Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39219090: GB063/ Tấm nhựa TPU đã được ép phản quang khổ 40", dày 0.4mm (GB NS-SV2 0.4/ GB NS-HV2 0.4 White). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: GB067/ Tấm/ Miếng nhựa TPU đã được ép phản quang khổ 40 inch (GB NS-SV2 0.5/ GB NS-HV 2 0.5 Black GB). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: GB071/ Tấm/Miếng nhựa TPU đã được ép phản quang, dày 0.5mm (GB NS-SV2 0.5MM)Colleglate Navy 54F0. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: GB072/ Tấm nhựa trang trí được ép phản quang khổ 40" dày 0.5mm (GB8000+TPU 0.5 White GB). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: GBCT3E1158Z/ Kẹp máy con của điện thoại (xk)
- Mã HS 39219090: GBT102611ZZ- Nắp pin (xk)
- Mã HS 39219090: GBT107567ZZ- Nắp pin (xk)
- Mã HS 39219090: GBT107687ZA/ Nắp pin, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39219090: GC-FS0001/ Tấm bạt in băng rôn quảng cáo SP13E (xk)
- Mã HS 39219090: GC-FS0004/ Tấm bạt in băng rôn quảng cáo NSBO3012 (xk)
- Mã HS 39219090: GC-FZ0001/ Tấm bạt in băng rôn quảng cáo SBW08 (xk)
- Mã HS 39219090: GC-FZ0003/ Tấm bạt in băng rôn quảng cáo DISCOVERY1 (xk)
- Mã HS 39219090: GC-FZ0004/ Tấm bạt in băng rôn quảng cáo DISCOVERY6 (xk)
- Mã HS 39219090: GC-FZ0021/ Tấm bạt in băng rôn quảng cáo SBA280 (xk)
- Mã HS 39219090: GC-FZ0038/ Tấm bạt in băng rôn quảng cáo SBW08S (xk)
- Mã HS 39219090: GC-FZ0054/ Tấm bạt in băng rôn quảng cáo SBW11S (xk)
- Mã HS 39219090: GDW107568ZZ/ Miếng nhựa trong bảo vệ màn hình (xk)
- Mã HS 39219090: GDW110949ZZ/ Miếng nhựa trong bảo vệ màn hình (xk)
- Mã HS 39219090: GDW111084ZA/ Miếng nhựa trong bảo vệ màn hình (xk)
- Mã HS 39219090: GFVCMS20-068.1/ Hydroguard Tape 22mm (Dây keo chống thấm tape) khổ 22mm (GIA GC:0,10 USD/YD): 12.000 yard 10.972,8 m (thành phần nhựa PU- dùng sx giày) (xk)
- Mã HS 39219090: GFVCMS20-068.2/ HBR Tape 22mm (Dây keo chống thấm tape) khổ 22mm (GIA GC:0,10 USD/YD): 174.050 yard 159.151,32 m (Thành phần nhựa PU dán vải không dệt, nhựa PU >80%-dùng sx giày) (xk)
- Mã HS 39219090: GH63-16211A/ Màng bảo vệ bằng nilon (Tái xuất mục 7 tờ khai nhập số 103132867460 ngày 05/02/2020) (xk)
- Mã HS 39219090: GHD110495ZZ- Miếng giữ bàn phím bên trong điện thoại (xk)
- Mã HS 39219090: GHD110561ZZ- Miếng giữ bàn phím bên trong điện thoại (xk)
- Mã HS 39219090: GHK103791ZZ/ Móc giữ tay cầm điện thoại bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39219090: GHK103848ZZ/ Móc giữ tay cầm điện thoại bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39219090: GHK110736ZZ- Miếng giữ linh kiện (xk)
- Mã HS 39219090: Giấy lọc cặn dầu KT: 0.5x100m (chất liệu chủ yếu: PP, PE, Cellulose) (xk)
- Mã HS 39219090: GMHG4D6254Z/ Miếng giữ mic bên trong điện thoại (xk)
- Mã HS 39219090: GMHG4D7131Z/ Miếng giữ mic bên trong điện thoại (xk)
- Mã HS 39219090: Gòn TGH50-100; 58"; mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Gòn TGH50-100; 60"; mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: H09A18000006/ Miếng nhựa (xk)
- Mã HS 39219090: H10188W24/ Màng cách điện H10#188W24 kích thước 0.188mm x W24mm x 400mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: H10188W76/ Màng cách điện H10#188W76 kích thước 0.188mm x W76mm x 400mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: H10250W131/ Màng cách điện H10#250W131 kích thước 0.25mm x W13mm x 300mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: HACMS20-002.2/ HBR Tape 22mm (Dây keo chống thấm tape) khổ 22mm (GIA GC:0,10 USD/YD): 68.000 yard (Thành phần nhựa PU dán vải không dệt, nhựa PU >80%-dùng sx giày) (xk)
- Mã HS 39219090: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: băng dính (xk)
- Mã HS 39219090: Hạt xốp (FOAM) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: HV 171051-0120/ Vòng đệm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39219090: HXCMS20-050.2/ HBR Tape 22mm (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (GIA GC: 0,10 USD/YD): 4.000 yard (thành phần nhựa PU ép vải không dệt, PU>80%, dùng cho sản xuất giày) (xk)
- Mã HS 39219090: HXCMS20-050.3/ Sympatex Tape (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (GIA GC: 0,10 USD/YD): 1.400 yard (thành phần nhựa PU dán vải không dệt, PU>80%, dùng sx giày) (xk)
- Mã HS 39219090: HXCMS20-052.1/ Hydroguard Tape 22mm (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (GIA GC: 0,10 USD/YD): 2.400 yard (thành phần nhựa PU, dùng cho sản xuất giày) (xk)
- Mã HS 39219090: HXCMS20-055.1/ Hydroguard Tape 22mm (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (GIA GC: 0,10 USD/YD): 9.600 yard (thành phần nhựa PU, dùng cho sản xuất giày) (xk)
- Mã HS 39219090: IA1212050N5/ Mút xốp lá nhôm bằng plastic 12mm*1200mm*50m,dùng cách âm cách nhiệt trong ngành xây dựng (xk)
- Mã HS 39219090: IA611050N/ Mút xốp lá nhôm bằng plastic 6mm*1100mm*50m,dùng cách âm cách nhiệt trong ngành xây dựng (xk)
- Mã HS 39219090: IA612050N5/ Mút xốp lá nhôm bằng plastic 6mm*1200mm*50m,dùng cách âm cách nhiệt trong ngành xây dựng (xk)
- Mã HS 39219090: IF1212010N8/ Mút xốp lên keo bằng plastic 12mm*120cm*10m,Dùng cách âm cách nhiệt trong ngành xây dựng 122roll/122pks (xk)
- Mã HS 39219090: IF1212010N9/ Mút xốp lên keo bằng plastic 12mm*120cm*10m,dùng cách âm cách nhiệt trong ngành xây dựng,244ROL/244PKS (xk)
- Mã HS 39219090: IF1212018N7/ Mút xốp lên keo bằng plastic 12mm*120cm*18m,Dùng cách âm cách nhiệt trong ngành xây dưng 146roll/146pks (xk)
- Mã HS 39219090: IF1212018N8/ Mút xốp lên keo bằng plastic 12mm*120cm*18m,dùng cách âm cách nhiệt trong ngành xây dựng,292ROL/292PKS (xk)
- Mã HS 39219090: IF1212020N-T1/ Mút xốp lên keo bằng plastic 12mm*120cm*20m,dùng cách âm cách nhiệt trong ngành xây dựng,160ROL/160PKS (xk)
- Mã HS 39219090: IF1912012N-T/ Mút xốp lên keo bằng plastic 19mm*120cm*12m,dùng cách âm cách nhiệt trong ngành xây dựng,28ROL/28PKS (xk)
- Mã HS 39219090: IF2512010N6/ Mút xốp lên keo bằng plastic 25mm*120cm*10m,Dùng cách âm cách nhiệt trong ngành xây dựng 184roll/184pks (xk)
- Mã HS 39219090: IF2512010N7/ Mút xốp lên keo bằng plastic 25mm*120cm*10m,dùng cách âm cách nhiệt trong ngành xây dựng,184ROL/184PKS (xk)
- Mã HS 39219090: IF2512010N-T/ Mút xốp lên keo bằng plastic 25mm*120cm*10m,dùng cách âm cách nhiệt trong ngành xây dựng,92ROL/92PKS (xk)
- Mã HS 39219090: In băng rôn, KT: 0.5m x 4m: Biểu ngữ,mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: In bạt "Cùng nhau sáng tạo, cùng nhau chia sẻ,cùng nhau trưởng thành": KT 6mx0.8mx2 cái (xk)
- Mã HS 39219090: In bạt KT: 60cm x 80cm: Tuyền dụng cán bộ,mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: INCMS20-001/ HBR Tape 22mm (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (GIA GC: 0,10 USD/YD): 6.000 yard (Thành phần nhựa PU ép vải không dệt, PU>80%, dùng cho sản xuất giày) (xk)
- Mã HS 39219090: IWG20-181-050620/ Vải nhựa tráng phủ PE 200G/SQM, 2.7x20M, MILKY WHITE. (xk)
- Mã HS 39219090: IWR20-203-180620/ Vải nhựa tráng phủ PE 120G/SQM, 3.05x686M, TRANSPARENT. (xk)
- Mã HS 39219090: JM2020-012/ Vải bạt nhựa tráng phủ P.E, dạng cuộn, kích thước 2 x 100 (M), màu R.Blue/Silve, 200gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: JM2020-013/ Vải bạt nhựa tráng phủ P.E, dạng cuộn, kích thước 2 x 100 (M), màu White, 200gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: JM2020-014/ Vải bạt nhựa tráng phủ P.E, dạng cuộn, kích thước 4 x 50 (M), màu White, 200gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: JM2020-015/ Vải bạt nhựa tráng phủ P.E, dạng cuộn, kích thước 4 x 50 (M), màu Orange, 200gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: JM2020-016/ Vải bạt nhựa tráng phủ P.E, dạng cuộn, kích thước 4 x 50 (M), màu R.Blue/Silve, 185gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: JM2020-017/ Vải bạt nhựa tráng phủ P.E, dạng cuộn, kích thước 2 x 50 (M), màu R.Blue/Silve, 120gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: JP-ZZ271 (Tấm nhựa) 351 x 228 x 6mm (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: JS20-0408J/ Vải nhựa tráng phủ PE 140G/SQM, NATURAL (xk)
- Mã HS 39219090: JT14520x1.8x85x50D.B/ Vải bạt nhựa PE, 1.8x85m, định lượng 50g/m2, trọng lượng 7.65kg/cuộn (xk)
- Mã HS 39219090: KB114-1/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 1.83M x 91.44M, Màu: L.Green/Silver, Định lượng: 137G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB176-1/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 1.83M x 91M, Màu: Blue/Orange, Định lượng: 170G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB176-2/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 1.83M x 91M, Màu: Blue/Orange, Định lượng: 250G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB178-7/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 100M, Màu: White, Định lượng: 47G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB179-10/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 60M, Màu Blue, Định lượng: 47G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB179-11/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 80M, Màu White, Định lượng: 47G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB180-10/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 0.9M x 50M, Màu: Blue, Định lượng: 46G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB180-11/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 1.8M x 50M, Màu: Blue, Định lượng: 46G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB180-12/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 0.9M x 100M, Màu: Blue, Định lượng: 46G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB180-13/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 1.8M x 100M, Màu: Blue, Định lượng: 46G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB180-14/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 0.9M x 50M, Màu: White, Định lượng: 46G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB180-15/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 1.8M x 50M, Màu: White, Định lượng: 46G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB180-16/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 0.9M x 100M, Màu: White, Định lượng: 46G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB180-17/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 1.8M x 100M, Màu: White, Định lượng: 46G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB180-18/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 0.9M x 50M, Màu: Blue, Định lượng: 147.50G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB180-19/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 1.8M x 50M, Màu: Blue, Định lượng: 147.50G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB181-1/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M, Màu: Blue/Green, Định lượng: 205.02G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB181-2/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 150M, Màu: Blue/Green, Định lượng: 205G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB183-3/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 0.9M x 100M, Màu: Blue, Định lượng: 61.70G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB183-4/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 0.9M x 100M, Màu: White, Định lượng: 61.70G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB184-1/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M, Màu: Blue/Green, Định lượng: 205.03G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB184-2/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 150M, Màu: Blue/Green, Định lượng: 205G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB186-1/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 45M, Màu: Clear, Định lượng: 160G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB186-2/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 4M x 45M, Màu: Clear, Định lượng: 160G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB186-3/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE chống cháy: 2M x 45M, Màu: Clear, Định lượng: 250G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB187-1/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE chống cháy: 2M x 45M, Màu: Clear, Định lượng: 200G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB187-2/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 45M, Màu: Clear, Định lượng: 250G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB187-3/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 4M x 45M, Màu: Clear, Định lượng: 250G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB189-9/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 200M, Màu: Black/White, Định lượng: 80G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB190/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 100M, Màu: Blue/Silver, Định lượng: 160G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB190-12/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 60M, Màu Blue, Định lượng: 47G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB190-13/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 70M, Màu Blue, Định lượng: 47G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB190-14/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 90M, Màu Blue, Định lượng: 47G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB190-15/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 80M, Màu White, Định lượng: 47G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB195-1/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 1.83M x 40M, Màu: Blue/White/D.Blue, Định lượng: 70G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB195-2/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 1.83M x 100M, Màu: Blue, Định lượng: 180G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB195-3/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 100M, Màu: Orange/Blue, Định lượng: 180G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB195-4/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 1.83M x 100M, Màu: Blue, Định lượng: 339G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB195-5/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 1.83M x 100M, Màu: White, Định lượng: 339G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB197-1/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 3.3M x 36M, Màu: Clear, Định lượng: 180G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB197-2/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 3.3M x 36M, Màu: Clear, Định lượng: 320G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB199-1/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M, Màu: Blue/Green, Định lượng: 205.02G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB199-2/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 150M, Màu: Blue/Green, Định lượng: 205G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB201-1/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2M x 100M, Màu: Blue, Định lượng: 47G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB204-1/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2.04M x 220M, Màu: White, Định lượng: 240G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB204-2/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2.04M x 300M, Màu: White, Định lượng: 240G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB204-3/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2.05M x 270M, Màu: White, Định lượng: 240G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB204-4/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2.05M x 300M, Màu: White, Định lượng: 240G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB204-5/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 2.05M x 300M, Màu: Dark Green, Định lượng: 240G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KB49/ Vải bạt nhựa đã tráng phủ PE: 3.3M x 36M, Màu: Clear, Định lượng: 180G/M2 (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-0227/ Vòng đệm bằng nhựa-302S018860-01 (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-0373/ Miếng đệm bằng nhựa-5302040021 (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-0532/ Miếng đệm bằng nhựa-77-00724-00(PP SHEET P-069BLUE 0.5X50X150) (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-0542/ Vòng đệm bằng nhựa-100334648 (UE03359-01) (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-0666/ Màng phim bằng nhựa-302TA18880-01 (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-0862/ Màng phim bằng nhựa-302 RV25280-01 (35mmx35mm) (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-0863/ Tấm kết nối bằng nhựa-302RV02590-01 (35mmx35mm) (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-0891/ Miếng đệm bằng nhựa-302NR39460-01 (13mmx36mm) (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-0935/ Miếng đệm bằng nhựa-302NR12330-01 (247mmx5.7mm) (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-0942/ Miếng đệm bằng nhựa-302NR31930-01 (13mmx13mm) (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-0945/ Miếng đệm bằng nhựa-302NR39440-01 (87mmx144mm) (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-1209/ Miếng đệm bằng nhựa 302NR52660-01 (13mmx20mm) (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-1465/ Miếng đệm bằng nhựa-302NR14980-01 (240.4mmx9.4mm) (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-1572/ Màng phim bằng nhựa-302SB50130-01 (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-1633/ Miếng đệm bằng nhựa CAN6648-A/N (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-1636/ Miếng nhựa trong đĩa ô tô-QNM3159-A/N (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-1725/ Miếng đệm bằng nhựa 3CDET2696A (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-1765/ Màng phim bằng nhựa-302S505270-02 (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-1910/ Màng phim bằng nhựa-302S005330-01 (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-2024/ Màng phim bằng nhựa-302S005040-02 (xk)
- Mã HS 39219090: KFVN-FGN-2051/ Miếng đệm bằng nhựa- 803087(Drawing no.: 54-2531) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay BTM 510 x 300 x 155mm-2(PE FOAM JIO 2.3G MMU) (PE Foam 23TD housing) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay BTM 510 x 400 x 155mm-2(PE FOAM JIO 2.3G MMU) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay BTM 630 x 550 x 300mm- 1 (PE Foam Maha 400) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay BTM Bottom 675 x 640 x 252mm-1 (PE FOAM MAHA 800) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay danpla Spur-E28 blue 460x360x50xmm,bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Khay TOP 480 x 390 x 50m-1 (PE FOAM MAHA 150W) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp 275 x 35 x 30mm-2 (Korea MMU 200M FRONT) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp 400 x 350 x 235mm-2 (PE Foam 200M- Radome) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp 450 x 350 x 145mm-2 (PE Foam 200M- Cosmetic) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp 500 x 310 x 180mm (PE Foam Pico 23TD Radome + Cosmetic) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp BTM 480 x 390 x 152m-1 (PE FOAM MAHA 150W) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp BTM 512 x 440 x 295mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp BTM 725 x 720 x 149mm-1 (PE FOAM VOLVO) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp BTM 725 x 722 x 116mm-1 (PE FOAM VOLVO) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp BTM 805 x 720 x 116mm-1 (PE FOAM VOLVO) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp COVER 725 x 722 x 115mm-1 (PE FOAM VOLVO) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp COVER 805 x 720 x 115mm-1 (PE FOAM VOLVO) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp định hình 420 x 200 x 50mm (PE Foam PPE Insulation) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp Foam 544 x 532 x 160mm-1 có tấm T dán đáy (KMW META MIDDLE PAD) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp Foam 570 x 490 x 120mm (PE Foam Korea 8T8R TRX) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp Foam định hình hồng CTĐ nắp dưới 1280 x 420 x 200mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp Foam EPBQ-654L8H8-L2 (Pad down) 273 x 619 x 376mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp Foam Hồng 4401-001153 320 x 180 x 135mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp Foam hồng CTĐ Alliance N2ROU 330 x 305 x 75mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp Foam OCDU Bottom hồng 625 x 340 x 160mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp Foam OCDU Top hồng 625 x 340 x 140mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp GC92AN1247A0 Pad down RRA 17dBi new 349 x 125 x 1347mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Khay xốp GC92AN1253A0 Pad down RRA 16dBi new 349 x 125 x 998mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: KKAGS18392/ Vải bạt đã tráng phủ KKAGS18392, (1.83X92M), 267gr/m2, Army Green/ Silver (xk)
- Mã HS 39219090: KKGS18392/ Vải bạt đã tráng phủ KKGS18392, (1.83x92M), 267gr/m2, Green/ Silver (xk)
- Mã HS 39219090: KPS/ Màng nhựa KPS màu đen chống tĩnh điện; kích thước: 1.0T*610MM (xk)
- Mã HS 39219090: KSSL-135/ Vải nhựa tráng phủ PE 116G/SQM, CLEAR (xk)
- Mã HS 39219090: KSSL-154/ Vải nhựa tráng phủ PE 144G/SQM, ROYAL BLUE/BLACK,TAN/BLUE (xk)
- Mã HS 39219090: KT20-02SAMPLE/ Vải nhựa tráng phủ PE 250G/SQM, WHITE (xk)
- Mã HS 39219090: KT20-100-020620/ Vải nhựa tráng phủ PE 140G/SQM, 9FTx100YDS, GREEN/SILVER. (xk)
- Mã HS 39219090: KT20-100-030620/ Vải nhựa tráng phủ PE 140G/SQM, 8FT/10FTx100YDS, GREEN/SILVER. (xk)
- Mã HS 39219090: KT20-320-170620/ Vải nhựa tráng phủ PE 143G/SQM, 12FTx100YDS, BLUE/ORANGE. (xk)
- Mã HS 39219090: KT20-320-180620/ Vải nhựa tráng phủ PE 164G/SQM, 12FTx100YDS, GREEN/SILVER. (xk)
- Mã HS 39219090: KT20-320-220620/ Vải nhựa tráng phủ PE 143G/SQM, 9FTx100YDS, BLUE/ORANGE. (xk)
- Mã HS 39219090: KT20-320-230620/ Vải nhựa tráng phủ PE 164G/SQM, 12FTx100YDS, GREEN/SILVER. (xk)
- Mã HS 39219090: KT-KM3-2020-09/ Tấm nhựa dẻo 1 x 1.5 m/ tấm cắt thắng. (Đơn giá gia công 0.23 USD) (xk)
- Mã HS 39219090: KXCMS20-036.5/ Sympatex Tape (Dây keo chống thấm Tape) khổ 22mm (GIA GC: 0.10 USD/YD); 1.150 yard (thành phần nhựa PU dán vải không dệt, PU>80%, dùng sx giày) (xk)
- Mã HS 39219090: KXCMS20-040.1/ HBR Tape 22mm (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (GIA GC: 0.10 USD/YD): 14.000 yard (Dây keo chống thấm dùng cho giày-Nhựa PU ép vải không dệt, PU>80%) (xk)
- Mã HS 39219090: KXCMS20-040.2/ Hydroguard Tape 22mm (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (GIA GC: 0.10 USD/YD): 14.400 yard (Dây keo chống thấm dùng cho giày-thành phần nhựa PU) (xk)
- Mã HS 39219090: L2363344/ Miếng đệm bọt biển (xk)
- Mã HS 39219090: LO 1474/BI6190221-10/ Bạt che xuồng 450G/A bằng nhựa, mầu cam (xk)
- Mã HS 39219090: Long đen hãm 25mm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39219090: Lớp lót LINER EPS 750KG(106X104X210CM) Định lượng 0.957kg (xk)
- Mã HS 39219090: M DS63793001/ Mút dán bằng nhựa polyurethan, không có lớp tự dính dùng cho máy hút bụi (110mm*24mm*5mm), mã MDS63793001 (xk)
- Mã HS 39219090: M&S/ Mút dán vải (xk)
- Mã HS 39219090: M011/ Mút xốp (xk)
- Mã HS 39219090: M0124002/ Xốp đóng gói (xk)
- Mã HS 39219090: M0124003/ Xốp đóng gói (xk)
- Mã HS 39219090: M0124020/ Xốp đóng gói (xk)
- Mã HS 39219090: M0134002/ Xốp đệm đóng gói (xk)
- Mã HS 39219090: M0134004/ Xốp đóng gói (xk)
- Mã HS 39219090: Màng Alu PET có dập vân GBNPET03 Size: 820mm x 1000m, Silver both side- Orange style, dùng để cách nhiệt, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MÀNG BAO BÌ NHỰA, KÍCH THƯỚC: 150 mm x 180mm. HÀNG MỚI 100% (PVC Box Shrink plain label) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng bảo vệ bề mặt sản phẩm màu trắng (vinyl white) T0.08mm*W100mm*L300m), mã hàng: Z0000000-168612. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng bảo vệ HST 50(W8L5) Kích thước: 1090mm x500mx14 roll. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng bảo vệ mặt kính bằng nhựa màu đỏ, kích thước: 0.08mmx168mmx300m, mã hàng: R1003019-001387. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng bảo vệ PE: 0.08mmx185mmx300m,(Dùng để bảo vệ bề mặt sản phẩm nhiều màu), mã hàng: Z0000000-460063, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng bịt A4, 100 tờ/ túi, bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Màng bọc nhựa 5992525 KT 0,015mmx1500mmx1500mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Màng bọc PE cho PALLET (143x42x38cm) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng bọc W50 cm, trọng lượng: 3200g, bằng nhựa (3200g/cuộn). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Màng cà phê, mã số: 32669, FG code: FG1250100101 (xk)
- Mã HS 39219090: Màng căng pallet (PE) (0.017X500) mm SXVN (xk)
- Mã HS 39219090: Màng chít (Màng PE 50*2.4kg) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng chít bằng nilong. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng chít PE (2.4kg, lõi 1.2kg) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng chít, chất liệu bằng plastic. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng chít,50cm, 3 kg/ cuộn, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng chít,50cm, 3kg/ cuộn, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng Co 0.018* 130*195MM (xk)
- Mã HS 39219090: Màng Co 0.018*130*245MM (xk)
- Mã HS 39219090: Màng Co 0.18* 45*30MM (xk)
- Mã HS 39219090: Màng co 450*180mm (Shrink film PVC 40 Micro). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng Co Ép Ngang/400*400 mm-KTB-HB-400-400-30-A-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng Co Ép Ngang/500*550 mm-KTB-PB-V-004A-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng co nylon, kích thước 50cm- 2.1 kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng co PVC 6309 Life Black Cotton Swabs, kt: (96x100) mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng co PVC 8108 GL08-Ikami Newborn Baby Ex Fine, kt: (96x102) mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng co PVC không in, kt: (126x102) mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng cuốn pallet (LLDPE)(500mm*1000m) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng cuốn Pallet 500mmx300m. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Màng film đóng gói dao cạo BSTX-4P03, khổ rộng 150mm, Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng film P50(1SM) 10HJ2-0.05T. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng film P75(1SM) 10HJ-0.075T. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng film YC-180GA-0.1T. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng giảm chấn (bằng nhựa), KT: 3mmx400mmx1200mm (300 tấm/1cuộn),mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng giảm chấn 1.2m*100m (6.5kg),bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng hơi (1400*100M)(Bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng hơi (1500*100M)(Bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng hơi Air Bubble-PACKING STEP-10 (145mm x 210mm x 25mm) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng hơi Air Bubble-X0104NSTV-TOOL-310 (330mm x 330mm x 25mm) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng hơi Air Sheet (xk)
- Mã HS 39219090: Màng kết nối giữa LCD và module bằng nhựa BN02-00586A. Kich thuoc: L45 X W3 X T0.3.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng LDPE EP69- 01239A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhôm chống tĩnh điện (màng nhựa phủ nhôm) (400mm*80mic) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhôm,chống tĩnh điện 10^10,chất liệu nhựa, kích thước 620mm x 67mic, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhưa 110 x 110 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa chống tinh điện, KT: 1200x10000mm (PO: 8001035004) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa đùng để sản xuất túi đựng cafe (kích cỡ: (W330x1000m/cuộn)), mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa dùng để sản xuất túi đựng thực phẩm (kích cỡ: (100mmx1000m)/cuộn), mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa dùng đựng nước xả vải, FG code: SP25D1114996301, Item:Silver Laminate-73mmx140mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa dùng đựng thực phẩm sấy khô (kích cỡ:(210mmx108mmx2160m/cuộn)), mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa đựng thức ăn thú cưng (kích cỡ: (228mmx1000m/cuôn)) (IMPPCE), mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa đựng thực phẩm (kích cỡ: 100mmx1000m), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa đựng trái cây sấy (kích cỡ: 216x238mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa KPS Black chống tĩnh điện 1.0x810mm mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa làm bao bì không in, mới 100%- OPP COEX 20MIC NO PRINTING- Cấu tạo: OPP COEX 20MIC- Kích thước: 230mm x 1000m/cuộn (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa nóng chảy TPU (Thermoplastic polyurethan) dùng trong ngành giày (0.15mm\NASA-T PAPER 44") (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa P75H (1SM) SL1-0.075T. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PAP Black chống tĩnh điện 1.0x600mm mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PAP đen 1,0mm*600mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PAP đen 1,2mm*620mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PAP đen chống tĩnh điện 0.8x705mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PE 100 (3.2 kg x 500mm) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PE màu trắng đục (có lami màng foam), dạng cuộn- PAD SHEET- code: DC69-02240A, kích thước 2T*800mm*150m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PE, khổ 50.8 cm (Shrink Film (110787) dài 101.12 cm, rộng 50.8 cm), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PE, khổ 55.9 cm (Shrink Film (111034) dài 121.60 cm, rộng 55.9 cm), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PE, khổ 64.8 cm (Shrink Film (110640) dài 113.82 cm, rộng 64..8 cm), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PE, kích thước: 18mic*500mm*400m, số lượng: 256 cuộn. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PET (Kích thước: dày 0.67 mm, khổ 500mm) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa pet 0.3*530 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PET CLEAR 0.6*570mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa Polyme từ etylen đã in/ ENTOURAGE PALMA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PS Antistatic Đen, kích thước (0,6mm*470mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PS đen chống tích điện, kích thước 0.8x560mm, 2 cuộn (100 kg/cuộn), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PVC khổ 1200mm dày 0.07mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PVC khổ 1300mm dày 0.05mm/ VN (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa PVC trong.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa TPU CLEAR HM-015-UA 44" (HOT MELT 0.15mm x 44"), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa TPU CLEAR XL-TPU 85A 54" (S-MATTE 1.0mm x 54"), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa TPU NS-040-00-6-UA 54" (NS 0.4mm x 54"), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa TPU NS-050-03-6-UA 54" (NS 0.5mm x 54"), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa TPU TP 100-04-6-UA 54" (REFLECTIVE 1.0mm x 54"), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa tráng nhôm canh rong biển hến PET/AL/PE 16cm x 1000m x 65mic (in 1 màu). #Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa YC-180GA-0.1T. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa, code: K-SFLM23-W500-L2000 (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nhựa, code: N-SFLM17-W500-L300-D3 (xk)
- Mã HS 39219090: Màng nylon đóng gói sản phẩm NTS-PW XIV #801GN7229X1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE 12kg/cuộn, KT 500 mm 20mic. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE 2,4 kg phi 76, 1 thùng/ 6 cuộn.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE 2.4Kg/cuộn(không dính),kích thước 116.5*520MM,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng pe 2.5 kg (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE 21kg/Cuộn (không dính) kích thước 500*18MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE 3Kg/cuộn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE 50cm (500mmx300m) (A0370030) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE 50cm 2.4kgx50cmx17mic(còn gọi là màng chít), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE 50cm,Nhà sx: Mai Phương,độ rộng 50cm, quy cách 2.4kg/cuộn, bọc hàng hóa.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE 615x0.2mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE 7cm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE 8kg*50cm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE 999Z140 500mm 20mic. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE bảo vệ, kích thước 300mm*200m, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE dạng tấm dùng trong đóng gói hàng hóa, quy cách: 150M*1.07M*2MM, Item: POLY-EPE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng pe đen (quấn hàng để xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE dùng để bọc các sản phẩm. Kích thước: rộng 490mm, dài 1200m. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 39219090: Mang PE Foam 0.5mm x 235mm x127mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mang PE Foam 0.5mm x 330mm x225mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mang PE Foam 0.5mm x 460mm x 330mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mang PE Foam 0.5mm x 530mm x340mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mang PE Foam 0.5mm x 610mm x420mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE loại 2.4Kg.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE tĩnh điện màu hồng 1300x1100x0.04 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng pe trắng (quấn hàng) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE wrap- làm từ hạt nhựa LDPE- dùng để quấn hàng hóa (6902-000604), kích thước 20mic*500mm*400m, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PE.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng phim dành cho đóng gói khổ 290mm dài 780m/cuộn (#2) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng phim ghép đã in, nhãn hiệu ROSDEE PORK dùng trong đóng gói thực phẩm, khổ 570mm, dài 1450m/cuộn (xk)
- Mã HS 39219090: Màng phim ghépnhãn hiệu MSGdùng trong đóng gói thực phẩm, khổ 290mm, dài 1800m/cuộn,loại250G (xk)
- Mã HS 39219090: Màng phim hiển thị INLAY-FILM HD0601-2847A (DAEYOUNG ELECTRONICS). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng phủ nông nghiệp 2.05m x 1600m x 14mic, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng phủ PE (2m*1600m*14 MIC) dùng trong nông nghiệp, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PVC 1mm*1200mm (20m/cuộn). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PVC dạng cuộn (kích thước: 100mm x 3m x 21 cuộn).Là vật tư dùng để lắp đặt cho điều hòa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PVC in hình lưới mắt cáo (1.37m x30m x0.3mm), chống tỉnh điện, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PVC kích thước 1,37m*30m*0,03mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PVC trắng trong 1.5x200mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PVC trắng trong 2.0*200 MM,mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PVC trong dày 1,0mm x khổ 1,4m.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PVC vàng trơn 1.5x200mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng PVC vàng trơn 2.0x200mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng quấn (2kg/Roll). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng quấn (PE)- 99384 (xk)
- Mã HS 39219090: Màng quấn 50x3.7kg. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Màng quấn PE 16kg (xk)
- Mã HS 39219090: Màng quấn PE 2.5kg (xk)
- Mã HS 39219090: Màng quấn PE Mpe14- 1.2kg. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng quấn PE Mpe3.0- 0.5kg. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng túi khí cách nhiệt P1, KT: 1,55mx40m, Ngân Thịnh (màng cách nhiệt làm bằng nhựaPE được gia cố bởi một lớp màng nhôm, có những túi bóng khí nhỏ, dùng để chống nóng, cách nhiệt...), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Màng vinyl đóng gói ML69-00456B (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp bằng nhựa PE giảm chấn dạng ống 3 lớp mã 5PKD00004A, kt 500*230*400 mm. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp PE Foam 1.35m x 600m x 0.5mm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp PE Foam 1m x 50m x 10mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp PE Foam 2mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp Plastic (dày 1mm, khổ 1100mm) (250m) mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 220*160*10 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 240x162x10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 250x85x10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 280*160*10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 300*220*10 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 320x162x10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 320x250x10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 340*160*10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 340*162*10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 340x162x10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 340x250x10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 340x85x10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 350*280*10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Màng xốp trắng 430x250x10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mảnh nilon dạng ống in màu đen Z50_F16 HDPE SLEEVE QX2-3950-000000, HC0R359511000,kích thước 85 x 230 x 0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mảnh nilon in một màu đen Z50_POLY SHEET(1600X1600) QX2-3967-000000,HC0R330499000.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mảnh PE KT:700x900x70mic(54.4 KGS 1335 Cái) (xk)
- Mã HS 39219090: Mảnh PE KT:800x1200x70mic(58.4 KGS 941 Cái) (xk)
- Mã HS 39219090: Mẫu chuẩn phôi niken Ni 5um, dùng cho máy Xray (xk)
- Mã HS 39219090: Mẫu chuẩn phôi vàng Au 0.05um, dùng cho máy Xray (xk)
- Mã HS 39219090: MDTC44/ Mốp dán vải 44 (xk)
- Mã HS 39219090: MDTC54/ Mốp dán vải 54 (xk)
- Mã HS 39219090: MDTC56/ Mốp dán vải 56 (xk)
- Mã HS 39219090: MDTC58/ Mốp dán vải 58 inch (xk)
- Mã HS 39219090: MDTC60/ Mốp dán vải 60 inch (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng chắn quang 7342T-Z bằng nhựa PET (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng chêm đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng dán cách điện một mặt bằng vật liệu PET, màu trắng- TAPE SINGLE FACE;15Y OHD,PET,L44,W20.T0.05,WHITE,HOLE. Code: BN02-00431B (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng định vị 25*25 màu trắng (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng định vị 30*30 (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng đóng mở chuyển động (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng giữ bàn phím bên trong điện thoại, mã: GHD110965ZZ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng giữ linh kiện, mã: GHDZ4F2639A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng giữ lò xo DT (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng khuếch quang 7280T-D bằng nhựa PET (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng khuếch quang 7342T-Z bằng nhựa PET (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng khuyếch quang 7132-IN bằng nhựa PET (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng khuyếch quang 7320F bằng nhựa PET (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng khuyếch quang 7500F bằng nhựa PET (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng mút (46 cm x 7.5cm x 1 cm) (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng mút foam 490-0227-001 (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng mút foam 490-0385-005 (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng mút foam 490-0576-003 (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng mút foam/ Pe Foam 490-0649-001 (237 x 177 x 177 cm) (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng mút xốp FOAMING.KGP50A034 (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng nhựa 100g/túi/ (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng nhựa cắt sẳn dùng lót túi xách (25 x15)cm,hàng mới 100%/C-176-6166-001 (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng nhựa chặn sữa/ (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng nhựa cố định công tắc (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng nhựa trong bảo vệ màn hình, mã: GDW107818ZZ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng nilon PP 49x150 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng phản quang 7342T-Z (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng Plastic dạng cuộn/TPU Flim (TPU Plastic)/ MATRIT HF MT03, Size 0.7MM*132CM, (Nguyên phụ liệu làm giày) (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng vách ngăn (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Miếng xốp để bảo vệ sản phẩm, WBAG4F1192Z. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2371/ Vải bạt đã tráng phủ (0.6x50m)Blue/45gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2372/ Vải bạt đã tráng phủ (0.9x50m)Blue/45gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2373/ Vải bạt đã tráng phủ (1.8x50m)Blue/45gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2374/ Vải bạt đã tráng phủ (0.9x50m)White/45gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2375/ Vải bạt đã tráng phủ (1.8x50m)White/45gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2376/ Vải bạt đã tráng phủ (0.9x50m)Blue/265gr/1.8m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2377/ Vải bạt đã tráng phủ (1.8x50m)Blue/265gr/1.8m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2483/ Vải bạt đã tráng phủ (4.3x43m)White/180gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2492/ Vải bạt đã tráng phủ (0.9x100m)Blue/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2493/ Vải bạt đã tráng phủ (1.8x100m)Blue/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2494/ Vải bạt đã tráng phủ (0.9x100m)White/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2495/ Vải bạt đã tráng phủ (1.8x100m)White/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2498/ Vải bạt đã tráng phủ (1x50m)Transparent/100gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2562/ Vải bạt đã tráng phủ (3.3x50m)Clear/148gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2563/ Vải bạt đã tráng phủ (4.25x25m)Clear/152gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2564/ Vải bạt đã tráng phủ (3.3x50m)Clear/152gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2588/ Vải bạt đã tráng phủ (1.8x100m)Blue/76gr/1.83m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2589/ Vải bạt đã tráng phủ (0.9x100m)Blue/76gr/1.83m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2612/ Vải bạt đã tráng phủ (4.3x43m)White/180gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MK20-2748/ Vải bạt đã tráng phủ (1.5x50m)Blue Nuance/White/102gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: MLDG-PVN-H001-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39219090: ML-MDTO00409/ Lót cách điện #75 10X27.Mục 02 tờ khai nhập đối ứng 101934459210 (02/04/2018) (xk)
- Mã HS 39219090: MNMV/ Nguyên phụ liệu sản xuất giầy-Màng nhựa nhiệt dẻo Film 375-7 PP (từ polypropylen), rộng 55 inch, dài 150Yard/cuộn, Sl1 cuộn, Nhãn hiệu Worthen. Hàng mới 100%,cg từ tk103154941960,mục2 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (12- H) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (12- I) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (12- K) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (18- A) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (18- B) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (18- C) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (18- D) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (18- F) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (6- B) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (6- D) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (6- E) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (6- L) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (A) 391*80*15 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (A) RSKE312 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (B) 80*80*48 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (B) RSKE312 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (C-2) 511*200*12 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (C-3) 751*200*12 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (D) RSKE312 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp (frame) (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp 1 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 150*108*32 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 150*25*65 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 150*88*24 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp 2 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 200*20*52 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 200*28*18 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 200*46*46 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 230*35*52 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 230*63*50 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp 3 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 300*30*24 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 300*62*25 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp 4 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp 5 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp 6 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 610*23*48 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 610*23*65 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 63*74*74 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp 7 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP 70*30*13 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp A (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP CÁCH NHIỆT(1,860*1,025*630)mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp D011B2001 289*160*126 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp D011V1001 289*98*126 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp D011V2001 289*98*126 mm (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP DYNA (311*285*63)mm (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP DYNA (369.5*285*114)mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp E (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp EPS foam PFLO-A041KKFA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp EPS foam SPADBA411KKEZ. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp F (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp G (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp I (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp K (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp PFLO-A041KKFA (Floar Pad). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp RC-B818Z0 (1) 367*140*145 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp RC-B819Z0 (1) 367*145*145 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp RC-B820Z0 (1) 367*140*120 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp RC-B821Z0 (1) 367*145*120 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp RC-C462Z0 367*140*145 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp RC-C463Z0 367*145*145 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp RC-C464Z0 367*140*120 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp RC-C465Z0 367*145*120 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp RM-A711Z0 (RM-36) 365*200*90 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp RM-A712Z0 (RM-36) 365*206*78 mm (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP RS-0200Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP RS-D571Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP RS-D573Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP RS-D575Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP RS-D578Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP RS-D581Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP RS-D583Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: MỐP XỐP RS-D584Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp RSJ (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp SPADBA411KKEZ (Bottom Pad). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp SPADBA412KKEZ (Top Pad). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp SPADBA420KKEZ (Bottom Pad). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp SPADBA421KKEZ (Top Pad). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp Styrofoam (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp Styrofoam A (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp Styrofoam B (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp Styrofoam C (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp Styrofoam D (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp Styrofoam E (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp Styrofoam RSJ (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp top panel pad B (xk)
- Mã HS 39219090: Mốp xốp W (xk)
- Mã HS 39219090: MOPLK137/ Mút xốp lên keo khổ 137cm (xk)
- Mã HS 39219090: MOPLK38/ Mốp lên keo khổ 38 inch (xk)
- Mã HS 39219090: MOPLK42/ Mút xốp lên keo khổ 42 inch (xk)
- Mã HS 39219090: MOPLK43/ Mốp lên keo khổ 43 inch (xk)
- Mã HS 39219090: MOPLK44/ Mốp lên keo khổ 44 inch (xk)
- Mã HS 39219090: MOPLK52/ Mốp lên keo khổ 52 inch (xk)
- Mã HS 39219090: MOPLK54/ Mốp lên keo khổ 54 inch (xk)
- Mã HS 39219090: MOPLK56/ Mốp lên keo khổ 56 inch (xk)
- Mã HS 39219090: MOPLK58/ Mốp lên keo khổ 58 inch (xk)
- Mã HS 39219090: MOPLK60/ Mốp lên keo khổ 60 inch (xk)
- Mã HS 39219090: Mouse thanh (40x800x10)mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mouse thanh (40x80x1630)mm (xk)
- Mã HS 39219090: mousse xốp PU K324 (10X430X430)MM (xk)
- Mã HS 39219090: MUM-OD-009-1/ Vải bạt đã tráng phủ, MUM-OD-009-1, 1.83X90M, Orange/ Dark Blue,100gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: MUM-OD-009-2/ Vải bạt đã tráng phủ, MUM-OD-009-2, 1.83X100M, Orange/ Dark Blue,150gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: MUM-OD-009-3/ Vải bạt đã tráng phủ, MUM-OD-009-3, 1.83X100M, Orange/ Dark Blue,180gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: MUM-OD-009-4/ Vải bạt đã tráng phủ, MUM-OD-009-4, 1.83X100M, Orange/ Dark Blue,205gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút bọc cạnh bàn L-8104-W 2m màu đen mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút nhựa EVA (Ethylene-vinyl acetate; dạng thanh; không xốp) (2000 x 50 x 50)mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mút PE dạng tấm dùng trong đóng gói hàng hóa, quy cách: 178*22*5CM, Item: PROTECT-009. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút PE lót bo mach 180 x 180 x 3mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mút PE lót bo mach 250 x 200 x 3mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mút PE lót bo mạch quy cách: 180*180*3MM, Item: 15G011300202AK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp (18x28x169 mm) EPS FOAM (18X28X169 MM.).TXQBC572067 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp (19x27x180 mm) EPS FOAM (19X27X180 MM.).TXBZN500374 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp (Chất liệu hạt nhựa EPS)- D011B1001 (289*160*126 mm), hàng mới 100%/ VN- công dụng đệm hàng hóa tránh va đập trầy xước (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp 429*179*104.6mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp 429*179*110mm (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp 9156, 1Bộ13 tấm, (W:203mm-1700mm, L:25mm-546mm, H: 13mm-108mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp 9537, 1Bộ5 tấm, (W:292mm-1178mm, L:83mm-634mm, H: 13mm-76mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp 9949, 1Bộ6 tấm, (W:162mm-1295mm, L:51mm-1092mm, H: 13mm-152mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp chèn hàng Foaming material T-10.TXJZZ609032 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp chèn hàng- Foaming material T-10.TXJZZ609032 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp hơi dùng trong đóng gói hàng hóa, quy cách: 100M*1050MM, Item: OTHER-006. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-B795Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-B796Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-B797Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-B798Z2 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-B799Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-B800Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-B801Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-B802Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-B811Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-B812Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-B813Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-C434Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RC-C439Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RM-2063Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RM-2064Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RM-2075Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RM-2076Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D931Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D932Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D933Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D934Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D935Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D938Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D939Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D940Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D941Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D945Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D946Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D947Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D950Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D969Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D971Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp RS-D973Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp TPE 46"x2mm (Mút xốp), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp TPE 46x2.5mm (Mút xốp), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp US 8148, 1Bộ6 tấm, (W:176mm-1753mm, L:102mm-636mm, H: 13mm-102mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp US 9338, 1Bộ10 tấm, (W:197mm-1036mm, L:25mm-611mm, H: 9mm-108mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp US 9365, 1Bộ8 tấm, (W:171mm-3333mm, L:53mm-599mm, H:13mm-108mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp US 9382, 1Bộ8 tấm, (W:333mm-892mm, L:53mm-603mm, H: 13mm-108mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp US 9403, 1Bộ14 tấm, (W:254mm-821 mm, L:25mm-588mm, H: 9mm-108mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp US 9468, 1Bộ11 tấm, (W:229mm-1260mm, L:25mm-787mm, H: 13mm-108mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp US 9939, 1Bộ10 tấm, (W:400mm-1016mm, L:48mm-603mm, H: 13mm-108mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốp V2 (kt 5x950x1850mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: mút xốp(1X1000X300,000)MM (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B796Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B797Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B798Z2 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B799Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B800Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B801Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B802Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B811Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B812Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B813Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B827Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B828Z2 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B829Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B830Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B922Z2 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B923Z1 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-B924Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-C055Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-C063Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-C075Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-C106Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-C107Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-C434Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRC-C439Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRM-2075Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRM-2076Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRM-2124Z0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút xốpRMV1024-0 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Anti-static sponge 2*1.5*0.7cm for coupler(pink) (SPG0067) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Foam, 12x12x1"(SPG0078) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Foam, Bare Fiber Optics, Only Module(NPK00166-00) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Foam, Bracket Fill, Full Module(NPK00176-00) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Foam, Fill(NPK00177-00) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Foam, Fill, Bare Fiber(NPK00170-00) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Foam, Full Module Fill(NPK00132-00) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Foam, Loop, bareFiber(NPK00169-00) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Foam, Optics Only Module Fill(NPK00133-01) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Foam, Overpack(NPK00128-01) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Foam, Plug(NPK00164-01) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Foam, Ring(NPK00131-01) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Packing sponge for coupler (SPG0044) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Pink sponge (W12.5mm~L311mm~T12mm)(SPG0045) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Pink sponge W10 x L25 x H12 (SPG0057) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Pink Sponge W19 x L365 x H15(SPG0061) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Pink sponge W25 x L311 x T12mm(SPG0054) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Sponge 100*12*15mm for TM2*8 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Sponge 195*135*9mm(sponge C) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Sponge 40x40x150 (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Sponge packing for NEC and SUMI products(SPG0068) (xk)
- Mã HS 39219090: Mút: Sponge slit with adhesive tape, 20 slits(SPG0055) (xk)
- Mã HS 39219090: Nắp xốp kích thước 500*370*65, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nẹp góc bằng nhựa (3mm*8cm*200cm), dùng để cố định 4 góc pallet khi đóng hàng xk (xk)
- Mã HS 39219090: Nhãn ép nhiệt- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Nhãn film P135 x W100 (chưa in nội dung- 80838351004- Label product&Packing list, 1 cuộn 1000 nhãn) (Y20199142318). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhãn film P4.6 x W20.6 (chưa in nội dung, 1 cuộn- 15000 nhãn)- Y20199021658- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhãn film P6 x W26 (chưa in nội dung, 1 cuộn 15000 nhãn)- Y20199021659- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhãn film P7 x W50 (Chưa in nội dung, 1 Cuộn 9200 Nhãn)- Y20199021635 (2893248-5). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhãn film P8 x W33 (Chưa in nội dung, 4616630-7, 1 Cuộn 13600 Nhãn)- Y20199021429. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhãn in mẫu nhựa 3D. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhãn in P12.5 x W33 (PET50, 1cuộn 9200 nhãn) (3272486-2)- Y20199020958. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhãn in P50mm x W80mm (1 cuộn 950 nhãn)- Y20199021167- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhãn in P60 x W55 (1 cuộn 2350 cái) (773092183). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NHÃN MOVE MED HAND SANITIZER 100ML (TIẾNG ANH) (xk)
- Mã HS 39219090: Nhãn nhựa ép nhiệt Pinqponq logo 23mm- Pinqponq logo 23mm- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa (Hot melt) BLACK dùng trong ngành giày, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa (Hot melt) dùng trong ngành giày, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa bakelite màu cam 500 x 1000 x 15mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm DZ-YU140HF 0.08T(1020x1220 mm) (1.2444 SQM) (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa PA phi 180mm (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa POM 1000x1000x10mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa POM 1000x500x10mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa POM 1000x500x25mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa POM phi 200mm (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa POM trắng 260*150*50mm (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa tấm dạng cuộn (trang trí giày)/TPU MATRIX HF MT01+0.05HM, 1.2MM*96CM, Mã NPL (54A); Quy cách: size 1.2MM*96CM/(Nguyên phụ liệu làm giày) (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa tấm dạng cuộn/ GIOLA+0.05HM, 0.7MM*132CM, (NPL 54); Quy cách: size 0.7MM*132CM/Nguyên phụ liệu làm giày. (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa tấm dạng cuộn/ REFLECTIVE-X(A)+0.05HM, 0.7MM*96CM, (NPL 54); Quy cách: size 0.7MM*96CM/Nguyên phụ liệu làm giày. (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa tấm dạng cuộn/ SUPER LITE REFLECTIVE-X(A), 0.3MM*96CM, (NPL 54); Quy cách: size 0.3MM*96CM/Nguyên phụ liệu làm giày. (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa tấm dạng cuộn/ ZY REFLECTIVE + 0.05HM, 0.7MM*96CM, (NPL 54); Quy cách: size 0.7MM*96CM/Nguyên phụ liệu làm giày. (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa tấm dạng cuộn/SUPERLITE, 0.2MM*132CM, (NPL 54); Quy cách: size 0.2MM*132CM/Nguyên phụ liệu làm giày. (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa tấm dạng cuộn/TPU (Plastic film), TPU NB REFLECTIVE +0.2HM, 0.8MM*96CM, Quy cách: 0.8MM*96CM/Nguyên phụ liệu làm giày. (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa tấm dạng cuộn/ZY2983, 1.0MM*137CM, (NPL 54); Quy cách: size 1.0MM*137CM/Nguyên phụ liệu làm giày. (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa tấm TPU dùng để trang trí giày ALPHA-UMT 1.0MM*52". (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Nhựa trắng PVC K 260 (xk)
- Mã HS 39219090: Nilon mảnh, XLPE BU LINER 1000KG (CODE: 146-03) kích thước 120*115*550cm (xk)
- Mã HS 39219090: Ni-lông đỏ dùng để che phủ thiết bị, máy móc, chất liệu nhựa tổng hợp, độ dày 1mm, nsx Tam Thanh, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nilong nổ đóng kiện(1.2mx100m/cuộn), mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-012/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 253G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-013/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 233G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-014/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 253G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-050.3/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 95G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-068.1/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 104G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-068.2/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 150G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-068.3/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 180G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-068.4/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 207G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-090.1/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 178G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-090.2/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 225G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-090.3/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 255G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-102.2/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 45G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-102.3/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 144G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-107.1/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 100G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-107.2/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 145G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-119/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 100G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-161/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 76G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-162/ Bạt nhựa Polyethylen (hàng LENO) được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 80G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-170C/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 90G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-170D/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 140G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-197C/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 90G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-197D/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 140G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-200/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 235G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NK20-207/ Bạt nhựa Polyethylen được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đã tráng phủ nhựa 2 mặt, dạng cuộn, chưa được gia công thêm.Trọng lượng 76G/M2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: NL02/ Giả da các loại(thành phần từ nhựa)130CM:29 MÉT-Xuất theo TKNK số:102799540320/E21(06/08/2019)Mục 1 (xk)
- Mã HS 39219090: NL27/ Miếng đệm-REFLECTOR FILM-RL735NA-BN61-16035A 75'(CM61-00816A)- thanh lý tu mục 02 tk: 102362063860(30/11/2018) (xk)
- Mã HS 39219090: NL38/ Miếng nhựa(DÒNG 1-TK102666338460) (xk)
- Mã HS 39219090: NL50/ Màng nhựa (xk)
- Mã HS 39219090: NL50/ Màng nhựa (TX TU TK 103153529140/E21(18/02/2020) MUC 1 (xk)
- Mã HS 39219090: NPL011/ Dải Plastic của áo khoác hoặc áo đi mưa, khổ rộng 8cm (xk)
- Mã HS 39219090: NS-01/ Màng nhựa chính 600mm x 20m x 2 cuộn,/ rXuất trả 1 phần mục 1 TK nhập số: 103133474730/E21 (05/02/2020) (xk)
- Mã HS 39219090: NTN 252W075/ Màng cách điện NTN #252W075 kích thước 0.252mm x W075mm x 100mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: NTN2102W12/ Màng cách điện NTN#2102W12 kích thước 0.38mm x W12mm x 100mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: NTN252W116/ Màng cách điện NTN#252W116 kích thước 0.252mm x W116mm x 100mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: NVL005/ Tấm lót bo mạch (bằng plastic)- 560840 (xk)
- Mã HS 39219090: Nylon mảnh 120x200cm (dùng để đóng gói sản phẩm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nylon mảnh 190x250cm (dùng để đóng gói sản phẩm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Nylon mầu xanh 235 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Ống co nhiệt phí 30 (xk)
- Mã HS 39219090: Ống gen thun, cách điện, 10mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: P316-000189-000/ UN3481 Li-battery warning label(120x110mm) (xk)
- Mã HS 39219090: PAA093687-R1/ Miếng cách điện bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39219090: PE FABRIC BLUE-2020/ Vải nhựa PE 270*95cm màu xanh đã tráng phủ 0.28kg/chiếc, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39219090: PE film 52*60 (Nylon) (xk)
- Mã HS 39219090: PE-CO-260620/ Vải nhựa tráng phủ PE 134G/SQM, 9FT/12FTx100YDS, L.GREEN/SILVER. (xk)
- Mã HS 39219090: PET/OPP 18MIC X 940MM-20/ Màng phim tráng bạc-METALIZED PET FILM (10MIC.) + LDPE coating (08 MIC.): 18 MIC. X 940MM X 4,000M (xk)
- Mã HS 39219090: PET/OPP 26MIC X 940MM-20/ Màng phim tráng bạc- METALIZED OPP FILM: (18MIC.) + LDPE coating (8 MIC.): 26 MIC. X 940MM X 4,000M (xk)
- Mã HS 39219090: Phim đo lường áp lực 4LW,để đo áp lực và độ song song của thiết bị ép lên tấm màn hình OLED trong công đoạn sản xuất;kích thước 150x200mm;chất liệu chính PET, 10 bộ/hộp,hãng FUJI FILM,mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Phim đo lường áp lực 5LW,để đo áp lực và độ song song của thiết bị ép lên tấm màn hình OLED trong công đoạn sản xuất;kích thước 310mmx2m;chất liệu chính PET,2 cuộn/hộp,hãng FUJI FILM,mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Phim đo lường áp lực LLLW, dùng để đo áp lực của máy ép lên tấm màn hình POLED trong công đoạn ép dính, kích thước 270mmx5m, chất liệu chính PET, 2 cuộn/hộp, hãng ROAD GREEN, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Phim đo sự phân bổ tia UV UVSCALE L, kích thước 50x20mm, chất liệu chính PET, 300 tờ/hộp, nhà sản xuất Fujifilm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Phim in: KT 0.914*30M, bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Phim lót sản phẩm SRL-SF, kích thước 495mm x 200m x 10 cuộn (xk)
- Mã HS 39219090: Phom giày thiết kế bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39219090: Phụ kiện ghế tựa: Tấm mút trải mặt ghế (430~480)mm, 1bộ1cái, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: PI18/ Dây đàn hồi bằng nhựa (Mục hàng số 1 thuộc TK: 103318162510) (xk)
- Mã HS 39219090: PLCMS20-058.1/ Hydroguard Tape 22mm (Dây keo chống thấm Tape) khổ 22mm (GIA GC: 0,10 USD/YD): 72.000 yard (Thành phần nhựa PU- Dùng cho sx giày) (xk)
- Mã HS 39219090: PMLT-0166QSZZ/ Miếng đệm đổ mực (xk)
- Mã HS 39219090: PSHEP0724QSZZ/ Tấm trộn mực phụ (xk)
- Mã HS 39219090: PSHEP0725QSZZ/ Tấm trộn mực (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-PL-04-91/ PVC trang trí PVC30-PL-04-91 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 0.87543 (Tấn), đơn giá thực:2,532.86956(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-PL-09-91/ PVC trang trí PVC30-PL-09-91 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 0.86310 (Tấn), đơn giá thực:2,569.05341(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-PL-12-90/ PVC trang trí PVC30-PL-12-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.25649 (Tấn), đơn giá thực:2,606.28417(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-03(7417-4V-03)-90/ PVC trang trí PVC30-SK-03(7417-4V-03)-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 0.97980 (Tấn), đơn giá thực:2,743.47826(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-07(1908-12V-03)-90/ PVC trang trí PVC30-SK-07(1908-12V-03)-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 0.94600 (Tấn), đơn giá thực:2,934.88372(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-131(2345-45-03)-90/ PVC trang trí PVC30-SK-131(2345-45-03)-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.01650 (Tấn), đơn giá thực:2,696.84211(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-136(7341-1V-SW)-91/ PVC trang trí PVC30-SK-136(7341-1V-SW)-91 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.02930 (Tấn), đơn giá thực:2,685.10638(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-35(7522-4V-03)-90/ PVC trang trí PVC30-SK-35(7522-4V-03)-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 0.84730 (Tấn), đơn giá thực:3,410.81081(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-43(7522-5V-03)-90/ PVC trang trí PVC30-SK-43(7522-5V-03)-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.01660 (Tấn), đơn giá thực:2,743.47826(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-46(7522-6V-03)-90/ PVC trang trí PVC30-SK-46(7522-6V-03)-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.00050 (Tấn), đơn giá thực:2,743.47826(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-48(7522-8V-03)-90/ PVC trang trí PVC30-SK-48(7522-8V-03)-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.04832 (Tấn), đơn giá thực:2,696.58120(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-67(7317-6V-03)-90/ PVC trang trí PVC30-SK-67(7317-6V-03)-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 0.93310 (Tấn), đơn giá thực:2,979.06977(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-73(6209-1V-28)-91/ PVC trang trí PVC30-SK-73(6209-1V-28)-91 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.05228 (Tấn), đơn giá thực:2,662.44726(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-74(7358-8V-03)-91/ PVC trang trí PVC30-SK-74(7358-8V-03)-91 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 0.99946 (Tấn), đơn giá thực:2,607.43802(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-79(6279-6V-03)-90/ PVC trang trí PVC30-SK-79(6279-6V-03)-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.00320 (Tấn), đơn giá thực:2,809.21053(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-80(6279-7V-28)-91/ PVC trang trí PVC30-SK-80(6279-7V-28)-91 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 0.90852 (Tấn), đơn giá thực:2,792.03540(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-81(7513-12V-03)-91/ PVC trang trí PVC30-SK-81(7513-12V-03)-91(Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.03680 (Tấn), đơn giá thực:2,629.16667(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-92(8003-13V-E1)-90/ PVC trang trí PVC30-SK-92(8003-13V-E1)-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 0.95910 (Tấn), đơn giá thực:2,743.47826(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: PVC30-SK-96(7296-2V-TT)-91/ PVC trang trí PVC30-SK-96(7296-2V-TT)-91 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.02999 (Tấn), đơn giá thực:2,554.65587(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: Pvcfilm33mm(T30-B)/ Màng Pvc rộng33mm(T30-B) (xk)
- Mã HS 39219090: Pvcfilm45mm(T26-N)/ Màng Pvc rộng45mm(T26-N) (xk)
- Mã HS 39219090: Pvcfilm45mmT28-D/ Màng Pvc rộng45mmT28-D (xk)
- Mã HS 39219090: Pvcfilm46mm(T26-Q)/ Màng Pvc rộng46mm(T26-Q) (xk)
- Mã HS 39219090: Pvcfilm46mm(T32-P)/ Màng Pvc rộng46mm(T32-P) (xk)
- Mã HS 39219090: Pvcfilm46mm(T36-B)/ Màng Pvc rộng46mm(T36-B) (xk)
- Mã HS 39219090: Pvcfilm48mm(T32-K)/ Màng Pvc rộng48mm(T32-K) (xk)
- Mã HS 39219090: Pvcfilm54mm(T32-C)/ Màng Pvc rộng54mm(T32-C) (xk)
- Mã HS 39219090: PVT03/ PVC trang trí VM7513-13V-SW-84 (0.36MM*410MM) (SIZE: 410mm). Tái xuất mục 04 TK 102996133220 ngày 19/11/2019 (xk)
- Mã HS 39219090: PY-1016/ Miếng lót bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39219090: PY20-DG1308/ Cuộn vải bạt PE các loại (xk)
- Mã HS 39219090: PY20-JW1129/ Cuộn vải bạt PE các loại (xk)
- Mã HS 39219090: PY20-JW1130/ Cuộn vải bạt PE các loại (xk)
- Mã HS 39219090: PY20-KL1274/ Cuộn vải bạt PE các loại (xk)
- Mã HS 39219090: PY20-KL1275/ Cuộn vải bạt PE các loại (xk)
- Mã HS 39219090: PY20-MH1223B/ Cuộn vải bạt PE các loại (xk)
- Mã HS 39219090: PY20-MH1345/ Cuộn vải bạt PE các loại (xk)
- Mã HS 39219090: PY20-SI1344/ Cuộn vải bạt PE các loại (xk)
- Mã HS 39219090: PY20-YK1377B/ Cuộn vải bạt PE các loại (xk)
- Mã HS 39219090: PY20-YS1373/ Cuộn vải bạt PE các loại (xk)
- Mã HS 39219090: R ET102804ZZ/ Miếng phản quang (xk)
- Mã HS 39219090: R ETC4E2786Z/ Miếng phản quang (xk)
- Mã HS 39219090: R003E001ZA/ Miếng đệm bằng xốp (xk)
- Mã HS 39219090: R100100A-001326: Màng phim Polyimide Kapton 500HN cách điện dùng trong công nghiệp, định hình sau gia công, kích thước 800x42mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: R16-0096B0800002-46-0YKF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R16-0096B0800002-46-0YKF, đơn giá gc:17600 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R16-0100B0680000-42-0ASF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R16-0100B0680000-42-0ASF, đơn giá gc:18200 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R16-0100B0800000-46-0YKF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R16-0100B0800000-46-0YKF, đơn giá gc:10666.667 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R16-0441B0650000-40-0IPF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R16-0441B0650000-40-0IPF, đơn giá gc:33800 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R17-0254B0500001-40-0IPF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R17-0254B0500001-40-0IPF, đơn giá gc:23660 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R20-0096B0800001-42-0ASF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R20-0096B0800001-42-0ASF, đơn giá gc:31850 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R20-0096B0800001-46-0YKF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R20-0096B0800001-46-0YKF, đơn giá gc:72000 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R20-0096B0800002-46-0YKF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R20-0096B0800002-46-0YKF, đơn giá gc:17600 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R20-0170B0800000-40-0IPF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R20-0170B0800000-40-0IPF, đơn giá gc:22533.333 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R20-3315B1000000-22-0YKF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R20-3315B1000000-22-0YKF, đơn giá gc:560000 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R20-3315B1000000-23-0YKF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R20-3315B1000000-23-0YKF, đơn giá gc:320000 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R400O00F-001810-Cuộn nhựa lưới mắt cáo, kích thước: 1.37mx30mx0.3mm, dài 30m/cuộn. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: R400O00F-001815: Màng phim bọc hàng hóa lõi nhựa, kích thước: 0.012mm x 500mm x 400m, chất liệu: nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: R46-1391B9900000-22-0BGF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R46-1391B9900000-22-0BGF, đơn giá gc:44928.571 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R46-1744B0650000-22-0BGF/ 'Màng phim đã được khoan cắt tạo hình, model: R46-1744B0650000-22-0BGF, đơn giá gc:52416.667 vnd/pce (xk)
- Mã HS 39219090: R487754287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX TAILWIND 79-R487754287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: R5005001-000907-Dây đai nhựa T0.8mm,W16mm,L1350mm (nhựa PET T0.8mm,W16mm,L1350mm, 20kg/cuộn, chịu lực 250kgf/cm).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: R5005003-002234-Dây đai quấn hàng 15x0.82MM,13,5Kg (chất liệu: PP). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: R806771287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 2016-R806771287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: R921826287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 97-R921826287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RAO4971287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 270 REACT-RAO4971287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RAQ2568287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 200-RAQ2568287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RAR4259287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 97 GEL-RAR4259287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RBQ4567287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 97 GEL-RBQ4567287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RBV9977287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 2090-RBV9977287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCI3866287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 270 REACT-RCI3866287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCI3871287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX-720-818-RCI3871287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCJ1494287VTA/ Nhựa lót gót giày-JORDAN TRUNNER ADVANCE-RCJ1494287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCJ4069287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR VAPORMAX 2020 FLYKNIT GS-RCJ4069287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCJ6700287VTA/ Nhựa lót gót giày-NIKE AIR MAX ZM950-RCJ6700287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCK4330116VTA/ Nhựa lót mũi giày-NIKE ALPHINA 5000-RCK4330116VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCK4330287VTA/ Nhựa lót gót giày-NIKE ALPHINA 5000-RCK4330287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCK6457287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 270 REACT SE-RCK6457287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCK6811287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX EXOSENSE-RCK6811287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCK6852287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX ZOOM 950 NRG-RCK6852287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCK6922287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX EXOSENSE-RCK6922287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCK7212287VTA/ Nhựa lót gót giày-NIKE AIR MAX ZM950-RCK7212287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCN0135287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 2015 GEL-RCN0135287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCN8490287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 90 RECRAFT-RCN8490287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCQ4535287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR VAPORMAX360-RCQ4535287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCQ7519287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 2015 GEL-RCQ7519287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCQ7754287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX PLUS 2-RCQ7754287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCQ7888287VTA/ Nhựa lót gót giày-REACT MILER SHIELD-RCQ7888287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCQ8249287VTA/ Nhựa lót gót giày-REACT MILER SHIELD-RCQ8249287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCQ9896287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 97 GEL-RCQ9896287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCT0307287VTA/ Nhựa lót gót giày-JOYRIDE DUAL RUN 2-RCT0307287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCT0311287VTA/ Nhựa lót gót giày-JOYRIDE DUAL RUN 2-RCT0311287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCT1091287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 2090-RCT1091287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCT1280287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 270 REACT-RCT1280287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCT1290287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 2090-RCT1290287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCT1646287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 270 REACT-RCT1646287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCT1667287VTA/ Nhựa lót gót giày-MX-720-818-RCT1667287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCT1686287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 90 RECRAFT-RCT1686287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCU7625287VTA/ Nhựa lót gót giày-NIKE AIR MAX ZM950-RCU7625287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCV3016287VTA/ Nhựa lót gót giày-NIKE AIR MAX EXOSENSE SE-RCV3016287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCV8727287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 2090-RCV8727287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCW1777287VTA/ Nhựa lót gót giày-REACT MILER-RCW1777287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCW1778287VTA/ Nhựa lót gót giày-REACT MILER-RCW1778287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCW7476287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX-720-818 GEL-RCW7476287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCW8605287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 270 REACT ENG-RCW8605287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCZ1759287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 270 REACT ENG-RCZ1759287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCZ2860287VTA/ Nhựa lót gót giày-JOYRIDE DUAL RUN 2 PRM-RCZ2860287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCZ2975287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 90 RECRAFT 3M-RCZ2975287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCZ5588287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 90 RECRAFT QS-RCZ5588287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCZ5594287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 90 RECRAFT LEA-RCZ5594287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCZ5928287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR TAILWIND 79-RCZ5928287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCZ6799287VTA/ Nhựa lót gót giày-NIKE ADAPT AUTO MAX-RCZ6799287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCZ7867287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 2090 GEL-RCZ7867287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCZ7868287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 97 GEL-RCZ7868287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCZ8127287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 2090 GEL-RCZ8127287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RCZ8682287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 97 GEL-RCZ8682287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDA1342287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 90 RECRAFT SE GEL-RDA1342287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDA1511287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 270 REACT GEL-RDA1511287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDA1512287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 270 REACT ENG GEL-RDA1512287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDA2400287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 270 REACT RS-RDA2400287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDB4611287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 97-RDB4611287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDB5927287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 270 REACT GEL-RDB5927287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDC0832287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 90 RECRAFT GEL-RDC0832287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDC0833287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 270 REACT GEL-RDC0833287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDC0835287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 90 RECRAFT GEL-RDC0835287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDC1865287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 90 RECRAFT GEL-RDC1865287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDC2022287VTA/ Nhựa lót gót giày-AIR MAX 2015 GEL-RDC2022287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDC3283287VTA/ Nhựa lót gót giày-NIKE JOYRIDE DUAL RUN 2 GEL-RDC3283287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDC3285287VTA/ Nhựa lót gót giày-NIKE JOYRIDE DUAL RUN 2 GEL-RDC3285287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDC7297287VTA/ Nhựa lót gót giày-NIKE JOYRIDE DUAL RUN 2 GEL-RDC7297287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RDC7298287VTA/ Nhựa lót gót giày-NIKE JOYRIDE DUAL RUN 2 GEL-RDC7298287VTA (xk)
- Mã HS 39219090: RE T103089ZZ/ Miếng phản quang (xk)
- Mã HS 39219090: RH003009-003573: Màng phim bọc hàng hóa, kích thước: 0.012mm x 500mm x 400m, chất liệu: nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: RH003009-003886: Màng phim bọc hàng hóa kích thước 0.02mm*500mm*1522ml, chất liệu: nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: RJ001001-234902/ Tấm chắn dầu CNC, KT 690*520*4.5mm, chất liệu nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: RP T104836ZZ/ Miếng nhựa trong suốt bảo vệ màn hình điện thoại (xk)
- Mã HS 39219090: S2284/ Miếng nhựa ốp cạnh trái của máy in LA252526 (xk)
- Mã HS 39219090: S2285/ Miếng nhựa ốp cạnh phải của máy in LA252527 (xk)
- Mã HS 39219090: SA3779337-001/ Miếng nhựa HAIGO NFF-087 *BK (NAISEI) (xk)
- Mã HS 39219090: SA3779337-002/ Miếng nhựa HAIGO NFF-091 *BL (NAISEI) (xk)
- Mã HS 39219090: SHCMS20-025/ Hydoguard Tape (Dây keo chống thấm) khổ 22mm: 900 yard (thành phần nhựa PU-Dải viền dùng sx giày) (GIA GC: 0,10 USD/YD) (xk)
- Mã HS 39219090: SHCMS20-031.3/ Hydoguard Tape (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (thành phần nhựa PU-Dải viền dùng sx giày) (GIA GC: 0,10 USD/YD): 12.000 yard (xk)
- Mã HS 39219090: SHCMS20-035.1/ Hydoguard Tape (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (thành phần nhựa PU-Dải viền dùng sx giày) (GIA GC: 0,10 USD/YD): 4.800 yard (xk)
- Mã HS 39219090: SHCMS20-037.1/ Hydoguard Tape (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (thành phần nhựa PU-Dải viền dùng sx giày) (GIA GC: 0,10 USD/YD): 4.800 yard (xk)
- Mã HS 39219090: SHCMS20-041.4/ HBR Tape (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (GIA GC: 0,10 USD/YD): 350 yard (thành phần nhựa PU ép vải không dệt, PU>80%) (xk)
- Mã HS 39219090: SHCMS20-041.5/ Hydoguard Tape (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (GIA GC: 0,10 USD/YD): 900 yard (thành phần nhựa PU-Dải viền dùng sx giày) (xk)
- Mã HS 39219090: SHCMS20-043/ Hydoguard Tape (Dây keo chống thấm) khổ 22mm (thành phần nhựa PU-Dải viền dùng sx giày) (GIA GC: 0,10 USD/YD): 7.200 yard (xk)
- Mã HS 39219090: SHY-1016/ Miếng Plastic (Dùng trong ngành giày) (xk)
- Mã HS 39219090: Simili trắng (30m/cuộn) (dùng quấn máy lạnh)-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: SNJ-SK4-03M/ Màng nhựa Pet đã tráng phủ Silicon chống dính, code: SNJ-SK4-03M, kích thước: 50*1080*100(1 cuộn). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: SNJ-SK5-03M/ Màng nhựa Pet đã tráng phủ Silicon chống dính, code: SNJ-SK5-03M, kích thước: 75*1080*100(1 cuộn). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: SNY-162/ Lưới nhựa HDPE 70GR/M2(20) (xk)
- Mã HS 39219090: SP001/ Màng FILM COVERLAY 100mm*200MT*0.022mm,HW,HGCS-A205 dùng trong sản xuất bản mạch in đã được gia công (cuộn cùng khổ, nguyên cuộn dài 200M, 0.15 cuộn dài tổng 30 M), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: SP002/ Màng FILM EMI(M) 125mm*100MT*0.01mm,TA,SF-PC8900 dùng trong sản xuất bản mạch in đã được gia công (cuộn cùng khổ, nguyên cuộn dài 100M, 0.61 cuộn dài tổng 61 M), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: SP003/ Màng FILM CARRIER 100mm*100MT,IN,YCL-310 dùng trong sản xuất bản mạch in đã được gia công (cuộn cùng khổ, nguyên cuộn dài 100M, 0.98 cuộn dài tổng 98 M), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: SP009/ Logo nhựa (miếng nhựa) 40MM X56MM (xk)
- Mã HS 39219090: SP010/ Logo nhưa (Miếng nhựa) 48mmx74mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP-03-2018-1/ Hộp xốp kt 430*356*248mm*20mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP035/ Màng nhựa phản quang đã cắt, khổ 40" (xk)
- Mã HS 39219090: SP04-1466/ nhãn nhựa (nhãn hiệu K.SWISS) (33*33.5mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP04-1588/ nhãn nhựa (nhãn hiệu: PALLADIUM) (33*33.5mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP-06-2018-1/ Màng chít cuộn (3.5kg/cuộn) khổ 50 cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP-07-2018-1/ Màng chít (xk)
- Mã HS 39219090: SP-09-2018-1/ màng chít (xk)
- Mã HS 39219090: SP1036/ Màng PP dệt rộng 105cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP1037/ Màng PP dệt rộng 103cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP1066/ Màng PP dệt rộng 125cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP1068/ Màng PE dệt ép giấy kraft rộng 115cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP1070/ Màng PP dệt rộng 120cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP1074/ Màng PP dệt rộng 115cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP1081/ Màng PP dệt rộng 122cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP1085/ Màng PP dệt rộng 118cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP1094/ Màng PE dệt ép giấy kraft rộng 112cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP1095/ Màng PE dệt ép giấy kraft rộng 125cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP1096/ Màng PE dệt ép giấy kraft rộng 116cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP116/ Logo nhưa (Miếng nhựa) 45mmx15mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP116/ Màng PP dệt rộng 125cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP117/ Logo nhưa (Miếng nhựa) 57mmx20mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP-13465: Tấm nhựa POM cho máy SR (Kích thước: D104 x 20mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP-14-2018-1/ Nắp xốp kt 448*385*20mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP-14-2018-1/ Tấm đệm xốp 159mm*159mm*2mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP-16-2018-1/ Tấm ngăn cách bằng nhựa 159-0.25+0.5mm*3mm+/-0.2mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17233/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 5*150*200mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17234/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 30*94*120mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17242/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*144*209mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17243/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*56*76mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17244/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 35*47*77mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17245/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 35*82*125mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17246/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*95*203mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17247/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*50*57mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17248/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*55*55mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17249/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*37*49mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17250/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 50*56*77mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17251/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*145*244mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17253/ Tấm nhựa MC đã được cắt gọt dũa, KT 30*193*225mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17254/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*95*203mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17257/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*170*225mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17258/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 30*46*123mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17269/ Tấm nhựa MC đã được cắt gọt dũa, KT 25*190*229mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17270/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*159*159mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17271/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*68*69mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17272/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*68*69mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17273/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 30*71*76mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17274/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*71*76mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17275/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*81*81mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17276/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*81*81mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17277/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*139*153mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17278/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 15*112*181mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17279/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*41*185mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17280/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*45*50mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17281/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 15*65*147mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17382/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 15*112*181mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17383/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*41*185mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17384/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*121*121mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17385/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*159*159mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17386/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 15*185*185mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17387/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*81*81mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17388/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*81*81mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17389/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*68*69mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17390/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*68*69mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17391/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 30*71*76mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17392/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*71*76mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17393/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*62*68mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17394/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*209*229mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17395/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 30*65*65mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17396/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 35*66*67mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17397/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*61*62mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17398/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*92*105mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17399/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*80*90mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17402/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*144*209mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17403/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*45*45mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17404/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*95*203mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17405/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 15*95*203mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17413/ Tấm nhựa MC đã được cắt gọt dũa, KT 25*190*229mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17414/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*91*176mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17415/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 35*91*176mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17416/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*55*161mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17428/ Tấm nhựa MC đã được cắt gọt dũa, KT 25*165*180mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17429/ Tấm nhựa MC đã được cắt gọt dũa, KT 25*169*254mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17430/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*73*87mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17431/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*73*87mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17432/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*76*87mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17433/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*76*87mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17434/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*195*230mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17435/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*65*69mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17436/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*45*59mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17437/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*97*108mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17438/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 15*122*181mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17439/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*99*105mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17440/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*36*185mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17441/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*156*215mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17442/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*169*254mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17443/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*93*176mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17444/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*93*176mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17445/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*185*185mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17446/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*195*230mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17447/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*77*85mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17448/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*81*119mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17449/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*103*133mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17450/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*95*123mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17462/ Tấm nhựa Peek đã được cắt gọt dũa, KT 10*75*153mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17472/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*98*100mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17473/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*46*70mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17474/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*46*70mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17475/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*50*60mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17476/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*60*60mm (xk)
- - Mã HS 39219090: SP17477/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*75*85mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17478/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*45*45mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17479/ Tấm nhựa MC đã được cắt gọt dũa, KT 25*195*230mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17481/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*50*55mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17482/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*185*244mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17483/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*66*135mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17484/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*59*71mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17485/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 35*50*50mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17486/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*66*66mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17487/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*62*75mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17488/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*103*163mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17489/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 35*91*123mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17490/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*75*85mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17491/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*169*254mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17492/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*71*77mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17493/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*71*77mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17494/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*77*90mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17495/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*55*55mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17496/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 15*185*185mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17507/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*209*229mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17513/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*255*323mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17514/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*155*305mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17515/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*75*85mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17516/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 35*48*61mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17517/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*43*71mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17518/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*41*68mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17519/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*95*203mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17520/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 15*125*145mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17522/ Tấm nhựa MC đã được cắt gọt dũa, KT 30*193*225mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17527/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*37*48mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17528/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*107*155mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17529/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*170*225mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17530/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 30*46*123mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17531/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*145*244mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17532/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 50*56*77mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17533/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*47*193mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17534/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*160*215mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17535/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 45*70*107mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17536/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*54*85mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17537/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*121*195mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17538/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*72*114mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17539/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 35*44*50mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17540/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*45*55mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17541/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 35*44*47mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17542/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*45*172mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17557/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*95*101mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17558/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 15*123*181mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17559/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*71*80mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17560/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*185*185mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17561/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*35*185mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17562/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*169*250mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17563/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 35*109*188mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17564/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*109*188mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17565/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*185*255mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17567/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*65*84mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17568/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 35*41*55mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17569/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*33*49mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17570/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*57*63mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17571/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*66*71mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17572/ Tấm nhựa MC đã được cắt gọt dũa, KT 15*112*181mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17573/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 15*87*140mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17574/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*66*67mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17575/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*85*98mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17576/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*40*119mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17577/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*91*123mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17584/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*190*229mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17585/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*112*147mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17586/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*112*147mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17587/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*99*107mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17588/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*72*82mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17589/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*91*102mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17590/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 50*45*70mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17591/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*90*120mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17592/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*58*109mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17593/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*40*40mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17594/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*45*75mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17595/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*45*75mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17598/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*78*86mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17599/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*91*101mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17600/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*95*98mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17601/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*90*90mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17602/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*58*93mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17603/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*30*55mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17604/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*83*101mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17605/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*56*71mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17606/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*78*131mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17607/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*77*87mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17608/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*56*70mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17609/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*56*70mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17610/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*45*51mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17611/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*45*51mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17613/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 40*94*138mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17614/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 20*94*138mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17615/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 30*49*119mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17616/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 25*37*50mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17619/ Tấm nhựa POM đã được cắt gọt dũa, KT 10*73*78mm (xk)
- Mã HS 39219090: SP17628/ Tấm nhựa MC màu xanh đã được cắt gọt dũa, KT 25*200*200mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: SP211/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R8010-1370mm*0.5mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP212/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (CP85-1300mm*0.5mm)(5YRD5.94M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP213/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R8010-1370mm*0.7mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP214/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (H8368-1370mm*1.0mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP215/ MIẾNG NHỰA TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8010-1370mm*0.5mm)(334YRD418.41M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP216/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R8010-1370mm*1.0mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP217/ MIẾNG NHỰA TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8010-1370mm*0.7mm)(31YRD38.83M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP219/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (P85-HM-1340mm*0.7mm)(107YRD131.11M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP220/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R8010 MATTE-1370mm*0.5mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP221/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (H83 MATTE-1370mm*0.5mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP222/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA DÙNG LÀM MIẾNG LÓT GIÀY BẰNG NHỰA (H83 MATTE-1370mm*1.0mm)(53YRD66.39M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP223/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA DÙNG LÀM MIẾNG LÓT GIÀY BẰNG NHỰA(T3080A-1370mm*1.00mm)(10YRD12.53M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP224/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA DÙNG LÀM MIẾNG LÓT GIÀY BẰNG NHỰA(T3080A-1370mm*1.20mm)(10YRD12.53M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP229/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(CP85-1300mm*0.7mm)(2YRD2.38M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP230/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R80-1370mm*0.5mm)(100YRD125.27M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP231/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R80-1370mm*0.3mm)(80YRD100.22M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP232/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R80-1370mm*0.7mm)(105YRD131.54M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP235/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8036-1370mm*1.0mm)(1YRD1.25M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP236/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8036-1370mm*0.7mm)(119YRD149.07M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP238/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (CP85-1300mm*1.0mm)(40YRD47.55M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP239/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(CP85-PC-1300mm*1.0mm)(2YRD2.38M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP240/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (CP85-PC-1300mm*1.5mm)(5.5YRD6.54M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP240-18/ Tấm nhựa (0.3*28*50)mm- Nhựa Pet (xk)
- Mã HS 39219090: SP241/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (MU85-1370mm*1.0mm)(3YRD3.76M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP253/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA DÙNG LÀM MIẾNG LÓT GIÀY BẰNG NHỰA (H83 MATTE-1370mm*0.7mm)(2YRD2.51M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP255/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R8010-1370mm*1.5mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP267/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R8010-1370mm*0.3mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP268/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(CP85-PC-1300mm*1.2mm)(18YRD21.4M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP269/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(CP85-1300mm*1.2mm)(2YRD2.38M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP273/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R8040-1370mm*1.0mm)(20YRD25.05M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP274/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R8040 Matte-1370mm*0.7mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP275/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8040-1370mm*1.5mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP276/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(H8368-1370mm*0.7mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP277/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (H8368-1370mm*0.5mm)(1.5YRD1.88M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP278/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R80-1370mm*1.0mm)(75YRD93.95M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP279/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R80-1370mm*1.5mm)(75YRD93.95M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP285/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8010-1370mm*0.7mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP288/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(CP85-Neon-1300mm*0.5mm)(2YRD2.38M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP289/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(H8368-1340mm*0.5mm)(9YRD11.03M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP296/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8010-1370mm*0.8mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP297/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8040-1370mm*0.7mm)(2YRD2.51M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP298/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(H8369-NP-1370mm*0.7mm)(4YRD5.01M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP300/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(H8369-NP-1340mm*0.7mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP302/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(SA85-1300mm*1.2mm)(9YRD11.27M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP306/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8010-54INCH*0.3mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP307/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8010-54INCH*0.7mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP308/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8010-54INCH*1.0mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP309/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(CP85-1300mm*0.5mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP310/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8010-1370mm*0.5mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP313/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(H8368-1370mm*0.3mm)(2YRD2.51M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP316/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8077-54INCH*0.7mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP323/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R8010-1370mm*1.2mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP324/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (H8368-1340mm*0.7mm)(19YRD23.28M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP344/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(CP85-Neon-1300mm*1.2mm)(6YRD7.13M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP346/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA (R8010-1370mm*2.0mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP350/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA DÙNG LÀM MIẾNG LÓT BẰNG NHỰA(R95-Matte-1370mm*0.7mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP351/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA DÙNG LÀM MIẾNG LÓT BẰNG NHỰA(R8010 Matte-1370mm*2.0mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP352/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA DÙNG LÀM MIẾNG LÓT BẰNG NHỰA(P68-HM-1250mm*0.2mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP353/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8010-1370mm*0.2mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP354/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8040-1370mm*0.3mm)(2YRD2.51M2) (xk)
- Mã HS 39219090: SP355/ TẤM TPU ĐÃ QUA TRÁNG PHỦ KEO VÀ GIA CỐ THÊM NHỰA(R8010-54INCH*2.0mm) (xk)
- Mã HS 39219090: SP371/ Màng bảo vệ kích thước 22mm*133mm:7B351MN00V00EWA.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: SP503/ Màng bảo vệ 155mm*200m:3B351MM03-155WA.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: SP5587/ tấm (Tấm lót gót giày/ đế giày) TPU Shark Skin-1(0.26x0.27x0.0007m) (xk)
- Mã HS 39219090: SP861/ Màng PP dệt rộng 116cm (xk)
- Mã HS 39219090: SP-B0111904319-MHA-01-PP0004-1/ Nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm, đã gia công, model SM-R855U ECG MIC KEY-(4L)PP-1 (xk)
- Mã HS 39219090: SP-B0900502119-MHA-02-PP0001-1/ Nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm, đã gia công, model LJ41-17225A(AMB623TS01 MAIN)-(1L)PP-1 (xk)
- Mã HS 39219090: SP-B0900502119-MHA-04-PP0001-1/ Nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm, đã gia công, model LJ41-17225A(AMB623TS01 MAIN)-(1L)PP-1 (xk)
- Mã HS 39219090: SPN084/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói mì LAMINATE PACKAGING MATERIAL (290mm x 1500M) (1 cuộn 8.823 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN103/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói mì IM BEEF DP 55G & IM CHICKEN DP 55G (260mm x 1500M) (1 cuộn 9.554 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN107/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm KEEFE SP (100mm x 1500M) (1cuộn21.428gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN108/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm KEEFE SP (110mm x 1500M) (1cuộn21.428gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN109/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm KEEFE SP (120mm x 1500M) (1cuộn21.428gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN110/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm KEEFE SP (120mm x 1500M) (1cuộn21.428gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN138/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói mì LAM. PACKAGING MATERIAL 6 PACK (640mm x 1000M) (1 cuộn 3.846 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN142/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm LAM PACKAGING MATERIAL SS (100mm x 1000M)(1 cuộn 14.285 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN143/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm LAM PACKAGING MATERIAL SS (110mm x 1000M)(1 cuộn 14.285 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN144/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm LAM PACKAGING MATERIAL SS (120mm x 1000M)(1 cuộn 14.285 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN145/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm LAM PACKAGING MATERIAL SS (140mm x 1000M)(1 cuộn 14.285 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN147/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm SS PACKAGING MATERIAL LAMINATE (100mm x 1000M)(1 cuộn 14.285 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN148/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm SS PACKAGING MATERIAL LAMINATE (110mm x 1000M)(1 cuộn 14.285 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN149/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm SS PACKAGING MATERIAL LAMINATE (120mm x 1000M)(1 cuộn 14.285 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN157/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm LAM PACKAGING MATERIAL SS (100mm x 1000M) (1 cuộn 14.285 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN158/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói mì LAMINATE PACKAGING MATERIAL (290mm x 1500M) (1 cuộn 8.823 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN165/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói bột nêm SS PACKAGING MATERIAL LAMINATE (120mm x 1000M)(1 cuộn 14.285 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPN177/ Bao Bì Nhựa dùng để đóng gói mì Rollton 60g (265mm x 1500M) (1 cuộn 9.259 gói) (xk)
- Mã HS 39219090: SPS1209/ Màng nhựa ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) 1.2*610 BLACK, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: SPS622/ Màng nhựa ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) 1.5*540 BLUE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: SPS857/ Màng nhựa PET CLEAR 0.7x580mm W6 (V209-0120). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: SU-15016/ Tấm ngăn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39219090: T302MM44"CT21/ Mút xốp khổ 44" (xk)
- Mã HS 39219090: T302MM46"CT21/ Mút xốp khổ 46" (xk)
- Mã HS 39219090: T302MM54"CT21/ Mút xốp khổ 54" (xk)
- Mã HS 39219090: T304MM44"CT21/ Mút xốp khổ 44" (xk)
- Mã HS 39219090: T304MM46"CT21/ Mút xốp khổ 46" (xk)
- Mã HS 39219090: T502MM44"CT21/ Mút xốp khổ 44" (xk)
- Mã HS 39219090: T502MM54"CT21/ Mút xốp khổ 54" (xk)
- Mã HS 39219090: T502MM58"CT21/ Mút xốp khổ 58" (xk)
- Mã HS 39219090: T504MM44"CT21/ Mút xốp khổ 44" (xk)
- Mã HS 39219090: T508MM44"CT21/ Mút xốp khổ 44" (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm Alu EV2001 1220x2440x4mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm bạc nylong (1 set 1 tấm, kích thước: 80m2). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm bảo vệ công tắc (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm bảo vệ sản phẩm bằng vinyl ML69- 00431W (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm bạt bằng nhựa WALL PAPER MATTE PLUS 200521 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm bạt in quảng cáo (đã xử lý bề mặt được tráng,phủ ép với plastic (PVC) (được quấn thành cuộn rộng 2.67M, 182.88M, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm bạt màu xanh cam KT 4mx50m.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm bạt phủ trên xe kitting, (KT: 800x1100mm), bằng nhựa, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm bạt tráng phủ nhựa PE GREEN TRANSPARENT 5% UV 268 gsm, KT cuộn 2x3m, màu xanh/trong; mã 606744; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm bìa Plastic (6.5*60cm) (dùng để phát triển mã màu mực mới trong ngành công nghiệp in ấn) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm cách điện (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm cách nhiệt máy dập Kodai 489x489x40mm (nhựa Bakelite) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm chặn bằng nhựa bảo vệ block cắm dây PN: 6PGG4 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm chặn thiết bị đầu cuối, bằng nhựa, màu xám PN: 6PGG4 (cho hệ thống rắc cắm thiet bị thông tin) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm Cover 570 x 400 x 105mm-1 (PE Foam maha 400) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm dẫn hướng móc chỉ (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm Danpla 1.2x2.4m (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm danpla bằng nhựa PP 2400x1200x5mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm Danpla màu xanh dày 4mm, kích thước 1180x788mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm Danpla màu xanh,chất liệu nhựa PP, kích thước 1220x2440x3mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm đế bàn cắt máy cắt tự động chân tròn (Kích thước 100x100x40mm), để lót bàn cắt, chất liệu: nhựa silicon, dùng trong ngành công nghiệp may, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm DF (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm điều chỉnh trước sau, S1893 39*23*20mm(nhựa bakelite) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm định vị 23*25mm (nhựa bakelite) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm FOAM EPE- làm từ nhựa LDPE- đã lami bề mặt (BN69-20848A), kích thước 20Tx45mmx340mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm gá chân vịt đen bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm giữ chổi lông (là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm hút chân không mặt trên 0430196B-F, bằng nhựa, kích thước 800x600x2mm, sử dụng cho máy kiểm tra đường mạch. Xuất trả mục 1/103304313710. A12 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm kết nối công tắc (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm LDPE 695K 36530 SHEET ASSY LDPE 900*900 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm LDPE SHEET 697E 85670 dùng để chèn lót hàng điện tử, / VN (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm LDPE SP SHEET 698E 06900 dùng để chèn lót hàng điện tử, / VN (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm lọc Carbon 11.5 x 11.5 cm,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm lọc nước (khổ rộng 1.6m) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm lót bằng nhựa- D00NR8001- PS Insulator B56. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm lót bằng nhựa XE6158001 BLISTER PACK QC: (111.5*68.1*12.3) mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm lót nhựa (0.7*124*150cm),dùng để lót hàng xuất khẩu (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm lót nhựa 3mm D433 (555x465)mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm lót nhựa danpla 5mm (337x350)mm (xk)
- Mã HS 39219090: TẤM LÓT NYLON CÓ XỐP HƠI- 700mm(W)*1350mm(L) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm lót silicon 400*300mm*1mm, chất liệu nhựa silicon, dùng để lót chống dầu trong nhà máy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm lót tĩnh điện ESD theo thùng xanh (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm lưới 555*450*3T, bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm mút nhựa EVA. EVA Foam L1500 Black 1000x2000x50mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm mút nhựa EVA. H/EVA 60 1100*1600*1.2mm Black. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm mút nhựa EVA. VHT/2000 Black 1000x2000x40mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm mút nhựa EVA. VLT/2000 Z-Black 1000x2000x60mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm mút nhựa EVA. VS45 Black 1000x2000x40mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa (315 x 180 x 4mm) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa (365 x 610 x 4mm) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa (448 x 310 x 4mm) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa (450x180 x 4mm) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa 200x2mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa 335x165x3mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Acetal 120mm * 240 mm * 10 T, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa acetal có gia công, KT: 450x450x10mmRC00Q00E-001583 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa bảo vệ pin của máy thở. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa cách nhiệt (là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa chắn dao cắt vải (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa chắn đèn led (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Tâm nhựa chống tỉnh điện Corrugated, 1300 x2300 x 4 mm, hàng mưới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: TẤM NHỰA CỨNG CHỊU NHIỆT DÙNG ĐỂ CỐ ĐỊNH CHÂN ĐIỆN CỰC, MODEL: AMB655UV04_AMTP CAR_FLT PL (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa đã được gia công tạo hình, kích thước: 1000mmx400mmx5, bằng Nhựa tổng hợp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa danpla 3mm 365x565mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa danpla 4mm 1220x2440mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Danpla kích thước 1050x1050x3 mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa danpla KT 1220 x 2440 x 5 mm màu trắng đục (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Danpla LY 9205, D00AD8, kích thước: 225*175*3mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa danpla màu đỏ, kích thước: 48 x 96 INCH, dày 4mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa danpla màu hồng, kích thước: 48 x 96 INCH, dày 4mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa danpla màu trắng, kích thước: 48 x 81 INCH, dày 4mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa danpla màu xanh tím, kích thước (1220x2440x5 mm), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa danpla trắng đục 3mm 323x495mm (PK-03-017PL) (xk)
- Mã HS 39219090: Tâm nhựa danpla trắng đục 5mm 1220x2440mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa danpla xanh tím 3mm 930x730mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tâm nhựa danpla xanh tím 5mm 1220x2440mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa danpla, kích thước: 198x278mm, mã Hàng: TZZ7010ZV. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Danpla,kích thước 1000*1000mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Đen 850x518x 3mm (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa điều chỉnh răng đưa vải (là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa dùng để đóng gói sản phẩm,kt:113.25*30mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Durostone plastic KT300x400x3mm, (1 tấm/bộ), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Epoxy (cách điện)- EPOXY GLASS CLOTH LAMINATED SHEET- kích cỡ: 405x510x2MM- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Epoxy 1000*400*1.5mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Epoxy 110mm * 110mm * 3.2T, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Epoxy DZ-YU 140HF 0.15T. (tấm trợ cứng). Kích thước: 125mm*610mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa epoxy(pallet 500*1000*1.0mm) 3EBD-0500100010Y-01, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa EVA dạng cuộn (đã được rửa sạch, đóng thành cuộn) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa EVA đóng ở dạng cuộn, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa FR4 epoxy KT1220x1020x2mm, (1 tấm/bộ), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa giữ tấm họa tiết phải (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa HDPE màu trắng, 2 mặt nhám 1220x2440x6, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa LAMINATE- Decorative Laminates, Aica mã: AS 14132CS16, kích thước: 1220 x 2440 x 0.8mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa lót P04A146A01 LR-C11 (148*210*3)mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa lót P06A358A01 CHM CUSHION (Large) (710*819*3)mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa mã khóa (01K-2A00F-0001) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa màu vàng 200mm x 2.0mm x 50m Yellow, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa màu xanh (1200*2400*5)mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PA6 CH 480x520x40mm (MV-CH) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PB108 dùng làm đồ gá. KT: 1000x600x20mm/ Z0000000-559696 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PE (1000 x 1000 x 1mm) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PE (127 x 174 x1mm) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa polyphenylene sulfide 120mm * 240 mm * 1.2T, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa POM 300x300x50mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa POM 370*300*50mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa POM 500x500x20mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa POM 500x500x8mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa POM KT 1000x1200x6mm (MT-KR) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa POM KT 245x425x15mm (MT- KR) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa POM KT 255x375x25mm (MT-KR) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa POM KT 275x420x25mm (MT-KR) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa POM KT 360x300x15mm (MT- KR) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa POM KT 500x1000x20mm (MT-CH) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PP BOTTOM SPACER DR-V 302NR52930 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PP KT 1220x2440x10mm (MX-CH) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PP KT 1500x3000x3mm (MX-CH) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PP SPACER A DV-V 302NT52390 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PP SPACER B DV-V 302NT52400 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PP SPACER CLAW DK-V 3V2P752080-03, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PVC (200 x 82 x t5mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PVC (Kích thước: 2400x1200x5mm) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PVC (KT:1220x2440x15mm) dùng trong xây dựng, màu trắng làm từ các polyme từ vinyl clorua, hàng mới 100%, xuất xứ: Việt Nam, 1 tấm 2.98m2 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PVC 1370*0,5*30m,mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PVC KT 1220x2440x5mm (MX-CH) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PVC trong khổ 0,5 ly. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa PVC trong suốt 1220*2440 dày 3mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Pvc(Dùng trong sản xuất giầy) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa SHEET 004D 19013 dùng để đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa SHEET 004D 21240 dùng để đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa SHEET 004D 99006 dùng để đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa silicon dùng để giữ cố định và tránh xước cho sản phẩm, rộng 1m, dày 1mm, nsx HNK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Teflon 280*430 mm (xk)
- Mã HS 39219090: TẤM NHỰA TPU ĐÃ IN HOA VĂN/ 2D SNOWFLAKE/ Quy cách: 1.2MM*40CM*46CM (xk)
- Mã HS 39219090: TẤM NHỰA TPU DẠNG CUỘN/ AW2038 CHAMELON RAINBOW, 0.7MM*96CM/Quy cách: 0.7MM*96CM (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa TPU, khổ 36", dày 1.0mm- 15-4101TCX, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa trắng (3mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa trắng (5mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa vân cẩm thạch trơn/Pima (T4*1200*2400) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa Xanh 818x498x 3mm (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nhựa/ (xk)
- Mã HS 39219090: tấm nilon đen kích thước 60*60cm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: tấm nilon HD kích thước 84*70cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: tấm nilon hút chân không kích thước 23*16cm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nilon PP màu trắng kích thước 210*230*0.1mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: tấm nilon PP số 1 kích thước 50*70*0.04mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: tấm nilon PP số 2 kích thước 60*85*0.04mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: tấm nilon PP số 3 kích thước 70*100*0.04mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: tấm nilon PP số 4 kích thước 85*120*0.04mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: tấm nilon PP số 7 kích thước 140*200*0.04mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: tấm nilon PP số 8 kích thước 170*240*0.1mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nilon SHEET 697E 21450 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nilon SHEET 697E 87420 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nilon SHEET 698E 02710 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nilon SP SHEET 698E 07210 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: tấm nilon trắng kích thước 300*220*0.07mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm Nylon (in) PE 40Cm x 30Cm (Bao bì sử dụng đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nylon bọc sản phẩm các loại- SHEET PE 800X800, mã 698E 34980, kích thước 800 x 800 x 0.02mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nylon PE 0.02 x 10,2x13 (4x5). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nylon PE 0.02 x 21.6x15.3 (8-1/2x6). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nylon PE 0.02 x 29,3x20,3 (11-1/2x8). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nylon PE 0.02 x 34,3x12,7 (13-1/2x5). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nylon PE 0.02 x 6,4x10,2 (2-1/2x4). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm nylon trắng (108" x 125") (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm ốp nhôm nhựa Alcorest màu EV3001 KT 1220x2440x3mm, nhôm dày 0.1mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm ốp nhôm nhựa- bằng nhựa plastic có tráng nhôm, có KT 1220x2440x3.0 ly (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE 110x140cm-162A759A000 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE 110x220cm-P05A757A01 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE 130x130cm-P05A430A01 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE 130x200 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE 160x260cm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE 180x180cm-P05A298A01 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE 200x150cm-P02A822A01 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE 698E 35150 SHEET PE 750X750 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE 698E 35160 SHEET PE 900X900 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE Foam 1350 x 520 x 45mm-1(PE FOAM JIO 2.3GMMU) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE Foam làm từ chất liệu hạt nhựa Bio LDPE- PACKING SHEET- Code: BN69-19702A HDPE/PE FOAM, T0.1, W500, L15. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE làm từ chất liệu hạt nhựa LDPE dùng để đóng gói hàng hóa- PACKING SHEET- Code: BN69-13345A- J5500 40",LDPE,T0.07,W1800 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE Sheet 004D 19004 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE Sheet 004D 99007 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PE SHEET 697E 97580 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm phản chiếu ánh sáng, mã: GLP102200AZ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm phim dùng kiểm tra màn hình/ ND filter (FUJI ND-LCD 5%), KT: 7.5 x 7.5cm, chất liệu nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm plastic dùng trong sản xuất giày, SPORTOE 10 1SL (40 inch x 60 inch), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm polyurethan in hình model NA66 NON CAM (PRINTING). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm POM chống tĩnh điện màu trắng, KT: W300 x L600 x H10mm, bằng nhựa POM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PVC 1220*2440*10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PVC KT 1200x2400x5mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm PVC KT 1200x2400x8mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm silicon cho máy sấy, hình tròn, đường kính 100mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm silicon dùng trong công đoạn sản xuất màn hình, dạng cuộn, kích thước 85mm*10.1mm*.02T. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm trải dán nền(30M/Cuộn) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp 1000 x 235 x 5mm-2 (PE Foam 200M- Cosmetic) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp 1090 x 350 x 20mm-1 (PE Foam 200M- Cosmetic) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp 815 x 265 x 10mm-4 (PE Foam 200M- Radome) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp 940 x 350 x 20mm-1 (PE Foam 200M- Radome) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp bóp nổ (chất liệu nhựa polyethylene)- SHEET AC 450X450, mã 698E 35190, kích thước 450 x 450 x 4mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp cover 1055 x 255 x 20mm-1 (Korea MMU 200M FRONT) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp cover 1180 x 350 x 30mm-1 (Korea MMU 200M FRONT) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp dày 2mm 216*336mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp đệm 23x100x20mm, bằng Plastic dùng để lót sản phẩm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp ĐH (định hình), kích thước 180*150*180mm TR4070 PTN 20181439. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp FOAM (chèn hàng) X11770 ADAPTOR PAD I40846 98 x 98 x 55mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp Foam 1000 x 250 x 10mm Korea 3.5G (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp Foam 120 x 3200 x 20mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp Foam 450 x 350 x 5mm (6022-02874V) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp Foam 544 x 532 x 40mm-1 (KMW META UP PAD TOP) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp Foam đen 640 x 380 x 5mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp Foam Hồng 4401-001153 320 x 180 x 15mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp Foam hồng CTĐ Alliance N2ROU 330 x 305 x 15mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp GC92AN1247A0 Pad up RRA 17 dBi new 349 x 30 x 1347mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp GC92AN1253A0 Pad up RRA 16dBi new 349 x 30 x 998mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi (100x200)mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi (200*270*10)mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi (245*305*25.4) mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi (450*300*10)mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi 120*220mm- sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh LDPE (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi D10mm 330 x 900mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi D10mm 3700 x 1200mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi D10mm 650 x 3150mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi D7mm 170 x 195mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi D7mm 185 x 330mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi D7mm 190 x 230mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi D7mm 220 x 430mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi D7mm 250 x 300mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi D7mm 340 x 220mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi D7mm 390 x 540 mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp hơi GK793700 (580*220mm) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp khí 440x260mm, màu hồng chống tĩnh điện VNBC0006 (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp ngồi (40cm*40cm) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp nì, Kt: 1000 x 700 x 1 mm (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp PE Foam 1000 x 1200 x 80mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp PE Foam 16700 Pad Sheet I41012 216 x 145 x 10mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp PE Foam 392 x 277 x 1mm (Deburing) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp PE Foam 500 x 245 x 10mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp PE Foam LITERON SH.800*1000*0.5 I40550 800 x 1000 x 0,5mm(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp PE Foam tráng nilon 16700 Literon Sheet I41011 300 x 400 x 0,5mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp PE Foam X14650 Baterry Pad I40998 100 x 20 x 10mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Tấm xốp PE Foam X-15610 SPACER PAD I40979 50 x 100 x 10mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: TASCO-20053/ Vải nhựa tráng phủ PE 146G/SQM, CLEAR (xk)
- Mã HS 39219090: TASCO-20055/ Vải nhựa tráng phủ PE 146G/SQM, CLEAR (xk)
- Mã HS 39219090: TC2020-076/ Vải bạt tráng phủ PE dạng cuộn, màu Silver, kích thước 1.5 X 50M, định lượng 65gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: TC2020-077/ Vải bạt tráng phủ PE dạng cuộn, màu Silver, kích thước 1.5 X 50M, định lượng 65gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: TCA18/ROLL/C3P-1/ Màng nhựa chưa in TCA18/ROLL/C3P-1 (Rộng 1220mm X Dày 90mcr) (xk)
- Mã HS 39219090: TCA19/ROLL/C3P-1/ Màng nhựa chưa in TCA19/ROLL/C3P-1 (Rộng 920mm X Dày 90mcr) (xk)
- Mã HS 39219090: TCA25/ROLL/C3P-2/ Màng nhựa chưa in TCA25/ROLL/C3P-2 (Rông 1000mm X Dày 80mcr) (xk)
- Mã HS 39219090: TCA26/ROLL/C3P-2/ Màng nhựa chưa in TCA26/ROLL/C3P-2 (Rộng 720mm X Dày 80mcr) (xk)
- Mã HS 39219090: TCA31/ROLL/C3P-1/ Màng nhựa chưa in TCA31/ROLL/C3P-1 (Rộng 960mm X Dày 140mcr) (xk)
- Mã HS 39219090: TCA32/ROLL/C3P-1/ Màng nhựa chưa in TCA32/ROLL/C3P-1 (Rộng 680mm X Dày 140mcr) (xk)
- Mã HS 39219090: Tem maker CMS,màu trắng,NY050013, kích thước: 50X13MM, RH001002-189359,chất liệu nhựa,200 cái/roll.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Thảm chống tĩnh điện-FJ- 71.2m*10m*2mm, (xk)
- Mã HS 39219090: Thảm dính bụi (xk)
- Mã HS 39219090: Thảm dính bụi 60*90 (xk)
- Mã HS 39219090: Thảm dính bụi phòng sạch 60x90cm,Nhà sx: Zhiang China,Chất liệu Màng nhựa polyethylene.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Thảm dính bụi xanh (xk)
- Mã HS 39219090: Thảm dính bụi xanh 25 x 36cm x 30um (xk)
- Mã HS 39219090: Thảm dính bụi xanh 60 x 90cm x 30um (xk)
- Mã HS 39219090: Thanh nhựa POM KT 1000x10mm (MT-CH) (xk)
- Mã HS 39219090: Thanh trả về máy đóng khung_L.GF00073-04 (chất liệu: nhựa), Dùng làm thanh gạt máy đóng khung.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt nhựa (200*85) mm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 117*50*1.4 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 117*50*5 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 117*60*1.4 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 117*60*5 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 138*50*1.4 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 138*50*5 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 138*60*1.4 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 138*60*5 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 20*8*1 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 20*8*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 30*20*1 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 30*20*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 35*20*1 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 35*20*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 35*25*1 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 35*25*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 40*20*1 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 40*20*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 45*20*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 50*37*1.4 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 50*40*1 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 60*30*1 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 60*30*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 60*40*1 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 60*40*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt trắng 90*43*1.4 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 117*50*1.4 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 117*50*5 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 138*50*1.4 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 138*50*5 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 138*60*1.4 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 20*8*1 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 20*8*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 30*20*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 30*30*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 40*20*1 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 40*20*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 70*60*1 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Thớt xanh 70*60*2 cm (xk)
- Mã HS 39219090: THOT01-2020/ Thớt chặt nguyên liêu (bằng nhựa) (200x400x8 mm) (xk)
- Mã HS 39219090: THOT02-2020/ Thớt chặt nguyên liêu (bằng nhựa) (200x200x8 mm) (xk)
- Mã HS 39219090: THOT03-2020/ Thớt chặt nguyên liêu (bằng nhựa) (300x400x8 mm) (xk)
- Mã HS 39219090: THOT04-2020/ Thớt chặt nguyên liêu (bằng nhựa) (500x1200x28 mm) (xk)
- Mã HS 39219090: THOT05-2020/ Thớt chặt nguyên liêu (bằng nhựa) (350 x 630 mm) (xk)
- Mã HS 39219090: Thùng nhựa và vách nhựa RM3-7561/7562 (xk)
- Mã HS 39219090: TL8CB002/ Xốp EVA bồi với vải dệt kim 100% polyester từ xơ staple, khổ 2100mm*1120mm*3.5mm/tấm. (xk)
- Mã HS 39219090: TL8CB002-1/ Xốp EVA bồi với vải dệt kim 100% polyester từ xơ staple, khổ 2100mm*1120mm*3.5mm/tấm. (xk)
- Mã HS 39219090: TL8CB002-10/ Xốp EVA bồi với vải dệt kim 100% polyester từ xơ staple, khổ 2100mm*1120mm*4mm/tấm. (xk)
- Mã HS 39219090: TL8CB002-2/ Xốp EVA bồi với vải dệt kim 100% polyester từ xơ staple, khổ 2100mm*1120mm*2.5mm/tấm. (xk)
- Mã HS 39219090: TL8CB002-3/ Xốp EVA bồi với vải dệt kim 100% polyester từ xơ staple, khổ 2100mm*1120mm*2.5mm/tấm. (xk)
- Mã HS 39219090: TL8CB002-7/ Xốp EVA bồi với vải dệt kim 100% polyester từ xơ staple, khổ 2100mm*1120mm*3mm/tấm. (xk)
- Mã HS 39219090: TL8CB002-8/ Xốp EVA bồi với vải dệt kim 100% polyester từ xơ staple, khổ 2100mm*1120mm*4mm/tấm. (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2407/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (0.9m x 100m)/40gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2408/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (1.8m x 100m)/40gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2409/ Vải bạt đã tráng phủ màu trắng (0.9m x 100m)/40gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2410/ Vải bạt đã tráng phủ màu trắng (1.8m x 100m)/40gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2411/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (0.9m x 100m)/125gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2412/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (1.8m x 100m)/125gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2433/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (0.9m x 100m)/40gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2434/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (1.8m x 100m)/40gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2435A/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (0.9m x 100m)/45gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2436A/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (1.8m x 100m)/45gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2682/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (0.9m x 100m)/142gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2757/ Vải bạt đã tráng phủ màu trắng (0.915m x 50m)/52gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2806/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (0.9m x 100m)/39gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2807/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (1.8m x 100m)/39gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2808/ Vải bạt đã tráng phủ màu trắng (0.9m x 100m)/39gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2809/ Vải bạt đã tráng phủ màu trắng (1.8m x 100m)/39gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2857/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (1.8m x 50m)/48gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2858/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (0.9m x 100m)/48gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2859/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (1.8m x 100m)/48gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2860/ Vải bạt đã tráng phủ màu trắng (0.9m x 100m)/48gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2861/ Vải bạt đã tráng phủ màu trắng (1.8m x 100m)/48gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2863/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (1.8m x 100m)/39gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2865/ Vải bạt đã tráng phủ màu bạc(1.87m x 100m)/214gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2866/ Vải bạt đã tráng phủ màu bạc(1.87m x 1000m)/214gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2868/ Vải bạt đã tráng phủ màu trắng (1.83m x 100m)/126gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2892/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (0.9m x 100m)/45gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TL-HNN2893/ Vải bạt đã tráng phủ màu xanh (1.8m x 100m)/45gr/m2; (xk)
- Mã HS 39219090: TLT130W24/ Màng cách điện TLT#130W24 kích thước 0.13mm x W24mm x 470mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: TLT130W28/ Màng cách điện TLT#130W28 kích thước 0.13mm x W28mm x 470mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: TLT130W45/ Màng cách điện TLT#130W45 kích thước 0.13mm x W45mm x 470mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: TLT130W52/ Màng cách điện TLT#130W52 kích thước 0.13mm x W52mm x 470mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: TLT220W123/ Màng cách điện TLT#220W123 kích thước 0.22mm x W123mm x 300mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: TLT220W150/ Màng cách điện TLT#220W150 kích thước 0.22mm x W150mm x 300mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: TLT220W181/ Màng cách điện TLT#220W181 kích thước 0.22mm x W181mm x 300mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: TLT220W233/ Màng cách điện TLT#220W233 kích thước 0.22mm x W233mm x 300mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: TLT330W13/ Màng cách điện TLT#330W13 kích thước 0.33mm x W13mm x 220mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: TLT330W14/ Màng cách điện TLT#330W14 kích thước 0.33mm x W14mm x 220mm dùng để sản xuất sản phẩm Motor Công nghiệp (xk)
- Mã HS 39219090: TMLHMF20/ Màng bằng plastic kết hợp với vải giả da (khổ 54")-TRIMY LINER HMF 54" (xk)
- Mã HS 39219090: TNPP-001TELALA/ Tấm lót nhựa (PP BUROKKU kích thước 250x360x0.5mm) (xk)
- Mã HS 39219090: TOPBOX_BTM_VCI_VN1: Tấm VCI kích thước dài 2.0m x rộng 2.0 m (xk)
- Mã HS 39219090: TP0831/ Phim lót Pet Silicone 0.025*20(Clear) (xk)
- Mã HS 39219090: TP0832/ Phim lót Pet Silicone 0.038*25(Clear) (xk)
- Mã HS 39219090: TP0833/ Phim lót Pet Silicone 0.038*30(Clear) (xk)
- Mã HS 39219090: TP0834/ Phim lót Pet Silicone 0.038*35(Clear) (xk)
- Mã HS 39219090: TP0838/ Phim lót Pet Silicone 0.038*40(Clear) (xk)
- Mã HS 39219090: TP0842/ Phim lót Pet Silicone 0.025*15(Clear) (xk)
- Mã HS 39219090: TP0843/ Phim lót Pet Silicone 0.025*30(Clear) (xk)
- Mã HS 39219090: TP0887/ Phim lót Pet Silicone 0.038*20(Clear) (xk)
- Mã HS 39219090: TP93/ Miếng nhựa Epoxy Tab S6 KBD Magnet S-PEN SIDE (V) (xk)
- Mã HS 39219090: TPNT-091100/ Vải bạt đã tráng phủ TPNT-091100, (0.91x100m), White, 85gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: TPNT-09150/ Vải bạt đã tráng phủ TPNT-09150, (0.91x50m), White, 151.64gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: TPNT-18250/ Vải bạt đã tráng phủ TPNT-18250, (1.82x50m), White, 151.64gr/m2 (xk)
- Mã HS 39219090: TPU-1/ DA NHÂN TẠO TPU (Tấm nhựa TPU) 0.3mm/54'' (xk)
- Mã HS 39219090: TPU-2/ DA NHÂN TẠO TPU (Tấm nhựa TPU) 0.5mm/54'' (xk)
- Mã HS 39219090: TPU-2-1/ Tấm nhựa TPU 0.5 mm/54" (xk)
- Mã HS 39219090: TPU-4/ Tấm nhựa TPU 0.8 mm/54" (xk)
- Mã HS 39219090: TPU-5/ Tấm nhựa TPU 0.35 mm/54" (xk)
- Mã HS 39219090: TPU-6/ Tấm nhựa TPU 0.4 mm/54" (xk)
- Mã HS 39219090: TPU-7/ Tấm nhựa TPU 0.3mm/54" (xk)
- Mã HS 39219090: TPULK44/ Màng nhựa lên keo khổ 44 inch (xk)
- Mã HS 39219090: TRA20-179-1/ Màng nhựa PE: 113.1/0620 (xk)
- Mã HS 39219090: TRA20-179-2/ Màng nhựa PE: 113.2/0620 (xk)
- Mã HS 39219090: Túi nhôm chống tĩnh điện, kt 1000*600*0.075mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Túi nhôm tĩnh điện 540*540*1T, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Túi nilon PP 25x35 cm (xk)
- Mã HS 39219090: Túi nylon KHV-PP(2H) (Polybag), kích cỡ: 450x650mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Túi nylon PP in 1 màu 230x310x0.05mm (xk)
- Mã HS 39219090: Túi xốp bọt màu hồng 100 x 70 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Túi xốp hơi D10mm ghép xốp Foam 0.5mm, KT 320 x 360 + 25mm (Mở miệng 320mm) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Túi xốp hơi X1164 Bubble bag I40829-1 90 x 170mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: TWN-GEL/ MIẾNG LÓT BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39219090: U165-1/ Miếng nhựa trong bảo vệ màn hình GDW107688ZZ (xk)
- Mã HS 39219090: U56/ Tấm phản chiếu ánh sáng GLP102613ZZ (xk)
- Mã HS 39219090: U70-1/ Miếng nhựa trong bảo vệ màn hình GDW102614GZ (xk)
- Mã HS 39219090: V-00816-01G-770/ Màng phim ghép đã in, nhãn hiệu ROSDEE PORK dùng trong đóng gói thực phẩm, khổ 570mm, dài 1450m/cuộn (xk)
- Mã HS 39219090: V-00816-01G-770-1/ Màng phim ghép đã in, nhãn hiệu ROSDEE PORK dùng trong đóng gói thực phẩm, khổ 570mm, dài 1450m/cuộn (xk)
- Mã HS 39219090: V-00817-00B-770/ Màng phim ghép đã in, nhãn hiệu ROSDEE CHICKEN dùng trong đóng gói thực phẩm, khổ 570mm, dài 1450m/cuộn (xk)
- Mã HS 39219090: V010543P0541500040/ Màng nhựa pvdc AP DB577RY11328GSausage.54MMX1500M NO4.0 DSGN date: 14/6/2019 (xk)
- Mã HS 39219090: V010543P0641500040/ Màng nhựa pvdc AP DB577RY11350GSausage.64MMX1500M NO4.0 DSGN date: 13/6/2019 (xk)
- Mã HS 39219090: V010V51P0601500040/ Màng nhựa pvdcKREHALON FILM SNAY22G 60X1500 DS211119 (xk)
- Mã HS 39219090: V010VA6P0601500040/ Màng nhựa pvdcKREHALON FILM SNSP22G 60X1500 DS020519 (xk)
- Mã HS 39219090: V-01275-00A-771/ Màng phim ghép dành cho đóng gói khổ 155mm dài 500m/cuộn (xk)
- Mã HS 39219090: V-01275-00A-771-1/ Màng phim ghép dành cho đóng gói khổ 155mm dài 500m/cuộn (xk)
- Mã HS 39219090: V-01281-00B-772/ Màng phim ghép dùng trong đóng gói thực phẩm, dày 50 mic, khổ 860mm (xk)
- Mã HS 39219090: V-01282-00B-772/ Màng phim ghép dùng trong đóng gói thực phẩm, dày 60 mic, khổ 860mm (xk)
- Mã HS 39219090: V0205/ TẤM ĐỆM DANPLA D933 (360*300mm) (xk)
- Mã HS 39219090: VA28482/ Tấm Lót Bằng Nhựa- Shipping Plate (xk)
- Mã HS 39219090: Vách Danpla 02 xanh ASF tray E9X/ F08.09 KT:460x50x3mm,bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Vách Hộp QC5-1015 464x364x110mm,bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Vách ngăn bằng nhựa 2 lớp Danpla kt: 55 x 37 cm bản dày 4mm có khoét 2 lỗ bán nguyệt 2 đầu (xk)
- Mã HS 39219090: Vách ngăn nhựa (934 *113*3mm-753*113*3mm) (xk)
- Mã HS 39219090: Vách nhựa RM2-8313-14-16 (xk)
- Mã HS 39219090: Vải giả da màu đen, khổ 120cm, dài 50m. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Vải nhựa tráng phủ PE 64G/SQM, WHITE (xk)
- Mã HS 39219090: VCI_TOP_IGBT-WT19: Tấm phủ nhựa VCI kích thước dài 510 x rộng 420mm (xk)
- Mã HS 39219090: VCI_WT20_TOPENTRY_BTM: Tấm nhựa VCI kích thước 1000x1000mm (xk)
- Mã HS 39219090: VCI-BOTTOM: Tấm lót đáy VCI bằng nhựa film bảo vệ máy phát L3100mmxW2200mm (xk)
- Mã HS 39219090: VCI-BTM-2X: Tấm nhựa phủ VCI dùng để đóng gói có kích thước dài 3.1m x rộng 2.2m (xk)
- Mã HS 39219090: VF6249-8V-03-91A/ PVC trang trí VF6249-8V-03-91A (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.25843 (Tấn), đơn giá thực:2,942.84942(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: VF7532-31V-03-90/ PVC trang trí VF7532-31V-03-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.77840 (Tấn), đơn giá thực:4,357.89474(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: VF7587-5V-01-91A/ PVC trang trí VF7587-5V-01-91A (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.25860 (Tấn), đơn giá thực:3,018.96552(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: VF7600-8V-07-91/ PVC trang trí VF7600-8V-07-91 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.10700 (Tấn), đơn giá thực:5,197.22674(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: VF7803-01-91A/ PVC trang trí VF7803-01-91A (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.17115 (Tấn), đơn giá thực:2,967.80088(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: VG8001-7V-28-91A/ PVC trang trí VG8001-7V-28-91A (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.25538 (Tấn), đơn giá thực:3,328.91236(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: VH091/ Nhựa Trang Trí (Tấm nhựa TPU đã ép phản quang- Nhựa giả da) khổ 40", dày 1.2mm GB8000+H/F 1.2White GB).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: VH093/ Nhựa Trang Trí (Tấm nhựa TPU đã ép phản quang- Nhựa giả da) khổ 40", dày 1.2mm (GB8000+H/F 1.2 Black GB). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: VHCCMS20-048.5/ Hydroguard Tape 22mm (Dây keo chống thấm Tape) khổ 22mm (GIA GC: 0,10USD/YD): 1.500 yard (Thành phần nhựa PU- Dùng sản xuất giày) (xk)
- Mã HS 39219090: VHCCMS20-050.2/ Hydroguard Tape 22mm (Dây keo chống thấm Tape) khổ 22mm (GIA GC: 0,10USD/YD): 12.000 yard (thành phần nhựa PU- dùng sx giày) (xk)
- Mã HS 39219090: Viền nệm 42mm màu vàng sọc trắng bằng nhựa Polyester 300D. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: VM7512-7V-01-90/ PVC trang trí VM7512-7V-01-90 (Khổ 1245mm) (Số lượng thực: 1.45413 (Tấn), đơn giá thực:5,105.96026(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: VM7513-11V-SW-91A/ PVC trang trí VM7513-11V-SW-91A (Khổ 410mm) (Số lượng thực: 1.57658 (Tấn), đơn giá thực:5,321.19525(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: VM7513-11V-SW-91B/ PVC trang trí VM7513-11V-SW-91B (Khổ 410mm) (Số lượng thực: 1.22655 (Tấn), đơn giá thực:4,459.45946(USD)) (xk)
- Mã HS 39219090: WIN-ECO/ TẤM NHỰA TPU (Miếng trang trí giầy) WIN-ECO, Size 30cm*30cm (xk)
- Mã HS 39219090: WINMELT 2010NS/ Màng phim nhựa Winmelt 2010NS(L), size 0.10mm Khổ 44'' (Màng Nhựa TPU) (xk)
- Mã HS 39219090: WINMELT D150/ Màng phim nhựa Winmelt D150, size 0.10mm PP Khổ 44'' (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39219090: WINSEAL N/ Màng phim nhựa Winseal N ANTI BLUE, size 0.40mm NEW PP Khổ 44'' (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39219090: XA1-02829. Nhãn dán cách điện HOLE_CAP_STICKER_ PI5 bằng nhựa dùng trong sản xuất ăngten viễn thông,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp bảo ôn phi 25x10mm (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp cách nhiệt chống cháy kích thước 600x1200mm dày 50mm. Sử dụng để làm vách cách nhiệt. Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp chèn hàng (xốp định hình) 16706 Pad bottom I31301 216 x 95 x 65mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp cuộn (3 cuộn, 95/cuộn) (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp cuộn (3 cuộn, 95m/cuộn) (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp cuộn (5 cuộn, 95m/cuộn) (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp dán Top panel pad S (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp foam (bọc khí 6.5kg khổ 1.2m), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp Foam 0.5mm x 1.4m x 600m. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp Foam 10mm x 1050mm x 50m (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp hơi hồng chống tĩnh điện 1,5m x 100m (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp hơi PE AIR BUBBLE SHEET 1.56m x 100m x 8Kg (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp khí 10kg/cuộn, kích thước 1.5*100m (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp lá Màu trắng, 1*100m (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp lót thùng(BODY) 780*710*10 (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp lót thùng(BODY) 860*690*10 (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp lót thùng(CAP) 460*290*10 (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp lót thùng(CAP) 490*420*10 (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp lót thùng(CAP) 520*450 (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp PE Foam 0,5mm tráng nilon HD (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp PE Foam 1m x 100m x 5mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp PE Foam 1m x 150m x 2mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp PE Foam 2mm x 1,05m x 150m (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Xốp PE khổ 1m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: XXTAA000030/ Màng nhựa ABS dùng để bảo vệ ống kính. KT: 5.8 mm và độ dày 1.6mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: YY-1016/ Miếng lót giày dạng cuộn (PUPC) (xk)
- Mã HS 39219090: Z0000000-206474-Tấm gạt mực, KT: D188xH5 mm, dùng trong công đoạn gạt mực, bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Z0000000-218032: Phôi POM dạng tấm, kích thước: 300X200X25MM, vật liệu: POM trắng dùng cho nhà xưởng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39219090: Z0000000-499480/ Miếng gá kính cải tiến HZ3, KT: 163.53*79.68*0.3MM, chất liệu nhựa urethane, dạng tấm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39219090: Z0000000-512912-Tấm bọc pallet trong suốt, kích thước 650 x 3550(mm), chất liệu nhựa dẻo, dùng để bọc hàng tránh va chạm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39219090: Z0000000-590599- Cuộn nhựa PVC trong suốt khổ 15cm dày 2mm dài 20m, dùng để che phủ sàn khi sơn. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39221011: B07140-6DACT-7140-WT STUDIO BATHTUB W/GRIPS & WASTE WT- Bồn tắm âm sàn Studio, kèm thanh vịn và bộ xả, bằng nhựa,hiệu American Standard, Kích thước 1500x700x550mm,dùng trong nhà vệ sinh,mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: B70270-6DACT ACTIVE 1.7M DROP-IN TUB WT- Bồn tắm âm sàn Active, kèm bộ xả bằng nhựa, hiệu American Standard, Kích thước 1700x750x410mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: B70280-6DACT-70280-WT NEW CODIE 1.5M DROP-IN TUB WT- Bồn tắm NEW CODIE, kèm bộ xả bằng nhựa, hiệu American Standard, Kích thước 1700x750x410mm, dùng trong nhà vệ sinh, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bể bơi bơm hơi bằng nhựa tổng hợp dùng cho trẻ em kích thước (120x85x35)cm+-10%, hiệu: LXLOMAND, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bể bơi bơm hơi ngoài trời cho trẻ em bằng hình chữ nhật bằng nhựa, kích thước khi bơm là (115 x 85 x 35)cm +/-5cm, hiệu: KuDi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bể bơi phao gia đình bằng nhựa PVC, kích thước khi bơm [(1.2- <1.4) x (0.8- 0.9) x (0.4- 0.5)]m, Hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bể bơi trẻ em bằng nhựa NSX: Lai Bei KT: phi 132cm +/-10%, mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 39221011: Bồ tắm, bằng nhựa (170x85x60)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa (170x75.5x73)cm; (nhãn hiệu Bravat; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa (không có chức năng massage, không có van vòi đi kèm,..) kích thước: 1600x700x580 mm. Model: T-5045. Nhãn hiệu: TDO. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa (PMMA)- Deck Mounted simple Bathtub- SY014W3N-170. Size:1700x750x415mm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa Acrylic hình oval, KT: 1800x800x600mm Model: 700010000000000 Series Starck Tubs, hiệu Duravit, Xuất xứ Đức, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa bên trong hình thuôn, có chân mạ bạc, có chống trượt, không có chức năng massage, đã gồm tay vịn và bộ thoát xả loại PPY1610HIPTE#S, màu trắng tuyết, kt 1600*810*700mm (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa dùng xây âm chưa bao gồm vòi và panel ECOLITE 180X80 BASIC BB GRP Hàng mới 100%. XX Tây Ban Nha. Hiệu Noken (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa mỏng sử dụng khi bơm hơi (sử dụng ngoài trời) kích thước (1X1.2X0.4)m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa tổng hợp, dùng điện 220V, không có chức năng tạo sóng mát xa, không có chức năng xông hơi, kích thước (1,7 x 0,8 x 0,6)m, Hiệu KOHLER, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa, bên trong hình thuôn, có chống trượt, đã gồm tay vịn loại PPY1710HPE#S không có chức năng massage, màu trắng tuyết KT 1700*800*595mm (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa, chưa có bộ phận xả, chưa có van vòi, (không dùng điện, không có chức năng tạo sóng massage), kích thước (80x50x40)cm, hiệu DELUXE GABINE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa, có chức năng massage bằng đầu phun tia nước, gồm 01 vòi, 01 sen tay và 01 máy bơm ly tâm, điện áp 220-240V, công suất 750W. KT: (1500x1500x660)mm. Mã số: CZI68. Hiệu CRW. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa, hình thuôn không có chức năng mát xa, chưa gắn vòi hoa sen, có thể gấp. Hiệu: EUROPEAN FOLDING BATHTUB. Model: 8822. KT: (137*64*52)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng nhựa, không có chức năng massage, không vòi, không sen tay. KT: (1700x800x600)mm. Mã số: CYS012. Hiệu CRW. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bằng sợi tổng hợp không có chức năng massage size 130*130*50cm, hiệu Rosa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bơm hơi bằng nhựa dùng cho trẻ em kích thước (150x65x200)cm+-10% NSX: Guangzhou Wenjia Iflatble Toy Limited, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm bơm hơi mini dành cho trẻ em làm bằng nhựa; kích thước (130-160)cm x (85-125)cm x 55cm +/-10%; NSX Tianbang Trung Quốc; Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm dài bằng nhựa bên trong hình thuôn, có chống trượt, đã gồm tay vịn loại PPY1560HPE#P, không có chức năng massage, màu trắng ngọc trai, kt 1500*750*600mm (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm dài bằng nhựa, bên trong hình thuôn, có chống trượt loại PPY1710PE#S, không có chức năng massage màu trắng tuyết, kt 1700*800*595mm (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm đặt sàn BF-1760V/BW1 bằng nhựa, hình dạng bên trong là hình thuôn, kích thước 1700x900x550mm, hiệu Inax,mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm đứng tự do bằng nhựa, có hình dạng bên trong là hình thuôn (1700x870x530 mm) SHCOBAT, nhãn hiệu: CIELO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm không có chức năng massage, KT 1500x800x500mm, nhựa, màu trắng, hiệu Innoci, mã hàng NB25503W-A. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm nằm bằng nhựa acrylic, hình chữ nhật, không mát-xa, không vòi không bộ xả không sen tắm, KT:1700x700x460mm, Mã hàng: K-15848T-0, Hiệu Kohler, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm trẻ em bằng nhựa tổng hợp, hình thuôn, không có chức năng mát xa, không có van vòi. Hiệu: ANDIBABY. Model: AD-8811. KT: (90*52*21)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm trơn bằng nhựa tổng hợp (không: dùng điện, chức năng tạo sóng matxa, bộ phận xả nước bằng mô tơ, khung vách và chức năng xông hơi), cỡ (0,7x0,7x0,9)m, hiệu TDO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm, bằng nhựa (110x85x84)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm, không massage, sử dụng trong nhà vệ sinh, chất liệu nhựa (phủ Acrylic) Kích thước: L1580*W750*H710mm, Code: RY120, Hiệu: RUDOLF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Chậu tắm bằng nhựa dùng cho bé,hiệu Codybaby, model: HB3006. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Mã 70270-WT (B70270-6DACT), Bồn tắm Active xả nhấn bằng nhựa, hình dạng bên trong là hình thuôn, kích thước 1700 x 750 x 400 mm, hiệu American standard (nk)
- Mã HS 39221011: Mã 70280-WT (B70280-6DACT), Bồn tắm đặt sàn New Codie bằng nhựa, kèm bộ xả, kích thước 1500 x 700 x 380 mm, hình dạng bên trong là hình chữ nhật, hiệu American Standard,mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Mã 7140-WT (B07140-6DACT), Bồn tắm bằng nhựa, kích thước 1700*750*390mm, nhãn hiệu American Standard,mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Mã BTAS6704 (BTAS6704-0020403C5), Bồn tắm dặt sàn Acacia bằng nhựa, hình dạng bên trong là hình thuôn, kích thước 1700 x 800 x 565 mm, hiệu American Standard,mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: Nắp bồn cầu bằng nhựa FORMA THERM.SOFT CLOSE SEAT Hàng mới 100%. XX Tây Ban Nha. Hiệu Noken (nk)
- Mã HS 39221011: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Bồn tắm bằng nhựa, có massage 1394-H2-0 (1638x1638x635mm) (nk)
- Mã HS 39221019: Bể bơi bơm hơi ngoài trời cho trẻ em bằng nhựa, kích thước dài (120-180)cm, rộng (85-130)cm, cao (35-65)cm, có chức năng xả.NSX: Shenzhen FZBlue Technology Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bể bơi phao bằng nhựa, kt(phi 130 x 75)cm +- 10%, NXS: Hunan Lixin Plastic Inflatable Product CO.,ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bể bơi phao nhựa dành cho trẻ em. Kích thước: 120cm x 85cm, cao 35cm (+5cm). Hiệu: LXLOMAND. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39221019: Bể bơi trẻ em bằng plastic, hiệu KUDI, kích thước: 120cm x 40cm x 50cm. Hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)
- Mã HS 39221019: Bể bơm hơi ngoài trời bằng nhựa, kích thước (120 x 90 x 35)cm, dung tích 100 lít, hàng mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 39221019: Bộ gồm 1 chậu tắm nhựa (loại bơm hơi) đường kính ngoài (125-130)cm +/-10% và 1 phao bơi nhựa (loại bơm hơi) đường kính ngoài (45-50)cm +/-10%; dành cho trẻ em; Mới 100%; Xuất xứ Trung Quốc, hiêu Intex (nk)
- Mã HS 39221019: Bồ tắm bằng nhựa (gồm: bồn tắm (150x60x85)cm và vòi sen đứng (20x10x109)cm); (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39221019: Bộ thoát nước cho bồn tắm bằng nhựa (ABS)- Bathtub waste- SD2103PC- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn ngâm chân bằng nhựa, kích thước mặt trên dài rộng, (53x39)cm, kích thước mặt dưới dài rộng, (40x27) Cm, Cao 42cm, Nhà sản xuất, Shian-Ge internationl. Co.,Ltd, Mơi 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm (chậu tắm) trẻ em bằng nhựa tổng hợp (loại gấp được). Hiệu: Baby Coming. Model: 2162. KT: (90*50*24)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm bằng nhựa Acrylic, mã hàng:K-8755. Kích thước: 1700*800*800mm.Không hiệu. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm bằng nhựa kích thước 170x80x75cm, hiệu Zimex mới 100% # BT-Y2532 (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm bằng nhựa tổng hợp,không có chức năng masage,không dùng điện,không có van vòi,có bộ xả KT: (160 x 120 x 70)cm +- 10% (hàng mới 100%) nhà sản xuất: Hongsheng.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm bằng nhựa tráng sứ, không dùng điện, không mát xa, chưa có bộ phận xả, kích thước (180x80x45)cm+/-10cm, hiệu BATHTUB. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm bằng nhựa, nhãn hiệu MURO, kích thước 70x70cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm bơm hơi bằng nhựa Polyetylen dùng cho trẻ em, kích thước sau khi bơm hơi (120 x 185 x 32)cm+/-10%. NSX: Xuancheng Greengoods Enterprise Co., Ltd. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm bơm hơi trẻ em bằng nhựa, kích thước sau khi bơm: phi 120 cm,cao 25cm,hiệu chữ Trung Quốc,mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm chất liệu bằng nhựa, chưa bơm hơi. kt (120-130x80-90x40-45)cm +-5cm. Hiệu: Manchao. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm đặt sàn bằng nhựa acrylic, nhãn hệu Elimen, Không có phụ kiện đi kèm (1 SET 1 PCE), có chức năng massage, loại YAD-8085-170, KT: 1700 x 800 x 600mm. mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm góc bằng nhựa,bên trong hình thoi có chống trượt loại PAY1300PE#W, không có chức năng massage màu trắng, kt 1300*1300*540mm (nk)
- Mã HS 39221019: bồn tắm không vòi hoa sen, không massage, model:: NG-1870PP, NG-1883PP, NG-1872, size: 170*80*75, 179.5*89*79, 170*80*58 cm, hiệu NOFER, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm massage đôi hiệu Monaco model: MC-2021 (bằng nhựa Acrylic, màu trắng gắn đèn trang trí,sục khí,size 1800x1500x700mm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm massage góc hiệu Monaco model: MC-2005 (bằng nhựa Acrylic, màu trắng gắn đèn trang trí,sục khí,size 1400x1400x580mm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm nằm bằng nhựa: AT0560-PW BATHTUB, kích thước 160*75*42cm, nhãn hiệu caesar, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm nhựa (loại gấp được, bơm hơi); kích thước (120-210)cm x (95-145)cm +/-10%; dành cho trẻ em; hiệu chữ bằng Trung Quốc; Trung Quốc SX mới 100%. (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm trẻ em 2 tầng,làm từ nhựa dẻo PVC, loại bơm hơi, kích thước: 120x90x35 cm.Hiệu: OU RUN ZE (OUZ). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm trẻ em 3 tầng,làm từ nhựa dẻo PVC, loại bơm hơi, chiều cao:28 cm,đường kính: 132cm.Hiệu: INTEX. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Ca nước tắm bé bằng nhựa PP (kt:10x12cm), nhãn hiệu:KU.KU DUCKBILL KU5416, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Chậu rửa Energy 7730 Corian, màu Glacier White, hiệu Dupont, chất liệu nhựa, KT 590x370x177cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Chậu rửa Refresh 7410 Corian, màu Glacier White, hiệu Dupont, chất liệu nhựa, KT 500x370x167cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Chậu tắm em bé bằng nhựa (41 x 70 x 18cm) 6 cái/ thùng 3069 (PICNIC). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Chậu tắm trẻ em bằng nhựa tổng hợp (có kèm theo tựa lưng bằng nhựa). Hiệu: JIXING. Model: 9906. KT: (86*50*23)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Hàng mẫu bồn tắm hình Ovan bằng nhựa không có vòi, Model A247566000, kích thước:185x100x42cm, nhãn hiệu và NSX: ROCA SANITARIO S.A.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: khay tắm vách kính, không massage, không vòi sen (gồm:khung nhôm, vách kính, cửa kính, đế nhựa), model: EU-4006, 80*120*182, 90*120*182cm, hiệu EUROKING, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: khay tắm vách kính,không massage,không sen (gồm:khung nhôm, vách kính, cửa kính, đế nhựa), model: EU-4523,EU-4529,EU-4530,size: 90*90*190,100*100*190,100*100*200,120*120*200cm, hiệu EUROKING, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Mẫu bồn tắm đặt sàn nhỏ- Hafele, Hình Tròn- Màu Trắng, kích thước: 200x100x70mm (nk)
- Mã HS 39221019: Thau tròn nhỏ cho bé bằng nhựa PP (kt:16x9cm), nhãn hiệu:KU.KU DUCKBILL KU1053, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221019: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Bồn tắm bằng nhựa tổng hợp giả đá không có massage 8331T-0 (1649x954x619mm) (nk)
- Mã HS 39221019: Thiết bị vệ sinh: Bồn tắm bằng nhựa, hiệu:Muhler, Model: ML009-15B, Kích thước: 1520x820x600 mm,có vòi nước đi kèm,Hàng mới 100%. Xuất xứ: Trung Quốc (nk)
- Mã HS 39221090: Bộ chậu tắm (loại bơm hơi có khung dạng tháo dời,van xả) bằng nhựa PVC, kt (phi 68-80 x 80)cm+-10%, kèm bơm nhựa không dùng điện loại đạp chân + phao bơi nhựa đường kính ngoài (40-50)cm+-10%, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Bộ dây tay sen xi mạ bằng nhựa mạ Crom/Niken, hiệu: Cotto, code: ZH012(HM), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Bồn gội đầu bằng nhựa của ghế gội đầu AC4, size: 66x56x25 cm (Linh kiện ghế cắt tóc)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Bồn gội đầu chất liệu bằng nhựa nhãn hiệu TOKOY, model K267, kích thước: 72x61x27cm, xuất xứ Trung Quốc,mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Bồn rửa bằng nhựa, kích thước (440 x 330 x 200)mm, ký hiệu: WJH0357, hiệu Geli, dùng lắp cho phòng thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm trường học, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Bồn tắm bằng nhựa kết hợp sợi thủy tinh kt: 170*80*66cm hiệu GUANGZHOU BOLIN mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: bồn tắm massage tạo sóng (đế nhựa, có vòi hoa sen), size: 170*80*58, 150*150*65, 172*83*58 cm, model: EU-203, EU-205, EU-806, EU-209, hiệu EUROKING,mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Bồn tắm mát xa model MT1515- kích thước1700*900*680mm mới 100%. (nk)
- Mã HS 39221090: Bồn tắm nổi, hình chữ nhật, màu trắng, bằng nhựa Acrylic, Mã:LW-2250, không có chức năng massage, không kèm van vòi và phụ kiện lắp đặt KT: 1700*900*680mm Hiệu LOWEN, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Bồn tắm nổi, hình thuôn, mặt ngoài màu đen, bằng nhựa Acrylic, Mã:LW-3005, không có chức năng massage, không kèm van vòi và phụ kiện lắp đặt KT: 1700*800*590mm Hiệu LOWEN, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Bồn xông hơi model C1515- kích thước1500*1500*2280mm mới 100%. (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu gội đầu bằng nhựa kt: (62x52x22)cm+-5cm, có chân đế bằng sắt mạ, không có vòi xả nước, nhà sản xuất:GUANGXI PINGXIANG SHUN HONG IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu mát xa chân bằng nhựa tổng hợp loại gấp gọn, không dùng điện, KT:(35x35x22)cm+-10%, NSX: Yingshang Long Yuyang Industry And Trade Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu ngâm dụng cụ nội soi, chất liệu nhựa 15L, nsx: Laboratoires Anios, mới 100%, hàng FOC, 1UNIT1PCE (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu nhựa loại gấp gọn bằng nhựa tổng hợp kích thước (40x30x12)cm+-10%, NSX: Yiwu Sangor Import And Export Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu rửa cho trẻ em bằng nhựa tổng hợp. Hiệu: ANDIBABY, BEIDEILI. KT: (33*32*10.5)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu rửa đặt bàn bằng nhựa flumood mã 100191995 kt 52x38xH24cm. Hãng sx Noken, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu rửa mặt gấp gọn hiêu Honper bằng nhựa, KT 32*30*12cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu rửa ngâm dụng cụ nội soi, chất liệu nhựa 15L, nhà sx: Laboratoires anios, mới 100%, hàng FOC (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu tắm bằng nhựa, dùng cho trẻ em kích thước (75 ~ 85 x 46 ~ 50 x 20 ~ 23,5)cm +-10 hiệu WANSHILE(hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất) (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu tắm cho bé màu ngà hiệu Smart Angel. NSX: Nishimatsuya Chain Co.,Ltd, chất liệu: Nhựa Polypropylen, kích thước: 64 x 38,8 x 25 cm, 14 chiếc/ thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu tắm gấp gọn hiêu Honper,chất liệu bằng nhựa PP+TPE, kích thước 89*51*23cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu tắm phao cho trẻ em, bằng nhựa, KT: 87*53*29cm, màu hồng, hiệu Richell, mã: 98709, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39221090: Chậu tắm trẻ em bằng nhựa tổng hợp, KT: (92x50x27)cm+-10%, NSX: Taizhou Benchiao Baby Products Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Đồ vệ sinh (chậu rửa, bệ rửa)(9 chiếc/bộ) (nk)
- Mã HS 39221090: Ghế nhà tắm cho bé màu nâu hiệu Smart Angel. NSX: Nishimatsuya Chain Co.,Ltd, chất liệu: PP, TPE, kt: 33x25.5x16cm, quy cách: 16 chiếc/ thùng, mới100% (nk)
- Mã HS 39221090: Ghế tắm cho bé màu xanh trắng hiệu Smart Angel. NSX: Nishimatsuya Chain Co.,Ltd, chất liệu: Nhựa PP, EVA, TPE, kích thước: 323 x 617 x 195mm, 16 chiếc/ thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Hành lý cá nhân và Tài sản di chuyển đang sử dụng: Chậu nhựa (5 chiếc/bộ) (nk)
- Mã HS 39221090: Mẫu Lavabo đặt sàn nhỏ Hafele, Hình Trụ- Màu trắng, kích thước: 100x60x150mm (nk)
- Mã HS 39221090: Mẫu Lavabo nhỏ Hafele (Tròn- Màu Trắng/Màu Xám), kích thước: 200x200x100 mm (nk)
- Mã HS 39221090: phòng xông hơi (khung nhôm, vách kính, cửa kính, đế nhựa), model: NG-1411, NG-904P, size: 140*110*213, 110*110*216 cm, hiệu Nofer, mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Phòng xông hơi kết hợp khô ướt hiệu Monaco model: MC-3026 (bằng nhựa Acrylic,khung nhôm màu nâu,vách,cửa kính trắng,hàng tháo rời,size 1700x1000x2180mm mới 100%) (nk)
- Mã HS 39221090: Phòng xông hơi ướt đôi hiệu Monaco model: MC-3006(bằng nhựa Acrylic,khung nhôm mạ crom,cửa kính,hàng tháo rời,size 1390x950x2200mm,mới 100%) (nk)
- Mã HS 39221090: Phòng xông hơi ướt hiệu Monaco model: MC-3007(bằng nhựa Acrylic,khung nhôm màu trắng,cửa kính,hàng tháo rời,size 1200x900x2200mm,mới 100%) (nk)
- Mã HS 39221090: SMC8501066/ Bồn (Chậu) rửa tay bằng nhựa ABS, Model PX006F,kích thước 620*545*350mm 24.4*21.5*13.8",hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Thau tắm gấp gọn kích thước lớn- Baby Bathtub- Big Size,nhà sản xuất: KUB, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Chậu rửa bằng sứ không chân chậu 45471T-0 (900x500x160mm) (nk)
- Mã HS 39221090: Vòi tắm sen (nk)
- Mã HS 39221090: Y018/ Bồn rửa bằng nhựa, dùng để gắn vào bộ tủ chậu, dạng đơn không kèm vòi, xi phông, chân đế, quy cách (609.6*553.72*342.9)mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39221011: BF170004-6D10/ Bồn tắm Ocean, 1 bộ gồm bồn tắm bằng sứ, bộ ống thải và bộ xả đi kèm, mã hàng FBV-1700R/BW1,MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39221011: Bồn tắm dạng thô(nhựa composite) (xk)
- Mã HS 39221011: SP157/ Bồn tắm bằng nhựa JMS-144073 (xk)
- Mã HS 39221019: AT0150-PW-2019/ Bồn tắm dài không chân yếm- bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39221019: AT0550-PW-2019/ Bồn tắm dài không chân yếm- bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39221019: AT0560-PW-2020/ Bồn tắm dài-bằng nhựa L1690-W850-H520MM (xk)
- Mã HS 39221019: AT0750-PW-2019/ Bồn tắm có yếm- bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39221019: AT0750-PW-2020/ Bồn tắm có yếm-bằng nhựa L1540-W810-H660MM (xk)
- Mã HS 39221019: AT0770-PW-2020/ Bồn tắm dài-bằng nhựa L1810-W850-H660MM (xk)
- Mã HS 39221019: AT0950E-PW-2019/ Bồn tắm có chân yếm- bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39221019: AT0950E-PW-2020/ Bồn tắm có chân yếm-bằng nhựa L850-W1580-H690MM (xk)
- Mã HS 39221019: AT3180R-PW-2020/ Bồn tắm-bằng sứ L1960-W1040-H670MM (xk)
- Mã HS 39221019: AT5150-PW-2019/ Bồn tắm góc- bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39221019: AT6110-PW-2019/ Bồn tắm có yếm- bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39221019: AT6110-PW-2020/ Bồn tắm có yếm-bằng nhựa L740-W1230-H680mm (xk)
- Mã HS 39221019: AT6170-PW-2020/ Bồn tắm thường-bằng nhựa L1740-W900-680MM (xk)
- Mã HS 39221019: AT6240-PW-2020/ Bồn tắm dài-bằng nhựa L1510-W890-H660MM (xk)
- Mã HS 39221019: AT6250-PW-2020/ Bồn tắm dài-bằng nhựa L1590-W860-H630MM (xk)
- Mã HS 39221019: AT6350-PW-2019/ Bồn tắm dài- bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39221019: AT6350-PW-2020/ Bồn tắm dài-bằng nhựa L870-W1580-H630MM (xk)
- Mã HS 39221019: AT6540-PW-2019/ Bồn tắm dài- bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39221019: AT6540-PW-2020/ Bồn tắm dài-bằng nhựa L1500-W800-H820MM (xk)
- Mã HS 39221019: AT6550-PW-2019/ Bồn tắm dài- bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39221019: Bộ phận phụ bồn rửa B787-FRP.SUBCOUNTER PKAT100101G0001, kích thước: 651.5 x 40.0 x 76.2 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39221019: Bồn rửa B787 FRP- FRP.COUNTER PKAT100101E0001, kích thước: 998.0 x 299.7 x 380.1 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39221019: Bồn rửa B787- FRP.COUNTER PKAT105102E0003, kích thước: 670.2 x 299.7 x 380.1 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm bằng nhựa, thương hiệu Caesar: AT6170 Acrylic Bathtub 1700*870*600mm (xk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm bằng nhựa: AT6340-PW BATHTUB L1500-W870-H640mm (xk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm có yếm bằng nhựa: AT0750-PW BATHTUB L1540-W810-H660mm (xk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm có yếm-bằng nhựa KT1250-PW L1500-W750-H760MM (xk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm dài bằng nhựa: AT6240-PW BATHTUB L1510-W890-H660mm (xk)
- Mã HS 39221019: Bồn tắm góc bằng nhựa: AT5120-PW BATHTUB L1350-W1350-H670mm (xk)
- Mã HS 39221019: bồn tắm VM026 bằng acrylic, hiệu Việt Mỹ, 1700x800x460mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39221019: Cây phụ của bộ phận phụ bồn rửa B787- FRP.SUBCOUNTER RIB, kích thước: 600.0 x 15.0 x 15.0 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39221019: KT1160-PW-2019/ Bồn tắm ngồi cao cấp- bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39221019: KT1160-PW-2020/ Bồn tắm ngồi cao cấp-bằng nhựa L1640-W800-H830MM (xk)
- Mã HS 39221019: KT1250-PW-2019/ Bồn tắm có yếm- bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39221019: KT1250-PW-2020/ Bồn tắm có yếm-bằng nhựa L1500-W750-H760MM (xk)
- Mã HS 39221019: MT0460RA-PW-2020/ Bồn tắm Massage TW-bằng nhựa L1650-W880-H700MM (xk)
- Mã HS 39221019: MT0560LA-PW-2020/ Bồn tắm massage-bằng nhựa L1780-W930-H600MM (xk)
- Mã HS 39221019: MT0570RA-PW-2020/ Bồn tắm Massage TW-bằng nhựa L1650-W880-H700MM (xk)
- Mã HS 39221019: MT7180AC-PW-2019/ Bồn tắm massage đèn- bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39221019: MT7180AC-PW-2020/ Bồn tắm massage đèn-bằng nhựa L1940-W1340-H780MM (xk)
- Mã HS 39221090: 19-FQ420080/ Thiết bị che chắn động cơ xe lu bên trái, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-FQ520220/ Thiết bị che chắn động cơ xe lu bên trái, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-LART60/ Bồn rửa mặt LART W600, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-LART75/ Bồn rửa mặt LART W750, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-LEPT W1820/ Bồn rửa mặt LETP COUNTER (BLACK), bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-LEPT011LS/ Bồn rửa mặt LEPT IN WALL L-WHITE, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-LEPT011RS/ Bồn rửa mặt LEPT IN WALL R-WHITE, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-LEPT012LS/ Bồn rửa mặt LEPT IN WALL L-BLACK, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-LEPT012RS/ Bồn rửa mặt LEPT IN WALL R-BLACK, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-RETTANGORO W600/ Bồn rửa mặt RETTANGORO W600, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-SKFL185/ Thanh nhựa B dùng trong hệ thống xử lý nước, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-WA13011/ Bồn rửa mặt ERISSE COCO, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-WA13021-LEPT/ Bồn rửa mặt LEPT (Black), bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-WA13041-GALLEON/ Bồn rửa mặt GALLEON (White), bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-WA13061-ASSO/ Bồn rửa mặt ASSO (White), bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-WA13081-HEMIS/ Bồn rửa mặt HEMIS (Black), bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 19-WA13111/ Bồn rửa mặt BUMPDANCE (Black), bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 20-F-W600-P/ Bồn rữa mặt Finee W600 có sơn,bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 20-F-W900-P/ Bồn rữa mặt Finee W900 có sơn,bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 20-LEPT012LS/ Bồn rửa mặt LEPT IN WALL L-BLACK, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 20-LEPT012RS/ Bồn rửa mặt LEPT IN WALL R-BLACK, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 20-RETTANGORO W600/ Bồn rửa mặt RETTANGORO W600, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 20-SKFL185-HA/ Thanh nhựa B dùng trong hệ thống xử lý nước, bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: 20-SKFL186-1900L-HA/ Thanh nhựa C dùng trong hệ thống xử lý nước,bằng nhựa Composit (HA) (xk)
- Mã HS 39221090: 20-WA13041-GALLEON/ Bồn rửa mặt GALLEON (Black), bằng nhựa Composit (xk)
- Mã HS 39221090: Bàn Pedicart bằng composite- 1 cái/bộ- Hàng mới 100%- L680xW350xH760- Composite Pedicart #3A (xk)
- Mã HS 39221090: Bồn massage bằng composite (gồm 1 bồn massage, 1 chậu ngâm)- Hàng mới 100%- L1360xW590xH410- Composite massage spa tub and sink bowl U1 (xk)
- Mã HS 39221090: Bồn ngâm chân bằng nhựa composite 143x66x44 cm (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39221090: Bồn pha hóa chất, chất liệu: PP, dày 5mm, đáy 8mm, Thể tích: 200 lít, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39221090: Bồn spa Corlita làm bằng nhựa composite 142x68x63 cm (mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39221090: Bồn spa nhỏ làm bằng nhựa composite 64x53x27 cm (mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39221090: Bồn spa Tiwala làm bằng nhựa composite 142x68x63 cm (mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39221090: BỒN TẮM VÀ BỒN NGÂM CHÂN (xk)
- Mã HS 39221090: BRM-KMB10-20/ Bồn rửa mặt bằng nhựa BRM-KMB10-20 (xk)
- Mã HS 39221090: BRM-KMB12-20/ Bồn rửa mặt bằng nhựa BRM-KMB12-20 (xk)
- Mã HS 39221090: BRM-KMB4-20/ Bồn rửa mặt bằng nhựa BRM-KMB4-20 (xk)
- Mã HS 39221090: BRM-KMB5-20/ Bồn rửa mặt bằng nhựa BRM-KMB5-20 (xk)
- Mã HS 39221090: BRM-KMB6-20/ Bồn rửa mặt bằng nhựa BRM-KMB6-20 (xk)
- Mã HS 39221090: BRM-KMB8-20/ Bồn rửa mặt bằng nhựa BRM-KMB8-20 (xk)
- Mã HS 39221090: BRM-KMB9-20/ Bồn rửa mặt bằng nhựa BRM-KMB9-20 (xk)
- Mã HS 39221090: Chậu ngâm chân bằng nhựa plastic,kích thước 57 x 17" x 31''. Hàng mới 100%, nsx Star world, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39221090: Chậu rửa tay, chân làm nail bằng nhựa composite, mã hàng Q16, kích thước 57" x17" x 31''. Hàng mới 100%, nsx Star world, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39221090: Chậu tắm bằng nhựa, mã 2205, KT: 76.5x45x23(cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39221090: JD-IVE21-20/ Bồn rửa mặt bằng nhựa JD-IVE21-20 (xk)
- Mã HS 39221090: JD-IVE22-20/ Bồn rửa mặt bằng nhựa JD-IVE22-20 (xk)
- Mã HS 39221090: JD-YOKOHAGI8mm-20/ Bồn rửa mặt bằng nhựa JD-YOKOHAGI8mm-20 (xk)
- Mã HS 39221090: Phụ kiên bồn tắm(Tấm bọc bên hông bồn tắm) (xk)
- Mã HS 39221090: Tấm nẹp lắp ráp phòng tắm dạng thô(composite) (xk)
- Mã HS 39221090: Tâm nẹp lắp ráp phòng tăm dạng thô(nhựa compodite) (xk)
- Mã HS 39221090: Thiết bị rửa tay (nhựa) (Hand Washing Device), mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: (588.45.495)-Nắp đậy bồn cầu Durastyle 470x370mm, màu trắng, đóng êm bằng nhựa, hiệu DURAVIT(0060590000), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: (Mã CW-S15VN/BW1) Nắp xí bệt CW-S15VN/BW1 bằng nhựa, bộ gồm nắp xí bệt và bộ ốc vít kích thước M5x60mm và M5x100mm, hiệu Inax. (nk)
- Mã HS 39222000: ./ Nắp bồn bệt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Bệ ngồi bằng nhựa, màu trắng loại S90338#W, hiệu TOTO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Bệ ngồi bồn cầu bằng nhựa màu trắng loại D40929ZN#NW1, hiệu TOTO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39222000: Bệ ngồi bồn cầu thu nhỏ dùng trong nhà vệ sinh cho bé có tay cầm hiệu Smart Angel. NSX: Nishimatsuya Chain Co.,Ltd, chất lệu: Nhựa Polypropylen, kt: 26 x 33.5 x 19cm, quy cách: 12 chiếc/ thùng (nk)
- Mã HS 39222000: Bệ ngồi bồn cầu tự động bằng nhựa màu trắng loại SHXCP314, hiệu TOTO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Bệ ngồi toilet cho trẻ em, bằng nhựa, KT: 34.3*8.6*38cm, hiệu Munchkin, NSX: Heng Vo Precision Plastic & Metal Products Manufacturer, mã: 15983, mới 100% (6 sp/ carton, tổng: 32 carton). (nk)
- Mã HS 39222000: Bệ ngồi và nắp xí bệt bằng nhựa Acrylic, điều khiển bằng điện 220V, 50Hz, Mã hàng: K-77795T-SG-0, Hiệu Kohler, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Bộ bệ và nắp Toilet bằng nhựa, có thể tháo rời, màu trắng Series Starck 3 hiệu Duravit model: 0023090000, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Bộ phận của cấp nước cho tay sen và bát đỡ tay sen bằng nhựa SP00014_031 (F.O.C), nhãn hiệu: GESSI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Bộ phận của mặt nạ (nắp) dùng cho van vòi sen âm tường, bằng nhựa mạ crôm SP00002_031 (F.O.C), nhãn hiệu: GESSI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: CL6104M-6D/ CL6104M-6D CODIE II OF S&C SLOW CLOSING NO.49S-WT 491000S-WT-Linh kiện vật tư lắp ráp thiết bị vệ sinh-Nắp bàn cầu bằng nhựa (Gồm:1nắp bàn cầu,2 chốt dể lắp bàn cầu,1dế ngồi),mới 100%, (nk)
- Mã HS 39222000: CL6117M-6D-640000S-WT ACACIA E SLOW CLOSING S & C- Nắp bồn cầu bằng nhựa kiểu ACACIA hiệu American standard, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Code 7101-V033-00, Linh kiện dùng để sản xuất nắp bồn cầu: Bệ (vành) ngồi bồn cầu bằng nhựa, ASS'Y SEAT;WHT;AC-4000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Hàng FOC: Nắp và vành của bồn cầu bằng nhựa, không có chức năng sấy, rửa. Model: 006059000. Hiệu: Duravit. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Mã 53000NS-WT (CL6128M-6D), Nắp bồn cầu bằng nhựa kiểu IDS Clear, hiệu American standard,mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Mã WP-C025 (CCASC025-P20P410C0), Nắp nhựa cho bồn cầu Kastello, hiệu American Standard,Mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Miếng lót bệ xí bằng nhựa dùng cho bé, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bàn cầu màu trắng, mã H-WS002,có chức năng xịt rửa, sấy khô, làm ấm không có chức năng xả, kèm điều khểnkích thước 750*510*595mm,điện áp 220V, hiệu HUGE,NCC:SHENZHEN NANMINGTRADING CO.,ltd mới 100 (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bàn cầu nắp đóng bằng nhựa, màu đen mờ, mã AF8407, thương hiệu AXA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bàn cầu Proiezioni 5PRSTP000 hiệu Catalano bằng nhựa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bàn cầu Velis 57 5V57STF000 hiệu Catalano bằng nhựa-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bàn cầu, màu trắng, bằng nhựa Acrylic, mã C90841. Hãng sản xuất: COTTO Thái Lan. Hàng mới 100%. Nhãn hiệu COTTO Thái Lan (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bệ ngồi xí bệt CF-43CK/BW1 bằng nhựa,mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bệ xí bệt bằng nhựa, không hoạt động bằng điện, kích thước (45x35)cm+/-10%, nhà sản xuất GUANGDONG HUIYUAN TECHNOLOGY CO., LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bệt bằng nhựa màu trắng mã C90803. Hãng sản xuất Cotto Thái Lan. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bồn cầu (bằng nhựa): M284-PW Seat cover, kích thước 33x27x5.5cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bồn cầu bằng nhựa (Gồm: 1 nắp bàn cầu, 2 chốt để lắp bàn cầu và 1 đế ngồi), kích thước(cm): (42*34), Model: 030A, Nhà sản xuất: Hanboly Sanitary ware; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bồn cầu bằng nhựa, hiệu Noken, dùng trong nhà tắm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bồn cầu Caesar (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bồn cầu có tính năng rửa, bằng nhựa, không dùng điện, mã hàng 051, kích thước 505x388x135mm, NSX: XIAMEN HAIHUIXING INFORMATION CONSULTANT CO., LTD, hiệu DGC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bồn cầu dùng cho nhà vệ sinh, chất liệu nhựa, model: N1801, kt: 30*25cm, NSX: GUANGZHOU PERFECT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bồn cầu thông minh bằng nhựa dùng cho tolet nhân viên nhà xưởng. Kích thước: 0.58*0.54*0.24m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bồn cầu thường,Bằng nhựa, KT: 355x350mm. không gồm PK, Hiệu Bravat, NSX Bravat,Mã:CZ010UW,mới 100%, Mã:CZ010UW,mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bồn cầu vệ sinh thông minh có chức năng sưởi ấm, Model YM-01-EN chất liệu: nhựa,Kích thước:(L517xW440xH114)mm, điện áp 220V/ Công suất 1030W, 50HZ, Hiệu ARCA.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp bồn cầu, chất liệu: nhựa PP, Item no: 005,kích thước:360*490mm, nhà sản xuất: DONGGUAN YUYI TRADING CO.,LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp đậy bàn cầu Cythia, bằng nhựa ABS, kích thước: 46x370x473mm, mã SW9181, hiệu Moen-MOEN CYNTHIA TOILET COVER;SOFT CLOSE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp đậy bồn cầu tự động bằng nhựa màu trắng loại SHXCP269, hiệu TOTO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp đậy và bệ ngồi bằng nhựa loại SS114#12, dùng cho bồn cầu (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp đậy và bệ ngồi bồn cầu bằng nhựa, màu trắng loại TC507CVK#W, hàng mới 100%, hiệu TOTO (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp đậy và bệ ngồi của bồn cầu bằng nhựa, loại nắp đóng êm SS234#W, đã bao gồm bộ bu lông và đệm cố định (nk)
- Mã HS 39222000: NẮP ĐẬY VÀ ĐỆM NGỒI BÀN CẦU (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp đậy xí bệt bằng nhựa, cỡ (44x33)cm, hiệu Kamanda, mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp đậy xí bệt bằng plastic, code: FT-SC1058PS, mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp ngồi bồn cầu (xí bệt) bằng nhựa, màu trắng 9M88S1R1 nhãn hiệu: Villeroy & Boch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: NẮP NGỒI CỦA BỒN CẦU BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp và bệ của bồn cầu bằng nhựa, hiệu: MISUAKI, mã: 107, KT: 425*520*100 mm, SX tại China, Mới 100%. NSX: DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD. (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp và bệ ngồi CF-1032VS-C bằng nhựa dùng cho xí bệt FUJI S400, kích thước 542x370x159 mm,mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp và bệ ngồi của bệt xí vệ sinh két liền mã ROY-2465X-S, kích thước 470x390x40mm, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp và bệ xí bệt bằng nhựa, mỗi bộ bao gồm nắp đậy, bệ ngồi và ốc vít, hàng mới 100%, nhãn hiệu CERAVI, mã CN502, kích thước 450x360x38mm (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp và đế ngồi mỏng cho bàn cầu Sensowash tự đóng mở (sử dụng pin), bằng nhựa Acrylic, hiệu Duravit; model: 610001002000300; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp xí bệt bằng nhựa (mã V116) 470*380MM, gồm nắp, bệ ngồi (vành), ốc vít.. Không có chức năng rửa sấy. (Nhãn hiệu Viglacera), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp xí bệt bằng nhựa PP, size: 445 x 365 mm, gồm nắp, bệ ngồi (vành), ốc vít, không có chức năng rửa, sấy, mã V42, nhãn hiệu VIGLACERA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp xí bệt bằng nhựa, gồm nắp, bệ ngồi (vành), ốc vít, không có chức năng rửa, sấy, mã V38M, nhãn hiệu Viglacera, mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp xí bệt bằng Plastic, Model: BL-012, dùng cho bồn cầu sứ vệ sinh (gồm nắp, vành và ốc gắn). KT:(465 x 360 x 40)mm +-5mm, không dùng điện, Cty Kiết Khang TQSX. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp xí bệt CF-3003VS/BW1 bằng nhựa, bộ gồm nắp và bộ ốc vít cố định, kích thước M5*50mm, hiệu Inax,mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp xí bệt CF-700VS/BW1 bằng nhựa, bộ gồm: gồm nắp, bệ ngồi, 2con ốc vít cố định M5, dài 60mm, hiệu INAX,mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp xí bệt CF-900VS/BW1 bằng nhựa, bộ gồm: gồm nắp, bệ ngồi, bộ ốc vít cố định hiệu INAX,mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp xí bệt mã CF-832VS bằng nhựa, kích thước 50x400x500mm, hiệu INAX,mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp xí bệt mã CF-952VS-C/BW1, bằng nhựa, kích thước 490*368*50mm, hiệu INAX,mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp xí bệt phun rửa bằng nhựa, mã CS0S3201-6DF00-N, kích thước: 521*370*64mm, hiệu INAX, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Nắp xí bệt, chất liệu bằng nhựa, dùng cho Model KG6115. KT: (D x Rx C): 470 x 350 x 40 (mm) Nhãn hiệu Kangaroo. Hàng mới 100%. Hàng FOC (nk)
- Mã HS 39222000: O6007004-004262/ Nắp bàn cầu TOTO (Model: TC385VS), chất liệu nhựa, kích thước 420*405mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Phần bệ ngồi của nắp xí bệt bằng nhựa, mã: A-CWKA22AVN-5, NCC: SHANGHAI YULOVE DRESS CO LTD, hàng mẫu không có giá trị thương mại- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Phụ kiện bồn cầu: nắp bằng nhựa, hiệu chữ Trung Quốc. Xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới. (nk)
- Mã HS 39222000: Phụ tùng dùng trong sx TBVS: Bộ nắp đậy bồn cầu bằng nhựa (gồm 1 nắp đậy và 1 nắp ngồi) code: WSC8599-WH(CN)TT (PLASTIC SEAT AND COVER), nhãn hiệu ThienThanh, mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Nắp bồn cầu bằng nhựa 2552A-0 (nk)
- Mã HS 39222000: Toilet Lid/ Nắp xí bệt làm từ Plastic (nk)
- Mã HS 39222000: Toilet Plastic jar/ Bô đựng chất thải làm từ Plastic (nk)
- Mã HS 39222000: Toilet Seat/Base Side/ Mặt dưới bệ ngồi xí bệt làm từ Plastic (nk)
- Mã HS 39222000: Toilet Seat/Cover EVA/ Mặt lót ngồi xí bệt làm từ EVA (nk)
- Mã HS 39222000: Toilet Seat/Upper Side/ Mặt trên bệ ngồi xí bệt làm từ Plastic (nk)
- Mã HS 39222000: VNAT0524/ Nắp nhựa bàn toilet VF2390; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39222000: Bệ ngồi của bồn cầu bằng nhựa kèm nắp đậy (TCF4732A) hiệu Toto mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: Code 7101-1023-36, Bệ (vành) ngồi bồn cầu bằng nhựa ASS'Y SEAT(A);PP;V431_KS0013;120V;55W;WHT, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: Code 7101-1023-52, Bệ (vành) ngồi bồn cầu bằng nhựa ASS'Y SEAT(A);220V;SENSOR;PP;LG LLHC1030, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: Code 7101-1031-01, Bệ (vành) ngồi bồn cầu bằng nhựa ASS'Y SEAT(S);120V WHT(345), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: Code 7101-V033-00, Bệ (vành) ngồi bồn cầu bằng nhựa, ASS'Y SEAT;WHT;AC-4000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: Code 7103-1103-01, Nắp đậy bồn cầu bằng nhựa, ASS'Y COVER SEAT(A); 345 UB6K, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 39222000: Code 7103-1169-26, Nắp đậy bồn cầu bằng nhựa ASSY COVER-SEAT;UB-9320(F/SEAT);VINA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: Code 7103-V176-02, Bệ ngồi (VÀNH) bồn cầu bằng nhựa, ASSY SEAT;FC-W7700R;AC110V,48W; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: Model 7101-V023-01, Bệ (vành) ngồi bồn cầu bằng nhựa, ASS'Y SEAT(A);120V WHT AF-345, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 39222000: Model UB-FH6515NISBM, Nắp bồn cầu bằng nhựa- BIDET, không có bộ rửa tự động, không có các chức năng sấy khô, làm nóng nước, sưởi ấm và không hoạt động bằng điện, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: Nắp bàn cầu bằng nhựa M220-BI SEAT COVER (xk)
- Mã HS 39222000: Nắp bàn cầu bằng nhựa: M230-PW SEAT COVER (xk)
- Mã HS 39222000: Nắp bàn cầu TOTO (Model: TC385VS), chất liệu nhựa, kích thước 420*405mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: Nắp bệt điện tử, bằng nhựa, mã hàng CW-KB22AVN/BW1,mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: Nắp bồn bệt (xk)
- Mã HS 39222000: Nắp bồn cầu bằng nhựa: M220-1A-PW SEAT COVER FITTING (xk)
- Mã HS 39222000: Nắp đóng êm, bằng nhựa, mã hàng CF-569VS/BW1,mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: Nắp nhựa bàn toilet VF2390, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39222000: NẮP NHỰA CHO BỆT VI6P, MỚI 100%, MÀU TRẮNG, NHÃN HIỆU MONACO, XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 39229011: 10003351/ Ống dẫn nước (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 32005180027/ Van xả nước bồn cầu Toto C914 (nk)
- Mã HS 39229011: 34 0216 00/ Long đền vít (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 0321 00/ Khóa lắp đạt nhựa (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 1521 00/ Long đền xo 18x12x1.5mm(linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 2522 00/ Long đền hostaform (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 533500/ Ống đôi dẫn hơi (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 7001 00/ Nắp Optima S (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 7002 00/ Nắp trục OPTIMA S (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 7003 00/ Tay đòn lớn Optima S (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 7005 00/ Tay đòn nhỏ Optima S (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 7006 00/ Phao PVOPTIMA S (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 7007 00/ Thanh dẫn phao Optima S (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 7008 00/ Ống OPTIMA S (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 7009 00/ Ống Optima S (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 7011 00/ Nắp bịt Optima S (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 7012 02/ Cần Optima S (Linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 7013 00/ Tay Optima S (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 7014 00/ Tay kéo Optima S (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 9303 00/ Pittong handy (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 9304 00/ Trục nối handy (linh liện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 9308 00/ Đầu trục handy (linh liện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 9310 00/ Nút phao (linh liện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 9314 00/ Lồng vít 95 (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 9513 00/ Màng nhựa 95 (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 9514 00/ lồng vít 95 (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 9802 00/ Hộp phao 100 (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 9803 01/ Hộp phao 100 khắc chữ V&B (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 9804 00/ Que điều chỉnh (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 9905 00/ Nắp đậy không khí (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 34 9907 00/ Màng che không khí (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: 3CPT0007000/ Bóng nổi bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39229011: 55 9100 00/ Bộ phao compact R100 (linh kiện bình xả nước bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39229011: Bình nhựa không bao gồm nắp đậy, bộ phận của bình xả nước bồn cầu bằng sứ loại HF1A053, kt 292x176x426mm (nk)
- Mã HS 39229011: Bộ chia nước bằng nhựa loại B1034-688R, bộ phận của bình xối, để cấp nước hồi lại cho bàn cầu kèm 2 ống dẫn nước (nk)
- Mã HS 39229011: Bộ phận cấp nước bằng nhựa cho van cấp loại HF9B166R, phụ kiện của bình xối (nk)
- Mã HS 39229011: Bộ phận cột xả của bình xả nước cho bệt két liền, bằng nhựa, nhà sản xuất XIAMEN UNITOP, nhãn hiệu CERAVI, mã CX501, mã nhà sản xuất A31-02-11, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39229011: Bộ phận của bình xả nước bồn cầu bằng nhựa: dây dẫn, van ấn xả nước, kích thước (34x7)cm+/-3cm, hiệu chữ QUY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39229011: Bộ phụ kiện bình xối bằng nhựa loại TX436C1-2WS (gồm 01 van xả, 01 van cấp, 01 gioăng cao su, 02 bu lông định vị, 01 cần giật xả, không gồm van dừng), hiệu TOTO, mới 100% (nk)
- - Mã HS 39229011: Bộ phụ kiện két nước 4188A-FS2 (bộ gồm: van xả, van cấp, ốc nhựa, ống cấp nước nhựa, 2 loại đai ốc nhựa, kẹp nhựa, 2 loại gioăng cao su). Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39229011: Bộ phụ kiện két nước xí bệt 4188A-FS1 (bộ gồm: van xả, van cấp, ốc nhựa, ống cấp nước nhựa, 2 loại đai ốc nhựa, kẹp nhựa, 2 loại gioăng cao su). Mới 100%. (nk)