Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

9604 - Mã HS 96040010: Cái sàng 200SIW1. 40 (Bằng sắt, cầm tay, F210*60mm)... (mã hs cái sàng 200siw/ hs code cái sàng 200)
- Mã HS 96040010: Cái sàng 200SIR1. 18 (Bằng sắt, cầm tay, F210*60mm)... (mã hs cái sàng 200sir/ hs code cái sàng 200)
- Mã HS 96040010: Cái sàng 200SIR3. 00 (Bằng sắt, cầm tay, F210*60mm)... (mã hs cái sàng 200sir/ hs code cái sàng 200)
- Mã HS 96040010: Cái sàng 200SIR1. 40 (Bằng sắt, cầm tay, F210*60mm, mắt sàng 1, 4mm)... (mã hs cái sàng 200sir/ hs code cái sàng 200)
- Mã HS 96040010: Cái sàng 200SIW2. 36 (Bằng sắt, cầm tay, F210*60mm, mắt sàng 2, 36mm)... (mã hs cái sàng 200siw/ hs code cái sàng 200)
- Mã HS 96040010: Cái sàng 200SIW. 710 (Bằng sắt, cầm tay, F200*60mm, mắt sàng 710micron)... (mã hs cái sàng 200siw/ hs code cái sàng 200)
9605 - Mã HS 96050000: Bộ kim chỉ may vá nhãn hiệu Daiso, hàng mới 100%... (mã hs bộ kim chỉ may/ hs code bộ kim chỉ m)
9606 - Mã HS 96061010: Nút nhựa(Button-elastic)... (mã hs nút nhựabutton/ hs code nút nhựabut)
- Mã HS 96061010: Khuy bấm bằng nhựa ký hiệu FZ 25, Hãng sản xuất TOMIYA, 300cái/túi, Kích thước 2cm x 2cm/cái, Hàng mới 100%... (mã hs khuy bấm bằng n/ hs code khuy bấm bằn)
- Mã HS 96061010: Nút bấm nhựa 4 TP... (mã hs nút bấm nhựa 4/ hs code nút bấm nhựa)
- Mã HS 96061010: Nút bấm 4ch/bộ 13mm... (mã hs nút bấm 4ch/bộ/ hs code nút bấm 4ch/)
- Mã HS 96061010: Nút bấm 2ch/bộ 13mm... (mã hs nút bấm 2ch/bộ/ hs code nút bấm 2ch/)
- Mã HS 96061010: Khuy (Cúc) bằng nhựa không bọc vật liệu dệt (hàng mới 100%)... (mã hs khuy cúc bằng/ hs code khuy cúc b)
- Mã HS 96061010: Khuy bấm ISO bằng nhựa... (mã hs khuy bấm iso bằ/ hs code khuy bấm iso)
- Mã HS 96061010: Khuy bấm bằng nhựa ST-5S, không bọc vật liệu dệt, một bộ có 4 chi tiết, kích thước 11mm, dùng cho hàng may mặc, hàng mới 100%.... (mã hs khuy bấm bằng n/ hs code khuy bấm bằn)
- Mã HS 96061010: Cúc nhựa các loại. CM5. Hàng mới 100%... (mã hs cúc nhựa các lo/ hs code cúc nhựa các)
- Mã HS 96061010: Khuy bấm bằng nhựa Woosae Uen WUE210T (100pce/Bag), hàng mới 100%... (mã hs khuy bấm bằng n/ hs code khuy bấm bằn)
- Mã HS 96061010: Cúc trang trí bằng nhựa... (mã hs cúc trang trí b/ hs code cúc trang tr)
- Mã HS 96061090: Nút (bằng sắt)... (mã hs nút bằng sắt/ hs code nút bằng sắ)
- Mã HS 96061090: Cúc dập bấm kim loại (04pcs/set)/Hàng mới 100%... (mã hs cúc dập bấm kim/ hs code cúc dập bấm)
- Mã HS 96061090: Bộ khuy bấm 4 nút nhôm các loại, hàng mới 100%... (mã hs bộ khuy bấm 4 n/ hs code bộ khuy bấm)
- Mã HS 96061090: Khuy bấm các loại (Hàng mới)... (mã hs khuy bấm các lo/ hs code khuy bấm các)
- Mã HS 96061090: Cúc bằng kim loại, không bọc vật liệu dệt... (mã hs cúc bằng kim lo/ hs code cúc bằng kim)
- Mã HS 96061090: Nút sắt... (mã hs nút sắt/ hs code nút sắt)
- Mã HS 96061090: ĐINH TÁN, Ô NHÊ... (mã hs đinh tán ô nhê/ hs code đinh tán ô)
- Mã HS 96061090: Cúc (4 thanh phan) model code: 8331716... (mã hs cúc 4 thanh ph/ hs code cúc 4 thanh)
- Mã HS 96061090: Cúc dập (bằng kim loại), mới 100%... (mã hs cúc dập bằng k/ hs code cúc dập bằn)
- Mã HS 96061090: Cúc bấm bằng sắt mạ dùng cho mũ bảo hiểm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs cúc bấm bằng sắ/ hs code cúc bấm bằng)
- Mã HS 96061090: Cúc dập (4 chi tiết), mới 100%.... (mã hs cúc dập 4 chi/ hs code cúc dập 4 c)
- Mã HS 96061090: Cúc dập 2 chiếc/bộ... (mã hs cúc dập 2 chiếc/ hs code cúc dập 2 ch)
- Mã HS 96061090: Nút bóp kim loại, dùng trong ngành may mặc... (mã hs nút bóp kim loạ/ hs code nút bóp kim)
- Mã HS 96061090: Khuy tán (nút trang trí mặt giày)- ORNAMENT (Hàng mới 100%)... (mã hs khuy tán nút t/ hs code khuy tán nú)
- Mã HS 96061090: Cúc dập sắt (1 bộ 4 thành phần)... (mã hs cúc dập sắt 1/ hs code cúc dập sắt)
- Mã HS 96061090: NÚT ĐÓNG (1SET2PCS)... (mã hs nút đóng 1set2/ hs code nút đóng 1s)
- Mã HS 96061090: NUT DONG (4 CAI/ BO)... (mã hs nut dong 4 cai/ hs code nut dong 4)
- Mã HS 96061090: Cúc dập 2 chi tiết... (mã hs cúc dập 2 chi t/ hs code cúc dập 2 ch)
- Mã HS 96061090: Cúc dập, cúc bấm (kim loại). (2pcs/set). hàng mới 100%... (mã hs cúc dập cúc bấ/ hs code cúc dập cúc)
- Mã HS 96061090: Nút bấm 4 thành phần... (mã hs nút bấm 4 thành/ hs code nút bấm 4 th)
- Mã HS 96061090: Nút bấm 2 thành phần (C, D)... (mã hs nút bấm 2 thành/ hs code nút bấm 2 th)
- Mã HS 96061090: Khuy bấm, Cúc bấm (kim loại, 1 bộ 4 thành phần)... (mã hs khuy bấm cúc b/ hs code khuy bấm cú)
- Mã HS 96061090: Cúc dập (Chi tiết)... (mã hs cúc dập chi ti/ hs code cúc dập chi)
- Mã HS 96061090: Nút hít 18mm(1 bộ 2 miếng)/ Button 14mm/ NUT-SET... (mã hs nút hít 18mm1/ hs code nút hít 18mm)
- Mã HS 96061090: Nút các loại (1 bộ 2 miếng)/ Button (1 set 2 Pcs)/ NUTCACLOAI-SET... (mã hs nút các loại 1/ hs code nút các loại)
- Mã HS 96061090: Cúc dập kim loại 2 chi tiết... (mã hs cúc dập kim loạ/ hs code cúc dập kim)
- Mã HS 96061090: Cúc dập kim loại 4 chi tiết... (mã hs cúc dập kim loạ/ hs code cúc dập kim)
- Mã HS 96061090: Nút đóng các loại (4 chiếc/bộ)... (mã hs nút đóng các lo/ hs code nút đóng các)
- Mã HS 96061090: Nút bấm... (mã hs nút bấm/ hs code nút bấm)
- Mã HS 96061090: Nút bộ (1set 2pcs)... (mã hs nút bộ 1set 2p/ hs code nút bộ 1set)
- Mã HS 96061090: KHUY NÚT ÁO, HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs khuy nút áo hà/ hs code khuy nút áo)
- Mã HS 96061090: Cúc nam châm cực âm- Hàng mới 100%... (mã hs cúc nam châm cự/ hs code cúc nam châm)
- Mã HS 96061090: Cúc nam châm cực dương- Hàng mới 100%... (mã hs cúc nam châm cự/ hs code cúc nam châm)
- Mã HS 96061090: Nắp cúc kim loại (20619-071-000)- Hàng mới 100%... (mã hs nắp cúc kim loạ/ hs code nắp cúc kim)
- Mã HS 96061090: OZE đồng(23mm)... (mã hs oze đồng23mm/ hs code oze đồng23m)
- Mã HS 96061090: OZE đồng(33mm)... (mã hs oze đồng33mm/ hs code oze đồng33m)
- Mã HS 96061090: Cúc dập. cúc bấm các loại... (mã hs cúc dập cúc bấ/ hs code cúc dập cúc)
- Mã HS 96061090: Cúc dập, cúc bấm các loại... (mã hs cúc dập cúc bấ/ hs code cúc dập cúc)
- Mã HS 96061090: Khoen, khóa, nút kim loại... (mã hs khoen khóa nú/ hs code khoen khóa)
- Mã HS 96061090: Nút bấm bằng kim lọai (1bộ 4 phần)... (mã hs nút bấm bằng ki/ hs code nút bấm bằng)
- Mã HS 96061090: Nút các loại (bằng thép không gỉ)... (mã hs nút các loại b/ hs code nút các loại)
- Mã HS 96061090: Khuy dập kim loại (1 SET: 1 đinh, 1 khuy, 1 khoen, 1 cúc, 1 miếng đệm) kích cỡ 15MM màu BLACK... (mã hs khuy dập kim lo/ hs code khuy dập kim)
- Mã HS 96061090: Móc/ khóa... (mã hs móc/ khóa/ hs code móc/ khóa)
- Mã HS 96062100: NÚT ÁO NHỰA KHÔNG NHÃN HiỆU, HÀNG MỚI 100%... (mã hs nút áo nhựa khô/ hs code nút áo nhựa)
- Mã HS 96062100: Nút kim loại... (mã hs nút kim loại/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa 15mm... (mã hs nút nhựa 15mm/ hs code nút nhựa 15m)
- Mã HS 96062100: Mắt cáo bằng nhựa các loại (Hàng mới)... (mã hs mắt cáo bằng nh/ hs code mắt cáo bằng)
- Mã HS 96062100: Cúc áo bằng nhựa DT06 (hình tròn, loại 4 lỗ) kích thước 2cm/chiếc. 1000 chiếc/1kg Hàng mới 100%... (mã hs cúc áo bằng nhự/ hs code cúc áo bằng)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa (2 phần)... (mã hs nút nhựa 2 phầ/ hs code nút nhựa 2)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa-PB... (mã hs nút nhựapb/ hs code nút nhựapb)
- Mã HS 96062100: Nút chặn nhựa-ST... (mã hs nút chặn nhựas/ hs code nút chặn nhự)
- Mã HS 96062100: Cúc bằng nhựa (LE COO), Kích thước 2cm/Chiếc, 300chiếc/kg. Hàng mới 100%... (mã hs cúc bằng nhựa/ hs code cúc bằng nhự)
- Mã HS 96062100: Cúc áo nhựa (hình tròn, 4 lỗ, kt2cm. Hàng mới 100%... (mã hs cúc áo nhựa hì/ hs code cúc áo nhựa)
- Mã HS 96062100: Nút các loại "nút nhựa"... (mã hs nút các loại n/ hs code nút các loại)
- Mã HS 96062100: Nút, Nút chặn... (mã hs nút nút chặn/ hs code nút nút chặ)
- Mã HS 96062100: Cúc đính nhựa (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc)... (mã hs cúc đính nhựa/ hs code cúc đính nhự)
- Mã HS 96062100: Nút bằng nhựa 13mm... (mã hs nút bằng nhựa 1/ hs code nút bằng nhự)
- Mã HS 96062100: Nút bằng nhựa 15mm... (mã hs nút bằng nhựa 1/ hs code nút bằng nhự)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa, hàng mới 100%... (mã hs nút nhựa hàng/ hs code nút nhựa hà)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa 4TP... (mã hs nút nhựa 4tp/ hs code nút nhựa 4tp)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa 2 thành phần... (mã hs nút nhựa 2 thàn/ hs code nút nhựa 2 t)
- Mã HS 96062100: Nút các loại HÀNG MỚI 100% BẰNG PLASTIC KHÔNG BỌC VẬT LIỆU DỆT... (mã hs nút các loại hà/ hs code nút các loại)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa (các loại)... (mã hs nút nhựa các l/ hs code nút nhựa cá)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa 10 mm, mới 100%... (mã hs nút nhựa 10 mm/ hs code nút nhựa 10)
- Mã HS 96062100: Cúc đính nhựa... (mã hs cúc đính nhựa/ hs code cúc đính nhự)
- Mã HS 96062100: Cúc bằng nhựa B10, Kích thước 2cm/chiếc, 300 chiếc/kg. Hàng mới 100%... (mã hs cúc bằng nhựa b/ hs code cúc bằng nhự)
- Mã HS 96062100: Cúc đính các loại, mới 100%.... (mã hs cúc đính các lo/ hs code cúc đính các)
- Mã HS 96062100: NÚT CÁC LOẠI... (mã hs nút các loại/ hs code nút các loại)
- Mã HS 96062100: Cúc bằng nhựa L100, Kích thước 2cm/chiếc, 300 chiếc/kg. Hàng mới 100%... (mã hs cúc bằng nhựa l/ hs code cúc bằng nhự)
- Mã HS 96062100: Nút cài nhựa... (mã hs nút cài nhựa/ hs code nút cài nhựa)
- Mã HS 96062100: Khuy trang trí bằng nhựa... (mã hs khuy trang trí/ hs code khuy trang t)
- Mã HS 96062100: Cúc đính bằng nhựa không bọc vật liệu dệt... (mã hs cúc đính bằng n/ hs code cúc đính bằn)
- Mã HS 96062100: Nút kiểu 10mm... (mã hs nút kiểu 10mm/ hs code nút kiểu 10m)
- Mã HS 96062100: Nút áo nhựa, chưa bọc vải... (mã hs nút áo nhựa ch/ hs code nút áo nhựa)
- Mã HS 96062100: Cúc áo bằng nhựa Marvel (hình tròn; loại 4 lỗ và 2 lỗ, 200 chiếc/ túi). Hàng mới 100%... (mã hs cúc áo bằng nhự/ hs code cúc áo bằng)
- Mã HS 96062100: Chốt chặn (1 bộ 4 chi tiết)(mới 100%)... (mã hs chốt chặn 1 bộ/ hs code chốt chặn 1)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa (Khuy nhựa dùng trong ngành may mặc)- Hàng mới 100%... (mã hs nút nhựa khuy/ hs code nút nhựa kh)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa (Cap)... (mã hs nút nhựa cap/ hs code nút nhựa ca)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa (Stud)... (mã hs nút nhựa stud/ hs code nút nhựa st)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa (Socket)... (mã hs nút nhựa socke/ hs code nút nhựa so)
- Mã HS 96062100: Nút kiểu 8mm... (mã hs nút kiểu 8mm/ hs code nút kiểu 8mm)
- Mã HS 96062100: Nút kiểu 13mm... (mã hs nút kiểu 13mm/ hs code nút kiểu 13m)
- Mã HS 96062100: Nút kiểu 15mm... (mã hs nút kiểu 15mm/ hs code nút kiểu 15m)
- Mã HS 96062100: Nút kiểu 20mm... (mã hs nút kiểu 20mm/ hs code nút kiểu 20m)
- Mã HS 96062100: Nút kiểu 23mm... (mã hs nút kiểu 23mm/ hs code nút kiểu 23m)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa (1bộ 4chiếc)... (mã hs nút nhựa 1bộ 4/ hs code nút nhựa 1b)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa các loại (không bọc vật liệu dệt)... (mã hs nút nhựa các lo/ hs code nút nhựa các)
- Mã HS 96062100: Túi PE... (mã hs túi pe/ hs code túi pe)
- Mã HS 96062100: Cúc nhựa 15mm... (mã hs cúc nhựa 15mm/ hs code cúc nhựa 15m)
- Mã HS 96062100: Cúc nhựa các loại, hàng mới 100%... (mã hs cúc nhựa các lo/ hs code cúc nhựa các)
- Mã HS 96062100: Nút bằng nhựa(NK), hàng mới 100%... (mã hs nút bằng nhựan/ hs code nút bằng nhự)
- Mã HS 96062100: Khuy giầy chất liệu bằng nhựa (1 bộ 1 chiếc)... (mã hs khuy giầy chất/ hs code khuy giầy ch)
- Mã HS 96062100: Phụ kiện may mặc bằng nhựa: khuy, cúc các hình, Hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100%... (mã hs phụ kiện may mặ/ hs code phụ kiện may)
- Mã HS 96062100: Nút quần áo BUTTON kích thước 1. 1cm. Hàng mới 100%... (mã hs nút quần áo but/ hs code nút quần áo)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa(1 bộ2 cái)... (mã hs nút nhựa1 bộ2/ hs code nút nhựa1 b)
- Mã HS 96062100: Nút chiếc nhựa... (mã hs nút chiếc nhựa/ hs code nút chiếc nh)
- Mã HS 96062100: Khuy cài các loại (Adjustable slider)(1 Bộ 2 chiếc)... (mã hs khuy cài các lo/ hs code khuy cài các)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa (4pcs/set)... (mã hs nút nhựa 4pcs// hs code nút nhựa 4p)
- Mã HS 96062100: Khuy cúc các loại bằng nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs khuy cúc các lo/ hs code khuy cúc các)
- Mã HS 96062100: Cúc áo bằng nhựa Avar PA150 (500pce/Bag), hàng mới 100%... (mã hs cúc áo bằng nhự/ hs code cúc áo bằng)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa (1bộ 2chiếc)... (mã hs nút nhựa 1bộ 2/ hs code nút nhựa 1b)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa mẫu 9mm... (mã hs nút nhựa mẫu 9m/ hs code nút nhựa mẫu)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa mẫu 11. 5mm... (mã hs nút nhựa mẫu 11/ hs code nút nhựa mẫu)
- Mã HS 96062100: Cúc nhựa, không bọc vật liệu dệt... (mã hs cúc nhựa không/ hs code cúc nhựa kh)
- Mã HS 96062100: Nút bằng nhựa- dùng để sản xuất thú nhồi bông... (mã hs nút bằng nhựa/ hs code nút bằng nhự)
- Mã HS 96062100: Cúc dập bằng nhựa (4 chi tiết, không bọc vật liệu dệt)... (mã hs cúc dập bằng nh/ hs code cúc dập bằng)
- Mã HS 96062100: Nút nhựa các loại... (mã hs nút nhựa các lo/ hs code nút nhựa các)
- Mã HS 96062100: Khuy bằng nhựa không bọc vật liệu dệt... (mã hs khuy bằng nhựa/ hs code khuy bằng nh)
- Mã HS 96062100: Cúc đính nhựa(Cỡ 24L)... (mã hs cúc đính nhựac/ hs code cúc đính nhự)
- Mã HS 96062100: Cúc đính nhựa(Cỡ 32L)... (mã hs cúc đính nhựac/ hs code cúc đính nhự)
- Mã HS 96062100: Khoen móc Khóa nhựa... (mã hs khoen móc khóa/ hs code khoen móc kh)
- Mã HS 96062100: Cúc đính nhựa (32L, không bọc vật liệu dệt)... (mã hs cúc đính nhựa/ hs code cúc đính nhự)
- Mã HS 96062100: Khuy nhựa trang trí sau giầy. Hàng mới 100%... (mã hs khuy nhựa trang/ hs code khuy nhựa tr)
- Mã HS 96062100: Cúc nhựa 06-039B... (mã hs cúc nhựa 06039/ hs code cúc nhựa 06)
- Mã HS 96062100: Cúc nhựa SI-467A... (mã hs cúc nhựa si467/ hs code cúc nhựa si)
- Mã HS 96062100: Khuy cúc bằng nhựa (chiếc)... (mã hs khuy cúc bằng n/ hs code khuy cúc bằn)
- Mã HS 96062100: Hạt cườm nhựa trang trí... (mã hs hạt cườm nhựa t/ hs code hạt cườm nhự)
- Mã HS 96062100: Cúc chất liệu bằng nhựa... (mã hs cúc chất liệu b/ hs code cúc chất liệ)
- Mã HS 96062100: Cúc đính bằng nhựa 11mm... (mã hs cúc đính bằng n/ hs code cúc đính bằn)
- Mã HS 96062100: Khuy điều chỉnh (cái) hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs khuy điều chỉnh/ hs code khuy điều ch)
- Mã HS 96062100: Cúc các loại, Hàng mới 100%... (mã hs cúc các loại h/ hs code cúc các loại)
- Mã HS 96062200: NÚT ÁO BẰNG SẮT, HÀNG MỚI 100%... (mã hs nút áo bằng sắt/ hs code nút áo bằng)
- Mã HS 96062200: Nút chặn... (mã hs nút chặn/ hs code nút chặn)
- Mã HS 96062200: Nút đóng 4pcs/1set... (mã hs nút đóng 4pcs/1/ hs code nút đóng 4pc)
- Mã HS 96062200: Nút kim loại (5 phần)... (mã hs nút kim loại 5/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062200: Đinh tán (1 phần của bộ đinh tán)... (mã hs đinh tán 1 phầ/ hs code đinh tán 1)
- Mã HS 96062200: Đinh tán 91 phần của bộ đinh tán)... (mã hs đinh tán 91 phầ/ hs code đinh tán 91)
- Mã HS 96062200: Cúc dập 02 chi tiết (kim loại)... (mã hs cúc dập 02 chi/ hs code cúc dập 02 c)
- Mã HS 96062200: Cúc dập (kim loại) 1 set 4 chi tiêt... (mã hs cúc dập kim lo/ hs code cúc dập kim)
- Mã HS 96062200: Khuy và khoen cài bằng kim loại... (mã hs khuy và khoen c/ hs code khuy và khoe)
- Mã HS 96062200: Cúc dập các loại (bằng kim loại 4 chi tiet)... (mã hs cúc dập các loạ/ hs code cúc dập các)
- Mã HS 96062200: Nút áo kim loại, chưa bọc vải, hàng mới 100%... (mã hs nút áo kim loại/ hs code nút áo kim l)
- Mã HS 96062200: Cúc dập 4 phần- bộ cúc kim loại gồm 4 chi tiết... (mã hs cúc dập 4 phần/ hs code cúc dập 4 ph)
- Mã HS 96062200: Nút kim loại- BT06584... (mã hs nút kim loại b/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062200: Nút kim loại- BT07031... (mã hs nút kim loại b/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062200: NúT SắT 30L (2 THANH PHầN)... (mã hs nút sắt 30l 2/ hs code nút sắt 30l)
- Mã HS 96062200: Mắt cáo (NÚT KIM LOẠI. )... (mã hs mắt cáo nút ki/ hs code mắt cáo nút)
- Mã HS 96062200: Đinh tán, đinh rivê (NÚT KIM LOẠI. )... (mã hs đinh tán đinh/ hs code đinh tán đi)
- Mã HS 96062200: Mắt cáo+ đệm mắt cáo... (mã hs mắt cáo đệm mắ/ hs code mắt cáo đệm)
- Mã HS 96062200: Khuy cài kim loại, mới 100%... (mã hs khuy cài kim lo/ hs code khuy cài kim)
- Mã HS 96062200: Nút đóng4 cái/1 set... (mã hs nút đóng4 cái/1/ hs code nút đóng4 cá)
- Mã HS 96062200: Nút đóng các loại (mắt cáo)... (mã hs nút đóng các lo/ hs code nút đóng các)
- Mã HS 96062200: Cúc quần, áo bằng sắt mạ, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs cúc quần áo bằ/ hs code cúc quần áo)
- Mã HS 96062200: Chốt chặn bằng kim loại... (mã hs chốt chặn bằng/ hs code chốt chặn bằ)
- Mã HS 96062200: Phụ kiện làm áo coocxê bằng sắt + nhựa gồm: khuy cài áo, móc áo các loại, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs phụ kiện làm áo/ hs code phụ kiện làm)
- Mã HS 96062200: Cúc áo Marvel bằng kim loại(KT: 1. 25 cm x 1. 25 cm, 120 chiếc/túi). Hàng mới 100%... (mã hs cúc áo marvel b/ hs code cúc áo marve)
- Mã HS 96062200: Khuy: Cúc bằng kim loại, không bọc vật liệu dệt... (mã hs khuy cúc bằng/ hs code khuy cúc bằ)
- Mã HS 96062200: Cúc dập (2 chiếc/ bộ)... (mã hs cúc dập 2 chiế/ hs code cúc dập 2 c)
- Mã HS 96062200: Đinh trang trí (2 chiếc/ bộ)... (mã hs đinh trang trí/ hs code đinh trang t)
- Mã HS 96062200: Khuy giầy, mới 100%... (mã hs khuy giầy mới/ hs code khuy giầy m)
- Mã HS 96062200: Nút kim loại (BUTTON)... (mã hs nút kim loại b/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062200: Nút kim loại (1bộ 5chiếc)... (mã hs nút kim loại 1/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062200: Nút kim loại- Metal button... (mã hs nút kim loại m/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062200: Nút kim lọai... (mã hs nút kim lọai/ hs code nút kim lọai)
- Mã HS 96062200: Nút kim lọai (1 bộ 2 cái)... (mã hs nút kim lọai 1/ hs code nút kim lọai)
- Mã HS 96062200: Nút (bằng kim loại)... (mã hs nút bằng kim l/ hs code nút bằng ki)
- Mã HS 96062200: Nút đóng kim loại (1 bộ 2 Cái)... (mã hs nút đóng kim lo/ hs code nút đóng kim)
- Mã HS 96062200: Nút kim loại 2 cái-bộ... (mã hs nút kim loại 2/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062200: Cúc các loại (bằng kim loại)... (mã hs cúc các loại b/ hs code cúc các loại)
- Mã HS 96062200: Cúc bấm các loại (1 bộ 2 chiếc)... (mã hs cúc bấm các loạ/ hs code cúc bấm các)
- Mã HS 96062200: Khuy bằng sắt... (mã hs khuy bằng sắt/ hs code khuy bằng sắ)
- Mã HS 96062200: Cúc kim loại các loại (Button- made by Metal)... (mã hs cúc kim loại cá/ hs code cúc kim loại)
- Mã HS 96062200: Nút bằng kim loại, mới 100%... (mã hs nút bằng kim lo/ hs code nút bằng kim)
- Mã HS 96062200: Cúc các loại, ALLOY JEAN BUTTON (#SR-ETJB05, E. STRAUSS)- 2PCS (ESBT0027)... (mã hs cúc các loại a/ hs code cúc các loại)
- Mã HS 96062200: Nút kim loại (1bộ 4chiếc)... (mã hs nút kim loại 1/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062200: Nút đóng (4 chi tiết/bộ)- kèm vòng đệm... (mã hs nút đóng 4 chi/ hs code nút đóng 4)
- Mã HS 96062200: Cúc (gồm 4 thành phần + 1 đệm nhựa)... (mã hs cúc gồm 4 thàn/ hs code cúc gồm 4 t)
- Mã HS 96062200: Nút Kim Loại(loại 4 chiếc/bộ)... (mã hs nút kim loạilo/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062200: Nút Kim Loại(loại 2 chiếc/bộ)... (mã hs nút kim loạilo/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062200: Khuy kim loại... (mã hs khuy kim loại/ hs code khuy kim loạ)
- Mã HS 96062200: Nút kim loại (4p)... (mã hs nút kim loại 4/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062200: Nút thành phần (nút đóng) 1SET 4PCE (Bằng kim loại)... (mã hs nút thành phần/ hs code nút thành ph)
- Mã HS 96062200: Khuy kim loại (1SET2 PCS)... (mã hs khuy kim loại/ hs code khuy kim loạ)
- Mã HS 96062200: Cúc dập 4 Chiếc/Bộ. Mới 100%... (mã hs cúc dập 4 chiếc/ hs code cúc dập 4 ch)
- Mã HS 96062200: Cúc dập 4 chi tiết... (mã hs cúc dập 4 chi t/ hs code cúc dập 4 ch)
- Mã HS 96062200: Ô dê (bằng kim loại cơ bản, không bọc vật liệu dệt), hàng mới 100% 1SET3PCS... (mã hs ô dê bằng kim/ hs code ô dê bằng k)
- Mã HS 96062200: HUY HIỆU (LAPEL PIN)... (mã hs huy hiệu lapel/ hs code huy hiệu la)
- Mã HS 96062200: Khuy bấm cúc Kstyle-8L bằng kim loại (loại 8mm, 150 chiếc/túi). Hàng mới 100%... (mã hs khuy bấm cúc ks/ hs code khuy bấm cúc)
- Mã HS 96062200: Nút sắt (04 thành phần)... (mã hs nút sắt 04 thà/ hs code nút sắt 04)
- Mã HS 96062200: Cúc dập (1 bộ 2 chi tiết), 19Gross, (1Gross144set). Phụ liệu may. Hàng mới 100%... (mã hs cúc dập 1 bộ 2/ hs code cúc dập 1 b)
- Mã HS 96062900: Khuy cài áo bằng kim loại sắt KH-CCJ, Hãng sản xuất TOMIYA, 500cái/túi, Kích thước 3cm x 3cm/cái, Hàng mới 100%... (mã hs khuy cài áo bằn/ hs code khuy cài áo)
- Mã HS 96062900: Khóa cài bằng nhựa... (mã hs khóa cài bằng n/ hs code khóa cài bằn)
- Mã HS 96062900: Ô zê 2 chi tiết... (mã hs ô zê 2 chi tiết/ hs code ô zê 2 chi t)
- Mã HS 96062900: Cúc nhựa 15mm, mới 100%... (mã hs cúc nhựa 15mm/ hs code cúc nhựa 15m)
- Mã HS 96062900: Cúc nhựa 20mm, mới 100%... (mã hs cúc nhựa 20mm/ hs code cúc nhựa 20m)
- Mã HS 96062900: Cúc nhựa 18mm, mới 100%... (mã hs cúc nhựa 18mm/ hs code cúc nhựa 18m)
- Mã HS 96062900: Cúc nhựa 23mm, mới 100%... (mã hs cúc nhựa 23mm/ hs code cúc nhựa 23m)
- Mã HS 96062900: Cúc đính. Hàng mới 100%... (mã hs cúc đính hàng/ hs code cúc đính hà)
- Mã HS 96062900: Cúc dập(1 bộ gồm 4 thành phần), hàng mới 100%... (mã hs cúc dập1 bộ gồ/ hs code cúc dập1 bộ)
- Mã HS 96062900: Cúc dập các loại... (mã hs cúc dập các loạ/ hs code cúc dập các)
- Mã HS 96062900: Khuy trang trí (bằng kim loại)... (mã hs khuy trang trí/ hs code khuy trang t)
- Mã HS 96062900: Nút kim loại... (mã hs nút kim loại/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062900: Móc khóa sắt... (mã hs móc khóa sắt/ hs code móc khóa sắt)
- Mã HS 96062900: Nut (1 bo 2 cai)... (mã hs nut 1 bo 2 cai/ hs code nut 1 bo 2)
- Mã HS 96062900: Cúc dập bằng kim loại (1 bộ 3 chiếc)... (mã hs cúc dập bằng ki/ hs code cúc dập bằng)
- Mã HS 96062900: Cúc/ khuy các loại, bằng nhựa bọc vải... (mã hs cúc/ khuy các l/ hs code cúc/ khuy cá)
- Mã HS 96062900: Khuy trang trí giầy bằng sắt... (mã hs khuy trang trí/ hs code khuy trang t)
- Mã HS 96062900: Nút bấm (2 cái/bộ)... (mã hs nút bấm 2 cái// hs code nút bấm 2 c)
- Mã HS 96062900: Cúc dập, cúc bấm các loại (4 chi tiết/1bộ)... (mã hs cúc dập cúc bấ/ hs code cúc dập cúc)
- Mã HS 96062900: Nút chặn nhựa(1set2pcs)... (mã hs nút chặn nhựa1/ hs code nút chặn nhự)
- Mã HS 96062900: NÚT BẤM (2cái- 4cái/bộ)... (mã hs nút bấm 2cái/ hs code nút bấm 2cá)
- Mã HS 96062900: Nút nón lưỡi trai (1Set 2Cái)... (mã hs nút nón lưỡi tr/ hs code nút nón lưỡi)
- Mã HS 96062900: Cúc bấm, cúc dập các loại... (mã hs cúc bấm cúc dậ/ hs code cúc bấm cúc)
- Mã HS 96062900: Khuy móc kim loại 4pcs/set... (mã hs khuy móc kim lo/ hs code khuy móc kim)
- Mã HS 96062900: Khuy (nút) nam châm (1 bộ 2 cái). (STRONG NEW TYPE FLAT FORM HOOK WITH "DAKS" LOGO #18K SHINY GOLD)... (mã hs khuy nút nam/ hs code khuy nút n)
- Mã HS 96062900: Nút (bằng kim loại, 04 cái/bộ)... (mã hs nút bằng kim l/ hs code nút bằng ki)
- Mã HS 96062900: Nút (Nút sò)... (mã hs nút nút sò/ hs code nút nút sò)
- Mã HS 96062900: Nút (Nút bọc vải)... (mã hs nút nút bọc vả/ hs code nút nút bọc)
- Mã HS 96062900: Khuy oze bằng sắt... (mã hs khuy oze bằng s/ hs code khuy oze bằn)
- Mã HS 96062900: Cúc nam châm (1 bộ2 chi tiêt)/ Snap magetic... (mã hs cúc nam châm 1/ hs code cúc nam châm)
- Mã HS 96062900: Nút đóng (Chiếc)... (mã hs nút đóng chiếc/ hs code nút đóng ch)
- Mã HS 96062900: Cúc bằng nhựa... (mã hs cúc bằng nhựa/ hs code cúc bằng nhự)
- Mã HS 96062900: Mắt cáo các loại... (mã hs mắt cáo các loạ/ hs code mắt cáo các)
- Mã HS 96062900: Cúc nhựa... (mã hs cúc nhựa/ hs code cúc nhựa)
- Mã HS 96062900: Nút kim loại Snap button (1set 4 pcs)... (mã hs nút kim loại sn/ hs code nút kim loại)
- Mã HS 96062900: Nút thành phần các loại... (mã hs nút thành phần/ hs code nút thành ph)
- Mã HS 96062900: Cúc khâu, cúc đính các loại... (mã hs cúc khâu cúc đ/ hs code cúc khâu cú)
- Mã HS 96062900: Cúc nhựa không bọc vật liệu dệt... (mã hs cúc nhựa không/ hs code cúc nhựa khô)
- Mã HS 96062900: Nút chận... (mã hs nút chận/ hs code nút chận)
- Mã HS 96062900: Cúc dập các loại. Hàng mới 100%... (mã hs cúc dập các loạ/ hs code cúc dập các)
- Mã HS 96062900: Móc cài (1 bộ 2 chi tiết)... (mã hs móc cài 1 bộ 2/ hs code móc cài 1 b)
- Mã HS 96062900: Nút các loại (300 GRS)... (mã hs nút các loại 3/ hs code nút các loại)
- Mã HS 96062900: Cúc dập chất liệu bằng kim loại(1 bộ 4 chi tiết)... (mã hs cúc dập chất li/ hs code cúc dập chất)
- Mã HS 96062900: Khuy nẹp... (mã hs khuy nẹp/ hs code khuy nẹp)
- Mã HS 96062900: Cúc dập (cài)... (mã hs cúc dập cài/ hs code cúc dập cài)
- Mã HS 96062900: Khuy hậu(Bằng kim loại)... (mã hs khuy hậubằng k/ hs code khuy hậubằn)
- Mã HS 96062900: Khuy chỏm(Bằng kim loại cơ bản)... (mã hs khuy chỏmbằng/ hs code khuy chỏmbằ)
- Mã HS 96062900: Cúc đơm các loại... (mã hs cúc đơm các loạ/ hs code cúc đơm các)
- Mã HS 96062900: Cúc bấm cúc dập các loại(4 chiếc/bộ)... (mã hs cúc bấm cúc dập/ hs code cúc bấm cúc)
- Mã HS 96062900: CÚC CÁC LOẠI DẠNG BỘ... (mã hs cúc các loại dạ/ hs code cúc các loại)
- Mã HS 96062900: CÚC CÁC LOẠI DẠNG ĐƠN... (mã hs cúc các loại dạ/ hs code cúc các loại)
- Mã HS 96062900: Nút (Nút Corozo)... (mã hs nút nút corozo/ hs code nút nút cor)
- Mã HS 96062900: Nút bộ... (mã hs nút bộ/ hs code nút bộ)
- Mã HS 96062900: Khóa trang trí (bằng nhựa)... (mã hs khóa trang trí/ hs code khóa trang t)
- Mã HS 96063010: Đệm nhựa model code: 8331716... (mã hs đệm nhựa model/ hs code đệm nhựa mod)
- Mã HS 96063010: Nút nhựa... (mã hs nút nhựa/ hs code nút nhựa)
- Mã HS 96063010: Cúc dập 4013A, sử dụng trong ngành may công nghệp ô tô. Hàng mới 100%.... (mã hs cúc dập 4013a/ hs code cúc dập 4013)
- Mã HS 96063010: Cúc dập BLK/MGR, sử dụng trong ngành may công nghệp ô tô. Hàng mới 100%.... (mã hs cúc dập blk/mgr/ hs code cúc dập blk/)
- Mã HS 96063090: Nút nam châm... (mã hs nút nam châm/ hs code nút nam châm)
- Mã HS 96063090: Đệm nhựa WS/MC80123-7. 5 MM. Hàng mới 100%... (mã hs đệm nhựa ws/mc8/ hs code đệm nhựa ws/)
- Mã HS 96063090: Móc, khoen kim loại 2TP... (mã hs móc khoen kim/ hs code móc khoen k)