Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7225 - Mã HS 72253090: Thép cán phẳng, chưa gia công quá mức cán nóng, dạng cuộn, hợp kim B (hàm lượng B từ 0. 0008% trở lên), chưa tráng phủ mạ sơn, JIS G3101: 2015, SS400B, mới 100%. KT: (5. 8; 7. 8; 9. 8)mm x 1500mm x Cuộn... (mã hs thép cán phẳng/ hs code thép cán phẳ)
- Mã HS 72253090: Thép cuộn hợp kim cán nóng, cán phẳng không tráng phủ mạ sơn. Mác: SS400B, TC: JIS G3101-2015, có kích thước từ (3. 8; 4. 8; 5. 8; 7. 8 x1500)mm x cuộn. Hàm lượng Bo Min 0. 0008%. Hàng mới 100%... (mã hs thép cuộn hợp k/ hs code thép cuộn hợ)
- Mã HS 72253090: Thép cán phẳng được cán nóng Cr > 0. 3 % hợp kim chưa tráng phủ mạ, dạng cuộn size 2, 5mm x 1500mm x Coil, hàng mới 100%. Tiêu chuẩn JIS G3125 SPA-H... (mã hs thép cán phẳng/ hs code thép cán phẳ)
- Mã HS 72253090: Thép hợp kim được cán phẳng, cán nóng dạng cuộn có hình dập nổi trên bề mặt, chưa phủ mạ tráng, chưa sơn chiều rộng trên 600mm, Size (3. 8 x1500)mmXC, JIS G3101-2015, SS400B (B> 0. 0008%) giá invUSD/Tấn... (mã hs thép hợp kim đư/ hs code thép hợp kim)
- Mã HS 72253090: Thép hình chữ H cán nóng, hợp kim, hàng mới 100%, quy cách: H Beam 100x55x6000 TCCL: SS400... (mã hs thép hình chữ h/ hs code thép hình ch)
- Mã HS 72254090: THÉP HỢP KIM-ALLOY TOOL STEEL PLATE FLAT BAR 1. 2311 (KHÔNG PHẢI THÉP SILIC KỸ THUẬT ĐIỆN, KHÔNG PHẢI THÉP GIÓ) ĐƯỢC CÁN PHẲNG, CÁN NÓNG, CHIỀU RỘNG TRÊN 600 MM, DẠNG KHÔNG CUỘN, KT 116X810X2200 MM... (mã hs thép hợp kimal/ hs code thép hợp kim)
- Mã HS 72254090: Thép hợp kim TOOL STEEL PLATE YK30 (SKS93), Cr0. 45%, là nguyên tố quyết định thép hợp kim, dạng tấm, cán nóng, rộng trên 600mm, chưa được tráng, phủ mạ hoặc sơn, dày: 32mmxrộng: 610mmxdài: 3598mm... (mã hs thép hợp kim to/ hs code thép hợp kim)
- Mã HS 72254090: Thép hợp kim1. 2311, cán nóng, dạng tấm, không phủ bề mặt kích thướt dày từ 21-90mm, ngang 1100mm, dài 1965-2240mm hàng mới 100%... (mã hs thép hợp kim12/ hs code thép hợp kim)
- Mã HS 72254090: Thép tấm cán nguội SPCC-SD(PT2) 830*830*1. 5mm, hàng mới 100%... (mã hs thép tấm cán ng/ hs code thép tấm cán)
- Mã HS 72254090: Thép hợp kim dạng tấm, cán phẳng, cán nóng, chưa dát phủ mạ hoặc tráng, kích thước dày 3. 0mm, rộng >600mm (kt: 3. 0mm x 1165mm x 2438mm x Tấm)... (mã hs thép hợp kim dạ/ hs code thép hợp kim)
- Mã HS 72254090: Thép lá 0. 7x1000x2000 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thép lá 07x100/ hs code thép lá 07x)
- Mã HS 72254090: Thép lá 0. 9x1000x2000 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thép lá 09x100/ hs code thép lá 09x)
- Mã HS 72254090: Thép lá 1. 1x1000x2000 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thép lá 11x100/ hs code thép lá 11x)
- Mã HS 72254090: Thép cán nóng, hợp kim, cán phẳng, chưa gia công, dạng tấm, chưa tráng phủ, mạ, Mác thép: SM490YA-CR, kích thước: 30x2500x4930 mm, mới 100%... (mã hs thép cán nóng/ hs code thép cán nón)
- Mã HS 72254090: Thép hợp kim Cr 0. 3% min, cán nóng cán phẳng dạng tấm, có chiều rộng từ 600mm trở lên, chưa tráng phủ mạ. Kích thước: 16. 0 x 2000 x 12000mm. Mới 100%... (mã hs thép hợp kim cr/ hs code thép hợp kim)
- Mã HS 72254090: Thép hợp kim Ti 0. 05% min, cán nóng cán phẳng dạng tấm, có chiều rộng từ 600mm trở lên, chưa tráng phủ mạ. Kích thước: 14. 0 x 2000 x 12000mm. Mới 100%... (mã hs thép hợp kim ti/ hs code thép hợp kim)
- Mã HS 72254090: Tấm thép hợp kim HR-SPHC-HR, kích thước 3. 5*1219*1250mm (TP: C 0. 05%, Si 0. 01%, Mn 0. 23%, P 0. 013%, S 0. 006%, Al 0. 036%, N 0. 0018%). Hàng mới 100%... (mã hs tấm thép hợp ki/ hs code tấm thép hợp)
- Mã HS 72254090: THÉP HỢP KIM NICKEL 601 ALLOY BAND, DẠNG CUỘN, KÍCH THƯỚT: 2. 5 MM X 28. 0 MM, 51. 3kg/Roll. HÀNG MỚI 100%.... (mã hs thép hợp kim ni/ hs code thép hợp kim)
- Mã HS 72254090: Thép hợp kim, cán phẳng, chưa gia công quá mức cán nóng, dạng tấm, chưa tráng phủ, mạ, Mác thép: Q345B, kích thước: 10x1370x3030mm, mới 100%... (mã hs thép hợp kim c/ hs code thép hợp kim)
- Mã HS 72259190: Thép hợp kim mạ kẽm bằng phương pháp điện phân dạng cuộn: 3. 2mm x 1219mm x coil.... (mã hs thép hợp kim mạ/ hs code thép hợp kim)
- Mã HS 72259190: Thép hợp kim Bo (%Bo>0. 0008), dạng cuộn, cán phẳng, được mạ kẽm bằng phương pháp điện phân, TC JIS G3313, SECC, mã HS chương 98 tương ứng 98110010, mới 100%. Kích thước: 1. 0 mm x 1219mm x Cuộn... (mã hs thép hợp kim bo/ hs code thép hợp kim)
- Mã HS 72259190: Thép mạ kẽm bằng phương pháp điện phân SECC, hợp kim Bo SECC (1. 6MM X 1219MM X 1830)... (mã hs thép mạ kẽm bằn/ hs code thép mạ kẽm)
- Mã HS 72259190: Thép tấm hợp kim mạ kẽm bằng phương pháp điện phân, hl Bo>0. 0008%TL 1. 0MMx1219MMx2438MM... (mã hs thép tấm hợp ki/ hs code thép tấm hợp)
- Mã HS 72259190: Thép mạ điện dạng tấm SECC- JN2 (1. 0 x 1219 x 2220)mm, hàng mới 100%... (mã hs thép mạ điện dạ/ hs code thép mạ điện)
- Mã HS 72259290: Thép tấm hợp kim Bo h/lượng Bo>0. 0008%, cán nguội phẳng, mạ kẽm nhúng nóng, dạng cuộn, mới 100% JIS G3302 SGCC, size: 1. 2mmx1524mmxC (được sx tại POSCO-GWANGYANG Works Korea)... (mã hs thép tấm hợp ki/ hs code thép tấm hợp)
- Mã HS 72259990: Thép hợp kim TOOL STEEL FLAT BAR QC11 (C1. 46%, Cr11. 11%, Fe85%, Mo0. 82%, được cán phẳng, gia công kết thúc nguội, không ở dạng cuộn, chưa phủ mạ hoặc tráng, dày: 190mm x rộng: 760mm x dài: 2610mm... (mã hs thép hợp kim to/ hs code thép hợp kim)
- Mã HS 72259990: Thép tấm, hợp kim dạng cuộn, cán nguội tráng hợp kim Kẽm-Niken HES-JNC270F-20/20 1. 0mm X 1222mm X C, (98110010) cacbon <0, 6%, JFS A 3041. (NL dùng cho sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy). mới 100%... (mã hs thép tấmhợp ki/ hs code thép tấmhợp)
- Mã HS 72259990: Thép mạ kẽm điện phân, sơn tĩnh điện một mặt dày 0. 6mm rộng 965mm, loại hợp kim(T0. 6*W965)... (mã hs thép mạ kẽm điệ/ hs code thép mạ kẽm)
- Mã HS 72259990: Thép lá dạng cuộn hợp kim được mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn màu đỏ (0. 42mm BMT x 914mm x coil)- 12 cuộn... (mã hs thép lá dạng cu/ hs code thép lá dạng)
- Mã HS 72259990: Tôn tấm(6000*1500*3mm)(Hàng mới 100%)... (mã hs tôn tấm6000*15/ hs code tôn tấm6000)
- Mã HS 72259990: Tấm thép không gỉ (1200x2400x1. 5)mm 1bộ12cái, hàng mới 100%... (mã hs tấm thép không/ hs code tấm thép khô)
- Mã HS 72259990: Tấm thép (1200x2400x1. 5)mm 1bộ20cái, hàng mới 100%... (mã hs tấm thép 1200x/ hs code tấm thép 12)