Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- - Mã HS 09012120: CÀ PHÊ GIẢM CÂN (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê gói 100g (sọc nâu) (Aluminium bag)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê gói 100g (sọc xanh) (Aluminium bag)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê gói 250g (sọc nâu) (Aluminium bag)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê gói 250g (sọc xanh) (Aluminium bag)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê gói 500g (sọc nâu) (Aluminium bag with paper box)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê gói 500g (sọc xanh) (Aluminium bag with paper box)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Good Morning Vietnam Ground, thương hiệu Mr.Viet, túi 250g, đã xay, đã rang, chưa khử chất caffeine (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Gourmet (500gr/hộp, 20 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Gourmet Blend (500 gr/hộp, 20 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê hạt đã rang xay, chưa khử chất cafeine(Ground coffee-Cold Brew) 20.4kg/Thùng(9thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ HẠT RANG (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê hòa tan quà tặng (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê House Blend (500 gr/hộp, 20 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê I- 500gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê I- Khát vọng (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê K COFFEE FILTER BLUE SONLA 105GR (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legend Special. Nhãn hiệu: Trung Nguyên [(25Gr x 11Sachets/ Hộp) (24 Hộp/CTN)]. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Mộc- Coffee Bean (20kg/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ NHÃN HIỆU KPU 300X100G (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Ooze 1, 500g*20 gói/thùng (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê phin giấy (100% Arabica- hương Hazelnut) hộp đơn- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê phin giấy (espresso) hộp đôi- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê phin giấy (hazelnut flavour) hộp đôi- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê phin giấy (Pure Arabica) hộp đơn- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin House Blend(House Blend Coffee Powder)Packaging: 200g/ box, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ PHIN TRUNG NGUYÊN, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin túi lọc 100% Arabica(Drip bag coffee 100% Arabica)Packaging: 12g x 10 sachets/ box, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin túi lọc Robusta & Arabica(Drip bag coffee Robusta & Arabica)Packaging: 15g x 10 sachets/ box, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Phin Việt Nam số 3- Balanced-0.25kg/Bag, nguyên hạt, đã rang, chưa xay. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ QUỐC NHI (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ RANG BẢO LỘC (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang dạng bột, hiệu Lucky's coffee, trọng lượng 500g/gói. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ RANG XAY (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay (Roasted ground coffee) hiệu Trí Dũng, 500gr/túi. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ RANG XAY BẢO LỘC (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay CH Ground Tradition Coffee Instant 8oz, 12 hộp/thùng carton_mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay Classic Roast Coffee 11.3OZ, 12 hộp/thùng carton_mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay Creative 1- Bịch 250gr (250 gr/bịch; 40 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay Espresso Specialist- Bịch 500gr (500 gr/bịch; 12 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay Gourmet Blend- Hộp 500gr (500 gr/hộp; 20 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay GOVIVA dạng bột, loại Classic Roast. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê rang xay Hiệu SZ Segafredo Ground Filter Coffee 70g/bịch (192 boxes, 1 box 50 x 0.07kg 3.5kg) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay I (Khát Vọng- Inspiration)- Bịch 500gr (500 gr/bịch; 80 bịch/pack) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay King Coffee 5 pound/bịch (2270 gr/bịch; 4 bịch/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay phin giấy Americano TQ (100gr/hộp, 24 hộp/ thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay Premium Blend- Lon 425gr (425 gr/lon; 12 lon/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay S (Chinh phục- Conquer)- Bịch 500gr (500 gr/bịch; 80 bịch/pack) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay TNI King coffee- Gourmet Blend 500GR (500 gr/hộp; 20 hộp/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay Trung Nguyên (20 hộp x 500g)/thùng (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay. Hiệu BC Espresso ground 200g/bịch (240 boxes, 1 box 12 x 0.2kg 2.4kg) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay.. Hiệu BC All Day ground 200g/bịch (240 boxes, 1 box 12 x 0.2kg 2.4kg) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay_chưa khử chất caffeine_1992 Premium Blend 400g_mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Robusta Arabica đã xay hiệu Real Bean loại 250g (40 túi/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Robusta đã xay hiệu Real Bean loại 250g (40 túi/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ ROBUSTA RANG XAY (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM (cà phê đã rang xay,chưa khử cafein) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê S- 500gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê S 500gr (500gr/gói, 20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng (Morning Coffee)Packaging: 200g/ box, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 1 (340 gr/bịch, 30 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 1 Trung Nguyên (340gr/gói, 30gói/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 2 (340 gr/bịch, 30 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 3 (340 gr/bịch, 30 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 4 (340 gr/bịch, 30 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 5 (340 gr/bịch, 30 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 8 (250 gr/bịch, 24 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê S-Chinh phục (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ SLIM ADOL (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ SỮA (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ SỮA DỪA (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê TN S (Trung Nguyên S) Chinh Phục, 500g/gói, 80 gói/bao (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên (CAFÉ TN) sáng tạo 4, 340g/gói, 30 gói/thùng (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên Chữ I 500gr x 18 (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên đã đóng hộp 500gram, 20 hộp/thùng (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên I (Khát vọng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên S (chinh phục) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê túi lọc Coffee Drip Bag Arabica, nhãn hiệu HANCOFFEE, 10gr/gói, 10 gói/hộp, 24 hộp/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ VIỆT (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ XANH (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê. Nhãn hiệu: Bảo Minh (500Gr/Gói, 40 Gói/Thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CAFE 3 TRONG 1 G7 800Gx10 (xk)
- Mã HS 09012120: Cafe nhãn hiệu Mr. Viet "Ca Phe Dalat", 250 g. Ground coffee,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: COFFEE POWDER: CAFÉ BỘT PHÁT ĐẠI DAI DAI PHAT COFFEE CO., LTD. 20 BANH VAN TRAN, WARD 6, TAN BINH, HO CHI MINH (xk)
- Mã HS 09012120: FERRET COFFEE: CAFÉ CHỒN 255/20/2 LIEN KHU STREET 4-5, KP.5, P. BINH HUNG HOA B, BINH TAN DIST. HO CHI MINH CITY (HCMC) (xk)
- Mã HS 09012120: GỐI NẰM (xk)
- Mã HS 09012120: Hộp cà phê kiễu dài (bao gồm cà phê, phin pha cà phê,sữa đặc)# Vietnam (xk)
- Mã HS 09012120: Hộp cà phê kiểu hình vuông (bao gồm cà phê, phin pha cà phê, sữa đặc)# Vietnam (xk)
- Mã HS 09012120: NPL4/ Cà phê mua trong nước (số lượng: 1.850,47kg) (xk)
- Mã HS 09012120: QUẦN ĐÙI (xk)
- Mã HS 09012120: TRÀ BÍ ĐAO (xk)
- Mã HS 09012120: TRUNG NGUYEN COFFEE SANG TAO 5- Cà phê gói Trung Nguyên-Packing: 340gr/bag x 30bag/ctn (10.20kg/ctn) (xk)
- Mã HS 09012120: Viên nén cà phê rang xay Ottoman- Hộp 10 viên (57 gr/hộp; 16 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt đã rang Decaf Espresso 1LB/gói--HSD:10/2020--11028485 (nk)
- Mã HS 09012210: CÀ PHÊ SẤY KHÔ, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09012220: Bột Cà Phê (Coffee Powder) 120g*20 gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-BRILLAINT BLONDE FLAVORED COFFEE, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-CARAMEL CAPPUCINO DRINK MIX, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-DECAFE COLUMBIAN COFFEE, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-FRENCH ROAST COFFEE, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-FRENCH VANILLA CAPPUCCINO DRINK MIX, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-HAWIIAN BLEND FLAVORED COFFEE, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-SPICED APPLE CIDER DRINK MIX, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-TOASTED COCONUT FLAVORED COFFEE, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột (80g/hộp) (nk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Nespresso Volluto Decaffeinato dạng viên nén. 5g/viên, 1 hộp/10 viên (hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) (nk)
- Mã HS 09012220: Cà phê rang- PREMIUM COFFEE WHOLE BEAN (1 thùng 6 kgs). HSD: 08/02/2021. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ RANG XAY, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: Cà phê túi lọc, hiệu KALDI,10gr x 12 gói/túi (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ CARN EXPRESSO. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ COLOMBIA. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 16 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ CONT EXPRESSO. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ COSTA. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 16 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ DECAF EXPRESSO. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ DISTINTO. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ FR VANILA. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 16 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ HAZELNUT. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 16 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ HOUSE. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ IT EXPRESSO CPS. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ KONA. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 16 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ PHÁP. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ PR EXPRESSO CPS. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ VIENNE. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: Cà phê, hiệu COMMOX MAX, 250gr/túi (nk)
- Mã HS 09012220: Cà phê, hiệu: Jona, 250g/gói, mới 100% (nk)
- Mã HS 09012220: Cafe hạt đã qua chế biến, hiệu Common Man coffee (250gr/ túi) (nk)
- Mã HS 09012210: Cà phê 680g/túi/ (xk)
- Mã HS 09012210: Cà phê Arabica hạt đã rang, chưa xay. Khối lượng: 500 gram/ bịch. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012210: Cà phê Robusta hạt đã rang, chưa xay, khối lượng: 500 gram/ bịch. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: cà phê 2 túi/bộ/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê 520g/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê A bột túi 500g/ gói. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột đã rang, đã xay (đã khử chất CAFFEEIN) (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Emc2 A.K 100Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột, đóng gói 250g/gói, hàng sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột, hiệu: Ngọc Phụng, 250gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột, qui cách đóng gói: 0.5kg/hộp/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê bột+Phin Robusta Blen 2 B.H 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê bột+Phin Trung Tin 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê buôn mê thuột 480gr, Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê cappuccino detox 756x16g/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê chế phin loại 4- 500g/ gói. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê chồn 2In1 Essenti B.H 11Goix13Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn 3In1 B.H 20Gx16Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê chồn 3In1 Essenti B.H 5Goix13Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê chồn bột Goi Essenti B.H 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Bot V.L.H B.H 300Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Do Vcoffee +Phin Psv. 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Essenti Bot B.H 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê chồn Hat Goi Essenti B.H 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn hạt túi 500g/ túi. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê chồn Hat Tui Bo Essenti B.H 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Ht Capu Essenti B.H 12Gx18Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Ht Latte Essenti B.H 20Gx16Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Túi Lọc V.L.H B.H 8Gx10Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Da Vn Arch. 500G hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê dạng xay pha phin- KING COFFEE-GOURMET (500gr x 20bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3 in 1 bịch 50 gói x 16gr/ bịch. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3 in 1 hộp 18 gói x 16g/ hộp. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022 (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3 in 1 hộp 21 gói x 16g/ hộp. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022 (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3 in 1-bịch 50 sachets (1 thùng 800 gr x 12 pack) (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3in 1 hộp 21 gói x 16g/ hộp. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022 (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 Cappuccino Hazenut (1 thùng 216 gr x 6 box) (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê G7 Ht Den- 15 Goi hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 Ht Den- 50 Goi hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê giảm cân, qui cách đóng gói: 0.2g/ túi/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Gói Nesc Cafe 3In1 Sib 17Grx20G Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê hiệu Trung Nguyên (200g/túi)/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê hòa tan G7 (COFFEE), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Ht Capu Dua Essenti B.H 10Gx17Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê I khát vọng Trung Nguyên (1 thùng 500 gr x 40 pack) (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Legendee 225Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Luxury V5+Phin Vcoffee Psv. 200G hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê MC CĐ bột túi 500g/ túi. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê R bột túi 500g/ túi. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê R hạt túi 500g/ gói. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê rang Bảo Lộc/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê rang xay Trung Nguyên (225gram/gói)/ (xk)
- Mã HS 09012220: cà phê rang xay/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê rang/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sạch Punat Hop Psv. 500Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê sáng tạo 1- 340g/ bịch. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê sáng tạo 5- 340g/ gói. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Sang Tao 8 500Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê sữa Dona (1 thùng 240 ml x 35 can) (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Trung Nguyên 200gr, Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Trung Nguyên 300gr/gói, Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê trung nguyên 500gr x 24/ctn, Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Trung Nguyen G7-20+1 Goi hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Túi Lọc Arabica Tcm B.H 5Gx10Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê VCF 3 in 1 Gold 20g x 24 gói x 20 bịch/ thùng.Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VNVN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Wake up HC 20 hộp x 18 gói x 17gr/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê xanh/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê xanh, 180g/hộp/ (xk)
- Mã HS 09012220: Café bột hòa tan G20. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café bột hòa tan- Italian Espresso (500gx40 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café hạt Meet more noni (50 sacks x 24 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café hạt Meet More Taro (50 sacks x 24 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café hạt_Meet more Mint (50 sacks x 24 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café hạt-Meet More Coconut (50 sacks x 24 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: CAFE ME TRANG bột hòa tan- Metrang 1 (500gx40 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café Viet bột hòa tan- American Mocha (250gx80 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café Viet bột hòa tan, Instant coffee (12bagx6boxes). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café Viet bột, Ground coffee (340gx30bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café Viet bột,- Ground coffee (500gx 80bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café Viet bột,Ground coffee (340gx30bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café Viet bột,-Ground coffee (500gx 80bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: hạt cà phê/ (xk)
- Mã HS 09012220: King coffee 3 in 1 túi liền 48 gói x 16g/ túi. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022 (xk)
- Mã HS 09012220: Nescafe đậm đà hài hòa (1 thùng 340 gr x 24 box) (xk)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Sầu Riêng Psv. 20Gx20Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Sr Psv. 30Gx20Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09019020: Cà phê hòa tan Nescafe, đóng gói 6,6g/gói, 16 gói/hộp. NSX: 04/2020, HSD: 12 tháng kể từ ngày SX. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09019010: Viên nén hình trụ- COFFEE HUSK PELLET. Làm từ vỏ cà phê hàng đóng bao jumbo (xk)
- Mã HS 09019010: VỎ CÀ PHÊ ÉP VIÊN DÙNG LÓT CHUỒNG GIA SÚC (xk)
- Mã HS 09019020: Cà phê chất 290gr x 20- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09019020: Cà phê sáng tạo 340gr x 30- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09019020: Cà phê Trung Nguyên 800gr x 10- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Blue Lotus Tea-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Chamomile-(2.5g/gói x 15 gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Emperor Sencha-(150g/hộp).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Golden Earl Grey-(100g/hộp).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Grand Lung Ching-(70g/hộp).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Jasmine Monkey King-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Moroccan Mint Tea-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Trà Ô Long (Roast Oolong Tea) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Trà Oolong hương đào (Peach Oolong Tea) (450g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Bột trà xanh dùng lá trà của tỉnh Kagoshima- Matcha powder from tea leaves of Kagoshima Prefecture (1 gói40g). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4902121113217.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Bột trà xanh nguyên chất Matcha (Powdered Green Tea), trọng lượng tịnh 1kg/bao, Ngày SX: 26/05/2020, HSD: 01 năm kể từ ngày sản xuất. NSX: Senchasou Co.,Ltd. (nk)
- Mã HS 09021090: Nguyên liệu thực phẩm- Bột trà dùng trong thực phẩm MATCHA TEA POWDER PRODUCT CODE: GHEKN-T. HSD: 07/05/2021 (nk)
- Mã HS 09021090: Trà (chè) xanh hương vị nhài đã sấy khô-Jasmine GreenTea, thành phần: (trà xanh+ hoa nhài) sấy khô,hương hoa nhài,600g/gói,50 gói/carton,Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang;Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà dấp cá Orihiro 180g dạng túi lọc (3g x 20 gói) x 3/túi, 24 túi/thùng. 1 Unk 1 thùng. Nhà sx và nhãn hiệu: ORIHIRO. Hsd: 05.2023. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà Ô Long đen túi lọc SKK 200g (4gx50gói) (SKK Black Oolong tea bag 200g (4gx50packs)), thương hiệu: Sanei, 20 túi/thùng, hsd 01/03/2022 (nk)
- Mã HS 09021090: Trà Ổi Orihiro 120g dạng túi lọc, (2g x 20 gói) x 3/túi, 24 túi/thùng; 1 Unk 1 thùng. Hsd: 03.2022, Nhà sx: ORIHIRO.,ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà thảo mộc Honeydew green mã 1535, t.phần chính từ dưa gang sấy khô,mơ sấy khô, trà xanh chưa ủ men,thành phẩm,đóng gói 1kg/túi.Dùng pha nước uống.Mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Beauty,quy cách đóng gói:(20 tép x 1,5gram)/hộp,nhà cung cấp:AHMAD TEA,mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Digestion,quy cách đóng gói:(20 tép x 1,5gram)/hộp,nhà cung cấp:AHMAD TEA,mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Energy,quy cách đóng gói:(20 tép x 1,5gram)/hộp,nhà cung cấp:AHMAD TEA,mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Hoji dùng lá trà của tỉnh Mie- Hoji tea from tea leaves of Mie Prefecture-tea bag (1 hộp40g (2g x 20 túi)). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4902121113248.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Iced Green Tea 1,25 kg (24 túi)/thùng--HSD:12/2021--11034441 (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Immunity,quy cách đóng gói:(20 tép x 1,5gram)/hộp,nhà cung cấp:AHMAD TEA,mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Sleep,quy cách đóng gói:(20 tép x 1,5gram)/hộp,nhà cung cấp:AHMAD TEA,mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Slim,quy cách đóng gói:(20 tép x 1,5gram)/hộp,nhà cung cấp:AHMAD TEA,mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc TEAVANA EMPEROR'S CLOUDS & MIST GREEN TEA 260g/thùng, 100 túi/thùng, 2.6g/ túi--HSD:07/2021--11094902 (nk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh (20 gói(1gói1kg)/thùng), nhà SX: GOTCHA GLOBAL TRADING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà Xanh hương lài- Green Tea Powder (Jasmine Flavor) CHA TAR MUA Brand (200g x 12túi/thùng), NSX:Cha Thai International CO.,LTD(NSX:29/05/2020, HSD:29/05/2022). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh ITOEN 150g. Ngày SX: T03/2020 HSD T03/2021. Nhà SX: ITOEN LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh kiều mạch túi lọc (Buckwheat Green Tea) (11g x 50 túi/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh- Nhãn hiệu King Green Tea, chưa ủ men, được đóng gói bán lẻ 10 túi/package, mỗi túi 1.7 kg (Hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh túi lọc dùng lá trà của tỉnh Mie- Green tea from tea leaves of Mie Prefecture-tea bag (1 hộp40g (2g x 20 túi)). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4902121113231.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh túi lọc hiệu Kirkland Signature- Kirkland Signature Green Tea Sencha & Matcha (150g (1,5g x 100 túi)/ hộp). HSD: 07/2021 (nk)
- Mã HS 09021010: Chè dưỡng nhan 0.6kg/túi/ (xk)
- Mã HS 09021010: Chè xanh sấy khô, Dried Green Tea, đóng gói 150gram/gói, 24 gói/ thùng, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09021010: Lá chè khô Cao Bằng, 250 hộp, 4kgs/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021010: Trà Atiso 2gr*25 (50gr/hộp, 100 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09021010: TRÀ LÀI HIỆU BẢO TÍN (72GR/1GÓI)(1CTN/144GÓI).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021010: Trà Lài lon giấy (100gr/lon, 15 lon/thùng) (xk)
- Mã HS 09021010: TRÀ SÂM DỨA HIỆU HIỆP THÀNH (70GR/1GÓI)(1CTN/10 HỘP).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021010: TRÀ XANH 100G-GREEN TEA, HIỆU:BA LA VANG, 1 THÙNG GỒM24TINS x 100G, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021010: Trà Xanh lon giấy (100gr/lon, 15 lon/thùng) (xk)
- Mã HS 09021010: Trà Xanh Việt Nam (100gr/hộp, 30 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09021090: BỘT MATCHA (xk)
- Mã HS 09021090: Chè mạn Tân Cương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Chè Thái Nguyên, hàng đóng trong 100 thùng, 20 gói/thùng, 500 g/gói, mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Chè xanh Thái Nguyên, hàng đóng trong 10 thùng, 20 gói/thùng, 500 g/gói, mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: CHÈ XANH, ĐÓNG TRONG 452 THÙNG, 1 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà Atiso- 200gr (20 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà dứa xanh Thiên Thảo 300gr/gói x 20 gói/thùng (xk)
- Mã HS 09021090: TRÀ KHỔ QUA 60G-GOBYAH TEA, 24 HỘP/THÙNG,60G/HỘP, HIỆU:NUTRI LEAF, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021090: TRÀ LÀI-JASMINE TEA, HIỆU:CON NGUA, 1 THÙNG GỒM24TINS x 100G, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà lipton chanh (30 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà lipton chanh- 224gr (30 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà lipton đào (30 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà lipton đào- 224gr (30 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: TRÀ XANH COZY ATISO 2GR,100 TÚI NHÚNG/HỘP, ĐÓNG GÓI 4.8 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021090: TRÀ XANH COZY NHÀI, TÚI NHÚNG 2GR, ĐÓNG GÓI 1.8 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021090: TRÀ XANH COZY SEN,TÚI NHÚNG 2GR, ĐÓNG GÓI 1.8 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh Hung Thai 100g, hàng F.O.C (xk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh Hung Thai 200g, hàng F.O.C (xk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh Năm sao 200g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh Son Viet 400g, hàng F.O.C (xk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh Son Viet 70g, hàng F.O.C (xk)
- Mã HS 09021090: Trà Xanh Thái Nguyên (25 bịch x 100 g/ bịch) Thương Hiệu Phúc Long (xk)
- Mã HS 09022010: Chè xanh (lá chè sấy khô, đã qua sơ chế, 38 kg/ bao) (tên khoa học: Camellia sinensis), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Bột lá trà xanh Nhật BảnMeiyo (Bột Matcha)- MEIYO JAPANESE GREEN TEA-H-M3(S)- Nguyên liệu sản xuất thực phẩm. Hạn sử dụng: 21.02.2021 (nk)
- Mã HS 09022090: Bột Matcha TH-E 0009 (12.5 kg/bao, 2 bao/thùng carton). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: BỘT TRÀ XANH- GREEN TEA POWDER, dạng bột.Đóng gói: 50g/lọ,20lọ/CTN, 10CTN200 lọ. Hiệu: NOKCHAWON. Công bố ATTP số:43035/2017/ATTP-XNCB, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Bột trà xanh- Houjicha Powder VA-H- 3kg, 4 gói/thùng; HSD: 03/2021 (nk)
- Mã HS 09022090: Chè hương nhài chưa thành phẩm, chưa ủ men, đóng gói không đồng nhất từ (30- 36) kg/bao, do Nhà máy trà Hengxian Jinling sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã được sấy khô, hàng được đóng trong 1200 kiện, tên khoa học:camellia sinensis (hàng không nằm trong danh mục cites). (nk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh khô (Camellia sinensis), chưa ủ men, chưa qua chế biến, chỉ qua sơ chế thông thường(sấy khô).Quy cách: 15kg/thùng. NSX: XIANGYANG PURUN AGRICULTURE CO.,LTD. Hàng không thuộc danh mục CITES (nk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh khô (tên khoa học: Camellia sinensis), chưa ủ men, chưa qua chế biến, chỉ qua sơ chế sấy khô, quy cách 45 kg/bao. Do Trung Quốc sản xuất, hàng không thuộc danh mục CITES (nk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh khô, chưa ủ men, chưa qua chế biến, chỉ qua sơ chế sấy khô, quy cách 15 kg/thùng (tên khoa học: Camellia sinensis). Do Trung Quốc sản xuất, hàng không thuộc danh mục CITES (nk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh mới sơ chế bằng sấy khô và chưa chế biến. Đóng bao, 40- 45kg/ bao x 1097 bao. Tên khoa học: Camellia sinensis. Hàng không thuộc danh mục CITES. Mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh sấy khô, tên khoa học: camellia sinensis, đã được chế biến đóng túi kín khí, trọng lượng không quá 3kg (hàng không nằm trong danh mục cites). (nk)
- Mã HS 09022090: Cọng chè dây khô (tên khoa học Camellia sinensis), sản phẩm từ rừng trồng, đã qua sơ chế thông thường (sấy khô) được sử dụng để sản xuất trà uống. Quy cách đóng gói: 50kg/bao (nk)
- Mã HS 09022090: CXN/ Chè xanh khô ướp hương nhài, nhập theo tờ khai xuất khẩu số: 303114284450 ngày 22/03/2020 (nk)
- Mã HS 09022090: Lá chè khô (loose), đóng gói 7kgs/thùng carton, chưa tẩm ướp, dùng pha nước uống hoặc tắm để giải nhiệt, hàng mới 100%, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Lá chè khô (tea cake), đóng gói 16kgs/thùng carton, chưa tẩm ướp, dùng pha nước uống hoặc tắm để giải nhiệt, hàng mới 100%, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Nguyên liệu thực phẩm- Bột trà xanh (Matcha) (Green Tea Asahina No.4) (10kg/thùng)- NSX: 05/2020- NHH: 05/2021 (nk)
- Mã HS 09022090: Trà Narah Natural (2G/gói) (nk)
- Mã HS 09022090: Trà túi lọc (30g/hộp), hiệu English Tea Shop, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 09022090: Trà túi lọc hiệu Twingings gói 2 gr x 25 gói/hộp (nk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh (Green Tea) 150g*80gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh đã sấy khô, đã ủ men, đã chế biến(Tên khoa học: Camellia sinensis, hàng đóng thùng carton đồng nhất 23kg/thùng;Hàng không thuộc danh mục Cites, không chịu thuế GTGT) (nk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh hoa lài chưa ủ men- Jasmine Green Tea (4 gói/ thùng carton, 6kg/ gói), nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất trà sữa trân châu, hiệu KOI The. Mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh: 4 bịch, 300gr/ túi (nk)
- Mã HS 09022010: BROKEN (Trà xanh đóng bao đã sấy khô, trọng lượng cả bì 40.6kg/bao) (xk)
- Mã HS 09022010: Chè xanh (Hàng đóng 35 kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 09022010: Chè xanh (Hàng đóng 45 kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 09022010: CHÈ XANH STD 5865/30KG/1BAO (xk)
- Mã HS 09022010: CHÈ XANH STD 7312/30KG/1BAO (xk)
- Mã HS 09022010: Chè xanh Việt Nam(đóng bao, chè mới) (xk)
- Mã HS 09022010: GT16-AB3/ Chè xanh san xuat tai Việt Nam moi 100% bao 60kg (xk)
- Mã HS 09022010: Lá chè xanh duỗi sơ chề (đóng hộp 15-16kg/hộp) (xk)
- Mã HS 09022010: Trà xanh lài- Jasmine Green Tea (xk)
- Mã HS 09022010: VIETNAM GREEN TEA SP1 (Trà xanh đóng bao đã sấy khô, trọng lượng cả bì 35.6kg/bao) (xk)
- Mã HS 09022090: BPS-X 42/ Chè xanh BPS(42Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09022090: BROKEN (Trà xanh cám đóng bao, đã sấy khô, 50kg/ bao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: BROKEN 2 (Trà xanh cám đóng bao, đã sấy khô, 40kg/ bao, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè broken đóng bao, quy cách đóng gói 55kg/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè cám xanh sơ chế đã sấy khô. Tên khoa học CAMELLIA SINENSIS. Gồm 545 bao (50kg/bao). Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè đen đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 36kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè mảnh (Viet nam Green Tea Broken) được đóng 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ NHÀI 302 (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Nhài A1, đóng đồng nhất 36kg/bao x 250bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ NHÀI C (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Nhài C2, đóng đồng nhất 36kg/bao x 280bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ NHÀI D (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Nhài F12, đóng đồng nhất 36kg/bao x 22bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè nhài hữu cơ đã sấy khô (17 kg/hộp), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng: 6 hộp. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè nhài hữu cơ nhãn fairtrade đã sấy khô, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. 12 hộp đóng 20kg/hộp, 1 hộp đóng 10kg/hộp. Số lượng 13 Hộp. (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ NHÀI LR 61 (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ NHÀI LR 63 (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Nhài N6, đóng đồng nhất 36kg/bao x 275bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè nhài thành phẩm. 500 bao, 36 kg/bao. Hàng mới 100%, do việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè nhài thành phẩm. 718 carton, 20kgs/carton, Hàng mới 100%, do việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Nhài, đóng đồng nhất 36kg/bao x 232bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè nhài, sấy khô, đã qua chế biến, chưa ủ mem, đóng gói (36 kg/ bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè ô long khô 18 kg/bao. 1182 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè oolong hữu cơ đã sấy khô (25kg/hộp), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 8 Hộp. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè peko (Vietnam Green Tea Grade Peko) được đóng 35 kg/bao (xk)
- Mã HS 09022090: Chè sen đã sấy khô (10 kg/hộp), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng: 1 hộp. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè vàng (chè shan) đã sấy khô, không nhãn hiệu, trọng lượng tịnh 15 kg/thùng, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè vàng Hà Giang loại 1, khô, chưa ủ men, không nguyên cánhVN; hàng đóng 35kg/bao (xk)
- Mã HS 09022090: Chè vàng khô chưa ủ men, không nguyên cánh (hàng được đóng đồng nhất trong bao tải, không nhãn hiệu, trọng lượng tịnh 25kg/bao) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè vàng khô, chưa ủ men, không nguyên cánh.Quy cách đóng gói Hộp giấy không nhãn hiệu, trọng lượng 15kg/ hộp. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH #9054 (HÀNG MỚI 100% ĐÓNG 30 KG/ BAO) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh (Dried Green Tean Leaves). Mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh (quy cách đóng gói: 1349 thùng x 12 kg/thùng, 24 hộp/thùng x 0,5kgs/ hộp). Sản xuất tại Việt Nam,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh (Vietnam Green Tea) được đóng 35 kg/bao (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh 500g*20 gói/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BPS chưa ủ men, đóng gói 40 Kg x 120 bao (Gồm cọng chè và lá chè) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BPS Hàng mới 100% (106 Bao x 30 Kg) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BPS(hàng mới 100%) đóng đồng đồng nhất 45kg/bao x 444 bao, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH BPS, ĐÓNG GÓI 1100 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BPS1 Hàng mới 100% (140 Bao x 40 Kg) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BROKEN chưa ủ men, đóng gói 50 Kg x 40 bao (Gồm cọng chè và lá chè) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BROKEN Hàng mới 100% (45 Bao x 50 Kg) (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH BROKEN, ĐÓNG GÓI 01PE/01 KRAFT/ 01 PP, 405 BAO, TRỌNG LƯỢNG TỊNH: 50KG/BAO. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BT 1 chưa ủ men, đóng gói 40 Kg x 20 bao (Gồm cọng chè và lá chè) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BT chưa ủ men, đóng gói 35 Kg x 380 bao(Gồm cọng chè và lá chè) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BT Hàng mới 100% (312 Bao x 35 Kg) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh cám (đã sấy khô) 100 bao (50 kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh chưa ủ men trọng lượng 35 kg/bao(bao gồm cọng chè và lá chè) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã héo, vò và sấy khô, đóng gói 35kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô (20kg/thùng), hàng mới 100% do việt nam sản xuất, số lượng 278 thùng. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô (35kg/bao) mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lương 550 bao. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô (50kg/bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 40 bao. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô 35kgs/bao, 515 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô BT(40Kg/Bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 580Bao (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô chưa ủ men (50kg/bao), hàng mới 100% do việt nam sản xuất, số lượng 188 bao. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô gồm 534 bao (loại 35kg/bao) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô loại BPS gồm 153 bao, 50kg/bao hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô, chưa ủ men (20kg/thùng), hàng mới 100% do việt nam sản xuất, số lượng 48 thùng. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô, gồm 540 bao, 35 kg/bao, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô, loại GREEN TEA PEKO BT, gồm 529 bao (35kg/bao). Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô, tên khoa học CAMELLIA SINENSIS gồm 1220 CARTONS, 12kg/CARTON, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh do Việt Nam sản xuất FV571 (đã qua chế biến) 1952 bao Pe/pp (hàng đóng đồng nhất 45kg/bao) (xk)
- Mã HS 09022090: CHE XANH DONG DONG NHAT 30KG/BAO SAN PHAM VIET NAM (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh F (Lot: BG20052102) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh F01, Không ủ men, đóng gói đồng nhất 55kg/ bao, Trọng lượng cả bì 55,7 kg/ bao (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh GO71 (100% sản xuất tại Việt Nam), 196 bao, N.W: 36.00 kg/bao, G.W: 36.20 kg/bao, (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH- GRADE PEKOE 497BAGS (PACKED IN PE+Kraft + PP; 35 KILOS NET TEA PER BAG) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Green tea 840, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam, quy cách đóng gói N.W: 50 kg/bao, 200 bao/cnt (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Green tea Bom đóng bao (30kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Green tea Broken đóng bao (50kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh green tea đã sấy khô (đóng bao 35 kgs/ bao), hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh green tea DH đã sấy khô (đóng bao 35 kgs/ bao), hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Green tea đóng bao (35kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh GREEN TEA ET đã sấy khô (30 kgs/bao),hàng do Việt Nam sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh green tea LC đã sấy khô (đóng bao 35 kgs/ bao), hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Green tea PBS đóng bao (45kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Green tea Peko đóng bao (35kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh green tea razan 2 đã sấy khô (đóng bao 35 kgs/ bao), hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh green tea S1 đã sấy khô (đóng bao 50 kgs/ bao), hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh GREEN TEA,đóng 35 kg/bao, đã sấy khô. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Hà Giang đã sấy khô, 100g/ gói, nhà cung cấp BETTERDAY, xuất xứ Việt Nam, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh hàng mới 100% do Việt Nam Sản Xuất. Hàng được đóng trong 100 bao, 40kg/ bag. Xuất xứ Việt Nam. Được sản xuất bởi Nam Sơn Co., Ltd. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh hương hoa nhài JO16 (100% sản xuất tại Việt Nam), 171 bao, N.W: 36.00 kg/bao, G.W: 36.20 kg/bao, (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh hương nhài #9056 (Nguyên liệu trà túi lọc, HÀNG MỚI 100%, ĐÓNG 30KG/ BAO) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh hữu cơ đã sấy khô (50kg/bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 100 bao. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh hữu cơ nhãn fairtrade đã sấy khô, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. 12 hộp đóng 16 kg/hộp và 1 hộp đóng 8kg/hộp. Số lượng 13 Hộp. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh khô, hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH KHÔ.chưa ủ men hàng do việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh loại BROKEN đã sấy khô gồm 518 bao (loại 50kg/bao) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh loại BT đã sấy khô (Tên Khoa học: CAMELLIA SINENSIS) gồm 520 bao (loại 35 kg/bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh loại ET đã sấy khô gồm 585 bao (loại 35kg/bao) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh loại ZAFRANI đã sấy khô gồm 520 bao (loại 50kg/bao) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH NHÀI (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh nhài (hàng mới 100%) đóng đồng đồng nhất 33kg/bao x 520 bao, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài 1102 (hàng mới 100%, dóng bao PP/PE 30 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài F (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 36 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài J6 (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 40 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài loại D TL012-200604 (hàng mới 100%; Đóng hộp carton 21kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài M3 (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 36 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài Số 3 (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 36 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài Số 4 (hàng mới 100%, dóng bao PP/PE 36 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài Số 5 (hàng mới 100%, dóng bao PP/PE 36 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài TH (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 36 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh nhài(hàng mới 100%), hàng đóng đồng nhất 36kg/bao x 530 bao, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh nhãn hiệu VIET NAM GREEN TEA BPS đóng bao (40 kg/bao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh OP (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh OP (Lot: BG20052103) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh OP 19062201 Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 58 bao, 35 kg/bao, tương đương 2030 kgs. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: CHE XANH OP DAC BIET (xk)
- Mã HS 09022090: CHE XANH OP1 (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Paimutan đã sấy khô, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 63 hộp. (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH PEKO(Vietnam Green Tea Grade Peko) được đóng bao 35 kg/bao (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Pekoe 1 (đã sấy khô). 35kg/bao, 276 bao Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Pekoe 1. (đã sấy khô). 35kg/bao, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Pekoe 2 (đã sấy khô). 35kg/bao, 476 bao Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Pekoe 2 chưa ủ men (đã sấy khô) 35 Kg/bao 300 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH PEKOE/ SP74, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH PEKOE/SP57-1, ĐÓNG GÓI 6 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh R.A Tam Đường đã sấy khô (25KG/ Bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 1760 Bao.Mã chứng nhận đăng ký RA-G-009048/ VN (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh sơ chế đã sấy khô gồm 476 bao (35kg/bao), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh sơ chế sấy khô loại Viet Nam green tea gồm 560 bags loại (35kg/BAG) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH STD 2305/50KG/1BAO (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh STD 2306, đóng 50kg/ 1 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh STD 2307 Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 540 bao, mỗi bao 50kg tương đương 27,000.00 kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh STD 3602, đóng 50kg/ 1 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh STD 3603 Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 424 bao, mỗi bao 50kg tương đương 21,200.00 kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh STD 6665, đóng 35kg/ 1 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh STD 9087 (đóng gói tịnh 35 kg/bao, sản xuất mới 100%) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh TH (đã sấy khô). 45kg/bao, 200 bao Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh TH. (đã sấy khô). 40kg/bao, 296 bao Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Thái Nguyên đã sấy khô, 100g/ gói, nhà cung cấp BETTERDAY, xuất xứ Việt Nam, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh thành phẩm.551 bao, 33 kg/bao. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh ủ men (hàng mới 100%), xuất xứ Việt Nam đóng đồng nhất 18kg/carton x 1.179 carton (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh ủ men loại 3 (hàng mới 100%), đóng đồng nhất 50 bao x 36 kg/bao, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh ủ men loại C (hàng mới 100%), đóng đồng nhất 156 hộp x 20 kg/hộp, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Việt Nam (đã sấy khô) 420 bao (35 kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Việt Nam chưa ủ men (đã sấy khô) 510 bao (35 kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Việt Nam F1 đã sấy khô, đóng bao. Tổng 560 bao, mỗi bao 50kg tương đương 28000 kg. Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Việt Nam, đóng 50kg/ 1 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Việt Nam, loại BPS, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Vietnam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Vietnam Green Tea Broken đã sấy khô (50kgs/ bao) hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh vụn chưa ủ men (đã sấy khô) 50 Kg/bao 164 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh vụn. (đã sấy khô). 50kg/bao 200 bao, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh, đóng đồng nhất 36kg/bao x 197bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH, ĐÓNG GÓI 12 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh, sấy khô, đã qua chế biến, chưa ủ mem, đóng gói (36 kg/ bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: chè/ (xk)
- Mã HS 09022090: CX/ Chè xanh khô sơ chế (Làm sạch, vò xoăn, phơi hoặc sấy khô), hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 09022090: Diet Tea with Garcinia Cambogia- Trà xanh giảm cân tai chua (20 gói/hộp) (xk)
- Mã HS 09022090: GREEN TEA BT (Trà xanh đóng bao, đã sấy khô, 35kg/ bao, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09022090: GREEN TEA BT 2(Trà xanh đóng bao, đã sấy khô, 35kg/ bao, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09022090: GREEN TEA PEKOE MC- CHÈ XANH PEKOE SHAN, LOẠI 35KG/BAG, HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09022090: GREEN TEA SP1 (Trà xanh đóng bao, đã sấy khô,chưa ủ men, 35kg/bao) (xk)
- Mã HS 09022090: Hồng trà túi lọc Queenli 50g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Jasmine Broken Tea (Chè xanh vụn ướp hương nhài), loại 30kg/ bag, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Jasmine Green Tea (Chè xanh ướp hương nhài), loại 36kg/ bag, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Lá trà khô 200g/túi. Nhà sx: Dotea/ (xk)
- Mã HS 09022090: Lá trà khô thái nguyên/ (xk)
- Mã HS 09022090: Lá trà khô, 200gr/ (xk)
- Mã HS 09022090: Lipton Ice Tea chanh mật ong 224gr * 20hộp. Hàng mới 100%. Sản xuất tại VN. (xk)
- Mã HS 09022090: Ly trà sữa, GLASS OF MILK TEA, qui cách đóng gói: 1 hộp/280gram (xk)
- Mã HS 09022090: OP25-X/ Chè xanh OP(25Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09022090: Organic Pouchung Shan Green tea (chè Pouchung Shan xanh), loại 40kg/carton, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Pouchung Shan Green Tea (chè Pouchung Shan xanh), loại 20 kg/Bag, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: SMALL TEA (Trà xanh viên nhỏ đóng bao, đã sấy khô, 50kg/bao). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Alley vị lài/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Alley vị trà xanh/ (xk)
- Mã HS 09022090: TRÀ ATISO-ARTICHOKE TEA, HIỆU:BA LA VANG, 24 HỘP/THÙNG, 40G/HỘP, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà bí đao (500g/hộp)/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà bông cúc khô 150g/hộp, hiệu: Mộc shop (xk)
- Mã HS 09022090: Trà chưa ủ men (trà cám), đóng gói 24kg/bao, trọng lượng cả bì là 24.3 kg/bao (gồm cả cọng trà và lá trà). GREEN TEA (BROKEN TEA) (xk)
- Mã HS 09022090: Trà đào sả Cozy, 50g/hộp/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà đào túi lọc, nsx Dans, 20 cái/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà đậu đỏ/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà đen OP 100g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà đen OPA 100g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà detox fruite&flower/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà detox, nsx Mat xi, 300g/hộp/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà gạo lức/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà gạo lứt 500g/hũ/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà giảm can 10gram/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà GO SLIM/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà gừng/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà hoa đậu biếc (250G/ hộp) Tea nghia Trai Hung Yen/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà hoa Detox fresh 2g/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà hoa lài khô Huyền Trà, (900g/túi)/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà hoa Mộc Quế, 100 gram/ hộp (xk)
- Mã HS 09022090: Trà hoa nghệ tây, qui cách đóng gói: 0,2kg/hộp/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà hoa nhài 120g/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô (200grm/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà khô 120g/ hủ/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà khô 200g/túi (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô 200g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô 300g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà khô 500gr/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô 5g/ túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô Detox Korea (200g/ hộp) (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khổ qua bịch (30 x 57g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khổ qua túi lọc CD (24 x 50 Bags x 2g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khổ qua túi lọc HP (100 x 50g), Hiệu Bông sen, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô sunie detox (200g/ hộp) (xk)
- Mã HS 09022090: trà khô Thái Nguyen, 300g/ bag/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà khô/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Lài (24 x 16 oz), Hiệu Tiến Đạt, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà lài 1kg x 15- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà lài Phương Vy hộp 250gr, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà lài Tâm Châu, 200g/ 1 túi, xuất xứ Việt Nam, hàng mẫu, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà lài/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà lài, nsx Phuc Long, 100g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà nấm linh chi 500gr/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà nghệ tây, SAFFRON TEA 5 gram (xk)
- Mã HS 09022090: Trà nhài túi lọc Queenli 50g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà ô long, nsx Phuc Long, 150g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Olong Tâm CHâu (250gram/túi)/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Oolong Phương Vy 100gr, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Oolong Phương Vy 200gr, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sâm dứa long vân/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà sen 1kg/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sen Phương Vy hộp 250gr, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sen Phương Vy lon 100gr, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sen Tân Cương Xanh 100g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sen túi lọc Queenli 50g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sen, nsx Phuc Long, 100g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sữa trân châu đường đen/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Tân Cương Thai Nguyen (500g/túi)/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Thái đỏ Chatarmua 400gr (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Thái xanh Chatarmua 200gr (xk)
- Mã HS 09022090: trà thảo dược 250 gram/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà thảo dược, qui cách đóng gói: 500gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà thảo mộc (200G/ túi) Moc Nhien Hoa Tra/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà thảo mộc 300g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà thảo mộc 500 gram/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà thảo mộc/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà trái cây (500g/túi)/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà trái nhàu (100 x 25bags), Hiệu Bông sen, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà túi lọc 50g/hộp/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà túi lọc Hung Thai 50g, hàng F.O.C (xk)
- Mã HS 09022090: Trà ủ lên men một phần, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh Ba Sao 100g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh BROKEN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH CHƯA LÊN MEN (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh D1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh gừng túi lọc Queenli 50g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Xanh Loại 02 (XC) (150g x 40 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh OPA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh sấy khô (không nhãn hiệu) 35kg/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh SP1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh túi lọc Queenli 50g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH VỤN CHƯA LÊN MEN (xk)
- Mã HS 09022090: trà/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà, 300gr/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà, hiệu THAI HAI/ (xk)
- Mã HS 09022090: VIET NAM GREEN TEA BT (BPS) LOẠI 45KGS/BAG. HÀNG MỚI 100 % DI VIỆT NAM SẢN XUẤT (xk)
- Mã HS 09022090: VIET NAM GREEN TEA ET (LOẠI 35 KGS/BAG). HÀNG MỚI 100%, XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09022090: Vietnam Green Tea BT (chè xanh Pekoe shan), loại 35 kg/Bag, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Bain de Roses Tea-(2.5g/túi,2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-English Breakfast Tea-(2.5g/hộp).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Eternal Summer Tea-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-French Earl Grey-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Fruit Mountain Tea-(80g/hộp).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Golden Earl Grey-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Grand Ceylon-(100g/hộp).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Imperial Oolong-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Milk Oolong-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Royal Darjeeling-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Trà đen Assam B (Assam Black Tea Leaf B) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Trà đen khô (đã ủ men).Do TQSX mới 100%. Hàng được đóng gói đồng nhất 2,5kg/gói (4 gói/hộp), 10kg/hộp. (nk)
- Mã HS 09023010: Trà đen Royal Ceylon (Royal Ceylon Black Tea) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Bột dùng để pha nước uống Wakodo vị trà Houji, 9,6g/ hộp(1,2g/gói nhỏ, 8 gói nhỏ/hộp), 24 hộp/thùng, NSX: Công ty cổ phần thực phẩm Asahi Group. hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 09023090: Chè đen dùng làm mẫu, hãng sản xuất: PT TRIGALUH BERJAYA (200g/1 túi, 7 túi/1 hộp) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Chè đen khô, đóng 19 kg/kiện (tên khoa học: Camellia sinensis). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của BNN & PTNT. (nk)
- Mã HS 09023090: Chè đen(đã ủ men), đã ướp hương liệu, đã đóng gói 2.5kg/ túi(4 túi/carton) do TQSX. (nk)
- Mã HS 09023090: Chè thái nguyên, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 09023090: hồng trà cafe Bang Li (coffee black tea), dùng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm. Trọng lượng tịnh: 0.6kg/gói, 50 gói/ thùng carton. Sản phẩm được đóng trong gói kín có ghi nhãn hiệu. (nk)
- Mã HS 09023090: Hồng trà đã được sấy khô, hàng được đóng trong 1200 kiện, đóng túi kín khí (Camellia sinensis), hàng không thuộc danh mục cites (nk)
- Mã HS 09023090: Organic-Trà đen Assam túi lọc-Organic-Assam black tea-tea bag (hộp 40g (20 túi)).Nhãn hiệu: Topvalu.Code:4902121112487.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Trà (chè) đen đã sấy khô-Black Tea,thành phần: trà sấy khô. Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang; 600g/ gói,50 gói/ carton. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Trà (chè) Ô Long đã sấy khô- Oolong Tea, thành phần: trà đen sấy khô, Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang. 600g/gói, 50 gói/carton. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Trà Black (Red) Tea Leaves, hiệu Tea Zone: 1túi 240gm, 25 túi/thùng,. NSX: 03/05/2020, HSD 24 tháng, số lot 03052022: Nhà sản xuất: Karat Global Group., Ltd. Hàng mói 100%. (nk)
- Mã HS 09023090: Trà đen (20 gói(1gói1kg)/thùng), nhà SX: GOTCHA GLOBAL TRADING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Trà đen khô (đã ủ men trọng lượng tịnh đóng 2 kg/gói, 8 gói/kiện, số lượng kiện: 105 kiện) (hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09023090: Trà đen khô (đã ủ men, trọng lượng tịnh 3 kg/túi, 6 túi/ kiện, hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09023090: Trà Golden Milk Tea Leaves, hiệu Tea Zone: 1túi 240gm, 25 túi/thùng,. NSX: 03/05/2020, HSD 24 tháng, số lot 03052022: Nhà sản xuất: Karat Global Group., Ltd. Hàng mói 100%. (nk)
- Mã HS 09023090: Trà lá Yorkshire hiệu Taylors of Harrogate (250gx6Bag/case)- Taylors of Harrogate Yorkshire 250g. Axcode: F130981. HSD: 31/07/2021 (UNKTHÙNG) (nk)
- Mã HS 09023090: Trà Lipton Earl Grey. LIPTON EARL GREY 18X(25X2G) (nk)
- Mã HS 09023090: Trà nhúng Shine Clenza, 2g/gói, 22 gói/hộp, hàng mẫu nghiên cứu thử nghiệm, mới 100%. (nk)
- Mã HS 09023090: Trà phổ nhĩ (chè đen khô, đã ủ men), không có nhãn hiệu, 375 g/gói, 40 gói/kiện- Tên khoa học: Camellia spp (Hàng không nằm trong danh mục của Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09023090: Trà Thái đỏ hương vani- Red Tea Powder (Vanilla Flavor) CHA TAR MUA Brand (400g x 12túi/thùng), NSX:Cha Thai International CO.,LTD (NSX:29/05/2020, HSD:29/05/2022). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Trà thảo mộc Bombay chai mã 1534 thành phần chính từ trà đen Ceylon nguyên lá,bạch đậu khấu, gừng,quế,đã ủ men 1 phần,đóng gói 500g/túi.Dùng pha nước uống.Mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc Dilmah, 200g/hộp, hàng mẫu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc Lipton- Lipton Yellow Label. LIPTON YELLOW LABEL 36X100X2G (nk)
- Mã HS 09023090: TRÀ TÚI LỌC LIPTON YELLOW LABEL TEA BAG 36X100X2G (nk)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc tách caffeine PG tips Decaf hiệu Pyramid (101gx6Box/case)- Pyramid PG Tips Decaf 101g. Axcode: F145258. HSD: 30/04/2021 (UNKTHÙNG) (nk)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc TEAVANA ENGLISH BREAKFAST BLACK TEA 340g/thùng, 100 túi/ thùng, 3.4g/ túi--HSD:09/2021--11094901 (nk)
- Mã HS 09023090: TRÀ UỐNG NHANH,ROSAMONTE SPECIAL SELECTION YERBA MATE TEA, 1KG/ TÚI, 4 TÚI/HỘP,ĐÃ ĐÓNG GÓI, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09023010: TRÀ ỔI NHÃN HIỆU CON TRÂU 50X50G (xk)
- Mã HS 09023090: Chè đen đã ủ men, đóng gói dạng bánh chữ nhật 250 gr, 80pcs/1carton (gồm cọng chè và lá chè) (xk)
- Mã HS 09023090: Chè đen thành phẩm. 600 cartons, 40 gói/carton, 0.5kgs/gói. Hàng mới 100%, do việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09023090: Chè đen(đã ủ men) đã ướp hương liệu, đã đóng gói 2.5kg/ túi(4 túi/carton) do TQSX. (xk)
- Mã HS 09023090: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: trà (xk)
- Mã HS 09023090: Trà actiso, công dụng: giải độc gan, thanh nhiệt,chống oxy hoá, Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09023090: Trà Atiso La Han Qua H.p 25gx2gr Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 09023090: TRÀ ĐEN COZY GỪNG 2GR, ĐÓNG GÓI 1.44 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09023090: TRÀ ĐEN COZY HIBICUS 2GR, ĐÓNG GÓI 1.44 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09023090: TRÀ ĐEN COZY VẢI,TÚI NHÚNG 2GR, ĐÓNG GÓI 1.8 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09023090: Trà đen/ Black tea, dùng dể pha trà sữa, đóng gói 1 kg/ pack. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09023090: TRÀ MÓC CÂU "HOA SEN", 25 BAGS X 380GR/CTN; HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09023090: Trà Oi H.p 25gx2gr Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 09023090: Trà Sen B.h 50gr Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 09023090: Trà Trài Nhau Dakmark B.h 20gx2gr Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 09023090: Trà xa ke hon nay,H/20 túi lọc 2g, công dụng: thanh nhiệt, tiêu độc, mát gan,Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024010: BT-BT/ CHÈ ĐEN INDONESIA, HÀNG MỚI 100% LOẠI BT ĐÓNG TRONG BAO KRAFT (nk)
- Mã HS 09024010: Lá chè đen khô (Camellia sinensis). Hàng đã ủ men 15 KG/CT, hàng không thuộc danh mục CITES. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 09024010: Lá chè đen khô (đã ủ men 15 KG/CT, hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09024010: Lá trà ô long khô (đã ủ men)- Oolong YIC OT-01 (Qui cách đóng gói: 17.5kgs/1 carton). Dùng để sản xuất Trà Ô long. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024010: Trà ô long (trà đen) khô đã ủ men, đóng gói (trọng lượng tịnh). 25- 26kg/ carton x 525 carton, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen đã được sấy khô, (tên khoa học: Camellia Sinensis), (hàng không nằm trong danh mục cites). Hàng được đóng trong 1327 kiện (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen đã sấy khô,nhãn hiệu TEA SAMPLE GRADE OP, BPS, OPA, đóng gói:5.4 kg/gói giấy,hàng mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen đã ủ men,chưa đóng gói bao bì bán lẻ(18thùng*16,5kg là trọng lượng cả bì)nhà sản xuất guangxi pingxiang shun hong import and export trade co.ltd,do TQSX. (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô (đã ủ men). Tên khoa học: Camellia Sinensis, hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô đã ủ men, đóng gói (trọng lượng tịnh). 9- 10kg/ carton x 1073 carton. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen sấy khô đã được ủ men, đóng gói trong bao bì từ 19 đến 20kg/CT- Tên khoa học Camellia Sinensis (Hàng không nằm trong danh mục Thông tư 04/2017/TT- BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09024090: Chè khô, nhãn hiệu GIVANAS, đóng gói 100g/hộp, hàng mẫu kiểm nghiệm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Chè ô long (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09024090: Chè ô long đã được sấy khô (Camellia sinensis), Hàng được đóng trong 580 kiện, hàng không thuộc danh mục cites (nk)
- Mã HS 09024090: Chè ôlong,đã ủ men một phần,chưa đóng gói bao bì bán lẻ(1182 bao*18kg là trọng lượng cả bì),hiệu shunhong, cty sx:Guangxi pingxiang shun hong import and export trade co.,ltd.do TQSX. (nk)
- Mã HS 09024090: Chè trắng sấy khô đã được ủ men, đóng gói trong bao bì từ 23kg đến 24 kg/CT- Tên khoa học: Camellia Sinensis, (Hàng không nằm trong danh mục Thông tư 04/2017/TT- BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09024090: Chè xanh khô đã ủ men (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09024090: Chè xanh khô đã ủ men, đóng gói (trọng lượng tịnh). 15- 16kg/ carton x 1010 carton. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Chè xanh khô,đã ủ men,đã ướp hoa nhài,chưa đóng gói bao bì bán lẻ(80bao*37,5kg và 200 bao*35kg là trọng lượng cả bì)nhà sản xuất guangxi pingxiang shun hong import and export trade co.ltd,do TQSX. (nk)
- Mã HS 09024090: Chè xanh ủ men(hàng mới 100%), hàng đóng đồng nhất 30kg/bao x 720 bao, (nk)
- Mã HS 09024090: Chè xanh ủ men, hàng đóng gói đồng nhất 18 kg/hộp, do Nhà máy trà Hengxian Jinling sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 09024090: CXN/ Chè xanh khô ủ men, nhập theo tờ khai xuất khẩu số: 303287270440 ngày 18/06/2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Hàng quà tặng: Trà, Mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Lá trà ô long khô (đã ủ men)- Fujian oolong tea Sun OT-01. Qui cách đóng gói: 17,5 kgs net/ carton. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Quà tặng cá nhân: Trà túi lọc. Hiệu: Yogi Tea. 50g/ hộp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ (100 HỘP/ THÙNG) HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ALISAN (ALISAN TEA) 150g*80 gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà đậu Tencha Orihiro, 2g/gói, 20 gói/ hộp, 40 hộp/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, mới 100%, HSD: 03/2022, SCB: 55/IHN/2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà đen (Black Tea) 150g*80gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà đen đã sấy khô, đã ủ men, đã chế biến (Tên khoa học: Camellia sinensis, hàng đóng thùng carton đồng nhất 13.5 kg/thùng;Hàng không thuộc danh mục Cites, không chịu thuế GTGT) (nk)
- Mã HS 09024090: Trà đen đã ủ men- Black Tea (4 gói/ thùng, 6kg/ gói), nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất trà sữa trân châu, hiệu KOI The. Mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà đen khô (đã ủ men trọng lượng tịnh đóng 15 kg/ gói/ kiện, số lượng kiện: 495 kiện) (hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09024090: Trà đen sấy khô, tên khoa học: camellia sinensis, đã qua sơ chế được đóng gói sẵn, gross 18.5 kg/carton, hàng không thuộc thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà diếp cá Orihiro, 3g/ gói, 60 gói/ túi, 24 túi/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, SCB: 13/IHN/2020, mới 100%, HSD: 04/2023 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ EARL GREY (EARL GREY TEA) 150g*80 gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà gạo genmaicha 200g. Ngày SX: 18/03/2020 HSD 18/03/2021. Nhà SX: UJI NOTSUYU SEICHA CO LTD, mới 100%,ĐÃ THÁI LÁT, SẤY KHÔ, ĐÃ CHẾ BIẾN ĂN NGAY, ĐÓNG TRONG TÚI KÍN KHÍ GHI NHÃN, DÙNG NGAY (nk)
- Mã HS 09024090: Trà gạo lứt, 200g/ gói, 12 gói/ thùng, do Nhà máy Kokudairo Shizuoka sản xuất, SCB: 53/IHN/2020, mới 100%, HSD: 04/2021. (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GỪNG TEA FORTE WHITE GINGER PEAR LOOSE BULK TEA, 1 POUND POUCH, ORGANIC WHITE TEA TEA MAKES 160-170 CUPS, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GỪNG, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH OPI-CDN2020-2852 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HÀ THỦ Ô, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1246/TTR-ĐTTHCPN/17.JUN.2020, TK XUẤT 303206358030/H21/CPNHANHHCM/04.MAY.2020 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ--- KÈM TỜ TRÌNH SỐ 1309/TTR-ĐTTHCN VỀ VIỆC KHÔNG THU THUẾ HÀNG HÓA ĐÃ XUẤT KHẨU NHƯNG BỊ TRẢ LẠI VÀ TỜ KHAI XUẤT SỐ 310458592360 NGÀY 22.04.2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà lá ổi Orihiro, 2g/ gói, 60 gói/ túi, 24 túi/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, SCB: 14/IHN/2020, mới 100%, HSD: 04/2023 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LIPTON, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1246/TTR-ĐTTHCPN/17.JUN.2020, TK XUẤT 303206358030/H21/CPNHANHHCM/04.MAY.2020 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà Meta Shot Orihiro, 5g/gói, 30 gói/ hộp, 40 hộp/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, mới 100%, HSD: 04/2022, SCB: 56/IHN/2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà nghệ Orihiro, 1,5g/gói, 60 gói/túi, 24 túi/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, mới 100%, HSD: 03/2023, SCB: 54/IHN/2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà nhúng Orihiro, 2g/ gói, 16 gói/ túi, 40 túi/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, mới 100%, HSD: 03/2022, SCB: 48/IHN/2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà Ô Long (Oolong Tea) 150g*80 gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà ô long khô- Tên khoa học: Camellia Sinensis, được đóng gói 17 kg/package (Hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09024090: Trà ô long sấy khô, tên khoa học: camellia sinensis, đã qua sơ chế được đóng gói sẵn, gross 15.5 kg/carton, hàng không thuộc thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ- RED LABEL TEA [12X1KG/CTN].HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ- RED LABEL TEA [24X500GM/CTN]. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ- RED LABEL TEA [48X250GM/CTN]. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SEN, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1246/TTR-ĐTTHCPN/17.JUN.2020, TK XUẤT 303206358030/H21/CPNHANHHCM/04.MAY.2020 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ- TAJ MAHAL TEA [24X500G/CTN].HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ- TAJ MAHAL TEA [48X250G/CTN].HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ- TATA TEA [24X500G/CTN].HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà Thảo dược (Trà xanh) Bioslim Herbal Tea 72 hộp/ thùng, 60g/ hộp. Hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Công ty Lagap Boss Pharmaceuticals Ag. Số lô: 385924; Hạn dùng: 11/2022 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc (25 gói x 2g/hộp)- Lady Grey Tea nhãn hiệu Twinings, mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc hiệu English Tea Shop (30g/hộp gồm 20 túi(1.5gtúi)x6hộp/thùng)- ETS Org FT Peppermint- 20ct Double Chamber IMA 1.5gx20. HSD: 08/05/2023 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc Iced Black Tea 800g (20 túi)/thùng--HSD:12/2021--11034437 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc Orihiro, 3g/ gói, 60 gói/ túi, 24 túi/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, mới 100%, HSD: 04/2023, SCB: 57/IHN/2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc PASSION ICED TEA 648g (24 túi)/thùng--HSD:10/2021--11036932 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc Teavana Hibiscus Flavoured Herbal Blend 12 gói/ hộp,38.4 g/hộp, 3.2g/túi--HSD:11/2020--11057352 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc Yorkshire Tea hiệu Taylors of Harrogate (250gx10Box/case)- Taylors of Harrogate Yorkshire Tea 80 Bags 250g. Axcode: F130982. HSD: 31/08/2021 (UNKTHÙNG) (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TÚI LỌC, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ VỊ ANH. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 3.5G/GÓI, 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ VIÊN NÉN, VỊ CHAI. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 3.5G/GÓI, 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà xanh sấy khô, đã ủ men, tên khoa học: camellia sinensis, đã qua sơ chế được đóng gói sẵn, gross khoảng 10.54 kg/thùng, hàng không thuộc thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN2020-2841/04.JUN.2020 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 1150/TTR-ĐTTHCPN/01.JUN.2020, TK XUẤT 303099384400/H21/CPNHANHHCM/14.MAR.2020 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1313/TTR-ĐTTHCPN/22.JUN.2020, TK XUẤT 310469345430/CPNHANHHCM/22.MAY.2020 (nk)
- Mã HS 09024010: BT18-AB3/ CHÈ ĐEN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM MỚI 100% BAO KRAFT 55KG (xk)
- Mã HS 09024010: BT-BT-20-3-21/ CHÈ ĐEN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM MỚI 100% BAO KRAFT 55KG (xk)
- Mã HS 09024010: BT-PF-10-3/ CHÈ ĐEN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024010: Chè đen broken, đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024010: Chè đen đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024010: Chè den Granulated BP 50kgs/bao (xk)
- Mã HS 09024010: Chè đen opa, đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024010: Chè den PS 40kgs/bao (xk)
- Mã HS 09024010: CHE DEN SAN XUAT TAI VIETNAM MOI 100% BAO 55KG (xk)
- Mã HS 09024010: Chè đen TH 30kgs/bao (xk)
- Mã HS 09024010: Chè đen Việt Nam (đã sấy khô), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09024010: Chè đen Việt Nam mới 100%, loại Grade F2 bao 55kg (xk)
- Mã HS 09024010: CHE DEN VIETNAM MOI 100 % (xk)
- Mã HS 09024010: Chè lên men một phần (loại 3) ((PARTIALLY FERMENTED TEA (GRADE 3)), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09024010: Chè ô long thành phẩm. 156 cartons, 1bao/carton, 18kgs/bao. Hàng mới 100%, do việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09024010: Trà đen- Black Tea (xk)
- Mã HS 09024010: TRÀ PHỔ NHĨ. (xk)
- Mã HS 09024090: 04-PD 60/ Chè đen PD.Hàng đóng đồng nhất 60 kgs/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: 04-PF1 58/ Chè đen PF1.Hàng đóng đồng nhất 58 kgs/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA283/ CHÈ ĐEN BOP/FB230, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA292/ CHÈ ĐEN FBOP, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA303/ CHÈ ĐEN PS2 CODE ATF#41, ĐÓNG GÓI 36 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA304/ CHÈ ĐEN OPA CODE ATF#46, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA305/ CHÈ ĐEN CTC PF1, ĐÓNG GÓI 55 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA306/ CHÈ ĐEN CTC BP/FC030, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA307/ CHÈ ĐEN CTC BOP/FC043, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA308/ CHÈ ĐEN OP/FB110-2, ĐÓNG GÓI 5 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA309/ CHÈ ĐEN OPA/FB090-1, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA310/ CHÈ ĐEN CODE HFS#76, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA311/ CHÈ ĐEN CODE HFS#74, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA312/ CHÈ ĐEN CODE HFS#05, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA313/ CHÈ ĐEN CTC PF, ĐÓNG GÓI 50 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA314/ CHÈ ĐEN BOP/FB230-1, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA315/ CHÈ ĐEN OPA/FB090-1, ĐÓNG GÓI 6 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA316/ CHÈ ĐEN CODE HFS#85, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA317/ CHÈ ĐEN CODE HFS#63, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA318/ CHÈ ĐEN FB531, ĐÓNG GÓI 34 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: BLACK TEA (CHÈ ĐEN), LOẠI 18 KG/BAG, HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09024090: BOP56/ Chè đen BOP(56Kg/1 Bao; KRAFT Nhập khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: BỘT CHÈ (xk)
- Mã HS 09024090: BỘT TRÀ (xk)
- Mã HS 09024090: BP56/ Chè den BP(56Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: BP58/ Chè đen BP(58Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: Broken Oolong Kimhuyen Black Tea (chè cám Olong Kim Huyên đen), loại 25kg/bag, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: CÁI KHĂN (xk)
- Mã HS 09024090: CÁI MÂM (xk)
- Mã HS 09024090: CANH BÀO NGƯ KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: CAO ATISO (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ BÁT TIÊN (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ BÍ ĐAO (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ BƯỞI (xk)
- Mã HS 09024090: Chè cám đen 0511 Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 467 bao, mỗi bao 60 kg tương đương 28020 kg. Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ CÙI BƯỞI (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN (ĐÃ Ủ MEN). NW: 25KG/BAO PP, GW: 25,2 KG/BAO PP (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (đóng 30kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Hàng đóng 40 kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Hàng đóng 45 kg/bao), mới 100 % (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Hàng đóng 60 kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (hàng đóng đồng nhất 40 kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Lot: BG20052301) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Lot: BG20052801) (đóng 30kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Lot: BG20061101) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen black tea OPN (25kgs/bao),hàng do Việt Nam sản xuất,mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BO12 (100% sản xuất tại Việt Nam), 216 bao, N.W: 36.00 kg/bao, G.W: 36.20 kg/bao, (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BO51 (100% sản xuất tại Việt Nam), 228 bao, N.W: 30.00 kg/bao, G.W: 30.20 kg/bao, (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BOP Grade D đóng trong bao PP, (đóng 25kg/bao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BOP1,STD401 đóng bao, 38 kg/bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BP1, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam, đóng gói 40 kg/bao (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN BP1: ĐÓNG GÓI 01PE/02PP: TRỌNG LƯỢNG TỊNH 60KG/BAO (xk)
- Mã HS 09024090: chè đen BPS- 20051907 Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 500bao, 45kg/bao tương đương 22,500.00kg, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BPS đóng thùng, 25 kg/ thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BPS STD 1605 (hàng mới 100%), đóng đồng nhất 45kg/bao x 150 bao xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BPS Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 230 bao, 40 kg/bao, tương đương 9200 kgs. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BPS2 Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 282 bao, 45kg/bao tương đương 12,690.00 kg, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen CTC BP1 (đóng gói tịnh 40 kg/bao, sản xuất mới 100%) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen đã sấy khô (25kg/bao) mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lương 146 bao. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen do Việt Nam sản xuất FV333 (đã qua chế biến) 500 bao Pe/pp (hàng đóng đồng nhất 50kg/bao) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen đóng bao đã sấy khô- OTD1, 460 bao, 30.2 kg/bao (LOT: ALP-OTD1- 200420), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 1350 THÙNG (25KG/THÙNG). HÀNG ĐÓNG TRONG 02 CONTAINER 40'HC (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 400 BAO (55KG/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 440 BAO (25KG/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 478 BAO (33KG/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 675 THÙNG (25KG/THÙNG). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen F (Lot: BG20052101) (đóng 40kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen F Std. 631-BPS (đóng 40kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen F Việt Nam (Lot. VN7BF2005) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen F2 Std. 645 (đóng 40kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Hà Giang đã sấy khô, 100g/ gói, nhà cung cấp BETTERDAY, xuất xứ Việt Nam, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen hàng mới 100% do Việt Nam Sản Xuất. Hàng được đóng trong 100 bao, 50kg/ bag. Xuất xứ Việt Nam. Được sản xuất bởi Nam Sơn Co., Ltd. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen hữu cơ đã sấy khô, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 25 bao. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô đã qua sơ chế lên men (tên khoa học Camellia sinensis) BOP Grade D đóng trong bao PP, (đóng 25kg/bao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô P, đóng gói đồng nhất 40 kg/ bao, Trọng lượng cả bì 40,3 kg/ bao, Tổng số 200 bao (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô, hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen lá (Lot: BG20052201) (đóng 30kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè Đen loại B (hàng mới 100%; Đóng bao PP/PE 30kg N.W) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen loại PS 6067 đã sấy khô gồm 450 bao (loại 40 kg/bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen MARYA đóng bao (3000 bao), 18 kg/bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen OP,STD407 đóng bao, 33 kg/bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen OP1 đóng thùng, 25 kg/ thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN OP110/FB030, ĐÓNG GÓI 23 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen OP2 đóng thùng, 25 kg/ thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen OPA đóng bao (436 bao), 28 kg/bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen OPA STD 500 đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè Đen OPA(10) Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 100 bao, 30kg/bao, tương đương 3000 kgs. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Pana PD Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 452 bao, mỗi bao 60kg tương đương 27,120 kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PEKOE đóng thùng, 33 kg/ thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PND4 (đóng 25 kg/bao), mới 100% hàng do Công ty Phú Nguyên Việt Nam sản xuấ, hạn sử dụng T6/2023. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PNF02 (đóng 25 kg/bao), mới 100% hàng do Công ty Phú Nguyên Việt Nam sản xuấ, hạn sử dụng T6/2023. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PNF03 (đóng 25 kg/bao), mới 100% hàng do Công ty Phú Nguyên Việt Nam sản xuấ, hạn sử dụng T6/2023. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS 611 Việt Nam đã được sấy khô đóng bao. Tổng 595 bao, mỗi bao 30 kg tương đương 17850kg. Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS đóng bao, 25 kg/ bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS đóng thùng, 25 kg/ thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS STD 1705 (hàng mới 100%), đóng đồng nhất 40kg/bao x 305 bao xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 50 bao, 40 kg/bao, tương đương 2000 kgs. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN PS/30KG/1BAO (xk)
- Mã HS 09024090: chè đen PS2 Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 163 bao, 40kg/bao tương đương 6,520.00kg, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè Đen R11, đóng đồng nhất 30kg/bao x 300bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen sấy khô đóng bao 40kg, STD.7175, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen sơ chế đã sấy khô loại Black tea BPS1 gồm 334 bags (30 kg/bags), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD 3341 Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 270 bao, mỗi bao 50 kg tương đương 13500 kg. Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD 3351 Việt Nam sấy khô, đóng bao. Tổng 495 bao, mỗi bao 45 kg tương đương 22275 kg. Hàng mới 100%#VN. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD 6341 Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 270 bao, mỗi bao 50 kg tương đương 13500 kg. Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD 7062 (đóng gói tịnh 40 kg/bao, sản xuất mới 100%) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD.704 sấy khô đóng bao 35kg, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN TH (LOT: VG20060101). (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen TH đóng thùng, 25 kg/ thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen thành phẩm. 2100 bao, 30kg/bao Hàng mới 100%, do việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen thành phẩm. 370 bao, 13.5 kgs/bao. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt Nam (đã sấy khô) 28 kg/bao. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt Nam (đóng đồng nhất 10kg/ kiện net), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt Nam (Lot. VN7BA2006) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN VIỆT NAM CTC F (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt Nam D1-20051906 đã sấy khô đóng bao, 260 bao, 50kg/bao tương đương 13,000.00kgs. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 471 bao, mỗi bao 50kg tương đương 23550 kg. Hàng mới 100%#VN. (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN VIỆT NAM DUST- LOT. 327 (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt nam F2-20052103 đã sấy khô đóng bao, 260 bao, 50kg/ bao, tương đương 13,000.00 kgs. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Vietnam (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen vụn mảnh (loại J), đóng 30kg/Bag, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen xuất xứ Việt Nam, đóng gói 50 kg/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè Đen, đóng đồng nhất 30kgs/bao x 460 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè Đen, hàng đóng đồng nhất 30kgs/bao x 480 bao, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen, sấy khô, đã qua chế biến, đã ủ men, đóng gói (25 kg/bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐỎ (CHÈ ĐEN) (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ DƯỠNG NHAN (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ DƯỠNG NHAN/ C (xk)
- Mã HS 09024090: chè khô, chưa pha hương liệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ KHÚC BẠCH (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ SÂM BỔ LƯỢNG (xk)
- Mã HS 09024090: CHRYSANTHEMUM TEA: TRÀ HOA CÚC 2 HOP ONLINE 164 STREET 784, HAMLET NINH LOI, X. NINH THANH, TX. TAY NINH AND TAY NINH (xk)
- Mã HS 09024090: CỐT TRÀ BÍ ĐAO (xk)
- Mã HS 09024090: ĐẦM (xk)
- Mã HS 09024090: ĐẦM TRẺ EM (xk)
- Mã HS 09024090: DETOX CAPUCHINO- CAFÉ DETOX MATXI S.G. COMPANY LIMITED J29 VO THI SAU, KP7, THONG NHAT WARD, BIEN HOA CITY DONG NAI. (xk)
- Mã HS 09024090: DỤNG CỤ LÀM NAIL (xk)
- Mã HS 09024090: ECLIPTA PROSTRATA TEA: TRÀ CỎ MỰC MAI QUANG ANH FOOD INGREDIENTS- MAI QUANG ANH COMPANY LIMITED- BAC NINH BRANCH TIEN XA AREA, HAP LINH WARD, BAC NINH CITY, BAC NINH (xk)
- Mã HS 09024090: GREEN COFFEE CTY HOÀI THƯƠNG ORGANIC (xk)
- Mã HS 09024090: HẠT SẤY (xk)
- Mã HS 09024090: HẠT ƯƠI BAY (xk)
- Mã HS 09024090: HOA CÚC ĐƯỜNG PHÈN (xk)
- Mã HS 09024090: HOA SỒI SẤY (xk)
- Mã HS 09024090: HỒNG TRÀ (xk)
- Mã HS 09024090: Hồng trà hữu cơ đã sấy khô (15 kg/hộp), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng: 1 hộp. (xk)
- Mã HS 09024090: Hồng trà hữu cơ nhãn fairtrade đã sấy khô (20kg/hộp), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 20 Hộp. (xk)
- Mã HS 09024090: Khẩu Trang y tế Khánh An, 10 UNK x (1 UNK 50 hộp x 50 caí x 4 lớp)Số đăng ký lưu hành tự do: 20000032CFS/BYT-TB-CT, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: KHÔ LÁ DỨA (xk)
- Mã HS 09024090: Kimhuyen Oolong Black Tea (chè Oolong Kim Huyên đen), loại 12kg/carton, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: Kimhuyen Oolong Green Tea (chè Oolong Kim Huyên xanh), loại 18kg/carton, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: Lá chè xông cảm cúm- Herb for Steam Bath, nhãn hiệu Phoenix (150g x 12 pack/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: LÁ TRÀ KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: LỤC TRÀ (xk)
- Mã HS 09024090: NGUYÊN LIỆU TRÀ SỮA (xk)
- Mã HS 09024090: PARTIALLY FERMENTED FRAGEMENT TEA (CHÈ Ủ MEN MỘT PHẦN LOẠI VỤN), LOẠI 36KG/BAG, HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09024090: PARTIALLY FERMENTED TEA (GRADE 3) (CHÈ Ủ MEN MỘT PHẦN LOẠI 3), 18KG/CARTON, HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09024090: PARTLY FERMENTED TEA (CHÈ Ủ MEN MỘT PHẦN), LOẠI 18 KG/CARTON, HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09024090: Partly fermented tea grade C (chè ủ men một phần loại C), loại 36kg/ bag, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: PD63/ Chè đen PD(63Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PEKOE 36/ Chè đen PEKOE(36Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF1 62/ Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF54/ Chè đen PF(54Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF56/ Chè đen PF(56Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF58/ Chè đen PF(58Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF59/ Chè đen PF(59 Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF60/ Chè đen PF(60Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF61/ Chè đen PF(61Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF63/ Chè đen PF(63Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PHỤ LIỆU TRÀ (xk)
- Mã HS 09024090: SÂM RONG BIỂN GIẢI NHIỆT (xk)
- Mã HS 09024090: SEN BẮC SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: SET TRÀ NẤU SÂM (xk)
- Mã HS 09024090: SET TRÀ THANH NHIỆT BÍ ĐAO (xk)
- Mã HS 09024090: SIRAITIA GROSVENORII TEA: TRÀ LA HÁN QUẢ ONLINE 164 STREET 784, HAMLET NINH LOI, X. NINH THANH, TX. TAY NINH AND TAY NINH (xk)
- Mã HS 09024090: TÁO RỪNG VÀNG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ATISO (xk)
- Mã HS 09024090: Trà Atiso (24 Boxes x 20 bags x 2gr)hàng mới 100%, nhãn hiệu KM (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ BẠC HÀ (xk)
- Mã HS 09024090: Trà bí đao hạt chia (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ BƯỞI (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ CÀ PHÊ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ CÁM LÊN MEN MỘT PHẦN. (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ CẮT LÊN MEN 1 PHẦN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ CẮT LÊN MEN MỘT PHẦN (xk)
- Mã HS 09024090: TRA CẮT LÊN MEN MỘT PHẦN. (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ CHANH (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ COZY HƯƠNG VẢI (xk)
- Mã HS 09024090: Trà củ nghệ (24 Boxes x 25 bags x 2gr) (xk)
- Mã HS 09024090: Trà đã ủ men 1 phần (loai 2), đóng gói 21 kg/thung, trọng lượng cả bì là 22,4 kg/thung (gồm cả cọng trà và lá trà). PARTLY FERMENTED TEA (TYPE 2) (xk)
- Mã HS 09024090: Trà đã ủ men 1 phần (tra cam), đóng gói 36 kg/bao, trọng lượng cả bì là 36,3 kg/bao (gồm cả cọng trà và lá trà). PARTLY FERMENTED TEA (BROKEN TEA) (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐÀO (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐÀO PHÚC LONG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐÀO SẢ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐẬU ĐỎ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐEN (xk)
- Mã HS 09024090: Trà đen hiệuTân Cương Hoàng Bình 1 thùng(200g/bag x 75Bag) (xk)
- Mã HS 09024090: Trà đen khô, NW: 50kg/bao, chưa qua tẩm ướp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Trà đen, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ DETOX (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ DETOX VỊ ĐÀO (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ DIẾP CÁ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐƯỜNG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ DƯỠNG NHAN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GẠO LỨC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GẠO LỨT (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GIẢI NHIỆT (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GIẢM CÂN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GỪNG (xk)
- Mã HS 09024090: Trà gừng (5 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-50g x 100 (xk)
- Mã HS 09024090: Trà hiệu Quảng Trị (120 gói/ thùng 9.8 kgs), mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HỖ TRỢ GIẢM CÂN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA ATISO SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA CÚC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA CÚC ĐƯỜNG PHÈN MẬT ONG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA ĐẬU BIẾC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA ĐẬU BIẾC SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA ĐẬU BIẾC VỚI ĐƯỜNG PHÈN, MẬT ONG (xk)
- Mã HS 09024090: Trà hoa hồng (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA NGHỆ TÂY (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA NGŨ CỐC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA NHÀI (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HÒA TAN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOATÚI LỌC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HƯƠNG ĐÀO (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ JIN SHUAN SƠ CHẾ (CỌNG,LÁ CHÈ) (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: Trà khô Bảo Tín. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHÔ NHẬT (xk)
- Mã HS 09024090: Trà khổ qua (2 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-80g x 25 (xk)
- Mã HS 09024090: Trà khổ qua (8 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-80g x 100 (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHỔ QUA SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: Trà khổ qua_48 bags x 100g_nhãn hiệu ba cô gái (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHÔ/ T (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHÚC BẠCH (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ KỶ TỬ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÀI (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÊN MEN 1 PHẦN (xk)
- Mã HS 09024090: Trà lên men 1 phần (Lot: BG20061102) (đóng 13kg/ thùng, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÊN MEN 1 PHẦN. (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÊN MEN MỘT PHẦN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÊN MEN MỘT PHẦN, LOẠI 2 (LÁ, CỌNG TRÀ). (xk)
- Mã HS 09024090: TRA LÊN MEN MỘT PHẦN, LOẠI 3. (xk)
- Mã HS 09024090: TRA LÊN MEN MỘT PHẦN. (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÊN MEN MỘT PHẦN. (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LIPTON (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÚA MẠCH (xk)
- Mã HS 09024090: Trà măng cụt (24 Boxes x 25 bags x 2gr) (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ NESTEA (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ NGHỆ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ NGỦ NGON (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ NHỤY HOA NGHỆ TÂY (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ỔI (xk)
- Mã HS 09024090: Trà ổi (24 Boxes x 25 bags x 2gr) (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ OLONG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ PHÚC LONG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SÂM BÍ ĐAO (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SÂM DỨA (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SẤY (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SEN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SEN KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SEN SẤY (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SỮA (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SỮA KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TẮC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TẮC COZY (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TÂM SEN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ THANH NHIỆT (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ THẢO DƯỢC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ THẢO MỘC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TÍA TÔ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TIM SEN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TIM SEN SẤY (xk)