Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4411 - Mã HS 44111200: Van go cong nghiep cac loai(Van ep (1220 x 2440 x 3)mm), nhap tu TKN 302833223510/B11, dong hang 7. hàng mới 100%.... (mã hs van go cong ngh/ hs code van go cong)
- Mã HS 44111200: Ván MDF(4. 75*1830*2440)1260 tấm, NL sx SP gỗ XK... (mã hs ván mdf475*18/ hs code ván mdf475)
- Mã HS 44111200: Ván MDF(2. 5*1220*2440)2970 tấm, NL sx SP gỗ XK... (mã hs ván mdf25*122/ hs code ván mdf25*)
- Mã HS 44111200: Ván gỗ ép 4. 5 li phủ sapeli 4. 5x1220x2440m... (mã hs ván gỗ ép 45 l/ hs code ván gỗ ép 4)
- Mã HS 44111200: Ván ép MDF 2 li B, kích thước 2x1220x2440mm... (mã hs ván ép mdf 2 li/ hs code ván ép mdf 2)
- Mã HS 44111200: Ván ép MDF 4 li B, kích thước 4x1220x2440mm... (mã hs ván ép mdf 4 li/ hs code ván ép mdf 4)
- Mã HS 44111200: Ván ép MDF 2. 5 li, kích thước: 2. 5x1220x2440mm... (mã hs ván ép mdf 25/ hs code ván ép mdf 2)
- Mã HS 44111200: Ván mdf... (mã hs ván mdf/ hs code ván mdf)
- Mã HS 44111200: Ván MDF độ dày 2. 5mm... (mã hs ván mdf độ dày/ hs code ván mdf độ d)
- Mã HS 44111200: Ván MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD CARB P2) (3*1220*2440)mm (6, 840 tấm), hàng mới 100%, NPL sản xuất đồ gỗ nội thất... (mã hs ván mdf medium/ hs code ván mdf med)
- Mã HS 44111200: Ván MDF (2. 3 x 1220 x 2440)mm... (mã hs ván mdf 23 x/ hs code ván mdf 23)
- Mã HS 44111200: Ván MDF loại P2 dùng sản xuất các sản phẩm (bàn, ghế, giường, tủ. ), kích thước 1220x2440x2. 7mm, Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf loại p2/ hs code ván mdf loại)
- Mã HS 44111200: Ván ép MDF kt 2. 7x1220x2440mm, 1 thùng gồm 4 tấm dùng để sản xuất giường tủ, mới 100%... (mã hs ván ép mdf kt 2/ hs code ván ép mdf k)
- Mã HS 44111200: Ván MDF 5 mm x 1830 x 2440... (mã hs ván mdf 5 mm x/ hs code ván mdf 5 mm)
- Mã HS 44111200: Ván mdf QC: 4. 75 x 1525 x2440 (mm)... (mã hs ván mdf qc 47/ hs code ván mdf qc)
- Mã HS 44111200: Ván MDF P2 3mm x 1220mm x 2440mm- NL dùng để sản xuất đô gỗ nội thất... (mã hs ván mdf p2 3mm/ hs code ván mdf p2 3)
- Mã HS 44111200: Ván MDF P2 2. 5mm x 1220mm x 2440mm- NL dùng để sản xuất đô gỗ nội thất... (mã hs ván mdf p2 25m/ hs code ván mdf p2 2)
- Mã HS 44111200: Ván mdf (2. 5 x 1245 x 2465 mm) &# 30. 81... (mã hs ván mdf 25 x/ hs code ván mdf 25)
- Mã HS 44111200: Ván MDF dày 2. 5mm (2. 5*1220*2440)mm (Hàng mới 100%)... (mã hs ván mdf dày 25/ hs code ván mdf dày)
- Mã HS 44111200: Ván MDF dày 4. 5mm (2. 5*1220*2440)mm (Hàng mới 100%)... (mã hs ván mdf dày 45/ hs code ván mdf dày)
- Mã HS 44111200: Ván sợi MDF, kích thước (2463. 8*1219. 2*4. 6)mm, dùng để sản xuất đồ nội thất (Hàng mới 100%)... (mã hs ván sợi mdf kí/ hs code ván sợi mdf)
- Mã HS 44111200: HDF board 1245x2465x3mm Carb P2-non rubber- Ván HDF, đã qua xử lý ở nhiệt độ cao... (mã hs hdf board 1245x/ hs code hdf board 12)
- Mã HS 44111200: Ván MDF (Size: 2. 5mm x 1220mm x 2440mm). Dùng làm NPL sản xuất sản phẩm gỗ... (mã hs ván mdf size/ hs code ván mdf siz)
- Mã HS 44111200: Ván ép làm bằng gỗ đã định hình dùng làm Khung hàng nội thất. FA090-1024kích thước: 547*106*2. 5mm... (mã hs ván ép làm bằng/ hs code ván ép làm b)
- Mã HS 44111200: VÁN SỢI BẰNG GỖ, ĐỘ DÀY 2. 0MM, HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs ván sợi bằng gỗ/ hs code ván sợi bằng)
- Mã HS 44111200: Ván MDF- CARB P2/ EPA COMPLIANCE STANDARD (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD), kích thước (3x1220x2440mm), dùng trong sản xuất đồ gỗ nội thất văn phòng. Hàng mới 100%.... (mã hs ván mdf carb p/ hs code ván mdf car)
- Mã HS 44111200: Ván M. D. F chưa chà nhám, nguyên liệu sản xuất bàn ghế, quy cách: (3. 0MM x 1220 x 2440). Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf chưa/ hs code ván mdf ch)
- Mã HS 44111200: Ván ép bằng gỗ dạng tấm 100x200cm... (mã hs ván ép bằng gỗ/ hs code ván ép bằng)
- Mã HS 44111200: Ván ép-MDF Board (Ván sàn công nghiệp), kích thước 2440*1220*4. 75mm, hàng mới 100%... (mã hs ván épmdf boar/ hs code ván épmdf b)
- Mã HS 44111200: Ván gỗ MDF 2. 5x1220x2440mm Carb P2, dày: 2. 5mm, dùng trong sản xuất đồ nội thất, (1 TAM 1PCE), mới 100%... (mã hs ván gỗ mdf 25x/ hs code ván gỗ mdf 2)
- Mã HS 44111200: Ván MDF2. 5x1220x1830mm(20mm free trim)... (mã hs ván mdf25x1220/ hs code ván mdf25x1)
- Mã HS 44111200: Ván ép veneer MDF, ván ép chất liệu bột gỗ Bạch dương (ván okal), kích thước: 1220x2440x3. 0mm... (mã hs ván ép veneer m/ hs code ván ép venee)
- Mã HS 44111200: Ván MDF đã phủ nhựa, MELMDF 230T/0 UFSTD 4803, kt: 1220x2440x03mm, (HĐ VAT: 0054970 ngày 28/12/2019), sx tại Việt Nam, mới 100%... (mã hs ván mdf đã phủ/ hs code ván mdf đã p)
- Mã HS 44111200: HDF board 1245x2465x3mm Carb P2- non rubber Ván HDF- đã qua xử lý ở nhiệt độ cao... (mã hs hdf board 1245x/ hs code hdf board 12)
- Mã HS 44111200: Tấm kê máy cắt dập 5mm KT 1200x480, làm bằng gỗ công nghiệp, dùng để kê trên máy cắt vải kiểu khuôn dập. Hàng mới 100%... (mã hs tấm kê máy cắt/ hs code tấm kê máy c)
- Mã HS 44111200: Ván MDF dán veneer Beech 1 mặt (5x1220x2440)mm... (mã hs ván mdf dán ven/ hs code ván mdf dán)
- Mã HS 44111200: Ván ép bằng gỗ dạng tấm 100x200cm... (mã hs ván ép bằng gỗ/ hs code ván ép bằng)
- Mã HS 44111200: Ván gỗ MDF, kích thước 2. 5mm x 1220mm x 2440mm, chiều dày của ván gỗ: 2. 5mm, dùng để sản xuất bàn ghế (1TAM 1PCS). Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ mdf kíc/ hs code ván gỗ mdf)
- Mã HS 44111300: Ván M. D. F chưa chà nhám, nguyên liệu sản xuất bàn ghế, quy cách: (9. 0MM x 1220 x 2440). Hàng mới 100%,... (mã hs ván mdf chưa/ hs code ván mdf ch)
- Mã HS 44111300: Ván ép mdf dày 6- 9 mm (kích thước 9x1220x2440mm), 6120 tấm.... (mã hs ván ép mdf dày/ hs code ván ép mdf d)
- Mã HS 44111300: Ván ép 970x970x8 mm (1 cái/kiện), hàng mới 100%... (mã hs ván ép 970x970x/ hs code ván ép 970x9)
- Mã HS 44111300: Ván ép 1140x1140x8 mm (1 cái/kiện), hàng mới 100%... (mã hs ván ép 1140x114/ hs code ván ép 1140x)
- Mã HS 44111300: Ván mdf (5. 5 x 1550 x 2465 mm) &# 32. 36... (mã hs ván mdf 55 x/ hs code ván mdf 55)
- Mã HS 44111300: Ván ép 1100x1100x8 mm... (mã hs ván ép 1100x110/ hs code ván ép 1100x)
- Mã HS 44111300: Van go cong nghiep cac loai(Van mat ban 3005461 veneer 1 mat oak (Vanthiel) theo ban ve))... (mã hs van go cong ngh/ hs code van go cong)
- Mã HS 44111300: Ván sàn gỗ công nghiệp bằng gỗ MDF, code: 95023, kích thước 1216*196*8MM. nhãn hiệu KaiFong (8 PCS/ hộp). Mới 100%... (mã hs ván sàn gỗ công/ hs code ván sàn gỗ c)
- Mã HS 44111300: Ván gỗ lát sàn chất liệu bằng gỗ ván sợi công nghiệp, (MDF), nhãn hiệu Queen Mark, kích thước 1216 x 195 x 8 mm. hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ lát sàn/ hs code ván gỗ lát s)
- Mã HS 44111300: Ván sợi có tỷ trọng trung bình MDF- MEDIUM DENSITY FIBERBOARD, kích thước: 2440x1220x9 MM, dùng để sản xuất sản phẩm gỗ, hàng mới 100%... (mã hs ván sợi có tỷ t/ hs code ván sợi có t)
- Mã HS 44111300: Ván MDF 3. mm x 1830 x 2440... (mã hs ván mdf 3mm x/ hs code ván mdf 3mm)
- Mã HS 44111300: Ván MDF 9. 0 MM x 1830 x 2440... (mã hs ván mdf 90 mm/ hs code ván mdf 90)
- Mã HS 44111300: Ván lát sàn gỗ nhân tạo MDF (808x130x8. 3)mm. Mặt phủ plastic và qua xử lý nhiệt. Hàng mới 100%.... (mã hs ván lát sàn gỗ/ hs code ván lát sàn)
- Mã HS 44111300: Tấm ván ép công nghiệp MDF được ép từ sợi gỗ, bột gỗ, chưa sơn phủ đánh bóng, chưa khoan lỗ xẻ rãnh, chưa trà hai mặt, chưa dán lớp mặt. Kích thước: (1220x2440x9)mm. Hàng mới 100 do TQSX... (mã hs tấm ván ép công/ hs code tấm ván ép c)
- Mã HS 44111300: Ván sợi MDF 9mm (Hàng mới 100%)... (mã hs ván sợi mdf 9mm/ hs code ván sợi mdf)
- Mã HS 44111300: Ván MDF độ dày 9mm... (mã hs ván mdf độ dày/ hs code ván mdf độ d)
- Mã HS 44111300: Ván MDF làm nguyên liệu sản xuất bàn ghế giường tủ MMR E2 (Size 8mm x 1220mm x 2440mm) hàng mới 100%... (mã hs ván mdf làm ngu/ hs code ván mdf làm)
- Mã HS 44111300: Packing wood plate- ván MDF để đóng hàng- 8mm x 677mm x 980mm- mới 100%... (mã hs packing wood pl/ hs code packing wood)
- Mã HS 44111300: Ván sàn công nghiệp size 1215*127*8mm, hiệu Elegant, mới 100%... (mã hs ván sàn công ng/ hs code ván sàn công)
- Mã HS 44111300: Ván MDF "TEKWOOD GRADE" UREA F4 STARS (6 x 1230 x 2440mm)... (mã hs ván mdf tekwoo/ hs code ván mdf tek)
- Mã HS 44111300: Ván ép PACKING PLY WOOD BOARD N. C. V. (dùng làm vật liệu đóng pallet)... (mã hs ván ép packing/ hs code ván ép packi)
- Mã HS 44111300: Ván MDF bạch đàn FSC CP2 GL 100%, 9mm*1830*2440 (600 tấm) SGSHK-COC-011079, Số khối đúng 24, 11208, đơn giá đúng: 6. 900. 000 vnd, trị giá đúng: 166, 373, 352 vnd... (mã hs ván mdf bạch đà/ hs code ván mdf bạch)
- Mã HS 44111300: Tấm gỗ ép công nghiệp MDF KT: 1. 22x2. 44 2 mặt trắng 15mm... (mã hs tấm gỗ ép công/ hs code tấm gỗ ép cô)
- Mã HS 44111300: Ván ép-MDF Board (Ván sàn công nghiệp), kích thước 2440*1220*6mm, hàng mới 100%... (mã hs ván épmdf boar/ hs code ván épmdf b)
- Mã HS 44111300: Ván gỗ MDF 09mm x 1220mm x 2440mm Carb P2, chiều dày ván: 09mm, dùng trong nhà xưởng, Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ mdf 09mm/ hs code ván gỗ mdf 0)
- Mã HS 44111300: Ván ép 1200x1200x8 mm (1 cái/kiện), hàng mới 100%... (mã hs ván ép 1200x120/ hs code ván ép 1200x)
- Mã HS 44111300: Tấm gỗ MDF KT: 1. 22x2. 44 2 mặt trắng 15mm... (mã hs tấm gỗ mdf kt/ hs code tấm gỗ mdf k)
- Mã HS 44111300: Ván MDF Card P2 phủ một mặt veneer Sồi (Mặt bàn 3005461) quy cách 09 x 1200 x 2440 mm hàng mới 100%... (mã hs ván mdf card p2/ hs code ván mdf card)
- Mã HS 44111300: Van ep 970x970x8 mm (1 cai/kiên)... (mã hs van ep 970x970x/ hs code van ep 970x9)
- Mã HS 44111300: Van ep 1100x1100x8 mm (1 cai/kiên)... (mã hs van ep 1100x110/ hs code van ep 1100x)
- Mã HS 44111300: Van ep 1140x1140x8 mm (1 cai/kiên)... (mã hs van ep 1140x114/ hs code van ep 1140x)
- Mã HS 44111300: Ván ép 8ly (Việt Nam)... (mã hs ván ép 8ly việ/ hs code ván ép 8ly)
- Mã HS 44111300: Ván ép PACKING PLY WOOD BOARD N. C. V. (dùng làm vật liệu đóng pallet)... (mã hs ván ép packing/ hs code ván ép packi)
- Mã HS 44111300: Bảng màu mẫu bằng MDF. (1 set3 cái)... (mã hs bảng màu mẫu bằ/ hs code bảng màu mẫu)
- Mã HS 44111300: Ván MDF dán veneer Beech 1 mặt (8x1220x2440)mm... (mã hs ván mdf dán ven/ hs code ván mdf dán)
- Mã HS 44111300: Packing wood plate- ván MDF để đóng hàng- 8mm x 677mm x 980mm- mới 100% Xuất xứ VN- #VN... (mã hs packing wood pl/ hs code packing wood)
- Mã HS 44111300: Ván MDF dày 9mm khổ 1220x2440mm- Hàng mới 100%- Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs ván mdf dày 9mm/ hs code ván mdf dày)
- Mã HS 44111300: Ván MDF dày 12mm khổ 1220x2440mm- Hàng mới 100%- Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs ván mdf dày 12m/ hs code ván mdf dày)
- Mã HS 44111300: Ván MDF DW338G dày 9mm khổ 1220x2440mm- Hàng mới 100%- Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs ván mdf dw338g/ hs code ván mdf dw33)
- Mã HS 44111300: Ván MDF KT303T dày 9mm khổ 1220x2440mm- Hàng mới 100%- Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs ván mdf kt303t/ hs code ván mdf kt30)
- Mã HS 44111300: Ván gỗ MDF, kích thước 09mm x 1220mm x 2440mm, chiều dày của ván gỗ: 09mm, dùng để sản xuất bàn ghế (1TAM 1PCS). Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ mdf kíc/ hs code ván gỗ mdf)
- Mã HS 44111400: VÁN MDF PHỦ 1 MẶT MELAMINE, KÍCH THƯỚC: 1220x2440x25mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf phủ 1 m/ hs code ván mdf phủ)
- Mã HS 44111400: VÁN MDF PHỦ 2 MẶT MELAMINE, KÍCH THƯỚC: 1220x2440x15mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf phủ 2 m/ hs code ván mdf phủ)
- Mã HS 44111400: Ván MDF(1220 x 2440x12)mm, nhập từ TKX 30243490520/B11, dong hang 2. hàng mới 100%.... (mã hs ván mdf1220 x/ hs code ván mdf1220)
- Mã HS 44111400: Ván MDF (1220 x 2440x 15-25)mm, nhập tu TKN 302434903912/B11, dong hang 2. hàng mới 100%.... (mã hs ván mdf 1220 x/ hs code ván mdf 122)
- Mã HS 44111400: Ván ép dán veneer (1220 x 2440 x 12-25)mm, nhap tu TKX 302553584340, dong hang 1. hàng mới 100%.... (mã hs ván ép dán vene/ hs code ván ép dán v)
- Mã HS 44111400: Ván MDF- CARB P2/ EPA COMPLIANCE STANDARD (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD), kích thước (25x1830x2440mm), dùng trong sản xuất đồ gỗ nội thất văn phòng. Hàng mới 100%.... (mã hs ván mdf carb p/ hs code ván mdf car)
- Mã HS 44111400: Ván MDF- dùng để gia công sản xuất đồ dùng nội thất, văn phòng (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD- CARB P2-2 GRADE), kích thước: (17x1235x2455)MM. Hàng mới 100%.... (mã hs ván mdf dùng đ/ hs code ván mdf dùn)
- Mã HS 44111400: Tấm ván ép mật độ thấp CDF, (1830x2440x12mm), độ nén 950ps, đã được gia cố bằng keo, nhựa phenol formadehti và bột gỗ, dùng làm vách ngăn, NSX: GUANGZHOU VERY ELEGANT IMPORT AND EXPORT CO. LTD, mới 100%... (mã hs tấm ván ép mật/ hs code tấm ván ép m)
- Mã HS 44111400: Tấm Gỗ được làm từ gỗ ván ép kích thước: 1060* 880 * 10 mm... (mã hs tấm gỗ được làm/ hs code tấm gỗ được)
- Mã HS 44111400: Van MDF (18MM X 1220 X 2440)MM (Nguyên liệu dùng để sản xuất)... (mã hs van mdf 18mm x/ hs code van mdf 18m)
- Mã HS 44111400: Van MDF (21MM X 1220 X 2440)MM (Nguyên liệu dùng để sản xuất)... (mã hs van mdf 21mm x/ hs code van mdf 21m)
- Mã HS 44111400: Van MDF (25MM X 1220 X 2440)MM (Nguyên liệu dùng để sản xuất)... (mã hs van mdf 25mm x/ hs code van mdf 25m)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ công nghiệp MDF 1200x800x12mm... (mã hs tấm gỗ công ngh/ hs code tấm gỗ công)
- Mã HS 44111400: Tấm ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF) chưa phủ nhựa, chưa soi rãnh, chưa dán giấy, dùng làm đồ nội thất, KT (1220 X 2440x17)MM, đã qua xử lý ép nhiệt nóng và xử lý công nghiệp. Mới 100%. Do TQSX... (mã hs tấm ván sợi có/ hs code tấm ván sợi)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ ván ép (1220*1000*15)mm.... (mã hs tấm gỗ ván ép/ hs code tấm gỗ ván é)
- Mã HS 44111400: Ván MDFVán MDF (12*1220*2440)MM 900 tấm, dùng sản xuất sản phẩm gỗ XK... (mã hs ván mdfván mdf/ hs code ván mdfván m)
- Mã HS 44111400: Ván MDF(24*1830*2440)375 tấm, NL sx SP gỗ XK... (mã hs ván mdf24*1830/ hs code ván mdf24*1)
- Mã HS 44111400: Len (nẹp) gỗ chân tường-PGVSKRD40099 Pergo Vinyl Skrting (2000*12*55 mm)- Light Denish Oak 70% PEFC certified. Hàng mới 100%.... (mã hs len nẹp gỗ ch/ hs code len nẹp gỗ)
- Mã HS 44111400: Ván gỗ MDF- Medium density fibreboard- chiều dày 18mm- kích thước 1220MM*2745MM*18MM. hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ mdf med/ hs code ván gỗ mdf)
- Mã HS 44111400: Ván mdf (4. 75*1220*2440)mm... (mã hs ván mdf 475*1/ hs code ván mdf 47)
- Mã HS 44111400: Chân pallet (ván ép) 180x180x90mm... (mã hs chân pallet vá/ hs code chân pallet)
- Mã HS 44111400: Van go cong nghiep cac loai(MDF Carb P2 dan 2 mat veneer Walnut My 655*470*15 (Van Cua 1000012-1006))... (mã hs van go cong ngh/ hs code van go cong)
- Mã HS 44111400: Len chân tưởng gỗ bằng gỗ MDF, code: 95023, kích thước 2400*70*8MM (2. 4M/PC), nhãn hiệu KaiFong. Mới 100%... (mã hs len chân tưởng/ hs code len chân tưở)
- Mã HS 44111400: Sàn gỗ laminate wood, size: 630-1860x189x15 mm-VN10322. Hàng mới 100%.... (mã hs sàn gỗ laminate/ hs code sàn gỗ lamin)
- Mã HS 44111400: Ván gỗ lát sàn chất liệu bằng gỗ ván sợi công nghiệp, (MDF), nhãn hiệu Queen Mark, kích thước 1216 x 193 x 12mm. hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ lát sàn/ hs code ván gỗ lát s)
- Mã HS 44111400: Ván sợi bằng gỗ qui cách, dùng để làm bảng viết (880*563*10) mm, hàng mới 100%... (mã hs ván sợi bằng gỗ/ hs code ván sợi bằng)
- Mã HS 44111400: Ván sợi từ xơ sợi (MDF) dùng làm bảng viết. qui cách (1220*2440*10) mm, hàng mời 100%... (mã hs ván sợi từ xơ s/ hs code ván sợi từ x)
- Mã HS 44111400: TẤM VÁN GỖ MDF W9. 2... (mã hs tấm ván gỗ mdf/ hs code tấm ván gỗ m)
- Mã HS 44111400: Ván sợi có tỷ trọng trung bình MDF- MEDIUM DENSITY FIBERBOARD, kích thước: 2440x1220x12 MM, dùng để sản xuất sản phẩm gỗ, hàng mới 100%... (mã hs ván sợi có tỷ t/ hs code ván sợi có t)
- Mã HS 44111400: Phụ kiện đồ nội thất: Ván trụ tủ bằng ván MDF (75*119*2200)mm-hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện đồ nội/ hs code phụ kiện đồ)
- Mã HS 44111400: Ván sợi MDF chống nước (đã qua xử lý nhiệt)- wood fiberboard. Chiều dày trên 9mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván sợi mdf chố/ hs code ván sợi mdf)
- Mã HS 44111400: Sàn làm bằng ván sợi gỗ MDF kích thước 1600x900x20mm. Hàng mới 100%... (mã hs sàn làm bằng vá/ hs code sàn làm bằng)
- Mã HS 44111400: Ván sợi gỗ MDF làm bàn lễ tân, kích thước 1400x980x20mm. Hàng mới 100%... (mã hs ván sợi gỗ mdf/ hs code ván sợi gỗ m)
- Mã HS 44111400: Ván MDF P2 25mm x 1220mm x 2440mm- NL dùng để sản xuất đô gỗ nội thất... (mã hs ván mdf p2 25mm/ hs code ván mdf p2 2)
- Mã HS 44111400: Ván mdf (17 x 1855 x 2465 mm) &# 65. 58... (mã hs ván mdf 17 x 1/ hs code ván mdf 17)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF MC013 làm tủ bếp KT1220mmx2440mmx18 mm, nhà SX Shenzhen Mocai Material Technology Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs tấm gỗ mdf mc01/ hs code tấm gỗ mdf m)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF MC024 làm tủ bếp KT1220mmx2440mmx18 mm, nhà SX Shenzhen Mocai Material Technology Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs tấm gỗ mdf mc02/ hs code tấm gỗ mdf m)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF MC034 làm tủ bếp KT1220mmx2440mmx18 mm, nhà SX Shenzhen Mocai Material Technology Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs tấm gỗ mdf mc03/ hs code tấm gỗ mdf m)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF MC055 làm tủ bếp KT1220mmx2440mmx18 mm, nhà SX Shenzhen Mocai Material Technology Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs tấm gỗ mdf mc05/ hs code tấm gỗ mdf m)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF MC060 làm tủ bếp KT1220mmx2440mmx18 mm, nhà SX Shenzhen Mocai Material Technology Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs tấm gỗ mdf mc06/ hs code tấm gỗ mdf m)
- Mã HS 44111400: Ván ép trắng 2 mặt (MDF) (QC: 244*122*16mm) dùng làm bàn ghế, hàng mới 100%... (mã hs ván ép trắng 2/ hs code ván ép trắng)
- Mã HS 44111400: Tấm ván MDF/ MDF+ESD MAT. Kích thước: (400*900*12T) mm. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm ván mdf/ md/ hs code tấm ván mdf/)
- Mã HS 44111400: MDF board 1245x2465x12mm Carb P2- non rubber- Ván MDF, đã qua xử lý ở nhiệt độ cao... (mã hs mdf board 1245x/ hs code mdf board 12)
- Mã HS 44111400: Ván sợi MDF (Medium Density Fiberboard)... (mã hs ván sợi mdf me/ hs code ván sợi mdf)
- Mã HS 44111400: Ván ép (MDF) các loại đã qua sử dụng thu được từ thùng đựng thiết bị của doanh nghiệp chế xuất 1000 x 2000 x 5 cm... (mã hs ván ép mdf cá/ hs code ván ép mdf)
- Mã HS 44111400: Ván MDF độ dày 18mm... (mã hs ván mdf độ dày/ hs code ván mdf độ d)
- Mã HS 44111400: Ván sợi MDF, kích thước (2440*1220*12)mm, tráng phủ Melamine dùng để sản xuất đồ nội thất (Hàng mới 100%)... (mã hs ván sợi mdf kí/ hs code ván sợi mdf)
- Mã HS 44111400: Ván ép 1100x1100x18 mm (1 cái/kiện), hàng mới 100%... (mã hs ván ép 1100x110/ hs code ván ép 1100x)
- Mã HS 44111400: Ván gỗ ép MDF dán nhựa 2 mặt ABS&PMMA, mã màu 1703L và 1687L, mã 13326771010, kích thước: 2800x1300x19mm, hiệu Rehau. Hàng mới 100%... (mã hs ván gỗ ép mdf d/ hs code ván gỗ ép md)
- Mã HS 44111400: Ván sợi MDF (1120 tấm), kích thước (1541*382*15)mm, tráng phủ Melamine dùng để sản xuất đồ nội thất (Hàng mới 100%)... (mã hs ván sợi mdf 11/ hs code ván sợi mdf)
- Mã HS 44111400: Ván sợi MDF (1680 tấm), kích thước (1541*382*15)mm, tráng phủ Melamine dùng để sản xuất đồ nội thất (Hàng mới 100%)... (mã hs ván sợi mdf 16/ hs code ván sợi mdf)
- Mã HS 44111400: Ván MDF chưa phủ nhựa, chưa dán giấy (đã qua xử lý nhiệt) 1220mm x 2440mm x 25 mm E2 (936 tấm 69. 658 m3). Mới 100%... (mã hs ván mdf chưa ph/ hs code ván mdf chưa)
- Mã HS 44111400: Ván MDF dày trên 9mm 25x1220x2440mm... (mã hs ván mdf dày trê/ hs code ván mdf dày)
- Mã HS 44111400: Ván MDF-MEDIUM DENSITY FIBRE BOARD 1200*2440*15MM(66028. 99m3)(Size cắt chưa trừ biên 15*1225*2465mm)... (mã hs ván mdfmedium/ hs code ván mdfmedi)
- Mã HS 44111400: Sàn gỗ công nghiệp không nhãn hiệu khổ 10mm x 180mm x 800mm (hàng mới 100%)... (mã hs sàn gỗ công ngh/ hs code sàn gỗ công)
- Mã HS 44111400: Ván MDF, có tỷ trọng 0. 429g/cm3, dày 25mm, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf có tỷ/ hs code ván mdf có)
- Mã HS 44111400: Chân sàn nâng bằng gỗ mã WP90, kích thước cao 96mm, kích thước khối 88x88x20mm, hãng sx: Bankyo/Nhật, hàng mới 100%... (mã hs chân sàn nâng b/ hs code chân sàn nân)
- Mã HS 44111400: VÁN MDF (CHIỀU DÀY 12X1830X2440 MM), SỐ KHỐI: 26, 79 MÉT KHỐI... (mã hs ván mdf chiều/ hs code ván mdf chi)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ okan bọc viền 122CM*244CM*1. 5CM, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ okan bọc/ hs code tấm gỗ okan)
- Mã HS 44111400: TẤM GỖ ocan chữ nhật bọc viền 100*219*1. 5Cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ ocan chữ/ hs code tấm gỗ ocan)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ ô can bọc viền 57cm*14cm*1. 5cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ ô can bọ/ hs code tấm gỗ ô can)
- Mã HS 44111400: Ván MDF quy cách 2440*1220*(9-21)MM... (mã hs ván mdf quy các/ hs code ván mdf quy)
- Mã HS 44111400: Ván MDF Premium MBR P2 12mm x 1830 x 2440 (FT25, 25)... (mã hs ván mdf premium/ hs code ván mdf prem)
- Mã HS 44111400: Ván MDF(dùng làm mặt bàn), quy cách: 385mm*510mm*15mm... (mã hs ván mdfdùng là/ hs code ván mdfdùng)
- Mã HS 44111400: BẢNG MÀU GỖ MẪU, MỚI 100%... (mã hs bảng màu gỗ mẫu/ hs code bảng màu gỗ)
- Mã HS 44111400: Ván M. D. F chưa chà nhám, nguyên liệu sản xuất bàn ghế, quy cách: (15. 0MM x 1220 x 2440). Hàng mới 100%... (mã hs ván mdf chưa/ hs code ván mdf ch)
- Mã HS 44111400: Ván MDF (15*1220*2440)MM 2160 tấm, dùng sản xuất sản phẩm gỗ XK... (mã hs ván mdf 15*122/ hs code ván mdf 15*)
- Mã HS 44111400: Ván mdf(chuyển TTNĐ từ tk nhập số 102155595140/E31 ngày 07/08/2018)... (mã hs ván mdfchuyển/ hs code ván mdfchuy)
- Mã HS 44111400: Ván ép-MDF Board (Ván sàn công nghiệp), kích thước 2440*1220*12mm, hàng mới 100%... (mã hs ván épmdf boar/ hs code ván épmdf b)
- Mã HS 44111400: Ván ép plywood (Q/c: 2440 x 1220 x 11mm), chưa gia công... (mã hs ván ép plywood/ hs code ván ép plywo)
- Mã HS 44111400: Ván MDF 1220mmx2440mmx12mm, ván đã qua xử lý, hàng mới 100%.... (mã hs ván mdf 1220mmx/ hs code ván mdf 1220)
- Mã HS 44111400: Ván ép 12 ly... (mã hs ván ép 12 ly/ hs code ván ép 12 ly)
- Mã HS 44111400: Tấm ván MDF/ MDF+ESD MAT. Kích thước: (400*900*12T)mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm ván mdf/ md/ hs code tấm ván mdf/)
- Mã HS 44111400: Tấm ván ép sản xuất từ gỗ keo rừng trồng, kích thước 1020*1220*10mm, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs tấm ván ép sản/ hs code tấm ván ép s)
- Mã HS 44111400: Ván MDF (2440 x 1220 x 21)mm... (mã hs ván mdf 2440 x/ hs code ván mdf 244)
- Mã HS 44111400: Ván MDF Card P2 phủ hai mặt veneer Walnut quy cách 15 x 470 x 655 mm hàng mới 100%... (mã hs ván mdf card p2/ hs code ván mdf card)
- Mã HS 44111400: Tấm MDF phủ màu gỗ anh đào, 2"x3"x0. 6", hàng mới 100%... (mã hs tấm mdf phủ màu/ hs code tấm mdf phủ)
- Mã HS 44111400: Chân pallet (van ep) 180x180x90mm... (mã hs chân pallet va/ hs code chân pallet)
- Mã HS 44111400: Ván MDF đã phủ, kt: 1800x25x70mm, sx tại Vn, mới 100%... (mã hs ván mdf đã phủ/ hs code ván mdf đã p)
- Mã HS 44111400: Ván MFC phủ Melamine (làm bằng bột gỗ)dài từ 100 đến 829 mm rộng từ: 200 đến 914 mm dày 6mm-114mmSL: 26 tấm... (mã hs ván mfc phủ mel/ hs code ván mfc phủ)
- Mã HS 44111400: Ván ép (MDF) các loại đã qua sử dụng thu được từ thùng đựng thiết bị của doanh nghiệp chế xuất 1000 x 2000 x 5 cm... (mã hs ván ép mdf cá/ hs code ván ép mdf)
- Mã HS 44111400: Van ep 1100x1100x18mm(1tam/kien)... (mã hs van ep 1100x110/ hs code van ep 1100x)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ MDF 311MM X 201. 5MM... (mã hs tấm gỗ mdf 311m/ hs code tấm gỗ mdf 3)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ okan bọc viền 122CM*244CM*1. 5CM, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ okan bọc/ hs code tấm gỗ okan)
- Mã HS 44111400: TẤM GỖ ocan chữ nhật bọc viền 100*219*1. 5Cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ ocan chữ/ hs code tấm gỗ ocan)
- Mã HS 44111400: Tấm gỗ ô can bọc viền 57cm*14cm*1. 5cm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gỗ ô can bọ/ hs code tấm gỗ ô can)
- Mã HS 44119200: Tấm Compact chịu nhiệt dạng cứng, làm từ sợi gỗ, được kết dính bằng keo và chất phụ gia làm tăng độ cứng, mặt phủ Laminate, KT: 1220mm*1830mm*12mm, tỷ trọng 1. 4g/cm3, hàng mới 100%... (mã hs tấm compact chị/ hs code tấm compact)
- Mã HS 44119200: Tấm Compact Density Fiberboard(CDF) dạng cứng, làm từ sợi gỗ, được kết dính bằng keo và chất phụ gia làm tăng độ cứng, mặt phủ melanine, KT: 1220mm*1830mm*12mm, tỷ trọng 1. 2g/cm3, hàng mới 100%... (mã hs tấm compact den/ hs code tấm compact)
- Mã HS 44119200: Ván MDF đã xử lý gia công cố nhiệt phủ tráng lớp mặt dùng để làm đồ gỗ gia dụng làm bằng gỗ phong MDF001 (MAPLE), 20x1220x2440mm (SL: 160. 747MTQ, ĐG: 338 USD, TG: 54332. 49USD)... (mã hs ván mdf đã xử l/ hs code ván mdf đã x)
- Mã HS 44119200: Ván MDF đã phủ nhựa, MELMDF 230T/0 UFSTD 4803, kt: 1220x2440x03mm, (HĐ VAT: 0054970 ngày 28/12/2019), sx tại Việt Nam, mới 100%... (mã hs ván mdf đã phủ/ hs code ván mdf đã p)
- Mã HS 44119200: MDF Premium MBR E1 18mm X 1220 X 1830... (mã hs mdf premium mbr/ hs code mdf premium)
- Mã HS 44119200: Ván lát sàn bằng bột gỗ ép Kronotex Exquisit V4, D4169, Size (8x 1380x193)mm, hiệu Kronotex, (bề mặt đã tráng phủ lớp nhôm ô xít chống xước), 8 tấm/hộp, mới 100%... (mã hs ván lát sàn bằn/ hs code ván lát sàn)
- Mã HS 44119200: Tấm đệm bằng gỗ ép màu trắng, có tỷ trọng trên 0. 8g/cm3, kích thước 2. 5mm*1092mm*1245mm, dùng để lót các bản mạch điện tử, giảm áp lực khi khoan... (mã hs tấm đệm bằng gỗ/ hs code tấm đệm bằng)
- Mã HS 44119200: TMDF Premium MBR E1 2. 5mm X 1220 X 1830... (mã hs tmdf premium mb/ hs code tmdf premium)
- Mã HS 44119200: Tấm gỗ ép từ bột gỗ công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, sơn phủ, chưa khoan lỗ, xẻ rãnh dùng làm đồ nội thất, kích thước (80 x 30)cm, dày (3-5)mm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs tấm gỗ ép từ bộ/ hs code tấm gỗ ép từ)
- Mã HS 44119200: Tấm gỗ nhựa(Density), 95% là gỗ, có phủ nhựa bề mặt, màu vàng gạo 1983, kt: 1830mmx2440mmx12mm, chưa đục lỗ, không tự dính, tỷ trọng trên 1050kg/m3, mới 100%.... (mã hs tấm gỗ nhựaden/ hs code tấm gỗ nhựa)
- Mã HS 44119200: Tấm đệm gỗ có tráng nhựa Bakelite (Bakelite plate), kích thước 1105mm*1255mm 1. 5t, dùng để lót các bản mạch điện tử, giảm áp lực khi khoan... (mã hs tấm đệm gỗ có t/ hs code tấm đệm gỗ c)
- Mã HS 44119200: Tấm đệm gỗ màu trắng, kích thước 2. 5mm*43"*49", dùng để lót các bản mạch điện tử, giảm áp lực khi khoan... (mã hs tấm đệm gỗ màu/ hs code tấm đệm gỗ m)
- Mã HS 44119200: Ván HDF/REGULAR HDF (FSC & EPA)(19*2440*1220MM)... (mã hs ván hdf/regular/ hs code ván hdf/regu)
- Mã HS 44119200: Ván ép-MDF Board (Ván sàn công nghiệp), kích thước 20*1220*2440mm, hàng mới 100%... (mã hs ván épmdf boar/ hs code ván épmdf b)
- Mã HS 44119200: Ván sợi bằng gỗ tỷ trọng 0. 82g/cm3 loại A (kích cỡ 18 mm x 1220mm x 2440 mm), HDF HMR GREY. Hàng mới 100%... (mã hs ván sợi bằng gỗ/ hs code ván sợi bằng)
- Mã HS 44119300: Ván MDF 2, Quy cách (4. 75mm x 1220mm x 2440 mm)-hàng đã qua xử lý... (mã hs ván mdf 2 quy/ hs code ván mdf 2 q)
- Mã HS 44119400: Ván ép-PLYWOOD 1220 MM * 2200 MM * 24 MM. Mới 100%... (mã hs ván épplywood/ hs code ván épplywo)
- Mã HS 44119400: VÁN ÉP MẪU. HÀNG MỚI 100%... (mã hs ván ép mẫu hàn/ hs code ván ép mẫu)
- Mã HS 44119400: Ván sợi được tạo thành từ bột gỗ ép, kích thước (120x10)+-5cm, dày 1-2cm, (tỷ trọng <5g/cm3), dùng để sản xuất đồ nội thất, NSX RI SHENG, mới 100%... (mã hs ván sợi được tạ/ hs code ván sợi được)
- Mã HS 44119400: Ván ép(2135 MM*1220 MM*21 MM)-PLYWOOD... (mã hs ván ép2135 mm*/ hs code ván ép2135)
- Mã HS 44119400: Ván MDF/ THINLINE (EPA) (4*2440*1220MM))... (mã hs ván mdf/ thinli/ hs code ván mdf/ thi)