Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39263000: 15256_8728/ Miếng nhựa nốI FMT-SBC-8F (xk)
- Mã HS 39263000: 15257_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBC-8M (xk)
- Mã HS 39263000: 15258_5469/ Miếng nhựa nối FMT-SBC-8M-B (xk)
- Mã HS 39263000: 15258_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBC-8M-B (xk)
- Mã HS 39263000: 15259_8728/ Nắp bảo vệ mạch nốI RH-FMTSB8M-Y (xk)
- Mã HS 39263000: 1556900320/ Tem dán bình nhiên liệu, bằng nhựa; (1556900320); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 1556900330/ Tem dán van xả két nước làm mát, bằng nhựa; (1556900330); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 15955_0102/ Miếng nhựa nối FV-JC-10F (xk)
- Mã HS 39263000: 16 Miếng đệm chân bằng nhựa hiệu ACE kích thước 10mm; Mã hàng: 5662614-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16000272A/ vỏ giắc cắm đực 4 ngả bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16000364A/ Vỏ giắc cắm 3 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16000503A/ Vỏ giắc cắm 4 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16000504A/ Vỏ giắc cắm đực, 6 ngả làm bằng Polybutylene terephthalate (nk)
- Mã HS 39263000: 16000923B/ Vỏ giắc cắm 4 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16000924A/ Vỏ giắc cắm cái 2 ngả, bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16001437A/ Vỏ giắc cắm cái 2 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16001437A/ Vỏ giác cắm cắm bằng nhựa 4 ngả (nk)
- Mã HS 39263000: 16004573A/ Vỏ giắc cắm đực 4 ngả, bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16005241A/ Vỏ giắc cắm 8 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16007685A/ Kẹp nhựa dùng cho ngành công nghiệp ô tô.HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16008197A/ Vỏ giắc cắm đực 4 ngả (nk)
- Mã HS 39263000: 16008388A/ vỏ giắc cắm đực 6 ngả (nk)
- Mã HS 39263000: 16009173A/ Vỏ giắc cắm đực 4 ngả. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16009174A/ Kẹp nhựa dùng cho ngành công nghiệp ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: 16010036A/ Vỏ giắc cắm 2 ngả bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16010204A/ Vỏ giắc cắm đực 6 ngả (nk)
- Mã HS 39263000: 16010443A/ Kẹp nhựa dùng cho ngành công nghiệp ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: 16010751A/ Vỏ giắc cắm bằng nhựa 2 ngả. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16011630A/ Vỏ giắc cắm bằng nhựa 8 ngả. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16011768A/ Vỏ giắc cắm bằng nhựa 12 ngả (nk)
- Mã HS 39263000: 16011769A/ Vỏ giắc cắm 12 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16012537A/ kẹp nhựa dùng cho ngành công nghiệp ô tô, kt 23*16.3 mm (nk)
- Mã HS 39263000: 16013770A/ Vỏ giắc cắm đực 6 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16014665A/ Vỏ giắc cắm 6 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16014838A/ Vỏ giắc cắm 4 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16014840A/ Vỏ giắc cắm đực 10 ngả bằng nhựa. (nk)
- Mã HS 39263000: 16014843A/ Kẹp nhựa dùng cho ngành công nghiệp ô tô, 165.3*21mm (nk)
- Mã HS 39263000: 16014853A/ Kẹp nhựa dùng cho ngành công nghiệp ô tô, 165.3*21mm (nk)
- Mã HS 39263000: 16014921A/ Vỏ giắc cắm cái 3 ngả bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16014922A/ Vỏ giắc cắm 3 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16014929A/ Kẹp nhựa dùng cho ngành công nghiệp ô tô,kt 66*16mm (nk)
- Mã HS 39263000: 16015149A/ Vỏ giắc cắm 9 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16015253A/ Vỏ giắc cắm 3 ngả bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16015385A/ Vỏ giắc cắm đực 6 ngả bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16015446B/ Vỏ giắc cắm ba ngả bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16015468A/ Vỏ giắc cắm cái 4 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16015471A/ Vỏ giắc cắm 8 ngả, bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16015472A/ Vỏ giắc cắm ba ngả bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16016139A/ Vỏ giắc cắm bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16016785A/ Vỏ giắc cắm ba ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16017932A/ Vỏ giắc cắm 6 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 16211-A01-A001-VN CARBURETOR INSULATOR Đệm phít chế hòa khí (nk)
- Mã HS 39263000: 1621510590/ Cửa thông gió trần xe (bằng nhựa) số 1; (1621510590); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 1629/ Đện nhựa cố định EPU-06, gắn vào bộ dây dẫn điện, bộ điều khiển điện, hình tròn phi 7mm, dài 20mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 16301_0102/ Miếng nhựa nối FV-JC-10F-G (xk)
- Mã HS 39263000: 16707_4421/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS5A (xk)
- Mã HS 39263000: 16707_4540/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS5A (xk)
- Mã HS 39263000: 16707_4570/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS5A (xk)
- Mã HS 39263000: 16707_8728/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS5A (xk)
- Mã HS 39263000: 16708_4421/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS7A (xk)
- Mã HS 39263000: 16708_4510/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS7A (xk)
- Mã HS 39263000: 16708_4540/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS7A (xk)
- Mã HS 39263000: 16708_4570/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS7A (xk)
- Mã HS 39263000: 16708_8728/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS7A (xk)
- Mã HS 39263000: 16709_4421/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS9A (xk)
- Mã HS 39263000: 16709_4540/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS9A (xk)
- Mã HS 39263000: 16709_4570/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS9A (xk)
- Mã HS 39263000: 16709_5469/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS9A (xk)
- Mã HS 39263000: 16709_8728/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS9A (xk)
- Mã HS 39263000: 16710_4421/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS11A (xk)
- Mã HS 39263000: 16710_4540/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS11A (xk)
- Mã HS 39263000: 16710_8728/ Nắp bảo vệ mạch nối CAP-INS11A (xk)
- Mã HS 39263000: 1682/ Miếng đỡ bằng nhựa lắp tủ-bán thành phẩm PLASTIC BLOCK BLK 152MM (6), quy cách: (152x19x19) mm, loại #1682 (xk)
- Mã HS 39263000: 1683/ Bát đỡ góc vuông bàn bằng nhựa-bán thành phẩm PLASTIC BLOCK BLK 239MM (9.5), quy cách: (239x19x19)mm, loại #1683 (xk)
- Mã HS 39263000: 1684/ Bát đỡ góc vuông bàn bằng nhựa-bán thành phẩm PLASTIC BLOCK BLK 28X28X16MM, quy cách: (27X16X27)mm, loại #1684 (xk)
- Mã HS 39263000: 17/ Bình nhựa trang trí búp bê (nk)
- Mã HS 39263000: 17216_4570/ Miếng nhựa chặn nước GE3357 (xk)
- Mã HS 39263000: 17216_8728/ Miếng nhựa chặn nước GE3357 (xk)
- Mã HS 39263000: 17247_4540/ Kẹp nhựa DA-511-W (xk)
- Mã HS 39263000: 17247_4570/ Kẹp nhựa DA-511-W (xk)
- Mã HS 39263000: 17247_8728/ Kẹp nhựa DA-511-W (xk)
- Mã HS 39263000: 1731320000:nở nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1/COU, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 17502-VE1-0000 FUEL PUMP STAY A Giá Đỡ Bơm Nhiên Liệu A (xk)
- Mã HS 39263000: 17840_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBC-2M-L (xk)
- Mã HS 39263000: 1792100390/ Tem dán bình cứu hỏa, bằng nhựa; (1792100390); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 1792200050/ Tem dán két nước làm mát, bằng nhựa; (1792200050); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 1794200700/ Tem dán van thoát hiểm, bằng nhựa; (1794200700); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 18223_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBC-6M-L (xk)
- Mã HS 39263000: 1871300260/ ốp trần xe, vị trí máng gió điều hòa, bằng nhựa; (1871300260); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 19538/ Pát nhựa 1-1/4" (nk)
- Mã HS 39263000: 1B000942: "PRIMAVERA" STICKER/ Logo mạ chromed chữ nổi dùng để dán xe do công ty sản xuất. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39263000: 1B000943: "SPRINT" STICKER/ Logo mạ chromed chữ nổi dùng để dán xe do công ty sản xuất. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39263000: 1B000944: "VESPA" STICKER/ Logo mạ chromed chữ nổi dùng để dán xe do công ty sản xuất. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39263000: 1B006497- Tấm đỡ biển số xe, bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 1B15884500010: Ốp bàn đạp trước trái bằng nhựa dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: 1B15884500020: Ốp bàn đạp trước phải bằng nhựa dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: 1B16954120003: Tay nắm lên xe bằng nhựa dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: 1B16961200025: Ron viền kính cửa bên phải bằng nhựa dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: 1B17850200073: Tay nắm cửa bằng nhựa dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: 1B17850500109: Nhãn chữ FOTON bằng nhựa dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: 1B18081100033: Nẹp ống gió 1 bằng nhựa dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: 2/ Nút bịt ren côn R1/16-28 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: 20/ Đế nhựa búp bê (nk)
- Mã HS 39263000: 2019/ Chặn cửa kính bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 20276_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBC-6F-L (xk)
- Mã HS 39263000: 2036/ Gioăng bảo vệ bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 20414_1112/ Miếng nhựa nốI FMT-SBD-16F-B (xk)
- Mã HS 39263000: 20414_8728/ Miếng nhựa nối fmt-sbd-16f-b (xk)
- Mã HS 39263000: 20415_8728/ Nắp bảo vệ mạch nối RH-FMTSBD16F-Y (xk)
- Mã HS 39263000: 20467_4540/ Kẹp nhựa OB-13-W (xk)
- Mã HS 39263000: 20467_8728/ Kẹp nhựa OB-13-W (xk)
- Mã HS 39263000: 20468_4570/ Kẹp nhựa OB-13PK-W (xk)
- Mã HS 39263000: 20468_8728/ Kẹp nhựa OB-13PK-W (xk)
- Mã HS 39263000: 2057/ Thanh ray bằng nhựa hình chữ u, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 2058/ Thanh ray bằng nhựa hình chữ v,mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 2077/ Thanh nẹp nhựa ngăn bụi DUST GUARD TAPE, L2000mm, màu nâu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 2086/ Chốt liên kết bằng nhựa NTR-001,mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 2101358082/ Bộ then cửa bằng nhựa In Fastener Wood Screw Male- 5x2x3cm (1 bộ- 1 cái)-dùng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 2101358083/ Bộ then cửa bằng nhựa In Fastener Wood Screw Female- 5x2x3cm (1 bộ- 1 cái)-dùng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 210203/ Khung nhựa dưới kích thước L20.78mm x W43.71mm x H4mm dùng để tạo khoảng trống, phần để may dây an toàn vào vỏ bọc ghế xe ô tô. (nk)
- Mã HS 39263000: 21415-03000: Nút chụp bằng nhựa trên hole, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 21599_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBE-16F (xk)
- Mã HS 39263000: 21600_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBE-16F-B (xk)
- Mã HS 39263000: 21A234/ Tấm nhựa PP màu xám, kích thước 120x50x0.8mm dùng để cố định vỏ bọc ghế và khung ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: 21A370/ Khung nhựa dưới kích thước L38.5mm x W15.5mm x H11.3mm dùng để tạo khoảng trống, phần để may dây an toàn vào vỏ bọc ghế xe ô tô. (nk)
- Mã HS 39263000: 21V0100/ Miếng nhựa che nắng xe hơi Z55R V3 705 (1bộ1cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 22924985-Tay mở nắp ca bô xe bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 22924985 (nk)
- Mã HS 39263000: 22988_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBC-6F-GR (xk)
- Mã HS 39263000: 23068_4421/ Kẹp nhựa ob-13-b (xk)
- Mã HS 39263000: 23068_8728/ Kẹp nhựa OB-13-B (xk)
- Mã HS 39263000: 23130295- Nắp đậy lọc gió điều hòa, chất liệu: nhựa, dùng cho xe ô tô CRUZE J300. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 23191056- Móc quần áo (màu xám) (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô FADIL. Nhà cung cấp: GM KOREA COMPANY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 23191056-Móc treo đồ ở trên ghế (nhựa). Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 23191056 (nk)
- Mã HS 39263000: 23268_8728/ Hộp cầu chì rơle RFB-U729 (xk)
- Mã HS 39263000: 23V0101-01/ Miếng nhựa che nắng xe hơi MZ5628751 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 24010_8728/ Hộp cầu chì rơle RFB-B729-1(100) (xk)
- Mã HS 39263000: 24074_8728/ Miếng nhựa nối HL-SMC3F-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 241B1030V/ Thảm xe hơi TANK/ROOMY (3Cái/Bộ) (xk)
- Mã HS 39263000: 242F1000V/ Thảm xe hơi JUSTY (3Cái/Bộ) (xk)
- Mã HS 39263000: 242K1000V/ Thảm xe hơi THOR (3Cái/Bộ) (xk)
- Mã HS 39263000: 249/ Chốt đỡ tầng bằng nhựa. Kích thước:08.0MMx40MM (nk)
- Mã HS 39263000: 24V0004/ Miếng nhựa che nắng xe hơi G3800-AA100 (1bộ2cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 24V0094-02/ Miếng nhựa che nắng xe hơi 99000-990B6L01(1bộ4cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 25388B1000: Nhãn cảnh báo dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 254/ Nẹp góc bằng nhựa. Kích thước:20MM (nk)
- Mã HS 39263000: 25683_4540/ Kẹp nhựa DA-540-B (xk)
- Mã HS 39263000: 25683_4570/ Kẹp nhựa DA-540-B (xk)
- Mã HS 39263000: 25683_8728/ Kẹp nhựa DA-540-B (xk)
- Mã HS 39263000: 25V0073/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0813-3U000 (1bộ1cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 25V0082-01/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0812-1KL01 (1bộ1cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 25V0083-01/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0813-1KL01 (1bộ1cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 25V0086/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0812-EN000 (1bộ1cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 25V0096/ Miếng nhựa che nắng xe hơi MZ5628752 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 25V0111/ Miếng nhựa che nắng xe hơi MZ5629221 (1bộ1cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 25V0112/ Miếng nhựa che nắng xe hơi MZ5629222 (1bộ1cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 25V0114/ Miếng nhựa che nắng xe hơi MZ5629224 (1bộ1cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 25V0115-01/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0812-6A300 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 25V0116-01/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0813-6A300 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 25V0117-01/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H2812-6A300 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 25V0118-01/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H2813-6A300 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 26101_4540/ Kẹp nhựa DA-541-W (xk)
- Mã HS 39263000: 26101_8728/ Kẹp nhựa DA-541-W (xk)
- Mã HS 39263000: 26424_4540/ Miếng nhựa nối COH-B2140-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 26438_4421/ Hộp cầu chì rơle rfb-b700 (xk)
- Mã HS 39263000: 26438_5469/ Hộp cầu chì rơle RFB-B700 (xk)
- Mã HS 39263000: 26438_8728/ Hộp cầu chì rơle RFB-B700 (xk)
- Mã HS 39263000: 26439_4421/ Hộp cầu chì rơle rfb-ba700 (xk)
- Mã HS 39263000: 26439_8728/ Hộp cầu chì rơle RFB-BA700 (xk)
- Mã HS 39263000: 27V0084/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H2812-1KL01 (1bộ1cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 27V0085/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H2813-1KL01 (1bộ1cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 27V0109/ Miếng nhựa che nắng xe hơi MZ5629053 (1bộ1cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 280/ Tay nắm bằng nhựa. Kích thước:0122.0MM (nk)
- Mã HS 39263000: 28012-0045/ Miếng phản quang màu cam, bằng nhựa, Varroc code: 8811020, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 28015_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60D80 (xk)
- Mã HS 39263000: 2803301-Y01-BA- Bát nhựa cản trước L, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 2803302-Y01-BA- Bát nhựa cản trước R, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 28286_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-60410 (xk)
- Mã HS 39263000: 28287_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-60A80 (xk)
- Mã HS 39263000: 28292_4540/ Miếng nhựa nối COH-60360 (xk)
- Mã HS 39263000: 282923A090:Kẹp ống bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai HD1000, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 28296_4540/ Miếng nhựa nối COH-60490 (xk)
- Mã HS 39263000: 28296_8728/ Miếng nhựa nối COH-60490 (xk)
- Mã HS 39263000: 285/ Thanh trượt đường ray ngăn kéo tủ bằng nhựa. Kích thước:0400.0MM (nk)
- Mã HS 39263000: 28508_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B60B70 (xk)
- Mã HS 39263000: 28508_8728/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B60B70 (xk)
- Mã HS 39263000: 28509_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60B70 (xk)
- Mã HS 39263000: 28509_8728/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60B70 (xk)
- Mã HS 39263000: 28606_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBC-4F-GR (xk)
- Mã HS 39263000: 28664_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60A90 (xk)
- Mã HS 39263000: 28707_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B60E70 (xk)
- Mã HS 39263000: 28708_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60E70 (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0016/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0810-VW020 (1bộ2cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0028/ Miếng nhựa che nắng xe hơi MZ380549EX (1bộ4cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0030-04/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0800-1KL01 (1bộ4cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0032-04/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0800-1KA00 (1bộ4cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0042-04/ Miếng nhựa che nắng xe hơi 58671-11243 (1bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0044-04/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0800-JJ000 (1bộ 4 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0047-01/ Miếng nhựa che nắng xe hơi 08611-12650(1bộ4cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0072-02/ Miếng nhựa che nắng xe hơi 08611-12640(1bộ4cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0074-02/ Miếng nhựa che nắng xe hơi 99120-62R10(1bộ4cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0075-07/ Miếng nhựa che nắng xe hơi Z0V6 V3 700 (1bộ4cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0083-01/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0800-5TA0A (1bộ4cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0084/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0812-5TA0A (1bộ1cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0085/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0813-5TA0A (1bộ1cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0086/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H2812-5TA0A (1bộ1cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0087/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H2813-5TA0A (1bộ1cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0092/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0800-5RY0A (1bộ4cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0102/ Miếng nhựa che nắng xe hơi 99290-62R00(1bộ4cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0103/ Miếng nhựa che nắng xe hơi 99290-62R10(1bộ4cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0104/ Miếng nhựa che nắng xe hơi 99290-62R20(1bộ4cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 28V0105/ Miếng nhựa che nắng xe hơi 99290-62R30(1bộ4cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 29104_4540/ Kẹp nhựa DA-547-B (xk)
- Mã HS 39263000: 2AA003/ Thanh nẹp bằng nhựa dài 270mm dùng để cố định vỏ bọc ghế vào khung ghế xe ô tô. (nk)
- Mã HS 39263000: 2AA014/ Thanh nẹp bằng nhựa dài 370mm dùng để cố định vỏ bọc ghế vào khung ghế xe ô tô. (nk)
- Mã HS 39263000: 2H001199: "I-GET" STICKER/ Logo mạ chromed chữ nổi dùng để dán xe do công ty sản xuất. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39263000: 2H003205/001: CROMEX 300 X VESPA GTS 2018 FINISHED PART/ Logo mạ crôm chữ nổi bán thành phẩm dùng để sản xuất logo xe máy. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 3.5L110/ Thanh nhựa màu đen, đường kính 3.5mm dài 110mm dùng làm khung định hình cho vỏ bọc ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: 3.5L135/ Thanh nhựa màu đen, đường kính 3.5mm dài 135mm dùng làm khung định hình cho vỏ bọc ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: 3.5L160/ Thanh nhựa màu đen, đường kính 3.5mm dài 160mm dùng làm khung định hình cho vỏ bọc ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: 3.5L260/ Thanh nhựa màu đen, đường kính 3.5mm dài 260mm dùng làm khung định hình cho vỏ bọc ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: 3.5L350/ Thanh nhựa màu đen, đường kính 3.5mm dài 350mm dùng làm khung định hình cho vỏ bọc ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: 3.5L495/ Thanh nhựa màu đen, đường kính 3.5mm dài 495mm dùng làm khung định hình cho vỏ bọc ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: 3.5L515/ Thanh nhựa màu đen, đường kính 3.5mm dài 515mm dùng làm khung định hình cho vỏ bọc ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: 3.5L95/ Thanh nhựa màu đen, đường kính 3.5mm dài 95mm dùng làm khung định hình cho vỏ bọc ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: 3/ Tay cầm chữ L bằng nhựa (dùng cho cửa, 80x29mm, nhãn hiệu: MISUMI) HHKP80 (nk)
- Mã HS 39263000: 3/ Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 90x51x19mm, nhãn hiệu: MISUMI) UPCN19-W-51 (nk)
- Mã HS 39263000: 30381/ Khay đựng dụng cụ bằng nhựa-bán thành phẩm CUPHOLDER 83MMX32MM, quy cách: (83x83x32) mm, loại #30381 (xk)
- Mã HS 39263000: 30809_4540/ Miếng nhựa nối COH-60471 (xk)
- Mã HS 39263000: 30809_8728/ Miếng nhựa nối COH-60471 (xk)
- Mã HS 39263000: 31492_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B2360 (xk)
- Mã HS 39263000: 31492_8728/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B2360 (xk)
- Mã HS 39263000: 31514_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-2M-B (xk)
- Mã HS 39263000: 31515_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-4M (xk)
- Mã HS 39263000: 31516_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-6M-B (xk)
- Mã HS 39263000: 31846_4540/ Miếng nhựa nối COH-B2180 (xk)
- Mã HS 39263000: 31846_4570/ Miếng nhựa nối COH-B2180 (xk)
- Mã HS 39263000: 31846_8728/ Miếng nhựa nối COH-B2180 (xk)
- Mã HS 39263000: 31V0005/ Miếng nhựa che nắng xe hơi G3810-04U01 (1bộ2cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 31V0020/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0810-HA050 (1bộ2cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 31V0050/ Miếng nhựa che nắng xe hơi M2217-304010 (1bộ2cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 31V0133/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H2813-VB200 (1bộ1cáI) (xk)
- Mã HS 39263000: 32085_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B2400 (xk)
- Mã HS 39263000: 32085_4570/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B2400 (xk)
- Mã HS 39263000: 32085_8728/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B2400 (xk)
- Mã HS 39263000: 32243_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-2M-L (xk)
- Mã HS 39263000: 32244_8728/ Miếng nhựa nốI FMT-SBY-6F-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32248_8728/ Miếng nhựa nối fmt-sby-2f-l (xk)
- Mã HS 39263000: 32277_0102/ Miếng nhựa bảo vệ PR-BVN59A-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 32422_4540/ Kẹp nhựa DA-556-1-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32422_4570/ Kẹp nhựa DA-556-1-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32479_4540/ Miếng nhựa nối COH-B2080-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 32479_8728/ Miếng nhựa nối COH-B2080-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 32496_8728/ Hộp cầu chì rơle RFB-B729-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 32540_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-60R80 (xk)
- Mã HS 39263000: 32580_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBC-1M (xk)
- Mã HS 39263000: 32585_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBC-6M-GR (xk)
- Mã HS 39263000: 32586_8728/ Miếng nhựa nối fmt-sbd-16f (xk)
- Mã HS 39263000: 32587_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBH-4F-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32589_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-2F-R (xk)
- Mã HS 39263000: 32590_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-4F-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32591_8728/ Miếng nhựa nốI FMT-SBY-8F-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32594_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBC-8M-L (xk)
- Mã HS 39263000: 32597_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-2F-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32599_8728/ Miếng nhựa nốI FMT-SBY-6F-L (xk)
- Mã HS 39263000: 32656_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-16M (xk)
- Mã HS 39263000: 32657_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-16M-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32663_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-3FT-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32664_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-3FT-L (xk)
- Mã HS 39263000: 32665_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-3ML-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32668_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-3MT-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32669_8728/ Miếng nhựa nối fmt-sby-3mt-l (xk)
- Mã HS 39263000: 32678_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-8M-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32679_8728/ Miếng nhựa nối FMT-SBY-9M-B (xk)
- Mã HS 39263000: 32818-4E002: Đế đỡ chân dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 33003_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B60F21 (xk)
- Mã HS 39263000: 33004_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60F21 (xk)
- Mã HS 39263000: 33005_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B60F41 (xk)
- Mã HS 39263000: 33006_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60F41 (xk)
- Mã HS 39263000: 33085_0102/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60R90 (xk)
- Mã HS 39263000: 33088_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B60S30 (xk)
- Mã HS 39263000: 33089_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60S30 (xk)
- Mã HS 39263000: 33092_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B60S50 (xk)
- Mã HS 39263000: 33633_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60S50-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 339169990005317/ Tắc kê nhựa(dùng để bắt cố định sản phẩm) D9.3(D6.2)*25mm- House lizard (nk)
- Mã HS 39263000: 339169990512700/ Nắp chụp bằng nhựa(dùng để bảo vệ góc sản phẩm) D5.7MM- Cover beans (nk)
- Mã HS 39263000: 339169990512800/ Nắp chụp bằng nhựa(dùng để bảo vệ góc sản phẩm) 13.4*D9.5mm- Cover beans (nk)
- Mã HS 39263000: 34070_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-53780 (xk)
- Mã HS 39263000: 34101813/ Đế ổ cắm, bằng nhựa PA66, kt: 53mm*47mm*26mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 34101813/ Vít bằng nhựa PA66, kt: 53mm*47mm*26mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 34107_8791/ Miếng nhựa bảo vệ PR-L53H (xk)
- Mã HS 39263000: 34235_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B53B10 (xk)
- Mã HS 39263000: 34271_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C53B50 (xk)
- Mã HS 39263000: 34323_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B53660 (xk)
- Mã HS 39263000: 35107_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B60T20 (xk)
- Mã HS 39263000: 35108_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60T20 (xk)
- Mã HS 39263000: 35128_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B30W90-2 (xk)
- Mã HS 39263000: 35130_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B30X00-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 35131_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C30X00-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 35140_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B53740-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 35589_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B53B70-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 35590_0102/ MIếng nhựa bảo vệ PR-B53610-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 35590_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B53610-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 35813_8785/ Miếng nhựa nốI FNH-JC-L4F (xk)
- Mã HS 39263000: 35814_8785/ Miếng nhựa nốI FNH-JC-24MTA-L (xk)
- Mã HS 39263000: 35814_8791/ Miếng nhựa nối FNH-JC-24MTA-L (xk)
- Mã HS 39263000: 35815_8785/ Miếng nhựa nối 35815_8785 (xk)
- Mã HS 39263000: 35815_8791/ Miếng nhựa nối FNH-JC-24MTB-BR (xk)
- Mã HS 39263000: 35816_8785/ Miếng nhựa nốI FNH-JC-24MTC (xk)
- Mã HS 39263000: 35816_8791/ Miếng nhựa nối FNH-JC-24MTC (xk)
- Mã HS 39263000: 35817_8785/ Miếng nhựa nốI FNH-JC-24MTD-G (xk)
- Mã HS 39263000: 35817_8791/ Miếng nhựa nối FNH-JC-24MTD-G (xk)
- Mã HS 39263000: 35818_8785/ Miếng nhựa nốI FNH-JC-24MTE-GR (xk)
- Mã HS 39263000: 35818_8791/ Miếng nhựa nối FNH-JC-24MTE-GR (xk)
- Mã HS 39263000: 35880_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C53660-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 359/ Miếng đệm chân ghế bằng nhựa teflon- 05-PLA-PAD-003-1, dày 6mm, đường kính 20mm, dùng để gắn vào sản phẩm sản xuất xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 35900_4540/ miếng nhựa bảo vệ PR-B53B20-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 35901_4540/ miếng nhựa bảo vệ PR-C53B20-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 36465_4421/ Miếng nhựa nối AFU-BT6A9010 (xk)
- Mã HS 39263000: 36465_8785/ Miếng nhựa nối AFU-BT6A9010 (xk)
- Mã HS 39263000: 36632_4421/ Miếng nhựa nối RYB-BT6A9010 (xk)
- Mã HS 39263000: 36632_8785/ Miếng nhựa nối RYB-BT6A9010 (xk)
- Mã HS 39263000: 36751_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B24820 (xk)
- Mã HS 39263000: 36752_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C24820 (xk)
- Mã HS 39263000: 36759_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B24A20 (xk)
- Mã HS 39263000: 36760_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C24A20 (xk)
- Mã HS 39263000: 36777_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B24A00 (xk)
- Mã HS 39263000: 36778_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C24A00 (xk)
- Mã HS 39263000: 36924_4570/ Hợp cầu chì RƠLE RFB-BYX0 (xk)
- Mã HS 39263000: 36924_8728/ Hộp cầu chì Rơle RFB-BYX0 (xk)
- Mã HS 39263000: 36930_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-24A90 (xk)
- Mã HS 39263000: 37413_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-24B20 (xk)
- Mã HS 39263000: 37528_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-24860-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 37992_4540/ Miếng nhựa nối COH-C24100-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 37993_4570/ Miếng nhựa kết hợp FSK-18F-3 (xk)
- Mã HS 39263000: 37993_5469/ Miếng nhựa kết hợp FSK-18F-3 (xk)
- Mã HS 39263000: 37994_0102/ Miếng nhựa nối FSK-18M-3 (xk)
- Mã HS 39263000: 37994_5469/ Miếng nhựa kết hợp FSK-18M-3 (xk)
- Mã HS 39263000: 37995_5469/ Miếng nhựa kết hợp FSK/FSN4-14F-3 (xk)
- Mã HS 39263000: 37996_5469/ Miếng nhựa kết hợp FSK/FSN4-14M-3 (xk)
- Mã HS 39263000: 38182TM8 0030-Nắp đậy hộp cầu chì-Bằng nhựa- LK Model Honda CITY-chắn bụi, bảo vệ rơ le và hộp cầu chì khỏi tác động bên ngoài-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 38338_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B24840-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 38890/ Khóa bên trái bằng nhựa của thanh trượt bằng sắt (nk)
- Mã HS 39263000: 38891/ Khóa bên phải bằng nhựa của thanh trượt bằng sắt (nk)
- Mã HS 39263000: 38935_4540/ Miếng nhựa nối FSK/FSN4-B26F-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 38935_5469/ Miếng nhựa nối FSK/FSN4-B26F-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 39273_4540/ Miếng nhựa nối PR-24A10-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 3975/ Miếng nhựa lắp ráp cạnh ghế-bán thành phẩm PLASTIC BLOCK WHT 152MM (6), quy cách: (152X19X19) mm, loại #3975 (xk)
- Mã HS 39263000: 3976/ Miếng nhựa lắp ráp cạnh ghế-bán thành phẩm PLASTIC BLOCK WHT 239MM (9.5), quy cách: (239X19X19)mm, loại #3976 (xk)
- Mã HS 39263000: 3978/ Miếng nhựa lắp ráp cạnh ghế-bán thành phẩm 12 INCH PLASTIC BLOCK, quy cách: (306x19X19) mm, loại #3978 (xk)
- Mã HS 39263000: 3986/ Miếng nhựa lắp ráp cạnh ghế-bán thành phẩm PLASTIC BLOCK BLK 50MM (2), quy cách: (50X19X19)mm, loại #3986 (xk)
- Mã HS 39263000: 3F09532900A1/ Bánh xe bằng nhựa-Caster 30-Type 3F09532900A0 (xk)
- Mã HS 39263000: 3F10059400A0/ Thanh nẹp nhựa- Side Bumper- Type 3F10059400A0 (xk)
- Mã HS 39263000: 3F10544100A/ Ống dẫn hướng bằng nhựa- L450mm-Gaido paipu soto-3F10544100A0 (nk)
- Mã HS 39263000: 3F10544200A/ Ống dẫn hướng bằng nhựa- L400mm-Gaido paipu uchi-3F10544200A0 (nk)
- Mã HS 39263000: 40.12.0005/ Giảm chấn bằng nhựa 13*3.5mm dùng cho tủ gỗ nội thất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 40.12.0006/ Chốt đỡ đợt bằng nhựa 5*18 dùng cho tủ gỗ nội thất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 40.12.0016/ Tấm bảo vệ bản lề bằng nhựa dùng cho tủ gỗ nội thất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 40099_0102/ Miếng nhựa bảo vệ RFB-L60070 (xk)
- Mã HS 39263000: 40102_2501/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B71260610 (xk)
- Mã HS 39263000: 40102_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B71260610 (xk)
- Mã HS 39263000: 40103_2501/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C71260610 (xk)
- Mã HS 39263000: 40103_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C71260610 (xk)
- Mã HS 39263000: 40110_4540/ Miếng nhựa nối COH-C60E30 (xk)
- Mã HS 39263000: 40118_8728/ Miếng nhựa bảo vệ SZB43 FC 64P10 (xk)
- Mã HS 39263000: 40235_4540/ Miếng nhựa nối COH-60E20 (xk)
- Mã HS 39263000: 40253_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60T60 (xk)
- Mã HS 39263000: 40254_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B60T70 (xk)
- Mã HS 39263000: 40255_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C60T70 (xk)
- Mã HS 39263000: 40256_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B60T80 (xk)
- Mã HS 39263000: 40260_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B60U00 (xk)
- Mã HS 39263000: 40343_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-60T30 (xk)
- Mã HS 39263000: 40820_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B60X50 (xk)
- Mã HS 39263000: 41066_8728/ Miếng nhựa bảo vệ PR-52J70-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 41067_8728/ Miếng nhựa bảo vệ PR-52J80-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 41940_4540/ Miếng nhựa nối COH-B24101 (xk)
- Mã HS 39263000: 422682/ Nắp chụp bằng nhựa(phụ kiện bảo vệ ống sắt) D5.7mm- Plastic Cap (xk)
- Mã HS 39263000: 422684/ Móc nhựa treo tường(phụ kiện lắp ráp của kệ) 1/2 inch- 1/2" Backclip (compatible with RM) (xk)
- Mã HS 39263000: 422685/ Bát đỡ bằng nhựa dùng để bắt kệ vào tường (68.4x54.1x70.6)mm- Wall Bracket (compatible with RM) (xk)
- Mã HS 39263000: 422686/ Nắp chụp bằng nhựa (phụ kiện bảo vệ ống sắt) (53x10) mm- Rod Spacer Cap (xk)
- Mã HS 39263000: 422687/ Móc hình chữ C bằng nhựa(phụ kiện lắp ráp của kệ) (40x13)mm- All Purpose Clamp (xk)
- Mã HS 39263000: 422800/ TẮC KÊ NHỰA(PHỤ KIỆN LẮP RÁP CỦA KỆ)(48x10.2)mm- Wall Anchor (xk)
- Mã HS 39263000: 423137/ MÓC NHỰA TREO TƯỜNG (Phụ kiện lắp ráp hàng nội thất) 1/2 inch- 1/2" Backclip (compatible with CM) (xk)
- Mã HS 39263000: 423138/ Bát đỡ bằng nhựa(phụ kiện lắp ráp của kệ(68.4x54.1x70.6)mm- Wall Bracket (Preloaded) (xk)
- Mã HS 39263000: 42344530- Bình nước rửa kính (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô FADIL. Nhà cung cấp: GM KOREA COMPANY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 42457829- Ốp Ba bô lê bên phải, dùng cho xe ô tô FADIL. Nhà cung cấp: GM KOREA COMPANY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 42475881- Tay mở trong cánh cửa trước bên trái bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil. 42475881 (nk)
- Mã HS 39263000: 42475882- Tay mở trong cánh cửa trước bên trái bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil. 42475882 (nk)
- Mã HS 39263000: 42574268- Nẹp cánh cửa trước trái, phải bằng nhựa.. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 39263000: 42574269- Nẹp cánh cửa trước trái, phải bằng nhựa.. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 39263000: 42574270- Nẹp cánh cửa trước trái, phải (bằng nhựa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 39263000: 42574271- Nẹp cánh cửa trước trái, phải (bằng nhựa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 42574271 (nk)
- Mã HS 39263000: 42645358-Tay mở cốp bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 42645358 (nk)
- Mã HS 39263000: 42657459- bình nước phụ (nhựa), dùng cho xe ô tô AVEO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 42703750- Xương lắp tay mở cửa trên cánh cửa bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ.. Chất liệu Nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 42703753- Gioăng đệm tay mở ngoài cánh cửa trước. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100%. Chất liệu Nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 42703755- Ốp tay mở cửa bằng nhựa.. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 42703755 (nk)
- Mã HS 39263000: 42703757- Ốp khóa điện bằng nhựa.. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 42703757 (nk)
- Mã HS 39263000: 42703758- Gía lắp tay mở cửa. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Chất liệu Nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 42703759- Gía lắp tay mở cửa. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Chất liệu Nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 42703760- Giá đỡ tay mở cửa sau. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Chất liệu Nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 42703761- Giá đỡ tay mở cửa sau. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Chất liệu Nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 42703964- Miếng chữ Fadil 5 chỗ bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 39263000: 42704019- Biểu tượng nắp cốp sau xe (nhựa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 39263000: 42708029- Biểu tượng mặt ca lăng (nhựa), dùng cho xe ô tô FADIL. Nhà cung cấp: GM KOREA COMPANY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 42734655- 'Tấm ốp cửa trước bên trái chất liệu bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ (nk)
- Mã HS 39263000: 440506858050/ Nút đóng chân ghế bằng nhựa. Quy cách: 6*4*6". Phụ kiện thay thế từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu SXXK E31. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 4405B6828050/ Nút đóng chân ghế bằng nhựa. Quy cách: 6*4*6". Phụ kiện thay thế từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu SXXK E31. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 4405B6828096/ Miếng chụp luồn dây điện bằng nhựa. Quy cách: 6*4*6". Phụ kiện thay thế từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu SXXK E31. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 441/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C11130 (xk)
- Mã HS 39263000: 442/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C11140 (xk)
- Mã HS 39263000: 443/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B11130AS-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 444/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B11140AS-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 445/ Miếng nhựa nối COH-50A40 (xk)
- Mã HS 39263000: 446/ Miếng nhựa bảo vệ PR-C11120-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 447/ Miếng nhựa bảo vệ PR-11080AS-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 450/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B11120-3 (xk)
- Mã HS 39263000: 453/ Miếng nhựa nối COH-L53H-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 454/ Miếng nhựa nối COH-4HB0B-3 (xk)
- Mã HS 39263000: 46.1/ Vòng nhựa Cord Bushing (phi 16*18mm) (hàng mới 100%, sản phẩm làm bằng nhựa, gắn sau lưng tủ thờ, dùng cho đồ nội thất gỗ) (nk)
- Mã HS 39263000: 46018601A/ Kẹp nhựa dùng cho ngành công nghiệp ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 46018603A/ Vỏ giắc cắm 6 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 46018673A/ Vỏ giắc cắm 4 ngả bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 46019910A/ Vỏ giắc cắm 3 ngả bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 471/ Tay nắm bằng nhựa (phi 38 x 119)mm (nk)
- Mã HS 39263000: 5.6/ Bánh xe và nấp chụp bằng nhựa CASTER 505A (40*70)MM (hàng mới 100%, sản phẩm làm bằng nhựa, dùng để gắn dưới chân tủ hộc kéo, dùng cho đồ nội thất gỗ) (nk)
- Mã HS 39263000: 50Y00-0063/ Nắp bộ lọc khí: 50Y00-0063-02VE (ASM-AIRBOX COVER) (xk)
- Mã HS 39263000: 50Y00-0078/ Ống nhựa: 50Y00-0078-M2VE (ASM-COVER/DUCT) (xk)
- Mã HS 39263000: 50Y00-184A/ Nắp của bộ lọc gió: 50Y00-184A-M3E (FILTER BOX, ASSY (2201812)) (xk)
- Mã HS 39263000: 50Y00-203B/ Ống nhựa: 50Y00-203B-M0E (ASM-COVER/SEAL) (xk)
- Mã HS 39263000: 511/ Miếng nhựa nối COH-11220AS (xk)
- Mã HS 39263000: 5176731/ Miếng chặn ngăn kéo tủ bằng nhựa. Quy cách: 2*1*0.4". Phụ kiện thay thế từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu SXXK E31. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 5178557/ Vòng nhựa. Quy cách: 2*1*0.4". Phụ kiện thay thế từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu SXXK E31. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 519/ Miếng nhựa nối COH-50A80AS-3 (xk)
- Mã HS 39263000: 51V0083/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0813-CV000 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 51V0084/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H2812-CV000 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 51V0085/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H2813-CV000 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 51V0090-01/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0812-JJ000 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 51V0091/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H0813-JJ000 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 51V0092/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H2812-JJ000 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 51V0093/ Miếng nhựa che nắng xe hơi H2813-JJ000 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 51V0103/ Miếng nhựa che nắng xe hơi MZ5628753 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 51V0105/ Miếng nhựa che nắng xe hơi 08611-12641 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 51V0110/ Miếng nhựa che nắng xe hơi 08615-12642 (1bộ 1 cái) (xk)
- Mã HS 39263000: 520/ Miếng nhựa nối COH-50A90AS-4-W (xk)
- Mã HS 39263000: 5206030-Y01- Miếng nhựa tam giác bên trái, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5206040-Y01- Miếng nhựa tam giác bên phải, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5301130-Y01- Tấm bên trái của táp lô, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5301142-Y01L- Tấm bên phải của táp lô, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5305110-Y01-AA- Nắp nhựa chụp phanh tay, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5305112-Y01- Ốp che nhựa cần phanh tay, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5305115-Y01- Hộp ốp phía sau bằng nhựa, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5306113-Y01- Chụp nhựa táp lô phía trước, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5306117-Y01- Chụp nhựa táp lô phía trước, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5306118-Y01- Chụp nhựa táp lô phía trước, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5306140-Y01- Hộp đựng đồ cá nhân, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5306151-Y01- Ốp nhựa trụ lái, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5306152-Y01- Ốp nhựa trụ lái, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5306170-Y01- Chụp nhựa cạnh táp lô, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5402710-Y01- Ốp góc trụ A bên trái bằng nhựa, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5402720-Y01- Ốp góc trụ A bên phải bằng nhựa, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5502010-Y01- Ốp nhựa kính chắn gió, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5512121-Y01- Ốp trụ phuộc bên trái, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5512122-Y01- Ốp trụ phuộc bên phải, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5521010-Y01- Nẹp sàn bên trái bằng nhựa, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 5521020-Y01- Nẹp sàn bên phải bằng nhựa, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 55354834- Nắp hộp cam ngoài dưới (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô AVEO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 56150-1Y520GAH: Pách bắt còi, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: 5802058889- Kẹp hai ống bằng nhựa dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802064790CN11- Tay nắm bên phải trụ chữ A dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802067325CN11- Vỏ cần thắng tay bằng nhựa dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802067576CN11- Tay nắm mở cửa trước bên phải dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802067577CN11- Tay nắm mở cửa trước bên trái dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802067581CN11- Tay nắm bên ngoài cửa sau dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802067652CN11- Tay nắm bên trong cửa sau dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802067661CN11- Tay nắm bên trong cửa sau dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802067715CN11- Tay mở khóa cửa sau trái dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802068235CN11- Tay mở khóa bên trong cửa trước phải dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802068236CN11- Tay mở khóa bên trong cửa trước trái dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802070585CN11- Cụm tay nắm khẩn cấp bên ngoài dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802070586CN11- Cụm tay nắm khẩn cấp bên trong dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802078719CN11- Nắp che vít tay nắm đóng cửa trước phải dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802078720CN11- Nắp che vít trước của tay nắm cửa bên trái dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802078721CN11- Nắp che vít sau cho tay nắm đóng cửa bên phải dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802078722CN11- Nắp che vít sau cho tay nắm đóng cửa bên trái dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802078723CN11- Nút che vít của gương chiếu hậu sau trái dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802078725- Nút nhận lổ công nghệ bằng nhựa dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802167665CN11- Tấm che bên hông dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802174403CN11- Nắp che bằng nhựa dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802400852- Dây rút nhựa dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802759235- Tay mở cửa (ngoài xe) dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 5802759615- Tay mở trong xe (cửa trượt) dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 6.16/ Nhãn tên bằng nhựa (đã in chữ) Yagiken seal (5*50)mm (hàng mới 100%, sản phẩm làm bằng nhựa, dùng để dán tủ thờ, dùng cho đồ nội thất gỗ) (nk)
- Mã HS 39263000: 60700001/ Tấm đệm EVA bằng nhựa lắp vào sản phẩm Bullig, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 60Y00-184A/ Hộp bộ lọc gió: 60Y00-184A-M3E (PLENUM, REAR, ASSY) (xk)
- Mã HS 39263000: 6102030-Y02-AA- Miếng nhựa tam giác bên trái, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 6102040-Y02-AA- Miếng nhựa tam giác bên phải, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 6207500010/ nở nhựa của ốc vít, 6207500010, linh kiện sản xuất camera cho dự án TP-LINK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 65559-1S200: Nút giữ cây chống ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 656219: "VESPA" FRONTAL STICKER/ Logo mạ chromed chữ nổi dùng để dán xe do công ty sản xuất. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39263000: 65C00-QDH-VC/ Thảm xe hơi SUPPER CARRY (2Cái/Bộ) (xk)
- Mã HS 39263000: 6C1R7217KA- Núm cần sang số bằng nhựa; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 6C1T14A076BB- Nắp hộp cầu chì khoang động cơ bằng nhựa, linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 70472962/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 70472962 (xk)
- Mã HS 39263000: 7047-2962/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7047-2962 (xk)
- Mã HS 39263000: 7052407930/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7052407930 (xk)
- Mã HS 39263000: 7052-4079-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7052-4079-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7124-3600/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7124-3600 (xk)
- Mã HS 39263000: 7142940930/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7142940930 (xk)
- Mã HS 39263000: 7142941030/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7142941030 (xk)
- Mã HS 39263000: 7142941130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7142941130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7142941230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7142941230 (xk)
- Mã HS 39263000: 71517-X1T07-00/ Nẹp nhựa(L: 350mm., W: 540mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 7154-0770-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154-0770-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154098230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154098230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154-0982-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154-0982-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 71546826/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71546826 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154-6998-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154-6998-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154755530/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154755530 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154755730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154755730 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154758930/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154758930 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154-7685-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154-7685-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154-7748-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154-7748-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154-7778-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154-7778-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154782030/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154782030 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154-7820-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154-7820-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154782130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154782130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154-7821-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154-7821-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154-7822-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154-7822-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154-7823-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154-7823-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154-7875-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154-7875-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154790630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154790630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7154-7932-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7154-7932-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 71595-X1C00-00/ Miếng nhựa hàn cao tần, chất liệu PVC- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71597-X1E00-00/ Nẹp nhựa (L:185mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71598-X1E13-00/ Nẹp nhựa(L: 110mm., W: 30mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71598-X1E14-00/ Nẹp nhựa(L: 180mm., W: 73mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71598-X1E15-00/ Nẹp nhựa(L: 210mm., W: 210mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71598-X1E18-00/ Khuy bấm iso bằng nhựa- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71598-X1T00-00/ Nẹp nhựa(L: 270mm., W: 250mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71708-28010-01/ Dây gân nhựa (L600mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 7171-1073-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-1073-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171113530/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171113530 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171114230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171114230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-1200-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-1200-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171121530/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171121530 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171121630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171121630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-1329-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-1329-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171167830/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171167830 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171170930/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171170930 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-1709-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-1709-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171347230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171347230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-4123-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-4123-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171445630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171445630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171609330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171609330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-6111-40/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-6111-40 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171614640/ 'Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171614640 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-6263-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-6263-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 71716275/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71716275 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-6275/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-6275 (xk)
- Mã HS 39263000: 71716276/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71716276 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-6276/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-6276 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-6294-10/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-6294-10 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-6304-10/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-6304-10 (xk)
- Mã HS 39263000: 71716325/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71716325 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-6328/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-6328 (xk)
- Mã HS 39263000: 71716364/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71716364 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-6364/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-6364 (xk)
- Mã HS 39263000: 71716365/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71716365 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-6365/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-6365 (xk)
- Mã HS 39263000: 71716415/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71716415 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-6415/ Nắp nhựa vảo vệ dây điện xe hơi 7171-6415 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-7059-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-7059-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171710130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171710130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-7101-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-7101-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171711430/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171711430 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171711530/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171711530 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171711930/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171711930 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-7131-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-7131-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171721330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171721330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-7213-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-7213-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171751030/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171751030 (xk)
- Mã HS 39263000: 7171-7517-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7171-7517-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 71721-X1E18-00/ Nẹp nhựa(L: 105mm., W: 30mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71721-X1E19-00/ Nẹp nhựa(L: 366mm., W: 12mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71723-X1C85-00/ Nẹp nhựa(L: 460mm., W: 260mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71723-X1E35-00/ Nẹp nhựa(L: 30mm., W: 20mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71723-X1E42-00/ Nẹp nhựa(L: 160mm., W: 100mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71723-X1E45-00/ Nẹp nhựa(L: 420mm., W: 260mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71723-X1E48-00/ Nẹp nhựa(L: 102mm., W: 95mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71723-X7V24-00/ Nẹp nhựa- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71727-X1C47-00/ Nẹp nhựa (L:25mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71727-X1E09-00/ Nẹp nhựa gia cố (L:130mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71727-X1E10-00/ Nẹp nhựa gia cố (L:55mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71727-X1E13-00/ Dây gân nhựa số 2- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71727-X7V96-00/ Nẹp nhựa gắn gia cố, L: 28.5mm x W: 327 mm-dùng để sản xuất vỏ ghế ô tô- mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 7173201230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7173201230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7173201330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7173201330 (xk)
- Mã HS 39263000: 71733923/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71733923 (xk)
- Mã HS 39263000: 7173-3923/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7173-3923 (xk)
- Mã HS 39263000: 7173-5527-30/ Vỏ bọc cách điện bằng nhựa 7173-5527-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7173-5528-30/ Vỏ bọc cách điện bằng nhựa 7173-5528-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7173-5733-40/ Nắp nhựa bảo vệ dây điên xe hơi 7173-5733-40 (xk)
- Mã HS 39263000: 7173573340/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7173573340 (xk)
- Mã HS 39263000: 71741117/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71741117 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174150230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174150230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174-1502-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174-1502-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174150330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174150330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174-1503-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174-1503-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174150430/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174150430 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174-1504-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174-1504-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174150530/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174150530 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174-1505-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174-1505-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174150630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174150630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174-1506-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174-1506-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 71741-X1C35-00/ Nẹp nhựa(L: 335mm., W: 335mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71741-X1E12-00/ Nẹp nhựa(L: 520mm., W: 350mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71741-X1V25-00/ Khuy bấm iso bằng nhựa- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 7174-2168-30/ Vỏ bọc cách điện bằng nhựa 7174-2168-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 71743-X1C21-00/ Nẹp nhựa(L: 460mm., W: 255mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71743-X1V09-00/ Nẹp nhựa(L: 460mm., W: 26mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 7174805130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174805130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174-8051-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174-8051-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174805230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174805230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174-8052-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174-8052-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174806340/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174806340 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174-8063-40/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174-8063-40 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174806830/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174806830 (xk)
- Mã HS 39263000: 7174-8068-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7174-8068-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 71751-X1313-00/ Nẹp nhựa (W:0.325m, L:0.21m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71751-X1C40-00/ Nẹp nhựa (W: 0.19m, L:0.15m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71751-X1E79-00/ Nẹp nhựa (W: 0.595m, L:0.34m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71752-X1332-00/ Nẹp nhựa may vỏ ghế(W: 0.21m, L: 0.18m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71752-X1B30-00/ Nẹp nhựa(W: 0.365m, L: 0.295m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71752-X1B34-00/ Nẹp nhựa(W: 0.525m, L: 0.255m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71752-X1E67-00/ Nẹp nhựa số 23(W: 0.34m, L: 0.m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71752-X1E81-00/ Nẹp nhựa (L:160mm, W: 100mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71752-X1K05-00/ Nẹp nhựa may vỏ ghế(W:0.365m, L: 0.295m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71752-X1K06-00/ Nẹp nhựa may vỏ ghế(W: 0.365m, L: 0.295m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71752-X1M25-00/ Nẹp nhựa số 26(W: 0.325m, L: 0.235m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71752-X1R45-00/ Nẹp nhựa số 27 (W:0.31m, L: 0.16m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71753-X1E15-00/ Nẹp nhựa (L:280mm, W: 120mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71753-X1E16-00/ Nẹp nhựa (L:280mm, W: 120mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 7176-0009-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0009-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0010-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0010-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176016130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176016130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0161-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0161-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176016330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176016330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0163-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0163-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176019430/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176019430 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176019630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176019630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176031730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176031730 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176057330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176057330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0573-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0573-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176063630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176063630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0636-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0636-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176073730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176073730 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0737-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0737-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0869-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0869-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0871-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0871-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176097930/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176097930 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0979-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0979-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176098130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176098130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0981-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0981-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176098330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176098330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176098730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176098730 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0987-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0987-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176099130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176099130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0991-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0991-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176099330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176099330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-0993-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-0993-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176100230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176100230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1002-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1002-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176100430/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176100430 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1004-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1004-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176101630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176101630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1016-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1016-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176102030/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176102030 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1020-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1020-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176102230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176102230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1022-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1022-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176102730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176102730 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1027-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1027-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176102930/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176102930 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1029-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1029-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176107030/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176107030 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1070-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1070-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176118230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176118230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1182-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1182-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176148130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176148130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1481-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1481-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176149130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176149130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1491-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1491-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176149630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176149630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1496-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1496-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176149730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176149730 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1497-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1497-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176160430/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176160430 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1604-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1604-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176160830/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176160830 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1608-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1608-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176161330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176161330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1613-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1613-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176161430/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176161430 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1614-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1614-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176161630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176161630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1616-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1616-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176161830/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176161830 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1618-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1618-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176161930/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176161930 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1619-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1619-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176162130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176162130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1621-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1621-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176162230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176162230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1622-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1622-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176162330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176162330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1623-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1623-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176162530/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176162530 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1625-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1625-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176162730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176162730 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1627-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1627-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176162830/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176162830 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1628-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1628-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176163230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176163230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1632-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1632-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176163330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176163330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1633-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1633-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176164030/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176164030 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1640-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1640-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176170730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176170730 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1707-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1707-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176170830/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176170830 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1708-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1708-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176189530/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176189530 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1895-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1895-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176189630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176189630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1896-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1896-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176191330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176191330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1913-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1913-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176191730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176191730 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1917-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1917-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176192530/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176192530 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1925-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1925-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176192830/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176192830 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1928-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1928-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-1967-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-1967-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2061-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2061-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176228830/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176228830 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2305-30B/ Vỏ bọc cách điện 7176-2305-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2306-30A/ Vỏ bọc cách điện 7176-2306-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2314-30A/ Vỏ bọc cách điện 7176-2314-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2323-30B/ Vỏ bọc cách điện 7176-2323-30, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2324-30B/ Vỏ bọc cách điện 7176-2324-30, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2325-30B/ Vỏ bọc cách điện 7176-2325-30, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 71762328/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71762328 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2328/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2328 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2334-30B/ Vỏ bọc cách điện 7176-2334-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 71762346/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71762346 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2346/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2346 (xk)
- Mã HS 39263000: 71762347/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71762347 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2347/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2347 (xk)
- Mã HS 39263000: 71762350/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71762350 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2350/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2350 (xk)
- Mã HS 39263000: 71762364/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71762364 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2364/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2364 (xk)
- Mã HS 39263000: 71762366/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71762366 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2366/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2366 (xk)
- Mã HS 39263000: 71762367/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71762367 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2367/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2367 (xk)
- Mã HS 39263000: 71762374/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71762374 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2374/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2374 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176260330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176260330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2603-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2603-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176260430/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176260430 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2604-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2604-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2612-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2612-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176261330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176261330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2613-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2613-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2616-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2616-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2617-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2617-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2618-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2618-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2619-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2619-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2630-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2630-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2684/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2684 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2744-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2744-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2796-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2796-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2797-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2797-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-2808-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-2808-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3070-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3070-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3071-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3071-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3072/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3072 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3073/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3073 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3074-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3074-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3075-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3075-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176316930/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176316930 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3175-30B/ Vỏ bọc cách điện 7176-3175-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3178-30B/ Vỏ bọc cách điện 7176-3178-30, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3179-30B/ Vỏ bọc cách điện 7176-3179-30, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3187-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3187-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3298/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3298 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3299/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3299 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763379/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71763379 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3379/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3379 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763380/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71763380 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3380/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3380 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763381/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71763381 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3381/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3381 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763382/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71763382 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3382/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3382 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763383/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71763383 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3383/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3383 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763384/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71763384 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3384/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3384 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763385/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71763385 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3385/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3385 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763386/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71763386 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3386/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3386 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176343230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176343230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176343830/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176343830 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176344030/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176344030 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176344730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176344730 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763489/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71763489 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3560/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3560 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3595-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3595-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3596-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3596-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3597-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3597-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3599-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3599-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3600-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3600-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3602-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3602-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3604-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3604-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3605-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3605-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3606-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3606-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3607-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3607-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3608-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3608-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3610-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3610-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3611-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3611-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3891/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3891 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3892/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3892 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3915/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3915 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-3916-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-3916-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763953/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi71763953 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763954/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi71763954 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763959/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi71763959 (xk)
- Mã HS 39263000: 71763960/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi71763960 (xk)
- Mã HS 39263000: 71764080/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71764080 (xk)
- Mã HS 39263000: 71764100/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71764100 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-4100/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-4100 (xk)
- Mã HS 39263000: 71764102/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71764102 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-4102/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-4102 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176416130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176416130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176416230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176416230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176416330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176416330 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176416430/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176416430 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176416530/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176416530 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176416630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176416630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176416730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176416730 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-4179-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-4179-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-4180-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-4180-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176418130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176418130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-4181-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-4181-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-4182-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-4182-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-4184-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-4184-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 71764693/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71764693 (xk)
- Mã HS 39263000: 71764694/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71764694 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-4694/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-4694 (xk)
- Mã HS 39263000: 71764695/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71764695 (xk)
- Mã HS 39263000: 71764696/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71764696 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-4696/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-4696 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-4697/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-4697 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-5074/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-5074 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-5075/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-5075 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176532630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176532630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-5326-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-5326-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-5402/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-5402 (xk)
- Mã HS 39263000: 7176-5403/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7176-5403 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-7134-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-7134-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-7337-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-7337-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-7338-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-7338-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-7341-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-7341-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-7342-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-7342-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-7344-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-7344-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-7347-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-7347-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-7516-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-7516-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184770130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184770130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-7701-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-7701-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184770230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184770230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-7702-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-7702-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184799230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184799230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-8042-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-8042-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-8103-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-8103-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-8105-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-8105-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184827830/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184827830 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-8278-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-8278-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-8377-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-8377-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-8429-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-8429-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-8430-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-8430-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-8626-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-8626-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-8644-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-8644-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-8645-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-8645-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184901040/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184901040 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9010-40/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9010-40 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9012-40/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9012-40 (xk)
- Mã HS 39263000: 71849020/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71849020 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9020/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9020 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9021-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9021-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 71849038/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 71849038 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9038/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9038 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184910730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184910730 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9107-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9107-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9319-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9319-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9388-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9388-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9393/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9393 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9394-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9394-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9395-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9395-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9671-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9671-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9673-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9673-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9675-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9675-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9819/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9819 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9822/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9822 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184996930/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184996930 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9969-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9969-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184997030/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184997030 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9970-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9970-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184997130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184997130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9971-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9971-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184997340/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184997340 (xk)
- Mã HS 39263000: 7184-9975-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7184-9975-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 71863-X1B31-00/ Nẹp nhựa gia cố (L:334mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71863-X7V29-00/ Nẹp nhựa gắn gia cố, L: 7.5mm x W: 153 mm- dùng để sản xuất vỏ ghế ô tô- mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71897-X1602-00/ Nẹp nhựa (W: 0.34m, L:0.34mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71897-X1E04-C0/ Nẹp nhựa (L: 160mm., W: 130mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71897-X1E09-00/ Nẹp nhựa(L: 420mm., W:260mm) số 28- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1005-00/ Nẹp nhựa (W: 0.36m,L:190mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1006-00/ Nẹp nhựa (W:0.22m, L:210mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E19-00/ Nẹp nhựa số 29(W: 0.325m, L: 0.235m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E20-00/ Nẹp nhựa số 30(W: 0.325m, L: 0.235m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E21-00/ Nẹp nhựa số 31(W: 0.49m, L: 0.26m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E22-00/ Nẹp nhựa số 32(W:0.72m, L: 0.19m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E23-00/ Nẹp nhựa số 33(W: 0.41m, L: 0.21m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E25-00/ Nẹp nhựa số 34(W: 0.52m, L: 0.35m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E27-00/ Nẹp nhựa số 35(W:0.325m, L: 0.235m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E28-00/ Nẹp nhựa số 36(W:0.42m, L: 0.26m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E29-00/ Nẹp nhựa số 37(W: 0.325m, L: 0.235m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E32-00/ Nẹp nhựa số 38(W: 0.34m, L: 0.3m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E33-00/ Nẹp nhựa số 39(W: 0.21m, L: 0.2m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E39-00/ Nẹp nhựa số 40(W: 0.24m, L: 0.16m)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 71898-X1E40-00/ Nẹp nhựa (L:110mm, W: 70mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 7254-0438-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-0438-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254067330/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254067330 (xk)
- Mã HS 39263000: 725407793W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 725407793W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254-0779-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-0779-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254-0802-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-0802-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 725408873W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 725408873W (xk)
- Mã HS 39263000: 725408903W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 725408903W (xk)
- Mã HS 39263000: 725409563W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 725409563W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254-0956-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-0956-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254-0978-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-0978-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254-0979-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-0979-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254-7588-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-7588-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254-7590-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-7590-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 725477013W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 725477013W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254-7701-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-7701-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254-7835-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-7835-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 725478723W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 725478723W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254-7872-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-7872-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254-7884-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-7884-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7254-7967-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7254-7967-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727110193W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727110193W (xk)
- Mã HS 39263000: 727110893W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727110893W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1089-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1089-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727111003W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727111003W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1100-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1100-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271113930/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271113930 (xk)
- Mã HS 39263000: 7271114630/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271114630 (xk)
- Mã HS 39263000: 7271126730/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271126730 (xk)
- Mã HS 39263000: 727112693W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727112693W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1326-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1326-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1327-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1327-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1328-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1328-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 727113343W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727113343W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1334-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1334-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727114803W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727114803W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1480-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1480-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271151930/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271151930 (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1528-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1528-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727115303W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727115303W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271153130/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271153130 (xk)
- Mã HS 39263000: 7271153230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271153230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1602-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1602-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1673-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1673-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 727116743W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727116743W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1674-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1674-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727116763W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727116763W (xk)
- Mã HS 39263000: 727116773W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727116773W (xk)
- Mã HS 39263000: 727116803W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727116803W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271168230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271168230 (xk)
- Mã HS 39263000: 727117183W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727117183W (xk)
- Mã HS 39263000: 727118903W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727118903W (xk)
- Mã HS 39263000: 727119033W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727119033W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271190430/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271190430 (xk)
- - Mã HS 39263000: 727119533W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727119533W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1953-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1953-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727119543W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727119543W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1954-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1954-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1957-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1957-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-1958-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-1958-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-4695-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-4695-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271565030/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271565030 (xk)
- Mã HS 39263000: 727162603W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727162603W (xk)
- Mã HS 39263000: 727162931W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727162931W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-6293-1W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-6293-1W (xk)
- Mã HS 39263000: 727164040W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727164040W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-6404-0W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-6404-0W (xk)
- Mã HS 39263000: 7271-7054-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7271-7054-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727171163W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727171163W (xk)
- Mã HS 39263000: 727171643W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727171643W (xk)
- Mã HS 39263000: 727172263W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727172263W (xk)
- Mã HS 39263000: 727601603W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727601603W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-0160-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-0160-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-0162-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-0162-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-0164-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-0164-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727606163W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727606163W (xk)
- Mã HS 39263000: 727606173W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727606173W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-0868-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-0868-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-0870-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-0870-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727616073W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727616073W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1607-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1607-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727616093W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727616093W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1609-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1609-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727616103W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727616103W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1610-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1610-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276161230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276161230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1612-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1612-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 727616203W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727616203W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1620-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1620-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727616263W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727616263W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1626-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1626-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727616293W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727616293W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1629-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1629-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727616303W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727616303W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1630-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1630-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727616393W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727616393W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1639-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1639-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727618923W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727618923W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1892-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1892-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727618933W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727618933W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1893-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1893-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727618943W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727618943W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1894-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1894-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-1966-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-1966-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727622873W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727622873W (xk)
- Mã HS 39263000: 727623480W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727623480W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-2348-0W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-2348-0W (xk)
- Mã HS 39263000: 727623620W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727623620W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-2362-0W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-2362-0W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276237030/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276237030 (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-2370-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-2370-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 727623713W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727623713W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-2371-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-2371-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276237230/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276237230 (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-2372-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-2372-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 727623733W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727623733W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-2373-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-2373-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727626113W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727626113W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-2611-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-2611-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-2743-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-2743-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-2749-50/ Vỏ bọc cách điện 7276-2749-50, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-3216-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-3216-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-3217-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-3217-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727632413W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727632413W (xk)
- Mã HS 39263000: 727632423W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727632423W (xk)
- Mã HS 39263000: 727632960W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727632960W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-3296-0W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-3296-0W (xk)
- Mã HS 39263000: 727634463W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727634463W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-3594-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-3594-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-3598-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-3598-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-3601-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-3601-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-3603-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-3603-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727637873W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727637873W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-4142-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi7276-4142-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 727647250W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727647250W (xk)
- Mã HS 39263000: 727647260W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 727647260W (xk)
- Mã HS 39263000: 7276-4726-0W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7276-4726-0W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-7517-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-7517-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-7572-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-7572-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-8041-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-8041-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-8123-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-8123-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9009-4W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9009-4W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9011-4W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9011-4W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9022-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9022-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 72849023/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 72849023 (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9023/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9023 (xk)
- Mã HS 39263000: 728491063W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 728491063W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9106-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9106-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9318-30/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9318-30 (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9495-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9495-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 728496693W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 728496693W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9669-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9669-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9670-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9670-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9672-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9672-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9674-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9674-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9689-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9689-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9690-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9690-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 728499724W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 728499724W (xk)
- Mã HS 39263000: 7284-9974-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7284-9974-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 73305-X1E03-A0/ Khuy nhựa màu vàng (khuy Iso button)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 73306-X1C09-A0/ Khuy nhựa màu đen (khuy Iso button)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 73756/ Tay cầm bằng nhựa-bán thành phẩm HANDLE BARNYARD BRN, quy cách: (255x44x32)mm, loại #73756 (xk)
- Mã HS 39263000: 7376-4183-3W/ Nắp nhựa bảo vệ dây điện xe hơi 7376-4183-3W (xk)
- Mã HS 39263000: 73986/ Cần chỉnh ghế bằng nhựa-bán thành phẩm CAR DOOR HANDLE, loại #73986 (xk)
- Mã HS 39263000: 74543-28240-00/ Tem chú ý bằng nhựa (KT:45 x 35mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 74543-58300-00/ Tem chú ý bằng nhựa số 2, L305mm- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 74938/ Khay đựng dụng cụ bằng nhựa-bán thành phẩm TABLE TOP BLK W/CUP, quy cách: (391*468*42.2)mm, loại #74938 (xk)
- Mã HS 39263000: 75135/ Chốt bằng nhựa D/SD PIN SCR-PSH CTTM1040HXBLK (nk)
- Mã HS 39263000: 75701T00T000- biểu tượng Honda- Chất liệu nhựa ABS- Linh kiện Model Honda CITY- Biểu tượng nhận biết hãng xe- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 75725T00T000- Biểu tượng công nghệ i-VTEC- Chất liệu nhựa ABS- Linh kiện Model Honda CITY- nhận biết công nghệ nổi bật- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 75845/ Cần chỉnh ghế bằng nhựa-bán thành phẩm CAR DOOR HANDLE GS MECH, quy cách: (420x75x70) mm, loại #75845 (xk)
- Mã HS 39263000: 76825-0K130/ Ron bảo vệ thanh chắn cửa sau ô tô, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 76915/ Tay cầm bằng nhựa-bán thành phẩm PLASTIC HANDLE BARNYARD, quy cách: (260x73x64)mm, loại #76915 (xk)
- Mã HS 39263000: 77215H7000: Nắp ngậm cửa bên trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 77225H7000: Nắp ngậm cửa bên phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 77975/ Miếng đệm bằng nhựa-bán thành phẩm SPACER BLOCK 1 INCH, quy cách: (38.1x20.7x41.66) mm, loại #77975 (xk)
- Mã HS 39263000: 77976/ Miếng đệm bằng nhựa-bán thành phẩm SPACER 1/2 INCH, quy cách: (38.1x20.7x30) mm, loại #77976 (xk)
- Mã HS 39263000: 79147/ Khay đựng dụng cụ bằng nhựa-bán thành phẩm 54MM TAPERED CUPHOLDER, quy cách: 84.26 "Wx54.18"Dx2H, loại #79147 (xk)
- Mã HS 39263000: 7C1919098AC- Núm nhựa điều chỉnh cửa gió điều hòa, linh kiện lắp ráp cho xe xe Transit- 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 7C19A60262AAYYKX- Ốp bu lông dây an toàn ghế phụ bằng nhựa, linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 7C19A610A16AAT9AQ- Ống cắm cọc tựa đầu bằng nhựa, linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 7e102a/ 101428 1994-1998 Ford Mustang Duraflex Evo 5 Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e103a/ 103635 2005-2009 Ford Mustang Duraflex GT Concept Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e104a/ 101954 1998-2002 Honda Accord 2DR Duraflex B-2 Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e105a/ 109555 1995-1998 Nissan 240SX Duraflex N Sport Rear Add Ons- 2 Piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e106a/ 109593 2013-2014 Ford Mustang Duraflex R500 Rear Splitter- 3 Piece- Sản phẩm bộ chia cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e107a/ 112711 2008-2015 Dodge Challenger Mr Norms Speedway Rear spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e10a/ 101972 1998-2002 Honda Accord 2DR Duraflex R34 Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e110a/ 102082 1999-2004 Ford Mustang Duraflex Vader Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e112a/ 109592 2010-2012 Ford Mustang R500 Rear Diffuser Splitter- 1 Piece- Sản phẩm chắn bùn sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e114a/ 101434 1994-1998 Ford Mustang Duraflex Colt Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e115a/ 103637 2005-2009 Ford Mustang Duraflex GT Concept Rear Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e119a/ 112792 2008-2016 Infiniti G37 Coupe JC side skirt- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e11a/ 102072 1999-2004 Ford Mustang Duraflex Cobra R Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e120a/ 112786 2012-2015 Hyundai Veloster non turbo NEFD Style Front Lip Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e121a/ 112243 2011-2013 Hyundai Sonata Duraflex Racer Rear Lip Under Air Dam Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e122a/ 112790 2011-2013 BMW 3 Series E92 E93 AF-1 Hood (GFK)- 1 Piece- Sản phẩm nắp capo của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e123a/ 109594 2010-2012 Hyundai Genesis 2DR Duraflex AM-S GT Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e129a/ 112799 1990-1996 Nissan 300ZX 2DR Coupe Duraflex TwinZ Rear Diffuser- 1 Piece- Sản phẩm chắn bùn sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e131a/ 112781 1997-2004 Chevrolet Corvette C5 Duraflex Stingray Look Window Rails- 2 Piece- Sản phẩm đường ray cửa sổ của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e13a/ 103274 1999-2004 Ford Mustang Duraflex Bomber Rear Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e145a/ 114195 1995-2001 BMW 7 Series E38 Duraflex Alpine Front Lip Under Spoiler Air Dam- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e146a/ 114197 1997-2000 BMW 5 Series E39 Duraflex Alpine Front Lip- 1 Piece- Sản phẩm bộ tách môi trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e147a/ 114294 1992-1996 Honda Prelude Duraflex RBS Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e152a/ 114372 2012-2014 Mercedes C Class/ C63 W204 Duraflex C63 Look Rear Diffuser- 1 Piece (For AMG Bumper only)- Sản phẩm chắn bùn sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e158a/ 114361 2004-2008 Mazda RX-8 Duraflex Leons 40mm Front Fender Flares- 2 Piece- Sản phẩm chắn bùn trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e159a/ 114362 2004-2011 Mazda RX-8 Duraflex Leons 50mm Rear Fender Flares- 2 Piece- Sản phẩm chắn bùn sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e15a/ 103347 2003-2008 Nissan 350Z Duraflex B-2 Wide Body Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e160/ 114177 2007-2008 Acura TL Duraflex Aspec Front Lip- 1 Piece (non type S)- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e161/ 114198 1999-2006 BMW 3 Series E46 (mtech only) Duraflex HM-S Front Lip Splitter- 1 Piece- Sản phẩm bộ tách môi trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e163/ 114285 2012-2015 Honda Civic 4DR Duraflex RBS Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e165/ 114311 2003-2007 Infiniti G Coupe G35 Duraflex Vortex Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e166/ 114313 2008-2015 Infiniti G Coupe G37 Q60 Duraflex R-tech Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e167/ 114318 2007-2013 Infiniti G Sedan G25 G35 G37/ Q40 Duraflex VIP Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e168/ 114319 2007-2013 Infiniti G Sedan G25 G35 G37/ Q40 Duraflex D-Speed Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e169/ 114325 2014-2018 Infiniti Q50 Duraflex A-Spec Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e16a/ 104767 2005-2009 Ford Mustang Duraflex Eleanor Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e177/ 114366 2008-2011 Mercedes C Class/ C63 W204 Duraflex Super Fin Rear Diffuser- 1 Piece (For AMG Bumper only)- Sản phẩm chắn bùn sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e17a/ 104838 1999-2004 Ford Mustang Duraflex CVX Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e180/ 114381 2012-2018 Mercedes CLS Class W218 Duraflex R-Tech Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e181/ 114394 2011-2015 Scion tC Duraflex Racing Sports Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e187/ 114923 2000-2005 Lexus IS Sieres IS300 Duraflex VERT (JDM ONLY) Rear Lip Under Spoiler- 1 piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e18a/ 104839 1999-2004 Ford Mustang Duraflex CVX Side Skirts Rocker Panels- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e194/ 114883 2003-2008 Nissan 350Z Z33 Duraflex TKYO Bunny Wide Body Front Fender Flare Add-Ons- 2 piece- Sản phẩm chắn bùn trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e195/ 114902 1992-1995 Honda Civic HB Duraflex TKYO Bunny Wide Body Rear Bumper Add-Ons- 2 piece- Sản phẩm chắn bùn sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e19a/ 104847 2005-2009 Ford Mustang Duraflex CVX Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e1a/ 109464 2009-2011 Mazda RX-8 Duraflex Orion Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e20a/ 104988 2003-2008 Nissan 350Z Duraflex N-2 Front Bumper Cover- 2 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e210/ 114548 Universal Duraflex Slider V2 4.7" Fender Flares- 2 piece- Sản phẩm chắn bùn của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e217/ 115017 2017-2018 Kia Stinger Duraflex M Style V.2 Rear Wing- 1 piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e218/ 115021 2016-2018 Toyota CH-R Duraflex Art Rear Wing Spoiler- 1 piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e219/ 115025 2012-2018 BMW 3 Series Duraflex M Sport Look Front Front Lip- 1 piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e21a/ 106137 2005-2009 Ford Mustang Duraflex Circuit Rear Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e221/ 115050 2014-2016 Toyota Corolla Duraflex Zeta Rear Wing Spoiler- 1 piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e224/ 115046 2014-2016 Toyota Corolla Duraflex Zeta Front Lip Under Spoiler- 3 piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e225/ 115049 2014-2016 Toyota Corolla Duraflex Zeta Rear Lip- 2 piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e227/ 115203 2011-2012 Honda Accord 2DR Duraflex H-Sport Front Lip Under Spoiler Air Dam- 1 piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e228/ 115213 2012-2015 Honda Civic 2DR Duraflex Si Look Rear Wing- 1 piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e22a/ 107130 2006-2011 Mercedes CLS Class C219 W219 Duraflex W-1 Front Bumper Cover (1bumper + 2fog parts) 3 pieces- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e231/ 115224 2014-2019 Lexus IS Series IS250 IS350 Duraflex TD3000 Rear Wing Spoiler- 1 piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e232/ 115238 2015-2019 Mercedes C Class W205 Duraflex VRT Rear Wing Spoiler- 1 piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e236/ 115294 2012-2017 Hyundai Veloster Turbo Duraflex D 1 Rear Wing Spoiler- 1 piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e238/ 115205 2011-2012 Honda Accord 2DR Duraflex H-Sport Side Skirts Rocker Panels- 2 piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e240/ 115204 2011-2012 Honda Accord 2DR Duraflex H-Sport Rear Lip Spoiler- 1 piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e241/ 115322 1990-1997 Mazda Miata Duraflex D Spec Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e242/ 115334 2002-2007 Subaru Impreza/ WRX STI 4DR Duraflex M 1 Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e246/ 115387 2016-2018 Mazda Miata Duraflex D Spec Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e247/ 115391 2016-2019 Chevrolete Camaro Duraflex GM X Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e248/ 115394 2017-2019 BMW 5 Series G30 Duraflex M Tech Rear Diffuser- 1 Piece- Sản phẩm chắn bùn sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e249/ 115397 2017-2019 Infinit Q60 Duraflex D Spec Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e250/ 115399 2017-2019 Infiniti Q60 Duraflex M Look Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e251/ 115414 2013-2017 Honda Accord Duraflex D Spec Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e252/ 115335 2002-2007 Subaru Impreza WRX STI 4DR Duraflex STI Look Rear Fender Flares- 4 Piece- Sản phẩm chắn bùn sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e253/ 115340 2003-2008 Nissan 350Z Z33 Duraflex N 2 Front Lip Splitter- 3 Piece- Sản phẩm bộ tách môi trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e254/ 115401 2018-2019 Toyota Camry Duraflex TD3000 Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e255/ 115015 2017-2018 Kia Stinger Duraflex M Style Rear Diffuser- 1 piece (mat 450-4ply)- Sản phẩm chắn bùn sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e257/ 112797 2007-2013 Chevrolet Silverado 1500 Ram Air Hood (mat 450-4ply)- Sản phẩm nắp capo của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e262/ 115627 2014-2015 Mercedes CLA Class Duraflex High Kick Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e265/ 115648 2014-2018 Chevrolet Corvette C7 Duraflex ZF1 Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e266/ 115650 2011-2017 BMW 5 Series F10 Duraflex High Kick Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e269/ 115664 2014-2019 BMW 2 Series F22 F23 Duraflex M4 Look Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e26a/ 108258 2009-2015 Nissan 370Z Duraflex AM-S GT Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e270/ 115666 2017-2019 Infiniti Q60 Duraflex High Kick Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e271/ 115668 2016-2019 BMW M2 F87 Duraflex M Tech Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e272/ 115694 2012-2018 BMW 4 Series F32 Duraflex CS Look Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e274/ 115484 2013-2019 Lexus GS Series GS200 GS300 GS350 GS450 GS450H Duraflex IKS Side Skirt Rocker Panels- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e275/ 115591 2008-2010 Subaru Impreza 2008-2011 Impreza WRX 4DR 5DR Duraflex MSR Side Skirts- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e276/ 115734 2018-2020 Subaru XV Crosstrek Duraflex Fennec Outdoor Edition V2 Reflector Covers- 2pcs- Sản phẩm tấm che đèn phản xạ của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e277/ 115736 2018-2020 Subaru XV Crosstrek Duraflex Fennec Outdoor Edition V1 Reflector Covers- 2pcs- Sản phẩm tấm che đèn phản xạ của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e278/ 116000 2018-2020 Subaru XV Crosstrek Duraflex Fennec Outdoor Edition Rear window Scoops- 2pcs- Sản phẩm tấm cửa thông gió của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e27a/ 108259 2009-2015 Nissan 370Z Duraflex AM-S GT Side Skirts Rocker Panels- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e280/ 112775 1999-2004 Ford Mustang Heat Extractor Hood- 1 Piece (mat 450-3ply)- Sản phẩm nắp capo của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e282/ 112729 1997-2003 Ford F150 1997-2002 Expedition SS Ram Air Hood- 1 Piece (mat 450-3ply)- Sản phẩm nắp capo của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e283/ 112776 2005-2009 Ford Mustang Stalker 2 Hood- 1 Piece (mat 450-3ply)- Sản phẩm nắp capo của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e30a/ 109058 1986-1991 Mazda RX-7 Duraflex FK Sport 20mm Front Fenders- 2 Piece- Sản phẩm chắn bùn trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e31a/ 109300 2004-2010 BMW 5 Series 4DR E60 Wagon E61 Duraflex 1M Look Front Bumper (REDO)- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e32a/ 109327 2008-2010 Jeep Grand Cherokee Duraflex SRT Look Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e33a/ 109328 2005-2010 Jeep Grand Cherokee Duraflex SRT Look Rear Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e37a/ 109484 2004-2008 Mazda RX-8 Duraflex Type F Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e38a/ 109485 2004-2008 Mazda RX-8 Duraflex Type F Side Skirt Rocker Panels- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e39a/ 109486 2004-2008 Mazda RX-8 Duraflex ATB Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e3a/ 112865 1990-1996 300ZX PM-Z front fender flares (2pcs/set+small parts 2 pcs)- Sản phẩm chắn bùn trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e41a/ 109513 1997-1998 Nissan 240SX Duraflex V-Speed Wide Body Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e42a/ 109514 1995-1998 Nissan 240SX Duraflex V-Speed Wide Body Side Skirt Rocker Panels- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e43a/ 109515 1995-1998 Nissan 240SX Duraflex V-Speed Wide Body Rear Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e44a/ 109516 1997-1998 Nissan 240SX Duraflex V-Speed Wide Body Front Fenders- 2 Piece- Sản phẩm chắn bùn trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e45a/ 109517 1995-1998 Nissan 240SX Duraflex V-Speed Wide Body Rear Fenders- 2 Piece-Sản phẩm chắn bùn sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e47a/ 109553 1995-1996 Nissan 240SX Duraflex N Sport Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e48a/ 109554 1995-1998 Nissan 240SX Duraflex N Sport Side Skirt Rocker Panels- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e49a/ 109549 2005-2007 Jeep Grand Cherokee Duraflex SRT Look Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e50a/ 109588 2005-2010 Jeep Grand Cherokee Duraflex SRT Look Side Skirt Rocker Panels- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e51a/ 109596 2010-2015 Hyundai Genesis 2DR Duraflex AM-S GT Rear Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e52a/ 109598 2000-2005 Lexus IS300 Duraflex B-Sport Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e53a/ 109599 2000-2005 Lexus IS300 Duraflex B-Sport Side Skirt Rocker Panels- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e54a/ 109600 2000-2005 Lexus IS300 Duraflex B-Sport Rear Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e55a/ 109608 2000-2005 Lexus IS300 Duraflex VSE Race Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e60a/ 112204 2013-2015 Scion FRS Subaru BRZ Duraflex Modellista Look Side Skirt Rocker Panels- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e61a/ 112205 2013-2014 Scion FRS Subaru BRZ Duraflex Modular Look Rear Add Ons- 2 Piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e64a/ 112224 1991-1996 Chevrolet Impala/ Caprice Duraflex BT-1 Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e66a/ 112241 2011-2013 Hyundai Sonata Duraflex Racer Front Lip Under Air Dam Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e67a/ 112242 2011-2013 Hyundai Sonata Duraflex Racer Side Skirt Rocker Panels- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e6a/ 100466 2003-2007 Infiniti G Coupe G35 Duraflex K-1 Rear Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e70a/ 112731 1999-2004 Ford Mustang Saleen Style Rear Wing Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cánh lướt gió phía sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e71a/ 112741 2012-2014 Honda Civic 4dr Mugen RR Front Bumper- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e73a/ 112743 2000-2009 Honda S2000 Circuit Rear Fender Flares- 2 Piece- Sản phẩm chắn bùn sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e75a/ 112745 2003-2007 Infiniti G Coupe G35 Duraflex SAM Spoiler- 1 Piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e76a/ 112753 2008-2015 Mitsubishi Lancer Varis Sideskirt- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e79a/ 112762 2003-2007 Infiniti G Coupe G35 2dr Veilside Style Spoiler- 1 piece- Sản phẩm cản sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e7a/ 100584 2004-2011 Mazda RX-8 Duraflex M-1 Speed Side Skirts Rocker Panels- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e80a/ 112765 Universal Fender Flares 7cm- 2 Piece- Sản phẩm chắn bùn trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e84a/ 112779 1990-1996 Nissan 300zx Jspec with lip style Front Bumper- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e89a/ 112788 2012-2015 Hyundai Veloster NEFD Style Side Skirts- 2 Piece- Sản phẩm bục lên xuống của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e90a/ 112794 1990-1997 Mazda Miata RB Style Front Fender Flares- 2 Piece- Sản phẩm chắn bùn trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e91a/ 112795 1990-1997 Mazda Miata RB Style Rear Fender Flares- 2 Piece- Sản phẩm chắn bùn sau của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e97a/ 112801 1990-1996 300ZX TwinZ Hood- Sản phẩm nắp capo của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e99a/ 112864 2004-2010 BMW 5 Series E60 M4 Look Front Bumper- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 7e9a/ 101424 1994-1998 Ford Mustang Duraflex Cobra R Front Bumper Cover- 1 Piece- Sản phẩm cản trước của xe ô tô bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: 8/ Bàn tay búp bê (nk)
- Mã HS 39263000: 81106-T9A-T110-M1-Ốp trang trí chân ghế trước bên phải--Chất liệu Nhựa- LK Model Honda CITY-Phụ kiện trang trí-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 81180-4F000: Tay nắm mở ca pô dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 81181-2B000: Tay nắm mở ca pô bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 81181-2B000GAH: Tay nắm mở ca pô bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 81181-2B000WK: Tay nắm mở ca pô bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 81181-4D000DAA: Tay nắm mở ca pô bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 81254-3S000: Tay mở cốp sau bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 81570-22012: Tay mở ca pô sau bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 8157022012: Tay mở ca pô sau và tay mở nắp nhiên liệu dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 81720-29111: Nhãn Logo cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 81746-3Z000: Nút nhận bằng nhựa-3Z000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 81754-C5001DAA: Tay nắm cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82000/ Chốt ván tầng 5*18 bằng nhựa dùng trong nội thất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 8200118-01- Nút giới hạn kính chắn gió, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 82002a/ Tắc kê bằng nhựa dùng trong nội thất, 1 bộ gồm 6 cái, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 82005/ Bát liên kết bằng nhựa dùng trong nội thất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 82010/ Nút giảm tiếng động 13*5.5 bằng nhựa dùng trong nội thất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 8220018-01- Nút nhựa đậy tán, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 822202H000:Nẹp chân kính ngoài trước trái bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 82314-FD010DAA: Nắp đậy trên tappi cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82390_J3000.1/ Lót kính ô tô bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 82436_J3000.1/ Chốt giữ đầu lò xo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 82436_R7010.2/ Chốt giữ đầu ống bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 82436_VG010.1/ Chốt giữ đầu ống bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 82453_VG010.1/ Chốt giữ đầu vỏ cáp bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 82453_Y1X10.1/ Chốt giữ đầu vỏ cáp bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 82454_SE010.1/ Chốt giữ đầu vỏ cáp bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 82454_T1000.1/ Chốt giữ đầu vỏ cáp bằng nhựa t-100 (nk)
- Mã HS 39263000: 82454_Y1X10.1/ Chốt giữ đầu vỏ cáp bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 82456_SE010.1/ Chốt giữ lò xo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 82610-1Y0008O: Tay nắm cửa trước trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82610-1Y010CR: Tay nắm trong cửa bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82610-4E000: Tay nắm trong cửa bên trái dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 82610H7000EK3: Tay nắm cửa trước trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82610H7010SA1: Tay nắm cửa trước trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82611-1Y0008O: Ốp đậy tay nắm phía trong cửa trước bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82619-A9000DAA: Nắp đậy phía trong tay mở cửa trước bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82619-D4000WK: Nắp đậy táp pi cửa trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82620-1Y0008O: Tay nắm cửa trước phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82620-1Y010CR: Tay nắm phía trong cửa trước bên phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82620-4E000: Tay mở cửa trong bên phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 82620H7000EK3: Tay nắm cửa trước phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82620H7010SA1: Tay nắm cửa trước phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82621-1Y0008O: Ốp đậy tay nắm phía trong cửa trước bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82621-1Y0008O: Ốp tay mở cửa trong bên phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82629-A9000DAA: Nắp đậy phía trong tay mở cửa trước bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82629-D4000WK: Nút nhận Táp pi cửa bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82650-4E041: Tay nắm cửa trước bên trái dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-1Y01C: Ốp đuôi tay nắm cửa ngoài bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-1Y01G: Tay nắm cửa ngoài bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-1Y020: Tay nắm phía ngoài cửa trước bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-A9700X: Tay nắm cửa ngoài, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-D4132X: Ốp tay nắm cửa ngoài, bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-D4201X: Ốp tay nắm cửa, trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-D4203X: Ốp tay nắm cửa ngoài, bên trái(KD)bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-D4205X: Nút nhấn mở cửa, trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-D4209X: Ốp tay nắm cửa ngoài, bên trái-D4209X bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651H7002X: Tấm dán tay nắm cửa sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651H7004X: Tay nắm mở cửa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651H7030: Tay nắm cửa ngoài dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-M6105X: Ốp viền tay nắm bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-M6107X: Ốp viền trong tay nắm bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-M6201X: Nẹp viền trang trí tay nắm, bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82651-M6203X: Tay mở cửa bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-1Y02C: Ốp sau tay nắm loại có chìa khóa, phía trên bên trái bằng nhựa, dùng trang trí, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-1Y03CN: Ốp ổ khóa tay nắm cửa ngoài bên trái(loại không khóa), dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-1Y03P: Ốp đuôi tay nắm cửa ngoài bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-1Y040: Ốp tay nắm cửa bên trái loại gập bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-1Y050: Ốp tay nắm cửa bên trái loại khóa bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-2P020: Ốp tay nắm cửa ngoài bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-2P030: Ốp tay nắm cửa ngoài bên phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 826522X000: Nắp chụp viền ngoài tay nắm cửa trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 826522X010: Nắp chụp viền ngoài tay nắm cửa trước dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-A9000: Nắp đậy tay mở cửa ngoài phía trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-A9020: Nắp đậy tay mở cửa ngoài phía trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-D4115X: Ốp sau tay nắm loại có chìa khóa, phía trên bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-D4117X: Ốp sau tay nắm loại không có chìa khóa, phía trên bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-D4119X: Ốp Sau tay nắm cửa ngoài, bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-M6110: Nắp đậy tay mở cửa ngoài phía trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82652-M6200: Nắp đậy tay mở cửa ngoài phía trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82653-D4000: Đệm tay mở cửa ngoài phía trước tráibằng nhựa tổng hơp, chống ma sát tay nắm cửa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82653H7000: Tấm dán tay nắm cửa trước dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82654-D4000: Đệm tay mở cửa ngoài phía sau bên tráibằng nhựa tổng hơp, chống ma sát tay nắm cửa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 201 (nk)
- Mã HS 39263000: 82654-M6000: Đệm ốp che tay mở ngoài cửa trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82660-4E041: Tay nắm cửa trước bên phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 82661-1Y01G: Tay nắm cửa ngoài bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82661-1Y020: Tay nắm phía ngoài cửa trước bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82661-D4133X: Ốp tay nắm cửa ngoài, bên phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82661-D4202X: Ốp tay nắm cửa, phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82661-D4206X: Nút nhấn mở cửa, phảibằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82661-D4210X: Ốp tay nắm cửa ngoài, bên phải(KD) bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82661-M6106X: Ốp viền tay nắm bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82661-M6108X: Ốp viền trong tay nắm bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82661-M6206X: Nẹp trang trí tay nắm, bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82661-M6208X: Tay mở cửa bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82662-1Y02C: Ốp sau tay nắm loại có chìa khóa, phía trên bên phải bằng nhựa, dùng trang trí, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82662-1Y03CN: Ốp ổ khóa tay nắm cửa ngoài bên phải(loại không khóa), dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82662-1Y040: Nắp chụp tay nắm cửa ngoài phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: 82662-1Y050: Nắp chụp tay nắm cửa ngoài phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 826622X000: Nắp chụp tay nắm cửa ngoài phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 826622X010: Nắp chụp tay nắm cửa ngoài phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82662-D4118X: Ốp sau tay nắm loại không có chìa khóa, phía trên bên phảibằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82662-D4120X: Ốp Sau tay nắm cửa ngoài, bên phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82662-M6200: Nắp đậy tay mở cửa ngoài phía trước, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82663-D4000: Đệm tay mở cửa ngoài phía trước phải bằng nhựa tổng hơp, chống ma sát tay nắm cửa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82664-D4000: Đệm tay mở cửa ngoài phía sau bên phảibằng nhựa tổng hơp, chống ma sát tay nắm cửa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 201 (nk)
- Mã HS 39263000: 82664-M6000: Đệm ốp che tay mở ngoài cửa trước, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82714-A9000WK: Nắp chụp tay nắm cửa trước trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82714-D4000: Nắp chụp tay nắm cửa trước tráibằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82724-A9000WK: Nắp chụp tay nắm cửa trước phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 82724-D4000: Nắp che bu lông tay nắm cửa, phảibằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83191-38000: Nút nhận bằng nhựa-38000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83351-A9000WK: Ốp cửa sau trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83361-A9000WK: Ốp cửa sau phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83436_VF210.1/ Chốt giữ lò xo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 83610-1Y0008O: Tay nắm cửa sau trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83610-1Y010CR: Tay nắm cửa sau trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83610H7000EK3: Tay nắm cửa sau trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83610H7010SA1: Tay nắm cửa sau trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83620-1Y0008O: Tay nắm cửa sau phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83620-1Y010CR: Tay nắm cửa sau phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83620H7000EK3: Tay nắm cửa sau phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83620H7010SA1: Tay nắm cửa sau phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83651-A9500X: Tay mở ngoài cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83652-2P010: Ốp tay mở cửa ngoài phía sau bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83652-A9000: Nắp đậy tay nắm cửa ngoài phía sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83654-A9000: Miếng lót tay nắm cửa sau trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83662-2P010: Ốp tay mở cửa ngoài phía sau bên phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83714-D4000: Nắp che bu lông tay nắm cửa phía sau bên trái bằng nhựa, che bu lông tay nắm cửa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83724-D4000: Nắp che bu lông tay nắm cửa phía sau bên phải bằng nhựa, che bu lông tay nắm cửa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83830H7000: Ốp góc bên ngoài cửa sau bên trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83840H7000: Ốp góc bên ngoài cửa sau bên phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83903-4D001: Tấm phản quan cửa sau bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83930-A9010: Tay mở cửa sau ở giữa bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83940-A9010: Tay mở cửa sau ở giữa bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83950-A9000: Tay mở cửa sau phía dưới bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83960-A9000: Tay mở cửa sau phía dưới bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83970-A9000: Tay mở cửa sau phía trên bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 83980-A9000: Tay mở cửa sau phía trên bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84132-21100: Nút nhận bằng nhựa-21100, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84143-29000: Nút nhận sàn trước bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84143-C1700: Nút nhận bằng nhựa-C1700, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84143-G0000: Nút nhận bằng nhựa-G0000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84145-26000: Nút nhận bằng nhựa-26000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84147-34000: Nút nhận bằng nhựa-34000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84149-B1000: Nút nhận mảng hông bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84149-F6000: Nút nhận mảng hông bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84235-D4000: Miếng lót 1/4 phía trên bên trái bằng nhựa, dùng để cách âm, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84238-D4000: Miếng lót 1/4 phía trong dưới bên trái bằng nhựa, dùng để cách âm, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84245-D4000: Miếng lót 1/4 phía trên bên phải bằng nhựa, dùng để cách âm, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84248-D4000: Miếng lót 1/4 phía trong dưới bên phải bằng nhựa, dùng để cách âm, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 84550-4E010: Gạt tàn thuốc dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 84771-A9000: Nắp đậy hộp đa năng, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 8509106-Y301- Nút nhựa ghế, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 85235-3D000: Móc treo che nắng dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 852353X000YBE: Nhựa cài chắn nắng bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai GRAND I10_14/17, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 85237-A9000DAA: Nắp đậy trục che nắng trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85238-A9000DAA: Nắp đậy trục che nắng phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 853400U000BGA: Tay nắm trên la phông dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85340-1C052: Tay nắm la phông phía trước bên phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 85340-4L0008O: Tay nắm la phông phía trước bên phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85340-4L0108O: Tay nắm la phông phía sau bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85340-4L0208O: Tay nắm la phông phía sau bên phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85340-D3010-1 TTX/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô TLE F/R TTX (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D4000-1 ED/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô QLE F/L ED (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D4000-1 WK/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô QLE F/L WK (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D4000ED/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô QL F/L ED (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D4000WK/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô QL F/L WK (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D4100-1 ED/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô QLE F/R ED (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D4100-1 WK/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô QLE F/R WK (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D4100ED/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô QL F/R ED (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D4100WK/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô QL F/R WK (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D4200-1 ED/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô QLE R/L ED (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D4200-1 WK/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô QLE R/L WK (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D4200EDTay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô QL R/L ED (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D4200WK/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô QL R/L WK (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D5000BGA/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô BD F/L BGA (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D5000HGC/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô DE F/L HGC (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D5000WK/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô BD F/L WK (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D5100BGA/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô BD F/R BGA (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D5100DNN/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô DL3 F/R DNN (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D5100GYT/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô HM PE F/R GYT HM PE GYT FR ASSIST HDL (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D5100HGC/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô DE F/R HGC (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D5100MCG/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô IG PE F/R MCG IG PE MCG FR ASSIST HDL (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D5100MMH/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô IG PE F/R MMH (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-D5100WK/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô BD F/R WK (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5200BGA/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô BD R/L BGA (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5200DNN/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô DL3 R/L DNN (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5200GYT/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô HM PE R/L GYT HM PE GYT RL ASSIST HDL (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5200HGC/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô DE R/L HGC (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5200MCG/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô IG PE R/L MCG IG PE MCG RL ASSIST HDL (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5200MMH/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô IG PE R/L MMH (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5200WK/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô BD R/L WK (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5300BGA/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô BD R/R BGA BD BGA RR ASSIST HDL (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5300DNN/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô DL3 R/R DNN DL3 DNN RR ASSIST HDL (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5300HGC/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô DE R/R HGC DE HGC RR ASSIST HDL (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5300MCG/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô IG PE R/R MCG IG PE MCG RR ASSIST HDL (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5300MMH/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô IG PE R/R MMH IG PE MMH RR ASSIST HDL (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-G5300WK/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô BD R/R WK BD WK RR ASSIST HDL (xk)
- Mã HS 39263000: 85340-M0100WK/ Tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô BDm F/R WK (xk)
- Mã HS 39263000: 85341-D3100 UUE/ Cán tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô TL RH UUETL UUE RH GRIP (xk)
- Mã HS 39263000: 85342-D3000 TRY/ Đế tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô TLE TRYTLE BASE PLATE DAMPER TRY (xk)
- Mã HS 39263000: 85342-D3000 TTX/ Đế tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô TLE (xk)
- Mã HS 39263000: 85342-D3001 TRY/ Đế tay nắm trên bằng nhựa có lò xo dùng cho ô tô TLE TRYTLE BASE PLATE SPRING TRY (xk)
- Mã HS 39263000: 85342-D3001 TTX/ Đế tay nắm trên bằng nhựa có lò xo dùng cho ô tô TLE (xk)
- Mã HS 39263000: 85342-D3001 UUE/ Đế tay nắm trên bằng nhựa có lò xo dùng cho ô tô TLE UUETLE BASE PLATE SPRING UUE (xk)
- Mã HS 39263000: 85342-D5000 TVN/ Đế tay nắm trên bằng nhựa dùng cho ô tô CN7 (xk)
- Mã HS 39263000: 85342-D5001 TVN/ Đế tay nắm trên bằng nhựa có lò xo dùng cho ô tô CN7 (xk)
- Mã HS 39263000: 85346-B1000 LM(DUE)/ Trục xoay bằng nhựa có lò xo LM dùng cho ô tô màu DUE COVER SPRING LM(DUE) (xk)
- Mã HS 39263000: 85346-B1000 LM(NBD)/ Trục xoay bằng nhựa có lò xo LM dùng cho ô tô màu NBD COVER SPRING LM(NBD) (xk)
- Mã HS 39263000: 85346-B1000 LM(OM)/ Trục xoay bằng nhựa có lò xo LM dùng cho ô tô màu OM COVER SPRING LM(OM) (xk)
- Mã HS 39263000: 85346-B1000 LM(VYC)/ Trục xoay bằng nhựa có lò xo LM dùng cho ô tô màu VYC COVER SPRING LM(VYC) (xk)
- Mã HS 39263000: 85346-B1000 LM(WK)/ Trục xoay bằng nhựa có lò xo LM dùng cho ô tô màu WK COVER SPRING LM(WK) (xk)
- Mã HS 39263000: 85346-B1000 LM(YFR)/ Trục xoay bằng nhựa có lò xo LM dùng cho ô tô màu YFR COVER SPRING LM(YFR) (xk)
- Mã HS 39263000: 85346-B1000 TL(OM)/ Trục xoay bằng nhựa có lò xo TL dùng cho ô tô màu OM COVER SPRING TL(OM) (xk)
- Mã HS 39263000: 85346-B1000 TL(UP)/ Trục xoay bằng nhựa có lò xo TL dùng cho ô tô màu UP COVER SPRING TL(UP) (xk)
- Mã HS 39263000: 85346-B1000 TL(WK)/ Trục xoay bằng nhựa có lò xo TL dùng cho ô tô màu WK COVER SPRING TL(WK) (xk)
- Mã HS 39263000: 85778-D4000: Nút nhận bằng nhựa-D4000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 8582/ Nắp luồn dây điện bằng nhựa-bán thành phẩm CORD GROMMET 1 1/8 BLACK, quy cách: (đk:32x9)mm, loại #8582 (xk)
- Mã HS 39263000: 85834-A9000DAA: Tay nắm lắp trên ốp trụ giữa bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85870-1Y000GAH: Ốp lên xuống cửa trước bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85870H7000WK: Ốp lên xuống cửa trước bên trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85870-M6000WK: Ốp lên xuống cửa trước bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85871-A9000DAA: Ốp lên xuống cửa trước bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85871-D4001WK: Ốp lên xuống cửa trước bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85873-A9500DAA: Ốp bậc lên xuống trước bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85873-M6000: Nẹp chân cửa trước LH, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85875-1Y000GAH: Ốp lên xuống cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85875-A9700DAA: Ốp lên xuống cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85875-D4000WK: Ốp lên xuống cửa sau phía dưới bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85875H7000WK: Ốp lên xuống cửa sau bên trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85875-M6000WK: Ốp lên xuống cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85877-M6000: Nẹp viền ngưỡng cửa sau, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85878-D4000: Ốp lên xuống cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85880-1Y000GAH: Ốp lên xuống cửa trước bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85880H7000WK: Ốp lên xuống cửa trước bên phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85880-M6000WK: Ốp lên xuống cửa trước bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85881-A9000DAA: Ốp lên xuống cửa trước bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85881-D4001WK: Ốp lên xuống cửa trước bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85883-A9500DAA: Ốp bậc lên xuống trước bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85883-M6000: Nẹp chân cửa trước RH, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85885-1Y000GAH: Ốp lên xuống cửa sau bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85885-A9710DAA: Ốp lên xuống cửa sau bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85885-D4000WK: Ốp lên xuống cửa sau bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85885H7000WK: Ốp lên xuống cửa sau bên phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85885-M6000WK: Ốp lên xuống cửa sau bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85887-M6000: Nẹp viền ngưỡng cửa sau, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85888-D4000: Ốp lên xuống cửa sau bên phía sau phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 85A007/ Thanh nẹp bằng nhựa dài 390mm dùng để cố định vỏ bọc ghế vào khung ghế xe ô tô. (nk)
- Mã HS 39263000: 85A019/ Thanh nẹp bằng nhựa dài 370mm dùng để cố định vỏ bọc ghế vào khung ghế xe ô tô. (nk)
- Mã HS 39263000: 861382L000:Kẹp gioăng kính chắn gió bên trái bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i30, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 86138-2P000: Pách bên trong nẹp viền kính chắn gió bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86138-D4000: Nẹp viền bằng nhựa tông hợp, chống rò rỉ nước bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86139-2P000: Pách bên trong nẹp viền kính chắn gió bên phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86139-D4000: Nẹp viền bằng nhựa tông hợp, chống rò rỉ nước bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 861501E010:Nẹp chân kính chắn gió trái bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC/VNA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 861502H010:Nẹp chân kính chắn gió trái bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 861502L000:Nẹp chân kính chắn gió bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i30CW, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 861504H004:Nẹp chân kính chắn gió bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 86150B4000:Nẹp chân kính chắn gió bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 86150F2000:Nẹp chân kính chắn gió bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 86150S1000:Nẹp chân kính chắn gió bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 861532S000:Nẹp chân kính chắn gió trái bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 861601C100:Nẹp chân kính chắn gió phải bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 861601E010:Nẹp chân kính chắn gió phải bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC/VNA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 861602H010:Nẹp chân kính chắn gió phải bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 86310-1Y000: Nhãn chữ Morning bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86310-D4100: Nhãn chữ K5 bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86310H7200: Lô gô xe Kia dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86310-M6100: Lô gô xe Kia, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86310-Q5200: Nhãn chữ Seltos dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Kia Seltos. hàng mới 100%. sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: 86311-M6000: Logo hãng xe KIA cản sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86312-A9000: Nhãn chữ Sedona bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86312-Q6000: Nhãn chữ T-GDI dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Kia Seltos. hàng mới 100%. sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: 86318-3R500: Logo hãng xe KIA cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86318-3R500: Nhãn chữ trang trí KIA bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86320-1W200: Nhãn logo KIA bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 863201W250: Nhãn logo KIA bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86320-A4000: Nhãn logo KIA phía trước bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86320-B2100: Nhãn logo KIA phía sau bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86320-D4000: Nhãn logo KIA bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 863411X500: Logo KIA dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86341-A9000: Nhãn chữ Grand bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86343-A9000: Nhãn chữ C.R.D.I bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86353-3W510: Nhãn chữ KIA bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 863554H500: Đế ca-lăng trên bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai H1/STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 863554H500:Đế ca-lăng trên bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1/STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 863564H500:Nẹp mặt ca-lăng số 4 bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1/STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 864337A000: Chữ HD270 bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai HD250/260/270/700/1000, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 86517-D4500: Nút nhận cản trước bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86519-A9UB0: Pát lắp biển số cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86563-A9UA0: Trang trí lưới tản nhiệt cản, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86564-A9UA0: Trang trí lưới tản nhiệt cản, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86571-1YBB0: Thanh đòn liên kết ở cản trước phía bằng nhựa dưới, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: 86588-M6000: Nắp đậy lỗ móc kéo trên cản trước bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86590-28000: Nút nhận bắt thiết bị cảnh báo chướng ngại vật bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 865952T500: Kẹp nhựa bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai ALL, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 865952T500:Kẹp nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ALL, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 86636-A9000: Nẹp chống trầy cản sau bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 86910-D4510: Nẹp biển số bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 87123-VF5-0001-T2 R. BODY LOWER STRIPE A Tem Ốp Sườn Phải A (xk)
- Mã HS 39263000: 87124-VF5-0001-T2 L. BODY LOWER STRIPE A Tem Ốp Sườn Trái A (xk)
- Mã HS 39263000: 87125-VF5-0001-T2 R. BODY LOWER STRIPE B Tem Ốp Hông B (xk)
- Mã HS 39263000: 87126-VF5-0001-T2 L. BODY LOWER STRIPE B Tem Ốp Hông Trái B (xk)
- Mã HS 39263000: 87129-VF5-0001-T2 R. FR. COVER STRIPE A Tem Bửng Phải A (xk)
- Mã HS 39263000: 87130-VF5-0001-T2 L. FR. COVER STRIPE A Tem Bửng Trái A (xk)
- Mã HS 39263000: 87130-VF5-0001-T3 L. FR. COVER STRIPE A Tem Bửng Trái A (xk)
- Mã HS 39263000: 871311R000: Nẹp chân kính hậu, phía ngoài bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 871312H000:Nẹp chân kính hậu, phía ngoài bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 87131B4400:Nẹp chân kính hậu, phía ngoài bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 87131-VF5-0001-T2 R. FR. COVER STRIPE B Tem Bửng Phải B (xk)
- Mã HS 39263000: 87132-VF5-0001-T2 L. FR. COVER STRIPE B Tem Bửng Trái B (xk)
- Mã HS 39263000: 87441-4E000: Ốp bàn đạp lên xuống bên trái dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 87442-4E000: Ốp bàn đạp lên xuống bên phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 87554-AZA-0000 SYM LOGO (40 AL) Nhãn (nk)
- Mã HS 39263000: 87613-1Y100: Ốp gương chiếu hậu sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 87623-1Y100: Ốp gương chiếu hậu sau bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 87650-1Y020: Ốp trong giá gương chiếu hậu trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: 87650-D4000: Ốp trong giá gương chiếu hậu trái bằng nhựa, dùng trang trí, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 87650-M6010WK: Ốp trong giá gương chiếu hậu trái bằng nhựa, dùng trang trí, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 87660-D4000: Ốp trong giá gương chiếu hậu phải bằng nhựa, dùng trang trí, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 88761_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-B53730-2 (xk)
- Mã HS 39263000: 8916022000: Vít nhựa+đệm bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai i10/ELA/CEN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 89409_4540/ Miếng nhựa nối COH-60D40-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 89568_4540/ Miếng nhựa bảo vệ PR-60T40-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 9/ Bàn chân búp bê (nk)
- Mã HS 39263000: 90980-12972-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY 90980-12972-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39263000: 90980-12C80-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY 90980-12C80-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39263000: 90980-12D77-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY 90980-12D77-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39263000: 92068PW/ Chân đế bằng nhựa 875PLASTICLEGWITHWOODCORE (nk)
- Mã HS 39263000: 92224_4540/ Miếng nhựa nối COH-60F40-1 (xk)
- Mã HS 39263000: 92301PW/ Chân đế bằng nhựa PLASTIC WOOD LEG (nk)
- Mã HS 39263000: 92462PW/ Chân đế bằng nhựa 594 867 PW LEG (nk)
- Mã HS 39263000: 92485-2H000: Pách đỡ đèn sau bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: 93490-2S900: Đệm trục lái dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 39263000: 939/ Bánh xe đẩy bằng nhựa (của ghế, kệ, xe đẩy, giường, bàn) (sản phẩm hoàn chỉnh dùng gắn vào sản phẩm sản xuất xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39263000: 93926957CN11- Phe kẹp bắn vít bằng nhựa 4 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 93926957CN14- Phe kẹp bắn vít bằng nhựa 1 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 93928482- Tấm phản quang dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: 94515242- Đai ốc (Ê cu) bắt cơ cấu tay mở cửa N03 M5*18 (đường kính ngoài 3mm) (bằng nhựa). Mới 100%. Phụ tùng dùng cho xe ô tô Fadil 5 chỗ. 94515242 (nk)
- Mã HS 39263000: 94515289- Vít Nở vị trí biển số bằng nhựa. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 94530268- Nở ấn (vít nở bằng nhựa) dùng để ấn dây mở nắp nhiên liệu. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94530268 (nk)
- Mã HS 39263000: 94530387- Vít nở bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94530387 (nk)
- Mã HS 39263000: 94530599- Nở gài (vít nở bằng nhựa) thanh dẫn động cánh cửa trước. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94530599 (nk)
- Mã HS 39263000: 94530623- Nở bắt (vít nở bằng nhựa) ốp vành bánh xe. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94530623 (nk)
- Mã HS 39263000: 94530630- Vít nở bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94530630 (nk)
- Mã HS 39263000: 94533456- Nắp đậy vít tay mở cửa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94533456. Chất liệu Nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 94533457- Nắp đậy vít tay mở cửa bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94533457 (nk)
- Mã HS 39263000: 94535715- Nút bịt lỗ hở ở vách đứng sàn cốp xe (nhựa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94535715 (nk)
- Mã HS 39263000: 94551064- Khay đựng dụng cụ ở cốp sau xe (nhựa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 39263000: 94556605- núm phun nước rửa kính (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô ORLANDO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 94796900/ Cửa thông gió trần xe (bằng nhựa) số 5; (94796900); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 95130243- Máng chắn nước dưới kính chắn gió bên trái (nhựa), dùng cho xe ô tô SPARK (M300-MY13). Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 95143177- Ốp cần gạt mưa trước. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95143177. Chất liệu Nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: 95235005- Nẹp ốp tai xe sau trái (nhựa), dùng cho xe ô tô ORLANDO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 95244440- Núm bằng nhựa ở cần khóa cửa sau. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 39263000: 95244441- Núm bằng nhựa ở cần khóa cửa sau. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95244441 (nk)
- Mã HS 39263000: 95245213- Nút bịt hốc đèn hậu bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95245213 (nk)
- Mã HS 39263000: 9530334:PAR_ETC_TOXIC GAS GASKET-Tấm đệm tạo mặt phẳng, chất liệu nhựa, bộ phận của máy ASHER MACHINE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 9530437:PAR_ETC_O2 GAS GASKET-Tấm đệm tạo mặt phẳng, chất liệu nhựa, bộ phận của máy ASHER MACHINE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 95395497- Tay nắm cạnh trần xe (màu xám ash sáng), chất liệu nhựa, dùng cho xe ô tô FADIL. Nhà cung cấp: GM KOREA COMPANY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 95395497-Tay vịn trần trước bên phải bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95395497 (nk)
- Mã HS 39263000: 95409373-Khay đựng trên ốp công sôn bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95409373 (nk)
- Mã HS 39263000: 95409374-Miếng lót đệm khay cốc trên ốp tay đi số xe (bằng nhựa). Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95409374 (nk)
- Mã HS 39263000: 95433655-Nắp đậy vít bắt tay điều chỉnh ghế bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95433655 (nk)
- Mã HS 39263000: 95433657-Nắp đậy vít bắt tay điều chỉnh ghế bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95433657 (nk)
- Mã HS 39263000: 95433660-Nắp đậy vít bắt tay điều chỉnh ghế bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95433660 (nk)
- Mã HS 39263000: 95441497-Chốt dẫn hướng táp lô bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95441497 (nk)
- Mã HS 39263000: 95441505-Khung ốp hộp đựng găng tay bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95441505 (nk)
- Mã HS 39263000: 95459433- nắp hộp cầu chì trên (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô NEW SPARK(M300). Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 95489559- Miếng ốp trang trí ba đờ xốc trước (bằng nhựa)(Nhựa), dùng cho xe ô tô NEW SPARK(M300). Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 95683_1661/ Hộ cầu chì rơle RNB011 7991 A (xk)
- Mã HS 39263000: 95684_8728/ Hộp cầu chì rơle RNB016 U COVER A (xk)
- Mã HS 39263000: 95918914- Miếng ốp bảo vệ bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ (nk)
- Mã HS 39263000: 95918915-Miếng ốp bảo vệ bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95918915 (nk)
- Mã HS 39263000: 95961341- Bình nước rửa kính (nhựa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 95996108- Nở cài đệm thanh chống ca bô (nhựa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95996108 (nk)
- Mã HS 39263000: 96127510/ Tem chỉ dẫn, bằng nhựa; (96127510); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 96171044/ Ốp sườn xe, bằng nhựa; (96171044); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 96352530- nắp hộp cam ngoài dưới (nhựa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 96442724- ốp trên mặt ca lăng (Nhựa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 96657333- Miếng đậy vít cốp sau bằng nhựa. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 39263000: 96675857- Nắp đậy vỏ lọc gió khoàng hành khách (nhựa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 96714042/ Chỉ dẫn (bằng nhựa) Hộp cầu chì xe; (96714042); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 96714065/ Chỉ dẫn (bằng nhựa) dán điều hòa xe; (96714065); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 96725674/ Chỉ dẫn (bằng nhựa) dán điều hòa xe; (96725674); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 96725677/ Chỉ dẫn (bằng nhựa) báo dây đai an toàn; (96725677); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 96787199/ Nút bị bằng nhựa; (96787199); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: 96813424- bình nước phụ (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 96987077- Ốp trên tai xe bên trái (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: 9729389900/ Tấm ốp đèn phản quang xe máy loại W5023M/RR/PA7,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: 98197_8728/ Miếng nhựa bảo vệ SZB-068 LOWER COVER A (xk)
- Mã HS 39263000: 990001PW/ Chân đế bằng nhựa B188 PW LEG (nk)
- Mã HS 39263000: 990006PW/ Chân đế bằng nhựa B188 PW ROUND POST (nk)
- Mã HS 39263000: 990LD-65C00V000/ Thảm xe hơi BLIND VAN (1 Cái/Bộ) (xk)
- Mã HS 39263000: 9BAND, WIRE HARN0BKNEW/ Đai bó dây điện bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39263000: 9BAND, WIRE0BKNEW/ Đai bó dây điện bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39263000: 9CLIP PIPING0CPNEW/ Kẹp ống dẫn xăng bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39263000: 9CLIP, BPR SEAL0BKNEW/ Chốt cài bằng nhựa (Dùng định vị bộ áo bằng nhựa cho xe máy, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39263000: 9CLIP, HARN0BK/ Kẹp dây điện bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39263000: 9CLIP, HIGH/T CORD0BKNEW/ Kẹp dây đánh lửa bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39263000: 9CLIP, SNAP FIT(PO)0CPNEW/ Kẹp (Kẹp bằng nhựa dùng để nối và cố định các thanh nhựa trong xe máy, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39263000: 9CLIP, SNAP FIT0CPNEW/ Kẹp (Kẹp bằng nhựa dùng để nối và cố định các thanh nhựa trong xe máy, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39263000: 9HINGE ASSY FUEL LID (K12K)NEW/ Bộ bản lề nắp chắn bình xăng bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39263000: 9L422-016-0001/ Nắp chụp nhựa SF#23 (nk)
- Mã HS 39263000: 9L422-016-0003/ Nắp chụp nhựa SF#35 (nk)
- Mã HS 39263000: 9L422-017-0008/ Nắp chụp nhựa SF#33 (nk)
- Mã HS 39263000: 9PUSH CLIP, AIR INT DUCT0BKNEW/ Kẹp đường khí vào bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39263000: A09/ Kẹp nhựa, Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39263000: A43-3004/ Nắp chụp của gá khung bằng nhựa. (nk)
- Mã HS 39263000: A65/ Nắp nhựa, Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39263000: ABD-16F-SR-6/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ABD-16F-SR-ASSY-6 (xk)
- Mã HS 39263000: ABYLE-4FB-SR-3/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ABYLE-4FB-SR-ASSY-3 (xk)
- Mã HS 39263000: ABYSK-4FA-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ABYSK-4FA-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39263000: AD702:Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: AD703:Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: AD704:Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: AD705:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: AD706:Kẹp giữ camera sau bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: AD707:Nút nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: AD708:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: AD709:Nhựa phản quang phía sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: AD710:Nhựa phản quang phía sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: AHM-CR-V-045- 77227-TLA-A000-M1-Nẹp trang trí bên phải bằng nhựa- Bằng nhựa-trang trí bảng táp lô phía ghế phụ-LK Model Honda CR-V- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: AHM-CR-V-045-77227-TLA-A000-M1-Nẹp trang trí bên phải--Bằng nhựa-trang trí bảng táp lô phía ghế phụ-LK Model Honda CR-V- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: ALICE HANDLE/20/ Tay nắm làm bằng nhựa(18*20*30)mm (01 cái tay nắm) (xk)
- Mã HS 39263000: ANSS-24FA-L/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-24FA-L-ASSY (xk)
- Mã HS 39263000: ANSS-24FA-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-24FA-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39263000: ANSS-40FB-L/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ANSS-40FB-L-ASSY (xk)
- Mã HS 39263000: ASAI01/ Đế của chân ghế làm từ nguyên liệu nhựa The support for chair leg CUSHION TYPE- A (xk)
- Mã HS 39263000: ASEALE2-TP-7F-SR-3/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASE/ALE2-TP-7F-SR-ASSY-3 (xk)
- Mã HS 39263000: ASE-TP-4F-SU-2/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASE-TP-4F-SU-ASSY-2 (xk)
- Mã HS 39263000: ASQ-AB-2FE-SR-4/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASQ-AB-2FE-SR-ASSY-4 (xk)
- Mã HS 39263000: ASZ-12F-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASZ-12F-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39263000: ASZ-8F-SR-5/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY ASZ-8F-SR-ASSY-5 (xk)
- Mã HS 39263000: B/ Nút điều khiển- (Phụ kiện gia công của xe oto các loại)- nguyên liệu thừa tái xuất từ TK 103165896740 (xk)
- Mã HS 39263000: BA717: Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 39263000: BA718: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 39263000: BA719: Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D2 (nk)
- Mã HS 39263000: BA720: Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327975690-D49 (nk)
- Mã HS 39263000: BA722: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327975690-D50 (nk)
- Mã HS 39263000: BA723: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 39263000: BA724: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D2 (nk)
- Mã HS 39263000: BA725: Nhựa phản quang phía sau trái, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 39263000: BA726: Nhựa phản quang phía sau phải, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 39263000: Bậc chân dưới phải chất liệu nhựa, mã 1280*70*70, dùng cho xe tải, HSX: Jinan Alton, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bậc chân dưới trái, chất liệu nhựa, mã AZ1664230086, dùng cho xe tải, HSX: Jinan Alton, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bạc đệm (bằng nhựa), Part No: 3354804010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Bạc đệm, Part No: 3354804010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bạc lót đòn bẩy bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Bậc trên A7, mã WG1664232048, chất liệu nhựa, dùng cho xe tải, HSX: Jinan Alton, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bàn đạp chân ga ô tô bằng nhựa (PAD 198813-8080-VN) (xk)
- Mã HS 39263000: Bàn đạp M4JRK bằng nhựa dùng cho xe scooter điện/S08-082-00200 (xk)
- Mã HS 39263000: Bản lề giảm lực lắp cho tủ trên trong phòng tắm, chất liệu nhựa ABS, kích thước 20mm (VR1002), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bản lề tủ bằng nhựa PBT. Model: BP-879-2H-B-L, hãng: Takigen. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Bảng nhựa để gắn giá sản phẩm dùng để lắp ráp thành kệ trong siêu thị bằng thép/EOS CARD HOLDER(SN218 TYPE)65x30,KW01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bảng tên chất liệu giấy, bằng nhựa, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bánh xe bằng nhựa phụ kiện dùng cho đồ nội thất Wheel 30*10mm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bánh xe có khóa màu đen, 40-H50+ Bulon M8*13 (xk)
- Mã HS 39263000: Bánh xe đẩy bằng nhựa (không có giá đỡ bằng kim loại), phi 40mm (một bộ phận gắn trên mặt hàng trang trí nội thất)Plastic Spinging Wheels.nsx:DongguanZhengyang,Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Bánh xe nhựa-50.2 BLACK PU WHEEL, L80mm x W20mm x H120mm,dùng cho khung xoay, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bánh xe phi 40 bằng nhựa dùng cho sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất, PN: TWB42-8, nhà sản xuất:: TERAO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bánh xe phi 40 TW42-8 (40 Caster Soket Type Non Stopper TW42-8) (nk)
- Mã HS 39263000: Bánh xe- Roller. V-T007-3 (22.5 x 10 x 10)mm. Bằng nhựa POM, dùng cho đồ nội thất (xk)
- Mã HS 39263000: Bánh xe trượt bằng nhựa phải (RUNNER ONE TOUCH TYPE RIGHT) (nk)
- Mã HS 39263000: Bánh xe trượt dưới màu đen (AGR 40 Guide Roller Black) (nk)
- Mã HS 39263000: Bánh xe truợt trên (AGR 40 Slide Roller Black) (nk)
- Mã HS 39263000: Bánh xe Vali bằng nhựa tổng hợp, hiệu Hinomoto, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bao vô lăng bằng PU CIND Hàng dùng cho xe ô tô- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bas chân tủ cao 100mm (KL100-K), 0061855, hiệu Hettich, bằng nhựa, dùng trong đồ nội thất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bas nối thanh nhôm 7293900, hiệu Imudex, bằng nhựa, dùng cho đồ nội thất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BASM/020: BASETTE M.P. ABS PARTS/ Phụ kiện trên thân xe, miếng nhựa plastic mạ crôm để dán chữ P k.hàng Piaggio, phụ kiện đi kèm của mã 576464. Hàng mới 100% (đã kiểm hóa tại TK 102090298813) (nk)
- Mã HS 39263000: BASM/024: BASETTE M.P ABS PARTS/ Phụ kiện trên thân xe, miếng nhựa plastic để dán logo của k.hàng Piaggio, phụ kiện đi kèm của mã 1B003766. Hàng mới 100% (đã kiểm hóa tại TK 102090298813) (nk)
- Mã HS 39263000: Bass kết nối bằng nhựa, phụ kiện của ghế sofa dùng trong đồ nội thất- connector (48*32*18) mm- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bát (Pát) nhựa lắp ráp tủ 52MM AUTO DWR GLIDE SPACER, quy cách: (101x20x62) mm, loại #10002105 (xk)
- Mã HS 39263000: Bát đỡ góc vuông bằng nhựa PLASTIC BLOCK BLK 89MM (3.5), quy cách: (89x19x19)mm, loại #1681 (xk)
- Mã HS 39263000: Bát đỡ mặt bàn bằng nhựa PLASTIC CLEAT FOR LIDS 330MM, quy cách: (330x22x33)mm, loại #78092 (xk)
- Mã HS 39263000: Bát đỡ thanh trượt hộc tủ bằng nhựa 76MM DWR GLIDE SPACER, quy cách: (101x86x20)mm, loại #04066 (xk)
- Mã HS 39263000: Bát nhựa bắt đèn vị trí sàn xe_INV 21647_A 216 826 02 91_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Bát nhựa giữ dây cáp_INV 21587_A 000 995 17 92_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Bát nhựa giữ dây điện_INV 21587_A 003 546 62 43_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Bát nhựa giữ ống dầu phanh_INV 21587_A 668 995 01 65_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Bat xả nước đáy bể,bằng nhựa ABS,đường kính 90mm,mã:0796,sx: Midas pool& Fountain products GmbH,mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bẫy giữa của máy ép 535.43.086, bằng kim loại- nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (middle layer) (Hàng FOC) (nk)
- Mã HS 39263000: BB050520-01/ Nút điều khiển- (Phụ kiện gia công của xe oto các loại)- nguyên liệu thừa tái xuất từ TK 103298193830 (xk)
- Mã HS 39263000: BDC-3/ Bịt đầu cánh (2 chiếc/1 bộ) (xk)
- Mã HS 39263000: BFrDEF/ Nút Fr DEF- (Phụ kiện gia công của xe oto các loại)- nguyên liệu thừa tái xuất từ TK 103165896740 (xk)
- Mã HS 39263000: BG14/ Chân đệm bằng nhựa (của máy mài 2 đá) (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: BHBAG/ Túi nhựa PPGB6440A (xk)
- Mã HS 39263000: Biển báo bằng nhựa cảnh báo nguy hiểm_INV 21587_A 171 890 00 97_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Biển báo khẩn cấp tam giác/ LK & PTSX xe 29 chỗ ngồi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biển hiệu xe HONDA bằng plastic 0531-01917-9R-00-00 (Áp dụng thuế ưu đãi theo NĐ156/2017-NĐ/CP) (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tên xe gắn nắp khoang hành lý (nhựa, lắp trên thân xe), Part No: 754420D40000, xe 835W/ VIOS 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng (I-VTEC) cốp sau xe HR-V 2018- 75725-TG4-T00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng (lô gô) (bằng nhựa), Part No: 7543112110, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng (lô gô), Part No: 754310D031, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng (lô gô). Part No: 754421A370, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng (nhựa, lắp trên thân xe), Part No: 909750208600, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng bên sườn xe bằng nhựa, Part No: 7536248030, phụ tùng thay thế của xe LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng Black Edition sau, chất liệu nhựa, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 75721-TLA-C00, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng chữ CRV- 75722-TLA-A001- Chất liệu nhựa ABS mạ- LK Model Honda CR-V- trang trí, tên riêng xe. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng chữ H bằng nhựa xe CITY- 75700-TE7-K00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng chữ H lắp vào bánh xe bằng nhựa- 44732-T02-T010-M1- Chất liệu nhựa- LK Model Honda CITY- Biểu tượng lắp vào bánh xe (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng chữ IVTEC bằng nhựa xe CITY 2014- 75725-T9A-T00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng chữ I-VTEC bằng nhựa xe CR-V- 75725-TME-Q00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tưởng chữ RS bằng nhựa- 75731-T00-T010-M1- Chất liệu nhựa- LK Model Honda CITY- biểu tưởng lắp trên thân xe (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng chữ TOYOTA cốp sau (bằng nhựa), Part No: 7544160550, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng chữ VERSO cửa hậu (bằng nhựa), Part No: 7544248150, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng chữ VTEC TURBO- 75725-TME-Q000- Chất liệu nhựa ABS mạ- LK Model Honda CR-V- trang trí, thông tin công nghệ. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng Daewoo, nhựa; (96765766); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng dùng cho xe máy Yamaha/ 1PB-F175C-00/ Hàng mới (xk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng ghi dung tích xe (bằng nhựa), Part No: 7537960110A2, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng ngôi sao Mercedes bằng nhựa_INV 21587_A 000 817 16 01_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng sau khoang hành lý (lô gô) (bằng nhựa), Part No: 754420D070, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng tên xe, cửa hậu (nhựa, lắp trên thân xe), Part No: 754410K07000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng Toyota (bằng nhựa), Part No: 7530102050, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng Toyota, Part No: 7531102190, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng Toyota. Part No: 7532742010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng trang trí (bằng nhựa), Part No: 9097502125, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng TRD (1 set 1 pcs), Part No: P518836A02, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng TRD (bằng nhựa; 1 set 1 pcs), Part No: P518836A02, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng xe (nhựa, lắp trên thân xe), Part No: 754310209000, xe 835W/ VIOS 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng/ 2DP-F413B-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng/ 2ND-F836B-10 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Biểu tượng/ 5P1-F1737-10 dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: BIN10003938- Ốp lọc gió phía trên của điều hòa, chât liệu nhựa, linh kiện lắp ráp dùng cho xe ôtô SEDAN 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIN10003977- Tấm lắp chuyển đổi trụ B (bằng nhựa), linh kiện lắp ráp dùng cho xe ô tô SEDAN 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIN10004075- Nắp đậy móc chặn hàng bằng nhựa, dùng cho xe ô tô, hãng sản xuất: LENZKAEMPER, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIN10004162- Tay mở lắp capo bằng nhựa, linh kiện lắp ráp dùng cho xe ô tô SEDAN 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIN10004330- Chốt khóa hình tròn (bằng nhựa)., linh kiện lắp ráp dùng cho xe ô tô SEDAN 5 chỗ và SUV 7 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIN10004455- Chốt dẫn hướng cục HVAC (bằng nhựa), dùng cho ô tô Sedan, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIN10004569- Hốc đựng đồ trong cốp xe ô tô, bằng nhựa, linh kiện lắp ráp dùng cho xe ôtô SEDAN 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIN10005032- Vít bắt ốp trụ A (bằng nhựa), linh kiện lắp ráp dùng cho xe ô tô SEDAN 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bình dầu phanh, Part No: 472200K190, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bình nhựa chứa nước rửa đèn và kính_INV 21586_A 205 860 01 60_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Bình nước phụ bằng nhựa, kich thước(20-60*15-37*7-20)cm+/10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 39263000: Bình nước phụ, mã hàng 81.06102-6227,dung tích 8L, chất liệu nhựa, dùng cho xe tải Man. Hãng SX: MAN TRUCK & BUS SE. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bình nước phụ1375A444, bằng nhựa, dùng cho xe dưới 9 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bình nước rửa kính (bằng nhựa) 983208D203 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bình nước rửa kính, 8260A443, bằng nhựa, dùng cho xe dưới 9 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: bình nước xịt kính (nhựa).lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 20) (nk)
- Mã HS 39263000: bình nước xịt kính, bằng nhựa, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIW10000809- Gioăng trụ A cửa bên trái làm bằng nhựa dùng cho xe SUV 7 chỗ, nhà sx: Hung-A Forming Co.,Ltd, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: BIW10000810- Gioăng trụ A cửa bên phải làm bằng nhựa dùng cho xe SUV 7 chỗ, nhà sx: Hung-A Forming Co.,Ltd, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: BIW10000877- Đuôi tay mở cửa lái (bằng nhựa) dùng cho xe Sedan 5 chỗ và SUV 7 chỗ, nhà sx: Huf India PVT.Ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIW10000877 Đuôi tay mở cửa lái nhựa dùng cho xe Sedan 5 chỗ và SUV 7 chỗ, nhà sx: Huf India PVT.Ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIW10001041- Đuôi tay mở cửa sau bên trái nhựa dùng cho xe Sedan 5 chỗ và SUV 7 chỗ, nhà sx: Huf India PVT.Ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIW10001042- Nắp đậy cáp bên phải cửa xe bằng nhựa linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Suv 7 chỗ và Sedan 5 chỗ. Nhà sản xuất: HUF INDIA PVT.LTD.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIW10001205- Tay mở ngoài cửa trước bên trái (bằng nhựa), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Suv 7 chỗ và Sedan 5 chỗ. Nhà sản xuất: HUF INDIA PVT.LTD.. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIW10001209- Tay mở ngoài cửa sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe Sedan 5 chỗ và SUV 7 chỗ, nhà sx: Huf India PVT.Ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIW10001210- Tay mở ngoài cửa sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe Sedan 5 chỗ và SUV 7 chỗ, nhà sx: Huf India PVT.Ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BIW10001911- Khung giữ cảm biến cốp xe bằng nhựa dùng cho xe Sedan 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BMIX/ Nút MIX- (Phụ kiện gia công của xe oto các loại)- nguyên liệu thừa tái xuất từ TK 103158204550 (xk)
- Mã HS 39263000: BNS/ Nút- (Phụ kiện gia công của xe oto các loại)- nguyên liệu thừa tái xuất từ TK 103126920410 (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ bản lề nắp chắn bình xăng bằng nhựa,linh kiện dùng trong xe máy, HINGE ASSY FUEL LID, 64450-K35-V021-M1, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ bọc ngoài thanh ga bằng nhựa (CHAIR GAS POLE SLEEVE),phụ kiên của ghế không điều chỉnh độ cao của ghế không xoay, QC: 75mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ chắn bùn trước*NHB35P* mã hàng 61000K96V00ZK, chất liệu bằng nhựa- phụ tùng chính hiệu cho xe máy Honda. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ chia nước bằng nhựa bằng nhựa của máy giặt/ AXW215W-3BX0/ Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ chữ tên thương hiệu và hình lô gô biểu tượng BAIC bằng nhựa, sơn tráng ánh bạc kich thước: dài x rộng: (12 x 10,5)mm. Dùng cho xe ô tô tải, tải trọng 0,5 tấn đến dưới 1,5 tấn. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ định vị cửa lưới- Window stopper. V-SR5119 (47 x 29 x 12.6)mm. Bằng nhựa nylon, dùng cho đồ nội thất (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ giữ cốc và điện thoại,chất liệu POLYCARBONATE,kích thước W88 x D128 x H70mm,mã KN-1717.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ nẹp che mưa cửa xe bằng nhựa dùng cho xe TOYOTA FORTUNER 2016 (Bộ gồm 4 cái). 2016-ON FORTUNER Injection sun visor. Hàng không nhãn hiệu. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ nẹp nhựa kính cánh cửa xe tải 1T (mã hàng hóa KD- 238-268) mới 100%. Nhãn hiệu KD, Nhà sản suất KYOUNG DONG IND.,CO (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ nẹp trang trí bậc bước chân có đèn dùng cho xe ô tô HONDA CRV 17, làm bằng nhựa (bộ gồm 4 cái). 17 CRV OEM DOOR SILL PLATE. Hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ nẹp trang trí lưới tản nhiệt phần dưới của xe Toyota Innova 2016, bằng nhựa (gồm 3 cái). 2016 INNOVA FRONT GRILLE TRIMS/DOWN/4PCS. Không nhãn hiệu, NSX: HANGZHOU JIESHENGTONG TECHNOLOGY. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Bó ống nhựa, linh kiện cửa cuốn số 19, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp bảo vệ ăng ten (bằng nhựa), Part No: 860770K010B1, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp nhựa ba đờ sốc, Model: WG1664242008/WG1664242007, dùng cho xe đầu kéo có tổng tải trọng 25 tấn, (1 bộ 2 chiếc trái phải), làm bằng nhựa, hàng mới 100% sản xuất tại Trung Quốc (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp sàn phải *NHA76M* mã hàng 64431K97T00ZR, chất liệu bằng nhựa- phụ tùng chính hiệu cho xe máy Honda. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp sàn phải *NHB35P* mã hàng 64431K97T00ZM, chất liệu bằng nhựa- phụ tùng chính hiệu cho xe máy Honda. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp sàn phải bằng nhựa (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX,2 bánh), mã 64431K97T00ZM,nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp sàn trái *NHA76M* mã hàng 64432K97T00ZR, chất liệu bằng nhựa- phụ tùng chính hiệu cho xe máy Honda. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp sàn trái *NHB35P* mã hàng 64432K97T00ZM, chất liệu bằng nhựa- phụ tùng chính hiệu cho xe máy Honda. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp sàn trái bằng nhựa (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX,2 bánh), mã 64432K97T00ZM,nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp sườn phải bằng nhựa (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX,2 bánh), mã 83550K35V10ZB, nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp sườn phải*NHB35P* mã hàng 83550K35V00ZC, chất liệu bằng nhựa- phụ tùng chính hiệu cho xe máy Honda. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp sườn trái bằng nhựa (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX,2 bánh), mã 83650K35V10ZB, nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp sườn trái*NHB35P* mã hàng 83650K35V00ZC, chất liệu bằng nhựa- phụ tùng chính hiệu cho xe máy Honda. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp tay nắm cửa dùng cho xe HONDA CRV 2017, làm bằng nhựa (bộ gồm 4 cái). 17CRV DOOR HANDLE BOWL. Hàng không có nhãn hiệu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp tay nắm cửa sau dùng cho xe Honda HRV, làm bằng nhựa (bộ gồm 2 cái). HRV REAR HAND COVER. Hàng không có nhãn hiệu, NSX: HANGZHOU JIESHENGTONG TECHNOLOGY CO.,LTD. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp tay nắm cửa trước dùng cho xe Honda HRV, làm bằng nhựa (bộ gồm 2 cái). HRV DOOR HANDLE COVER. Hàng không có nhãn hiệu, NSX: HANGZHOU JIESHENGTONG TECHNOLOGY CO.,LTD. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp trang trí đèn sương mù dùng cho xe TOYOTA FORTUNER 2016 làm bằng nhựa (bộ gồm 2 cái). 2016-ON FORTUNER FRONT FOG LIGHT COVER. Hàng không có nhãn hiệu. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ ốp trụ ngang của ô tô bằng nhựa PVC mầu xám, P/N: BIN40000136_A, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ phận của ghế xếp thư giãn: bản lề nhựa (1 bộ- 17 cái), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bộ tấm chắn đồng hồ tốc độ bằng nhựa (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX,2 bánh), mã 67100K97D00ZA,nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ trang trí nội thất ô tô SEDONA bao gồm: la phông trần, ốp hông, thảm sàn bằng plastic. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39263000: Bộ vòng xiết chống ngã (NPL mua trong nước), thay thế cho tủ- Model 598-650-13 (xk)
- Mã HS 39263000: Bọc đèn báo rẽ trước bên phải, bằng nhựa, kích thước: 220 x160 x250mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Bọc lót vô lăng bằng nhựa+ giả da + cao su dùng cho xe 5-7 chỗ, đường kính 38cm +/- 5%. Hiệu: TP. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)
- Mã HS 39263000: Bọc vô lăng xe ô tô bằng nhựa giả da, cõ (40 x 2)cm+/-10%,nsx:Taizhou Hazzi Trading Co., Ltd mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: BP/ Vách ngăn bezel cho bảng điều khiển- (Phụ kiện gia công của xe oto các loại)- nguyên liệu thừa tái xuất từ TK 103067813331 (xk)
- Mã HS 39263000: BP08-1/ Miếng bọc lò xo bằng nhựa(NL:nhựa PP, đường kính trong <10mm) (nk)
- Mã HS 39263000: BP08-2/ Long đền bằng nhựa(đường kính trong <20mm) (nk)
- Mã HS 39263000: BREC/ Nút REC- (Phụ kiện gia công của xe oto các loại)- nguyên liệu thừa tái xuất từ TK 103158204550 (xk)
- Mã HS 39263000: BRrDEF/ Nút điều khiển cửa gió- (Phụ kiện gia công của xe oto các loại)- nguyên liệu thừa tái xuất từ TK 102963929722 (xk)
- Mã HS 39263000: BS_WW/ Nút điều khiển ghế- (Phụ kiện gia công của xe oto các loại)- nguyên liệu thừa tái xuất từ TK 102963927732 (xk)
- Mã HS 39263000: Bu lông ba đờ xóc (nhựa, lắp trên thân xe) (bằng nhựa), Part No: 5249160010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: BU474/ DD013 Driver Platform- Khung bảng điều khiển của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU475/ DD017 Driver Partition- Phân vùng trình điều khiển chổ tài xế của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU476/ DD018 Driver Partition Cover- Vách ngăn bên hong tài xế của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU477/ DD023 Staircase- Cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU478/ DD026 Staircase Lower Upper- Vách ngăn cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU480/ DD028 Staircase Panel- Khung bảng điều khiển trên cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU481/ DD029 Staircase Pillar Cover- Nắp đậy cột cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU497/ DD091 DVR Box- Hộp đựng máy điều khiểu của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU498/ DD094 Upper Deck Staircase Partition- Vách ngăn cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU499/ DD099 Upper Deck Rear 5- Trần xe phía sau cùng của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU500/ DD100 Upper Deck Rear Header 1- Nắp nhựa ốp phía sau hàng ghế cuối của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU504/ DD030 Shelf Plate Front- Khung bảng điều khiển của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU543/ MYP003 Dash Panel NS- Bảng điều khiển của xe buýt bằng nhựa composita (xk)
- Mã HS 39263000: BU544/ MYP017 Driver Partition- Phân vùng trình điều khiển chổ tài xế của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU545/ MYP018 Driver Partition Cover- Vách ngăn bên hong tài xế của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU546/ MYP014 Driver Control Box- Ốp hộp điều khiển của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU547/ MYP022 Wheel Housing L1- Nắp đậy hốc bánh xe bên trái của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU548/ MYP023 Wheel Housing L2- Nắp đậy hốc bánh xe bên trái của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU549/ MYP024 Wheel Housing R1- Nắp đậy hốc bánh xe bên phải của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU550/ MYP025 Wheel Housing R2- Nắp đậy hốc bánh xe bên phải của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU553/ MYP035 Stairase Electric Cover 2- Nắp đây hộp điều khiển của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU554/ MYP036 Staircase Partition- Vách ngăn cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU555/ MYP033 Staircase Panel- Khung bảng điều khiển trên cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU556/ MYP043 Rear 5- Nắp nhựa ốp vào thân sau của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU557/ MYP056 Upper Deck Staircase Partition- Vách ngăn cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU558/ MYP058 Partition Upper Deck Cover 2- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU559/ MYP059 Partition Upper Deck Cover 3- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU560/ MYP048 Upper Deck Service Hatch- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU561/ MYP049 Upper Deck Service Hatch Cover- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU562/ MYP061 Upper Deck Rear Header 2- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU563/ MYP062 Upper Deck Rear Header 2 Service Cover- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU564/ MYP052 Upper Deck Fire Extinguisher Box- Thùng chứa đồ chửa cháy của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU565/ MYP053 Upper Deck Fire Extinguisher Box Cover- Nắp đậy thùng chửa cháy của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU569/ DD087 Upper Deck Front Pillar RH- Nắp nhựa ốp vào cột cầu thang bên phải của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU570/ DD088 Upper Deck Front Pillar LH- Nắp nhựa ốp vào cột cầu thang bên trái của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU571/ DD097 Upper Deck Staircase Duct- Nắp nhựa ốp vào sàn xe gần cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU572/ DD001 Dash Belt- Nắp nhựa trên trần của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU573/ DD019 Lower Deck Front Header- Nắp nhựa trên trần của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU574/ DD084 Upper Deck Front Header- Nắp nhựa trên trần của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU575/ MYP007 Driver Door- Ốp cửa bên hong tài xế của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU576/ MYP008 Driver Door Insert Piece- Hộc để đồ gần cửa tài xế của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU577/ MYP016 Driver Platform- Khung bảng điều khiển của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU578/ MYP026 Wheel Housing L2 Cover- Nắp đậy hốc bánh xe của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU579/ MYP027 Wheelhousing L2 Service Cover- Nắp nhựa ốp trên hốc bánh xe của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU580/ MYP047 Upper Deck Front Header- Nắp nhựa trên trần của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU581/ MYP065 Upper Deck Rear Hearder AC LH Cover- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU582/ MYP066 Upper Deck Rear Header AC RH Cover- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU585/ MYP073 Upper Deck Staircase Duct- Nắp nhựa ốp vào sàn xe gần cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU586/ MYP002 Dashboard Service Cover- Nắp bảng điều khiển của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU587/ MYP005 Lower Front Pillar LH- Nắp nhựa ốp vào cột cầu thang bên phải của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU588/ MYP006 Lower Front Pillar RH- Nắp nhựa ốp vào cột cầu thang bên trái của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU589/ MYP012 Lower Deck Front Header Top- Bảng tiêu đề phía trước của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU590/ MYP013 Lower Deck Front Header Bottom- Phần dưới bảng tiêu đề phía trước của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU591/ MYP015 Driver Control Box Service Cover- Nắp đậy bảng điều khiển chổ tài xế của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU592/ MYP020 Wheel Housing Front Left Side Cover- Nắp đậy hốc bánh xe bên trái của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU594/ MYP030 Wheel Housing Absorber Cover Rear NS- Nắp đậy hốc bánh xe phía sau của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU595/ MYP031 Wheel Housing Absorber Cover Rear OS- Nắp đậy hốc bánh xe phía sau của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU596/ MYP034 Staircase Electric Cover 1 (New Mould)- Nắp đậy bảng điều khiển trên cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU597/ MYP037 Staircase Pillar Cover- Nắp đậy cột cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU598/ MYP044 Upper Rear 5 Lower- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU599/ MYP050 Upper Deck Front Pillar RH- Nắp nhựa ốp vào cột cầu thang bên phải của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU600/ MYP051 Upper Deck Front Pillar LH- Nắp nhựa ốp vào cột cầu thang bên trái của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU601/ MYP055 Upper Deck Fire Extinguisher Box Cover 3- Nắp đậy thùng chửa cháy của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU602/ MYP063 Upper Deck Rear Header AC LH- Nắp nhựa ốp vào thân sau của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU603/ MYP064 Upper Deck Rear Header AC RH- Nắp nhựa ốp vào thân sau của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU604/ MYP067 Upper Deck Rear 5- Trần xe phía sau cùng của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU605/ MYP068 TV Console 1- Hộp đựng tivi của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU606/ MYP069 TV Console 2- Hộp đựng tivi của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU607/ MYP072 Staircase LCD Frame- Khung đựng màn hình tivi trên cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU608/ MYP074 Shelf Plate Front 1- Kệ để đồ phía trước của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU609/ MYP075 Shelf Plate Front 2- Kệ để đồ phía trước của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU610/ MYP076 Shelf Plate Rear 1- Kệ để đồ phía sau của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU611/ MYP078 Shelf Plate Rear 3- Kệ để đồ phía sau của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU612/ MYP086 Wheel Housing L1 Screw Cover- Nắp đậy đinh vít trên hóc bánh xe của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU613/ MYP088 Upper Deck EDS Cover- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU614/ MYP091 Cover 3- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU619/ MYP004 Dash Panel Fire Extinguisher Cover- Nắp đậy thùng chửa cháy của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU620/ MYP010 Driver Console- Ốp nhựa ốp vào bảng điều khiển chổ tài xế của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU621/ MYP011 Driver Console Cover- Nắp đậy bảng điều khiển chổ tài xế của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU622/ MYP028 Wheel Housing Absorber Cover Front NS- Nắp đậy hốc bánh xe phía trước của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU623/ MYP029 Wheel Housing Absorber Cover Front OS- Nắp đậy hốc bánh xe phía trước của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU624/ MYP032 Staircase- Cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU626/ MYP070 TV Console 3- Hộp đựng tivi của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU627/ MYP077 Shelf Plate Rear 2- Kệ để đồ phía sau của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU641/ MYP001 Dashboard (New Mould)- Khung bảng điều khiển của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU642/ MYP038 Staircase Lower Upper- Vách ngăn cầu thang của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU643/ MYP039 Centre Duct Front- Ốp nhựa trên trần của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU644/ MYP041a Centre Air Ducting Service Cover 1- Ốp nhựa trên trần của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU645/ MYP041b Centre Air Ducting Service Cover 2- Ốp nhựa trên trần của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU646/ MYP042 Rear Header Cover- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU647/ MYP045 Lower Deck Air Blower LH- Ốp lỗ quạt gió bên trái của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU648/ MYP046 Lower Deck Air Blower RH- Ốp lỗ quạt gió bên phải của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU651/ MYP071 TV Console 4- Hộp đựng tivi của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU652/ MYP087 Lower Deck EDS Cover- Nắp nhựa ốp vào thân của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BU661/ FRP Flat Sheet, White 1500 x 1300 x 5mm- Tấm nhựa ốp vào hong xe và sàn xe của xe buýt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39263000: BV/ Nút thông hơi- (Phụ kiện gia công của xe oto các loại)- nguyên liệu thừa tái xuất từ TK 103158204550 (xk)
- Mã HS 39263000: BX-8025/ Bánh xe phi 40 có đế màu đen (40 Caster Plate 57.7*24mm Black) (nk)
- Mã HS 39263000: BZT20529- Logo xe Bus Mercedes bằng nhựa dùng cho xe MB120S/MB120SL. Hàng mới 100%, SX2020 (nk)
- Mã HS 39263000: C/ Nắp núm- (Phụ kiện gia công của xe oto các loại)- nguyên liệu thừa tái xuất từ TK 102963927732 (xk)
- Mã HS 39263000: C01/ Tay nắm nắp ấm (nk)
- Mã HS 39263000: C03089A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong của kim thông điện C03089A (xk)
- Mã HS 39263000: C04205A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong của kim thông điện C04205A (xk)
- Mã HS 39263000: C04433A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong của kim thông điện C04433A (xk)
- Mã HS 39263000: C07090A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong của kim thông điện C07090A (xk)
- Mã HS 39263000: C07097A/ Miếng nhựa dùng để kiểm tra độ cong của kim thông điện C07097A (xk)
- Mã HS 39263000: C08066(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C08066 (xk)
- Mã HS 39263000: C08470(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện HK/PC2-5F(RH-HKPC2-5F)(CLOSE)(C)(PC) (xk)
- Mã HS 39263000: C09-069-00300/ Nút nối hộp số và mô tơ T4K bằng nhựa dùng cho xe lăn điện, mã hàng: C09-069-00300 (nk)
- Mã HS 39263000: C17235(PC)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C17235 (xk)
- Mã HS 39263000: C22/ Tay quai cho ấm 4 lít (nk)
- Mã HS 39263000: C24/ Tay quai cho ấm 5 lít, 6 lít (nk)
- Mã HS 39263000: C26/ Tay quai cho ấm 7 lít (nk)
- Mã HS 39263000: C908-V4021-S1/ Viền biển số xe trước gia công (chưa xi mạ) (nk)
- Mã HS 39263000: C908-V4021-S1-A/ Viền biển số xe sau gia công (đã xi mạ) (xk)
- Mã HS 39263000: C99341(Z)/ Miếng nhựa tích hợp dùng để kiểm tra thông điện C99341 (xk)
- Mã HS 39263000: CAB-PLA/ Phụ kiện kẹp dây điện bằng nhựa dùng cho ghế (nk)
- Mã HS 39263000: Cái giữ chổi than bằng nhựa cho động cơ khởi động của xe gắn máy (5D9-8184J-02) (nk)
- Mã HS 39263000: Cái kẹp (nhựa Poliamide, lắp trên thân xe), Part No: 90467T0031C0, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Cái kẹp (nhựa Polyacetal resin, lắp trên thân xe), Part No: 9046705090C1, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Cái kẹp (nhựa, lắp trên thân xe), Part No: 533265201000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Cản gió xe ô tô dùng cho xe 4 chỗ, chất liệu bằng nhựa PP, đã xử lý bề mặt sơn phủ, kích thước (120*15)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Cản trước xe ô tô (hàng thô, không màu), bằng nhựa, kích thước: 1800x750x680mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Cánh chắn điều chỉnh gió bằng nhựa (96356048G); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Cánh sườn phải cho xe máy Honda làm mẫu, nhà sx Honda R & D southeast asia Co.,Ltd, kí hiệu K57L, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Cánh sườn thân xe bên phải cho xe máy Honda làm mẫu, nhà sx Honda R & D southeast asia Co.,Ltd, kí hiệu K57L, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Cánh yếm phải cho xe máy Honda làm mẫu, nhà sx Honda R & D southeast asia Co.,Ltd, kí hiệu K57L, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: CAP301001824130000/ Tấm che giữa cabin, bằng nhựa PP, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: CAP301001829060000/ Nắp bình ắc quy,bằng nhựa PP, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: CAP301003823010000/ Chụp nhựa mặt đồng hồ, bằng nhựa PP, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: CAP302001822090000/ cụm nắp đậy tấm mặt trước, bằng nhựa PP, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: CAP302001823010000/ Tấm nhựa lắp đồng hồ, bằng nhựa PP, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: CAP302001826030000/ Tấm chắn sau đệm ghế, bằng nhựa PP, phụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: CAR201-DEH/ Màng PE dùng cho xe hơi DE HOOD (1.6mx0.93m) (xk)
- Mã HS 39263000: CAR201-DERA/ Màng PE dùng cho xe hơi DE ROOF ANT (1.2mx1.94m) (xk)
- Mã HS 39263000: CAR201-DL3H/ Màng PE dùng cho xe hơi DL3 HOOD(1.74*1.4m) (xk)
- Mã HS 39263000: CAR201-DL3RA/ Màng PE dùng cho xe hơi DL3 ROOF ANT(1.15*1.65m) (xk)
- Mã HS 39263000: CAR201-DL3T/ Màng PE dùng cho xe hơi DL3 TRUNK(1.58*0.4105m) (xk)
- Mã HS 39263000: CAR201-HCOVER/ Màng PE dùng cho xe hơi HOOD COVER(1.5mx0.5m) (xk)
- Mã HS 39263000: CAR201-HMPE2H/ Màng PE dùng cho xe hơi HM PE2 HOOD (1.645*1.235m) (xk)
- - Mã HS 39263000: CAR201-HMPE2RA/ Màng PE dùng cho xe hơi HM PE2 ROOF ANT (1.195*2.4m) (xk)