Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7117 - Mã HS 71171190: Bông tai 73 mạ kim loại không nhãn hiệu... (mã hs bông tai 73 mạ/ hs code bông tai 73)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ #31-929796S, 927779S (100% steel)... (mã hs vòng cổ #31929/ hs code vòng cổ #31)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ (SPEED Mop Necklace)... (mã hs vòng cổ speed/ hs code vòng cổ spe)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ (Class Gigi MOP necklace)... (mã hs vòng cổ class/ hs code vòng cổ cla)
- Mã HS 71171910: Bộ 7 chiếc vòng cổ (Cool Mira Chokerpk)... (mã hs bộ 7 chiếc vòng/ hs code bộ 7 chiếc v)
- Mã HS 71171910: Một chiếc vòng cổ CLASS GIGI NECKLACE RT... (mã hs một chiếc vòng/ hs code một chiếc vò)
- Mã HS 71171910: Vòng tay mạ kim loại quý SWAN: BANGLE CRY/RHS M... (mã hs vòng tay mạ kim/ hs code vòng tay mạ)
- Mã HS 71171910: Vòng đeo tay mạ kim loại quý DEAR: BANGLE CRY/ROS M... (mã hs vòng đeo tay mạ/ hs code vòng đeo tay)
- Mã HS 71171910: Vòng đeo tay CRYSTALDUST: CUFF JET/STS S... (mã hs vòng đeo tay cr/ hs code vòng đeo tay)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ trang sức mỹ ký... (mã hs vòng cổ trang s/ hs code vòng cổ tran)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ (CELESTIAL PINK NECKLACE) F4142941... (mã hs vòng cổ celest/ hs code vòng cổ cel)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (CELESTIAL STARBURST BRACELET)F4142981... (mã hs vòng tay celes/ hs code vòng tay ce)
- Mã HS 71171910: Vòng tay(WARM STYLISH SPARKLE BRACELET) F4143151... (mã hs vòng taywarm s/ hs code vòng taywar)
- Mã HS 71171910: Vòng tay(COOL STYLISH SPARKLE BRACELET) F4143161... (mã hs vòng taycool s/ hs code vòng taycoo)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (JOY-PRCS CHRMS PSTV VBS BCLT) F4143941... (mã hs vòng tay joyp/ hs code vòng tay jo)
- Mã HS 71171910: Vòng tay(MULTI STYLISH SPARKLE BRACELET) F4143141... (mã hs vòng taymulti/ hs code vòng taymul)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (FAMILY-PRCS CHRM PSTV VB BRCLT)F4143891... (mã hs vòng tay famil/ hs code vòng tay fa)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (LOVE-PRCS CHRMS PSTV VBS BCLT) F4143921... (mã hs vòng tay love/ hs code vòng tay lo)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (ROYAL-PRCS CHRM PSTV VBS BCLT) F4143981... (mã hs vòng tay royal/ hs code vòng tay ro)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (INSPR-PRCS CHRMS PSTV VBS BCLT) F4143951... (mã hs vòng tay inspr/ hs code vòng tay in)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (BEAUTY-PRCS CHRM PSTV VBS BCLT) F4143961... (mã hs vòng tay beaut/ hs code vòng tay be)
- Mã HS 71171910: Vòng tay (STRENGTH-PRCS CHRMS PSTV VBS BCLT) F4143931... (mã hs vòng tay stren/ hs code vòng tay st)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ bằng kim loại thường... (mã hs vòng cổ bằng ki/ hs code vòng cổ bằng)
- Mã HS 71171910: Vòng cổ (STYLISH SPARKLE VIOLET NECKLCE) F4144361... (mã hs vòng cổ stylis/ hs code vòng cổ sty)
- Mã HS 71171910: Bộ vòng tay hoa tai... (mã hs bộ vòng tay hoa/ hs code bộ vòng tay)
- Mã HS 71171910: Vòng tay... (mã hs vòng tay/ hs code vòng tay)
- Mã HS 71171920: Bộ lắc tay... (mã hs bộ lắc tay/ hs code bộ lắc tay)
- Mã HS 71171920: Nhẫn #31- 927779S, 927780S, 927782S (95% zinc, 5% nhựa acrylic)... (mã hs nhẫn #31 92777/ hs code nhẫn #31 92)
- Mã HS 71171920: Hoa tai #31- 927910S, 927911S, 927912S (95% steel, 5% nhựa acrylic, 2 pce/set)... (mã hs hoa tai #31 92/ hs code hoa tai #31)
- Mã HS 71171920: Kẹp tóc trang sức giả... (mã hs kẹp tóc trang s/ hs code kẹp tóc tran)
- Mã HS 71171920: MẶT DÂY CHUYỀN MẠ BẠC MỚI 100%... (mã hs mặt dây chuyền/ hs code mặt dây chuy)
- Mã HS 71171920: NHẪN MẠ BẠC MỚI 100%... (mã hs nhẫn mạ bạc mới/ hs code nhẫn mạ bạc)
- Mã HS 71171920: Vòng cổ (WINTER SFT BLUE SPARKLE NCKLC) F4142421... (mã hs vòng cổ winter/ hs code vòng cổ win)
- Mã HS 71171920: Bông tai SOMMERSET: PE MEDIUM CRY/RHS... (mã hs bông tai sommer/ hs code bông tai som)
- Mã HS 71171920: Bông tai mạ kim loại quý SWAN: PE CRY/RHS... (mã hs bông tai mạ kim/ hs code bông tai mạ)
- Mã HS 71171920: Bộ dây chuyền bông tai mạ kim loại quí TENNIS: SET CRY/RHS... (mã hs bộ dây chuyền b/ hs code bộ dây chuyề)
- Mã HS 71171920: Bộ 2 đôi bông tai (Aretes "Nerea")... (mã hs bộ 2 đôi bông t/ hs code bộ 2 đôi bôn)
- Mã HS 71171920: Ghim cài áo (Pin para vela de Cancer)... (mã hs ghim cài áo pi/ hs code ghim cài áo)
- Mã HS 71171920: Dây chuyềnNOBLE: PENDANT MINI CRY/RHS... (mã hs dây chuyềnnoble/ hs code dây chuyềnno)
- Mã HS 71171920: Mặt dây chuyền INOX gắn đá Cubic... (mã hs mặt dây chuyền/ hs code mặt dây chuy)
- Mã HS 71171920: Bộ 6 đôi bông tai (STORYTELLING 6PC EAR) 1205676... (mã hs bộ 6 đôi bông t/ hs code bộ 6 đôi bôn)
- Mã HS 71171920: Class Tiffy stud pk/ Bông tai... (mã hs class tiffy stu/ hs code class tiffy)
- Mã HS 71171920: Bộ bốn chiếc bông tai (SET ANILLO/ARETE QUEEN T6) 1179685... (mã hs bộ bốn chiếc bô/ hs code bộ bốn chiếc)
- Mã HS 71171920: Bộ vòng cổ. 3 mặt vòng cổ và 3 đôi bông tai (CADENA+DIJES+3 PARES DE A) 1194032... (mã hs bộ vòng cổ 3 m/ hs code bộ vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Bông tai (KESHI MULTI WEAR EARRING FLASH GOLD) F74379... (mã hs bông tai keshi/ hs code bông tai ke)
- Mã HS 71171920: Bộ 6 bông tai, 4 nhẫnn, 4 vòng tay(MADDY 14PC GIFTSET) F85734... (mã hs bộ 6 bông tai/ hs code bộ 6 bông ta)
- Mã HS 71171920: Bộ vòng cổ, 3 mặt vòng cổ và 3 đôi bông tai(MICHAELA GIFTSET GOLD) F60307... (mã hs bộ vòng cổ 3 m/ hs code bộ vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Bộ một chiếc vong cổ, một đôi bông tai (MARGOT GIFTSET TOPAZ GOLD) F92321... (mã hs bộ một chiếc vo/ hs code bộ một chiếc)
- Mã HS 71171920: Bộ mười năm đôi bông tai (CASSARA EARRING GIFTSET) F55266... (mã hs bộ mười năm đôi/ hs code bộ mười năm)
- Mã HS 71171920: Trâm cài... (mã hs trâm cài/ hs code trâm cài)
- Mã HS 71171920: Vòng khóa(nhựa, kim loại thường)... (mã hs vòng khóanhựa/ hs code vòng khóanh)
- Mã HS 71171920: Bong tai... (mã hs bong tai/ hs code bong tai)
- Mã HS 71171920: Vong tay... (mã hs vong tay/ hs code vong tay)
- Mã HS 71171920: Dây chuyền mỹ ký F5233000... (mã hs dây chuyền mỹ k/ hs code dây chuyền m)
- Mã HS 71171920: Dây chuyền mỹ ký F5183300... (mã hs dây chuyền mỹ k/ hs code dây chuyền m)
- Mã HS 71171920: Dây chuyền mỹ ký F4996800... (mã hs dây chuyền mỹ k/ hs code dây chuyền m)
- Mã HS 71171920: Nhẫn mỹ ký F5413000... (mã hs nhẫn mỹ ký f541/ hs code nhẫn mỹ ký f)
- Mã HS 71171920: Nhẫn mỹ ký F5414800... (mã hs nhẫn mỹ ký f541/ hs code nhẫn mỹ ký f)
- Mã HS 71171920: Nhẫn mỹ ký F5415000... (mã hs nhẫn mỹ ký f541/ hs code nhẫn mỹ ký f)
- Mã HS 71171920: Bộ Lắc tay mỹ ký F1371000 (05 Chiếc/Bộ)... (mã hs bộ lắc tay mỹ k/ hs code bộ lắc tay m)
- Mã HS 71171920: Lắc tay mỹ ký F4128541... (mã hs lắc tay mỹ ký f/ hs code lắc tay mỹ k)
- Mã HS 71171920: Bông tai (kẽm 70%, hạt nhựa 30%)... (mã hs bông tai kẽm 7/ hs code bông tai kẽ)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ6 CELESTIAL PINK RING) F4143171... (mã hs nhẫn sz6 celes/ hs code nhẫn sz6 ce)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ8 CELESTIAL PINK RING) F4143181... (mã hs nhẫn sz8 celes/ hs code nhẫn sz8 ce)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ10 CELESTIAL PINK RING) F4143191... (mã hs nhẫn sz10 cele/ hs code nhẫn sz10 c)
- Mã HS 71171920: Nhẫn SZ 6-GRN-ORNMNT CZ COCKTL RNG)F4142691... (mã hs nhẫn sz 6grno/ hs code nhẫn sz 6gr)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 8-GRN-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142711... (mã hs nhẫn sz 8grn/ hs code nhẫn sz 8g)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 6-BLUE-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142631... (mã hs nhẫn sz 6blue/ hs code nhẫn sz 6b)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 8-BLUE-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142641... (mã hs nhẫn sz 8blue/ hs code nhẫn sz 8b)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 10-GRN-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142721... (mã hs nhẫn sz 10grn/ hs code nhẫn sz 10)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 6-PRPL-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142731... (mã hs nhẫn sz 6prpl/ hs code nhẫn sz 6p)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 8-PRPL-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142741... (mã hs nhẫn sz 8prpl/ hs code nhẫn sz 8p)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 6 MODERN PEARLSQUE PAVE RNG) F4142881... (mã hs nhẫn sz 6 mode/ hs code nhẫn sz 6 m)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 8 MODERN PEARLSQUE PAVE RNG) F4142881... (mã hs nhẫn sz 8 mode/ hs code nhẫn sz 8 m)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 10-BLUE-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142651... (mã hs nhẫn sz 10blu/ hs code nhẫn sz 10)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 10-PRPL-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142751... (mã hs nhẫn sz 10prp/ hs code nhẫn sz 10)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 10 MODERN PEARLSQUE PAVE RNG) F4142881... (mã hs nhẫn sz 10 mod/ hs code nhẫn sz 10)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 6-CHMPGN-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142661... (mã hs nhẫn sz 6chmp/ hs code nhẫn sz 6c)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ 8-CHMPGN-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142671... (mã hs nhẫn sz 8chmp/ hs code nhẫn sz 8c)
- Mã HS 71171920: Nhẫn (SZ10-CHMPGN-ORNMNT CZ COCKTL RNG) F4142681... (mã hs nhẫn sz10chmp/ hs code nhẫn sz10c)
- Mã HS 71171920: Bông tai (CELESTIAL STARBURST EARRINGS) F4142971... (mã hs bông tai celes/ hs code bông tai ce)
- Mã HS 71171920: Bộ hai chiếc nhẫn (6-LOVE BEYND 2PC CZ ENGMNT SET) F4108151... (mã hs bộ hai chiếc nh/ hs code bộ hai chiếc)
- Mã HS 71171920: Bộ hai chiếc nhẫn (8-LOVE BEYND 2PC CZ ENGMNT SET) F4108161... (mã hs bộ hai chiếc nh/ hs code bộ hai chiếc)
- Mã HS 71171920: Bộ hai chiếc nhẫn (10-LOVE BEYND 2PC CZ ENGMNT SET) F4108171... (mã hs bộ hai chiếc nh/ hs code bộ hai chiếc)
- Mã HS 71171920: Một chiếc bông tai (AROS LOVE DESIGN DOR)... (mã hs một chiếc bông/ hs code một chiếc bô)
- Mã HS 71171920: Bông tai bằng kim loại thường... (mã hs bông tai bằng k/ hs code bông tai bằn)
- Mã HS 71171920: Nhẫn #31- 447846, 447927 (100% zinc, 8pce/set)... (mã hs nhẫn #31 44784/ hs code nhẫn #31 44)
- Mã HS 71171920: Hoa tai #31- 448296, 448272, 448310 (95% steel, 5% nhựa acrylic, 2 pce/set)... (mã hs hoa tai #31 44/ hs code hoa tai #31)
- Mã HS 71171920: Mặt vòng cổ (RED-CHRSHD MEMRIES HLDY SPCR) F4143391... (mã hs mặt vòng cổ re/ hs code mặt vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Mặt vòng cổ (GRN-CHRSHD MEMRIES HLDY SPCR) F4143411... (mã hs mặt vòng cổ gr/ hs code mặt vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Mặt vòng cổ (TREE- CHRSHD MMRIES HLDY CHRM) F4143361... (mã hs mặt vòng cổ tr/ hs code mặt vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Mặt vòng cổ (GIFT- CHRSHD MMRIES HLDY CHRM) F4143371... (mã hs mặt vòng cổ gi/ hs code mặt vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Mặt vòng cổ (STARS- CHRSHD MMRIES HLDY CHRM) F4143351... (mã hs mặt vòng cổ st/ hs code mặt vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Mặt vòng cổ (STARS-CHRSHD MEMRIES HLDY SPCR) F4143381... (mã hs mặt vòng cổ st/ hs code mặt vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Bộ hai chiếc vòng cổ, hai đôi bông tai (DALAINE WARDROBER GS) F52554... (mã hs bộ hai chiếc vò/ hs code bộ hai chiếc)
- Mã HS 71171920: Vòng cổ... (mã hs vòng cổ/ hs code vòng cổ)
- Mã HS 71171920: Khuyên tai... (mã hs khuyên tai/ hs code khuyên tai)
- Mã HS 71171920: Bộ tai cổ... (mã hs bộ tai cổ/ hs code bộ tai cổ)
- Mã HS 71171920: Bộ dây chuyền... (mã hs bộ dây chuyền/ hs code bộ dây chuyề)
- Mã HS 71171920: Dây buộc tóc F6724800 (gắn miếng kim loại mạ màu)... (mã hs dây buộc tóc f6/ hs code dây buộc tóc)
- Mã HS 71171920: Bộ Dây chuyền F3801000 (02 Dây chuyền + 03 Mặt dây chuyền)... (mã hs bộ dây chuyền f/ hs code bộ dây chuyề)
- Mã HS 71171990: Vòng Cổ... (mã hs vòng cổ/ hs code vòng cổ)
- Mã HS 71171990: Vòng Tay... (mã hs vòng tay/ hs code vòng tay)
- Mã HS 71171990: Huy cài áo... (mã hs huy cài áo/ hs code huy cài áo)
- Mã HS 71171990: Chuỗi dây đồng gắn đá dùng sản xuất đồ trang sức... (mã hs chuỗi dây đồng/ hs code chuỗi dây đồ)
- Mã HS 71179011: Cộc tóc hình lá chanh Phi Bh. s-clcp... (mã hs cộc tóc hình lá/ hs code cộc tóc hình)
- Mã HS 71179012: Vòng tay mỹ nghệ gỗ nấu tinh dầu VOD10 không nhãn hiệu... (mã hs vòng tay mỹ ngh/ hs code vòng tay mỹ)
- Mã HS 71179012: Vòng sừng trâu sơn mai lớn... (mã hs vòng sừng trâu/ hs code vòng sừng tr)
- Mã HS 71179012: Vòng sừng trâu cuốn... (mã hs vòng sừng trâu/ hs code vòng sừng tr)
- Mã HS 71179019: Vòng sừng trẻ em không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng trẻ e/ hs code vòng sừng tr)
- Mã HS 71179019: Vòng sừng bọng nưa không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng bọng/ hs code vòng sừng bọ)
- Mã HS 71179019: Vòng đá ganat không nhãn hiệu... (mã hs vòng đá ganat k/ hs code vòng đá gana)
- Mã HS 71179019: Vòng sừng 12 con giáp trắng không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng 12 co/ hs code vòng sừng 12)
- Mã HS 71179019: Vòng sừng rắn quấn không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng rắn q/ hs code vòng sừng rắ)
- Mã HS 71179019: Vòng sừng simen nưa không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng simen/ hs code vòng sừng si)
- Mã HS 71179019: Vòng sừng simen trắng không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng simen/ hs code vòng sừng si)
- Mã HS 71179019: Vòng gỗ hóa thạch 8 ly không nhãn hiệu... (mã hs vòng gỗ hóa thạ/ hs code vòng gỗ hóa)
- Mã HS 71179019: Vòng sừng C phi 6F cắt 5 đường không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng c phi/ hs code vòng sừng c)
- Mã HS 71179019: Vòng đá da rắn 18 ly không nhãn hiệu... (mã hs vòng đá da rắn/ hs code vòng đá da r)
- Mã HS 71179019: Vòng sừng hoa cúc 4 cm không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng hoa c/ hs code vòng sừng ho)
- Mã HS 71179019: Vòng sừng tròn phi ghép tròn đen không nhãn hiệu... (mã hs vòng sừng tròn/ hs code vòng sừng tr)
- Mã HS 71179019: Vòng đá mắt hổ giác 8 ly không nhãn hiệu... (mã hs vòng đá mắt hổ/ hs code vòng đá mắt)
- Mã HS 71179019: Vòng Đá bà Lunara... (mã hs vòng đá bà luna/ hs code vòng đá bà l)
- Mã HS 71179019: Vòng mã não khói 8li Lunara... (mã hs vòng mã não khó/ hs code vòng mã não)
- Mã HS 71179019: Vòng mã não khói 12 li Lunara... (mã hs vòng mã não khó/ hs code vòng mã não)
- Mã HS 71179019: Vòng đá màu 45 Lunara... (mã hs vòng đá màu 45/ hs code vòng đá màu)
- Mã HS 71179019: Dây cổ hạt đá mã não 6ly... (mã hs dây cổ hạt đá m/ hs code dây cổ hạt đ)
- Mã HS 71179019: Đôi hoa tai bằng bạc xi, kẽm... (mã hs đôi hoa tai bằn/ hs code đôi hoa tai)
- Mã HS 71179019: Lắc tay thường bằng đá mã não... (mã hs lắc tay thường/ hs code lắc tay thườ)
- Mã HS 71179019: Đôi hoa tai đá bằng đá mã não... (mã hs đôi hoa tai đá/ hs code đôi hoa tai)
- Mã HS 71179019: Lắc tay tỳ hưu bằng đá mã não... (mã hs lắc tay tỳ hưu/ hs code lắc tay tỳ h)
- Mã HS 71179019: Lắc tay đá rút bằng đá mã não... (mã hs lắc tay đá rút/ hs code lắc tay đá r)
- Mã HS 71179019: Lắc tay tròn nhỏ bằng đá mã não... (mã hs lắc tay tròn nh/ hs code lắc tay tròn)
- Mã HS 71179019: Vòng đeo tay bằng đá mã não... (mã hs vòng đeo tay bằ/ hs code vòng đeo tay)
- Mã HS 71179019: Lắc tay phụ kiện 6ly bằng đá mã não... (mã hs lắc tay phụ kiệ/ hs code lắc tay phụ)
- Mã HS 71179019: Lắc tay phụ kiện 8ly bằng đá mã não... (mã hs lắc tay phụ kiệ/ hs code lắc tay phụ)
- Mã HS 71179019: Lắc tay tròn 10 ly bằng đá mã não... (mã hs lắc tay tròn 10/ hs code lắc tay tròn)
- Mã HS 71179019: Lắc tay tròn phụ kiện 10 ly bằng đã mã não... (mã hs lắc tay tròn ph/ hs code lắc tay tròn)
- Mã HS 71179019: Lắc tay tỳ hưu nhỏ bằng đá mã não... (mã hs lắc tay tỳ hưu/ hs code lắc tay tỳ h)
- Mã HS 71179019: Lắc tay tỳ hưu lớn bằng đá mã não... (mã hs lắc tay tỳ hưu/ hs code lắc tay tỳ h)
- Mã HS 71179019: Dây đeo cổ đá mã não mặt hồ ly nhỏ... (mã hs dây đeo cổ đá m/ hs code dây đeo cổ đ)
- Mã HS 71179019: Dây cổ đá mã não xếp... (mã hs dây cổ đá mã nã/ hs code dây cổ đá mã)
- Mã HS 71179019: Dây chuyền Đông Sơn Drum chất liệu dây dù và đồng... (mã hs dây chuyền đông/ hs code dây chuyền đ)
- Mã HS 71179019: Vòng tay trân châu 6ly bằng đá... (mã hs vòng tay trân c/ hs code vòng tay trâ)
- Mã HS 71179019: Vòng tay trân châu 8ly bằng đá... (mã hs vòng tay trân c/ hs code vòng tay trâ)
- Mã HS 71179019: Vòng tay xoắn hoa băng hạt nhựa... (mã hs vòng tay xoắn h/ hs code vòng tay xoắ)
- Mã HS 71179019: Lắc tay pha lê BẠC bằng hạt nhựa... (mã hs lắc tay pha lê/ hs code lắc tay pha)
- Mã HS 71179019: Vòng tay quấn 3 băng hạt nhựa... (mã hs vòng tay quấn 3/ hs code vòng tay quấ)
- Mã HS 71179019: Lắc tay da bằng da tổng hợp, hạt nhựa... (mã hs lắc tay da bằng/ hs code lắc tay da b)
- Mã HS 71179019: Vòng đeo tay mở bản nhỏ bằng kẽm, nhựa... (mã hs vòng đeo tay mở/ hs code vòng đeo tay)
- Mã HS 71179019: Vòng tay đính hạt cườm nhiều màu... (mã hs vòng tay đính h/ hs code vòng tay đín)
- Mã HS 71179019: Vòng tay dây dù đính 3 hàng hạt cườm... (mã hs vòng tay dây dù/ hs code vòng tay dây)
- Mã HS 71179019: Lắc tay đá rút (Hàng thủ công mỹ nghệ)... (mã hs lắc tay đá rút/ hs code lắc tay đá r)
- Mã HS 71179019: Lắc mắt mèo nhí (Hàng thủ công mỹ nghệ)... (mã hs lắc mắt mèo nhí/ hs code lắc mắt mèo)
- Mã HS 71179019: Lắc gỗ giả hóa thạch (Hàng thủ công mỹ nghệ)... (mã hs lắc gỗ giả hóa/ hs code lắc gỗ giả h)
- Mã HS 71179022: Móc khóa sứ bình bông 3 màu không nhãn hiệu... (mã hs móc khóa sứ bìn/ hs code móc khóa sứ)
- Mã HS 71179022: Móc khóa sứ bông mai không nhãn hiệu... (mã hs móc khóa sứ bôn/ hs code móc khóa sứ)
- Mã HS 71179022: Móc khóa sứ các loại không nhãn hiệu... (mã hs móc khóa sứ các/ hs code móc khóa sứ)
- Mã HS 71179022: Dây chuyền gốm mặt người không nhãn hiệu... (mã hs dây chuyền gốm/ hs code dây chuyền g)
- Mã HS 71179029: Nhẫn VH-RGB6 bằng dây dù, vỏ trai, sắt, hạt cườm... (mã hs nhẫn vhrgb6 bằ/ hs code nhẫn vhrgb6)
- Mã HS 71179029: Nhẫn VH-RGB3 bằng dây dù, vỏ trai, sắt, hạt cườm... (mã hs nhẫn vhrgb3 bằ/ hs code nhẫn vhrgb3)
- Mã HS 71179029: Nhẫn VH-RGB2 bằng dây dù, vỏ trai, sắt, hạt cườm... (mã hs nhẫn vhrgb2 bằ/ hs code nhẫn vhrgb2)
- Mã HS 71179029: Nhẫn VH-RGE1S bằng dây dù, vỏ trai, sắt, hạt cườm... (mã hs nhẫn vhrge1s b/ hs code nhẫn vhrge1)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTA12 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbta/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTA4 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbta/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTA11 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbta/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-08B6 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vh08b/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTB9 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtb/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-08B5 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vh08b/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTC10 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtc/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTC7 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtc/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTB5 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtb/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTB3 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtb/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTC5 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtc/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTB10 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtb/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTE4 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbte/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTE3 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbte/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTB1L bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtb/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTG8 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbtg/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Vòng tay VH-BTH3 bằng dây dù, hạt cườm nhựa... (mã hs vòng tay vhbth/ hs code vòng tay vh)
- Mã HS 71179029: Hoa tai giấy xoắn... (mã hs hoa tai giấy xo/ hs code hoa tai giấy)
- Mã HS 71179029: Dây đá ngắn bằng mã não, dây cước... (mã hs dây đá ngắn bằn/ hs code dây đá ngắn)
- Mã HS 71179029: Dây tuabằng đá mã não, dây cước... (mã hs dây tuabằng đá/ hs code dây tuabằng)
- Mã HS 71179029: Dây tua 3 mặt ống bằng đá mã não, dây cước... (mã hs dây tua 3 mặt ố/ hs code dây tua 3 mặ)
- Mã HS 71179029: Dây rút Địa bằng hạt nhựa... (mã hs dây rút địa bằn/ hs code dây rút địa)
- Mã HS 71179029: Vòng cổ #31- 448351 (90% thread, 10% nhựa acrylic)... (mã hs vòng cổ #31 44/ hs code vòng cổ #31)
- Mã HS 71179029: Dây Bạch Trầm Thnt. 0017... (mã hs dây bạch trầm t/ hs code dây bạch trầ)
- Mã HS 71179029: Dây Kiên Kim 8 Li (108 Hat Mau Vang) Thnt. 0018... (mã hs dây kiên kim 8/ hs code dây kiên kim)
- Mã HS 71179029: Dây Trúc VÂN NINH CO MAT PHAT THNT. 0034... (mã hs dây trúc vân ni/ hs code dây trúc vân)
- Mã HS 71179029: Dây gỗ trầm 6 LI- 8 LI (108 HAT) THNT. 0052... (mã hs dây gỗ trầm 6 l/ hs code dây gỗ trầm)
- Mã HS 71179029: Dây Trầm 4 Li Deo Tay Quấn 5 Vòng Thnt. 0053... (mã hs dây trầm 4 li d/ hs code dây trầm 4 l)
- Mã HS 71179029: Dây Kiên Kim 4 Li Thnt. 0054... (mã hs dây kiên kim 4/ hs code dây kiên kim)
- Mã HS 71179029: Dây Tóc Hạt Trúc Thnt. 0055... (mã hs dây tóc hạt trú/ hs code dây tóc hạt)
- Mã HS 71179029: Dây trầm bông THNT. 0059... (mã hs dây trầm bông t/ hs code dây trầm bôn)
- Mã HS 71179029: Dây Trúc INDO THNT. 0075... (mã hs dây trúc indo t/ hs code dây trúc ind)
- Mã HS 71179029: Bột tràm màu vàng THNT. 0079... (mã hs bột tràm màu và/ hs code bột tràm màu)
- Mã HS 71179029: Dây gỗ trắc đỏ 16- 18 LI THNT. 0081... (mã hs dây gỗ trắc đỏ/ hs code dây gỗ trắc)
- Mã HS 71179029: Dây gỗ trắc đỏ 12 LI THNT. 0082... (mã hs dây gỗ trắc đỏ/ hs code dây gỗ trắc)
- Mã HS 71179029: Dây Trúc INDO HAT TRON THNT. 0083... (mã hs dây trúc indo h/ hs code dây trúc ind)
- Mã HS 71179029: Dây buột tóc VL. 278... (mã hs dây buột tóc vl/ hs code dây buột tóc)
- Mã HS 71179029: Vòng gỗ trắc đỏ 10-12 LI THNT. 0008... (mã hs vòng gỗ trắc đỏ/ hs code vòng gỗ trắc)
- Mã HS 71179029: Vòng gỗ trắc đỏ 16 LI THNT. 0009... (mã hs vòng gỗ trắc đỏ/ hs code vòng gỗ trắc)
- Mã HS 71179029: Vòng QUANG NAM HAT GIOT NUOC THNT. 0010... (mã hs vòng quang nam/ hs code vòng quang n)
- Mã HS 71179029: Vòng QUANG NAM 12 LI THNT. 0011... (mã hs vòng quang nam/ hs code vòng quang n)
- Mã HS 71179029: Vòng THUY TRAM 16-18 LI THNT. 0013... (mã hs vòng thuy tram/ hs code vòng thuy tr)
- Mã HS 71179029: Vòng TOC XAM 12 LI THNT. 0015... (mã hs vòng toc xam 12/ hs code vòng toc xam)
- Mã HS 71179029: Vòng Tứ Quý Thnt. 0020... (mã hs vòng tứ quý thn/ hs code vòng tứ quý)
- Mã HS 71179029: Vòng TOC GIO XI 12- 16 LI THNT. 0029... (mã hs vòng toc gio xi/ hs code vòng toc gio)
- Mã HS 71179029: Vòng TRUC HAC TRAM THNT. 0031... (mã hs vòng truc hac t/ hs code vòng truc ha)
- Mã HS 71179029: Vòng TRAM XAM CHIM THNT. 0036... (mã hs vòng tram xam c/ hs code vòng tram xa)
- Mã HS 71179029: Vòng GIO NIEU CHIM THNT. 0038... (mã hs vòng gio nieu c/ hs code vòng gio nie)
- Mã HS 71179029: Vòng banh đen chìm 16 LI THNT. 0043... (mã hs vòng banh đen c/ hs code vòng banh đe)
- Mã HS 71179029: Vòng TOC SANH VIET NAM THNT. 0048... (mã hs vòng toc sanh v/ hs code vòng toc san)
- Mã HS 71179029: Vòng TRAM GIO 10 LI- 12 LI THNT. 0056... (mã hs vòng tram gio 1/ hs code vòng tram gi)
- Mã HS 71179029: Vòng TRAM GIO 16 LI- 18 LI THNT. 0057... (mã hs vòng tram gio 1/ hs code vòng tram gi)
- Mã HS 71179029: Vòng TRAM DEO CO THNT. 0058... (mã hs vòng tram deo c/ hs code vòng tram de)
- Mã HS 71179029: Vòng GO THOM THNT. 0084... (mã hs vòng go thom th/ hs code vòng go thom)
- Mã HS 71179029: Vòng banh đen không chìm 8 LI THNT. 0088... (mã hs vòng banh đen k/ hs code vòng banh đe)
- Mã HS 71179029: Cài tóc bằng nhựa NN. CT04... (mã hs cài tóc bằng nh/ hs code cài tóc bằng)
- Mã HS 71179029: Dây xoắn bằng nhựa NN. DX01... (mã hs dây xoắn bằng n/ hs code dây xoắn bằn)
- Mã HS 71179029: Gấp xoăn bằng nhựa NN. GX06... (mã hs gấp xoăn bằng n/ hs code gấp xoăn bằn)
- Mã HS 71179029: Chuỗi bẹt bằng nhựa Nn. chb02... (mã hs chuỗi bẹt bằng/ hs code chuỗi bẹt bằ)
- Mã HS 71179029: Chuỗi đeo cổ bằng nhựa NN. CHD04... (mã hs chuỗi đeo cổ bằ/ hs code chuỗi đeo cổ)
- Mã HS 71179029: Chuỗi đeo tay bằng nhựa NN. CHT03... (mã hs chuỗi đeo tay b/ hs code chuỗi đeo ta)
- Mã HS 71179029: Kẹp mái bằng nhựa NN. KMN01... (mã hs kẹp mái bằng nh/ hs code kẹp mái bằng)
- Mã HS 71179029: Kẹp mái xoăn bằng nhựa NN. KMX03... (mã hs kẹp mái xoăn bằ/ hs code kẹp mái xoăn)
- Mã HS 71179029: Kẹp sau xoăn bằng nhựa NN. KSNX01... (mã hs kẹp sau xoăn bằ/ hs code kẹp sau xoăn)
- Mã HS 71179029: Bông tai latin xoăn Nn. btx01... (mã hs bông tai latin/ hs code bông tai lat)
- Mã HS 71179029: Vòng cổ mặt dây dù nhiều màu đan 6 vòng... (mã hs vòng cổ mặt dây/ hs code vòng cổ mặt)
- Mã HS 71179029: Vòng cổ 5 tầng đính chuỗi hạt đá nhân tạo... (mã hs vòng cổ 5 tầng/ hs code vòng cổ 5 tầ)
- Mã HS 71179029: Vòng cổ dây dù đính chuỗi hạt ngọc trai nhân tạo... (mã hs vòng cổ dây dù/ hs code vòng cổ dây)
- Mã HS 71179029: Vòng cổ nhiều vòng đính hạt ngọc trai nhân tạo nhiều màu... (mã hs vòng cổ nhiều v/ hs code vòng cổ nhiề)
- Mã HS 71179029: Dây thạch anh đá xếp (Hàng thủ công mỹ nghệ)... (mã hs dây thạch anh đ/ hs code dây thạch an)
- Mã HS 71179099: Hoa tai (ER) hàng mơi 100% (làm bằng đinh, móc đồng và hoa, hạt nhựa)... (mã hs hoa tai er hà/ hs code hoa tai er)
- Mã HS 71179099: Vòng tay (LB) hàng mơi 100% (làm bằng đinh, móc đồng và hoa, hạt nhựa)... (mã hs vòng tay lb h/ hs code vòng tay lb)
- Mã HS 71179099: Cặp tóc hàng mới 100%(làm bằng đinh, móc đồng và hoa, hạt nhựa)... (mã hs cặp tóc hàng mớ/ hs code cặp tóc hàng)
- Mã HS 71179099: Bờm tóc (HB) hàng mơi 100% (làm bằng đinh, móc đồng và hoa, hạt nhựa)... (mã hs bờm tóc hb hà/ hs code bờm tóc hb)
- Mã HS 71179099: Vòng cổ (NL) hàng mơi 100% (làm bằng đinh, móc đồng và hoa, hạt nhựa)... (mã hs vòng cổ nl hà/ hs code vòng cổ nl)