Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 40169911: 81738-A9100: Su đệm giảm chấn cốp sau trên, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-D4000: Miếng chèn cửa bằng cao su-D4000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81739-A9100: Su đệm giảm chấn cốp sau dưới, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81746-3N000: Su nhận lỗ cốp sau chống nước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81746-A9000: Nút nhận lỗ trên ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 8200115-01- Cao su giảm chấn cửa, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 821101R0004X:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-1Y000: Ron viền khung body cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-2P000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 821102W000RYN:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12/SAN13/SAN15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-A9000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-D4000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110H6000:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82110H7000: Ron viền khung body cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-M6000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 821201R0004X:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-1Y000: Ron cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 821202B001:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-2P000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 821202S000:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-A9000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-D4000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120H6000:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82120H7000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-M6000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120S1000:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 821301R000:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-1Y000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 821302V000:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-A9000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130D3000:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15/TUC16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-D4000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130H7000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-M6000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130S1000:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-1Y000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-A9000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140D3000:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-D4000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140H7000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-M6000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 8219128010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-28010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-28010: Su nhận giới hạn giảm chấn cửa trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-38010: Su nhận giới hạn giảm chấn ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-A9000: Su đệm khung trượt cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-D4000: Nút nhận đệm cửa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82192-A9000: Su đệm khung trượt cửa sau bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82193-A9000: Su đệm giới hạn cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 8220027-G01- Cao su chống va đập, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-1Y000: Ron cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-4E000: Lông nheo cửa bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-A9000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-D4000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210H7000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-M6000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-M6010: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-1Y000: Lông mi ngoài cửa bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-4E000: Lông nheo cửa bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-A9000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-D4000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220H7000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-M6000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-M6010: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-1Y000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-2P000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-A9000: Lông mi trong bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-D4000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231H7000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-M6000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-1Y000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-2P000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-A9000: Ron cửa bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-D4000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241H7000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-M6000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82393-M6000: Tấm chống ồn bên trong cửa trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82394-M6000: Tấm chống ồn bên trong cửa trước, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82530-M6000: Roan chạy kính cửa trước, trái bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82540-M6000: Roan chạy kính cửa trước, phải bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 827745P000: Gioăng ốp cạnh đầu xe phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai Mighty QTc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 827755P000: Gioăng ốp cạnh đầu xe trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai Mighty QTc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82850-M6000: Roan viền cửa trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82850-M6010: Roan viền cửa trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82850S1000:Nẹp trên mi cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82860-M6000: Roan viền cửa trước, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82860-M6010: Roan viền cửa trước, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-1Y000: Ron viền khung body cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 831102B001:Gioăng cánh cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN/SAN10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 831104H000:Gioăng cánh cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-A9000: Ron viền khung cửa xương sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-D4000: Ron viền khung xương cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110F20004X: Gioăng cánh cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83110H7000: Ron viền khung body cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-M6000: Ron viền khung xương cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110S1000:Gioăng cánh cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 831201R2004X: Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC11/ACC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-1Y000: Ron viền khung body cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 831202S000:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 831202V000:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 831202W000RYN:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12/SAN14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83120A0000:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai CRE16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-A9000: Ron viền khung cửa xương sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-D4000: Ron su cửa sau phía trên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120H7000: Ron viền khung body cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-M6000: Ron viền khung xương cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120S1000:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 831214A100:Gioăng cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-1Y000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-A9100: Ron cốp sau trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-D4000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130H7000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-M6000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83135-D4000: Nẹp kính cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-1Y000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 831402V000: Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-A9100: Ron cốp sau phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140D3000:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-D4000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140H7000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-M6000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83145-D4000: Nẹp kính cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83150-A9000: Ron cửa sau phía trên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83150-D4000: Ron cửa sau phía trên tráibằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83160-A9000: Ron cửa sau phía trên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83160-D4000: Ron cửa sau phía trên phảibằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83175-A9100: Ron cửa lớn sau trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83185-A9100: Ron cửa lớn sau phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-1Y000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-2P000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-A9000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-D4000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210H7000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-M6000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-M6010: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-1Y000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-2P000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-A9000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-D4000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220H7000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-M6000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-M6010: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-1Y000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-2P000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-A9000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-D4000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231H7000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-M6000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83234-A9000: Miếng chặn phía trên khung cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-1Y000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-2P000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-A9000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-D4000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241H7000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-M6000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83243-A9000: Miếng chặn phía dưới cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83244-A9000: Miếng chặn phía dưới khung cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83530-M6000: Roan chạy kính cửa sau, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83540-M6000: Roan chạy kính cửa sau, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 8410103-H01- Cao su chống va đập, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8410110-Y01- Gioăng cao su, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84114-A9000: Tấm chống ồn sàn sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84114-F2000: Tấm chống ồn sau mảng sàn giữa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84125-A9000: Tấm chống ồn mảng tôn dưới, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84132-25000: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84132-A9000: Tấm chống ồn mảng 1/4 bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84132-D4000: Tấm chống ồn mảng 1/4 phía trên, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84135-M6000: Tấm chống ồn sàn giữa phía trước,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 841361: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1D100: Nút nhận lỗ sàn giữa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1R160: Nút nhận sàn trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1R160: Su nhận giữa mảng sàn trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2B000: Nút nhận bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-A9000: Tấm chống ồn hông phía trong bên trên bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-A9500: Su đệm giới hạn ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84137-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn trước phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84140-2S000: Su nhận giữa mảng sàn trước, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 84140-3M000: Nút nhận sàn bằng cao su-3M000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84140-3R000: Su nhận chống nước mảng táp lô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-3R000: Nút nhận bằng cao su-29000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-A5000: Nút nhận module cửa trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 8414329000: Nút bịt (thân xe) bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ALL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8414329000:Nút bịt (thân xe) bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ALL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84143-3X000: Su nhận lườn dọc body, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 841433X000:Nút bịt thân xe bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Santafe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84143-A9000: Tấm dán chống ồn hông phía trong bên trên bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84146-3X000: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 8414734000: Nút bịt thân xe bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ALL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84151-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phía trước trái bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84157-4D010: Tấm chống ồn bên ngoài lam cửa sau phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84158-G5000: Tấm chống rung sàn giữa bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84159-A9000: Tấm chống ồn bên dưới mảng sàn giữa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84175-M6000: Tấm chống ồn sàn sau trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84184-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phía trước giữa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84226-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84523B1000:Đệm chặn hộc để đồ bảng táp-lô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEN/TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 845261Y000TRY:Đệm chặn hộc để đồ bảng táp-lô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84570-A9000: Nắp chụp ống nước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 84620-4EAA0: Chụp bụi cần thắng tay bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 84712-4E000: Ron su táp lô dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 8500012-01H- Cao su bảo vệ, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8501712-Y301- Cao su bửng thùng, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 85714-22000: Su nhận bắt vít sàn dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 85746-02000: Nút nhận sàn bằng cao su-02000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 85746-06000WK: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86130-A9000: Ron kính gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86130-D4000: Ron kính chắn gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86130-M6000: Ron kính chắn gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86131-1Y000: Ron kính gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86131-D4000: Nẹp dưới kiếng chắn gió bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86132-D4000: Nẹp viền bên phải kính chắn gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86135-4E010: Roan su kính chắn gió phía dưới dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 86140-4E010: Chụp ống nước sưởi bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 86357-A9000: Nút nhận cản trước phía trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86357-D4000: Nút nhận cản trước phía trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86430-1Y000: Ron ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 864302B000:Gioăng nắp ca-bô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN/SAN10/SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 86430H7000: Roan đệm capo bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86435D3000:Gioăng nắp ca-bô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 86437D3000:Gioăng nắp ca-bô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15/TUC16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 86450-1P000: Su đệm ở ca pô trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 864554H500: Gioăng nắp ca pô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H-1/GRAND STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 86590-3X000: Nút nhận ốp che dưới cầu sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 86848-22000: Nút nhận sàn sau bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86VB19L502CA- Gioăng đệm cao su (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 871252: Nút nhận bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87125-2E000: Nút nhận bằng cao su giữ vít lắp đèn kết hợp sau số 1, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87126-2E000: Nút nhận bằng cao su giữ vít lắp đèn kết hợp sau số 2, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87130-D4000: Ron kính chắn gió phía sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87131-D4000: Ron kính chắn gió phía sau ở trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87210-1Y000: Nẹp mui bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87210-D4000: Nẹp mui bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87220-1Y000: Nẹp mui bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87220-D4000: Nẹp mui bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87230H7000: Nẹp mui bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87293-A9100PCC: Nắp chụp kệ mui ở giữa bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 873131R200: Nẹp đèn biển số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 873211C001:Gioăng cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 873211R000:Gioăng cốp xe bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-1Y000: Ron viền cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 873214H000: Gioăng cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 873214H000:Gioăng cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-A9000: Ron viền cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-D4000: Ron cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87321H6000:Gioăng cốp xe bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87321H7000: Ron cốp sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 873712Q000:Nẹp trang trí trên biến số sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 873722Q000:Nẹp cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87372D3010:Nẹp ốp biển số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87382-D4000: Nẹp mui phía sau bằng cao su số 1, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87711D3000CA: Nẹp tai xe bên trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877122W000CA: Nẹp tai xe bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877122W000CA:Nẹp tai xe bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87712D2000:Nẹp cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai G90, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87712D3000CA: Nẹp tai xe bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87712D3000CA:Nẹp tai xe bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877212S000:Nẹp cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87721D3000CA:Nẹp cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87721S1300TRI: Nẹp cửa trước, trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87721S1300TRI:Nẹp cửa trước, trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87722D2000:Nẹp cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai G90, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87722D3000CA:Nẹp cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87722J9000:Nẹp cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87722S1000CA:Nẹp cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877312S000:Nẹp cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877312W000CA:Nẹp cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87731D3000CA:Nẹp cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87731J9000:Nẹp cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877322S000:Nẹp cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877322W000CA:Nẹp cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87742D3000CA: Nẹp vòm bánh xe sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87742D3000CA:Nẹp vòm bánh xe sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877512Q000: Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877512Q000:Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877512V500: Nẹp viền hông xe bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai VEL11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87751D3110SMS:Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87751F2500: Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87751J9550: Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87751S1000CA: Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877522W000CA: Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87752D3100RAG: Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87752D3110SMS:Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87752F2500: Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87752F2500:Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87752J9050:Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877663S000:Đệm cuối ốp bậc cửa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8C19B247A14AD- Gioăng khung cửa trượt bằng cao su (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8G9N5484BA- Gioăng đệm cao su thanh cân bằng; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8M5116C618AA- Gioăng đệm cao su chống va đập nắp ca bô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V4116C618AA- Gioăng đệm cao su chống va đập nắp ca bô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V4116C618BE- Đệm cao su dưới nắp cabô, linh kiện lắp ráp cho xe Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V4116C618BE- Gioăng đệm cao su chống va đập nắp ca bô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V4116C618CA- Gioăng đệm cao su chống va đập nắp ca bô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V513L575AB- Phớt cao su ngăn bụi thước lái; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V518125AB- Cao su đỡ két nước dưới; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V518B204BB- Cao su đệm chân két nước; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 90950T1025/ Miếng cao su, dùng trong sản xuất lắp ráp xe ô tô, hàng mới 100%. Xuất dòng hàng thứ 3 TKN: 10324896596/A12/01PR (xk)
- Mã HS 40169911: 90950T1027/ Miếng cao su, dùng trong sản xuất lắp ráp xe ô tô, hàng mới 100%. Xuất dòng hàng thứ 4 TKN: 10324896596/A12/01PR (xk)
- Mã HS 40169911: 91421-4E000: Chụp cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 92140D3100:Nắp đậy làm kín đèn pha bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15/SON14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 93742403- phớt pít tông phanh trước (dia:52) (cao su), dùng cho xe ô tô AVEO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 93802248- Bạc cao su thanh ổn định hệ thống treo trước dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 93803992- Su đệm nhíp lá phía sau dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 94535616-Cao su giảm chấn nắp nhiên liệu. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169911: 94535659- Nút ấn lỗ hở trên sàn xe (bằng cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94535659 (nk)
- Mã HS 40169911: 94535974- Nút bịt khoang động cơ bằng cao su. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94535974. (nk)
- Mã HS 40169911: 94541265- Nút bịt sàn xe (cao su lưu hóa). Mới 100%. Phụ tùng ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94541265 (nk)
- Mã HS 40169911: 94552525- Đệm gioăng trước xe (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94552525. (nk)
- Mã HS 40169911: 94580457- Nút cao su đệm lắp trên xương đầu xe. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94580457 (nk)
- Mã HS 40169911: 94803526/ Gioăng cửa (bằng cao su), số 5; (94803526); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 94834819/ Gioăng cửa (bằng cao su), số 6; (94834819); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 94BB8125BB- Đỡ két nước dưới bằng cao su (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 95167237- Cao su đệm giảm xóc trước, dùng cho xe ô tô FADIL. Nhà cung cấp: GM KOREA COMPANY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 95229299- Nút giảm chấn cửa hậu (cao su). Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95229299 (nk)
- Mã HS 40169911: 95292470- Nút cao su bịt tai xe. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95292470. (Mã 98491521- 0%) (nk)
- Mã HS 40169911: 95441491- Giảm chấn hộp găng tay bằng cao su. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169911: 95441496-Miếng đệm viền xung quanh tấm táp lô xe (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169911: 95975940- cao su đầu càng a (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 95BB9B929AA- Cao su đệm chân bầu lọc gió (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 95BB9B929AA- Gioăng đệm cao su đỡ bầu lọc gió; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest/ Transit/ Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 96087571/ Đệm cao su hạn chế hành trình nhíp sau; (96087571); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 96181318- Gioăng giàn cam (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 96240768- Cao su nhỏ giảm chấn cửa hậu. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 96240768 (nk)
- Mã HS 40169911: 96316633- Phớt chắn dầu bi moay ơ sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 96322618- Đệm cao su thanh cân bằng (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 96356048/ Đệm cao su ống xả sau; (96356048); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 96435599- Nở ấn ốp bậc cửa (bằng cao su).Mới 100%. Linh kiện dùng cho Fadil 5 chỗ (Mã 98491521- 0%) (nk)
- Mã HS 40169911: 96440309- Gioăng giàn cam (D) (cao su), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 96489856- Cao su láp trong, dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 96497159- Nút cao sụ đệm lắp trên capo. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 96497159 (nk)
- Mã HS 40169911: 96706139/ Gioăng cửa (bằng cao su), số 7; (96706139); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 96747854/ Chân máy sau bằng cao su; (96747854); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 96845649- Nút bịt thành xe dưới bằng cao su. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 96845649. (nk)
- Mã HS 40169911: 96WT7048A9A- Miếng đệm bằng cao su trên vỏ hộp số; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 97214083- Pát cao su treo cụm ống xả dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 97253358- Roan cao su làm kín bắn vít dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 97313-G4000: Su cố định ống sưởi, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 97342625- Roan cao su làm kín nắp dầu dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 97342967- Su nhận dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 97363-A9000: Nắp đậy ống sưởi phía sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 9769034310:Gioăng O bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA11/H1/i10/GEZ/SAN/SAN10/SAN13/i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 9769034330:Gioăng O bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA11/H1/i10/GEZ/SAN/SAN10/SAN13/i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 9769034350:Gioăng O bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN/GEZ/TUC/SON/VER/H1/i10/EON, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983511R000: Cao su gạt mưa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983511R000:Cao su gạt mưa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983512H000:Cao su gạt mưa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983512L010:Cao su gạt mưa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i30, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 98351B1000: Lưỡi cao su gạt mưa bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16/G80/G90, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 98351H6900:Cao su gạt mưa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983611C000:Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983611J000:Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i20, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983611R100:Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983612H000:Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983612S000: Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983613K000:Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983613X000: Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA11/i30_12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 98361B1000: Lưỡi cao su gạt mưa bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16/G80/G90, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 98361H6900:Cao su gạt mưa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 988511J000:Cao su gạt mưa sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i20, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 98893-24100: Nút nhận ống nước rửa kính bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: AA5Z9E583A- Gioăng đệm cao su của máy bơm dầu vào động cơ; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AB312L548AA- Bộ chắn bụi bằng cao su; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AB315415AC- Gioăng đệm cao su giảm xóc; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AB393C434BA- Gioăng đệm cao su trên trục cầu xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AB3Z26253A10B- Gioăng đệm cao su viền cửa xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AB3Z9276A- Gioăng đệm cao su nắp đậy thùng nhiên liệu; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD712:Nút bịt định vị ống thoát nước mưa cửa nóc bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD713:Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD714:Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD715:Gioăng nẹp trên ba đờ xốc trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD716:Miếng dán vào các lỗ bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD717:Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD718:Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD719:Gioăng cạnh cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD720:Gioăng cạnh cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD721:Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD722:Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD723:Gioăng cạnh cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD724:Gioăng cạnh cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD725:Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD726:Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD727:Gioăng thân xe cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD728:Gioăng thân xe cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD729:Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD730:Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD731:Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD732:Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD733:Gioăng cốp sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AGS0500028 B42A/ Nút chặn cao su (ags0500028 b42a) (nk)
- Mã HS 40169911: AL3Z7F401A- Gioăng biến mô bằng cao su; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Expedition; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AV615A262BA- Cao su treo ống xả; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AY1Z5A638A- Cao su giảm chấn; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Explorer; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BA728: Nắp chụp đầu trên giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA729: Nút bịt ống rửa kính bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA730: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA731: Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D5 (nk)
- Mã HS 40169911: BA732: Gioăng nẹp ốp trang trí bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA733: Gioăng nẹp ốp trang trí bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA735: Gioăng nẹp ốp trang trí bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA737: Nút bịt lỗ cửa sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA738: Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D11 (nk)
- Mã HS 40169911: BA739: Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D12 (nk)
- Mã HS 40169911: BA740: Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D13 (nk)
- Mã HS 40169911: BA741: Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA742: Gioăng cạnh cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA743: Gioăng cạnh cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA744: Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA745: Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA746: Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA747: Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA748: Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA749: Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA750: Gioăng cốp sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: Bạc cabin bằng cao su lưu hóa không xốp, có tác dụng giảm chấn cho cabin (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Bạc đỡ cần số (cao su lưu hóa), Part No: 335050K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bạc đỡ cần số bằng cao su, Part No: 3350535020, phụ tùng thay thế của xe ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bạc đỡ cần số, Part No: 335050K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BANT05001/ Màng chắn bằng vải nylon tráng phủ cao su, phụ kiện nút khóa cửa xe ô tô (xk)
- Mã HS 40169911: Bao đầu lõi cáp (cao su) AG20331RA dài 23mm, đường kính 24mm cho cáp điều khiển (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Bao tay nắm lái bằng cao su 274489 (xk)
- Mã HS 40169911: Bao tay nắm lái, bằng cao su 274491 (xk)
- Mã HS 40169911: Bát bèo giảm sóc sau bằng cao su lưu hóa (55310S1150), phụ tùng xe Hyundai SAN18/PAL19, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bát bèo giảm sóc trước nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng E11234380D (nk)
- Mã HS 40169911: Bát bèo giảm xóc trước phải, làm bằng cao su, dùng cho xe HYUNDAI ELANTRA, part no: 5461107000DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bát cao su(bộ phận phanh trống)bằng cao su lưu hóa, chức năng làm kín đường hơi trong phanh,kt(Phi ngoài (100-250)mm, dầy (6-32)mm)+/-10%(LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 7 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Bát phanh (bộ phận của bầu lốc kê) bằng cao su lưu hoá đường kính (120-230) mm, (nhãn hiệu: Fengmao, Youte) dùng cho xe tải dưới 5 tấn (2 chi tiết/bộ), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bầu lọc ướt Howo phụ tùng oto, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: BIW10001489- Nẹp ngoài chân kính cửa trước bên trái bằng cao su có bao phủ lớp nhựa ngoài dùng cho xe SUV 7 chỗ, nhà sx: Hung-A Forming Co.,Ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BIW10001731- Nẹp ngoài kính cửa sau bên trái(bằng cao su), dùng cho ô tô Sedan 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BIW10001732- Nẹp ngoài kính cửa sau bên phải(bằng cao su)- linh kiện lắp ráp cho xe ô tô SEDAN 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BIW10001733- Nẹp ngoài chân kính cửa sau bên trái bằng cao su có bao phủ lớp nhựa ngoài dùng cho xe ô tô SUV 7 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BIW10001734- Nẹp ngoài chân kính cửa sau bên phải bằng cao su có bao phủ lớp nhựa ngoài dùng cho xe ô tô SUV 7 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BK2Q9M577AA- Vòng đệm cao su của bộ kim phun nhiên liệu động cơ; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BM5140452AC- Gioăng đệm cao su cốp sau; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BM51A20530AF- Gioăng đệm cao su khung cửa trước; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BM51A20562BK- Nẹp ngoài cửa sau phải bằng cao su kết hợp nhựa mạ bóng; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BM51A25324AF- Gioăng đệm cao su viền cửa xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BM5Z5443720AB- Gioăng cao su cửa hậu; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe- bằng cao su (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 495934D301 (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 495934D301 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe (cao su lưu hóa), Part No: 044780E030, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng A, kính chắn gió trước xe Brio. 73125-SYY-000. Phụ tùng xe ô tô Honda. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bộ gioăng cao su a kính chắn gió, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 73225-TM8-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bộ gioăng cao su a, kính chắn gió trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 73125-SYY-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bộ gioăng cao su b, kính chắn gió trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 73126-SYY-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bộ gioăng cao su nắp đầu quy lát, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 12050-R70-A00, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng cao su viền nắp đậy dàn cò động cơ (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 12 7 587 804 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng cao suphanh đỗ,dùng cho xe ô tô Komatsu HD 326-7R,mã:4253205011, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đại tu dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đại tu máy,Phụ kiện dùng cho xe ô tô honda, Acura 2010.,06111RGLA01,Gasket Kit, Cylinder Block Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đệm bằng cao su, Part No: 0400980153, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đệm. Part No: 0400980153, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng làm kín điều hoà kích thước 10x5x2cm, chất liệu Cao su, phụ tùng xe ô tô Jaguar, hiệu Jaguar, hàng mới 100%- mã hàng 02T2H8166 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng phớt đại tu (toàn bộ) dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng phớt hộp số cơ (cao su lưu hóa), Part No: 0433160200, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng truyền động vi sai (cao su lưu hóa), Part No: 044120K520, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ hạn chế của giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487520D02000, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ phớt đại tu dùng cho xe tải Tata Super Ace E4, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ phớt van điều khiển của thước lái (cao su lưu hóa), Part No: 0445560050, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ tấm cách âm sàn cabin, khoang chở hàng bằng cao su dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ vòng đệm phanh sau, Part No: 049490K130, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bọc vành tay lái xe ôtô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bọc vô lăng bằng cao su(lưu hóa) đường kính từ 30cm đến 50cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bọc vô lăng ô tô bằng cao su lưu hóa, không xốp, dùng cho xe ô tô chở người < 9 chỗ ngồi, đường kính 35cm (nk)
- Mã HS 40169911: Bọc vô lăng xe ô tô từ (4-12) chỗ bằng cao su + giả da, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bóng hơi cabin (bóng hơi giảm sóc bằng cao su),hiệu SDMANCA, NSX: Shandong Manda Mechanical Equipment Co.,ltd, phụ kiện cho xe tải 5 tấn trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BÓNG HƠI CAO SU CẦU SAU (A1663200325). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: C1B18C362AA- Nút bịt cao su két làm mát; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: C1BT15D851CA- Bộ kẹp giữ bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: C1BT15D851FB- Bộ kẹp giữ bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Ca phớt bằng sắt, cao su lưu hóa không xốp, đường kính ngoài(3-28)cm+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su A kính chắn gió trước xe JAZZ- 73214-T5A-013- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su ắc nhíp bằng cao su lưu hoá, đường kính (28-42) mm (nhãn hiệu: Junjun, Shunfu) dùng cho xe tải dưới 5 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su ắc nhíp sau(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 750kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 09305-13002 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su ắc nhíp sau, phía sau(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 950kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 41310-C4000-000-A (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su ắc nhíp,cao su cân bằng,cao su giảm sóc, cao su chụp số, cao su quang treo, cao su giằng cầu, dùng cho xe tải (8-15) tấn, KT:Phi 9cm * 15 cm. mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su bánh bèo phuộc nhún (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 546111Y000 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU BẢO VỆ ỐNG NƯỚC- 1093370120- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su bát bèo giảm sóc sau L nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ CX5 mới 100%, mã hàng B25D28390B (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su bịt lỗ/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su các đăng (cao su lưu hoá) có giá sắt bọc ở ngoài, đường kính lỗ bi (30-55)mm (nhãn hiệu: Samtin, Youte, Liusheng) dùng cho xe tải dưới 5 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cài cầu xe tải > 5T (8cái/bộ) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng 199100680068 (bộ phận của hệ thống gầm máy) phụ kiện của xe ô tô tải hiệu Howo.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng Inova, hiệu TOYOTA, mã hàng 90080-38070. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CÂN BẰNG PHỤ TÙNG GẦM XE,STABILIZER BAR BUSHING MOG K201396 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng trước (Cao su lưu hóa) nhãn hiệu Toyota,NSX: Toyota DAI ENG&MANUFACTURING Co., Ltd dùng cho xe Vios Limo mới 100%,mã hàng 48815-0D190 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng xe CITY- 52306-T0A-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng ZACE, hiệu TOYOTA, mã hàng 48815-0B030. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng, Phụ kiện dùng cho xe ô tô honda Acura 2010, 51402-SHJ-A01, Rubber, FR. Spring Mount, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su Càng A/ 54542EB70D- phụ tùng xe ô tô Nissan Old Navara bán tải 5 chỗ, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su càng chữ A hiệu LEMFOERDER dùng cho xe ôtô du lịch 4-7 chỗ, mới 100%, mã 36000 01 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CẦU SAU (A4603330314)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 16 chỗ (xk)
- Mã HS 40169911: Cao su cầu sau, dùng cho xe HYUNDAI ACCENT, part no: 551601R000DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn 4055A007 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Triton 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi cần sang số, Part No: 3355522050, phụ tùng thay thế của xe CRESSIDA MX73, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn bụi cột lái, bằng cao su lưu hóa; (96704323); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm sóc, Part No: 4815708020, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân cabin xe tải 1,4T (mã hàng hóa 0K61A36111A) mới 100%. Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân côn, chân phanh, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN HỘP SỐ (A1662400518)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ (xk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân hộp số(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 750kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 10018-05465 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân két nước, dưới, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY (A2462402417)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ (xk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô tải có tổng trọng lượng có tải tối đa < 5 tấn,dài (10-11)cm,rộng (6-7)cm, hiệu chữ Trung Quốc,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY (SAU)- 8970392770- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY (TRƯỚC)- 8982313220- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy 1093A146 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Mirage 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY- 1532151840- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY- 5749170012- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su chân máy bên hông, phụ tùng của xe ô tô Honda ACCORD 2011, mã hàng 50820-SWE-T01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy dùng cho xe ô tô tải có tổng trọng lượng có tải tối đa < 5 tấn, (không phải cao su cứng, xốp), cỡ (10-30)cm, hiệu Dongfeng, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy MB581845 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy MR133663 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy MR403666 phụ tùng xe ôtô hiệu pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy sau dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy trước bên phải dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy xe tải từ 2,5T đến 3,5T (mã hàng hóa 218137D100) mới 100%. Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY, PHẢI (A2222406700)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ (xk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY, SAU (A2052402500). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY, TRÁI (A4602406718)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 16 chỗ (xk)
- Mã HS 40169911: cao su chân máy-1532151840-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su chân máy-5749170012-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY-XE 1.9T-8971228931-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn MB831096 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn MR589133 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn MR594431 phụ tùng xe ôtô hiệu Grandis. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân sau ca bin dùng cho xe tải 27 tấn. Bằng cao su lưu hóa Mã 30373. Nhãn hiệu: JERMANY, nhà sx: NINGBO JERMANY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi láp trong phải bằng cao su lưu hóa (495421R601), phụ tùng xe Hyundai ACC11/15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553502030MA, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trong cụm đĩa phanh, Part No: 4777522010, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong bên phải, Part No: 0443706210, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che rô-tuyn trụ dưới càng A, dùng cho xe HYUNDAI SANTAFE, part no: 5451707000DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cho thanh cân bằng (Stabilizer rubber mounting Original Equipment). Phụ tùng xe BMW 5 chỗ chở người. Item 677932-A. Nhà sản xuất: BMW motor factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chống rung/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHỮ A PHỤ TÙNG GẦM XE CONTROL ARM BUSHING MOG K201920 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHỤP BỤI (A2034630396). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: cao su chụp bụi cần số, Part No: 5828060120, phụ tùng thay thế của xe FZJ100L-GNMNKV, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chụp bụi giảm xóc xe CR-V- 52688-TMJ-T02- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chụp bụi liền tăm bông giảm xóc sau Toyota Wigo, mã hàng 48341-BZ030, hiệu TOYOTA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHỤP BỤI THƯỚC LÁI (A2054630096). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chụp bụi trục láp (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 26 11 7 526 628 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chụp bụi ty phuộc nhún (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 546253Q000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chụp cần đi số bằng cao su lưu hoá (nhãn hiệu: ZHTD) dùng cho xe tải (2.5-8) tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cổ hút (cao su lưu hoá không xốp) dùng cho xe tải ben từ 8 tấn-13.5 tấn Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cổ hút bằng cao su lưu hoá đường kính <8cm có chiều dài <110cm (nhãn hiệu: Jinhua, Yinggang) dùng cho xe tải dưới 5 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cổ hút, (cao su lưu hoá không xốp) dùng cho xe tải ben từ 2.5 tấn- 5 tấn Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su côn thanh giằng sau, dùng cho xe tải 27 tấn. Bằng cao su lưu hóa Mã 30374. Nhãn hiệu: JERMANY, nhà sx: NINGBO JERMANY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cút nước dưới (cao su lưu hóa) nhãn hiệu Toyota,NSX: Toyota DAI ENG&MANUFACTURING Co., Ltd dùng cho xe Vios 1.5 mới 100%,mã hàng 16573-0M080 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su dầm sau bằng cao su lưu hóa (217722W000), phụ tùng xe Hyundai SAN12/15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su dầm trước bằng cao su lưu hóa (624852W000), phụ tùng xe Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đầu thanh cân bằng sau, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 1093370270- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 1221590940- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 1517790980- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 1533661600- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8941581561- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8943673670- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8943957660- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8970818860- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8970918900- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8971056896- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8971450380- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8973799270- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8974968572- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8978904840- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8979264890- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8979265710- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8980107592- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8980347670- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8980368251- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8980585021- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8981232640- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ẮC NHÍP- 8970815310- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm bát bắt phuộc nhún sau (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: GE4T28111_Invoice: LGF003 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm bu lông cụm phanh, Part No: 4787933211, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm các loại1001020G1P41-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm chân bầu lọc gió (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 13 71 7 571 356 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm chân chụp bụi ty phuộc nhún trước (Phụ tùng xe ô tô tải (Pick up cabin kép), hiệu MAZDA BT-50, mới 100%)_Mã số phụ tùng: UH7434110 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM CỬA- 8943585810- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM CỬA- 8978520221- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm cửa-8943585810-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm cửa-8978520221-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm cửa-8979482660-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM CỬA-XE 25T-8943585810-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM GIẢM CHẤN- 8980108671- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM GIẢM XÓC SAU dùng cho xe CHEVROLET CAPTIVA nhà sản xuất GM DEAWOO hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm giữ cổ ống xăng (Phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu Mazda, mới 100%). MSPT: KB8M42297 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _BWLR-MH1- 41W-BY3- BCJH 56 915 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên phải _KW78-MH3- 41W-KD6- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÉT NƯỚC- 1214670111- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÍN- 1096300830- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÍN- 8980293320- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm kín-8980293320-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm kính chắn gió xe CIVIC- 73225-TM0-000- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm kính sau, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 73226-SZW-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm lò xo phuộc nhún sau, phía dưới (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 5533207100 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm MB926555 phụ tùng xe ôtô hiệu Proton. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm MD000523 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm mép ca-bin cửa kính sau-8978533883-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm MR573227 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Zinger 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM NẮP CA-PÔ- 8943245562- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm nhíp ngang trước, dưới, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ỐNG DẪN DẦU- 1093610180- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ỐNG XẢ- 8944572771- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm ống xả xe CR-V- 18215-SNA-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm ống xả-8944572771-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm phuộc nhún sau (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: GA2A28003_Invoice: LGF001 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM TẤM BẢO VỆ KÉT NƯỚC-XE 1.9T-8975816640-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM THANH CÂN BẰNG SAU- 8944407930- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM THANH RAY KÍNH CỬA- 8982603100- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm thùng nhiên liệu (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 311022V000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm trong nắp động cơ (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 17 11 1 712 911 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM TRƯỚC CABIN- 8980210021- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm vị trí khoang hành lý bên phải_INV 21587_A 253 693 04 00_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-1093370270-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8941581561-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8971056896-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8971450380-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8973798820-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8973799270-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8974968572-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8978904840-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8979264890-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8979265710-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8980107592-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8980368251-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8981232640-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM-BRAND NEW DAM RUBBER-65245SJ000-dùng cho xe ô tô 5 chỗ hiệu Subaru- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM-XE 25T-8980293942-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM-XE HI-LANDER-8971706220-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đỡ giảm xóc trước phía trên4040A443, bằng cao su, dùng cho xe dưới 9 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ HỘP SỐ- 8941118997- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đỡ hộp số-8941118997-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ KÉT NƯỚC (A2045040514). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ KHUNG CẦU SAU (A2213511242). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đỡ nhíp trước (Cao su lưu hóa), dùng cho hệ thống giảm chấn của xe ô tô tải tự đổ loại tổng tải trọng 25 tấn, hàng mới 100%, sản xuất tại Trung Quốc (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ NHÍP-XE 9.5T-8983350390-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ ỐNG DẪN NƯỚC LÀM MÁT- 8981481090- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt mưa, Part No: 8521348021, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt mưa. Part No: 8521348021, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521402070, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GẠT NƯỚC-XE 1.9T-8971420931-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GiẢM CHẤN- 8983350390- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN CA BIN-XE 1.9T-8970968931-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn cầu sau (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 33 32 6 792 553 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn chân cabin (Cao su lưu hóa), dùng cho hệ thống giảm chấn của xe ô tô tải tự đổ loại tổng tải trọng 25 tấn, hàng mới 100%, sản xuất tại Trung Quốc (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn cửa trượt. Part No: 6839128040, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn ghế sau, part no: 713240B160, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn két làm mát_INV 21587_A 169 504 01 14_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5202560020, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su giảm chấn MB115481 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN PHÍA SAU ĐỘNG CƠ-XE 24T-8970392770-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn sau (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 33 53 6 789 203 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn tay giằng cầu chữ V(làm bằng cao su lưu hóa và thép), ĐK 90mm*dài 210mm, dùng cho hệ thống giảm chấn của xe ô tô tải tự đổ loại tổng tải trọng 25 tấn, hàng mới 100%, SX tại TQ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881502240, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su giảm chấn trước2901070G1510-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, hiệu TOYOTA, mã hàng 90385-T0004. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4776906040, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS FMC, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn. Part No: 4776933020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su giảm chấn-8983350390-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN-XE 9.5T-8980215611-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm rung kim phun, Part No: 232910C010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm sóc, mã: 55034-EE500, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM XÓC SAU dùng cho xe CHEVROLET NEW SPARK(M300) nhà sản xuất GM DEAWOO hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm xóc trước xe CR-V 2014- 51920-T1G-E01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu (bằng cao su lưu hóa) dùng cho xe ô tô tải có tổng trọng lượng có tải tối đa 70 tấn, hiệu Hub Bolt, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt kt (phi(28-150),dài (60-202))mm (LKPT thay thế ô tô đầu kéo có tổng tải trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: 'Cao su giằng cầu nằm dưới gầm đầu và đuôi xe, bằng nhựa, làm giảm dung cho xe,kích thước: 65*58mm, dùng cho xe tải có trọng tải 25 tấn. Nsx: Xingtai Bingtai Rubber Products Co., Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẰNG- PHỤ TÙNG XE HƠI VOLKSWAGEN, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIỚI HẠN CỬA-XE 9.5T-8978520221-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gối nhíp các loại (nsx OUSIA) dùng cho xe tải <15 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su hãm nấp cabô bên phải, Part No: 5573852050, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU HẠN CHẾ HÀNH TRÌNH NHÍP-XE 6T-8980335150-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su hạn chế hộp đựng găng tay (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 8453539000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su két nước số 5 (Q340B10); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su kính chắn gió, dài 2002mm, Mã:81.62910-0300, phụ tùng dùng cho xe tải MAN 33 tấn, Do Hãng MAN TRUCK & BUSSE Sản Xuất. Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su làm kín cổ vặn đầu bơm xăng (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 1209500440 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su làm kín khung kính cửa_INV 21572_A 204 727 11 87_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su láp trong sau. Part No: 0443942030, phụ tùng xe ô tô Toyota RAV4, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su lưỡi gạt mưa (450MM) bên lái phụ xe CIVIC- 76630-TBA-A02- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su nhíp sau (2 đầu nhíp), hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su nhíp sau (bách treo), hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU NHÚN CHO NHÍP SAU (A4473240100). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 16 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su ốp nhựa chân kính chắn gió, Part No: 533830K060, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC (A2043230044). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su quang treo (không kèm bi) bằng cao su lưu hóa mềm, ký hiệu EQ140, EQ145, CA151 (nhãn hiệu: Shunfu, Junjun) dùng cho xe tải dưới 5 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su rằng cầu dùng cho xe ô tô tải có tổng trọng lượng có tải tối đa 7 tấn, (không phải cao su xốp), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su rô-tuyn cân bằng sau, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su tăm bông bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su tay chữ A, sau, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su tay chữ A, trước, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su thanh cân bằng kích thước 6x6x5cm, chất liệu Cao su, phụ tùng xe ô tô Jaguar, hiệu Jaguar, hàng mới 100%- mã hàng 02C2D5793 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su thanh giằng của thanh ổn định ngang, phía trước(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 750kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 42432-85400 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU THANH NỐI-XE ĐẦU KÉO-1515191130-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su trên chắn bùn8403012E0(của xe tải tổng trọng lượng trên 6T- duoi 10T, động cơ diesel,dung tich xy lanh 2746cc,hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU TREO BÔ (A2314920044). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo ống xả bằng cao su lưu hóa (28760F2000), phụ tùng xe Hyundai ELA/ACC, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU TREO ỐNG XẢ-XE 9.5T-8944572771-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo sau dưới, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch xe Kia New Cerato 1.6L. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo sau trên, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch xe Kia New Cerato 1.6L. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo trước, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch xe Kia New Cerato 1.6L. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch xe Kia New Cerato 1.6L. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo, kích thước 62x50x25mm, lắp trên cụm giá treo 1 K250. Hàng mới 100%, sx năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su vòng cung kích thước 11x11x10cm, chất liệu Thép+cao su, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR100072 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU-XE D-MAX BÁN TẢI-8941414840-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Chắn bụi giảm xóc (cao su lưu hóa), Part No: 4815847010, phụ tùng xe ô tô Toyota CELICA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chắn bùn bánh sau trái xe bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW dưới 5 chỗ, hàng mới 100%, hãng sx BMW code: 51717186729 (nk)
- Mã HS 40169911: Chân máy bằng cao su lưu hóa kết hợp với hợp kim thép, có tác dụng giảm chấn (nhãn hiệu: Guiyang, ZHTD, Mawang Chicheng, Yuchai (YC), Liusheng) dùng cho xe TTLCT từ (1-8) tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Che bụi cần số bằng cao su lưu hóa không xốp, (LKPT thay thế ô tô tải có tổng đầu kéo trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Chống rung cửa sau (cao su), Part No: 672900K03000, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CHS10002502- Đệm đỡ bằng cao su phía trước của cầu sau, linh kiện lắp ráp xe Sedan 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CHS10002503- Đệm đỡ bằng cao su phía sau của cầu sau, linh kiện lắp ráp xe Sedan 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CHS10006629- Cao su đệm (bằng cao su lưu hóa) của hệ thống lái- linh kiện lắp ráp cho xe ôtô SEDAN 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bằng cao su (bảo vệ bộ dây truyền dẫn điện trong ôtô) Grommet mã GR007813B. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Chụp bảo vệ đầu nối cực điện ác quy (cao su lưu hóa), Part No: 8282112490, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cần số (cao su lưu hóa), Part No: 3112632010, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cần số (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND, FD9500-BM. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cần số bằng cao su, Part No: 3112626020, phụ tùng thay thế của xe HIACE RZH114, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cần số. Part No: 3112632010, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cầu (cao su) 3817A100 phụ tùng xe ôtô hiệu Outlander. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi đầu láp cầu xe- bằng cao su (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: FG4025722 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi giảm sóc (cao su lưu hóa), Part No: 4815728020, phụ tùng xe ô tô Toyota PREVIA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: CHỤP BỤI GIẢM XÓC SAU dùng cho xe CHEVROLET CRUZE nhà sản xuất GM DEAWOO hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi phía trên lò xo treo hệ thống giảm chấn- bằng cao su (PT xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 31 30 6 791 712 (nk)
- Mã HS 40169911: CHỤP BỤI PHUỘC NHÚN TRƯỚC (A2223270192). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi piston phanh đĩa- bằng cao su (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 581140Z000 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi thắng tay (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND FD140. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi thước lái- bằng cao su (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 577402W000 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi ty phuộc nhún phía sau- bằng cao su (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 33 53 6 788 764 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp cao su chân trên giàn nóng xe CITY 2014- 80107-SZH-000- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp chân dưới giàn nóng bằng cao su xe CITY 2014- 80175-T2F-A00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp đầu bugi (cao su lưu hóa), Part No: 9091911009, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp đầu bugi bằng cao su, Part No: 9091911009, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp đầu bugi. Part No: 9091911009, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CN1513W520BB- Đệm cao su chống lọt nước của đèn cửa hậu, linh kiện lắp ráp cho xe Ecosports, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CN15A502K67AA- Gioăng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CN15B40452EA- Gioăng đệm giảm chấn cửa hậu bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CN15N20563CB- Gioăng cao su cửa xe; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cổ hút lọc khí (cao su, dạng chạc 3). Part No: 1788146110, phụ tùng xe ô tô Toyota CROWN2, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su đệm chân két nước, phía dưới (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 25336H8400 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su đệm nắp đậy mặt động cơ (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 13 71 7 588 501 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su đệm phía dưới bệ dẫn hướng ty phuộc nhún sau (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 33 52 6 776 557 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su giữ thanh cân bằng hệ thống giảm chấn phía sau (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 33 35 6 792 197 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su treo bầu giảm thanh khí xả, vị trí đầu vào (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: YL 003 346 80_Invoice: 1020928106 (nk)
- Mã HS 40169911: cụm cao su bi treo cát đăng có giá sắt bọc ở ngoài dùng cho xe tải ben từ 2.5 tấn- 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cụm cao su treo cát đăng có bi các loại dùng cho xe tải <10 tấn(nsx:samtin) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cuộn cao su bậc cấp A017-1R dùng lắp ráp xe khách 29- 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cuộn cao su đệm 3M F115-25dùng lắp ráp xe khách 29- 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cúp pen phanh bánh xe. Part No: 0447426070, phụ tùng xe ô tô Toyota NEW HIACE 2005, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cút cao su lưu hóa có đường kính < 12 cm có chiều dài < 25 cm (NSX: CANGZHOU NEW JIU SHUN)dùng cho xe tải < 5 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cút nước (bộ phận ống dẫn nước cho két nước làm mát) bằng cao su lưu hóa, đường kính d(35-55) mm (nhãn hiệu: Longda, Yinggang) dùng cho xe tải dưới 5 tấn (bộ gồm 2 chi tiết), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cút nước (cao su lưu hoá) dùng cho xe tải ben từ 8 tấn-13.5 tấn (1bộ 2cái). Mới 100%(nhãn hiệu BA, nsx: PINGXIANG ZHONGQI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD) (nk)
- Mã HS 40169911: Cút nước bằng cao su làm mát dùng cho xe < 5 tấn mới 100% (Nhà sản xuất Cangxian jianan) (nk)
- Mã HS 40169911: CY1311210F1-Dải kẹp ống bằng cao su, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: D00162873B- Gioăng đệm cao su giảm chấn; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: D0101020009A0: Cao su kê chân động cơ phía trước dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Da bóng hơi(vỏ ngoài bóng hơi,bộ phận hệ thống giảm chấn)bằng cao su lưu hóa không xốp,kt(phi(10-30)cm,cao(10-40)cm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô đầu kéo có tổng tải trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: DA1P50YB9- Gioăng cao su nắp ca pô; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đai cao su bằng cao su lưu hóa, mã 5153 8200 dùng trong xe ô tô. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Đai cao su luồn dây điện(lót lỗ luồn dây điện từ thân cabin ra cánh cửa hậu) dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2.SX tại TQ,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc 130/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc 160/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc 200/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc 250/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc 300/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc bằng cao su dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc d8/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe (cao su lưu hóa), Part No: 538510K060B0, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: DC1920728AB- Gioăng cao su cửa (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC1941692BA- Núm cao su thoát nước điều hòa (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC1941692CA- Núm cao su thoát nước điều hòa (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC19A61349HAM- Tấm đệm cao su (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC19V437N00BB- Gioăng đệm cao su dài khung thân xe cửa sau (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC19V51400AB- Gioăng đệm cao su dán cửa trước phải (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC19V51401AB- Gioăng đệm cao su dán cửa trước trái (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đế giảm rung trên khay giữ cốc trong hộp để đồ (cao su lưu hóa), Part No: 556160T010, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm bàn đạp chân phanh ô tô,chất liệu:cao su-phụ tùng xe Toyota Fortune.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Đệm bảng tablô (cao su), Part No: 553490D24000, xe 835W/ VIOS 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm bắt tai xe, Part No: 537350K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm bộ Giảm chấntrước (cao su), Part No: 483040D24000, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cách âm bằng cao su 6320A349 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 100x73/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 105x70/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 40x780/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 50x32/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 50x50x10T/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 60x120/ LK & PTSX xe 29 chỗ ngồi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 65x5/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 70x70/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 7801A383 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 85x35/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 90x70/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 90x80/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su bảo vệ lò xo phuộc nhún, phía dưới (phụ tùng xe MINI dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 31 33 1 094 749 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su bình dầu (96127112); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su các loại dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su càng dưới phía trước, dùng cho xe ô tô Ford EXPLORER đời 2005, hãng MOOG, P/N: K200188- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su chân kính trước xe CIVIC- 04731-SNA-A00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su chân lò xo giảm xóc, Part No: 4825806050, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su chân máy bên phải, dùng cho xe ô tô Ford EXPLORER đời 2005, hãng WESTAR, P/N: EM-3048- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cho bình ắc quy, bằng cao su lưu hóa mềm (HPL031005); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su côn giằng ngang trước, mã 1429110 dùng cho oto tải Scania 20 tấn, hãng SX Jmany, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cửa hậu xe CR-V- 74827-T0A-A00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cửa thùng hàng, bằng cao su lưu hóa mềm; (96786338); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cục chặn cửa sau (cao su), Part No: 672930K02000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su D50/ LK & PTSX xe 29 chỗ ngồi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su gắn trên thân xe định vị hông cánh cửa hậu (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 817392E000 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su giảm chấn cửa (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 8219129000 (nk)
- Mã HS 40169911: đệm cao su giảm xóc trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 51920-SHJ-A02, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su két nước số 10 (613101002I); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên phải _GTA8-MH2- 25D-GT7- GHP9 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lỗ cửa sau, trái xe CR-V- 72861-SWA-A00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lò xo MR272836 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Grandis 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa ở dây cáp điều khiển hộp số, Part No: 3383508010, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 9038519010, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su phuộc trước MR554120 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su tay đỡ phuộc nhún (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 554993N100 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thân xe 5070A337 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thanh cân bằng trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 51306-TA0-J01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thanh ổn định (cao su lưu hóa), Part No: 4881726020, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE 2012, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su trục lái (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 98 002 251 YQ_Invoice: 1020928106 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su, dính một mặt M8 (VT003008); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su, Part No: 9004A54027, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: đệm cao su-8980704450-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM CAO SU-XE D-MAX BÁN TẢI-8979474190-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm capô, cao su MR473003 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Lancer 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cầu sau dùng cho xe tải 27 tấn. Bằng cao su lưu hóa. Mã 30383-1.Nhãn hiệu: JERMANY, nhà sx: NINGBO JERMANY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm chặn hộc để đồ bảng táp-lô bằng cao su lưu hóa (845261Y000TRY), phụ tùng xe Hyundai SON16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm chống ồn capô, Part No: 533930K010, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM CỬA BẰNG CAO SU-XE 25T-8979269510-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487250D12000, xe 835W/ VIOS 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su lưu hóa), Part No: 4834108040, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cửa sau phía dưới bằng cao su- 72826-T00-T011-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY- Tấm đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đai antoàn ghế sau (cao su), Part No: 731435201200, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đầu giảm xóc trước bằng cao su xe CIVIC- 51920-SVB-A03- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đế chân máy bằng cao su xe CIVIC- 50820-SNL-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đỡ ống xả số 4 (cao su), Part No: 175650L10000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đỡ ống xả số Giá đỡ ống xả số 4, Part No: 175650L100, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: đệm dưới lưới tải nhiệt- 74172-TLA-A010-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giữ cố định, giảm rung động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (cao su lưu hóa), Part No: 9094801003, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (chân cabin) bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 3.45 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn cao su 4055A048 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn chân cabin bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt,kt(Dài x rộng tổng (30-200)mm, cao (20-230)mm)+/-10% (LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 3.45 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487550D10000, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn, Part No: 90948T1014, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm xóc sau, cao su 4155A027 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Mirage 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm xóc, cao su MB663324 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Grandis 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM GỜ CA BIN CAO SU-XE 9.5T-8978523194-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm hãm cửa trượt (cao su lưu hóa), Part No: 6941533010, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm lót két nước với khung xe (cao su lưu hóa), Part No: 5329148020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm nắp ca bô, giữa (cao su lưu hóa), Part No: 5338471010, phụ tùng xe ô tô Toyota TGN40L-GKMDKU, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: đệm nắp capo- 74175-TLA-A011-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giảm rung động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm ở capô trước (cao su lưu hóa), Part No: 53037BZ030, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm táp lô trước (cao su lưu hóa), Part No: 5535648110, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: đệm trên lưới tải nhiệt- 74173-5PA-A011-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giữ cố định, giảm rung động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM TRỤC CAO SU BỘ GIẢM CHẤN-XE 25T-9516310260-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM TRỤC CAO SU-XE 25T-8980107592-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm tựa lưng ghế (cao su lưu hóa), Part No: 715510K270, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm, hệ thống giảm chấn treo cầu sau (cao su), Part No: 421180208000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DN1Z7420530E- Gioăng đệm cao su cửa xe; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DN1Z7420531E- Gioăng đệm cao su cửa xe; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DN1Z74253A10C- Gioăng đệm khung cao su cửa xe; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DN1Z74253A11C- Gioăng đệm cao su cửa xe; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DN3250YH4A95- Nẹp cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đoạn cao su nối ống thông gió phía đầu xe (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 28116F2100 (nk)
- Mã HS 40169911: DS7G9E583AA- Gioăng đệm cao su của máy bơm dầu vào động cơ; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DS7Z19B596A- Bộ vòng đệm điều hòa (bằng cao su); Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Explorer; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: E112281A0- Gioăng đệm cao su giảm xóc; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: E11234012- Đệm nhíp bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Laser; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: E11234156TB0- Gioăng đệm cao su thanh cân bằng; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: E18139060- Cao su đỡ động cơ; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: E18239040- Cao su đỡ động cơ; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EB3B28124AE- Gioăng cao su cửa xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EB3B4120530AC- Gioăng cao su cửa xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EB3C3069BB- Cao su càng A; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EB3G8C362HA- Nút bịt cao su két làm mát; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EB3Z16A238A- Đệm cao su trên nắp ca bô; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EB3Z3069E- Cao su càng A; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EFP3020004 B42A/ Nút chặn cao su (efp3020004 b42a) (nk)
- Mã HS 40169911: EV5758761B- Gioăng đệm cao su cửa xe- Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EV9039070A- Cao su đỡ động cơ- Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: F5820173X0005: Tấm ép vòng đệm kín dây bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: FB150850X0011: Ron nẹp dè sau bằng su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: FC192404AA- Ốp cao su cần phanh (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: FN1Z16758B- Gioăng đệm cao su dưới nắp cabô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: G0110080002A0: Chụp su 2 dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0119013063A0: Chụp su nối bô e kèm pách dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0173040004A0: Nẹp dây số 2 bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0173270013A0: Chụp bụi cần số bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0292040506A0: Su giảm chấn phía trước dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0340040500A0: Chụp bụi bình dầu trợ lực bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G03653-02/ Vòng cao su dùng cho giắc kết nối thiết bị ngoại vi của ô tô (nk)
- Mã HS 40169911: G04402VN1/ Vỏ bọc bằng cao su dùng cho công tắc của ô tô (nk)
- Mã HS 40169911: G0543020304A0: Ron chụp bánh trái bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0543020404A0: Ron chụp bánh phải bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0821010068A0: Chụp bụi bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0821010069A0: Chụp bụi bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G2059RA/ Ốp cần số bằng cao su lưu hóa dùng trong ô tô, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: GBO0039MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0047MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0049MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0056MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0079MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0091MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0095MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0098MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0100MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0119MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi(Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0141MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0151MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0152MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0167MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0186MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0200MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi(Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0303MC-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0351MC-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0363MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi(Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0409MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0417MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0486MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: Giá bắt cửa hút gió capô trước (cao su lưu hóa), Part No: 761860K030, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giá bắt cửa sau, Part No: 648850K040, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn bằng cao su lưu hóa cho xe máy 92075-1787C, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cao su 5805A315 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cửa hậu (cao su lưu hóa), Part No: 6727260040, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cửa hậu, Part No: 694780K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn đóng mở cửa trước bên trái (cao su lưu hóa), Part No: 6792452140, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn đường ống phun xăng (cao su lưu hóa), Part No: 2327028052, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn Lò xo trước (cao su), Part No: 483311221000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn Lò xotrước (cao su lưu hóa), Part No: 4833133071, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn nắp ca pô cao su 5902A326 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ, mới 100% CO FORM D, MỤC 31 (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn ở gương chiếu hậu, Part No: 87828BZ060, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn tổng phanh bằng cao su, Part No: 4787548100, phụ tùng thay thế của xe LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng (cao su lưu hóa), Part No: 9671124018, phụ tùng xe ô tô Toyota CELICA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bắt đèn hậu bên trái (cao su lưu hóa), Part No: 815940K050, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioang bộ chế hòa khí, Part No: 261710L010, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm chân không kích thước 8x6x0.5cm, chất liệu Cao su, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR039593 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm nhiên liệu, Part No: 23232BZ010, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, chất liệu cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm nước (cao su lưu hóa), Part No: 1627121021, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm nước. Part No: 1627131030, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm trợ lực lái (cao su lưu hóa), Part No: 0444606060, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm xăng phụ kích thước 8x6x0.5cm, chất liệu Cao su, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR034323 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioang bóng đèn (cao su lưu hóa), Part No: G191732010, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bóng đèn (cao su lưu hóa), Part No: G191732010, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa cabin bằng cao su dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2 gồm: gioăng phồng,gioăng nỉ,gioăng chắn nước.SX tại TQ,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa hậu khoang chở hàng bằng cao su dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa sau phải, làm bằng cao su, dùng cho xe HYUNDAI I30, part no: 831202H001DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa trước bên lái bằng cao su xe ACCORD- 72350-TA0-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU (A2781840280). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su 871558R111 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su bao khung nắp dầu/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU BỘ GIẢI NHIỆT NHỚT (A2721840280). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cánh cửa sau xe City2014- 72815-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU CA-PÔ TRƯỚC (A2188870098). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa hậu phía dưới (cao su), Part No: 65758KK03000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa sau phải xe CIVIC- 72810-SNA-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa trái trước xe CIVIC- 72350-SNA-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa xe (1.5x20x410) (452510204B); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa, phải(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 950kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 84641-C3000 (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU CỬA-XE D-MAX BÁN TẢI-8983408070-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su dẫn kính cửa sau trái xe CR-V- 72775-TR0-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su đệm trong nắp đậy dàn cò (phụ tùng xe Mô tô, hiệu BMW, mới 100%). MSPT: 11 12 7 713 811 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su dùng cho xe ô tô Komatsu HD 326-7R,mã:07000F2014, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su hơi cửa hậu xe CR-V- 74440-T0A-J01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su khung cửa sau phải xe CR-V- 72815-SWE-T01ZA- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU KÍNH CHẮN GIÓ (A2046710420). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su làm kín 871558R130 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU LÔNG MI KÍNH TRƯỚC-XE 11T-8980291931-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su lưu hóa, mềm, không xốp dùng cho màng lọc gió ô tô 17235-5JE-0000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su nắp ca bô/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su nắp giàn cò, phụ tùng của xe ô tô Honda ACCORD, mã hàng 12341-RYE-A00, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su nắp máy, phụ tùng của xe ô tô Honda ACCORD, mã hàng 12341-R70-A00, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su nắp qui lát xe CR-V- 12341-RTA-000- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU NẮP XÚP BẮP, PHẢI (A1120160321). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su ốp cửa sau bên trái xe CIVIC- 72864-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU TẤM TRẦN CABIN-XE 9.5T-8974052815-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU THÂN XE CỬA HẬU-XE HI-LANDER-8979760810-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su trên cánh cửa trước phải xe City 2014- 72325-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su trung tâm cửa trước trái xe CITY2014- 72367-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su vách ngăn sàn cabin trước dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN- 8978523275- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền cabin-8975822267-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82110B4000RA,FRT LH), kích thước 2800mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao sulàm kín hệ thống lái,dùng cho xe ô tô Komatsu HD 326-7R,mã:7075150650, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng capô cao su 5902A140 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 3314435060, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chắn dầu ngõng trục cầu trước dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chặn dầu ở cầu sau (cao su lưu hóa), Part No: 9031141014, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chắn nước bằng cao su lưu hóa mềm số 1 (GWT1022); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chắn nước mui xe bằng cao su dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chắn nước ngoài cánh cửa(bằng cao su,4 chiếc/bộ) (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chỉ bơm dầu (cao su lưu hóa), Part No: 1518874050, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chỉ bơm dầu. Part No: 1518874050, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chỉ moay ơ của xe ô tô có TTT 25 tấn, làm bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100%, sản xuất tại TQ (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CHO ĐÈN PHA (A0008263500). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cơ cấu khóa cửa bằng cao su lưu hóa (82554S1000), phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- - Mã HS 40169911: Gioăng cốp hậu xe khách từ 29 chỗ đến 35 chỗ (mã hàng hóa 769625A001) mới 100%.Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 769618R100 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (cao su) 1028A033 phụ tùng xe ôtô hiệu Outlander. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa cao su 5725A165 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa cao su MN136734 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Triton 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng của đường ống thoát nước bằng cao su, Part No: 1634715010, phụ tùng thay thế của xe COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa hậu (cao su), Part No: 768190K01000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa sau cao su MR959706 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Grandis 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa sổ trời bằng cao su lưu hóa (816132V000), phụ tùng xe Hyundai VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa trượt trước. Part No: 6785548010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS 2019, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa vào két nước (cao su lưu hóa), Part No: 163250C021, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa xe tải 1,4 T(mã hàng hóa 0K60A58760B) mới 100%.Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng D bằng cao su lưu hóa (4541139001), phụ tùng xe Hyundai SAN/SON..., mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng đại tu động cơ cao su (cao su lưu hoá) dùng cho xe tải ben từ 2.5 tấn- 5 tấn.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng dàn cò bằng cao su lưu hóa không xốp, chu vi ngoài(60-250)cm+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 1.25 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Gioang đệm (cao su lưu hóa), Part No: 3517932010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 9004430281, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm bằng cao su, Part No: 9004430281, phụ tùng thay thế của xe WIGO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm cổ xả (cao su lưu hóa), Part No: 1717138020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm cổ xả, Part No: 171770C010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu nhiều vât liệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm cổ xả. Part No: 1717350030, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm của bơm dầu (cao su lưu hóa), Part No: 1519328010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm cửa trước bên phải (cao su lưu hóa), Part No: 623110K010, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm giảm chấn nắp ca bô (cao su lưu hóa), Part No: 533820B010, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm nắp ca bô (cao su lưu hóa), Part No: 5338302150, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm nối đường ống dẫn khí. Part No: 6360148011E0, phụ tùng xe ô tô Toyota HIGHLANDER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm nút xả dầu đuôi hộp số cơ (cao su lưu hóa), Part No: 1215710010, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioang đệm ở bơm xăng (cao su lưu hóa), Part No: 2322438010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm ở hộp số (cao su lưu hóa), Part No: 9030106196, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm ống xả (cao su lưu hóa), Part No: 9004A43006, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm ống xả, Part No: 9004A43006, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm phao xăng (cao su lưu hóa), Part No: 771690D050, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm phía trên két nước (cao su lưu hóa), Part No: 53039BZ050, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm thân họng hút (cao su lưu hóa), Part No: 2227174070, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioang đệm trục cam (cao su lưu hóa), Part No: 1115931010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng đệm trục cam, Part No: 111590T010, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA CROSS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng gạt nước sau 879858R000 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng gạt nước trước 879828R000 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng giá đỡ bộ tản nhiệt (cao su), Part No: 533810K06000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng khung cửa nóc (cao su lưu hóa), Part No: 6325112190, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS GX460, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng khung kính 879338R150 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng kính chắn gió sau bằng cao su xe CR-V- 74440-TME-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioang kính cửa sau (cao su lưu hóa), Part No: 6789578010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng kính cửa sau bên trái. Part No: 6789633020, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng kính trước (kính chắn gió) bằng cao su trong-ngoài dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng kính vách ngăn bằng cao su dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng làm kín bơm dầu bằng cao su xe ACCORD 15221-RYE-A01. Phụ tùng xe ô tô Honda. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng làm kín cửa sổ trời bằng cao su lưu hóa (816622S000), phụ tùng xe Hyundai TUC10/14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng làm kín kích thước 1x1x0.5cm, chất liệu Cao su, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR044466 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa- Phụ tùng xe ô tô con, nhãn hiệu Land Rover, mã số LR044465, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng làm kín, kích thước 2x2x0.5cm, chất liệu Cao su, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR044465 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng lưới két làm mát, số 1 (cao su), Part No: 531550208000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng máy (cao su lưu hóa), Part No: 1122938010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp ca bô (cao su), Part No: 533830K10000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp ca bô(cao su), Part No: 533830222000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp cabô (cao su lưu hóa), Part No: 5339502050, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp cabô bằng cao su dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp cabô. Part No: 5339578020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS NX300, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp che bụi phía trên động cơ (cao su lưu hóa), Part No: 112130C011, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp cửa nạp dầu vào động cơ (cao su lưu hóa), Part No: 1219573010, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE RZH114, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp hộp xích cam (cao su lưu hóa), Part No: 1132820020, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng nắp máy bằng cao su xe ACCORD- 12341-59B-013- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG NẮP XÚP BẮP (A1370160221). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng nẹp bịt kín bằng cao su lưu hóa mềm số 5 (GWT116); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng ngăn nước chắn kính, Part No: 557370D180, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng O (456123B001), phụ tùng xe Hyundai SAN15/TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng O bằng cao su lưu hóa (3531222000), phụ tùng xe Hyundai i30/i30CW/GEZ/TUC/TUC10/i10/i20, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng O hộp số (4735339000), phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng O hộp số bằng cao su lưu hóa (4735439300), phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng ống dẫn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 1227338020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng ống dẫn khí (cao su lưu hóa), Part No: 1737638020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng ống dẫn khí. Part No: 1737738010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng ống dẫn xăng (cao su lưu hóa), Part No: 2325531010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng ống dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9672124028, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng ống dầu bơm trợ lực (cao su lưu hóa), Part No: 4432726020, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE WAGON1, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng ốp cửa sau (cao su lưu hóa), Part No: 757670K020C0, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng ốp cửa sau, Part No: 757670K020B0, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng phanh cao su,dùng cho xe ô tô Komatsu HD 326-7R,mã:4194312430, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng phồng cánh cửa sườn khoang chở hàng bằng cao su dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng phớt đại tu bót lái, tổng phanh bằng cao su lưu hóa, KH: EQ145, EQ153, J85, JL55, B44, 3401YJ, 3401Q02 (hiệu: Guotaihua, ZHTD, Hengshui, Xiaoshan) cho xe tải (8-15)T, mới 100%(bộ <30 chi tiết) (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng phớt hộp số (cao su lưu hóa), Part No: 0435235410, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng phớt tổng côn dưới HS905, dùng cho xe tải 27 tấn. mã 31024.Nhãn hiệu:JERMANY,nhà sx: NINGBO JERMANY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng quy láp 1.5 dùng cho xe tải Tata Super Ace E4, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng quy lát (cao su lưu hóa), Part No: 111150C021, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng quy lát bằng cao su, Part No: 1111513060, phụ tùng thay thế của xe ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng quy lát, Part No: 111150C021, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng quy lát. Part No: 1111530041D0, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng tấm khoang bánh xe (cao su), Part No: 616790221000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng thanh trượt trần xe bên trái bằng cao su, Part No: 6238233020, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng trên cánh cửa sau bên phải bằng cao su xe MDX- 72825-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng van hằng nhiệt bằng cao su, hãng:Toyota, mã: 1634666020, sử dụng cho xe ô tô Toyota Landcruiser 2014. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG VIỀN- 8978504991- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG VIỀN- 8978927440- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG VIỀN- 8981774870- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG VIỀN CABIN- 8975822267- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG VIỀN KHUNG CỬA PHẢI- 8981546650- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG VIỀN KÍNH CHẮN GIÓ- 8980290781- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng viền ô kính cánh cửa cabin bằng cao su trái-phải dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG VIỀN ỐP CHẮN BÙN DƯỚI CỬA- 8980227411- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng. Part No: 9672124022, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng/ 167815X00B- phụ tùng xe ô tô Nissan Navara bán tải 5 chỗ, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GK2Q8527HA- Vòng đệm cao su của bộ kim phun nhiên liệu động cơ; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger/Everest, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GK2Z2A572A- Gioăng đệm cao su của bơm chân không; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GN118125AA- Cao su đỡ két nước dưới; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GN1516C824CA- Gioăng đệm cao su nắp ca bô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GN15405B84BA- Gioăng đệm miệng ống đổ nhiên liệu bằng cao su, linh kiện lắp ráp cho xe Ecosports, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GN15N20563AF- Gioăng cao su cửa xe; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gối cao su giảm chấn hộp số (A 213 240 61 00)- Linh kiện phục vụ sản xuất, lắp ráp xe ô tô 5 chỗ Mercedes-Benz model W205 (nk)
- Mã HS 40169911: Gối đỡ két nước (cao su lưu hóa), Part No: 165230D060, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gối đỡ két nước, Part No: 165230M050, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gối đỡ nhíp 10 tầng bằng cao su, dùng cho xe tải dưới 25 tấn. Mã: AZ9725520278. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gối đỡ nhíp 3 tầng bằng cao su, dùng cho xe tải dưới 25 tấn. Mã: WG9925525286. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gối đỡ ống xả. Part No: 1750611100, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gối kê nhíp bằng sắt và cao su hóa thuộc bộ phận giảm chấn, mã 199100680067, dùng cho xe tải, HSX: Long Xin Da, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H1BT10A375AC- Ốp cao su bảo vệ đầu cáp máy phát điện- all, linh kiện lắp ráp cho xe Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.684: Miếng dán chống ồn sàn phía đầu xe, ở giữa bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.685: Miếng dán chống ồn sàn phía đầu xe, ở giữa phía trên bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.686: Miếng dán chống ồn sàn phía đầu xe, bên trái bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.687: Miếng dán chống ồn sàn phía đầu xe, bên phải bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.688: Miếng dán chống ồn sàn phía đuôi xe, ở giữa phía trên bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.689: Miếng dán chống ồn sàn phía đuôi xe, ở phía sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.690: Miếng dán chống ồn sàn phía đuôi xe, ở phía sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.691: Miếng dán chống ồn sàn phía đuôi xe, bên trái bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.692: Miếng dán chống ồn sàn trái bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.693: Miếng dán chống ồn sàn phải bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.694: Gioăng làm kín bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.695: Gioăng cổ bình lọc nhiên liệu bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.696: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.697: Gioăng cao su quanh cửa trước phía dưới, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.698: Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.699: Gioăng nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.700: Miếng dán vào các lỗ bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.701: Nút bịt lỗ cửa sau bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.703: Gioăng nắp capo bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.704: Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.705: Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.706: Gioăng ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.707: Gioăng ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.708: Gioăng thân xe cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.709: Gioăng cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.710: Gioăng cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.711: Gioăng khung cửa sau bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.712: Gioăng kinh sau bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.713: Gioăng trên trung tâm cốp bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.714: Gioăng chính cốp xe bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.715: Gioăng trên cốp xe bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: H350.716: Gioăng ray ghế bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Hanger treo bằng cao su (26mm), bộ phận ống xả xe ô tô du lịch Kia Morning 1.0L MT. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-042-Tấm treo và cố định ống xả bằng cao su-18215-TF0-9100-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Dùng để treo, không dùng để đệm-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-100-Miếng giữ A ống dẫn dầu phanh bằng cao su-46380-SH3-0000--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Giữ cố định và bảo vệ ống dẫn dầu phanh-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-112-Miếng giữ thanh cân bằng tay lái bên phải phía trước bằng cao su-51306-T9C-T000-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Giữ cố định thanh cân bằng tay lái-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-113-Miếng giữ thanh cân bằng tay lái bên trái phía trước bằng cao su-51307-T9C-T000-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Giữ cố định thanh cân bằng tay lái-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-126-Miếng chắn cọc tay lái bằng cao su-53501-T5R-0000--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Chặc cọc tay lái-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-238-Tấm đệm cửa xe bằng cao su-72142-SM4-0000--Chất liệu Đệm giảm chấn- LK Model Honda CITY-Đệm giảm chấn-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-249-Viền cao su cửa trước bên phải phía trên-72324-T9A-T000-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Tấm viền cửa xe bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-252-Viền cao su cửa trước bên trái phía trên-72364-T9A-T000-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Tấm viền cửa xe bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-269-Viền cao su cửa sau bển phải phía sau-72824-T9A-T000-M1--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Tấm viền cửa xe bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-270-Viền cao su cửa sau bên trái phía trên-72825-T9A-T100-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Tấm viền cửa xe bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-273-Viền cao su cửa sau bên trái phía sau bằng cao su-72864-T9A-T000-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Tấm viền cửa xe bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-274-Viền cao su cửa sau bên trái phía trên-72865-T9A-T100-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Tấm viền cửa xe bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-302-Viền cao su khoang hành lý-74865-T9A-T000-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-viền cao su giảm chấn quanh khoang hành lý-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-310-Tấm đệm cửa xe bằng cao su-75891-SA7-0000--Chất liệu Đệm giảm chấn- LK Model Honda CITY-Đệm giảm chấn-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CITY-372-Tấm lót phía dưới hộp đựng đồ bằng cao su-83410-T9A-T000--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Lót hộp đựng đò-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-004- Tấm đệm bầu lọc khí bằng cao su- 17212-P2J-0000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giữ chặt và chống rung cho bầu lọc gió. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-164- Tấm cao su đệm tấm đỡ cụm động cơ- 50401-TLA-A000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giữ và giảm xóc cho động cơ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-195- Miếng chắn cọc tay lái bằng cao su- 53502-TLA-A500- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CR-V- Chặc cọc tay lái. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-348- Tấm đệm cửa xe bằng cao su- 72142-SM4-0000- Chất liệu Đệm giảm chấn- LK Model Honda CR-V- Đệm giảm chấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-364- Thanh nẹp kính cửa bên phải phía trước bằng cao su- 72310-TME-T000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Nẹp kính cửa bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-365- Viền cao su cửa trước- 72315-TME-T000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Viền cao xu cửa xe. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-366- Thanh nẹp kính cửa bên phải phía trước bằng cao su- 72335-TLA-A000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Tấm nẹp kính cửa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-368- Thanh nẹp kính cửa bên trái phía trước bằng cao su- 72350-TME-T000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Nẹp kính cửa bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-369- Thanh nẹp kính cửa bên trái phía trước bằng cao su- 72375-TLA-A000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Tấm nẹp kính cửa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-397- Thanh nẹp kính cửa bên phải phía sau bằng cao su- 72810-TME-T000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Nẹp kính cửa bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-398- Viền cao su cửa sau- 72815-TME-T000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Viền cao xu cửa xe. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-399- Thanh nẹp kính cửa bên phải phía sau bằng cao su- 72835-TLA-A000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Tấm nẹp kính cửa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-401- Thanh nẹp kính cửa bên trái phía sau bằng cao su- 72850-TME-T000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Nẹp kính cửa bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-402- Thanh nẹp kính cửa bên trái phía sau bằng cao su- 72875-TLA-A000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Tấm nẹp kính cửa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-443- đệm dưới lưới tải nhiệt- 74172-TLA-A000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giữ cố định, giảm rung động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-444- đệm trên lưới tải nhiệt- 74173-5PA-A000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giữ cố định, giảm rung động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-446- đệm nắp capo- 74175-TLA-A000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giảm rung động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-457- Viền cao su cửa đuôi xe- 74440-TME-T000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Viền cao su cửa xe. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HATC-CR-V-487- Tấm cao su đệm cửa đuôi xe- 74827-SWA-A100- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- đệm cửa đuôi xe. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI708: Nắp chụp đầu trên giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI708:Nắp chụp đầu trên giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI709: Nút bịt lỗ trên ba đờ xốc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%.C11-10330173874-D42 (nk)
- Mã HS 40169911: HCI710: Nút bịt định vị ống thoát nước mưa cửa nóc bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%.C11-10328680914-D35 (nk)
- Mã HS 40169911: HCI711: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI711:Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI712: Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%.C11-10328680914-D37 (nk)
- Mã HS 40169911: HCI713: Gioăng nẹp trên ba đờ xốc trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI713:Gioăng nẹp trên ba đờ xốc trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI714: Miếng dán vào các lỗ bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%.C11-10328680914-D38 (nk)
- Mã HS 40169911: HCI715: Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI715:Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI716: Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI716:Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI719: Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI719:Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI720: Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI720:Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI723: Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI723:Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI724: Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI724:Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI727: Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI727:Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI728: Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI728:Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI731: Gioăng cốp sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCI731:Gioăng cốp sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HCIL-CITY-026- 74144-SFA-J000-Tấm đệm cao su giảm chấn ca pô-Bằng cao su- LK Model Honda CITY-giảm chấn nắp capo-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HLV-008CS/ Vỏ bảo vệ dây (cao su) AP80226 cho cap dieu khien o to (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-005- 11252-PWA-0000-Miếng chắn dầu bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Chống dò rỉ dầu-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-006- 11855-RK8-0030-Đầu bịt van cân bằng áp suất bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Nút bịt làm kín phần nối giữa van cân bằng áp suất và vỏ đường khí cân bằng áp suất-Hàng mớ (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-036- 18215-TF0-0030-Tấm treo và cố định ống xả bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Dùng để treo, không dùng để đệm-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-111- 72315-T9A-T000-M1-Viền cao su cửa trước bên phải--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Viền cao su cửa xe-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-112- 72325-T9A-T000-M1-Viền cao su bên phải phía trên--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Tấm viền cửa xe bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-113- 72326-T9A-T000-M1-Tấm đệm cửa trước phía dưới bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Tấm đệm bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-114- 72327-T9A-T000-M1-Tấm đệm cửa trước phía trước bên phải bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Tấm đệm bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-115- 72335-T9A-T000-M1-Thanh nẹp kính cửa bên phải phía trước bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Tấm nẹp kính cửa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-116- 72355-T9A-T000-M1-Viền cao su cửa trước bên trái--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Viền cao su cửa xe-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-117- 72365-T9A-T000-M1-Viền cao su bên trái phía trên bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Tấm viền cửa xe bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-118- 72367-T9A-T000-M1-Tấm đệm cửa trước phía trước bên trái bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Tấm đệm bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-119- 72375-T9A-T000-M1-Thanh nẹp kính cửa bên trái phía trước bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Tấm nẹp kính cửa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-123- 72815-T9A-T000-M1-Viền cao su cửa sau--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Viền cao su cửa xe-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-124- 72826-T9A-T000-M1-Đệm cửa sau phía dưới bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Tấm đệm bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-125- 72835-T9A-T000-M1-Thanh nẹp kính cửa bên phải phía sau bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Tấm nẹp kính cửa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-126- 72875-T9A-T000-M1-Thanh nẹp kính cửa bên trái phía sau bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Tấm nẹp kính cửa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CITY-142- 74829-S84-A000-Tấm đệm nắp khoang hành lý bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Tấm đệm bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CR-V-012- 18215-SJA-A500-M1- Tấm treo và cố định ống xả bằng cao su-cao su-giữ ống xả- LINH KIEN XE O TO HONDA CRV- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CR-V-013- 18215-TA0-A000-M1- Tấm treo và cố định ống xả bằng cao su-cao su-giữ ống xả- LINH KIEN XE O TO HONDA CRV- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CR-V-014- 18215-TLA-A000-M1- Tấm treo và cố định ống xả bằng cao su-cao su-giữ ống xả- LINH KIEN XE O TO HONDA CRV- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CR-V-015- 18215-TR0-A200-M1- Tấm treo và cố định ống xả bằng cao su-cao su-giữ ống xả- LINH KIEN XE O TO HONDA CRV- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CR-V-019- 19716-5AA-A000-M1- Tấm đệm bằng cao su-cao su-đệm đầu vào/ra cụm làm mát khí nạp, làm kín- LINH KIEN XE O TO HONDA CRV- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CR-V-054- 46380-SH3-0000- Miếng giữ A ống dẫn dầu phanh bằng cao su-Cao su-Giữ cố định và bảo vệ ống dẫn dầu phanh- LINH KIEN XE O TO HONDA CRV- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CR-V-068- 57101-TLA-A000- Tấm cao su đệm tấm đỡ bộ trợ lực phanh-cao su-chống rung cho bộ trợ lực phanh- LINH KIEN XE O TO HONDA CRV- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HM-CR-V-080- 74144-SR3-0000- Tấm đệm cao su giảm chấn ca pô-cao su-đỡ nắp capo, giảm rung giật- LINH KIEN XE O TO HONDA CRV- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: HPM-CR-V-004- 75891-SA7-0000 (75891-SA7-0001)-Tấm đệm cửa xe bằng cao su-Bằng Đệm giảm chấn- LK Model Honda CR-V-che chắn tránh xước xát, giới hạn chuyển động cửa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: JB3B2122444AB- Gioăng làm kín tay mở cửa (bằng cao su); phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: JB3Z16A238A- Đệm cao su trên nắp ca bô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: JB3Z3C377B- Đệm cao su; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: JB3Z5781A- Gioăng đệm cao su nhíp xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: JC19V20708AA- Gioăng đệm cao su cửa trước phải (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: JC19V50336AA- Gioăng đệm cao su cửa bên trái (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: K05S-2N-B12:Đệm cao su chân máy xe tải không tự đổ TMT K05S-2N, TT 690kg, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: K05S-2N-CS00:Miếng(tấm)lót khung bằng cao su của xe tải không tự đổ TMT K05S-2N, TT 690kg, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: K05S-2N-GG00:Gioăng, đệm các loại bằng cao su của xe tải không tự đổ TMT K05S-2N, TT 690kg, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: K05S-2N-M001:Miếng giảm chấn các loại của xe tải không tự đổ TMT K05S-2N, TT 690kg, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: K05S-2N-T102:Miếng lót giảm chấn két nước bằng cao su của xe tải không tự đổ TMT K05S-2N, TT 690kg, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: K05S-2N-V102:Chắn bùn cao su sườn trái, phải của xe tải không tự đổ TMT K05S-2N, TT 690kg, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK không quá 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: K21314-13700/ Ống lót bằng cao su lưu hóa dùng trong ô tô, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: K3044R0/ Ống lót bằng cao su lưu hóa dùng trong ô tô, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Kẹp cài giữ kính chắn gió (cao su lưu hóa), Part No: 7554530170, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: KGJ21-68885B: Nút nhận tay cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: Khớp nhăn (chắn bụi) trục lái bằng cao su dùng cho xe ô tô tải VAN 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu KENBO, số loại KB0.65/TV2.SX tại TQ,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: KMF0111003 B42/ Nút chặn cao su (kmf0111003 b42) (nk)
- Mã HS 40169911: L0101020039A0: Su giảm chấn sau dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0373080022A0: Nắp đậy 1 bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0373080023A0: Nắp đậy 2 bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0374220009A0: Chụp su bảo vệ dây điện dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0512020078A0: Đế nút nhận sàn dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0512020101A0: Ron đệm cửa trái dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0512020201A0: Ron đệm cửa phải bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0542055100A0: Nút nhận bằng cao su phi 8 dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0572080022A0: Nút nhận bằng cao su phi 10 dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0610130027A0: Ron cửa bên trái bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0610130028A0: Ron cửa bên phải bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0610130201A0: Ron cửa trước trái dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0610130901A0: Ron cửa trước phải dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0610160087A0: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0610160088A0: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0610160093A0: Ron cửa trước bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0610182008A0: Ray chống thấm nước trên trái bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0610182100A0: Ray chống thấm nước dưới trái bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0610182200A0: Ray chống thấm nước trên phải bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: L0610182300A0: Ray chống thấm nước dưới phải bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: LFE510404- Nút tháo dầu thừa bằng cao su; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Linh kiện lắp ráp xe tải nhẹ hiệu Suzuki,tay lái thuận-kiểu Suzuki CarryTruckSK410K4EURO4/Lot.27-27,tải trọng645Kgs(Hàng mới 100%)-cao su đệm-BOOT,AIR CLEANER-13881-85R00-000 (nk)
- Mã HS 40169911: Linh kiện ô tô(dùng thay thế): ống cao su dẫn dầu phanh dùng cho xe ô tô tải dưới 10 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- ELANTRA: Roong Kính Cửa Trước, Trái/RUN-FR DR WDO GLASS LH- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Linh kiện ô tô/KIA- NEW VERNA: Roong Mở Cốp Xe/W/STRIP-TRUNK LID OPNG- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: LK xe ô tô tải Mini Van Model 5023XXY-V1,tải trọng HH<1T,TTL có tải<5T,độ rời rạc đáp ứng QĐ/05/2005/QĐ-BKHCN,mới 100%:Bộ cao su đệm chân (10 cái/bộ) (nk)
- Mã HS 40169911: LÔNG ĐỀN BUGI-BRAND NEW GSKT-SPARK PL PIP-10966AA041-dùng cho xe ô tô 5 chỗ hiệu Subaru- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, phụ tùng dùng cho xe ô tô tải hiệu OLLIN350.E4, giá DDP. Hàng mới 100%, sx năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Lông nheo ngoài LH (Phụ tùng) dùng cho xe tải FORLANDFD500-4WD.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Lót cốp cao su Cargo Tray hiệu Lexus/Toyota (ngang 1,2m dài 1,5m). Hàng mới 100% (Dùng cho xe ô tô 5 chỗ) (nk)
- Mã HS 40169911: Lót cốp cao su đúc khuôn Cargo Tray hiệu Weathertech (ngang 1,2m dài 1,5m). Hàng mới 100% (Dùng cho xe ô tô 5 chỗ) (nk)
- Mã HS 40169911: Lót lò xo phuộc phải (bằng cao su), Phụ kiện dùng cho xe ô tô honda, Acura 2011, 51403-STX-A02, Rubber, r. FR. Spring (Lower), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Lót lò xo phuộc trái (bằng cao su), Phụ kiện dùng cho xe ô tô honda, Acura 2011, 51404-STX-A02,Rubber, L. FR. Spring (Lower), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: LR034262 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- BẦU CAO SU PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169911: LR051700 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- BẦU CAO SU PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169911: LR051702 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- BẦU CAO SU PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169911: LR078476 COVER- CAMSHAFT 8409910000- CAO SU CÀNG PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169911: LR078478 COVER- CAMSHAFT 8409910000- CAO SU CÀNG PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169911: LS-131/ Van điều chỉnh chống động bằng cao su dùng trong công nghiệp ô tô kích thước 12.1*16.8*3. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Lưỡi gạt nước cao su 8250A012 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Lancer 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: M4521020100A0- Ron ngoài kính chắn gió dùng cho xe AUMAN M4-C160.E4. Hàng mới 100%, SX2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng bảo vệ cửa phía dưới (cao su lưu hóa), Part No: 6785733040, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng bảo vệ ống dẫn nhiên liệu (cao su lưu hóa), Part No: 7727702250, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: MIẾNG CAO SU CHE ĐÈN PHA- 8980543420- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: MIẾNG CAO SU ĐỆM KÍNH CHẮN GIÓ- 8980950440- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng cao su lót chân hộp số các loại dùng cho xe < 5 tấn mới 100% (Nhà sản xuất Guiyang Mangwang) (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng cao su, dùng trong sản xuất lắp ráp xe ô tô, part no: 90950T1023, hàng mới 100% (tái xuất mục hàng số 01 của tờ khai 103234363850) (xk)
- Mã HS 40169911: Miếng cao su, part no: 90950-T1023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng chặn bằng cao su lưu hóa dùng cho xe tải chở hàng, trọng tải 9 tấn,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng chắn bụi lò xo trước (cao su lưu hóa), Part No: 481580D080, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng chặn cao su đầu trên giảm chấn_INV 21587_A 205 328 03 37_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng chắn cọc tay lái bằng cao su- 53501-TZA-G000- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY- Chặc cọc tay lái (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng chặn cửa trượt. Part No: 6941828100, phụ tùng xe ô tô Toyota PREVIA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng chặn hệ thống treo trước (cao su lưu hóa), Part No: 5221348010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX200T, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng chặn ở đệm khung cabin (cao su lưu hóa), Part No: 52216KK010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng chèn bằng cao su lưu hóa (GWT162); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: MIẾNG DÁN BẰNG CAO SU-XE 9.5T-8971343121-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng dán bảo vệ tai xe, Part No: 757670K011C0, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng dán cảm biến nước mưa (cao su lưu hóa), Part No: 8994442010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY 3.5 2007, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đậy lỗ bắt vít, Part No: 9095001234, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm (cao su lưu hóa) (cao su lưu hóa), Part No: 9048017013, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm (cao su), Part No: 904801800600, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm (cao su). Part No: 9048001694, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: MIẾNG ĐỆM CAO SU- 8980704450- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm cao su chống bụi piston phanh sau dùng cho xe ô tô GMC SIERRA đời 2015, hãng ACDELCO, P/N: 18H1252- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm cao su dây điện nóc xe, bằng cao su lưu hóa mềm; (96356268); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm cao su số 1, dưới (cao su), Part No: 522020K010, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm cao su, số 4 (cao su), Part No: 522070K09000, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm cửa, cao su MB422898 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Grandis 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm đầu (cao su lưu hóa), Part No: 4738950020, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm giá két làm mát (cao su), Part No: 165232103000, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm giảm chấn (cao su lưu hóa), Part No: 9094801100, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm kính chắn gió cao su 6102A639 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: MIẾNG ĐỆM MÉP CA-BIN CỬA KÍNH SAU- 8978531043- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm, Giảm sốc(cao su), Part No: 90948T100200, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm, giảm xóc (cao su), Part No: 90948T100700, xe 757W/ FORTUNER 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đệm, tấm chắn bùn (cao su), Part No: 53885KK02000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng Đệm, thanh cân bằng giảm chấn hệ thống treo (cao su lưu hóa), Part No: 4881506230, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng đỡ giảm xóc, Part No: 4875002020, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng giữ thanh cân bằng tay lái bên phải phía trước bằng cao su- 51306-T00-T010-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY- Giữ cố định thanh cân bằng tay lái (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng hạn chế bằng cao su lưu hóa mềm, số 1 (431500300); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: MIẾNG LÓT ỐNG GIẢM THANH- 8973798820- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: miếng nối tấm chắn bùn cao su L/R8403104/204LE010(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng ốp chắn bùn tai xe, Part No: 538850K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng ốp cửa hậu phía trên bên trái, Part No: 648860K040, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Miếng ốp tăng cứng ca lăng (cao su lưu hóa), Part No: 5315602070, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 01358-28330) Su rimen treo nhíp dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 09161-4E500) Dây đeo con đội bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 09250-15011) Nắp chụp bằng cao su ráp trên cabin phi 30 dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 09253-CX000-003) Nắp chụp bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 09409-08320) Nút nhận mặt nạ bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 09409-15301) Nút nhận lông mi đèn bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0B100-68615) Nút nhận sàn bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0G031-68866B) Nút làm kín sàn body bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0K421-68560A) Dây đeo con đội bằng cao su dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0K43A-45961) Su nhận ống dầu thắng dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0K467-28320) Miếng chèn cửa bằng cao su có đai ốc gắn sẵn M10x25 dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0K60A-43606) Su ráp ống bình nước phụ dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0K60A-45151) Chụp bảo vệ bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0K60G-39940C) Su chụp bụi rimen nhíp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0K71A-68865) Nút gài táp pi cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0K95A-68615) Nút nhận tấm chống nóng bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0S083-34121A) Miếng chèn bằng cao su phi 21 dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0S083-56056) Nắp chụp bằng cao su lỗ phi 10 dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 0S083-68865AGW) Nút nhận bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1012LEi-1201300-01) Ron ống xả khí bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1020-5401681) Ron hông cabin bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1021-2912080) Su giảm chấn nhíp dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1021-5206013) Ron trang trí kính chắn gió trước dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1021-5407101) Ron khung cửa cabin bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1021-5603201) Ron kính gió lưng cabin bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1104635600076) Chụp bảo vệ bằng cao su phi 04 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1104911900141) Chụp bụi lọc khí nạp bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1104934200191) Chụp bụi trục lái bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1105136800005) Chụp bảo vệ ECU bằng su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1108917300004) Nẹp dây số bằng su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1111312005006) Tai treo bô lửa bằng su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1115013200003) Su đệm cây chống két nước dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 11180-69J11-000) Nút nhận trên nắp dàn cò mỗ bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1122929500006) Cục su hạn vị bên phải phía sau trái giữa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1122929500007) Cục su hạn vị bên trái phía sau phải giữa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1124111900021) Su đệm dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1124111900041) Chụp su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1126335680012) Su đệm bình khí nén dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 11684-85501) Su đệm giảm chấn pách đỡ trên dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 11684-85501-000) Su đệm giảm chấn pách đỡ trên dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 11685DF2300-000) Đệm tà vẹt động cơ dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 11686-85501) Su đệm giảm chấn pách đỡ dưới dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 11686-85501-000) Su đệm giảm chấn pách đỡ dưới dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1417035680006) Nút nhận bằng cao su phi 6 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 14910-04000) Su nhận chắn bùn dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 17313-16000) Miếng dán số 1 bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 17313-20000) Miếng dán số 2 bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 17313-30000) Miếng dán số 3 bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 17879-C3000) Bạc lót pách két nước bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 17879-C3000-000) Bạc lót pách két nước bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B16961200019) Nút nhận bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B16961200133) Cao su giảm chấn dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B16985000345) Nẹp viền cản sau bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18051200005) Nút nhận sàn bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18051200071) Nắp bịt bằng cao su phi 15 dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18051200073) Nắp bịt bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18051200078) Nắp bịt bằng cao su phi 25 dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18061200140) Lông mi cửa I bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18061200141) Lông mi cửa II bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18061201041) Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18061201042) Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18061201053) Đệm kính cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18061201054) Đệm kính cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18061201343) Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18061201344) Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18084300015) Tấm su chắn bùn trước bên trái dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18084300024) Tấm su chắn bùn trước phải dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B18084300062) Nút nhận bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B24937480110) Nẹp dây điện bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B24954100018) Nút nhận bằng cao su phi 12 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B24954100019) Nút nhận bằng cao su phi 14 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1B24957200005) Đế nút nhận la phông bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 1K16951200084) Đế nút nhận bằng cao su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 21852-4E000) Cao su chân máy bên phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 28393-C3000) Su đệm dây dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 28393-C3000-000) Su đệm dây dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 28395-C3000) Miếng nẹp su dây số dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 28395-C3000-000) Miếng nẹp su dây số dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 36930-82010) Chụp bảo vệ dây điện bằng cao su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 38344-50E00) Chụp chốt gạt nước bằng cao su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 38344-50E00-000) Chụp chốt gạt nước bằng cao su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 42150-C3400-000) Cao su gối nhíp dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 48204-C3000) Chụp bụi bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 48491-85000) Chụp bụi bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 51751-85000) Đế cố định bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 55256-4E600) Đệm lót phuộc nhún trước bằng cao su dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 55270-4E001) Su đệm cản dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 55270-4E600) Su đệm cản dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 63110-4E430) Cao su chân cabin số 1 trên dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 68591-C3700-000) Ron kính cửa sau, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 68791-C3700-000) Ron kính cửa sau, trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 69571-C3000-000) Đệm bản lề cửa đuôi xe bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 71892-C3020) Nắp chụp lỗ dây cửa dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 72341-C3000) Ron nắp cabo dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 72341-C3000-000) Ron nắp cabo dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 72411-C3000) Ron viền nắp cabo dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 72411-C3000-000) Ron viền nắp cabo dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 72893-70D00) Chụp bảo vệ khóa bửng bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 74115-C3000-000) Lông nheo cửa trong trước (phiên bản cao cấp) dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 74118-C3000-000) Ron trên cửa trước, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 74168-C3000-000) Ron trên cửa trước, trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 74812-C3001) Su lỗ ống nước vào ra quạt sưởi dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 74812-C3001-000) Su lỗ ống nước vào ra quạt sưởi dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 75110-85280) Miếng đệm sàn trước dày 8mm bằng su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 75811-C3000) Nắp chụp lỗ chân cửa dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 75811-C3000-000) Nắp chụp lỗ chân cửa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 77110-85000) Roon viền cabin bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 77111-C4000-000) Ron khung cửa trước dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 78811-78400) Ron dẫn hướng kính cửa trước dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 78908-60C01) Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 78909-60C01) Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82110-4E000) Roan su kính cửa bên trái dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82120-4E000) Roan su kính cửa bên phải dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82130-4E000) Roan su viền khung cửa bên trái dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82140-4E000) Roan su viền khung cửa bên phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82150-4E000) Roan su chắn bụi phía dưới cánh cửa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82191-28010) Nút nhận đệm cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82210-4E000) Lông nheo cửa bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82220-4E000) Lông nheo cửa bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82510-4E000) Ron kính trước cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82520-4E000) Ron kính trước cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82530-4E001) Roon U kính, trái dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82540-4E001) Roon U kính, phải dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82550-4E000) Ron kính cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82560-4E000) Ron kính cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82681-80100) Ron điều chỉnh vòng khóa cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82683-C0100) Su chống va đập nắp cabo dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82683-C0100-000) Su chống va đập nắp cabo dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 82683-C3900-000) Miếng đệm cửa sau bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 83661-C3000) Lông mi cửa phải bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 83661-C3000-000) Lông mi cửa phải bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 83662-C3000) Lông mi cửa trái bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 83662-C3000-000) Lông mi cửa trái bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 83673-C3000-000) Ron cửa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 83850-60C00) Ron trong kính cửa bên phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 83860-60C00) Ron trong kính cửa bên trái dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84557-C3400-000) Ron kính chắn gió dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84611-85010) Ron kính chắn gió trước bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84611-C3000) Ron kính chắn gió trước bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84611-C3000-000) Gioăng kính chắn gió trước dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84620-4EAA0) Chụp bụi cần thắng tay bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84621-C3700-000) Lông nheo trong cửa sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84624-85000) Ron kính lưng bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84641-60C01) Ron cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84641-C3000) Ron cửa phải bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84641-C3000-000) Ron cửa phải bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84645-85000) Ron chống nước cửa trước bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84651-60C01) Ron cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84651-C3000) Ron cửa trái bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84651-C3000-000) Ron cửa trái bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84671-C3000-000) Ron khung cửa sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 84712-4E000) Ron su táp lô dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 85714-22000) Su nhận bắt vít sàn dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 86132-4E011) Roan su kính chắn gió phía trên dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 86135-4E010) Roan su kính chắn gió phía dưới dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 86140-4E010) Chụp ống nước sưởi bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 86431-4E000) Roan su nắp cabô dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 86481-C3400-000) Ron khung cửa đuôi xe dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 87121-4E001) Roan su kính lưng dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 91421-4E000) Chụp cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 95833-C3000) Su đệm lỗ ống hộc bay hơi vào dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 95834-C3000) Su đệm lỗ ống hộc bay hơi ra dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: 9x9--3) Nút nhận bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A1109870744) Nút nhận lỗ cabin bằng su dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A1109871044) Nút nhận lỗ bằng su dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A1169870044) Nút nhận lỗ bằng su dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4002400017) Su chân máy dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4003201729) Su gối nhíp dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4004620196) Su trục lái dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4004920782) Su pách treo ống xả dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4005040065) Su chân két nước dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4006710021) Ron kính chắn gió bằng su dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4007200154) Ron cửa bên trái bằng su dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4007200254) Ron cửa bên phải bằng su dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4007210180) Ron su khung cửa bên trái dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4007210280) Ron su khung cửa bên phải dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4007250025) Ron su cửa bên trái (dẫn hướng phía trên kính cửa) dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4007250125) Ron su cửa bên phải (dẫn hướng phía trên kính cửa) dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4007250265) Ron su cửa bên trái (dẫn hướng phía dưới kính cửa) dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4007250365) Ron su cửa bên phải (dẫn hướng phía dưới kính cửa) dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4009880010) Dây buộc bằng cao su dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4009980101) Su lót lỗ dây lừa số trên cabin dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: A4009980401) Su lót lỗ dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: AA850-34703) Đệm lót phuộc nhún sau bằng cao su dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: H0100040026A0) Su đệm giảm chấn dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: H1356011057A0) Nút bít M16 bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: H1356011058A0) Nút bít M22 bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: H4353100002A0) Chụp bảo vệ bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: HH1012-2912030) Miếng chèn gối cầu bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: KGJ21-68885B) Nút nhận tay cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0101020015A0) Cao su chân máy trái dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0101020016A0) Cao su chân máy phải dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0103040100A0) Chụp bảo vệ bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0173050036A0) Chụp bụi cần số bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0173050109A0) Chụp bụi cần số bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0356003380A0) Tấm su lót dây điện dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0373030103A0) Chụp trên công tắc tổ hợp bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0373030203A0) Chụp dưới công tắc tổ hợp bằng su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0374080001A0) Nẹp dây điện sàn bằng su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0374220009A0) Su bảo vệ dây điện cửa xe dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0512020104A0) Ron nẹp cửa trái bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0512020201A0) Ron nẹp cửa phải bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0512020981A0) Chụp bảo vệ trục lái bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0512023100A0) Nút nhận sàn bằng cao su phi 20 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0535113405A0) Nắp đậy bằng su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0572080908A0) Nút nhận bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0572080911A0) Nút nhận bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0610130201A0) Lông nheo cửa trái bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0610130901A0) Lông nheo cửa phải bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L0871020071A0) Cao su đệm sàn dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1541030101A0) Ron kính hông trái bằng su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1541030201A0) Ron kính hông phải bằng su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1610130100A0) Ron khoang cửa trái bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1610130500A0) Ray chống thấm cửa trái, trong bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1610130600A0) Ray chống thấm cửa trái, ngoài bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1610130800A0) Ron khoang cửa phải bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1610131200A0) Ray chống thấm cửa phải, trong bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1610131300A0) Ray chống thấm cửa phải, ngoài bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1610164700B0) Nắp đậy bên trái bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1610164800B0) Nắp đậy bên phải bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1610180301A0) Ray chống thấm cửa trước trái bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1610180302A0) Ray chống thấm cửa trước phải bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: L1610180400A0) Su chống thấm cửa trái dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4101020100A0) Su giảm chấn trước dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4101020101A0) Su giảm chấn trước dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4101020600A0) Su giảm chấn sau dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4101020601A0) Su giảm chấn sau dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4101080100A0) Chụp bảo vệ bằng cao su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4130210701A0) Ống nước vào động cơ, bằng cao su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4130211001A0) Ống nước vào độn cơ 2 bằng su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4130260104A0) Ống nước vào động cơ bằng su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4173050101A0) Chụp bụi cần số bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4292040400A0) Su giảm chấn dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4295281900A0) Su đệm dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4295350102A0) Su đệm giảm chấn dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4315140100A0) Chụp bụi trục lái bằng cao su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4342050200A0) Chụp trục lái bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4362060601A0) Su luồng dây điện dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4512020100A0) Ron đệm cửa trái bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4512020200A0) Ron đệm cửa phải bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4521020100A0) Ron kính chắn gió bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4521040100A0) Ron kính lưng bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4531014900A0) Đế su giảm chấn dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4531016100A0) Ron gò má trái bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4531016300A0) Ron gò má phải bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4535064500A0) Nắp đậy bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4535073300A0) Nắp đậy bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4535081400A0) Nút nhận bằng cao su phi 8 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4541011700A0) Ron dè chắn bùn bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4610130200A0) Ron cửa trước trái bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4610130900A0) Ron cửa trước phải bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4843022400A0) Nẹp ốp vè chắn bùn bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4871030600A0) Su giảm xóc sau bên phải sàn trước dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4871030700A0) Su giảm xóc sau bên trái sàn trước dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: M4871030900A0) Su giảm xóc ở giữa sàn giữa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: MC133594) Su lắp lỗ cabin dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: MC159115) Nút nhận bằng su dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: MH022004) Ron su (L40mm) dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: MH022576) Su dây điện dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: MK402759) Su đệm cửa dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: P1542050032A0) Nút nhận bằng cao su phi 5 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(: Q68312F4) Phe cài bằng su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:09253-CX000-003) Nắp chụp bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:11180-69J11-000) Nút nhận trên nắp dàn cò mỗ bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:11684-85501-000) Su đệm giảm chấn pách đỡ trên dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:11685DF2300-000) Đệm tà vẹt động cơ dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:11686-85501-000) Su đệm giảm chấn pách đỡ dưới dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:17879-C3000-000) Bạc lót pách két nước bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:28393-C3000-000) Su đệm dây dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:28395-C3000-000) Miếng nẹp su dây số dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:38344-50E00-000) Chụp chốt gạt nước bằng cao su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:42150-C3400-000) Cao su gối nhíp dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:68591-C3700-000) Ron kính cửa sau, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:68791-C3700-000) Ron kính cửa sau, trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:69571-C3000-000) Đệm bản lề cửa đuôi xe bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:72341-C3000-000) Ron nắp cabo dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:72411-C3000-000) Ron viền nắp cabo dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:74115-C3000-000) Lông nheo cửa trong trước (phiên bản cao cấp) dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:74118-C3000-000) Ron trên cửa trước, phải dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:74168-C3000-000) Ron trên cửa trước, trái dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:74812-C3001-000) Su lỗ ống nước vào ra quạt sưởi dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:75811-C3000-000) Nắp chụp lỗ chân cửa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:77111-C4000-000) Ron khung cửa trước dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:82683-C0100-000) Su chống va đập nắp cabo dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:82683-C3900-000) Miếng đệm cửa sau bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:83661-C3000-000) Lông mi cửa phải bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:83662-C3000-000) Lông mi cửa trái bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:83673-C3000-000) Ron cửa dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:83674-C3000-000) Ron dưới cửa sau- trước dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:83677-C3000-000) Ron dưới cửa sau- sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:84557-C3400-000) Ron kính chắn gió dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:84611-C3000-000) Gioăng kính chắn gió trước dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:84621-C3700-000) Lông nheo trong cửa sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:84641-C3000-000) Ron cửa phải bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:84651-C3000-000) Ron cửa trái bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:84671-C3000-000) Ron khung cửa sau dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:86481-C3400-000) Ron khung cửa đuôi xe dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A1109870744) Nút nhận lỗ cabin bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A1109871044) Nút nhận lỗ bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A1169870044) Nút nhận lỗ bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4002400017) Su chân máy dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4002400318) Su cách điện động cơ dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4003220044) Su gối nhíp dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4004620196) Su trục lái dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4004920782) Su pách treo ống xả dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4005040065) Su chân két nước dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4006710021) Ron kính chắn gió bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4007200154) Ron cửa bên trái bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4007200254) Ron cửa bên phải bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4007210180) Ron su khung cửa bên trái dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4007210280) Ron su khung cửa bên phải dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4007250025) Ron su cửa bên trái (dẫn hướng phía trên kính cửa) dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4007250125) Ron su cửa bên phải (dẫn hướng phía trên kính cửa) dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4007250265) Ron su cửa bên trái (dẫn hướng phía dưới kính cửa) dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4007250365) Ron su cửa bên phải (dẫn hướng phía dưới kính cửa) dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4009880010) Dây buộc bằng cao su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4009980101) Su lót lỗ dây lừa số trên cabin dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:A4009980401) Su lót lỗ dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:MC133594) Su lắp lỗ cabin dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:MC159115) Nút nhận bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:MH022004) Ron su (L40mm) dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:MK402759) Su đệm cửa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: MS(:MS810045) Su bọc viền lỗ cabin để bảo vệ dây điện dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169911: Mút giảm chấn nắp ca bô (cao su lưu hóa), Part No: 5338422070, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Nắp bảo vệ bầu lọc gió xe máy bằng cao su lưu hóa 4D1-E4417-01 (4D1E441701-V0834), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: NẮP CAO SU CHỤP ĐẦU VÒI LỐP XE- 1423740010- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: nắp cao su heo số, 25mm, phụ tùng của xe ô tô Honda ACCORD, mã hàng 90825-SNA-003, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nắp cao su lưu hóa che bụi trục láp, Part No: 413360K060, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: NẮP CHỤP CAO SU- 8980291640- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Nắp đậy bằng cao su lưu hóa, dùng trong xe ô tô, mã hàng: G2041R0. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Nắp đậy cao su chắn bụi trên cửa khách 811418R131 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nắp đậy lỗ (cao su lưu hóa), Part No: 9095001620, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Nắp đậy lỗ (cao su), Part No: 909500123400, xe CX/ INNOVA G-CX, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nắp đậy tổng côn (cao su lưu hóa), Part No: 3147830010, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Nắp thông dây điện trên loa cửa- cao su lưu hóa (phụ tùng xe du lịch, hiệu Mazda, mới 100%). MSPT: KD4567GP1 (nk)
- Mã HS 40169911: NẸP CAO SU- 8979270070- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: NẸP CAO SU CỬA TRƯỚC, TRÁI (A2137200124). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp cao su kính chắn gió trước xe HR-V 2018- 73125-T7A-003- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp cao su kính nóc trần xe bên trái xe City- 74316-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp cao su làm kín cửa sau xe_INV 21586_A 253 740 27 01_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: NẸP CAO SU MẶT TRƯỚC CA BI-XE HI-LANDER-8974110440-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp cao su ngoài cửa sổ phải_INV 21646_A 213 720 02 24_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: NẸP CAO SU THANH RAY KÍNH- 8982603100- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: nẹp cao su trên kính chắn gió trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 73150-T2A-A01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: NẸP CAO SU VIỀN CỬA PHẢI- 8979269570- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: nẹp cao su viền xe-8978521424-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp chân kính ngoài cửa sau bên lái 5757A489, bằng cao su, dùng cho xe dưới 9 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp cửa nóc số 1 bên phải bằng cao su lưu hóa (87236D3000), phụ tùng xe Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: NẸP GÓC CỬA BẰNG CAO SU-XE 9.5T-8978522574-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp kính chắn gió sau góc phải xe CR-V- 73214-TME-Q01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp kính chắn gió trước xe CIVIC 2016- 73150-TEA-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp kính nóc trần xe bên phải xe CITY 2014- 74306-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp mui bên phải bằng cao su, (Phụ tùng xe Kia dưới 8 chỗ, mới 100%) _87240H7000 (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp mui bên trái bằng cao su, (Phụ tùng xe Kia dưới 8 chỗ, mới 100%) _87230H7000 (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa (87752S1000CA), phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp nóc xe bên trái (cao su lưu hóa), Part No: 755560T023, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp rãnh thoát nước trên nóc xe (cao su lưu hóa), Part No: 7555602230, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp trong cửa sau, bên phải bằng cao su (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 8324107000 (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp túi dụng cụ (cao su), Part No: 587800K01000, xe 578W/ FORTUNER 2019, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: NẸP VIỀN CỬA- 8978521176- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: NẸP VIỀN CỬA PHẢI- 8980291921- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: NẸP VIỀN CỬA TRÁI- 8980291931- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: NẸP VIỀN XE- 8978521424- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Nẹp vòm bánh xe sau phải bằng cao su lưu hóa (87742D3000CA), phụ tùng xe Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: NH345D-B12:Đệm cao su chân máy xe tải tự đổ, TT 3,5 tấn, TTL có tải tối đa trên 5 tấn dưới 10 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTB theo thiết kế trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: NH345D-CS00:Miếng(tấm) lót khung bằng cao su của xe tải tự đổ, TT 3,5 tấn, TTL có tải tối đa trên 5 tấn dưới 10 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTB theo thiết kế trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: NH345D-GG00:Gioăng, đệm các loại bằng cao su của xe tải tự đổ, TT 3,5 tấn, TTL có tải tối đa trên 5 tấn dưới 10 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTB theo thiết kế trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: NH345D-M001:Miếng giảm chấn các loại của xe tải tự đổ, TT 3,5 tấn, TTL có tải tối đa trên 5 tấn dưới 10 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTB theo thiết kế trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: NH345D-T102:Miếng lót giảm trấn két nước bằng cao su của xe tải tự đổ, TT 3,5 tấn, TTL có tải tối đa trên 5 tấn dưới 10 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTB theo thiết kế trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: NH345D-V102:Chắn bùn cao su sườn trái, phải của xe tải tự đổ, TT 3,5 tấn, TTL có tải tối đa trên 5 tấn dưới 10 tấn. Mới 100%.(98491521-0%)(Nhóm xe tải có KLTB theo thiết kế trên 5 tấn) (nk)
- Mã HS 40169911: NL007/ Chụp bằng cao su (bảo vệ bộ dây truyền dẫn điện trong ôtô) (nk)
- Mã HS 40169911: NL018/ Nút chặn nước bằng cao su (bảo vệ đầu nối không thấm nước) (nk)
- Mã HS 40169911: Nút ấn bằng cao su.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút ấn, bằng cao su, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút ấn.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: nút bịt cao su 117-8063(dùng cho xe vận chuyển hàng trong sân gôn) hiệu Toro,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút bịt lỗ sàn xe phía sau (gần cửa sau) (cao su), Part No: 5744295J0000, xe 757W/ FORTUNER 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút bịt táp lô phải bằng cao su, mã hàng:585868900227 của xe tải ULTRA 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%.NSX: TATA MOTORS LIMITED. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút bịt táp lô trái bằng cao su, mã hàng:585868900226 của xe tải ULTRA 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%.NSX: TATA MOTORS LIMITED. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su 12-25/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su 20-25/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su 5915A190 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su bít lỗ body_INV 21587_A 003 997 57 86_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su chận giảm chấn_INV 21647_A 000 998 73 40_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: NÚT CAO SU CHE LỖ- 1096040740- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: NÚT CAO SU CHE LỖ SÀN- 8941197960- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: nút cao su che lỗ-1096040740-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: nút cao su che lỗ-8941595070-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su chụp bụi phanh bánh sau (Phụ tùng xe ô tô tải (Pick up cabin kép), hiệu MAZDA BT-50, mới 100%)_Mã số phụ tùng: UH7126288 (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su d8/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su dẫn hướng_INV 21587_A 002 998 17 01_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: NÚT CAO SU ĐẬY LỖ CHỈNH PHANH- 9099566400- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: NÚT CAO SU ĐẬY LỖ SÀN CA-BIN- 8941229710- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su giảm chấn ca-pô trước_INV 21587_A 002 998 84 50_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su lưu hóa ở lọc xăng (cao su lưu hóa), Part No: 772410K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su MB888006 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su MD181864 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Grandis 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su MN151907XB phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su MU670033 phụ tùng xe ôtô hiệu Zinger. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su ở lọc xăng (cao su lưu hóa), Part No: 772410K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cao su_INV 21647_A 202 997 00 86_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Nút chặn MB260751 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút chặn MR594318 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Grandis 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: NÚT CHE BỤI BẰNG CAO SU-XE 1.9T-8941712870-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: NÚT CHỤP CAO SU (A0009915495). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Nút cố định tấm trần bằng cao su.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút đậy bằng cao su 873728D550 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút đậy cao su_INV 21587_A 000 991 25 95_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Nút đệm đóng tấm đậy động cơ bằng cao su.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút điều hướng nước bằng cao su.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút đóng dầu cạnh cánh cửa xe bằng cao su.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút giữ (cao su).lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút giữ trái(cao su).lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút giữ trái, bằng cao su, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút giữ, bằng cao su, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút lỗ (cao su), Part No: 587071402000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút nhận bằng su dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút nhận chống nước mảng giàn chuyền bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Nút nhận lỗ bằng su dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút nhận lỗ cabin bằng su dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Nút và miếng dán cao su, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Ổ ĐỠ CAO SU KÉT NƯỚC (A0995047200). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Ổ ĐỠ CAO SU THANH GIẰNG CẦU TRƯỚC (A2053332400). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Ổ ĐỠ THANH GIẰNG CẦU TRƯỚC (A2133330900)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ (xk)
- Mã HS 40169911: ống cao su các loại1109011LE352-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Ống cao su cút nước xe tải 15T (mã hàng hóa 575117D150) mới 100%. Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169911: Ống cao su dẫn gió xe tải từ 1T đến 1,4T (mã hàng hóa 0K60N13340A) mới 100%.Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169911: ống cao su dẫn hơi1109200E5020XZ-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Ống lót bằng cao su lưu hóa dùng trong ô tô, mã hàng: 5151 3420, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Ống nối bộ lọc khí (cao su), Part No: 178800Y33100, xe JR/ Vios 1.5G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: ống nối Bộ lọc khí(cao su), Part No: 178800T21000, xe GM/ Corolla 2.0V Luxury, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: ống xả hơi trước (bẳng cao su)Z1203010LE740(LE744)(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: ống xả hơi van phanh (bẳng cao su)3506018LG010(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: ống xịt hơi (bẳng cao su)1311030E5310-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Ốp bảo vệ dây điện- cao su lưu hóa (phụ tùng xe du lịch, hiệu Mazda, mới 100%). MSPT: GS1M67G61 (nk)
- Mã HS 40169911: Ốp cần số bằng cao su lưu hóa dùng trên xe ô tô. mã hàng: WK031R0, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40169911: Ốp cao su bảo vệ dây điện (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 61 13 9 229 745 (nk)
- Mã HS 40169911: ỐP chắn bùn bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW, hàng mới 100%, hãng sx BMW, code: 51717328620 (nk)
- Mã HS 40169911: ỐP CHE KHE HỞ ĐẦU CA BIN BẰNG CAO SU-XE 9.5T-8975816174-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: OS1038/ Phốt chắn kín BH6198-E01S9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1061/ Phốt chắn kín AG2483-E01S0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS12/ Phốt chắn kín BH1937-G00A4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1204/ Phốt chắn kín AH2520-I03X7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1242/ Phốt chắn kín AH2426-F02T7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1260/ Phốt chắn kín AH1512-J01A2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1387/ Phốt chắn kín BE3827-E01W9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1393/ Phốt chắn kín AH3040-H00X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1396/ Phốt chắn kín BE3827-E01X8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1575/ Phốt chắn kín BP6776-E04A0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1577/ Phốt chắn kín AP8906-I05B0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1712/ Phốt chắn kín AH1302-G00X3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1729/ Phốt chắn kín BRQ0008-A01B0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1735/ Phốt chắn kín BR2720-E03A2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1736/ Phốt chắn kín BRQ0009-A00B0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1742/ Phốt chắn kín AB2775-I01R8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1748/ Phốt chắn kín AE1314-A04X1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1756/ Phốt chắn kín AE3234-F03R3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1757/ Phốt chắn kín AE3618-A02X6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1759/ Phốt chắn kín AE8980-E01R9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1764/ Phốt chắn kín AG2340-E10L7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1766/ Phốt chắn kín BC2413-E02E3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1770/ Phốt chắn kín BC4682-E00R8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1771/ Phốt chắn kín BD3035-E04D0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1775/ Phốt chắn kín BR1845-E01S1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1776/ Phốt chắn kín BR2720-E03S4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1778/ Phốt chắn kín XG0019-E01B8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1779/ Phốt chắn kín XG0019-E01Q3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1780/ Phốt chắn kín XZ0199-E04Q7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1781/ Phốt chắn kín AP8096-E04T5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1785/ Phốt chắn kín AG2330-E00X2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1787/ Phốt chắn kín EZ0276-A01S6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1793/ Phốt chắn kín EZ0045-A02L8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1797/ Phốt chắn kín AD2959-I08Q8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1800/ Phốt chắn kín AE3409-A70X7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1807/ Phốt chắn kín AE1013-A43X2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1811/ Phốt chắn kín AE1314-A04C7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1815/ Phốt chắn kín AE1377-F03X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1824/ Phốt chắn kín AE2081-E04M1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1827/ Phốt chắn kín AE2864-A08K4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1828/ Phốt chắn kín AE2864-A08X6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1831/ Phốt chắn kín AE8820-P00L0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1833/ Phốt chắn kín BE1882-E00T9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1840/ Phốt chắn kín BHH277-A04A0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1843/ Phốt chắn kín AB2775-I01U0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1844/ Phốt chắn kín AC0371-E01X2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1847/ Phốt chắn kín AC0610-F31X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1849/ Phốt chắn kín AC1314-A07X6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1858/ Phốt chắn kín AE0603-P00X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1870/ Phốt chắn kín AE1292-G01U8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1871/ Phốt chắn kín AE1292-G01X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1873/ Phốt chắn kín AE1313-E21S1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1880/ Phốt chắn kín AE1350-E12T9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1882/ Phốt chắn kín AE1351-E21K9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1884/ Phốt chắn kín AE1666-F01X3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1887/ Phốt chắn kín AE1720-E03Q1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1899/ Phốt chắn kín AE2668-A09X9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS19/ Phốt chắn kín BH2851-G00A4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1900/ Phốt chắn kín AE2847-A06X9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1904/ Phốt chắn kín AG0380-A02F8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1907/ Phốt chắn kín AO2728-E02R6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1912/ Phốt chắn kín BD3586-E01R4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1914/ Phốt chắn kín BE5751-E01T5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1915/ Phốt chắn kín BG1530-E00X8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1917/ Phốt chắn kín BP5014-E01X7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1920/ Phốt chắn kín EZ0276-A01C2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1921/ Phốt chắn kín EZ0276-A01J5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1926/ Phốt chắn kín EZ2157-A01X8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1929/ Phốt chắn kín XG0019-E01X1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1934/ Phốt chắn kín EZ2106-A01M2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1938/ Phốt chắn kín AE0158-A42X4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1965/ Phốt chắn kín AE2081-E04A3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1976/ Phốt chắn kín AE0995-E02C9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1979/ Phốt chắn kín AE1048-P00K6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1991/ Phốt chắn kín AE1334-E01S6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS1992/ Phốt chắn kín AE1351-E21L8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2000/ Phốt chắn kín AP1306-H02R7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2001/ Phốt chắn kín BE1518-E00T7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2002/ Phốt chắn kín BE1518-E00U1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2009/ Phốt chắn kín XZ0625-E04R6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2010/ Phốt chắn kín AE1013-A43S2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2012/ Phốt chắn kín EZ2224-A03Q1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2013/ Phốt chắn kín EZ2224-A03T8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2021/ Phốt chắn kín BG2103-F01S9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2040/ Phốt chắn kín BG2855-E02Q3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2041/ Phốt chắn kín AE2420-F02U8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2045/ Phốt chắn kín AE2229-F00K2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2054/ Phốt chắn kín AC0603-E04X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2066/ Phốt chắn kín AH1218-E01X4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2071/ Phốt chắn kín AE1032-H00B8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2075/ Phốt chắn kín AG1693-P01V1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2095/ Phốt chắn kín AE0995-E02X3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2105/ Phốt chắn kín EZ0019-A02X6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2122/ Phốt chắn kín AE1544-F01A6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2134/ Phốt chắn kín AE2847-A06F2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2142/ Phốt chắn kín AE3744-A03A1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2145/ Phốt chắn kín AP1260-E02Q4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2150/ Phốt chắn kín BE1053-E02R9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2154/ Phốt chắn kín EZ9026-A00S7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2174/ Phốt chắn kín AE1013-A43M8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2175/ Phốt chắn kín AE1013-A43W3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2182/ Phốt chắn kín BD3587-E03D1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2188/ Phốt chắn kín AD7700-E12T1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2190/ Phốt chắn kín AE1334-E01X6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2192/ Phốt chắn kín AD3537-F04S6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2193/ Phốt chắn kín AD3537-F04V8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2200/ Phốt chắn kín EZ0305-A02T3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2208/ Phốt chắn kín AE1292-G01T4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2209/ Phốt chắn kín AC0687-A01X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2211/ Phốt chắn kín AC1013-A03X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2213/ Phốt chắn kín BE2243-E00M8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2214/ Phốt chắn kín AR8553-E00X8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2215/ Phốt chắn kín AE1314-A71X1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2255/ Phốt chắn kín AE1037-E06P8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2258/ Phốt chắn kín AE1666-F01E7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2268/ Phốt chắn kín AE2369-A06M6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2270/ Phốt chắn kín AE8620-E01Q7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2271/ Phốt chắn kín AR0515-G01K1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2273/ Phốt chắn kín AE1032-H00X1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2284/ Phốt chắn kín AG0994-E02U3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2288/ Phốt chắn kín AC0387-E01X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2290/ Phốt chắn kín AE1037-E06Q7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2297/ Phốt chắn kín AE1049-F01X8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2300/ Phốt chắn kín BE5808-E00Q8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2310/ Phốt chắn kín BR4730-H01A2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2324/ Phốt chắn kín BD4376-E07X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2345/ Phốt chắn kín BHH744-B01X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2354/ Phốt chắn kín AG2775-H09X3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2355/ Phốt chắn kín BG6035-E01X6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2359/ Phốt chắn kín AG1311-A02X8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2366/ Phốt chắn kín AG2383-A02R3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2385/ Phốt chắn kín BZ3116-E01L6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2386/ Phốt chắn kín BH5934-E03X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2387/ Phốt chắn kín AC7746-E00I8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2389/ Phốt chắn kín AE1894-G04X2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2391/ Phốt chắn kín AE1720-E03H0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2393/ Phốt chắn kín XP0078-F00X3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2398/ Phốt chắn kín EZ2224-A03X9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2406/ Phốt chắn kín BE2654-E02K0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2408/ Phốt chắn kín AE1692-E13O2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2410/ Phốt chắn kín AE2643-E15X9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2411/ Phốt chắn kín AE2643-E15O3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2413/ Phốt chắn kín AE3040-A04X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2415/ Phốt chắn kín BH4592-E01X7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2418/ Phốt chắn kín BH5276-E03X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2420/ Phốt chắn kín AH7142-G03Q8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2428/ Phốt chắn kín AE8798-G01A1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2433/ Phốt chắn kín AE1314-A12X2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2436/ Phốt chắn kín AE1048-P00X8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2442/ Phốt chắn kín AG2383-A02O6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2445/ Phốt chắn kín AE2057-A01X3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2446/ Phốt chắn kín AE2057-A01N8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2447/ Phốt chắn kín AE1037-E06X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2458/ Phốt chắn kín EZ2975-A06R4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2468/ Phốt chắn kín AC0678-E02X1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2476/ Phốt chắn kín AE0371-E06X1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2479/ Phốt chắn kín AE2388-A06X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2481/ Phốt chắn kín AP1531-E02X3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2499/ Phốt chắn kín AH7886-F01X2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2507/ Phốt chắn kín BH6413-E03X9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2508/ Phốt chắn kín AH2847-Y00M5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2518/ Phốt chắn kín AE1013-A43D7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2533/ Phốt chắn kín AE2388-A06F8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2538/ Phốt chắn kín BE1192-E02X4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2542/ Phốt chắn kín AE1679-A07X8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2545/ Phốt chắn kín AE1720-E03K7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2546/ Phốt chắn kín AE7362-E02X6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2547/ Phốt chắn kín AC2651-A80X4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2557/ Phốt chắn kín AH2847-M02X4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2569/ Phốt chắn kín BR6653-E02K6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2576/ Phốt chắn kín AE1720-E03X9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2577/ Phốt chắn kín AE2864-A08Q8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2582/ Phốt chắn kín AE1021-P02U6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2599/ Phốt chắn kín EZ5014-A01I3 (xk)
- Mã HS 40169911: OS26/ Phốt chắn kín BH3037-H01A5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2600/ Phốt chắn kín AE1351-E21D6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2605/ Phốt chắn kín AH2083-E02X4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2621/ Phốt chắn kín AE0678-F13X8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2638/ Phốt chắn kín BE5630-E00X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2662/ Phốt chắn kín AE2249-E01X6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2677/ Phốt chắn kín AG1291-E03O6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2694/ Phốt chắn kín AC0158-A81X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2696/ Phốt chắn kín AG1654-E03X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2698/ Phốt chắn kín BC2430-E00X4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2711/ Phốt chắn kín AE1538-E52X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2713/ Phốt chắn kín AE0584-F02X2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2725/ Phốt chắn kín AE2048-K03X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2733/ Phốt chắn kín EZ9043-A03S7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2741/ Phốt chắn kín AG7398-E00P2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2747/ Phốt chắn kín AE1538-E52M6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2765/ Phốt chắn kín AG2483-E01Q2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2766/ Phốt chắn kín EZ2224-A03M5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2768/ Phốt chắn kín BC6668-E00U6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2781/ Phốt chắn kín AH7689-J01X7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2782/ Phốt chắn kín AE2369-A06X0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2784/ Phốt chắn kín BH6433-E01X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2804/ Phốt chắn kín BH6662-E01Q1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2806/ Phốt chắn kín BH6688-E20S4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS281/ Phốt chắn kín AE2668-S00K4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2822/ Phốt chắn kín ARQ0016-A01D0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2834/ Phốt chắn kín BD3586-E01C9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2843/ Phốt chắn kín AE1666-E23Q2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2844/ Phốt chắn kín AE8259-F02T0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2845/ Phốt chắn kín AE01973-E1A00DA (xk)
- Mã HS 40169911: OS2848/ Phốt chắn kín AE1676-F03S0 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2851/ Phốt chắn kín AE6901-E04H1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2863/ Phốt chắn kín AE2643-E15L6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2880/ Phốt chắn kín AE1314-A04N6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2901/ Phốt chắn kín AH1302-F00R1 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2903/ Phốt chắn kín AE0258-G00H8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2908/ Phốt chắn kín AE0598-M00Q8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2912/ Phốt chắn kín BH5830-E01V9 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2916/ Phốt chắn kín AU8641-P05Q8 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2926/ Phốt chắn kín AE1543-E11J4 (xk)
- Mã HS 40169911: OS2956/ Phốt chắn kín AH8740-H01X6 (xk)
- Mã HS 40169911: OS296/ Phốt chắn kín AH2775-F00S7 (xk)
- Mã HS 40169911: OS300/ Phốt chắn kín AH3220-F73T2 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3014/ Phốt chắn kín AD3409-N05X5 (xk)
- Mã HS 40169911: OS3017/ Phốt chắn kín AE1037-E06E9 (xk)
- - Mã HS 40169911: OS3021/ Phốt chắn kín AE0816-G02T8 (xk)