Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4601 - Mã HS 46012100: Tấm Trãi bàn-Tre- Chỉ nâu đất- 35x45... (mã hs tấm trãi bàntr/ hs code tấm trãi bàn)
- Mã HS 46012100: Mành bằng tre. Hàng mới 100%.... (mã hs mành bằng tre/ hs code mành bằng tr)
- Mã HS 46012100: Tăm trúc... (mã hs tăm trúc/ hs code tăm trúc)
- Mã HS 46012100: Khăn lót bàn bằng tre to... (mã hs khăn lót bàn bằ/ hs code khăn lót bàn)
- Mã HS 46012900: Chiếu lát... (mã hs chiếu lát/ hs code chiếu lát)
- Mã HS 46012900: Tấm Trãi bàn- Buông se-Oval- Tự Nhiên- 35x45... (mã hs tấm trãi bàn b/ hs code tấm trãi bàn)
- Mã HS 46012900: Tấm trãi bàn- Cói se-R37... (mã hs tấm trãi bàn c/ hs code tấm trãi bàn)
- Mã HS 46012900: Thùng bèo... (mã hs thùng bèo/ hs code thùng bèo)
- Mã HS 46012900: Giỏ cói bộ 2 L phi 20H15... (mã hs giỏ cói bộ 2 l/ hs code giỏ cói bộ 2)
- Mã HS 46012900: Giỏ cói bộ 2 L phi 40H20... (mã hs giỏ cói bộ 2 l/ hs code giỏ cói bộ 2)
- Mã HS 46012900: Làn bèo màu TN L 47x22H27... (mã hs làn bèo màu tn/ hs code làn bèo màu)
- Mã HS 46012900: Giỏ bèo màu bộ 3 L 47x22H27... (mã hs giỏ bèo màu bộ/ hs code giỏ bèo màu)
- Mã HS 46012900: Giỏ cói 50x16/23x12H76... (mã hs giỏ cói 50x16/2/ hs code giỏ cói 50x1)
- Mã HS 46012900: Giỏ cói tự nhiên phi 35H17... (mã hs giỏ cói tự nhiê/ hs code giỏ cói tự n)
- Mã HS 46012900: Giỏ cói màu phi 35H17... (mã hs giỏ cói màu phi/ hs code giỏ cói màu)
- Mã HS 46012900: Giỏ ció bộ 3 L: 51x38H51... (mã hs giỏ ció bộ 3 l/ hs code giỏ ció bộ 3)
- Mã HS 46012900: Nút thắt thủ công (100% Polyster)... (mã hs nút thắt thủ cô/ hs code nút thắt thủ)
- Mã HS 46012900: N919-16A/Mành đay/250cm*1830cm (Hàng mới 100%)... (mã hs n91916a/mành đ/ hs code n91916a/màn)
- Mã HS 46012900: Tấm trãi bàn- Lục bình-tự nhiên-35x45... (mã hs tấm trãi bàn l/ hs code tấm trãi bàn)
- Mã HS 46012900: Thảm Cói se Băng buông trắng Sợi Đen 75x200... (mã hs thảm cói se băn/ hs code thảm cói se)
- Mã HS 46012900: Thảm cói mới 100%... (mã hs thảm cói mới 10/ hs code thảm cói mới)
- Mã HS 46012900: Chiếu cói kích thước 0, 8x1, 9m, hàng mới 100%... (mã hs chiếu cói kích/ hs code chiếu cói kí)
- Mã HS 46019290: Mành dệt nan tre, KT: 40x30 cm. Hàng SX tại VN, mới 100%. Hàng đã được sơn và sấy khô... (mã hs mành dệt nan tr/ hs code mành dệt nan)
- Mã HS 46019410: Thừng làm bằng thân cây lúa loại: TB 11. 1. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs thừng làm bằng/ hs code thừng làm bằ)
- Mã HS 46019410: Dây tết bện làm từ cói SG (hàng đã sấy khô), mới 100%... (mã hs dây tết bện làm/ hs code dây tết bện)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ Zowa (mới 100%)... (mã hs dây bện từ rơm/ hs code dây bện từ r)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ Hosonawa Tare 1 (mới 100%)... (mã hs dây bện từ rơm/ hs code dây bện từ r)
- Mã HS 46019410: Dây bện từ rơm rạ Bese 3 (mới 100%)... (mã hs dây bện từ rơm/ hs code dây bện từ r)
- Mã HS 46019490: Giỏ cói màu xanh (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), mã hàng VL-001SBL, hàng mới 100%.... (mã hs giỏ cói màu xan/ hs code giỏ cói màu)
- Mã HS 46019490: Giỏ cói màu nâu (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), mã hàng VL-001SBR, hàng mới 100%.... (mã hs giỏ cói màu nâu/ hs code giỏ cói màu)
- Mã HS 46019490: Giỏ cói màu hồng (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), mã hàng VL-001SPI, hàng mới 100%.... (mã hs giỏ cói màu hồn/ hs code giỏ cói màu)
- Mã HS 46019490: Giỏ cói màu tự nhiên (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), mã hàng VL-001SNA, hàng mới 100%.... (mã hs giỏ cói màu tự/ hs code giỏ cói màu)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/0- R4 X H6 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// hs code quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/1- R5 X H7 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// hs code quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/2- R7 X H9 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// hs code quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/3- R7. 5 X H11 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// hs code quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/4- R8 X H13 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// hs code quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/5- R9. 5 X 16 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// hs code quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/6- R11 X H19 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// hs code quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Quả cầu cói ST/7- R14 X H21 CM Mới 100%... (mã hs quả cầu cói st// hs code quả cầu cói)
- Mã HS 46019490: Giỏ cói, (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), mã hàng BB4-GR01, hàng mới 100%, %&VN.... (mã hs giỏ cói hàng/ hs code giỏ cói hà)
- Mã HS 46019490: Giỏ lục bình (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), mã hàng CD172DEK15, hàng mới 100%.... (mã hs giỏ lục bình h/ hs code giỏ lục bình)
- Mã HS 46019910: Chiếu cói (25 cái/thùng), hàng mới 100%... (mã hs chiếu cói 25 c/ hs code chiếu cói 2)
- Mã HS 46019910: Tấm chiếu khổ 54"~56"(đã qua xử lý)... (mã hs tấm chiếu khổ 5/ hs code tấm chiếu kh)
- Mã HS 46019910: Chiếu nhựa Nam Định (kích thước: dài 3m, rộng 2m)... (mã hs chiếu nhựa nam/ hs code chiếu nhựa n)
- Mã HS 46019990: Dây thừng phi 8. 0mm... (mã hs dây thừng phi 8/ hs code dây thừng ph)
- Mã HS 46019990: Dây thừng phi 10. 0mm... (mã hs dây thừng phi 1/ hs code dây thừng ph)
- Mã HS 46019990: Tạp dề bằng bạt để chống hóa chất (Apron). Hàng mới 100%.... (mã hs tạp dề bằng bạt/ hs code tạp dề bằng)
- Mã HS 46019990: GD060106- Đũa tre... (mã hs gd060106 đũa t/ hs code gd060106 đũ)
- Mã HS 46019990: Thảm dính bụi 24 inch x 36 inch... (mã hs thảm dính bụi 2/ hs code thảm dính bụ)