Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

6213 - Mã HS 62132090: Khăn tay cotton dành cho em bé loại 10pc, 10 cái/túi, 80 túi/thùng. Kích thước: 30x30 (cm). Hiệu PIP Baby. Hàng mới 100%.... (mã hs khăn tay cotton/ hs code khăn tay cot)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 2065018400, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 206501/ hs code khăn tay 206)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 2525000000, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 252500/ hs code khăn tay 252)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 2705036300, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 270503/ hs code khăn tay 270)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 2825002200, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 282500/ hs code khăn tay 282)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 3025000800, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 302500/ hs code khăn tay 302)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 3065008600, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 306500/ hs code khăn tay 306)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 4505001200, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 450500/ hs code khăn tay 450)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 4805033700, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 480503/ hs code khăn tay 480)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 4816039100, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 481603/ hs code khăn tay 481)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 6735001600, 8g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 673500/ hs code khăn tay 673)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 1005034500, 25g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 100503/ hs code khăn tay 100)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 1045005400, 23g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 104500/ hs code khăn tay 104)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 4485006100, 25g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 448500/ hs code khăn tay 448)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 6575005300, 26g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 657500/ hs code khăn tay 657)
- Mã HS 62132090: Khăn mini cotton; 20x20cm; 19. 4g/cái; ZD02... (mã hs khăn mini cotto/ hs code khăn mini co)
- Mã HS 62132090: Khăn tay. Kích thước: 25*25cm. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs khăn tay kích/ hs code khăn tay kí)
- Mã HS 62132090: Khăn tay. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs khăn tay chất/ hs code khăn tay ch)
- Mã HS 62132090: Thành phẩm khăn tay MHT, bằng vải dệt vòng lông từ bông, đã thêu. Hàng mới 100%... (mã hs thành phẩm khăn/ hs code thành phẩm k)
- Mã HS 62132090: KHĂN TAY được làm từ cotton, dùng để lau. Kích thước: 48x48 cm. Chất liệu 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs khăn tay được l/ hs code khăn tay đượ)
- Mã HS 62132090: Khăn tay 6400V741 (BL, LGY, PK, SBL), 25g/chiếc, hàng mới 100%... (mã hs khăn tay 6400v7/ hs code khăn tay 640)
- Mã HS 62132090: Khăn tay (26*26)cm*32g/pcs... (mã hs khăn tay 26*26/ hs code khăn tay 26)
- Mã HS 62132090: Khăn tay MT(26*26)cm*29g/pcs... (mã hs khăn tay mt26*/ hs code khăn tay mt)
- Mã HS 62139019: Khăn bỏ túi nam, POCKET_SQUARE_100% Silk (Hiệu Hugo Boss) 50402096. Hàng mới 100%... (mã hs khăn bỏ túi nam/ hs code khăn bỏ túi)
- Mã HS 62139099: Khăn vuông nhỏ quàng cổ nam, 100%polyester, nhãn hiệu Zara, hàng mới 100%, model 8585/300... (mã hs khăn vuông nhỏ/ hs code khăn vuông n)
- Mã HS 62139099: Khăn baby bằng vải, set-3pcs, size 30*30cm kuku- duckbill ku2383, hàng mới 100%... (mã hs khăn baby bằng/ hs code khăn baby bằ)
- Mã HS 62139099: Khăn quàng cổ nữ, 100% VISCOSE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9844/300... (mã hs khăn quàng cổ n/ hs code khăn quàng c)