn, khổ: 1.5 m, AMAZON BAG AMAZON-PL5543, Color: Blue, Size: (400 x360 x200) mm, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: 7002/ TÚI XÁCH STYLE#MD7002,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.558$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7003/ TÚI XÁCH STYLE#MD7003,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.387$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7007/ TÚI XÁCH STYLE#MD7007, CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.292$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7008/ TÚI XÁCH STYLE#MD7008,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.216$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7011/ TÚI XÁCH STYLE#MD7011,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.532$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.045$/PCE, MÀU: F681) (xk)
- Mã HS 42022900: 7105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0146$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7121.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7121 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.5504$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 7121-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7121 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.8398$/PCE, MÀU: F424) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.007$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 7158.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7158 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.0108$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7184.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7184 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.2136$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 71909 [VM0028634]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 7315-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7315 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.9424$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 73338 (VM0032582)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73561 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73561 (VM0032606)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73576 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73576 (VM0035652)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73614 (VM0032538-0A0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73614 (VM0032538-AA0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73619 (VM0032540)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73623 (VM0032578)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73625 (VM0032578)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 73881 (VM0032604)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74101 [VM0031947] / TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74101 [VM0031947]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74230 [VM0032650]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74622 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74650 (VM0032599)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74651 (VM0032654-0A0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74651 (VM0032654-AA0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74651 (VM0032654-BA0)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 74656 (VM0032659)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 7470.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7470 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.5992$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7507.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.9842$/PCE, MÀU: F659 (xk)
- Mã HS 42022900: 7507-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7507 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 6.4828$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7519.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.0932$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7519.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7519 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2148$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 5.2592$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 7520-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7520 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2008$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 75241 [VM0028634]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75382 (VM0032016)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75382 [VM0032013]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75383 (VM0032016)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75386 (VM0032016)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75388 [VM0032012-0A0]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75388 [VM0032012-0S0]/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 75446 (VM0032611)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 7562.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#7562 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.185$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42022900: 7562.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#7562 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.28$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 78367 (VM0032396)/ TÚI XÁCH bằng da hiệu Tory burch (xk)
- Mã HS 42022900: 8003/ TÚI XÁCH STYLE#MD8003,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.627$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8004/ TÚI XÁCH STYLE#MD8004,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.14$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8005/ TÚI XÁCH STYLE#MD8005,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.166$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8009-B6/ TÚI XÁCH STYLE#MD8009-B6,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.4408$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8010/ TÚI XÁCH STYLE#MD8010,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.4104$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8011/ TÚI XÁCH STYLE#MD8011,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.3724$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8012/ TÚI XÁCH STYLE#MD8012,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.38$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8025/ TÚI LƯỚI STYLE#MD8025,CHẤT LIỆU 100%POLY (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.703$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8026/ TÚI LƯỚI STYLE#MD8026,CHẤT LIỆU 100%POLY (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.551$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8056.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#8056 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2224$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8056.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8056 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.2832$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8105.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100%POLYESTER STYLE#8105 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 4.5334$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8280-N.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#8280 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.4858$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8280-P/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8280 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2274$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8314.NYLON/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#8314 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.5454$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8314.POLY/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#8314 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 2.7398$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 8-40-032-02/ Bìa A4- CARD CASE A4 (nk)
- Mã HS 42022900: 9011-A4/ TÚI XÁCH STYLE#MD9011-A4,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.7676$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 9012-A5/ TÚI XÁCH STYLE#MD9012-A5,CHẤT LIỆU 100%NYLON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.513$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 91BC18/ Túi xách/ COMPRESSBAG (xk)
- Mã HS 42022900: 91BPI4/ Túi xách/ POD IMPRESS 4 (xk)
- Mã HS 42022900: 91BSI4/ Túi xách/ SPEEDBAG IMPRESS 4 (xk)
- Mã HS 42022900: 92BFAS/ Túi xách/ FASTPACK (xk)
- Mã HS 42022900: 92BLP3/ Ba lô/ LIGHTPACK 3 (xk)
- Mã HS 42022900: 952347/37WM/ Ví nữ cầm tay có mặt ngoài bằng giả da nhãn hiệu MUNDI hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: 9811-N/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#9811 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 3.9596$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: 995998/08WM/ Ví nữ cầm tay có mặt ngoài bằng giả da nhãn hiệu MUNDI hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: ACCESS 40- LF20/ Balo đeo vai mẫu 40, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ACCESS 40 W- LF20/ Balo đeo vai mẫu 40, hàng sản xuất Việt Nam mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ACE048/ Túi Roxy- RBG204372 (xk)
- Mã HS 42022900: ACE049/ Túi Roxy- RBG204374 (xk)
- Mã HS 42022900: ACE051/ Túi- WEBBPSP SIDE POUCH (xk)
- Mã HS 42022900: ACE052/ Túi- WEBBPBC BAT CASE (xk)
- Mã HS 42022900: ACE053/ Túi- WEBBPMP MULTI POUCH (xk)
- Mã HS 42022900: ACTIVE 18 BLUE/ Balo đeo vai mẫu 18, hàng sản xuất Việt Nam mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ACTIVE 18 RED/ Balo đeo vai mẫu 18, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ACTIVE 24 BLUE BLACK/ Balo đeo vai mẫu 24, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ACTIVE 24 BRONZE/ Balo đeo vai mẫu 24, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ALPIC 20 CHINE- LF20/ Balo đeo vai mẫu 20, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: ALPIC 20 NOIR- LF20/ Balo đeo vai mẫu 20, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3253001/ Túi đựng đồ dùng AYO3253001, 1 bộ 3 cái (36.8cm x 24cm x9.5cm/36cm x 26cm/14cm x 19cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3254001/ Túi đựng đồ dùng AYO3254001 (42cm x 29cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3254002/ Túi đựng đồ dùng AYO3254002 (42cm x 29cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3254003/ Túi đựng đồ dùng AYO3254003 (42cm x 29cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3255001/ Túi xách đựng đồ dùng AYO3255001 (43cm x 20cm x 35cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3255002/ Túi xách đựng đồ dùng AYO3255002 (43cm x 20cm x 35cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3255003/ Túi xách đựng đồ dùng AYO3255003 (43cm x 20cm x 35cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3256002/ Túi đeo vai đựng đồ dùng AYO3256002 (36cm x 48cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: AYO3256003/ Túi đeo vai đựng đồ dùng AYO3256003 (36cm x 48cm), bằng vải, nhãn hiệu ABOUT YOU (xk)
- Mã HS 42022900: B24-0007/ Túi xách vải KT 45*39cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ (B67996347). CÓ LOGO MERCEDES-BENZ (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ (KÈM 1 BƯU THIẾP) HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô bằng chất liệu giả da, mã M43186, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô bằng nhiều chất liệu (COTTON&POLYESTER&POLYURETHANE), mã 495563G02CX8675, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô bằng vải kết hợp nhựa tổng hợp; kích thước đường chéo (15-55)cm+/-10cm.Hiệu: TULEQI.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ CHO TRẺ EM, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ CLASSIC BACKPACK- CHARCOAL, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ DUFFLE BAG MAN MADE FABRIC PLAYERS 20 INCH SPINNER BLK/RD, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô dùng cho Laptop, Dell Pro Backpack 15- PO1520P, 100% Polyester, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ ĐỰNG MÁY ẢNH PRVKE- ORIGINAL CUBE PHOTOGRAPHY BUNDLE, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô đựng máy tính xách tay bằng simili Kit- Dell Pro Backpack 15''. Hiệu Dell, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô đựng máy vi tính Lenovo mới 100% CASE_BO 15.6 Backpack B510-ROW, P.N: GX40Q75214, CO form E số: E207798860431541 (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô giả da COMP90%CANVASCOMP10%CALF LEATHER, mã M44870, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô giả da, COMP CANVAS/ LEATHER TRIM, mã M41457, hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng, sửa chữa theo đk bảo hành trên HĐNK Sin/Hanoi: 130553 ngày 28/11/2016, mục hàng số 41 của TKNK101153058160/ FR (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ HIỆU BLACK EMBER, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ HIỆU SOPHOS, DÒNG: TIMBUKD DIVISION, MỚI 100%, HÀNG QUẢ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô HP 17.3 Business Backpack (43017917) _2SC67AA (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ KHÔNG CÓ THƯƠNG HIỆU, CHẤT LIỆU: VẢI BỐ, KÍCH THƯỚC: 37X38X31 CM, HÀNG CÁ NHÂN MỚI 100 % (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ MẪU (BOBBY ORIGINAL ANTI-THEFT BACKPACK) (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô máy tính HP Essential Backpack (SFHPI20-0568) _H1D24AA (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ SHOOPEN X PEANUTS- SNOOPY MESH BACKPACK, MỚI 100% SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô từ nhiều chất liệu (60%CALF LEATHER, 30%COW LEATHER, 10%NYLON), mã M44727, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô vải da tổng hợp hiệu Victoria's Secret SP20, kích thước 22*30cm, có 1 ngăn chứa đồ, dây kéo khóa, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô vi tính Dell Kit- Dell Premier Slim Backpack 15 ? PE1520PS ? Fits most laptops up to 15", SnP, (21362715.2). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô-da-MONTBLANC:MB SAR SARTORIAL LARGN FLIGHT BAG-REF:116752-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Balo bằng da, màu nâu.Nhãn hiệu: Pull&bear. Hàng mẫu,mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Balo bằng vải giả da, kích thước 45x30cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BALO CÓ DÂY ĐEO, CHẤT LIỆU: VẢI POLYESTER KHÔNG DỆT- GRT719G. NHÃN HIỆU: GIVI. HÀNG MỚI: 100%. MODEL: GRT719G (xk)
- Mã HS 42022900: Balô đựng máy tính xách tay bằng simili Lenovo Legion 15-inch Armored Backpack. Hiệu Lenovo, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BALO EM BE-ĐỒ DÙNG CHO BÉ (nk)
- Mã HS 42022900: Balo nam, hiệu Adidas, mã 9340831 (nk)
- Mã HS 42022900: Balo vải dùng trong quảng cáo điện thoại di động hiệu realme, 100% dacron, 6*19*30 cm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022900: Balo, chất liệu bằng vải polyester, NCC: TAR Ideal Concepts, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Balô-Da bo-MONTBLANC:MB SAR SARTORIAL LARGN FLIGHT BAG-REF:116752-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Bao da cho máy nghe nhạc SA700 Leather Case. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Bao đựng laptop bằng da cao su tổng hợp, hàng không nhãn hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Bao đựng máy tính bảng Ipad 10.2"/10.5" GOLD Hiệu Tucano- IPD102MT-GL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BAO LÔ DÂY RÚT BẰNG VẢI (nk)
- Mã HS 42022900: BB22883/ Túi xách bằng vải polyester, không nhãn hiệu, cỡ 32*37*17cm (xk)
- Mã HS 42022900: BINH SUA EM BÉ-ĐỒ DÙNG CHO BÉ (nk)
- Mã HS 42022900: Book seat Bag/ Túi vải (100%polyester) (xk)
- Mã HS 42022900: Bung bung túi đựng dù- linh kiện dù lượn thể thao (xk)
- Mã HS 42022900: Cặp dùng đựng laptop, hiệu Mission Workshop, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: cặp táp-Da bo-MONTBLANC:MB SAR DCASE SLIM INDI BRIEFCASE-REF:118690-Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: CHILL 28- CHINE/ Balo đeo vai mẫu 28, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: CHILL 28- NOIR/ Balo đeo vai mẫu 28, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 42022900: CRW HIKOSHI-2 05.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã CRW HIKOSHI, KT: 950x900mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu: 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: CRW HIKOSHI-2 18.06.20/ Túi vải PP không dệt màu xanh mã CRW HIKOSHI, KT: 950x900mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu: 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: CRW KYNOSHITA S-2 15.06.20/ Túi vải PP không dệt màu trắng mã CRW KYNOSHITA S, KT: 450x330mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: CRW-KUMAMOTA GAKUIN-2 22.06.20/ Túi vải PP không dệt màu Xanh mã CRW-KUMAMOTA GAKUIN, KT: Size: 400x300mm mới 100%, mã HS nước nhập khẩu 630790 (xk)
- Mã HS 42022900: CX62000/ Dây đeo máy camera (xk)
- Mã HS 42022900: CX77500/ Dây đeo máy camera (xk)
- Mã HS 42022900: CX79160/ Dây đeo máy camera (xk)
- Mã HS 42022900: CX88100/ Dây đeo máy camera (xk)
- Mã HS 42022900: Dây đeo bao đựng laptop bằng da cao su tổng hợp, hàng không nhãn hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 42022900: Dép sandal nữ chất liệu da PU, hiệu: Aerosoles, model: B081BR698B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Đồ dùng gia đình và hành lý cá nhân đang sử dụng: Vali, Túi xách (3 chiếc/ bộ) (xk)
- Mã HS 42022900: EC005/ TÚI XÁCH STYLE#EC005,CHẤT LIỆU 100%POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.94$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: EC005S/ TÚI XÁCH STYLE#EC005S,CHẤT LIỆU 100%POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.25$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: EC021/ TÚI XÁCH STYLE#EC021, CHẤT LIỆU 100% COTTON (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.99$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: EC045/ TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% COTTON STYLE#EC045 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 0.80$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: EC060/ TÚI XÁCH STYLE#EC060,CHẤT LIỆU 100%POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.482$/PCE) (xk)
- Mã HS 42022900: EMPC521119/ Túi đựng văn phòng phẩm bằng-100% EVA Fabric,nhãn hiệu Easymate;KT:H110xL190xD45mm (xk)
- Mã HS 42022900: FJT SHOULDER BELT/ Dây đeo máy camera (xk)
- Mã HS 42022900: FO005/ TÚI FOS900237 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: FO006/ TÚI FOS900239 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42022900: GIỎ XÁCH (xk)
- Mã HS 42022900: GM002643801147951-0A0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002643901147951-0A0-673/ TÚI XÁCH TAY PVC NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644001145473-EA0-673/ TÚI XÁCH TAY PVC NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644101145473-EA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644201144894-AA0-673/ TÚI XÁCH TAY POLY NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644301144894-AA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644401144791-DA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644501144791-DA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644701147952-0O0-460/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002644901147953-0O0-460/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002645101147957-0O0-460/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002648901147897-FA0-157/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649101147896-FA0-157/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649501147594-AA0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649601147595-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002649701147595-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002658101148872-0A0-563/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002658201148872-0A0-563/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002658301148873-0A0-563/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002658401148873-0A0-563/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002659701148455-AO0-307/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002665601147680-BA0-563/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002754401145838-0A1-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002754501145356-0A1-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804501148490-BE0-129/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804601149313-0E0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804701149313-0G0-039/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804801148782-0I0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804901148516-DE0-105/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002804901148782-AE0-284/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819101142925-0P0-644/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819201144957-0A0-644/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819301142848-0P0-644/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819401142852-0P0-644/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819701148046-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819801148044-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002819901147031-BW0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820001146128-BW0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820101146123-BW0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820201148318-0A0-290/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820301148317-0A0-290/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820401147681-0A0-290/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820501148358-0A0-434/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002820701148539-FA0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002821501146128-FA0-141/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM002861601136784-EA0-001/ Túi xách tay da bò(35*8*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002861701136784-EB0-406/ Túi xách tay da bò(30*6*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002864901129366-QA0-333/ Túi xách tay da bò(30*7*21)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002865001129366-QB0-487/ Túi xách tay da bò(35*8*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002866201129366-QA0-001/ Túi xách tay da bò(30*7*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002866301129366-QB0-487/ Túi xách tay da bò(30*7*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002866801144099-LA0-378/ Túi xách tay da bò(28*6*30)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002869601141831-0A0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002872701145336-AA0-001/ Túi xách tay da bò(29*10*29)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002873701145336-AA0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146478-0A0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878701146479-0A0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002878901146474-0A0-001/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879301146474-0A0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879401146474-0B0-081/ Túi xách tay da bò(30*6*24)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879601146474-0A0-001/ Túi xách tay da bò(35*7*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002879701146474-0B0-081/ Túi xách tay da bò(35*7*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002910101142571-BA0-306/ Túi xách tay da bò(27*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002910501142571-CB0-001/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002911601133657-0A0-001/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002911701144576-CA0-001/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002911801144576-CB0-001/ Túi xách tay da bò(25*5*26)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002946501145136-PG0-085/ Túi xách tay da bò(35*8*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002947401145136-PG0-085/ Túi xách tay da bò(23*5*30)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002966501145208-0A0-001/ Túi xách tay da bò(27*6*32)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002970601129266-FM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002970601134037-AM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002970701129266-FI0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002970701134037-AE0-155/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002970801146581-BM0-964/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971001134037-AE0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971101137245-BE0-040/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971201148535-AI0-547/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971501148278-AI0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971501148490-BI0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971501148541-0I0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971501148543-0I0-211/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971601139133-0E0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002971601148490-BE1-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972001141029-AE0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972001147857-0M0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972201148398-0E0-129/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002972801148589-AU0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973201148171-0M0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973201148516-BM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973301148516-CS0-317/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973401148177-AE0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973401148286-AE0-038/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002973501148782-0E0-689/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974101139130-0E0-689/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974401146582-DI0-832/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974501142661-JE0-105/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974501148171-BE0-105/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974601146582-DE1-750/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974601148542-CE0-750/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974801143794-GE1-750/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002974901148532-0E0-750/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975101148542-EI0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975401139560-JI0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975601148278-0S0-317/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975701146582-FE0-689/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975801146582-FE0-538/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975801148589-CE0-538/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002975901143794-YE0-689/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976001143794-YE0-538/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976101148532-DE0-538/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976201143274-LM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976201148177-BM0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976301148278-BE0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976301148490-0E0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976401148752-0E0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976501148202-0E0-217/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976601148339-0M0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002976701148202-AI0-004/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 40*17*34 (xk)
- Mã HS 42022900: GM002981401144882-0A0-182/ Túi xách tay da bò(30*6*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM002985401145207-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003022001142925-NA0-106/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003027201142848-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003027301142852-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM003028201144358-TA0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139124-0A0-17868/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139125-0A0-12292/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401139126-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401140859-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401144667-0A0-35268/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036401145807-0A0-12292/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036501144542-CA0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036501144543-GA0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036601146589-0A0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036701149434-0A0-12184/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036701149435-0A0-12184/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036701149618-0A0-12184/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036801146592-NA0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036901143154-DA0-19357/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036901146657-0A0-19357/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 36*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003036901148091-0A0-19357/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003037001146589-GA0-19357/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 40*17*34 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003039001145453-AA0-14924/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003039101144294-0A0-19369/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU POLO 34*15*28 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003041401201583-AD0-23562/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003041401201583-BC0-23886/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 22*4*20 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003045701201138-AD0-12617/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003045701201138-EH0-23300/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003045701201138-LD0-23572/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 32*6*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003046101400757-BD0-23437/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003051801400344-DF0-39701/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU COACH 25*5*24 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003055901142848-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 (xk)
- Mã HS 42022900: GM003056001142852-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084001144959-YA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084101144959-YA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084201144959-YA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084301145859-RA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084401145859-RA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084501145859-RA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084601148890-AA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084701148890-AA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003084801148890-AA0-974/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003089001148442-0A0-610/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003095201148455-GA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003095501148468-AA0-129/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003095801148529-GA0-673/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003096701148529-FA0-108/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003097001148468-0A0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003100801133657-0A0-001/ Túi xách tay da bò(35*8*25)#Nhãn hiệu:MICHAEL KORS (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102001149335-CE0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102101148832-DG0-025/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102201149335-DG0-025/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 34*15*28HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102301149323-CE0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102401149323-DM0-948/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102501149321-AG0-025/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003102501149323-BG0-025/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU REBECCA 36*15*30HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003145901142852-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 30*12*25 (xk)
- Mã HS 42022900: GM003146001142925-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 33*15*30 (xk)
- Mã HS 42022900: GM003146101142848-0P0-001/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU KATE SPADE 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003147901147126-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003147901147708-0E0-12037/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003147901148307-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003148001142669-BD0-12184/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003148001145485-AD1-12184/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003148001147113-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003148001147114-0B0-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152101147731-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152201146320-0D0-30096/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152301137804-BB0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152301138351-AB0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152301138351-CB0-14386/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152401147214-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152401147871-0B0-12207/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152401147871-AB0-28724/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147219-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147220-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147221-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147222-0B1-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147223-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501147224-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152501148429-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152601147210-0B0-32263/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 25*10*22 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152601147211-0B0-32263/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152601147212-0B0-13093/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152701148375-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152701148376-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152701148377-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152801147533-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42022900: GM003152801147536-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 33*15*30 HÀNG MỚI 100% (xk)
- - Mã HS 42022900: GM003152801148006-0B0-10002/ TÚI XÁCH TAY DA BÒ NHÃN HIỆU OROTON 30*12*25 HÀNG MỚI 100% (xk)