Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

6815 - Mã HS 68151020: Nước chống rỉ (WD40) (412ml/chai) (Mới 100%)... (mã hs nước chống rỉ/ hs code nước chống r)
- Mã HS 68151091: Vải sợi carbon/ CARBON FIBER PREPREG CARBON FIBER PREPREG AP 100NSCX(NCK100R)... (mã hs vải sợi carbon// hs code vải sợi carb)
- Mã HS 68151091: Vách cuối (chất liệu sợi carbon), model: End Cap 2205196- Triumph DVY right End Cap, dùng để trang trí ống bô xe máy, Part no: 204BM011502006, Hàng mới 100%... (mã hs vách cuối chất/ hs code vách cuối c)
- Mã HS 68151091: Miếng đệm đế giày-Glass/JO-611, dày 0. 8mm. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm đế gi/ hs code miếng đệm đế)
- Mã HS 68151091: Vách cuối (chất liệu sợi carbon), model: End Cap 2205196- Triumph DVY right End Cap, dùng để trang trí ống bô xe máy, Part no: 204BM0115020066, Hàng mới 100%... (mã hs vách cuối chất/ hs code vách cuối c)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn khí nén PU bằng cacbon 8 hàng mới 100%(03. 04. 2322)... (mã hs ống dẫn khí nén/ hs code ống dẫn khí)
- Mã HS 68151099: MLBCPKG2293M00- Vòng đệm chì (graphite)- PACKING SET. Mới 100% (Phụ tùng bảo trì, bảo dưỡng, thay thế cho: hệ thống đường ống, bồn bể, thiết bị trao đổi nhiệt và kết cấu kim loại)... (mã hs mlbcpkg2293m00/ hs code mlbcpkg2293m)
- Mã HS 68151099: MLBCPKG2295M00- Vòng đệm chì (graphite)- PACKING SET. Mới 100% (Phụ tùng bảo trì, bảo dưỡng, thay thế cho: hệ thống đường ống, bồn bể, thiết bị trao đổi nhiệt và kết cấu kim loại)... (mã hs mlbcpkg2295m00/ hs code mlbcpkg2295m)
- Mã HS 68151099: MLBCPKG2299M00- Vòng đệm chì (graphite), P/N: NPDR00382- PACKING SET. Mới 100% (Phụ tùng bảo trì, bảo dưỡng, thay thế cho: hệ thống đường ống, bồn bể, thiết bị trao đổi nhiệt và kết cấu kim loại)... (mã hs mlbcpkg2299m00/ hs code mlbcpkg2299m)
- Mã HS 68151099: Graphite tản nhiệt loại Thermal Graphite Sheet (SQ-H1017), độ dày 0. 04mm, khổ 35mm, mới 100%... (mã hs graphite tản nh/ hs code graphite tản)
- Mã HS 68151099: Vòng đệm của ống xả bằng than chì... (mã hs vòng đệm của ốn/ hs code vòng đệm của)
- Mã HS 68151099: Vòng đệm giữa động cơ và ống dẫn xả khí thải bằng than chì... (mã hs vòng đệm giữa đ/ hs code vòng đệm giữ)
- Mã HS 68151099: Băng dính một mặt, GRAPHITE SHEET, bằng hợp kim chì, DSN5025X3 (kích thước 235mm*200m), Mới 100%... (mã hs băng dính một m/ hs code băng dính mộ)
- Mã HS 68151099: Khung bằng vật liệu carbon dùng trong lò sấy, kích thước 138x92x7(cm), hàng mới 100%... (mã hs khung bằng vật/ hs code khung bằng v)
- Mã HS 68151099: Phụ kiện của máy sắc ký khối phổ: Đệm Graphite Ferrule 0. 38ID, 10 chiếc/gói, P/N. 29053488. Hãng sx: National Scientific- A part of ThermoFisher Scientific, hàng mới 100%.... (mã hs phụ kiện của má/ hs code phụ kiện của)
- Mã HS 68151099: Màng graphit dẫn nhiệt (dạng cuộn phủ lớp PVC bảo vệ), làm nguyên liệu sản xuất linh kiện điện thoại) DSN5017X3, kích thước 65mm*200M, hàng mới 100%... (mã hs màng graphit dẫ/ hs code màng graphit)
- Mã HS 68151099: Khuôn tạo hình dưới bằng graphite dùng trong sản xuất kính TIME B/C (LG), kích thước 180*120*18T. Hàng mới 100%... (mã hs khuôn tạo hình/ hs code khuôn tạo hì)
- Mã HS 68151099: Tấm carbon... (mã hs tấm carbon/ hs code tấm carbon)
- Mã HS 68151099: Màng Graphit (dạng cuộn phủ lớp PVC bảo vệ)/TG-826ACR ROLL (SS1500 0. 017T), kích thước 150mmx250M... (mã hs màng graphit d/ hs code màng graphit)
- Mã HS 68151099: Roto bằng graphite (chi tiết máy đánh xỉ nhôm) XRS 220, mới 100%... (mã hs roto bằng graph/ hs code roto bằng gr)
- Mã HS 68151099: Carbon Brush- For EDM Drill Hole M/C- Chổi than (phụ tùng thay thế máy ăn mòn kim loại, hàng mới 100%)... (mã hs carbon brush f/ hs code carbon brush)
- Mã HS 68151099: Trục than chì đáy JAVN-G7-100-546, mới 100%(03. 05. 0104)... (mã hs trục than chì đ/ hs code trục than ch)
- Mã HS 68151099: Tay treo JAVN-G7-100-511 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0103)... (mã hs tay treo javng/ hs code tay treo jav)
- Mã HS 68151099: Tấm nối góc JAVN-G7-100-505 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0097)... (mã hs tấm nối góc jav/ hs code tấm nối góc)
- Mã HS 68151099: Vòng hỗ trợ JAVN-120-28-33G3 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0056)... (mã hs vòng hỗ trợ jav/ hs code vòng hỗ trợ)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn khí cong JAVN-110-26-9B bằng cacbon, mới 100%(02. 07. 0113)... (mã hs ống dẫn khí con/ hs code ống dẫn khí)
- Mã HS 68151099: Tấm bảo vệ đáy lò JAVN-110-28-14 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0134)... (mã hs tấm bảo vệ đáy/ hs code tấm bảo vệ đ)
- Mã HS 68151099: Nắp bảo ôn dưới JAVN-120-28-06G2 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0038)... (mã hs nắp bảo ôn dưới/ hs code nắp bảo ôn d)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn khí thẳng JAVN-120-28-21G1 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0050)... (mã hs ống dẫn khí thẳ/ hs code ống dẫn khí)
- Mã HS 68151099: Tấm bảo vệ chịu lực JAVN-110-28-19 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0162)... (mã hs tấm bảo vệ chịu/ hs code tấm bảo vệ c)
- Mã HS 68151099: Nắp bảo vệ trục nồi JAVN-110-28-13 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0182)... (mã hs nắp bảo vệ trục/ hs code nắp bảo vệ t)
- Mã HS 68151099: Đáy chuyển động nồi JAVN-120-28-38G3 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0184)... (mã hs đáy chuyển động/ hs code đáy chuyển đ)
- Mã HS 68151099: Thùng bảo ôn giữa JAVN-120-28-08G3 bằng cacbon. Mới 100%. (03. 05. 0040)... (mã hs thùng bảo ôn gi/ hs code thùng bảo ôn)
- Mã HS 68151099: Nắp vỏ bọc trục nâng JAVN-120-28-13G2 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0043)... (mã hs nắp vỏ bọc trục/ hs code nắp vỏ bọc t)
- Mã HS 68151099: Tấm bảo vệ trụ than chì JAVN-G7-100-456 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0096)... (mã hs tấm bảo vệ trụ/ hs code tấm bảo vệ t)
- Mã HS 68151099: Vòng định vị than chì thùng bảo ôn JAVN-120-DCC-28-30, mới 100% (02. 07. 0002)... (mã hs vòng định vị th/ hs code vòng định vị)
- Mã HS 68151099: Vòng hỗ trợ bộ bảo vệ trục nâng JAVN-120-28-15 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0045)... (mã hs vòng hỗ trợ bộ/ hs code vòng hỗ trợ)
- Mã HS 68151099: Vòng bên trong nắp bảo ôn trên JAVN-120-28-30G2 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0176)... (mã hs vòng bên trong/ hs code vòng bên tro)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn trong JAVN-110-26-22G6 bằng than chì đường kính phi 623mm, dài 513. 73mm. Mới 100%(03. 05. 0024)... (mã hs ống dẫn trong j/ hs code ống dẫn tron)
- Mã HS 68151099: Linh kiện ống dẫn khí cong B JAVN-110-28-22BG1 bằng cacbon- dùng cho lò kéo đơn tinh. Mới 100%(03. 05. 0133)... (mã hs linh kiện ống d/ hs code linh kiện ốn)
- Mã HS 68151099: Tấm định hướng than chì JAVN-G7-100-564-1, mới 100%(03. 05. 0192)... (mã hs tấm định hướng/ hs code tấm định hướ)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn ngoài JAVN-110-26-21G3 bằng cacbon. Mới 100%. (03. 05. 0023)... (mã hs ống dẫn ngoài j/ hs code ống dẫn ngoà)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn áo làm mát ngoài JAVN-120-28-41G5 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0059)... (mã hs ống dẫn áo làm/ hs code ống dẫn áo l)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn nước làm mát ngoài JAVN-110-28-41G2 bằng cacbon, mới 100%(03. 05. 0158)... (mã hs ống dẫn nước là/ hs code ống dẫn nước)
- Mã HS 68151099: Ống dẫn JAVN-120-H-20 trong bằng than chì đường kính phi 623mm, dài 513. 73mm. Mới 100%(02. 07. 0049)... (mã hs ống dẫn javn12/ hs code ống dẫn javn)
- Mã HS 68151099: Màng Graphite film TGS25, KT: (125MM X 200M) dùng để dẫn nhiệt(không phải sản phẩm điện)... (mã hs màng graphite f/ hs code màng graphit)
- Mã HS 68151099: Nồi than chì 28inch bằng cacbon (JAVN-120-28-37G3), đường kính phi 746 mm. Mới 100%. (03. 05. 0034)... (mã hs nồi than chì 28/ hs code nồi than chì)
- Mã HS 68151099: Nồi CC Carbon(JAVN-110-26-34A), đường kính phi: 692. 4mm, dùng cho lò nung silic, hàng mới 100% (03. 05. 0080)... (mã hs nồi cc carbonj/ hs code nồi cc carbo)
- Mã HS 68151099: SKL HALO H35512 PICK HEAD... (mã hs skl halo h35512/ hs code skl halo h35)
- Mã HS 68151099: CANNONLAKE PCH J40441 BALL HEAD... (mã hs cannonlake pch/ hs code cannonlake p)
- Mã HS 68151099: WHL U42 PICK HEAD TEMPLATE... (mã hs whl u42 pick he/ hs code whl u42 pick)
- Mã HS 68151099: VCTIM_FOR_HDMX_BSS_CP-73. 5X55MM... (mã hs vctimforhdmx/ hs code vctimforhd)
- Mã HS 68151099: FILTER... (mã hs filter/ hs code filter)
- Mã HS 68151099: Tấm đệm dùng để đỡ các chi tiết máy của máy gia công kim loại, kt: (W)40*(L)400*0. 3(t)mm, chất liệu chính than chì, nsx Specs Co. , Ltd. , mới 100%... (mã hs tấm đệm dùng để/ hs code tấm đệm dùng)
- Mã HS 68151099: Vòng đệm (Gasket) để làm kín bề mặt của hai mặt bích để ngăn chặn sự rò rỉ hóa chất ra bên ngoài, kt (O. D)132*(I. D)90*2(t)mm, chất liệu chính than chì, nsx Specs Co. , Ltd. , mới 100%... (mã hs vòng đệm gaske/ hs code vòng đệm ga)
- Mã HS 68151099: Trục quay Rotor lò GBF bằng Graphite #1/#2/#3 (D102*300~893MM), mới 100%... (mã hs trục quay rotor/ hs code trục quay ro)
- Mã HS 68151099: Vòng đệm phớt cơ khí làm bằng carbon dùng cho bơm, p/n: Y5FQ2125M33... (mã hs vòng đệm phớt c/ hs code vòng đệm phớ)
- Mã HS 68151099: Thanh gia nhiệt của máy hàn, chất liệu carbon: 102*200*16T, FL, hàng mới 100%... (mã hs thanh gia nhiệt/ hs code thanh gia nh)
- Mã HS 68151099: Than chì (màng Graphite) có khả năng dẫn nhiệt được gắn vào các thiết bị điện tử để làm giảm hiệu suất do sức nóng từ các thiết bị (Graphite, JGS-17-220), kt: (0. 017*220mm)*3000m, mới 100%.... (mã hs than chì màng/ hs code than chì mà)
- Mã HS 68151099: Tấm graphit GRAPHITE 25UM, dạng cuộn, kích thước: 110mm*200M. Mục số 01 trên CO form E: E205602867051005... (mã hs tấm graphit gra/ hs code tấm graphit)
- Mã HS 68151099: Khung carbon (hàng mới 100%)- JR E16078 GRWCS CARBON WIRE CAGE... (mã hs khung carbon h/ hs code khung carbon)
- Mã HS 68151099: Trụ tròn Silic, phi 2 đầu: 16mm/21mm dùng cho lò kéo đơn tinh (JAVN-YZJ-01G1), hàng mới 100% (02. 99. 0044)... (mã hs trụ tròn silic/ hs code trụ tròn sil)
- Mã HS 68151099: Nắp bảo vệ đỉnh bằng cacbon phụ kiện cho lò đúc silic. Mới 100%(03. 05. 0166)... (mã hs nắp bảo vệ đỉnh/ hs code nắp bảo vệ đ)
- Mã HS 68151099: Tấm bảo ôn đỉnh bằng than chì, phụ kiện cho lò đúc silic. Mới 100% (03. 05. 0151)... (mã hs tấm bảo ôn đỉnh/ hs code tấm bảo ôn đ)
- Mã HS 68151099: Tấm (lớp) than chì dưới của thùng bảo ôn dưới phụ kiện cho lò đúc silic. Mới 100% (03. 05. 0030)... (mã hs tấm lớp than/ hs code tấm lớp th)
- Mã HS 68151099: Băng quấn ngăn cháy lan chất liệu sợi khoáng mạ ngoài bằng thép CP 617 170x230- Firestop putty pad CP 617 170x230mm, Mới 100%... (mã hs băng quấn ngăn/ hs code băng quấn ng)
- Mã HS 68151099: Vòng các bon, chất liệu các bon IG-11, dùng để test nguyên liệu, kích thước: phi127x28xphi68, hàng mới 100%... (mã hs vòng các bon c/ hs code vòng các bon)
- Mã HS 68151099: TẤM TẢN NHIỆT BẰNG THAN CHÌ... (mã hs tấm tản nhiệt b/ hs code tấm tản nhiệ)
- Mã HS 68151099: VCTIM_FOR_HDMX_BSS_CP-73. 5X55MM (USED)... (mã hs vctimforhdmx/ hs code vctimforhd)
- Mã HS 68151099: Chổi xoay chức năng dạng thanh sợi carbon-linh kiện của máy hút bụi-JBX201-227-F6-ELA-2... (mã hs chổi xoay chức/ hs code chổi xoay ch)
- Mã HS 68151099: Tấm tản nhiệt GRAPHITE dùng cho điện thoại di động, KT: 49. 5mm*42. 17mm*0. 06mm (GH02-19700A)... (mã hs tấm tản nhiệt g/ hs code tấm tản nhiệ)
- Mã HS 68152000: THAN BÙN ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI... (mã hs than bùn ứng dụ/ hs code than bùn ứng)
- Mã HS 68159900: Đậu bù ngót OR-70 có mặt cắt gang hình tròn KT: 96x13x70mm có TP chính gồm hỗn hợp oxit của nhôm, silic, sắt, mangan và phụ gia. CAS: 1344-28-1, 14808-60-7, 7789-75-5. HM100%, Đg: 1248 cái/ pallet... (mã hs đậu bù ngót or/ hs code đậu bù ngót)
- Mã HS 68159900: Đậu bù ngót ON-8 có mặt cắt gang hình tròn KT: 250x25x83mm có TP chính gồm hỗn hợp oxit của nhôm, silic, sắt, mangan và phụ gia. CAS: 1344-28-1, 14808-60-7, 7789-75-5. HM100%, . Đóng gói 28 cái/ hộp... (mã hs đậu bù ngót on/ hs code đậu bù ngót)
- Mã HS 68159900: Vật liệu khoáng(đá lọc) dùng để lọc nước dùng cho máy lọc tự động (ZEOvit fur Automatikfilter) của bể cá cảnh, đóng gói theo bể lọc dung tích 1L/gói, mới 100%... (mã hs vật liệu khoáng/ hs code vật liệu kho)
- Mã HS 68159900: Trục khử khí(Trục khuấy), chất liệu: Graphite, kích thước: Phi 220 xphi 80 x800mm, là bộ phận của máy tinh chế các loại khí, không có chức năng truyền động, Nhà sx QINGDAO TENNRY CARBON CO. , LTD. mới 100%... (mã hs trục khử khítr/ hs code trục khử khí)
- Mã HS 68159900: Hạt đá trang trí nến, hàng mới 100%... (mã hs hạt đá trang tr/ hs code hạt đá trang)
- Mã HS 68159900: Ống bảo vệ sensor, không dùng điện, dùng cho máy CVD, kt: phi10*2230mm, bán kính 1cm. Chất liệu thạch anh (Dùng cho máy phân cực điện tấm pin năng lượng mặt trời Diffusion)/50300220, hàng mới 100%... (mã hs ống bảo vệ sens/ hs code ống bảo vệ s)
- Mã HS 68159900: Cát nhôm oxit #36 (Cát chà mờ kính), dùng cho máy mài mờ kính công nghiệp... (mã hs cát nhôm oxit #/ hs code cát nhôm oxi)
- Mã HS 68159900: Bột thủy tinh M04-077-AU (TCP-L4SH), tên thương mại Glass Powder, thành phần Aluminum Oxide, Frit, hàng mới 100%... (mã hs bột thủy tinh m/ hs code bột thủy tin)
- Mã HS 68159900: Mẫu nội thất dạng tấm bằng carbon dùng cho xe ô tô Aston Martin (707951). Hãng sản xuất: Aston Martin Lagonda Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs mẫu nội thất dạ/ hs code mẫu nội thất)
- Mã HS 68159900: Đầu chịu nhiệt, bằng hỗn hợp khoáng và chất độn vô cơ, kích thước (4"x5") SQ, dùng để cách nhiệt khuôn đúc kim loại.... (mã hs đầu chịu nhiệt/ hs code đầu chịu nhi)
- Mã HS 68159900: Thanh treo bằng carbon kt 15x15x10cm dùng làm thanh năng lượng cho sản phẩm, mới 100%... (mã hs thanh treo bằng/ hs code thanh treo b)
- Mã HS 68159900: Tấm cách nhiệt dưới bằng đá chịu nhiệt- 25mm x 148mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm cách nhiệt/ hs code tấm cách nhi)
- Mã HS 68159900: Lưới Carbon Các Loại(1m vuông 0. 215KGM)... (mã hs lưới carbon các/ hs code lưới carbon)
- Mã HS 68159900: Boat thạch anh CT400 (loại 400PCE)/ N1900266, dùng cho máy phân cực điện cho tấm nền bằng phương pháp khuếch tán ảnh sáng DIFF, hàng mới 100%... (mã hs boat thạch anh/ hs code boat thạch a)
- Mã HS 68159900: Tấm gốm AO700 làm từ bột nhôm và các hợp chất khác/VBCY77V100 L2MU... (mã hs tấm gốm ao700 l/ hs code tấm gốm ao70)
- Mã HS 68159900: Khay bằng đá đen, kích thước: 33x24x1cm, không tiếp xúc thực phẩm, hiệu Revol. Mới 100%... (mã hs khay bằng đá đe/ hs code khay bằng đá)
- Mã HS 68159900: Khay trưng bày bằng đá đen, 33x24mm, không tiếp xúc thực phẩm, hiệu Matfer. Mới 100%... (mã hs khay trưng bày/ hs code khay trưng b)
- Mã HS 68159900: Jig hàn Auto bằng đá... (mã hs jig hàn auto bằ/ hs code jig hàn auto)
- Mã HS 68159900: Jig lò hàn sóng bằng đá... (mã hs jig lò hàn sóng/ hs code jig lò hàn s)
- Mã HS 68159900: Jig bắn keo pack bằng đá... (mã hs jig bắn keo pac/ hs code jig bắn keo)
- Mã HS 68159900: Jig qua lò hàn sóng bằng đá... (mã hs jig qua lò hàn/ hs code jig qua lò h)
- Mã HS 68159900: Jig hàn Niken(Sửa jig) bằng đá... (mã hs jig hàn nikens/ hs code jig hàn nike)
- Mã HS 68159900: Tấm nắp jig phun sơn(sửa) bằng đá... (mã hs tấm nắp jig phu/ hs code tấm nắp jig)
- Mã HS 68159900: Vật tư dùng trong ngành đúc: Đậu bù ngót OR-150, hàng mới 100%... (mã hs vật tư dùng tro/ hs code vật tư dùng)
- Mã HS 68159900: Tấm gốm A420 #400 làm từ bột nhôm và các hợp chất khác dùng để lót bên ngoài sản phẩm trong quá trình nung, KT: 123x234 16 MIL... (mã hs tấm gốm a420 #4/ hs code tấm gốm a420)
- Mã HS 68159900: Tấm gốm A420 #600 làm từ bột nhôm và các hợp chất khác dùng để lót bên ngoài sản phẩm trong quá trình nung, KT: 103x257mm 8 MIL... (mã hs tấm gốm a420 #6/ hs code tấm gốm a420)
- Mã HS 68159900: Tấm gốm A420 #220 làm từ bột nhôm và các hợp chất khác dùng để lót bên ngoài sản phẩm trong quá trình nung, KT: 103x257mm 11 MIL... (mã hs tấm gốm a420 #2/ hs code tấm gốm a420)
- Mã HS 68159900: Đậu phát nhiệt dùng cho ngành đúc EX 200 ORD-100 (ống bọc rãnh rót giữ nhiệt bằng bột đá, đường kính 100mm)- Hàng mới 100%... (mã hs đậu phát nhiệt/ hs code đậu phát nhi)
- Mã HS 68159900: Thú bộ 2 Đá chế tạo (đá, xi măng), hàng mới 100%... (mã hs thú bộ 2 đá chế/ hs code thú bộ 2 đá)
- Mã HS 68159900: Chậu thú Đá chế tạo (đá, xi măng), hàng mới 100%... (mã hs chậu thú đá chế/ hs code chậu thú đá)
- Mã HS 68159900: Chậu bộ 3 Đá chế tạo (đá, xi măng), hàng mới 100%... (mã hs chậu bộ 3 đá ch/ hs code chậu bộ 3 đá)
- Mã HS 68159900: Bàn thờ bằng đá. Hàng mới 100%... (mã hs bàn thờ bằng đá/ hs code bàn thờ bằng)
- Mã HS 68159900: Bục phát biểu bằng đá. Hàng mới 100%... (mã hs bục phát biểu b/ hs code bục phát biể)
- Mã HS 68159900: Tượng đá lân nhí (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs tượng đá lân nh/ hs code tượng đá lân)
- Mã HS 68159900: Tượng đá rồng cong (nhân tạo)không nhãn hiệu... (mã hs tượng đá rồng c/ hs code tượng đá rồn)
- Mã HS 68159900: Bồn phun Đá chế tạo (đá, xi măng), hàng mới 100%... (mã hs bồn phun đá chế/ hs code bồn phun đá)
- Mã HS 68159900: Đậu phát nhiệt dùng trong nghành đúc EX-200 ORD-100 (bằng bột đá ép thành khuôn, đường kính 100 mm; Hàng mới 100 %... (mã hs đậu phát nhiệt/ hs code đậu phát nhi)
- Mã HS 68159900: Chân kê chậu đá chế tạo 10x10H3cm (đá+ximăng)- mới 100%; không nhãn hiệu... (mã hs chân kê chậu đá/ hs code chân kê chậu)
- Mã HS 68159900: Ngũ âm bằng đá ép nhân tạo H15, hàng mới 100%... (mã hs ngũ âm bằng đá/ hs code ngũ âm bằng)
- Mã HS 68159900: Voi đôi bằng đá ép nhân tạo H25cm, hàng mới 100%... (mã hs voi đôi bằng đá/ hs code voi đôi bằng)
- Mã HS 68159900: Đầu phật nhỏ bằng đá ép nhân tạo H10cm, hàng mới 100%... (mã hs đầu phật nhỏ bằ/ hs code đầu phật nhỏ)
- Mã HS 68159900: Con Rồng đứng bằng đá ép nhân tạo H12cm, hàng mới 100%... (mã hs con rồng đứng b/ hs code con rồng đứn)
- Mã HS 68159900: Phỗng đội nón bằng đá ép nhân tạo có màu, hàng mới 100%... (mã hs phỗng đội nón b/ hs code phỗng đội nó)
- Mã HS 68159900: Con khỉ (bộ 3 con) H6cm bằng đá ép nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs con khỉ bộ 3 c/ hs code con khỉ bộ)
- Mã HS 68159900: Hộp đá vuông chạm 6x6cm bằng đá ép nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs hộp đá vuông ch/ hs code hộp đá vuông)
- Mã HS 68159900: Hộp con giáp vuông 6x6 cm bằng đá ép nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs hộp con giáp vu/ hs code hộp con giáp)
- Mã HS 68159900: Tượng ngũ âm(5 ông) ĐK10cm bằng đá ép nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs tượng ngũ âm5/ hs code tượng ngũ âm)
- Mã HS 68159900: Bục kê chậu Đá chế tạo (đá, xi măng) (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%)... (mã hs bục kê chậu đá/ hs code bục kê chậu)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò 4 chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò 4/ hs code khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò GS348 chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò gs/ hs code khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò SE3005 chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò se/ hs code khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò LGS108P chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò lg/ hs code khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò CABLE- BCM099-0002_V0. 2 chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò ca/ hs code khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò UCMG204_MB. V1. 5A (270*220*6mm) chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò uc/ hs code khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Khuôn qua lò HT801 MB V1. 1A V0. 1 310*180*5mm chất liệu bằng đá... (mã hs khuôn qua lò ht/ hs code khuôn qua lò)
- Mã HS 68159900: Đĩa đá chế tạo D36H5, D28H4, D20H3cm (đá+ximăng)- mới 100%; không nhãn hiệu... (mã hs đĩa đá chế tạo/ hs code đĩa đá chế t)
- Mã HS 68159900: Phật bằng đá. Mới 100%... (mã hs phật bằng đá m/ hs code phật bằng đá)
- Mã HS 68159900: Con thú bằng đá. Mới 100%... (mã hs con thú bằng đá/ hs code con thú bằng)
- Mã HS 68159900: Tháp bi bằng đá. Mới 100%... (mã hs tháp bi bằng đá/ hs code tháp bi bằng)
- Mã HS 68159900: Chậu hoa bằng đá. Mới 100%... (mã hs chậu hoa bằng đ/ hs code chậu hoa bằn)
- Mã HS 68159900: Nghệ thuật bằng đá. Mới 100%... (mã hs nghệ thuật bằng/ hs code nghệ thuật b)
- Mã HS 68159900: Tấm prepreg E9026A-07S (được làm từ hợp chất sợi các bon và nhựa thông), Hàng tái xuất theo TK 101874647930/E11 ngày 26/02/2018, mục hàng số 20... (mã hs tấm prepreg e90/ hs code tấm prepreg)
- Mã HS 68159900: Tượng đá chế tạo (cô gái bơi lội- đá+ximăng)- mới 100%; không nhãn hiệu... (mã hs tượng đá chế tạ/ hs code tượng đá chế)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12