Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

9506 - Mã HS 95062100: VÁN LƯỚT SÓNG, NHÃN HIỆU: NOBILE, MODEL: 2020 NHP SPLIT 139X42 "STP", HÀNG MỚI 100%... (mã hs ván lướt sóng/ hs code ván lướt són)
- Mã HS 95062900: Dây PU mẫu- phụ kiện của vây ván lướt sóng, kích thước: 80 cm, nhà cung cấp: WAVELINK INTERNATIONAL LIMITED; mới 100%... (mã hs dây pu mẫu phụ/ hs code dây pu mẫu)
- Mã HS 95062900: Chân vịt cho bơi lặn, hiệu Leaderfins... (mã hs chân vịt cho bơ/ hs code chân vịt cho)
- Mã HS 95062900: Ống thở dùng trong bơi lội, hiệu Fashy, mới 100%... (mã hs ống thở dùng tr/ hs code ống thở dùng)
- Mã HS 95062900: DÂY BUỘC CHÂN GIỮ VÁN LƯỚT SÓNG- Nhãn hiệu: OLAIAN- Chất liệu: Webbing 50. 0: 100. 0% Polyamide- Model code: 8385432... (mã hs dây buộc chân g/ hs code dây buộc châ)
- Mã HS 95062900: PHAO BƠI- Nhãn hiệu: NABAIJI- Chất liệu: Main fabric 100. 0: 100. 0% Polyvinyl chloride (PVC)- Phtalate free- Model code: 8335573... (mã hs phao bơi nhãn/ hs code phao bơi nh)
- Mã HS 95062900: VÁN LƯỚT SÓNG- Nhãn hiệu: OLAIAN- Chất liệu: Main part 85. 0: 100. 0% Expanded Polystyrene (EPS)- Model code: 8385418... (mã hs ván lướt sóng/ hs code ván lướt són)
- Mã HS 95062900: VÁN BƠI TAY- Nhãn hiệu: NABAIJI- Chất liệu: Blade (for knife) 80. 0: 72. 0% Polypropylene (PP) 28. 0% Styrene Ethylene Butadiene Styrene (SEBS)- Model code: 8548085... (mã hs ván bơi tay nh/ hs code ván bơi tay)
- Mã HS 95062900: ỐNG THỞ LẶN, HÀNG CÁ NHÂN... (mã hs ống thở lặn hà/ hs code ống thở lặn)
- Mã HS 95062900: Phao bơi tròn 80cm bằng nhựa, cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Mới 100%.... (mã hs phao bơi tròn 8/ hs code phao bơi trò)
- Mã HS 95062900: Phao bơi nhiều màu 100cm có tay cầm bằng nhựa, cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Mới 100%.... (mã hs phao bơi nhiều/ hs code phao bơi nhi)
- Mã HS 95062900: VÁN TẬP BƠI, chất liệu Foam 80. 0: 100. 0% Expanded Polystyrene (EPS), nhãn hiệu OLAIAN, mới 100%, model 8386914... (mã hs ván tập bơi ch/ hs code ván tập bơi)
- Mã HS 95062900: VÁN TRƯỢT NƯỚC THỂ THAO... (mã hs ván trượt nước/ hs code ván trượt nư)
- Mã HS 95062900: ALUMINIUM BASE FOR SAIL/Chân đế cột buồm bằng nhôm dùng cho môn lướt ván buồm (Hàng mới 100%)... (mã hs aluminium base/ hs code aluminium ba)
- Mã HS 95062900: ALUMINIUM MAST EXTENSION/Thanh nối cột buồm bằng nhôm dùng cho môn lướt ván buồm (Hàng mới 100%)... (mã hs aluminium mast/ hs code aluminium ma)
- Mã HS 95062900: ALUMINIUM BOOM FOR SAIL/Tay cầm cột buồm bằng nhôm dùng cho môn lướt ván buồm (Hàng mới 100%)... (mã hs aluminium boom/ hs code aluminium bo)
- Mã HS 95062900: CARBON MAST FOR SAIL/Cột buồm bằng nhựa carbon dùng cho môn lướt ván (Hàng mới 100%)... (mã hs carbon mast for/ hs code carbon mast)
- Mã HS 95062900: INFLATABLE KICKBOARD 25IN- Ván lướt sóng bơm hơi bằng màng nhựa PVC, kích thước 25IN, hàng mới 100%... (mã hs inflatable kick/ hs code inflatable k)
- Mã HS 95062900: BONG BONG (PHỤ TÙNG DIỀU)... (mã hs bong bong phụ/ hs code bong bong p)
- Mã HS 95062900: DIEU THE THAO... (mã hs dieu the thao/ hs code dieu the tha)
- Mã HS 95062900: Diều lướt ván... (mã hs diều lướt ván/ hs code diều lướt vá)
- Mã HS 95062900: MÚT XỐP EVA... (mã hs mút xốp eva/ hs code mút xốp eva)
- Mã HS 95062900: BƠM HƠI (PHỤ TÙNG)... (mã hs bơm hơi phụ tù/ hs code bơm hơi phụ)
- Mã HS 95062900: DIỀU LƯỚT SÓNG... (mã hs diều lướt sóng/ hs code diều lướt só)
- Mã HS 95062900: THANH LÁI DIỀU... (mã hs thanh lái diều/ hs code thanh lái di)
- Mã HS 95062900: MIẾNG BỌC CỤC BẠC CHỈNH ĐỘ CĂNG CỦA DÂY... (mã hs miếng bọc cục b/ hs code miếng bọc cụ)
- Mã HS 95063100: Gậy chơi golf CM13S075 (GOLF CLUB) hàng tái nhập theo tk số: 302449235600 ngày 04/04/2019 mục 10... (mã hs gậy chơi golf c/ hs code gậy chơi gol)
- Mã HS 95063100: Gậy chơi golf CN72N97+ (GOLF CLUB) 1SET 5PCE, hàng tái nhập theo tk số: 302425146130 ngày 22/03/2019, mục 1... (mã hs gậy chơi golf c/ hs code gậy chơi gol)
- Mã HS 95063100: Gậy chơi golf CL72N97+ (GOLF CLUB) 1SET 5PCE, hàng tái nhập theo tk số: : 302432654700 ngày 27/03/2019, mục 1... (mã hs gậy chơi golf c/ hs code gậy chơi gol)
- Mã HS 95063100: Gậy chơi golf CO72N97+ (GOLF CLUB) 1SET 5PCE, hàng tái nhập theo tk số: 302440144000 ngày 29/03/2019, mục 4... (mã hs gậy chơi golf c/ hs code gậy chơi gol)
- Mã HS 95063100: GẬY CHƠI GOLF TITLEIST 718 AP1 5-PW, 48 X 53 X TENSEI RED CK SERIES AMC IR REGULAR RH, HÀNG CÁ NHÂN... (mã hs gậy chơi golf t/ hs code gậy chơi gol)
- Mã HS 95063100: Gậy gôn (đầu và thân gậy gôn bằng thép, 539RSX1, T300 IRON STEEL CUSTOM, hiệu Titleist, mới 100%... (mã hs gậy gôn đầu và/ hs code gậy gôn đầu)
- Mã HS 95063100: Gậy golf, Putter, nhãn hiệu: Odyssey, Yes, Talormade, xuất xứ Nhật Bản, đã qua sử dụng. Hàng còn giá trị sử dụng... (mã hs gậy golf putte/ hs code gậy golf pu)
- Mã HS 95063100: Gậy golf, Hybrid nhãn hiệu: DUNLOP, HONMA, TaylorMade, xuất xứ Nhật Bản, đã qua sử dụng. Hàng còn giá trị sử dụng... (mã hs gậy golf hybri/ hs code gậy golf hy)
- Mã HS 95063100: Gậy golf, Fairway Wood nhãn hiệu: DUNLOP, HONMA, PING, Taylomade xuất xứ Nhật Bản, đã qua sử dụng. Hàng còn giá trị sử dụng... (mã hs gậy golf fairw/ hs code gậy golf fa)
- Mã HS 95063100: Gậy golf, Driver nhãn hiệu: DUNLOP, HONMA, KATANA, xuất xứ Nhật Bản, đã qua sử dụng. Hàng còn giá trị sử dụng... (mã hs gậy golf drive/ hs code gậy golf dr)
- Mã HS 95063100: Gậy golf, Iron Set nhãn hiệu: DUNLOP, HONMA, ONOFF, TaylorMade, PRGR, SPALDING, xuất xứ Nhật Bản, đã qua sử dụng. Hàng còn giá trị sử dụng... (mã hs gậy golf iron/ hs code gậy golf ir)
- Mã HS 95063100: Gậy gôn Irons G LE 2 (5H/6H) ULT 240H J L STD BLACK IOMIC STICKY ULTRA LIGHT J-RED PING2017 (Graphite/Steel/Rubber), hiệu: PING, Hàng mới 100%... (mã hs gậy gôn irons g/ hs code gậy gôn iron)
- Mã HS 95063100: Gậy gôn Irons GLIDE 3. 0 WEDGE ((50/52/54/56)/12 SS) ((58/60)/6 TS) Z-Z115 WEDGE STD (RED/ORANGE) 360 DYLAWEDGE LITE-AQUA PING2017 (Steel/Rubber), hiệu: PING, Hàng mới 100%... (mã hs gậy gôn irons g/ hs code gậy gôn iron)
- Mã HS 95063100: Gậy gôn Putters SIGMA 2 ANSER PLATINUM 34" FLAT 1 RED STEPLESS STEEL (B) SLIGHT PING PISTOL PP60 BLK/BLU W/HEAD COVER (Steel/Rubber), hiệu: PING, Hàng mới 100%... (mã hs gậy gôn putters/ hs code gậy gôn putt)
- Mã HS 95063100: Gậy gôn Putters G LE 2 ANSER 33" FLAT 1 RED STEPLESS STEEL (B) SLIGHT PING PISTOL PP59 GARNET W/HEAD COVER (Steel/Rubber), hiệu: PING, Hàng mới 100%... (mã hs gậy gôn putters/ hs code gậy gôn putt)
- Mã HS 95063100: Bộ gậy gôn Irons Set(s) G410 5-9PWUW AWT 2. 0 LITE (REGULAR/STIFF-REG) STD RED GP 360 LITE TOUR VELVET-AQUA PING2017 (7 cái/ bộ) (Steel/Rubber), hiệu: PING, Hàng mới 100%... (mã hs bộ gậy gôn iron/ hs code bộ gậy gôn i)
- Mã HS 95063100: Gậy Golf Mizuno (5KDFY30277R_MP20 NSP Modus 3 105 R (DEMO) I#7)_Demo. Hàng mới 100%... (mã hs gậy golf mizuno/ hs code gậy golf miz)
- Mã HS 95063100: Gậy gôn (7 gậy/bộ), (đầu và thân gậy gôn bằng thép), 539LSR5WA/539RSR5WA, T300 LH/RH NS PRO 880 AMC R 5W A, hiệu Titleist, hàng mới 100%... (mã hs gậy gôn 7 gậy// hs code gậy gôn 7 g)
- Mã HS 95063100: Túi golf... (mã hs túi golf/ hs code túi golf)
- Mã HS 95063200: Banh gôn bằng cao su (15 trái/kiện), P5012S-15P, 19 PINNACLE SOFT 15B PK, hiệu Titleist, hàng mới 100%... (mã hs banh gôn bằng c/ hs code banh gôn bằn)
- Mã HS 95063200: Bóng gôn VOLVIK GOLF BALL MOUSE PACK (1 bộ có 4 quả bóng gôn, 1 cái mốc đánh dấu bóng gôn trên sân bằng kim loại), hàng mới 100%... (mã hs bóng gôn volvik/ hs code bóng gôn vol)
- Mã HS 95063200: Bóng chơi Golf hiệu Titleist 12 quả/ hộp, kiểu V1x. Mới 100%... (mã hs bóng chơi golf/ hs code bóng chơi go)
- Mã HS 95063200: BANH GOLF- ULFL ONNAME (ULFLNM)... (mã hs banh golf ulfl/ hs code banh golf u)
- Mã HS 95063200: BANH GOLF- UPSX ONNAME (UPSXNM)... (mã hs banh golf upsx/ hs code banh golf u)
- Mã HS 95063200: BANH GOLF- UXFL ONNAME (UXFLNM)... (mã hs banh golf uxfl/ hs code banh golf u)
- Mã HS 95063900: Cán golf (EVENFLOW RIPTIDE 50g 5. 5)... (mã hs cán golf evenf/ hs code cán golf ev)
- Mã HS 95063900: Cán golf (HZRDUS SMOKE BLACK 85g 6. 5)... (mã hs cán golf hzrdu/ hs code cán golf hz)
- Mã HS 95063900: Đầu golF H5A3T063(GOLF HEAD) hàng tái nhập theo tk số: 302298589630 ngày 05/01/2019, Mục 3... (mã hs đầu golf h5a3t0/ hs code đầu golf h5a)
- Mã HS 95063900: Đầu golF H5A2N204 (GOLF HEAD) hàng tái nhập theo tk số: 302298589630 ngày 05/01/2019, Mục 1... (mã hs đầu golf h5a2n2/ hs code đầu golf h5a)
- Mã HS 95063900: Cán gậy golf cao su STM NEO-1 (RED), hàng mới 100%... (mã hs cán gậy golf ca/ hs code cán gậy golf)
- Mã HS 95063900: Dụng cụ chỉnh đầu gậy bằng kim loại, 4626057, HOSEL DRIVER AL, hiệu Titleist, mới 100%... (mã hs dụng cụ chỉnh đ/ hs code dụng cụ chỉn)
- Mã HS 95063900: Đầu gậy gôn EXD iron số 5, 6, 7, 8, 9, P hãng Exotics. Hàng mới 100%... (mã hs đầu gậy gôn exd/ hs code đầu gậy gôn)
- Mã HS 95063900: Đầu golf T300 8i~Pi (i081) MRH #9... (mã hs đầu golf t300 8/ hs code đầu golf t30)
- Mã HS 95063900: Đầu golf T300 W48, W53 (i081) MRH #53... (mã hs đầu golf t300 w/ hs code đầu golf t30)
- Mã HS 95063900: Đầu golf AP1 720 8i~Pi (i081) MRH #8... (mã hs đầu golf ap1 72/ hs code đầu golf ap1)
- Mã HS 95063900: Đầu golf AP1 720 W48, W53 (i081) MRH #48... (mã hs đầu golf ap1 72/ hs code đầu golf ap1)
- Mã HS 95063900: Thiết bị chơi gôn: thiết bị đẩy bóng lên tee (cây đế để đặt bóng) tự động, (1 hộp 1 cái), hiệu ATU, mã ATU-3 (A, B), hàng mới 100%... (mã hs thiết bị chơi g/ hs code thiết bị chơ)
- Mã HS 95063900: Bộ thiết bị chơi gôn gồm: Thiết bị tra cứu thông tin cho người chơi gôn như điểm số, họ tên, tuổi người chơi gôn, Bộ phận cảm biến hình ảnh người chơi gôn, Chân đế camera, hiệu Gmest, hàng mới 100%... (mã hs bộ thiết bị chơ/ hs code bộ thiết bị)
- Mã HS 95063900: Đầu golf Balsam DR PLUS MRH #10. 5... (mã hs đầu golf balsam/ hs code đầu golf bal)
- Mã HS 95063900: Đầu golf Hayden PUT- Piper MRH #1... (mã hs đầu golf hayden/ hs code đầu golf hay)
- Mã HS 95063900: Thân gậy đánh golf UST Wedge Flex Gr... (mã hs thân gậy đánh g/ hs code thân gậy đán)
- Mã HS 95063900: Thiết bị hỗ trợ tập Golf: Bẫy tốc độ, hiệu: Eyeline Golf... (mã hs thiết bị hỗ trợ/ hs code thiết bị hỗ)
- Mã HS 95063900: Thân gậy đánh golf YNX 2020 Fiore UT... (mã hs thân gậy đánh g/ hs code thân gậy đán)
- Mã HS 95063900: Đầu golf Germany IR #4-9 MRH #8... (mã hs đầu golf german/ hs code đầu golf ger)
- Mã HS 95063900: Cán golf (GOLF STEEL SHAFT)... (mã hs cán golf golf/ hs code cán golf go)
- Mã HS 95063900: Tay cầm gậy golf, hãng Lamkin, loại Crossline Undersize. Mã hàng: GLK101325. Hàng mới 100%... (mã hs tay cầm gậy gol/ hs code tay cầm gậy)
- Mã HS 95063900: Thân gậy golf, hãng Mitsubishi, loại Kuro Kage Hybrid. Mã hàng: SMS269-HR; SMS269-HS. Hàng mới 100%... (mã hs thân gậy golf/ hs code thân gậy gol)
- Mã HS 95063900: GẬY GOLF CLEVELAND GOLF MENS SMART SOLE 3 WEDGE S... (mã hs gậy golf clevel/ hs code gậy golf cle)
- Mã HS 95063900: Cán golf (PROFORCE V2 HL R HYB)... (mã hs cán golf profo/ hs code cán golf pr)
- Mã HS 95063900: Đầu gậy đánh golf 74990163800#4. Hàng tạm nhập thuộc TKNK102537548041/A31 NGÀY19/03/2019(CĐMĐSDSP) mục 5... (mã hs đầu gậy đánh go/ hs code đầu gậy đánh)
- Mã HS 95063900: Đầu golf Page PAS MRH #P dùng sản xuất đầu golf. Hàng hóa thuộc TKNK101840079500/E31, ngày 29/01/2018(NVLCTSP). Mục 8... (mã hs đầu golf page p/ hs code đầu golf pag)
- Mã HS 95063900: Đầu gậy đánh golf 71168297800#P Hàng (CĐMĐSD)... (mã hs đầu gậy đánh go/ hs code đầu gậy đánh)
- Mã HS 95063900: Đầu golf Page #9-PA MLH #9... (mã hs đầu golf page #/ hs code đầu golf pag)
- Mã HS 95063900: Đầu chụp chuỗi cán bằng nhôm kết hợp với cao su dùng để tra vào chuỗi cán gậy gôn, hàng mới 100%.... (mã hs đầu chụp chuỗi/ hs code đầu chụp chu)
- Mã HS 95063900: Cán golf SSM04850 (GOLF SHAFT)... (mã hs cán golf ssm048/ hs code cán golf ssm)
- Mã HS 95063900: Đầu golf H5A2O776 (GOLF HEAD)... (mã hs đầu golf h5a2o7/ hs code đầu golf h5a)
- Mã HS 95063900: Đầu gofl bán thành phẩm đã gia công mài bóng đơn giá CMP: 24, 318 VND... (mã hs đầu gofl bán th/ hs code đầu gofl bán)
- Mã HS 95063900: Đầu golf bán thành phẩm (đã cắt, mài, phun cát, chọt hàng) đơn giá CMP: 18, 014 VND... (mã hs đầu golf bán th/ hs code đầu golf bán)
- Mã HS 95063900: Thân gậy chơi gôn (dài: 1013mm)... (mã hs thân gậy chơi g/ hs code thân gậy chơ)
- Mã HS 95063900: Nắp đầu golf 71168420800#7... (mã hs nắp đầu golf 71/ hs code nắp đầu golf)
- Mã HS 95063900: Đầu golf H5C3T904 (GOLF HEAD)... (mã hs đầu golf h5c3t9/ hs code đầu golf h5c)
- Mã HS 95063900: Đầu golf H5C3U243 (GOLF HEAD)... (mã hs đầu golf h5c3u2/ hs code đầu golf h5c)
- Mã HS 95063900: Đầu golf H5S2O31C (GOLF HEAD)... (mã hs đầu golf h5s2o3/ hs code đầu golf h5s)
- Mã HS 95063900: Đầu golf H5S2O53F (GOLF HEAD)... (mã hs đầu golf h5s2o5/ hs code đầu golf h5s)
- Mã HS 95063900: Đầu golf H5T2O317 (GOLF HEAD)... (mã hs đầu golf h5t2o3/ hs code đầu golf h5t)
- Mã HS 95063900: Đầu golf H5A3U633 (GOLF HEAD)... (mã hs đầu golf h5a3u6/ hs code đầu golf h5a)
- Mã HS 95063900: Đầu golf H5B2N874 (GOLF HEAD)... (mã hs đầu golf h5b2n8/ hs code đầu golf h5b)
- Mã HS 95063900: Đầu golF H5B2N952 (GOLF HEAD)... (mã hs đầu golf h5b2n9/ hs code đầu golf h5b)
- Mã HS 95063900: Đầu golf H5S2O77C (GOLF HEAD)... (mã hs đầu golf h5s2o7/ hs code đầu golf h5s)
- Mã HS 95064010: BÀN BÓNG BÀN- Nhãn hiệu: PONGORI- Chất liệu: Board 59. 0: 100. 0% Wood- Model code: 8501776... (mã hs bàn bóng bàn n/ hs code bàn bóng bàn)
- Mã HS 95064010: Bàn bóng bàn, model: ALADIN 25, kích thước bàn: 2740*1525*760mm, bàn gỗ công nghiệp màu xanh, dày 25mm, chân kim loại vuông màu đen, kích thước chân: 50*50mm, hiệu GOFES. Mới 100%... (mã hs bàn bóng bàn m/ hs code bàn bóng bàn)
- Mã HS 95064010: Bàn bóng bàn (TABLE FOR TABLE TENNIS; hàng mới 100%)... (mã hs bàn bóng bàn t/ hs code bàn bóng bàn)
- Mã HS 95064090: Cốt vợt bóng bàn XSTAR V, hiệu Butterfly/ TT Blade XSTAR V, hàng mới 100%... (mã hs cốt vợt bóng bà/ hs code cốt vợt bóng)
- Mã HS 95064090: Mặt vợt bóng bàn ROZENA, hiệu Butterfly/ TT Rubber ROZENA, hàng mới 100%... (mã hs mặt vợt bóng bà/ hs code mặt vợt bóng)
- Mã HS 95064090: Mặt vợt bóng bàn Dignics 05, hiệu Butterfly/ TT Rubber Dignics 05, hàng mới 100%... (mã hs mặt vợt bóng bà/ hs code mặt vợt bóng)
- Mã HS 95064090: Cốt vợt bóng bàn SARDIUS, hiệu Butterfly/ TT Blade SARDIUS, hàng mới 100%... (mã hs cốt vợt bóng bà/ hs code cốt vợt bóng)
- Mã HS 95064090: Cốt vợt bóng bàn INNERFORCE LAYER-ALC, hiệu Butterfly/ TT Blade INNERFORCE LAYER-ALC, hàng mới 100%... (mã hs cốt vợt bóng bà/ hs code cốt vợt bóng)
- Mã HS 95064090: Cốt vợt bóng bàn ZHANG JIKE-ALC, hiệu Butterfly/ TT Blade ZHANG JIKE-ALC, hàng mới 100%... (mã hs cốt vợt bóng bà/ hs code cốt vợt bóng)
- Mã HS 95064090: Cốt vợt bóng bàn TIMO BOLL ALC, hiệu Butterfly/ TT Blade TIMO BOLL ALC, hàng mới 100%... (mã hs cốt vợt bóng bà/ hs code cốt vợt bóng)
- Mã HS 95064090: Cốt vợt bóng bàn HARIMOTO TOMOKAZU INNERFORCE ALC, hiệu Butterfly/ TT Blade HARIMOTO TOMOKAZU INNERFORCE ALC, hàng mới 100%... (mã hs cốt vợt bóng bà/ hs code cốt vợt bóng)
- Mã HS 95064090: Cốt vợt bóng bàn LIN GAOYUAN ALC, hiệu Butterfly/ TT Blade LIN GAOYUAN ALC, hàng mới 100%... (mã hs cốt vợt bóng bà/ hs code cốt vợt bóng)
- Mã HS 95064090: Cốt vợt bóng bàn MIZUTANI JUN-ZLC, hiệu Butterfly/ TT Blade MIZUTANI JUN-ZLC, hàng mới 100%... (mã hs cốt vợt bóng bà/ hs code cốt vợt bóng)
- Mã HS 95064090: Quả bóng bàn bằng nhựa, kích thước (3, 8cm)+-10%, Hiệu: SANWEI. Hàng mới 100%... (mã hs quả bóng bàn bằ/ hs code quả bóng bàn)
- Mã HS 95065100: VỢT TENNIS CHƠI TRÊN BÃI BIỂN- Nhãn hiệu: ARTENGO- Chất liệu: Racket Frame 95. 0: 50. 0% Glass- Fiber (FG) 30. 0% Carbon fiber (CF) 20. 0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA)- Model code: 8373449... (mã hs vợt tennis chơi/ hs code vợt tennis c)
- Mã HS 95065100: VỢT TENNIS, chất liệu Racket Frame 67. 0: 51. 0% Carbon fiber (CF) 41. 0% Epoxy 8. 0% Wood, nhãn hiệu ARTENGO, mới 100%, model 8522668... (mã hs vợt tennis chấ/ hs code vợt tennis)
- Mã HS 95065100: Vợt cầu lông... (mã hs vợt cầu lông/ hs code vợt cầu lông)
- Mã HS 95065900: Bộ vợt cầu lông khung bằng sắt sơn + nhựa gồm: 02 vợt cầu lông đã căng lưới và 1 túi đựng chất liệu PVC, hiệu liyu và hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs bộ vợt cầu lông/ hs code bộ vợt cầu l)
- Mã HS 95065900: Bộ vợt đánh cầu lông loại thường khung bằng sắt sơn+ nhựa, gồm 2 vợt cầu lông đã căng lưới và 1 túi đựng bằng chất liệu PVC, (2 cái/bộ), hiệu AOLISHI, BOSIWE, mới 100%... (mã hs bộ vợt đánh cầu/ hs code bộ vợt đánh)
- Mã HS 95065900: Quả cầu lông (không hiệu). Hàng mới 100%... (mã hs quả cầu lông k/ hs code quả cầu lông)
- Mã HS 95065900: Vợt chơi cầu lông (không hiệu). Hàng mới 100%... (mã hs vợt chơi cầu lô/ hs code vợt chơi cầu)
- Mã HS 95065900: Khung vợt nhôm... (mã hs khung vợt nhôm/ hs code khung vợt nh)
- Mã HS 95065900: Vợt cầu lông có túi đựng, đã đan dây, bằng kim loại, 1 bộ gồm 2 chiếc, nhãn hiệu: BOKAI, hàng mới 100%... (mã hs vợt cầu lông có/ hs code vợt cầu lông)
- Mã HS 95065900: BỘ VỢT CẦU LÔNG (2 VỢT VÀ 2 QUẢ CẦU), chất liệu Racket Frame 50. 0: 100. 0% Steel, nhãn hiệu PERFLY, mới 100%, model 8490829... (mã hs bộ vợt cầu lông/ hs code bộ vợt cầu l)
- Mã HS 95065900: BỘ VỢT CẦU LÔNG, c. liệu Frame: 60% CF, Racket Frame: 20% PU, Racket Frame: 10% Polyamide, 10% Wood Packaging: 100. 0% PES Ball: 60% Polyamide, Ball: 40% Cork, nhãn hiệu PERFLY, mới 100%, model 8490839... (mã hs bộ vợt cầu lông/ hs code bộ vợt cầu l)
- Mã HS 95065900: Khung vợt cầu lông Carbon fiber100% kèm bao đựng Nylon;ABJN138-(1);MỚI 100%, HIỆU LI-NING... (mã hs khung vợt cầu l/ hs code khung vợt cầ)
- Mã HS 95065900: VỢT ĐÁNH CẦU LÔNG... (mã hs vợt đánh cầu lô/ hs code vợt đánh cầu)
- Mã HS 95066100: BÓNG TỰ TẬP TENNIS- Nhãn hiệu: ARTENGO- Chất liệu: Structure 90. 0: 50. 0% Rubber- Synthetic 25. 0% NYLON 25. 0% Wool- Model code: 8372358... (mã hs bóng tự tập ten/ hs code bóng tự tập)
- Mã HS 95066200: Quả bóng đá chất liệu giả da, ruột bằng cao su bơm hơi, phi (22-23)cm, (dùng cho tập luyện thể chất), hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs quả bóng đá chấ/ hs code quả bóng đá)
- Mã HS 95066200: INFLATABLE BALL- Bóng bơi hơi bằng màng nhựa PVC dùng trong bể bơi, code 177672 (mã hàng nội bộ), kích thước 20IN, không nhãn hiệu, nsx SHANGHAI FOREIGN TRADE ENTERPRISES PUDONG CO. , LTD, hàng mới 100%... (mã hs inflatable ball/ hs code inflatable b)
- Mã HS 95066200: Ruột bóng đá bằng cao su, phi 20cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs ruột bóng đá bằ/ hs code ruột bóng đá)
- Mã HS 95066200: BÓNG RỔ- Nhãn hiệu: TARMAK- Chất liệu: Bladder 37. 0: 70. 0% Rubber- Natural Rubber (NR)- Latex 30. 0% Rubber- Styrene Butadiene Rubber (SBR)- Model code: 8542820... (mã hs bóng rổ nhãn h/ hs code bóng rổ nhã)
- Mã HS 95066200: BÓNG ĐÁ- Nhãn hiệu: FIFTER- Chất liệu: Outcover 30. 0: 100. 0% Polyurethane (PU)- Model code: 8524368... (mã hs bóng đá nhãn h/ hs code bóng đá nhã)
- Mã HS 95066200: BÓNG BẦU DỤC- Nhãn hiệu: OFFLOAD- Chất liệu: Outcover 50. 0: 80. 0% Rubber- Synthetic 20. 0% Rubber- Synthetic- Model code: 8496285... (mã hs bóng bầu dục n/ hs code bóng bầu dục)
- Mã HS 95066200: Bóng đá bằng nhựa "QS0002A", cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên, không dùng pin. Mới 100%... (mã hs bóng đá bằng nh/ hs code bóng đá bằng)
- Mã HS 95066200: Bóng rổ hiệu SPALDING, mã SMBSP19060... (mã hs bóng rổ hiệu sp/ hs code bóng rổ hiệu)
- Mã HS 95066200: BÓNG CHUYỀN, chất liệu Outcover 100. 0: 100. 0% Polyvinyl chloride (PVC)- Phtalate free, nhãn hiệu COPAYA, mới 100%, model 8480063... (mã hs bóng chuyền ch/ hs code bóng chuyền)
- Mã HS 95066200: Bóng ném, chất liệu Foam 40. 0: 100. 0% Rubber- Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), nhãn hiệu ATORKA, mới 100%, model 8520134... (mã hs bóng ném chất/ hs code bóng ném ch)
- Mã HS 95066200: BÓNG BƠI, chất liệu Ball 99. 0: 100. 0% Polyvinyl chloride (PVC)- Phtalate free, nhãn hiệu NABAIJI, mới 100%, model 8543551... (mã hs bóng bơi chất/ hs code bóng bơi ch)
- Mã HS 95066200: Bóng đá, chất liệu Bladder 30. 0: 100. 0% Rubber- Butadiene Rubber (BR), nhãn hiệu FIFTER, mới 100%, model 8524368... (mã hs bóng đá chất l/ hs code bóng đá chấ)
- Mã HS 95066200: Banh dùng để đá, hiệu addidas... (mã hs banh dùng để đá/ hs code banh dùng để)
- Mã HS 95066200: Quả bóng tập thể lực bằng nhựa phi (15 ~ 28)cm +-5cm ký mã hiệu Molten(mới 100%)... (mã hs quả bóng tập th/ hs code quả bóng tập)
- Mã HS 95066200: LIC BEACH BALL (FROZEN 2)- Bóng bơm hơi bằng màng nhựa PVC in hình FROZEN 2, kích thước 13. 5", hàng mới 100%... (mã hs lic beach ball/ hs code lic beach ba)
- Mã HS 95066200: Quả bóng rổ bằng cao su hiệu JR286... (mã hs quả bóng rổ bằn/ hs code quả bóng rổ)
- Mã HS 95066200: Quả bóng rổ dán bằng cao su hiệu JR286... (mã hs quả bóng rổ dán/ hs code quả bóng rổ)
- Mã HS 95066200: Quả bóng bầu dục bằng cao su hiệu JR286... (mã hs quả bóng bầu dụ/ hs code quả bóng bầu)
- Mã HS 95066200: Bóng đá dùng trong thể thao CSF NK STRK- SP20... (mã hs bóng đá dùng tr/ hs code bóng đá dùng)
- Mã HS 95066200: Bóng bầu dục, mới 100%... (mã hs bóng bầu dục m/ hs code bóng bầu dục)
- Mã HS 95066200: BEACH BALL 20IN- Bóng bơm hơi bằng màng nhựa PVC, kích thước 20", hàng mới 100%... (mã hs beach ball 20in/ hs code beach ball 2)
- Mã HS 95066200: EMOJI BEACH BALL 20IN- Bóng bơm hơi bằng màng nhựa PVC, kích thước 20IN, hàng mới 100%... (mã hs emoji beach bal/ hs code emoji beach)
- Mã HS 95066200: DESIGNER BEACH BALL 20IN (LION)- Bóng bơm hơi bằng màng nhựa PVC, kích thước 20IN, hàng mới 100%... (mã hs designer beach/ hs code designer bea)
- Mã HS 95066200: INFLATABLE GLITTER BALL 20IN- Bóng bơm hơi bằng màng nhựa PVC có hạt màu, kích thước 20IN, hàng mới 100%... (mã hs inflatable glit/ hs code inflatable g)
- Mã HS 95066200: BANH DA-SC3535-100... (mã hs banh dasc3535/ hs code banh dasc35)
- Mã HS 95066200: Bóng chuyền, mới 100%... (mã hs bóng chuyền mớ/ hs code bóng chuyền)
- Mã HS 95066200: Bóng đá (1bộ 12 trái bóng, 1 hộp giấy)... (mã hs bóng đá 1bộ 12/ hs code bóng đá 1bộ)
- Mã HS 95066200: Bóng bầu dục (1 bộ 1 trái bóng, 1 hộp giấy), mới 100%... (mã hs bóng bầu dục 1/ hs code bóng bầu dục)
- Mã HS 95066200: Bóng đá, moi 100%... (mã hs bóng đá moi 10/ hs code bóng đá moi)
- Mã HS 95066200: Bóng đá thể thao... (mã hs bóng đá thể tha/ hs code bóng đá thể)
- Mã HS 95066900: BÓNG TẬP PILATES- Nhãn hiệu: DOMYOS- Chất liệu: 100. 00% Silicon- Model code: 8381604... (mã hs bóng tập pilate/ hs code bóng tập pil)
- Mã HS 95066900: Combo 2 dụng cụ tập cơ tay nữ bằng thép, hiệu Minigood (hàng mới 100%)... (mã hs combo 2 dụng cụ/ hs code combo 2 dụng)
- Mã HS 95066900: Cây lăn bụi 60 miếng, 15 x10 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%)... (mã hs cây lăn bụi 60/ hs code cây lăn bụi)
- Mã HS 95066900: Tạ bằng kim loại sắt kết hợp cao su, nhựa, vật liệu dệt (loại: 0, 5kg đến 50kg) dùng trong tập luyện thể thao nhà sx GUANGDONG(mới 100%)... (mã hs tạ bằng kim loạ/ hs code tạ bằng kim)
- Mã HS 95066900: Thân mũi tên thể thao VA-NO-VANE-R6... (mã hs thân mũi tên th/ hs code thân mũi tên)
- Mã HS 95067000: Giầy trượt patin dùng cho người lớn bằng giả da + nhựa + sắt, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs giầy trượt pati/ hs code giầy trượt p)
- Mã HS 95067000: Thanh trượt giày trượt băng... (mã hs thanh trượt già/ hs code thanh trượt)
- Mã HS 95067000: Giày TT CCM-SK76K RIB SR PLAYER SKATES CCM EE-9SK762-21932B-SIZE 06-10... (mã hs giày tt ccmsk7/ hs code giày tt ccm)
- Mã HS 95067000: Giày TT CCM-SK460J JS SR PLAYER SKATES CCM D-9SK4601-21935A-SIZE 06-12... (mã hs giày tt ccmsk4/ hs code giày tt ccm)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ, Model: AGT-105T, hoạt động bằng điện, tốc độ 1. 0-16 km/h, dùng cho luyện tập thể chất, công suất vận hành liên tục: 1. 0 HP, 220V/50Hz. Nhãn hiệu: AGURI, mới 100%... (mã hs máy chạy bộ mo/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Bộ dụng cụ tập thể thao tại nhà. mã hàng: BodyBoss 2. 0. nhãn hiệu: BodyBoss. hàng mới 100%... (mã hs bộ dụng cụ tập/ hs code bộ dụng cụ t)
- Mã HS 95069100: Miếng đệm bảo vệ đầu gối... (mã hs miếng đệm bảo v/ hs code miếng đệm bả)
- Mã HS 95069100: Miếng đệm bảo vệ khuỷu tay... (mã hs miếng đệm bảo v/ hs code miếng đệm bả)
- Mã HS 95069100: Máy tập chân EZ Wave Lite, Màu sắc: Champagne gold, (OE1030), Hiệu: OGAWA. Hàng mới 100%... (mã hs máy tập chân ez/ hs code máy tập chân)
- Mã HS 95069100: Pê đan- Bộ phận chuyên dùng cho thiết bị đạp xe dùng trong phòng luyện tập thể chất. Hàng mới 100%, dòng hàng số 1 thuộc TKNK: 102702517410/E31 ngày 15/06/2019... (mã hs pê đan bộ phận/ hs code pê đan bộ p)
- Mã HS 95069100: Bộ giò dĩa của thiết bị tập đạp xe (gồm giò bắt trái, giò bắt phải và trục nối), bằng nhôm. Hàng mới 100%, dòng hàng số 1 thuộc TKNK: 102623969560/E31 ngày 06/05/2019... (mã hs bộ giò dĩa của/ hs code bộ giò dĩa c)
- Mã HS 95069100: Linh kiện giàn tạ đa năng BK1998 NEW. Mút xóp tay cầm. Hàng mới 100%. Hàng F. O. C... (mã hs linh kiện giàn/ hs code linh kiện gi)
- Mã HS 95069100: Giàn tạ đa năng dùng cơ, bằng thép, kích thước: 2150x2100x2100mm. Mức tạ: 15-65kg, hiệu Kingsport. Model: BK599. Hàng mới 100% (01 carton/bộ)... (mã hs giàn tạ đa năng/ hs code giàn tạ đa n)
- Mã HS 95069100: Đồ chơi ngoài trời cho trẻ em: ống chui kích thước dài 1. 8m, bằng nhựa, hàng mới 100%, CO form E... (mã hs đồ chơi ngoài t/ hs code đồ chơi ngoà)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ TF-06AS, hiệu TECH FITNESS, hoạt động bằng điện, có chức năng massage, tốc độ: 1-14 km/h, động cơ: 3. 0HP, mới 100%... (mã hs máy chạy bộ tf/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ TS-916, hiệu TAISODO, hoạt động bằng điện, có chức năng massage, tốc độ: 1-14 km/h, động cơ: 3. 5 HP, mới 100%... (mã hs máy chạy bộ ts/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ model: K-8, hiệu KAITASHI, hoạt động bằng điện, có chức năng massage, động cơ: 3. 5HP, tốc độ: 1-14km/h, mới 100%... (mã hs máy chạy bộ mod/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ TS-911, hiệu TAISODO, hoạt động bằng điện, có chức năng massage, tốc độ: 1-14km/h, động cơ: 3. 5 HP, mới 100%... (mã hs máy chạy bộ ts/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ TS-912, hiệu TAISODO, hoạt động bằng điện, có chức năng massage, tốc độ: 1-18 km/h, động cơ: 4. 0 HP, mới 100%... (mã hs máy chạy bộ ts/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Marker cone tập thể lực, cao 18" (45. 72cm), code: 373809, hãng sx: Grand Sport, hàng mới 100%... (mã hs marker cone tập/ hs code marker cone)
- Mã HS 95069100: Marker nấm tập thể lực, 01 bộ gồm 40 chiếc, code: 333908, hãng sx: Grand Sport, hàng mới 100%... (mã hs marker nấm tập/ hs code marker nấm t)
- Mã HS 95069100: Đai quấn nhiệt giả da HURRICANE, model: RAB-2001, trên bề mặt có gắn nhiều hạt gốm dẹt đ/kính: 22mm, 220V, 80W, nhiệt độ: 25-70 độ, k. /thước: 1320x280x10 (mm). Mới 100%, Cheongung Medical Co. , ltd sx... (mã hs đai quấn nhiệt/ hs code đai quấn nhi)
- Mã HS 95069100: Máy tập chạy thể thao hiệu Sport1 YY-6888DS WIFI dùng điện 220V-3. 0HP, khoảng 2238W, mới 100%)... (mã hs máy tập chạy th/ hs code máy tập chạy)
- Mã HS 95069100: MTR SOFT/Dụng cụ lăn trị liệu mát xa- Loại mềm dùng để tập Gym (chất liệu: EVA FOAM, ABS), hiệu PTP. Mới 100%... (mã hs mtr soft/dụng c/ hs code mtr soft/dụn)
- Mã HS 95069100: MTR FIRM/Dụng cụ lăn trị liệu mát xa- Loại cứng dùng để tập Gym (chất liệu: EVA FOAM, ABS), hiệu PTP. Mới 100%... (mã hs mtr firm/dụng c/ hs code mtr firm/dụn)
- Mã HS 95069100: XR CAMO/Dụng cụ lăn 33cm- dùng để tập Gym (chất liệu: EVA FOAM, ABS), hiệu PTP. Mới 100%... (mã hs xr camo/dụng cụ/ hs code xr camo/dụng)
- Mã HS 95069100: MTR FIRM LARGE/Dụng cụ lăn trị liệu mát xa- Loại rộng dùng để tập Gym (chất liệu: EVA FOAM, ABS), hiệu PTP. Mới 100%... (mã hs mtr firm large// hs code mtr firm lar)
- Mã HS 95069100: Tạ cao su khởi động, chất liệu hợp kim, cao su, dùng tập: tay, ngực, vai dành cho nữ, 6 set, 1 set gồm tạ 1kg/pcs, 2kg/pcs, 3kg/pcs, 4kg/pcs, 5kg/pcs, model 100411, nsx: RIZHAO PIONEER BARBELL & FITNESS INC. Mới100%... (mã hs tạ cao su khởi/ hs code tạ cao su kh)
- Mã HS 95069100: Tạ ấm, chất liệu: gang, dùng cho phòng tập, tập vai, chân, mông, đùi, 5 set, 1 set gồm 7 tạ, từ 4kg đến 16kg, mỗi mức tạ chênh lệch 2kg, model IR1400, nsx: RIZHAO PIONEER BARBELL & FITNESS INC. Mới 100%... (mã hs tạ ấmchất liệu/ hs code tạ ấmchất l)
- Mã HS 95069100: Tạ cao su lục giác, chất liệu hợp kim, cao su, dùng để tập tay, ngực, vai, 6 set, 1 set gồm 12 tạ, từ 2. 5kg đến 30kg, mỗi mức tạ chênh lệch 2. 5kg, model IR3208, nsx: RIZHAO PIONEER BARBELL & FITNESS INC. Mới 100%... (mã hs tạ cao su lục g/ hs code tạ cao su lụ)
- Mã HS 95069100: Bộ tạ đa năng, chất liệu gang, được sử dụng cho gia đình tập cái bài tập: tay, ngực, vai, 10 set, 1 set 20kg, model IB1002, nsx: RIZHAO PIONEER BARBELL & FITNESS INC. Mới 100%... (mã hs bộ tạ đa năngc/ hs code bộ tạ đa năn)
- Mã HS 95069100: Tạ tay 8 cạnh, chất liệu hợp kim, cao su, dùng để tập tay, ngực, vai, 4 set, 1 set gồm tạ 35kg/1pcs, 40kg/1pcs, 45kg/1pcs, model IR3205, nsx: RIZHAO PIONEER BARBELL & FITNESS INC. Hàng mới 100%... (mã hs tạ tay 8 cạnhc/ hs code tạ tay 8 cạn)
- Mã HS 95069100: Đòn chữ H, chất liệu: hợp kim, sử dụng cho phòng tập, tập các bài tập tay, kích thước 1m2, model B29, nsx: RIZHAO PIONEER BARBELL & FITNESS INC. Mới 100%... (mã hs đòn chữ hchất/ hs code đòn chữ hch)
- Mã HS 95069100: Đòn zic zac, chất liệu: hợp kim, sử dụng cho phòng tập, tập các bài tập tay, kích thước 1m2, model B28, nsx: RIZHAO PIONEER BARBELL & FITNESS INC. Mới 100%... (mã hs đòn zic zacchấ/ hs code đòn zic zac)
- Mã HS 95069100: Đòn 2m2, chất liệu hợp kim, sử dụng cho phòng tập đi kèm với các máy: đẩy ngực, vai, chân, model PL2202, nsx: RIZHAO PIONEER BARBELL & FITNESS INC. Mới 100%... (mã hs đòn 2m2chất li/ hs code đòn 2m2chất)
- Mã HS 95069100: Tạ deadlift, chất liệu hợp kim, cao su, dùng cho phòng tập, tập các bài tập chân, mông, đùi, 10kg/pcs, model IR5202B, nsx: RIZHAO PIONEER BARBELL & FITNESS INC. Hàng mới 100%... (mã hs tạ deadliftchấ/ hs code tạ deadlift)
- Mã HS 95069100: Máy squat tập chân, chất liệu: sắt hộp, kích thước: 60*60*3mm, không dùng điện, dùng cho phòng tập và gia đình, tập các bài tập chân, ngực, vai, model 603503, nsx: RIZHAO PIONEER BARBELL & FITNESS INC. Mới 100%... (mã hs máy squat tập c/ hs code máy squat tậ)
- Mã HS 95069100: Máy đạp điện thể lực mã X9109 cùng phụ tùng hãng DHZ, nsx Shandong Dahuzi Fitting Equipment Co. , Ltd, sử dụng điện, điện áp 220V. Hàng mới 100%.... (mã hs máy đạp điện th/ hs code máy đạp điện)
- Mã HS 95069100: Thảm yoga, model The Reversible (Un) Mat, hiệu Lululemon, mới 100%... (mã hs thảm yoga mode/ hs code thảm yoga m)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ, không masage, không đánh bụng hiệu: KONLEGA, Dùng điện 220v, 50/60hz, công suất <300W. Mới 100%... (mã hs máy chạy bộ kh/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Xe đạp đứng dùng trong phòng tập thể chất, mã hàng TZ-2030B, kt 1230x520x1500mm, nhãn hiệu Vivafitness, nhà sản xuất Shandong Tianzhan Fitness, mới 100%... (mã hs xe đạp đứng dùn/ hs code xe đạp đứng)
- Mã HS 95069100: Xe đạp ngồi dùng trong phòng tập thể chất, mã hàng TZ-2020B, kt 1390x750x1170mm, nhãn hiệu Vivafitness, nhà sản xuất Shandong Tianzhan Fitness, mới 100%... (mã hs xe đạp ngồi dùn/ hs code xe đạp ngồi)
- Mã HS 95069100: Máy tập đi bộ hình Ellip dùng trong phòng tập thể chất, mã hàng TZ-2010B, kt 2030x660x1750mm, nhãn hiệu Vivafitness, nhà sản xuất Shandong Tianzhan Fitness, mới 100%... (mã hs máy tập đi bộ h/ hs code máy tập đi b)
- Mã HS 95069100: Máy tập chạy Treadmill dùng trong phòng tập thể chất, mã hàng TZ-5000B+, kt 2165x930x1725mm, nhãn hiệu Vivafitness, nhà sản xuất Shandong Tianzhan Fitness, mới 100%... (mã hs máy tập chạy tr/ hs code máy tập chạy)
- Mã HS 95069100: Giàn tạ đa năng, mã HQ-708A gồm: ghế ngồi tập tạ, tạ khối. Khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện. Kích thước lắp đặt: 1940x1050x2200mm. NSX: XUZHOU JULI FITNESS, không có nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs giàn tạ đa năng/ hs code giàn tạ đa n)
- Mã HS 95069100: Khung gánh tạ HQ-K8 có gồm: ghế ngồi tập tạ. Khung làm bằng sắt sơn tĩnh điện. Kích thước lắp đặt: 1360x2100x2150 mm. NSX: XUZHOU JULI FITNESS, không có nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs khung gánh tạ h/ hs code khung gánh t)
- Mã HS 95069100: Giàn tạ đa năng HQ-808P gồm: ghế ngồi tập tạ, ghế nằm đẩy tạ, tạ khối, bao đấm. Khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện. Kích thước lắp đặt: 1940x1900x2350mm. NSX: XUZHOU JULI FITNESS, không có nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs giàn tạ đa năng/ hs code giàn tạ đa n)
- Mã HS 95069100: Máy tập cơ bụng G1-FW151_9, MFW0289-02, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy tập cơ bụng/ hs code máy tập cơ b)
- Mã HS 95069100: Máy tập đạp U-30-02-F, MEP0546-02, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy tập đạp u3/ hs code máy tập đạp)
- Mã HS 95069100: Máy tập liên hoàn E-30-F Frame, MEP0546-02, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy tập liên ho/ hs code máy tập liên)
- Mã HS 95069100: Dàn tập cơ đa năng, MGT0008-39, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs dàn tập cơ đa n/ hs code dàn tập cơ đ)
- Mã HS 95069100: Ghế tập tạ A678-03, MFW0310-1047H, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs ghế tập tạ a678/ hs code ghế tập tạ a)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ TF30-02-F, MTM0931-02, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy chạy bộ tf3/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ TF30XIR-02, MTM0951-02, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy chạy bộ tf3/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Máy tập cơ đa năng VS-VFT-S18, MGM0633-10000, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy tập cơ đa n/ hs code máy tập cơ đ)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ T70-02 Frame, MTM0724-02, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy chạy bộ t70/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: GĂNG TAY ĐẤM BỐC- VENUM-03540-525-12OZ... (mã hs găng tay đấm bố/ hs code găng tay đấm)
- Mã HS 95069100: Thiết bị tập thể thao không dùng điện, chất liệu sắt sơn tĩnh điện: Ghế tập lưng bụng đơn, Model: QX-18087C, hiệu DREAMLAND. Kích thước lắp đặt: 70*50*150cm, hàng mới 100%... (mã hs thiết bị tập th/ hs code thiết bị tập)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ, có masage đánh bụng, dùng điện 220V, công suất: 100W- 220-240V, hiệu: MASSAGER, kí hiệu: HMS-05Q. Mới 100%... (mã hs máy chạy bộ có/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: BỘ BẠT NHÚN- Nhãn hiệu: DOMYOS- Chất liệu: Frame 60. 0: 100. 0% Steel- Model code: 8558559... (mã hs bộ bạt nhún nh/ hs code bộ bạt nhún)
- Mã HS 95069100: BĂNG GHẾ TẬP TẠ- Nhãn hiệu: DOMYOS- Chất liệu: Structure 88. 0: 100. 0% Steel- Model code: 8491829... (mã hs băng ghế tập tạ/ hs code băng ghế tập)
- Mã HS 95069100: BỘ TẠ (GỒM TẠ, TAY ĐÒN NÂNG TẠ, KHÓA TẠ)- Nhãn hiệu: DOMYOS- Chất liệu: Weight Discs 79. 0: 100. 0% Cast Iron- Model code: 8501164... (mã hs bộ tạ gồm tạ/ hs code bộ tạ gồm t)
- Mã HS 95069100: BỘ DỤNG CỤ CHƠI TURNBALL- Nhãn hiệu: ARTENGO- Chất liệu: Structure 56. 0: 100. 0% Polyethylene High Density (HDPE)- Model code: 8332817... (mã hs bộ dụng cụ chơi/ hs code bộ dụng cụ c)
- Mã HS 95069100: BỘ RỔ BÓNG RỔ (GỒM ĐẾ, BẢNG VÀ RỔ)- Nhãn hiệu: TARMAK- Chất liệu: Structure 60. 0: 100. 0% Steel- Model code: 8529815... (mã hs bộ rổ bóng rổ/ hs code bộ rổ bóng r)
- Mã HS 95069100: DÂY KÉO DÙNG TRONG LUYỆN TẬP THỂ CHẤT- Nhãn hiệu: DOMYOS- Chất liệu: PART. 334 70. 0: 100. 0% Rubber- Synthetic- Model code: 8400422... (mã hs dây kéo dùng tr/ hs code dây kéo dùng)
- Mã HS 95069100: ĐĨA TẠ ĐÒN- Nhãn hiệu: DOMYOS- Chất liệu: Frame 85. 0: 100. 0% Iron- Model code: 8388223... (mã hs đĩa tạ đòn nhã/ hs code đĩa tạ đòn)
- Mã HS 95069100: MÁY TẬP THỂ THAO- Nhãn hiệu: DOMYOS- Chất liệu: Structure 80. 0: 100. 0% Steel- Model code: 8530124... (mã hs máy tập thể tha/ hs code máy tập thể)
- Mã HS 95069100: MÁY TẬP ĐẠP XE- Nhãn hiệu: DOMYOS- Chất liệu: Frame 90. 0: 100. 0% Steel- Model code: 8372431... (mã hs máy tập đạp xe/ hs code máy tập đạp)
- Mã HS 95069100: THANH TẬP GYM- Nhãn hiệu: DOMYOS- Chất liệu: Structure 95. 0: 100. 0% Steel- Model code: 8380452... (mã hs thanh tập gym/ hs code thanh tập gy)
- Mã HS 95069100: THANH TẠ TAY- Nhãn hiệu: DOMYOS- Chất liệu: Steel- Model code: 1041986... (mã hs thanh tạ tay n/ hs code thanh tạ tay)
- Mã HS 95069100: XÀ ĐƠN ĐA NĂNG TẬP THỂ THAO- Nhãn hiệu: DOMYOS- Chất liệu: Frame 95. 0: 100. 0% Steel- Model code: 8385106... (mã hs xà đơn đa năng/ hs code xà đơn đa nă)
- Mã HS 95069100: VÒNG TẬP PILATES 0. 38KG- Nhãn hiệu: DOMYOS- Chất liệu: Frame 50. 0: 100. 0% Glass- Fiber (FG)- Model code: 8229681... (mã hs vòng tập pilate/ hs code vòng tập pil)
- Mã HS 95069100: Máy tập chèo thuyền Rower, MAR0003-00US, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy tập chèo th/ hs code máy tập chèo)
- Mã HS 95069100: Máy xe đạp CXC, MFC0037-00EU2, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy xe đạp cxc/ hs code máy xe đạp c)
- Mã HS 95069100: Máy tập đạp U3X-06, MCB0333-00KM, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy tập đạp u3x/ hs code máy tập đạp)
- Mã HS 95069100: Máy tập đạp H3X-06, MCB0334-00KM, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy tập đạp h3x/ hs code máy tập đạp)
- Mã HS 95069100: Máy tập liên hoàn E3X-04, MEP0542-00KM, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy tập liên ho/ hs code máy tập liên)
- Mã HS 95069100: Máy tập đạp H7XIRGYMKIT, MCB0748-02, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy tập đạp h7x/ hs code máy tập đạp)
- Mã HS 95069100: Máy tập liên hoàn E7XIRG-03, MEP1276-02, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy tập liên ho/ hs code máy tập liên)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ T5X-08, MTM0589-02, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy chạy bộ t5x/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ T7XIRFG-03, MTM1144-02, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs máy chạy bộ t7x/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Tạ(dumbbell, hiệu: SHUA, 15kg/ cái, vỏ ngoài bằng nhựa, bên trong là kim loại), hàng mới 100%... (mã hs tạdumbbell hi/ hs code tạdumbbell)
- Mã HS 95069100: Ghế điều chỉnh đa năng L825 (Thiết bị tập luyện thể chất) gồm: Khung máy, nệm, ốc vít. Hàng mới 100%... (mã hs ghế điều chỉnh/ hs code ghế điều chỉ)
- Mã HS 95069100: Ghế tập lưng L805 (Thiết bị tập luyện thể chất) gồm: Khung máy, nệm, ốc vít, . Hàng mới 100%... (mã hs ghế tập lưng l8/ hs code ghế tập lưng)
- Mã HS 95069100: Máy chèo thuyền R590 (thiết bị tập luyện thể chất) gồm: Khung máy, màn hình, nắp nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs máy chèo thuyền/ hs code máy chèo thu)
- Mã HS 95069100: Xe đạp đứng H800BM (Thiết bị tập luyện thể chất) gồm: khung sắt, nắp nhựa, board mạch, màn hình SK2000L-BH300. Hàng mới 100%... (mã hs xe đạp đứng h80/ hs code xe đạp đứng)
- Mã HS 95069100: Máy tập đùi trong, ngoài L250 (Thiết bị tập luyện thế chất) gồm: Khung máy, tạ, dây cáp, nắp nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs máy tập đùi tro/ hs code máy tập đùi)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ cong G669 (Thiết bị tập luyện thể chất) gồm: khung máy, băng tải, nắp nhựa, màn hình. Hàng mới 100%... (mã hs máy chạy bộ con/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Máy chạy bộ G680BM (Thiết bị tập luyện thể chất) gồm: khung máy, motor, board mạch, băng tải, nắp nhựa, màn hình SK2500L. Hàng mới 100%... (mã hs máy chạy bộ g68/ hs code máy chạy bộ)
- Mã HS 95069100: Máy tập đa năng 3 nhánh OWM110 (Thiết bị tập luyện thể chất) gồm: Khung sắt, tạ, nệm, dây cáp, nắp nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs máy tập đa năng/ hs code máy tập đa n)
- Mã HS 95069100: Ghế massage Elip, model: Elip Watson, nhãn hiệu Elip, nhà sản xuất FUJIAN SWEET HOME CO. , LIMITED, chức năng rung, đấm, xoa, có nhiệt, công suất 120w, hiệu điện thế 220V/50Hz, mới 100%... (mã hs ghế massage eli/ hs code ghế massage)
- Mã HS 95069100: Dụng cụ tập luyện thể chất: dây tập cơ màu đỏ 2080x4. 5x13 mm, mã hàng 100980, nhà sản xuất RIZHAO PIONEER BARBELL & FITNESS INC. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ tập luy/ hs code dụng cụ tập)
- Mã HS 95069100: Tạ ấm thi đấu, làm bằng gang, sơn tĩnh điện, dùng trong luyện tập thể chất, nhãn hiệu OK PRO, (Gồm các mức tạ: 6kgx3c; 8kgx2c; 10kgx2c; 12kgx1c; 16kgx1c; 20kgx1c), NSX: NANTONG OK SPORTING, Mới 100%... (mã hs tạ ấm thi đấu/ hs code tạ ấm thi đấ)
- Mã HS 95069100: Tạ bóng, làm bằng hạt cao su, nén phủ vải Polyester, dùng trong luyện tập thể chất, nhãn hiệu OK PRO, (Gồm các mức tạ: 3kgx12c; 5kgx11c; 7kgx20c; 9kgx20c), NSX: NANTONG OK SPORTING, Mới 100%... (mã hs tạ bóng làm bằ/ hs code tạ bóng làm)
- Mã HS 95069100: Bộ Dây tập đa năng- TRX RIP TRAINER, hỗ trợ tích cực bài tập thể lực, giúp tập giảm béo và làm săn chắc cơ bắp hiệu quả, code TRX-02, hàng mới 100%... (mã hs bộ dây tập đa n/ hs code bộ dây tập đ)
- Mã HS 95069100: TRÒ CHƠI NÉM ĐĨA... (mã hs trò chơi ném đĩ/ hs code trò chơi ném)
- Mã HS 95069100: BỒ ĐỒ CHƠI VẬN ĐỘNG (YOYO, BÓNG BẦU DỤC)... (mã hs bồ đồ chơi vận/ hs code bồ đồ chơi v)
- Mã HS 95069100: Xe đạp tập thể dục, Model: KZ-6414, nhãn hiệu: Zasami, nhà SX: WOR-BIZ INDUSTRIAL PRODUCT CO LTD. lắp cố định dùng cho luyện tập, không tham gia giao thông. Mới 100% Bằng Sắt + Nhựa, không dùng điện... (mã hs xe đạp tập thể/ hs code xe đạp tập t)
- Mã HS 95069100: Thiết bị tập thể dục: Thiết bị lên xà đơn, mã hàng: TSB-046, kích thước: 2200x114x2330mm. Chất liệu: ống thép mạ kẽm dày 3mm. NSX: DINGZHOU WANLONG SPORTS. Hàng mới: 100%... (mã hs thiết bị tập th/ hs code thiết bị tập)
- Mã HS 95069100: Dụng cụ dùng trong tập luyện thể chất: Dây thừng tập cơ tay- TRICEPS ROPE, mã A0000812-NR, hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ dùng tr/ hs code dụng cụ dùng)
- Mã HS 95069100: Thiết bị dùng trong tập luyện thể chất: Máy tập xe đạp đứng- BIKE FORMA P LED, mã DEC43LQANNAR0UKS, hiệu Technogym, hàng mới 100%... (mã hs thiết bị dùng t/ hs code thiết bị dùn)
- Mã HS 95069100: DỤNG CỤ TẬP CHỐNG ĐẨY, c. liệu Structure 45. 0: 70. 0% ABS 10. 0% PP 10. 0% SEBS 10. 0% Steel 95. 0% ABS 5. 0% SEBS, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model 8382225... (mã hs dụng cụ tập chố/ hs code dụng cụ tập)
- Mã HS 95069100: ĐỆM TAY TẬP ĐẤM BỐC, chất liệu Foam Core 60. 0: 45. 0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA) 45. 0% Foamed Polyurethane 10. 0% Cotton, nhãn hiệu OUTSHOCK, mới 100%, model 8515815... (mã hs đệm tay tập đấm/ hs code đệm tay tập)
- Mã HS 95069100: TÚI ĐẤM TẬP ĐẤM BỐC, chất liệu Filling 60. 0: 100. 0% Foamed Polyurethane, nhãn hiệu OUTSHOCK, mới 100%, model 8515814... (mã hs túi đấm tập đấm/ hs code túi đấm tập)
- Mã HS 95069100: TẠ TAY 5kg, chất liệu Bar 95. 0: 100. 0% Iron, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model 8336580... (mã hs tạ tay 5kg chấ/ hs code tạ tay 5kg)
- Mã HS 95069100: TẠ TAY 3KG, chất liệu Bar: 100. 0% Iron Coating: 100. 0% Polyvinyl chloride (PVC), nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model 8336581... (mã hs tạ tay 3kg chấ/ hs code tạ tay 3kg)
- Mã HS 95069100: DÂY THUN TẬP GYM, chất liệu Cable 70. 0: 100. 0% Rubber- Synthetic, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model 8400422... (mã hs dây thun tập gy/ hs code dây thun tập)
- Mã HS 95069100: Xà đơn, chất liệu Structure 80. 0: 100. 0% Steel, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model 8353818... (mã hs xà đơn chất li/ hs code xà đơn chất)
- Mã HS 95069100: TẠ CHUÔNG 12kg, chất liệu Frame: 100. 0% Iron Protection cover: 100. 0% Rubber- Butadiene Rubber (BR), nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model 8354816... (mã hs tạ chuông 12kg/ hs code tạ chuông 12)
- Mã HS 95069100: Tạ tay 2kg, chất liệu Bar 95. 0: 100. 0% Iron, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model 8336573... (mã hs tạ tay 2kg chấ/ hs code tạ tay 2kg)
- Mã HS 95069100: Đai massage bụng (công suất: 220V-84W), nhãn hiệu: GHL. Hàng mới 100%. (1 bộ gồm đai + remote)... (mã hs đai massage bụn/ hs code đai massage)
- Mã HS 95069100: Mặt nạ thép các loại (dùng trong thể thao bóng chày), mới 100%... (mã hs mặt nạ thép các/ hs code mặt nạ thép)
- Mã HS 95069100: Ván trượt patin bằng nhựa + sắt, dài 40cm, rộng 20cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs ván trượt patin/ hs code ván trượt pa)
- Mã HS 95069100: Bục tập yoga bằng nhựa. Phi 60cm+/-3cm. nhà sản xuất: Guangxi, Mới 100%... (mã hs bục tập yoga bằ/ hs code bục tập yoga)
- Mã HS 95069100: Dây nhảy dây (SERIA, nhựa, Dài 5m, mới 100%)... (mã hs dây nhảy dây s/ hs code dây nhảy dây)
- Mã HS 95069100: Bộ dụng cụ tập thể lực (MULTIGYMNASIUM, INDUSTRIAL, VERY HIGH QUALITY; hàng mới 100%)... (mã hs bộ dụng cụ tập/ hs code bộ dụng cụ t)
- Mã HS 95069100: Bao cát(Punching bag, kích thước 27*30*144 cm) hàng mới 100%... (mã hs bao cátpunchin/ hs code bao cátpunc)
- Mã HS 95069100: PENDAL BÊN TRÁI KÈM DÂY QUAI CHO XE ĐẠP TẬP LUYỆN THỂ CHẤT, HIỆU LIFEFITNESS, MỚI 100%... (mã hs pendal bên trái/ hs code pendal bên t)
- Mã HS 95069100: PENDAL BÊN PHẢI KÈM DÂY QUAI CHO XE ĐẠP TẬP LUYỆN THỂ CHẤT, HIỆU LIFEFITNESS, MỚI 100%... (mã hs pendal bên phải/ hs code pendal bên p)
- Mã HS 95069100: Thanh tập xà (phụ kiện dàn tập đa năng). mà HÀNG: PWQFT22003DPT101. mới 100%... (mã hs thanh tập xà p/ hs code thanh tập xà)
- Mã HS 95069100: Thang dây (phụ kiện dàn tập đa năng). mà HÀNG: PWQFT614APP101. mới 100%... (mã hs thang dây phụ/ hs code thang dây p)
- Mã HS 95069100: Dụng cụ thể thao (Lồng thể thao dưới nước chất liệu nhôm phủ sơn, đệm cơ động chất liệu mút bọc vảo ni lông sần, . )Sử dụng trong nội bộ ĐSQ. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ thể tha/ hs code dụng cụ thể)
- Mã HS 95069100: Giáp mặt KTDB/MEN KTDB/ (KENDO HEAD GEAR KTDB)... (mã hs giáp mặt ktdb/m/ hs code giáp mặt ktd)
- Mã HS 95069100: Giáp chân KTDB/TARE KTDB/ (KENDO WAIST GEAR KTDB)... (mã hs giáp chân ktdb// hs code giáp chân kt)
- Mã HS 95069100: Sản phẩm thể dục thể thao và bộ phận: Bộ ống nhựa dù LBV 2110-803TT (1035cm x 8pcs/ 270cmx1pcs)... (mã hs sản phẩm thể dụ/ hs code sản phẩm thể)
- Mã HS 95069100: Dụng cụ bảo hộ khi leo núi các loại (Mad, Triple, R3, Bean pad. )... (mã hs dụng cụ bảo hộ/ hs code dụng cụ bảo)
- Mã HS 95069100: Giáp mặt TVG/MEN TVG/ (KENDO HEAD GEAR TVG)... (mã hs giáp mặt tvg/me/ hs code giáp mặt tvg)
- Mã HS 95069100: Đôi tạ dĩa (tạ trong tập gym), bằng gang bọc cao su, khối lượng 20 kg. Hàng mới 100%... (mã hs đôi tạ dĩa tạ/ hs code đôi tạ dĩa)
- Mã HS 95069920: LƯỚI CẦU LÔNG, chất liệu Pole 80. 0: 80. 0% Glass- Fiber (FG) 10. 0% Polypropylene (PP) 10. 0% Stainless steel, nhãn hiệu PERFLY, mới 100%, model 8490769... (mã hs lưới cầu lông/ hs code lưới cầu lôn)
- Mã HS 95069930: TRÁI CẦU LÔNG... (mã hs trái cầu lông/ hs code trái cầu lôn)
- Mã HS 95069990: KHUNG TẬP YOGA AFRAME, KÈM DÂY NỊCH VẢI, MODEL XAF-10, HÀNG MỚI 100% SỬ DỤNG CÁ NHÂN... (mã hs khung tập yoga/ hs code khung tập yo)
- Mã HS 95069990: Thú nhún lò xo, dành cho khu vui chơi ngoài trời, kích thước 88x38x95cm, cho trẻ em trên 36 tháng tuổi, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs thú nhún lò xo/ hs code thú nhún lò)
- Mã HS 95069990: Bộ leo trèo, dành cho khu vui chơi ngoài trời, bằng nhựa, kích thước dài 3. 5m, cao 1. 75m, không có nhãn hiệu, hàng mới 100%, CO form E... (mã hs bộ leo trèo dà/ hs code bộ leo trèo)
- Mã HS 95069990: Bộ đồ chơi đá banh gồm các chi tiết tháo rời đồng bộ, không có tính năng đổi thưởng- Indoor playground Interactive game- Soccer- 220V-Hàng mới 100%... (mã hs bộ đồ chơi đá b/ hs code bộ đồ chơi đ)
- Mã HS 95069990: Bộ trò chơi ném bóng gồm các chi tiết tháo rời đồng bộ, không có tính năng đổi thưởng- INDOOR PLAYGROUND INTERACTIVE GAME- BASKETBALL-220V-Hàng mới 100%.... (mã hs bộ trò chơi ném/ hs code bộ trò chơi)
- Mã HS 95069990: Mặt đầu golf (X125 HB #4 1770 2. 3MM (TW FACE)... (mã hs mặt đầu golf x/ hs code mặt đầu golf)
- Mã HS 95069990: Mặt đầu golf (F424 FACE 21527 #3/RH 4140)... (mã hs mặt đầu golf f/ hs code mặt đầu golf)
- Mã HS 95069990: Gậy đánh bóng chày bằng nhựa tổng hợp đã sơn phủ bề mặt, dài (50-60)cm phi(2-5)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs gậy đánh bóng c/ hs code gậy đánh bón)
- Mã HS 95069990: Bảng lật số dùng cho bộ môn bóng bàn, bằng nhựa + giấy + sắt, nhà sx: Guang xi. mới 100%... (mã hs bảng lật số dùn/ hs code bảng lật số)
- Mã HS 95069990: Thanh xà đơn gắn tường bằng sắt mạ kết hợp cao su, nhựa, kích thước dài (60-100)cm+/-10cm, phi (4. 0-5. 5)cm. NSX: Yongkang QianZhe Industry & Trade Co. , Ltd. Mới 100%... (mã hs thanh xà đơn gắ/ hs code thanh xà đơn)
- Mã HS 95069990: BỘ GIỮ CÂN BẰNG CHƠI THỂ THAO, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY 607-4799029142/12. NOV. 2019, PASSPORT 488923496/21. NOV. 2011, GIẤY MIỄN THỊ THỰC BA 0127529/29. NOV. 2017... (mã hs bộ giữ cân bằng/ hs code bộ giữ cân b)
- Mã HS 95069990: Bể bơi nông màu Ivory mã I-1060, kích thước 1000 x 600 x 600 mm, có gắn vòi tắm. Hàng mới 100%... (mã hs bể bơi nông màu/ hs code bể bơi nông)
- Mã HS 95069990: Bể bơi nông màu hồng mã P-1060, kích thước 1000 x 600 x 600 mm, có gắn vòi tắm. Hàng mới 100%... (mã hs bể bơi nông màu/ hs code bể bơi nông)
- Mã HS 95069990: Bể bơi nông màu xanh mã G-1060, kích thước 1000 x 600 x 600 mm, có gắn vòi tắm. Hàng mới 100%... (mã hs bể bơi nông màu/ hs code bể bơi nông)
- Mã HS 95069990: Bể bơi màu Ivory mã I-1185, kích thước 1100 x 850 x 850 mm, có gắn đèn led xung quanh. Hàng mới 100%... (mã hs bể bơi màu ivor/ hs code bể bơi màu i)
- Mã HS 95069990: Bể bơi màu hồng mã P-1185, kích thước 1100 x 850 x 850 mm, có gắn đèn led xung quanh. Hàng mới 100%... (mã hs bể bơi màu hồng/ hs code bể bơi màu h)
- Mã HS 95069990: Bể bơi màu xanh mã G-1185, kích thước 1100 x 850 x 850 mm, có gắn đèn led xung quanh. Hàng mới 100%... (mã hs bể bơi màu xanh/ hs code bể bơi màu x)
- Mã HS 95069990: Bể bơi màu xanh mã I-2116, kích thước 2100 x 1600 x 920 mm, có gắn đèn led xung quanh. Hàng mới 100%... (mã hs bể bơi màu xanh/ hs code bể bơi màu x)
- Mã HS 95069990: Dây rút bản to (100 pcs/ pkg), dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi. Hàng mới 100%... (mã hs dây rút bản to/ hs code dây rút bản)
- Mã HS 95069990: Vượt chướng ngại vật- hình núi, kích thước: ???cm dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi, mới 100%... (mã hs vượt chướng ngạ/ hs code vượt chướng)
- Mã HS 95069990: Bập bênh 3 màu, kích thước: 76x30x53cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi, mới 100%... (mã hs bập bênh 3 màu/ hs code bập bênh 3 m)
- Mã HS 95069990: Bập bênh hình cá- dành cho 2 bé, kích thước: 98x38x44cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi, mới 100%... (mã hs bập bênh hình c/ hs code bập bênh hìn)
- Mã HS 95069990: Thang 2 bậc, kích thước: 60x35x100cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi, mới 100%... (mã hs thang 2 bậc kí/ hs code thang 2 bậc)
- Mã HS 95069990: Xếp số hình khối, kt: 30x30x20cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi. Hàng mới 100%... (mã hs xếp số hình khố/ hs code xếp số hình)
- Mã HS 95069990: Ống chui hình con sâu nhiều màu, kích thước: 100x50x80cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi. Hàng mới 100%... (mã hs ống chui hình c/ hs code ống chui hìn)
- Mã HS 95069990: Thang 3 bậc, kích thước: 60x35x150cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi, mới 100%... (mã hs thang 3 bậc kí/ hs code thang 3 bậc)
- Mã HS 95069990: Bộ cầu đi lưới, kích thước: đường kính 70cm, dài 200cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi. Hàng mới 100%... (mã hs bộ cầu đi lưới/ hs code bộ cầu đi lư)
- Mã HS 95069990: Thang cầu vồng, kích thước: 220x70x20cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi. Hàng mới 100%... (mã hs thang cầu vồng/ hs code thang cầu vồ)
- Mã HS 95069990: Xe chòi chân hình thú, kích thước: 48x31x61cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi. Hàng mới 100%.... (mã hs xe chòi chân hì/ hs code xe chòi chân)
- Mã HS 95069990: Cầu trượt xe ô tô loại nhỏ kích thước: 167x88x110cm, dùng cho trò chơi giải trí ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi, mới 100%.... (mã hs cầu trượt xe ô/ hs code cầu trượt xe)
- Mã HS 95069990: Xe trò chơi bằng thép 3 bánh, kích thước: 67x45x51 cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi. Hàng mới 100%.... (mã hs xe trò chơi bằn/ hs code xe trò chơi)
- Mã HS 95069990: Xe chòi chân ô tô, kích thước: 87x92x50 cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi. Hàng mới 100%.... (mã hs xe chòi chân ô/ hs code xe chòi chân)
- Mã HS 95069990: Bộ nhà liên hoàn 802, kích thước: 461x300x218cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi. Hàng mới 100%.... (mã hs bộ nhà liên hoà/ hs code bộ nhà liên)
- Mã HS 95069990: Cầu trượt xe ô tô kích thước: 308x75x 38cm, dùng cho trò chơi giải trí ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi, mới 100%.... (mã hs cầu trượt xe ô/ hs code cầu trượt xe)
- Mã HS 95069990: Bộ nhà liên hoàn, kích thước: 150x120x170cm, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi. Hàng mới 100%.... (mã hs bộ nhà liên hoà/ hs code bộ nhà liên)
- Mã HS 95069990: Bộ liên hoàn, kích thước: 4. 5x7. 5x2. 8 m, dùng cho trò chơi ngoài trời, khu vui chơi công cộng và trẻ em trên 36 tháng tuổi. Hàng mới 100%.... (mã hs bộ liên hoàn k/ hs code bộ liên hoàn)
- Mã HS 95069990: GẬY ĐÁNH BÓNG THỂ THAO, CRICKET BAT E/W... (mã hs gậy đánh bóng t/ hs code gậy đánh bón)
- Mã HS 95069990: ĐAI BẢO VỆ ĐÙI CHƠI THỂ THAO- THIGH GUARD... (mã hs đai bảo vệ đùi/ hs code đai bảo vệ đ)
- Mã HS 95069990: BẢO VỆ HẠ BỘ CHƠI THỂ THAO, ABDO GUARD... (mã hs bảo vệ hạ bộ ch/ hs code bảo vệ hạ bộ)
- Mã HS 95069990: MIẾNG BẢO VỆ CHÂN CHƠI THỂ THAO, BATTING LEG GUARD-- WICKET KEEPING LEG GUARD... (mã hs miếng bảo vệ ch/ hs code miếng bảo vệ)
- Mã HS 95069990: Dụng cụ luyện thể thao: tập cơ chân sau, hiệu: Air climber. Kích thước (60 x 26 x 48)cm+/-10%. Mới 100%... (mã hs dụng cụ luyện t/ hs code dụng cụ luyệ)
- Mã HS 95069990: Dụng cụ bắn bóng mini dùng cho bộ môn chơi tennis ký hiệu B3; 989D(AC 100V-240V 25W), đặt cố định, hiệu: Y&T. hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ bắn bón/ hs code dụng cụ bắn)
- Mã HS 95069990: Kệ tạ-phụ kiện tập thể hình MG-A510, MFW0450-02, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs kệ tạphụ kiện/ hs code kệ tạphụ ki)
- Mã HS 95069990: Khung tập cơ đa năng MG-MR47-03, MPR0096-02, hiệu Matrix, mới 100%... (mã hs khung tập cơ đa/ hs code khung tập cơ)
- Mã HS 95069990: Bộ trò chơi liên hoàn ngoài trời, Code HHV-22, dành cho khu vui chơi, bằng nhựa va sắt sơn KT600x300x300cm, gồm cầu tuột, ống chui, leo núi, hàng mới 100%, CO form E... (mã hs bộ trò chơi liê/ hs code bộ trò chơi)
- Mã HS 95069990: Cầu trượt xe bus bằng nhựa dành cho khu vui chơi ngoài trời. Kích thước: 200*115*105 cm. Mã hàng: Y1543. Nhà SX: YAYA CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs cầu trượt xe bu/ hs code cầu trượt xe)
- Mã HS 95069990: GĂNG TAY ĐẤM BỐC- Nhãn hiệu: OUTSHOCK- Chất liệu: Padding 56. 0: 100. 0% Polyurethane (PU)- Model code: 8503441... (mã hs găng tay đấm bố/ hs code găng tay đấm)
- Mã HS 95069990: LƯỚI CẦU LÔNG- Nhãn hiệu: PERFLY- Chất liệu: Chassis 43. 0: 100. 0% Polystyrene (PS)- Recycled- Model code: 8374330... (mã hs lưới cầu lông/ hs code lưới cầu lôn)
- Mã HS 95069990: BỘ ĐỆM BẢO VỆ KHỚP TAY CHÂN- Nhãn hiệu: OXELO- Chất liệu: Outer fabric 70. 0: 100. 0% Polyester (PES)- Model code: 8370355... (mã hs bộ đệm bảo vệ k/ hs code bộ đệm bảo v)
- Mã HS 95069990: ĐĨA NHỰA MÔN FRISBEE- Nhãn hiệu: OLAIAN- Chất liệu: Structure 100. 0: 100. 0% Foamed Polyurethane- Model code: 8403421... (mã hs đĩa nhựa môn fr/ hs code đĩa nhựa môn)
- Mã HS 95069990: BỘ ĐỆM BẢO VỆ KHUỶU TAY- Nhãn hiệu: OXELO- Chất liệu: Main fabric 70. 0: 100. 0% Polyester (PES)- Model code: 8373901... (mã hs bộ đệm bảo vệ k/ hs code bộ đệm bảo v)
- Mã HS 95069990: KHUNG TẬP BÓNG RỔ- Nhãn hiệu: TARMAK- Chất liệu: Board 65. 0: 100. 0% Polycarbonate (PC)- Model code: 8294983... (mã hs khung tập bóng/ hs code khung tập bó)
- Mã HS 95069990: KHUNG THÀNH CHO MÔN BÓNG ĐÁ- Nhãn hiệu: KIPSTA- Chất liệu: Net 100. 0: 100. 0% Polyester (PES)- Model code: 8517297... (mã hs khung thành cho/ hs code khung thành)
- Mã HS 95069990: VÁN TRƯỢT- Nhãn hiệu: OXELO- Chất liệu: skate trucks 30. 0: 100. 0% Aluminium 6061- Model code: 8303127... (mã hs ván trượt nhãn/ hs code ván trượt n)
- Mã HS 95069990: THIẾT BỊ CHỐNG GIAO ĐỘNG VỢT TENNIS- Nhãn hiệu: ARTENGO- Chất liệu: Carcass 100. 0: 100. 0% Silicon- Model code: 8296700... (mã hs thiết bị chống/ hs code thiết bị chố)
- Mã HS 95069990: MẤU BÁM LEO LÚI BẰNG NHỰA DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL0810A, HÀNG MỚI 100%... (mã hs mấu bám leo lúi/ hs code mấu bám leo)
- Mã HS 95069990: THẢM TRẢI NỀN CHO KHUÔN VIÊN VUI CHƠI NGOAI TRỜI CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL2201C, HÀNG MỚI 100%... (mã hs thảm trải nền c/ hs code thảm trải nề)
- Mã HS 95069990: QUÂY HÌNH HÀNG RÀO DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL1507A, HÀNG MỚI 100%... (mã hs quây hình hàng/ hs code quây hình hà)
- Mã HS 95069990: BÂP BÊNH NGOÀI TRỜI DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL0312, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bâp bênh ngoài/ hs code bâp bênh ngo)
- Mã HS 95069990: TRỤ BÓNG RỔ NGOÀI TRỜI DÙNG CHO TRẺ EM TRÊM 36 THÁNG TUỔI, PL2102, HÀNG MỚI 100%... (mã hs trụ bóng rổ ngo/ hs code trụ bóng rổ)
- Mã HS 95069990: BẠT NHÚN TRẺ EM NGOÀI TRỜI DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI (TRAMPOLINE), PL1901-102, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bạt nhún trẻ em/ hs code bạt nhún trẻ)
- Mã HS 95069990: GÔN BÓNG ĐÁ NGOÀI TRỜI DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL2104, HÀNG MỚI 100%... (mã hs gôn bóng đá ngo/ hs code gôn bóng đá)
- Mã HS 95069990: CẦU TRƯỢT NGOÀI TRỜI DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL0605, HÀNG MỚI 100%... (mã hs cầu trượt ngoài/ hs code cầu trượt ng)
- Mã HS 95069990: QUÂY CHỨA BANH BẰNG NHỰA DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL1501, HÀNG MỚI 100%... (mã hs quây chứa banh/ hs code quây chứa ba)
- Mã HS 95069990: THIẾT BỊ GYM TRẺ EM DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL2906, Size(CM): 85x70x105, HÀNG MỚI 100%... (mã hs thiết bị gym tr/ hs code thiết bị gym)
- Mã HS 95069990: HẦM CHUI NGOÀI TRỜI DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL1302A, HÀNG MỚI 100%... (mã hs hầm chui ngoài/ hs code hầm chui ngo)
- Mã HS 95069990: THÚ NHÚN NGOÀI TRỜI CÓ TRỤC LÒ XO DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL2309, HÀNG MỚI 100%... (mã hs thú nhún ngoài/ hs code thú nhún ngo)
- Mã HS 95069990: BỘ NHÀ BANH CẦU TUỘT, DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL1512A, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bộ nhà banh cầu/ hs code bộ nhà banh)
- Mã HS 95069990: NHÀ BANH NHẬP KHẨU HÌNH VUÔNG DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL1506C, HÀNG MỚI 100%... (mã hs nhà banh nhập k/ hs code nhà banh nhậ)
- Mã HS 95069990: NHÀ CHƠI CHO BÉ NGOÀI TRỜI DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL1601, HÀNG MỚI 100%... (mã hs nhà chơi cho bé/ hs code nhà chơi cho)
- Mã HS 95069990: ĐU QUAY DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL1101, HÀNG MỚI 100%... (mã hs đu quay dùng ch/ hs code đu quay dùng)
- Mã HS 95069990: XÍCH ĐU NGOÀI TRỜI, DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL2814, Size(CM): 350*150*200, HÀNG MỚI 100%... (mã hs xích đu ngoài t/ hs code xích đu ngoà)
- Mã HS 95069990: CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN NGOÀI TRỜI DÙNG CHO TRẺ EM TRÊN 36 THÁNG TUỔI, PL0501, HÀNG MỚI 100%... (mã hs cầu trượt liên/ hs code cầu trượt li)
- Mã HS 95069990: BỘ PHỤ KIỆN HỖ TRỢ KHI CHƠI LƯỚI SÓNG (GIÚP GIỮ KẾT NỐI GIỮA VÁN TRƯỢT VÀ CƠ THẾ), NHÃN HIỆU: NOBILE, MODEL: 19 CHECK INN BAG FINSG10, MỚI 100%... (mã hs bộ phụ kiện hỗ/ hs code bộ phụ kiện)
- Mã HS 95069990: Tấm lắp ghép. MS: VM-6108, QC: 100*100*1. 5 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs tấm lắp ghép m/ hs code tấm lắp ghép)
- Mã HS 95069990: Chòi chân. MS: VM-15, QC: 61*31*48 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs chòi chân msv/ hs code chòi chân m)
- Mã HS 95069990: Cầu trượt. MS: VM-3107, QC: 140*75*75cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs cầu trượt msv/ hs code cầu trượt m)
- Mã HS 95069990: Cầu trượt. MS: VM-3113, QC: 110*84*70cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs cầu trượt msv/ hs code cầu trượt m)
- Mã HS 95069990: Cầu trượt. MS: VM-3212, QC: 160*75*81 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs cầu trượt msv/ hs code cầu trượt m)
- Mã HS 95069990: Giá để đồ chơi. MS: VM-08, QC: 94*42*80 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs giá để đồ chơi/ hs code giá để đồ ch)
- Mã HS 95069990: Nhà banh. MS: VM-13, QC: 150*78 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs nhà banh msvm/ hs code nhà banh ms)
- Mã HS 95069990: Leo núi. MS: LN, QC: 50*50 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs leo núi msln/ hs code leo núi ms)
- Mã HS 95069990: Hang chui. MS: VM-11, QC: 210*100*105 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs hang chui msv/ hs code hang chui m)
- Mã HS 95069990: Trụ bóng rổ. MS: VM-6212, QC: 200*80*27 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs trụ bóng rổ ms/ hs code trụ bóng rổ)
- Mã HS 95069990: Sàn nhún. MS: VM-6716, QC: dk 183cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs sàn nhún msvm/ hs code sàn nhún ms)
- Mã HS 95069990: Đu quay. MS: VM-2531, QC: Dia. 155*50 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs đu quay msvm/ hs code đu quay ms)
- Mã HS 95069990: Bộ liên hoàn. MS: VM-4404, QC: 300*185*175cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs bộ liên hoàn m/ hs code bộ liên hoàn)
- Mã HS 95069990: Sàn nhún. MS: VM-6715, QC: 250*250*200 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs sàn nhún msvm/ hs code sàn nhún ms)
- Mã HS 95069990: Bộ liên hoàn. MS: D-0838, QC: 450*150*280cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs bộ liên hoàn m/ hs code bộ liên hoàn)
- Mã HS 95069990: Phao bằng nhựa dùng cho một người cho bể tạo sóng, dày 0. 75mm, kích thước 108x108 cm. Hàng mới 100%... (mã hs phao bằng nhựa/ hs code phao bằng nh)
- Mã HS 95069990: Tấm lắp ghép. MS: VM-6108, QC: 100*100*1. 5 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs tấm lắp ghépms/ hs code tấm lắp ghép)
- Mã HS 95069990: Xích đu. MS: GXD, QC: 41*20*20 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs xích đumsgxd/ hs code xích đumsg)
- Mã HS 95069990: Cổng chui. MS: D-10, QC: 61*21*90 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs cổng chuimsd/ hs code cổng chuims)
- Mã HS 95069990: Bập bênh. MS: VM-17, QC: 77*40*52 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs bập bênhmsvm/ hs code bập bênhms)
- Mã HS 95069990: Thú chòi chân. MS: VM-15, QC: 42*26*40 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs thú chòi chânm/ hs code thú chòi châ)
- Mã HS 95069990: Bập bênh. MS: VM-160, QC: 84*30*46cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs bập bênhmsvm/ hs code bập bênhms)
- Mã HS 95069990: Bể chơi cát. MS: VM-121, QC: 67*42*39cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs bể chơi cátms/ hs code bể chơi cát)
- Mã HS 95069990: Bập bênh. MS: VM-18, QC: 115*45*47 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs bập bênhmsvm/ hs code bập bênhms)
- Mã HS 95069990: Mô hình tập thể dục. MS: VM-6924, QC: 52*38*100 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs mô hình tập thể/ hs code mô hình tập)
- Mã HS 95069990: Nhà banh. MS: VM-13, QC: 158*135*56 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs nhà banhms vm/ hs code nhà banhms)
- Mã HS 95069990: Chòi chân. MS: VM-61, QC: 87*92*50cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs chòi chânmsvm/ hs code chòi chânms)
- Mã HS 95069990: Leo núi. MS: LN QC: 100*100 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs leo núimsln q/ hs code leo núimsl)
- Mã HS 95069990: Cầu trượt xích đu. MS: VM-320, QC: 160*160*105 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs cầu trượt xích/ hs code cầu trượt xí)
- Mã HS 95069990: Mô hình lắp ghép. MS: VM-6522, QC: 78 pcs (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs mô hình lắp ghé/ hs code mô hình lắp)
- Mã HS 95069990: Mô hình tập thể dục MS: VM-7801, QC: 300*12*260 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs mô hình tập thể/ hs code mô hình tập)
- Mã HS 95069990: Sàn nhún. MS: VM-6716, QC: dk 183cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs sàn nhúnmsvm/ hs code sàn nhúnms)
- Mã HS 95069990: Bộ liên hoàn. MS: VM-4404. QC: 300*185*175 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs bộ liên hoànms/ hs code bộ liên hoàn)
- Mã HS 95069990: Sàn nhún. MS: VM-6715, QC: 250*250*200 cm (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs sàn nhúnmsvm/ hs code sàn nhúnms)
- Mã HS 95069990: Đu quay. MS: VM-6006, QC: 8 ball (dùng cho mô hình vận động ngoài trời ngoài trời khu vui chơi công cộng- trẻ em trên 36 tháng tuổi. ) Hàng mới 100%... (mã hs đu quaymsvm6/ hs code đu quaymsv)
- Mã HS 95069990: Ghế ngồi NA14-MA, khung chân thép D95x195cm, chỗ ngồi đan nhựa PE hình tổ chim, có miếng lót ngồi bằng vải, kích cỡ 115x105x70cm, hiệu GUANGZHOU YIJIA, hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi na14m/ hs code ghế ngồi na1)
- Mã HS 95069990: Ghế ngồi NA15-M, khung chân thép D95x195cm, chỗ ngồi đan nhựa PE hình tổ chim, có miếng lót ngồi bằng vải, kích cỡ 118x94x72cm, hiệu GUANGZHOU YIJIA, hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi na15m/ hs code ghế ngồi na1)
- Mã HS 95069990: Ghế ngồi NA11-MB, khung chân thép D105x195cm, chỗ ngồi đan nhựa PE hình tổ chim, có miếng lót ngồi bằng vải, kích cỡ 115x105x70cm, hiệu GUANGZHOU YIJIA, hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi na11m/ hs code ghế ngồi na1)
- Mã HS 95069990: Ghế ngồi NA202-M, khung chân thép D95x195cm, chỗ ngồi đan nhựa PE hình tổ chim, có miếng lót ngồi bằng vải, kích cỡ 118x94x72cm, hiệu GUANGZHOU YIJIA, hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi na202/ hs code ghế ngồi na2)
- Mã HS 95069990: Ghế ngồi NA151-MW, khung chân thép D95x195cm, chỗ ngồi đan nhựa PE hình tổ chim, có miếng lót ngồi bằng vải, kích cỡ 118x94x72cm, hiệu GUANGZHOU YIJIA, hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi na151/ hs code ghế ngồi na1)
- Mã HS 95069990: Ghế ngồi NA18-MBW, khung chân thép D95x195cm, chỗ ngồi đan nhựa PE hình tổ chim, có miếng lót ngồi bằng vải, kích cỡ 128x80x70cm, hiệu GUANGZHOU YIJIA, hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi na18m/ hs code ghế ngồi na1)
- Mã HS 95069990: Sân chơi ngoài trời cho trẻ em trên 36 tháng tuổi: Đồ chơi thú nhún, Model: KQ50161A, kt: 87 x 27 x 76cm, phần hình thú bằng nhựa, lò xo thép sơn tĩnh điện hiệu KAIQI1 bộ 1 chiếc, mới 100%... (mã hs sân chơi ngoài/ hs code sân chơi ngo)
- Mã HS 95069990: Bộ liên hoàn bằng nhựa, dùng cho trò chơi ngoài trời, dành cho trẻ em >36 tháng tuổi gồm: cầu thang, ống chui, cầu trượt, xích đu, bập bênh, bể bóng, mâm quay. kích thước tổng thể (6x4x2. 8)m, hiệu chữ TQ, mới100%... (mã hs bộ liên hoàn bằ/ hs code bộ liên hoàn)
- Mã HS 95069990: Cầu tuột bằng nhựa Composite, chơi ngoài trời. hàng không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs cầu tuột bằng n/ hs code cầu tuột bằn)
- Mã HS 95069990: Cầu tuột bằng nhựa, chơi ngoài trời. hàng không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs cầu tuột bằng n/ hs code cầu tuột bằn)
- Mã HS 95069990: Nhà banh liên hoàn. Gồm: sắt, co nối sắt, lò xo, lưới, đệm che lòxo, dâyrút, ốngchui, lưới, mángtrượt, mángxoay, cầuthang, thangleo, chỉbuộc, miếngdừngnhàbanh, dùngngoàitrời, khôngnhãnhiệu, mới100%... (mã hs nhà banh liên h/ hs code nhà banh liê)
- Mã HS 95069990: BỘ KHUNG TẬP BÓNG RỔ GỒM BẢNG, VÀNH RỔ, LƯỚI, chất liệu Board 65. 0: 100. 0% Polycarbonate (PC), nhãn hiệu TARMAK, mới 100%, model 8294983... (mã hs bộ khung tập bó/ hs code bộ khung tập)
- Mã HS 95069990: CÔN NHỊ KHÚC, chất liệu Handle 70. 0: 100. 0% Polypropylene (PP), nhãn hiệu OUTSHOCK, mới 100%, model 8389514... (mã hs côn nhị khúc c/ hs code côn nhị khúc)
- Mã HS 95069990: BỘ RỔ BÓNG RỔ GỒM ĐẾ, BẢNG VÀ RỔ, chất liệu Structure 60. 0: 100. 0% Steel, nhãn hiệu TARMAK, mới 100%, model 8529815... (mã hs bộ rổ bóng rổ g/ hs code bộ rổ bóng r)
- Mã HS 95069990: TRÁI CẦU LÔNG, chất liệu Shuttlecock head 52. 0: 100. 0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA), nhãn hiệu PERFLY, mới 100%, model 8490792... (mã hs trái cầu lông/ hs code trái cầu lôn)
- Mã HS 95069990: KHUNG THÀNH CHƠI ĐÁ BANH, chất liệu Main fabric 60. 0: 80. 0% Polyester (PES) 20. 0% Polyurethane (PU), nhãn hiệu KIPSTA, mới 100%, model 8525846... (mã hs khung thành chơ/ hs code khung thành)
- Mã HS 95069990: VÀNH BÓNG RỔ, chất liệu Structure 90. 0: 100. 0% Steel, nhãn hiệu TARMAK, mới 100%, model 8496975... (mã hs vành bóng rổ c/ hs code vành bóng rổ)
- Mã HS 95069990: Máy massage Happy Plus, model: BT-37D (L-Size), dòng điện AC 220V- công suất 600W. Hàng mới 100%.... (mã hs máy massage hap/ hs code máy massage)
- Mã HS 95069990: Khung áo bảo hộ (Chest Protectors-Main Body) (ADT;INT), mới 100%... (mã hs khung áo bảo hộ/ hs code khung áo bảo)
- Mã HS 95069990: Máng trượt bằng nhựa PVC dùng cho bộ đồ chơi liên hoàn, kích thước (2. 7 x 0. 8)m, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs máng trượt bằng/ hs code máng trượt b)
- Mã HS 95069990: Đệm bảo vệ lưng.... (mã hs đệm bảo vệ lưng/ hs code đệm bảo vệ l)
- Mã HS 95069990: Dụng cụ thể thao: dùng tập thể chất, thể hình bằng sắt đã sơn (dùng tập cơ tay, xoay eo, cơ chân), không dùng điện, tháo rời kèm phụ kiện chưa lắp ráp, nhà sản xuất: Guangxi, mới 100%... (mã hs dụng cụ thể tha/ hs code dụng cụ thể)
- Mã HS 95069990: Dụng cụ lắc hông tập thắt lưng, không có động cơ- FT10(52*38*100 cm), sản phẩm do YIWU DAJING IMP & EXP CO. , LTD sản xuất. Hàng nhựa mới 100%... (mã hs dụng cụ lắc hôn/ hs code dụng cụ lắc)
- Mã HS 95069990: Dụng cụ đi bộ bước nhỏ không có động cơ- FT-09(52*40*100 cm), sản phẩm do YIWU DAJING IMP & EXP CO. , LTD sản xuất. Hàng nhựa mới 100%... (mã hs dụng cụ đi bộ b/ hs code dụng cụ đi b)
- Mã HS 95069990: Dụng cụ rèn luyện cử tạ, không có động cơ- FT04 (85*75*95 cm), sản phẩm do YIWU DAJING IMP & EXP CO. , LTD sản xuất. Hàng nhựa mới 100%... (mã hs dụng cụ rèn luy/ hs code dụng cụ rèn)
- Mã HS 95069990: Dụng cụ chèo thuyền đơn, không có động cơ- FT06 (KT: 97*32*23 cm), sản phẩm do YIWU DAJING IMP & EXP CO. , LTD sản xuất. Hàng nhựa mới 100%... (mã hs dụng cụ chèo th/ hs code dụng cụ chèo)
- Mã HS 95069990: Dụng cụ đạp xe đạp, không có động cơ- FT03 (49*36*66 cm), sản phẩm do YIWU DAJING IMP & EXP CO. , LTD sản xuất. Hàng nhựa mới 100%... (mã hs dụng cụ đạp xe/ hs code dụng cụ đạp)
- Mã HS 95069990: Dụng cụ chạy bộ nhà trẻ, không có động cơ- FT01 (KT: 70*60*78 cm), sản phẩm do YIWU DAJING IMP & EXP CO. , LTD sản xuất. Hàng nhựa mới 100%... (mã hs dụng cụ chạy bộ/ hs code dụng cụ chạy)
- Mã HS 95069990: Dụng cụ đi bộ trên không, không có động cơ- FT02 (67*32*97 cm), sản phẩm do YIWU DAJING IMP & EXP CO. , LTD sản xuất. Hàng nhựa mới 100%... (mã hs dụng cụ đi bộ t/ hs code dụng cụ đi b)
- Mã HS 95069990: Dụng cụ tập chèo thuyền, không có động cơ-FT06A(Kt: 87*53*18 cm), sản phẩm do YIWU DAJING IMP & EXP CO. , LTD sản xuất. Hàng nhựa mới 100%... (mã hs dụng cụ tập chè/ hs code dụng cụ tập)
- Mã HS 95069990: Dụng cụ chạy bộ mẫu giáo, không có động cơ- FT01B (KT: 82*63*98 cm), sản phẩm do YIWU DAJING IMP & EXP CO. , LTD sản xuất. Hàng nhựa mới 100%... (mã hs dụng cụ chạy bộ/ hs code dụng cụ chạy)
- Mã HS 95069990: VÁN TRƯỢT, NHÃN HIỆU: ARBOR, MODEL: AXEL SERRAT PRO, MỚI 100%... (mã hs ván trượt nhãn/ hs code ván trượt n)
- Mã HS 95069990: Thiết bị vận động ngoài trời, bao gồm một cấu trúc thép có thể xoay với lưới để leo lên, mới 100%... (mã hs thiết bị vận độ/ hs code thiết bị vận)
- Mã HS 95069990: Đồ chơi bập bênh ngoài trời hình con ngựa dành cho trẻ em bằng plastics (kt 70*23*46cm) HL 0833. Hsx: WENZHOU. Hàng mới 100%... (mã hs đồ chơi bập bên/ hs code đồ chơi bập)
- Mã HS 95069990: Bộ đồ chơi ngoài trời dành cho trẻ em trên 36 tháng tuổi bằng plastics gồm quây, cầu trượt, xích đu (178x200)cm HL 0802. Hsx: WENZHOU RAINBOW. Hàng mới 100%... (mã hs bộ đồ chơi ngoà/ hs code bộ đồ chơi n)
- Mã HS 95069990: Mặt đầu golf(F404-2N95#2-RH/3. 01-C300)... (mã hs mặt đầu golff4/ hs code mặt đầu golf)
- Mã HS 95069990: Mặt đầu golf(MW834-3U37 2. 20#5-RH/17-4)... (mã hs mặt đầu golfmw/ hs code mặt đầu golf)
- Mã HS 95069990: Mặt đầu golf(3T56(MW779)12/RH64-TI(VN))... (mã hs mặt đầu golf3t/ hs code mặt đầu golf)
- Mã HS 95069990: Mặt đầu golf(F382-2N87#3/#5/RH-3. 01/C300)... (mã hs mặt đầu golff3/ hs code mặt đầu golf)
- Mã HS 95069990: Mặt đầu golf(3T24(MW804)#3-RH/C300-1. 95mm)... (mã hs mặt đầu golf3t/ hs code mặt đầu golf)
- Mã HS 95069990: Mặt đầu golf(MW773-3S259. 5-64-TI-2. 96mm LH(VN))... (mã hs mặt đầu golfmw/ hs code mặt đầu golf)
- Mã HS 95069990: Mặt đầu golf(MW744-3Q74(#3) RH 1. 98mm 455SS(VN))... (mã hs mặt đầu golfmw/ hs code mặt đầu golf)
- Mã HS 95069990: Trò chơi ngoài trời trong sân mẫu giáo (máy bay Alpha, chòi chơi. ), chất liệu nhựa tái sinh. Sử dụng trong nội bộ ĐSQ. Hàng mới 100%... (mã hs trò chơi ngoài/ hs code trò chơi ngo)
- Mã HS 95069990: LIC ARMBANDS (MICKEY)-Vòng tay bơi làm bằng màng nhựa PVC in hình MICKEY, kích thước 5. 8", hàng mới 100%... (mã hs lic armbands m/ hs code lic armbands)
- Mã HS 95069990: LIC SWIM RING (FROZEN 2)-Phao bơi làm bằng màng nhựa PVC in hình Frozen 2, kích thước 17. 5", hàng mới 100%... (mã hs lic swim ring/ hs code lic swim rin)
- Mã HS 95069990: LIC ARMBANDS (FROZEN 2)-Vòng tay bơi làm bằng màng nhựa PVC in hình FROZEN 2, kích thước 5. 8", hàng mới 100%... (mã hs lic armbands f/ hs code lic armbands)
- Mã HS 95069990: LIC ARMBANDS (SPIDERMAN)-Vòng tay bơi làm bằng màng nhựa PVC in hình SPIDERMAN, kích thước 5. 8", hàng mới 100%... (mã hs lic armbands s/ hs code lic armbands)
- Mã HS 95069990: INFLATABLE POOL NOODLE 48IN- Dụng cụ thể thao bơm hơi hình POOL NOODLE bằng màng nhựa PVC, kích thước 48", hàng mới 100%... (mã hs inflatable pool/ hs code inflatable p)
- Mã HS 95069990: Mũi tên 7" bằng sợi carbon (dùng trong thể thao)... (mã hs mũi tên 7 bằng/ hs code mũi tên 7 b)
- Mã HS 95069990: Mũi tên 15" bằng sợi carbon (dùng trong thể thao)... (mã hs mũi tên 15 bằn/ hs code mũi tên 15)
- Mã HS 95069990: Mũi tên 23" bằng sợi carbon (dùng trong thể thao)... (mã hs mũi tên 23 bằn/ hs code mũi tên 23)
- Mã HS 95069990: Mũi tên 26" bằng sợi thủy tinh(dùng trong thể thao)... (mã hs mũi tên 26 bằn/ hs code mũi tên 26)
- Mã HS 95069990: Mũi tên 27" bằng gỗ tuyết tùng(dùng trong thể thao)... (mã hs mũi tên 27 bằn/ hs code mũi tên 27)
- Mã HS 95069990: Mũi tên 28" bằng sợi thủy tinh(dùng trong thể thao)... (mã hs mũi tên 28 bằn/ hs code mũi tên 28)
- Mã HS 95069990: Mũi tên 29" bằng gỗ tuyết tùng(dùng trong thể thao)... (mã hs mũi tên 29 bằn/ hs code mũi tên 29)
- Mã HS 95069990: Mũi tên 32" bằng sợi thủy tinh(dùng trong thể thao)... (mã hs mũi tên 32 bằn/ hs code mũi tên 32)
- Mã HS 95069990: Cánh cung 20*6. 3*405 mm bằng sợi carbon (dùng trong thể thao)... (mã hs cánh cung 20*6/ hs code cánh cung 20)
- Mã HS 95069990: Găng tay bắt bóng 5016-PRO-19 (gia cmp 64. 06 usd)... (mã hs găng tay bắt bó/ hs code găng tay bắt)
- Mã HS 95069990: Găng tay chắn bóng 5017-PRO-19 (gia cmp 63. 28 usd)... (mã hs găng tay chắn b/ hs code găng tay chắ)
- Mã HS 95069990: AVENGERS(HULK)36" BOP BAG- Con lật đật in hình AVENGERS(HULK) loại 36", hàng mới 100%... (mã hs avengershulk3/ hs code avengershul)
- Mã HS 95069990: AVENGERS 36" BOP BAG-Con lật đật in hình AVENGERS, làm bằng màng nhựa PVC loại 36'', hàng mới 100%... (mã hs avengers 36 bo/ hs code avengers 36)
- Mã HS 95069990: SPIDER-MAN 36" BOP BAG-Con lật đật in hình SPIDER-MAN, làm bằng màng nhựa PVC loại 36'', hàng mới 100%... (mã hs spiderman 36/ hs code spiderman 3)
- Mã HS 95069990: PAW PATROL 36" BOP BAG- Con lật đật in hình PAW PATROL, làm bằng màng nhựa PVC loại 36'', hàng mới 100%... (mã hs paw patrol 36/ hs code paw patrol 3)
- Mã HS 95069990: TOY STORY 4 36" BOP BAG- Con lật đật in hình TOY STORY 4, làm bằng màng nhựa PVC loại 36'', hàng mới 100%... (mã hs toy story 4 36/ hs code toy story 4)
- Mã HS 95069990: TRANSFORMERS 36" BOP BAG- Con lật đật in hình TRANSFORMERS, làm bằng màng nhựa PVC loại 36'', hàng mới 100%... (mã hs transformers 36/ hs code transformers)
- Mã HS 95069990: TOY STORY 4" 36" BOP/10 GLOVE COMBO- Con lật đật 36"/ găng tay đấm bốc 10" in hình TOY STORY 4 làm bằng màng nhựa PVC, hàng mới 100%... (mã hs toy story 4 36/ hs code toy story 4)
- Mã HS 95069990: INFLATABLE LUAN ANIMAL (BOARD)- Phao bơi làm bằng màng nhựa PVC hình BOARD, kích thước 21IN, hàng mới 100%... (mã hs inflatable luan/ hs code inflatable l)
- Mã HS 95069990: Nón bảo hộ 1001-19 (gia cmp 8. 55 usd)... (mã hs nón bảo hộ 1001/ hs code nón bảo hộ 1)
- Mã HS 95069990: KHỦY TAY BẢO HỘ nhãn hiệu Bauer 1056560 S20 BAUER PRO SERIES ELBOW PAD- SR (Đây là hàng mẫu) (SIZE#M~XL) (Sử dụng TB size#: L)... (mã hs khủy tay bảo hộ/ hs code khủy tay bảo)
- Mã HS 95069990: KHỦY CHÂN BẢO HỘ nhãn hiệu Bauer 1056561 S20 BAUER PRO SERIES SHIN GUARD- SR (Đây là hàng mẫu) (SIZE#14~16) (Sử dụng TB size#: 15)... (mã hs khủy chân bảo h/ hs code khủy chân bả)
- Mã HS 95069990: ARM BANDS- Vòng đeo bắp tay bơm hơi bằng màng nhựa PVC, kích thước 23*15cm, hàng mới 100%... (mã hs arm bands vòng/ hs code arm bands v)
- Mã HS 95069990: SOLID SWIM RING 20IN- Phao bơi phản quang bằng màng nhựa PVC, kích thước 20in, hàng mới 100%... (mã hs solid swim ring/ hs code solid swim r)
- Mã HS 95069990: FISH SWIM RING 20IN(BLUE)- Phao bơi bằng màng nhựa PVC, hình FISH BLUE, kích thước 20IN, hàng mới 100%... (mã hs fish swim ring/ hs code fish swim ri)
- Mã HS 95069990: POOL TOY INFLATABLE ANIMAL AST- Phao bơi bơm hơi hình thú làm bằng màng nhựa PVC, loại 27", hàng mới 100%... (mã hs pool toy inflat/ hs code pool toy inf)
- Mã HS 95069990: NOVELTY SWIM RING 30IN ASTD(DONUT)- Phao bơm hơi bằng màng nhựa PVC hình DONUT, kích thước 30IN, hàng mới 100%... (mã hs novelty swim ri/ hs code novelty swim)
- Mã HS 95069990: PRINTED ARM BAND(SHARK)- Vòng đeo bắp tay bơm hơi bằng màng nhựa PVC in hình SHARK, kích thước 23*15cm, hàng mới 100%... (mã hs printed arm ban/ hs code printed arm)
- Mã HS 95069990: PRINTED SWIM RING 20IN(FOLIAGE GREEN)- Phao bơi bằng màng nhựa PVC, in hình FOLIAGE GREEN, kích thước 20IN, hàng mới 100%... (mã hs printed swim ri/ hs code printed swim)
- Mã HS 95069990: DESIGNER SWIM RING 30IN (COLOR POINT)- Phao bơm hơi bằng màng nhựa PVC in hình COLOR POINT, kích thước 30IN, hàng mới 100%... (mã hs designer swim r/ hs code designer swi)
- Mã HS 95069990: INFLATABLE CUP HOLDER (COCONUT TREE)- Đế cốc bơm hơi bằng màng nhựa PVC, kích thước 6. 7", sử dụng trong bể bơi, in hình COCONUT TREE, hàng mới 100%... (mã hs inflatable cup/ hs code inflatable c)
- Mã HS 95069990: Đệm bảo vệ đầu gối (57022- M/L- WHITE- AS6E1-19030002), dùng cho tập luyện thể thao, hàng mới 100%... (mã hs đệm bảo vệ đầu/ hs code đệm bảo vệ đ)
- Mã HS 95069990: Dây đeo mặt nạ... (mã hs dây đeo mặt nạ/ hs code dây đeo mặt)
- Mã HS 95069990: Miếng bảo vệ chân... (mã hs miếng bảo vệ ch/ hs code miếng bảo vệ)
- Mã HS 95069990: TEAM KICKBOARD-7753005 (Black-001) (PHAO TẬP BƠI BẰNG EVA)- Hàng mới 100%... (mã hs team kickboard/ hs code team kickboa)
- Mã HS 95069990: Miếng bảo hộ ống chân 7020- PRO-19 (gia cmp 225. 08 usd)... (mã hs miếng bảo hộ ốn/ hs code miếng bảo hộ)
- Mã HS 95069990: Đai leo núi loại Abriebschutz Iguazu... (mã hs đai leo núi loạ/ hs code đai leo núi)
- Mã HS 95069990: LƯỚI DÙNG TRONG THỂ THAO NO. 18 x 1-1/2" x 50FT X 1000LB... (mã hs lưới dùng trong/ hs code lưới dùng tr)
- Mã HS 95069990: Máy tập thể dục... (mã hs máy tập thể dục/ hs code máy tập thể)
- Mã HS 95069990: Quần hỗ trợ chơi thể thao (dùng khi chơi thể thao)... (mã hs quần hỗ trợ chơ/ hs code quần hỗ trợ)
- Mã HS 95069990: Găng tay thể thao chất liệu vải GLOVE FIRST 01 ORANGE YELLOW JUN, mới 100%... (mã hs găng tay thể th/ hs code găng tay thể)