Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39249090: thau nhựa (17.5x17.5x7), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: thau nhựa (23.5x23.5x8.5 cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: thau nhựa (24.5x23.3x11.5 cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: thau nhựa (31.5x31.5x10.4 cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa (S) rửa mặt màu trắng, kích thước: (320*320*110) mm BRASS (S), AJ-1019, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thau Nhựa 03T06 (50 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Nhựa 04T (50 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Nhựa 04T02 (50 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Nhựa 04T06 (50 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa Micron ware 30cm in hoa HN30CM (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 0257 size 55x55x18.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 0258 size 60x60x21.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 0260 size 65x65x23.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 0261 size 70x70x26cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 0338 size 82.4x82.4x30.9cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 038 size 49.6x49.6x16cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhưa No. 256,size 50x50x16cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhưa No. 257,size 55x55x18.5cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhưa No. 258,size 60x60x21.5cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhưa No. 260,size 65x65x23.5 mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhưa No. 261,size 70x70x26cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 491 size 22x20x9cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 492 size 27x24x11cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 493 size 31x28x13cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 494 size 35x32x14cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 495 size 40x36x16cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 496 size 44x40x18cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H045 size 20x20x7cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H046 size 23x23x8cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. h047 size 27.5x27.5x9.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. h048 size 30x30x11cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H049 size 39x39x13cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H050 size 43x43x15cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H103 size 22x22x8cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H105 size 30x30x10cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1475 size 20x20x7cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1482 size 23x23x8cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1499 size 27.5x27.5x9.5cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1505 size 30x30x11cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1512 size 35x35x12.2cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1529 size 39x39x13cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1536 size 43x43x15cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 3T0 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 3T6 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 3T6 nhựa Duy Tân, kích thước 35x35x45cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 4T0 nhựa Duy Tân, kích thước 40x40x70cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 4T5 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 5T5 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 5T5 nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu lòng bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: THAU TẮM BÉ, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm cao cấp cho bé Piyo Piyo màu trắng- PY830185W bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm con yêu lớn150505, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm con yêu nhỏ150506, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm đại bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Tắm Em Bé bằng nhựa (30 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm em bé(85x49xH23)cm. Sản phẩm làm bằng nhựa tổng hợp.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm lớn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau trong 2T bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau vành sóng 16 lít C1537 bằng nhựa mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Viền 1340 (3T2) (2340) nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 25x25x70cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Viền 1341 (3T4) (2341) nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 30x30x80cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Viền 1342 (3T8) (2342) nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 35x35x80cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Viền 1343 (4T7) (2343) nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 40x40x70cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau viền 3T nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thau viền 5T nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thau vuông bằng nhựa PC- BASIN, kích thước 29x29x10cm, code 6999050123286 (nk)
- Mã HS 39249090: thau-rổ nhựa (29.3x29.3x10.3 cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thìa nhựa/ (xk)
- Mã HS 39249090: THIA20-01T3/ Thìa nhựa số 1, kích thước 19.5*6.5cm (dùng để xới cơm) (mới 100%) (nhãn hiệu: Daiso) (xk)
- Mã HS 39249090: thiết bị dùng trong hồ bơi: Rổ rác bơm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Bộ khay đựng xà phòng bằng nhựa được treo trong phòng tắm đứng (gồm 2 kệ nhỏ, 2 hộp và 1 móc treo), (kích thước 250x150x100mm) 20051T-VB1 (nk)
- Mã HS 39249090: Thố nhí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thố nhựa No. 970-971-972-973 size 24.4x24.4x11.1cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thố TH05 nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thố TH06 nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thố tròn lớn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thố tròn nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thố tròn trung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thớt nhựa (22.8X38X0.9 cm) 12 cái/ thùng HH-2338. Hàng mới 100% (DKW). Thương hiệu: DKW (nk)
- Mã HS 39249090: Thớt nhựa mặt thái, kích thước: 23*18*0.7cm, màu trắng, không hiệu. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thớt nhựa, dùng thái đồ trong gia đình, kích thước 32.5x21x0.2 cm; nhà sản xuất Seria; 200 chiếc/ thùng; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng B 10 lít nắp bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng B 5 lít + nắp bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đá Happy Cooler 12L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đa năng 120L546, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đa năng 140L526, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đa năng 90L525, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đá vuông bằng nhựa, kích thước 33x 26x 38cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG ĐỂ ĐỒ PP LỚN 42.2X16.8X5.1CM MADESMART TRẮNG; Mã hàng: 6168249-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng để rác hình vuông nắp bật bằng nhựa cỡ bé, mã 8011, KT: 20x19x24(cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đá 55L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đồ bằng nhựa, loại có nắp, dùng để đựng dồ chơi lắp ghép. Hiệu: JOYBOS. KT: (82*58*52)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đồ đa năng bằng nhựa 14L (không đựng thực phẩm) (No. 2553), KT: 25.5x38.21.5 cm, hiệu JCJ (12 chiếc/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đồ gia dụng bằng nhựa tổng hợp, KT:(44x41x18)cm+-10%, NSX: Qingdao Ruly Plastic, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đồ PE có nắp (loại lớn),bằng nhựa,35.6*25*15.8cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng gạo 60 lít bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng gạo bằng nhựa, không có nắp, dung tích 10 lít- 15 lít, hiệu: pincai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng gạo kích thước (38 x 23 x 50)cm +-10% bằng nhựa kết hợp sắt dùng cho nhà bếp (hàng mới 100% do Trung Quốc sx) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng hóa chất bằng nhựa, kích thước: 460x355x260mm. Model: B-041, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG ĐỰNG NƯỚC 10L, chất liệu Main fabric 85.0: 100.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA) 70.0% Polyethylene High Density (HDPE) 20.0% EVA 10.0% PP, nhãn hiệu QUECHUA, mới 100%, model code 8513669 (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng nước tưới cây, dung tích 18L, Không hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác (loại nhỏ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác 10L màu nâu, kích thước 17x30.5x40.5cm, chất liệu bằng nhựa, mã hàng 4976790522496, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác 120 lít bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác 120L bằng nhựa HDPE, model: HQ-120A màu xanh green, kích thước 460x550x940mm, có gắn bánh xe dịch chuyển, hãng sản xuất: ZHEJIANG HUANQUN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác 50L bằng nhựa HDPE, model: HQ-50A màu xanh green, kích thước 460x425x590mm, có gắn bánh xe dịch chuyển, hãng sản xuất: ZHEJIANG HUANQUN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa (100% nhựa nguyên chất), dung tích 120 lít, model: GT-120A, màu xanh, vàng, cam, do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác công nghiệp bằng plastic 240L (LD-240B-4 big wheel-Light green,hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác dùng trong gia đình bằng nhựa, loại có cần nạp, nắp bật, kích thước cao 25cm, phi 20, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác loại gấp gọn bằng nhựa có nắp đậy, kích thước (50x30x28)cm+/-10%, 1.2kg/1 cái.NSX: Dongguan City Shipai Town Huiyao Hangers Factory. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác mini đặt bàn bằng nhựa, có nắp nhựa, kích thước: (phi14 x 16)cm +-2cm. hiệu: longtar, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác nhà vệ sinh, chất liệu nhựa, kích thước 10.9x10.9x18c, mã hàng 4965534338127, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác Rgby hình tròn bằng nhựa (Polyurethane) (Thiết bị dùng trong nhà tắm), SKU: 2482583, quy cách (198*198*205)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác văn phòng bằng nhựa lắp lật Punto flora F358 12cái/thùng. KT:18x20,5cm. Nhà sx: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng vụn gổ bằng nhựa (20 liter garbage bin), dung tích: 20L, quy cách: (255*350*390)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng gạo 35L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng gạo 45L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng gạo 60L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng gạo 60L dẻo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng gạo 80L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng gạo 80L dẻo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng giặt cây lau nhà (thùng nhựa) HC070 (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 120L phi 585x665mm _ Plastic bin 120L (Blue) [ZBH604410009] (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 220l (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 30L (527*372*270mm (30L), 523, hiệp thành) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 35 L (Có nắp, có quai) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 45 L (Có nắp) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 60 L (Có nắp, có quai) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 87 lít trust 1214(50.7x27.2x75.6cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đa năng nắp xanh 130L không dùng chứa đựng thực phẩm, kích thước 760*525*425mm, NSX:DOUBLE STAR INDUSTRY CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng đồ bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 21.7x36.9x31.5, 21.7x36.9x31.5. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng đồ. Mã hàng: FG360388WHT. Màu Trắng. KT: 75.6 x 45.7 x 73.5 cm. Hiệu Rubbermaid- Mỹ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng gạo 10KG (No. 2559), KT: 24cm x 36cm x 23.5cm, hiệu JCJ (12 chiếc/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng rác 1.5 lít PN693F, 12 cái/thùng, Hàng mới 100%, nhãn hiệu Pioneer (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng thức ăn cho gia súc, kích thước (124x72)cm+/-10%. Hiệu: Juhong. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa nắp trượt 40L, không dùng chứa đựng thực phẩm, kích thước 385*445*405mm, NSX:DOUBLE STAR INDUSTRY CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa No. H102 size 31x36x55cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa No. UI0058 size 46x32x16cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa No. UI1369 size 31x36x55cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: THÙNG NHỰA PP NHỎ 28.2X13X15.5CM MADESMART TRẮNG; Mã hàng: 6168256-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa trong 15L347, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa vuông trong suốt 15L, kích thước: 44x31x21 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 021K, GT-120G, 120L, 70% nhựa HDPE 30% nhựa khác, có bánh xe, (1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 066A, GT-660B, 660L, 80% nhựa HDPE 20% nhựa khac, có bánh xe, 50% logo1, 50% logo 2(1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 06A, GT-50A, 50L, có bánh xe, (1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 1100 lit, bằng nhựa, màu xanh tối, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120 Lít bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120 lít GT-120A, 100% nguyên sinh 30 chiếc màu xanh lá cây, 15 chiếc màu vàng, 20 chiếc màu cam, 5 đen có bánh xe lớn, mặt trước in, 8.4kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120 lit, bằng nhựa, màu cam, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120L (nhựa) (5 cái/ kiện; hiệu Hiệp Thành) (Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120LK, GT-120A, 120L, 100% nhựa HDPE,có bánh xe, (1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120LXL, GT-120A, 120L, 70% nhựa HDPE 30% nhựa khác, có bánh xe, (1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 12L bằng nhựa, kích thước: 24cm x 24cm x 30cm (No. 1142), hiệu JCJ, 12 chiếc/thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240 Lít (240 liters, Long Thanh Plastic) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240 Lít bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240 lit, bằng nhựa, màu cam, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240 lít, Model: 240L, chất liệu bằng nhựa Composit, kích thước: 0.59 x 0.72 x 1.08m, NSX WENZHOU RONGYUE BUSINESS SERVICE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240 lít. 100 % nhựa nguyên sinh, 150 chiếc màu xanh lá cây, 20 chiếc màu vàng, có bánh xe lớn, mặt trước in, 13,2kg. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240L (nhựa) (5 cái/ kiện; hiệu Hiệp Thành) (Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240L 100% nhựa nguyên sinh, 40 chiếc màu xanh lá cây, 20 chiếc màu cam, có bánh xe lớn, in ấn mặt trước, 10,5 kg.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240l bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240LD, GT-240T, 240L, 70% nhựa HDPE 30% nhựa khac, 120 PCS logo S1+120PCS logo S2+65PCS logo S3,có bánh xe, 50% logo1, 50% logo 2(1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240LK, GT-240H, 240L, 100% nhựa HDPE, có bánh xe, (1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240LXL, GT-240H, 240L, 70% nhựa HDPE 30% nhựa khac, có bánh xe, 40% logo1, 60% logo 2 (1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 5.3L-713104 (SERIA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 50 lit, bằng nhựa, màu vàng, nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rac 60 lít 100% nhựa nguyên sinh 20 chiếc màu xanh lá cây, 15 chiếc màu vàng, 15 chiếc màu cam, có bánh xe, mặt trước in, 2,6 kg. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 60 Lít bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 60L bánh xe498-BX, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 660 lít GT-660B, 70% nguyên sinh và 30% tái chế, màu xanh lá cây, có bánh xe, mặt trước in, 42kg. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 660L, GT-660B, 660L, 100% nhựa HDPE, có bánh xe,(1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 6L-331241 (GREEN ORNAMENT, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 7.7L-333016 (YAMADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 80 lit, bằng nhựa, màu cam, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 80 lít, Model: 80L, chất liệu bằng nhựa Composit, kích thước: 0.39 x 0.42 x 0.57m, NSX WENZHOU RONGYUE BUSINESS SERVICE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác AF80L, hình tròn, có nắp đẩy, đế có bánh xe, chất liệu: nhựa, kích thước: 520*520*1150mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bàn đạp 30L bằng nhựa, mã hàng AF07330, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa (dùng để gắn vào tủ bếp dùng trong gia đình). KT: Phi 25cm,cao 30 cm +- 5%. Hiệu: Garis. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng plastic, dung tích 10L, ZQ21-7542 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bập bênh 16L- Song Long/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC CHÂN ĐẠP BẰNG NHỰA 60 LÍT (HQ-60U) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU XANH LÁ). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác chất liệu nhựa, model: TR-100 kích thước: 70*60*45 cm, NSX: GUANGZHOU PERFECT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác có nắp đậy bằng plastic, loại nhỏ SL9181A (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-100B, màu xanh lá, trọng lượng 5.7kgs, dung tích 100 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp chân 35L-020033 (SHINKI GOSEI, nhựa, W45xD25xH53cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp đôi (2 ngăn) bằng nhựa (6 cái/kiện, 17 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp lớn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp lớn không ruột nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Đạp lớn Số 742 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp Matsu lớn Số 273 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Đạp nhí Số 766 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp nhỏ không ruột nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Đạp nhỏ Số 741 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC ĐẠP NHỰA KEEP CLEAN 4.5L TRẮNG, KÍCH THƯỚC: 53*66*43CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp trung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác để bàn đơn giản bằng nhựa, 11 x 15 x 20.5 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đôi bằng nhựa 15L*2 (cánh mở), mã hàng: DB-15A, hiệu Qman, mới 100%, KT: D480*W340*H420 mm,nhà SX:FOSHAN SUNRISE TRADING COMPANY LIMITED (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác dùng trong gia đình, chất liệu nhựa, model: D260 x 290, không nhãn hiệu, kt: 25*20*29cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác ECO bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác gắn cánh, thân bằng nhựa, khung kim loại, dung tích 30 lít, loại vuông, dùng để lắp vào tủ bếp, model SB-8, NSX GUANGZHOU JZ.FOREVER TRADE CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-120, 120L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu đen,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-240G, 240L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu vàng,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-240H, 240L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu cam,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-50, 50L (gồm nắp), bằng nhựa, màu cam, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác HDPE- Màu xanh lá, có bánh xe, 60 lít (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác hiện trường y tế cao 25,5cm; miệng: 24.5x18.5(cm); đáy: 20x13,5(cm); chất liệu nhựa; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lắp lật 60L bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật lớn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật nhỏ bằng nhựa (10 cái/kiện, 120 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật nhỏ nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật tròn nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật trung bằng nhựa (5 cái/kiện, 200 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác màu xanh 120L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác miệng chữ nhật bằng nhựa, 11 x 15 x 20.5 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác mini, chất liệu: Polypropylene, kích thước: 10.9x10.9x18cm, NSX: YAMADA, hiệu Yamada. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác nắp lật đại Số H162 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác nắp lật lơn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nắp lật nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nắp lật trung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhà bếp bằng nhựa. Model: B-009, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhỏ (bằng nhựa). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhỏ-331159 (GREEN ORNAMENT, nhựa, W12.2xD18.5xH11.8cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhỏ-338127 (YAMADA, nhựa, W10.9xD10.9xH18cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa (19.5x18.5x24 cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 10 lít 2 cái/ thùng 9871 (Siam Matee). Hàng mới 100%. Thương hiệu: Dragon (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 12 lít 1 cái/ thùng 3375PK (PICNIC). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 120 lít màu cam, kích thước(550x490x930 mm). hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 15 lít 2 cái/ thùng 9870 (Siam Matee). Hàng mới 100%. Thương hiệu: Dragon (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 20L, mã hàng AF07335. Nsx: Guangzhou Baiyun Cleaning Tools Co.,Ltd. Hàng mới 100%. Hàng FOC (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 39L,thương hiệu TRUST, mới 100%, chất liệu PP,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 4.5 lít 6 cái/ thùng HH-2500P. Hàng mới 100% (DKW). Thương hiệu: DKW (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 40L, mã hàng AF07337. Nsx: Guangzhou Baiyun Cleaning Tools Co.,Ltd. Hàng mới 100%. Hàng FOC (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 5 lít 2 tá/ thùng PB-417 PO (Standard).Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 9 lít 4 cái/ thùng HH-300P. Hàng mới 100% (DKW). Thương hiệu: DKW (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA CHỮ NHẬT 9L KEEP CLEAN XÁM, KÍCH THƯỚC: 16,5*25*68CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp bật 68L,thương hiệu TRUST, mới 100%, chất liệu HDPE,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA ĐẠP CHÂN 5L, WBE-300330 (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA HH-2500P 4.5L TRẮNG, KÍCH THƯỚC: 46,5*58*5*32CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa hiệu Chao bao, dung tích 660 lít. Hiệu ChaoBao, dùng trong khách sạn.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa Micron Ware loại lớn 18L- 5669 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA NẮP LẬT 20L KEEP CLEAN HH-308P TRẮNG, KÍCH THƯỚC: 34,5*40*73,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa ngoài trời 120L dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0186 mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhưa No. 199,size 40x37x61.5cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA TRÒN 4.5L KEEP CLEAN TRẮNG, KÍCH THƯỚC: 20*20*36,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA VUÔNG 11L KEEP CLEAN XÁM, KÍCH THƯỚC: 23,5*23,5*46CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa, có bánh xe (70% nhựa nguyên chất, 30% nhựa tái sinh) màu xanh lá cây, 2.6kg/thùng, dung tích 60 lít, GT-50A. Hàng mới 100% do công ty Ningbo CNAL-Trans Imp and Exp Co.,Ltd sản xuất. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa, mã hàng AF07003. Kích thước: 58x42x51(cm). Nsx: Guangzhou Baiyun Cleaning Tools Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa,có bánh xe (100% nhựa nguyên chất) màu vàng, 2.6kg/thùng, dung tích 60 lít, GT-50A. Hàng mới 100% do công ty Ningbo CNAL-Trans Imp and Exp Co.,Ltd sản xuất. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Oval lớn Số 0218 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Oval nhí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Oval nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác Oval trung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác size L, size 400*370*615mm (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác tiện lợi cartoon bằng nhựa, 11 x 15 x 20.5 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác, kt(240*195/170*335mm,1.44kg)(+/-5%),không có nắp, chất liệu nhựa bên ngoài bọc da PU, model ES7270, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rỗng đựng nước bằng nhựa 18L, máu trắng. Không hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng trong 2 quai nhỏ + nắp bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng vuông 120 L bằng nhựa có bánh xe (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng vuông 140 L bằng nhựa có bánh xe (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng vuông 30 L bằng nhựa có bánh xe (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng vuông 55 L bằng nhựa có bánh xe (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng vuông 90 L bằng nhựa có bánh xe (xk)
- Mã HS 39249090: THUNG02/ Thùng nhựa đựng trong túi giữ lạnh thước 30.5cm*17.5cm*27cm, 38cm*25cm*27cm (nk)
- Mã HS 39249090: Thụt toa lét bằng nhựa dài (40-60)cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ti ăn (Túi nhai chống hóc size L)- 160337 (Food Feeder Single Pack with Tri-fold Silicone Sac (Size:L)- Lime, Lavender, Plum, Gray), hiệu KIDSME. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tiêu eo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: TL20-619T3/ Túi lưới nhựa chặn rác bồn tắm, số 619, cỡ 18cm, 45 chiếc/gói (được sản xuất bằng phương pháp ép đúc thổi nhựa) (mới 100%) (nhãn hiệu: Daiso) (xk)
- Mã HS 39249090: TL20-621T3/ Túi lưới nhựa chặn rác bồn tắm, số 621, cỡ 15cm, 55 chiếc/gói (được sản xuất bằng phương pháp ép đúc thổi nhựa) (mới 100%) (nhãn hiệu: Daiso) (xk)
- Mã HS 39249090: TL20N199.A/ Lưới tắm bằng nhựa, No.199, màu hồng (xk)
- Mã HS 39249090: TL20N199.B/ Lưới tắm bằng nhựa, No.199, màu xanh và tím (xk)
- Mã HS 39249090: Tô nhựa (16.4 x 8 cm) 72 cái/ thùng PB-640 (Standard).Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: Tô nhựa 4000ml 24 cái/ thùng PB-636 (Standard). Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: Tô nhựa 700ml 72 cái/ thùng PB-635 (Standard). Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: Tô nhựa nhỏ (16 x 16 x 6.3cm) 48 cái/ thùng HH-901D. Hàng mới 100% (DKW). Thương hiệu: DKW (nk)
- Mã HS 39249090: Tô nhựa trắng No 118 (VCA04-00652- No 118, white, NAM THUAN HUNG) (xk)
- Mã HS 39249090: Tô nhúng bánh tráng (bằng nhựa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tô pha sơn (xk)
- Mã HS 39249090: Tô tròn (nhựa) (30.5x30.5x33.5cm) (xk)
- Mã HS 39249090: TP2216 thùng rác đạp hoa văn 7 lit, (hiệu Tuffex), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TP310009/ Miếng chà rửa Fabric flower kt 115x90x7mm / VN.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320035/ Hộp chà rửa Scour Daddy 3ct x12 gồm 3 màu cam,vàng,xanh.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320036/ Hộp chà rửa Scour Daddy 3ct x5pdq gồm 3 màu cam,vàng,xanh.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320039/ Hộp chà rửa Sponge Daddy 4ct x5pdq gồm 4 màu cam,vàng,xanh,xanh lá cây.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320040/ Hộp chà rửa Sponge Daddy 4ct x12case gồm 4 màu cam,vàng,xanh,xanh lá cây.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320041/ Hộp chà rửa Eraser Daddy 2ct x6pdq gồm 2 màu vàng,cam (xk)
- Mã HS 39249090: TP320042/ Hộp chà rửa Eraser Daddy 2ct x6pdq gồm 2 màu xanh,xanh lá cây.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320045/ Hộp chà rửa Sponge Daddy 4ct x4 case gồm 4 màu cam,vàng,xanh,xanh lá cây.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320046/ Túi chà rửa Essentials Scrub Daddy 1ct màu xanh lá cây,kt 101.6*25.4mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320048/ Túi chà rửa Essentials Scour Daddy 1ct màu xanh lá cây,kt 115*65*20mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320049/ Túi chà rửa Essentials Eraser Daddy 1ct màu xanh lá cây,kt114.3*69.85*22.1mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320050/ Hộp chà rửa Scour Daddy 3ct gồm 3 miếng cam,vàng xanh.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320051/ Hộp chà rửa Scrub Daddy blue 1ct,kt 101.6x40mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320053/ Túi chà rửa Essential Scrub Mommy1ct màu hồng,kt 101.6*25.4mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320054/ Túi chà rửa Essential Sponge Mommy 1ct màu hồng,kt 120*80*25.4mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320055/ Hộp chà rửa Scrub Daddy green 1ct,kt 101.6x40mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320056/ Hộp chà rửa Scrub Daddy orange 1ct,kt 101.6x40mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320057/ Hộp chà rửa Scrub Daddy original 1ct,kt 101.6x40mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320058/ Hộp chà rửa Scrub Mommy pink 1ct,kt 101.6x(20+20)mm (xk)
- Mã HS 39249090: TP320062/ Túi chà rửa Eraser Daddy 10X mini purple màu tím.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320068/ Túi chà rửa Eraser Daddy 10X mini green-màu xanh lá cây.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320069/ Túi chà rửa Eraser Daddy 10X mini blue-màu xanh.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320070/ Túi chà rửa Eraser Daddy 10X mini yellow-màu vàng.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320071/ Hộp chà rửa Sponge daddy gồm 3 miếng màu cam,vàng xanh,kt115x70x22mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320072/ Hộp chà rửa Eraser Daddy 2ctx6pdq gồm 2 màu xanh lá cây,vàng (xk)
- Mã HS 39249090: TP320073/ Hộp chà rửa Scrub Mommy purple-màu tím.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320074/ Hộp chà rửa Scrub Daddy lemon yellow.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320075/ Cuộn chà rửa Scrub Mommy 4ct rollx12case.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP7002 Sọt tròn nhựa 37 lit (45x30.5 cm), hiệu Tuffex, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TP7019 Sọt chữ nhật có nắp 45 lit (40.5x31.5x47.5 cm), hiệu Tuffex, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TP7045 Thùng rác nhựa 8 lít (25x34.5 cm), hiệu Tuffex, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TP7048 Thùng rác 5.5 lit (21.5x30 cm) (hiệu Tuffex), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TP7049 Thùng rác nhựa 3 lit (17.5x23.5 cm) (hiệu Tuffex), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TP8006 Sọt chữ nhật có nắp 45 lit (41x34x49cm) (hiệu Tuffex), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Trục nhồi hoa quả, làm bằng nhựa, hàng linh kiện bảo hành,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Trục nhựa dùng cho máy xay hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303601031 (nk)
- Mã HS 39249090: TỦ MODULAR 3 NGĂN HH-475/3 TRẮNG XÁM, KÍCH THƯỚC: 39*55*70CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TỦ NHỰA 3 NGĂN MODULAR HH-475/3 TRẮNG, KÍCH THƯỚC: 39*55*70CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TỦ NHỰA 4 NGĂN MODULAR HH-475/4 TRẮNG, KÍCH THƯỚC: 39*55*93CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tủ nhựa Duy Tân A4 (5 tầng), làm từ nhựa PP, dùng để đựng giấy tờ, vật dụng nhỏ (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ Nova bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ Tabi L- 5 ngăn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ Wing 2C- 2 ngăn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ Wing 2C- 3 ngăn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ Wing 4C-1 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ Wing- L 1 ngăn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Túi đựng đồ có khóa zip cỡ M, 1 set gồm 16 túi, kích thước 20x12cm, mã hàng 4964827111218, hãng sản xuất Echo Co.Ltd, hàng mới 100%, thương hiệu không (nk)
- Mã HS 39249090: Túi đựng đồ dùng du lịch bằng nhựa trong, kích thước 17 x 12,5 x 5.5cm, mã hàng 4982790409941, hãng sx Senshu.Co.Ltd (nk)
- Mã HS 39249090: Túi đựng giày, dép bằng nhựa, dùng trong gia đình, (không dùng đựng thực phẩm), kích thước (32x22x14)cm, hiệu chữ QUANGHUA. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: TÚI ĐỰNG NƯỚC 0.5L,chất liệu:Film 70.0: 100.0% Thermoplastic polyurethane (TPU),nhãn hiệu:KALENJI,mới: 100%, model code:8487344 (nk)
- Mã HS 39249090: TÚI ĐỰNG NƯỚC BẰNG NHỰA, DUNG TÍCH 2 LÍT- Nhãn hiệu:KALENJI- Chất liệu:Film 30.0: 70.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA) 30.0% Polyethylene (PE)- Model code:8393578 (nk)
- Mã HS 39249090: túi giặt 50x60cm (nk)
- Mã HS 39249090: Túi giặt chất liệu Polyester, kích thước 60x60cm, mã hàng 4964827500203, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi giặt đồ lót bằng Polyester, kích thước 14x14x13cm, mã hàng 4986614239486, hãng sx Okazaki Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi giữ lạnh có nắp giữ kín, ngoài bằng nhựa polyetylen có lớp nhôm bên, kích thước 215x140x270(mm) (S) KFY05-9005 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Túi Liner nilon dùng trong ngành nail (400 cái/thùng, mới 100%, sản xuất tại Việt nam)/ VN (xk)
- Mã HS 39249090: Túi lưới dùng để đựng rác làm bằng vật liệu nhựa PE có khung bằng hợp kim nhôm, size 370 (900x570x900mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Túi lưới đựng đồ giặt quần áo bằng nhựa (dùng nhiều lần).Hiệu: GEATFENNI. Khổ: (30-40 x 40-50)cm. +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi lưới đựng tất bằng nhựa tổng hợp, kt(26x29)cm, NSX: Yiwu Zhuohai Commonity Co.,Ltd, (50cái/kg). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi nhai chống hóc Concung Good (Hồng)- 144 cái/thùng- Concung Good SILICONE FOOD FEEDER- Pink-.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi nylon dùng để bọc bồn rửa chân trong phòng spa(Spa Liner), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Túi tiện ích du lịch (10c) bằng nhựa, 20 x 30 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Túi vệ sinh bằng nilon (dùng cho khách sạn, không nhãn hiệu) Sanitary Bag (12cm x 21.5cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: tuigiatxk1/ Túi đựng đồ giặt bằng nhựa Jall laund bag/stand 70 l white (Gồm túi màng PE kèm chân đỡ bằng thép). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: UC/ST20400-RK/ ống hút cong bằng nhựa, size: 6 MM x 19.7CM (1 thùng 4.8 kg). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: UC/ST30200-RK/ ống hút cong bằng nhựa, size: 6 MM x 19.7CM (1 thùng 3.7 kg). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: UC/STS10-RK/ ống hút thẳng bằng nhựa, size: 10 MM x 21.6CM (1 thùng 4.9 kg). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: UC/STS8-RK/ ống hút thẳng bằng nhựa, size: 8 MM x 22.5CM (1 thùng 3.3 kg). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: Úp ly bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Úp ly lớn nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Úp Ly lớn Số 785 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Úp Ly nhỏ Số 734 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Úp ly nhựa No. 734 size 25x22x25cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Úp ly nhựa No. 785 size 35x25x29cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Úp nhựa No. 734 size 25x22x25cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Úp nhựa No. 785 size 35x25x29cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Vá cơm nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Vá súp nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Van nhựa dùng cho nồi áp suất hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510071325 (nk)
- Mã HS 39249090: Vắt cam bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Vật dụng dùng cho thú cưng, bằng nhựa; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ 1 núm ty ConCung Good silicone cổ rộng siêu mềm (size L, 6M+)- 144 cái/thùng- Concung Good Breast- Silicone Nipple- Wideneck super soft textured (1 pack. 6+)-.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ 2 núm ty Olababy lỗ cắt chữ X (6M+)-108 cái/thùng-Gentle Bottle X Cut Nipples For Thicker Liquids (2PK). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ 3 núm ty ConCung Good silicone cổ thường siêu mềm (size L, 6M+)- 144 cái/thùng- Concung Good Breast- Silicone Nipple- regular neck super soft textured (3 pack, 6+)-.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ đá 14 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Vỉ đá 6 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VĨ DÁN 2 OVANVD23, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: VĨ DÁN 2 TIMVD12, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Vỉ Đập ruồi bằng nhựa hiệu VĨNH TƯỜNG kích thước 40x60x50cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Vỉ dính tường bằng nhựa có móc bằng nhựa (2 cái/vỉ). kích thước: (30 x 6.5)cm +- 1cm, hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ dính tường có móc bằng nhựa (3 cái/vỉ). kích thước: (6 x 6)cm +- 1cm, hiệu Zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ đuổi côn trùng bằng nhựa; F151;192 vỉ/thùng; kích thước: 47x11(CM). Nhà sản xuất: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ hấp của nồi cơm điện bằng nhựa/ A12161000003807/ Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ kẹp quần áo bằng nhựa BWJ- 2229,nhãn hiệu Bian wan jia, kích thước 15x20x2. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ xà bông bằng nhựa 3409, nhãn hiệu Kinglxs. kích thước 7x4x4cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: VJ- 4-2/ Bình nhựa tưới cây 4L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-10-2/ Bình nhựa tưới cây 10L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-10B-2/ Bình nhựa tưới cây 10L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-10G-2/ Bình nhựa tưới cây 10L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-4B-2/ Bình nhựa tưới cây 4L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-4G-2/ Bình nhựa tưới cây 4L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-6-2/ Bình nhựa tưới cây 6L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-6G-2/ Bình nhựa tưới cây 6L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-8B-2/ Bình nhựa tưới cây 8L (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW01Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng màu trắng (smooth STAND DUST BOX 3P W GBBH001) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW02Z0/ Thùng rác đứng 4 tầng màu trắng (smooth STAND DUST BOX 4P W GBBH003) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW03Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng màu trắng (smooth STAND DUST BOX 5P W GBBH005) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW04Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng màu đen (smooth STAND DUST BOX 3P BK GBBH002) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW07Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng màu bạc (smooth STAND DUST BOX 3P MT GBBH009) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW09Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng màu bạc (smooth STAND DUST BOX 5P MT GBBH013) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW10Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng màu gỗ (smooth STAND DUST BOX 3P WD GBBH010) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW11Z0/ Thùng rác đứng 4 tầng màu gỗ (smooth STAND DUST BOX 4P WD GBBH012) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW12Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng màu gỗ (smooth STAND DUST BOX 5P WD GBBH014) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW16Z0/ Thùng rác 20 màu gỗ (smooth PUSH DUST BOX 20 WD GBBH016) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BK05Z0/ Xô nhựa ACTIVE BUCKET 8L LGR (GBEB002) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BK06Z0/ Xô nhựa PALE PAIL 8L W (GBEB005) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BK09Z0/ Xô nhựa (GORDON MILLER RUBBER BUCKET 8L WH GBEB008) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BK10Z0/ Xô nhựa (GORDON MILLER RUBBER BUCKET 8L YE GBEB009) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BK11Z0/ Xô nhựa (GORDON MILLER RUBBER BUCKET 8L BL GBEB010) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BK20Z0/ Xô nhựa (TRUSCO SOFT BUCKET 14L OR MP04255) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW23Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng (LATTE STYLE stand dustbox 3P MX GLAT001) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW24Z0/ Thùng rác đứng 4 tầng (LATTE STYLE stand dustbox 4P MX GLAT002) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW25Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng (LATTE STYLE stand dustbox 5P MX GLAT003) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW33Z0/ Thùng rác 15PS (HOME & HOME PEDAL PALL 15PS WIDE GY GPRB039) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW43Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng màu trắng (RISU STAND DUST BOX 5P PWD GTYC539) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW45Z0/ Thùng rác 15PS (SABIRO PEDAL PAIL 15PS WIDE W GETI048) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW50Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng màu trắng (RISU STAND DUST BOX 5P W GTYC542) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW69Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng màu trắng (CONTAINER STYLE CS5-60 MX6 GCON156) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW70Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng màu trắng (CONTAINER STYLE CS5-60 MX7 GCON157) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW71Z0/ Thùng rác đứng 4 tầng màu trắng (CONTAINER STYLE CS5-80 MX6 GCON158) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW72Z0/ Thùng rác đứng 4 tầng màu trắng (CONTAINER STYLE CS5-80 MX7 GCON159) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW73Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng màu trắng (CONTAINER STYLE CS5-100 MX6 GCON160) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW77Z0/ Thùng rác 20 màu be (AZ SLIDE CONTAINER 20 BE GAZU007) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW78Z0/ Thùng rác 20 màu xanh lá cây (AZ SLIDE CONTAINER 20 GR GAZU008) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW79Z0/ Thùng rác 20 màu xanh đậm (AZ SLIDE CONTAINER 20 NV GAZU009) (xk)
- Mã HS 39249090: Vớ đi mưa PE (300 cặp/thùng) (không hiệu) Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 39249090: Vỏ nhựa dùng cho máy hút bụi hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510079323 (nk)
- Mã HS 39249090: Vỏ nhựa dùng cho nồi chiên hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303618781 (nk)
- Mã HS 39249090: Vỏ thùng sơn 20l có nắp (xk)
- Mã HS 39249090: Vòi của hộp đựng xà bông nhấn loại AU 05, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vòi nhựa, gắn liền đầu vòi xịt, kt(đk1.2cm*10m,0.87kg), chất liệu nhựa ABS, dùng để xịt rửa vệ sinh vật dùng đồ dùng trong nhà, hiệu ABS, TQ sx, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vòi sen Ace bằng nhựa mạ crom 5 chế độ 11CM; Mã hàng: 4584512-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vòi xịt cho xí bệt bằng plastic, dùng trong nhà vệ sinh, hiệu: RIGEL, Code: R-SA8100, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vòi xịt vệ sinh Ace nhựa mạ crom màu bạc 37MM; Mã hàng: 4585220-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vòi xịt vệ sinh, model VG-XP6, chất liệu nhựa ABS, áp lực nước 0.05-0.75MPa, nhãn hiệu Viglacera, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Võng tắm trẻ em bằng nhựa, KT(60x25)cm+-10%, NSX: Shantou City BHX Toys Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vợt hớt rác bằng nhựa CE101, hiệu EMAUX, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vợt vớt lá vệ sinh bằng nhựa- Leaf Rake Slim with AUS Handle, Nhãn hiệu: Waterco, Code 313231, Dùng cho hệ thống hồ bơi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: VS2319/ Khay phân loại DYND80417 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2320/ Khay phân loại DYND36600 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2321/ Khay phân loại DYND80325 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2322/ Khay phân loại DYND80327 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2323/ Khay phân loại DYND80419 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2325/ Khay phân loại DYND80245 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2331/ Khay phân loại DYND80249 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2467/ Cốc phân loại DYND80535 (Dụng cụ vệ sinh dùng trong y tế) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2653/ Khay phân loại DYND80217 (Dụng cụ vệ sinh dùng trong y tế) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2758/ Khay phân loại DYND80367 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2780/ Khay phân loại DYND80322 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2826/ Khay phân loại DYND80211 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2827/ Khay phân loại DYND80255 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2828/ Hộp nhựa màu đỏ có nắp dùng đựng dụng cụ y tế MDS705110 (xk)
- Mã HS 39249090: VS2857/ Khay phân loại 56-80327 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2858/ Khay phân loại 56-80367 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2859/ Khay phân loại 56-80245 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2962/ Khay phân loại bằng nhựa dùng trong y tế DYND80321 (xk)
- Mã HS 39249090: VS3051/ Hộp đựng xylanh (dùng trong y tế) MDS705153 (xk)
- Mã HS 39249090: VS3056/ Khay phân loại bằng nhựa dùng trong y tế 39384Y (xk)
- Mã HS 39249090: VS3117/ Bát bằng nhựa (dùng trong y tế) 84888Y (xk)
- Mã HS 39249090: VS3127/ Cốc bằng nhựa 01196A (xk)
- Mã HS 39249090: VS3224/ Xô MDS80306B bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS3224/ Xô nhựa dùng trong y tế MDS80306B (xk)
- Mã HS 39249090: VS3239/ Móc hút dán tường bằng nhựa DNSC59582 (xk)
- Mã HS 39249090: VSS731/ Khay phân loạiDYND36605 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: X-1-1/ Bình nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39249090: X14L-1/ Xô nước bằng nhựa 14 lít (đường kính miệng xô 370mm x đường kính đáy xô 331mm x Chiều cao 260mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: X14LMP/ Xô nước bằng nhựa 14 lít MONOTARO SAKAN PRO G (đường kính miệng xô 370mm x đường kính đáy xô 331mm x Chiều cao 260mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: X14L-OR-1/ Xô nước bằng nhựa 14 lít, màu cam (đường kính miệng xô 370mm x đường kính đáy xô 331mm x Chiều cao 260mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: X-1S-1/ Bình nhựa 1L có nắp (xk)
- Mã HS 39249090: X20L-1/ Xô nước bằng nhựa 20 lít (đường kính miệng xô 417mm x đường kính đáy xô 374mm x Chiều cao 290mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: X20LOD-1/ Xô nước bằng nhựa 20 lít OD (đường kính miệng xô 417mm x đường kính đáy xô 374mm x Chiều cao 290mm) (xk)
- Mã HS 39249090: XAAC05501/ Vòi xịt vệ sinh, model VG-XP6, chất liệu nhựa ABS, áp lực nước 0.05-0.75MPa, nhãn hiệu Viglacera, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng bằng nhựa để vệ sinh, rộng 36*dài 117cm, xuất xứ China, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng hót rác bằng nhựa Flora F115 48/1. Nhà sx: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng hót rác cán ngắn dùng trong gia đình, bằng nhựa, các mầu, kích thước 25.1x32.2x20.3 cm; Nhà sản xuất Inomata; 100 chiếc/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng nhỏ làm vườn 2 cái-017732 (SANADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng nhựa có tay cầm C-019C, chất liệu" nhựa PP, KT 79x33.5x68.5cm,NSX: supper clean, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng nhựa PS-12, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xịt tay, gồm vòi xịt, dây, gá treo, Bằng nhựa ABS, KT: dài 1200mm,dùng cho bồn cầu trong nhà vệ sinh, NSX BRAVAT, Hiệu BRAVAT, Mã:D91112CP-RUS,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô 10 lít B952 bằng nhựa mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 10 lít bằng nhựa (20 cái/kiện, 20 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 10L nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 12 L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 12lít nhựa Duy Tân, kích thước 30x30x60cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 16 L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 16 lít bằng nhựa (20 cái/kiện, 30 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 16lít nhựa Duy Tân, kích thước 35x35x65cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 20 L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 20 lít B954 bằng nhựa mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 20 lít bằng nhựa (20 cái/kiện, 30 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 20L nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 4 lít bằng nhựa (20 cái/kiện, 20 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 4L nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 8L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 8L nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 8lít nhựa Duy Tân, kích thước 25x25x55cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: xô bằng nhựa, có nắp, có quai, kích thước (24 x 24 x 21-26)cm +-3cm, hiệu Pincai. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô bằng nhựa, phi (20-30)cm, cao (20-30)cm, không nắp, không cần đạp, không tay cầm, không đựng thực phẩm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đa năng bằng nhựa dùng để đựng nước, đồ dùng vặt trong nhà có nắp đậy Flora F365, KL: 1.5 lít 12/1. Nhà sx: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đá nhựa để ngâm chai rượu Lapostolle Ice Bucket 3 lít, loại 48 cái/thùng, hàng FOC. (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đôi 16L trust, mã hàng: 5241(38.2x35.4x25.2cm), bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đựng bã trà, kt(26.5 x26.5)cm, đáy nhỏ đường kính: 14.2cm, đáy lớn đường kính 20cm, nhãn hiệu XiangBang, TQsx, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đựng dụng cụ vệ sinh. Mã hàng: 1857375. Màu Đỏ. Hiệu Rubbermaid- Mỹ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đựng nước bằng nhựa dung tích 13L, ST-13L-6 KTH21-6500 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đựng nước lau sàn bằng nhựa (950051) (10 Units/ 33*23*50 cm) (màu đỏ). Hiệu SYR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đựng rác bằng nhựa in hoa chìm Flora Punto basket F360, 12cái/thùng, KT:18x30cm. Nhà sx: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô giặt đa năng hạng nặng Vanguard RH-6605,kích thước: 35.5x32.3x31.3cm, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa (15l), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa 10l có nắp/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa 12L (No. 2003), KT: 29.3x30.5x26 cm, hiệu JCJ (24 chiếc/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa 18 lít- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô Nhựa 18L Nắp (25 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô Nhựa 20L Nắp (25 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa 25L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa 7.5L-148078 (YAMADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa có nắp 12L (TAN LAP THANH) (xk)
- Mã HS 39249090: XÔ NHỰA CÓ NẮP ĐẬY- LOẠI 08 LÍT (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa dạng xếp 8L-484117 (ISETOU, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa đựng đồ vệ sinh tròn. Mã hàng: FG296300GRAY. KT: 30.5 x 28.6 cm, hiệu Rubbermaid- Mỹ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa dùng đựng nước giặt (dung tích 1L)- Plastic puckets (Hàng mẫu, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa đựng nước bằng nhựa có quai xách ZQ21-7924 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa đựng nước, kích thước: 46*45*85 cm, không hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa No. H062 size 26.6x24.3x23cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa No. H063 size 28.2x28x26.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa No. H064 size 32x28x26.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa No. H065 size 34x31x29cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa No. H106 size 36x32.5x43.5cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa No. H155 size 35x32x31cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa- Pail,w/spout,10 qts. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa tròn 10L,không dùng để chứa thực phẩm, thương hiệu TRUST, mới 100%, chất liệu HDPE,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa tròn 13L trust, mã hàng: 5252 (30.5x28.6cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 12 lít, Tím- Mã hàng: 56868- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 12 lít, Trắng- Mã hàng: 56865- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 12 lít, Vàng chanh- Mã hàng: 568677- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 12 lít, Xám- Mã hàng: 568688- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 12 lít, Xanh dương- Mã hàng: 56863- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 20 lít, Trắng- Mã hàng: 56925- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 20 lít, Vàng- Mã hàng: 56926- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 20 lít, Xanh dương- Mã hàng: 56923- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 6 lít, Cam- Mã hàng: 56887- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 6 lít, Hồng- Mã hàng: 56881- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 6 lít, Nâu- Mã hàng: 568866- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, hàng mẫu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nước bằng nhựa, kích thước: 350x350x260mm. Model: B-100B, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Xô14L B953 bằng nhựa mới 100% (CTy Đại Đồng Tiến sản xuất) (xk)
- Mã HS 39249090: xọt bằng nhựa, không nắp, dùng để đựng rác, kích thước: (phi 20-25 x 30-35)cm +- 3cm. hiệu longtar, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: xọt bằng nhựa,loại không nắp, dùng để đựng rác, kích thước: (23-25 x 23-25 x 26-28)cm +- 10%. hiệu Pincai. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xọt đựng rác bằng nhựa, kích thước (phi 20 x 24)cm+-2cm, hiệu Holong, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: xửng hấp bằng nhựa (gỗ) 26cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: xửng hấp bằng nhựa(gỗ) 26cm (nk)
- Mã HS 39249090: Yếm ăn cho trẻ em ăn dặm bằng nhựa tổng hợp, KT:(30x50)cm+-10%, NSX: Dongguan Daxin Rubber Co., Ltd., mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Yếm ăn dặm cho trẻ em bằng nhựa tổng hợp, kích thước:(30x50)cm+/-10%,nsx: Yibao Gift Co., Ltd mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Yếm hứng thức ăn chống thấm bằng nhựa Piyo Piyo- PY830400, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: YFM-1172/ Nắp bồn tắm nhựa P-IS (Cái/Bộ) (xk)
- Mã HS 39249090: YFM-8070/ Nắp bồn tắm nhựa P-IS (Cái/Bộ) (xk)
- Mã HS 39251000: ./ Bể chứa nước bằng nhựa PE,dung tích 3m3,sử dụng cho bể chứa nước đệm được sử dụng trong xưởng sản xuất năng lượng mặt trời, mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: ./ BỒN CHỨA ACID HCL DUNG TÍCH 7.5 M3 CHẤT LIỆU BẰNG NHỰA, KÍCH THƯỚC D*H: 1.8M*3M (nk)
- Mã HS 39251000: 7c100/ Pit FRP 1.2 x 1.5m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c101/ Pit FRP 1.2 x 2.5m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c102/ Pit FRP 1.5 x 2.0m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c103/ Pit FRP 1.5 x 2.5m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c106/ Pit FRP 1.8 x 2.0m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c107/ Pit FRP 1.8 x 2.45m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c108/ Pit FRP 1.0 x 2.0m Opening 600x600mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c109/ Pit FRP 1.0 x 2.5m Opening 600x600mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c111/ Tank FRP Horizontal 2.2x6.0m- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c116/ Pit FRP 1.8 x 1.5m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c117/ Pit FRP 1.8 x 3.5m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c119/ Pit FRP 1.0 x 1.0m Opening 600x600mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c120/ Pit FRP 1.2 x 2.0m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c123/ Pit FRP 1.0 x 3.5m Opening 600x600mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c124/ Pit FRP 1.0 x 4.0m Opening 600x600mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c125/ Pit FRP 1.5 x 4.0m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c92/ Pit FRP 1.2 x 3.0m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c94/ Pit FRP 1.5 x 3.5m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c99/ Pit FRP 1.0 x 1.5m Opening 600x600mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: Ao ương di động (đã tạo hình tròn và gắn đầu Siphon xả nước; chất liệu: bạt nhựa HDPE dày 1mm; đường kính 15m, cao 1,5mm, dùng nuôi cá tôm) Hiệu: aouongdidong. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: B_Bồn nhựa mẫu đứng BN5000 Xanh Dương, dung tích 5000l. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bể chứa bằng nhựa, dung tích 1070L-TANK 1070, mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bể chứa hóa chất NaOH,bằng nhựa PP, dùng cho xưởng tách khí, KT: đường kính 2000mm x cao 3200mm, dung tích 10000 lít,nhà sản xuất:MACOTO ENGINEERING CO., LTD.1SET1PCE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Bể composite, kích thước (3500 x 10600)mm dùng trong hệ thống xử lý nước thải, có phụ kiện kèm theo, mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bộ bồn nhựa mẫu đứng BN 2000, màu xanh dương, dung tích 2000lít, để đựng nước, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39251000: BỒN CHỨA ACID HCL DUNG TÍCH 7.5 M3 CHẤT LIỆU BẰNG NHỰA, KÍCH THƯỚC D*H: 1.8M*3M. (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn chứa nước bằng nhựa, dung tích 300L, xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn đựng nước bằng nhựa sử dụng trong công nghiệp. Hãng sx Bosung industry. KT: r1,150*h3,100mm. Năm sx: 2018. hàng đã qua sử dụng (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn làm mềm nước (bồn nhựa composite), 900 * 1800H (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn lọc cát (bồn nhựa composite), 900 * 1800H (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn lọc than hoạt tính (bồn nhựa composite), 900 * 1800H (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa 1000L (61-3200-75, MC1000, chất liệu nhựa PE, dùng đựng dung dịch trong nhà xưởng) (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa 1000L, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa 3000Ldùng để chứa nước,dung tích 3000L,mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa chứa nước thể tích 1000L, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa composite, sử dụng trong xử lý nước, kích thước 1200MMX2400MM; dung tích:2700 lít; NSX: SH SCENIC RESIN CO.,LTD; mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa DT 5000 Lít đứng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa ĐT CN 10,000 LD. Hàng Việt Nam sản xuất mới100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa PE rỗng dùng chứa nước loại đứng,nhà sản xuất taeyang FRP co.,ltd, dung tích 3000L, mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa Tân Á chất liệu nhựa 3 lớp,dung tích 1000L,mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn PE 2000L dùng để chứa nước lạnh, kích thước 1mx2m (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn rỗng bằng nhựa dùng chứa nước cho hệ thống xử lý nước thảiPE TANK (UL10T/SBC3000L) (nk)
- Mã HS 39251000: CBLH802/ Bồn PE 2000L dùng để chứa nước lạnh, kích thước 1mx2m (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39251000: LK06008/ cốc nước,bằng: thép không gỉ,size: 35X35mm(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Ruột bồn IBC rỗng (1000 lít)/ IBC tank inner bottle, dùng để chứa hóa chất, bằng nhựa, loại DN80, Hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39251000: Tank nhựa HDPE (thùng nhựa rỗng), có khung sắt mạ kẽm bên ngoài, có nắp đậy và van xả đáy, dung tích 1000L, kích thước (1200*1000*1150)mm, dùng để chứa dầu DMC và Silicone, mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: TANK-7000X600X600/ Thùng nhựa PP (7000x600x600); Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: TANK-LID-7000X600X600/ Thùng nhựa PP có nắp (7000x600x600); Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa rỗng (có van bi), kích thước: 1010*1165*965mm (+-5mm), dung tích: 1000 lít, dùng chứa chất lỏng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa rổng (có van lá),kích thước:965*1165*1029mm(+-5mm),dung tích 1000 lít (+-50 lít), dùng chứa chất lỏng,hàng mới 100% (khong dùng chứa thực phẩm) (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa:FLORA-1000 LITER,dung tích 1000 Lít, hiệu Flora,rỗng ruột,dùng chứa nước sử dụng trong xây lắp (nhà sx:Wave Product),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa:TROPICAL-1000 LITER,dung tích 1000 Lít, hiệu Tropical,rỗng ruột,dùng chứa nước sử dụng trong xây lắp (nhà sx:Wave Product),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa:WP-1000,dung tích 1000 Lít, hiệu WP,rỗng ruột,dùng chứa nước sử dụng trong xây lắp (nhà sx:Wave Product),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39251000: THÙNG GIỮ LẠNH (xk)
- Mã HS 39251000: Thùng IBC TANK (bằng nhựa), dùng để chứa hóa chất Hydrochloric acid (HCL) EL 36%-38% dung tích 1000L, trọng lượng thùng 60kg/thùng (xk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa dùng để đóng hàng vải hoặc các sản phẩm khác, dung tích 1500 lít, không có nắp đậy, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa PP (7000x600x600) (xk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa PP có nắp (7000x600x600) (xk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa rỗng (1000 lít)/ IBC Tank (with UN) dùng để chứa hóa chất, loại DN50, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa rỗng 1000L/IBC tanks, kích cỡ (1200x1000x1145)mm, có nấp vặn, đường kính miệng bồn 150mm khung và giá đở bồn bằng thép, dùng chứa hóa chất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa rỗng IBC 1000 LÍT chưa có khung và giá đỡ bên ngoài, INNER BOTTLE IBC, dùng chứa hóa chất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng nước bằng nhựa, hiệu Rigel, Code: R-M201F, mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng trộn nguyên liệu bằng nhựa tổng hợp, dung tích 500L, dùng cho hệ thống làm mát lò nung. KT: Phi 75cm +-3cm, dài 130cm +-5cm. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 39251000: Z0000000-495338/ Bể Elution Sub Tank (Bể chứa hóa chất Dia-pat, lắp ở máy mạ màu, KT: 1160W x 1160L x 1400H (cm), chất liệu chính: nhựa CPVC), dung tích 1400L. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Z0000000-495338-Bể Elution Sub Tank (Bể chứa hóa chất Dia-pat, lắp ở máy mạ màu, KT: 1160W x 1160L x 1400H (cm), chất liệu chính: nhựa CPVC), dung tích 1400L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39252000: 0509-0/ Khung cửa sổ nhựa đen cố định 402x195x16mm (nk)
- Mã HS 39252000: 14023/ Khung cửa sổ mặt trên bằng nhựa cho tàu, 470x470mm (nk)
- Mã HS 39252000: 18445/ Khung cửa sổ nhựa cho tàu 760 (nk)
- Mã HS 39252000: 19267/ Khung cửa sổ bằng nhựa cho tàu, 439x439mm, RSSLX-44-R42-B-SLR-W (nk)
- Mã HS 39252000: 19268/ Khung cửa sổ bằng nhựa cho tàu, 257x257mm,RSSLX-10-R42-B-SLR-W (nk)
- Mã HS 39252000: 19586/ Khung cửa sổ MK5 (640x640mm)bằng nhựa cho tàu SW1600 (nk)
- Mã HS 39252000: 22453/ Tấm kính nhựa size 40 cho cửa sổ tàu, 54"x111" (nk)
- Mã HS 39252000: 5083-0/ Khung cửa sổ nhựa đen có thể đóng mở 700x191x20mm (nk)
- Mã HS 39252000: 5087-0/ Khung cửa sổ nhựa đen có thể đóng mở 428x179x20mm (nk)
- Mã HS 39252000: 920-516/ Cửa ra vào bằng nhựa, sử dụng trên tàu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: A2XM563101/ Cửa bằng nhựa dùng cho máy Photocopy A2XM641000 (nk)
- Mã HS 39252000: Bánh xe dẫn hướng CDCK4010B, bằng nhựa, phi 14mm (nk)
- Mã HS 39252000: Bề mặt cánh cửa nhựa WPC, mã MP-760-3.5, kích thước (760*2800*3.5)mm, màu: ZD6302, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Bộ khung, nẹp cửa bằng nhựa giả gỗ(1bộ khung gồm3thanh)2thanh dọc1thanh ngang,6thanh nẹp KT dài 2100mm,thanh ngang dài750(2 nẹp trong,2 nẹp ngoài,2 nẹp ngang),hiệu Greenhealth Heli,mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cánh bên phải cửa ra vào (có khung cửa) lắp ở cửa chính ký túc xá nhân viên OT-M069-102 bằng nhựa, kích thước (850x100x2200mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39252000: Cánh bên trái cửa ra vào (có khung cửa) lắp ở cửa chính ký túc xá nhân viên OT-M069-101 bằng nhựa, kích thước (850x100x2200mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39252000: cánh cửa nhà vệ sinh bằng nhựa giả gỗ kích thước 2100 x 682mm(không có khóa không có bản lề), chất liệu nhựa gỗ Wpc. Nhãn hiệu Greenhealth Heli, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cánh Cửa ra vào chất liệu gỗ nhựa composite kích thước 2200x736x40x7mm. Hiệu SHANDONG EVERJOY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: CBD-11/ Cửa nhựa BARN DOOR (36 x 84") (xk)
- Mã HS 39252000: CBD-12/ Cửa nhựa BARN DOOR (42 x 84") (xk)
- Mã HS 39252000: CBDDA-8/ Cửa nhựa BARN DOOR (36 x 84") (xk)
- Mã HS 39252000: CECHO-5/ Cửa nhựa ECHO (32 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: Chân tường chất liệu nhựa WPC, mã PT12015, dài 3000mm, màu MJ5501, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Chỉ kính nhựa WPC, mã PY-2250, dài 2250mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Chốt chân tường chất liệu nhựa WPC, mã K06, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: CT-21/ Tấm cửa nhựa (35 x 665 x 1780mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Cửa cuốn nhanh bằng nhựa khung Inox 201,kt:W3000mmxH3000mm,hiệu HONGFA,bộ gồm:Khung,Cửa,Motor 220V-0.75KW,lô cuốn cửa,bộ điều khiển,màn che bằng nhựa PVC màu xanh,dày0.8mm,dùng cho nhà xưởng,mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa cuốn nhanh, chất liệu nhựa polyeste, kích thước W3000 x H3500mm (xk)
- Mã HS 39252000: CỬA ĐÁY LƯỚI BẰNG NHỰA(16”x30”x13/4”), MỚI 100%,SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 39252000: Cửa nhựa giả gỗ ABS 36MM KOS, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39252000: Cữa nhựa PVC (MB3), được dùng trong các công trình xây dựng, nhà ở. Tổng cộng: 250 bộ. Hàng mới 100%. Do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 39252000: Cửa PVC PT-CAM9A (40mm*900mm*2000mm)- mới 100% (xk)
- Mã HS 39252000: Cửa sổ 1 cánh mở hất và khung của chúng bằng plastic dùng trong xây lắp, hàng mới (xk)
- Mã HS 39252000: Cửa sổ 4 cánh mở trượt và khung của chúng bằng plastic dùng trong xây lắp, hàng mới (xk)
- Mã HS 39252000: Cửa sổ bằng PVC trong suốt, dùng trong nhà xưởng, kích thước (1000*2100)mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa sổ nhỏ (bằng tấm nhựa PC) gắn vào cửa trượt, size: 635mm L x 330mm W, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa sổ tấm hội bằng nhựa, hiệu TECHCROSS (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa trời BOMAR bằng polycarbonate, kích thước 480x480mm code 19.966.10BI, hãng sản xuất: Osculati. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa trượt và khung cửa lắp ở nhà tắm kí túc xá nhân viênOT-M069-106 bằng nhựa, kích thước (2200x750x100mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39252000: CX002-253/ Cửa nhựa xếp 002 (36 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX002-254/ Cửa nhựa xếp 002 (0,82 x 2,03m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX002-257/ Cửa nhựa xếp 002 (48 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX004-109/ Cửa nhựa xếp 004 (48 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CX004-110/ Cửa nhựa xếp 004 (32 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CX004-112/ Cửa nhựa xếp 004 (36 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CX004-114/ Cửa nhựa xếp 004 (36 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX004-115/ Cửa nhựa xếp 004 (48 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-241/ Cửa nhựa xếp 006 (0,7 x 2m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-243/ Cửa nhựa xếp 006 (0,95 x 1,74m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-244/ Cửa nhựa xếp 006 (36 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-245/ Cửa nhựa xếp 006 (48 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-246/ Cửa nhựa xếp 006 (0,82 x 2,03m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-247/ Cửa nhựa xếp 006 (0,95 x 1,94m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-249/ Cửa nhựa xếp 006 (48 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-252/ Cửa nhựa xếp 006 (36 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CX007-41/ Cửa nhựa xếp 007 (36 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX010-128/ Cửa nhựa xếp 010 (0,86 x 2,03m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-62/ Cửa nhựa xếp 014 (0,7 x 2m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-63/ Cửa nhựa xếp 014 (0,9 x 2m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-66/ Cửa nhựa xếp 014 (0,95 x 1,74m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-67/ Cửa nhựa xếp 014 (0,95 x 1,94m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-70/ Cửa nhựa xếp 014 (36 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-71/ Cửa nhựa xếp 014 (36 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-72/ Cửa nhựa xếp 014 (48 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-73/ Cửa nhựa xếp 014 (48 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CXLL-22/ Cửa nhựa xếp LL (24 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CXLP-23/ Cửa nhựa xếp LP (24 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: Dải nhựa màu trong dùng để sản xuất ô cửa sổ cửa cuốn nhanh 1 cuộn rộng 1850mm, dài 50m (nk)
- Mã HS 39252000: Film PVC dán cánh cửa (F.O.C), nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: KBN-5MD1A (5cm*15.5cm)/ Khung cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: KBN-6MD1A (4.5cm*16.3cm)/ Khung cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: KC-14/ Khung cửa nhựa (35 x 3800mm) (xk)
- Mã HS 39252000: KEIPHONG-1247-2/ Nẹp cho cửa kính model HS-20, bằng nhựa PVC,dài: 2m/pce, hãng KBIT, xuất xứ Korea, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khung cửa nhựa PVC lắp ghép màu Gỗ 750x1900(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Khung cửa PVC K12-A2 (4.5cm*12.5cm)- mới 100% (xk)
- Mã HS 39252000: Khung Cửa ra vào chất liệu gỗ nhựa composite kích thước 1800xC125mm. Hiệu SHANDONG EVERJOY. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: Khung cửa sổ bằng nhựa (hàng mẫu) (PVC Sample Case), nhà cung cấp: HEZE HUASHENG WOODEN CO.,LTD., mới 100%. (1PCE1BOX) (nk)
- Mã HS 39252000: Khung dọc cho cửa tốc độ cao bằng nhựa FULL REPLACEMENT LEGS TO SUIT DOOR S/N 99CA-R739 (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM100A, dài 2350mm, màu K29, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa sổ B787- FRP.WINDOW REVEAL PKAT180100 720001, kích thước: 526.9 x 320.0 x 174.7 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39252000: LK004-15/ Bộ linh kiện cửa nhựa (xk)
- Mã HS 39252000: Miếng đệm chốt cửa bằng nhựa SHOOT BOLT GUIDE dùng để sản xuất cửa nhôm kính vách nhôm kính, Article: 209834, Hãng SX Schuco, Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: Nắp chụp cửa bằng nhựa hình tròn, hình chữ nhật dùng để lắp ráp chèn xung quanh khung cửa nhựa (phụ tùng cửa) (hàng không nhãn hiệu, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39252000: NCX-73/ Nan cửa nhựa (xk)
- Mã HS 39252000: Nẹp cánh cửa chất liệu nhựa WPC, mã PFB3306, dài 2000mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp cho cửa kính model HS-20, bằng nhựa PVC,dài: 2m/pce, hãng KBIT, xuất xứ Korea, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39252000: Nẹp Cửa ra vào chất liệu gỗ nhựa composite kích thước 1900x6345mm. Hiệu SHANDONG EVERJOY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp dán cạnh cửa nhựa Kt:(0.8*48)mm, 200m/ cuộn,màu K29, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp khuôn cửa bằng nhưa WPCmã MT7035A, dài 2400mm, màu MJ5501, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Phụ kiện bằng nhựa dùng để lắp cửa chống muỗi: Thanh nẹp nhựa. Kích thước: dài <10m. NSX: Xiamen Weiziran Industry & Trade Co.,Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Phụ kiện nhựa dùng trong xây lăp, chèn, đệm lót cửa sổ, mới 100%- 034PP-PLASTIC WINDOW ACCESSORY (xk)
- Mã HS 39252000: RC-38/ Ray cửa nhựa (xk)
- Mã HS 39252000: SZR-TS135/ Cửa cuốn nhanh, chất liệu nhựa polyeste, kích thước W3000 x H3500mm (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm cánh cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 1100 x 35 x 2300mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC cao cấp màu Gỗ 667x1850(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghép màu Gỗ 660x1800(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm nhựa tổng hợp composite(WPC PROFILE),NSX: FOSHAN WISDOM,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi,định hình, có tạo vân gỗ bề mặt,MB930, KT (930*2200*2) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm WPC (nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi) định hình,dạng cấu kiện, tạo vân gỗ trên bề mặt, PM-706,KT(2180*706*40*4.5)mm,mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: TC-10MD3 (65cm*210cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-14MD3 (60cm*190cm*1.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-16MD6 (70cm*200cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-16MD7 (70cm*200cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-20MD5 (83.5cm*200cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-21MD4 (83.5cm*210cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-8MTD3 (65cm*190cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-8MTD4 (65cm*190cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-8MTD5 (65cm*190cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-9MTD5 (65cm*200cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: Thanh chèn cửa trái phải bằng nhựa dùng để lắp ráp chèn xung quanh khung cửa nhựa (phụ tùng cửa) (hàng không nhãn hiệu, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39252000: Thanh file cánh cửa chất liệu nhựa WPC, mã PZ135-2, dài 2500mm, màu: MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh khuôn cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 120 x 43 x 3000mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh nẹp cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 60 x 46 x 2450mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh nhựa đã định hình, kích thước(100-200)cm +-10cm, dùng làm thanh treo mành che cửa, do TQSX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh nhựa tổng hợp composite(WPC PROFILE),NSX: FOSHAN WISDOM,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi,định hình, có tạo vân gỗ bề mặt,W130 Walnut10, KT (1280*130) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh WPC(nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi),định hình, dạng cấu kiện, có tạo vân gỗ bề mặt, PM-204-30, KT (2200*204) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: TNH-2MD1 (2cm*3.5cm)/ Khung cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TNT-1MD3 (3.5cm)/ Khung cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: ZIPFRAME221514S/ 22 x15-1/4 White Solutions Frame Taped, khung pa nô bằng nhựa, giá gia công: 16.7192497767699usd/ (xk)
- Mã HS 39252000: ZIPFRAME2217/ 22" x 17" Tan Solutions Frame Taped, khung pa nô bằng nhựa, giá gia công: 14.8294456362376usd/ (xk)
- Mã HS 39252000: ZIPFRAME764S/ 764 White Solutions Frame Taped, khung pa nô bằng nhựa, giá gia công: 34.3506448556391usd/ (xk)
- Mã HS 39253000: 035/ Nắp đậy thanh dưới bằng nhựa (end cap for bottomrail) (kích thước: 4.5*2CM, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 036/ Nắp đậy thanh trên bằng nhựa (end cap for headrail) (phụ kiện của rèm cửa, kích thước: 6.5*1.1cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 040/ Trục cố định bằng nhựa (tape drum) (phụ kiện của rèm cửa, kích thước: 3.5*1.7cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 041/ Giá cố định bằng nhựa (tape drum support) (phụ kiện của rèm cửa) (6*3.4cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 125-B/ Hộp lò xo bằng nhựa (plastic box for helical springs) (phụ kiện của rèm cửa, kích thước: 10*3.7cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 1361650/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 27x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 1361651/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 31x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 1361652/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 43x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 1361653/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 48x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 13999/ Rèm cửa bằng nhựa 1000MMX550MM (nk)
- Mã HS 39253000: 151/ Giá cố định hộp lò xo bằng nhựa (Springs support) (phụ kiện của rèm cửa, kích thước: 6*2.3cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 161/ Thanh nối bằng nhựa (Bar connector)(phụ kiện của tấm rèm cửa, kích thước: 3.5*2.1cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 16124/ Rèm cửa bằng nhựa 600x550mm (nk)
- Mã HS 39253000: 16125/ Rèm cửa bằng nhựa 650x550mm (nk)
- Mã HS 39253000: 16127/ Rèm cửa bằng nhựa 800x550mm (nk)
- Mã HS 39253000: 162/ Đế cố định dây kéo (Cord support) (phụ kiện của rem cửa, kích thước: 3.5*1.5cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 16373/ Rèm cửa bằng nhựa 950x600x550mm (nk)
- Mã HS 39253000: 174/ Nút bít bằng nhựa (Plastic nut) (phụ kiện của lá rèm cửa) (kích thước: 1.8*.06cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 209798/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 39" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209799/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 35" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209800/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 31" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209801/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 29" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209802/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 27" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209803/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 23" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209804/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 48" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209805/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 39" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209806/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 36" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209807/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 35" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209808/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 31" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209809/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 29" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209810/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 27" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209811/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 23" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209812/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 36" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209813/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 32" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 2211101/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 2000*10*0.13mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213001/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1350x10x0.10mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213101/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1780x10x0.11mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213201/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1800x10x0.12mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213301/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1830x10x0.13mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213401/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1850x10x0.15mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213501/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1920x10x0.11mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213601/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1970x10x0.12mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213701/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1900x16x0.13mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213801/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1950x16x0.11mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213901/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1810x16x0.11mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2300301/ Điều khiển cây xoay (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2300401/ Bánh răng (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2300501/ Kẹp lá (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2300601/ Thân chính (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2300704/ Bánh xe (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2300801/ Miếng khoảng cách (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2301001/ Ống chụp cây xoay (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2320701/ Trục của sợi thép bằng nhựa (CF62) (nk)
- Mã HS 39253000: 30191901/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 36x45/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30196495/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 30x45/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30196657/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 44x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30196663/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 54x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30252527/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 66x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30271182/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 32x45/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30271374/ Rèm cửa 1.5'' bằng nhựa PVC kích thước 60x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30280811/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 30x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30281236/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC kích thước 32x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30290271/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 42x45/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30290275/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 28x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30291496/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 48x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30292064/ Rèm cửa 1.5" bằng nhựa PVC kích thước 54x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30292253/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 34x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30293954/ Rèm cửa 1.5" bằng nhựa PVC kích thước 32x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30293996/ Rèm cửa 1.5'' bằng nhựa PVC kích thước 40x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30295578/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 36x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30300657/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 72x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30300658/ Rèm cửa 1.5" bằng nhựa PVC kích thước 48x45/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30300665/ Rèm cửa 1.5'' bằng nhựa PVC kích thước 36x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30307382/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 42x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30307518/ Rèm cửa 1.5" bằng nhựa PVC kích thước 44x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30342164/ Rèm cửa 1.5'' bằng nhựa PVC kích thước 38x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30358982/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC kích thước 46x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30358989/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 48x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30358995/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 48x45/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30359018/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 60x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30359209/ Rèm cửa 3.5" bằng nhựa PVC kích thước 66x84/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30364380/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 36x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603080/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 18x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603103/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 22x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603110/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 23x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603121/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 27x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603132/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 27x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603134/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 29x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603137/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 30x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603140/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 31x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603148/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 33x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603157/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 34x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603164/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 36x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603186/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 39x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603197/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 41x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603202/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 43x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603206/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 44x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603219/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 48x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603246/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 72x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603269/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 30x72 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603271/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 32x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603291/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 36x72 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603315/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 43x72 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603353/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 27x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603385/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 35x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603389/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 36x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603394/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 39x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603397/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 43x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603423/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 58x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603433/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 70x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603524/ Rèm cửa 3.5" bằng nhựa PVC kích thước 78x84 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603569/ Rèm cửa 3.5" bằng nhựa PVC kích thước 78x84 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603587/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 27x72 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320727/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100X120CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320734/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100X120CM (25I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320765/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120X120CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320772/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120X120CM (25I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320789/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100X140CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320796/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100X140CM (25I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320802/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 110X140CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320826/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120X140CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320840/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 130X140CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320888/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 150X140CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320925/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 110X160CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320956/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120X160CM (25I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320963/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 130X160CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321007/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 150X160CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321021/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160X160CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321052/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140X160 CM (89I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321205/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 150X160CM (25B)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321212/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 180X180CM (25B)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321595/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160X160CM (89M)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321625/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 200X160CM (89W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321632/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 200X160 CM (89I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321649/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160X220CM (89W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321687/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 200X220CM (89W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001323759/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120X140CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001323766/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140X160CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001323834/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120X140CM (25I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001323841/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140X160CM (25I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305125674/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100x140cm(25G)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305128750/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120x140cm(25G)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305325296/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140x140cm(25L)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305335356/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120x140cm(25L)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305362543/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140x140cm(25G)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305377554/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160x140cm(25L)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305509078/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100x170cm(50C)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305509085/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120x170cm(50C)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305509092/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140x170cm(50C)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305509108/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160x170cm(50C)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305512221/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100x140cm(25N)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305766563/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160x140cm(25A)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305831711/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100x140cm(25A)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305860629/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120x140cm(25A)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305864276/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100x140cm(25L)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305936515/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140x140cm(25A)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305956308/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160x140cm(25G)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901901/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 23/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901902/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 23/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901904/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 27/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901905/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 27/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901907/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 29/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901910/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 29/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901913/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 30/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901916/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 30/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901919/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 31/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901920/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 31/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901925/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 33/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901928/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 33/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901931/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 34/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901931-1/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 34/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901934/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 34/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901937/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 35/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901940/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 35/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901943/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 36/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901946/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 36/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901949/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 39/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901952/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 39/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901955/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901958/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901959/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 52/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901961/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 60/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901962/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 52/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901964/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 60/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901967/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901970/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902000/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 23/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902001/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 23/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902002/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 27/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902003/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 27/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902004/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 29/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902005/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 29/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902006/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 30/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902007/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 30/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902008/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 31/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902009/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 31/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902010/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 33/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902011/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 33/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902012/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 34/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902013/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 34/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902014/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 35/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902014-1/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 35/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902015/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 35/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902016/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 36/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902017/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 36/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902018/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 39/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902019/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 39/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902020/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 43/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902021/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 43/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902022/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 47/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902022-1/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 47/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902023/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 47/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902024/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902025/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902026/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 58/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902028/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 59/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902029/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 59/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902030/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 71/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902031-1/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 71/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-4263/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 42x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-5463/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 54x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-6663/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 66x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-6684/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 66x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-7863/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 78x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-7884/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 78x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-9084/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 90x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0807-9-6663/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 66x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0807-9-6684/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 66x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0807-9-7884/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 78x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0807-9-9084/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 90x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-4263/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 42x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-5463/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 54x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-6663/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 66x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-6684/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 66x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-7863/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 78x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-7884/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 78x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-9084/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 90x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889861/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 23X 42 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889862/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 23X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889863/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 27X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889864/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 29X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889865/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 30X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889866/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 31X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889867/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 32X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889868/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 34X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889869/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 35X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889870/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 36X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889871/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 39X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889872/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 43X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889873/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 45X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889874/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 46X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889875/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 47X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889876/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 48X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889877/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 52X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889878/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 58X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889879/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 59X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889880/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 70X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889881/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 71X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889882/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 72X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889883/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 23X 72 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889884/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 31X 72 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889885/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 35X 72 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929636/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 23x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929637/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 27x64/Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39253000: 929638/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 31x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929639/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 34x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929640/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 35x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929641/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 36x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929642/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 39x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929643/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 43x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929644/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 47x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929645/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 52x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929646/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 57x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929647/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 59x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929648/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 62x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929649/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 67x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929650/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 72x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929651/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 23x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929652/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 35x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929653/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 36x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929654/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 72x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929655/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 23x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929656/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 27x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929657/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 31x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929659/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 35x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929661/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 39x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929662/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 43x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929663/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 47x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929664/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 52x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929665/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 57x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929667/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 62x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929668/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 67x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929669/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 72x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929674/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 23x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929678/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 35x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929679/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 36x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929688/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 72x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929689/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 23x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929690/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 35x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929691/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 36x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929692/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 72x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929708/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 23x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929709/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 35x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929711/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 72x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929728/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 35x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929730/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 72x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929838/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 23x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929839/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 35x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929840/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 47x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929841/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 59x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929846/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 23x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929847/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 35x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929848/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 47x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929849/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 59x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950220/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 27x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950221/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 31x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950222/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 34x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950223/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 39x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950224/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 43x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950225/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 47x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950226/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 52x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950228/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 59x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950229/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 62x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950230/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 67x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950231/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 27x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950232/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 31x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950233/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 39x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950234/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 43x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950235/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 47x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950236/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 52x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950237/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 57x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950238/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 62x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950239/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 67x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950240/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 27x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950241/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 31x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950242/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 39x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950243/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 43x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950244/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 47x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950245/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 52x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950246/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 57x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950247/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 62x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950248/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 67x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: AJ96-SUNSCREEN/ Mành che nắng cửa sổ bằng nhựa dùng cho Sà lan, dạng kéo cuộn, kích thước 500 x 700mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: ASW-280/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-281/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-282/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-283/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-284/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-285/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-286/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-287/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-288/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-289/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-290/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 45"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-291/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 46"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-292/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-293/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 58"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-294/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 59"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-295/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 70"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-296/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 71"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-297/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-298/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-299/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-300/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-301/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032403606048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x36 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032403606048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x36 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032404206048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x42 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032404206048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x42 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032404806048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032404806048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032406006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032406006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033004806048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033004806048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033406006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033406006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033426006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033426006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033446006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033446006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033466006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033466006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033506006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033506006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033605406048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x54 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033605406048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x54 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033606006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033606006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033706006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033706006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0034805406048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x54 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0034805406048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x54 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0041602406049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 16x24 (inch),màu trắng 77,Model:2319 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0041604806049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 16x48 (inch),màu trắng 77,Model:2201 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0041606006049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 16x60 (inch),màu trắng 77,Model:2203 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0041607206049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 16x72 (inch),màu trắng 77,Model:2205 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0041607216050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 16x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2106 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042007206049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 20x72 (inch),màu trắng 77,Model:2214 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042402406049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x24 (inch),màu trắng Antique 76Model:2321 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042403606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x36 (inch),màu trắng 77,Model:2217 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042403606050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2118 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404206049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x42 (inch),màu trắng 77,Model:2218 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404806049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x48 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042405406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x54 (inch),màu trắng 77,Model:2220 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042405406050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2121 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406006050AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2122 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406606049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x66 (inch),màu trắng 77,Model:2222 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042407206049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x72 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042408406049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x84 (inch),màu trắng 77,Model:2225 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042409606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x96 (inch),màu trắng 77,Model:2307 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043003606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x36 (inch),màu trắng 77,Model:2226 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043003606050AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x36 (inch),màu trắng Antique 76Model:2127 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004206049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x42 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004806049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x48 (inch),màu trắng 77,Model:2228 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004816050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x48 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2129 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043005406049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x54 (inch),màu trắng 77,Model:2229 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043005416050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2130 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006016050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2131 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x66 (inch),màu trắng 77,Model:2231 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206050AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2133 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007806049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x78 (inch),màu trắng 77,Model:2233 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043008406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x84 (inch),màu trắng 77,Model:2234 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043009606049AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x96 (inch),màu trắng 77,Model:2308 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043366006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043367206049AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x72 (inch),màu trắng 77,Model:2313 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043416006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043417206049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x72 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043446006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043447206049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x72 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng 77,Model:2235 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2136 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604206049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x42 (inch),màu trắng 77,Model:2236 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604806049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x48 (inch),màu trắng 77,Model:2237 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng 77,Model:2238 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2139 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x66 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606606050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x66 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2141 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng 77,Model:2241 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2142 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607806049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x78 (inch),màu trắng 77,Model:2242 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607816050AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x78 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2143 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043608406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x84 (inch),màu trắng 77,Model:2243 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043609606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x96 (inch),màu trắng 77,Model:2309 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044203606049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x36 (inch),màu trắng 77,Model:2244 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044204206049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x42 (inch),màu trắng 77,Model:2245 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044204806049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x48 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044205406049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x54 (inch),màu trắng 77,Model:2247 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044205416050AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2148 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2149 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206606049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x66 (inch),màu trắng 77,Model:2249 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207206049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x72 (inch),màu trắng 77,Model:2250 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207806049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x78 (inch),màu trắng 77,Model:2251 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044208406049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x84 (inch),màu trắng 77,Model:2252 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044208406050AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x84 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2153 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044209606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x96 (inch),màu trắng 77,Model:2310 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044803606049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x36 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044803606050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2154 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804206049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x42 (inch),màu trắng 77,Model:2254 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804216050AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x42 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2230 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng 77,Model:2232 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806050AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2231 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044805406049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x54 (inch),màu trắng 77,Model:2256 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng 77,Model:2233 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2158 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806606049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x66 (inch),màu trắng 77,Model:2235 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807206049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x72 (inch),màu trắng 77,Model:2259 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807806049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x78 (inch),màu trắng 77,Model:2260 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044808406049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x84 (inch),màu trắng 77,Model:2236 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044809606049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x96 (inch),màu trắng 77,Model:2311 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045403606049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x36 (inch),màu trắng 77,Model:2262 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045403616050AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2163 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045404206049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x42 (inch),màu trắng 77,Model:2263 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045404806049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x48 (inch),màu trắng 77,Model:2264 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045405406049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x54 (inch),màu trắng 77,Model:2265 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045406006049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x60 (inch),màu trắng 77,Model:2266 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045406606049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x66 (inch),màu trắng 77,Model:2267 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045407206049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x72 (inch),màu trắng 77,Model:2268 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046003606049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x36 (inch),màu trắng 77,Model:2271 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046003616050AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2172 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004206049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x42 (inch),màu trắng 77,Model:2272 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng 77,Model:2237 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806050AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2174 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046005406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x54 (inch),màu trắng 77,Model:2274 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x60 (inch),màu trắng 77,Model:2238 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006006050AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x60 (inch),màu trắng Antique 76Model:2176 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006606049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x66 (inch),màu trắng 77,Model:2276 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046007206049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x72 (inch),màu trắng 77,Model:2277 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046007206050AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2178 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046603616049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x36 (inch),màu trắng 77,Model:2280 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046604806049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x48 (inch),màu trắng 77,Model:2282 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046605406049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x54 (inch),màu trắng 77,Model:2283 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046606006049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x60 (inch),màu trắng 77,Model:2284 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046606606049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x66 (inch),màu trắng 77,Model:2285 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046607206049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x72 (inch),màu trắng 77,Model:2286 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046607216050AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2187 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047203606049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x36 (inch),màu trắng 77,Model:2289 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047203616050AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2190 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047204206049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x42 (inch),màu trắng 77,Model:2290 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047204806049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x48 (inch),màu trắng 77,Model:2291 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047205406049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x54 (inch),màu trắng 77,Model:2239 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047205416050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2193 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2194 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206606049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x66 (inch),màu trắng 77,Model:2294 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2246 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207806049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x78 (inch),màu trắng 77,Model:2296 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047208406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x84 (inch),màu trắng 77,Model:2297 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0051906006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052206006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052207306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052243606048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052244806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052406006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052407006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x70,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052407346048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052408406048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052643606048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052644806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052646006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052746006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052747306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052846006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052946006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052947306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053043606048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053044806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053046006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053047306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053048406048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053146006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053246006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053346006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053347306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053406006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053426006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053427306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053453606048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053454806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053456006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053457306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053458406048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053506006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053546006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053603606048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053604806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053606006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053607306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053844806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053846006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053847306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053848406048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0054244806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0054644806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0054806006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056226006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056227306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62.25x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056307306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056606006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056607306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056946006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056947346048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057026006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057027306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057206006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057207306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0091017106048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0091018306048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.125x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0091047106048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.5x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0091048306048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.5x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092212306048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x23 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092212406048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x24 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092213506048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x35 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092213606048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092214706048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x47 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092215906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092217106048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092218306048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092242406048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x24 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092243606048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092244806048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092307106048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092404306048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x43 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092407206048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092408606048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x86 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092815906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.125x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092817106048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092818306048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.125x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092845906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.5x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093013006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.125x30 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093016006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.125x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093018406048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.125x84 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093043506048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x35 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093044706048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x47 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093045906048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093048406048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x84 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093346006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093347206048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093365906048A7021866/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.75x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093367106048A7021866/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.75x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093368306048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.75x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093376006048A7021862/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093377206048A7021862/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093413506048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x35 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093413606048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093414706048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x47 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093415506048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x55 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093415906048A7021866/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093416006048A7021864/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093417106048A7021866/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093417206048A7021864/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093418306048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093445506048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x55 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093445906048A7021866/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093446006048A7021864/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093446606048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x66 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093447206048A7021864/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093448306048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093476006048A7021864/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.875x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093505906048A7021866/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093606006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094614706048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x47 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094614806048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094615906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094617106048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094617206048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094645906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094646006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094647106048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0095814706048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.125x47 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0095843506048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x35 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0095844306048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x43 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0095844806048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0096946006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0096965906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.75x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0096977206048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.875x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097015906048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097016006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097017106048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097017206048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097045906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097046006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097046606048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x66 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097047106048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097047206048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097047806048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x78 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097142406048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71.5x24 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097143606048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71.5x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097144306048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71.5x43 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097144806048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71.5x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0112303606030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0112406606030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x66 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0112607206030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x72 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0113007206030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0113446006030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0113447206030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0114644806030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x48 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0117046006030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0117047206030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0120907206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 9x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0121005206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10x52 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0122407206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0122807206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0123056006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.625x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0123057206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.625x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0123356006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.625x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0123357206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.625x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0123606006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0123607206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0125456006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54.625x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0125856006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.625x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0126356006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63.625x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0127106006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0127107206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131007206030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131607206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131648406030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16.5x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131706006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131706406030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131707206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131807206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132203606030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132204806030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132207206030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132242406030A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x24 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132243606030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132244806030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132246006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132247206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132304806030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132306806030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132307206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132308406030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132309606030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x96 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132403606030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132406006030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132406806030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132407206030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132446806030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24.5x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132506806030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132506806041A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x68 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132507206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132508406030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132607206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132705406030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x54 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132706006030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132707206030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132708406030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132806006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132807206030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132846006030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132877206030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.875x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132906006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132907206030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132909606030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x96 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132963206030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29.75x32 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133003606030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133004806030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133006006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133006406030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133007206030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133047206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133106006030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133106006041A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133106406030A7021974/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133107806030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x78 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133109606030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x96 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133246006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133247206030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133346006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133346406030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133366006030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.75x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133367206030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.75x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133403606030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133404806030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133405406030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x54 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133406006030A7022002/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133407206030A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133408406041A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x84 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133426006030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133443606030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133444206030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x42 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133444806030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133446006030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133446006041A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133446206030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x62 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133446406030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133446606030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x66 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133447206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133447806030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x78 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133448406030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133466006030A7021920/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133467206030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133477206030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.875x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133506006030A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133506006041A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133507206030A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133508406041A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x84 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133527206030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133546006030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133603606030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133604806030A7021824/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133606006030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133607206030A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133608406030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133806006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133846006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133907206030A7022003/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134006006030A7022003/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134046006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134204806030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134309606030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x96 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134404806030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 44x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134604806030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134606006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134606006041A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134606406030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134607206030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134647206030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134703606030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134704806030A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134706006030A7022003/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134708406030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134803606030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135206406030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135407206030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135804806030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135806006030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135807206030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135808406030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135844206030A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x42 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135844806030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135846006030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135847206030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135904806030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135906006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135907206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135946006030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136004806030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136006006030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136106006030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 61x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136207206041A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62x72 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136246006030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136607206030A7021973/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136906006030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136947206030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136963006030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.75x30 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136967206030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.75x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137003606030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137004806030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137006006030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137006006041A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137007206030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137008406030A7021973/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137043606030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137044206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x42 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137046006030A7021824/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137047206030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137103606030A7021974/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137104806030A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137106006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137107206030A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137206006030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137207206030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137507206030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 75x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137807206030A7021973/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0138206006030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 82x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0138246006030A7021920/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0138307206030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 83x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0139306006030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 93x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0139504806030A7021974/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0139506006030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0139507206030A7021920/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0221007206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0221108406048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 11x84,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222243606048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222244806048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222263606048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.75x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222264806048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.75x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222303606048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222304806048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222403606048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222404806048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222406006048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222407006048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x70,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222407206048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222508406048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222704806048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222706006048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222807206048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223104806048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223106006048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223108406048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x84,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223446006048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223447206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223466006048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223467206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223506006048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223507206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223508406048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x84,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223526006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.25x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223527206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.25x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223546006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223547206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223603606048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223604806048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223606006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223607206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223608406048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x84,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0224106006048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0224108406048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x84,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0224806006048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0224807206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0226306006048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0226307206048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0227046006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0227106006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242243606030A7021985/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242445606030A7021979/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24.5x56 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242447206030A7021979/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242506806030A7021801/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242507206030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242508406030A7021896/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242926006030A7021985/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243047206030A7021896/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243047806030A7021979/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x78 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243106006030A7021720/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243106406030A7021720/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243246406030A7021979/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32.5x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243246806030A7021811/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32.5x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243446006030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243446106030A7021896/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x61 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243447006030A7021852/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x70 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243447206030A7021801/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243466006030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243506006030A7021720/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243506406030A7021720/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243507206030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243546006030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0244047806030A7021979/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40.5x78 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0244644806030A7021852/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0244646106030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x61 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0244647206030A7021801/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0245007606030A7022055/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 50x76 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0245246406030A7021979/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52.5x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0245827206030A7021801/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247046006030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247046106030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x61 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247047006030A7021852/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x70 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247047206030A7021801/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247106006030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0341907206030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342303606030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342306006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342307206030A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342309606030A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x96 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342507206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342706006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342707206030A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342709606030A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x96 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342906006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342907206030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343007206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343103606030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343106006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343107206030A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343406006030A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343407206030A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343503606030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343506006030A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343507206030A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343606006030A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343607206030A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343906006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344306006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344307206030A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344703606030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344704806030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344706006030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344707206030A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344807206030A7021965/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0345906006030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0345907206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0346306006030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0346307206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347006006030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347007206030A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347103606030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347104806030A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347106006030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347107206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351204806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2236(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351206006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4648(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351207206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3260(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351208406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3636(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351604806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2336(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351606006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5848(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351607206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3760(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351608406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4636(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352204806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2736(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352206006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5948(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352207206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3860(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352208406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4736(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352307206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3960(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352308406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5936(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352904806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2936(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352906006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-6348(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352907206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4360(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352908406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-7036(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353004806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3036(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353006006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-7048(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353007206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4560(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353008406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2748(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353104806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3136(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353107206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4660(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353108406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4548(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353404806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3436(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353406006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-7148(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353407206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5860(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353408406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4648(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353504806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3536(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353506006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-1760(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353507206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5960(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353508406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5848(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353608406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5948(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354204806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3636(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354207206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-6160(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354208406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-6348(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354704806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4636(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354706006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-1860(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354707206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2236(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354708406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-7048(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354807206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2336(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354808406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-7148(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0355404806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4736(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0355406006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-1960(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0355407206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2736(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0355408406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-1760(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356004806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5936(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356007206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2936(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356008406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-1860(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356604806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-7036(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356606006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2460(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356607206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3036(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356608406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-1960(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0357207206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3136(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0357208406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2460(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0357804806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2748(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0357806006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2760(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0357807206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3436(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0357808406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2760(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0358404806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4548(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0358406006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2860(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0358407206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3536(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0358408406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2860(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0391606006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0391666006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16.75x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0392262406030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.75x24 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0392266006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.75x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0393446006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0393463606030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x36 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0393466006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0393506006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0394664806030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.75x48 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0394666006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.75x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0394704806030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0394706006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0395866006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.75x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0397066006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.75x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0403406006030A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34 x 60 (inch),màu trắng, Model:FAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0422153606048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 21.625x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0422233606048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0422406906048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x69,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0422566006048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25.75x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0423343606048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0423346006048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0423347306048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0423426006048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0423456006048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0423457106048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x71,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0426147106048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 61.5x71,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0426946006048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0426947106048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x71,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441016006048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.125x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441017106048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.125x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441018406048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.125x84 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441046006048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.5x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441047106048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.5x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441206006048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441207206048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x72 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441208406048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x84 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441806006048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441807206048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x72 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441808406048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x84 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442212306048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x23 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442214806048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x48 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442215906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442217106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442222306048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.25x23 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442223506048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.25x35 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442224706048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.25x47 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442225906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442227106048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.25x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442232306048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x23 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442234806048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x48 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442235906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442236506048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442237106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442243506048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x35 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442246006048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442303606048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442407206048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442408406048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442807206048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x72 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442808406048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x84 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442815906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442835906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442837106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.375x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443415906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443424706048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x47 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443424806048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x48 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443425906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443427106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443434706048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.375x47 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443435906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443436506048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443436606048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.375x66 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443437106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.375x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443445906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443446006048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443455906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444045906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40.5x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444105906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444614706048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x47 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444615906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444621206048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.25x12 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444624706048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.25x47 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444624806048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.25x48 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444627106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.25x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444635906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444636506048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444637106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.375x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444644706048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x47 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444645906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444646506048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444647106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444704806048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445815906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445817106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.125x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445825906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445835906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445836506048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445846006048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445847106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447015906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447017106048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447025906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447027106048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447035906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447036506048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447037106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.375x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447047106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0448235906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 82.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0448236506048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 82.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0448237106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 82.375x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449415906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449425906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449445906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.5x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449455906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.625x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449507106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0461575906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 15.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462172406043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 21.875x24 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462173506043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 21.875x35 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462174706043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 21.875x47 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462175306043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 21.875x53 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462175906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 21.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462773506043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.875x35 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462774706043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.875x47 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462775906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0463374706043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.875x47 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0463375906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0464574706043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45.875x47 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0464575306043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45.875x53 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0464575906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0465775906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 57.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0466975906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0469374706043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 93.875x47 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0469375906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 93.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-68/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-69/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-70/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-71/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-72/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-73/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)33"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-74/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-75/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-73/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-74/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-75/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-76/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-77/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-78/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 33"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-79/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-80/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: Bộ rèm cửa cho văn phòng, chất liệu vải cotton, (5 cái/ 1 bộ)/ (xk)
- Mã HS 39253000: Bộ rèm cửa cuốn nhanh chất liệu bằng nhựa PVC kết hợp thép không gỉ, loại tự động có kèm động cơ 0.75kw, 12-24VDC, AC 220v, kích thước (1.5m x 2,2m)+/-10%, hàng tháo rời. Nhà sx: Guang xi. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: BP0011208401001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011507201001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 15x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011606401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011648401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16.5x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011704801001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011707201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011708401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011804201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x42 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011806401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011807201001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011808401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011906401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011907201001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012203601001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012206001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012206401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012206401002A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012303601001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012306001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012307201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012307201002A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012308401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012404201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x42 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012404801001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012406001001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012406401001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012406801001A7021811/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x68 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012407201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012408401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012504201001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x42 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012506801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x68 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012507201001A7021755/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012507201002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012604801001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012606001001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012607201001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012704801001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012706001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012706401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012707201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012804801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012804801002A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012805401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x54 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012807201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012808401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012846001002A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.5x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012904801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012906001001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012907201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013003601001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x36 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013004801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013005401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013006001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013006401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013007201001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013008401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013047201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013104801001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013105401001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x54 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013106001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013106401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013107201001A7021755/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013107801001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x78 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013108401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013204801001A7021963/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013206001002A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013208401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013306401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013404801001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013405401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x54 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013406001002A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013406401001A7021755/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013406401002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013407201001A7021963/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013443601001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x36 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013446001001A7021811/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013446401001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013503601001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013504801001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013505401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x54 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506001002A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506401001A7021755/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013507201001A7021755/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013508401001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013546001001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013604801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013606001001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013606401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013606401002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013607201001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013608401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013706001001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- - Mã HS 39253000: BP0013706401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)