Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

3825 - Mã HS 38252000: Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải (Chứa kim loại Bạc)... (mã hs bùn thải từ hệ/ hs code bùn thải từ)
- Mã HS 38259000: Hóa chất MX-diluted with potassium sulfate dùng cho phòng thí nghiệm, mới 100%... (mã hs hóa chất mxdil/ hs code hóa chất mx)
- Mã HS 38259000: Kem chống tĩnh điện dùng cho sản xuất vỏ mũ (TOUCHME LOTION MIRRA)... (mã hs kem chống tĩnh/ hs code kem chống tĩ)
- Mã HS 38259000: Chất ổn định... (mã hs chất ổn định/ hs code chất ổn định)
- Mã HS 38259000: Chất bịt lỗ sản phẩm sau mạ/ FUKO FS-08... (mã hs chất bịt lỗ sản/ hs code chất bịt lỗ)
- Mã HS 38259000: Dung dịch bảo quản pH KCl, 250ml... (mã hs dung dịch bảo q/ hs code dung dịch bả)
- Mã HS 38259000: Hóa chất nhào trộn cao su Nocceler DM-P... (mã hs hóa chất nhào t/ hs code hóa chất nhà)
3826 - Mã HS 38260090: Chất lau khung lụa CPS Screen Cleaner K3x (1lít0. 96Kg) (Hàng mới 100%)... (mã hs chất lau khung/ hs code chất lau khu)