Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4412 - Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Plywood), làm từ gỗ nhiệt đới (gỗ keo, bạch đàn), rừng trồng, gỗ 3 lớp, đã qua xử lý nhiệt, kích thước (1220 x 2440 x 2. 3)mm. hàng không thuộc danh mục cites. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm gỗ dán ply/ hs code tấm gỗ dán)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán ép chưa sơn phủ (PLYWOOD) dán bằng keo dán gỗ, bao gồm 3 lớp đã qua sơ chế, có 1 lớp là gỗ nhiệt đới, không thuộc danh mục CITES. Kích thước 2. 44M x1. 22M x2. 5MM. Mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán ép c/ hs code tấm gỗ dán é)
- Mã HS 44123100: Ván ép 12mm Plywood, two sides Okoume veneer, CARB P2 Certified 1220mmx2440mm, (Nguyên liệu gỗ keo, vườn trồng),... (mã hs ván ép 12mm ply/ hs code ván ép 12mm)
- Mã HS 44123100: Ván ép gỗ quy cách (620x770x5)mm (Loại ván dùng keo dán ghép từ các miếng gỗ lát mỏng mỗi lớp có chiều dày không quá 6mm có nguồn gốc gỗ trồng cao su, gỗ điều). Dùng trong nhà xưởng. Mới 100%... (mã hs ván ép gỗ quy c/ hs code ván ép gỗ qu)
- Mã HS 44123100: Ván ép bằng gỗ công nghiệp (gỗ cây dương) dạng tấm, K 800x950x3. 8mm... (mã hs ván ép bằng gỗ/ hs code ván ép bằng)
- Mã HS 44123100: Ván ép gỗ quy cách (620x770x5)mm (Loại ván dùng keo dán ghép từ các miếng gỗ lát mỏng mỗi lớp có chiều dày không quá 6mm có nguồn gốc gỗ trồng cao su, gỗ điều)... (mã hs ván ép gỗ quy c/ hs code ván ép gỗ qu)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép kích thước 26MM X 44MM X 2700MM, gồm 15 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng... (mã hs ván gỗ ép kích/ hs code ván gỗ ép kí)
- Mã HS 44123100: Ván ép kích thước (11. 4 x 1245 x 2465) mm, loại 7 lớp. Làm từ gỗ cao su rừng trồng... (mã hs ván ép kích thư/ hs code ván ép kích)
- Mã HS 44123100: Tấm gỗ dán (Ván ép, 21 lớp, 28x1160x2400mm, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%, 35. 07 CBM450 PCS, từ gỗ vườn trồng: cao su)... (mã hs tấm gỗ dán ván/ hs code tấm gỗ dán)
- Mã HS 44123100: Ván ép phủ phim, Keo Melamine, phẩm cấp G2S, kích thước (11. 5 x 1220 x 2440) mm, loại 7 lớp. Hàng làm từ gỗ cao su rừng trồng... (mã hs ván ép phủ phim/ hs code ván ép phủ p)
- Mã HS 44123100: Ván ép bằng gỗ công nghiệp (gỗ cây dương) dạng tấm, K 800x950x3. 8mm... (mã hs ván ép bằng gỗ/ hs code ván ép bằng)
- Mã HS 44123100: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước(12 X 1220 X 2440) mm, Có 7 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ keo rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI... (mã hs ván gỗ ép việt/ hs code ván gỗ ép vi)
- Mã HS 44123300: Ván lạng bằng gỗ phong (thích)- Maple veneer dầy 0. 52mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván lạng bằng g/ hs code ván lạng bằn)
- Mã HS 44123300: Tấm Polywood, chất liệu từ gỗ dương, quy cách 2440*1220*10mm, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs tấm polywood c/ hs code tấm polywood)
- Mã HS 44123300: VÁN ÉP- PLYWOOD (18X1220X2440)mm. Mới 100%... (mã hs ván ép plywood/ hs code ván ép plyw)
- Mã HS 44123300: Ván ép bằng gỗ bạch dương, mặt dán gỗ thông (thickness veneer: 0. 3mm) size: 1220x2440x5 mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván ép bằng gỗ/ hs code ván ép bằng)
- Mã HS 44123300: Ván PLYWOOD 1220X2440X11MM, gồm 9 lớp, 2 mặt ngoài làm bằng gỗ dương. Dùng trong SXCB đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 122/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Cuộn dây bọc viền tủ bếp, chất liệu bằng gỗ bạch dương. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây bọc vi/ hs code cuộn dây bọc)
- Mã HS 44123300: Ván ép làm từ gỗ cây Bạch Dương- PLYWOOD FOR FURNITURE (POPLAR CORE, CARB P2 GLUE, BLEACHED POPLAR FACE AND BACK, LVB STRUCTURE), qui cách: (18x1220x2440)MM. Hàng mới 100%.... (mã hs ván ép làm từ g/ hs code ván ép làm t)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (189*260*18)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 18/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (341*260*18)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 34/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (203*587*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 20/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (279*587*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 27/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (355*587*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 35/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (573*573*18)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 57/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (584*510*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 58/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (651*114*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 65/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (761*297*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 76/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (800*800*18)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 80/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (816*816*12mm), làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 81/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (876*596*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 87/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (888*587*12)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 88/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (951*260*18)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 95/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (965*587*12mm), làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 96/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván Plywood (2438*1067*6)mm, làm từ gỗ bạch dương, hàng mới 100%... (mã hs ván plywood 24/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán polywood (1220mm x 2440mmx12mm) gồm 9 lớp, mỗi lớp nhỏ hơn 3mm, có mặt ngoài làm băng gỗ bạch dương. hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán poly/ hs code tấm gỗ dán p)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán dùng để làm cạnh đầu giường- Bed Headboard plywood (2440*1220*18)mm, gồm 11 lớp, 2 lớp mặt ngoài làm bằng gỗ bạch đàn dày 1mm, 9 Lớp trong mỗi lớp dày ~1. 8mm-hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán dùng/ hs code tấm gỗ dán d)
- Mã HS 44123300: Ván ép Birch dày 15mm (Birch Plywood BB/C S2S CARB P2 MR Glue FSC 100% SCS-COC-006712). (SL: 0. 906 M3. ĐG: 467. 38 USD)... (mã hs ván ép birch dà/ hs code ván ép birch)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán PLYWOOD bằng gỗ dương- TKH: Liriodendron Tulipife (2440*1220*12)mm gồm 12 lớp: mỗi lớp dày 1mm. NL sản xuất đồ gỗ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán plyw/ hs code tấm gỗ dán p)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán-PLYWOOD bằng gỗ dương-TKH: Liriodendron Tulipife (2440 x 1220 x 5)mm (Gồm 3 lớp, 2 lớp ngoài mỗi lớp dày 1. 68mm, lớp trong cùng dày 1. 64mm)- NL Dùng để SX đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dánplyw/ hs code tấm gỗ dánp)
- Mã HS 44123300: VÁN ÉP (L2500xT22xW25mm). LVL-L2500xT22xW25mm. Dùng trong sản xuất sofa, HÀNG MỚI 100%... (mã hs ván ép l2500xt/ hs code ván ép l250)
- Mã HS 44123300: VÁN ÉP (2440x1220x2mm)-PLY WOOD 2440x1220x2mm (CARB). Dùng trong sản xuất sofa, HÀNG MỚI 100%... (mã hs ván ép 2440x12/ hs code ván ép 2440)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán ép 12 lớp, 2 lớp ngoài cùng bằng gỗ bạch dương dầy 0. 5mm, 10 lớp trong dầy 1. 9mm. qui cách 20x1220x2440mm (hàng mới 100%)... (mã hs tấm gỗ dán ép 1/ hs code tấm gỗ dán é)
- Mã HS 44123300: Ván plywood (12*1220*2440)mm 1428 tấm (gồm 8 lớp, 2 lớp mặt ngoài bằng Poplar veneer), dùng sản xuất sản phẩm gỗ XK... (mã hs ván plywood 12/ hs code ván plywood)
- Mã HS 44123300: Ván ép nguyên tấm dày 12 ly, lớp mặt ngoài bằng gỗ không thuộc loài cây lá kim, kích thước: dày 12mm x rộng 1220mm x dài 2440mm (PLYWOOD 12MM x 1220MM x 2440MM), hàng mới 100%.... (mã hs ván ép nguyên t/ hs code ván ép nguyê)
- Mã HS 44123300: Ván ép, kích thước: 1220x2440x18mm, NSX: CONSMOS, mới 100%.... (mã hs ván ép kích th/ hs code ván ép kích)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán từ gỗ Poplar (Kích thước: Rộng 1220 x dài 2000-2440 x dày 5-25)mm... (mã hs tấm gỗ dán từ g/ hs code tấm gỗ dán t)
- Mã HS 44123300: Ván ép (9;21 x 1220 x 2135;2440)mm; 9mm(7 lớp), 21mm(16 lớp) lớp ngoài cùng ép bằng gỗ poplar... (mã hs ván ép 9;21 x/ hs code ván ép 9;21)
- Mã HS 44123300: Ván ép (làm từ gỗ bạch dương, chiều dày mỗi lớp 2mm). Mới 100%... (mã hs ván ép làm từ/ hs code ván ép làm)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán. Đã qua xử lý nhiệt. Có 01 lớp mặt ngoài bằng gỗ Dương. Quy cách: 2440 x 1220 x 9MM/1750 PCS (PLYWOOD). Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dánđã q/ hs code tấm gỗ dánđ)
- Mã HS 44123300: Ván ép, kích thước 1230*2450*9mm, 5 lớp từ gỗ keo rừng trồng (số lượng 135. 61 m3, đơn giá 7355071. 92 VND/m3, trị giá hóa đơn 997421303 VND). Mới 100%... (mã hs ván ép kích th/ hs code ván ép kích)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, dùng làm nội thất (Tấm gỗ ván công nghiệp VENEERED PANEL, Gồm 3 lớp), kt: 1245(+-50)*2465(+-50)*5. 2(+-0. 3)MM... (mã hs tấm gỗ dán dùn/ hs code tấm gỗ dán)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán veneer, gồm 3 lớp (Tấm gỗ ván công nghiệp), kt: 1232(+-50)*2451(+-50)*5. 2MM(+-0. 3)MM... (mã hs tấm gỗ dán vene/ hs code tấm gỗ dán v)
- Mã HS 44123300: Ván gỗ ép Việt Nam, Kích thước 15MM X 1220MM X 2440MM BB/CC, Có09 lớp ván mỏng xếp lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm (Bằng gỗ bạch đàn rừng trồng) thuộc nhóm gỗ VI... (mã hs ván gỗ ép việt/ hs code ván gỗ ép vi)
- Mã HS 44123300: Tấm gỗ dán, (Veneered Panel, Tấm gỗ ván công nghiệp, Gồm 3 lớp), kt: 1232(+-50)*2451(+-50)*3. 8(+-0. 3)MM... (mã hs tấm gỗ dán ve/ hs code tấm gỗ dán)
- Mã HS 44123900: Ván ép T Thuỳ-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép t thuỳ1/ hs code ván ép t thu)
- Mã HS 44123900: Ván gỗ ép 2 mặt bóng-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván gỗ ép 2 mặt/ hs code ván gỗ ép 2)
- Mã HS 44123900: Ván ép-1200x2400x20mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép1200x240/ hs code ván ép1200x)
- Mã HS 44123900: Ván ép T Mai-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép t mai12/ hs code ván ép t mai)
- Mã HS 44123900: Tấm gỗ dán ép công nghiệp, hai mặt ngoài là gỗ thông, kích thước: 9*1220*2440mm, đã qua xử lý nhiệt, mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán ép c/ hs code tấm gỗ dán é)
- Mã HS 44123900: Tấm ván ép gỗ (Wood panels, kích thước 1600*800*15mm, dùng làm đồ nội thất)hàng mới 100%... (mã hs tấm ván ép gỗ/ hs code tấm ván ép g)
- Mã HS 44123900: Ván ép Plywood có 2 lớp ngoài cùng làm từ gỗ thông (pine) 18mm*1220mm*2000mm... (mã hs ván ép plywood/ hs code ván ép plywo)
- Mã HS 44123900: Ván ép (2, 5;3;9x1220x2440)mm... (mã hs ván ép 25;3;9/ hs code ván ép 25;)
- Mã HS 44123900: Ván gỗ ép làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng, xuất xứ Việt Nam, kích thước 1100mmx1100mmx8mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ ép làm t/ hs code ván gỗ ép là)
- Mã HS 44123900: Ván ép W1220mm*L2440mm*T10mm... (mã hs ván ép w1220mm*/ hs code ván ép w1220)
- Mã HS 44123900: Ván ép T Thuỳ-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép t thuỳ1/ hs code ván ép t thu)
- Mã HS 44123900: Ván gỗ ép 2 mặt bóng-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván gỗ ép 2 mặt/ hs code ván gỗ ép 2)
- Mã HS 44123900: Ván ép-1200x2400x20mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép1200x240/ hs code ván ép1200x)
- Mã HS 44123900: Ván ép T Mai-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép t mai12/ hs code ván ép t mai)
- Mã HS 44123900: Ván ép MDF loại bóng giả gỗ-(1200x2000x10)mm(đã qua xử lý hóa chất)-Hàng mới 100%... (mã hs ván ép mdf loại/ hs code ván ép mdf l)
- Mã HS 44123900: VÁN ÉP 11MM x 1220MM x 2440MM. VÁN ÉP ĐƯỢC ÉP LẠI TỪ NHỮNG TẤM VÁN LẠNG NHỎ, GỖ CAO SU: DÀY 2MM. HÀNG MỚI 100%. TC: 1250 TẤM... (mã hs ván ép 11mm x 1/ hs code ván ép 11mm)
- Mã HS 44123900: Ván ép công nghiệp đã dán mặt, làm từ gỗ keo và bạch đàn rừng trồng đã được tẩm sấy(ép 11 lớp), kích thước 1220x2440x18 mm, hàng Việt Nam, mới 100%... (mã hs ván ép công ngh/ hs code ván ép công)
- Mã HS 44123900: Ván lót sàn làm từ gỗ ghép, quy cách (18/6*240*2200)mm... (mã hs ván lót sàn làm/ hs code ván lót sàn)
- Mã HS 44123900: Ván gỗ ép làm từ gỗ keo, bạch đàn rừng trồng, xuất xứ Việt Nam, kích thước 1100mmx1100mmx8mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ ép làm t/ hs code ván gỗ ép là)
- Mã HS 44123900: Ván gỗ 1115*950*8mm... (mã hs ván gỗ 1115*950/ hs code ván gỗ 1115*)
- Mã HS 44123900: Ván gỗ 012 1080*910*8mm... (mã hs ván gỗ 012 1080/ hs code ván gỗ 012 1)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ được sản xuất từ gỗ ván ép, kích thước (1200 x 1000 x 7) mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ được sản/ hs code tấm gỗ được)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ dán dùng để lót sàn tàu, GS TG4 13, 2-1200MM, dày 13. 2mm, . Mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán dùng/ hs code tấm gỗ dán d)
- Mã HS 44129400: Ván ép-PLYWOOD 1220X2440X15MM... (mã hs ván épplywood/ hs code ván épplywo)
- Mã HS 44129400: Ván ép trang trí (Veneer)... (mã hs ván ép trang tr/ hs code ván ép trang)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ dán công nghiệp kích thước 1. 22*2. 44m. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán công/ hs code tấm gỗ dán c)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ dùng để đóng gói (kích thước: 1200*1000*12mm, chất liệu: gỗ dán)... (mã hs tấm gỗ dùng để/ hs code tấm gỗ dùng)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ dán công nghiệp kích thước 1. 22*2. 44m. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán công/ hs code tấm gỗ dán c)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ mỏng (loại ván ép Plywood) dùng để đóng gói hàng hóa quy cách 1054*1054*24mm... (mã hs tấm gỗ mỏng lo/ hs code tấm gỗ mỏng)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép dày 3 mm, rộng 1220 mm; dài 2440 mm, (Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs ván gỗ ép dày 3/ hs code ván gỗ ép dà)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép dày 4 mm, rộng 1220 mm; dài 2440 mm, (Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs ván gỗ ép dày 4/ hs code ván gỗ ép dà)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép dày 5 mm, rộng 1220 mm; dài 2440 mm, (Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs ván gỗ ép dày 5/ hs code ván gỗ ép dà)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép dày 6 mm, rộng 1220 mm; dài 2440 mm, (Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs ván gỗ ép dày 6/ hs code ván gỗ ép dà)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép dày 9 mm, rộng 1220 mm; dài 2440 mm, (Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs ván gỗ ép dày 9/ hs code ván gỗ ép dà)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép dày 12 mm, rộng 1220 mm; dài 2440 mm, (Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%)... (mã hs ván gỗ ép dày 1/ hs code ván gỗ ép dà)
- Mã HS 44129400: Ván gỗ ép (KT: dài: 2. 400 mm x rộng: 1. 200 mm x dày: 10 mm, số lượng: 300 tấm)... (mã hs ván gỗ ép kt/ hs code ván gỗ ép k)
- Mã HS 44129400: Tấm gỗ dùng để đóng gói KT: 1200*1000*12mm (chất liệu gỗ dán công nghiệp), hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dùng để/ hs code tấm gỗ dùng)
- Mã HS 44129400: Pallet gỗ quy cách được sản xuất từ gỗ ván ép, KT(2037 x 1140 x 123)mm, hàng mới 100%... (mã hs pallet gỗ quy c/ hs code pallet gỗ qu)
- Mã HS 44129910: Ván gỗ dán (Ván ép) đã dược phủ Film, kích thước (1220 x 2440 x 12)mm/ tấm. Hàng làm từ gỗ: Cao su, Bạch Dương, Bạch đàn, Thông, Keo. Do Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs ván gỗ dán ván/ hs code ván gỗ dán)
- Mã HS 44129910: Tấm gỗ dán plywood 12-14 lớp phủ Laminate bề mặt, kích thước: (1220 x 1880 x 18)mm/ tấm. Hàng làm từ gỗ: Cao su, bạch dương, bạch đàn, thông, keo. Do Việt Nam sản xuất... (mã hs tấm gỗ dán plyw/ hs code tấm gỗ dán p)
- Mã HS 44129910: Ván gỗ ép mặt ngoài phủ phim plastic, kích thước 11. 5mmx1220mmx2440mm G1S, gồm 7 lớp ván mỏng ép lại với nhau, bằng gỗ keo rừng trồng... (mã hs ván gỗ ép mặt n/ hs code ván gỗ ép mặ)
- Mã HS 44129920: Ván ép 3 MMx1220MM x2440MM... (mã hs ván ép 3 mmx122/ hs code ván ép 3 mmx)
- Mã HS 44129920: Ván ép 9 MMx1220MM x2440MM... (mã hs ván ép 9 mmx122/ hs code ván ép 9 mmx)
- Mã HS 44129920: Ván ép 2. 7MMx1220MM x2440MM... (mã hs ván ép 27mmx12/ hs code ván ép 27mm)
- Mã HS 44129990: Ván ép/ PLY WOOD: 2440*1220*22 MM... (mã hs ván ép/ ply woo/ hs code ván ép/ ply)
- Mã HS 44129990: Ván ép 1m*2m*20mm(+-2. 0mm)... (mã hs ván ép 1m*2m*20/ hs code ván ép 1m*2m)
- Mã HS 44129990: Ván ghép (gỗ ép 1 mặt bóng)-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ghép gỗ ép/ hs code ván ghép gỗ)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ 1. 22mx2. 44mx10t. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ 122mx2/ hs code tấm gỗ 122m)
- Mã HS 44129990: Ván vân gỗ-1200x2400x20mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván vân gỗ1200/ hs code ván vân gỗ1)
- Mã HS 44129990: Ván ép Thái Lan(1200x2400x25)mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép thái lan/ hs code ván ép thái)
- Mã HS 44129990: Ván ép SLVL CARB P2 2100X46X22MM. Chuyển MDSD của TK 102337250410/E31 ngày 17/11/2018, dòng hàng 4- NPL của 01 ghế 5050138... (mã hs ván ép slvl car/ hs code ván ép slvl)
- Mã HS 44129990: Nắp bằng gỗ dán dùng đóng gói hàng hóa.... (mã hs nắp bằng gỗ dán/ hs code nắp bằng gỗ)
- Mã HS 44129990: Ván ép mua vn (1220 *2440)mm... (mã hs ván ép mua vn/ hs code ván ép mua v)
- Mã HS 44129990: Mẫu tấm ván ép trang trí, hàng mẫu. Kích thước: 20cm x 30cm... (mã hs mẫu tấm ván ép/ hs code mẫu tấm ván)
- Mã HS 44129990: Ván ép W1220mm*L2440mm*T10mm... (mã hs ván ép w1220mm*/ hs code ván ép w1220)
- Mã HS 44129990: Bản lề gỗ dán chặn góc phải.... (mã hs bản lề gỗ dán c/ hs code bản lề gỗ dá)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ dán nhiều lớp, kích thước: (2440x1220x10)mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán nhiề/ hs code tấm gỗ dán n)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ dán 1220x2135x21mm, ván đã qua xử lý.... (mã hs ván gỗ dán 1220/ hs code ván gỗ dán 1)
- Mã HS 44129990: Nắp Ema bằng gỗ in hình/EQUIPMENT FOR DISPLAY/ NEW YEAR ORNAMENT (EMA), không tiếp xúc trực tiếp với bánh. Nhà Sản Xuất: Minamoto Kitchoan Japan. Mới 100%... (mã hs nắp ema bằng gỗ/ hs code nắp ema bằng)
- Mã HS 44129990: Ván ép làm bằng gỗ đã định hình dùng làm Khung hàng nội thất. FW006-1006 Kích thước: 410*85*2. 5mm... (mã hs ván ép làm bằng/ hs code ván ép làm b)
- Mã HS 44129990: Sàn ván ép bằng gỗ phong, kích thước (126 x 90 x 46)cm, hiệu FM Flooring, hàng mới 100%... (mã hs sàn ván ép bằng/ hs code sàn ván ép b)
- Mã HS 44129990: Tấm ván mặt dùng để trang trí trong phòng hội nghị khách sạn bằng gỗ lá kim hiệu DE JUN qui cách (200-8000)*12*(2000-5000)MM... (mã hs tấm ván mặt dùn/ hs code tấm ván mặt)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ ép kích thước (18 x 1220 x2440)mm, gồm 11 lớp ván mỏng ép lại với nhau mỗi lớp nhỏ hơn 6mm, Bằng gỗ keo rừng trồng, tổng 6. 59 MTQ)... (mã hs ván gỗ ép kích/ hs code ván gỗ ép kí)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ dán MULTILAYER BOARD (18x70x1542)mm, đã xử lý nhiệt và ép lớp thành phẩm dùng để sản xuất ghế Sofa. Hàng mẫu... (mã hs tấm gỗ dán mult/ hs code tấm gỗ dán m)
- Mã HS 44129990: Ván MDF (gỗ ép) 1220*2440*12mm không phủ. Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf gỗ ép/ hs code ván mdf gỗ)
- Mã HS 44129990: Thùng gỗ lảm bằng gỗ ép công nghiệp (Plywood Case)40 x 60 x 60cm... (mã hs thùng gỗ lảm bằ/ hs code thùng gỗ lảm)
- Mã HS 44129990: Ván ép (2440 X 1220 X 12MM), số m3 thực: 241, 9065m3... (mã hs ván ép 2440 x/ hs code ván ép 2440)
- Mã HS 44129990: Ván ép gỗ kích thước 1200*1000*15 MM, dùng đóng kiện hàng hóa xuất khẩu, Hàng mới 100%... (mã hs ván ép gỗ kích/ hs code ván ép gỗ kí)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ (làm từ gỗ cây cao su) kích thước 90*100*1000 MM, sử dụng trong nhà xưởng. Hàng mới: 100%... (mã hs tấm gỗ làm từ/ hs code tấm gỗ làm)
- Mã HS 44129990: Tấm lót (gỗ dán) 160x80x20mm... (mã hs tấm lót gỗ dán/ hs code tấm lót gỗ)
- Mã HS 44129990: Thanh gỗ dán 1100x100x60mm... (mã hs thanh gỗ dán 11/ hs code thanh gỗ dán)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ dán thường 1220x2440x8mm. Mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán thườ/ hs code tấm gỗ dán t)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ HDF để làm lớp lót của gỗ lát sàn công nghiệp, kích thước: 508*610*8mm, đã qua tẩm sấy. hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ hdf để l/ hs code tấm gỗ hdf đ)
- Mã HS 44129990: Chân cao bản làm bằng gỗ dán (1 bộ 2 chiếc, 350*75*100mm)... (mã hs chân cao bản là/ hs code chân cao bản)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ dán(21MM X 1220MM X 2000MM)... (mã hs ván gỗ dán21mm/ hs code ván gỗ dán2)
- Mã HS 44129990: Tấm che bảo vệ phía trên máy bằng gỗ (Linh kiện sản xuất Máy Giặt)- TOP TABLE-0020301234 Part code: 00303015331, Hàng mới 100%... (mã hs tấm che bảo vệ/ hs code tấm che bảo)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ kích thước: 300*250MM, hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ kích thư/ hs code ván gỗ kích)
- Mã HS 44129990: Ván ép (2440mm x 1220mm x 3mm)... (mã hs ván ép 2440mm/ hs code ván ép 2440)
- Mã HS 44129990: Bảng tên trồng cây bằng gỗ (620x380x30)mm, hàng mới 100%, PO IP011924... (mã hs bảng tên trồng/ hs code bảng tên trồ)
- Mã HS 44129990: Tấm chứng nhận nhà phân phối bằng gỗ (220x280x30)mm, hàng mới 100%, PO IP011924... (mã hs tấm chứng nhận/ hs code tấm chứng nh)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ (loại gỗ dán Plywood 6 lớp)/U9830 để đóng gói hàng hóa, kích thước(mm): 1205*1035*10mm. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm gỗ loại gỗ/ hs code tấm gỗ loại)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ (ván gỗ), kích thước 1115*870*10mm/IDG, dùng trong đóng gói động cơ motor. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm gỗ ván gỗ/ hs code tấm gỗ ván)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ ép công nghiệp, cỡ 100x1100x12mm. (dùng đóng gói chèn lót sản phẩm sứ XK)... (mã hs ván gỗ ép công/ hs code ván gỗ ép cô)
- Mã HS 44129990: Ván ép các loại- PLYWOOD TSCA Title VI & CARB P2 (3mm * 1220mm * 2440mm)- hàng mới 100%... (mã hs ván ép các loại/ hs code ván ép các l)
- Mã HS 44129990: Bàn trượt bằng gỗ cho máy trải vải, rộng 2. 03m. Mới 100%... (mã hs bàn trượt bằng/ hs code bàn trượt bằ)
- Mã HS 44129990: Mặt bàn gỗ có lỗ khí của máy trải vải, kích thước dài 2. 03 m rộng 1. 2 m, chất liệu gỗ dán. Mới 100%... (mã hs mặt bàn gỗ có l/ hs code mặt bàn gỗ c)
- Mã HS 44129990: Thanh xương gia cường bằng gỗ ván ép, đã qua xử lý nhiệt. Dạng hình hộp chữ nhật. Hàng mới 100%... (mã hs thanh xương gia/ hs code thanh xương)
- Mã HS 44129990: Tấm lót gỗ kích thước 114cmx95cmx0. 3cm (Tấm lót gỗ ép bằng gỗ công nghiệp)... (mã hs tấm lót gỗ kích/ hs code tấm lót gỗ k)
- Mã HS 44129990: Miếng cố định đuôi máy, kích thước 75*50*38mm, chất liệu: gỗ MPF. Hàng mới 100%... (mã hs miếng cố định đ/ hs code miếng cố địn)
- Mã HS 44129990: Ván lót sàn hàng hải chống nước T2374EW, 2445X1235X0. 8 mm... (mã hs ván lót sàn hàn/ hs code ván lót sàn)
- Mã HS 44129990: Ván ép (chuyển TTNĐ từ tk nhập số 101934371930/E31 ngày 02/04/2018)... (mã hs ván ép chuyển/ hs code ván ép chuy)
- Mã HS 44129990: Ván ép (Độ dày: 18mm, 24. 5mm)... (mã hs ván ép độ dày/ hs code ván ép độ d)
- Mã HS 44129990: Ván ép plywood- (15x1220x2440)MM, NL phục vụ sx, mới 100%... (mã hs ván ép plywood/ hs code ván ép plywo)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ lát sàn làm bằng gỗ dán, qui cách: 1200*150*15mm, mới 100%.... (mã hs tấm gỗ lát sàn/ hs code tấm gỗ lát s)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ dán (Veneer) dùng trong xây dựng, qui cách: 2420*12*50/1220*5*2440/1220*12*2440/449*45*170/450*12*250/982*12*50mm, mới 100%... (mã hs tấm gỗ dán ven/ hs code tấm gỗ dán)
- Mã HS 44129990: Ván ép phủ mica 1 mặt 10ly(đã qua xử lý hóa chất)-Hàng mới 100%... (mã hs ván ép phủ mica/ hs code ván ép phủ m)
- Mã HS 44129990: Thanh trụ góc L 1200mm-Hàng mới 100%... (mã hs thanh trụ góc l/ hs code thanh trụ gó)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ ép Plywood 12mm x 1220mm x 2440mm Carb P2, dán veneer, một mặt là veneer gỗ poplar (cây Dương) tự nhiên, một mặt là veneer gỗ nhân tạo, dùng trong nhà xưởng, Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ ép plywo/ hs code tấm gỗ ép pl)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ ép Plywood 03mm x 1220mm x 2440mm Carb P2, dán veneer, một mặt là veneer gỗ poplar (cây Dương) tự nhiên, một mặt là veneer gỗ nhân tạo, dùng để sản xuất bàn ghế (1TAM1PCS). Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ ép plywo/ hs code ván gỗ ép pl)
- Mã HS 44129990: Ván f-3 mặt ruột gỗ cao su 490*510*12mm hàng mới... (mã hs ván f3 mặt ruộ/ hs code ván f3 mặt)
- Mã HS 44129990: Ván f-2 dán ván lạng white oak 490*510*18mm hàng mới... (mã hs ván f2 dán ván/ hs code ván f2 dán)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ dán (làm từ gỗ phong) 1220x2440x3mm, ván ép đã qua xử lý, hàng mới 100%.... (mã hs ván gỗ dán làm/ hs code ván gỗ dán)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ kích thước 25*200*4890 MM. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ kích thư/ hs code tấm gỗ kích)
- Mã HS 44129990: Ván ghép (gỗ ép 1 mặt bóng)-1200x2400x10mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ghép gỗ ép/ hs code ván ghép gỗ)
- Mã HS 44129990: Ván vân gỗ-1200x2400x20mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván vân gỗ1200/ hs code ván vân gỗ1)
- Mã HS 44129990: Ván ép Thái Lan(1200x2400x25)mm (đã qua xử lý hóa chất)... (mã hs ván ép thái lan/ hs code ván ép thái)
- Mã HS 44129990: VÁN ÉP CÁC LOẠI (Dài 100 x rộng 100x Cao 6MM) (Mới 100%)... (mã hs ván ép các loại/ hs code ván ép các l)
- Mã HS 44129990: Bản lề gỗ dán chặn góc phải... (mã hs bản lề gỗ dán c/ hs code bản lề gỗ dá)
- Mã HS 44129990: Nắp bằng gỗ dán dùng đóng gói hàng hóa... (mã hs nắp bằng gỗ dán/ hs code nắp bằng gỗ)
- Mã HS 44129990: Ván lót sàn QC(15, 3*178*2100)mm(làm từ gỗ Hickory)... (mã hs ván lót sàn qc/ hs code ván lót sàn)
- Mã HS 44129990: Ván ép Plywood có phủ phim- Film face Plywood. Kích thước: (1220x2440x12)mm, Số khối: 44. 5CBM. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam... (mã hs ván ép plywood/ hs code ván ép plywo)
- Mã HS 44129990: Ván MDF 2 mặt dán gỗ tròn Sồi Trắng 0. 006 x 1. 220 x 2. 440 (m)... (mã hs ván mdf 2 mặt d/ hs code ván mdf 2 mặ)
- Mã HS 44129990: Ván ép 1 mặt dán ván lạng Bulô sử dụng Giấy Kraft ván lạng 0. 0052 x 1. 220 x 2. 440 (m)... (mã hs ván ép 1 mặt dá/ hs code ván ép 1 mặt)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ dán plywood 5 lớp (Ván ép), kích thước (1220 x 2440 x 9)mm/ tấm. Hàng làm từ gỗ: Cao su, Bạch Dương, Bạch đàn, Thông, Keo. Do Việt Nam sản xuất... (mã hs tấm gỗ dán plyw/ hs code tấm gỗ dán p)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ (loại gỗ dán Plywood 6 lớp) để đóng gói hàng hóa KT: 1205*1035*10mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ loại gỗ/ hs code tấm gỗ loại)
- Mã HS 44129990: Ván ép (18 x 1220 x 1880)mm... (mã hs ván ép 18 x 12/ hs code ván ép 18 x)
- Mã HS 44129990: Ván ép (21 x 1220 x 2000)mm... (mã hs ván ép 21 x 12/ hs code ván ép 21 x)
- Mã HS 44129990: Ván MDF (gỗ ép) 1220*2440*12mm không phủ. Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf gỗ ép/ hs code ván mdf gỗ)
- Mã HS 44129990: Bản lề phải bằng gỗ dán dùng đóng gói hàng hóa. Model#: 30002475 CORNER BLOCK RH, Q. Kích thước: 908 x 70 x 90mm. Mới 100%... (mã hs bản lề phải bằn/ hs code bản lề phải)
- Mã HS 44129990: Bản lề trái bằng gỗ dán dùng đóng gói hàng hóa. Model#: 30002476 CORNER BLOCK LH, Q. Kích thước: 908 x 70 x 90mm. Mới 100%... (mã hs bản lề trái bằn/ hs code bản lề trái)
- Mã HS 44129990: Tấm gỗ cách điện có dán viền màu xanh 1100*900*20mm... (mã hs tấm gỗ cách điệ/ hs code tấm gỗ cách)
- Mã HS 44129990: Ván ép MDF dùng làm bảng màu, kích thước 100*100*10mm, hàng mẫu (MDF WITH VENEER)... (mã hs ván ép mdf dùng/ hs code ván ép mdf d)
- Mã HS 44129990: Thùng gỗ lảm bằng gỗ ép công nghiệp (Plywood Case)40 x 60 x 60cm... (mã hs thùng gỗ lảm bằ/ hs code thùng gỗ lảm)
- Mã HS 44129990: Ván Ép 2 mặt dán ván lạng gỗ Hồng Dương 0. 018 x 1. 220 x 2. 440 (m)... (mã hs ván ép 2 mặt dá/ hs code ván ép 2 mặt)
- Mã HS 44129990: Tấm lót (gỗ dán gồm: 10 lớp) 160x80x20mm... (mã hs tấm lót gỗ dán/ hs code tấm lót gỗ)
- Mã HS 44129990: Thanh gỗ dán (gỗ dán gồm: 10 lớp) 1100x100x60mm... (mã hs thanh gỗ dán g/ hs code thanh gỗ dán)
- Mã HS 44129990: Bảng tên trồng cây bằng gỗ (620x380x30)mm, hàng mới 100%... (mã hs bảng tên trồng/ hs code bảng tên trồ)
- Mã HS 44129990: Tấm chứng nhận nhà phân phối bằng gỗ (220x280x30)mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm chứng nhận/ hs code tấm chứng nh)
- Mã HS 44129990: Thanh trụ góc L 1200mm-Hàng mới 100%... (mã hs thanh trụ góc l/ hs code thanh trụ gó)
- Mã HS 44129990: Ván ép phủ mica 1m2*2m4*10(đã qua xử lý hóa chất)-Hàng mới 100%... (mã hs ván ép phủ mica/ hs code ván ép phủ m)
- Mã HS 44129990: Tấm lót gỗ kích thước 114cmx95cmx0. 3cm (Tấm lót gỗ ép bằng gỗ công nghiệp)... (mã hs tấm lót gỗ kích/ hs code tấm lót gỗ k)
- Mã HS 44129990: Ván gỗ ép, một mặt là veneer gỗ poplar (cây Dương) tự nhiên, một mặt là veneer gỗ nhân tạo, kích thước 03mm x 1220mm x 2440mm, dùng để sản xuất bàn ghế (1TAM1PCS). Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ ép một/ hs code ván gỗ ép m)