Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39232990: Mảnh PD 44x110x0.05T(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Mảnh PD 44x110x0.06T(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Mảnh PE 1000x1000x0.03mm (xk)
- Mã HS 39232990: Mảnh PE 1500x1500x0.03mm (xk)
- Mã HS 39232990: Mảnh PE 650x650x0.03mm (xk)
- Mã HS 39232990: MD4/F8/C1P-4-B/ Túi nhựa MD4/F8/C1P-4-B (394X775X140)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MD6/F8/C1P-4-B/ Túi nhựa MD6/F8/C1P-4-B (330X629X108)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MD7/F12/C1P-4/ Túi nhựa MD7/F12/C1P-4 (235X405X140)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MD8/F12/C1P-4/ Túi nhựa MD8/F12/C1P-4 (200X340X110)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MH10/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 50x45x15) (xk)
- Mã HS 39232990: MH106/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 52x35x10cm Usual red (xk)
- Mã HS 39232990: MH107/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40/CPP40 45x37x15cm + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH113/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP30mu 500mtrx80cm transp.rol (xk)
- Mã HS 39232990: MH116/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP20 1000mtrx70cm transp (xk)
- Mã HS 39232990: MH12/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 60x30x10) (xk)
- Mã HS 39232990: MH120/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP40 34,5x32,8x13,2cm + AH + Cut corner Chrys (xk)
- Mã HS 39232990: MH129/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 30x30cm oblique Kaufland (xk)
- Mã HS 39232990: MH13/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 60x35x10) (xk)
- Mã HS 39232990: MH130/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 47x47cm Quadra (xk)
- Mã HS 39232990: MH131/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 65x13x3cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH132/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 60x35x10cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH136/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50/CPP50 64x28,5x10,5cm +AH+UBS MPS PLP (xk)
- Mã HS 39232990: MH142/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 70x70x20) (xk)
- Mã HS 39232990: MH148/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP30 sheets 40x45cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH15/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 60x45x15) (xk)
- Mã HS 39232990: MH157/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 50x30x10cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH16/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 60x50x15) (xk)
- Mã HS 39232990: MH163/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 78x32x14cm Slimfit BO + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH167/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP25 300mtrx50cm transp. Roll (xk)
- Mã HS 39232990: MH17/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 60x55x18) (xk)
- Mã HS 39232990: MH171/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 63x32x14cm Slimfit BO + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH172/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 58x32x14cm Slimfit BO + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH174/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 68x32x14cm Slimfit BO + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH178/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 52x35x10cm Usual pink (xk)
- Mã HS 39232990: MH18/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 60x60x20) (xk)
- Mã HS 39232990: MH180/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 53x32x14cm Slimfit BO + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH19/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 70x35x10) (xk)
- Mã HS 39232990: MH20/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 70x45x15) (xk)
- Mã HS 39232990: MH201/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 sheets 50x60cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH208/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 40x20x08cm + BS (xk)
- Mã HS 39232990: MH21/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 70x50x20) (xk)
- Mã HS 39232990: MH210/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 53x50x18,5cm + AH Resy PP05 (xk)
- Mã HS 39232990: MH216/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa 35x35cm Angelo Kraft45/FSC MIX (xk)
- Mã HS 39232990: MH219/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa 40x40cm Angelo Kraft45/FSC MIX (xk)
- Mã HS 39232990: MH220/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP25 60x80cm sheets (xk)
- Mã HS 39232990: MH222/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP60/80gr 40x40cm Oblique brown Kraft (xk)
- Mã HS 39232990: MH223/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 55x32x13cm BS + big AH (75 pcs.) (xk)
- Mã HS 39232990: MH230/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 52x35x10cm Usual yellow (xk)
- Mã HS 39232990: MH232/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 sheets 60x80cm (250pcs per pack) (xk)
- Mã HS 39232990: MH243/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP30 70x41x12cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH245/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 47x47cm Angelo (xk)
- Mã HS 39232990: MH25/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP35as 68x34x10cm Lewis Flower Terra spec +AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH254/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 sheets 30x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH255/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 sheets 40x45cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH256/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 52x44x12cm Kraftline green (xk)
- Mã HS 39232990: MH257/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 52x44x12cm Kraftline pink (xk)
- Mã HS 39232990: MH258/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 58x32x17cm + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH26/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP25mu roll 1000mtrx60cm transp (xk)
- Mã HS 39232990: MH262/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 35x35cm Quadra (xk)
- Mã HS 39232990: MH263/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 75x31,5x14cm Slimfit + AH + Waterhole (xk)
- Mã HS 39232990: MH269/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 50x30x10cm black (xk)
- Mã HS 39232990: MH28/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 50x35x12cm Terra spec. (xk)
- Mã HS 39232990: MH30/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP40 40x45x16cm Slimfit+ AH+ Cut off Begonia (xk)
- Mã HS 39232990: MH300/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 84x34x14cm Slimfit +AH +WH (xk)
- Mã HS 39232990: MH301/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 65x35x35cm + BS no cardboard incl. (xk)
- Mã HS 39232990: MH304/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP30 60x25x08cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH307/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP30 60x50x15cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH308/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP50 50x40x24cm + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH321/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP25 40x60cm sheets (xk)
- Mã HS 39232990: MH323/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 83x32x14cm Slimfit BO + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH324/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50/CPP50 53x28,5x10,5cm +AH+UBS BMD PLP (xk)
- Mã HS 39232990: MH34/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50as 95x45x25cm +Slimfit + AH + gr.punkt (xk)
- Mã HS 39232990: MH340/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 60x35x12cm Sierra Flora + MH (xk)
- Mã HS 39232990: MH342/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP30 40x25x10cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH346/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 40x30x12cm Rimi Private Roses new (xk)
- Mã HS 39232990: MH353/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 35x35cm Angelo (xk)
- Mã HS 39232990: MH359/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 60x35x12cm Roseto + MH (xk)
- Mã HS 39232990: MH372/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 60x80cm Broflor extra static (xk)
- Mã HS 39232990: MH377/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 80x50x20cm + LG (xk)
- Mã HS 39232990: MH381/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50/CPP50 85x45x27cm V-seal+AH+Label hole (xk)
- Mã HS 39232990: MH386/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP60/80gr 35x35cm Oblique brown Kraft cyclaam (xk)
- Mã HS 39232990: MH387/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 88x32x14cm Slimfit BO + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH412/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 60x100cm Broflor extra static (xk)
- Mã HS 39232990: MH423/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 30x30cm Angelo (xk)
- Mã HS 39232990: MH43/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP50 32x33x11cm +AH Bonfleur (xk)
- Mã HS 39232990: MH435/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP30 60x80cm sheets (xk)
- Mã HS 39232990: MH436/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 40x30x12cm Angle white (xk)
- Mã HS 39232990: MH438/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 40x30x12cm Angle yellow (xk)
- Mã HS 39232990: MH439/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 40x30x12cm Angle red (xk)
- Mã HS 39232990: MH440/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 40x30x12cm Angle orange (xk)
- Mã HS 39232990: MH441/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 40x30x12cm Angle purple (xk)
- Mã HS 39232990: MH442/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 40x30x12cm Angle green (xk)
- Mã HS 39232990: MH448/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP30 50x60cm sheets (xk)
- Mã HS 39232990: MH450/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 40x60cm sheets (xk)
- Mã HS 39232990: MH451/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 53x32x16cm + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH457/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 65x65x14cm + BS + cut off corners (xk)
- Mã HS 39232990: MH461/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40mu 500mtrx50cm transp roll (xk)
- Mã HS 39232990: MH465/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP/CPP40 70x35x25cm V-seal + AH Gr.Punt/PP05 (xk)
- Mã HS 39232990: MH471/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 70x40x12cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH484/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 70x72x30cm BS+cut off balc.pot rose +PLP (xk)
- Mã HS 39232990: MH505/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 52x35x10cm Usual white (xk)
- Mã HS 39232990: MH513/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 52x35x10cm Usual lilac (xk)
- Mã HS 39232990: MH519/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 60x30x10cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH532/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 35x25x10 Tesco AYR 2019 + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH546/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 50x40x10cm unprinted (xk)
- Mã HS 39232990: MH553/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40/Kraft45 30x30cm Decoration/FSC MIX (xk)
- Mã HS 39232990: MH56/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40as 60x60cm Quadra (xk)
- Mã HS 39232990: MH562/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 52x35x10cm Kraftline green (xk)
- Mã HS 39232990: MH57/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 35x25x10cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH570/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50/CPP50 90x45x27cm V-seal+AH+Label hole (xk)
- Mã HS 39232990: MH575/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 50x30x10cm Terra spec (xk)
- Mã HS 39232990: MH58/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP30mu roll1000mtrx50cm transp (xk)
- Mã HS 39232990: MH581/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 50x40x12cm Terra spec. (xk)
- Mã HS 39232990: MH59/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35as 40x30x12cm Terra spec (xk)
- Mã HS 39232990: MH594/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP60/80gr 40x40cm Oblique brown kraft yellow (xk)
- Mã HS 39232990: MH597/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP60/80gr 40x40cm Oblique brown kraft l.green (xk)
- Mã HS 39232990: MH599/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP60/80gr 35x35cm Oblique brown Kraft (xk)
- Mã HS 39232990: MH605/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOpp50as/Cpp50 100x45x27cm V-seal+AH+labelhol (xk)
- Mã HS 39232990: MH61/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 73x32x14cm Slimfit BO + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH616/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 35x35cm Angelo (xk)
- Mã HS 39232990: MH624/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 70x24x16cm + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH63/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 78x32x14cm Slimfit BO + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH631/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP25 30x40cm sheet (xk)
- Mã HS 39232990: MH64/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP20 roll 1000mtrx50cm transp. (xk)
- Mã HS 39232990: MH641/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP60/80gr 35x35cm Oblique brown Kraft purple (xk)
- Mã HS 39232990: MH643/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40/CPP40 90x40x25cm + airholes + V-seal (xk)
- Mã HS 39232990: MH66/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 55x13x3cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH664/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP60/80gr 40x40cm Oblique brown kraft red (xk)
- Mã HS 39232990: MH679/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 35x35cm Oblique Clear Flower metal green (xk)
- Mã HS 39232990: MH68/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 sheets 60x80cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH680/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP60 63x70x28cm V-seal + AH + WH + Handle (xk)
- Mã HS 39232990: MH681/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50/Kr.45 35x35cm Oblique Art Deco green/FSC MIX (xk)
- Mã HS 39232990: MH682/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 35x35cm Oblique Clear Butterfly red (xk)
- Mã HS 39232990: MH683/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 35x35cm Oblique Clear Butterfly orange (xk)
- Mã HS 39232990: MH687/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40/Kraft brown 50x44x10cm Oblique/FSC MIX (xk)
- Mã HS 39232990: MH688/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP45 50x46,5x15cm Bollkrysantemum (xk)
- Mã HS 39232990: MH689/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP45 55x60x20cm Bollkrysantemum (xk)
- Mã HS 39232990: MH695/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40/CPP40 49x32x14,5cm + AH + tails off (xk)
- Mã HS 39232990: MH696/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP50 28x22,5x10,5cm + LG Os-Yellow EAN+PP (xk)
- Mã HS 39232990: MH697/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP50 28x22,5x10,5cm + LG Os-White EAN+PP (xk)
- Mã HS 39232990: MH7/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 50x30x10) (xk)
- Mã HS 39232990: MH702/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 70x70cm Flower market White (xk)
- Mã HS 39232990: MH703/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 52x44x12cm Spooky (xk)
- Mã HS 39232990: MH704/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP30 75x70x20cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH705/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP30 50x35x12cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH706/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 33x35x15cm + AH + green point recy (xk)
- Mã HS 39232990: MH707/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 39x32x11cm + AH + green point recy (xk)
- Mã HS 39232990: MH708/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 53x50x19cm + AH + green point recy (xk)
- Mã HS 39232990: MH709/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP50 19x19x6,5cm + HH Unprinted (xk)
- Mã HS 39232990: MH71/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP30mu sheets 40x60cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH710/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 38,5x35x15cm + AH + green point recy (xk)
- Mã HS 39232990: MH711/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 35x35cm Angelo Blossom (xk)
- Mã HS 39232990: MH712/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 52x44x12cm Contraste + airholes (xk)
- Mã HS 39232990: MH713/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 50x30x10cm Usual white (xk)
- Mã HS 39232990: MH714/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP30 60x60x20cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH715/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 24x14x6,5cm unprinted (xk)
- Mã HS 39232990: MH716/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP/CPP40 70x48x15cm Dobbe Arcadia (xk)
- Mã HS 39232990: MH717/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 52x45x11cm y-shape + cut off Esmeralda (xk)
- Mã HS 39232990: MH718/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 41x21x07cm + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH719/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP60/OPP50 70x32x10/4,5cm + AH + SBO Sanfiero (xk)
- Mã HS 39232990: MH720/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 53x28,5x10,5cm white/frost FR + PLP (xk)
- Mã HS 39232990: MH721/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 50x35x10cm Angle white (xk)
- Mã HS 39232990: MH722/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40/CPP50 110x50x32cm V-seal +AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH723/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP40 65x36x24cm + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH724/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 50x35x10cm Duo lines silver/black (xk)
- Mã HS 39232990: MH725/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 52x44x12cm Kraftline red (xk)
- Mã HS 39232990: MH726/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 52x44x12cm Kraftline orange (xk)
- Mã HS 39232990: MH727/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 56x40x17cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH728/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40/Kraft4 51x51x12cm Crown 5 Kusama white/FSC MIX (xk)
- Mã HS 39232990: MH729/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP35 37x27,5x11cm HH + bottom-seal (xk)
- Mã HS 39232990: MH73/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 40x40cm Quadra (xk)
- Mã HS 39232990: MH730/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP60/OPP50 87x35x10/4,5cm +AH + SBO Sanfiero (xk)
- Mã HS 39232990: MH731/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 35x35cm Oblique Clear Flower yellow (xk)
- Mã HS 39232990: MH732/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP50 31x32x12cm + HH+AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH733/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 22,5cm x 500mtr BG design roll (xk)
- Mã HS 39232990: MH734/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 50x45x10cm + AH + Terra spec (xk)
- Mã HS 39232990: MH735/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 60x35x10cm + AH + Terra spec (xk)
- Mã HS 39232990: MH736/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 60x40x15cm + AH + Terra spec (xk)
- Mã HS 39232990: MH737/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 52x42x12cm Estate pink (xk)
- Mã HS 39232990: MH738/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 50x53x13cm Abundance pink + terra (xk)
- Mã HS 39232990: MH739/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 48x32x16cm + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH740/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP30 roll 1000mtrx40cm transp (xk)
- Mã HS 39232990: MH741/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP40 35x35x12cm + AH Spikey pink (xk)
- Mã HS 39232990: MH742/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP40 35x35x12cm + AH Spikey green (xk)
- Mã HS 39232990: MH743/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 60x60x20cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH744/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 52x35x10cm Usual lilac (xk)
- Mã HS 39232990: MH745/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 65x32x16cm backside black + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH746/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 75x32x16cm backside black + AH (xk)
- Mã HS 39232990: MH747/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40/Kraft45 27x44x11cm Piccolo green/FSC MIX (xk)
- Mã HS 39232990: MH748/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 35x35cm Oblique Clear Flower red (xk)
- Mã HS 39232990: MH749/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa CPP30 40x40x15cm (xk)
- Mã HS 39232990: MH750/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 65x25x25cm + BS no cardboard incl (xk)
- Mã HS 39232990: MH751/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 60x50x8cm + AH Mardell Oriental Clear (xk)
- Mã HS 39232990: MH752/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP30 55cm x 650 mtr Eurosa 2020 (xk)
- Mã HS 39232990: MH753/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP30 55cm x 750 mtr (xk)
- Mã HS 39232990: MH754/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 60x32x12cm/ label 13" (xk)
- Mã HS 39232990: MH755/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 53x70x18cm + Cut off corners (xk)
- Mã HS 39232990: MH756/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 82x40x19 + Bottom seal (xk)
- Mã HS 39232990: MH8/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 50x35x10) (xk)
- Mã HS 39232990: MH80/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOpp/Cpp50 22,5x24x11cm groen zilver (xk)
- Mã HS 39232990: MH81/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOpp/Cpp50 22,5x24x11cm paars/zilver (xk)
- Mã HS 39232990: MH82/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP/CPP50 95x40x22cm lami LG+V-seal Paauwe (xk)
- Mã HS 39232990: MH83/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP/CPP50 95x45x22cm lami LG+V-seal Paauwe (xk)
- Mã HS 39232990: MH84/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP30 30x60cm Folie vel (xk)
- Mã HS 39232990: MH85/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP35 40x25x10cm Terra spec (xk)
- Mã HS 39232990: MH86/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP25 20x35cm vellen (xk)
- Mã HS 39232990: MH87/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP60 38x38x34cm wijnglas+slimfit + LG (xk)
- Mã HS 39232990: MH88/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 45x40x19cm + BD (xk)
- Mã HS 39232990: MH89/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 53x32x14cm Slimfit BO + LG (xk)
- Mã HS 39232990: MH9/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP40 50x40x12) (xk)
- Mã HS 39232990: MH90/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP90 54x40x14cm + LG (laminaat 40+50) (xk)
- Mã HS 39232990: MH91/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 60x32x14cm Slimfit Bodemopen+LG (xk)
- Mã HS 39232990: MH92/ Bao nhựa gói hoa làm từ màng nhựa BOPP50 70x32x14cm SBO+LG (xk)
- Mã HS 39232990: MICKEY-NO1/ Túi nylon OPP NO1 (size: rộng 12.5cm * dài 39.9cm) (xk)
- Mã HS 39232990: MICKEY-NO2/ Túi nylon OPP NO2 (size: rộng 13cm * dài 34cm) (xk)
- Mã HS 39232990: MICKEY-NO272/ Túi nylon OPP 272 (size: rộng 23cm* dài 27cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Miếng bảo vệ bằng nilon 0001ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Miếng nilon khí CVN- 0303- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Miếng rửa chén (xk)
- Mã HS 39232990: MP009/ MP009- Túi cắt rời, không in, không cán gân, size: 150x 250mm, dày 20 mic, đóng gói 4000 cái/thùng, NW/GW: 6.90/7.23kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: MP011/ MP011- Túi cắt rời, không in, không cán gân, size: 200x 300mm, dày 20 mic, đóng gói 5000 cái/thùng, NW/GW: 11.00/11.33kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: MP014/ MP014- Túi cắt rời, không in, không cán gân, size: 280x 410mm, dày 20 mic, đóng gói 5000 cái/thùng, NW/GW: 21.10/21.43kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: MP017/ MP017- Túi cắt rời, không in, không cán gân, size: 360x 500mm, dày 28 mic, đóng gói 2000 cái/thùng, NW/GW: 18.54/18.87kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: MP020/ MP020- Túi cắt rời, không in, không cán gân, size: 460x 600mm, dày 28 mic, đóng gói 2000 cái/thùng, NW/GW: 28.42/28.75kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: MPET-ALU_PET_COVER: Bộ túi (bao gồm tấm bọc và tấm lót đáy) bằng plastic bảo vệ tủ điện kích thước 3.1 x 1.4 x 2.3m (xk)
- Mã HS 39232990: MR16/S1/C3N-4/ Túi nhựa MR16/S1/C3N-4 (210X310)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MR37/F10/C3P-4-A/ Túi nhựa MR37/F10/C3P-4-A (294X550X118)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MR39/F10/C3P-3/ Túi nhựa MR39/F10/C3P-3 (400X700X127)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MR39/F10/C3P-4/ Túi nhựa MR39/F10/C3P-4 (400X700X127)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MR40/F10/C3P-4-A/ Túi nhựa MR40/F10/C3P-4-A (400X700X96)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MR41/F10/C3P-4-A/ Túi nhựa MR41/F10/C3P-4-A (400X700X85)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MR6/F10/C3P-4-D/ Túi nhựa MR6/F10/C3P-4-D (240X450X108)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MR7/S1/C3P-4-E/ Túi nhựa MR7/S1/C3P-4-E (178X225X54)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MR9/F10/C3P-4-D/ Túi nhựa MR9/F10/C3P-4-D (292X590X108)mm (xk)
- Mã HS 39232990: MRBP/4061T/N-/ Túi nylon (xk)
- Mã HS 39232990: MSS03-4581-3D(P)/ Túi bảo vệ ống thông đo độ pH (10 Cái/Hộp) (xk)
- Mã HS 39232990: MSS04-2155/ Túi bảo vệ ống thông đo độ pH (20 Cái/Hộp) (xk)
- Mã HS 39232990: MSS04-3599(P)/ Túi bảo vệ ống thông đo độ pH (10 Cái/Hộp) (xk)
- Mã HS 39232990: MSS04-4360/ Túi bảo vệ ống thông đo độ pH (20 Cái/Hộp) (xk)
- Mã HS 39232990: MSS08-2599(P)/ Túi nhựa áp lực cho ống thông đo độ pH (10 Cái/Hộp) (xk)
- Mã HS 39232990: MSS08-2637(M)/ Túi nhựa áp lực cho ống thông đo độ pH (10 Cái/Hộp) (xk)
- Mã HS 39232990: MSS08-3598(M)/ Túi nhựa áp lực cho ống thông đo độ pH (10 Cái/Hộp) (xk)
- Mã HS 39232990: N082- Tú ixốp đen HDPE, không in, cán gân, size: 260+ 140x 500mm, dày 18 mic, đóng gói: 1000 cái/thùng. NW/GW: 6.08/6.35kg. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: N13/ Bao Nylon (Xuất hết mục số 01 của TK nhập số: 102893982810) (xk)
- Mã HS 39232990: N140/ N140- Túi hai quai, in màu xanh lá trên 1 mặt, có lăn gai, size: 345+ 145x 580mm, dày 19 mic, đóng gói 1000 cái/thùng. NW/GW: 9.13/9.50kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: NATOLEOPP17+5.5X33/ Túi đựng hàng bằng nhựa, giấy loại nhỏ 17" + 5.5" X 33" (xk)
- Mã HS 39232990: NHỰA CUỒN PELLD / VN, 50 KG/ CUỒN HANG MOI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: NHỰA CUỒN PELLD/ VN, 25KG/BAO. HANG MOI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: Nilon bọc hàng dạng ống, rộng 1200mm(Nhựa PE) (xk)
- Mã HS 39232990: Nilong màu trắng khổ 1.6m,thương hiệu:,năm sản xuất:2019-2020.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: NL07/ Túi nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: NO104/ Túi nylon OPP NO104 (size: rộng 8.5cm*dài 27cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO105/ Túi nylon OPP NO105 (size: rộng 11.5cm* dài 27.cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO15-KN/ Túi nylon OPP NO15(size: rông12.5cm*dai 34.5cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO17-KN/ Túi nylon OPP NO17 (size: rộng 13cm* dài 29cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO18-KN/ Túi nylon OPP NO18 (size: rộng 13.5cm*dài 25cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO19-KN/ Túi nylon OPP NO 19 (size:rông 11cm*dai 47cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO20-KN/ Túi nylon OPP NO20 (size: rộng 11.2cm* dài 44cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO21-KN/ Túi nylon OPP NO 21(size: rộng 9.5cm * dài 29.1cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO241/ Túi nylon OPP NO241 (size:rộng 11.2cm * dài 17.5 cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO24-KN/ Túi nylon OPP NO 24 (size: rông 13cm* dai 31.5cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO27-KN/ Túi nylon OPP NO27 (size: rộng 13.5cm*dài 25cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO28-KN/ Túi nylon OPP NO 28(size: rộng 9.5cm * dài 29.1cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO31-KN/ Túi nylon OPP NO31 (size: rộng 13.1cm * dài 36cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO32-KN/ Túi nylon OPP NO32(size: rông12.5cm*dai 34.5cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO343-TPQ/ Túi nylon OPP NO343 (size: rộng 17.9cm*dài 29.3cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO42/ Túi nylon OPP NO42 (size: rộng 17.9cm * dài 29.3cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO44-TP/ Túi nylon OPP NO44 (size: rộng 17.9cm*dài 29.3cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO46/ Túi nylon OPP NO46 (size: rộng 17.9cm * dài 29.3cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO68/ Túi nylon OPP NO 68 (size: rông9.5cm*dai 22.8cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO81/ Túi nylon OPP NO81 (size: rộng 21.8cm* dài 27.3cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO82/ Túi nylon OPP NO82 (size: rộng 21.8cm* dài 27.3cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NO83/ Túi nylon OPP NO83 (size: rộng 18.5cm* dài 29.8cm) (xk)
- Mã HS 39232990: NPL10/ Bao nylon (xk)
- Mã HS 39232990: NPL58/ Túi PE/PP. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: NPL61:Túi PACPP (Poly amit) 80micx170mmx2.5m (xk)
- Mã HS 39232990: NPL61:Túi PP (Poly amit) 5dzemx(60x60)cm (xk)
- Mã HS 39232990: NYLON BAG/ PACKING BAG PRINTING 14" * 24" (xk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-1/ BAO NYLON (TÚI NHỰA) 10.2*11.4 Inch (xk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-1/ BAO NYLON 15x19 inch (xk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-1/ BAO NYLON 30*(36+6)cm (xk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-1/ BAO NYLON/ TÚI NHỰA 37x43cm (xk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-1/ TÚI ĐỰNG GIÀY DÉP BẰNG NYLON 26 X 36 CM (xk)
- Mã HS 39232990: O140/ O140- Túi hai quai, in màu xanh lá trên 1 mặt, có lăn gai, size: 215+ 125x 430mm, dày 11 mic, đóng gói 2000 cái/thùng. NW/GW: 5.44/5.74kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: O6002002-016631/ Túi ni lông tự phân hủy sinh học màu đen, có quai, Kích thước: 30*19cm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: O6002002-016633/ Túi ni lông tự phân hủy sinh học màu vàng, có quai, 63*35cm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Ống nhựa PVC phi 27 L:1m,T:0.1mm (xk)
- Mã HS 39232990: OPP BAG 111*420*0.03 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: OPP BAG 136*420*0.03 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: OPP BAG 175*245*0.03 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: OPP BAG HCB-333 (Bao sealing OPP) (Dòng 6 TK: 103247688350) (xk)
- Mã HS 39232990: OPP NO29-3531/ Túi nylon OPP NO 29 (size: rông 11cm* dai 47cm) (xk)
- Mã HS 39232990: OPP NO30-3524/ Túi nylon OPP NO30 (size: rộng 11.2cm* dài 44cm) (xk)
- Mã HS 39232990: OPP tấm 4x50 (xk)
- Mã HS 39232990: OPP/ Bao nhựa (OPP) (xk)
- Mã HS 39232990: ORRBIFDXL2020/ Túi cuộn nilon dùng trong gia dụng- ROLL BAG FOODIS (XL). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: P082- Túi hột xoài, không cán gân, in màu xanh trên 1 mặt, size: 250x 390mm, dày 35 mic, đóng gói 3000 cái/thùng. NW/GW: 19.23/19.53kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: P11-E740349517261-232/ Túi đựng đồ chơi (172 X 495 MM) chất liệu nhựa CPP+OPP (xk)
- Mã HS 39232990: P140/ P140- Túi hai quai, in màu xanh lá trên 1 mặt, có lăn gai, size: 295+ 145x 530mm, dày 16 mic, đóng gói 1000 cái/thùng. NW/GW: 6.31/6.66kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: P20/ Túi poly (trọng lượng 1379.99kgs- kích thước 25x45cm) (dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc) (xk)
- Mã HS 39232990: PAD50-1102LQ-FC9011/ Bao PP dán đáy 1 lớp; 50KG- SEMEN PADANG (1 PLY PLASTIC BAG, SEMEN PADANG; 50 KG), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PAK-NO35/ Túi nylon OPP NO35 (size: rộng 17.5cm * dài 29.3cm) (xk)
- Mã HS 39232990: PAV-NO38/ Túi nylon OPP NO38 (size: rộng 17.9cm*dài 29.3cm) (xk)
- Mã HS 39232990: PB0020000VBBD0000/ Túi nhựa các loại HTS#3923.29.0000(Gia GC:0.0928 (xk)
- Mã HS 39232990: PB0021000VBBD0000/ Túi nhựa các loại HTS#3923.29.0000(Gia GC:0.0922 (xk)
- Mã HS 39232990: PB0022000VBBD0000/ Túi nhựa các loại HTS#3923.29.0000(Gia GC:0.0875 (xk)
- Mã HS 39232990: PB0023.000.VBBD00.00/ Túi nhựa các loại HTS#3923.29.0000(Gia GC:0.0989 (xk)
- Mã HS 39232990: PB1/F10/C1P-4-E/ Túi nhựa PB1/F10/C1P-4-E (394X775X140)mm (xk)
- Mã HS 39232990: PB14/F12/C1P-4/ Túi nhựa PB14/F12/C1P-4 (195X400X115)mm (xk)
- Mã HS 39232990: PB6/F10/C1P-4-D/ Túi nhựa PB6/F10/C1P-4-D (235X405X120)mm (xk)
- Mã HS 39232990: PB7/F10/C1P-4-D/ Túi nhựa PB7/F10/C1P-4-D (343X580X95)mm (xk)
- Mã HS 39232990: PB-AKCP1-20P- Túi CPP 245x320+45x0,04 mm (xk)
- Mã HS 39232990: PB-F3443 178x238+40x0.04CPP có đục lỗ, cạnh vào 2cm, đáy lên 2cm, băng keo ở nắp (xk)
- Mã HS 39232990: PB-F3444 212x289+40x0.04CPP có đục lỗ, cạnh vào 2cm, đáy lên 2cm, băng keo ở nắp (xk)
- Mã HS 39232990: PB-F3447 240x328+40x0.04CPP có đục lỗ, cạnh vào 2cm, đáy lên 2cm, băng keo ở nắp (xk)
- Mã HS 39232990: PB-F3448 260x350+40x0.04CPP có đục lỗ, cạnh vào 2cm, đáy lên 2cm, băng keo ở nắp (xk)
- Mã HS 39232990: PB-F3449 290x398+40x0.04CPP có đục lỗ, cạnh vào 2cm, đáy lên 2cm, băng keo ở nắp (xk)
- Mã HS 39232990: PB-F72S- Túi PE không in 230x340x0.03 mm (xk)
- Mã HS 39232990: PB-F78B- 290x430x0.03mm (Túi nilon) (xk)
- Mã HS 39232990: PBI01/ TUI PLASTIC GOI HOA-SLEEVE PRINTED (xk)
- Mã HS 39232990: PBI02/ TUI PLASTIC GOI HOA-SLEEVE PRINTED 2 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PBI03/ TUI PLASTIC GOI HOA-SLEEVE PRINTED 3 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PBLC01/ TUI PLASTIC GOI HOA-ROLLSTOCK PRINTED (xk)
- Mã HS 39232990: PBLG02/ TUI PLASTIC GOI HOA-POT PLANT FLOWER SLEEVE PRINTED 2 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PB-N1600- Túi CPP không in 255mm x 186mm x 0.03 + Đường BK (xk)
- Mã HS 39232990: PB-N1650 Túi CPP không in 155x212+40x0.03mm (xk)
- Mã HS 39232990: PB-N1660S- Túi CPP không in 120mm x 80mm x 0.03 + Đường BK (xk)
- Mã HS 39232990: PB-N1663-Túi CPP 112x150+40x0.04 mm (xk)
- Mã HS 39232990: PB-N1666-Túi CPP 135x184+40x0.03 mm (xk)
- Mã HS 39232990: PB-N7540- Túi CPP 245x305+45x0.04mm (xk)
- Mã HS 39232990: PB-TCPEA4-100 Túi CPP không in 255x320+45x0.03 mm (Đường BK 45mm) (xk)
- Mã HS 39232990: PBV01/ TUI PLASTIC GOI HOA-SLEEVE PRINTED (xk)
- Mã HS 39232990: PBV02/ TUI PLASTIC GOI HOA-SLEEVE PRINTED 2 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PBV03/ TUI PLASTIC GOI HOA-SLEEVE PRINTED 3 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PBV04/ TUI PLASTIC GOI HOA-SLEEVE PRINTED 4 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PBV05/ TUI PLASTIC GOI HOA-SLEEVE PRINTED 5 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PBV06/ TUI PLASTIC GOI HOA-SLEEVE PRINTED 6 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PC888-6/ Túi cỡ số nhựa (kích thước 125mmx58mm) (xk)
- Mã HS 39232990: PCI04/ TUI PLASTIC GOI HOA-BAGGIE PRINTED 4 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PCI06/ TUI PLASTIC GOI HOA-BAGGIE PRINTED 6 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PCI07/ TUI PLASTIC GOI HOA-BAGGIE PRINTED 7 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PCIP01/ TÚI PLASTIC GÓI HOA-BAGGIE PRINTED (xk)
- Mã HS 39232990: PCIP02/ TÚI PLASTIC GÓI HOA-BAGGIE PRINTED 2 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PCIP03/ TÚI PLASTIC GÓI HOA-BAGGIE PRINTED 3 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PCIP04/ TÚI PLASTIC GÓI HOA-BAGGIE PRINTED 4 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PCIP05/ TÚI PLASTIC GÓI HOA-BAGGIE PRINTED 5 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PCIP06/ TÚI PLASTIC GÓI HOA-BAGGIE PRINTED 6 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PCIP07/ TÚI PLASTIC GÓI HOA-BAGGIE PRINTED 7 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PCIP08/ TÚI PLASTIC GÓI HOA-BAGGIE PRINTED 8 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PDH-NO40/ Túi nylon OPP NO40 (size: rộng 17.9cm * dài 29.3cm) (xk)
- Mã HS 39232990: PDT-NO346/ Túi nylon OPP NO346 (size: rộng 17.9cm*dài 29.3cm) (xk)
- Mã HS 39232990: PE Cuộn (21*0.04) cm. dùng làm bao nylon đóng gói hàng hóa xuất khẩu. (xk)
- Mã HS 39232990: PE Cuộn (23*0.04) cm. dùng làm bao nylon đóng gói hàng hóa xuất khẩu. (xk)
- Mã HS 39232990: PE Cuộn (38*0.04) cm. dùng làm bao nylon đóng gói hàng hóa xuất khẩu. (xk)
- Mã HS 39232990: PE Cuộn (45*0.04) cm. dùng làm bao nylon đóng gói hàng hóa xuất khẩu. (xk)
- Mã HS 39232990: PE Cuộn (46*0.04) cm. dùng làm bao nylon đóng gói hàng hóa xuất khẩu. (xk)
- Mã HS 39232990: PE Cuộn (51*0.04) cm. dùng làm bao nylon đóng gói hàng hóa xuất khẩu. (xk)
- Mã HS 39232990: PE Cuộn (57*0.04) cm. dùng làm bao nylon đóng gói hàng hóa xuất khẩu. (xk)
- Mã HS 39232990: PE CUỘN 150cm (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 100X120 CM, mã order: VCV-FU-2010, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 10X15 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 12X20 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 13X28 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 14X34 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 15X15 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 15X30 CM, mã order: VCV-PGW-2003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 15X72 CM, mã order: VCV-FU-2010, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 16X20 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 17X17 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 17X24 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 18X35 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 20X55 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 23X40 CM, mã order: VCV-NM-2001 (ADD-1), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 30X45 CM, mã order: VCV-ED-2002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 30X55 CM, mã order: VCV-ED-2002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 35X35 CM, mã order: VCV-LPG-2003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 35X45 CM, mã order: VCV-ED-2003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 35X55 CM, mã order: VCV-ED-2003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 40X60 CM, mã order: VCV-ED-2003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 43X65 CM, mã order: VCV-PGW-2003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 45X65 CM, mã order: VCV-ED-2002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 45X70 CM, mã order: VCS-AVR-2003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 45X80 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 50X75 CM, mã order: VCV-ED-2002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 50X80 CM, mã order: VCV-K2-2002 (ADD-1), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 55X72 CM, mã order: VCS-EG-2003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 55X85 CM, mã order: VCV-K2-2002 (ADD-1), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 55X90 CM, mã order: VCV-ED-2002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 7X12 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 7X130 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 7X150 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 8.5X22 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 8X18 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 9X120 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 9X130 CM, mã order: VCV-LPG-2004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.04T 9X20 CM, mã order: VCV-PGW-2002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.08T 45X55(50+5) CM DOUBLE TAPE, mã order: VCS-IM-2001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.08T 45X70(65+5) CM DOUBLE TAPE, mã order: VCS-IM-2001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, 0.08T 50X80(75+5) CM DOUBLE TAPE, mã order: VCS-IM-2001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PE Polybag, size 0.04T 20X45 CM, mã order: VAV-IT-2003, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PEVA-166/ Túi nhựa các loại HTS#3923.29.0000(Gia GC:0.1331 (xk)
- Mã HS 39232990: PEVA92545/ Túi nhựa các loại HTS#3923.29.0000(Gia GC:0.1241 (xk)
- Mã HS 39232990: PF1/F31/C1P-4-C/ Túi nhựa PF1/F31/C1P-4-C (145X215X70)mm (xk)
- Mã HS 39232990: PF-NO4/ Túi PE(kích thước 17cmx9cm) (xk)
- Mã HS 39232990: PK051/ Màng bọc nylon đóng hàng (Hàng thuộc diện không chịu thuế BVMT theo điểm b, khoản 3, điều 1, nghị định số 69/2012/NĐ-CP. lô hàng được dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (Hàng mới) (xk)
- Mã HS 39232990: PL16/ Túi nylong khổ 45*68cm, thuộc dòng hàng thứ 17 của tk: 103278982220 ngày 23/04/2020) (xk)
- Mã HS 39232990: PL16/ Túi nylong, khổ 60*45cm, không nhãn mác dòng hàng thứ 7 của tk 103254929630 ngày 10/04/2020 (xk)
- Mã HS 39232990: PL25/ Túi chống bụi PE, Kích thước 170cm*48cm, hàng mới 100%,xuất trả toàn bộ lương hàng từ dòng hàng thứ nhất tờ khai số 103223642650/E21 (xk)
- Mã HS 39232990: PL3/F12/C1P-4-A/ Túi nhựa 3 lớp PET/ALPET/PE (Màng ghép) (130X225X70)mm (Coffee bean 200g) (xk)
- Mã HS 39232990: PL38/ TÚI POLY, NYLON, PE (xk)
- Mã HS 39232990: PL41/ Túi nilon PE (24''X17''+2'') (xk)
- Mã HS 39232990: PL52-001/ Túi nilon, dòng hàng thứ 8, thuộc tờ khai: 103316984850 (xk)
- Mã HS 39232990: PL57/ Lót áo bằng nilon (25CMX25CM) (xk)
- Mã HS 39232990: PL6/P2/C4P-1/ Túi nhựa 4 lớp PET/ALPET/NYLON/PE (Màng ghép) (67X270X45)mm (Olong Tea 150g) (xk)
- Mã HS 39232990: PLASTICBAG0.06x200x300/ Túi nilong để đóng gói sản phẩm- PLASTIC BAG 0.06 X 200 X 300,(nguyên liệu để đóng gói sản phẩm máy rung)- hàng xuất trả NPL mục 07 TKN 103241430940/E11 (03/04/2020) (xk)
- Mã HS 39232990: Plastics bag (Túi PP), kích thước: 200*150*0.03mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: POLY BAG (TÚI NYLON) dùng để đóng gói hàng may mặc, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: POLY BAG PP 19inch X 50inch + 2 (xk)
- Mã HS 39232990: POLY BAG PP 19inch X 60inch + 2 (xk)
- Mã HS 39232990: POLY BAG PP 19inch X 72inch + 2 (xk)
- Mã HS 39232990: POLY BAG PP 19inch X 82inch + 2 (xk)
- Mã HS 39232990: POLY BAG PP 19inch*50inch+2 (xk)
- Mã HS 39232990: POLY BAG PP 25 INCH X 50INCH (xk)
- Mã HS 39232990: POLY BAG PVC (xk)
- Mã HS 39232990: POLY BAGS PE (xk)
- Mã HS 39232990: Poly blue sticker- Túi đóng gói màu xanh, chất liệu nhựa PE, Kích thước (0,019*62*80)cm, 50 chiếc/gói, 30gói/carton, 25.95kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Poly blue- Túi đóng gói màu xanh, chất liệu nhựa PE, Kích thước (0,0142*62*80)cm, 48 chiếc/gói, 30gói/carton,18.62kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Poly blue-Túi đóng gói màu xanh, chất liệu nhựa PE, Kích thước (0,0142*62*80)cm, 48 chiếc/túi, 30 túi/carton, 18.62kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Poly clean Kwangchu-Túi đóng gói, chất liệu nhựa PE, Kích thước (0,017*30*45)cm, 593 chiếc/cuộn, 10 cuộn/carton, 25kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Poly clean-Túi đóng gói, chất liệu nhựa PE, Kích thước (0.015*17*25)cm, 854 chiếc/cuộn, 18 cuộn/carton, 18kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Poly clear-Túi đóng gói, chất liệu nhựa PE, Kích thước (0,01*20*25.5)cm, 80 chiếc/túi, 20 túi/bịch, 18 bịch/carton, 26.97kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Poly Green son-Túi đóng gói màu xanh, chất liệu nhựa PE, Kích thước (0.015*30*48)cm, 631 chiếc/cuộn, 10 cuộn/carton, 25kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Poly white- Túi đóng gói màu trắng, chất liệu nhựa PE, Kích thước (0,019*62*80)cm, 50 chiếc/gói, 25 gói/carton, 21.5kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: POLYBAG (PP IN) (xk)
- Mã HS 39232990: PON50-1102LQ-FC9011/ Bao PP dán đáy 1 lớp; 50KG- PONTIANAK (1 PLY PLASTIC BAG, SERBA GUNA HC; 50 KG; PONTIANAK). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: PQA-NO351/ Túi nylon OPP NO351 (size: rộng 17.9cm*dài 29.3cm) (xk)
- Mã HS 39232990: PR08/ Túi PLASTIC gói hoa-SLEEVE PLAIN (xk)
- Mã HS 39232990: PR24/ Túi plastic gói hoa-BAGGIE PLAIN (xk)
- Mã HS 39232990: PRLC10-1/ TAM GOI HOA BANG PLASTIC-FLOWSHEET PRINTED 3 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PRLG02/ TUI PLASTIC GOI HOA-POT PLANT FLOWER SLEEVE PRINTED 2 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: PS14/F12/C3P-4-B/ Túi nhựa PS14/F12/C3P-4-B (260X395X110)mm (xk)
- Mã HS 39232990: PS15/F12/C3P-4-A/ Túi nhựa PS15/F12/C3P-4-A (330X565X100)mm (xk)
- Mã HS 39232990: PS16/F12/C3P-4-B/ Túi nhựa PS16/F12/C3P-4-B (360X650X100)mm (xk)
- Mã HS 39232990: PS19/F8/C8P-4-B/ Túi nhựa PS19/F8/C8P-4-B (395X710)mm (xk)
- Mã HS 39232990: PS20/F8/C8P-3-B/ Túi nhựa PS20/F8/C8P-3-B (390X760)mm (xk)
- Mã HS 39232990: PS21/F12/C3P-4-A/ Túi nhựa PS21/F12/C3P-4-A (400X650X80)mm (xk)
- Mã HS 39232990: PS22/F12/C3P-4-A/ Túi nhựa PS22/F12/C3P-4-A (240X395X110)mm (xk)
- Mã HS 39232990: PSBA02V_BAG/ Bao nylon dùng đóng gói hàng thành phẩm xuất khẩu POLYETHYLENE BAG 140mmX200mm (0.1979KG/100PCS) (G-4.)-TKN:103239379830 (xk)
- Mã HS 39232990: PSBA05V_BAG/ Túi nylon dùng đựng nút dự phòng cho hàng thành phẩm xuất khẩu VINYL BAG 50MMX70MM (A-4)-TKN:103272417140 (xk)
- Mã HS 39232990: PSBM06V_BAG/ Túi nylon dùng đựng nút dự phòng cho hàng thành phẩm xuất khẩu VINYL BAG 50MMX70MM (A-4)-TKN:103097834120 (xk)
- Mã HS 39232990: Q082- TúI hột xoài, không cán gân, in một màu xanh trên 1 mặt, size: 315x 435mm, dày 37 mic, đóng gói 1000 cái/thùng. NW/GW: 9.53/9.88kg. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Q140/ Q140- Túi hai quai, in màu xanh lá trên 1 mặt, có lăn gai, size: 345+ 145x 580mm, dày 19 mic, đóng gói 1000 cái/thùng. NW/GW: 9.13/9.50kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: R082- Túi hột xoài, không cán gân, in màu xanh trên 2 mặt, size: 370x 490mm, dày 40 mic, đóng gói 1000cái/thùng. NW/GW: 13.64/14.09kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: R1001004-163070-Túi đóng gói chống tĩnh điện, kích thước: 700x580mm, T 0.075mm, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: RH003001-015347: Túi PP 30cmx40cm (dùng để đóng gói hàng hóa, bằng nhựa PP). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: RH003001-015351: Túi PP 13cmx19cm (dùng để đóng gói hàng hóa, bằng nhựa PP).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: RH003001-015351:Túi zipper (W130mm * L190mm), màu trắng, chất liệu: nhựa PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: RM102/ RM102 Túi cuộn trong HDPE, cángân, không in, size: 260x380mm, dày 6 mic, đóng gói 6 cuộn/thùng, NW/GW: 16.86/18.04 kg, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: RM17255002019/ Túi cuộn nilon dùng trong gia dụng- LIVING STORY ROLL BAG 17*25*500. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: RM25351002019/ Túi Nilon dùng trong gia dụng- LIVING STORY BAG 25*35*100. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: RM25352002019/ Túi cuộn nilon dùng trong gia dụng- LIVING STORY ROLL BAG 25*35*200. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: RM25355002019/ Túi cuộn nilon dùng trong gia dụng- LIVING STORY ROLL BAG 25*35*500. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: RN102/ RN102 Túi cuộn, cángân, không in, size: 230x 340mm, dày 6mic, đónggói 16800 cái/thùng, NW/GW: 14.94/16.03, hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: S-03/ Túi nón (Vải chính 100% NYLON PVC) (xk)
- Mã HS 39232990: SB03/ TUI PLASTIC GOI HOA-SLEEVE PRINTED 3 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: SBLC01/ TUI PLASTIC GOI HOA-ROLLSTOCK PRINTED (xk)
- Mã HS 39232990: SBPG20-01/ Cuộn PE 0.06*120 mm (xk)
- Mã HS 39232990: SBPG20-02/ Túi Nylon PE 0.06*220*320 mm (xk)
- Mã HS 39232990: SBPG20-04/ Cuộn PE 0.06*40 mm (xk)
- Mã HS 39232990: SBPG20-08/ Cuộn PE 0.06*50 mm (xk)
- Mã HS 39232990: SBPG20-10/ Cuộn PE 0.06*60 mm (xk)
- Mã HS 39232990: SBPG20-12/ Cuộn PE 0.06*80 mm (xk)
- Mã HS 39232990: SBPG20-13/ Cuộn PE 0.08*60 mm (xk)
- Mã HS 39232990: SBPG20-25/ Túi Nylon PE 0.08*300*400 mm (xk)
- Mã HS 39232990: SBPG20-56/ Túi Nylon PE 0.035*390*300 mm (xk)
- Mã HS 39232990: SBPG20-82/ Túi Nilon PE 0.035*535*400 mm (xk)
- Mã HS 39232990: SBPG20-88/ Túi Nylon PE 0.02*600*600 (xk)
- Mã HS 39232990: SBPG20-90/ Túi Nylon PE 0.06*40*240 mm (xk)
- Mã HS 39232990: SCVP01/ TẤM GÓI HOA BẰNG PLASTIC-SHEET PRINTED (xk)
- Mã HS 39232990: SEAL/ Túi PP dùng trong siêu thị- PP NON WOVEN BAG- SEAL BAG- PPLG GREEN- P#378C, túi màu xanh, không nhãn hiệu (kích thước: 13" X 7" X 14") Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Sense clean bulk- Túi đóng gói, chất liệu nhựa PE, Kích thước (0,01*17*25)cm, 500PCE/cuộn,56 cuộn/carton, 21.84kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: SHINYANGIL/ Túi đựng hàng bằng nhựa loại nhỏ 508MM X 778MM (xk)
- Mã HS 39232990: SHRINK WRAP BASKET BAGS- Túi nhựa dùng để đóng gói hàng hóa. Quy cách: 24*28inch. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: SKBP02/ TÚI PLASTIC GÓI HOA VÀ GIẤY KRAFT-KRAFT SLEEVE PRINTED 2 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: SKBV03/ TÚI GÓI HOA BẰNG PLASTIC VÀ GIẤY KRAFT-KRAFT SLEEVE PRINTED 3 COLORS (xk)
- Mã HS 39232990: SP0104/ Túi nhựa đựng nước/ HYDRAULICS 500ML SOFTFLASK DUAL CAPS (10cm*20cm) (xk)
- Mã HS 39232990: SP0105/ Túi nhựa đựng nước/ HYDRAULICS 500ML SOFTFLASK DUAL CAPS- QUICK CONN KIT 2 (10cm*20cm) (xk)
- Mã HS 39232990: SP0120/ Túi nhựa đựng nước/ HYDRAULICS LT RESERVOIR 1.5L BAG (35.5cm*20.5cm) (xk)
- Mã HS 39232990: SP0121/ Túi nhựa đựng nước/ HYDRAULICS LT RESERVOIR 2.5L BAG (43.5cm*21cm) (xk)
- Mã HS 39232990: SP0122/ Túi nhựa đựng nước/ HYDRAULICS 250ML SOFTFLASK DUAL CAPS (7cm*18cm) (xk)
- Mã HS 39232990: SP0143/ Túi nhựa đựng nước/ HYDRAULICS LT RESERVOIR 1.5L BAG- QUICK CONN KIT (35.5cm*20.5cm) (xk)
- Mã HS 39232990: SP04-1496/ túi nhựa (nhãn hiệu: THE NORTH FACE) (400*500mm) (xk)
- Mã HS 39232990: SP043/ Bao PP dệt, QC: (95*95*145)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP052/ Bao PP dệt, QC: (105*105*120)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP079/ Bao PP dệt, QC: (95*95*70)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP082/ Bao PP dệt, QC: (103*108*103)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP083/ Bao PP dệt, QC: (93*93*120)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP084/ Bao PP dệt, QC: (106*106*110)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP085/ Bao PP dệt, QC: (105*105*92)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP086/ Bao PP dệt, QC: (110*110*135)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP087/ Bao PP dệt, QC: (104*104*150)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP088/ Bao PP dệt, QC: (110*110*150)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP089/ Bao PP dệt, QC: (105*105*130)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP090/ Bao PP dệt, QC: (105*103*127)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP093/ Bao PP dệt, QC: (105*105*120)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP097/ Bao PP dệt, QC: (103*108*118)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP1009/ Bao PP dệt, QC: (100*100*170)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP101/ Bao PP dệt, QC: (94*94*130)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP1024/ Bao PP dệt, QC: (108*102*110)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP107/ Bao PP dệt, QC: (104*109*105)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP1072/ Bao PP dệt, QC: (108*102*120)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP1079/ Bao PP dệt, QC: (108*102*120)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP1080/ Bao PP dệt, QC: (92*96*118)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP1088/ Bao PP dệt, QC: (78*45.7*7.6)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP110/ Bao PP dệt, QC: (95*95*145)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP112/ Bao PP dệt, QC: (102*104*115)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP118/ Bao PP dệt, QC: (108*108*130)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP122/ Bao PP dệt, QC: (102*108*145)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP123/ Bao PP dệt, QC: (102*108*115)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP124/ Bao PP dệt, QC: (102*108*155)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP1387/ Bao bì nhựa(55x95)cm,43g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1400/ Bao bì nhựa(85x85x98)cm, 925g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1403/ Bao bì nhựa(40x58)cm, 35g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1404/ Bao bì nhựa(48x63)cm,29g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1406/ Bao bì nhựa(55x85)cm,95g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1407/ Bao bì nhựa(55x83)cm,90g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1409/ Bao bì nhựa(55x95)cm,42g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1410/ Bao bì nhựa(85x85x98)cm, 932g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1420/ Bao bì nhựa(55x85)cm,60g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1421/ Bao bì nhựa(70x100)cm,80g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1422/ Bao bì nhựa(40x58)cm, 43g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1425/ Bao bì nhựa(85x85x98)cm, 925g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1426/ Bao bì nhựa(55x95)cm,42g (xk)
- Mã HS 39232990: SP1427/ Bao bì nhựa(55x95)cm,43g (xk)
- Mã HS 39232990: SP3498/ Bao bì nhựa(41x20x42)cm, 137g (xk)
- Mã HS 39232990: SP3503/ Bao bì nhựa(65x100)cm, 82g (xk)
- Mã HS 39232990: SP3504/ Bao bì nhựa(85x85x100)cm, 2342g (xk)
- Mã HS 39232990: SP3506/ Bao bì nhựa(60x90)cm, 68g (xk)
- Mã HS 39232990: SP3508/ Bao bì nhựa(48x62)cm, 41g (xk)
- Mã HS 39232990: SP3509/ Bao bì nhựa(60x90)cm, 68g (xk)
- Mã HS 39232990: SP3523/ Bao bì nhựa (106x43x15)cm, 189g (xk)
- Mã HS 39232990: SP3524/ Bao bì nhựa(40.5x13x89)cm, 113g (xk)
- Mã HS 39232990: SP3525/ Bao bì nhựa(46x79)cm, 86g (xk)
- Mã HS 39232990: SP3526/ Bao bì nhựa(53x79)cm, 100g (xk)
- Mã HS 39232990: SP3529/ Bao bì nhựa (43.5x43.5x90)inch,1280g (xk)
- Mã HS 39232990: SP3532/ Bao bì nhựa(60x90)cm, 700g (xk)
- Mã HS 39232990: SP844/ Bao PP dệt, QC: (106*106*200)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP845/ Bao PP dệt, QC: (110*112*240)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP895/ Bao PP dệt, QC: (100*75*95)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP938/ Bao PP dệt, QC: (108*102*110)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP956/ Bao PP dệt, QC: (94*94*117)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP969/ Bao PP dệt, QC: (F113*125)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP991/ Bao PP dệt, QC: (F113*125)cm (xk)
- Mã HS 39232990: SP994/ Bao PP dệt, QC: (92*96*125)cm (xk)
- Mã HS 39232990: T4/F7/C1N-3-A/ Túi nhựa T4/F7/C1N-3-A (140X250X85)mm (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm bóng khí 081-0004-8653 (120*115)mm (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nilon 1042ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nilon 1050ZA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nilon 1208ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nilon 1216ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nilon 960 x 2100mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nilon lót hàng 1143ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nilon PE 600 x 900mm (Trắng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nilon PE 750 x 750mm (Trắng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nilon PE 850 x 850mm (Trắng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nylon (45PC/KG)800x600x0.06 (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm Nylon 1200 x 2100mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm Nylon 560 x 2100mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nylon mềm (1600*700) (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nylon PP 130*30.5cm (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm nylon PP 34*140cm (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm Pallet B bằng nhựa, cỡ: 1100x(1400+75)x1.5mm (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm PE 600 x 900mm (Trắng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm PP 45x65cm (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp bằng plastic dùng đóng gói máy tính tiền CNABO001 (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp bọc hàng kt: 430x46x0.5 (mm). Code CBBAD-00594 (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp bọc hàng kt: 70x90x1.0 (mm). Code CBBAD-00562 (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp Foam 100 x 300 x 5 mm (1 phần tổ hợp mút xốp foam PE) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp Foam 250 x 200 x 5 mm (1 phần tổ hợp xốp PE foam TM660-X7) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp Foam 262 x 100 x 20 mm (1 phần tổ hợp xốp PE TM660-X7) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp Foam 400 x 300 x 1.5 mm (1 phần tổ hợp xốp PE foam TM 660-X7) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp hơi 400*600 (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp khí PP 240 x 330. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp khí PP 300 x 410. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp khí PP 400 x 1060. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp khí PP 520x1200. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp, chất liệu PE, FOAM 10 PE (37* 27cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp, kt: 806*320*10mm (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp, kt: 806*320*20mm (xk)
- Mã HS 39232990: Tấm xốp, kt:325*505*10mm (xk)
- Mã HS 39232990: TCH2/T6/C1P-4-A/ Túi nhựa ba lớp PET/ALPET/PE (Màng ghép) (100X200X70)mm (Arabica 200g) (xk)
- Mã HS 39232990: TG0002/ bao PE (xk)
- Mã HS 39232990: TLT2/S4/C8N-4/ Túi nhựa 2 lớp PET/PE (Màng ghép) (165X240X60)mm (Chia 500g) (xk)
- Mã HS 39232990: TN114/ Túi nhỏ PP (tw-114) KT:65mm*138mm) (xk)
- Mã HS 39232990: TN114T/ Túi nhỏ PP (tw-114t) KT:65mm*138mm) (xk)
- Mã HS 39232990: TN116/ Túi nhỏ PP(tw-116) KT:65mm*138mm) (xk)
- Mã HS 39232990: TN116T/ Túi nhỏ PP (tw-116t) KT:65mm*138mm) (xk)
- Mã HS 39232990: TNE116T/ Túi nhỏ(tw-e116t) (xk)
- Mã HS 39232990: TNL/ Túi nylon 188kgs (xuất theo tk nhập 103329100560 E21, ngày 25/5/2020) (xk)
- Mã HS 39232990: TNL/ Túi nylon/ KR, Xuất từ tk nhập: 101906299350, 101888812100, 102028220120, 102176285300, 102389426050, 02587172920 (xk)
- Mã HS 39232990: TNL/ Túi nylon. Chuyển từ TKN số: 103361640060 (xk)
- Mã HS 39232990: TNL-PE42+(19*2)*80CM-2006/ Túi PE (xk)
- Mã HS 39232990: TNL-PE50+(18.5*2)*80CM-2006/ Túi PE (xk)
- Mã HS 39232990: TNL-PE61+(18.5*2)*80CM-2006/ Túi PE (xk)
- Mã HS 39232990: TNL-PE72+(19.5*2)*80CM-2006/ Túi PE (xk)
- Mã HS 39232990: TOPBOX_TOP_VCI: Bao chụp VCI bằng nhựa kích thước dài 1.7m x rộng 1.6 m x cao 2.2m (xk)
- Mã HS 39232990: TP070001- Túi nilon (Bao xốp) đen 10kg, chất liệu PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TP070007- Túi nilon (Bao xốp) đen 20kg đẹp xuất khẩu,chất liệu PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TP070010- Túi nilon (Bao xốp) đen 5kg, chất liệu PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TPE-3/ Túi PE (kích thước 7x12) (xk)
- Mã HS 39232990: TPLITET550630005/ Túi PE 550*630*0.05mm (66-06500-00C) (xk)
- Mã HS 39232990: TPLITET7955950035/ Túi PE 795*595*0.035mm (66-07428-00A) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI 0PP IN 21*(5,5+21) (386855), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi 100x125mm without stripes 017-0743 (Túi tự hủy sinh học) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi 11 lỗ TL dùng trong văn phòng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi 165x220mm 017-0757 (Túi tự hủy sinh học) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi 220x305mm 017-0741 (Túi tự hủy sinh học) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi 40cm x55cm, chất liệu PP (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi 50x75mm 017-0722 (Túi tự hủy sinh học) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi 75x90mm 017-0729 (Túi tự hủy sinh học) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bằng nhựa PP (PolyPropylen) dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, kích thước (W99 x P190)mm (OS Parasola MF UV Gel CH Bag Vt1). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bằng nhựa, Kích thước (250+50+50x450) MM, Đóng gói: 6 cuộn/Thùng, 350 cái/Cuộn. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bằng nhựa. kích thước 300+ 90+90 x530 MM. 700 túi/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bằng plastic dùng làm bao bì đóng gói thực phẩm cho động vật (CHICKEN PS FOR PET FOOD) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bảo quản sản phẩm bằng nhựa PET tráng nhôm LJ69-04848A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bảo vệ sản phẩm bằng vinyl ML69- 00426X (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng 140*300*0.04mm dùng để đựng sản phẩm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng 140*800*0.04mm dùng để đựng sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng 700*140*0.04mm dùng để đựng sản phẩm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng 700x1000x0.08 (YV03-C00001), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng 850x1000 (YV03-C00004), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng 850x1000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng 922241762006/ 155*45*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng 922241762007/ 210*45*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng đựng hàng, làm từ hạt nhựa LLDPE, kích thước 10(W)"X12.5(L) +5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng đựng rác đen loại 10 kg (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng đựng rác trắng loại 10 kg (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng đựng rác tự hủy màu xanh, KT:900X850X0.02mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng khí chống sốc D*R 80*23 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng khí PP (200 x 240)mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng lót thùng (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng nhựa PP 750x1060mm hàng mới 100%(R100300P-000421) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng OPP 116*205*0.03 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng OPP 120*220*0.03 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng OPP 150*205*0.03 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng OPP 155*255*0.03 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng OPP 190*211*0.03 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng OPP 23-004623-02PKG, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng OPP 23-004634-02PKG, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PE 0.05mmX100mmX90mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PE 100*L160*0.06mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PE 110*L200*0.06mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PE 140*L230 *0.06mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PE 150*L300*0.06mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PE 166*1700.06mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PE 170x260x0.06mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PE KT: 290*115mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PE L140*W100*T0.06mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PE L230mm*W130mm*T0.06mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PE L280*W165*T0.06mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 100*390*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 100*440*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 100*700*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 110*350*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 130*240*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 130*470*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 140*400*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 150*270*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 150*360*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 150*450*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 150*550*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 200*550*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 200*700*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 250*300*0.015 mm, dùng để đựng sản phẩm xuất khẩu, 2.000chiếc/kg, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 250*390*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 280*500*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 280*550*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 330*330*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 330*450*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 350*700*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 380*500*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 380*550*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 480*750*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 600*650*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 80*280*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng PO 80*500*0.015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóng rác đen PP, có quai cầm, dung tích chứa 5 kg. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bóp kem to, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TUI BOPP IN CLASSIC 32CM * 42CM +(5.5*2) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI BOPP IN HARAKAT 25.5CM *33CM +(5.5*2)CM (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI BOPP IN HARAKAT 29.5CM *36CM +(5.5*2)CM (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI BOPP IN HARAKAT 31CM *42CM +(5.5*2)CM (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bọt khí(200x180 + 20 nắp)mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi bọt khí(250x280 + 20 nắp)mm (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI CÀ SHIHAN FF, in 8 màu, NL: PA15/PE 55, Túi 3 biên 5mm hàn đáy 5mm, Qui cách: 210x150mm (+-1) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Cello bag màu đỏ(mã 379500.40.56), 4x9.5 mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Cello bag màu hồng (mã 379500.130.56), 4x9.5 mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi chống tĩnh điện 25x16 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi chống tĩnh điện- Màu bạc, dập 3 bên, 580*400*0.075mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi chống tĩnh điện, chất liệu nhựa, kích thước 420*520*0.06 (mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi chống tĩnh điện, kích thước 400*480mm,bằng plastic dùng để đựng hàng, sản phẩm (hàng cam kết không dùng bọc thực phẩm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Cluster Almond 60g 1 thùng 4000 cái/20000 cái, 1 thùng 21 kg (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Cluster Cashew Almond &Cranberry 60g 1 thùng 4000 cái/20000 cái, 1 thùng 21 kg (xk)
- Mã HS 39232990: Túi co nhiệt 500MM X 135MM/970343003/511PY000081 (SHRINK WRAP BAG,THK0.05MM PET TRANSPARENT/MILWAUKEE) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi co nhiệt, làm bằng nhựa PET 500MM X 135MM/511PY000081/970343003 (SHRINK WRAP BAG,THK0.05MM PET TRANSPARENT \\MILWAUKEE) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi công cụ 100%PVC/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi CPP dày 5 vạch/lá, in 1 mặt 2 màu, kích thước: R10cm* D11,6cm(+1cm nắp túi). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi CPP in 2 mặt 18x25+4(mặt sau in logo hình tròn (4-5). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi CPP in 2 mặt 34x45+4(mặt sau in logo hình tròn (4-5). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi cuộn bằng nhựa, (Kích thước: 220 + 120 x 480 MM), Đóng gói (200 cái/cuộn, 20 cuộn/ thùng). Hàng mới 100 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI CUỘN BẰNG NHỰA, KÍCH THƯỚC: 220 + 130 x 41.5 mm. Đóng gói: 100 túi/ cuộn x 20 cuộn/ thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi cuộn bằng nhựa. Kích thước: 11 x 14 inch. Đóng Gói: 350 túi/cuộn- 4 cuộn/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi dập mẫu tiệt trùng BAGFILTER (500 cái/hộp), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đóng gói 270*450.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đóng gói 600*450.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đóng gói chống tĩnh điện KT: 410x505mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đóng gói hàng, chất liệu nhựa, (SIZE: 2X12"), Việt Nam sản xuất.không nhãn hiệu,(6000 PCE/CARTON), 65CT1310kgm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đóng gói linh kiện chống tĩnh điện 550x350mm, (chất liệu vinyl). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đóng gói sản phẩm PP 630*600mm(Chất liệu bằng plastic, không gắn với nắp đệm kín, dùng để đóng gói hàng hóa. Nhãn hiệu hàng hóa: Công ty TNHH Banis) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đóng hàng TU2, 125x0.07mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đục 11 lỗ bằng plastic (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng áo trùm khung vệ sinh máy lạnh nhựa PVC TU (68 x 68)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng áo trùm vệ sinh máy lạnh nhựa PVC CN1 (50 x 70)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng bằng nhựa Polyme từ vinyl clorua, kích thước 15x10x10 cm), thương hiệu: Ros Việt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng bao ngón bằng nhựa KT 10 x 12cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng chậu hoa, kích thước 7.5" B x 20"T x 22"L (Màng AS-CPP), item: GS-CPP752022V. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi dùng cho đóng gói thực phẩm kích thước 189x292x47mm(#2) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng dao cạo râu, FG code: FG11111197000, Item: Gillette Goal II Long Handle 2 pcs Gcas 91955002 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng đồ bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng găng tay Film Bag #306 JPN(N)- Blue/L (150x340mm) (OPP/CPP). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng găng tay Gomu Liner L 3P (T5060N), KH-384-03.Hàng sx tại Liksin (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng găng tay Kurumi Workman L5P (T5080N), KH-382-01.Hàng sx tại Liksin (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng găng tay Ziploa Z-40M (T1252N), KH-417-02.Hàng sx tại Liksin (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng jig số 10 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng Jig số 7 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng linh kiện 190*110, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng linh kiện 300x400 chất liệu nhựa PE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng linh kiện 7Z6- 0275- 00P000 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng linh kiện kích thước 350x310mm, chất liệu nhựa vinyl. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11111196400, Item:Gillette Super Thin II Long Handle 6pcs Gcas 91987266 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng quyển hướng dẫn, BAG MANUAL,KT: 65*105mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng rác chất liệu LDPE/ PE, dung tích 125 lít; Định lượng 95gsm, Màu xanh đậm; Mã 316069; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi đựng thịt hầm in 1 mầu khổ (110mm x 125mm) 8,000 cái/ctn) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi dùng trong đóng gói sản phẩm xuất khẩu Plastic Bag NA201.RK179000 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi E355 Plus khổ A/161HO (Dày) (Túi mở 2 đầu) (chất liệu PP),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi E-PEB 120x240x0.06T (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi EPPB 120x240x0.04 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI EVA (EVA BAG EVA 25*30CM) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI EVA (EVA BAG EVA 30*45CM) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI EVA (EVA BAG EVA 50*70CM) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Flat sinh học phân hủy hoàn toàn, kích thước 310*450mm, màu trắng sứ, túi đóng cuộn, lớp bọc ngoài PE, số lượng 100 túi/ cuộn, 10 cuộn/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi găng tay Kurumi Fit Blue 1P. T5120N (xk)
- Mã HS 39232990: Túi giảm chấn 1000 x 1180 mm (1 phần tổ hợp xốp nổ) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi giảm chấn 300 x 410 mm đỏ (1 phần tổ hợp xốp nổ) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi giảm chấn 700 x 980 mm (1 phần tổ hợp xốp nổ) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi G-mark VNG500-A (PO:09/ĐH/2020), KH-747-00. Hàng SX tại Liksin (xk)
- Mã HS 39232990: Túi gói Opp: Opp pack bag (10kg), Không hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi HD 35x48cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi HD 37x48cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi HD 40x48cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi HD 47x56cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi HD Hồng, Chất liệu túi PP, KT: 55x90cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi HD Trong, đục lỗ 25x30x3cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi HDPE 70cm*80cm*0,03mic (2 lá). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi hoa Lan 227g (DL M26). Chất liệu:OPP30/CPP40, Lỗ thông khí 3mm, Túi dán lưng 1cm, In 7 màu, hảng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Hơi (250x470mm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi hơi (250x950mm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Hơi (330x1,200mm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Hơi (700x700mm) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI HÚT CHÂN KHÔNG 22 X 32 CM. HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi hút chân không 30*40cm bằng plastic (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi hút chân không đựng trà (nhỏ) bằng plastic, 8 cm x 32 cm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Ích đài miến 200gr (DL M29). Chất liệu: OPP40/CPP25, Độ dày: 65 micron, Túi xếp hông dán lưng 1 cm, In 8 màu, hảng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi in màu 1m (xk)
- Mã HS 39232990: Túi in màu 2m (xk)
- Mã HS 39232990: Túi in màu 3m (xk)
- Mã HS 39232990: Túi jumbo 90x90x110cm (A0330028) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi kéo khóa 198x98x0.3mm (có hạt, đỏ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi khí 10x12cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi khí 5x12cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi khí bằng nilon FX2- 3277- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi khí chèn hàng Kraft 1000*2200mm, gồm lớp ngoài giấy kraft, lớp trong chất liệu PP, dùng để chèn hàng hóa khi vận chuyển, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi khóa, kích hước (8.5cm* 12cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi không in RP8026 QC: 15.5cm x 14cm, Xuât xư viêt Nam (xk)
- Mã HS 39232990: Túi lẩu hải sản- Costco Sundubu Bag- QC: 25cm x 27cm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi LDPE 40 x85x0.05mm 017-3094 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi LP O-BAG 113-W0 (SA) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP KIM CHÂU BÒ VIÊN- KIM CHAU BAGS (20x29 cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi màng ghép nhựa (Plastic bag of Tesco Coco Crape 70g. Original (TCCRAPE-Original) Size:16.2cm*24.2cm). Hàng Mới 100%, sản xuất Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP NHỰA 5303243QC: 200*130mm,loại cứng,làm từ màng PE,mới 100%,Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP NHỰA DBM-00485H-1QC: 120*70mm,loại cứng,làm từ màng PE,mới 100%,Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP NHỰA DN-20033QC: 235*165+50*2mm,loại cứng,làm từ màng PE,mới 100%,Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP NHỰA DT289V,Qui cách: 190,5*101,6mm,loại cứng, làm từ màng PE,mới 100%, Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP NHỰA DT809V,QC: 235*190+32,5*2mm,loại cứng,làm từ màng PE,mới 100%,Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi màng ghép nhựa Fafa Bull QC: 14cm x 31cm, Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232990: Túi mang ghep nhưa LLDPE QC: 31cm x 28cm, Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP NHỰA NT059V,Qui cách: 347*213+38*2mm,loại cứng, làm từ màng PE,mới 100%, Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP NHỰA P-10015NC-11,QC: 280*130mm,loại cứng,làm từ màng PE,mới 100%,Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP NHỰA P-20026-10,QC: 255*190+50*2mm,loại cứng,làm từ màng PE,mới 100%,Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP NHỰA P-45020 QC: 240*191+50*2mm,loại cứng,làm từ màng PE,mới 100%,Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP NHỰA P-50039-10,QC: 220*150+30mm,loại cứng,làm từ màng PE,mới 100%,Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP NHỰA P-82224-11,QC: 240*200+25*2mm,loại cứng,làm từ màng PE,mới 100%,Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MÀNG GHÉP NHỰA P-94003-1,QC: 240*190+50*2mm,loại cứng,làm từ màng PE,mới 100%,Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi mang ghep nhưa Super Jelly Fafa QC: 14cm x 31cm, Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232990: Túi màng nhôm Al Pouch 485mm x 420mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi màng PA, size: 21 cm x 28.5 cm, có in tên khách hàng SUNNY SEAFOOD P/L, (1000 cái/thùng). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi màng PE 920x1210mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi màng trong chống tĩnh điện, chất liệu nhựa, kích thước 400*500*0.07 (mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI MIẾN ĐẬU XANH COOP SELECT, KÍCH THƯỚC 15.5 x 23-45MIC, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Miến vị chay nấm rau củ 50g (DL M42), Chất liệu: OPP20/MCPP25, Độ dày: 45 micron, Túi dán lưng 1 cm, In 8 màu,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Miến vị thịt bằm 50g (DL M43), Chất liệu: OPP20/MCPP25, Độ dày: 45 micron, Túi dán lưng 1 cm, In 8 màu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Miến vị tôm chua cay 50g (DL M44), Chất liệu: OPP20/MCPP25, Độ dày: 45 micron, Túi dán lưng 1 cm, In 8 màu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết (Túi Ziper) 8x12 (Số 4) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết 100*70 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết 200*140 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết 240*170 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết 400*280 (xk)
- Mã HS 39232990: túi miết 7*11cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết 7x10 (số 3), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết số 10 (24 x 34cm), chất liệu PP (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết số 10(24x34). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết số 3 (7x10cm), chất liệu PP (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết số 5, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết số 5, PP, 100chiếc/túi. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết số 6, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết số 7 (14x20cm), chất liệu PP (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết số 8 (17x24 cm) (từ nhựa PP, dùng để đựng linh kiện) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết số 8, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết số 8, PP, 100chiếc/túi. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi miết số 9 (20 x 28cm), chất liệu PP (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi MUJI-370 (PO:10/ĐH/2020), KHX-0277-00. Hàng SX tại Liksin (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhôm chống tĩnh điện, chất liệu nhựa, kích thước 250*350*0.08 (mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhôm tĩnh điện đóng gói 270x330x0.075mm, Mã hàng: THSX0106. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhôm tĩnh điện, kích thước 380*220(open), hàng mới100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa (4KG/túi)/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa 100 x 160 x 0.03 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa 130 x 250 x 0.03A (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa 150 x 150 x 0.03 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa 1750 x 780 x 600 mm 105902-01 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa 1750 x 830 x 600mm 105902-02 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa 200 x 270 x 0.025 (xk)
- Mã HS 39232990: túi nhựa 20x18x2cm/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa 210 x 280 x 0.045A (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa 22,5x32,5cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa 230 x 280 x 0.025 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa 400 x 400 x 0.045 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa 70 x 120 x 0.03 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR001- SCHESIR AGNELLO PUPPY 490G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR002- SCHESIR AGNELLO PUPPY 2.24KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR003- SCHESIR PUPPY TACCHINO 490G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR004- SCHESIR ADULT SMALL & TOY AGNELLO 490G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR005- SCHESIR ADULT SMALL & TOY MANZO 490G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR006- SCHESIR ADULT SMALL & TOY TACCHINO 490G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR007- SCHESIR ADULT SMALL & TOY TONNO 490G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR008- SCHESIR ADULT MEDIUM & LARGE AGNELLO 2.24KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR009- SCHESIR ADULT MEDIUM & LARGE MANZO 2.24KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR010- SCHESIR ADULT MEDIUM & LARGE TACCHINO 2.24KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR011- SCHESIR ADULT MEDIUM & LARGE TONNO 2.24KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR012- SCHESIR ADULT DELICATE MANZO 350G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR013- SCHESIR ADULT DELICATE POLLO 350G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR014- SCHESIR ADULT STERILIZED ANATRA 350G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR015- SCHESIR ADULT STERILIZED TACCHINO 350G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR016- SCHESIR ADULT STERILIZED TONNO 350G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR017- SCHESIR KITTEN ALL BREEDS ANATRA 350G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR018- SCHESIR KITTEN ALL BREEDS TACCHINO 350G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR019- SCHESIR ADULT STERILIZED TONNO 1.4KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR020- SCHESIR ADULT CAT STERILIZED TONNO 2.3KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR021- SCHESIR ADULT DELICATE POLLO 1.4KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR022- SCHESIR ADULT DELICATE MANZO 1.4KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR023- SCHESIR ADULT SMALL & TOY TONNO 2.24KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR024- SCHESIR ADULT SMALL & TOY TACCHINO 2.24KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR025- SCHESIR ADULT SMALL & TOY MANZO 2.24KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR026- SCHESIR ADULT SMALL & TOY AGNELLO 2.24KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR027- SCHESIR PUPPY ALL BREEDS TACCHINO 2.24KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR028- SCHESIR ADULT STERILIZED ANATRA 1.4KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR029- SCHESIR ADULT STERILIZED TACCHINO 1.4KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR030- SCHESIR KITTEN ALL BREED ANATRA 1.4KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR031- SCHESIR KITTEN ALL BREED TACCHINO 1.4KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR032- SCHESIR ADULT STERILIZED TACCHINO 2.3KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR033- SCHESIR ADULT STERILIZED ANATRA 2.3KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR034- SCHESIR KITTEN ALL BREEDS ANATRA 2.3KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR035- SCHESIR ADULT DELICATE MANZO 2.3KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR036- SCHESIR ADULT DELICATE POLLO 2.3KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR037- SCHESIR ADULT SMALL & TOY AGNELLO 4.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR039- SCHESIR ADULT SMALL & TOY TACCHINO 4.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR040- SCHESIR ADULT SMALL & TOY TONNO 4.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR041- SCHESIR ADULT CAT STERILIZED ANATRA 4.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR042- SCHESIR ADULT CAT STERILIZED TONNO 4.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR043- SCHESIR ADULT CAT STERILIZED TACCHINO 4.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR044- SCHESIR ADULT CAT STERILIZED DELLICATE POLLO 4.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR045- SCHESIR ADULT CAT STERILIZED DELLICATE MANZO 4.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR046- SCHESIR ADULT MEDIUM & LARGE AGNELLO 9.6KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR047- SCHESIR ADULT MEDIUM & LARGE MANZO 9.6KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR048- SCHESIR ADULT MEDIUM & LARGE TACCHINO 9.6KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- AGR049- SCHESIR ADULT MEDIUM & LARGE TONNO 9.6KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- BAG KSS MAXI WING 20S (PLAIN)- 10139318 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- BULK POLYBAG SLIM 30S- 10138127- JSC (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa chống thấm nước 081-0001-8521, 7100-01136, dùng cho đóng gói sản phẩm. Kích thước: (105*140)mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa CPP- Mask Bag G5. Size: L180mm + lid40mm with tape X W130mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đã in- Tuna Sea Delight 340G Code 1664 Bag (Canada Market) (09/2013),Code:CKB5657-02,Dimension:190x280x90(gusset)mm(+/-2mm),in8 màu,CT:PA/LLDPE100mic(+/-10%),standing bag without zipper. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đã in/ BAG- RAISINS CALIFORNIA 400G- KOBE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đã in-STEELHEAD TROUT PORTIONS PRINTED LABEL CODE 0643 BAG, Dimension:240x320 x100mm(+/-2mm), printing; 3colors, structure:PAPE80micromet(+/-10%),Standing pouch bag with zipper. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đóng gói/ 019701012 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đựng bánh kẹo (kích cỡ: W125xL175xBG(2x25)mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đựng bút chì 34786 PNA-155 1PPACK V4, kích cỡ: 55x210x40mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa dùng để đựng linh kiện in Whiteline- PTUBE15, kích thước: 200umx200mm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đùng đóng gói sản phẫm nhãn mác- Bag 16SS Dress shirt 40 Solid TP-P1181. Hàng mới 100% (Thực hiện quyền kinh doanh) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa dùng đựng thức ăn thú cưng (kích cỡ:106x205+67mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa dùng đựng thực phẩm (kích cỡ: W100mmx L220mm+SG(40+40)mm &(centerseal 100mm)), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đựng găng tay- Film bag #381 (EU)- L (R53101589402) (kích cỡ: 130x320mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đựng phân bón (kích cỡ: W190xL390x95mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đựng rau củ hoa quả (kích cỡ: 175x455+35mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đựng rau củ quả (kích cỡ: W175xL455+35mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đựng tập vở AKCP1 (kích cỡ: 273x325+80mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đựng tập vở F- 3006-5P (kích cỡ: 250x310+50mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đựng thức ăn thú cưng (kích cỡ: 130x210x40/40mm/130x210x40mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đựng thực phẩm (kích cỡ: 190x265x55/55mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đựng thủy sản (kích cỡ:W170xH245x100mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa đựng văn phòng phẩm- KJ- E8- 100*TOSEROPACK (kích cỡ: 240x680(240x310x60)mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- DWL001- 20684- JW ADVANCED HOT WAX. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- DWL002- 20700- JW EXPERT CREAM 700G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- DWL003- 20682- JW MULTIFLEX BERRYLICIOUS. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- DWL004- 20683- JW MULTIFLEX TEATREE & CALENDULA. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- DWL005- 20681- FLEXIWAX TEATREE & CALENDULA. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- DWL006- 20680- FLEXIWAX LAVENDER & ALOE. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- DWL007- 20613- JW SUPPERGOLD. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- DWL008- 20679- JW MULTIFLEX LAVENDER & ALOE. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa E6- 260g, dùng để đựng sản phẩm (225x370)mm, nhãn hiệu Condor (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa E6- 300g, dùng để đựng sản phẩm (225mm x 370mm, nhãn hiệu: Condor) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa E8- 260g dùng để đựng sản phẩm (285mm x 285mm, nhãn hiệu: Condor) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa E8 dùng để đựng sản phẩm- 300g (285mm x 285mm, nhãn hiệu: Condor) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nhựa EPE (Kích thước: 160*220 mm)- Hàng mới 100%, ERP: 192511006670 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa EVA (30x40)cm (đựng hóa chất). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI 30010E MAXI WG 8X48_KCPH- 10154212 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI 50511 OVN WG 32CM 4X24- 10153576 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI 80085B BL MAXI WG 16X24- 10153503 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI 90036T Reg BL 40X24- 10152980 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI AN T6 Pants CoCo v2 L44 bag- 14120725 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI BL OVN28CM 14'S- 10156218_Betel Leaf (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI HBW 00 FF200S Plain KCA- 10151965 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI KTX SUP OVN32 WG 6X48- 10152786- JSC (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI L&W 32S X 24 SG'20 Autopack CJ1 KF Liner SG_10156396 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI ME50042-00 BAG REFRESH 10SX3 ALOE KCM_10156318 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI New _ KSS MAXI NW AB 20x48- 10152195 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI OVN WG PAG 32CM MY 24SX16 DREAM- 10145581 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI QB10106A-00 BAG SLIM WG 26S- 1015882 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FB PBAGPRI SB32447-00 BW PURE CLN 16SX3- 10153637 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FBP010- TYLER FB POUCH PE/PE TRIAL. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FBP011- TYLER FB POUCH PE/PE TRIAL. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FBP012- TYLER FB POUCH PE/PE TRIAL. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FBP013- RECYCLABLE FLAT BASE POUCH. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- FFB PBAGPRI BL OVN28CM 14'S- 10156218_Betel Leaf (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- Flat bottom bags- Design TYL027. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA HD / VN, 25KG/BAO. HANG MOI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA HD/ VN, 25KG/BAO. HANG MOI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa HDPE có in (12" x 20", More matters print), Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa HDPE có in 1+1, (250 + 140 x 500mm, 20 mic). 2000 cái/thùng. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa HDPE có in 2+0, (310/ 75 + 75 x 570 mm, 15 mic). 1000 cái/thùng. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa HDPE có in 5+5, (420+80 x 490+40 mm, 53 mic). 500 cái/thùng. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa HDPE cuộn có in (12" x 18", clear film, " More Matters" print), Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa HDPE cuộn không in (33" x 44", clear film, interleaf coreless roll, no print), Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa HDPE Madrid, hình con chó, màu đen, size: 11.5 + 4 * 4 * 32.5cm, 4000 cái/ thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA HDPE T-SHIRT BAGS. SIZE: 18+12X40CM. THICKNESS: 9 MICRON QTY: 2,700 CARTONS- 27,000 ROLLS- 23,760 KGS. PURCHASE ORDER NO: 973064. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa HDPE, kt:30.5x38 (cm), dầy 15 micron, 1000 cái/thùng, thùng 3.2 kg, hàng mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa Home Compost Valencia, hình con chó, màu đen size: 11.5 + 4 * 4 * 32.5cm, 4000 cái/ thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa in 3 màu Whiteline 200umx200mm- PTUBE15 (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa in nhiều màu (370463), 5"x11.5", mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa in Superpro- SP006RP, kích thước: 184mm*257mm (dùng để đựng linh kiện ô tô) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa in Supperpro nhỏ- SP005RP (dùng để đựng linh kiện ô tô) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa in Whiteline nhỏ- PB-13WL, qui cách: 140x210+90 mm, dùng để đựng linh kiện ô tô (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- IVP 16 x 21 (decal). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- IVP 25 x 65 (70 Mic). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa LDPE (13" x 13", 40 mic, clear). Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa LDPE (Kích thước: 124*187 mm)- Hàng mới 100%, ERP: 192511006650 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa LDPE + LLDPE 4053904 bag ESD (Bag antistaic, 75x82x0.05mm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa LDPE có in 2+0, (380 + 240 x 730 mm, 52 mic). 250 cái/thùng. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt NamVN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa LDPE có in 3+3, (Patch handle 500 x 500 + 40 mm, 70 mic). 400 cái/thùng. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt NamVN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa LDPE có in 4+4, (290 x 350 + 30 mm, 30 mic). 1000 cái/thùng. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa LDPE cuộn (32" x 38", 28 mic, black star seal bag), Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa LDPE cuộn (39" x 45", 28 mic, black star seal bag), Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa LDPE cuộn không in (33" x 50", clear film, no print), Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa LDPE không in (45"x48" (30 x15x48), individually foled, no print), Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA LDPE WASTE BAG, 100% VIRGIN MATERIAL, TRANSPARENT. SIZE: 77X130CM. THICKNESS: 60MICRONS. QTY: 19,872 ROLLS- 1,656 CARTONS- 46 PALLETS. PO NO. 21334-2059. ITEM NO. 907584. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa LDPE, kt:43x102 (cm), dầy 26 micron, 500 cái/thùng, thùng 10.25 kg, hàng mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa M&M 907g Beef Lo Mein 907gr- RM055- (PMC-M25), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa M&M 907g LemHerbPastat 4461-RM054- (PMC-M23), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa M&M 907g ShrimpScallPasta 4460-RM053- (PMC-M24), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa M&M 907gr VegPrimavera-RM062 (PMC-M04), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa M&M Beef Fajita 907gr-RM060 (PMC-M02), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa M&M Chicken Masala 880gr-RM061 (PMC-M01), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa M&M Skillet Beef Stroganoff 4554-RM398- (PMC-M 28), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 11129 POLY BAG A4 220X350 100UM CT500. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 11290 POLY BAG 150X230MM50UM BX1000. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 11309 POLY BAG 305X455MM50UM CT1000. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 11310 POLY BAG 350X500MM50UM PK1000. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 11655 POLY BAGS 200x305MMX30UM CT2000. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 11660 POLY BAGS 250X380MM30UM CT2000. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 11670 POLY BAGS 350X500MM30UM PK2000. HÀNG MỚI 100% (xk)
- - Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 11700 POLYBAG A4 220X350 30UM PK2000. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 21165 POLY BAG 450X760X50 CT200. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 30783 POLY BAG 1000X1500X80 CT 100. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 30791 POLY BAG 125X200X50UM BX 1000. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 30806 POLY BAG 250X350X30 BX1000. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 30809 POLY BAG 300X400X30UM BX 1000. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 30824 POLY BAG 550X900X50 CT 500. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 31996POLY BAG 900X1200X50 BX 200. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 32000 POLY BAG 900X1200 100UM BX100. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 37198 POLY BAG 255MMX405MMX50UM 1000/CT. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA MÃ 37199 POLY BAG 380MMX610MMX100UM 400/CT. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa màu bạc (371523.18), 4"x9.5", mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa màu hồng (379500.103), 4"x9.5", mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa màu vàng (371523.19), 4"x9.5", mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa màu xanh da (379510.54), 5"x11.5", mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa màu xanh dương (379500.105), 4"x9.5", mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa M-M 907g Beef Stir Fry Kit-RM059 (PMC-M03), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa M-M 907g JambalayaKit-RM399 (PMC-M05), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa nilon thân thiện môi trường Pear S, kích thước 300+210x450mm, đóng gói 1000 túi/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa OPP BAG ACA-341DS (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa OPP BAG ASA-260 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa OPP BAG BSA-361CV (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa OPP BAG C-A07 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa OPP BAG CT-PAR5 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa OPP BAG XC CT-PAR5 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa opp CB-NQ 24C (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa opp CB-NQ 36C (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa opp P-29 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa opp P-32B (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa opp P-33 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa opp ZCV-R2*5*100PK (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa OPP, hàng dự phòng, kích thước 45cmx30cmx25cm, đóng hàng 8000 chiếc/ kiện, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa PE 0.02 x 600 x 900 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa PE dùng đóng gói sản phẩm KT 0.05x(250+40)x250mm (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA PE LD / VN, 25 KG/BAO, HÀNG MỚI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA PE LLD / VN, 25 KG/BAO, HÀNG MỚI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA PELD / VN, 25KG/BAO. HANG MOI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA PELLD / VN, 25KG/BAO. HANG MOI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA PELLD/ VN, 25KG/BAO. HANG MOI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa phủ bạc đóng gói chân không, kích thước 380*450 mm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- PKG WRAP HBW 00 DELUXE (30sX3) HK- 10155440 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- Plastic bags: 59025- #40 390 x 300 + 50mm PH-3- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- Poly bag 006- Inner Plain 1 PLY C/F T/F 130*235*40 mic 250 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- Poly bag 007- Inner Plain 1 PLY C/F T/F 280*300*SG90*40 mic 500 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa POLY BAG 50.5CM x 60CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa POLY BAG 58.5CM X 86CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- POLYBAG035 WOOLWORTH 100 Lunch Bags POLYBAGS 327x250x40UM (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa polyethylen 4104479 bag ESD bubble 130x110mm 9167115/ local (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA PP / VN, 25KG/BAO. HANG MOI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA PP / VN, 30 KG/BAO, HÀNG MỚI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa PP 120x50x0.05mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa PP 250x150x0.05mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa PP 410x280x0.05mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa PP 660x560x0.05mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa PP 830x800x0.05mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- PP BAG (FLM034K). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa PP đựng thông tin sản phẩm (185 x 280mm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa PP đựng thực phẩm loại 1 kg, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa PP POLY BAG SET CP07Y6000100, kt: 105*170*0.05T. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa PP POLYBAG GIFT PA07W4000101. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA PP/ VN, 30 KG/BAO. HANG MOI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NHỰA PP/ VN,30KG/BAO. HANG MOI 100 % (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa PVC dùng để đựng khẩu trang Mask Keeper, mơí 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa SUPER CHEF khổ 15.5*29 cms, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa Super Pro- SP006RP (dùng để đựng linh kiện ô tô) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa THL 1061- A/VI (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa THL 1062- A/VI (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa THL 1070- A/VI (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa THL 1071- A/VI (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa THS 1081- A/VI (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa THS 1152- C/VI (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa THS 1153- A/VI (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TRI005/1- FRESH PRESSED SALMON ADULT 2.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TRI006/1- FRESH PRESSED TUKEY ADULT 2.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TRI007/1- FRESH PRESSED TURKEY PUPPY 2.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TRI008/1- FRESH PRESSED TURKEY SENIOR 2.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TRI012/1- FRESH PRESSED DUCK ADULY 1.5KG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TRI015/1-TRIBAL TREATS TUNA & OLIVE 125G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TRI016/1- TRIBAL TREATS LIVER & LAVENDER 125G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TRI017/1- TRIBAL TREATS COCONUT, BANANA & PEANUT BUTTER 125G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TRI018/1- TRIBAL TREATS CHICKEN & FLAXSEED 125G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TRI019/1- TRIBAL TREATS CHEESE, CARROT & SUNFLOWER 125G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TRI020/1- TRIBAL TREATS BEEF LIVER & TOMATO 125G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TRI021/1-TRIBAL TREATS APPLE, MINT & GINGER 125G. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa trong (37102.86), 5"x11.5", mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa trong (37640), 4"x9.5", mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa trùm máy C-Arm- VAE5605NS (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa- TYL035- Tyler PE/PE promo pouch gravure- registered matt vanish. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa Vinyl hồng RC21X002V, kích thước 0.07mmx130mmx500 mét/cuộn. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa W&M 480g Shrimp & Sauce LemGarl RM023-(PMC-M26), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa Waterview Teriyaki 480g- RM029(PMC-M27). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa, BAG SET,KT: 210*140mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa-FB PBAGPRI 80470J LW BL 16X24- 10152963 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa-FB PBAGPRI LN REG BL(OC)32X3X12- 10152174 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa-FB PBAGPRI New _ KSS SLIM WG AB 16x24- 10152197 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nhựa-IVP 20 x 60. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tui ni lon (407*629)mm (1000 cai/64 Kg)- Hang moi 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tui ni lon (555*690)mm (2300 cai/222.64 Kg)- Hang moi 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tui ni lon (579*680)mm (2300 cai/221.72 kg)- Hang moi 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông (25kg/bao) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông (60x40mm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông (PE) kích thước các loại (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông 2-347043-000-01MANGO ON LINE INC.M-SSJCP1NN..T6 in Aug (TKN A12: 102938802410, dòng hàng 1) (xk)
- Mã HS 39232990: tui ni lông đựng khẩu trang, hsx: Công ty TNHH dệt may Thăng Long, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông đựng linh kiện máy khâu (80120).1685 PCE15.17 KG mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông EXPRESS.EXP-UW-7....... (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông kín khí 72x100mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông KOHL'S DEPARTMENT STORE.KOH-88445002LC.. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông mã PNPP1083ZA/V1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông- PP 16 x 18 Inch (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông- PP 16 x 21 Inch (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông- PP 17 x 20 Inch (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông- PP 42 x 28 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông- PP 47 x 33 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông- PP 67 x 39 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông PQPP10086ZB-LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông PQPP10101ZA-LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 120x107cm, 50 mic (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ni lông tự phân hủy sinh học chống tĩnh điện, KT 400*285 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (35x45) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (38x51) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (38x65) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (40x65) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (42x72) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (47x70) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (50x75) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (54x80) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (55x104) súp 23 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (55x68) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (55x75) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (55x89) súp 23 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (63x80) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (63x83) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon (900*850mm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon (bao xốp) trắng đẹp 25kg (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon (dùng đóng gói sản phẩm xuất khẩu)/BAG 135X150/X57367021 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon (PP) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 0.04 x 700 x 850mm (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NILON 0.05X280X400+50MM (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NILON 0.05X280X500+50MM (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 0.5ly TNL 2 mặt, kích thước 555*495mm in đỏ, đục lỗ phi 15 hàn đáy VPP1A162. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 0.5ly TNL, kích thước 280*330mm in đỏ, đục 2 lỗ phi 6 VPB1A308Z. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 0022ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 0030ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 0044ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 0054ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 08A03- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 08A04- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 09C03/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 100*110 cm PE dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 10022YA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 10084ZB- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 10086ZB- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon 100x130, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 10102ZA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 10152ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1015ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1015ZA/X1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1019ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1020ZB/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1026ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1027ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1033ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1045ZA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1052ZA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1068ZA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1069ZA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1070ZA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1077ZA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1078ZA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1079ZA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1082ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1083ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1089ZA (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1097ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 10A03- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 10A04- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon 10x15, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1110ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1111ZB/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1140ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1141ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1148ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1150ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1151ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1155ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1163YA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1166ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1186ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1211ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 1229ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 13A03- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 143XA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 143ZA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 15*25 cm PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 15*40 cm PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 15A04- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 18*18 cm PE dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 18*18 cm PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 19C03/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 20*25 cm PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 20*30 cm PE dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 20A04- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon 20x30, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 21*31 cm PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 21.5x49cm, 16.4kg/thùng,chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 22X47, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 22x47cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 22x50cm, 5kg/thùng,chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 23*50 cm PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 25*35 cm PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 25A04- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 25B02/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 26x53cm,đỏ, 12.88kg/thùngchất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 26x53cm,đỏ,12.88kg/thùngchất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 26x53cm,trắng,12.88kg/thùngchất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 26x60cm, 12.88kg/thùngchất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 27A04- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 27x46cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 27x53cm 20kg/thùngchất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 27x53cm,chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 28A01- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 29.5x39.5cm 11.6kg/thùngchất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 29.5x39.5cm,12.88kg/thùngchất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NILON 300+(25X2)X500X0.05MM (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 30A02- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 30A04- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 30A06- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon 30x50, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 30X57 cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 30x57.5cm,metro jumbo,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 30x57cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 30x57cm,14.7mic, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 30x57cm,xanh blue, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 30x60cm,Mlecko,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 31x57cm,aksa, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 32A04- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 32x54cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 34x47cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 35*55 cm PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 35A04 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 35A04- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 35A05/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon 380x340x0.025mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 40*60 cm PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon 400x400x0.025mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 40A04- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 40A05- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon 40x90, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 4185-2 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 4196-01 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon 450x310x0.025mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon 450x340x0.025mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon 450x390x0.025mm (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NILON 470+(140X2)X730X0.04MM (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 47x57cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 48A05- LP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 48x57cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 4x6cm (PP) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 500 x 450 PB05000450. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 500x800 mm dầy 0.05mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 50x78 cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 60*80 cm PE dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 60x80cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 60x80cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 69x104cm,appron,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 7*9 cm PE dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 800 x 680 PB08000680. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon 80x90, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon 90 x 1400 BB00901400. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon blue, 42x48cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon các loại (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon chất liệu HD 24 + 1.5 x 27 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon chống gỉ 25cm x 35cm x 0.08mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon chống tĩnh điện màu hồng quy cách 11.5cm x 14.5cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon có mã vạch, code: PEB-HS-D-0006 (HEAT SEALING PE BAG EAD62377924), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon CTĐ (chống tĩnh điện) 2ly TNL trong, kích thước 130*31mm thủng đáy ML69A040207A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon cuộn, 20.5x33cm,chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100%(hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon D01789001 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon dày 3mm KT (155+260x2)+510mm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon dày 5mm (KT: rộng x dài 235x350mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon để đựng khẩu trang vải/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon dùng để lót hàng xốp nổ 300*300*0.1mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon đựng vật tư (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon HDPE (250 cái/hộp),kích thước: 76*104cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon HDPE (500 cái/hộp),kích thước: 63*75cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon HDPE 120*80 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon HDPE 54*100cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon HDPE 60*100cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon in, kích thước 0.03 ly 250*350mm N0018102. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon LA253484 in, kích thước 390*410mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon Large size, 35.5x60,màu đỏ+blue+vàng+xanh lá, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon LDPE 22*36cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon LDPE 35*70 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon LDPE 7*10cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon LX7870001 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon M0124004 in, kích thước 1000*1000mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon màu đen,không in, Z50-PLASTIC BAG 200x200T100E(PH),RX1-5650-000000, HC1L877149000,kích thước 200x200mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon Medium size,30x46cm, trắng, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon MTI003 đựng rác dùng trong phòng sạch (kích thước: 60x80cm, 148 chiếc/kg). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon N3348105 in, kích thước 0.05 ly 1200*1200mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon nhám, kích thước 30x57cm,nâu,chất liệu nhựa HDPE, chưa in ấn, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 16*19.5cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 27*35cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 28*46cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 30*43cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 30*50cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 32*52cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 32*55cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 32*60cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 33*55cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 35*50cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 35*55cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 35*60cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 40*50cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 40*60cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 40*65cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 40*70cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 45*60cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 45*70cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 45*75cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 50*70cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 50*75cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 50*80cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 53*65cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 55*60cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 55*65cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 55*70cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 55*75cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 55*80cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 60*70cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 60*80cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 60*90cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 64*90cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 65*60cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 65*75cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 65*80cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 65*85cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 65*90cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon- PE 89*90cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon pp 1000x700mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon pp 1100x1100mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon pp 150x250mm(3c), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon pp 17x20cm (túi nilon không in nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon pp 250x350mm(3c), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon pp 30x41cm (túi nilon không in nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP 30x52cm (chất liệu PP, kích thước 30x52cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon pp 350x500mm(3c), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon pp 500x700mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon pp 78x65cm (không in nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP dùng đóng gói sản phẩm (PP packing bag, ARISS), hiệu ARISS,size 13.5x38.5 cm, 19 bao475 kg hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP KT: 1100*900mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP, kích thước 32x45mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP, kt 235*285*0.05mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP, kt 250*270*0.03mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP, kt 250*350*0.03mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP, kt 320*450*0.03mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP, kt 600*550*600*0.03mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP, kt: 155*165*0.05mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP, kt: 185*360*0.05mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP, kt: 235*285*0.05mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon See through bag, 14x20,chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon Small size 22.5x38,xanh lá+đỏ+blue, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng 27x46cm,8.75mic, chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng kích thước 27x48cm,0876,8.74kg/thùng chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon trắng KT 90x110 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng PP không quai 100*200mm làm bằng nhựa PP. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng, 22x47cm, 9.12kg/thùng, chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng, 24x43cm, 4.27kg/thùng, chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng, 26x53cm, 12.88kg/thùng, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng, 27x46cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng, 28x50cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng, 30x53cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng,22x47 cm,9mic, chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng,25x43cm, chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng,27x46cm,18mic,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng,27x53cm, 5kg/thùng, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng,30x57cm,6.21kg/thùng, chất liệu nhựa HDPE, có in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng,42x48cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trắng,62x65 cm,8mic, chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trong nho (10x21cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trong to (30x40cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trong, kích thước 15X25+3cm, 25 mic, chất liệu nhựa LDPE, chưa in ấn, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon trong, nhám, kích thước 30x57cm,chất liệu nhựa HDPE, chưa in ấn, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon tự phân hủy sinh học Gia Thành 80*90cm SP002.18, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon vàng, 17.7+12.7x38cm,chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100%(hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon VPB1A198Z (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon xanh blue,60x80cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon xanh dương, nhám, kích thước 30x57cm,chất liệu nhựa HDPE, chưa in ấn, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon xanh, 42x48cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon xanh, Poppy Pouch, 20.3x32.7+3cm,chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100%(hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon xanh,17.7+12.7x38cm,14mic,chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100%(hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon ZPF- CM/V1 (xk)
- Mã HS 39232990: túi nilon/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, 27x46cm, 6.4kg/thùng, chất liệu nhựa HDPE, có in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, 28x46cm, chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, 30x53cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, 30x53cm,đỏ, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, 30x57cm,blue, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, 31x57cm,in Furkan,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, 40x58cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, 55x130cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, 62x65cm,blue, chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, 70x110cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nilon, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, kích thước 0.5ly 650*700mm TNL 2 mặt VPP1A081W. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, W34xH50cm (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, W38xH47cm (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon, W40xH50cm (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,21x31 cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,22.5x35cm, stronghold,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,26x53cm, tím, 12.88kg/thùngchất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,27.5x52cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,27x46cm, 5.05kg/thùng, chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,27x52cm, image large,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,30x53cm,8.54kg/thùng, chất liệu nhựa HDPE, có in, hàng mới 100% (hàng do Công ty TNHH Tú Phương sản xuất)/ VN, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,30x57cm,envy,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,30x57cm,image jumbo,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,44x53cm, chất liệu nhựa HDPE, hàng mới 100% (hàng do công ty TNHH Tú Phương sản xuất) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,69x104cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,69x104cm,tạp dề,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,Image, 27.5x52cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon,metro jumbo, 30x57.5cm,chất liệu nhựa HDPE, không in, hàng mới 100% (do Cty TNHH Tú Phương sx) túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon1174ZA- LP (xk)
- Mã HS 39232990: TÚi nilong 1kg/ túi/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilong 25cmx40cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilong 5kg (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilong có dán sticker, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilong đen. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilong đựng rác (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilong PP 1200x1200x0.03 mm. Code: PK0079-004. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilong PP 200x310x0.05 mm. Code: PK0079-014. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nilong PP 25 + 5 x 31 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nilong PP 27 + 5 x 40.5 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nilong PP 29 + 5 x 38 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nilong PP 31.5 + 4 x 33 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nilong PP 32 + 5 x 45 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nilong PP 33 + 5 x 40 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nilong PP 35 + 5 x 40 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilong trong suốt chống tĩnh điện 82*93cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilong/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilong, kích thước: 5cmx10cm,size 35cmx45cm/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilong, nsx Thanh phu/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nilong, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ny lông đựng rác thải nguy hại, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NYLON (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (1022741-5) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (1022742-3) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (1022743-1) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (12PC/KG) L1000xW900xT45 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (1658570-4) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (1658572-0) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (1658573-9) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (24.5 x 12cm)/Nylon Bag (24.5x12cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (25x35cm, 29x42cm) không hiệu, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (2892872-0) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon (300x500mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (390x590mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (42PC/KG) L600xW400x45 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (4486523-2) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (4486524-0) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (5437796-1) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (8PCS/KG) L1200xW1200xT45 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (9701505-2) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (bao bì thay thế)/ poly bag (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon (để bọc quần áo),KT 950 X 650,550 X 800 (MM), 31+6 X 28 CM,.... Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon (in) PP 24" x 16" (Túi nhựa đựng sản phẩm các loại) (WM) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NYLON (Poly Bag- PE) KT: 100 X 63 cm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 100% plastic/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 100%polyester/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 100x150mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon 11x18cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon 1200* 1080 x 1080 mm, NSX: CT CPSX Thái Hưng. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 120x190mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 140x200mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon 15x25cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 160*210*0.1mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 200*270*0.075mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 200x300mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 230*300*0.05t mm, NSX: CT CPSX Thái Hưng. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 250*270*0.075mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 340*430*0.075mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 35x52 cm, chất liệu PE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon 540*330*0.13 tmm, NSX: CT CPSX Thái Hưng. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 70*120cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon 70x110mm (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NYLON CÁC LOẠI (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon các loại (bằng PE) (dùng để bao xe nâng tay, đóng gói xuất khẩu nước ngoài) (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: TUI NYLON CAC LOAI 15*13.8 (410.000 CAI 1000 KG) (xk)
- Mã HS 39232990: TUI NYLON CAC LOAI 18*18.5 (110.000 CAI 500 KG) (xk)
- Mã HS 39232990: TUI NYLON CAC LOAI 30*35 (35.200 CAI 160 KG) (xk)
- Mã HS 39232990: TUI NYLON CAC LOAI 5*7 (108.000 CAI 60 KG) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon CVN-0249-000 (KT:900x850x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon đen bằng nhựa PE, kt 900*1200mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon đóng gói sản phẩm/000972000009 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon dùng để bọc bồn rửa chân trong phòng spa (Spa Liner), 400 cái/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon đựng thành phẩm (Túi nylon PP 35*50 cm), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon FJ5-0108-000 (KT:450x350x0.1mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon FJ5-0110-000 (KT:500x350x0.1mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon FJ5-0111-000 (KT:500x500x0.1mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon FJ5-0165-000 (KT:100x50x0.05mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon FJ5-0169-000 (KT:150x100x0.05mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon FJ5-0170-000 (KT:200x130x0.05mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon FJ5-0172-000 (KT:160x260x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon FJ5-0173-000 (KT:250x300x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon FJ5-0174-000 (KT:250x400x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon FJ5-0175-000 (KT:400x550x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon GL-ZIPLOCK-PLB LOCAL POLYBAG FOR MASK FACE (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon HDPE (30 x 30cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon HDPE (32 x 38cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon HDPE (42 x 48cm) / VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon LDPE, màu đen, đáy sao, không in, mix 50%, kích cỡ 101.6cmx116.84cm(40 inx46 in), độ dày 1.2mil, 25 cái/cuon, 4 cuon/ thùng NW 6.39kg/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon LDPE, màu sắc trắng trong, không in, kích cỡ 20.32cm+10.16cmx45.72cm(8in+4ĩn18in), độ dày 1.0mil, 1000 cái/thùng, NW 6.48kg/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon LDPE, màu trắng trong, không in, kích cỡ 45.72cmx60.96cm(18inx24in), độ dày 1.5mil, 400 cái/cuộn, NW 7.9kg/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon màu cam HDPE. Không in. Size: (240+100x440)mm. Thickness: 10 Micron. 3.91 kg/carton. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon màu đen HDPE. Không in. Size: (300+160x530)mm. Thickness: 18 Micron. 7.41 kg/carton. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon màu trắng HDPE. Không in. Size: (220+100x400)mm. Thickness: 10 Micron. 5.24 kg/carton. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon màu vàng HDPE. Không in. Size: (300+160x530)mm. Thickness: 13 Micron. 8.58 kg/carton. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon MRBP/4061T/N (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon MX5-6014-000 (KT:170x380x0.06mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon No.3 (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon Nylon Bag-2994-L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon OPP 135x45x325mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon OPP 135x75x385mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon OPP Daigenkou 9P #63087 (0.05 x 290 x 80 x 32)mm (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NYLON OTH-W13"XL15"+F2"X0.025MM- L-XL (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PE (42 x 48cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nylon PE 15 * 55 / VN (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nylon PE 20 * 30 / VN (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nylon PE 20 * 55 / VN (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nylon PE 21 * 65 / VN (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nylon PE 22 * 32 / VN (xk)
- Mã HS 39232990: TUI NYLON PE 30*42.5 (xk)
- Mã HS 39232990: TUI NYLON PE 34*47 (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nylon PE 50 * 60 / VN (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nylon PE 75 * 60 / VN (xk)
- Mã HS 39232990: Tui nylon PE 90 * 95 / VN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PE khổ 77(47x60.5cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PE RX1-4346-000 (KT:775x900x0.04mm).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PE RX9-0022-000 (KT:600x500x0.04mm).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PE RX9-0031-000 (KT:350x250x0.04mm).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon PLASTIC BAG S (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon- Poly Bag (AL-FPK01G). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon- Poly Bag (IKKS POLY BAG (PP05)). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon- Poly Bag (MRBP/2837F/2W). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon Poly-044, kích thước 40*50cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon Poly-052, kích thước 40*50cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon Poly-053, kích thước 40*24cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon Polyolefin, kích thước: #40 265 x 390 + 50mm GZ25/25 Tape (Không có lỗ thoát khí), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP (14x22cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP (180 x 280)mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NYLON PP (26*31) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP (350 x 300)mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP (350 x 460)mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI NYLON PP (40*33.5) cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP (40x60cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP (490x800mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP (500 x 650)mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP (90x60cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon PP 15x36 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP 200mm x 300mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP 300mm x 450mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon PP 32x40 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon PP 32x52 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP 36*54cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP 400mm x 500mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP 400mm x 600mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon PP 40x35+5 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP 450x150x0.03. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP 650x200x0.03. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP 660+(220x2)x900x0.03 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP 800mm x 800mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Nylon PP các loại (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP đục 1 lỗ bán nguyệt phi 25mm 40x35+5x0.025 có đường băng dính. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP trắng trong 120*220mm làm bằng nhựa PP. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP trong suốt 305x440x0,04mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP, màu sắc trắng trong, không in, 8 lỗ khí, kích cỡ 27.94cmx35.56cm(11inx14in), độ dày 1.0MIL, 1000 cái/thùng. NW4.62g/cái, 4.62kg/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon PP, màu trắng trong, 4 lỗ khí, kích cỡ 22.86cmx55.88cm (9in x 22in), độ dày 1.0mil, 1000cái/thùng, NW 5.94kg/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX1-2204-000 (KT:1000x1000x0.027mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX1-2250-000 (KT:925x850x0.08mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX1-3100-000 (KT:350x200x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX1-4346-000 (KT:775x900x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX1-4867-000 (KT:1175x825x0.027mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX1-4868-000 (KT:1050x925x0.027mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX1-5046-000 (KT:925x850x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX1-5089-000 (KT:550x450x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX9-0016-000 (KT:253x305x0.06mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX9-0017-000 (KT:253x305x0.06mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX9-0022-000 (KT:600x500x0.07mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX9-0031-000 (KT:350x250x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX9-0094-000 (KT:350x200x0.027mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX9-0106-000 (KT:350x250x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX9-0207-000 (KT:140x400x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon RX9-0248-000 (KT:650x600x0.07mm). (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon trắng bằng nhựa PE, kt 900*1200mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon xanh 30 *45cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon, KBZK9-POLY BAG, SIZE: PP-0.04MM, 26.3X42.5CM, XĐ 2,5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon, XBZK3- SHIRT POLYBAG, SIZE: 40x60CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon,mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon/ PP Bag (1150mm x 650mm x 0.03mm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon/ PP Bag (300mm x 450mm x 0.03mm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi nylon/ PP Bag (460mm x 600mm x 0.03mm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP (105x193) mm / VN/ VN, Code: OP-3012 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP (80x160) mm / VN/ VN, Code: OP-3015 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP (A) (KT: 15.5cm x 22cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP (B) (KT: 14cm x 21cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP (hair clip bag), MK-200601, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TUI OPP 13.5*17+4 (xk)
- Mã HS 39232990: TUI OPP 14.5*19+3 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 14x27+4 (xk)
- Mã HS 39232990: TUI OPP 15.5*17+3+3 (xk)
- Mã HS 39232990: TUI OPP 17*19+3+5 (xk)
- Mã HS 39232990: TUI OPP 17*19+4+3 (xk)
- Mã HS 39232990: TUI OPP 17*19+4+5 (xk)
- Mã HS 39232990: TUI OPP 17*21+3+5 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 17x40+5 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 22x28+4 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 23x30+5 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 32x48+4 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 33x27+4 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 33x40+5 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 34x35+5 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 35x35.5+4 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 35x48+4 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 37x30+5 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 37x32+5 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 37x40+5 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP 41x45+5 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP 8,5*25 (729450), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP BAGS, MK- 200407, hàng bù không thanh toán, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP Băng keo. Quy cách 28 x 37 cm, 50 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP bằng miệng in 1 màu (30 cm x 45 cm) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP đựng khẩu trang(T3001-2001523) 11*16+3CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP đựng quần áo(T3001-0000968) 24.5*36CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN (22*(5,5+22) (386851), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 14,5*(4+0,5+17) (69300 (HS-01095)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 15,7*(4,2+0,4+20,5) (01006706), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 16,5*(4,2+0,4+19,2) (01006606), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 16,5*(5,5+30,5) (906093), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 18*(4,2+0,4+19,5) (01006806), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 22,5*(6+30,5) (593918), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 24*(3+0,5+20,5) (69571 (HS-01075)), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 24,5*(6+33)+3,5 (SGS10AC30100-R), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 247*(310+50+26+20) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 25,5*(3+0,5+20) (69569 (HS01074)), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 255*(310+35+26+35) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 261x(310+35) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 266*(340+50+25+23) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 271*(350+35) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 28.8x35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 290x(400+35) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 295*395+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 30.6x40 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 300x400+35, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 315x400+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 315x400+35, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 317*320+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 320*(430+35) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 320*430+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 337*(355+35), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 34*32+4 (30106), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 345*(440+35), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 350*(440+35) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 360*390+35 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 42*32+4 (30108), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 42*32+4(30108), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP in 420*480+35 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI OPP IN 51*40+3,5 (30112), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP không in 190x375x0.05. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP không in 230x435x0.05. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP không in KT 190x375x0,05. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP không in KT 230x435x0,06. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP miệng bằng 47x32cmx0.04, đục 1 lỗ phi 6 đáy lên 3cm và cạnh 3cm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trắng F0804 9 x 28.5 (6) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trắng F0824 10 x 26 (6) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 105*175+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 140*170+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 190*260+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 205*235+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 245*(330+35), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 250x275+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 290*(360+35) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 295x330+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 300x380+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 320*390+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 337*355(+35) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 337*355+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 345*355+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 350*(370+35) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 350*370+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 360*(390+35) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 360*390+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 400*440+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP trong 95*125+35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi OPP/CPP DVJ-101F: 95x165 có in. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PAPE HCK 25 LBS, dimension: 45 x 70 cm, thickness: 180 micron (+/-10%). Mã hàng: CK-348-00.Hàng SX tại Liksin (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PAPE HCK 50 LBS, dimension: 60 x 78 cm, thickness: 180 micron (+/-10%). Mã hàng: CK-869-00.Hàng SX tại Liksin (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PB 120x240x0.04T (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PB 70x135x0.04T (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PBO 90*86*0.06T (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE (40cm x 75cm) (154,630cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE (Bag nylon PE) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 10 x 15 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 1080x970x0.03mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 10x12x3C Trong, không lổ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 10x20cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 1100 x 1100 x 0.04 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 110x110 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 11x13cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 11x15cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 120*10 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 1200 x 2500mm (Đen). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 130800021/ BAG 230X310H (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 14(T4)*12 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 14*35 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 14x25cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 15x17cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 16(T2)*24.5 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 16(T4)*14 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 1600 x 2800mm (Đen). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 18(T4)*13 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 19(T4)*13.5 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 19(T4)*14 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 20(T4)*33 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 200*220*0.07mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 200*260*0.07mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 200*280*0.07mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 200x300x0.03mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 20x20cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 21(T4)*15 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 210 x 310 x 0.04 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 22*30 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 22*32 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 220 x 220 x 0.04 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 23(T4)*17 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 23*50 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 24*35 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 24*40 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 24x24cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 25(G11*2)*32 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 25*29 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 25*42 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 26(T4)*15 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 26*31 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 26*34 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 26*38 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 26*42 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 26x28cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 27*20 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 27*28 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 27*38 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 27*42 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 27.5(T4)*22 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 270 x 350 x 0.04 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 28(G12*2)*55 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 28*22 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 28*27 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 280*280*0.07mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 29*21 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 29*35 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 29*46 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 30(G12.5*2)*44 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 30(G14*2)*50 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 30(G14*2)*55 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 30(G14*2)*65 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 30(T5)*30 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 30*25 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 30*37 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 30*38 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 30*46 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 300 x 400mm (Trắng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 300x350x0.03mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 30x40 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 31(T4)*40 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 32(G14*2)*50 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 32(G15*2)*50 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 32(G15*2)*55 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 32*35 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 32*38 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 32*46 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 33*54 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 34(G15*2)*45 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 34(G16*2)*50 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 34(T5)*24 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 34*42 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 35(G16*2)*46 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 35(T4)*19 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 35(T4)*27 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 35.6(T7.6)*27.9 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 350x500x0.03mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 35x40 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 36(G14*2)*50 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 36(G14*2)*52 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 36(G14*2)*55 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 36(T4)*22 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 36(T4)*25.5 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 37*58 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 38(T4.3)*28 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 38.1(T5)*38.1 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 40(T5)*30 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 40(T5)*33 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 40(T5)*36 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 400 x 500 x 0.04 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 42(G16*2)*55 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 42(G16*2)*60 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 42(T4.5)*29.5 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 43(T4)*33.5 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 44(G15*2)*45 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 45(G12*2)*55 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 45(G12*2)*70 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 45*127 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 45*80 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 45.7(T5)*43.2 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 45x50 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 45x65x3C Trong, lỗ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 46(G12*2)*65 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 46(G13.5*2)*70 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 48(G16*2)*60 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 5*8 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 50(G12*2)*55 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 50(G12*2)*60 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 50(G12*2)*65 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 50(G12*2)*70 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 50x70x4C Trong, lỗ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 54x95x3C Trong, lỗ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 55(G12*2)*60 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 55(G12*2)*65 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 55(G12*2)*70 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 55(G12*2)*75 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 55(G17*2)*40 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 56(G16*2)*60 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 56(G25*2)*70 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 56(G25*2)*80 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 56(G25*2)*95 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 58(G20*2)*65 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 58(T5)*40 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 59(T5)*41 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 60(G12*2)*65 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 60(G19*2)*60 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 60(G26.5*2)*75 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 60*80 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 600x1200x0.05mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 600x730x0.05mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 60x65 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 60x70x 4C Trong, không lỗ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 61(G17*2)*51 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 62(G21*2)*65 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 62(G22*2)*70 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 620x500x0.03mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 63*110 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 63*140 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 63*92 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 64(G19*2)*66 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 64(G26.5*2)*75 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 64(T5)*40 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 64(T5)*41 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 65(G22.5*2)*86 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 65*105 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 65*120 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 65*90 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 65x100x4C Trong, không lổ-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 66(G5*2)*158 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 66*96 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 670 x 840.5mm (Đen). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 680 x 540 x 0.1 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 6902-000293, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 6902-001417, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 80*120 Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 80cm x 120cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 8x15cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 900 x 900 x 0.04 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 90x100cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE 90x140x0.03mm (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI PE BID- MÃ CRAB250W-500 túi/hộp, 5 hộp/thùng500, 5 thùng500/ thùng2500, 3kg/thùng, 15 kg/thùng (NW), 15.5kg/thùng (GW), NSX: Công ty TNHH Giấy Cao Phát, nhãn hiệu: CALI. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE chống tĩnh điện 16551040. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE Đen, không lỗ 50x70x3Cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE dùng để đóng gói hàng hóa (0.03mm 30 X 40 cm, màu trắng trong), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE dùng đựng thức ăn thú cưng, size 1 290mm width x 450mm length, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE đứng-111151 (kích thước rộng 514.35mm, cao 196.85mm, đáy 70mm) dùng để đóng gói sản phẩm, 1000 pcs/ thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE đứng-111152 (kích thước rộng 514.35mm, cao 196.85mm, đáy 70mm) dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE đứng-111153 (kích thước rộng 514.35mm, cao 196.85mm, đáy 70mm) dùng để đóng gói sản phẩm, 1000 pcs/ thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE đứng-111154 (kích thước rộng 514.35mm, cao 196.85mm, đáy 70mm) dùng để đóng gói sản phẩm, 1000 pcs/ thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE đứng-111155 (kích thước rộng 514.35mm, cao 196.85mm, đáy 70mm) dùng để đóng gói sản phẩm, 1000 pcs/ thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE đứng-111156 (kích thước rộng 514.35mm, cao 196.85mm, đáy 70mm) dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE đứng-111157 (kích thước rộng 514.35mm, cao 196.85mm, đáy 70mm) dùng để đóng gói sản phẩm, 1000 pcs/ thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE đứng-111158 (kích thước rộng 514.35mm, cao 196.85mm, đáy 70mm) dùng để đóng gói sản phẩm, 1000 pcs/ thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE in 1 màu đỏ 0.05mm*260mm*300mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE khóa kéo-(PL-01) Zipper (100x140x0.04)mm (dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE kt 130*200*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE kt 145*100*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE kt 160*80*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE kt 170*80*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE kt 180*80*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE kt 185*120*0.025 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE kt 190*100*0.025 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE kt 190*130*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE kt 190*80*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE kt 210*160*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE KT:100x150x70mic(283.5 KGS 146104 Cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE KT:150x250x70mic(301.9 KGS 62235 Cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE KT:200x300x70mic(118 KGS 15203 Cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE KT:250x350x70mic(154.6 KGS 13658 Cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE KT:300x400x70mic(33 KGS 2126 Cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE KT:350x450x70mic(64.2 KGS 3151 Cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE KT:400x600x70mic(68 KGS 2190 Cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE KT:500x700x70mic(97.2 KGS 2147 Cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE KT:50x100x70mic(80.8 KGS 124923 Cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE KT:600x800x70mic(78.4 KGS 1263 Cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE trắng- KT 0.1*200*250 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE trắng- KT 0.2*155*155 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE trắng- KT 0.2*200*300 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE trắng- KT 0.2*300*400 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE Trong, chất liệu nhựa PE, QC:26*26cm (hàng thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường theo điểm 2.4 khoản 2 điều 2 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28.09.2012) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE Trong, đục lỗ 40x60x3cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE Trong, Không lỗ 15x20x3cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE X60439151/ BAG 630X630T (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE X61231021/ BAG 400X500H (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE xanh Có thành phần chống rỉ VCI Bag (100 x 150)mm (Anti-rust ingredients) mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE XC2226051/ BAG 270X370H (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE XE3838001/ BAG 750X600H (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE XE9881001/ BAG 630X630H (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE XG1155001/ BAG_800X800H (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE, code PEB-BG-A-0014 (PE bag 700*190mm),(10PCS) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE, size 0.05mm 55X35 cm, mã order: HNVN018-20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE, size 0.05mm 58X28 cm, mã order: HNVN017-20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE, size 0.05mm 60X28 cm, mã order: HNVN020-20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE, size 0.05mm 65X35 cm, mã order: HNVN020-20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE, size 0.05mm 70X42 cm, mã order: HNVN020-20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE, size 0.05mm 75X105 cm, mã order: HNVN014-20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE, size 0.05mm 77X85 cm, mã order: HNVN016-20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE, size 0.05mm 80X110 cm, mã order: HNVN015-20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PE, size 0.05mm 85X52 cm, mã order: HNVN019-20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI PE: 290*50*0.03 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI PE: 40*50CM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI PE: 8''*54 (xk)
- Mã HS 39232990: TUI PE:5''*44'' (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PINK PP để đóng gói sản phẩm, kích thước 47*81.5 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic (túi bóng) dùng đựng sản phẩm (bao bì đóng gói) [CBBAC- 00246] (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic APB082-C2 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic APM02-C (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic APSBOY2-C (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic dùng đựng sản phẩm [CBBAC- 00065] (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic GQ05-A2 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic GQ05-C (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic KH01-A (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic RP582-A (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic SG21S-A (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic SG21S-C (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic SGT113B& (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic SGT115B& (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic SGT119B& (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic SGV02H03& (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic SGV08H03& (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic SGV09H03& (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic SGV14H03 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic SGV15H03 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic SGV30H03& (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic SGV31H03 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic UB802-C (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic US1783-CN (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic WGQ3-B (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic YV00PH-C2 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Plastic YV07-A (xk)
- Mã HS 39232990: Túi plastic YV07-A. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PO F(134 X 100 mm))-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PO F(74 X 160 mm))-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PO F(90 X 175 mm))-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi POBG BIIPL HRDC 12S OS TH 12X1 GCAS 91459028 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI POBG GIL BLU SIMPLE3 1S 367 CUSTZN TH GCAS 90896513 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI POBG GOII-STHINII-RUBII DISPO 24S BCMC GCAS 91225336 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi POBG M3 CART 2S OS TH 2X2 GCAS 91422634 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI POBG MBRAND BAG OS TH GCAS 91465403 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi POF 135*170, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi POF155*170, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Poly (chất liệu: Plastic, kích thước 20 x 6 inch); Hàng xuất 1 phần dòng hàng số 1 của tờ khai nhập 103096129030 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi polybag (28 x45)cm (Túi PP), dùng để đóng gói hàng hóa,mới 100%(hàng không thuộc đối tượng chịu thuế BVMTtheo tiểu mục 2.4,khoản 2,điều 2,TT152/2011/BTC ngày 11/11/2011 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi polybag (33 x54)cm (Túi PP), dùng để đóng gói hàng hóa,mới 100%(hàng không thuộc đối tượng chịu thuế BVMTtheo tiểu mục 2.4,khoản 2,điều 2,TT152/2011/BTC ngày 11/11/2011 (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI POLYETHYLENE (27*13CM), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI POLYETHYLENE (33*40CM), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI POLYETHYLENE (65*130CM), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP (Polypropylen) 11x18cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP (W410mm*L510mm*T0.15mm; dùng để đóng gói hàng hóa, bằng nhựa PP), hàng mới 100%(R1003006-001426) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 10 x 10 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 10 x 14 cm, chất liệu PP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 10 x 20 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 10 x 30 (cm) rạch 1 bên cạnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 100 x 610 x 0.03 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 100x150cm (chất liệu nhựa PP) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 10x15cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 10x19.2cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 10x40cm (xk)
- - Mã HS 39232990: Túi PP 11.5x40cm (xk)