Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

6001 - Mã HS 60011000: Vải dệt kim vòng lông dài một mặt, 100% polyester, khổ 150cm, định lượng 1050+-15 g/m, mã KLPF100P, màu vàng sáng, chưa ngâm tẩm, chưa tráng phủ ép lớp, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim vòn/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60011000: Vải dệt kim lông dài 100% Polyeste... (mã hs vải dệt kim lôn/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60011000: Vải giả lông thú(Vải dệt kim tạo lông dài một mặt), 100% polyester, lớp lông bề mặt dài 8mm, chưa ngâm tẩm, tráng phủ, ép lớp, khổ rộng 1, 5m-1, 7m, định lượng 190g/m2. Hàng mới 100%.... (mã hs vải giả lông th/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 60011000: Vải dệt kim giả lông thú, tạo lông dài 1 mặt dạng cuộn, 100% polyester, khổ 1. 60m, 1Kg tương đương 2. 50m. Chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp. Mới 100%.... (mã hs vải dệt kim giả/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60011000: Vải bọc ghế sofa, dệt từ sợi có vòng lông dài (khổ 1. 5m, thành phần sợi: 15% acrylic, 85% polyester), dùng trong sản xuất ghế sofa và đệm lót, hàng mới 100%... (mã hs vải bọc ghế sof/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 60012100: Vải 57% cotton 38% polyester 5% elastane (5157YDS; W. 68")... (mã hs vải 57% cotton/ hs code vải 57% cott)
- Mã HS 60012100: Vải 100% Cotton Knit, khổ 63"... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60012100: Vải 73% Cotton 27% Nylon Knit, khổ 89"... (mã hs vải 73% cotton/ hs code vải 73% cott)
- Mã HS 60012100: Vải 77% Cotton 23% Polyester Knit, khổ 74"... (mã hs vải 77% cotton/ hs code vải 77% cott)
- Mã HS 60012100: Vải 70% Cotton 30% Polyester Knit, khổ 70"... (mã hs vải 70% cotton/ hs code vải 70% cott)
- Mã HS 60012200: Vải nỉ 100% Pes khổ 150 cm (NJF23-B60)- Hàng mới 100%... (mã hs vải nỉ 100% pes/ hs code vải nỉ 100%)
- Mã HS 60012200: Vải 3 lớp 100%Pes khổ 144 cm- Hàng mới 100%... (mã hs vải 3 lớp 100%p/ hs code vải 3 lớp 10)
- Mã HS 60012200: Vải F BOXBERG BARK 33802- 2% PU 98% Polyester (Kho: 142cm, 20656. 6met)... (mã hs vải f boxberg b/ hs code vải f boxber)
- Mã HS 60012200: Vải NIAROBI(DT900-5) ALLOY 40600- 94% Polyester 6% Poloyurethane (Kho: 142cm, 2370. 5met)... (mã hs vải niarobidt9/ hs code vải niarobi)
- Mã HS 60012200: Vải dệt-TERRY 43" 100% POLY (75D) KNIT RUNNING WHT(01F7)... (mã hs vải dệtterry 4/ hs code vải dệtterr)
- Mã HS 60012200: Vải lót vòng lông- ESTER LOOP-00086-04050-00... (mã hs vải lót vòng lô/ hs code vải lót vòng)
- Mã HS 60012200: Vải tạo vòng lông bằng dệt kim từ xơ nhân tạo 100% polyester, trọng lượng 495g/m2, 58" (995. 5Y)... (mã hs vải tạo vòng lô/ hs code vải tạo vòng)
- Mã HS 60012200: Vải 78% POLYESTER 22% ACRYLIC K. 58/60"... (mã hs vải 78% polyest/ hs code vải 78% poly)
- Mã HS 60012200: Vải thành phẩm khổ 119 cm (47")... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60012200: Vải dệt kim các loại (đã nhuộm) T 100 30ST(MVS): 50. 18%;75D/72F(DTY): 15. 25%;150D/144F/2(DTY): 34. 57%... (mã hs vải dệt kim các/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60012200: Vải dệt kim có tạo vòng lông 89% Polyester, 11% Spandex khổ 61 inch (200g/m2)... (mã hs vải dệt kim có/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60012200: Vải 88% polyester 12% spandex knit khổ 58-60"... (mã hs vải 88% polyest/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 60012200: Vải 84% polyester 16% spandex knit khổ 53-55"... (mã hs vải 84% polyest/ hs code vải 84% poly)
- Mã HS 60012200: Vải giả lông thú 83% polyester 17% acrylic knit khổ 58-60"... (mã hs vải giả lông th/ hs code vải giả lông)
- Mã HS 60012200: Vải 92% polyester 8% spandex knit khổ 60-62"... (mã hs vải 92% polyest/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 60012200: Vải 85% polyester 15% spandex knit khổ 61-63"... (mã hs vải 85% polyest/ hs code vải 85% poly)
- Mã HS 60012200: Vải 100% Polyester Knit, khổ 60"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60012200: Vải 100%Polyester Knitted, khổ 71/73"... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 60012200: Vải 65% Polyester 35% Cotton Knit, khổ 65"... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 60012200: VẢI MERRY MESH 44" BLACK (100% POLYESTER, Dệt Kim, Đã nhuộm)... (mã hs vải merry mesh/ hs code vải merry me)
- Mã HS 60012200: VẢI TW-535 44" (ANTI-BAC) TAN (100% POLYESTER, Dệt Kim, Đã nhuộm)... (mã hs vải tw535 44/ hs code vải tw535 4)
- Mã HS 60012200: VẢI HONEY MESH 60" TAN (100% POLYESTER, Dệt Kim, Đã nhuộm)... (mã hs vải honey mesh/ hs code vải honey me)
- Mã HS 60012200: VẢI TWW-535 44" (100% POLYESTER, Dệt Kim, Đã nhuộm)... (mã hs vải tww535 44/ hs code vải tww535)
- Mã HS 60012900: VẢI DỆT KIM 100% POLYESTER, KHỔ 64", 1. 58 MET/KGS, ĐÃ NHUỘM, HÀNG MỚI 100%... (mã hs vải dệt kim 100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60012900: Vải 100% Polyester K. 58/60"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60012900: Vải chính 100% Polyester- K63": 15, 241Y... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 60012900: Vải chính 95% Polyester 5%Spandex- K58": 1, 310Y... (mã hs vải chính 95% p/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60012900: Vải chính 92% Polyester 8%Spandex- K58": 17, 218Y... (mã hs vải chính 92% p/ hs code vải chính 92)
- Mã HS 60012900: Vải bọc ghế (100% polyester) (khổ 57")... (mã hs vải bọc ghế 10/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 60012900: Vải 88% MODACRYLIC 12% POLYESTER K. 58/60"... (mã hs vải 88% modacry/ hs code vải 88% moda)
- Mã HS 60019100: Vải chính 92% cotton 8% span 42-44"... (mã hs vải chính 92% c/ hs code vải chính 92)
- Mã HS 60019100: Vải chinh: 70%cotton 30 %polyester 58-60"... (mã hs vải chinh 70%c/ hs code vải chinh 7)
- Mã HS 60019100: Vải 100% polyester knit mesh khổ 58-60" (kho 59. 05")... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60019100: Vải dệt sợi bông... (mã hs vải dệt sợi bôn/ hs code vải dệt sợi)
- Mã HS 60019100: Knitted- Vải 100% Cotton, khổ rộng 63 inch... (mã hs knitted vải 10/ hs code knitted vải)
- Mã HS 60019220: Vải TRICOT (100% POLYESTER) 2MM mau vang kho vai 58" (267 YDS), vai co tao vong long tu xo staple... (mã hs vải tricot 100/ hs code vải tricot)
- Mã HS 60019230: Vải 60% cotton 40% polyester khổ 67"... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cott)
- Mã HS 60019290: Vải dệt kim 100% Polyeste... (mã hs vải dệt kim 100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60019290: Vải F FOXFIELD STONE 10404- 100%Polyester (Kho: 142cm, 51. 5met)... (mã hs vải f foxfield/ hs code vải f foxfie)
- Mã HS 60019290: Vải F CLONMEL CHARCOAL 36505- 100% Polyester (Kho: 142cm, 46063. 5met)... (mã hs vải f clonmel c/ hs code vải f clonme)
- Mã HS 60019290: Vải F NIMMONS CHOCOLATE 36304- 100% Polyester (Kho: 142cm, 1266. 1met)... (mã hs vải f nimmons c/ hs code vải f nimmon)
- Mã HS 60019290: Vải F BRAYBURN CHOCOLATE 77701- 100% polyester (Kho: 142cm, 3396. 5met)... (mã hs vải f brayburn/ hs code vải f braybu)
- Mã HS 60019290: Vải F DRAKESTONE CHARCOAL 35402- 100% Polyester (Kho: 142cm, 517. 7met)... (mã hs vải f drakeston/ hs code vải f drakes)
- Mã HS 60019290: Vải F ROTATION(PHOENIX)SMOKE 97501- 95% Polyester 5% Pu (Kho: 142cm, 309. 7met)... (mã hs vải f rotation/ hs code vải f rotati)
- Mã HS 60019290: Vải F BRONWYN (SHAZAM) ALLOY 26002- 100% polyester (Kho: 142cm, 1163. 3met)... (mã hs vải f bronwyn/ hs code vải f bronwy)
- Mã HS 60019290: Vải F Cossette (Fuse)Midnight67304- 100% polyester (Kho: 142cm, 1965. 2met)... (mã hs vải f cossette/ hs code vải f cosset)
- Mã HS 60019290: Vải F Cossette(Fuse)Chocolate67302- 100% Polyester (Kho: 142cm, 1694. 1met)... (mã hs vải f cossette/ hs code vải f cosset)
- Mã HS 60019290: Vải F LARKINHURSTEARTH 31901- 95% Polyester 5% PU (Kho: 142cm, 10628. 9met)... (mã hs vải f larkinhur/ hs code vải f larkin)
- Mã HS 60019290: Vải F LONGDON PLACE ESPRESSO 32901- 100% polyester (Kho: 142cm, 15725. 8met)... (mã hs vải f longdon p/ hs code vải f longdo)
- Mã HS 60019290: Vải F TAMBO PEWTER(SEAL) 27801- 95% Polyester 5% Pu (Kho: 142cm, 10097. 9met)... (mã hs vải f tambo pew/ hs code vải f tambo)
- Mã HS 60019290: Vải F CARRARSE (BRAIR) TEAK18702- Polyester 95% PU 5% (Kho: 142cm, 4895. 8met)... (mã hs vải f carrarse/ hs code vải f carrar)
- Mã HS 60019290: Vải F BLADEN(HEYDAY)COFFEE 12000- 95% Polyester 5% PU (Kho: 142cm, 59898. 7met)... (mã hs vải f bladenhe/ hs code vải f bladen)
- Mã HS 60019290: Vải F DARSHMORE(PADRE)ALMOND 56801- 95% Polyester 5% PU (Kho: 142cm, 11314. 4met)... (mã hs vải f darshmore/ hs code vải f darshm)
- Mã HS 60019290: Vải F ALZENA GUNSMOKE 71400- 95% polyester 5% polyurethane (Kho: 142cm, 7429. 5met)... (mã hs vải f alzena gu/ hs code vải f alzena)
- Mã HS 60019290: Vải F STREHELA SILVER 33101- 100% Polyester (Kho: 145cm, 1167met)... (mã hs vải f strehela/ hs code vải f strehe)
- Mã HS 60019290: Vải F BRAXLIN CHARCOAL(D)88502- 100% polyester (Kho: 142cm, 3732. 5met)... (mã hs vải f braxlin c/ hs code vải f braxli)
- Mã HS 60019290: Vải F CORALPIKE(SHARPEI)DUNE10102- 100% polyester (Kho: 142cm, 6460. 6met)... (mã hs vải f coralpike/ hs code vải f coralp)
- Mã HS 60019290: Vải F Fielding(BD038)Chocolat42101- 100% Polyester (Kho: 142cm, 5028. 7met)... (mã hs vải f fielding/ hs code vải f fieldi)
- Mã HS 60019290: Vải V RYLER STEEL 40201- 2% Polyurethane 98% Polyester (Kho: 142cm, 4533. 1met)... (mã hs vải v ryler ste/ hs code vải v ryler)
- Mã HS 60019290: Vải V NARZOLE COFFEE 74402- 98% Polyester 2% Polyurethane (Kho: 142cm, 6659. 2met)... (mã hs vải v narzole c/ hs code vải v narzol)
- Mã HS 60019290: Vải 94% NYLON 6% EL khổ 130cm mới 100%... (mã hs vải 94% nylon 6/ hs code vải 94% nylo)
- Mã HS 60019290: VAI LOT 92%POLYESTER8%SPANDEX/ELASTANE K: 61/63"... (mã hs vai lot 92%poly/ hs code vai lot 92%p)
- Mã HS 60019290: Vải 100% cotton knit khổ 61-63" (kho 62. 99")... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60019290: Vải dệt kim sợi tổng hợp, TL trên 250g/m2 (88%CORDURA 12%LYCRA; W: 60''; 7673Y)... (mã hs vải dệt kim sợi/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60019290: Vải dệt kim-100%Recycled Polyester63. 0"/63. 5"/64. 0"/64. 5"/65. 0"... (mã hs vải dệt kim100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60019290: Vải Polyester... (mã hs vải polyester/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 60019290: Vải 100% POLYESTER... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60019290: Vải chính 75% COTTON 22%POLY 3%SPX 48/50'' (2464 YARD 2861 MTK)... (mã hs vải chính 75% c/ hs code vải chính 75)
- Mã HS 60019290: Vải chính 74. 8%COTTON 24. 1%POLYESTER 1. 1%SPANDEX WEIGHT: 10. 1OZ 55/56'' (203 YARD 264 MTK)... (mã hs vải chính 748%/ hs code vải chính 74)
- Mã HS 60019290: Vải dạ (nỉ) FELT 44"... (mã hs vải dạ nỉ fel/ hs code vải dạ nỉ)
- Mã HS 60019290: Vải KNIT GORE-TEX SFN75VC 2L HTP khổ 140-145Cm (100% polyester warp knit texturised filament yarns dyed) (Chính)... (mã hs vải knit goret/ hs code vải knit gor)
- Mã HS 60019290: Vải Polyester 92% Polyurethane 8%... (mã hs vải polyester 9/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 60019290: Vải dệt kim tạo lông ngắn 1 mặt, thành phần 100% polyester, đã nhuộm, chưa tráng phủ hay ngâm tẩm, trọng lượng 130g/m2, dạng cuộn, khổ (1-2)m, dùng may vỏ chăn, mới 100%... (mã hs vải dệt kim tạo/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60019290: VAI CAT SAN CHUA IN... (mã hs vai cat san chu/ hs code vai cat san)
- Mã HS 60019290: Vải K. 52-54" (100% POLYESTER) (#62615168)... (mã hs vải k5254 1/ hs code vải k5254)
- Mã HS 60019290: Vải dệt kim, 100% Polyester/Knitted fabric AWB0379-0004 JV-B0572 190G*58"... (mã hs vải dệt kim 10/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60019290: Knitted- Vải 67%Cotton 33%Polyester khổ rộng 65 inch... (mã hs knitted vải 67/ hs code knitted vải)
- Mã HS 60019290: Vải F LARKINHURSTEARTH 31901- 95% Polyester 5% PU MH#U01421/111450/ dòng hàng 1-102355194100/A42-ngày 28/11/2018... (mã hs vải f larkinhur/ hs code vải f larkin)
- Mã HS 60019290: Vải F ROTATION(PHOENIX)SMOKE 97501- 95% Polyester 5% Pu MH#U01644/111640/ dòng hàng 3-102355194100/A42-ngày 28/11/2018... (mã hs vải f rotation/ hs code vải f rotati)
- Mã HS 60019290: Vải F TAMBO PEWTER(SEAL) 27801- 95% Polyester 5% Pu MH#U01523/111538/ dòng hàng 2-102355194100/A42-ngày 28/11/2018... (mã hs vải f tambo pew/ hs code vải f tambo)
- Mã HS 60019290: Knitted-Vải 65% Recycled Polyester 35% Cotton, khổ rộng 60 inch... (mã hs knittedvải 65%/ hs code knittedvải)
- Mã HS 60019290: Knitted- Vải 98% Polyester 2% Spandex, khổ rộng 65 inch... (mã hs knitted vải 98/ hs code knitted vải)
- Mã HS 60019290: Vải 100% Polyester KNIT, khổ rộng 62 inch... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60019290: Vải 98% Polyester/ 2% Spandex KNIT RIB, khổ rộng 64. 96 inch... (mã hs vải 98% polyest/ hs code vải 98% poly)
- Mã HS 60019290: Knitted- Vải 100% Recycled Polyester, khổ rộng 59 inch... (mã hs knitted vải 10/ hs code knitted vải)
- Mã HS 60019290: Vải thành phẩm đã nhuộm 100% polyester W"59... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60019290: Vải thun 100% Recycle Polyester khổ 60"... (mã hs vải thun 100% r/ hs code vải thun 100)
- Mã HS 60019919: Vải EF Velboa 100% polyester khổ 60"... (mã hs vải ef velboa 1/ hs code vải ef velbo)
- Mã HS 60019919: Vải Polymo 100% polyester khổ 60"... (mã hs vải polymo 100%/ hs code vải polymo 1)
- Mã HS 60019990: VẢI 100%POLYESTER TRICCOT KHỔ 60"... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 60019990: Vải VELVET/ các màu, khổ 58" (Vải dệt kim 100% polyester. Nguyên phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK. Hàng mới 100%)... (mã hs vải velvet/ các/ hs code vải velvet/)
- Mã HS 60019990: Vải EF/ các màu, khổ 58" (1. 5mm. Vải dệt kim 100% polyester. Nguyên phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK. Hàng mới 100%)... (mã hs vải ef/ các màu/ hs code vải ef/ các)
- Mã HS 60019990: Vải Lót dán Vải Lót (K38'')... (mã hs vải lót dán vải/ hs code vải lót dán)
- Mã HS 60019990: Vải Lót lên keo đã cắt (K60'')... (mã hs vải lót lên keo/ hs code vải lót lên)
- Mã HS 60019990: Vải Lót dán 1 lớp màng PE (K56'')... (mã hs vải lót dán 1 l/ hs code vải lót dán)
- Mã HS 60019990: Vải 100% polyester khổ 40"-80"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60019990: Vải 96% Polyester 4% Spandex 40"-80"... (mã hs vải 96% polyest/ hs code vải 96% poly)
- Mã HS 60019990: Vải 88% Polyester 12% Spandex 40"-80"... (mã hs vải 88% polyest/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 60019990: Vải 83% Nylon 17% Spandex khổ 40"-80"... (mã hs vải 83% nylon 1/ hs code vải 83% nylo)