Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4602 - Mã HS 46021100: Tô bằng tre (3916100), xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs tô bằng tre 39/ hs code tô bằng tre)
- Mã HS 46021100: Lọ tre H30 màu nâu... (mã hs lọ tre h30 màu/ hs code lọ tre h30 m)
- Mã HS 46021100: Lọ tre H30 màu đỏ... (mã hs lọ tre h30 màu/ hs code lọ tre h30 m)
- Mã HS 46021100: Lọ tre H60. 5 màu đỏ... (mã hs lọ tre h605 mà/ hs code lọ tre h605)
- Mã HS 46021100: Bát tre cuốn Rundlig màu trắng phi 30cm/10234862, mới 100%,... (mã hs bát tre cuốn ru/ hs code bát tre cuốn)
- Mã HS 46021100: Hộp tre BULLIG kích thước 32X35X16 cm/90264888, mới 100%,... (mã hs hộp tre bullig/ hs code hộp tre bull)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 966032, phi 8xH3 cm, mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 9660/ hs code giỏ tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 14600, phi 6xH6 cm, mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 1460/ hs code giỏ tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 14601, phi 6xH6 cm, mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 1460/ hs code giỏ tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 16747, phi 15xH5. 5 cm, mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 1674/ hs code giỏ tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 921424, 31x24xH1. 5 cm, mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 9214/ hs code giỏ tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 16690, phi 13xH9. 5 cm, mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 1669/ hs code hộp tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 16695, phi 13xH9. 5 cm, mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 1669/ hs code hộp tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 921470, 16x16xH6 cm, mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 9214/ hs code hộp tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 913484, phi 25xH4. 5 cm, mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 9134/ hs code hộp tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 16634, 15x15xH7 cm, mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 1663/ hs code hộp tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 16651, 7. 5x21xH5. 5 cm, mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 1665/ hs code giỏ tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 16541, 29. 5x18. 5xH6 cm, mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 1654/ hs code hộp tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 16638, 23x15. 5xH5 cm, mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 1663/ hs code giỏ tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre mã 931011, 34. 7x20. 5xH5 cm, mới 100%,... (mã hs giỏ tre mã 9310/ hs code giỏ tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 921390, 28x21xH2 cm, mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 9213/ hs code hộp tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 921345, 29. 5x22. 5xH3 cm, mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 9213/ hs code hộp tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 16631, 23. 5x23. 5xH5 cm, mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 1663/ hs code hộp tre mã 1)
- Mã HS 46021100: Hộp tre mã 921318, 31x24xH7 cm, mới 100%,... (mã hs hộp tre mã 9213/ hs code hộp tre mã 9)
- Mã HS 46021100: Bình sơn mài cốt tre mới 100% do Việt Nam sản xuất kích cỡ D18xH50 cm- B2720-C, hàng mới 100%... (mã hs bình sơn mài cố/ hs code bình sơn mài)
- Mã HS 46021100: Chân đèn sơn mài cốt tre mới 100% do Việt Nam sản xuất kích cỡ 40x16xH4 cm- F1503-ROST10-V1, hàng mới 100%... (mã hs chân đèn sơn mà/ hs code chân đèn sơn)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre GA 62 36/4; 3 chiếc/bộ; KT: 42 cm x 30 cm x 25/30 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ tre ga 62 3/ hs code giỏ tre ga 6)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre GA 62 31/3; 3 chiếc/bộ; KT: Dia 40 cm x 60/70 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ tre ga 62 3/ hs code giỏ tre ga 6)
- Mã HS 46021100: Que sơn mài cốt tre mới 100% do Việt Nam sản xuất kích cỡ L90cm- Tolerance Dia 8~10 MM- J071... (mã hs que sơn mài cốt/ hs code que sơn mài)
- Mã HS 46021100: Lồng bàn tre TL12 3; KT: Dia 38cm x 5 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs lồng bàn tre tl/ hs code lồng bàn tre)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 633; KT: 36 cm x 27 cm x 20 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ tre 633; kt/ hs code giỏ tre 633;)
- Mã HS 46021100: Làn tre nhỏ, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs làn tre nhỏ xu/ hs code làn tre nhỏ)
- Mã HS 46021100: Làn tre, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs làn tre xuất x/ hs code làn tre xuấ)
- Mã HS 46021100: Mũ tre nhỏ, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs mũ tre nhỏ xuấ/ hs code mũ tre nhỏ)
- Mã HS 46021100: Mũ tre, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs mũ tre xuất xứ/ hs code mũ tre xuất)
- Mã HS 46021100: Sàng tre bộ 2 (2 chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs sàng tre bộ 2/ hs code sàng tre bộ)
- Mã HS 46021100: Sảo tre bộ 4 (4 chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs sảo tre bộ 4 4/ hs code sảo tre bộ 4)
- Mã HS 46021100: Nong tre bộ 5 (5chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs nong tre bộ 5/ hs code nong tre bộ)
- Mã HS 46021100: Nong tre bộ 8 (8chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs nong tre bộ 8/ hs code nong tre bộ)
- Mã HS 46021100: Sọt tre PARANOT phi 24 màu nâu/ 40186609, mới 100%... (mã hs sọt tre paranot/ hs code sọt tre para)
- Mã HS 46021100: Đĩa tre cuốn Hultet phi 30cm/ 40065160, mới 100%,... (mã hs đĩa tre cuốn hu/ hs code đĩa tre cuốn)
- Mã HS 46021100: Rổ tre tròn đáy nông-Đen, hàng mới 100%... (mã hs rổ tre tròn đáy/ hs code rổ tre tròn)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre SHIO ASHIA (có chân- dây buộc nâu), hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre shio as/ hs code giỏ tre shio)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre SHIO G (miệng xanh dây buộc trắng), hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre shio g/ hs code giỏ tre shio)
- Mã HS 46021100: Khay tre sơn mài mã TLC61010/2-M (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs khay tre sơn mà/ hs code khay tre sơn)
- Mã HS 46021100: Lọ tre sơn mài mã TLC-150808-L (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs lọ tre sơn mài/ hs code lọ tre sơn m)
- Mã HS 46021100: Mành trúc... (mã hs mành trúc/ hs code mành trúc)
- Mã HS 46021100: Tầm vông cắt khúc dài 12', mới SX tại Việt Nam... (mã hs tầm vông cắt kh/ hs code tầm vông cắt)
- Mã HS 46021100: Tre gai cắt khúc dài 20', mới SX tại Việt Nam... (mã hs tre gai cắt khú/ hs code tre gai cắt)
- Mã HS 46021100: Hàng rào tre 4'H-8'H x 4'L-8'L, mới SX tại Việt Nam... (mã hs hàng rào tre 4/ hs code hàng rào tre)
- Mã HS 46021100: MÀNH TRÚC 90X200/65 DÂY... (mã hs mành trúc 90x20/ hs code mành trúc 90)
- Mã HS 46021100: MÀNH TRÚC 90X200/90 DÂY... (mã hs mành trúc 90x20/ hs code mành trúc 90)
- Mã HS 46021100: MÀNH TRÚC 115X220/115 DÂY... (mã hs mành trúc 115x2/ hs code mành trúc 11)
- Mã HS 46021100: Đũa tre 4. 6 x L200mm (76 X 30/carton) Hàng mới 100%... (mã hs đũa tre 46 x l/ hs code đũa tre 46)
- Mã HS 46021100: Đũa tre 5. 0 x L200mm (76 X 30/carton) Hàng mới 100%... (mã hs đũa tre 50 x l/ hs code đũa tre 50)
- Mã HS 46021100: Tăm tre 2. 5 x L200mm (5kgs X 4/carton) Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 25 x l/ hs code tăm tre 25)
- Mã HS 46021100: Tăm tre 2. 5 x L130mm (0. 5kgs X 40/carton) Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 25 x l/ hs code tăm tre 25)
- Mã HS 46021100: Khay tre (một bộ 2 chiếc) mã CVN-WB0614 (hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs khay tre một b/ hs code khay tre mộ)
- Mã HS 46021100: Khay tre mã CVN-WB0713 (hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs khay tre mã cvn/ hs code khay tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre F170 D56xh5 cm hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre f170 d5/ hs code giỏ tre f170)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre F534 D56xh5 cm hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre f534 d5/ hs code giỏ tre f534)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre F111 D53xh4 cm, D56xh5 cm hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre f111 d5/ hs code giỏ tre f111)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre F535 D60xh5 cm, D70xh5 cm hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre f535 d6/ hs code giỏ tre f535)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-01 nẹp gỗ KT 15 x 12. 5/15. 4... (mã hs cào tre ag 1701/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-03 nẹp gỗ KT 23. 5 x 15/20. 5... (mã hs cào tre ag 1701/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-04 nẹp gỗ KT 26 x 20/24. 5... (mã hs cào tre ag 1701/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-05 nẹp gỗ KT 33. 5 x 25/31. 8... (mã hs cào tre ag 1701/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-01 nẹp gỗ KT 32 x 25/34. 5... (mã hs cào tre ag 1702/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-06 nẹp gỗ KT 46 x 32/41. 5... (mã hs cào tre ag 1701/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-05 nẹp gỗ KT 52 x 45/59. 5... (mã hs cào tre ag 1702/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-11A nguyên liệu KT 95 x 71/89. 5... (mã hs cào tre ag 1702/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-12A nguyên liệu KT 95 x 75/93. 5... (mã hs cào tre ag 1702/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Làn tre AG 2673 kích thước 30 x 23 x H21. 5/36... (mã hs làn tre ag 2673/ hs code làn tre ag 2)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-03 nẹp gỗ KT 41 x 37/46... (mã hs cào tre ag 1702/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-07 nẹp gỗ KT 52. 5 x 39/47... (mã hs cào tre ag 1701/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-06A nguyên liệu 58 x 47/60... (mã hs cào tre ag 1702/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-06 nẹp gỗ KT 58 x 47/60... (mã hs cào tre ag 1702/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-09A nguyên liệu KT 81 x 56/71... (mã hs cào tre ag 1702/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1702-10A nguyên liệu KT 91 x 61/76... (mã hs cào tre ag 1702/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Làn tre AG 2675 kích thuwóc 24 x 16 x H10... (mã hs làn tre ag 2675/ hs code làn tre ag 2)
- Mã HS 46021100: Làn tre AG 1676 kích thước 31 x 16 x H10... (mã hs làn tre ag 1676/ hs code làn tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 2832 kích thước Fi 8 x H15... (mã hs rá tre ag 2832/ hs code rá tre ag 28)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1411-15iso... (mã hs cào tre ag 1411/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Rủi tre AG 5423 kích thước 16 x 14 x H4. 5... (mã hs rủi tre ag 5423/ hs code rủi tre ag 5)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 3913 kích thước FI 13 x H4. 5... (mã hs rá tre ag 3913/ hs code rá tre ag 39)
- Mã HS 46021100: Làn tre AG 2679 kích thước 30 x 24 x H9. 5... (mã hs làn tre ag 2679/ hs code làn tre ag 2)
- Mã HS 46021100: Rủi tre AG 1309-10 kích thước 43 x 38 x 10... (mã hs rủi tre ag 1309/ hs code rủi tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Cào tre AG 1701-02 nẹp gỗ KT 18. 5 x 18... (mã hs cào tre ag 1701/ hs code cào tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Rủi tre AG 5435 kích thước 52 x 52 x 20... (mã hs rủi tre ag 5435/ hs code rủi tre ag 5)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 2634 kích thước Fi 11 x H2... (mã hs rá tre ag 2634/ hs code rá tre ag 26)
- Mã HS 46021100: Khay tre AG 2083 kích thước 29 x 20 x H2... (mã hs khay tre ag 208/ hs code khay tre ag)
- Mã HS 46021100: Khay tre AG 3704 kích thước 25 x 20 x H2... (mã hs khay tre ag 370/ hs code khay tre ag)
- Mã HS 46021100: Khay tre AG 2217 kích thước 25. 5 x 17. 5 x H3... (mã hs khay tre ag 221/ hs code khay tre ag)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 2080 kích thước Fi 8 x H4... (mã hs rá tre ag 2080/ hs code rá tre ag 20)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 2026 kích thước Fi 19 x H4... (mã hs rá tre ag 2026/ hs code rá tre ag 20)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 3906 kích thước Fi 13 x H4... (mã hs rá tre ag 3906/ hs code rá tre ag 39)
- Mã HS 46021100: Khay tre S-1B kích thước 25 x 20 x H4... (mã hs khay tre s1b k/ hs code khay tre s1)
- Mã HS 46021100: Khay tre S-2B kích thước 28 x 21 x H4... (mã hs khay tre s2b k/ hs code khay tre s2)
- Mã HS 46021100: Rá tre AG 3915 kích thước Fi 15 x H5... (mã hs rá tre ag 3915/ hs code rá tre ag 39)
- Mã HS 46021100: Rủi tre AG 2659 kích thước 20/16 x 18 x H5... (mã hs rủi tre ag 2659/ hs code rủi tre ag 2)
- Mã HS 46021100: Rủi tre AG 1309-06 kích thước 29 x 24 x H6... (mã hs rủi tre ag 1309/ hs code rủi tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Rủi tre AG 1309-07 kích thước 29 x 24 x H6... (mã hs rủi tre ag 1309/ hs code rủi tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Hộp tre AG 5444 kích thước 27 x 19 x H9... (mã hs hộp tre ag 5444/ hs code hộp tre ag 5)
- Mã HS 46021100: Hộp tre AG 1605-11 kích thước 31x24xH10/32. 5x25. 5xH10... (mã hs hộp tre ag 1605/ hs code hộp tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Hộp tre AG 1606-08 kích thước 36 x24. 5xH13/37. 5x26xH13... (mã hs hộp tre ag 1606/ hs code hộp tre ag 1)
- Mã HS 46021100: Bat tre(30x30xh10cm)... (mã hs bat tre30x30xh/ hs code bat tre30x3)
- Mã HS 46021100: Lo tre(24x24xh60cm)... (mã hs lo tre24x24xh6/ hs code lo tre24x24)
- Mã HS 46021100: Nhang cây không tẩm trầm 26kg/thùng- hàng 100% sản xuất Việt Nam... (mã hs nhang cây không/ hs code nhang cây kh)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre Phi 10xH1 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre phi 10x/ hs code giỏ tre phi)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre Phi 7xH19cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre phi 7xh/ hs code giỏ tre phi)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 16x10xH8. 5/16 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 16x10xh/ hs code giỏ tre 16x1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre Phi 18xH5 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre phi 18x/ hs code giỏ tre phi)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 19x14xH7/21x16xH5 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 19x14xh/ hs code giỏ tre 19x1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 23x20xH6. 5/25x21. 5xH4 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 23x20xh/ hs code giỏ tre 23x2)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 19x13xH7/21x14. 5xH5 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 19x13xh/ hs code giỏ tre 19x1)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 38. 5x26xH6 cm(hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 385x26/ hs code giỏ tre 385)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre T1020; KT: Dia 45xH8 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ tre t1020;/ hs code giỏ tre t102)
- Mã HS 46021100: Que tre AZ-04; KT: 80cm; Hàng mới 10%.... (mã hs que tre az04;/ hs code que tre az0)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre đan bằng tay HL-01 (Sản phẩm làm từ TRE)- Đường kính 530mm x Cao 510mm.... (mã hs giỏ tre đan bằn/ hs code giỏ tre đan)
- Mã HS 46021100: Hàng thủ công mỹ nghệ: Lọ hoa bằng tre cuốn, kích thước D11xH46 cm, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs hàng thủ công m/ hs code hàng thủ côn)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre TR64392 D12xh10cm hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre tr64392/ hs code giỏ tre tr64)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre TR64393 D19xh17cm hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre tr64393/ hs code giỏ tre tr64)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre (10. 5x7. 5x4 cm) Hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 105x7/ hs code giỏ tre 10)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre (Phi 16xH6 cm) Hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre phi 16/ hs code giỏ tre phi)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre (Phi 14. 6xH3. 5cm) Hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre phi 14/ hs code giỏ tre phi)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre (28. 5x24. 5x7. 5 cm) Hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre 285x2/ hs code giỏ tre 28)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre (Phi 25xH7/ Phi 26. 5xH4 cm) Hàng mới 100% do VNSX... (mã hs giỏ tre phi 25/ hs code giỏ tre phi)
- Mã HS 46021100: Khay sơn mài bằng tre- hàng mới 100%, SXVN... (mã hs khay sơn mài bằ/ hs code khay sơn mài)
- Mã HS 46021100: Bình sơn mài bằng tre- hàng mới 100%, SXVN... (mã hs bình sơn mài bằ/ hs code bình sơn mài)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03- 11, KT: D11xH6cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz03 1/ hs code giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03- 14, KT: D14xH6. 5cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz03 1/ hs code giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW30S, KT: 11x11xH9. 5cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw30s/ hs code giỏ tre fw30)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW11R, KT: D11xH6cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw11r/ hs code giỏ tre fw11)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03- 16, KT: D16xH7. 5cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz03 1/ hs code giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre có quai FZ03- 14R, KT: D14xH6. 5/24cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre có quai/ hs code giỏ tre có q)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03- 40D, KT: D16xH12cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz03 4/ hs code giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW40D, KT: D16xH12cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw40d/ hs code giỏ tre fw40)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03- 19, KT: D19xH8. 5cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz03 1/ hs code giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW19, KT: D19xH8. 5cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw19 k/ hs code giỏ tre fw19)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03-50D, KT: D19xH16cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz0350/ hs code giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW-22F, KT: D21xH9cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw22f/ hs code giỏ tre fw2)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW50D, KT: D19xH16cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw50d/ hs code giỏ tre fw50)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW35W, KT: 27x15xH12cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw35w/ hs code giỏ tre fw35)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03- 25, KT: D25xH11cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz03 2/ hs code giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW-25F, KT: D24xH9cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw25f/ hs code giỏ tre fw2)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW19SR, KT: 19x19xH8. 5cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw19sr/ hs code giỏ tre fw19)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03-40W, KT: 31x17xH14cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz0340/ hs code giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03-60D, KT: D22xH19cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz0360/ hs code giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW40W, KT: 31x17xH14cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw40w/ hs code giỏ tre fw40)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FZ03-50W, KT: 37x21xH16cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fz0350/ hs code giỏ tre fz03)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre FW50W, KT: 37x21xH16cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre fw50w/ hs code giỏ tre fw50)
- Mã HS 46021100: Khay tre loại 57. Hàng mới 100%... (mã hs khay tre loại 5/ hs code khay tre loạ)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 22A. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 22/ hs code giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 22B. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 22/ hs code giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại24A. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại24a/ hs code giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại24B. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại24b/ hs code giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 6-136 (sets3). Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 6/ hs code giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 163(sets3). Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 16/ hs code giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 69 (sets5). Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 69/ hs code giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 74A(sets5). Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 74/ hs code giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 74B(sets5). Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 74/ hs code giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre loại 58. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre loại 58/ hs code giỏ tre loại)
- Mã HS 46021100: Khay tre loại 6-200(sets7). Hàng mới 100%... (mã hs khay tre loại 6/ hs code khay tre loạ)
- Mã HS 46021100: Khay tre loại BA-1(sets7). Hàng mới 100%... (mã hs khay tre loại b/ hs code khay tre loạ)
- Mã HS 46021100: SỌT TRE 45 CÁI KIỆN; HÀNG MỚI 100%... (mã hs sọt tre 45 cái/ hs code sọt tre 45 c)
- Mã HS 46021100: Tấm lót bằng tre, 15x15 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs tấm lót bằng tr/ hs code tấm lót bằng)
- Mã HS 46021100: Hộp trang trí bằng tre, 50x55x30 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs hộp trang trí b/ hs code hộp trang tr)
- Mã HS 46021100: Thùng bằng tre, 45x50x40 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs thùng bằng tre/ hs code thùng bằng t)
- Mã HS 46021100: Khay bằng tre 50x30 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs khay bằng tre 5/ hs code khay bằng tr)
- Mã HS 46021100: Giỏ bằng tre 25x35x45 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs giỏ bằng tre 25/ hs code giỏ bằng tre)
- Mã HS 46021100: Tấm lót tre, 25 x 25 cm, mới 100%... (mã hs tấm lót tre 25/ hs code tấm lót tre)
- Mã HS 46021100: Thùng tre, 35 x 25 x 20 cm, mới 100%... (mã hs thùng tre 35 x/ hs code thùng tre 3)
- Mã HS 46021100: Khay tre 20 x 20 cm, mới 100%... (mã hs khay tre 20 x 2/ hs code khay tre 20)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre 15 x 20 x 15 cm, mới 100%... (mã hs giỏ tre 15 x 20/ hs code giỏ tre 15 x)
- Mã HS 46021100: Đôn tre sơn mài, mã 9900 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs đôn tre sơn mài/ hs code đôn tre sơn)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre hình chữ nhật, màu nâu đậm, mã hàng 6207, kích thước: 25cm x 16. 5 H5cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre hình ch/ hs code giỏ tre hình)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre có tay cầm, màu tự nhiên, mã hàng 6206, kích thước: 25cm x 17cm x 6/9/15cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre có tay/ hs code giỏ tre có t)
- Mã HS 46021100: Lồng chim bằng tre do VNSX hàng để rời (trọng lượng 0, 5kg/cái)... (mã hs lồng chim bằng/ hs code lồng chim bằ)
- Mã HS 46021100: THÙNG TRE TRÒN, HÀNG TCMN ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs thùng tre tròn/ hs code thùng tre tr)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã hàng 224- 0182, Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tremã hàng/ hs code giỏ tremã h)
- Mã HS 46021100: Hộp tre màu nâu, mã hàng 99- 1354, Hàng mới 100%... (mã hs hộp tre màu nâu/ hs code hộp tre màu)
- Mã HS 46021100: Que xiên tre 6. 0 x 200 mm (200 chiếc x 30 túi)/thùng- mới 100%... (mã hs que xiên tre 6/ hs code que xiên tre)
- Mã HS 46021100: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ: Chao đèn bằng tre đan màu ghi, mã hàng CAST-24275- SHR, kích thước 35Dx21H (cm), xuất xứ Việt Nam, Mới 100%... (mã hs sản phẩm thủ cô/ hs code sản phẩm thủ)
- Mã HS 46021100: Hộp sơn mài, cốt tre bộ đôi mới 100%, kích thước (25x25x21)cm; (30x30x25)cm... (mã hs hộp sơn mài cố/ hs code hộp sơn mài)
- Mã HS 46021100: Đĩa sơn mài, cốt tre, mới 100%, kích thước (50x34x7)cm... (mã hs đĩa sơn mài cố/ hs code đĩa sơn mài)
- Mã HS 46021100: Lẵng tre, KT: phi12 (cm), mã: B12, mới 100%... (mã hs lẵng tre kt p/ hs code lẵng tre kt)
- Mã HS 46021100: Lẵng tre, KT: 30x25xH15/37 (cm), mã: B561, mới 100%... (mã hs lẵng tre kt 3/ hs code lẵng tre kt)
- Mã HS 46021100: Nón lá, KT: phi30xH14 (cm), mã: C230, mới 100%... (mã hs nón lá kt phi/ hs code nón lá kt)
- Mã HS 46021100: Nón lá, KT: phi48xH19 (cm), mã: C248, mới 100%... (mã hs nón lá kt phi/ hs code nón lá kt)
- Mã HS 46021100: Nón lá, KT: phi55xH21 (cm), mã: C255, mới 100%... (mã hs nón lá kt phi/ hs code nón lá kt)
- Mã HS 46021100: Lẵng tre, KT: 34x27xH13/36 (cm), mã: F530-2WP, mới 100%... (mã hs lẵng tre kt 3/ hs code lẵng tre kt)
- Mã HS 46021100: Lẵng tre, KT: phi31xH13/37 (cm), mã: F532-2WP, mới 100%... (mã hs lẵng tre kt p/ hs code lẵng tre kt)
- Mã HS 46021100: Sàng tre bộ 3 chiếc, KT: phi54xH6 (cm), mã: B163/3, mới 100%... (mã hs sàng tre bộ 3 c/ hs code sàng tre bộ)
- Mã HS 46021100: Mẹt tre bộ 3 chiếc, KT: phi54xH6 (cm), mã: B165/3, mới 100%... (mã hs mẹt tre bộ 3 ch/ hs code mẹt tre bộ 3)
- Mã HS 46021100: Rổ tre bộ 5 chiếc, KT: phi37xH12 (cm), mã: B140/5L, mới 100%... (mã hs rổ tre bộ 5 chi/ hs code rổ tre bộ 5)
- Mã HS 46021100: Rá tre bộ 5 chiếc, KT: phi37xH12 (cm), mã: B140/5K, mới 100%... (mã hs rá tre bộ 5 chi/ hs code rá tre bộ 5)
- Mã HS 46021100: Lẵng tre bộ 3 chiếc, KT: 38x30xH14/40 (cm), mã: F530/3WP, mới 100%... (mã hs lẵng tre bộ 3 c/ hs code lẵng tre bộ)
- Mã HS 46021100: Rá tre bộ 8 chiếc, KT: phi46xH15 (cm), mã: B140/8K, mới 100%... (mã hs rá tre bộ 8 chi/ hs code rá tre bộ 8)
- Mã HS 46021100: Đũa tre (Hàng Việt Nam) 125 Bao/40kg/01bao... (mã hs đũa tre hàng v/ hs code đũa tre hàn)
- Mã HS 46021100: Bát sơn mài, cốt tre, kích thước (13x13x5)cm;... (mã hs bát sơn mài cố/ hs code bát sơn mài)
- Mã HS 46021100: Bát tre QM610 86; KT: Dia 25cm; hàng mới 100%.... (mã hs bát tre qm610 8/ hs code bát tre qm61)
- Mã HS 46021100: Lọ sơn mài cốt tre; KT: Dia 15cm x H65cm; hàng mới 100%.... (mã hs lọ sơn mài cốt/ hs code lọ sơn mài c)
- Mã HS 46021100: Chén tre đựng gia vị Dlxkg. 208... (mã hs chén tre đựng g/ hs code chén tre đựn)
- Mã HS 46021100: Chén tre Dlxkg. 80... (mã hs chén tre dlxkg/ hs code chén tre dlx)
- Mã HS 46021100: Sọt tre có nắp (52cm x 42cm x 52cm), hàng sản xuất tại Việt Nam. Mới100%... (mã hs sọt tre có nắp/ hs code sọt tre có n)
- Mã HS 46021100: Rổ tre: mã 02. 246 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ tre mã 022/ hs code rổ tre mã 0)
- Mã HS 46021100: Rổ tre: mã 02. 248 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ tre mã 022/ hs code rổ tre mã 0)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre W14" X H12. 5" X D5. 3", mới 100%... (mã hs giỏ tre w14 x/ hs code giỏ tre w14)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre W18. 75"X H16" X D7. 1", mới 100%... (mã hs giỏ tre w1875/ hs code giỏ tre w18)
- Mã HS 46021100: Đèn tre (TL6134/W) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất)... (mã hs đèn tre tl6134/ hs code đèn tre tl6)
- Mã HS 46021100: Đèn tre (TL6134/DBR) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất)... (mã hs đèn tre tl6134/ hs code đèn tre tl6)
- Mã HS 46021100: Tô bằng gỗ cao su vườn trồng trong nước Phi: 6", hàng mới 100%... (mã hs tô bằng gỗ cao/ hs code tô bằng gỗ c)
- Mã HS 46021100: Cây lăn bột bằng gỗ cao su vườn trồng trong nước Phi: 19", hàng mới 100%... (mã hs cây lăn bột bằn/ hs code cây lăn bột)
- Mã HS 46021100: Cối va chay bằng gỗ cao su vườn trồng trong nước Phi: 12cm, hàng mới 100%... (mã hs cối va chay bằn/ hs code cối va chay)
- Mã HS 46021100: Tấm thớt tron bằng gỗ cao su vườn trồng trong nước Phi: 40cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm thớt tron b/ hs code tấm thớt tro)
- Mã HS 46021100: Dĩa bằng gỗ cao su vườn trồng trong nước Phi: 12", hàng mới 100%... (mã hs dĩa bằng gỗ cao/ hs code dĩa bằng gỗ)
- Mã HS 46021100: Tô có nắp bằng gỗ cao su vườn trồng trong nước Phi: 9", hàng mới 100%... (mã hs tô có nắp bằng/ hs code tô có nắp bằ)
- Mã HS 46021100: Miếng cạo da màu đen bằng sừng bò nhà (hàng mới 100%, SXVN)... (mã hs miếng cạo da mà/ hs code miếng cạo da)
- Mã HS 46021100: Bình tre--(1cái/thùng)... (mã hs bình tre1cái/ hs code bình tre1)
- Mã HS 46021100: Vòng hạt đeo tay (chất liệu được làm từ gốc cây tre, 12 hạt/ vòng), mới 100%... (mã hs vòng hạt đeo ta/ hs code vòng hạt đeo)
- Mã HS 46021100: Muỗng gỗ xà cừ (thu mua từ hộ cá thể)- hàng mới 100% SXVN... (mã hs muỗng gỗ xà cừ/ hs code muỗng gỗ xà)
- Mã HS 46021100: Rế gỗ xà cừ (thu mua từ hộ cá thể)- hàng mới 100% SXVN... (mã hs rế gỗ xà cừ th/ hs code rế gỗ xà cừ)
- Mã HS 46021100: Thớt gỗ xà cừ (thu mua từ hộ cá thể)- hàng mới 100% SXVN... (mã hs thớt gỗ xà cừ/ hs code thớt gỗ xà c)
- Mã HS 46021100: Giường tháo rời bằng gỗ tràm (đầu, đuôi, vai, vạt) (thu mua hộ cá thể)- hàng mới 100% SXVN... (mã hs giường tháo rời/ hs code giường tháo)
- Mã HS 46021100: Bát tre, mã BL 14021S (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs bát tre mã bl/ hs code bát tre mã)
- Mã HS 46021100: Bát tre, mã BL 14018 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs bát tre mã bl/ hs code bát tre mã)
- Mã HS 46021100: Bát tre, mã BL 14008 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs bát tre mã bl/ hs code bát tre mã)
- Mã HS 46021100: Laminated Bamboo Veneer mat 3900 x 2200 x 60... (mã hs laminated bambo/ hs code laminated ba)
- Mã HS 46021100: Hộp đũa gỗ (Hàng thủ công mỹ nghệ)... (mã hs hộp đũa gỗ hàn/ hs code hộp đũa gỗ)
- Mã HS 46021100: Thùng tre mành tăm tre, KT: 32x32xH50 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs thùng tre mành/ hs code thùng tre mà)
- Mã HS 46021100: Tăm tre xiên thịt 15cm (hiệu con voi)- 100bags x 100pcs... (mã hs tăm tre xiên th/ hs code tăm tre xiên)
- Mã HS 46021100: Tăm tre xiên thịt 20cm (hiệu con voi)- 100bags x 100pcs... (mã hs tăm tre xiên th/ hs code tăm tre xiên)
- Mã HS 46021100: Đũa tre 5. 5mm x 200mm (3000 đôi x 1 bịch) = 1 kiện, Sản phẩm mới 100%.... (mã hs đũa tre 55mm x/ hs code đũa tre 55m)
- Mã HS 46021100: Tô- D12. 5 H8cm Màu cam/xanh/vàng, hàng sơn mài làm bằng tre, hàng mới 100%... (mã hs tô d125 h8cm/ hs code tô d125 h8)
- Mã HS 46021100: Đĩa- D23 H2. 8cm- Màu trắng, hàng sơn mài làm bằng tre, hàng mới 100%... (mã hs đĩa d23 h28cm/ hs code đĩa d23 h2)
- Mã HS 46021100: Thang tre. KT: 55/45x180cmH. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thang tre kt/ hs code thang tre k)
- Mã HS 46021100: Đũa tre (luồng)... (mã hs đũa tre luồng/ hs code đũa tre luồ)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-11, kích thước: 19cm x 13cm x H 4 cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-11DB, kích thước: 19cm x 13cm x H 4 cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-23, kích thước: 21. 5cm x 14. cm5 x H5cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-13, kích thước: 24cm x 16. 5cm x H5cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-32, kích thước: 25x20x7. 5cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-14, kích thước: 29. 5cm x 20cm x H6cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-26, kích thước: 32. 5cm X 24. 5cm X H7 cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-40, kích thước: 37cm x 27cm x H7 cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 25-41, kích thước: 42cm x 31cm x H9 cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 25/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 08-98, kích thước: (Dia) 38/20cm x 20cm x H32cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 08/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 08-93, kích thước: (Dia) 35cm x 13cmcm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 08/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 08-95, kích thước: (Dia) 48cm X H16cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 08/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre, mã 08-99, kích thước: (Dia) 40/32cm x H45/54cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre mã 08/ hs code giỏ tre mã)
- Mã HS 46021100: Thang tre, kích thước 30/40x3x170 (cm) (Hàng mới 100 %, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs thang tre kích/ hs code thang tre k)
- Mã HS 46021100: Làn tre V546 23x14xH15/28 cm. Hàng mới 100%... (mã hs làn tre v546 23/ hs code làn tre v546)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre V230 Fi 21xh14/24 cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre v230 fi/ hs code giỏ tre v230)
- Mã HS 46021100: Giỏ tre V207 Fi 24xH37 cm. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ tre v207 fi/ hs code giỏ tre v207)
- Mã HS 46021100: Làn tre V546A 23x14xH15/28 cm. Hàng mới 100%... (mã hs làn tre v546a 2/ hs code làn tre v546)
- Mã HS 46021100: Làn tre 43-300B 27x12xH21/35 cm. Hàng mới 100%... (mã hs làn tre 43300b/ hs code làn tre 433)
- Mã HS 46021200: Lẵng dao 4 ngăn giang xiên, dây nhựa màu xanh lam... (mã hs lẵng dao 4 ngăn/ hs code lẵng dao 4 n)
- Mã HS 46021200: Khay chữ nhật giang xiên, miệng khâu dây nhựa xanh lam... (mã hs khay chữ nhật g/ hs code khay chữ nhậ)
- Mã HS 46021200: Hộp Mây vỏ 32x34x32... (mã hs hộp mây vỏ 32x3/ hs code hộp mây vỏ 3)
- Mã HS 46021200: Hộp làm bằng mây 32x34x32 xam... (mã hs hộp làm bằng mâ/ hs code hộp làm bằng)
- Mã HS 46021200: Chậu Mây ruột quấn-12... (mã hs chậu mây ruột q/ hs code chậu mây ruộ)
- Mã HS 46021200: Khay mây bộ 6, KT: L: 55x45xH90 cm, S (5): 37/25x37/25xH40 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%... (mã hs khay mây bộ 6/ hs code khay mây bộ)
- Mã HS 46021200: Sọt mây Ragkorn cao 48cm, phi 24cm/00213488, mới 100%,... (mã hs sọt mây ragkorn/ hs code sọt mây ragk)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây tự nhiên. Mã sản phẩm: R 12 05 004 1. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ mây tự nhiê/ hs code giỏ mây tự n)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây tự nhiên màu trắng. Mã sản phẩm: R 12 05 004 5. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ mây tự nhiê/ hs code giỏ mây tự n)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây, mã hàng: DCM- RB 00, kích thươc (17x26H12) cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ mây mã hàn/ hs code giỏ mây mã)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây, mã hàng: 03-90, kích thươc (17x26H12) cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ mây mã hàn/ hs code giỏ mây mã)
- Mã HS 46021200: Sọt mây đơn chiếc, HG0513A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt mây đơn chi/ hs code sọt mây đơn)
- Mã HS 46021200: Sọt mây đơn chiếc, BH3147S/1NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt mây đơn chi/ hs code sọt mây đơn)
- Mã HS 46021200: Sọt mây bộ 3, BH3147A/3NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt mây bộ 3 b/ hs code sọt mây bộ 3)
- Mã HS 46021200: Sọt mây bộ 4, BH2815A/4NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt mây bộ 4 b/ hs code sọt mây bộ 4)
- Mã HS 46021200: Sọt mây bộ 4, BH2814A/3NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt mây bộ 4 b/ hs code sọt mây bộ 4)
- Mã HS 46021200: Sọt mây bộ 4, BH2132B/4NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt mây bộ 4 b/ hs code sọt mây bộ 4)
- Mã HS 46021200: Túi xách tay mặt ngoài làm bằng sợi mây tết bện và da, kích thước 250x210x130mm... (mã hs túi xách tay mặ/ hs code túi xách tay)
- Mã HS 46021200: Khay mây chữ nhật: mã: R030 (hàng mới 100%)... (mã hs khay mây chữ nh/ hs code khay mây chữ)
- Mã HS 46021200: Khay mây chữ nhật có tay nắm: mã: R149 (hàng mới 100%)... (mã hs khay mây chữ nh/ hs code khay mây chữ)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã 06. 155 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã 061/ hs code rổ mây mã 0)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã 06. 152 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã 061/ hs code rổ mây mã 0)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã 06. 154 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã 061/ hs code rổ mây mã 0)
- Mã HS 46021200: Chậu Mây ruột quấn-24... (mã hs chậu mây ruột q/ hs code chậu mây ruộ)
- Mã HS 46021200: Khay mây 36x35xH3... (mã hs khay mây 36x35x/ hs code khay mây 36x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 22x15xH9... (mã hs khay mây 22x15x/ hs code khay mây 22x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 26x36xH12... (mã hs khay mây 26x36x/ hs code khay mây 26x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 26x36xH16... (mã hs khay mây 26x36x/ hs code khay mây 26x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 36x35xH16... (mã hs khay mây 36x35x/ hs code khay mây 36x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 26x36xH31... (mã hs khay mây 26x36x/ hs code khay mây 26x)
- Mã HS 46021200: Chậu mây kết hợp chậu nhựa 25/20/15H18/15/11 cm mới 100%... (mã hs chậu mây kết hợ/ hs code chậu mây kết)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây (một bộ 3 chiếc). Mã sản phẩm: R 13 05 102 6. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ mây một bộ/ hs code giỏ mây một)
- Mã HS 46021200: Tấm lót bằng mây 15x15 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs tấm lót bằng mâ/ hs code tấm lót bằng)
- Mã HS 46021200: Khay bằng mây 40x25 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs khay bằng mây 4/ hs code khay bằng mâ)
- Mã HS 46021200: Lọ bằng mây 15x15x45 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs lọ bằng mây 15x/ hs code lọ bằng mây)
- Mã HS 46021200: Hộp bằng mây 20x25x10, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs hộp bằng mây 20/ hs code hộp bằng mây)
- Mã HS 46021200: Đĩa bằng mây, đường kính 20cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs đĩa bằng mây đ/ hs code đĩa bằng mây)
- Mã HS 46021200: Thùng bằng mây 45x50x30 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs thùng bằng mây/ hs code thùng bằng m)
- Mã HS 46021200: Giỏ bằng mây 25x10 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs giỏ bằng mây 25/ hs code giỏ bằng mây)
- Mã HS 46021200: Tấm lót bằng mây 35 x 45 cm, mới 100%... (mã hs tấm lót bằng mâ/ hs code tấm lót bằng)
- Mã HS 46021200: Khay mây 25 x 30 cm, mới 100%... (mã hs khay mây 25 x 3/ hs code khay mây 25)
- Mã HS 46021200: Lọ mây, 40 x 35 x 20 cm, mới 100%... (mã hs lọ mây 40 x 35/ hs code lọ mây 40 x)
- Mã HS 46021200: Hộp mây 25 x 30 x 30 cm, mới 100%... (mã hs hộp mây 25 x 30/ hs code hộp mây 25 x)
- Mã HS 46021200: Đĩa mây 25 x 25 cm, mới 100%... (mã hs đĩa mây 25 x 25/ hs code đĩa mây 25 x)
- Mã HS 46021200: Thùng mây 45 x 50 x 40 cm, mới 100%... (mã hs thùng mây 45 x/ hs code thùng mây 45)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây 30 x 28 x 35 cm, mới 100%... (mã hs giỏ mây 30 x 28/ hs code giỏ mây 30 x)
- Mã HS 46021200: Bát mây tròn, màu xám chùi, mã hàng: 6209, kích thước: (Dia) 26/13. 5 H10cm, hàng mới 100%... (mã hs bát mây tròn m/ hs code bát mây tròn)
- Mã HS 46021200: Bát mây ovan, mã 0310A, kích thước: 40cm x 10 H6cm, hàng mới 100$... (mã hs bát mây ovan m/ hs code bát mây ovan)
- Mã HS 46021200: Bát mây tròn, mã 0304, kích thước: (DIA) 22 H8. 5cm, hàng mới 100$... (mã hs bát mây tròn m/ hs code bát mây tròn)
- Mã HS 46021200: Bát mây ovan, mã 0305A, kích thước: 25cm x 14. 5cm H8cm, hàng mới 100$... (mã hs bát mây ovan m/ hs code bát mây ovan)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: 250x110xH65 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt 2/ hs code khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: Dia 180/120xH75 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt d/ hs code khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: Dia 215/140xH75 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt d/ hs code khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: 300x120xH65 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt 3/ hs code khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: 245x165xH80mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt 2/ hs code khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: 310x135xH70 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt 3/ hs code khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: 360x130xH60 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt 3/ hs code khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Khay mây, KT: 355x140xH70 mm, Hàng SX tại Việt nam, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay mây kt 3/ hs code khay mây kt)
- Mã HS 46021200: Chậu Mây ruột quấn-32... (mã hs chậu mây ruột q/ hs code chậu mây ruộ)
- Mã HS 46021200: Khay mây 36x26xH3... (mã hs khay mây 36x26x/ hs code khay mây 36x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 28x18xH12... (mã hs khay mây 28x18x/ hs code khay mây 28x)
- Mã HS 46021200: Khay mây 26x18xH16... (mã hs khay mây 26x18x/ hs code khay mây 26x)
- Mã HS 46021200: Gối mây, KT: 38x24xH11 (cm), mã: R510, mới 100%... (mã hs gối mây kt 38/ hs code gối mây kt)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã W710/C292 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã w710/ hs code rổ mây mã w)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã W224/ W334 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã w224/ hs code rổ mây mã w)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã W223/ W333 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã w223/ hs code rổ mây mã w)
- Mã HS 46021200: Khay mây: mã C229/ W331 (hàng mới 100%)... (mã hs khay mây mã c2/ hs code khay mây mã)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã C501/C503-510 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã c501/ hs code rổ mây mã c)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã W 712/ C294 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã w 71/ hs code rổ mây mã w)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã W 704/ C290 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã w 70/ hs code rổ mây mã w)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã C502 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã c502/ hs code rổ mây mã c)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã C504 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã c504/ hs code rổ mây mã c)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã C511 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã c511/ hs code rổ mây mã c)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã R. 392 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã r39/ hs code rổ mây mã r)
- Mã HS 46021200: Lọ mây: mã R. 257 (hàng mới 100%)... (mã hs lọ mây mã r25/ hs code lọ mây mã r)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã C518 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã c518/ hs code rổ mây mã c)
- Mã HS 46021200: Lọ mây: mã R. 259 (hàng mới 100%)... (mã hs lọ mây mã r25/ hs code lọ mây mã r)
- Mã HS 46021200: Lọ mây: mã R. 244 (hàng mới 100%)... (mã hs lọ mây mã r24/ hs code lọ mây mã r)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây hàng m/ hs code rổ mây hàn)
- Mã HS 46021200: Hàng thủ công mỹ nghệ: gối mây đan kín, mã: R4513, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%.... (mã hs hàng thủ công m/ hs code hàng thủ côn)
- Mã HS 46021200: Đĩa song mây tròn D60cm màu nâu... (mã hs đĩa song mây tr/ hs code đĩa song mây)
- Mã HS 46021200: Đĩa song mây tròn D80cm màu nâu... (mã hs đĩa song mây tr/ hs code đĩa song mây)
- Mã HS 46021200: Đĩa mây giang tròn D33cm... (mã hs đĩa mây giang t/ hs code đĩa mây gian)
- Mã HS 46021200: Đĩa mây tròn màu nâu 1660149J, size 33x33x2cm, 4PCS/SET, 2SET/CTN, hàng mới 100%... (mã hs đĩa mây tròn mà/ hs code đĩa mây tròn)
- Mã HS 46021200: Chậu Mây Tự Nhiên/Xám 10. 5... (mã hs chậu mây tự nhi/ hs code chậu mây tự)
- Mã HS 46021200: Chiếu trúc ĐM (OM) 3. 5Rx6. 2R... (mã hs chiếu trúc đm/ hs code chiếu trúc đ)
- Mã HS 46021200: Chiếu trúc ĐM (OM) 5Rx6. 2R... (mã hs chiếu trúc đm/ hs code chiếu trúc đ)
- Mã HS 46021200: Chiếu trúc ĐM (OM) 6Rx6. 2R... (mã hs chiếu trúc đm/ hs code chiếu trúc đ)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã S. 1044 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ mây mã s10/ hs code rổ mây mã s)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây: mã 02. 214 (hàng mới 100%)... (mã hs giỏ mây mã 02/ hs code giỏ mây mã)
- Mã HS 46021200: Kệ tre đơn chiếc, BH3303A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs kệ tre đơn chiế/ hs code kệ tre đơn c)
- Mã HS 46021200: Ghe mây nhỏ (Làm bằng mây tre, dùng để trang trí)... (mã hs ghe mây nhỏ là/ hs code ghe mây nhỏ)
- Mã HS 46021200: Ghe mây lớn (Làm bằng mây tre, dùng để trang trí)... (mã hs ghe mây lớn là/ hs code ghe mây lớn)
- Mã HS 46021200: Rổ mây: mã W. 054 (hàng mới 100 %)... (mã hs rổ mây mã w05/ hs code rổ mây mã w)
- Mã HS 46021200: Thùng mây tròn: mã 41. 115(hàng mới 100%)... (mã hs thùng mây tròn/ hs code thùng mây tr)
- Mã HS 46021200: Thùng mây chữ nhật: mã R. 227 (hàng mới 100%)... (mã hs thùng mây chữ n/ hs code thùng mây ch)
- Mã HS 46021200: Thùng vuông đan bằng mây (40x40x68cm) hàng mới 100%... (mã hs thùng vuông đan/ hs code thùng vuông)
- Mã HS 46021200: Thùng tròn đan bằng mây (40x40x68cm) hàng mới 100%... (mã hs thùng tròn đan/ hs code thùng tròn đ)
- Mã HS 46021200: Thùng chữ nhật đan bằng mây (38x55x68cm) hàng mới 100%... (mã hs thùng chữ nhật/ hs code thùng chữ nh)
- Mã HS 46021200: Hộp tròn đan bằng mây (15x15x36cm)... (mã hs hộp tròn đan bằ/ hs code hộp tròn đan)
- Mã HS 46021200: Sọt mây Ragkorn RU cao 48cm, phi 24cm/ 50371932, mới 100%,... (mã hs sọt mây ragkorn/ hs code sọt mây ragk)
- Mã HS 46021200: Hộp làm bằng mây vỏ trắng 32x34x32 cm... (mã hs hộp làm bằng mâ/ hs code hộp làm bằng)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây, kích thước D34/40/46XH25/28/31 (cm) (1 bộ = 2 cái) (Hàng mới 100 %, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs giỏ mây kích t/ hs code giỏ mây kíc)
- Mã HS 46021200: Rương làm bằng mây, kích thước 70X40XH45 (cm) (Hàng mới 100 %, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs rương làm bằng/ hs code rương làm bằ)
- Mã HS 46021200: Sọt làm bằng mây, kích thước D56/45XH56/45 (cm) (1 bộ = 2 cái) (Hàng mới 100 %, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs sọt làm bằng mâ/ hs code sọt làm bằng)
- Mã HS 46021200: Giỏ mây 16-254 18x60 cm. hàng mới 100%... (mã hs giỏ mây 16254/ hs code giỏ mây 162)
- Mã HS 46021200: Khay Mây VR103 S/2 34x26xH6/12 cm. Bộ gồm 2 chiếc hàng mới 100%... (mã hs khay mây vr103/ hs code khay mây vr1)
- Mã HS 46021900: Giỏ bèo GL161041, Sine: D40xH40, hàng sử dụng làm mẩu, hàng mới 100%... (mã hs giỏ bèo gl16104/ hs code giỏ bèo gl16)
- Mã HS 46021900: Hộp Cói se 32x33x32... (mã hs hộp cói se 32x3/ hs code hộp cói se 3)
- Mã HS 46021900: Hộp Chiếu cói 16x16x9... (mã hs hộp chiếu cói 1/ hs code hộp chiếu có)
- Mã HS 46021900: Chậu Cói xiên 30x36x25... (mã hs chậu cói xiên 3/ hs code chậu cói xiê)
- Mã HS 46021900: Chậu Cói Xám/Tự Nhiên 24... (mã hs chậu cói xám/tự/ hs code chậu cói xám)
- Mã HS 46021900: Chậu Lục bình Chữ V-12... (mã hs chậu lục bình c/ hs code chậu lục bìn)
- Mã HS 46021900: Tấm trãi bàn Băng buông trắng R37... (mã hs tấm trãi bàn bă/ hs code tấm trãi bàn)
- Mã HS 46021900: Chậu Lục bình đan dây treo xám-14... (mã hs chậu lục bình đ/ hs code chậu lục bìn)
- Mã HS 46021900: Tấm trãi bàn Cói xiên Đen 37... (mã hs tấm trãi bàn có/ hs code tấm trãi bàn)
- Mã HS 46021900: Lọ bèo H45 màu nâu... (mã hs lọ bèo h45 màu/ hs code lọ bèo h45 m)
- Mã HS 46021900: Đệm nằm cho chó bằng cói, kích thước 44x65 cm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%.... (mã hs đệm nằm cho chó/ hs code đệm nằm cho)
- Mã HS 46021900: Đệm nằm cho mèo bằng cói, kích thước 45x45 cm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%.... (mã hs đệm nằm cho mèo/ hs code đệm nằm cho)
- Mã HS 46021900: Hộc xếp bằng lục bình (53SNR4102HAZ), size: 32. 5*37*12. 7 cm, 02 cái/bộ.... (mã hs hộc xếp bằng lụ/ hs code hộc xếp bằng)
- Mã HS 46021900: Hộp cói bộ 3 LJUSNAN/70013462 (3 chiếc một bộ), kích thước hộp to: phi 145mm, cao 120mm, hộp trung bình phi: 110 mm, cao 90mm, hộp nhỏ: phi 75mm, cao 60mm, mới 100%... (mã hs hộp cói bộ 3 lj/ hs code hộp cói bộ 3)
- Mã HS 46021900: Chậu Lục bình đan xám-12... (mã hs chậu lục bình đ/ hs code chậu lục bìn)
- Mã HS 46021900: Tụng Cói đan có quai tự nhiên 25... (mã hs tụng cói đan có/ hs code tụng cói đan)
- Mã HS 46021900: Hộp- Dừa- Vải đen 32X35XH32... (mã hs hộp dừa vải đ/ hs code hộp dừa vả)
- Mã HS 46021900: KHAY LỤC BÌNH HÌNH CHỮ NHẬT 29X29X11 CM... (mã hs khay lục bình h/ hs code khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Rổ Lục Bình (hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam)... (mã hs rổ lục bình hà/ hs code rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ Cói (hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam)... (mã hs giỏ cói hàng m/ hs code giỏ cói hàn)
- Mã HS 46021900: Giỏ Lục Bình (hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam)... (mã hs giỏ lục bình h/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 38x38x22 cm bộ 3 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 38/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 55x36x55 cm bộ 4 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 55/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 44x44x53 cm bộ 4 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 44/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Khay cói đan 3 sợi cặp lại (23x17x15. 5). Hàng mới 100% SXVN... (mã hs khay cói đan 3/ hs code khay cói đan)
- Mã HS 46021900: Khay lục bình xếp được đan hạt đậu (30x30x30). Hàng mới 100% SXVN... (mã hs khay lục bình x/ hs code khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Khay lục bình đan hạt đậu hai màu: tự nhiên và hồng xếp được (30x30x30). Hàng mới 100% SXVN... (mã hs khay lục bình đ/ hs code khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói tự nhiên, cỡ S. Mã sản phẩm: SG 10 05 071 1. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói tự nhiê/ hs code giỏ cói tự n)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói tự nhiên sơn nửa màu trắng, cỡ M. Mã sản phẩm: SG 10 05 072 1. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói tự nhiê/ hs code giỏ cói tự n)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói tự nhiên màu đen, cỡ M. Mã sản phẩm: SG 10 05 074 2. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói tự nhiê/ hs code giỏ cói tự n)
- Mã HS 46021900: Làn guột, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs làn guột xuất/ hs code làn guột xu)
- Mã HS 46021900: Làn guột bộ 2 (2 chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs làn guột bộ 2/ hs code làn guột bộ)
- Mã HS 46021900: Làn guột bộ 3 (3 chiếc/bộ), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs làn guột bộ 3/ hs code làn guột bộ)
- Mã HS 46021900: Đệm ghế cói C901/15CBS 33. 84 kiện. Hàng mới 100%... (mã hs đệm ghế cói c90/ hs code đệm ghế cói)
- Mã HS 46021900: Đệm ghế cói C1212 CBS. 399 kiện. Hàng mới 100%... (mã hs đệm ghế cói c12/ hs code đệm ghế cói)
- Mã HS 46021900: Đệm ghế cói C901 CS 37. 84 kiện. Hàng mới 100%... (mã hs đệm ghế cói c90/ hs code đệm ghế cói)
- Mã HS 46021900: Đệm ghế cói C117 CBS. 44 kiện. Hàng mới 100%... (mã hs đệm ghế cói c11/ hs code đệm ghế cói)
- Mã HS 46021900: Bộ cơi xiên Fryken bằng cói (3 chiếc/1 bộ)/ 80328145 (3 chiếc một bộ) kích thước cao 10cm phi (20, 12, 8)cm, mới 100%,... (mã hs bộ cơi xiên fry/ hs code bộ cơi xiên)
- Mã HS 46021900: Ổ chó mèo lục bình đơn chiếc, SD5729A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs ổ chó mèo lục b/ hs code ổ chó mèo lụ)
- Mã HS 46021900: Bộ ba cơi cói xiên Fryken AP CN/60328146 (3 chiếc một bộ) kích thước cao 10cm phi (20, 12, 8)cm, mới 100%,... (mã hs bộ ba cơi cói x/ hs code bộ ba cơi có)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 2, SD8719A/2NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ hs code sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 4, SD9040A/4NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ hs code sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Tranh lục bình, BW17-W003/0 (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs tranh lục bình/ hs code tranh lục bì)
- Mã HS 46021900: Tô lục bình- bộ 2, BA17-W002/2 (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs tô lục bình bộ/ hs code tô lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình- bộ 3, BB17-W008/3 (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs giỏ lục bình b/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ Cói- bộ 3, BB17-C002/3 (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs giỏ cói bộ 3/ hs code giỏ cói bộ)
- Mã HS 46021900: Giỏ Cói- bộ 2, BH17-S007/2R (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs giỏ cói bộ 2/ hs code giỏ cói bộ)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình- bộ 2, BH17-W008/2 (Hàng mới 100%, SX Việt Nam)... (mã hs giỏ lục bình b/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ đan bằng mây (Hàng mới 100%) Size: 23*15. 25*15. 25... (mã hs rổ đan bằng mây/ hs code rổ đan bằng)
- Mã HS 46021900: BXT-SQ-S14 Thùng cói 29 x 29 x H29cm hàng mới 100%... (mã hs bxtsqs14 thùn/ hs code bxtsqs14 t)
- Mã HS 46021900: BXT-SQ-S15 Thùng cói 29 x 29 x H29Cm hàng mới 100%... (mã hs bxtsqs15 thùn/ hs code bxtsqs15 t)
- Mã HS 46021900: BXT-SQ-S16 Thùng cói 29 x 29 x H29cm hàng mới 100%... (mã hs bxtsqs16 thùn/ hs code bxtsqs16 t)
- Mã HS 46021900: BXT-S15 Thùng cói D38 X H53 hàng mới 100%... (mã hs bxts15 thùng c/ hs code bxts15 thùn)
- Mã HS 46021900: BXT-S16 Thùng cói D38 X H53 hàng mới 100%... (mã hs bxts16 thùng c/ hs code bxts16 thùn)
- Mã HS 46021900: BXT-M14 Thùng cói D45 X H63 hàng mới 100%... (mã hs bxtm14 thùng c/ hs code bxtm14 thùn)
- Mã HS 46021900: BXT-M15 Thùng cói D45 X H63cm hàng mới 100%... (mã hs bxtm15 thùng c/ hs code bxtm15 thùn)
- Mã HS 46021900: BXT-L14 Thùng cói D54 x H76cm hàng mới 100%... (mã hs bxtl14 thùng c/ hs code bxtl14 thùn)
- Mã HS 46021900: BXT-L15 Thùng cói D54 x H76 hàng mới 100%... (mã hs bxtl15 thùng c/ hs code bxtl15 thùn)
- Mã HS 46021900: Thảm lục bình đơn chiếc, SD6439A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs thảm lục bình đ/ hs code thảm lục bìn)
- Mã HS 46021900: Thảm cói đơn chiếc, SD3243A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs thảm cói đơn ch/ hs code thảm cói đơn)
- Mã HS 46021900: Sọt cói bộ 4, SD8614C/4NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt cói bộ 4 s/ hs code sọt cói bộ 4)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 3, SD8288A/3NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ hs code sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 5, SD8249B/5NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ hs code sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Cỏ tranh lợp nhà, mới SX tại Việt Nam... (mã hs cỏ tranh lợp nh/ hs code cỏ tranh lợp)
- Mã HS 46021900: Ván ép đập dập 4-8'Hx 4-8'L, mới SX tại Việt Nam... (mã hs ván ép đập dập/ hs code ván ép đập d)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói và lục bình bộ 6 (57 x 48 x 66 Cm) hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói và lục/ hs code giỏ cói và l)
- Mã HS 46021900: Mây tre đan do VNSX đóng hộp carton (trọng lượng 10kg/hộp)... (mã hs mây tre đan do/ hs code mây tre đan)
- Mã HS 46021900: Sọt lúc lắc 3 tầng lục bình, HG0263A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lúc lắc 3 t/ hs code sọt lúc lắc)
- Mã HS 46021900: Sọt lúc lắc 4 tầng lục bình, HG0265A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lúc lắc 4 t/ hs code sọt lúc lắc)
- Mã HS 46021900: Sọt lúc lắc 2 tầng đôi lục bình, HG0264A/1NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lúc lắc 2 t/ hs code sọt lúc lắc)
- Mã HS 46021900: Thảm bính thang cói 70x140... (mã hs thảm bính thang/ hs code thảm bính th)
- Mã HS 46021900: Khay Lục bình đan 23x23... (mã hs khay lục bình đ/ hs code khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Hộp Chiếu cói 25x16xH16... (mã hs hộp chiếu cói 2/ hs code hộp chiếu có)
- Mã HS 46021900: Đệm cói QM02R-3; KT: Dia 45 cm x H3 cm; Hàng mới 10%.... (mã hs đệm cói qm02r3/ hs code đệm cói qm02)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 4, Mã 01510040, KT 40. 5x34. 5x17 cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ hs code sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 3, Mã 00950008, KT 49. 5x33x26. 5 cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ hs code sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 5, Mã 07030052, KT 48. 5x35. 5x9 cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ hs code sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 7, Mã 03740024, KT 48. 5x33x11. 5/16. 50 cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình bộ/ hs code sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói DA62 11/2 bộ 2 chiếc; KT: DIA33x34. 5/43; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ cói da62 11/ hs code giỏ cói da62)
- Mã HS 46021900: Hàng thủ công mỹ nghệ, Rổ xếp cói, art DS-K1689S(139292), Mới 100%, Việt Nam sản xuất.... (mã hs hàng thủ công m/ hs code hàng thủ côn)
- Mã HS 46021900: Khay lục bình bộ 3, KT: 32x21xH18/36 cm, 26x16xh15/24 cm, 21x12xh12/22 cm. Hang SX tai VN, mơi 100%... (mã hs khay lục bình b/ hs code khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Khay lục bình, KT: 28/24/18x19/14xH11/15/20 cm... (mã hs khay lục bình/ hs code khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình, mã OHC16622. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ lục bình m/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói tự nhiên đựng hoa quả. Mã sản phẩm: SG 06 05 152 3. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói tự nhiê/ hs code giỏ cói tự n)
- Mã HS 46021900: Túi cói. Mã sản phẩm: SG 06 11 007 2. Hàng mới 100%... (mã hs túi cói mã sản/ hs code túi cói mã)
- Mã HS 46021900: Sọt đan bằng cói (Hàng mới 100%)... (mã hs sọt đan bằng có/ hs code sọt đan bằng)
- Mã HS 46021900: Giờ guột loại 78. Hàng mới 100%... (mã hs giờ guột loại 7/ hs code giờ guột loạ)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói loại 4-801. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói loại 4/ hs code giỏ cói loại)
- Mã HS 46021900: Tấm lót lá buông, 15x15 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs tấm lót lá buôn/ hs code tấm lót lá b)
- Mã HS 46021900: Hộp lá buông, 35x20x10 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs hộp lá buông 3/ hs code hộp lá buông)
- Mã HS 46021900: Khay lá buông 25x35 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs khay lá buông 2/ hs code khay lá buôn)
- Mã HS 46021900: Hộp bằng cói, 35x35x15 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs hộp bằng cói 3/ hs code hộp bằng cói)
- Mã HS 46021900: Tấm lót bằng cói, 12x12 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs tấm lót bằng có/ hs code tấm lót bằng)
- Mã HS 46021900: Giỏ bằng cói, 45x20x45 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs giỏ bằng cói 4/ hs code giỏ bằng cói)
- Mã HS 46021900: Giỏ lá buông 23x10x35 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs giỏ lá buông 23/ hs code giỏ lá buông)
- Mã HS 46021900: Bình hoa bằng cây lục bình, 15x15x45 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs bình hoa bằng c/ hs code bình hoa bằn)
- Mã HS 46021900: Thùng bằng cây lục bình, 55x55x40 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs thùng bằng cây/ hs code thùng bằng c)
- Mã HS 46021900: Nón lá buông, 45x45 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs nón lá buông 4/ hs code nón lá buông)
- Mã HS 46021900: Tấm lót lá buông, 30 x 30 cm mới 100%... (mã hs tấm lót lá buôn/ hs code tấm lót lá b)
- Mã HS 46021900: Hộp lá buông, 35 x 20 x 30cm, mới 100%... (mã hs hộp lá buông 3/ hs code hộp lá buông)
- Mã HS 46021900: Khay lá buông 35 x 30 cm, mới 100%... (mã hs khay lá buông 3/ hs code khay lá buôn)
- Mã HS 46021900: Hộp cói, 25 x 15 x 20 cm mới 100%... (mã hs hộp cói 25 x 1/ hs code hộp cói 25)
- Mã HS 46021900: Tấm lót cói, 20 x 20 cm mới 100%... (mã hs tấm lót cói 20/ hs code tấm lót cói)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói 25 x 30 x 20 cm, mới 100%... (mã hs giỏ cói 25 x 30/ hs code giỏ cói 25 x)
- Mã HS 46021900: Hộp trang trí bằng tre, 35 x 20 x 25 cm, mới 100%... (mã hs hộp trang trí b/ hs code hộp trang tr)
- Mã HS 46021900: Giỏ lá buông 28 x 30 x 20 cm, mới 100%... (mã hs giỏ lá buông 28/ hs code giỏ lá buông)
- Mã HS 46021900: Bình hoa bằng lục bình 25 x 20 x 45, mới 100%... (mã hs bình hoa bằng l/ hs code bình hoa bằn)
- Mã HS 46021900: Thùng lục bình 25 x 28 x 15 cm, mới 100%... (mã hs thùng lục bình/ hs code thùng lục bì)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói có tay cầm, hình chữ nhật, màu tự nhiên, mã hàng 6205, kích thước: 25cm x 16cm x H9/14cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói có tay/ hs code giỏ cói có t)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình bộ 2 Dia 40x30xH31cm, đóng gói 4bộ/thùng = 40 thùng hàng Việt Nam sản xuất mới 100%.... (mã hs sọt lục bình bộ/ hs code sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Khay Lục bình đan 22x13... (mã hs khay lục bình đ/ hs code khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Khay làm bằng cói 31x31h31. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs khay làm bằng c/ hs code khay làm bằn)
- Mã HS 46021900: THÙNG ĐAN CÓI CÓ NẮP NHỎ HÀNG MỚI 100%... (mã hs thùng đan cói c/ hs code thùng đan có)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói, mã 18063SS. Hàng TCMN đã qua xử lý mớii 100%.... (mã hs giỏ cói mã 180/ hs code giỏ cói mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ guôt, mã 18063FS. Hàng TCMN đã qua xử lí mới 100%.... (mã hs giỏ guôt mã 18/ hs code giỏ guôt mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ guôt, mã 18063FMB. Hàng TCMN đã qua xử lý mới 100%.... (mã hs giỏ guôt mã 18/ hs code giỏ guôt mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ guột (1 bô 2 chiêc), mã 18063FLMB. Hàng TCMN đã qua xử lí, mới 100%.... (mã hs giỏ guột 1 bô/ hs code giỏ guột 1)
- Mã HS 46021900: Khay guột, mã 141008. Hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%.... (mã hs khay guột mã 1/ hs code khay guột m)
- Mã HS 46021900: Giỏ guột, mã EHB059. Hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%.... (mã hs giỏ guột mã eh/ hs code giỏ guột mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ guột HCN, mã 141001. Hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%.... (mã hs giỏ guột hcn m/ hs code giỏ guột hcn)
- Mã HS 46021900: Giỏ guột, mã 141012. Hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%.... (mã hs giỏ guột mã 14/ hs code giỏ guột mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ guột mã 141011. Hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%.... (mã hs giỏ guột mã 141/ hs code giỏ guột mã)
- Mã HS 46021900: Khay guot, mã 141007. Hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%.... (mã hs khay guot mã 1/ hs code khay guot m)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói BNEM6201; KT: 50 cm x40 cm x28/40 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ cói bnem620/ hs code giỏ cói bnem)
- Mã HS 46021900: Sọt lục bình đơn chiếc, SD7217A-S/1NA, hàng mới 100%... (mã hs sọt lục bình đơ/ hs code sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã J. 504 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ hs code rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã J. 512 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ hs code rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã J. 520 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ hs code rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã J. 252 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ hs code rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã J. 228 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ hs code rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã J. 406 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ hs code rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Gối gòn (hàng mới 100%)... (mã hs gối gòn hàng m/ hs code gối gòn hàn)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 38x29H28 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 38/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Chậu lục bình kết hợp chậu nhựa 49H102 cm mới 100%... (mã hs chậu lục bình k/ hs code chậu lục bìn)
- Mã HS 46021900: Chậu lục bình 45/35H23/18 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs chậu lục bình 4/ hs code chậu lục bìn)
- Mã HS 46021900: Thùng để đựng quần áo giặt ủi bằng lục bình 45x34H60 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs thùng để đựng q/ hs code thùng để đựn)
- Mã HS 46021900: Gió bèo QM610 99/3; KT: Dia 40 cm x 15 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs gió bèo qm610 9/ hs code gió bèo qm61)
- Mã HS 46021900: Gió bèo QM610 86; KT: 30 cm x 20 cm x 8 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs gió bèo qm610 8/ hs code gió bèo qm61)
- Mã HS 46021900: Bàn làm đồ chơi cho thú bằng chuối (10x10h10)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs bàn làm đồ chơi/ hs code bàn làm đồ c)
- Mã HS 46021900: Lồng chim làm bằng sơ dừa (dia6h15)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs lồng chim làm b/ hs code lồng chim là)
- Mã HS 46021900: Chuồng thỏ làm bằng chuối (10x10x10)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chuồng thỏ làm/ hs code chuồng thỏ l)
- Mã HS 46021900: Hang thỏ nằm làm bằng cỏ tranh (24x23x17)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs hang thỏ nằm là/ hs code hang thỏ nằm)
- Mã HS 46021900: Chuồng thỏ nhỏ làm bằng cỏ tranh (21x25h20)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chuồng thỏ nhỏ/ hs code chuồng thỏ n)
- Mã HS 46021900: Chuồng thỏ lớn làm bằng cỏ tranh (29x28h22)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chuồng thỏ lớn/ hs code chuồng thỏ l)
- Mã HS 46021900: Hộp cói bộ ba Ljusnan AP CN/ 50172881(3 chiếc một bộ) cao 15cm phi 16cm, mơi 100%,... (mã hs hộp cói bộ ba l/ hs code hộp cói bộ b)
- Mã HS 46021900: Miếng lót chậu bằng lục bình 28x28x10 cm mới 100%... (mã hs miếng lót chậu/ hs code miếng lót ch)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 32x32x18 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 32/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Chuồng chim bằng lục bình 28x28x30 cm để trang trí mới 100%... (mã hs chuồng chim bằn/ hs code chuồng chim)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 48x33x41 cm mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 48/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 43x40x35 cm mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 43/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 43x43x70 cm mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 43/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 70x39x25 cm bộ 5 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 70/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã 02. 277 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ hs code rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã S. 1051 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ hs code rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã S. 1107 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ hs code rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình: mã 02. 214 (hàng mới 100%)... (mã hs giỏ lục bình m/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Chậu trồng cây bằng cói tự nhiên. Mã sản phẩm: SG 09 05 184 1. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuât... (mã hs chậu trồng cây/ hs code chậu trồng c)
- Mã HS 46021900: Khay cói tự nhiên (một bộ 2 chiếc). Mã sản phẩm: SG 09 03 001 1. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuât... (mã hs khay cói tự nhi/ hs code khay cói tự)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói tự nhiên (một bộ 3 chiếc). Mã sản phẩm: SG 09 05 133 2. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuât... (mã hs giỏ cói tự nhiê/ hs code giỏ cói tự n)
- Mã HS 46021900: Đôn bèo, mã hàng VC7. 11. 16WH13, kích thước (Dia 35 x H44)cm, hàng mới 100%... (mã hs đôn bèomã hàng/ hs code đôn bèomã h)
- Mã HS 46021900: Giỏ bèo bộ 3 chiếc, mã hàng: VC10. 16WH36, kích thước (Dia. 40 x H32, Dia. 35 x H30, Dia. 30 x H28)cm, hàng mới 100%... (mã hs giỏ bèo bộ 3 ch/ hs code giỏ bèo bộ 3)
- Mã HS 46021900: Làn cói EV-17SM-BK(RD) Fi14xH9/14 cm. hàng mới 100%... (mã hs làn cói ev17sm/ hs code làn cói ev1)
- Mã HS 46021900: Làn cói EV-17SM-BK(BL) Fi14xH9/14 cm. hàng mới 100%... (mã hs làn cói ev17sm/ hs code làn cói ev1)
- Mã HS 46021900: Rổ tròn bằng xơ dừa(kích thước: 60cm x 42cm x 48cm), hàng mới 100%... (mã hs rổ tròn bằng xơ/ hs code rổ tròn bằng)
- Mã HS 46021900: Đĩa cói- HL6211. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa cói hl6211/ hs code đĩa cói hl6)
- Mã HS 46021900: Đĩa cói- HL6211S. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa cói hl6211/ hs code đĩa cói hl6)
- Mã HS 46021900: Bát cói- HL5835. Hàng mới 100%... (mã hs bát cói hl5835/ hs code bát cói hl5)
- Mã HS 46021900: Bát cói- HL4000. Hàng mới 100%... (mã hs bát cói hl4000/ hs code bát cói hl4)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói- HL6365L. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói hl6365/ hs code giỏ cói hl6)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói- HL6365M. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói hl6365/ hs code giỏ cói hl6)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói- HL6337S. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói hl6337/ hs code giỏ cói hl6)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói- HL4705S- BL. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ cói hl4705/ hs code giỏ cói hl4)
- Mã HS 46021900: Lồng bàn mây- LTTB606. Hàng mới 100%... (mã hs lồng bàn mây l/ hs code lồng bàn mây)
- Mã HS 46021900: Đĩa mây- LTTB605. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa mây lttb60/ hs code đĩa mây ltt)
- Mã HS 46021900: Làn mây- HL6145. Hàng mới 100%... (mã hs làn mây hl6145/ hs code làn mây hl6)
- Mã HS 46021900: Làn mây- HL6145L. Hàng mới 100%... (mã hs làn mây hl6145/ hs code làn mây hl6)
- Mã HS 46021900: Thùng cói-HL6222A. Hàng mới 100%... (mã hs thùng cóihl622/ hs code thùng cóihl)
- Mã HS 46021900: Thùng cói-HL4705BL. Hàng mới 100%... (mã hs thùng cóihl470/ hs code thùng cóihl)
- Mã HS 46021900: Thùng cói- HL4000BW. Hàng mới 100%... (mã hs thùng cói hl40/ hs code thùng cói h)
- Mã HS 46021900: Thùng cói-HL6596. Hàng mới 100%... (mã hs thùng cóihl659/ hs code thùng cóihl)
- Mã HS 46021900: Thùng cói-HL18. Hàng mới 100%... (mã hs thùng cóihl18/ hs code thùng cóihl)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói- HL6622. Hàng mới 100% (01 bộ = 2 chiếc)... (mã hs giỏ cói hl6622/ hs code giỏ cói hl6)
- Mã HS 46021900: Chậu lục bình 26H30 cm mới 100%... (mã hs chậu lục bình 2/ hs code chậu lục bìn)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 32/27/22H14/12/10 cm bộ 3 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 32/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 44x34/39x29/34x25/29x19H17/16/14/10 cm bộ 4 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 44/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình 42/38/34/30/26H28 cm bộ 5 mới 100%... (mã hs giỏ lục bình 42/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ mây BAC107-S3; 3 chiếc/bộ; KT: Dia 50 cm x 5 cm x 2 1/3 cm; Hàng mới 100%.... (mã hs giỏ mây bac107/ hs code giỏ mây bac1)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói, mã B501740S (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs giỏ cói mã b50/ hs code giỏ cói mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói, mã B501740M (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs giỏ cói mã b50/ hs code giỏ cói mã)
- Mã HS 46021900: Giỏ cói, mã B501740L (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%,... (mã hs giỏ cói mã b50/ hs code giỏ cói mã)
- Mã HS 46021900: Rổ lục bình: mã 20. 124 (hàng mới 100%)... (mã hs rổ lục bình mã/ hs code rổ lục bình)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình bộ 2 mới sản xuất... (mã hs giỏ lục bình bộ/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: VN50572. Giỏ cói. hàng mới 100%.... (mã hs vn50572giỏ cói/ hs code vn50572giỏ)
- Mã HS 46021900: VN50576. Túi cói. hàng mới 100%.... (mã hs vn50576túi cói/ hs code vn50576túi)
- Mã HS 46021900: VN50559. Túi cói. hàng mới 100%.... (mã hs vn50559túi cói/ hs code vn50559túi)
- Mã HS 46021900: VN50586. Túi cói. hàng mới 100%.... (mã hs vn50586túi cói/ hs code vn50586túi)
- Mã HS 46021900: VN50589. Túi cói. hàng mới 100%.... (mã hs vn50589túi cói/ hs code vn50589túi)
- Mã HS 46021900: VN50592. Túi cói. hàng mới 100%.... (mã hs vn50592túi cói/ hs code vn50592túi)
- Mã HS 46021900: VN50590. Túi cói. hàng mới 100%.... (mã hs vn50590túi cói/ hs code vn50590túi)
- Mã HS 46021900: VN50588. Túi cói. hàng mới 100%.... (mã hs vn50588túi cói/ hs code vn50588túi)
- Mã HS 46021900: VN50562. Giỏ cói. hàng mới 100%.... (mã hs vn50562giỏ cói/ hs code vn50562giỏ)
- Mã HS 46021900: VN50563. Giỏ cói. hàng mới 100%.... (mã hs vn50563giỏ cói/ hs code vn50563giỏ)
- Mã HS 46021900: VN50569-ML. Bộ giỏ cói (gồm 2 cái). hàng mới 100%.... (mã hs vn50569mlbộ g/ hs code vn50569mlb)
- Mã HS 46021900: VN50570-ML. Bộ giỏ cói (gồm 2 cái). hàng mới 100%.... (mã hs vn50570mlbộ g/ hs code vn50570mlb)
- Mã HS 46021900: VN50564. Giỏ bèo tây. hàng mới 100%.... (mã hs vn50564giỏ bèo/ hs code vn50564giỏ)
- Mã HS 46021900: VN50575. Bộ giỏ cói (gồm 3 cái). hàng mới 100%.... (mã hs vn50575bộ giỏ/ hs code vn50575bộ g)
- Mã HS 46021900: Mành 10 (Hàng thủ công mỹ nghệ)... (mã hs mành 10 hàng t/ hs code mành 10 hàn)
- Mã HS 46021900: Mành 6... (mã hs mành 6/ hs code mành 6)
- Mã HS 46021900: Giỏ dừa L41x24H19 cm mới 100%... (mã hs giỏ dừa l41x24h/ hs code giỏ dừa l41x)
- Mã HS 46021900: Thùng đựng quần áo giặt ủi bằng lục bình D44H54 cm mới 100%... (mã hs thùng đựng quần/ hs code thùng đựng q)
- Mã HS 46021900: Thùng tre, KT: 30x30xH50 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs thùng tre kt/ hs code thùng tre k)
- Mã HS 46021900: Thùng tre, KT: 32x32xH50 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs thùng tre kt/ hs code thùng tre k)
- Mã HS 46021900: Hôp lục bình, KT: 33x28xH36 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs hôp lục bình k/ hs code hôp lục bình)
- Mã HS 46021900: Khay cói bộ 3, KT: 39, 5x34, 5xH26, 5 cm, 33, 5x28, 5xH24, 5 cm, 27, 5x21, 5xH21, 5 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs khay cói bộ 3/ hs code khay cói bộ)
- Mã HS 46021900: Rương cói bộ 2, KT: 47x37xH58 cm, 40, 5x30xH53 cm. Hàng SX tại VN, mơi 100%. Hàng đã đươc sơn và sấy khô... (mã hs rương cói bộ 2/ hs code rương cói bộ)
- Mã HS 46021900: Sọt Lục Bình (hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam)... (mã hs sọt lục bình h/ hs code sọt lục bình)
- Mã HS 46021900: Khay Lục bình đan... (mã hs khay lục bình đ/ hs code khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Khay Lục bình đan 18X18... (mã hs khay lục bình đ/ hs code khay lục bìn)
- Mã HS 46021900: Giỏ lục bình Item WH209049 (120 x 48 x 48 Cm) hàng mới 100%... (mã hs giỏ lục bình it/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46021900: Nón lá Huế (hiệu thuyền buồm) 24PCS/CTN... (mã hs nón lá huế hiệ/ hs code nón lá huế)
- Mã HS 46021900: Hộp lục bình đơn chiếc, SD3272S/1NA, hàng mới 100%... (mã hs hộp lục bình đơ/ hs code hộp lục bình)
- Mã HS 46021900: Khay bèo... (mã hs khay bèo/ hs code khay bèo)
- Mã HS 46021900: Khay cói... (mã hs khay cói/ hs code khay cói)
- Mã HS 46021900: Khay bèo VS104 Fi 35xH2 cm. Hàng mới 100%... (mã hs khay bèo vs104/ hs code khay bèo vs1)
- Mã HS 46021900: Hộp cói VS103 S/3 Fi 20xH11. Bộ gồm 3 chiếc hàng mới 100%... (mã hs hộp cói vs103 s/ hs code hộp cói vs10)
- Mã HS 46029000: Sọt đan dây nhựa, KT (11x11x17)cm, Hàng Mới 100%... (mã hs sọt đan dây nhự/ hs code sọt đan dây)
- Mã HS 46029000: Gáo dừa mới 100%... (mã hs gáo dừa mới 100/ hs code gáo dừa mới)
- Mã HS 46029000: Khay chữ nhật vát đáy (lục bình)... (mã hs khay chữ nhật v/ hs code khay chữ nhậ)
- Mã HS 46029000: Khay vuông nhỏ (lục bình)... (mã hs khay vuông nhỏ/ hs code khay vuông n)
- Mã HS 46029000: Khay chữ nhật nhỏ (lục bình)... (mã hs khay chữ nhật n/ hs code khay chữ nhậ)
- Mã HS 46029000: Khay chữ nhật lớn (lục bình)... (mã hs khay chữ nhật l/ hs code khay chữ nhậ)
- Mã HS 46029000: Khay vuông lớn (lục bình)... (mã hs khay vuông lớn/ hs code khay vuông l)
- Mã HS 46029000: Khay chữ nhật bộ 3 (lục bình)... (mã hs khay chữ nhật b/ hs code khay chữ nhậ)
- Mã HS 46029000: Giỏ đựng đồ oval (lục bình)... (mã hs giỏ đựng đồ ova/ hs code giỏ đựng đồ)
- Mã HS 46029000: Giỏ tròn có quai (lục bình)... (mã hs giỏ tròn có qua/ hs code giỏ tròn có)
- Mã HS 46029000: Giỏ dây nhựa 50x39x22 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs giỏ dây nhựa 50/ hs code giỏ dây nhựa)
- Mã HS 46029000: Giỏ dây nhựa 50x43x25 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs giỏ dây nhựa 50/ hs code giỏ dây nhựa)
- Mã HS 46029000: Giỏ dây nhựa 44x44x63 cm bộ 2 mới 100%... (mã hs giỏ dây nhựa 44/ hs code giỏ dây nhựa)
- Mã HS 46029000: Giỏ dây nhựa 49x49x49 cm bộ 3 mới 100%... (mã hs giỏ dây nhựa 49/ hs code giỏ dây nhựa)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt con voi nhỏ (lục bình)... (mã hs thùng giặt con/ hs code thùng giặt c)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt con cú nhỏ (lục bình)... (mã hs thùng giặt con/ hs code thùng giặt c)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt con voi trung (lục bình)... (mã hs thùng giặt con/ hs code thùng giặt c)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt con voi lớn (lục bình)... (mã hs thùng giặt con/ hs code thùng giặt c)
- Mã HS 46029000: Rổ đan bằng dây nhựa, hàng VNSX mới 100%... (mã hs rổ đan bằng dây/ hs code rổ đan bằng)
- Mã HS 46029000: Rổ đan bằng dây nhưa, hàng VNSX mới 100%... (mã hs rổ đan bằng dây/ hs code rổ đan bằng)
- Mã HS 46029000: Rổ (khung sắt đan mây) hàng mới 100%... (mã hs rổ khung sắt đ/ hs code rổ khung sắ)
- Mã HS 46029000: Giỏ oval (cói)... (mã hs giỏ oval cói/ hs code giỏ oval có)
- Mã HS 46029000: Hộp trái tim (lục bình)... (mã hs hộp trái tim l/ hs code hộp trái tim)
- Mã HS 46029000: Giỏ oval (lục bình và mây)... (mã hs giỏ oval lục b/ hs code giỏ oval lụ)
- Mã HS 46029000: Giỏ chữ nhật có vách ngăn (lục bình)... (mã hs giỏ chữ nhật có/ hs code giỏ chữ nhật)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt trái dứa (cói)... (mã hs thùng giặt trái/ hs code thùng giặt t)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt cú mèo (lục bình và cói)... (mã hs thùng giặt cú m/ hs code thùng giặt c)
- Mã HS 46029000: Giỏ tròn (lục bình)... (mã hs giỏ tròn lục b/ hs code giỏ tròn lụ)
- Mã HS 46029000: Giỏ xách (lá buông)... (mã hs giỏ xách lá bu/ hs code giỏ xách lá)
- Mã HS 46029000: Hàng thủ công mỹ nghệ, Chậu đan dây nhựa có khung sắt, art DS-K4100A, Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất.... (mã hs hàng thủ công m/ hs code hàng thủ côn)
- Mã HS 46029000: Hợp đan dây nhựa đơn chiếc, CH3600A/1MC, hàng mới 100%... (mã hs hợp đan dây nhự/ hs code hợp đan dây)
- Mã HS 46029000: Hộp đan dây nhựa đơn chiếc, CH3600B/1MC, hàng mới 100%... (mã hs hộp đan dây nhự/ hs code hộp đan dây)
- Mã HS 46029000: Thùng đan dây nhựa đơn chiếc, CH2822E-S/1LGY, hàng mới 100%... (mã hs thùng đan dây n/ hs code thùng đan dâ)
- Mã HS 46029000: Hộp dân dây nhựa đơn chiếc, CH3601B/1MC, hàng mới 100%... (mã hs hộp dân dây nhự/ hs code hộp dân dây)
- Mã HS 46029000: Chậu đan dây nhựa, KT (40x24x21)cm, Hàng Mới 100%... (mã hs chậu đan dây nh/ hs code chậu đan dây)
- Mã HS 46029000: Thùng đựng đồ Havana đan bằng sợi nhựa, khung nhôm, kích thước sp (85 x 67 x 85 cm). Hàng mới 100%. SX tại VN.... (mã hs thùng đựng đồ h/ hs code thùng đựng đ)
- Mã HS 46029000: Giường cho mèo nằm một chân màu nâu bằng sợi Poly đan (500*500*480mm), mới 100%... (mã hs giường cho mèo/ hs code giường cho m)
- Mã HS 46029000: Nhà tròn cho chó nằm màu nâu bằng sợi Poly đan (620*620*350cm), mới 100%... (mã hs nhà tròn cho ch/ hs code nhà tròn cho)
- Mã HS 46029000: Mã Hàng: 8027501031908, Tên Hàng: Nón làm bằng lá buông nam, Hàng mới 100% SX tại VN... (mã hs mã hàng 802750/ hs code mã hàng 802)
- Mã HS 46029000: Mã Hàng: 8027501033025 Tên Hàng: Nón làm bằng lá buông, nữ, Hàng mới 100% SX tại VN... (mã hs mã hàng 802750/ hs code mã hàng 802)
- Mã HS 46029000: Rương chữ nhật (lục bình)... (mã hs rương chữ nhật/ hs code rương chữ nh)
- Mã HS 46029000: Giỏ vuông (lục bình)... (mã hs giỏ vuông lục/ hs code giỏ vuông l)
- Mã HS 46029000: Giỏ chữ nhật (lục bình)... (mã hs giỏ chữ nhật l/ hs code giỏ chữ nhật)
- Mã HS 46029000: Giỏ oval trung (lục bình)... (mã hs giỏ oval trung/ hs code giỏ oval tru)
- Mã HS 46029000: Giỏ oval nhỏ (lục bình)... (mã hs giỏ oval nhỏ l/ hs code giỏ oval nhỏ)
- Mã HS 46029000: Giỏ chữ nhật lớn (lục bình)... (mã hs giỏ chữ nhật lớ/ hs code giỏ chữ nhật)
- Mã HS 46029000: Khung gương mỹ nghệ, 75x60 cm, dùng để trang trí, mới 100%... (mã hs khung gương mỹ/ hs code khung gương)
- Mã HS 46029000: Khung gương mỹ nghệ 35 x 35 x 45, mới 100%... (mã hs khung gương mỹ/ hs code khung gương)
- Mã HS 46029000: Lót đĩa hình tròn (lục bình)... (mã hs lót đĩa hình tr/ hs code lót đĩa hình)
- Mã HS 46029000: Rổ khung sắt đan dây nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs rổ khung sắt đa/ hs code rổ khung sắt)
- Mã HS 46029000: Chậu hoa khung sắt đan dây nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs chậu hoa khung/ hs code chậu hoa khu)
- Mã HS 46029000: Chổi đót (Mã hàng HB-6802) hàng sản xuất mới 100% tại Việt Nam... (mã hs chổi đót mã hà/ hs code chổi đót mã)
- Mã HS 46029000: Giỏ vuông lớn (lục bình)... (mã hs giỏ vuông lớn/ hs code giỏ vuông lớ)
- Mã HS 46029000: GIỎ ĐAN LÁT... (mã hs giỏ đan lát/ hs code giỏ đan lát)
- Mã HS 46029000: Chậu dây nhựa kết hợp chậu nhựa 90x35x70 cm mới 100%... (mã hs chậu dây nhựa k/ hs code chậu dây nhự)
- Mã HS 46029000: Chậu đan lục bình(32. 5*28*28 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu đan lục bì/ hs code chậu đan lục)
- Mã HS 46029000: Chậu đan lục bình(40*28*28 cm)(hang moi 100%)... (mã hs chậu đan lục bì/ hs code chậu đan lục)
- Mã HS 46029000: Giỏ bèo hình tròn, màu tự nhiên, kích thước phi29xH21/29 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs giỏ bèo hình tr/ hs code giỏ bèo hình)
- Mã HS 46029000: Giỏ bèo màu tự nhiên và nâu, hình oval, kích thước 45x17xH17/25 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs giỏ bèo màu tự/ hs code giỏ bèo màu)
- Mã HS 46029000: Giỏ bèo hình tròn màu tự nhiên và nâu, kích thước phi35xH30/38 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs giỏ bèo hình tr/ hs code giỏ bèo hình)
- Mã HS 46029000: Giỏ bèo hình chữ nhật, màu tự nhiên, kích thước 56x35xH21 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs giỏ bèo hình ch/ hs code giỏ bèo hình)
- Mã HS 46029000: Thùng đựng đồ khung thép đan dây nhựa màu đen 118x54x19cm... (mã hs thùng đựng đồ k/ hs code thùng đựng đ)
- Mã HS 46029000: Đệm bèo, hình tròn, màu tự nhiên, kích thước phi40xH15 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs đệm bèo hình t/ hs code đệm bèo hìn)
- Mã HS 46029000: Bát sơn mài (2 chiếc/ 1 bộ, phi 11. 5cm) mới 100%... (mã hs bát sơn mài 2/ hs code bát sơn mài)
- Mã HS 46029000: Đĩa sơn mài (phi 15cm) mới 100%... (mã hs đĩa sơn mài ph/ hs code đĩa sơn mài)
- Mã HS 46029000: Đũa tre (11. 5kgs/thùng)... (mã hs đũa tre 115kg/ hs code đũa tre 11)
- Mã HS 46029000: Khay chữ nhật (lục bình)... (mã hs khay chữ nhật/ hs code khay chữ nhậ)
- Mã HS 46029000: Thùng giặt tròn (lục bình)... (mã hs thùng giặt tròn/ hs code thùng giặt t)
- Mã HS 46029000: Giỏ dây nhựa 36H20 cm mới 100%... (mã hs giỏ dây nhựa 36/ hs code giỏ dây nhựa)
- Mã HS 46029000: Thùng đựng quần áo giặt ủi bằng dây nhựa D45H54 cm mới 100%... (mã hs thùng đựng quần/ hs code thùng đựng q)
- Mã HS 46029000: Tượng sơn mài trang trí cốt MDF (cô gái) H80cm. Hàng mới 100%... (mã hs tượng sơn mài t/ hs code tượng sơn mà)
- Mã HS 46029000: Tranh trang trí mỹ nghệ sơn mài cốt MDF H50cm. Hàng mới 100%... (mã hs tranh trang trí/ hs code tranh trang)