Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39232119: Donki No60_EXCEED 2018 Túi nhựa Donki T shirt yellow printing 350/500x590mm 21 mic (xk)
- Mã HS 39232119: DRA100000.013/ Túi Plastic- Drawtape, LD White 340C, 520x390+60x0.035mm, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: DRA200000.005/ Túi Plastic- Black virgin LDPE drawtape bag on roll Yellow drawtape, W860 x L950+50mm turntop, 60my, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: DRA203200.001/ Túi Plastic- NON026335 Patient belonging DRAWSTRING bag in transparent color, 508 x 508 + 90/90 bottom fold + 50 turn top x 0.040 mm, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: DRA203201.003/ Túi Plastic- Patient belonging DRAWSTRING bag in white color, 458 x 508 +51/51 bottom fold + 50turn top x 0.035 mm, có in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: DRA203201.004/ Túi Plastic- Patient belonging DRAWSTRING bag in transparent color, 458 x 508 +51/51 bottom fold + 50turn top x 0.035 mm, có in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: DRA203201.007/ Túi Plastic- NON026370 Patient belonging Drawstring bag in trans, 305 x 406 + 51/51 bottom fold + 50 turntop x 0.035 mm, có in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: DRA300000.014/ Túi Plastic- Drawtape, LD trans, 1020x1020+60/60x0.051mm, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: DRA300000.015/ Túi Plastic- Drawtape, LD black, 1020x1020+60/60x0.051mm, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: DRA300001.008/ Túi Plastic- Drawtape, LD blue, 1020x1020+60/60x0.051mm, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: DUMIL 0.2245/ Túi nhựa HDPE, 0.2245kg/cuộn (xk)
- Mã HS 39232119: DUMIL 35-40L- PK/ Tui nhua HDPE size 500x900mm, 16mic 20cai/cuon/265,39gr (xk)
- Mã HS 39232119: Feuille Liasse TRANSPARENT HDPE HEAD BLOCKEDBAG SIZE: 60x80cm 20 Mic- túi nh?a HDPE tái sinh trong (xk)
- Mã HS 39232119: FIPP 0.161 (30LL)/ TUI NHỰA PE 0.161KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: FIPP 0.166 (20LL)/ TÚI NHỰA PE 0.166KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: FIPP 0.374 (30LL)/ TÚI NHỰA PE 0.374KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: GC406 (1)/ Túi nhựa POLYETHYLENE BAGS (GC406) (Quy cách: 914,4 x 30480 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: GC408 (1)/ Túi nhựa POLYETHYLENE BAGS (GC408) (Quy cách: 1219,2 x 30480 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: GFA 0.205 (20LL)/ TÚI NHỰA PE 0.205KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: GFP 0.21692 (30LL)/ TÚI NHỰA PE 0.21692KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: GFP 0.333 (30LL)/ TÚI NHƯA PE 0.333KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: GFP 0.355 (30LL)/ TÚI NHỰA PE 0.355KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: GM- 2/ Túi nhựa PLASTIC BAG (GM-2) (Quy cách: 500 x 700 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: GREEN HDPE 100% RECYCLED T-SHIRT BAGS BLOCKED, BAG SIZE: 30(7+7)53CM 50MIC- túi nh?a HDPE tái sinh (xk)
- Mã HS 39232119: GSP 0.177 (20LL)/ TÚI NHỰA PE 0.177KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: GSP 0.193 (30LL)/ TÚI NHỰA PE 0.193KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: GSP 0.285 (30LLD)/ TÚI NHỰA PE 0.285KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: GSP Xanh la 0.2648 (20LL)/ tui nhua PE xanh la 0.2648kg/ cuon (xk)
- Mã HS 39232119: GT01/ Túi nhựa PE: GT 01. trọng lượng 18.20kg/carton. hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: GUT 25L 0.177 (30LL)/ Túi nhựa PE, 0.177kg/cuộn (xk)
- Mã HS 39232119: GUT 25L- PK/ Tui nhua HDPE size 530x540+160mm, 10mic, 30cai/cuon/177gr (xk)
- Mã HS 39232119: GUT 35L 0.2341 (30LL)/ Túi nhựa PE, 0.2341kg/cuộn (xk)
- Mã HS 39232119: GUT 50L- PK/ Tui nhua HDPE size 600x720+200mm, 10mic, 20cai/cuon/172gr (xk)
- Mã HS 39232119: HD BRA 2800 0.18103/ TÚI NHỰA PE 0.18103KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: HD BRAKEM 2000 (0.166)/ TUI NHỰA PE 0.166KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: HD-700 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (HD-700) (Quy cách: 800 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: HD-890 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (HD-890) (Quy cách: 800 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: HD-891 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (HD-891) (Quy cách: 900 x 1000 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: HD-892 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (HD-892) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: HD-893 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (HD-893) (Quy cách: 800 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: HD-894 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (HD-894) (Quy cách: 900 x 1000 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: HD-900 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (HD-900) (Quy cách: 900 x 1000 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: HDRE-45-30 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (HDRE-45-30) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: HKOBHD45_XH1002/ Tui nhua Garbage bag HDPE no print size 45L 650x800mm,28mic (xk)
- Mã HS 39232119: HKOBHD70 (L5005A)/ Túi nhựa Kaunet 70L, no print nat, 800x900mm 12.31kg/300pcs, 300pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: HKOBHD90_XH1002/ Tui nhua Garbage bag HDPE no print size 90L 900x1000mm, 30mic (xk)
- Mã HS 39232119: HKOBLD45_XH1002/ Tui nhua Garbage bag LLDPE no print size 45L 650x800mm,30mic (xk)
- Mã HS 39232119: HKOBLD70 (FC21HS)/ Túi nhựa Kaunet 70L, no print nat, 800x900mm 15.98kg/300pcs, 300pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: HKOBLD90_XH1002/ Tui nhua Garbage bag LDPE no print size 90L 900x1000mm, 50mic (xk)
- Mã HS 39232119: HNAT01/ Túi nhựa PE: HNAT01. trọng lượng 3.55kg/carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: HNAT02/ Túi nhựa PE: HNAT02. trọng lượng 6.33kg/carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: HNAT04/ Túi nhựa PE: HNAT04. trọng lượng 10.96kg/carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: ITMZ-45-3 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (ITMZ-45-3) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: IZ-1 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (IZ-1) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: IZ-3 (2)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (IZ-3) (Quy cách: 650 x 800mm) (xk)
- Mã HS 39232119: JP19-5004/ Túi Nylon (là một phần của dòng hàng 11 thuộc tờ khai nhập103136897030) (xk)
- Mã HS 39232119: JP19-5005/ Túi cúc dự trữ (là một phần của dòng hàng 16 thuộc tờ khai nhập103136897030) (xk)
- Mã HS 39232119: Jumbo 0.086 (20LL)/ túi nhựa PE, 0.086kg/cuộn (xk)
- Mã HS 39232119: KA- 30Y/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KA-30Y) (Quy cách: 500 x 700 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KANEN-45L (1)/ Túi nhựa GARBAGE BAG (NAGOYA KANEN-45L) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KANEN-70L (1)/ Túi nhựa GARBAGE BAG (NAGOYA KANEN-70L) (Quy cách: 800 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KANEN-90L (1)/ Túi nhựa GARBAGE BAG (NAGOYA KANEN-90L) (Quy cách: 900 x 1000 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KB-05/ Túi nhựa HD màu ngà, không in (KB-05); 115200Pcs 467.74Kgs (xk)
- Mã HS 39232119: KH-08/ Túi nhựa HD màu ngà, không in (KH-08); 112500Pcs 477.38Kgs (xk)
- Mã HS 39232119: KHDS-45 (1) / Túi nhựa PLASTIC BAG (KHDS-45) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KHDS-70 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KHDS-70) (Quy cách: 800 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KHDS-90 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KHDS-90) (Quy cách: 900 x 1000 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KHH-3(1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KHH-3) (Quy cách: 790 x 870 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KHH-4(1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KHH-4) (Quy cách: 790 x 870 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KHH-5 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KHH-5) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KHH-6 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KHH-6) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KKU-10 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KKU-10) (Quy cách: 180 x 270 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KKU-12 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KKU-12) (Quy cách: 230 x 340 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KKU-13 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KKU-13) (Quy cách: 260 x 380 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KKU-15 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KKU-15) (Quy cách: 300 x 450 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-45 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-45) (Quy cách: 650 x 800mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-45N (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-45N) (Quy cách: 650 x 800mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-45NT (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-45NT) (Quy cách: 650 x 800mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-45T (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-45T) (Quy cách: 650 x 800mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-45W (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-45W) (Quy cách: 650 x 800mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-45WT (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-45WT) (Quy cách: 650 x 800mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-70 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-70) (Quy cách: 800 x 900mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-70N (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-70N) (Quy cách: 800 x 900mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-70NT (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-70NT) (Quy cách: 800 x 900mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-70T (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-70T) (Quy cách: 800 x 900mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-70W (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-70W) (Quy cách: 800 x 900mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-70WT (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-70WT) (Quy cách: 800 x 900mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-90 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-90) (Quy cách: 900 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-90N (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-90N) (Quy cách: 900 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-90NT (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-90NT) (Quy cách: 900 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-90T (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-90T) (Quy cách: 900 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-90W (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-90W) (Quy cách: 900 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDN-90WT (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDN-90WT) (Quy cách: 900 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDS-45W (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDS-45W) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDS-90W (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDS-90W) (Quy cách: 900 x 1000 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDSU-45W (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDSU-45W) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDSU-90W (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDSU-90W) (Quy cách: 900 x 1000 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-45 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-45) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-45N (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-45N) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-45NT (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-45NT) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-45T (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-45T) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-45W (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-45W) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-45WT (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-45WT) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-70 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-70) (Quy cách: 800 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-70N (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-70N) (Quy cách: 800 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-70NT (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-70NT) (Quy cách: 800 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-70T (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-70T) (Quy cách: 800 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-70W (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-70W) (Quy cách: 800 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-70WT (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-70WT) (Quy cách: 800 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-90 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-90) (Quy cách: 900 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-90N (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-90N) (Quy cách: 900 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-90NT (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-90NT) (Quy cách: 900 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-90T (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-90T) (Quy cách: 900 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-90W (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-90W) (Quy cách: 900 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KLDUZ-90WT (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KLDUZ-90WT) (Quy cách: 900 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KO-2(1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (KO-2) (Quy cách: 500 x 700mm) (xk)
- Mã HS 39232119: KOD 0.1782 (5LL)/ TÚI NHỰA PE 0.1782KG/ CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: KOD 0.18192 (30LL)/ TÚI NHỰA PE 0.18192KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: KOD 0.1894 (30LL)/ TÚI NHỰA PE 0.1894KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: KOD-1964.(30LL)/ TÚI NHỰA PE 620.720.170 (xk)
- Mã HS 39232119: L / Túi nhựa HD màu vàng, không in (L); 205000Pcs 2716.88Kgs (xk)
- Mã HS 39232119: LD-45N (2)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (LD-45N) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: LD-530W (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (LD-530W) (Quy cách: 500 x 700 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: LD-545W (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (LD-545W) (Quy cách: 650 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: LDR111412580_582E/ TUI NHUA: 11 IN X 14 IN 1.25MIL N.W. 8.0LBS NO PRINTING LDPE PRODUCE BAG 4ROLL/CS, 156PCS/ROLL; WEIGHT 3.64KG/CS (xk)
- Mã HS 39232119: LDR111912580_L5005 HDPE/ TUI NHUA: 11 IN X 19 IN 1.25MIL N.W. 8.0LBS NO PRINTING LDPE PRODUCE BAG 4ROLL/CS, 115PCS/ROLL; WEIGHT 3.64KG/CS (xk)
- Mã HS 39232119: LLD BRA 13900 0.1964/ TÚI NHỰA PE 0.1964KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: LOO303100.002/ Túi Plastic- Loose bag LDPE Square bottom, Box bag 700+(2x150)x650, 25 my LD yellow 7401C, no printed, 225 pcs/carton in a outer bag, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: Lopia L_D139/ Túi nhựa Lopia T shirt Size L white printing 330/460x540mm, 20 mic 8.68 kg/1000 pcs, 1000pcs/CTN (xk)
- Mã HS 39232119: Lopia N60_ELITE 5410G/ Túi nhựa Lopia T shirt No 60 white printing 360/510x590mm 30mic (xk)
- Mã HS 39232119: LY1721001/ Bao đựng bằng nhựa PE LY1721001 (xk)
- Mã HS 39232119: M / Túi nhựa HD màu xanh, không in (M); 157500Pcs 1176.48Kgs (xk)
- Mã HS 39232119: MAGNUM19/ Túi Nhựa PE: MAGNUM 19. trọng lượng 8.29kg/carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: MAGNUM20/ Túi Nhựa PE: MAGNUM 20. trọng lượng 4.71kg/carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: MAGNUM21/ Túi Nhựa PE: MAGNUM 21. trọng lượng 7.28kg/carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: MAGNUM22/ Túi Nhựa PE: MAGNUM 22. trọng lượng 5.77kg/carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Màng bọc dùng để bọc thùng carton sau khi đóng hàng,độ dày 0.05mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Màng chít khổ 50 cm (xk)
- Mã HS 39232119: Màng Hơi (1.39m*100m) (xk)
- Mã HS 39232119: Màng nhựa nylon đóng gói (950mm, dày 60 micron) 120397-01 (xk)
- Mã HS 39232119: Màng Pe 11.5x2500x0.2/1Kg20m/export (xk)
- Mã HS 39232119: Màng PE 500mm x 23 mic, 16kg, lõi 1.2kg (xk)
- Mã HS 39232119: Màng phim nhựa, bề ngang 5cm (1RL 145000 MM), dùng để quấn đầu trục mô tơ điện chống trầy- 491755- PE0.02X50-WRAP- Màng căng công nghiệp (0.02*50) (xk)
- Mã HS 39232119: Màng qu?n PE: 500mm 4.2kg/ lõi 0.5kg (xk)
- Mã HS 39232119: MANG QUAN (xk)
- Mã HS 39232119: MANG QUAN (500MM*500M)/ VN (xk)
- Mã HS 39232119: MANG QUAN 50MM*3.8KG*0.5KG (xk)
- Mã HS 39232119: MANGPE20-1/ GIẤY GÓI PE 38.1*101.6cm (xk)
- Mã HS 39232119: MANGPE20-1/ MÀNG NHỰA PE (GIẤY GÓI PE, 38.1*114.3CM) (xk)
- Mã HS 39232119: Marukawa M (VPC-EGDA6888)/ Túi nhựa Marukawa M White, printing 350x500mm Weight: 9.98kg/700pcs, 700pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: MAURYS_23x32x360/ Túi nhựa HDPE Freezer 23x32cm, Packing: 360pcs/roll, 24rolls/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: MAURYS_28x42x300/ Túi nhựa HDPE Freezer 28x42cm, Packing: 300pcs/roll, 24rolls/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: MCV-HD90-25-100 (3)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (MCV-HD90-25-100) (Quy cách: 900 x 1000 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: MHP 0.44 (80LL)/ TÚI NHỰA LLDPE 0.44KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: MK-10(1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (MK-10) (Quy cách: 300 x 500 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: MS-30 (2)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (MS-30) (Quy cách: 500 x 700 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: MS-45 (2)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (MS-45) (Quy cách: 650 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: MS-70 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (MS-70) (Quy cách: 800 x 1000 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: MS-90 (2)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (MS-90) (Quy cách: 900 x 1100 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: MS-LL (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (MS-LL) (Quy cách: 1000 x 1200 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: MS-LL-LD (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (MS-LL-LD) (Quy cách: 1000 x 1200 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: MS-M (2)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (MS-M) (Quy cách: 600 x 750 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: mút xốp/ (xk)
- Mã HS 39232119: N16/ Bao nylon PE (XUAT CHUYEN TIEP TU TK NHAP: 103186981810/E21, NGÀY 07/03/2020-MUC 6) (xk)
- Mã HS 39232119: N22/ Vỏ bọc đầu bằng nhựa Tái xuất theo TK nhập số 103122584350 (xk)
- Mã HS 39232119: NB-5/ Túi đựng cơ thể- Body Bagss by Poly (Noutai Fukuro NB-5) (xk)
- Mã HS 39232119: NB-5N/ Túi đựng cơ thể- Body Bagss by Poly (Noutai Fukuro NB-5N) (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon Yuryo-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (360/510 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon-L-White/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 520 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon-No.11/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon-No.12/ Túi nhựa mua hàng (230 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon-No.12-WCT/ Túi nhựa mua hàng (230 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon-No.13/ Túi nhựa mua hàng (260 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon-No.13-WCT/ Túi nhựa mua hàng (260 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon-No.14/ Túi nhựa mua hàng (280 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon-No.14-WCT/ Túi nhựa mua hàng (280 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon-No.15/ Túi nhựa mua hàng (300 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon-No.15-WCT/ Túi nhựa mua hàng (300 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Aeon-Wide Guesset-2L-White/ Túi nhựa mua hàng (350/480 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Akachian-L-White/ Túi nhựa mua hàng (340/540 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Animate-L-Blue/ Túi nhựa mua hàng (365 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-BL-Beige/ Túi nhựa mua hàng (270/480 x 435 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-BS-Beige/ Túi nhựa mua hàng (245/410 x 365 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-LL-Nany/ Túi nhựa mua hàng (400 x 510 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (400 x 510 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-L-Navy/ Túi nhựa mua hàng (300 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-L-Pink/ Túi nhựa mua hàng (300 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-L-White/ Túi nhựa mua hàng (300 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-M-Navy/ Túi nhựa mua hàng (250 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-M-Pink/ Túi nhựa mua hàng (250 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-M-White/ Túi nhựa mua hàng (250 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.12-Silver/ Túi nhựa mua hàng (180/290 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.12-White/ Túi nhựa mua hàng (180/290 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.16-White/ Túi nhựa mua hàng (190/310 x 460 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.20.White/ Túi nhựa mua hàng (210/340 x 460 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.25-White/ Túi nhựa mua hàng (210/340 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.30-White/ Túi nhựa mua hàng (260/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.35-White/ Túi nhựa mua hàng (260/390 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.45-White/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.6.White/ Túi nhựa mua hàng (150/240 x 310 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.60-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.80.White/ Túi nhựa mua hàng (370/550 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.8-Silver/ Túi nhựa mua hàng (160/250 x 360 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-No.8-White/ Túi nhựa mua hàng (160/250 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-S-Navy/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-S-Pink/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-SS-Navy/ Túi nhựa mua hàng (160 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-SS-Pink/ Túi nhựa mua hàng (160 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-SS-White/ Túi nhựa mua hàng (160 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Askul-S-White/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Avance-L-White/ Túi nhựa mua hàng (400/500 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Azuminoshi-Kanen/ Túi nhựa mua hàng (500 x 750 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Bio Econa-3L-White/ Túi nhựa mua hàng (350/550 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Bio Econa-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Bio Econa-Lunch 2L-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Bio Econa-Lunch L-White/ Túi nhựa mua hàng (250/450 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Bio Econa-Lunch S-White/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Bio Econa-L-White/ Túi nhựa mua hàng (260/400 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Bio Econa-LX-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 570 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Bio Econa-M-White/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Bio Econa-SS-White/ Túi nhựa mua hàng (150/250 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Bio Econa-S-White/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Bunkyodo-Spec-Blue/ Túi nhựa mua hàng (300/400 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-BX-530/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Can Do-L-White/ Túi nhựa mua hàng (480/700 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Can Do-M-White/ Túi nhựa mua hàng (320/450 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Can Do-S-White/ Túi nhựa mua hàng (230/350 x 420 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Chiba Shico-SK5/ Túi nhựa mua hàng (300/540 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Comodi Iida-No.45-White/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 520 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Comodi Iida-No.60-White/ Túi nhựa mua hàng (350/480 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Crew ASA-3P-White/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Crew ASA-C1032/ Túi nhựa mua hàng (310/550 x 660 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Crew ASA-C1034/ Túi nhựa mua hàng (310/550 x 590 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Crew ASA-C1090/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Crew ASH-C2235/ Túi nhựa mua hàng (310/550 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Crew ASH-C2236/ Túi nhựa mua hàng (310/550 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Crew ASH-C2238/ Túi nhựa mua hàng (310/550 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Crew NSN-C1039/ Túi nhựa mua hàng (310/550 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-CU-L-Black/ Túi nhựa mua hàng (250/380 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-CU-L-White/ Túi nhựa mua hàng (250/380 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-CU-S-White/ Túi nhựa mua hàng (160/240 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-CU-XL-White/ Túi nhựa mua hàng (320/460 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Daiki-SS-White/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Daikoku-M-White/ Túi nhựa mua hàng (130/220 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Daikoku-S-Brown/ Túi nhựa mua hàng (110/180 x 360 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Daikokuten-LL/ Túi nhựa mua hàng (365/535 x 590 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Daikoku-XL-White/ Túi nhựa mua hàng (200/400 x 750 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Daiso Benri-No.12-White/ Túi nhựa mua hàng (150/250 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Daiso Benri-No.13-White/ Túi nhựa mua hàng (200/300 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Daiso Benri-No.14-White/ Túi nhựa mua hàng (230/350 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Daiso Benri-No.15-White/ Túi nhựa mua hàng (270/400 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Daiso Benri-No.16-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-D-Mac-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (160/320 x 560 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-D-Mac-N-25-White/ Túi nhựa mua hàng (220/340 x 490 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Donki-No.20-White/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Donki-No.30-White/ Túi nhựa mua hàng (260/400 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Donki-No.45-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Donki-No.60-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 590 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-DS Q-Black/ Túi nhựa mua hàng (295/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-DS Q-L/ Túi nhựa mua hàng (230/360 x 460 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-DS Q-LL/ Túi nhựa mua hàng (295/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-DS Q-M/ Túi nhựa mua hàng (180/290 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EcoPlus-No.12-White/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EcoPlus-No.20-White/ Túi nhựa mua hàng (210/340 x 460 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EcoPlus-No.30-White/ Túi nhựa mua hàng (260/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EcoPlus-No.45-White/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EcoPlus-No.8-White/ Túi nhựa mua hàng (160/260 x 360 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND LONG-M-White/ Túi nhựa mua hàng (215/340 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-2L/ Túi nhựa mua hàng (295/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-2L-White/ Túi nhựa mua hàng (295/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-2S-White/ Túi nhựa mua hàng (160/250 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-L/ Túi nhựa mua hàng (255/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-Lunch 2L-White/ Túi nhựa mua hàng (330/500 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-Lunch L-White/ Túi nhựa mua hàng (250/450 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-Lunch S-White/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-Lunch-2S-White/ Túi nhựa mua hàng (200/340 x 320 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-Lunch-M-White/ Túi nhựa mua hàng (250/450 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-L-White/ Túi nhựa mua hàng (255/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-M/ Túi nhựa mua hàng (215/340 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-M-White/ Túi nhựa mua hàng (215/340 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-S/ Túi nhựa mua hàng (180/290 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-EF HAND-S-White/ Túi nhựa mua hàng (190/310 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Family Mart-LunchL-Beige/ Túi nhựa mua hàng (265/470 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Family Mart-No.20-1-White/ Túi nhựa mua hàng (260/370 x 470 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Family Mart-No.45-White/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Family Mart-No.8-White/ Túi nhựa mua hàng (165/250 x 390 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Food net-L/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 520 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Food net-LL/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 570 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Food net-M-White/ Túi nhựa mua hàng (240/380 x 570 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-3L-White/ Túi nhựa mua hàng (345/490 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-3L/ Túi nhựa mua hàng (345/490 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-3L-White/ Túi nhựa mua hàng (345/490 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-F/ Túi nhựa mua hàng (400/600 x 780 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-F-White/ Túi nhựa mua hàng (400/600 x 780 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-BigLunch-No.1-W/ Túi nhựa mua hàng (300/540 x 630 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-L/ Túi nhựa mua hàng (255/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-LL/ Túi nhựa mua hàng (295/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (295/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-Lunch-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (330/500 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-Lunch-L-White/ Túi nhựa mua hàng (250/450 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-Lunch-S-White/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-L-White/ Túi nhựa mua hàng (255/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-M/ Túi nhựa mua hàng (215/340 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-M-White/ Túi nhựa mua hàng (215/340 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-S/ Túi nhựa mua hàng (180/290 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-SS/ Túi nhựa mua hàng (160/250 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-SS-White/ Túi nhựa mua hàng (160/250 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-B-S-White/ Túi nhựa mua hàng (180/290 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (295/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-L-White/ Túi nhựa mua hàng (255/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-M-White/ Túi nhựa mua hàng (215/340 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-Sake-White/ Túi nhựa mua hàng (100/190 x 560 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-SS-White/ Túi nhựa mua hàng (160/250 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-S-White/ Túi nhựa mua hàng (180/290 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FPCO-Wine-White/ Túi nhựa mua hàng (100/190 x 470 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Fresh Bazar-No.11/ Túi nhựa mua hàng (345/480 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Fresh Bazar-No.12/ Túi nhựa mua hàng (250/380 x 460 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Fresh Bazar-No.15/ Túi nhựa mua hàng (300/460 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FukT15L-Red/ Túi nhựa mua hàng (260/400 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FU-M/ Túi nhựa mua hàng (450 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-FU-S/ Túi nhựa mua hàng (360 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gamer-L-Black/ Túi nhựa mua hàng (480/670 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-ASA-Box-White/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-ASA-No.45L2P-White/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-ASA-No.45L3P-White/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Bendengu-No.90L/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Chiba Shico-1H-1-Green/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Chiba Shico-3H15/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Chiba Shico-5F-AS/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Chiba Shico-F1/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Chiba Shico-F2/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Chiba Shico-IK-1/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Coop-No.30L-30P/ Túi nhựa đựng rác (360/500 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Coop-No.30L-70P/ Túi nhựa đựng rác (360/500 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Coop-No.45L-30P/ Túi nhựa đựng rác (400/650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Coop-No.45L-70P/ Túi nhựa đựng rác (400/650 x 810 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Daiei-LL/ Túi nhựa mua hàng (880 x 1200 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Daiei-M/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-FPB-HD12-45L/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-FPB-HD18-70L/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-FPB-HD20-90L/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Fuji Buil-No.45L HAI/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Fuji Buil-No.70L IPN/ Túi nhựa mua hàng (790 x 870 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-FukagawaCity-F-10L-G/ Túi nhựa đựng rác (260/400 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-FukagawaCity-K-20L-R/ Túi nhựa đựng rác (330/500 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-FukagawaCity-N-14L-Y/ Túi nhựa đựng rác (290/450 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Green Earth-No.70L/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-HKE-4514-No.45L/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Ichikawa-51K-YC/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Jp-Handbag Tokudai-White/ Túi nhựa đựng rác (770 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Kamagaya-5KAM-YC/ Túi nhựa đựng rác (440 x 740 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Kobochan-YC 10/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Kobochan-YC 5/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Kobochan-YC3/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Kopuro-L/ Túi nhựa đựng rác (980/1490 x 1200 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Kopuro-No.100L/ Túi nhựa đựng rác (1000 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Kopuro-No.45L/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Kopuro-No.70L/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Kopuro-No.90L/ Túi nhựa đựng rác (1000 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Kopuro-S/ Túi nhựa đựng rác (1000 x 1200 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Lawson-N-L/ Túi nhựa đựng rác (800 x 1200 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Lawson-N-M/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Lawson-N-S/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Life-No.45L/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Life-No.70L/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Life-No.90L/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Pruce-KJ-05/ Túi nhựa đựng rác (350 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Pruce-KJ10/ Túi nhựa đựng rác (400 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Pruce-KJ15/ Túi nhựa đựng rác (450 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Pruce-KK31-Blue/ Túi nhựa đựng rác (500 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Pruce-KK41-Blue/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Pruce-KK46-Blue/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Pruce-KT43/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Pruce-TA60-White/ Túi nhựa đựng rác (400/600 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Pruce-TK75-S/ Túi nhựa đựng rác (550/750 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Sani Mart-45L/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Sapporo Beer-120L/ Túi nhựa đựng rác (990 x 1200 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Sapporo Beer-90L/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Seikatsu Kyodo-Spec/ Túi nhựa đựng rác (800/1100 x 1200 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Seiyu BPM-AKA-45L/ Túi nhựa đựng rác (700 x 740 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Seiyu Nama-No.45L/ Túi nhựa đựng rác (700 x 740 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Seiyu Pura-No.45L/ Túi nhựa đựng rác (700 x 740 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Seiyu Torei-L/ Túi nhựa đựng rác (600/1050 x 1480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Seiyu Torei-S/ Túi nhựa đựng rác (500/980 x 1180 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Seiyu-No.70L/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Seven-30L/ Túi nhựa đựng rác (480 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Seven-45L/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Seven-90L/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Shimanto-L-White/ Túi nhựa đựng rác (650 x 850 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Shimanto-SS-White/ Túi nhựa đựng rác (450 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Shimanto-S-White/ Túi nhựa đựng rác (450 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Shiteihukuro-HF4550/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Shiteihukuro-KN42/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Shiteihukuro-NZ20/ Túi nhựa đựng rác (350/500 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Shiteihukuro-OKP40-Y/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Shiteihukuro-PG15/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Shiteihukuro-SM45/ Túi nhựa đựng rác (450/650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Shiteihukuro-TK13/ Túi nhựa đựng rác (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-TM78/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-TM93/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-TM98/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Tokyu-No.45/ Túi nhựa đựng rác (650 x 780 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Tokyu-No.70/ Túi nhựa đựng rác (780 x 830 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Tokyu-No.90/ Túi nhựa đựng rác (900 x 930 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Tokyu-Torei-No.90-W/ Túi nhựa đựng rác (900 x 930 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Tokyu-Torei-Pink/ Túi nhựa đựng rác ((980+500) x 1200 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Toshin-Yomiuri-In box/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Trial-70L/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Trial-90L/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Welcia-45L/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-GB-Welcia-90L/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Genky-Self50-White/ Túi nhựa mua hàng (345/495 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gobo-Flat/ Túi nhựa mua hàng (300 x 1220 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Godai-L/ Túi nhựa mua hàng (350/550 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Godai-No.25/ Túi nhựa mua hàng (160/250 x 310 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Godai-No.45/ Túi nhựa mua hàng (230/390 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Godai-No.50/ Túi nhựa mua hàng (320/470 x 590 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gonbei-L-White/ Túi nhựa mua hàng (220/380 x 345 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gonbei-M-White/ Túi nhựa mua hàng (180/290 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gre20-White/ Túi nhựa mua hàng (215/340 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gss-Bento-White/ Túi nhựa mua hàng (250/450 x 460 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gss-No.30-White/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 390 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gss-No.35-White/ Túi nhựa mua hàng (230/350 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gss-No.45-White/ Túi nhựa mua hàng (310/450 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gyomu super-No.35/ Túi nhựa mua hàng (230/350 x 425 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gyomu super-Spec/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gyo-N-25/ Túi nhựa mua hàng (150/250 x 310 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gyo-N-30/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 420 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gyo-N-35/ Túi nhựa mua hàng (230/350 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gyo-N-40/ Túi nhựa mua hàng (260/400 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Gyo-N-45/ Túi nhựa mua hàng (310/450 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-HB-2520/ Túi nhựa mua hàng (190/250 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-HDGZ HIRATAI/ Túi nhựa mua hàng (450/730 x 470 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Heiwadou-2L-Yellow/ Túi nhựa mua hàng (500/650 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Heiwadou-Futon-White/ Túi nhựa mua hàng (620/960 x 980 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Heiwadou-JN-White/ Túi nhựa mua hàng (420/640 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Heiwadou-L-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Heiwadou-L-Yellow/ Túi nhựa mua hàng (500/650 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Heiwadou-M-Yellow/ Túi nhựa mua hàng (320 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Heiwadou-Sanitary-L-Silver/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Heiwadou-SS-Yellow/ Túi nhựa mua hàng (130 x 200 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Heiwadou-S-White/ Túi nhựa mua hàng (290/490 x 520 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Heiwadou-S-Yellow/ Túi nhựa mua hàng (220 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hi Pack-ExtraLarge/ Túi nhựa mua hàng (360/540 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hi Pack-No.26-White/ Túi nhựa mua hàng (160/260 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hi Pack-No.30-White/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hi Pack-No.34/ Túi nhựa mua hàng (210/340 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hi Pack-No.34-White/ Túi nhựa mua hàng (210/340 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hi Pack-No.40-White/ Túi nhựa mua hàng (260/400 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hi Pack-No.45-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hi Pack-No.50-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hi Pack-No.70-White/ Túi nhựa mua hàng (440/700 x 840 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hi Pack-No.80-White/ Túi nhựa mua hàng (500/800 x 860 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hirai-SS-White/ Túi nhựa mua hàng (200/310 x 355 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hirai-S-White/ Túi nhựa mua hàng (250/430 x 390 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hirasei-3L-White/ Túi nhựa mua hàng (345/490 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hirasei-L-White/ Túi nhựa mua hàng (295/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hirasei-M-White/ Túi nhựa mua hàng (215/340 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hotto Motto-C-5-White/ Túi nhựa mua hàng (83/160 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hotto Motto-C-7-White/ Túi nhựa mua hàng (150/250 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hotto Motto-P-1-White/ Túi nhựa mua hàng (290/500 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hotto Motto-W-2/ Túi nhựa mua hàng (310/520 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hotto Motto-W-3-White/ Túi nhựa mua hàng (200/350 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Hotto Motto-W-4-White/ Túi nhựa mua hàng (200/340 x 390 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-HV-3L-White/ Túi nhựa mua hàng (340/490 x 590 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Imizushi-S-White/ Túi nhựa đựng rác (300/450 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Inai-L-White/ Túi nhựa mua hàng (515/745 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Inai-M-White/ Túi nhựa mua hàng (360/560 x 570 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Inai-S-White/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-IY-Spec/ Túi nhựa mua hàng (160 x 490 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Japan Meat-Bento/ Túi nhựa mua hàng (340/650 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Japan Meat-No.60/ Túi nhựa mua hàng (340/480 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Jerry-Spec-White/ Túi nhựa mua hàng (260/400 x 490 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Joyful Honda-001-WHITE/ Túi nhựa mua hàng (160/420 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Joyful Honda-002-WHITE/ Túi nhựa mua hàng (180/480 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Joyful Honda-003-WHITE/ Túi nhựa mua hàng (210/550 x 460 mm) hàng mớii 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Joyful Honda-004-WHITE/ Túi nhựa mua hàng (210/550 x 510 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Joyful Honda-005-WHITE/ Túi nhựa mua hàng (260/660 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Joyful Honda-006-WHITE/ Túi nhựa mua hàng (300/750 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Joyful Honda-007-WHITE/ Túi nhựa mua hàng (350/850 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Joyful Honda-Grip/ Túi nhựa mua hàng (500/600 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Jr Foods-L-White/ Túi nhựa mua hàng (300/495 x 445 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Jr Foods-M-White/ Túi nhựa mua hàng (230/370 x 415 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Jyukyo-L/ Túi nhựa mua hàng (400/580 x 620 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Jyukyo-M/ Túi nhựa mua hàng (300/470 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Jyukyo-SS/ Túi nhua mua hàng (200/300 x 410 mm) hàng moi 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kamome-U30-White/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 360 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kamome-U35-White/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kamome-U40N/ Túi nhựa mua hàng (260/400 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kamome-U40-White/ Túi nhựa mua hàng (260/400 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kamome-U45N/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kamome-U45-White/ Túi nhựa mua hàng (250/450 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kaunet-B-1/ Túi nhựa mua hàng (260/390 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kaunet-B-2/ Túi nhựa mua hàng (340/480 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kaunet-B-3/ Túi nhựa mua hàng (480/700 x 655 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kaunet-Ori No.2/ Túi nhựa mua hàng (480/750 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-KC 23/ Túi nhựa mua hàng (520 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Keiostore-Dai-White/ Túi nhựa mua hàng (340/490 x 520 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Keiostore-Syo-White/ Túi nhựa mua hàng (180/290 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Keiostore-Tyu-White/ Túi nhựa mua hàng (260/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kichen Bag-HB-20B/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kichen Pack-10P/ Túi nhựa mua hàng (250 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kikakutai-P43K/ Túi nhựa mua hàng (340/460 x 420 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kikakutai-P44K/ Túi nhựa mua hàng (390/520 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kikakutai-P45K/ Túi nhựa mua hàng (440/580 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kikakutai-P68K/ Túi nhựa mua hàng (340/460 x 420 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kikakutai-P81K/ Túi nhựa mua hàng (250/340 x 310 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kikakutai-P82K/ Túi nhựa mua hàng (290/400 x 360 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kikakutai-P83K/ Túi nhựa mua hàng (340/460 x 420 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kikakutai-P84K/ Túi nhựa mua hàng (390/520 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kikakutai-P85K/ Túi nhựa mua hàng (440/580 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kikakutai-PK40/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-KN-123/ Túi nhựa mua hàng (1000 x 1200mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-KN-35/ Túi nhựa mua hàng (500 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Konan-L/ Túi nhựa mua hàng (300/460 x 520 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Konan-LL/ Túi nhựa mua hàng (400/600 x 690 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Konomiya-No.3/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 475 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Konomiya-No.3-Grey/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 475 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Konomiya-No.5/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 495 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Konomiya-No.6/ Túi nhựa mua hàng (330/480 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Konomiya-No.6-Grey/ Túi nhựa mua hàng (330/480 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kosmos-L-1/ Túi nhựa mua hàng (340(215) x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kosmos-LL/ Túi nhựa mua hàng (440 (295) x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kosmos-M/ Túi nhựa mua hàng (290(180) x 380 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Kyorindo-3L/ Túi nhựa mua hàng (340/480 x 590 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Lawson-L-M-Beige/ Túi nhựa mua hàng (255/455 x 370 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Lawson-L-White/ Túi nhựa mua hàng (290/430 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Lawson-S-White/ Túi nhựa mua hàng (200/310 x 440 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Life Cloth-2L-Gray/ Túi nhựa mua hàng (370/630 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Life Cloth-L-Gray/ Túi nhựa mua hàng (310/470 x 640 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Life Cloth-M-Gray/ Túi nhựa mua hàng (200/320 x 510 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Life-New-L-White/ Túi nhựa mua hàng (335/480 x 560 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Life-New-MB-White/ Túi nhựa mua hàng (245/450 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Life-New-M-White/ Túi nhựa mua hàng (245/450 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Life-NW-3L/ Túi nhựa mua hàng (335/480 x 560 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Life-Online/ Túi nhựa mua hàng (480/720 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Mainichi-103 20L-10P/ Túi nhựa mua hàng (520 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Makiya-2L/ Túi nhựa mua hàng (330/490 x 630 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Makiya-Tyu/ Túi nhựa mua hàng (260/380 x 470 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Mare-L/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Maruetsu-Bento/ Túi nhựa mua hàng (260/480 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Maruetsu-Spec/ Túi nhựa mua hàng (280/400 x 750 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Maruni-100L/ Túi nhựa mua hàng (1000 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Maruni-45L/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Maruni-70L/ Túi nhựa mua hàng (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-MeatMeat-No.60/ Túi nhựa mua hàng (340/480 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-01X13/ Túi nhựa mua hàng (260 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-Flower/ Túi nhựa mua hàng (200/340 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-L/ Túi nhựa mua hàng (300/430 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-LL/ Túi nhựa mua hàng (345/480 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-No.30 B-White/ Túi nhựa mua hàng (200/300 x 370 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-No.35 B-White/ Túi nhựa mua hàng (230/350 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-No.35-White/ Túi nhựa mua hàng (230/350 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-No.40 B-White/ Túi nhựa mua hàng (250/400 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-No.40-White/ Túi nhựa mua hàng (250/400 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-No.45 B-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-No.45(410) B-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-No.50 B-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 590 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-No.50(450) B-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Megumi-S-White/ Túi nhựa mua hàng (200/340 x 370 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Mini Stop-BM-White/ Túi nhựa mua hàng (280/500 x 420 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Mini Stop-No.12-White/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Mini Stop-No.25-White/ Túi nhựa mua hàng (210/350 x 460 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Mini Stop-No.45-White/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Mini Stop-No.4-White/ Túi nhựa mua hàng (110/190 x 330 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-MK-L-Silver/ Túi nhựa mua hàng (355/510 x 535 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-MK-L-White/ Túi nhựa mua hàng (355/510 x 535 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-MK-M-Silver/ Túi nhựa mua hàng (215/355 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-MK-M-White/ Túi nhựa mua hàng (215/355 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-MK-XL-Silver/ Túi nhựa mua hàng (380/560 x 780 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-MK-XL-White/ Túi nhựa mua hàng (380/560 x 780 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-MS-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (290/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-MS-L-White/ Túi nhựa mua hàng (250/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nafco-2L-White/ Túi nhựa mua hàng (440/295 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nafco-3L-White/ Túi nhựa mua hàng (480/345 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nafco-Futon-White/ Túi nhựa mua hàng (950/1300 x 1200 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nafco-L-White/ Túi nhựa mua hàng (340/215 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nafco-M-White/ Túi nhựa mua hàng (150/240 x 310 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nafco-No.25-White/ Túi nhựa mua hàng (150/240 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nafco-No.30-White/ Túi nhựa mua hàng (220/340 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nafco-No.35-White/ Túi nhựa mua hàng (220/340 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nafco-No.40-White/ Túi nhựa mua hàng (260/380 x 470 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nafco-No.45-White/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nafco-No.50-White/ Túi nhựa mua hàng (340/480 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nafco-No.60-White/ Túi nhựa mua hàng (400/600 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nippo-Spec/ Túi nhựa mua hàng (320/580 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nozaki TC-TC45-Silver/ Túi nhựa mua hàng (450(300+150) x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nozaki TC-TC50-Silver/ Túi nhựa mua hàng (500(350+150) x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nozaki TE-35-White/ Túi nhựa mua hàng (340(215+125) x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nozaki TE-40-White/ Túi nhựa mua hàng (390(255+135) x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nozaki TE-45-White/ Túi nhựa mua hàng (440(295+145) x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nozaki TE-50-White/ Túi nhựa mua hàng (490(345+145) x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nozaki TF-TF40/ Túi nhựa mua hàng ((255+135) x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nozaki TS-TS09/ Túi nhựa mua hàng (110/190 x 470 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nozaki TS-TS16/ Túi nhựa mua hàng (130/230 x 560 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nozaki TS-TS21/ Túi nhựa mua hàng (160/300 x 680 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Nozaki TS-TS41/ Túi nhựa mua hàng (280/420 x 730 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Numazushi-2L/ Túi nhựa mua hàng (330/490 x 630 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Numazushi-Tyu/ Túi nhựa mua hàng (260/380 x 470 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Odaf-L-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Oguchi-No.45/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Olympic-N-30-White/ Túi nhựa mua hàng (240/130 x 455 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Olympic-N-45-White/ Túi nhựa mua hàng (295/135 x 510 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Olympic-N-55-White/ Túi nhựa mua hàng (395/135 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Olympic-N-70-White/ Túi nhựa mua hàng (220/480 x 775 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Orijin Bento-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (290/495 x 535 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Otsuka Reji-No.20-White/ Túi nhựa mua hàng (340/210 x 460 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Otsuka Reji-No.30-01W/ Túi nhựa mua hàng (390/260 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Otsuka Reji-No.45-01W/ Túi nhựa mua hàng (440/300 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Otsuka Reji-No.8-White/ Túi nhựa mua hàng (250/160 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Ozeki-B-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Pack Style-L/ Túi nhựa mua hàng (225/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Pack style-LL/ Túi nhựa đựng rác (450/300 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Pack Style-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Pack style-L-White/ Túi nhựa đựng rác (390/255 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Pack style-M-White/ Túi nhựa đựng rác (340/215 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Pack style-Reuse-White/ Túi nhựa đựng rác (490/350 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Pack Style-S-White/ Túi nhựa mua hàng (180/290 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Pensee-L-Red/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 470 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Pensee-S-Red/ Túi nhựa mua hàng (245/380 x 360 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Pharma Mirai-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Pharma Mirai-M-White/ Túi nhựa mua hàng (210/340 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Pharma Mirai-S-White/ Túi nhựa mua hàng (180/290 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Picasso-S-White/ Túi nhựa mua hàng (220/340 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Plus One-LL/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Plus One-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Plus One-L-White/ Túi nhựa mua hàng (260/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Plus One-M-White/ Túi nhựa mua hàng (220/340 x 420 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Plus One-XL/ Túi nhựa mua hàng (340/490 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Plus One-XL-White/ Túi nhựa mua hàng (340/490 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PLus-No.12-White/ Túi nhựa mua hàng (300/180 x 410mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PLus-No.16-White/ Túi nhựa mua hàng (310/190x460mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PLus-No.20-White/ Túi nhựa mua hàng (340/210x460mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PLus-No.25-White/ Túi nhựa mua hàng (340/210x480mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PLus-No.30-White/ Túi nhựa mua hàng (390/260x480mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PLus-No.35-White/ Túi nhựa mua hàng (390/260x530mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PLus-No.45-White/ Túi nhựa mua hàng (440/300x530mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PLus-No.60-White/ Túi nhựa mua hàng (500/350x600mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PLus-No.8-White/ Túi nhựa mua hàng (260/160x360mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Poly-1-Gusset/ Túi nhựa mua hàng (340/550 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Poly2/ Túi nhựa mua hàng (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Poly-2-Gusset/ Túi nhựa mua hàng (480/780 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Poly3/ Túi nhựa mua hàng (950 x 850 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Poly-3-Gusset/ Túi nhựa mua hàng (325/650 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Poly-4-Gusset/ Túi nhựa mua hàng (400/650 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Poly-5-Gusset/ Túi nhựa mua hàng (590/970 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Poly-6-Gusset/ Túi nhựa mua hàng (600/1050 x 810 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PR25W-White/ Túi nhựa mua hàng (160/260 x 360 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PR26W-White/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PR27W-White/ Túi nhựa mua hàng (210/340 x 460 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PR28W-White/ Túi nhựa mua hàng (260/400 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PR30W-White/ Túi nhựa mua hàng (330/500 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-PR9W-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-RE20-White/ Túi nhựa mua hàng (215/340 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-RE30-White/ Túi nhựa mua hàng (255/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-RE45-White/ Túi nhựa mua hàng (295/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-RE60-White/ Túi nhựa mua hàng hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Rogers Easy-No.12-White / Túi nhựa mua hàng (180/290 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Rogers Easy-No.35-White/ Túi nhựa mua hàng (250/390 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Rogers Easy-No.50-White/ Túi nhựa mua hàng (350/490 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Royal Home-Futonyo-White/ Túi nhựa mua hàng (700/980 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Royal Home-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (400/600 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-10H-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-12H-White/ Túi nhựa mua hàng ((550 + 75) x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-1H-White/ Túi nhựa mua hàng (150/250 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-1N/ Túi nhựa mua hàng ((250 + 50) x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-2H-White/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-2N/ Túi nhựa mua hàng ((300 + 60) x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-4H-White/ Túi nhựa mua hàng (210/340 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-4N/ Túi nhựa mua hàng ((340 + 65) x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-6H-White/ Túi nhựa mua hàng (260/400 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-6N/ Túi nhựa mua hàng ((400 + 70) x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-8H-White/ Túi nhựa mua hàng (310/450 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-8N/ Túi nhựa mua hàng ((450 + 70) x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanipak-S1H-White/ Túi nhựa mua hàng ((240 + 45) x 310 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sanko-PH70-White/ Túi nhựa mua hàng ((345+145)/490 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo Kaneta-RK-50-White/ Túi nhựa mua hàng (340/490 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo Leash-FCH-13/ Túi nhựa mua hàng (260 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo Platec-FB12/ Túi nhựa mua hàng (230 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo Platec-FC08/ Túi nhựa đựng rác (130 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo Platec-FC10/ Túi nhựa mua hàng (180 x 270 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo Platec-FC20/ Túi nhựa mua hàng (460 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo Platec-KN-07/ Túi nhựa mua hàng (320 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo Platec-LN13/ Túi nhựa mua hàng (320 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo Platec-UY-40-Y/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo RS-814-White/ Túi nhựa mua hàng (390(255+135) x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo RS-815-White/ Túi nhựa mua hàng (440(295+145) x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo-BX-935/ Túi nhựa mua hàng (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo-FA-13/ Túi nhựa mua hàng (260 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo-FH 07/ Túi nhựa mua hàng (200 x 275 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo-FH 08/ Túi nhựa mua hàng (220 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo-FH 09/ Túi nhựa mua hàng (240 x 330 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo-KN-15/ Túi nhựa mua hàng (400 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo-KN-19/ Túi nhựa mua hàng (400 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo-KN-99/ Túi nhựa mua hàng (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sankyo-SKSB-60-Blue/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sato-NS-11/ Túi nhựa mua hàng (345/480 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sato-NS-12/ Túi nhựa mua hàng (250/380 x 460 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sato-Self/ Túi nhựa mua hàng (300/460 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Satsudora-Big-White/ Túi nhựa mua hàng (500/700 x 750 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Satsudora-L-Blue/ Túi nhựa mua hàng (300/460 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Satsudora-M-Blue/ Túi nhựa mua hàng (220/360 x 425 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sazae-L-Red/ Túi nhựa mua hàng (220/360 x 390 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seicomart-No.08-White/ Túi nhựa mua hàng (165/265 x 360 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seicomart-No.12-White/ Túi nhựa mua hàng (180/310 x 420 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seicomart-No.20-White/ Túi nhựa mua hàng (220/410 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seicomart-No.30-White/ Túi nhựa mua hàng (260/450 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seiyu Bento-L-White/ Túi nhựa mua hàng (420/740 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seiyu Bento-S-White/ Túi nhựa mua hàng (270/455 x 345 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seiyu Hana-Spec/ Túi nhua mua hàng (280/400 x 740 mm) hàng moi 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seiyu Himotsuki-Poly N13B/ Túi nhựa mua hàng (260 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seiyu Iryo-L-Green/ Túi nhựa mua hàng (500/660 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seiyu Iryo-M-Green/ Túi nhựa mua hàng (400/520 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seiyu Iryo-S-Green/ Túi nhựa mua hàng (300/380 x 435 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seiyu Iryo-SS-Green/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seiyu kasabukuro-Spec/ Túi nhua mua hàng (120 x 750 mm) hàng moi 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seria-No.45-White/ Túi nhựa mua hàng (300/430 x 520 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seria-No.60-White/ Túi nhựa mua hàng (380/620 x 720 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seven Eleven-B/ Túi nhựa mua hàng (230/410 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seven Hira-N-12/ Túi nhựa mua hàng (230 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seven Hira-N-15/ Túi nhựa mua hàng (300 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Seven Hira-N-17/ Túi nhựa mua hàng (230/360 x 490 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Shimizucho-2L/ Túi nhựa mua hàng (330/490 x 630 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Shimizucho-Tyu/ Túi nhựa mua hàng (260/380 x 470 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Shinsen Ichiba-2L-White/ Túi nhựa mua hàng (300/440 x 520 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Shinsen Ichiba-3L-White/ Túi nhựa mua hàng (345/480 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Shizuokashi-2L/ Túi nhựa mua hàng (330/490 x 630 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Shizuokashi-FG-Tyu/ Túi nhựa mua hàng (260/380 x 470 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Shosen-M-Brown/ Túi nhựa mua hàng (285 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Shosen-S-Brown/ Túi nhựa mua hàng (240 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Simple-3L-White/ Túi nhựa mua hàng (345/490 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Simple-B-Lunch 2L-White/ Túi nhựa mua hàng (330/500 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Simple-B-Lunch 2S-White/ Túi nhựa mua hàng (200/340 x 320 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Simple-B-Lunch L/ Túi nhựa mua hàng (250/450 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Simple-B-Lunch L-White/ Túi nhựa mua hàng (250/450 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Simple-B-Lunch M-White/ Túi nhựa mua hàng (250/450 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Simple-B-Lunch S-White/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Simple-LL/ Túi nhựa mua hàng (295/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sugi-L-Green/ Túi nhựa mua hàng (350/550 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sugi-S-Green/ Túi nhựa mua hàng (250/390 x 460 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sugi-SS-Green/ Túi nhựa mua hàng (165/255 x 330 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sukiya-No.16-White/ Túi nhựa mua hàng (265/325 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sukiya-No.20-White/ Túi nhựa mua hàng (360/550 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sukiya-No.3 C-White/ Túi nhựa mua hàng (90/170 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Sukiya-No.8-White/ Túi nhựa mua hàng (185/300 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-SuperValue-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (450/640 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-SuperValue-L-White/ Túi nhựa mua hàng (350/490 x 580 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-SuperValue-S-White/ Túi nhựa mua hàng (300/430 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Swan-No.13-Without/ Túi nhựa mua hàng (260 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Swan-No.14-Without/ Túi nhựa mua hàng (280 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Taiyo-L-White/ Túi nhựa mua hàng (345/485 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Taiyo-M-Blue/ Túi nhựa mua hàng (320/440 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Taiyo-M-White/ Túi nhựa mua hàng (320/440 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Takami Pack-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Takami Pack-L-White/ Túi nhựa mua hàng (260/400 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Takami Pack-LX-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 570 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Takami Pack-M-White/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Takami Pack-S-White/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Takami-L-White/ Túi nhựa mua hàng (260/400 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Takaraya-L-White/ Túi nhựa mua hàng (290/430 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Takaraya-M-White/ Túi nhựa mua hàng (250/360 x 470 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-TAWARAYA PASEOS-P4-BLUE/ Túi nhựa mua hàng (280/400 x 610 mm) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Thankyou-L/ Túi nhựa mua hàng (340/500 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Thankyou-M/ Túi nhựa mua hàng (300/480 x 505 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Toda Book-L-Blue/ Túi nhựa mua hàng (240/300 x 420 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Toda Book-M-Brown/ Túi nhựa mua hàng (240 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Toda Book-S-Purple/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Tokudane-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (340/510 x 420 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Tokudane-L-White/ Túi nhựa mua hàng (260/460 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Tokudane-S-White/ Túi nhựa mua hàng (200/350 x 320 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Tosayamada-L/ Túi nhựa mua hàng (140/340 x 520 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Tosayamada-LL/ Túi nhựa mua hàng (140/340 x 570 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Tosayamada-M/ Túi nhựa mua hàng (120/250 x 470 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-TR-3L-White/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Trial-M/ Túi nhựa mua hàng (210/360 x 420 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Trial-No.1-Silver/ Túi nhựa mua hàng (295/440 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Trial-Self-White/ Túi nhựa mua hàng (300/460 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Trial-XL/ Túi nhựa đựng rác (510(350) x 590 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-TR-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-TR-L-White/ Túi nhựa mua hàng (250/400 x 490 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-TR-M-White/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-TR-SS-White/ Túi nhựa mua hàng (150/250 x 310 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-TR-S-White/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 370 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-TSN45-White/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-TSN70-White/ Túi nhựa mua hàng (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-TSN90-White/ Túi nhựa mua hàng (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-UBagBouQuet-S/ Túi nhựa mua hàng (270/410 x 820 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-UBagBouQuet-SS/ Túi nhựa mua hàng (150/250 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Unimart Coffee/ Túi nhựa mua hàng (270/440 x 280 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Uoriki-L-White/ Túi nhựa mua hàng (300/460 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Uoriki-M-White/ Túi nhựa mua hàng (240/400 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Usmh-3L-White/ Túi nhựa mua hàng (360/505 x 575 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Watts-2L/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Watts-4L/ Túi nhựa mua hàng (410/600 x 680 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Watts-4L-White/ Túi nhựa mua hàng (410/600 x 680 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Watts-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Watts-M-White/ Túi nhựa mua hàng (230/350 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Watts-OverSized/ Túi nhựa mua hàng (370/550 x 790 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Watts-SS-White/ Túi nhựa mua hàng (150/250 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Welcia-L-White/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Welcia-M-White/ Túi nhựa mua hàng (220/340 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Welcia-Omutsu/ Túi nhựa mua hàng (560/800 x 710 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yakuodo-L/ Túi nhựa mua hàng (300/455 x 545 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yakuodo-LL/ Túi nhựa mua hàng (365/535 x 595 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yamashin-G-1/ Túi nhựa mua hàng (150/250 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yamashin-G-2/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yamashin-G-3/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yamashin-G-4/ Túi nhựa mua hàng (350/550 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yamashin-SB-1/ Túi nhựa mua hàng (150/250 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yamashin-SB-2/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yamashin-SB-3/ Túi nhựa mua hàng (300/450 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yamashin-SB-4/ Túi nhựa mua hàng (350/550 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yodoya Drug-44-White/ Túi nhựa mua hàng (140/300 x 520 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yodoya Drug-50-White/ Túi nhựa mua hàng (140/360 x 570 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-YS Mart-L-White/ Túi nhựa mua hàng (310/450 x 540 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-YS Mart-M-White/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-Yuryo-L-White/ Túi nhựa mua hàng (345/475 x 595 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-HD-ZDH-114/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Nishimatsuya 45L _J52-08-226/ Túi nhựa NishimatsuyaGarbage HK-013M HD45L Nat No print 650x800mm 8.89kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: Nishimatsuya 70L _J52-08-226/ Túi nhựa NishimatsuyaGarbage HK-013M HD70L Nat No print 800x900mm 10.94kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: Nishimatsuya U bag_HDPE-7000/ Tui nhua Nishimatsuya U bag white printing 350/500x630mm, 25mic (xk)
- Mã HS 39232119: Nishimatsuya U bag_J52-08-226/ Túi nhựa Nishimatsuya U bag white printing 350/500x630mm 9.91kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: NL73/ Bao PE (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-105138/ Túi nhựa mua hàng (300 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-105175/ Túi nhựa mua hàng (500 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-105179/ Túi nhựa mua hàng (550 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-105293/ Túi nhựa mua hàng (300 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-105547/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-105576/ Túi nhựa mua hàng (100 x 200 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-105607/ Túi nhựa mua hàng (500 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-105622/ Túi nhựa mua hàng (250 x 400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-105627/ Túi nhựa mua hàng (300 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-105630/ Túi nhựa mua hàng (220 x 330 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-105635/ Túi nhựa mua hàng (250 x 350 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-105645/ Túi nhựa mua hàng (120 x 180 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-115316/ Túi nhựa mua hàng (400 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-276070/ Túi nhựa mua hàng (250 x 310 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-276073/ Túi nhựa mua hàng (250 x 310 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-LL-Navy/ Túi nhựa mua hàng (400 x 510 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-LL-White/ Túi nhựa mua hàng (400 x 510 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-L-Navy/ Túi nhựa mua hàng (300 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-L-Pink/ Túi nhựa mua hàng (300 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-L-White/ Túi nhựa mua hàng (300 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-M-Navy/ Túi nhựa mua hàng (250 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-M-Pink/ Túi nhựa mua hàng (250 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-M-White/ Túi nhựa mua hàng (250 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-S-Navy/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-S-Pink/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-SS-Navy/ Túi nhựa mua hàng (160 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-SS-Pink/ Túi nhựa mua hàng (160 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-SS-White/ Túi nhựa mua hàng (160 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Askul-S-White/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-B4070057/ Túi nhựa mua hàng (450 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-FC-07/ Túi nhựa mua hàng (120 x 230 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Fuk-T30B-30L/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Fuk-T45L-Blue/ Túi nhựa mua hàng (450/650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Chiba Shico-L03-12/ Túi nhựa đựng rác (180 x 270 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Daiei-120L/ Túi nhựa đựng rác (1100 x 1200 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Daiei-LL/ Túi nhựa đựng rác (880 x 1200 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Daiei-M/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-EO-No-45L/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-EO-No-70L/ Túi nhựa đựng rác (800 x 895 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-EO-No-90L/ Túi nhựa đựng rác (900 x 995 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-FPB-LD25-45L/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-FPB-LD25-45L-White/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-FPB-LD35-70L/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-FPB-LD35-70L-White/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-FPB-LD45-90L/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-FPB-LD45-90L-White/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Fukuyama/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Gyo-N-09/ Túi nhựa đựng rác (150 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Gyo-N-10/ Túi nhựa đựng rác (180 x 270 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Gyo-N-11/ Túi nhựa đựng rác (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Gyo-N-12/ Túi nhựa đựng rác (230 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Gyo-N-13/ Túi nhựa đựng rác (260 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-082/ Túi nhựa đựng rác (520 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-083/ Túi nhựa đựng rác (500 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-085-No.70L-W/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-089-No.90L/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-093-No.45L-W/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-094-No.70L-W/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-095-No.90L/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-096-No.45L/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-097-No.70L/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-098/ Túi nhựa đựng rác (520 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-099/ Túi nhựa đựng rác (520 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-101/ Túi nhựa đựng rác (520 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-HK-102/ Túi nhựa đựng rác (500 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Imizushi-L-White/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Imizushi-M-White/ Túi nhựa đựng rác (550 x 670 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Kamome-K-14/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Kamome-K-17/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Kamome-K-8/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-LY-70-Yellow/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Minami Funen Jigyo-No.90L/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Minami Kanen Jigyo-No.90L-Yellow/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-No.45L/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-No.45L-1N05Y/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-No.70L/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-No.70L-1N05/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-No.80L-1N06G/ Túi nhựa đựng rác (800 x 1000 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-No.90-1N05/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-PE-50L-Blue/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-PE-50L-White/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Pruce-GL43/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Pruce-GL49-White/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Pruce-GL73/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Pruce-KK43/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Pruce-KK44/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Pruce-YA30-Green/ Túi nhựa đựng rác (500 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Sanitary-Black/ Túi nhựa đựng rác (320 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Sanitary-Pink/ Túi nhựa đựng rác (320 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Shimanto-Shiyakusho/ Túi nhựa đựng rác (650 x 750 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Shiteihukuro-OKP70/ Túi nhựa đựng rác (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-Tomura Kaishu/ Túi nhựa đựng rác (980/1500 x 1400 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-UY-70-White/ Túi nhựa đựng rác (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-GB-UY-90-White/ Túi nhựa đựng rác (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Ja Yokohama 5P-White/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-JP-Dai-White/ Túi nhựa mua hàng (340/500 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-JP-Handbag Tokudai-White/ Túi nhựa đựng rác (770 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-JP-Syo-White/ Túi nhựa mua hàng (220/350 x 430 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Kikakutai-P32K/ Túi nhựa mua hàng (230 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Kikakutai-PK63/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-KN10/ Túi nhựa mua hàng (180 x 270 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-KT103/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-KT106-White/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-LN-07-Black/ Túi nhựa mua hàng (320 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-LN-08-Clear/ Túi nhựa mua hàng (320 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-LY-40-Yellow/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Minami Funen Jigyo-No.45L/ Túi nhựa mua hàng (450/650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Minami Funen Katei-No.10L/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Minami Kanen Jigyo-No.15L-Yellow/ Túi nhựa mua hàng (290/420 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Minami Kanen Katei-No.10L/ Túi nhựa mua hàng (180/300 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Minami Yoki Katei-No.20L/ Túi nhựa mua hàng (350/500 x 700 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K13-07/ Túi nhựa mua hàng (120 x 230 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K13-08/ Túi nhựa mua hàng (130 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K13-09/ Túi nhựa mua hàng (150 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K13-13/ Túi nhựa mua hàng (260 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K13-14/ Túi nhựa mua hàng (280 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K13-15/ Túi nhựa mua hàng (300 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K13-18/ Túi nhựa mua hàng (380 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K13-19/ Túi nhựa mua hàng (400 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K14-03/ Túi nhựa mua hàng (80 x 150 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K14-08/ Túi nhựa mua hàng (130 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K14-14/ Túi nhựa mua hàng (280 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K14-17/ Túi nhựa mua hàng (360 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K14-18/ Túi nhựa mua hàng (380 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K14-19/ Túi nhựa mua hàng (400 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K14-20/ Túi nhựa mua hàng (460 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K16-04/ Túi nhựa mua hàng (90 x 170 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K16-05/ Túi nhựa mua hàng (100 x 190 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K16-08/ Túi nhựa mua hàng (130 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K16-09/ Túi nhựa mua hàng (150 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K16-11/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K16-12/ Túi nhựa mua hàng (230 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K16-14/ Túi nhựa mua hàng (280 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K16-15/ Túi nhựa mua hàng (300 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K16-18/ Túi nhựa mua hàng (380 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K16-19/ Túi nhựa mua hàng (400 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K16-20/ Túi nhựa mua hàng (460 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K18-02/ Túi nhựa mua hàng (80 x 120 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K18-04/ Túi nhựa mua hàng (90 x 170 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K18-05/ Túi nhựa mua hàng (100 x 190 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K18-07/ Túi nhựa mua hàng (120 x 230 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K18-09/ Túi nhựa mua hàng (150 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K18-11/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K18-12/ Túi nhựa mua hàng (230 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K18-13/ Túi nhựa mua hàng (260 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K18-14/ Túi nhựa mua hàng (280 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K18-16/ Túi nhựa mua hàng (340 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K18-19/ Túi nhựa mua hàng (400 x 550 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Monotaro-K18-20/ Túi nhựa mua hàng (460 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Okj-45-White/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Okj-70-White/ Túi nhựa mua hàng (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Okj-90-White/ Túi nhựa mua hàng (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Orips-45/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Poly-1/ Túi nhựa mua hàng (360 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Poly-2/ Túi nhựa mua hàng (480 x 650 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Sankyo Sam-45-Green/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Sankyo Sao-70-Yellow/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Sankyo-LG-40-Green/ Túi nhựa mua hàng (650 x 800 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Sankyo-LG-90-Green/ Túi nhựa mua hàng (900 x 1000 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Spec-White/ Túi nhựa mua hàng (800 x 900 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.201/ Túi nhựa mua hàng (70 x 100 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.206/ Túi nhựa mua hàng (100 x 190 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.207/ Túi nhựa mua hàng (120 x 230 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.209/ Túi nhựa mua hàng (150 x 250 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.210/ Túi nhựa mua hàng (180 x 270 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.211/ Túi nhựa mua hàng (200 x 300 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.212/ Túi nhựa mua hàng (230 x 340 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.213/ Túi nhựa mua hàng (260 x 380 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.214/ Túi nhựa mua hàng (280 x 410 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.215/ Túi nhựa mua hàng (300 x 450 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.216/ Túi nhựa mua hàng (340 x 480 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.217/ Túi nhựa mua hàng (360 x 500 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.218/ Túi nhựa mua hàng (380 x 530 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Swan PE-No.220/ Túi nhựa mua hàng (460 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Ueda Funen-L/ Túi nhựa mua hàng (450/650 x 850 mm) hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39232119: N-LLD-Ueda Funen-S/ Túi nhựa mua hàng (300/460 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Ueda Kanen-L/ Túi nhựa mua hàng (450/650 x 850 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Ueda Kanen-M/ Túi nhựa mua hàng (380/540 x 750 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Ueda Kanen-S/ Túi nhựa mua hàng (300/460 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Ueda Plastic-L/ Túi nhựa mua hàng (450/650 x 850 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: N-LLD-Ueda Plastic-S/ Túi nhựa mua hàng (300/460 x 600 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Nylon cuộn khổ 1,5M, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: NYLON20-1/ BAO NYLON (Túi gói giày) 20*40cm (xk)
- Mã HS 39232119: NYLON20-1/ BAO NYLON 36*(32+5)cm (xk)
- Mã HS 39232119: NYLON20-1/ BAO NYLON(Túi gói giày) 29*(40+5)cm (xk)
- Mã HS 39232119: OC42BK050FP/ Túi nhựa Oxrite Contractor 42 Gallon Black Trash Bag 40 Count, Size: 35W x 49H (xk)
- Mã HS 39232119: OC55BK050FP/ Túi nhựa Oxrite Contractor 55 Gallon Black Trash Bag 32 Count, Size: 38W x 58H (xk)
- Mã HS 39232119: OD55BK050F/ Túi nhựa Oxrite Deal 55 Gallon 50 Count, Size: 38W x 58H (xk)
- Mã HS 39232119: OE65BK050F/ Túi nhựa Oxrite Econ 65 Gallon Black Trash Bag 50 Count, Size: 50W x 48H (xk)
- Mã HS 39232119: OE95BK050FP/ Túi nhựa Oxrite Econ 95 Gallon Black Trash Bag 25 Count, Size: 61W x 68H (xk)
- Mã HS 39232119: OIMR-L_XH1002/ Túi nhựa T-shirt bag, white printed no emboss 300/450x540mm, 20mic 1000pcs/ctn 25% braskem (xk)
- Mã HS 39232119: OIMR-S_XH1002/ Túi nhựa T-shirt bag, white printed no emboss 230/360x420mm, 13mic 3000pcs/ctn, 25% braskem (xk)
- Mã HS 39232119: OKCA20LBK (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (OKCA20LBK) (Quy cách: 500 x 600mm) (xk)
- Mã HS 39232119: OKCA20LCL (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (OKCA20LCL) (Quy cách: 500 x 600mm) (xk)
- Mã HS 39232119: OKCA20LWH (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (OKCA20LWH) (Quy cách: 500 x 600mm) (xk)
- Mã HS 39232119: OKMNH-20_226/ Túi nhựaT shirt HDPE Nat emboss 150/240x310mm, 2.6kg/2000pcs, 2000pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: OKMNH-30 _HD7000BI/ Túi nhựa T shirt HDPE Nat, emboss 180/290x380mm, 10mic 3.85kg/2000pcs. 2000pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: OKMNH-35_226/ Túi nhựa T shirt HDPE Nat emboss 215/340x430mm, 2.81kg/1000pcs. 1000pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: OKMNH-40 _J52-08-226/ Túi nhựa T shirt HDPE Nat, emboss 255/390x480mm, 3.93kg/1000pcs 1000pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: OKMNH-45_226/ Túi nhựa T shirt HDPE Nat, emboss 295/440x530mm 5.3kg/1000pcs 1000pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: OKMNH-50_J52-08-226/ Túi nhựa T shirt HDPE Nat emboss 345/490x580mm 6.95kg/1000pcs 1000pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: OKMNN-35_J52-08-226/ Túi nhựa T shirt HDPE white, emboss 215/340x430mm, 2.81kg/1000pcs. 1000pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: OKMNN-45_J52-08-226/ Túi nhựa T shirt HDPE white, emboss 295/440x530mm 13mic 1000pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: OLIVE20LBL (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (OLIVE20LBL) (Quy cách: 500 x 600mm) (xk)
- Mã HS 39232119: OLIVE20LCL (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (OLIVE20LCL) (Quy cách: 500 x 600mm) (xk)
- Mã HS 39232119: OLIVE20LWH (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (OLIVE20LWH) (Quy cách: 500 x 600mm) (xk)
- Mã HS 39232119: ORSGR-35C_XH1002/ Túi nhựa HDPE bio 10% white, printed 1c/1s, no emboss, outer bag no printed, 230/330x465mm, 22mic 100pcs/outer bag 10outer bag/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: PAC 0.06809 (5LL)/ TÚI NHỰA PE TRỌNG LƯỢNG 0.06809KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: PAC 0.086 (5LL)/ TÚI NHỰA PE 0.086KG/CUON (xk)
- Mã HS 39232119: PAC 0.148 (20LL)/ TÚI NHỰA PE 0.148KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: PAC 0.154 (20LL)/ Túi nhựa PE, 0.154kg/cuộn (xk)
- Mã HS 39232119: PAC 0.1808 (20LL)/ Tuí Nhựa PE 0.1808KG/cuon (xk)
- Mã HS 39232119: PAC 0.215 (30LL)/ Túi PE 0.215kg/cuộn (xk)
- Mã HS 39232119: PAC WHITE 0.133 (20LL)/ TÚI NHỰA PE TRẮNG 0.133KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: PACKIT103/ Túi nhưa PE: PACKIT 103. trong lương 4.18kg/carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: PACKIT105/ Túi nhựa PE: PACKIT 105. trọng lượng 6.58kg/carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: PACKIT107/ Túi nhựa PE: PACKIT 107. trọng lượng 0.5kg/carton. hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: PACKIT88/ Túi nhựa PE Packit88, trọng lượng 3.08 kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: PACKIT89/ Túi nhựa PE PACKIT89, trọng lượng 4.53kg/ carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: PACKIT94/ Túi nhựa PE: PACKIT94. trọng lượng 3.14kg/carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: PACKIT96/ Túi nhựa PE: PACKIT96. trọng lượng 2.4kg/caarton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: PACKIT97/ Túi nhựa PE: PACKIT97. trọng lượng 0.78kg/carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: PB18241517_L5005 HDPE/ TUI NHUA: 18 IN X 24 IN 1.5MIL, LDPE POLY N.W. 17.25LBS; PACKING 400PCS/CS; WEIGHT 7.84KG/CS (xk)
- Mã HS 39232119: PB203015222400_ELITE 5410G/ Túi nhựa 20 IN X 30 IN 1.5MIL N.W. 23.78LBS LDPE POLY BAG, 400 PCS/ CS (xk)
- Mã HS 39232119: PB635159085_L5005 HDPE/ TUI NHUA: 6 IN + 3.5 IN X 15 IN 0.9MIL, LDPE POLY N.W. 8.5LBS; PACKING 1000PCS/CS; WEIGHT 3.87KG/CS (xk)
- Mã HS 39232119: PB84189012_L5005 HDPE/ TUI NHUA:8 IN X 4 IN X 18 IN 0.9MIL N.W. 12.84LBS POLY BAG 1000PCS/CS; WEIGHT 5.84KG/CS (xk)
- Mã HS 39232119: PBBAGW_2645.11G/ Túi nhựa y tế, white, blue printing, 49.5x50.5, 42.5 mic, Weight: 7.02 kg/ctn; Packing: 250pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: PBT015_2645.11G/ Túi nhựa y tế, natural, blue printing 50.5x50.5, 30 mic, Weight: 5.0 kg/ctn; Packing: 250 pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: PCK05/ Túi nhựa PE: PCK 05, trọng lượng 6.29kg/carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: PeaterPan OAKP-M125_ LL0218/ Túi nhựa HDPE bio 10% printed 1c/2s, no emboss, yellow 215/345x 370mm, 30mic, 100pcs/ outer bag, (xk)
- Mã HS 39232119: Pedal 0.1176 (20LL) white/ Túi nhựa PE sữa, 0.1176kg/cuộn (xk)
- Mã HS 39232119: Pedal 0.267 (30LL)/ Túi nh?a PE, 0.267kg/cu?n (xk)
- Mã HS 39232119: Pedal 35L 0.2054 (20LL)/ Túi nhựa PE, 0.2054kg/cuộn (xk)
- Mã HS 39232119: PHDR11141280C/ Túi nhựa: 11 IN X 14 IN 12 MIC N.W. 8.0LBSCLEAR WARNING HDPE PRODUCE BAG PACKING: 4 ROLLS/CS, 3.64KG/CTN (xk)
- Mã HS 39232119: PHDR11141380_L5005 HDPE/ TUI NHUA: 11 IN X 14 IN 13MIC N.W. 8.0LBS CLEAR WARNING HDPE PRODUCE BAG 4 ROLLS/CS, 370PCS/ROLL; WEIGHT 3.64KG/CS (xk)
- Mã HS 39232119: PHDR11191280C/ Túi nhựa: 11 IN X 19 IN 12 MIC N.W. 8.0LBSCLEAR WARNING HDPE PRODUCE BAG PACKING: 4 ROLLS/CS, 3.64KG/CTN (xk)
- Mã HS 39232119: PHDR11191380_L5005 HDPE/ TUI NHUA: 11 IN X 19 IN 13MIC N.W. 8.0LBS CLEAR WARNING HDPE PRODUCE BAG 4ROLL/CS, 279PCS/ROLL; WEIGHT 3.64KG/CS (xk)
- Mã HS 39232119: PHDR12171113_L5005 HDPE/ TUI NHUA 12 IN X 17 IN 11 MIC N.W. 13.0LBS 5-A-DAY HDPE PRODUCE BAG 4 ROLL/CS, 537PCS/ROLL (xk)
- Mã HS 39232119: PHDR12201016/ Túi nhựa: 12 IN X 20 IN 10 MIC N.W. 16.0LBS 5-A-DAY HDPE PRODUCE BAG 4 ROLL/CS, 7.27KG/CTN (xk)
- Mã HS 39232119: PIT-8.1/ Túi nhựa PE màu cam 300+140 X 530mm 2000 Chiếc/Hộp mới 100% SX tại VN (xk)
- Mã HS 39232119: PIT-8.2/ Túi nhựa PE màu xanh 300+140 X 530mm 2000 Chiếc/Hộp mới 100% SX tại VN (xk)
- Mã HS 39232119: PL12/ Bao Nylon (xk)
- Mã HS 39232119: PLASTIC BAG (TÚI NHỰA) 100%PLASTIC BRAND:HOME & TEXTILE ADD:CỦA HÀNG ĐỒ GIA DỤNG 47, ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG 17, PHÚ NHUẬN, HỒ CHÍ MINH (xk)
- Mã HS 39232119: PLDR111912580_L5005 HDPE/ TUI NHUA: 11 IN X 19 IN 1.25MIL N.W. 8.0LBS ANIMAL PRINTING RED MEAT BAG 4 ROLL/CS, 115 PCS/ROLL; WEIGHT 3.64KG/CS (xk)
- Mã HS 39232119: PPBAG2: Bao nylon (150*2110)MM (xk)
- Mã HS 39232119: PRIVA 25L- PK/ Tui nhua HDPE size 530x540+160mm, 10mic, 30cai/cuon/177gr (xk)
- Mã HS 39232119: PRIVA 50L- PK/ Tui nhua HDPE size 600x720+200mm, 10mic, 20cai/cuon/172gr (xk)
- Mã HS 39232119: PVC SEES07- Túi PVC kích thước 30x12x10cm (xk)
- Mã HS 39232119: QPK Opti Home 25L/ Tui nhua HDPE size 530(132,5x4)x540+160mm, 10mic, 30cai/cuon/182gr (xk)
- Mã HS 39232119: RL-17_XLL1002/ Túi nhựa HDPE T-Shirt White print 1c/1s No emboss 260/480x400mm 12mic 100pcs/pack, 10pack/ small carton, 4small carton/outer carton. (xk)
- Mã HS 39232119: RL-18_XLL1002/ Túi nhựa HDPE T-Shirt white print 1c/ No emboss 330/500x400mm 12mic 100pcs/pack, 10pack/ small carton, 4small carton/outer carton. (xk)
- Mã HS 39232119: RS-35 (VPC-EGDA6888)/ Túi nhựa RS 35, hàng trắng không in KT: 220/340x430mm, 14mic, 19.44 kg/5000pcs,packing 1000 pcs/ inner carton, 5 inner carton/outer carton (xk)
- Mã HS 39232119: S / Túi nhựa HD màu hồng, không in (S); 372000Pcs 1638.25Kgs (xk)
- Mã HS 39232119: SH-01 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (SH-01) (Quy cách: 250 x 350mm) (xk)
- Mã HS 39232119: SH-02 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (SH-02) (Quy cách: 320 x 380mm) (xk)
- Mã HS 39232119: SH-5 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (SH-5) (Quy cách: 400 x 500mm) (xk)
- Mã HS 39232119: SHE100000.001/ Túi Plastic- Black HDPE sheet 400x600x0.015mm,1000pcs/ plastic dispenser, 2 dispenser/carton, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: SL-30-3/ Túi nhựa PLASTIC BAG (SL-30-3) (Quy cách: 500 x 700mm) (xk)
- Mã HS 39232119: SL-30-4 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (SL-30-4) (Quy cách: 500 x 700mm) (xk)
- Mã HS 39232119: SP01/ Túi cuộn HDPE trắng trong có in, kích thước (23+12)*48cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: SPC 17/ Túi nhựa LLDPE, 17kg/1000 cái (xk)
- Mã HS 39232119: SPC 21/ Túi nhựa LLDPE, 21kg/1000 cái (xk)
- Mã HS 39232119: SPC 4.3/ Túi nhựa HDPE, 4.3kg/1000 cái (xk)
- Mã HS 39232119: SPC 6.5/ Túi nhựa HDPE, 6.5kg/1000 cái (xk)
- Mã HS 39232119: SPC HD- 3.2/ Túi nhựa HDPE, 3.2kg/1000 cái (xk)
- Mã HS 39232119: SPC LLD 13 (White)/ Túi nhựa LLDPE màu sữa, 13kg/1000cái (xk)
- Mã HS 39232119: SPC LLD 13 Green/ Túi nhựa PE màu xanh lá, 13kg/1000 cái (xk)
- Mã HS 39232119: SPC LLD 13-Black/ Túi nhựa LLDPE màu đen, 13kg/1000 cái (xk)
- Mã HS 39232119: SPC LLD 16 (white)/ Túi nhựa LLD màu trắng sữa, 16kg/1000 cái (xk)
- Mã HS 39232119: SPC LLD 17 PINK/ TÚI NHỰA PE 17KG/1000 TÚI (xk)
- Mã HS 39232119: SPC LLD 18 WHITE/ TÚI NHUALLDPE 18KG/1000 CÁI (xk)
- Mã HS 39232119: SPC LLD 21 (White)/ Túi nhựa LLDPE màu sữa, 21kg/1000cái (xk)
- Mã HS 39232119: SPC LLD 31 BLACK/ TÚI NHỰA PE 31KG/1000 TÚI (xk)
- Mã HS 39232119: SPC LLD 40 (30LL)/ TÚI NHỰA PE 40KG/1000TUIS (xk)
- Mã HS 39232119: SPC LLD 52.9/ TÚI NHỰA PE 52.9KG/1000 TÚI (xk)
- Mã HS 39232119: SPC LLD 7 WHITE/ TÚI NHỰA PE 7KG/1000 TÚI (xk)
- Mã HS 39232119: SPC- LLDPE 29/ Túi nhựa LLDPE, 29kg/1000 cái (xk)
- Mã HS 39232119: STA110000.015/ Túi Plastic- Starseal bag on roll PRIVA 25L, 265+265x700x0.010mm, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: STA110000.022/ Túi Plastic- Star sealed T-shirt bags on roll OPTIHOME 50L 300+300x920x0.011, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: STA110000.025/ Túi Plastic- Star sealed T-shirt bags on roll PURIO 25L 265+265x700x0.010mm, 25L HDPE, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: STA110000.026/ Túi Plastic- "PURIO"- pedalbin liners 20 L FR 500 x 500 + 150 mm, 10 m HDPE, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: STATION (1)/ Túi nhựa GARBAGE BAG JR STATION (STATION) (Quy cách: 800 x 1000mm) (xk)
- Mã HS 39232119: SW (Size5) 0.1375 (30LL)/ TÚI NHỰA PE 0.1375KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: SW (Size5) 0.139 (20LL)/ TÚI NHỰA PE 0.139KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: SW (Size6.3) 0.112 (30LL)/ TÚI NHỰA PE 0.112KG/CUÔN (xk)
- Mã HS 39232119: SW (Size6.3) 0.1375 (20LL)/ TÚI NHỰA PE 0.1375KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: SW-1L (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (SW-1L) (Quy cách: 350 x 350 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: SW-25 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (SW-25) (Quy cách: 250 x 310 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: SW-2L (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (SW-2L) (Quy cách: 450 x 400 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: SW-30 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (SW-30) (Quy cách: 300 x 360 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: SW-35 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (SW-35) (Quy cách: 350 x 420 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: SW-60 (2)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (SW-60) (Quy cách: 500 x 600 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: SWING 0.257/ túi nh?a HDPE, 0.257kg/cu?n (xk)
- Mã HS 39232119: SWING 0.257/ túi nhựa HDPE, 0.257kg/cuộn (xk)
- Mã HS 39232119: TA-30N (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (TA-30N) (Quy cách: 500 x 700 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: TA-30R (2)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (TA-30R) (Quy cách: 500 x 700 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm OPP 0.03*250*90MM (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm OPP 0.03*330*80MM (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 100x300 (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 1200-01799-1, 7700-00028-Foam, dùng cho đóng gói sản phẩm. Kích thước: (180*640)mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 130x190 (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 150x100 (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 215x1200 (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 220x220 (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 270x270 (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 400x1800 (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 400x900 (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 40x100 (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 40x200 (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 515x355 (xk)
- Mã HS 39232119: Tấm xốp hơi 600x1200 (xk)
- Mã HS 39232119: TB/ Túi bóng ni long (xk)
- Mã HS 39232119: Thùng xốp (330.230.215)mm (SL 360 thùng, TL tịnh 0,2 kg/thùng, TL cả bì 0,2kg/ thùng) (xk)
- Mã HS 39232119: Thùng xốp (385.290.300)mm (SL 300 thùng, TL tịnh 0,25 kg/thùng, TL cả bì 0,25kg/ thùng) (xk)
- Mã HS 39232119: Thùng xốp (492.365.330)mm (SL 300 thùng, TL tịnh 0,3 kg/thùng, TL cả bì 0,3kg/ thùng) (xk)
- Mã HS 39232119: Thùng xốp (600.454.370)mm (SL 300 thùng, TL tịnh 0,4 kg/thùng, TL cả bì 0,4kg/ thùng) (xk)
- Mã HS 39232119: TNL-PE250*250MM*0.02/ TÚI PE (PE250*250MM*0.02) (xk)
- Mã HS 39232119: TNL-PE260*300MM/ TÚI PE (PE260*300MM) (xk)
- Mã HS 39232119: TNL-PE320*380MM/ TÚI PE (PE320*380MM) (xk)
- Mã HS 39232119: TNL-PE430*430MM/ TÚI PE (PE430*430MM) (xk)
- Mã HS 39232119: TNL-PE430*430MM*0.02/ TÚI PE (PE430*430MM*0.02) (xk)
- Mã HS 39232119: TP1028/ Túi chống tĩnh điện JOLED, 2755-0014 (400*320*600) (xk)
- Mã HS 39232119: TP1102/ Túi AIRCAP TOYODENSEI chống tĩnh điện kt: 210*190mm (đơn giá hóa đơn thực 0.1481 USD/PCE) (xk)
- Mã HS 39232119: TP1126/ Túi Aircap chống tĩnh điện kt: 80mm*75mm (xk)
- Mã HS 39232119: TP1153/ Túi chống tĩnh điện SU7E-10H03AI-01C kt: 315*250*610mm (xk)
- Mã HS 39232119: TS-1 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (TS-1) (Quy cách: 250 x 350 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: TS-2 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (TS-2) (Quy cách: 340 x 480 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: TS-7 (1)/ Túi nhựa PLASTIC BAG (TS-7) (Quy cách: 470 x 600 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi 24x24- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi 27x38- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi 30x40- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi 30x40cm(NB)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi 32x50- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi 35x65cm- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi 45x75cm- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Bio Lami- làm từ nhựa Bio LDPE- dùng để đựng hàng hóa (6902-003041), kích thước 0.5T x 500mm x 300mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi bóng kính PE, kt: 40x50 cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi BOPP Không In Hình, In Chữ, In Màu- Mới100%: BOPP CENTER SEAL BAG WP521 Cấu tạo BOPP Film Kích Thước: 150 mm X 250 mm- Sản Xuất Tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: TÚI CUỘN BẰNG NHỰA HDPE TRONG SUỐT,KÍCH THƯỚC:180 x 280 MM, 120 CÁI/CUỘN,30 CUỘN/THÙNG CARTON,HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU,KHÔNG IN HÌNH,KHÔNG IN CHỮ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: TUI DEM HOI 9cm x 9cm (xk)
- Mã HS 39232119: TUI DEM HOI: 120 mm x 180mm +180 mm (xk)
- Mã HS 39232119: TUI DEM HOI: 140 mm x 180mm +180 mm (xk)
- Mã HS 39232119: TUI DEM HOI: 180 mm x 230mm +230 mm (xk)
- Mã HS 39232119: TUI DEM HOI: 200 mm x 280mm +280 mm (xk)
- Mã HS 39232119: TUI DEM HOI: 380 mm x 400mm +400 mm (xk)
- Mã HS 39232119: TUI DEM HOI: 85 mm x 140 mm + 140mm (xk)
- Mã HS 39232119: TUI DEM HOI: 90 mm x 210mm +210 mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi đóng gói sản phẩm bằng nhựa tráng nhôm 180*210*0.1 (mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi đựng dụng cụ nail bằng PE: Pedicure Liner Bag 120 cm, 400 cái/thùng, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi đựng rác bằng nhựa- 000335 NEVOS Worki na smieci z fala 35l/50szt. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi đựng thực phẩm PE: PSH-1, trọng lượng 7.41 kg/carton, kích thước 650x800mm; đóng gói 10 cái/ túi; 50 túi/ carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi HD xếp hông (560 x 780 x 0.02)mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi hơi (Aircap) 432C1- được làm từ nhựa LDPE dùng để đựng hàng hóa, kích thước 0.06*120mm*360mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi hơi (Aircap) 6180- được làm từ nhựa LDPE dùng để đựng hàng hóa, kích thước 0.06*195mm*180(185)mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi hơi (Aircap) 780-W- được làm từ nhựa LDPE dùng để đựng hàng hóa, kích thước 0.03*100mm*260mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi hơi (Aircap)- làm từ nhựa LDPE- dùng để đựng hàng hóa (6902-000314), kích thước 0.05*400mm*400mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi làm từ chất liệu hạt nhựa Bio LDPE dùng để đựng hàng hoá- BAG ACCESSORY- Code: 6902-003303 LDPE,T0.06, W440,L350,TRP,R, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi LDPE (0.04x450x800)mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi LDPE (0.04x490x795)mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi LDPE (0.05x450x800)mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi LDPE (0.05x545x1115)mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi LDPE (0.06x550x1250)mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi LDPE (0.06x595x1250)mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi LDPE (0.07x500x800)mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi LDPE (0.08x490x762)mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi LDPE (0.08x500x790)mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi LDPE (0.08x500x900)mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi LDPE (0.1x525x750)mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi LDPE in (0.08x490x750)mm (xk)
- Mã HS 39232119: TÚI NH?A PE 71CM WIDTH, 85CM LENGTH,+SKIRT, 15 MIC 4.037KG/THÙNG (xk)
- Mã HS 39232119: TÚI NH?A PE Size: 40.5CM(46+15 HANLDE+1 SKIRT), 11MICRON, TR?NG LU?NG 4.72KG/THÙNG (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Alta màu đen loại lớn, size: 90x120cm, Code SP0015.12. Đóng gói: 20 kg/bao. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa- BA/POLYBAG PUMA-28X40CM (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Bentou Bio White no printed,Size LL: (330/500x400)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Bentou PT White no printed,Size LL: (330/500x400)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Bio- làm từ hạt nhựa Bio LDPE, kích thước 50mic*400mm*450mm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Bio LDPE dùng để đựng hàng hoá- BAG ACCESSORY Code: 6902-003297 LDPE,T0.06, W250,L250,TRP,R. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa CG-SERIES Natural no printed, CG-8: (230/350x420)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh Polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa chất liệu PE,dạng hộp,kích thước 0.04mm*1.56m*2.06m*1.66m. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Create bag Bio printing 1c/1s,3L-B: (350/500x600)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Tui nhựa cuộn (Small Size-PE7), Kích thước 28*43*25mic. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa cuộn (Small Size-PE7), Kích thước 28*43*25mic. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa cuộn HDPE không in hình, chữ. 250+100x450mm 17mic; 6 cuộn/7.8kg/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa cuộn HDPE trong không in hình,chữ. 250 +100x450 mm 17mic; 6 cuộn/7.8kg/kiện (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Domino Bio Natural printing 1c/1s,Size LL: (390/723x580)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Domino reji Bio White printing 1c/2s,Size L: (180/290x400)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa đựng thức ăn cho động vật (kích cỡ: 200x280x40/40mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa đựng thực phẩm (kích cỡ: W254xL279+BG76mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa HDPE 25 KG/ BAO,size: 61x110 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa HDPE bag/ Túi nhựa HDPE plastic bag. Không hình ảnh, không nhãn hiệu, không chữ. Size: 12"x7"22". Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa HDPE plastic bag. Không hình ảnh, không nhãn hiệu, không chữ. Size: 12"x7"22". Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa HDPE size 1L, 300mm x (85mm + 85mm) x 552mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa HDPE size 1M, 260mm x (70mm + 70mm) x 502mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa HDPE size 1S, 220mm x (65mm + 65mm) x 422mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa HDPE size 3L, 300mm x (85mm + 85mm) x 552mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa HDPE size 3M, 260mm x (70mm + 70mm) x 502mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa HDPE size 3S, 220mm x (65mm + 65mm) x 422mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa HDPE xám không in hình,chữ. 280 +160 x 510mm 14mic; 1,000 cái/5kg/kiện (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Hidaka Bio White printing 1c/1s,Size L: (220/370x530)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa J Retail bag Bio White printing 1c/1s,Lunch box: (270/500x455)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Jason White no printed,No.35: (260/385x520)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Keiou Store Bio White printing 1c/1s,A: (340/490x580)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Keisei New White printing 1c/1s,No.45: (310/450x530)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Keiyo D2 bag (DCM) Bio Natural printing 1c/1s,4L: (500/700x800)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa không in B- 4- 1 (180 x 60 x 31cm) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Komeri Bio White printing 1c/1s,Size M: (230/360x440)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa KS PB bag Bio White printing 1c/1s,Size 3L: (350/490x580)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Laundry bag Natural no printed,35L: (500x1100)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa LDPE bag/ Túi nhựa LDPE plastic bag Size: 11" x 14". Không in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa LDPE plastic bag. Không hình ảnh, không nhãn hiệu, không chữ. Size: 12"x7"22". Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Maruman Bio Natural printing 1c/1s,No.4: (260/390x480)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Tui nhựa màu Clear (Large Size- PE2,94), Kích thước 13*33*25mic. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Tui nhựa màu Color (Large Size- HD4,5), Kích thước 43*66*18mic (XH 10). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa màu Strawberry (Small Size), Kích thước 28.5*9.5*7.5 cm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Tui nhựa màu White (Large Size- HD4,5), Kích thước 30.5*57*18mic (XH 9). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa màu White (Large Size- HD6,3), Kích thước 26*46*18mic (XH 7). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Tui nhựa màu White (Medium Size- HD4,5), Kích thước 26*46*18mic (XH 7). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa màu White (Medium Size- HD4,5), Kích thước 26*46*18mic (XH 7). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa màu White (Small Size- HD2,8), Kích thước 20,5*37*18mic (XH 5). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa mua hàng (FRESH BAZAR) No.13 180/300 x 380 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa mua hàng (ICHILOKUHONPO) Small 240/350 x 435 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa mua hàng (JP PP)-SYO 250 x 540 mm. Hàng mới 100%/ VN- " NSX: Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên " (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa mua hàng (JP)- HandbagTokudai 770 x 550 mm. Hàng mới 100%/ VN- " NSX: Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên " (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa mua hàng (KEIOSTORE)-SYO 180/290 x 380 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa mua hàng (Takaraya) L 290/430 x 530 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Onakasuita Bio White printing 1c/1s,No.20: (220/350x460)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa- PB/JPHTC1 (Túi PP 8 x 15 cm) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa- PB/UNBRANDED_COR_40X30 CM (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE (Kích thước: 137*160 mm)- Hàng mới 100%, ERP: 192511006660 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE (Poly bag), kích thước 200x130x0.3mm/JUST WIRELESS 541-23-1 (xk)
- Mã HS 39232119: TÚI NHỰA PE 58CM(71+21 HANLDE+1 SKIRT), 12MICRON, TRỌNG LƯỢNG 6.85KG.THÙNG (xk)
- Mã HS 39232119: TÚI NHƯA PE 80*100CM, 15 MICRON, TRỌNG LƯỢNG 2.83KG/THÙNG (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE dùng đóng gói thực phẩm, kích thước: 25x35 cm; hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE kích thước (10 X 15 + 2"), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: TÚI NHỰA PE Size: 58CM(71+21 HANLDE+1 SKIRT), 12MICRON, TRỌNG LƯỢNG 5.82KG/THÙNG (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE trong 820x720. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE tự hủy in đỏ đen 305+2x95 X 508MM, 1000 Chiếc/hộp SX tại VN mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE, in nhãn hiệu Vinaphoenix, dùng để đựng bánh tráng (kt: 26x40cm, 35x50cm)- PE plastic bag, hàng F.O.C, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE, Túi zipper phủ bì 35x45 cm dùng để đóng gói nữ trang xuất khẩu nước ngoài (hàng thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT theo điểm b khoản 3 điều 1 NĐ 69/2012/ND-CP (14.9.2012), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE: CSA-45-30, có trọng lượng 11.93kg/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE: HD-330, có trọng lượng 14.36kg/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE: JPCM3, có trọng lượng 9.58kg/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE: MCV-HD90-25, có trọng lượng 11.80kg/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE: SS-4, có trọng lượng 12.36kg/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PE: SS-5, có trọng lượng 12kg/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa- plastic bag (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Plastic Bag, P-23: (0.028x520x600)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100%, hàng sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa- poly bag 26 x 35+6 CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa- poly bag 30.5 x 43 +6 CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa PP (kích thước: 140*80cm) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa RB-SERIES White no printed,RB-3LW: (345/485x575)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Reji bag Natural no printed,No.45: (300/440x530)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Touzu Bio White printing 1c/1s,Size L: (300/440x540)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Tsutaya Zap bag Bio Black printing 1c/1s,7570: (160/270x400)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Unidy New White printing 1c/1s,No.5: (350/510x580)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Wako Bio White printing 1c/1s,Size L: (245/395x430)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Yamadadenki Bio White printing 1c/1s, Size LL: (530/750x800)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Yoneyama Gomi,45L-YN45N10R: (650x800)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa Yoneyama Yaokogomi,45L: (650x800)mm, làm từ hạt nhựa nguyên sinh polyethylene. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa, Bio Bag, Code: BN69-13935A 0.07T*700*350, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa, Pocket Bag Code: BN69-19414A 0.03T*200*700, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa: Air bubble bag for IDM jumper unit (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa: Anti-static Air bubble roll (50(L) x 1.3(W) x 0.004(H)m) (50M)(PLP0153) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nhựa: PE bag 400x300x0.05 (LxWxT) Clear (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon (750x1300x0.04) mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon (900x600x0.05) mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon bằng nhựa PE, size 7.5x14, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon đóng gói (PLASTIC BAG)(PLASTIC BAG)/ SSAKAA231KKEZ (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 100*150*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 100*250*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 1200*1000*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 160*95*0.04mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 180*170*0.04mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 180*230*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 180*250*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 200*250*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 210*200*0.04mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 250*300*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 250*350*0.04mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 250*500*0.04mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 2500*2800*0.08mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 300*400*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 320*320*0.04mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 350*450*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 350*500*0.04mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 380*460*0.04mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 400*500*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 450*550*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 500*550*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 600*800*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 70*100*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon LDPE 90*140*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 1000x800mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 120*160*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 120*330*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 120*370*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 1200x1050mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 1200x900mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 120x160mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 120x200 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 120x330mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 120x370mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 190*420*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 190x420mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 220*220*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 220*480*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 220x210 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 220x220mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 220x480mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 230x360 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 250*250*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 250x250mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 300*250*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 300x300 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 350*350*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 350*550*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 350x350mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 350x550mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 400x580 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 40cm*105cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 450*450*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 450x450mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 450x640 hồng (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 500*200*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 500*550*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 500x200mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 500x550mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 600*450*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 600x450mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 630x250 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 90*130*0.03mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 90x130mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 960*650*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE 960x650mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE kích thước 60x80cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PE zippo 100*160*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon Poly bag (15.5"*12") Under Amour (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilon PP (1000x630x0.03mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong đen quai xách 30cm*45cm (sản phẩm bằng nhựa PE dùng chứa hàng hóa), xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Aeon With Braskem M có in, màu trắng, 500(280)x450 mm, 16 mic. Hàng mới 100%. 2000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng ATV F-M có in, màu trắng, 500(280)x450 mm, 16 mic. Hàng mới 100%. 2000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Avail Biomass L, màu trắng, in, 510x630mm, 40 mic. Hàng mới 100%. 400 túi/kiện (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Ayahadio BIG, có in, màu trắng, 370(570)x800mm, 25 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng BEARDPAPA L, màu be, in, 300/540x580mm, 20 mic. Hàng mới 100%. 2000 túi/ kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Birthday Biomass L, màu hồng, in, 350/510x630mm, 30 mic. Hàng mới 100%. 500 túi/kiện (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Bookmark Japan M, có in, màu trắng, 220(360)x450mm, 13 mic. Hàng mới 100%. 2000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Daiso Benri 12, không in, màu trắng, 250(150)x350mm, 12 mic. Hàng mới 100%, 60 gói/thùng. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng DIREX B-6 SAKE, màu trắng, in, 125/240x520mm, 17 mic. Hàng mới 100%.2000 túi/ kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Donki No.60, có in, màu vàng, 500(150)x590mm, 21 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Drug Black 2L, màu đen, in, 380/540x530mm, 19 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/ kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Ecos 120L, màu trong, in, 1000x1200mm, 20 mic. Hàng mới 100%. 300 túi/ kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Gyoumu 45L, không in, màu đen, 650x800mm, 19 mic. Hàng mới 100%. 900 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng H-Bag N-3L, có in, màu tự nhiên, 345(490)x580mm, 20 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Homac 4L, màu trong, in, 500/700x800mm, 17 mic. Hàng mới 100%. 500 túi/kiện (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Izumiya Suc L, có in, màu xanh dương, 500(700)x690mm, 22 mic. Hàng mới 100%. 500 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng K-2 SS có in, màu trắng, 200(120)x360 mm, 13 mic. Hàng mới 100%. 2000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Kano L, có in, màu trong, 300(440)x515mm, 16 mic. Hàng mới 100%. 2000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Kirindo Bio L, màu xanh, in, 340/500x600mm, 25 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/kiện (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Kohnan L, có in, màu tự nhiên, 300(460)x520mm, 16 mic. Hàng mới 100%. 2000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Kudamatsu City (Burn) M, có in, màu trắng, 350(500)x700mm, 24 mic. Hàng mới 100%. 500 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng MAM B-45, có in, màu tự nhiên, 440(300)x500mm, 18 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng MTC-007, màu trắng, in, 450(610)x680mm, 30 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/ kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Nanbu Town L, có in, màu tự nhiên, 450(650)x800mm, 25 mic. Hàng mới 100%. 500 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng NEW-NISHIMATUYA MOCHITE, có in, màu trắng, 350(500)x630mm, 25 mic. Hàng mới 100%. 500 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Okuwa L, có in, màu trắng, 340(500)x600mm, 22 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Rock Field L, có in, màu trắng, 380(580)x490mm, 30 mic. Hàng mới 100%. 500 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Sakahogi Town Burn L, có in, màu tự nhiên, 550(550)x870mm, 25 mic. Hàng mới 100%. 400 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Scroll S, màu nâu, in, 330x470mm, 40 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/kiện (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng SENDO SD-50BS, màu trắng, in, 330/480x580mm, 22 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/kiện (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Shimamura Biomass L, màu trắng, in, 360/600x730mm, 30 mic. Hàng mới 100%. 500 túi/kiện (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng SK-6, màu trong, in, 310/550x650mm, 20 mic. Hàng mới 100%. 500 túi/kiện (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng TA-006, màu trắng, in, 180(180)x335mm, 30 mic. Hàng mới 100%. 4000 túi/ kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng TG100-20N có in, màu tự nhiên, 500x600 mm, 11 mic. Hàng mới 100%. 2000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Totetsuki Y-17, không in, màu trắng, 210(340)x460mm, 20 mic. Hàng mới 100%. 1500 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng TR-002, màu hồng, in, 300(300)x380mm, 40 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/ kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng Y Store YB-2, có in, màu trắng, 590(725)x560mm, 30 mic. Hàng mới 100%. 600 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng YAN-LL-22, màu trong, in, 300(450)x570mm, 22 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/ kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nilong mua hàng YD-007 có in, màu tự nhiên, 455(300)x545 mm, 20 mic. Hàng mới 100%. 1000 túi/kiện. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon (1.90KG), (32 X 43, 1 thùng 500 cái 14.50 kgs, có 1 thùng lẻ 250 cái 9 kgs) không in hình, in chữ hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Nylon (300x500mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon (650G), (25 X30, 1 thùng 1,400 cái 21 kgs) không in hình, in chữ hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon (có tráng nhôm)- BAG 180X600, mã 697E 86000, kích thước 620 x 200 x 0.087mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon 300x400mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon 3030500006 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon 3030500240 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon 3030500416 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon 350x400mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon 400x500mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon 800x600mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon 9090000140 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon 9090000179 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon dùng để đựng sản phẩm đồ lót có in nhãn WARMHUGS LINGERIE & ACCESSORIES hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500007 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500023 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500037 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500056 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500060 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500092 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500116 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500242 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500348 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500382 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500479 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500502 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500567 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500630 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500660 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500671 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500733 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500742 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon in 3030500751 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Nylon in ELON 0620 13CM X 5CM X 44CM (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Nylon in JBA-0608s (2000 yd) 13CM X 5CM X 49CM (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Nylon in JBA-0612 (700 yd) 13CM X 5CM X 44CM (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Nylon không in 13CM X 5CM X 44CM (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon kích thước 110x65cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon kích thước 48 cm x 29 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon kích thước 60 cm x 35 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon kích thước 95x65cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Nylon PE (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon PE (26*36) cm (xk)
- Mã HS 39232119: TUI NYLON PE (28 x 34 x 26)Cm (xk)
- Mã HS 39232119: TUI NYLON PE (29 x 39 x 44.8)Cm (xk)
- Mã HS 39232119: TUI NYLON PE (29.5 x 39.5 x 42)Cm (xk)
- Mã HS 39232119: TUI NYLON PE (90 x 120 x 125)Cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon PE 65x85cm dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39232119: túi nylon PE bag t0.05.PEBV100X230 (xk)
- Mã HS 39232119: túi nylon- PE bag t0.05.PEBV70X100 (xk)
- Mã HS 39232119: túi nylon PE bag t0.07.PEBV150X170 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon PE kích thước 150 x 110 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon poly 17cm x 19cm + 4cm (Poly bag) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon Vinyl bag.KS83R125X150T (xk)
- Mã HS 39232119: Túi nylon- Vinyl bag.KS83R90X110 (xk)
- Mã HS 39232119: túi nylon Vinyl bag.PEBV50X250 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi OPP (20 kg/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi OPP 0.03 185*250MM (xk)
- Mã HS 39232119: Túi OPP 0.03 195*340MM (xk)
- Mã HS 39232119: Túi OPP 0.03 230*550MM (xk)
- Mã HS 39232119: Túi OPP 90mmx100mmx0.03mm (100pcs/bag) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi OPP BAG FO-BAG10 (Mua tại Việt Nam)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE #370Minipack-L- (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE #377,#376 Steel Hook (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE #750(JPN),#720(EU)-Steel Hook (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE #772(JPN) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (10*30)/ 1Kg215PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (100 x 100 cm) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (130*100)cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (15*25)/ 1Kg165PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (16*40)cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (1P)-Steel Hook (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (22*34)/ 1Kg80PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (25*18)/ 1Kg140PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (25*35)/ 1Kg70PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (25*35)cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (250*130*180)/ 1Kg1PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (250*130*230)1,2Kg1PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (27.5*41.5)cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (30*40)/ 1Kg50PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (3P) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (500 x 740 mm +400 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (6*17)*0.11/ For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (6*30)/ 1Kg360PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (6*30)cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (6*8)/ 1Kg1365PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (60*65)cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (68*130)cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (75*68)cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (8.5*130)/ 1Kg50PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (8.5*17) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe (8.5*17)/ 1Kg445PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (90*100)cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe- (CUST MADE) + RESEALABLE BAG (UNITED), 160 x 230 x 50 um, 2100cái/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe- (CUST MADE)+ CLINICAL LABS (CLEAR), 160 x 255 + 225 x 45 um, 2000cái/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe- (CUST MADE)+ VCS PATHALOGY, 160 x 255+255 x 45 um, 2000cái/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (Polybag) KT L37cmx W50cm x 8cm flapp (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (Polybag) KT L43cmx W44cm x 8cm flap (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (Polybag) KT L58cmxW35cmx10cm flap (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (Polybag) KT L62cmx W46cm x folding 10cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (Polybag) KT L70cmx W65cm x folding 20cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (Polybag) KT:L40cm x W31cmx8 cm flap flap (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (Polybag) KT:L60cmxW40cmx10cm flap (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE (Polybag) KTL58cmx W35cmx10cm flap (xk)
- Mã HS 39232119: TÚI PE 06 x 27 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 10''*17''*0.04MM +-1/4/501PY000097/970029006 (POLYBAG \ 10"x17" \ 0.04mm \ EFSGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 10*21 0.04MM+/-0.005MM (+/-1/4")/501PY000111/970001105 (POLYBAG,THK0.04 EFSGR TRANSPARENT \ 10"X21") (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 10*30*0.12/1Kg140PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 10.5cm*20.5cm (bọc sản phẩm xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 100*350(D295)*0.12/1Kg120PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 11 3/4"x15" (Bao nylon) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 11*35*0.08/Kg165PC/ Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 11.5"*14.5"/501PY000140/970106009 (POLYBAG \ 11.5"x14.5" \ 0.04mm \ EFSGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 11.5*14.5/501PY000140/970106009 (POLYBAG/11.5"x14.5"/0.04mm/EFSGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: TÚI PE 110 *180 *0.03 MM (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 110 x 78 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 12 1/4"x16" (Bao nylon) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 12"x14" (Bao nylon) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 120*500(D445)*0.13/1Kg65PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 120*740(D445)*0.13/1Kg42PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 13"x15" (Bao nylon) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 150 x 200 x 0.08mm,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 150*700*0.12/Kg40PC/ Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 15cm x 25cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 15x25 cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 1600 X 250 X 0.05MM/501PY000121/970001108 (POLYBAG,THK0.06 EFSGR TRANSPARENT/NO VENT HOLE) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 200 x300 x 0.08mm,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 200 x300 x0.03mm, Hàng mứi 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 20x30 cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 20x35 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 23x38 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 23x43 (Bao nylon) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 25"X30"/501PY000188/970001168 (POLYBAG,THK0.04 ETSKJR TRANSPARENT \ 25''X30'' \ WITHOUT VENT HOLES) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 25.5cm*47.5cm (bọc sản phẩm xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 25.5x46 (Bao nylon) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 250 x 300 x 0.08mm, Hàng mứi 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 25cm x 35cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 25x35 cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 27*33/501PY000148/970576002 (POLYBAG,THK0.06MM TRANSPARENT/EFSGR) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 28x36 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 30*30/501PY000131/970668001 (POLYBAG/30"x30"/0.04mm/EFSR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 30*52*0.1/1Kg33PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 300 x 400 x 0.08 mm, Hàng mứi 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 300*2500*0.05MM+/-10/501PY000095/970001109 (POLYBAG,THK0.06 EFSGR TRANSPARENT) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 31x40 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 32x36 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 32x50 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 330X457MM/0.04MM/501PY000088/970461003 (POLYBAG/13"x18"/0.04mm/EFSGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 35x55 (xk)
- Mã HS 39232119: TÚI PE 38 x 67 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 400 x 400 x 0.08mm, Hàng mứi 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 40cm x 45cm(Xanh Dương) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 40cm x 50cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 42x55 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 45cm x 50cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 45cm x 65cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 45x70 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 49x45 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 49x55 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 5*15*0.08/1Kg875PC/ Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 50*200(D145)*0.12/1Kg435PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 500 x 500 x 0.08mm, Hàng mứi 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 500*2500*0.06mm, dùng để đóng gói sản phẩm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 52x80 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 6"X10"/0.04MM/501PY000144/970134001 (POLYBAG/6"x10"/0.04mm/R-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 6*8 1Kg995PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 6.75''X12''/THK0.04 MM/501PY000075/970001005 (POLYBAG,THK0.04 EFSGR TRANSPARENT/ANTISTATIC 6.75''X12'') (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 60*350(D295)*0.12/1Kg205PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 60*550(D495)*0.12/1Kg130PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 7"*16"(+/-1/4") 0.04MM/501PY000098/970219005 (POLYBAG \ 177.8X406mm \ 0.04mm \ EFSGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 7"*16"+/-1/4") 0.04MM/501PY000098/970219005 (POLYBAG \ 177.8X406mm \ 0.04mm \ EFSGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 7*16+/-1/4 0.04MM/501PY000098/970219005 (POLYBAG/7"x16"/0.04mm/EFSGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 7*16+/-1/40.04MM/501PY000098/970219005 (POLYBAG/7"x16"/0.04mm/EFSGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 70*340(D285)*0.13/1Kg165PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 700 x 700 x0.045mm, Hàng mứi 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 700 x 700 x0.08mm, Hàng mứi 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 8*10/501PY000132/970463002 (POLYBAG/8" x 10"/0.04mm/EFGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 80 x 78 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 80*120mm 1Kg680 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe 80*500(D445)*0.13/1Kg95PC/Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 9"*14"/501PY000142/970312002 (POLYBAG \ 9"x14" \ 0.04mm \ EFSGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 9"X11"/THK 0.04MM/501PY000122/970031012 (POLYBAG \ 9"x11" \ 0.04mm \ EFSGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 9*14/501PY000142/970312002 (POLYBAG/9"x14"/0.04mm/EFSGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE 9*14/970312002/501PY000142 (POLYBAG/9"x14"/0.04mm/EFSGR-(S)) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe 960 x 860 x 0.055mm, Hàng mứi 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE Bio (6902- 003010)- làm từ chất liệu hạt nhựa Bio LDPE, kích thước 50mic*160mm*700mm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE Bio (6902- 003288)- làm từ chất liệu hạt nhựa Bio LDPE, kích thước 50mic*250mm*900mm, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE bóng (30*40)cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE bóng (40*48)cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE chống tĩnh điện màu hồng- làm từ nhựa LDPE- dùng để đựng hàng hóa,(CI02-00040A), kích thước (0.08*900*1200)mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE- Daniels Clear Specimen Bag, 165 x 255 + 220 x 40um, 2000cái/carton, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE- Daniels Urgent Specimen Bag, 165 x 255 + 220 x 40um, 2000cái/carton, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE dùng trong đóng gói hàng hóa (PE Vinyl K006) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE ESD 420 x 550 x 0.08 mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE ESD 470 x 600 x 0.08mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE ESD 615 x 795x0.08 mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe in 11"x14" (Bao nylon) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe in 11"x16"+2" (Bao nylon) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi pe in 11.5"x17" (Bao nylon) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE in 13"x13"+2.5"-T-CK209/20-C9396 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE in HIP, QC 12"x16.25"+3.25". Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE in SUPER, QC 12"x16"+2". Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE in_AER PLB W 10.5 X L11 + F2.5''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: 'Túi PE in_AER PLB W 14.5 X L9.5 + F2.5''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE in_AER PLB W 16.5 X L8.5 + F2.5''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE in_AER PLB W 19.5 X L11 + F2.5''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE in_AER PLB W 20.5 X L10.5+ F2.5'''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE in_AER PLB W 8 X L8 + F2.5''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE in_AER PLB W14.5 X L10.5+ F2.5''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE in_LE PLB W 11 X L13 + F4.5''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: 'Túi PE in_S&S PLB W 15.5 X L 7 + F3''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: 'Túi PE in_S&S PLB W 38 X L60+ G (18+18)CM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE KAP002, quy cách L:26cm*H:65cm*W:0.12 mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE KAP005, quy cách L:26cm*H:26cm* 0.12mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE không in, QC 13"x17"+ 3.25". Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PE POLYBAG 105*60 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PE POLYBAG 105*70 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE transparent, được làm từ nhựa LDPE dùng để đựng hàng hóa, kích thước 0.03*150mm*250mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE trơn (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe xếp hông 17.5x17x42 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe xếp hông 45x24x62 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(10*30) 1Kg155 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(10*78) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(11*35) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(110*2200) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(110*2200) 1Kg18 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(12*22) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(15*25) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(15*25) 1Kg120 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(15*25)*0.08 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(22*17) 1Kg135 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(22*25.5) 1Kg85 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(22*34) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(22*34) 1Kg60 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(22*52) 1Kg40 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(25*35) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(25*35) 1Kg52 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(30*40) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(30*40) 1Kg42 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(42*44)*0.07 1Kg39 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(45*60) 1Kg27 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(5*12) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(5*15) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(5*15) 1Kg65 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(6*30) 1Kg275 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(6*50) 1Kg155 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(70*150)*0.12/1Kg415PC/Export. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(70*200)*0.12/1Kg310PC/Export. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(8.5*130) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(8.5*130) 1Kg45 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(90*70) 1Kg10 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(90*90) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe(90*90) 1Kg10 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE. Quy cách: 15 x 23 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE. Quy cách: 17 x 25 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE. Quy cách: 20 x 30 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE. Quy cách: 25 x 38 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE. Quy cách: 30 x 45 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE. Quy cách: 35 x 50 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE. Quy cách: 40 x 60 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE. Quy cách: 50 x 80 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE. Quy cách: 61 x 85 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PE. Quy cách: 88 x 91 cm, 25 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232119: TÚI PE: 0.05X150X260MM (MÃ HK2F6000120) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe150*120mm 1Kg294 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe150*200mm 1Kg170 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe185*130mm 1Kg195 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Pe200*300mm 1Kg86 PC/For Export (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Plastic- Black virgin LDPE drawtape bag on roll Yellow drawtape, W860 x L950+50mm turntop, 60my, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Plastic- Mail bag White/Grey Coex 230 x 305 + 44 x 61 mic, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Plastic- MB Stock Mailer 480x610+44x0.061mm, không in hình in chữ (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Plastic- White/Grey mailer 305x405+50 82 Micron, White liner antistatics, Glue stop, có in chữ trên 2 mặt túi (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Poly miết miệng (11.02.02.1219 400g OCEAN code 4526112218790) QC:245*130+70mm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Poly PE- được làm từ nhựa LDPE dùng để đựng hàng hóa, kích thước 0.01*275mm*330mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Poly PE- làm từ nhựa LDPE- dùng để đựng hàng hóa (CI02-00038A), kích thước (0.05 x 40 x 85)mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PP 110 x 150 cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PP 20 x 30 cm (xk)
- Mã HS 39232119: TÚI PP 20 x 33 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PP 220x230. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PP 24 x 30 cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PP 24 x 30 cm (120 cái/kg) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PP 33x28.5+4 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PP 60 x 80 cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi PP 80 x 120 cm (xk)
- Mã HS 39232119: Tui PPE POLY BAG 75*35. Hang mơi 100%. Xuât xư Viêt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 100*55 cm. Hang mơi 100%. Xuât xư Viêt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 100*60. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 100*80. Hàng mơi 100% Xuât xư Viêt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 105*85 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 110*60 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 110*70 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 115*60 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 115*70 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 120*70 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 130*80 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: Tui PPE POLYBAG 30+3*20 cm. Hang mơi 100%. Xuât xư Viêt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 65*35 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 70*35 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 70*40 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 75*40 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: Tui PPE POLYBAG 75*40. Hang mơi 100% Xuât xư Viêt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: Tui PPE POLYBAG 75*45. Hang mơi 100%. Xuât xư Viêt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 80*40cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 80*45 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: Tui PPE POLYBAG 80*45. Hang mơi 100%. Xuât xư Viêt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: TÚi PPE POLYBAG 85*45 cm. Hàng mới 100% Xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232119: Tui PPE POLYBAG 90*55cm. Hang moi 100%. Xuât xư Viêt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: Tui PPE POLYBAG 95*45 cm. Hang Mơi 100%. Xuât xư Viêt Nam (xk)
- Mã HS 39232119: Túi rỗng thức ăn cho cá (FOC), PANGA 2- 25KG- Empty bag (0.1kgs/bag). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: Túi vinyl, không nhãn hiệu (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp cột dây TXCD (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp Flexoffice Poly Bag (Mua tại Việt Nam)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp hơi 16x13 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp hơi 16x13x4 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp hơi 34x18x12,5 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp hơi 400x400 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp hơi 40x40 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp hơi 50x50 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp hơi 60x60 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp hơi 80x80 (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp hoi, màu hồng- PK_A/S BUBBLE BAG 4.5(O) x 6(L) IN B (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp hơi, màu hồng- PK_A/S BUBBLE BAG 7x11 IN B (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp khổ 20cm x 30cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi xốp, BIO LAMI BAG- làm từ hạt nhựa Bio HDPE (RV40240-00012), kích thước 0.6T*65mm*210mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Zipper (20*28)cm (xk)
- Mã HS 39232119: Túi Zipper- (STOCK LINE) + OPEN BAG, 80 x 700 x 75 um, 2000 cái/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: Tuựi Pe (80*110)*2.5mm (xk)
- Mã HS 39232119: Tuựi Pe(13*19.7)*0.1m (xk)
- Mã HS 39232119: U bag L_B01801/ Túi nhựa Nishimatsuya U bag white printing 350/500x630mm, 25mic (xk)
- Mã HS 39232119: U01784.1/ Túi nhựa PE màu cam in đen (265+2x60) X 460mm 50 Chiếc/tập x 10 tập/Hộp SX tại VN mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: U01784.2/ Túi nhựa PE, 600 x 970+30mm, 50 Chiếc/Gói x 2 Gói/Tập x 3 Tập/Hộp SX tại VN mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: UIFnew-45L (1)/ Túi nhựa UIF- GARBAGE BAG 45L (Quy cách: 700 x 800 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: UIFnew-90L (1)/ Túi nhựa UIF- GARBAGE BAG 90L (Quy cách: 900 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: UNYnew ET (1)/ Túi nhựa UNY GARBAGE BAG ET (Quy cách: 620 x 950 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: UNYnew M (1)/ Túi nhựa UNY GARBAGE BAG M (Quy cách: 790 x 990 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: UNYnew XL (1)/ Túi nhựa UNY GARBAGE BAG XL (Quy cách: 1040 x 1140 mm) (xk)
- Mã HS 39232119: V27.1/ Túi nhựa PE màu trắng in xanh (180+100)x350mm 50 Chiếc/tập x 20 tập/hộp SX tại VN mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: V27.2/ Túi nhựa PE màu trắng in xanh (260+140)x450mm 50 Chiếc/tập x 10 tập/hộp SX tại VN mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: V27.3/ Túi nhựa PE màu trắng in xanh (280+140) x 480mm 50 Chiếc/tập x 10 tập/hộp Chiếc SX tại VN mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: V27.4/ Túi nhựa PE màu trắng in xanh (300+140) x 530mm 50 Chiếc/tập x 10 tập/hộp Chiếc SX tại VN mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: V27.5/ Túi nhựa PE màu trắng in xanh (330+190) x 600mm 50 Chiếc/tập x 10 tập/hộp SX tại VN mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: VANDER129/ Túi nhựa PE: VANDER 129. trọng lượng 6.29kg/carton. hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232119: VANDER150/ Túi nhựa PE: VANDER 150. trọng lượng 7.14kg/carton. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: VANDER60/ Túi nhựa PE Vander 60, trọng lượng 10kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: VANDER69/ Túi nhựa PE Vander69, trọng lượng 8.17 kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: VANDER83/ Túi nhựa PE Vander82, trọng lượng 7.42 kg/carton; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232119: VENDING (4)/ Túi nhựa GARBAGE BAG JR STATION (VENDING MACHINE) (Quy cách: 850 x 1150mm) (xk)
- Mã HS 39232119: VET-1-1/ Túi nhựa Garbage bag 30L 18P Milky white Size: 500x700mm; Packing: 18pcs/pack, 120packs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: VET-2-1/ Túi nhựa Garbage bag 30L 20P Milky white Size: 330+170x700mm; Packing: 20pcs/pack, 120packs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: VET-3-1/ Túi nhựa Garbage bag 45L 16P Milky whiteSize: 650x800mm; Packing: 16pcs/pack, 72packs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: VET-4-1/ Túi nhựa Garbage bag 45L 16P Milky whiteSize: 500+160x800mm; Packing: 16pcs/pack, 72packs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: VET-5-1/ Túi nhựa Garbage bag 70L 10P Milky whiteSize: 800x900mm; Packing: 10pcs/pack, 72packs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: VET-6-1/ Túi nhựa Garbage bag 70L 10P Milky whiteSize: 500+300x900mm; Packing: 10pcs/pack, 72packs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: WB1116159817_ELITE 5410G/ Túi nhựa WICKET BAG LDPE PRINTED 1C1S SIZE: 11IN X 16 IN +1.5LIP, 0.98MIL 5IN WICKET N.WEIGHT 17.6LBSPACKING: 250PCS/WICKET, 6WICKET/CS (xk)
- Mã HS 39232119: WB1420151019_ELITE 5410G/ Túi nhựa WICKET BAG LDPE PRINTED 1C1S SIZE: 14IN X 20 IN +1.5LIP, 0.98MIL 5IN WICKET N.WEIGHT 19.30LBSPACKING: 250PCS/WICKET, 4WICKET/CS (xk)
- Mã HS 39232119: WHITE LLDPE 100% RECYCLED T-SHIRT BAGS BLOCKED, BAG SIZE: 26(6+6)45CM 50MIC- túi nhựa HDPE tái sinh (xk)
- Mã HS 39232119: Workman No2 L_2645.11G/ Túi nhựa Workman No2 size L, white print 2C/1S 350/500x600mm, 20mic (xk)
- Mã HS 39232119: Workman No2 L_HD7000BI/ Túi nhựa Workman No2 size L, white print 2C/1S 350/500x600mm, 20mic (xk)
- Mã HS 39232119: Workman No2 LL_HD7000BI/ Túi nhựa Workman No2 size LL, white print 2C/1S 400/560x700mm, 25mic (xk)
- Mã HS 39232119: Workman No2 M_2645.11G/ Túi nhựa Workman No2 size M, white print 2C/1S 260/390x570mm, 18mic (xk)
- Mã HS 39232119: Workman No2 M_HD7000BI/ Túi nhựa Workman No2 size M, white print 2C/1S 260/390x570mm, 18mic (xk)
- Mã HS 39232119: Workman No2 S_2645.11G/ Túi nhựa Workman No2 size S, white print 2C/1S 180/300x480mm, 14mic (xk)
- Mã HS 39232119: WRAPITT 0.23/ TÚI NHỰA PE, 0.23KG/CUỘN (xk)
- Mã HS 39232119: XL / Túi nhựa HD màu đen, không in (XL); 90450Pcs 2543.7Kgs (xk)
- Mã HS 39232119: YELLOW HDPE 100% RECYCLED T-SHIRT BAGS BLOCKED BAG SIZE: 26(6+6)45CM 50MIC- túi nh?a HDPE tái sinh trong (xk)
- Mã HS 39232119: YN120N10R_VPC_582E/ Túi nhựa G- bag YN120N10R, LDPE Nat 1000x1200mm, 18mic 12.31 kg/300pcs, 300pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: YN45W20R_VPC_582E/ Túi nhựa G- bag YN45W20R, LDPE white 650x800mm. 40mic, 12.65kg/500pcs, 500pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: YN90W10R_VPC_582E/ Túi nhựa G- bag YN90W10R, LDPE white 900x1000mm, 50mic, 17.1 kg/200pcs,200pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: YN90W10U_VPC_582E/ Túi nhựa G- bag YN90W10U, LDPE white 900x1000mm, 35mic, 17.96kg/300pcs, 300pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39232119: Zhenso L_B01801/ Túi nhựa Zhenso Size L Printed 1s/1c 340/490x580mm,22mic (xk)
- Mã HS 39232119: Zhenso L_FC21HS/ Túi nhựa Zhenso Size L Printed 1s/1c 340/490x580mm,22mic (xk)
- Mã HS 39232119: Zhenso M_FC21HS/ Túi nhựa Zhenso Size M Printed 1s/1c 300/440x520mm,18mic (xk)
- Mã HS 39232199: 0.10*2000*3300mm seal (200401)/ Túi PE Liner 0.10*2000*3300mm seal (xk)
- Mã HS 39232199: 0.12x250x300_CS/ Túi nilon KT: 0.12*250*300mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: 0.15*2000*3500mm seal (200610)/ Túi PE Liner 0.15*2000*3500mm seal (xk)
- Mã HS 39232199: 000074022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (5"*6"*1.28mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 000115022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6"*12"*1.28mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 000188022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (10"*30"*1.38mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 000193022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (11"*16"*1.38mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 000210022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (12"*20"*1.38mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 000233022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (14"*36"*1.38mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 000355022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (3"*3"*1.84mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 000391022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (4"*7"*1.84mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 000408022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (4"*24"*1.71mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 000454022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6"*30"*1.84mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 000783022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6"*18"*2.57mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 001062022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (4"*7"*3.42mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 001345022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (4"*8"*0.86mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 0013710022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (10"*13"*2mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 001417022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6"*12"*1.43mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 001425022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6"*18"*1.38mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 001675022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (5"*15"*2.76mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 002/HT-MC/2020-027/ Bao nylon (đóng gói sản phẩm) (xk)
- Mã HS 39232199: 002215022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (4"*6"*0.86mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 002265022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6"*10"*0.95mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 002272022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (7"*7"*0.86mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 0022DCC/ Túi đựng rác y tế (xk)
- Mã HS 39232199: 002300022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (8"*16"*0.92mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 002330022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (10"*12"*0.92mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 002400022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (16"*18"*0.86mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 002426022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (20"*30"*0.95mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 002443022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (26"*26"*0.86mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 004005022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (3"*4"*3.8mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 004022022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (2.5"*3"*4mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 004040022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (8"*10"*4mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 004056022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6"*9"*2mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 004060022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (8"*10"*2mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 004070022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6"*9"*3mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 004073022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (10"*7"*3mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 004075022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (8"*10"*3mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 004079022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (18"*20"*3mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 004083022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (14"*11"*3mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 005185022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (19"*24"*2.5mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 006682022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6.5"*6"*1mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 006705022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (7"*7"*0.55mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 006707022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (8.5"*8.5"*0.55mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 008012022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (21"*54"*0.6mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 008020022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (7"*13"*1mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 008039022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (11"*17"*1mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 008046022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (14"*20"*1.25mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 008185022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (5"*7"*5.23mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 008235022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6"*12"*5.23mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 013025022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (5.75"*7.75"*1.5mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 013030022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (5.75"*9.75"*1.5mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 013035022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6.75"*10.75"*1.5mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 013130022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (5.25"*13"*1.5mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 013205022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (4.38"*5.75"*1.6mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 013215022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (5.25"*7.25"*1.6mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 013235022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (9"*12"*1.6mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 013240022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (10"*13"*1.6mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 013700022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6"*9"*2mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 013715022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (12"*15.5"*2mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 016125022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (12"*18"*1.9mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 016130022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (14"*20"*1.9mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 016135022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (18"*24"*1.9mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 016140022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (18"*30"*1.9mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 016205022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6"*9"*1.5mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 016210022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (8"*10"*1.5mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 016215022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (9"*12"*1.5mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 016225022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (11"*14"*1.5mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 016230022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (12"*18"*1.5mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 016240022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (16"*24"*1.5mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 017-1495 Plastics/ Lyric4 Shipping Pouch 2020 (xk)
- Mã HS 39232199: 017-3344/ Bags/ Pouch Roger Select (xk)
- Mã HS 39232199: 03HS19PL06/ TÚI POLY (Túi nylon PE)(TK 10272302741-dòng 1) (xk)
- Mã HS 39232199: 07-06079N-0Túi nilon PE màu xanh chống Tĩnh điện 200x255x0.05. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 0GB5236XCG-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: 0GB7050XCG-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: 102201002260/ Túi PE Block head, trong, không in, Size: 200+80x320+30mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201002372/ Túi PE Block head, trong, không in, Size: 160+60x280+30mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003290/ Túi PE T shirt, trắng, không in, Size: 300+180x540mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003461/ Túi PE Tshirt cuộn, trắng sữa, không in, Size: 640x710+190mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003799/ Túi PE Flat bag, sữa, không in, size: 650 x 800MM (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003800/ Túi PE Flat bag, sữa, không in, size: 800 x 900MM (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003801/ Túi PE Flat bag, sữa, không in, size: 900 x 1000MM (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003802/ Túi PE Flat bag, trong, không in, size: 900 x 1000MM (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003835/ Túi PE Flat cuộn, màu đen, không in, Size: 600x800mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003840/ Túi PE star seal cuộn, trong, không in, Size: 450x560mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003851/ Túi PE Sandwich cuộn, trong, không in, Size: 200x300mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003858/ Túi PE Flag cuộn, trong, không in, Size: 180x260mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003859/ Túi PE Flag cuộn, trong, không in, Size: 190x300mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003860/ Túi PE Flag cuộn, trong, không in, Size: 250x300mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003861/ Túi PE Flag cuộn, trong, không in, Size: 280x400mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003881/ Túi PE Flat cuộn, trong, có in, Size: 180x260mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003883/ Túi PE Flat cuộn, trong, có in, Size: 200x300mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003886/ Túi PE Flat cuộn, trong, có in, Size: 280x400mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003887/ Túi PE Flat cuộn, trong, có in, Size: 300x450mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003899/ Túi PE sandwich cuộn, trong, không in, Size: 180x320mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003906/ Túi PE C-fold, cuộn, màu đen,không in Size: 1190x1340mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003933/ Túi PE Flat star seal, cuộn, trong, không in, Size: 500x600mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003937/ Túi PE T Shirt star seal cuộn, trong, không in, Size: 330x480mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003942/ Túi PE T-Shirt cuộn, xanh, không in, Size: 450x620mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201003958/ Túi PE Flat star seal, cuộn, trong, không in, Size: 500x600mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004153/ Túi PE Flat trong, không in, Size: 650x800mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004169/ Túi PE Flat trong, không in, Size: 650x800mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004173/ Túi PE Flat trắng sữa, không in, Size: 520x600mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004180/ Túi PE Flat trắng sữa, không in, Size: 650x800mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004181/ Túi PE Flat trắng sữa, không in, Size: 800x900mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004242/ Túi PE Flat bag, trong, không in, size: 650 x 800MM (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004246/ Túi PE Flat bag, sữa, không in, size: 650 x 800MM (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004326/ Túi PE T shirt starseal cuộn, màu trắng, có in, Size: 440x500+130mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004384/ Túi PE Flat bag, sữa, không in, size: 650 x 800MM (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004398/ Túi PE Flat star seal cuộn, đen, không in, Size: 600x700mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004400/ Túi PE Flat star seal cuộn, đen, không in, Size: 640x710mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004401/ Túi PE Flat star seal cuộn, trắng, không in, Size: 360x440mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004411/ Túi PE Drawstring cuộn, màu vàng, không in. Size: 640x710+50mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004417/ Túi PE cuộn, màu trong, có in, Size: 11x19 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004420/ Túi PE Dumil, cuộn, trong, không in, Size: 450x600mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004425/ Túi PE Flat star seal cuộn, đen, không in, Size: 440x880mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004426/ Túi PE Sandwich cuộn, trong, không in, Size: 200x360mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004428/ Túi PE T shirt starseal cuộn, màu tím, có in, Size: 520x570+160mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004429/ Túi PE T shirt starseal cuộn, màu đỏ, có in, Size: 600x710+160mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004432/ Túi PE Flat star seal, cuộn, trong, không in, Size: 630x780mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004436/ Túi PE Sandwich V shape cuộn, trong, không in, Size: 180x280mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004505/ Túi PE C Fold cuộn, màu trong, không in, Size:620x680mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004506/ Túi PE Flat cuộn, màu trong, có in, Size: 198x298mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004507/ Túi PE Flat cuộn, màu trong, có in, Size: 248x347mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004508/ Túi PE Flat cuộn, màu trong, có in, Size: 297x396mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004509/ Túi PE Flat cuộn, màu trong, có in, Size: 347x446mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004511/ Túi PE Flat cuộn, màu trong, có in, Size: 220 x 265mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004512/ Túi PE Flat cuộn, màu trong, có in, Size: 245 x 345mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004521/ Túi PE Flat cuộn, trắng, không in, Size: 340x510mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004522/ Túi PE container cuộn, trong, không in, Size: 1150x1400mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004530/ Túi PE Side gusset bag, không in, size: 8+4x16 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004545/ Túi PE Flat star seal cuộn, đen, không in. Size: 490x600mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004552/ Túi PE Drawstring cuộn, trắng sữa, không in, Size: 450x500mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004554/ Túi PE Sandwich cuộn, trong, không in, Size: 200x360mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004556/ Túi PE Tshirt cuộn, trắng, không in, Size: 360x440+120mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004557/ Túi PE Sanwich cuộn, trong, không in, size: 180x280mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004558/ Túi PE T Shirt cuộn, màu trong, Size: 350 x 450+120mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004560/ Túi PE Sanwich cuộn, trong, không in, size: 180x318mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004561/ Túi PE Sanwich cuộn, trong, không in, size: 180x318mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004574/ Túi PE Flag bag, không in, size: 10+8x24 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004576/ Túi PE Flag bag, không in, size: 6+3x15 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004578/ Túi PE Flag bag, không in, size: 8+4x18 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004587/ Túi PE Drawstring, màu trong, không in. Size: 500x 600+50mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004588/ Túi PE cuộn, màu trong, không in, Size: 11x14 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004589/ Túi PE cuộn, màu trong, không in, Size: 11x19 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004594/ Túi PE T-shirt cuộn C FOLD màu Đen, không in, size 450x700x900mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004599/ Túi PE T-shirt cuộn C FOLD màu Đen, không in, size: 450x730x1080mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004600/ Túi PE T-shirt cuộn C FOLD màu Đen, không in, size 460x800x1080mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004602/ Túi PE Flat star seal cuộn, trong, không in, Size: 450x550mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004603/ Túi PE C Fold cuộn, màu đen, không in, Size:620x680mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004608/ Túi PE Flat star seal cuộn, trắng, không in, Size: 360x440mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004609/ Túi PE Flat star seal cuộn, trắng, không in, Size: 420x500mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004622/ Túi PE Tshirt cuộn, màu tím, không in, Size: 300+180x630mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004631/ Túi PE Flat star seal cuộn, trắng, không in, Size: 450x500mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004634/ Túi PE C Fold cuộn, màu xanh, không in, Size: 700x1050mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004635/ Túi PE C Fold cuộn, màu xám, không in, Size: 700x1050mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004639/ Túi PE Flat bag, trắng sữa, không in, Size: (210+130)x390mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004642/ Túi PE cuộn, màu đỏ, có in, Size: 11x19 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004652/ Túi PE starseal, màu xanh, không in, Size: 490 x 590mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004653/ Túi PE starseal, màu xanh, không in, Size: 590 x 710mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004658/ Túi PE Starseal cuộn, màu trong. Size: 400 x 430mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004661/ Túi PE Starseal cuộn, màu trong. Size: 445 x 460mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004662/ Túi PE Starseal cuộn, màu trong. Size: 500 x 630mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004668/ Tui PE T-Shirt cuộn, màu vissini, không in, Size: 800x920+50mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004669/ Tui PE T-Shirt cuộn, màu xanh, không in, Size: 750x750+50mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004670/ Tui PE T-Shirt cuộn, màu vàng, không in, Size: 560x650+50mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004671/ Tui PE T-Shirt cuộn, màu vàng, có in, Size: 310+180x550mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004672/ Tui PE T-Shirt cuộn, màu xanh, có in, Size: 270+140x420mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004715/ Tui PE T-Shirt cuộn, màu nâu, không in, Size: 560x650+50mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004717/ Túi PE Starseal cuộn, màu đen, Size: 500x630mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004718/ Túi PE Flag bag, trong, không in, size: 6+3x12 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004719/ Túi PE Flag bag, trong, không in, size: 5+3x13 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004720/ Túi PE Flag bag, trong, không in, size: 4+2x12 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004721/ Túi PE Flag bag, trong, không in, size: 6x12 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004722/ Túi PE Flag bag, trong, không in, size: 12x24 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004723/ Túi PE Flag bag, trong, không in, size: 18x24 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004724/ Túi PE Tshirt, màu trong, không in, Size: (220+14) x 5200 mm. (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004749/ Túi PE Flat cuộn, màu đen, không in, Size: 550x650mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004750/ Túi PE Flat cuộn, màu đen, không in, Size: 640x780mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004761/ Túi PE Flat, cuộn, trong, không in, Size: 180x280mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004764/ Túi PE cuộn, màu xanh, có in, Size: 08x13 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004765/ Túi PE cuộn, màu xanh, có in, Size: 08x13 inch (xk)
- Mã HS 39232199: 102201004766/ Túi PE T-shirt cuộn C FOLD màu Đen, không in, size 425x715x920mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102202000269/ Túi PE Block head, trong, có in, Size: 240x360+30mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102202000270/ Túi PE T shirt, trắng, có in, Size: 270x140+470mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102202000274/ Túi PE Block head, trong, không in, Size: 200x300+30mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102202000290/ Túi PE Sanwich cuộn, trong, có in, size: 180x280mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102202000333/ Túi PE Flat star seal cuộn, trắng, không in, Size: 450x500mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102202004035/ Túi PE Block head, trong, không in, Size: 240x350+30mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102203000106/ Túi PE T-shirt cuộn,màu trong, không in, Size: 220+130x450mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102203004005/ Túi PE Flat trong, không in, Size: 800x900mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102205000395/ Túi PE Tshirt cuộn, trắng sữa, không in, Size: 450x500+180mm (xk)
- Mã HS 39232199: 102205000410/ Túi PE Tshirt cuộn, trắng, không in, Size: 530x600+200mm (xk)
- Mã HS 39232199: 103511/1919389/ Túi xốp nhựa PE: 15.1/0720 (xk)
- Mã HS 39232199: 103543/1919420/ Túi xốp nhựa PE: 16.4/0720 (xk)
- Mã HS 39232199: 103544/1919421/ Túi xốp nhựa PE: 16.5/0720 (xk)
- Mã HS 39232199: 103545/1919422/ Túi xốp nhựa PE: 14.1/0820 (xk)
- Mã HS 39232199: 103546/1919423/ Túi xốp nhựa PE: 14.2/0820 (xk)
- Mã HS 39232199: 103547/1919424/ Túi xốp nhựa PE: 14.3/0820 (xk)
- Mã HS 39232199: 103615/1919472/ Túi xốp nhựa PE: 19.2/0620 (xk)
- Mã HS 39232199: 103616/1919473/ Túi xốp nhựa PE: 19.3/0620 (xk)
- Mã HS 39232199: 103617/1919474/ Túi xốp nhựa PE: 17.1/0720 (xk)
- Mã HS 39232199: 103618/1919475/ Túi xốp nhựa PE: 17.2/0720 (xk)
- Mã HS 39232199: 103619/1919476/ Túi xốp nhựa PE: 17.3/0720 (xk)
- Mã HS 39232199: 103646/1919503/ Túi xốp nhựa PE: 21.1/0520 (xk)
- Mã HS 39232199: 105695/1920113/ Túi xốp nhựa PE: 34.1/0620 (xk)
- Mã HS 39232199: 105711/1920125/ Túi xốp nhựa PE: 31.2/0620 (xk)
- Mã HS 39232199: 105712/1920126/ Túi xốp nhựa PE: 31.1/0620 (xk)
- Mã HS 39232199: 105713/1920127/ Túi xốp nhựa PE: 27.1/0720 (xk)
- Mã HS 39232199: 105732/1920144/ Túi xốp nhựa PE: 30.1/0620 (xk)
- Mã HS 39232199: 10MI390560-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: 1124008869: Túi PE dùng để bọc máy đo huyết áp, kích thước: 500X330X480 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: 11-CM/LA16-4XSR/ 4XSR Labels- CM/LA Size- Màng bao bì 16.16kgs/roll (xk)
- Mã HS 39232199: 11-CM/LA16-CCP/ CCP Labels- CM/LA Size- Màng bao bì 16.33kgs/roll (xk)
- Mã HS 39232199: 11-CM/LA16-GCOPC/ GCOPC Labels- CM/LA Size- Màng bao bì 15.98kgs/roll (xk)
- Mã HS 39232199: 11-CM/LA16-ONR/ ONR Labels- CM/LA Size- Màng bao bì 16.00kgs/roll (xk)
- Mã HS 39232199: 11-CM/LA16-PCBQ/ PCBQ Labels- CM/LA Size- Màng bao bì 15.53kgs/roll (xk)
- Mã HS 39232199: 11-CM/LA16-PF/ PF Labels- CM/LA Size- Màng bao bì 16.02kgs/roll (xk)
- Mã HS 39232199: 11-CM/LA16-SCP/ SCP Labels- CM/LA Size- Màng bao bì 15.92kgs/roll (xk)
- Mã HS 39232199: 11-CM/LA16-SOPC/ SOPC Labels- CM/LA Size- Màng bao bì 16.18kgs/roll (xk)
- Mã HS 39232199: 11-CM/LA16-SOPCH/ SOPCH Labels- CM/LA Size- Màng bao bì 16.36kgs/roll (xk)
- Mã HS 39232199: 11-CM/LA16-SQCH/ SQCH Labels- CM/LA Size- Màng bao bì 16.08kgs/roll (xk)
- Mã HS 39232199: 11-CM/LA16-TMT/ TMT Labels- CM/LA Size- Màng bao bì 16.15kgs/roll (xk)
- - Mã HS 39232199: 11-CM/LV18-PLC/ PLC Labels- CM/LV Size- Màng bao bì 22.50kgs/roll (xk)