Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5808 - Mã HS 58081010: Nhãn nhiệt các loại (pcs)... (mã hs nhãn nhiệt các/ hs code nhãn nhiệt c)
- Mã HS 58081010: Dây thun PT7542 99005-10 WJ-PK-7542. Hàng mới 100%... (mã hs dây thun pt7542/ hs code dây thun pt7)
- Mã HS 58081010: Dây treo (cắt sẵn)... (mã hs dây treo cắt s/ hs code dây treo cắ)
- Mã HS 58081010: Dây thun... (mã hs dây thun/ hs code dây thun)
- Mã HS 58081010: Dây chun các loại... (mã hs dây chun các lo/ hs code dây chun các)
- Mã HS 58081010: Dây treo nhãn (280mm)... (mã hs dây treo nhãn/ hs code dây treo nhã)
- Mã HS 58081090: Dây đeo- webbing, khổ 10mm, chất liệu dệt, hàng phụ trợ may mặc... (mã hs dây đeo webbin/ hs code dây đeo web)
- Mã HS 58081090: Dây dệt treo tag (1-10cm)... (mã hs dây dệt treo ta/ hs code dây dệt treo)
- Mã HS 58081090: Dây luồn, dệt, viền... (mã hs dây luồn dệt/ hs code dây luồn dệ)
- Mã HS 58081090: Dây tăng cường, dây dệt, mới 100%... (mã hs dây tăng cường/ hs code dây tăng cườ)
- Mã HS 58081090: Mặt giầy (dải bện dạng chiếc), mới 100%... (mã hs mặt giầy dải b/ hs code mặt giầy dả)
- Mã HS 58081090: Băng vải (hàng mới 100%)- 5MM TRUWHT POLYESTER REINFORCEMENT (1ROLL 45MÉT 49. 21YARD)- 14ROLL 688. 98YARD... (mã hs băng vải hàng/ hs code băng vải hà)
- Mã HS 58081090: Dây giầy từ chất liệu dệt 100% polyester... (mã hs dây giầy từ chấ/ hs code dây giầy từ)
- Mã HS 58081090: Giấy chống ẩm... (mã hs giấy chống ẩm/ hs code giấy chống ẩ)
- Mã HS 58081090: Dải bện trang trí giày bằng vải dệt thoi từ sợi filament nhân tạo (12 mm)... (mã hs dải bện trang t/ hs code dải bện tran)
- Mã HS 58081090: Trang trí các loại dạng chiếc... (mã hs trang trí các l/ hs code trang trí cá)
- Mã HS 58081090: Dây treo thẻ (100% poly)... (mã hs dây treo thẻ 1/ hs code dây treo thẻ)
- Mã HS 58081090: Dây chất liệu từ vải dệt thoi... (mã hs dây chất liệu t/ hs code dây chất liệ)
- Mã HS 58081090: Dây luồn (M)(Các dải bện dạng chiếc; dải, mảnh trang trí dạng chiếc, không thêu, trừ loại dệt kim hoặc móc; tua, ngù và các mặt hàng tương tự. )... (mã hs dây luồn mcá/ hs code dây luồn m)
- Mã HS 58081090: Dây treo nhãn các loại (19. 5cm, bằng vải), hàng mới 100%... (mã hs dây treo nhãn c/ hs code dây treo nhã)
- Mã HS 58081090: Dây nẹp... (mã hs dây nẹp/ hs code dây nẹp)
- Mã HS 58081090: Dây bổ trợ bằng chất liệu dệt, mới 100%... (mã hs dây bổ trợ bằng/ hs code dây bổ trợ b)
- Mã HS 58081090: Dây lõi viền các loại... (mã hs dây lõi viền cá/ hs code dây lõi viền)
- Mã HS 58081090: Dây luồn, viền cắt sẵn... (mã hs dây luồn viền/ hs code dây luồn vi)
- Mã HS 58081090: Dây tăng cường... (mã hs dây tăng cường/ hs code dây tăng cườ)
- Mã HS 58081090: Dây luồn/PL37... (mã hs dây luồn/pl37/ hs code dây luồn/pl3)
- Mã HS 58081090: Dây giầy (dài 1. 066M~1. 168M, chất liệu dệt)... (mã hs dây giầy dài 1/ hs code dây giầy dà)
- Mã HS 58081090: Dây quai bằng vải (webbing)... (mã hs dây quai bằng v/ hs code dây quai bằn)
- Mã HS 58081090: Băng gai... (mã hs băng gai/ hs code băng gai)
- Mã HS 58081090: Dây luồn (PCE)... (mã hs dây luồn pce/ hs code dây luồn pc)
- Mã HS 58081090: Dây viền (YRD)... (mã hs dây viền yrd/ hs code dây viền yr)
- Mã HS 58081090: Dây đai 18m m(màu trắng đục)... (mã hs dây đai 18m mm/ hs code dây đai 18m)
- Mã HS 58081090: Dây trợ lực... (mã hs dây trợ lực/ hs code dây trợ lực)
- Mã HS 58081090: Dây dệt, dây viền các loại dạng dải... (mã hs dây dệt dây vi/ hs code dây dệt dây)
- Mã HS 58081090: Dây giầy bằng Cotton(2 chiếc/đôi). Hàng mới 100%.... (mã hs dây giầy bằng c/ hs code dây giầy bằn)
- Mã HS 58081090: Dây dệt dây băng dây viền các loại... (mã hs dây dệt dây băn/ hs code dây dệt dây)
- Mã HS 58081090: Dây giầy (từ chất liệu vải dệt thoi 100% polyester)... (mã hs dây giầy từ ch/ hs code dây giầy từ)
- Mã HS 58081090: Băng vải các loại-14MM 6DL GYM RED MONOFILAMENT WEBBING (1337M)... (mã hs băng vải các lo/ hs code băng vải các)
- Mã HS 58081090: Dây mũ... (mã hs dây mũ/ hs code dây mũ)
- Mã HS 58081090: Dây lõi... (mã hs dây lõi/ hs code dây lõi)
- Mã HS 58081090: Dây viền thiên... (mã hs dây viền thiên/ hs code dây viền thi)
- Mã HS 58081090: Dây giày các loại- LACE... (mã hs dây giày các lo/ hs code dây giày các)
- Mã HS 58081090: Dây cột giày (dây loại 6mm)... (mã hs dây cột giày d/ hs code dây cột giày)
- Mã HS 58081090: Dây tệp/dệt... (mã hs dây tệp/dệt/ hs code dây tệp/dệt)
- Mã HS 58081090: Dây phản quang/ dây đeo Ipad gắn trên áo... (mã hs dây phản quang// hs code dây phản qua)
- Mã HS 58081090: Dây dệt, viền... (mã hs dây dệt viền/ hs code dây dệt viề)
- Mã HS 58081090: Miếng treo đầu dây kéo (bằng vải, Hàng mới 100%)... (mã hs miếng treo đầu/ hs code miếng treo đ)
- Mã HS 58081090: Dây viền lót... (mã hs dây viền lót/ hs code dây viền lót)
- Mã HS 58081090: Dây dệt (Yard)... (mã hs dây dệt yard/ hs code dây dệt yar)
- Mã HS 58081090: Dây gân (Yard)... (mã hs dây gân yard/ hs code dây gân yar)
- Mã HS 58081090: Dây luồn (Cái)... (mã hs dây luồn cái/ hs code dây luồn cá)
- Mã HS 58081090: Băng dệt (hàng mới 100%)- 2M/M STRETCH THREAD (WHT) (1 CUỘN 914MÉT)- 40CONE 36560MÉT... (mã hs băng dệt hàng/ hs code băng dệt hà)
- Mã HS 58081090: Dây viền vải dệt, Hàng mới 100%... (mã hs dây viền vải dệ/ hs code dây viền vải)
- Mã HS 58081090: Dây giầy (70 Cm-195Cm), Hàng mới 100%... (mã hs dây giầy 70 cm/ hs code dây giầy 70)
- Mã HS 58081090: Dây dệt, viền, luồn cắt sẵn... (mã hs dây dệt viền/ hs code dây dệt viề)
- Mã HS 58081090: Dây dệt, viền các loại (2720 Yds)... (mã hs dây dệt viền c/ hs code dây dệt viề)
- Mã HS 58081090: Băng viền 1/2". Mới 100%... (mã hs băng viền 1/2/ hs code băng viền 1/)
- Mã HS 58081090: Dây viền 1/4"-1. 5"... (mã hs dây viền 1/41/ hs code dây viền 1/4)
- Mã HS 58081090: Dây giày dệt thoi (dải bện, dạng chiếc), không thêu không kết hợp với sợi cao su 65 cm... (mã hs dây giày dệt th/ hs code dây giày dệt)
- Mã HS 58081090: Dây viền_100. 00%COTTON (TAPPING1-No Size) (V herringbone) SIZE: 1CM... (mã hs dây viền10000/ hs code dây viền100)
- Mã HS 58081090: Băng viền dùng may viền cạp quần 20mm... (mã hs băng viền dùng/ hs code băng viền dù)
- Mã HS 58081090: Dải bện dạng chiếc không thêu/ dây treo thẻ, kích thước 6-10 cm... (mã hs dải bện dạng ch/ hs code dải bện dạng)
- Mã HS 58081090: Dây viền khổ 1/4"... (mã hs dây viền khổ 1// hs code dây viền khổ)
- Mã HS 58081090: Dây xách hộp giày dạng dải bện bằng vải dệt thoi, kích thước (300 mm)... (mã hs dây xách hộp gi/ hs code dây xách hộp)
- Mã HS 58081090: Dây viền, dây trang trí các loại... (mã hs dây viền dây t/ hs code dây viền dâ)
- Mã HS 58081090: Dây viền là Các dải bện dạng dải... (mã hs dây viền là các/ hs code dây viền là)
- Mã HS 58081090: Băng vải... (mã hs băng vải/ hs code băng vải)
- Mã HS 58081090: Dây trang trí... (mã hs dây trang trí/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 58081090: Băng dệt (dải bện 100% polyester)... (mã hs băng dệt dải b/ hs code băng dệt dả)
- Mã HS 58081090: Các dải bện dạng chiếc (Dây giầy bằng vải dệt thoi 100%polyester)... (mã hs các dải bện dạn/ hs code các dải bện)
- Mã HS 58081090: Dây (tem) dạng bệt bằng polyster không kết hợp cao su... (mã hs dây tem dạng/ hs code dây tem dạ)
- Mã HS 58081090: Dây giầy (vải dệt thoi không thêu, dạng vải bện không kết hợp với cao su)... (mã hs dây giầy vải d/ hs code dây giầy vả)
- Mã HS 58081090: Dây tăng cường (sợi dệt). Hàng mới 100%... (mã hs dây tăng cường/ hs code dây tăng cườ)
- Mã HS 58081090: Băng dệt... (mã hs băng dệt/ hs code băng dệt)
- Mã HS 58081090: Dây lõi, dây viền... (mã hs dây lõidây viề/ hs code dây lõidây)
- Mã HS 58081090: Dây nút... (mã hs dây nút/ hs code dây nút)
- Mã HS 58081090: Dây giầy kích thước: (từ 120cm đến 158cm, chất liệu dệt)... (mã hs dây giầy kích t/ hs code dây giầy kíc)
- Mã HS 58081090: DÂY DỆT (YARD) 10. 0MM(NKSU20P07)... (mã hs dây dệt yard/ hs code dây dệt yar)
- Mã HS 58081090: Dây viền JUTE FOXING (là dây bện dạng chiếc)... (mã hs dây viền jute f/ hs code dây viền jut)
- Mã HS 58081090: Dây viền từ vải dệt trang trí khổ nhỏ, không bện... (mã hs dây viền từ vải/ hs code dây viền từ)
- Mã HS 58081090: Băng gai mặt gai... (mã hs băng gai mặt ga/ hs code băng gai mặt)
- Mã HS 58081090: Băng gai mặt lông... (mã hs băng gai mặt lô/ hs code băng gai mặt)
- Mã HS 58081090: DÂY ĐAI 25MM... (mã hs dây đai 25mm/ hs code dây đai 25mm)
- Mã HS 58081090: Dây viền, dây trang trí (Nylon tape 6mm)... (mã hs dây viền dây t/ hs code dây viền dâ)
- Mã HS 58081090: Dây luồn... (mã hs dây luồn/ hs code dây luồn)
- Mã HS 58081090: Dây tăng cường (dây dệt, viền) 207. 083 Y = 100 Kg)... (mã hs dây tăng cường/ hs code dây tăng cườ)
- Mã HS 58081090: Băng viền Mobilon 0608... (mã hs băng viền mobil/ hs code băng viền mo)
- Mã HS 58081090: Đệm ngực (01set 02pcs)... (mã hs đệm ngực 01set/ hs code đệm ngực 01)
- Mã HS 58081090: Dây đai... (mã hs dây đai/ hs code dây đai)
- Mã HS 58081090: Dây viến... (mã hs dây viến/ hs code dây viến)
- Mã HS 58081090: Dây viến cắt sẵn... (mã hs dây viến cắt sẵ/ hs code dây viến cắt)
- Mã HS 58081090: Băng vải (dây đai trang trí)/ 15MM WEBBING... (mã hs băng vải dây đ/ hs code băng vải dâ)
- Mã HS 58081090: Dây bện mobilon 0608... (mã hs dây bện mobilon/ hs code dây bện mobi)
- Mã HS 58081090: Dây dệt, dây luồn MOBILON TAPE 780 YDS; Hàng xuất chuyển giao từ TK: 102244804100... (mã hs dây dệt dây lu/ hs code dây dệt dây)
- Mã HS 58081090: Dây luồn (1, 421. 00 YARD)... (mã hs dây luồn 1421/ hs code dây luồn 1)
- Mã HS 58081090: Dây luồn (867, 319. 00 PCS)... (mã hs dây luồn 8673/ hs code dây luồn 86)
- Mã HS 58081090: Dây tăng cường, dây det, 232. 832 Y 50 Kg... (mã hs dây tăng cường/ hs code dây tăng cườ)
- Mã HS 58081090: Dây giày CORE CHUCK IK LACE 8MM TRANSPARENT TIP 15MM-25INC (mới 100%)... (mã hs dây giày core c/ hs code dây giày cor)
- Mã HS 58089010: Dây thun ((băng thun 197 YRD)- Hàng mới 100%... (mã hs dây thun băng/ hs code dây thun b)
- Mã HS 58089010: Băng thun các loại (dày 2mm*2. 5cm)... (mã hs băng thun các l/ hs code băng thun cá)
- Mã HS 58089010: Dây chun luồn... (mã hs dây chun luồn/ hs code dây chun luồ)
- Mã HS 58089010: Băng vải các loại (dạng dây đai thun)- 25MM WHITE GORE ELASTIC STRAP... (mã hs băng vải các lo/ hs code băng vải các)
- Mã HS 58089010: Băng thun/ 8MM ELASTIC GORE... (mã hs băng thun/ 8mm/ hs code băng thun/ 8)
- Mã HS 58089010: Băng thun/ 12MM ELASTIC GORE... (mã hs băng thun/ 12mm/ hs code băng thun/ 1)
- Mã HS 58089010: Băng thun/ 15MM ELASTIC GORE... (mã hs băng thun/ 15mm/ hs code băng thun/ 1)
- Mã HS 58089010: Băng thun/ 25MM ELASTIC STRAP... (mã hs băng thun/ 25mm/ hs code băng thun/ 2)
- Mã HS 58089010: Băng thun/ 38MM ELASTIC STRAP... (mã hs băng thun/ 38mm/ hs code băng thun/ 3)
- Mã HS 58089090: Dây Trang trí ((Dây dệt) Dải bện dạng chiếc không thêu), Mới 100%... (mã hs dây trang trí/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 58089090: Dây dệt (dây chống bai)... (mã hs dây dệt dây ch/ hs code dây dệt dây)
- Mã HS 58089090: Dây dệt (dây đai) các loại (8. 91 KMG) (mới 100%)... (mã hs dây dệt dây đa/ hs code dây dệt dây)
- Mã HS 58089090: Băng viền các loại... (mã hs băng viền các l/ hs code băng viền cá)
- Mã HS 58089090: Dây giữ đế bằng 100% sợi Poly Acrylic tổng hợp... (mã hs dây giữ đế bằng/ hs code dây giữ đế b)
- Mã HS 58089090: Dây trang trí K: 0. 1-10"... (mã hs dây trang trí k/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 58089090: Dựng cắt sẵn... (mã hs dựng cắt sẵn/ hs code dựng cắt sẵn)
- Mã HS 58089090: Dây luồn bằng vải... (mã hs dây luồn bằng v/ hs code dây luồn bằn)
- Mã HS 58089090: Lưng trong bằng vải... (mã hs lưng trong bằng/ hs code lưng trong b)
- Mã HS 58089090: Dây luồn-dạng dải bằng vải-sử dụng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs dây luồndạng d/ hs code dây luồndạn)
- Mã HS 58089090: Dây băng dệt-dạng dải bằng vải-sử dụng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs dây băng dệtdạ/ hs code dây băng dệt)
- Mã HS 58089090: Dây luồng có khóa chặn- dạng chiếc bằng vải-sử dụng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs dây luồng có kh/ hs code dây luồng có)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (70-90cm) (sợi tổng hợp) (2940Y)... (mã hs dây luồn 7090/ hs code dây luồn 70)
- Mã HS 58089090: Dải băng dệt (thoi) để trang trí ko kết hợp với sợi cao su, ko thêu 3MM... (mã hs dải băng dệt t/ hs code dải băng dệt)
- Mã HS 58089090: Dây giầy (gồm nhiều dải bện đan vào nhau), mới 100%... (mã hs dây giầy gồm n/ hs code dây giầy gồ)
- Mã HS 58089090: Bán thành phẩm má giày bằng các mảnh trang trí dạng chiếc, không thêu... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
- Mã HS 58089090: Dây luồn, 2mm... (mã hs dây luồn 2mm/ hs code dây luồn 2m)
- Mã HS 58089090: Dây giày 135cm (Shoelace (01F7 TRC3202 8MM 135CM))... (mã hs dây giày 135cm/ hs code dây giày 135)
- Mã HS 58089090: Dây, băng viền... (mã hs dây băng viền/ hs code dây băng vi)
- Mã HS 58089090: Dây dệt(Webbing polyester)... (mã hs dây dệtwebbing/ hs code dây dệtwebb)
- Mã HS 58089090: Băng dệt nylon, dùng sản xuất mũ giày... (mã hs băng dệt nylon/ hs code băng dệt nyl)
- Mã HS 58089090: Dây vải dùng buộc giày. hàng mới 100%... (mã hs dây vải dùng bu/ hs code dây vải dùng)
- Mã HS 58089090: Dây luồng, nhiều màu, mới 100%... (mã hs dây luồng nhiề/ hs code dây luồng n)
- Mã HS 58089090: Dây cotton 3 MM... (mã hs dây cotton 3 mm/ hs code dây cotton 3)
- Mã HS 58089090: Dây viền/ TAPE (498. 50YARD455. 83MET)... (mã hs dây viền/ tape/ hs code dây viền/ ta)
- Mã HS 58089090: Đai trang trí không thêu (dùng để may viền mũ) 100% sợi hóa học hàng mới 100%... (mã hs đai trang trí k/ hs code đai trang tr)
- Mã HS 58089090: Dây dù dệt... (mã hs dây dù dệt/ hs code dây dù dệt)
- Mã HS 58089090: Dây dệt(Size: 13/16'') 1970YDS. Phụ liệu may. Hàng mới 100%... (mã hs dây dệtsize 1/ hs code dây dệtsize)
- Mã HS 58089090: Dây luồn vải, K 1. 27cm (kích thước từ 110cm-> 165cm)... (mã hs dây luồn vải k/ hs code dây luồn vải)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (thành phần từ cotton, 5mm, 3728 yds)... (mã hs dây luồn thành/ hs code dây luồn th)
- Mã HS 58089090: Băng viền/ (44B) 10mm 300D (10. 00MTR10. 94YRD)... (mã hs băng viền/ 44b/ hs code băng viền/)
- Mã HS 58089090: Thun bo 1X1 RIB (CO 80 PE 20)... (mã hs thun bo 1x1 rib/ hs code thun bo 1x1)
- Mã HS 58089090: Nguyên phụ liệu hàng may mặc dây đai viền, mới 100%... (mã hs nguyên phụ liệu/ hs code nguyên phụ l)
- Mã HS 58089090: Dây vải viền, dây trang trí các loại... (mã hs dây vải viền d/ hs code dây vải viền)
- Mã HS 58089090: Dây tape (khổ 10mm)... (mã hs dây tape khổ 1/ hs code dây tape kh)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (dài 118. 6cm)... (mã hs dây luồn dài 1/ hs code dây luồn dà)
- Mã HS 58089090: Dây dệt (khổ từ 5mm đến 30mm)... (mã hs dây dệt khổ từ/ hs code dây dệt khổ)
- Mã HS 58089090: Băng vải trang trí... (mã hs băng vải trang/ hs code băng vải tra)
- Mã HS 58089090: Dây dệt, dây băng, viền luồn, trang trí chưa cắt (Dài 5040 YDS)... (mã hs dây dệt dây bă/ hs code dây dệt dây)
- Mã HS 58089090: Tua rua trang trí (phụ kiện hàng may mặc) dạng chiếc, không kết hợp với sợi cao su, hàng mới 100%... (mã hs tua rua trang t/ hs code tua rua tran)
- Mã HS 58089090: Dây viền dây trang trí... (mã hs dây viền dây tr/ hs code dây viền dây)
- Mã HS 58089090: Đai nylon... (mã hs đai nylon/ hs code đai nylon)
- Mã HS 58089090: Dây viền Encrypted small wavy webbing 25MM600DPP. Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây viền encryp/ hs code dây viền enc)
- Mã HS 58089090: Dây viền-Gros Grain webbing woven width;25mm (11370). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây viềngros g/ hs code dây viềngro)
- Mã HS 58089090: Dây viền Elastic (HISHENG HS-NYLB-12-194, FLEX 10724). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây viền elasti/ hs code dây viền ela)
- Mã HS 58089090: Dây viền 12 Gros Grain webbingwoven width;10mm (18537). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây viền 12 gro/ hs code dây viền 12)
- Mã HS 58089090: Dây viền Herringbone webbing woven; width: 25mm (19437). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây viền herrin/ hs code dây viền her)
- Mã HS 58089090: Dây viền-PP Plain Weave webbing woven; width: 22MM(10318). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây viềnpp pla/ hs code dây viềnpp)
- Mã HS 58089090: Dây đai-PP Plain Weave webbing woven; width: 10MM (23399). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây đaipp plai/ hs code dây đaipp p)
- Mã HS 58089090: Dây viền- PP Plain Weave webbing woven width 20mm (15409). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây viền pp pl/ hs code dây viền pp)
- Mã HS 58089090: Dây viền- 600D PP Gros Grain webbing width 12mm (HIS-339-pp). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây viền 600d/ hs code dây viền 60)
- Mã HS 58089090: Dây viền 600D PP Gros Grain webbingwoven; width: 25MM (3613-HSPP-39). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây viền 600d p/ hs code dây viền 600)
- Mã HS 58089090: Dây viền- PET Gros Grain webbing woven width;25mm (HIS-1366-TDLC #30103). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây viền pet g/ hs code dây viền pe)
- Mã HS 58089090: Dây viền- PP12 Gros Grain webbing woven width;38mm (#23191 HIS-774-PPB). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây viền pp12/ hs code dây viền pp)
- Mã HS 58089090: Tedron màu dây tròn rắn-12MM POLY CORD (UTHDJ1200A10A-HIS-1149-TDLC-FLEX#29293). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs tedron màu dây/ hs code tedron màu d)
- Mã HS 58089090: Dây viên Băng lượn sóng nhỏ-PP WEBBING 20MM (TPNK62000A-HS-PPB-03-76, FLEX#10216). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs dây viên băng l/ hs code dây viên băn)
- Mã HS 58089090: Ruy băng Tedron-twill-POLYESTER WEBBING 32MM (TTXJ32MC03-X-HIS-1492-TDLC-R2, FLEX#31275). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs ruy băng tedron/ hs code ruy băng ted)
- Mã HS 58089090: Tedron- Ruy băng Twill- Đồng bằng-POLYESTER WEBBING 32MM (TTX3200A-X-HIS-1539-TDLC, FLEX#32157). Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs tedron ruy băn/ hs code tedron ruy)
- Mã HS 58089090: Dây dù- dây dệt dạng dài, rộng 2. 0cm dùng để trang trí giầy dép, hàng mới 100%... (mã hs dây dù dây dệt/ hs code dây dù dây)
- Mã HS 58089090: Dây treo sản phẩm (bằng nilon) dùng trong sản xuất đồ chơi, hàng mới 100%... (mã hs dây treo sản ph/ hs code dây treo sản)
- Mã HS 58089090: Dây dệt- Tape(FA20 MEN BULK-PO#4400145590)... (mã hs dây dệt tapef/ hs code dây dệt tap)
- Mã HS 58089090: Dây luồn- Drawcord(FA20 MEN BULK-PO#4400145610)... (mã hs dây luồn drawc/ hs code dây luồn dr)
- Mã HS 58089090: Dây viền piping(FA20 MEN BULK-PO#4400145653)... (mã hs dây viền piping/ hs code dây viền pip)
- Mã HS 58089090: DÂY VIÊN- PIPING(FA20 MEN BULK-PO#4400145656)... (mã hs dây viên pipin/ hs code dây viên pi)
- Mã HS 58089090: Dây chun- Elastic band(FA20 MEN BULK-PO#4400145649)... (mã hs dây chun elast/ hs code dây chun el)
- Mã HS 58089090: Dây giày- SHOE LACE... (mã hs dây giày shoe/ hs code dây giày sh)
- Mã HS 58089090: Nhãn dệt... (mã hs nhãn dệt/ hs code nhãn dệt)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (chun tròn)... (mã hs dây luồn chun/ hs code dây luồn ch)
- Mã HS 58089090: Đai dệt 15mm FPH-08. Mới 100%... (mã hs đai dệt 15mm fp/ hs code đai dệt 15mm)
- Mã HS 58089090: Đai dệt 18mm YU-0017. Mới 100%... (mã hs đai dệt 18mm yu/ hs code đai dệt 18mm)
- Mã HS 58089090: Dây giày (SHOELACE)... (mã hs dây giày shoel/ hs code dây giày sh)
- Mã HS 58089090: Dây vải viền các loại... (mã hs dây vải viền cá/ hs code dây vải viền)
- Mã HS 58089090: Dây dệt (pcs)... (mã hs dây dệt pcs/ hs code dây dệt pcs)
- Mã HS 58089090: Băng dây vải khổ 3. 5mm... (mã hs băng dây vải kh/ hs code băng dây vải)
- Mã HS 58089090: Dây chun các loại... (mã hs dây chun các lo/ hs code dây chun các)
- Mã HS 58089090: DÂY DÙ... (mã hs dây dù/ hs code dây dù)
- Mã HS 58089090: Dây giầy bằng nilon... (mã hs dây giầy bằng n/ hs code dây giầy bằn)
- Mã HS 58089090: Dây dệt, 8. 3mm... (mã hs dây dệt 83mm/ hs code dây dệt 83)
- Mã HS 58089090: Băng viền (bằng vải dệt dùng để trang trí giày dép)... (mã hs băng viền bằng/ hs code băng viền b)
- Mã HS 58089090: Dây dệt(dải không thêu, chất liệu dệt thoi)... (mã hs dây dệtdải khô/ hs code dây dệtdải)
- Mã HS 58089090: Dây viền 90. 0%Polyester, 10%Polyurethane... (mã hs dây viền 900%p/ hs code dây viền 90)
- Mã HS 58089090: Dây viền 83% Nylon, 17% Elastane... (mã hs dây viền 83% ny/ hs code dây viền 83%)
- Mã HS 58089090: Dây viền 92. 0% Nylon/8. 0% SpandexElastane... (mã hs dây viền 920%/ hs code dây viền 92)
- Mã HS 58089090: Băng dây dạng dải bằng chỉ bện (dây luồn)-WEBBING TAPE, Size: 10mm, hàng mới 100%... (mã hs băng dây dạng d/ hs code băng dây dạn)
- Mã HS 58089090: Dây dệt KL-160 (1100 yds). Phụ liệu may. Hàng mới 100%... (mã hs dây dệt kl160/ hs code dây dệt kl1)
- Mã HS 58089090: Nylon+Spandex fabric- Dải viền đăng ten 85%Nylon 15%Elasthane 3EG870 22. 3 CM, hàng mới 100%... (mã hs nylonspandex f/ hs code nylonspande)
- Mã HS 58089090: Dây Băng Viền trang trí... (mã hs dây băng viền t/ hs code dây băng viề)
- Mã HS 58089090: Dây bện hình ống YK1316-B, thành phần 100% polyeste, đường kính 5mm, dùng cho hàng may mặc, hàng mới 100%.... (mã hs dây bện hình ốn/ hs code dây bện hình)
- Mã HS 58089090: Dây luồn quần áo (dải bện), 100% Polyester (L: 21895 yds)... (mã hs dây luồn quần á/ hs code dây luồn quầ)
- Mã HS 58089090: Dây trang trí 3MM-5MM (từ chất liệu vải dệt thoi 100% polyester)... (mã hs dây trang trí 3/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 58089090: Dây dệt K10mm... (mã hs dây dệt k10mm/ hs code dây dệt k10m)
- Mã HS 58089090: Dây Dệt Dùng Cho May Mặc Các Loại, hàng mới 100%... (mã hs dây dệt dùng ch/ hs code dây dệt dùng)
- Mã HS 58089090: Dây Viền (15mm)... (mã hs dây viền 15mm/ hs code dây viền 15)
- Mã HS 58089090: Dây giày các loại... (mã hs dây giày các lo/ hs code dây giày các)
- Mã HS 58089090: Dây đai viền, viền trang trí, khổ 10 mm, hàng mới 100% (Nguyên phụ liêu may)... (mã hs dây đai viền v/ hs code dây đai viền)
- Mã HS 58089090: Dây dóng vai 5 CM (bằng vải cotton)... (mã hs dây dóng vai 5/ hs code dây dóng vai)
- Mã HS 58089090: Dây viền Vải các loại... (mã hs dây viền vải cá/ hs code dây viền vải)
- Mã HS 58089090: Dây gắn mác treo (dùng trong sản xuất giày)... (mã hs dây gắn mác tre/ hs code dây gắn mác)
- Mã HS 58089090: Dây dệt (S20, PTS-20_YOC D0506 AC WN TPE KYOUNG)... (mã hs dây dệt s20 p/ hs code dây dệt s20)
- Mã HS 58089090: Dây dệt, dây lõi viền các loại... (mã hs dây dệt dây lõ/ hs code dây dệt dây)
- Mã HS 58089090: Khuy để cài cúc bằng vải đàn hồi... (mã hs khuy để cài cúc/ hs code khuy để cài)
- Mã HS 58089090: Dây băng, dây dệt... (mã hs dây băng dây d/ hs code dây băng dâ)
- Mã HS 58089090: Dây Chun (3355 Yds)... (mã hs dây chun 3355/ hs code dây chun 33)
- Mã HS 58089090: Dây chống bai cắt sẵn... (mã hs dây chống bai c/ hs code dây chống ba)
- Mã HS 58089090: Dây luồn 100% Polyester... (mã hs dây luồn 100% p/ hs code dây luồn 100)
- Mã HS 58089090: Dây giầy chất liệu vải dệt thoi rộng 6mm... (mã hs dây giầy chất l/ hs code dây giầy chấ)
- Mã HS 58089090: FOC-Dây viền 83% Nylon, 17% Elastane... (mã hs focdây viền 83/ hs code focdây viền)
- Mã HS 58089090: Dây dệt (F20, JT1660718 T0611 AC WEBB 3/8" CWH)... (mã hs dây dệt f20 j/ hs code dây dệt f20)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (Dây bện dạng dải, không thêu)... (mã hs dây luồn dây b/ hs code dây luồn dâ)
- Mã HS 58089090: Dây giầy bằng vải dệt thoi... (mã hs dây giầy bằng v/ hs code dây giầy bằn)
- Mã HS 58089090: Dây gấp ruy băng/ TAPE 3-8100 21... (mã hs dây gấp ruy băn/ hs code dây gấp ruy)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (18000Y)... (mã hs dây luồn 18000/ hs code dây luồn 18)
- Mã HS 58089090: Dây dệt (S20, TNF-HL-NEVR_YOC B0166 AC WN TPE TAE RIM)... (mã hs dây dệt s20 t/ hs code dây dệt s20)
- Mã HS 58089090: Dây dệt ren đã nhuộm... (mã hs dây dệt ren đã/ hs code dây dệt ren)
- Mã HS 58089090: Dây chun bản dẹt 3MM dây có kết hợp với sợi cao su... (mã hs dây chun bản dẹ/ hs code dây chun bản)
- Mã HS 58089090: Dây băng các loại... (mã hs dây băng các lo/ hs code dây băng các)
- Mã HS 58089090: Dây treo mác... (mã hs dây treo mác/ hs code dây treo mác)
- Mã HS 58089090: Logo vải (Logo ép)... (mã hs logo vải logo/ hs code logo vải lo)
- Mã HS 58089090: Dây viền- CANVAS WELT... (mã hs dây viền canva/ hs code dây viền ca)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (L: 47113 yds)... (mã hs dây luồn l 47/ hs code dây luồn l)
- Mã HS 58089090: Dây luồn 5mm (Cái) (463047)... (mã hs dây luồn 5mm c/ hs code dây luồn 5mm)
- Mã HS 58089090: Dây viền khổ 2 mm... (mã hs dây viền khổ 2/ hs code dây viền khổ)
- Mã HS 58089090: Dây viền (dạng dải, không kết hợp với sợi cao su)... (mã hs dây viền dạng/ hs code dây viền dạ)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (dài từ 90cm đến 150cm) (sợi tổng hợp)... (mã hs dây luồn dài t/ hs code dây luồn dà)
- Mã HS 58089090: Thun. 6CORDS POLYPROPYLENE 75% & POLYURETHANE 25% ELASTIC BRAID(150m/ROLL)... (mã hs thun 6cords po/ hs code thun 6cords)
- Mã HS 58089090: Dây di băng vải (10730yds)... (mã hs dây di băng vải/ hs code dây di băng)
- Mã HS 58089090: Other- Dải viền đăng ten 90%Nylon 10%Elastane A136F87 12MM, hàng mới 100%... (mã hs other dải viền/ hs code other dải v)
- Mã HS 58089090: Polyester+Cotton- Dải viền đăng ten Nylon77%Spandex20%Polyester3% B3P371M 22. 6CM, hàng mới 100%... (mã hs polyestercotto/ hs code polyesterco)
- Mã HS 58089090: Dây viền- 3MM GATHERING TAPE(500M/CON)... (mã hs dây viền 3mm g/ hs code dây viền 3m)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (dạng dải, không kết hợp với sợi cao su)... (mã hs dây luồn dạng/ hs code dây luồn dạ)
- Mã HS 58089090: Dây viền- W/3MM GATHERING TAPE(500M/CON)... (mã hs dây viền w/3mm/ hs code dây viền w/)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (1/8''-3/4'')... (mã hs dây luồn 1/8/ hs code dây luồn 1/)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (10 cm-90 cm)... (mã hs dây luồn 10 cm/ hs code dây luồn 10)
- Mã HS 58089090: Dây dệt các loại... (mã hs dây dệt các loạ/ hs code dây dệt các)
- Mã HS 58089090: Dây viền: Nguyên phụ liệu dùng sản xuất giày xuất khẩu... (mã hs dây viền nguyê/ hs code dây viền ng)
- Mã HS 58089090: Miếng vải trang trí (bằng vải 100% polyester, 15*20cm).... (mã hs miếng vải trang/ hs code miếng vải tr)
- Mã HS 58089090: Dây chun (Dùng cho sản phẩm may mặc)... (mã hs dây chun dùng/ hs code dây chun dù)
- Mã HS 58089090: Băng dệt (1cm-8cm) (Dùng cho sản phẩm may mặc)... (mã hs băng dệt 1cm8/ hs code băng dệt 1c)
- Mã HS 58089090: Thun, dây trang trí các loại(Elastic, Rubber, Drawstring)... (mã hs thun dây trang/ hs code thun dây tr)
- Mã HS 58089090: Wire casing- Vải bọc gọng thép, hàng mới 100%... (mã hs wire casing vả/ hs code wire casing)
- Mã HS 58089090: Dây trang trí/ dây dệt... (mã hs dây trang trí// hs code dây trang tr)
- Mã HS 58089090: Dây dệt viền trang trí/PL17... (mã hs dây dệt viền tr/ hs code dây dệt viền)
- Mã HS 58089090: Dây thun... (mã hs dây thun/ hs code dây thun)
- Mã HS 58089090: Dây ren trang trí... (mã hs dây ren trang t/ hs code dây ren tran)
- Mã HS 58089090: Dây dệt (10-30cm)... (mã hs dây dệt 1030c/ hs code dây dệt 10)
- Mã HS 58089090: Dây luồn có bọc nhựa ở hai đầu, khổ 5mm... (mã hs dây luồn có bọc/ hs code dây luồn có)
- Mã HS 58089090: Dây 6mm (luồn, trang trí)... (mã hs dây 6mm luồn/ hs code dây 6mm luồ)
- Mã HS 58089090: Dây viền khổ 10mm (hàng mới 100%)-SPAN BINDING... (mã hs dây viền khổ 10/ hs code dây viền khổ)
- Mã HS 58089090: RIBBON... (mã hs ribbon/ hs code ribbon)
- Mã HS 58089090: Trang trí các loại... (mã hs trang trí các l/ hs code trang trí cá)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (85-115CM)... (mã hs dây luồn 8511/ hs code dây luồn 85)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (2960 yds) hàng mới 100%... (mã hs dây luồn 2960/ hs code dây luồn 29)
- Mã HS 58089090: Dây luồn 4mmx118cm, hàng mới 100%... (mã hs dây luồn 4mmx11/ hs code dây luồn 4mm)
- Mã HS 58089090: Dây giầy (Dạng dải không thêu, chất liệu từ sợi dệt thoi 100% cotton)... (mã hs dây giầy dạng/ hs code dây giầy dạ)
- Mã HS 58089090: Dây giầy (Dải dạng chiếc không thêu, chất liệu: từ sợi dệt thoi 100% cotton, chiều dài từ: 18"-48")... (mã hs dây giầy dải d/ hs code dây giầy dả)
- Mã HS 58089090: Dây viền, dây đệm, dây trang trí... (mã hs dây viền dây đ/ hs code dây viền dâ)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (Cái)... (mã hs dây luồn cái/ hs code dây luồn cá)
- Mã HS 58089090: Băng dệt nylon khổ 10 mm... (mã hs băng dệt nylon/ hs code băng dệt nyl)
- Mã HS 58089090: Dây luồn chun... (mã hs dây luồn chun/ hs code dây luồn chu)
- Mã HS 58089090: Dây dệt (thành phần 100% Poly, bản rộng 27mm)... (mã hs dây dệt thành/ hs code dây dệt thà)
- Mã HS 58089090: Dây luồn quần, hàng mới 100%... (mã hs dây luồn quần/ hs code dây luồn quầ)
- Mã HS 58089090: Dây nẹp vai áo bằng vải, hàng mới 100%... (mã hs dây nẹp vai áo/ hs code dây nẹp vai)
- Mã HS 58089090: Dây dệt dạng dải, không thêu, khổ 20 mm... (mã hs dây dệt dạng dả/ hs code dây dệt dạng)
- Mã HS 58089090: Dây dệt vải... (mã hs dây dệt vải/ hs code dây dệt vải)
- Mã HS 58089090: Dây giầy sợi dệt... (mã hs dây giầy sợi dệ/ hs code dây giầy sợi)
- Mã HS 58089090: Dây băng... (mã hs dây băng/ hs code dây băng)
- Mã HS 58089090: DAY VIEN CAC LOAI... (mã hs day vien cac lo/ hs code day vien cac)
- Mã HS 58089090: Dây giầy các loại... (mã hs dây giầy các lo/ hs code dây giầy các)
- Mã HS 58089090: Dây dù (String 1mm)... (mã hs dây dù string/ hs code dây dù stri)
- Mã HS 58089090: Dây đai dệt (dây viền) BL2/ BL2 WEBBING... (mã hs dây đai dệt dâ/ hs code dây đai dệt)
- Mã HS 58089090: Dây thun (dây viền) AOQ WPN/ AOQ WPN Elastic Gore... (mã hs dây thun dây v/ hs code dây thun dâ)
- Mã HS 58089090: Dây viền PP Tape 20mm... (mã hs dây viền pp tap/ hs code dây viền pp)
- Mã HS 58089090: Dây đai NY Webbing 10mm... (mã hs dây đai ny webb/ hs code dây đai ny w)
- Mã HS 58089090: Dây viền NY Tape 210D 10mm... (mã hs dây viền ny tap/ hs code dây viền ny)
- Mã HS 58089090: Dây đai NY Tube Webbing 20mm... (mã hs dây đai ny tube/ hs code dây đai ny t)
- Mã HS 58089090: Dây viền VERSION #2 TAPE 25MM... (mã hs dây viền versio/ hs code dây viền ver)
- Mã HS 58089090: Dây giày... (mã hs dây giày/ hs code dây giày)
- Mã HS 58089090: Dây đai (dây dệt)... (mã hs dây đai dây dệ/ hs code dây đai dây)
- Mã HS 58089090: BANG VAI CAC LOAI... (mã hs bang vai cac lo/ hs code bang vai cac)
- Mã HS 58089090: Dây băng vải/ Webbing... (mã hs dây băng vải/ w/ hs code dây băng vải)
- Mã HS 58089090: Dây giày = 196, 598 đôi... (mã hs dây giày = 196/ hs code dây giày = 1)
- Mã HS 58089090: Dây treo 6mm... (mã hs dây treo 6mm/ hs code dây treo 6mm)
- Mã HS 58089090: Dây dệt vải khổ 15mm... (mã hs dây dệt vải khổ/ hs code dây dệt vải)
- Mã HS 58089090: Viền xéo (dây dệt vải)khổ 28mm... (mã hs viền xéo dây d/ hs code viền xéo dâ)
- Mã HS 58089090: Dây viền 10MM ZCT-002 (làm từ Sợi Polyester)... (mã hs dây viền 10mm z/ hs code dây viền 10m)
- Mã HS 58089090: Dây viền 14MM CTV W 0568 (làm từ Sợi Polyester)... (mã hs dây viền 14mm c/ hs code dây viền 14m)
- Mã HS 58089090: Dây viền 15MM CTV W 0317 (làm từ Sợi Polyester)... (mã hs dây viền 15mm c/ hs code dây viền 15m)
- Mã HS 58089090: Dây giày 6MM POLY FLAT LACE-100CM (làm từ Sợi Polyester)... (mã hs dây giày 6mm po/ hs code dây giày 6mm)
- Mã HS 58089090: DÂY VIỀN KHỔ 2MM... (mã hs dây viền khổ 2m/ hs code dây viền khổ)
- Mã HS 58089090: BĂNG DỆT NYLON KHỔ 15MM... (mã hs băng dệt nylon/ hs code băng dệt nyl)
- Mã HS 58089090: Dây đai... (mã hs dây đai/ hs code dây đai)
- Mã HS 58089090: Băng dây, trang trí vải(m)... (mã hs băng dây trang/ hs code băng dây tr)
- Mã HS 58089090: Dây luồn bằng vải khổ < 2cm, hàng mới 100%... (mã hs dây luồn bằng v/ hs code dây luồn bằn)
- Mã HS 58089090: Dây đai (Sợi Polyester)10mm ZCT-002... (mã hs dây đai sợi po/ hs code dây đai sợi)
- Mã HS 58089090: Dây viền(làm từ Sợi Polyester) 14mm CTVW0023... (mã hs dây viềnlàm từ/ hs code dây viềnlàm)
- Mã HS 58089090: Dây Viền Đai (Webbing)... (mã hs dây viền đai w/ hs code dây viền đai)
- Mã HS 58089090: Băng viền 3mm YC-2089 (làm từ Sợi Polyester)... (mã hs băng viền 3mm y/ hs code băng viền 3m)
- Mã HS 58089090: Băng viền 17mm ZCT-012 (làm từ Sợi Polyester)... (mã hs băng viền 17mm/ hs code băng viền 17)
- Mã HS 58089090: Băng viền 15mm CT-W1347 (làm từ Sợi Polyester)... (mã hs băng viền 15mm/ hs code băng viền 15)
- Mã HS 58089090: Băng viền 20mm CT-W1347 (làm từ Sợi Polyester)... (mã hs băng viền 20mm/ hs code băng viền 20)
- Mã HS 58089090: Dây đai 10mm ZCT-002 (làm từ Sợi Polyester)... (mã hs dây đai 10mm zc/ hs code dây đai 10mm)
- Mã HS 58089090: Dây viền 3mm CTY-H1001 (làm từ sợi Polyester))... (mã hs dây viền 3mm ct/ hs code dây viền 3mm)
- Mã HS 58089090: Viền xéo(băng viền, băng trang trí khổ 28mm... (mã hs viền xéobăng v/ hs code viền xéobăn)
- Mã HS 58089090: DÂY VIỀN- WEBBING 10MM... (mã hs dây viền webbi/ hs code dây viền we)
- Mã HS 58089090: Dây viền 3mm (hàng mới 100% dùng cho giày).... (mã hs dây viền 3mm h/ hs code dây viền 3mm)
- Mã HS 58089090: Dây viền trang trí các loại 61034647(33G59-35P)... (mã hs dây viền trang/ hs code dây viền tra)
- Mã HS 58089090: Túi nylon (120*85*0. 04)mm (hàng mới 100%, dùng cho giày).... (mã hs túi nylon 120*/ hs code túi nylon 1)
- Mã HS 58089090: Dây băng khổ 10mm... (mã hs dây băng khổ 10/ hs code dây băng khổ)
- Mã HS 58089090: Dây Đai 6mm... (mã hs dây đai 6mm/ hs code dây đai 6mm)
- Mã HS 58089090: Dây Đai 10mm... (mã hs dây đai 10mm/ hs code dây đai 10mm)
- Mã HS 58089090: Dây Đai 12mm... (mã hs dây đai 12mm/ hs code dây đai 12mm)
- Mã HS 58089090: Dây Đai 20mm... (mã hs dây đai 20mm/ hs code dây đai 20mm)
- Mã HS 58089090: Dây băng khổ 12mm... (mã hs dây băng khổ 12/ hs code dây băng khổ)
- Mã HS 58089090: Dây băng khổ 6mm... (mã hs dây băng khổ 6m/ hs code dây băng khổ)
- Mã HS 58089090: Dây băng khổ 20mm... (mã hs dây băng khổ 20/ hs code dây băng khổ)
- Mã HS 58089090: Dây đai 14mm CTV-W0170 (làm từ Sợi Polyester)... (mã hs dây đai 14mm ct/ hs code dây đai 14mm)
- Mã HS 58089090: Dây đai 16mm CTV-W0170 (làm từ Sợi Polyester)... (mã hs dây đai 16mm ct/ hs code dây đai 16mm)
- Mã HS 58089090: BANG VIEN 10MM... (mã hs bang vien 10mm/ hs code bang vien 10)
- Mã HS 58089090: Dây viền 15mm ZCT-002 (làm từ Sợi Polyester)... (mã hs dây viền 15mm z/ hs code dây viền 15m)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 61016801(33649-20W)SS17... (mã hs dây dệt 6101680/ hs code dây dệt 6101)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 61012800(33831-10P)... (mã hs dây dệt 6101280/ hs code dây dệt 6101)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 62612672(80029-8FC)... (mã hs dây dệt 6261267/ hs code dây dệt 6261)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 62680525(88609-10W)&I(S669)... (mã hs dây dệt 6268052/ hs code dây dệt 6268)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 62703057(30566-10P)&I(S726)... (mã hs dây dệt 6270305/ hs code dây dệt 6270)
- Mã HS 58089090: Dây viền... (mã hs dây viền/ hs code dây viền)
- Mã HS 58089090: Ruy băng vải đã được in màu đen, logo chữ DAVID YURMAN-15, kích thước: 1. 5 cm x 92m/cuộn. Hàng mới 100%.... (mã hs ruy băng vải đã/ hs code ruy băng vải)
- Mã HS 58089090: Dây đai Webbing PP38 Ribbed 38MM... (mã hs dây đai webbing/ hs code dây đai webb)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 62613256(30511-7)... (mã hs dây dệt 6261325/ hs code dây dệt 6261)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 61025332(33407-20)... (mã hs dây dệt 6102533/ hs code dây dệt 6102)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 61045724(30120-45)... (mã hs dây dệt 6104572/ hs code dây dệt 6104)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT62612672(80029-8FC)... (mã hs dây dệt62612672/ hs code dây dệt62612)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 61016894(33406-35T)... (mã hs dây dệt 6101689/ hs code dây dệt 6101)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 61053806(30261-60P)... (mã hs dây dệt 6105380/ hs code dây dệt 6105)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 61000288(88009-10P)SS17... (mã hs dây dệt 6100028/ hs code dây dệt 6100)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 62695270(33640-35W)&E(E366)... (mã hs dây dệt 6269527/ hs code dây dệt 6269)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 62734065(31178-50)095A... (mã hs dây dệt 6273406/ hs code dây dệt 6273)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 62703660(30540-45W)&E(E377)... (mã hs dây dệt 6270366/ hs code dây dệt 6270)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 62722550(30540-40P)&E(E419)... (mã hs dây dệt 6272255/ hs code dây dệt 6272)
- Mã HS 58089090: DÂY DỆT 62737843(30768-60)001A/095A... (mã hs dây dệt 6273784/ hs code dây dệt 6273)
- Mã HS 58089090: Dây giày (51, 597 đôi)... (mã hs dây giày 5159/ hs code dây giày 51)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (Cái)... (mã hs dây luồn cái/ hs code dây luồn cá)
- Mã HS 58089090: Dây dệt các loại (thuộc dòng hàng thứ 24 của tk nhập 102346726750 ngày 22/11/2018)... (mã hs dây dệt các loạ/ hs code dây dệt các)
- Mã HS 58089090: Dây dệt, kích thước 5cm, hàng mới 100%, dùng trong phụ liệu ngành may mặc... (mã hs dây dệt kích t/ hs code dây dệt kíc)
- Mã HS 58089090: Chun các loại hàng mới 100%... (mã hs chun các loại h/ hs code chun các loạ)
- Mã HS 58089090: Dây dóng (dây luồn, dây viền, dây dệt, dây trang trí) hàng mới 100%... (mã hs dây dóng dây l/ hs code dây dóng dâ)
- Mã HS 58089090: Dây đai GROVE WEBBING 15MM... (mã hs dây đai grove w/ hs code dây đai grov)
- Mã HS 58089090: Dây đai PP WEBBING D #8 HEATING 20MM... (mã hs dây đai pp webb/ hs code dây đai pp w)
- Mã HS 58089090: Dây viền LTC-01 30mm... (mã hs dây viền ltc01/ hs code dây viền ltc)
- Mã HS 58089090: Dây viền LTNL-03 3mm... (mã hs dây viền ltnl0/ hs code dây viền ltn)
- Mã HS 58089090: Dây viền LTP-01 10mm... (mã hs dây viền ltp01/ hs code dây viền ltp)
- Mã HS 58089090: Dây viền LTH-002 12mm... (mã hs dây viền lth00/ hs code dây viền lth)
- Mã HS 58089090: Dây viền LTCW-PL05 10mm... (mã hs dây viền ltcwp/ hs code dây viền ltc)
- Mã HS 58089090: Dây viền (nhãn vải-nhãn phụ) LTH-001 10mm (27, 440 cái)... (mã hs dây viền nhãn/ hs code dây viền nh)
- Mã HS 58089090: Thun trang trí các loại(Elastic, Rubber, Drawstring)-chuyển liệu một phần củaTK 102208389620/E21, MỤC 1... (mã hs thun trang trí/ hs code thun trang t)
- Mã HS 58089090: Dây luồn (ITEM: #007079 7, 864. 00 YARD)... (mã hs dây luồn item/ hs code dây luồn it)
- Mã HS 58089090: DÂY TRANG TRÍ CÁC LOẠI... (mã hs dây trang trí c/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 58089090: DÂY TĂNG CƯỜNG ĐEN 3MM (100%NYLON)... (mã hs dây tăng cường/ hs code dây tăng cườ)
- Mã HS 58089090: DÂY VIỀN 8MM nguyên liệu dùng để sản xuất giày, (2. 159yard; hàng mới 100%)... (mã hs dây viền 8mm ng/ hs code dây viền 8mm)
- Mã HS 58089090: DÂY VIỀN 12MM nguyên liệu dùng để sản xuất giày, (4. 494 yard; hàng mới 100%)... (mã hs dây viền 12mm n/ hs code dây viền 12m)
- Mã HS 58089090: DÂY VIỀN 6MM nguyên liệu dùng để sản xuất giày, (34. 187 yard; hàng mới 100%)... (mã hs dây viền 6mm ng/ hs code dây viền 6mm)
- Mã HS 58089090: DÂY VIỀN 1. 2MM SJW-1409 nguyên liệu dùng để sản xuất giày, (9. 756, 12 yard; hàng mới 100%)... (mã hs dây viền 12mm/ hs code dây viền 12)
- Mã HS 58089090: Tua sa tanh 20mm mới 100%... (mã hs tua sa tanh 20m/ hs code tua sa tanh)
- Mã HS 58089090: Dây luồn... (mã hs dây luồn/ hs code dây luồn)
- Mã HS 58089090: Dây viền khổ 10mm... (mã hs dây viền khổ 10/ hs code dây viền khổ)
- Mã HS 58089090: Miếng trang trí bằng vải... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 58089090: Dây viền khổ 12mm... (mã hs dây viền khổ 12/ hs code dây viền khổ)
- Mã HS 58089090: Dây đai trang trí/ 10MM NL WEBBING... (mã hs dây đai trang t/ hs code dây đai tran)
- Mã HS 58089090: Dây băng (trang trí) khổ 6mm... (mã hs dây băng trang/ hs code dây băng tr)
- Mã HS 58089090: Dây viền 3mm... (mã hs dây viền 3mm/ hs code dây viền 3mm)
- Mã HS 58089090: Dây viền 4mm... (mã hs dây viền 4mm/ hs code dây viền 4mm)
- Mã HS 58089090: Dây viền khổ 4mm... (mã hs dây viền khổ 4m/ hs code dây viền khổ)
- Mã HS 58089090: Dây viền khổ 3mm... (mã hs dây viền khổ 3m/ hs code dây viền khổ)
- Mã HS 58089090: Dây viền khổ 6mm... (mã hs dây viền khổ 6m/ hs code dây viền khổ)
- Mã HS 58089090: Dây trang trí... (mã hs dây trang trí/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 58089090: Dây băng khổ 15mm... (mã hs dây băng khổ 15/ hs code dây băng khổ)
- Mã HS 58089090: Dây băng khổ 33mm... (mã hs dây băng khổ 33/ hs code dây băng khổ)
- Mã HS 58089090: Dây băng khổ 38mm... (mã hs dây băng khổ 38/ hs code dây băng khổ)
- Mã HS 58089090: Dây đai 20mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây đai 20mm h/ hs code dây đai 20mm)
- Mã HS 58089090: Dây đai 3MM SJ-T004-1 WEBBING. (Hàng mới 100%)... (mã hs dây đai 3mm sj/ hs code dây đai 3mm)