Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

6814 - Mã HS 68141000: Kính meka trong kích thước: 2. 4m*1. 2m dày 0. 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs kính meka trong/ hs code kính meka tr)
- Mã HS 68141000: Tấm mica 492x1090x5mm... (mã hs tấm mica 492x10/ hs code tấm mica 492)
- Mã HS 68141000: Mica trong suốt 600x140x5mm (Hàng mới 100%)... (mã hs mica trong suốt/ hs code mica trong s)
- Mã HS 68141000: Tấm mica trong/ Mica plate 20x50mm Thick: 5mm... (mã hs tấm mica trong// hs code tấm mica tro)
- Mã HS 68141000: Tấm cách điện MICA, kích thước 26 *18. 1 *0. 3 mm- INSULATOR, 26*18. 10*0. 3MM \ MICA. Hàng mới 100%... (mã hs tấm cách điện m/ hs code tấm cách điệ)
- Mã HS 68141000: Tấm mica... (mã hs tấm mica/ hs code tấm mica)
- Mã HS 68141000: Bảng mica 600x300x5mm. Hàng mới 100%... (mã hs bảng mica 600x3/ hs code bảng mica 60)
- Mã HS 68141000: Tấm mica (220x40x8mm) (hàng mới 100%)... (mã hs tấm mica 220x4/ hs code tấm mica 22)
- Mã HS 68141000: Tấm Mica, KT: 180x100x25 mm dùng thao tác sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica kt 1/ hs code tấm mica kt)
- Mã HS 68141000: Tấm mica 1200x2400x5mm... (mã hs tấm mica 1200x2/ hs code tấm mica 120)
- Mã HS 68141000: Biển mica 3mm một mặt, bằng nhựa mica bồi decal. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica 3mm m/ hs code biển mica 3m)
- Mã HS 68141000: Biển tên tam giác 210 x 65x67mm, bằng nhựa mica. Hàng mới 100%... (mã hs biển tên tam gi/ hs code biển tên tam)
- Mã HS 68141000: Tấm mica hộp đèn 545x1156x2, 6mm mới 100%... (mã hs tấm mica hộp đè/ hs code tấm mica hộp)
- Mã HS 68141000: Tấm mica(sử dụng cho tủ)-Door laminated 1716*516*7... (mã hs tấm micasử dụn/ hs code tấm micasử)
- Mã HS 68141000: Tấm mica, model: HP5M, kích thước: 1000x600x0. 5mm, không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica model/ hs code tấm mica mo)
- Mã HS 68141000: Tấm Mica dùng để hỗ trợ kiểm tra độ phân giải cho camera quan sát, KT 440*345*2MM. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica dùng đ/ hs code tấm mica dùn)
- Mã HS 68141000: Biển tên máy (bằng mica, đã có chữ) Hàng mới 100%... (mã hs biển tên máy b/ hs code biển tên máy)
- Mã HS 68141000: Biển bảo dưỡng máy (bằng mica, đã có chữ) Hàng mới 100%... (mã hs biển bảo dưỡng/ hs code biển bảo dưỡ)
- Mã HS 68141000: Tấm mica khuôn đựng tròng khi mài, Model: CT8806- surface saver discs, kích thước: 26*44mm, 1 hộp 1000 cái, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica khuôn/ hs code tấm mica khu)
- Mã HS 68141000: Biển hiệu được làm bằng mica kết khối in logo Vicostone. Hàng mới 100%... (mã hs biển hiệu được/ hs code biển hiệu đư)
- Mã HS 68141000: Tấm nhựa Mica 2400x1200x0. 5... (mã hs tấm nhựa mica 2/ hs code tấm nhựa mic)
- Mã HS 68141000: Băng mica (MICA TAPE) quy cách (0. 13 x 8)mm, dùng để sản xuất dây cáp điện, NSX: Shanghai Resources, hàng mới 100%... (mã hs băng mica mica/ hs code băng mica m)
- Mã HS 68141000: Tấm mica #400x5mm... (mã hs tấm mica #400x5/ hs code tấm mica #40)
- Mã HS 68141000: Tấm mica KT: 610x420x5mm... (mã hs tấm mica kt 61/ hs code tấm mica kt)
- Mã HS 68141000: Tấm mica màu xanh, kt 95x82x1. 8mm... (mã hs tấm mica màu xa/ hs code tấm mica màu)
- Mã HS 68141000: Tấm mica đã gia cố cách điện, 1 cuộn dài 25m, rộng 1000mm, dày 0. 45mm, mới 100%/ MICA... (mã hs tấm mica đã gia/ hs code tấm mica đã)
- Mã HS 68141000: Tấm Mica 2400*1200*3mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 2400*1/ hs code tấm mica 240)
- Mã HS 68141000: Tấm Mica 1220x2440x2mm (đã được kết khối)... (mã hs tấm mica 1220x2/ hs code tấm mica 122)
- Mã HS 68141000: Tấm nhựa meka 2mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhựa meka 2/ hs code tấm nhựa mek)
- Mã HS 68141000: Tấm nhựa meka 3mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhựa meka 3/ hs code tấm nhựa mek)
- Mã HS 68141000: Tấm mica trong khoan lỗ 560 x 510 x 3mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica trong/ hs code tấm mica tro)
- Mã HS 68141000: Tấm meka trắng 1200*2400. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm meka trắng/ hs code tấm meka trắ)
- Mã HS 68141000: Băng mica chống cháy PAMICA PJ5460- P160G32(0. 14mm X 10mm). Dùng trong sản xuất dây cáp điện. Hàng mới 100%... (mã hs băng mica chống/ hs code băng mica ch)
- Mã HS 68141000: Tấm mica, KT: L2440*W1220*T5mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica kt l/ hs code tấm mica kt)
- Mã HS 68141000: Mica A5 (Tấm mica loại có khe để đựng tài liệu, kích thước: 210*148mm) (Hàng mới 100%)... (mã hs mica a5 tấm mi/ hs code mica a5 tấm)
- Mã HS 68141000: Tấm mica KT: 1500x950x2mm... (mã hs tấm mica kt 15/ hs code tấm mica kt)
- Mã HS 68141000: Vật tư dùng trong ngành đúc: Tấm Mica (MICANITE 0. 3MM) Kích thước: 40mx 1mx 0. 3mm. Hàng mới 100%... (mã hs vật tư dùng tro/ hs code vật tư dùng)
- Mã HS 68141000: Tấm mica dùng cho sản xuất vòng đệm ôtô, code MICA, kích thước (1. 2*600*1000)mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica dùng c/ hs code tấm mica dùn)
- Mã HS 68141000: Meka 1200x1200x3mm. Hàng mới 100%... (mã hs meka 1200x1200x/ hs code meka 1200x12)
- Mã HS 68141000: Băng Mica 0. 13mm x 8mm x 600m... (mã hs băng mica 013m/ hs code băng mica 0)
- Mã HS 68141000: Tấm mica Chochen trong (KT: 1220 x 2440 x 5mm)... (mã hs tấm mica choche/ hs code tấm mica cho)
- Mã HS 68141000: Mica màu đen-(1200x2400x4)mm-Hàng mới 100%... (mã hs mica màu đen1/ hs code mica màu đen)
- Mã HS 68141000: Tấm chắn Mica 250x150x3mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn mica 2/ hs code tấm chắn mic)
- Mã HS 68141000: Biển hiệu được làm bằng mica kết khối, đã in logo Vicostone... (mã hs biển hiệu được/ hs code biển hiệu đư)
- Mã HS 68141000: Tấm mica hộp đèn 545x1156x2, 6mm mới 100%... (mã hs tấm mica hộp đè/ hs code tấm mica hộp)
- Mã HS 68141000: Mica chống tĩnh điện cắt gồm 16 chiếc dùng làm tấm chắn bảo vệ máy. Mới 100%... (mã hs mica chống tĩnh/ hs code mica chống t)
- Mã HS 68141000: Tấm mica #400x5mm... (mã hs tấm mica #400x5/ hs code tấm mica #40)
- Mã HS 68141000: Tấm mica KT: 610x420x5mm... (mã hs tấm mica kt 61/ hs code tấm mica kt)
- Mã HS 68141000: Tấm mica màu xanh, kt 95x82x1. 8mm... (mã hs tấm mica màu xa/ hs code tấm mica màu)
- Mã HS 68141000: Biển tên máy (bằng mica, đã có chữ) Hàng mới 100%... (mã hs biển tên máy b/ hs code biển tên máy)
- Mã HS 68141000: Biển bảo dưỡng máy (bằng mica, đã có chữ) Hàng mới 100%... (mã hs biển bảo dưỡng/ hs code biển bảo dưỡ)
- Mã HS 68141000: Tấm Mica 2400*1200*3mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 2400*1/ hs code tấm mica 240)
- Mã HS 68141000: Tấm Mica 1220x2440x2mm (đã được kết khối)... (mã hs tấm mica 1220x2/ hs code tấm mica 122)
- Mã HS 68141000: Tấm mika 1220*2440*10 mm... (mã hs tấm mika 1220*2/ hs code tấm mika 122)
- Mã HS 68141000: Tấm mica chống tĩnh điện 3mm L2400 x W1200 x T3 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica chống/ hs code tấm mica chố)
- Mã HS 68141000: Meka 1200x1200x3mm. Hàng mới 100%... (mã hs meka 1200x1200x/ hs code meka 1200x12)
- Mã HS 68141000: Bảng quản lý thiết bị, KT 20x12cm, chất liệu mica. Hàng mới 100%... (mã hs bảng quản lý th/ hs code bảng quản lý)
- Mã HS 68141000: Tấm meka trắng 2440x1220x5mm... (mã hs tấm meka trắng/ hs code tấm meka trắ)
- Mã HS 68141000: Mica 000 W1220mm*L2440mm*T4mm... (mã hs mica 000 w1220m/ hs code mica 000 w12)
- Mã HS 68141000: Mica trong 1220*2440*10... (mã hs mica trong 1220/ hs code mica trong 1)
- Mã HS 68141000: Hộp đựng đá mẫu Vicostone bằng mica... (mã hs hộp đựng đá mẫu/ hs code hộp đựng đá)
- Mã HS 68149000: Bảng mica_2 mặt 180*250mm... (mã hs bảng mica2 mặt/ hs code bảng mica2)
- Mã HS 68149000: Bảng mica A4 (cấm hút thuốc)... (mã hs bảng mica a4 c/ hs code bảng mica a4)
- Mã HS 68149000: Bảng mica A3 (Điểm tập trung)... (mã hs bảng mica a3 đ/ hs code bảng mica a3)
- Mã HS 68149000: Tấm mica A4. Chất liệu Mica Đài Loan. Dày 2mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica a4 ch/ hs code tấm mica a4)
- Mã HS 68149000: Mica trong PS (1220x2440x3mm)... (mã hs mica trong ps/ hs code mica trong p)
- Mã HS 68149000: Chi tiết mica 270x150x10mm VA1025-1215... (mã hs chi tiết mica 2/ hs code chi tiết mic)
- Mã HS 68149000: Chi tiết mica 300x150x10mm VA1025-1212... (mã hs chi tiết mica 3/ hs code chi tiết mic)
- Mã HS 68149000: Tấm che mica H600 ESD 600x470x5MM (PO 3500403979)... (mã hs tấm che mica h6/ hs code tấm che mica)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 300x400x5... (mã hs tấm mica 300x40/ hs code tấm mica 300)
- Mã HS 68149000: Miếng mika trong ĐL (790 x 640 x 5mm) đã gia công, hàng mới 100%... (mã hs miếng mika tron/ hs code miếng mika t)
- Mã HS 68149000: Tấm lót mica kích thước 121*79*0. 25MM. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lót mica kí/ hs code tấm lót mica)
- Mã HS 68149000: Tấm nhôm 250*700*0. 95mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm 250*70/ hs code tấm nhôm 250)
- Mã HS 68149000: Tấm mica/ trắng 150*97*2mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica/ trắng/ hs code tấm mica/ tr)
- Mã HS 68149000: Tay hàn FM-9501 Hakko FX-951. Hàng mới 100%... (mã hs tay hàn fm9501/ hs code tay hàn fm9)
- Mã HS 68149000: Mica trong- (1200x2400x5)mm... (mã hs mica trong 12/ hs code mica trong)
- Mã HS 68149000: Mica chịu nhiệt- 1200x2400x5mm... (mã hs mica chịu nhiệt/ hs code mica chịu nh)
- Mã HS 68149000: Tấm chịu nhiệt 4'*8'*1mm (bằng nhựa mica và giấy), hàng mới 100%.... (mã hs tấm chịu nhiệt/ hs code tấm chịu nhi)
- Mã HS 68149000: Miếng mica bảo vệ máy ép cao tần-8KW 2-in-1 protector-red (BOCAI)(hàng mới 100%)... (mã hs miếng mica bảo/ hs code miếng mica b)
- Mã HS 68149000: Biển mica KT 1200x1000mm. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica kt 12/ hs code biển mica kt)
- Mã HS 68149000: Hộp mica kích thước 320x9x245mm, dùng để đựng tài liệu. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica kích t/ hs code hộp mica kíc)
- Mã HS 68149000: Chi tiết che máy gập bản mạch bằng mica, chống tĩnh điện. Hàng mới 100%... (mã hs chi tiết che má/ hs code chi tiết che)
- Mã HS 68149000: Biển mica KT 180x80mm. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica kt 18/ hs code biển mica kt)
- Mã HS 68149000: Biển mica KT 300x200mm. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica kt 30/ hs code biển mica kt)
- Mã HS 68149000: Biển mica KT 520x400mm. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica kt 52/ hs code biển mica kt)
- Mã HS 68149000: Biển mica KT 600x800mm. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica kt 60/ hs code biển mica kt)
- Mã HS 68149000: Mặt đế đồ gá dụng cụ ép đầu nối cho máy bơm- DRW TB1-01 bằng nhựa (nhựa mica), kích thước 243. 5 x 226 x 10mm, mới 100^... (mã hs mặt đế đồ gá dụ/ hs code mặt đế đồ gá)
- Mã HS 68149000: Khung chắn an toàn LIFTER, chất liệu nhôm và mica, mica là chính, kích thước (W* H): 500*1500mm. Hàng mới 100%... (mã hs khung chắn an t/ hs code khung chắn a)
- Mã HS 68149000: Biển mica gắn lên tivi, KT L400MM*T2MM. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica gắn l/ hs code biển mica gắ)
- Mã HS 68149000: Biển tên công đoạn hình hộp tam giác loại lớn kích thước 20*50*50*50cm, bằng mica. Hàng mới 100%... (mã hs biển tên công đ/ hs code biển tên côn)
- Mã HS 68149000: Tấm che an toàn cụm để nguyên vật liệu, kích thước 350 x 230 x 5 (mm), chất liệu mica. Hàng mới 100%... (mã hs tấm che an toàn/ hs code tấm che an t)
- Mã HS 68149000: Mica xanh- 1200x2400x3mm... (mã hs mica xanh 1200/ hs code mica xanh 1)
- Mã HS 68149000: Khay mika 3 tầng. Mới 100%... (mã hs khay mika 3 tần/ hs code khay mika 3)
- Mã HS 68149000: Biển tên mika dọc A4. Mới 100%... (mã hs biển tên mika d/ hs code biển tên mik)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica- 40x17x16cm... (mã hs hộp mica 40x17/ hs code hộp mica 40)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica- 30x21cm (dùng thông báo)... (mã hs hộp mica 30x21/ hs code hộp mica 30)
- Mã HS 68149000: Bảng Mica- 90x60cm (dùng thông báo)... (mã hs bảng mica 90x6/ hs code bảng mica 9)
- Mã HS 68149000: Bảng Mica- 126x90cm (dùng thông báo)... (mã hs bảng mica 126x/ hs code bảng mica 1)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica- 56x28x32cm (dùng thông báo)... (mã hs hộp mica 56x28/ hs code hộp mica 56)
- Mã HS 68149000: Che chắn mica 850 x 500 x 5mm... (mã hs che chắn mica 8/ hs code che chắn mic)
- Mã HS 68149000: Mica 70 * 30 * 3T... (mã hs mica 70 * 30 */ hs code mica 70 * 30)
- Mã HS 68149000: Bảng mica 980*1500mm... (mã hs bảng mica 980*1/ hs code bảng mica 98)
- Mã HS 68149000: Hộp mica 210 * 300 * 10T... (mã hs hộp mica 210 */ hs code hộp mica 210)
- Mã HS 68149000: Tấm nhựa Mica 5*1250*2200mm (dùng để làm đồ gá) hàng mới 100%... (mã hs tấm nhựa mica 5/ hs code tấm nhựa mic)
- Mã HS 68149000: Dưỡng đỡ sản phẩm bằng mica JGB1744-01/B... (mã hs dưỡng đỡ sản ph/ hs code dưỡng đỡ sản)
- Mã HS 68149000: Dưỡng ấn viền sản phẩm bằng mica JCN8430-01... (mã hs dưỡng ấn viền s/ hs code dưỡng ấn viề)
- Mã HS 68149000: Chặn giấy để bàn bằng mica không cắm bút, không đồng hồ, dài (2-15)cm, hàng mới 100%... (mã hs chặn giấy để bà/ hs code chặn giấy để)
- Mã HS 68149000: Hộp đựng giấy cảm áp, KT: 441*175*15 mm, chất liệu mica. Hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng giấy c/ hs code hộp đựng giấ)
- Mã HS 68149000: Khung bảo vệ cầu đấu và chân gá, CT1: KTL*W*T255*140*3mm, chất liệu Mika trắng trong; CT2: KT L*W*T 90*20*2mm, chất liệu Inox 304. Hàng mới 100%... (mã hs khung bảo vệ cầ/ hs code khung bảo vệ)
- Mã HS 68149000: ĐĨA ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM BASE PLATE bằng mica, hàng mới 100%... (mã hs đĩa định vị sản/ hs code đĩa định vị)
- Mã HS 68149000: Miếng mica đã được in số dùng cho ghế trong rạp chiếu phim- Row numbering. Hàng mới 100%... (mã hs miếng mica đã đ/ hs code miếng mica đ)
- Mã HS 68149000: Biển mica A3 ngang để trên giá hàng. Hàng mới 100%... (mã hs biển mica a3 ng/ hs code biển mica a3)
- Mã HS 68149000: Phụ kiện đo tổng thể bằng mica CCSE-030S, dài 30 mm... (mã hs phụ kiện đo tổn/ hs code phụ kiện đo)
- Mã HS 68149000: Chữ và Logo Công Ty Nichias bằng Meca, hàng mới 100%.... (mã hs chữ và logo côn/ hs code chữ và logo)
- Mã HS 68149000: Tấm đệm, kích thước: 1200x1200x2 mm, chất liệu mica, dùng cho máy cắt mút xốp... (mã hs tấm đệm kích t/ hs code tấm đệm kíc)
- Mã HS 68149000: Kính chắn gió bằng mica (dùng cho xe điện chạy trong sân golf), Part No. 5206100-JSA2C48-1000, mới 100%... (mã hs kính chắn gió b/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 68149000: MicaT5*1200*1200 (V6129Y0042)... (mã hs micat5*1200*120/ hs code micat5*1200*)
- Mã HS 68149000: MicaT5-1200*1200 (V6549Y0084)... (mã hs micat51200*120/ hs code micat51200*)
- Mã HS 68149000: MicaT10*1200*1200 (V6529Z0033)... (mã hs micat10*1200*12/ hs code micat10*1200)
- Mã HS 68149000: MicaT10-1200*1200 (V6549Y0085)... (mã hs micat101200*12/ hs code micat101200)
- Mã HS 68149000: Tấm Mika nhựa trong 1220x2240X5MM. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mika nhựa t/ hs code tấm mika nhự)
- Mã HS 68149000: Biển tên cho máy bọc nhựa bằng mica, Hàng mới 100%... (mã hs biển tên cho má/ hs code biển tên cho)
- Mã HS 68149000: Biển tên cho lò tôi cuộn lại bằng mica, Hàng mới 100%... (mã hs biển tên cho lò/ hs code biển tên cho)
- Mã HS 68149000: Biển mica sữa in UV 1 mặt 2 ly 10*8. 5 cm, hàng mới 100%... (mã hs biển mica sữa i/ hs code biển mica sữ)
- Mã HS 68149000: Mica đài loan bảo vệ máy thùy khuy 70*100*3mm, hàng mới 100%... (mã hs mica đài loan b/ hs code mica đài loa)
- Mã HS 68149000: Giá đựng mica khung A4 kèm đế 32*10cm, hàng mới 100%... (mã hs giá đựng mica k/ hs code giá đựng mic)
- Mã HS 68149000: Biển mica 3 ly 2 lớp trong suốt 6 vít 115*150 cm, hàng mới 100%... (mã hs biển mica 3 ly/ hs code biển mica 3)
- Mã HS 68149000: Biển mica decal chữ A+ Decal keo ngược 25*30*60cm, hàng mới 100%... (mã hs biển mica decal/ hs code biển mica de)
- Mã HS 68149000: Hộp mica 230 x 310 mm, chất liệu: nhựa mica. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica 230 x/ hs code hộp mica 230)
- Mã HS 68149000: Nhựa mica trong suốt chống tĩnh điện 2000x1000x2mm _ HV ESD PMMA [OTR730]... (mã hs nhựa mica trong/ hs code nhựa mica tr)
- Mã HS 68149000: Khung treo bằng mica KT 30. 2x21. 2cm, hàng mới 100%... (mã hs khung treo bằng/ hs code khung treo b)
- Mã HS 68149000: Biển (80x120)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển 80x120cm/ hs code biển 80x120)
- Mã HS 68149000: Biển kéo ra (20x25)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển kéo ra 20/ hs code biển kéo ra)
- Mã HS 68149000: Biển đẩy vào (20x25)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển đẩy vào 2/ hs code biển đẩy vào)
- Mã HS 68149000: Biển kiểm tra (20x28)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển kiểm tra/ hs code biển kiểm tr)
- Mã HS 68149000: Biển phòng in (25x12. 5)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển phòng in/ hs code biển phòng i)
- Mã HS 68149000: Biển push, pull (20x25)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển push pull/ hs code biển push p)
- Mã HS 68149000: Bảng số máy Bcoil (20x10)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs bảng số máy bco/ hs code bảng số máy)
- Mã HS 68149000: Biển phòng cuốn dây (30x15)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển phòng cuốn/ hs code biển phòng c)
- Mã HS 68149000: Biển ra vào đóng cửa (20x20)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển ra vào đón/ hs code biển ra vào)
- Mã HS 68149000: Bảng số máy định dạng (20x10)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs bảng số máy địn/ hs code bảng số máy)
- Mã HS 68149000: Khay để kính, kt1000*290*250mm, chất liệu mica (Hàng mới 100%)... (mã hs khay để kính k/ hs code khay để kính)
- Mã HS 68149000: Tấm gá cố định (Fixture Plate), kích thước: L180xW70xH3mm, bằng mica, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm gá cố định/ hs code tấm gá cố đị)
- Mã HS 68149000: Tấm gá (Microscope anti dust), kích thước: 222x200. 5mm, bằng mica, dùng để kiểm tra sản phẩm trong quá trình sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs tấm gá microsc/ hs code tấm gá micr)
- Mã HS 68149000: Mica 2mm (Đài Loan), hàng mới 100%... (mã hs mica 2mm đài l/ hs code mica 2mm đà)
- Mã HS 68149000: Mica 3mm (Đài Loan), hàng mới 100%... (mã hs mica 3mm đài l/ hs code mica 3mm đà)
- Mã HS 68149000: Mica 5mm (Đài Loan), hàng mới 100%... (mã hs mica 5mm đài l/ hs code mica 5mm đà)
- Mã HS 68149000: TRUE ROUGE MATTE VMD. Vật dụng trưng bày sản phẩm EA-. Nhãn hiệu Thefaceshop. Hàng FOC... (mã hs true rouge matt/ hs code true rouge m)
- Mã HS 68149000: Khay giấy A4 ngang, kích thước: 327x240mm, vật liệu bằng mica, hàng mới 100%... (mã hs khay giấy a4 ng/ hs code khay giấy a4)
- Mã HS 68149000: Miếng mica- Phi 75mm x 4mm, hàng mới 100%... (mã hs miếng mica phi/ hs code miếng mica)
- Mã HS 68149000: Mica dùng cho mạch in máy giặt (mica)... (mã hs mica dùng cho m/ hs code mica dùng ch)
- Mã HS 68149000: Tấm chắn máy SPM-500V. Đóng gói (2 tấm/bộ). Kích thước: 214x146mm. Chất liệu: Mica. Dùng để che chắn bảo vệ khu vực có máy ép window hoạt động. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn máy sp/ hs code tấm chắn máy)
- Mã HS 68149000: Cửa an toàn dùng cho máy IP- Safty DoorCSG-08-004 (bằng Mica)(hàng mới 100%)... (mã hs cửa an toàn dùn/ hs code cửa an toàn)
- Mã HS 68149000: Kính thăm 25A... (mã hs kính thăm 25a/ hs code kính thăm 25)
- Mã HS 68149000: Bảng Mica trong, kích thước: (240 x 370 x 2. 5)mm, dùng trong ngành may công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs bảng mica trong/ hs code bảng mica tr)
- Mã HS 68149000: Biển chỉ dẫn " khu vực hút thuốc", kích thước: 360x180mm (chất liệu: Mica). Hàng mới 100%... (mã hs biển chỉ dẫn/ hs code biển chỉ dẫn)
- Mã HS 68149000: Tấm mica, kt (W)1000*(H)60*(t)3mm, chất liệu nhựa mica(Acrylic), nsx Specs Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs tấm mica kt w/ hs code tấm mica kt)
- Mã HS 68149000: Tấm mica, kt: (W)1000*(H)1000*(t)0. 5mm, chất liệu nhựa mica (acrylic), nsx Specs Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs tấm mica kt/ hs code tấm mica kt)
- Mã HS 68149000: Mica trong, dày 1mm, kích thước 1220x2440, mới 100%, xuất xứ Malaysia... (mã hs mica trong dày/ hs code mica trong)
- Mã HS 68149000: Mica tấm (400*400*5)mm mica trong, hàng mới 100%, PO IP012233... (mã hs mica tấm 400*4/ hs code mica tấm 40)
- Mã HS 68149000: Khay ngâm dụng cụ nhặt đĩa bằng mica, kích thước 50x150x280mm... (mã hs khay ngâm dụng/ hs code khay ngâm dụ)
- Mã HS 68149000: Tấm mica kích thước 1200x600x10mm... (mã hs tấm mica kích t/ hs code tấm mica kíc)
- Mã HS 68149000: Miếng mica dùng làm đèn nền điện thoại di động... (mã hs miếng mica dùng/ hs code miếng mica d)
- Mã HS 68149000: Mica phi 62. Hàng mới 100%... (mã hs mica phi 62hàn/ hs code mica phi 62)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 450x380mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 450x38/ hs code tấm mica 450)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 560x220mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 560x22/ hs code tấm mica 560)
- Mã HS 68149000: Meka Đài loan 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs meka đài loan 5/ hs code meka đài loa)
- Mã HS 68149000: Meka 5*1200*2440mm. Hàng mới 100%... (mã hs meka 5*1200*244/ hs code meka 5*1200*)
- Mã HS 68149000: Hộp mica theo mẫu 300x200x5mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica theo m/ hs code hộp mica the)
- Mã HS 68149000: Cửa bảo vệ cho máy FM01, FM02 (Door Cover Plastic)... (mã hs cửa bảo vệ cho/ hs code cửa bảo vệ c)
- Mã HS 68149000: Tấm che terminal, bằng nhựa... (mã hs tấm che termina/ hs code tấm che term)
- Mã HS 68149000: Bảng ghi chú công tắc hành trình... (mã hs bảng ghi chú cô/ hs code bảng ghi chú)
- Mã HS 68149000: Bảng ghi chú... (mã hs bảng ghi chú/ hs code bảng ghi chú)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 118*57. 5*0. 2 cm, mới 100%... (mã hs tấm mica 118*57/ hs code tấm mica 118)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 27. 5*15. 5*0. 2 cm, mới 100%... (mã hs tấm mica 275*1/ hs code tấm mica 27)
- Mã HS 68149000: Hộp mica (Mica box) 100x70x70mm Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica mica/ hs code hộp mica mi)
- Mã HS 68149000: Tấm mika chống tĩnh điện, kích thước: 1x1m dày 3mm... (mã hs tấm mika chống/ hs code tấm mika chố)
- Mã HS 68149000: Mica trong suốt 1220x2440x3mm... (mã hs mica trong suốt/ hs code mica trong s)
- Mã HS 68149000: Meka Đài loan 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs meka đài loan 5/ hs code meka đài loa)
- Mã HS 68149000: Meka 5*1200*2440mm. Hàng mới 100%... (mã hs meka 5*1200*244/ hs code meka 5*1200*)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica- 40x17x16cm... (mã hs hộp mica 40x17/ hs code hộp mica 40)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica- 30x21cm (dùng thông báo)... (mã hs hộp mica 30x21/ hs code hộp mica 30)
- Mã HS 68149000: Bảng Mica- 90x60cm (dùng thông báo)... (mã hs bảng mica 90x6/ hs code bảng mica 9)
- Mã HS 68149000: Bảng Mica- 126x90cm (dùng thông báo)... (mã hs bảng mica 126x/ hs code bảng mica 1)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica- 56x28x32cm (dùng thông báo)... (mã hs hộp mica 56x28/ hs code hộp mica 56)
- Mã HS 68149000: Mica trong- (1200x2400x5)mm... (mã hs mica trong 12/ hs code mica trong)
- Mã HS 68149000: Mica chịu nhiệt-(1200x2000x5)mm-Hàng mới 100%... (mã hs mica chịu nhiệt/ hs code mica chịu nh)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 3ly khổ 1. 22x2. 44m Đài Loan FS... (mã hs tấm mica 3ly kh/ hs code tấm mica 3ly)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 5ly khổ 1. 22x2. 44m Đài Loan FS... (mã hs tấm mica 5ly kh/ hs code tấm mica 5ly)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 10ly khổ 1. 22x2. 44m Đài Loan FS... (mã hs tấm mica 10ly k/ hs code tấm mica 10l)
- Mã HS 68149000: Giá đựng mica khung A4 kèm đế 32*10cm... (mã hs giá đựng mica k/ hs code giá đựng mic)
- Mã HS 68149000: Biển mica sữa in UV 1 mặt 2 ly 10*8. 5 cm... (mã hs biển mica sữa i/ hs code biển mica sữ)
- Mã HS 68149000: Mica decal bảo vệ máy thùy khuy 70*100*3mm... (mã hs mica decal bảo/ hs code mica decal b)
- Mã HS 68149000: Biển mica 3 ly 2 lớp trong suốt 6 vít 115*150 cm... (mã hs biển mica 3 ly/ hs code biển mica 3)
- Mã HS 68149000: Biển mica decal chữ A+ Decal keo ngược 25*30*60cm... (mã hs biển mica decal/ hs code biển mica de)
- Mã HS 68149000: MICA TẤM (B)... (mã hs mica tấm b/ hs code mica tấm b)
- Mã HS 68149000: Tấm nhựa MICA kích thước 5x1250x2200mm, mới 100%... (mã hs tấm nhựa mica k/ hs code tấm nhựa mic)
- Mã HS 68149000: Biển (80x120)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển 80x120cm/ hs code biển 80x120)
- Mã HS 68149000: Biển kéo ra (20x25)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển kéo ra 20/ hs code biển kéo ra)
- Mã HS 68149000: Biển đẩy vào (20x25)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển đẩy vào 2/ hs code biển đẩy vào)
- Mã HS 68149000: Biển kiểm tra (20x28)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển kiểm tra/ hs code biển kiểm tr)
- Mã HS 68149000: Biển phòng in (25x12. 5)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển phòng in/ hs code biển phòng i)
- Mã HS 68149000: Biển push, pull (20x25)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển push pull/ hs code biển push p)
- Mã HS 68149000: Bảng số máy Bcoil (20x10)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs bảng số máy bco/ hs code bảng số máy)
- Mã HS 68149000: Biển phòng cuốn dây (30x15)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển phòng cuốn/ hs code biển phòng c)
- Mã HS 68149000: Biển ra vào đóng cửa (20x20)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển ra vào đón/ hs code biển ra vào)
- Mã HS 68149000: Bảng số máy định dạng (20x10)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs bảng số máy địn/ hs code bảng số máy)
- Mã HS 68149000: Bọc mica PC khung xe đẩy hàng. Hàng mới 100%... (mã hs bọc mica pc khu/ hs code bọc mica pc)
- Mã HS 68149000: Mica trong, dày 1mm, kích thước 1220x2440mm, Hàng mới 100%... (mã hs mica trong dày/ hs code mica trong)
- Mã HS 68149000: BẢNG MICA Kích thước: 240 x370 (mm) mica trong 2. 5 mm- in decan dán ngược. Hàng mới 100%... (mã hs bảng mica kích/ hs code bảng mica kí)
- Mã HS 68149000: Biển treo tên bằng mica, hàng mới 100%... (mã hs biển treo tên b/ hs code biển treo tê)
- Mã HS 68149000: Mica trong chochen KT 5x1000x1200mm... (mã hs mica trong choc/ hs code mica trong c)
- Mã HS 68149000: Tấm mica màu xanh 1000*320*3(mm)... (mã hs tấm mica màu xa/ hs code tấm mica màu)
- Mã HS 68149000: Hộp làm bằng mica dùng trong nghành nail (AB-7)kích thước (30x31x33)cm, nhãn hiệu: không có. Hàng mới 100%... (mã hs hộp làm bằng mi/ hs code hộp làm bằng)
- Mã HS 68149000: Biển line (35x20)cm, bằng mica, hàng mới 100%... (mã hs biển line 35x2/ hs code biển line 3)
- Mã HS 68149000: Biển line (40x20)cm, chất liệu mica, hàng mới 100%... (mã hs biển line 40x2/ hs code biển line 4)
- Mã HS 68149000: Khay để bàn phím bằng nhựa. Mới 100%... (mã hs khay để bàn phí/ hs code khay để bàn)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 118*57. 5*0. 2 cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 118*57/ hs code tấm mica 118)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 27. 5*15. 5*0. 2 cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 275*1/ hs code tấm mica 27)
- Mã HS 68149000: Tấm chắn kim mika 5mm, làm bằng nhựa Mi Ca, dùng để lắp cho máy may công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn kim mi/ hs code tấm chắn kim)
- Mã HS 68149000: Khay ngâm dụng cụ nhặt đĩa bằng mica, kích thước 50x150x280mm... (mã hs khay ngâm dụng/ hs code khay ngâm dụ)
- Mã HS 68149000: Mica tấm (400*400*5)mm mica trong, PO IP012233... (mã hs mica tấm 400*4/ hs code mica tấm 40)
- Mã HS 68149000: Thẻ mica ĐK 4cm. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ mica đk 4cm/ hs code thẻ mica đk)
- Mã HS 68149000: Thẻ mica LĐ 4cm. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ mica lđ 4cm/ hs code thẻ mica lđ)
- Mã HS 68149000: Thẻ để giấy A6 bằng mica chống tĩnh điện, KT: W117 x L159 x T9 mm, dán đề can xanh bao quanh. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ để giấy a6/ hs code thẻ để giấy)
- Mã HS 68149000: Mica để bàn (KT: 6 x 20cm). Hàng mới 100%... (mã hs mica để bàn kt/ hs code mica để bàn)
- Mã HS 68149000: Biển exit KT 17x29cm, bằng mica bồi màng PVC, hàng mới 100%... (mã hs biển exit kt 17/ hs code biển exit kt)
- Mã HS 68149000: Biển treo 1 mặt KT 297x420mm, bằng mica bồi màng PVC, hàng mới 100%... (mã hs biển treo 1 mặt/ hs code biển treo 1)
- Mã HS 68149000: Biển treo 2 mặt KT 250x200mm, bằng mica bồi màng PVC, hàng mới 100%... (mã hs biển treo 2 mặt/ hs code biển treo 2)
- Mã HS 68149000: Hộp mica theo mẫu 300x200x5mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica theo m/ hs code hộp mica the)
- Mã HS 68149000: Cửa an toàn bằng mica (Safety Door)... (mã hs cửa an toàn bằn/ hs code cửa an toàn)
- Mã HS 68149000: Hộp mika Kaizen KT: 30*21*21 cm... (mã hs hộp mika kaizen/ hs code hộp mika kai)
- Mã HS 68149000: Bảng mica hiển thị chức năng máy... (mã hs bảng mica hiển/ hs code bảng mica hi)
- Mã HS 68149000: Bảng từ trắng bằng mica (kt: 1000x1200mm)... (mã hs bảng từ trắng b/ hs code bảng từ trắn)
- Mã HS 68149000: Hộp Mica đựng ống dầu... (mã hs hộp mica đựng ố/ hs code hộp mica đựn)
- Mã HS 68149000: Hộp Mika KT: 150x200x100 mm... (mã hs hộp mika kt150/ hs code hộp mika kt)
- Mã HS 68149000: Khay meka KT: 310x160mm(Mica 5mm)... (mã hs khay meka kt31/ hs code khay meka kt)
- Mã HS 68149000: Cửa bảo vệ cho máy FM01, FM02 (Door Cover Plastic)... (mã hs cửa bảo vệ cho/ hs code cửa bảo vệ c)
- Mã HS 68149000: Hộp mica, KT: 370x230x30mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp micakt 37/ hs code hộp micakt)
- Mã HS 68149000: Hộp mica, KT: 230 x 310 mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica kt 2/ hs code hộp mica kt)
- Mã HS 68149000: Hộp mica A5, KT 22. 5cm*15cm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mica a5 kt/ hs code hộp mica a5)
- Mã HS 68149000: Giá đỡ sản phẩm mẫu 70x130x90mm, bằng mica, Hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ sản phẩm/ hs code giá đỡ sản p)
- Mã HS 68149000: Tấm kính bằng mica dùng để đỡ sản phẩm (COMM Quartz Glass Y11), thuộc TKN 102570819300/A12 dòng hàng số 1... (mã hs tấm kính bằng m/ hs code tấm kính bằn)
- Mã HS 68149000: Tấm mica 1200x2440x3mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 1200x2/ hs code tấm mica 120)
- Mã HS 68149000: Tấm Mica 5x1220x2440mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tấm mica 5x1220/ hs code tấm mica 5x1)
- Mã HS 68149000: Tấm mica Malaysia 1220x2440x3mm. Mới 100%... (mã hs tấm mica malays/ hs code tấm mica mal)
- Mã HS 68149000: Tấm mica màu trắng trong 1200*2400*3mm... (mã hs tấm mica màu tr/ hs code tấm mica màu)
- Mã HS 68149000: Tấm mika 1200*2400*3 mm... (mã hs tấm mika 1200*2/ hs code tấm mika 120)
- Mã HS 68149000: Biển cấm, KT: 600x150mm. Chất liệu mica... (mã hs biển cấm kt60/ hs code biển cấm kt)
- Mã HS 68149000: Biển bảo hộ, KT: 600x400mm. Chất liệu mica... (mã hs biển bảo hộ kt/ hs code biển bảo hộ)
- Mã HS 68149000: Biển quản lý, KT: 600x200mm. Chất liệu mica... (mã hs biển quản lý k/ hs code biển quản lý)
- Mã HS 68149000: Biển tên cửa, KT: 600x150mm. Chất liệu mica... (mã hs biển tên cửa k/ hs code biển tên cửa)
- Mã HS 68149000: Biển cảnh báo, KT: 600x400mm. Chất liệu mica... (mã hs biển cảnh báo/ hs code biển cảnh bá)
- Mã HS 68149000: Biển My machine, KT: 200x150mm. Chất liệu mica... (mã hs biển my machine/ hs code biển my mach)
- Mã HS 68149000: Biển nguyên tắc an toàn, KT: 600x800mm. Chất liệu mica... (mã hs biển nguyên tắc/ hs code biển nguyên)
- Mã HS 68149000: Mâm xoay dưới (Mica) 400x8 mm... (mã hs mâm xoay dưới/ hs code mâm xoay dướ)
- Mã HS 68149000: Mâm xoay trên (Mica) 400x8 mm... (mã hs mâm xoay trên/ hs code mâm xoay trê)
- Mã HS 68149000: Hộp mica Raspberry PI 3 B+... (mã hs hộp mica raspbe/ hs code hộp mica ras)
- Mã HS 68149000: Tấm chắn bằng mica KT: (200*400)mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn bằng m/ hs code tấm chắn bằn)
- Mã HS 68149000: Hộp mica trưng bày sản phẩm- Display Box 750x550x290 (set 1 hộp mica, 1 giá đỡ)... (mã hs hộp mica trưng/ hs code hộp mica trư)
- Mã HS 68149000: Hộp đựng ống thí nghiệm bằng mica. Hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng ống th/ hs code hộp đựng ống)
- Mã HS 68149000: Tấm mica màu đen... (mã hs tấm mica màu đe/ hs code tấm mica màu)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12