Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

8201 - Mã HS 82011000: Xẻng xúc đá, SPATULA, BUN, Part Number FRS20381116, mới 100%,... (mã hs xẻng xúc đáspa/ hs code xẻng xúc đá)
- Mã HS 82011000: Xẻng y tế bằng thép dạng cầm tay, rộng 70MM-dài 210MM, hiệu QINGDAO XINTENG, mới 100%... (mã hs xẻng y tế bằng/ hs code xẻng y tế bằ)
- Mã HS 82011000: Xẻng nhựa 530mm... (mã hs xẻng nhựa 530mm/ hs code xẻng nhựa 53)
- Mã HS 82011000: Xẻng sắt bé. KT: 190mm*340mm Hàng mới 100%... (mã hs xẻng sắt békt/ hs code xẻng sắt bé)
- Mã HS 82011000: Xẻng sắt to. KT: 220mm*375mm, Hàng mới 100%... (mã hs xẻng sắt tokt/ hs code xẻng sắt to)
- Mã HS 82011000: Xẻng làm vườn-1503 (GARDEN TOOLS- TROWEL PROMO)... (mã hs xẻng làm vườn1/ hs code xẻng làm vườ)
- Mã HS 82011000: Xẻng cán gỗ... (mã hs xẻng cán gỗ/ hs code xẻng cán gỗ)
- Mã HS 82011000: Xẻng nhỏ cán gỗ... (mã hs xẻng nhỏ cán gỗ/ hs code xẻng nhỏ cán)
- Mã HS 82013010: Cuốc xới đất... (mã hs cuốc xới đất/ hs code cuốc xới đất)
- Mã HS 82013010: Cào đất- BLACK+DECKER TELESCOPIC FAN RAKE... (mã hs cào đất black/ hs code cào đất bla)
- Mã HS 82013010: Cào đất- LH013 (STEEL GARDEN TOOLS- RAKE TELESCOPIC SHRUB)... (mã hs cào đất lh013/ hs code cào đất lh0)
- Mã HS 82013010: Cuốc 3 góc... (mã hs cuốc 3 góc/ hs code cuốc 3 góc)
- Mã HS 82013010: Cuốc làm vườn- 3499361 (GARDEN TOOLS- B&D FIBERGLASS LONG HANDLE HOE)... (mã hs cuốc làm vườn/ hs code cuốc làm vườ)
- Mã HS 82013010: Cào làm vườn- 3499362 (GARDEN TOOLS- B&D FIBERGLASS LONG HANDLE BOW RAKE)... (mã hs cào làm vườn 3/ hs code cào làm vườn)
- Mã HS 82013090: Cái hót rác làm bằng kim loại, hàng mới 100%... (mã hs cái hót rác làm/ hs code cái hót rác)
- Mã HS 82013090: Cào cỏ co rút... (mã hs cào cỏ co rút/ hs code cào cỏ co rú)
- Mã HS 82013090: Cào 3 răng cán gỗ... (mã hs cào 3 răng cán/ hs code cào 3 răng c)
- Mã HS 82013090: CÚP THÉP (Gía GC: 1. 84 USD/cái)... (mã hs cúp thép gía g/ hs code cúp thép gí)
- Mã HS 82015000: Kéo cắt dây đai, Hàng mới 100%.... (mã hs kéo cắt dây đai/ hs code kéo cắt dây)
- Mã HS 82015000: Kéo cắt tỉa cây bằng sắt mạ + nhựa, dài (15- 25)cm. hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs kéo cắt tỉa cây/ hs code kéo cắt tỉa)
- Mã HS 82015000: KÉO CẮT CÀNH KIỂNG ARS 180MM... (mã hs kéo cắt cành ki/ hs code kéo cắt cành)
- Mã HS 82015000: Kéo tỉa cây (sử dụng 1 tay)... (mã hs kéo tỉa cây sử/ hs code kéo tỉa cây)
- Mã HS 82015000: Kéo cắt đa năng Smato SM MS8SKích thước: 190mm, chất liệu bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs kéo cắt đa năng/ hs code kéo cắt đa n)
- Mã HS 82015000: CÂY LẤY RÁY TAI... (mã hs cây lấy ráy tai/ hs code cây lấy ráy)
- Mã HS 82015000: Kéo cắt tỉa cành- 5826 (GARDEN TOOLS- LOPPER BYPASS 24 INCH)... (mã hs kéo cắt tỉa càn/ hs code kéo cắt tỉa)
- Mã HS 82016000: Kéo cắt sắt (350-900)mm. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs kéo cắt sắt 35/ hs code kéo cắt sắt)
- Mã HS 82016000: Kéo dài 10-20cm dùng trong gia đình. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs kéo dài 1020cm/ hs code kéo dài 102)
- Mã HS 82016000: Kéo thủ công dùng trong gia đình (15-20)cm. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs kéo thủ công dù/ hs code kéo thủ công)
- Mã HS 82016000: Kéo cắt sắt ((350-900)mm. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs kéo cắt sắt 3/ hs code kéo cắt sắt)
- Mã HS 82016000: PHÔI LƯỠI KÉO BẰNG SẮT (BỘ PHẬN CHÍNH CỦA SẢN PHẨM KÉO TỈA XÉN, SỬ DỤNG 2 TAY), HÀNG MỚI 100%... (mã hs phôi lưỡi kéo b/ hs code phôi lưỡi ké)
- Mã HS 82016000: Kéo cắt tỉa hàng rào (sử dụng hai tay)... (mã hs kéo cắt tỉa hàn/ hs code kéo cắt tỉa)
- Mã HS 82016000: Kéo cắt tỉa (sử dụng hai tay)... (mã hs kéo cắt tỉa sử/ hs code kéo cắt tỉa)
- Mã HS 82019000: Phểu vườn ươm (dùng để đong đất)- BULB PLANTER STANDARD PROMO... (mã hs phểu vườn ươm/ hs code phểu vườn ươ)
- Mã HS 82019000: Cái dĩa cán gỗ... (mã hs cái dĩa cán gỗ/ hs code cái dĩa cán)