Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5902 - Mã HS 59021011: Dây đai... (mã hs dây đai/ hs code dây đai)
- Mã HS 59021011: Dây nylon cuộn... (mã hs dây nylon cuộn/ hs code dây nylon cu)
- Mã HS 59021011: Vải mành làm lốp xe sản xuất từ sợi NYLON 6 (Dạng cắt ngắn). Hàng do Việt Nam sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs vải mành làm lố/ hs code vải mành làm)
- Mã HS 59021019: Vải lót bằng mếch... (mã hs vải lót bằng mế/ hs code vải lót bằng)
- Mã HS 59021019: Dây viền bằng vải lót... (mã hs dây viền bằng v/ hs code dây viền bằn)
- Mã HS 59021019: Vải lót 100% nylon coated pu 58~60"... (mã hs vải lót 100% ny/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 59021019: Vải chính 100% nylon coated pu 58~60"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 59021019: Vải tráng cao su làm mép lốp-CHAFFER GREY 8MMX60-hàng mới 100%... (mã hs vải tráng cao s/ hs code vải tráng ca)
- Mã HS 59021019: Vải mành Tire Cord Nylon đã ngâm tẩm- NYLON TYRE CORD FABRICS (STOCKLOT)- 840D/2- TCDVTW-0800331... (mã hs vải mành tire c/ hs code vải mành tir)
- Mã HS 59021019: Vải mành tirecord nylon đã ngâm tẩm (Nylon N- 66 tire cord dip fabric)-940DTEX/2 X 80/10E-TCDWTW-4704377... (mã hs vải mành tireco/ hs code vải mành tir)
- Mã HS 59021019: Tấm nhựa ni lông che phủ bảo vệ thiết bị, khổ 3M, cuộn dài 70 mét... (mã hs tấm nhựa ni lôn/ hs code tấm nhựa ni)
- Mã HS 59021019: CHỤP CHE CHO THOÁT SÀN BẰNG INOX 304, ĐƯỜNG KÍNH D100... (mã hs chụp che cho th/ hs code chụp che cho)
- Mã HS 59021091: Vải bạt dùng làm lốp xe ô tô từ Nylon 6 (840D/1X840D/1X16EPIX56''X450M)... (mã hs vải bạt dùng là/ hs code vải bạt dùng)
- Mã HS 59021091: Lưới chống bụi qui cách: 75*67mm, chất liệu: nilon 6, dùng để chống bụi trong sản phẩm điện tử... (mã hs lưới chống bụi/ hs code lưới chống b)
- Mã HS 59021091: Lưới chống bụi qui cách: 75*67mm, chất liệu: nilon 6, dùng để chống bụi trong sản phẩm điện tử... (mã hs lưới chống bụi/ hs code lưới chống b)
- Mã HS 59021099: Dây treo nhãn bằng sợi nylon... (mã hs dây treo nhãn b/ hs code dây treo nhã)
- Mã HS 59021099: Vải Nylon khổ 54-60"... (mã hs vải nylon khổ 5/ hs code vải nylon kh)
- Mã HS 59021099: Dây vải Nilong dùng trang trí giày... (mã hs dây vải nilong/ hs code dây vải nilo)
- Mã HS 59021099: Vải 100% cotton 58''... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 59021099: Vải mành (sợi mành) nylon dùng làm lốp xe- NYLON6 TYRE CORD FABRIC 1260D/2-23EPIX58" (can cu gd so: 1947/PTPLHCM-NV ngay 14/06/2013)... (mã hs vải mành sợi m/ hs code vải mành sợ)
- Mã HS 59021099: Vải Nylon khổ 54-60"... (mã hs vải nylon khổ 5/ hs code vải nylon kh)
- Mã HS 59021099: Vải mành dùng làm lốp xe 840D... (mã hs vải mành dùng l/ hs code vải mành dùn)
- Mã HS 59022099: Vải lưới 2 lớp 75%Nylon+25%Polyeser (khổ 44'')... (mã hs vải lưới 2 lớp/ hs code vải lưới 2 l)
- Mã HS 59022099: Vải lưới 89% polyester + 11% elastane (khổ 59'')... (mã hs vải lưới 89% po/ hs code vải lưới 89%)
- Mã HS 59022099: Vải 100%Recycle tráng TPE (khổ 57")... (mã hs vải 100%recycle/ hs code vải 100%recy)
- Mã HS 59022099: Vải nomex conex billon khổ 1. 5m... (mã hs vải nomex conex/ hs code vải nomex co)
- Mã HS 59022099: Vải nomex aromatic polyamide, 45 độ, khổ 1. 1 m... (mã hs vải nomex aroma/ hs code vải nomex ar)
- Mã HS 59022099: Vải mành từ polyeste dùng làm sản xuất lốp xe (POLYESTER TIRE CORD DIPPED FABRIC 2000D/2 26EPI), mơi 100%... (mã hs vải mành từ pol/ hs code vải mành từ)
- Mã HS 59022099: Vải tráng cao su các loại khổ 100cm-200cm... (mã hs vải tráng cao s/ hs code vải tráng ca)
- Mã HS 59022099: Vải nhân tạo 100% polyester... (mã hs vải nhân tạo 10/ hs code vải nhân tạo)
- Mã HS 59022099: Vải mành dùng làm lốp từ sợi polyester, mã: 2VR02170- 1300/2-122/10. Hàng mới 100%... (mã hs vải mành dùng l/ hs code vải mành dùn)
- Mã HS 59022099: Vải Polyester khổ 54-60"... (mã hs vải polyester k/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 59029090: Dây vải (100 % nylon, rộng 15-25mm)... (mã hs dây vải 100 %/ hs code dây vải 100)
- Mã HS 59029090: Vải chính dệt kim 76% Polyamide 13% PU, 11% Polyester khổ 1. 5M... (mã hs vải chính dệt k/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 59029090: Vải 92% Polyester 8% Spandex khổ 60/62"... (mã hs vải 92% polyest/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 59029090: Vải 94% Polyester 6% Spandex khổ 69/71"... (mã hs vải 94% polyest/ hs code vải 94% poly)