Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5901 - Mã HS 59011000: Keo tape khổ 2cm... (mã hs keo tape khổ 2c/ hs code keo tape khổ)
- Mã HS 59011000: Keo tape khổ 3. 3cm... (mã hs keo tape khổ 3/ hs code keo tape khổ)
- Mã HS 59011000: Dây tăng cường các loại (WEBBING TAPE- ALL COLOR)... (mã hs dây tăng cường/ hs code dây tăng cườ)
- Mã HS 59011000: VẢI 100% DACRON 58" ĐÃ ĐƯỢC LÊN KEO TPU HOT MELT ADHESIVE... (mã hs vải 100% dacron/ hs code vải 100% dac)
- Mã HS 59011000: VẢI 30% COTTON 70% DACRON 44" ĐÃ ĐƯỢC LÊN KEO TPU HOT MELT ADHESIVE... (mã hs vải 30% cotton/ hs code vải 30% cott)
- Mã HS 59011000: Dựng không dệt (Mếch các loại) khổ 20mm... (mã hs dựng không dệt/ hs code dựng không d)
- Mã HS 59011000: Dây viền/Dây trang trí (BINDING/ ONAMENT STRING)... (mã hs dây viền/dây tr/ hs code dây viền/dây)
- Mã HS 59019010: Mex dựng... (mã hs mex dựng/ hs code mex dựng)
- Mã HS 59019090: Vải cán keo 100% polyester 56 inch (1000YRD1300. 64M2)... (mã hs vải cán keo 100/ hs code vải cán keo)
- Mã HS 59019090: Keo dựng bằng vải K: 120-125cm... (mã hs keo dựng bằng v/ hs code keo dựng bằn)
- Mã HS 59019090: Mex (Thuộc tờ khai nhập khẩu số 101841845820 ngày 29 tháng 01 năm 2018)... (mã hs mex thuộc tờ k/ hs code mex thuộc t)
- Mã HS 59019090: Dựng K: 3/8cm... (mã hs dựng k 3/8cm/ hs code dựng k 3/8c)
- Mã HS 59019090: Keo K: 0. 1-3cm... (mã hs keo k 013cm/ hs code keo k 013)
- Mã HS 59019090: Dựng K: 95/100cm... (mã hs dựng k 95/100c/ hs code dựng k 95/1)
- Mã HS 59019090: Dựng K: 106/110cm... (mã hs dựng k 106/110/ hs code dựng k 106/)
- Mã HS 59019090: Đệm nút... (mã hs đệm nút/ hs code đệm nút)
- Mã HS 59019090: Vải dệt tráng keo SNOW WHITE (50/50 D28FW, 100% Polyester, dệt thoi, khổ vải 150cm, định lượng 42 g/m2, dùng làm vải lót cho sản phẩm may mặc, hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt tráng k/ hs code vải dệt trán)
- Mã HS 59019090: Vải Interlining (T/R), w: 59"-61"... (mã hs vải interlining/ hs code vải interlin)
- Mã HS 59019090: Vải bạt 200m2/cuộn dùng để che vật tư trong quá trình làm việc. Hàng mới 100%... (mã hs vải bạt 200m2/c/ hs code vải bạt 200m)
- Mã HS 59019090: Vai ho cung 46" (vải hồ cứng 46)... (mã hs vai ho cung 46/ hs code vai ho cung)
- Mã HS 59019090: Vải hồ keo/ *NYLON COATED FBRIC 100% POLYESTER 56" (0. 50YARD0. 78YARD2)... (mã hs vải hồ keo/ *ny/ hs code vải hồ keo/)
- Mã HS 59019090: Băng gai dính các loại... (mã hs băng gai dính c/ hs code băng gai dín)
- Mã HS 59019090: Vải hồ cứng 46''... (mã hs vải hồ cứng 46/ hs code vải hồ cứng)
- Mã HS 59019090: Dựng (K. 90-122cm)... (mã hs dựng k90122c/ hs code dựng k901)
- Mã HS 59019090: Vòng móc (D-Ring) 13000 Cái. Hàng mới 100%... (mã hs vòng móc drin/ hs code vòng móc d)
- Mã HS 59019090: Giấy keo (Adhesive Woven) 322. 0295 Mét. Hàng mới 100%... (mã hs giấy keo adhes/ hs code giấy keo ad)
- Mã HS 59019090: Dựng vải K 58/60"... (mã hs dựng vải k 58/6/ hs code dựng vải k 5)
- Mã HS 59019090: Vải hồ cứng (vải dùng để lót quần, áo) 100% cotton, màu trắng, trọng lượng 42g/ M2khổ 150cm, mới 100%... (mã hs vải hồ cứng vả/ hs code vải hồ cứng)
- Mã HS 59019090: Vải lót 100% Polyester khổ 148 cm- LINING (3654YD 3341. 22M) (hàng mới 100%)... (mã hs vải lót 100% po/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 59019090: Băng keo vải (ng. liệu)01 mặt (không in hình, chữ) 1120mmx30m... (mã hs băng keo vải n/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59019090: Băng keo vải 01 mặt (ng. liệu) không in hình, chữ 555mm x 500m... (mã hs băng keo vải 01/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59019090: Vải dệt thoi 75% cotton, 25% polyester bồi keo, 36'... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 59019090: Băng keo bằng vải dạng cuộn... (mã hs băng keo bằng v/ hs code băng keo bằn)
- Mã HS 59019090: Vải hồ keo/ *TEXTILE + GLUE (COTTON) 56" (2. 00YRD2. 60M2)... (mã hs vải hồ keo/ *te/ hs code vải hồ keo/)
- Mã HS 59019090: Vải bạt khổ khổ 54" mới 100%... (mã hs vải bạt khổ khổ/ hs code vải bạt khổ)
- Mã HS 59019090: Dựng K: 108-113cm... (mã hs dựng k108113c/ hs code dựng k1081)
- Mã HS 59019090: Vải 10OZ+6OZ đã ép 44"... (mã hs vải 10oz6oz đã/ hs code vải 10oz6oz)
- Mã HS 59019090: Vải viền 6OZ 44" (Đã cắt sẵn ra 10, 15, 24 mm)... (mã hs vải viền 6oz 44/ hs code vải viền 6oz)
- Mã HS 59019090: Dựng K: 32mm (3/8cm)... (mã hs dựng k 32mm 3/ hs code dựng k 32mm)
- Mã HS 59019090: Dựng K: 150cm (150/155cm)... (mã hs dựng k 150cm/ hs code dựng k 150c)
- Mã HS 59019090: Keo dựng K: 15mm (0. 1-3cm)... (mã hs keo dựng k 15m/ hs code keo dựng k)
- Mã HS 59019090: Băng keo vải của chân vịt 903 hàng mới 100%... (mã hs băng keo vải củ/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59019090: Vải dệt kim100% polyeste bồi 1 lớp keo, khổ 44" 1578 YRD. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim100%/ hs code vải dệt kim1)
- Mã HS 59019090: Băng keo vải 10MM*30M- TAPE ASBESTOS 10MM*30M... (mã hs băng keo vải 10/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59019090: Mex dựng cạp các loại (từ vải dệt đã được làm cứng) (38mm)... (mã hs mex dựng cạp cá/ hs code mex dựng cạp)
- Mã HS 59019090: Băng keo polyester hai mặt 5015EF//PE-CORE (15MM x 200M)... (mã hs băng keo polyes/ hs code băng keo pol)
- Mã HS 59019090: Vải lót lên keo... (mã hs vải lót lên keo/ hs code vải lót lên)
- Mã HS 59019090: Dựng làm lót áo sơ mi nam (Vải dệt 100% cotton), tráng keo (hồ tinh bột) (W58"-75mtr) (72. 4g/m2)... (mã hs dựng làm lót áo/ hs code dựng làm lót)
- Mã HS 59019090: Dựng K: 60-65"... (mã hs dựng k 6065/ hs code dựng k 606)
- Mã HS 59019090: Lớp lót hồi sợi 50%POLYESTER 50%PITCH, màu trắng, chiều rộng 1. 45m, dài 100m/cuộn, trọng lượng 270g/m2, hàng mới 100%... (mã hs lớp lót hồi sợi/ hs code lớp lót hồi)
- Mã HS 59019090: Vải dệt đã tráng keo (Keo dựng trong ngành may mặc, dùng may cổ áo) 100%cotton, Khổ 109/111CM, #3619R, 110gr/sqm... (mã hs vải dệt đã trán/ hs code vải dệt đã t)
- Mã HS 59019090: Dây vải dệt tráng keo khổ 2 cm... (mã hs dây vải dệt trá/ hs code dây vải dệt)
- Mã HS 59019090: Mex, dựng các loại (100% polyester) khổ 44"... (mã hs mex dựng các l/ hs code mex dựng cá)
- Mã HS 59019090: Vải 68 Kwangmok chưa nhuộm 44"... (mã hs vải 68 kwangmok/ hs code vải 68 kwang)
- Mã HS 59019090: Dựng 100% Polyester Non-woven... (mã hs dựng 100% polye/ hs code dựng 100% po)
- Mã HS 59019090: Dựng (100%Cotton 42")... (mã hs dựng 100%cotto/ hs code dựng 100%co)
- Mã HS 59019090: Dựng (100%Polyester 44")... (mã hs dựng 100%polye/ hs code dựng 100%po)
- Mã HS 59019090: Keo dựng BLACK 6056(LDPE coating, WHITE dot 80% Tetorn+ 20% Cotton), dệt thoi, khổ 112cm, định lượng 73 g/m2, dùng làm vải lót cho sản phẩm may mặc, hàng mới 100%... (mã hs keo dựng black/ hs code keo dựng bla)
- Mã HS 59019090: Keo dựng SNOW WHITE 6056(LDPE coating, WHITE dot 80% Tetorn+ 20% Cotton), dệt thoi, khổ 112cm, định lượng 73 g/m2, dùng làm vải lót cho sản phẩm may mặc, hàng mới 100%... (mã hs keo dựng snow w/ hs code keo dựng sno)
- Mã HS 59019090: Keo dựng OFF WHITE 6040(LDPE coating, WHITE dot, 80% Tetorn+ 20% Cotton), dệt thoi, khổ 112cm, định lượng 98 g/m2, dùng làm vải lót cho sản phẩm may mặc, hàng mới 100%... (mã hs keo dựng off wh/ hs code keo dựng off)
- Mã HS 59019090: Mex dựng 150cm... (mã hs mex dựng 150cm/ hs code mex dựng 150)
- Mã HS 59019090: Vải lót (Vai Chéo 928 white K1. 2M (1, 214. 44 Y)... (mã hs vải lót vai ch/ hs code vải lót vai)
- Mã HS 59019090: Dựng vải dệt kim, 100% polyester được tráng keo, /IL/. Hàng mới 100%.... (mã hs dựng vải dệt ki/ hs code dựng vải dệt)
- Mã HS 59019090: Keo dựng vải 47"... (mã hs keo dựng vải 47/ hs code keo dựng vải)
- Mã HS 59019090: Mex khổ 36/60" (Hàng mới 100%)... (mã hs mex khổ 36/60/ hs code mex khổ 36/6)
- Mã HS 59019090: Băng keo vải ACETATE TAPE 570F *BK 10M/M... (mã hs băng keo vải ac/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59019090: Dựng 36"/38"... (mã hs dựng 36/38/ hs code dựng 36/38)
- Mã HS 59019090: Dựng 54"/56"... (mã hs dựng 54/56/ hs code dựng 54/56)
- Mã HS 59019090: Vải dệt Nylon bồi keo, 44" (110Y). Mới 100%... (mã hs vải dệt nylon b/ hs code vải dệt nylo)
- Mã HS 59019090: Dựng K. 89-93cm(K. 89/92cm)... (mã hs dựng k8993cm/ hs code dựng k8993)
- Mã HS 59019090: Dựng K. <5cm(K. 29. 3mm, 31. 3mm)... (mã hs dựng k5cmk2/ hs code dựng k5cm)
- Mã HS 59019090: Dựng K. 110-115 cm(K. 112/114cm)... (mã hs dựng k110115/ hs code dựng k1101)
- Mã HS 59019090: Dựng (mex) 150CM từ vải dệt 100% polyester có phun keo- 612 Y... (mã hs dựng mex 150c/ hs code dựng mex 1)
- Mã HS 59019090: Mex/Dựng/ Tricot... (mã hs mex/dựng/ trico/ hs code mex/dựng/ tr)
- Mã HS 59019090: Mex dựng, khổ 44"... (mã hs mex dựng khổ 4/ hs code mex dựng kh)
- Mã HS 59019090: Vải bố (44"- 16Y 16. 35M2) (LJ-NW0038-EPM5)... (mã hs vải bố 44 16/ hs code vải bố 44)
- Mã HS 59019090: Vải bố (54"- 16Y 20. 07M2) (LJ-NW0051-EPM5)... (mã hs vải bố 54 16/ hs code vải bố 54)
- Mã HS 59019090: Keo dán... (mã hs keo dán/ hs code keo dán)
- Mã HS 59019090: Vải gia cố, vải bồi vải... (mã hs vải gia cố vải/ hs code vải gia cố)
- Mã HS 59019090: Dựng K: 3/8cm... (mã hs dựng k 3/8cm/ hs code dựng k 3/8c)
- Mã HS 59019090: Keo K: 0. 1-3cm... (mã hs keo k 013cm/ hs code keo k 013)
- Mã HS 59019090: Dựng K: 95/100cm... (mã hs dựng k 95/100c/ hs code dựng k 95/1)
- Mã HS 59019090: Dựng K: 100/105cm... (mã hs dựng k 100/105/ hs code dựng k 100/)
- Mã HS 59019090: Dựng K: 106/110cm... (mã hs dựng k 106/110/ hs code dựng k 106/)
- Mã HS 59019090: Dựng K: 150/155cm... (mã hs dựng k 150/155/ hs code dựng k 150/)
- Mã HS 59019090: Đệm nút... (mã hs đệm nút/ hs code đệm nút)
- Mã HS 59019090: Vải bồi vải các loại (Kho 46' x 200. 50 Yds). Hàng mới 100%. Hàng được tái xuất 1 phần mục 1 TK số: 102644963300/E31 ngày 15/05/2019... (mã hs vải bồi vải các/ hs code vải bồi vải)
- Mã HS 59019090: Vải 190T 100%polyester 63g/m2 tráng keo PU 3 lần khổ 170cm... (mã hs vải 190t 100%po/ hs code vải 190t 100)
- Mã HS 59019090: Dựng khổ 15mm(100% polyester)... (mã hs dựng khổ 15mm1/ hs code dựng khổ 15m)
- Mã HS 59019090: Dựng khổ 32mm (100% polyester)... (mã hs dựng khổ 32mm/ hs code dựng khổ 32m)
- Mã HS 59019090: Dựng khổ 150cm (100% polyester)... (mã hs dựng khổ 150cm/ hs code dựng khổ 150)
- Mã HS 59019090: Vải 225D màu trắng 105g/m2 tráng keo PU 100% polyester khổ 60 inch (VHKM2)... (mã hs vải 225d màu tr/ hs code vải 225d màu)
- Mã HS 59019090: Vải in nền trắng sọc đen recycle 350g/m2 tráng keo PE 100% polyester khổ 56 inch (VHKM2)... (mã hs vải in nền trắn/ hs code vải in nền t)
- Mã HS 59019090: Vải dệt kim100% polyeste bồi 1 lớp keo, khổ 44" 1578 YRD... (mã hs vải dệt kim100%/ hs code vải dệt kim1)
- Mã HS 59019090: Mex vải đã dệt bằng sợi Polyester- D28F, khổ 58", màu trắng (Keo Dựng)... (mã hs mex vải đã dệt/ hs code mex vải đã d)
- Mã HS 59019090: Vải không dệt (interlining) khổ 0. 9CM, mã KC01, Grey colour, 100% polyester, mới nguyên cây, hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 59019090: Vải dựng có phủ lớp keo(interlining) khổ 150CM, mã TL8501, Off White colour, trọng lượng trên 25g/m2, 100% polyester, mới nguyên cây, hàng mới 100%... (mã hs vải dựng có phủ/ hs code vải dựng có)
- Mã HS 59019090: Mếch, dựng các loại... (mã hs mếch dựng các/ hs code mếch dựng c)
- Mã HS 59019090: VẢI CHÉO 928 COLOR K1. 2M... (mã hs vải chéo 928 co/ hs code vải chéo 928)
- Mã HS 59019090: VẢI CHÉO 928 WHITE K1. 2M... (mã hs vải chéo 928 wh/ hs code vải chéo 928)
- Mã HS 59019090: VẢI BẠT 2 HAP COLOR K0. 9M... (mã hs vải bạt 2 hap c/ hs code vải bạt 2 ha)
- Mã HS 59019090: VẢI BẠT 3 HAP COLOR K1. 2M... (mã hs vải bạt 3 hap c/ hs code vải bạt 3 ha)
- Mã HS 59019090: VẢI BẠT 3 HAP WHITE K1. 2M... (mã hs vải bạt 3 hap w/ hs code vải bạt 3 ha)
- Mã HS 59019090: VẢI CALICOT C68 COLOR K1. 2M... (mã hs vải calicot c68/ hs code vải calicot)
- Mã HS 59019090: Vải dính NEW PEARL NET WHITE #3. 0, TKNK: 102809053650, 12/08/2019- MỤC: 3... (mã hs vải dính new pe/ hs code vải dính new)
- Mã HS 59019090: Vải không dệt NON WOVEN- 0. 4mm, khổ 150cm... (mã hs vải không dệt n/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 59019090: Vải 200D màu vàng 99g/m2 tráng keo PU 2 lần 100% polyester khổ 60 inch (VHKM2)... (mã hs vải 200d màu và/ hs code vải 200d màu)
- Mã HS 59019090: Vải 600D màu vàng 222g/m2 tráng keo PU 2 lần 100% polyester khổ 60 inch (VHKM2)... (mã hs vải 600d màu và/ hs code vải 600d màu)
- Mã HS 59019090: Vải 1050D màu vàng 240g/m2 tráng keo PU 2 lần 100% polyester khổ 60 inch (VHKM2)... (mã hs vải 1050d màu v/ hs code vải 1050d mà)
- Mã HS 59019090: Vải Thành phẩm 100% Polyester LJ-BQ0335 46" (430 YD)... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 59019090: Vải không dệt... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 59019090: Bạt rứa... (mã hs bạt rứa/ hs code bạt rứa)
- Mã HS 59019090: Keo dựng 60"... (mã hs keo dựng 60/ hs code keo dựng 60)
- Mã HS 59019090: Băng keo vải đen 3mm (1 cuộn 50 yard)... (mã hs băng keo vải đe/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59019090: Băng keo vải trắng 8mm (1 cuộn 50 yard)... (mã hs băng keo vải tr/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59019090: Vải cán keo (CI303 04/1) 1M*50M... (mã hs vải cán keo ci/ hs code vải cán keo)
- Mã HS 59019090: Vải cán keo (CP102 03/1) 1M*100M... (mã hs vải cán keo cp/ hs code vải cán keo)
- Mã HS 59019090: Banner tuyển dụng, chất liệu bạt hiflex. Hàng mới 100%... (mã hs banner tuyển dụ/ hs code banner tuyển)
- Mã HS 59019090: Điểm đón xe bus (biển quảng cáo chất liệu bạt hiflex). Hàng mới 100%... (mã hs điểm đón xe bus/ hs code điểm đón xe)
- Mã HS 59019090: Băng rôn chúc mừng năm mới. Hàng mới 100%... (mã hs băng rôn chúc m/ hs code băng rôn chú)
- Mã HS 59019090: Backdrop, chất liệu bạt hifle. Hàng mới 100%... (mã hs backdrop chất/ hs code backdrop ch)
- Mã HS 59019090: Băng rôn tết, chất liệu bạt hifle. Hàng mới 100%... (mã hs băng rôn tết c/ hs code băng rôn tết)
- Mã HS 59019090: Băng rôn đeo tay, chất liệu bạt hifle. Hàng mới 100%... (mã hs băng rôn đeo ta/ hs code băng rôn đeo)
- Mã HS 59019090: Băng rôn đi tỉnh kt 0. 55*0. 8m, chất liệu bạt hifle. Hàng mới 100%... (mã hs băng rôn đi tỉn/ hs code băng rôn đi)
- Mã HS 59019090: Miếng lót giày dạng cuộn (Vải hồ keo)... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 59019090: Dựng, mếch các loại... (mã hs dựng mếch các/ hs code dựng mếch c)
- Mã HS 59019090: Vải ren 44" (173. 73 M2)... (mã hs vải ren 44 17/ hs code vải ren 44)
- Mã HS 59019090: Vải Không Dệt Có Dán keo100% Polypropylene (Vải hồ keo), (676. 0 Y*54" 847. 83 M2)... (mã hs vải không dệt c/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 59019090: Vải 12 Hapzi đã nhuộm 44"... (mã hs vải 12 hapzi đã/ hs code vải 12 hapzi)
- Mã HS 59019090: Vải Kwangmok đã nhuộm 44"... (mã hs vải kwangmok đã/ hs code vải kwangmok)
- Mã HS 59019090: Vải Dựng (Keo Dựng)... (mã hs vải dựng keo d/ hs code vải dựng ke)
- Mã HS 59019090: Băng keo Vải(5mmx45M)... (mã hs băng keo vải5m/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59019090: Băng keo Vải(6mmx45M)... (mã hs băng keo vải6m/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59019090: Băng keo Vải(10mmx45M)... (mã hs băng keo vải10/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59019090: Băng keo Vải(15mmx45M)... (mã hs băng keo vải15/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 59019090: Vải Bat 2 HAP 6 Oz White, hàng mới 100%... (mã hs vải bat 2 hap 6/ hs code vải bat 2 ha)
- Mã HS 59019090: Vải Bat 12 hapzi 19. 5 Oz White, hàng mới 100%... (mã hs vải bat 12 hapz/ hs code vải bat 12 h)
- Mã HS 59019090: Vải Callicot C68-14(3. 5oz) White, hàng mới 100%... (mã hs vải callicot c6/ hs code vải callicot)
- Mã HS 59019090: Vải lên keo khổ 44"... (mã hs vải lên keo khổ/ hs code vải lên keo)
- Mã HS 59019090: Vải lên keo... (mã hs vải lên keo/ hs code vải lên keo)
- Mã HS 59019090: Vải bồi keo 54" * 14111. 59y... (mã hs vải bồi keo 54/ hs code vải bồi keo)
- Mã HS 59019090: Vải bồi (vải dệt thoi 25% polyester, 75% Cotton, bồi keo)... (mã hs vải bồi vải dệ/ hs code vải bồi vải)
- Mã HS 59019090: Mex khổ 36/60" (Hàng mới 100%)... (mã hs mex khổ 36/60/ hs code mex khổ 36/6)
- Mã HS 59019090: Vải Nocosmo(đã bồi keo) 44" * 2000Y... (mã hs vải nocosmođã/ hs code vải nocosmo)
- Mã HS 59019090: Vải trắng recycle 345g/m2 tráng keo PE 100% polyester khổ 55 inch (VHKM2)... (mã hs vải trắng recyc/ hs code vải trắng re)
- Mã HS 59019090: Vải trắng xám 95g/m2 recycle tráng keo PU 100% polyester khổ 60 inch (VHKM2)... (mã hs vải trắng xám 9/ hs code vải trắng xá)
- Mã HS 59019090: Keo dựng màu đen D75FB khổ 60'' x100YDS, hàng mới 100%... (mã hs keo dựng màu đe/ hs code keo dựng màu)