Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

8534 - Mã HS 85340010: Bản mạch in chưa lắp ráp PCB RIPS011-PE3223A-ON7_PCB, tái xuất từ mục số: 6 của tk: 102945640340... (mã hs bản mạch in chư/ hs code bản mạch in)
- Mã HS 85340010: Tấm mạch in một mặt, đã gia công model A91 SUB R04... (mã hs tấm mạch in một/ hs code tấm mạch in)
- Mã HS 85340010: Bản mạch in 1 mặt dùng cho sạc không dây- A50 Combo- US, Hàng mới 100%... (mã hs bản mạch in 1 m/ hs code bản mạch in)
- Mã HS 85340020: Mạch in 2 mặt, bộ phận của đèn tuýt led 1. 2m/24w, ánh sáng trắng 5730 kích thước: (150*150)mm, hàng mới 100%... (mã hs mạch in 2 mặt/ hs code mạch in 2 mặ)
- Mã HS 85340020: Bản mạch in chưa gắn linh kiện điện tử Model: CM41-01510A (A-PJT-TOUCH). (Nhập lại theo mục số 3 tờ khai: 302916453620/B11 ngày: 05/12/2019)... (mã hs bản mạch in chư/ hs code bản mạch in)
- Mã HS 85340020: Bảng mạch in, thuộc tờ khai101081959160, 101114880751, 101898129100... (mã hs bảng mạch inth/ hs code bảng mạch in)
- Mã HS 85340020: Mạch in điện tử hai mặt PCBA CK1615F M18số Bom D90T8060002R dùng cho máy hút bụi (printed circuit board double-sided assembly), hàng mới 100%... (mã hs mạch in điện tử/ hs code mạch in điện)
- Mã HS 85340020: Bảng mạch in điện tử PCB 2 mặt đã gắn PI... (mã hs bảng mạch in đi/ hs code bảng mạch in)
- Mã HS 85340030: Mạch in, Part: 296205802AF, dòng hàng số 7 của tờ khai 10230675233/E31... (mã hs mạch in part/ hs code mạch in par)
- Mã HS 85340030: Mạch in pcb ant cless iwl280 v3, Part: 296118905AC, dòng hàng số 6 của tờ khai 10219602003/E31... (mã hs mạch in pcb ant/ hs code mạch in pcb)
- Mã HS 85340030: Mạch in "PCB CONNECTORS IUP250LE V4"... (mã hs mạch in pcb co/ hs code mạch in pcb)
- Mã HS 85340090: Bảng mạch in... (mã hs bảng mạch in/ hs code bảng mạch in)
- Mã HS 85340090: Mạnh in chưa lắp ráp linh kiện phế liệu... (mã hs mạnh in chưa lắ/ hs code mạnh in chưa)
- Mã HS 85340090: Mạch in, hàng mới 100%... (mã hs mạch in hàng m/ hs code mạch in hàn)
- Mã HS 85340090: Bản mạch in của camera quan sát (Xuất bán thanh lý từ dòng hàng số 3 TK 102834429020 E11- 26/08/2019)... (mã hs bản mạch in của/ hs code bản mạch in)
- Mã HS 85340090: Bản mạch in dùng cho camera quan sát, chưa lắp ráp linh kiện điện tử (Xuất bán thanh lý từ dòng hàng số 35 TK 103033860750 E11- 6/12/2019)... (mã hs bản mạch in dùn/ hs code bản mạch in)
- Mã HS 85340090: Bản mạch in, tái xuất theo mục hàng số 01 của TKNK số 102929385900/E11 ngày 15-10-2019... (mã hs bản mạch in tá/ hs code bản mạch in)
- Mã HS 85340090: Bản mạch in linh hoạt dùng cho sạc không dây- A51 Combo (đơn giá gia công: 0. 165USD/chiếc)... (mã hs bản mạch in lin/ hs code bản mạch in)
- Mã HS 85340090: MẠCH IN MỀM (đã qua các công đoạn sản xuất) A30 REV E5... (mã hs mạch in mềm đã/ hs code mạch in mềm)
- Mã HS 85340090: Bản mạch in (đã qua các công đoạn sản xuất) BN135FR (SPL)(SHIELD)... (mã hs bản mạch in đã/ hs code bản mạch in)
- Mã HS 85340090: Bảng mạch in đã lắp ráp-55Q90T(19. 11. 12)... (mã hs bảng mạch in đã/ hs code bảng mạch in)