Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

9508 - Mã HS 95089000: Mâm xoay xích đu cho trẻ em, có thể dùng bằng cơ hoặc bằng điện, chất liệu bằng sắt bọc nhựa PVC xốp, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs mâm xoay xích đ/ hs code mâm xoay xíc)
- Mã HS 95089000: Xích đu, (là trò chơi giải trí), chất liệu: ống thép dày 2. 5mm, lắp đặt ngoài trời tại khu vui chơi giải trí, kích thước: 2050x800x1800mm. NSX: DINGZHOU WANLONG SPORTS. Hàng mới: 100%... (mã hs xích đulà trò/ hs code xích đulà)
- Mã HS 95089000: Bập bênh (là trò chơi giải trí), chất liệu: bằng nhựa LLDPE, trụ bằng thép dày 2. 5mm, lắp đặt ngoài trời tại khu vui chơi giải trí, kích thước: 2800x400x700mm. NSX: DINGZHOU WANLONG SPORTS. mới: 100%... (mã hs bập bênh là tr/ hs code bập bênh là)
- Mã HS 95089000: Cầu trượt (là trò chơi giải trí), chất liệu: nhựa, được gia cố bằng ồng thép dày 2. 5mm, lắp đặt ngoài trời tại khu vui chơi giải trí, kích thước: 4060x600x1900mm. NSX: DINGZHOU WANLONG SPORTS. mới: 100%... (mã hs cầu trượt là t/ hs code cầu trượt l)
- Mã HS 95089000: Bộ đồ chơi xích đu vận động ngoài trời, size (200 x 50 x160) cm dùng trong khu vui chơi, không hiệu, dành cho trẻ trên 36 tháng tuổi, mới 100%... (mã hs bộ đồ chơi xích/ hs code bộ đồ chơi x)
- Mã HS 95089000: Bộ đồ chơi bập bênh ngoài trời dùng trong khu vui chơi, size (88 x 32 x 45) cm, không hiệu, dành cho trẻ trên 36 tháng tuổi, mới 100%... (mã hs bộ đồ chơi bập/ hs code bộ đồ chơi b)
- Mã HS 95089000: Bộ đồ chơi hầm chui hình sâu bướm dùng trong khu vui chơi, size (78 x78 x 65) cm, không hiệu, dành cho trẻ trên 36 tháng tuổi, mới 100%... (mã hs bộ đồ chơi hầm/ hs code bộ đồ chơi h)
- Mã HS 95089000: Bộ đồ chơi Nhà cổ tích dùng trong khu vui chơi, size (126 x 120 x 115) cm, không hiệu, dành cho trẻ trên 36 tháng tuổi, mới 100%... (mã hs bộ đồ chơi nhà/ hs code bộ đồ chơi n)
- Mã HS 95089000: Bộ đồ chơi leo núi bằng nhựa dùng trong khu vui chơi, size: (220 x 200 x 35) cm, không hiệu, dành cho trẻ em trên 36 tháng tuổi, mới 100%... (mã hs bộ đồ chơi leo/ hs code bộ đồ chơi l)
- Mã HS 95089000: Bộ đồ chơi cầu tuột liên hoàn bằng nhựa dùng trong khu vui chơi, size (250 x75 x150) cm, không hiệu, dành cho trẻ trên 36 tháng tuổi, mới 100%... (mã hs bộ đồ chơi cầu/ hs code bộ đồ chơi c)
- Mã HS 95089000: Hệ thống cảm biến- Trò chới tương tác đền ISIS- Breeze Proposal 20190509 ISIS- Hiệu: Breeze. Hàng mới 100%... (mã hs hệ thống cảm bi/ hs code hệ thống cảm)
- Mã HS 95089000: Bản vẽ- 1 phần của Hệ thống âm thanh- Sân khấu nhạc nước "LAGOON WATER SHOW"- Hiệu QUANTUM CREATIVE. Hàng mới 100%... (mã hs bản vẽ 1 phần/ hs code bản vẽ 1 ph)
- Mã HS 95089000: Bộ trò chơi liên hoàn cầu tuột. MS: WIN03, QC: 460*360*300cm (dùng cho trò chơi ngoài trời khu vui chơi công cộng, trẻ em trên 36 tháng tuổi) Hàng mới 100%... (mã hs bộ trò chơi liê/ hs code bộ trò chơi)
- Mã HS 95089000: Bộ liên hoàn trò chơi vận động ngoài trời. Ms: Spaceball L_EN176, QC: 540 x 540 x 450 cm (dùng cho trò chơi ngoài trời khu vui chơi công cộng, trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs bộ liên hoàn tr/ hs code bộ liên hoàn)