Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

6212 - Mã HS 62121019: Quần lót nữ mẫu-SHORTS SAMPLE NCV... (mã hs quần lót nữ mẫu/ hs code quần lót nữ)
- Mã HS 62121099: Dây viền 9mm x 50m... (mã hs dây viền 9mm x/ hs code dây viền 9mm)
- Mã HS 62121099: Dây viền 10mm x 50m... (mã hs dây viền 10mm x/ hs code dây viền 10m)
- Mã HS 62121099: Dây viền 15mm x 50m... (mã hs dây viền 15mm x/ hs code dây viền 15m)
- Mã HS 62121099: Sanple plate- Áo lót thành phẩm (hàng mẫu), mới 100%... (mã hs sanple plate á/ hs code sanple plate)
- Mã HS 62121099: DÂY VIỀN... (mã hs dây viền/ hs code dây viền)
- Mã HS 62121099: Quần bơi nữ người lớn... (mã hs quần bơi nữ ngư/ hs code quần bơi nữ)
- Mã HS 62121099: Băng móc băng mắt áo con (1 Doz 12 bộ 12 băng móc áo + 12 băng mắt áo... (mã hs băng móc băng m/ hs code băng móc băn)
- Mã HS 62122090: Gen nịt bụng hình ống Slim Abs S, hãng Slim Abs, mới 100%... (mã hs gen nịt bụng hì/ hs code gen nịt bụng)
- Mã HS 62122090: QUẦN GEN, KÝ MÃ HIỆU: FE241... (mã hs quần gen ký mã/ hs code quần gen ký)
- Mã HS 62122090: Quần gen định hình nữ (M02PCH00S472-J2)- Hàng mới 100%... (mã hs quần gen định h/ hs code quần gen địn)
- Mã HS 62122090: QUẦN GEN... (mã hs quần gen/ hs code quần gen)
- Mã HS 62122090: Quần gen bụng... (mã hs quần gen bụng/ hs code quần gen bụn)
- Mã HS 62129099: Mút dập sẵn dành cho xu chiêng (Từ các loại vật liệu dệt khác)... (mã hs mút dập sẵn dàn/ hs code mút dập sẵn)
- Mã HS 62129099: Mút dập sẵn từ vật liệu dệt... (mã hs mút dập sẵn từ/ hs code mút dập sẵn)
- Mã HS 62129099: Dây vai (Polyester 80%, Spandex 20%)... (mã hs dây vai polyes/ hs code dây vai pol)
- Mã HS 62129099: Dây viền nối TR Bias (Polyester 100%)... (mã hs dây viền nối tr/ hs code dây viền nối)
- Mã HS 62129099: Dây viền trong (Nylon 80%, Spandex 20%)... (mã hs dây viền trong/ hs code dây viền tro)
- Mã HS 62129099: Dây thun MC Band (Nylon 80%, Spandex 20%)... (mã hs dây thun mc ban/ hs code dây thun mc)
- Mã HS 62129099: Dây viền lưng (Polyester 80%, Spandex 20%)... (mã hs dây viền lưng/ hs code dây viền lưn)
- Mã HS 62129099: Dây nhỏ để móc khoen (Polyester 95%, Spandex 5%)... (mã hs dây nhỏ để móc/ hs code dây nhỏ để m)
- Mã HS 62129099: Dây nhựa dùng ở chỗ nối (Acrylic 100%)... (mã hs dây nhựa dùng ở/ hs code dây nhựa dùn)
- Mã HS 62129099: Dây viền ngoài (Nylon 80%, Spandex 20%)... (mã hs dây viền ngoài/ hs code dây viền ngo)
- Mã HS 62129099: Dây viền chỗ nối (Polyester 95%, Spandex 5%)... (mã hs dây viền chỗ nố/ hs code dây viền chỗ)
- Mã HS 62129099: Dây viền gọng mút (Polyester 97%, Spandex 3%)... (mã hs dây viền gọng m/ hs code dây viền gọn)
- Mã HS 62129099: Dây viền (có hoa văn) (Polyester 80%, Spandex 20%)... (mã hs dây viền có ho/ hs code dây viền có)
- Mã HS 62129099: Decorative bows- Nơ trang trí bằng vải, hàng mới 100%... (mã hs decorative bows/ hs code decorative b)
- Mã HS 62129099: Miếng đệm may áo ngực... (mã hs miếng đệm may á/ hs code miếng đệm ma)
- Mã HS 62129099: Chóp (Bộ2cái)... (mã hs chóp bộ2cái/ hs code chóp bộ2cái)
- Mã HS 62129099: Dây treo vai ao tư vât liêu dệt tông hơp (đồ phụ trợ may mặc). Hàng mới 100%... (mã hs dây treo vai ao/ hs code dây treo vai)
- Mã HS 62129099: Thun viền... (mã hs thun viền/ hs code thun viền)
- Mã HS 62129099: Vải bán thành phẩm cắt sẵn (Polyester 100%)... (mã hs vải bán thành p/ hs code vải bán thàn)
- Mã HS 62129099: Móc cài dây áo (bộ16 cái)... (mã hs móc cài dây áo/ hs code móc cài dây)
- Mã HS 62129099: Dây đã cắt (thun)... (mã hs dây đã cắt thu/ hs code dây đã cắt)
- Mã HS 62129099: Miếng móc lưng áo ngực có đính kèm vải... (mã hs miếng móc lưng/ hs code miếng móc lư)
- Mã HS 62129099: Quần áo lót 74% Cotton 26% Polyester, hiệu: Chaimpion, mã: FT2302, hàng mới 100%... (mã hs quần áo lót 74%/ hs code quần áo lót)
- Mã HS 62129099: Quần áo lót 94% Polyester 6% Spandex, hiệu: Chaimpion, mã: JE4451, hàng mới 100%... (mã hs quần áo lót 94%/ hs code quần áo lót)
- Mã HS 62129099: Quần áo lót 88% Polyester 12% Spandex, hiệu: Chaimpion, mã: JE2296-AWZ, hàng mới 100%... (mã hs quần áo lót 88%/ hs code quần áo lót)
- Mã HS 62129099: Băng treo vớ... (mã hs băng treo vớ/ hs code băng treo vớ)
- Mã HS 62129099: Mút đệm ngực (01 bộ 02 cái), MỚI 100%; LSWBW320 (WH); YS-577V-2... (mã hs mút đệm ngực 0/ hs code mút đệm ngực)