Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

8545 - Mã HS 85451900: Điện cực- ELECTROLYSIS MACHINE PART (Cathode Punch Drums), (Hàng mới 100%). Tái Xuất theo mục 1, tờ khai nhập 102806683711/G12 ngày 09/08/2019... (mã hs điện cực elect/ hs code điện cực el)
- Mã HS 85451900: Điện cực nhỏ, P/N: 211-50467-01. HSX: Shimadzu... (mã hs điện cực nhỏ p/ hs code điện cực nhỏ)
- Mã HS 85452000: Chổi than, điện áp 12V, dùng cho động cơ xe ô tô 4 chỗ, hàng mẫu, dùng cho cá nhân, mới 100%... (mã hs chổi than điện/ hs code chổi than đ)
- Mã HS 85452000: Chổi than CB419A (Makita) dùng lắp vào máy cắt cầm tay... (mã hs chổi than cb419/ hs code chổi than cb)
- Mã HS 85452000: Chổi than, kích thước 65*45mm, dùng cho máy chải, hàng mới 100%.... (mã hs chổi than kích/ hs code chổi than k)
8546 - Mã HS 85462090: VTTB trạm 500KV Đức Hòa và Đấu Nối- Sứ đứng 38. 5kV (Post insulator). Hiệu Dalian, item 7). Hàng mới 100%... (mã hs vttb trạm 500kv/ hs code vttb trạm 50)
8547 - Mã HS 85472000: Đầu nối bằng nhựa cách điện dùng cho ô tô. Tái nhập từ tk số 302882671140, mục số 40.... (mã hs đầu nối bằng nh/ hs code đầu nối bằng)
- Mã HS 85472000: Đầu cắm kết nối với bản mạch điện dùng cho ô tô. Tái nhập từ tk số 302855202220, mục số 2.... (mã hs đầu cắm kết nối/ hs code đầu cắm kết)
- Mã HS 85472000: Chân cắm kết nối với bản mạch điện dùng cho ô tô. Tái nhập từ tk số 302223618930, mục số 49.... (mã hs chân cắm kết nố/ hs code chân cắm kết)
- Mã HS 85479090: Phíp cách điện 2 Zem- 1mx1m... (mã hs phíp cách điện/ hs code phíp cách đi)
8548 - Mã HS 85489010: Cảm biến 3RG 4013-3AB00... (mã hs cảm biến 3rg 40/ hs code cảm biến 3rg)
- Mã HS 85489010: Đầu dò nhiệt (cảm biến nhiệt độ) Dia 6. 0*2000mm... (mã hs đầu dò nhiệt c/ hs code đầu dò nhiệt)
- Mã HS 85489010: Cảm biến-D-A54-Hàng mới 100%... (mã hs cảm biếnda54/ hs code cảm biếnda)
- Mã HS 85489010: Cảm biến-BS5-K1M-Hàng mới 100%... (mã hs cảm biếnbs5k1/ hs code cảm biếnbs5)
- Mã HS 85489010: Cảm biến-EE-SX674-Hàng mới 100%... (mã hs cảm biếneesx6/ hs code cảm biếnee)
- Mã HS 85489010: Cảm biến-KBS-01-015-Hàng mới 100%... (mã hs cảm biếnkbs01/ hs code cảm biếnkbs)
- Mã HS 85489010: Cảm biến hơi-KTF-04-002-1-Hàng mới 100%... (mã hs cảm biến hơikt/ hs code cảm biến hơi)
- Mã HS 85489010: Cảm biến F-2HA, hàng mới 100%... (mã hs cảm biến f2ha/ hs code cảm biến f2)
- Mã HS 85489010: Cảm biến HPF-D036, hàng mới 100%... (mã hs cảm biến hpfd0/ hs code cảm biến hpf)
- Mã HS 85489010: Cảm biến Omron EE-SX870A, hàng mới 100%... (mã hs cảm biến omron/ hs code cảm biến omr)
- Mã HS 85489010: Cảm biến quang EE-SX771A 2M, hàng mới 100%... (mã hs cảm biến quang/ hs code cảm biến qua)
- Mã HS 85489010: Cảm biến-CX-442-Hàng mới 100%... (mã hs cảm biếncx442/ hs code cảm biếncx)
- Mã HS 85489010: Cảm biến áp suất- PSAN-1CA-R1/8-Hàng mới 100%... (mã hs cảm biến áp suấ/ hs code cảm biến áp)
- Mã HS 85489010: Cảm biến-BM1M-MDT-Hàng mới 100%... (mã hs cảm biếnbm1mm/ hs code cảm biếnbm1)
- Mã HS 85489010: Mắt hồng ngoại(cảm biến quang)-Hàng mới 100%... (mã hs mắt hồng ngoại/ hs code mắt hồng ngo)
- Mã HS 85489010: Càm biến xếp dây máy cắt đoạn CXG 24C-512-BN-V30-M7-050... (mã hs càm biến xếp dâ/ hs code càm biến xếp)
- Mã HS 85489010: Cảm Biến Tiệm Cận ĐiệnCảm E2B-S08KS02-WP-B1 10 TO 30VDC 2M... (mã hs cảm biến tiệm c/ hs code cảm biến tiệ)
- Mã HS 85489090: Cảm biến trục X của máy may lập trình-X-SENSOR- 1306 SPS/A-1306-K42... (mã hs cảm biến trục x/ hs code cảm biến trụ)
- Mã HS 85489090: Cảm biến tiệm cận- Phụ tùng nhà nấu bia- Hàng mới 100%... (mã hs cảm biến tiệm c/ hs code cảm biến tiệ)
- Mã HS 85489090: Cảm biến từ- CMSJ (P/N: CMSJ; Hãng: Airtac; cảm biến vị trí của xi lanh khí nén; Mã KH: 12412)... (mã hs cảm biến từ cm/ hs code cảm biến từ)