Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

3703 - Mã HS 37031010: Giấy in ảnh màu hiệu Lucky SA-26, nhạy sáng, chưa phơi sáng, cỡ 62. 2cmx86m, loại mặt bóng, đóng gói 01 cuộn/thùng, hàng mới 100%.... (mã hs giấy in ảnh màu/ hs code giấy in ảnh)
- Mã HS 37031010: Giấy màu kỹ thuật số dùng để tạo ảnh màu, mã hàng SA-60, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, ở dạng cuộn, chiều rộng 61 cm, chiều dài 86m, nhà sx SHANGHAI ZHAOSHUN Trading co. , LTD, mới 100%... (mã hs giấy màu kỹ thu/ hs code giấy màu kỹ)
- Mã HS 37031090: Giấy ảnh màu hiệu Fuji lọai 5inx610ft type CA Glossy (Hàng mới 100%, chưa phơi sáng)... (mã hs giấy ảnh màu hi/ hs code giấy ảnh màu)
- Mã HS 37032000: Giấy ảnh màu kỹ thuật số- Hiệu Kodak 10. 2CMX192M COLORPLUS F PPR SP224 (2 CUỘN/THÙNG). Hàng mới 100%... (mã hs giấy ảnh màu kỹ/ hs code giấy ảnh màu)
- Mã HS 37032000: GIẤY ĐÃ PHỦ LỚP TRÁNG NHẠY, CHƯA PHƠI SÁNG (GIẤY NHẠY SÁNG). Kích cỡ (12, 7cm X 186m). GLOSSY, DÙNG TRONG CHỤP, IN ẢNH MÀU. Chưa in. Hàng mới 100%. XUẤT XỨ CHINA... (mã hs giấy đã phủ lớp/ hs code giấy đã phủ)
- Mã HS 37032000: Phim tráng ảnh bằng giấy đã phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng khổ 12. 7 cm * 186 m, Glossy dùng cho chụp ảnh màu. Hàng mới 100%... (mã hs phim tráng ảnh/ hs code phim tráng ả)
- Mã HS 37032000: Giấy in ảnh màu hiệu Lucky SA-26, nhạy sáng, chưa phơi sáng, cỡ 12. 7cmx183m, loại mặt bóng, đóng gói 02 cuộn/thùng, hàng mới 100%.... (mã hs giấy in ảnh màu/ hs code giấy in ảnh)
- Mã HS 37032000: Giấy màu kỹ thuật số dùng để tạo ảnh màu, mã hàng SA-60, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, ở dạng cuộn, chiều rộng 12, 7 cm, chiều dài 183m, nhà sx SHANGHAI ZHAOSHUN Trading co. , LTD, mới 100%... (mã hs giấy màu kỹ thu/ hs code giấy màu kỹ)
- Mã HS 37032000: Giấy in ảnh, Sise: 0. 58x30m, Code: JY/APH260RG, định lượng 260gsm, hàng mới 100%... (mã hs giấy in ảnh si/ hs code giấy in ảnh)
- Mã HS 37032000: Giấy in ảnh A4 270 gsm, 20 tờ/tập, Kodak. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy in ảnh a4/ hs code giấy in ảnh)
- Mã HS 37039000: Giấy in Oji khổ 80 x 80... (mã hs giấy in oji khổ/ hs code giấy in oji)
3704 - Mã HS 37040010: Phim X quang dùng để kiểm tra khuyết tật sản phẩm phôi đúc (ST-VI CR)... (mã hs phim x quang dù/ hs code phim x quang)
- Mã HS 37040090: Bản in (dán lên khung nhôm-dùng cho ngành in lụa) (10x20) PB, hàng mới 100%... (mã hs bản in dán lên/ hs code bản in dán)
- Mã HS 37040090: Tấm film cảm áp... (mã hs tấm film cảm áp/ hs code tấm film cảm)
3705 - Mã HS 37050090: Phim đã phơi sáng, đã tráng dùng để in logo bao bì đóng gói dao cạo râu- Film for product ST-300 1, mới 100%... (mã hs phim đã phơi sá/ hs code phim đã phơi)
- Mã HS 37050090: Tấm phim X-quang CL-Xposure (34090) dùng trong xét nghiệm protein và các bảng gel. hàng mới 100% dùng trong phòng thí nghiệm, hãng Thermo Fisher Scientific sản xuất... (mã hs tấm phim xquan/ hs code tấm phim xq)
- Mã HS 37050090: Phim in dùng cho công nghiệp in ấn. Hàng mới 100%... (mã hs phim in dùng ch/ hs code phim in dùng)
- Mã HS 37050090: PHIM (FILM). KT: 20"*24" dùng trong sản xuất bản mạch điện từ đã phơi sáng, đã tráng, hàng mới 100%... (mã hs phim film kt/ hs code phim film)
- Mã HS 37050090: PHIM PHỦ (FILM COATING). KT: 20"*24" dùng trong sản xuất bản mạch điện từ đã phơi sáng, đã tráng, hàng mới 100%... (mã hs phim phủ film/ hs code phim phủ fi)
- Mã HS 37050090: Phim in (vât tư của ngành in công nghiệp nhưng không cấu thành thực thể SP xuất khẩu). Hàng mới 100%... (mã hs phim in vât tư/ hs code phim in vât)
- Mã HS 37050090: Phim in. Hàng mới 100%... (mã hs phim in hàng m/ hs code phim in hàn)
- Mã HS 37050090: Phim hình ảnh gia đình SLIDE FILM... (mã hs phim hình ảnh g/ hs code phim hình ản)
- Mã HS 37050090: Phim (Film) 12. 000 DPI (dùng để chụp bản lên khuôn in). Hàng mới 100%... (mã hs phim film 12/ hs code phim film)
- Mã HS 37050090: PHỤ TÙNG TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LON NHÔM-TẤM IN BẢN KẼM, LOẠI ĐÃ PHƠI SÁNG- HÀNG MỚI 100%... (mã hs phụ tùng trong/ hs code phụ tùng tro)
- Mã HS 37050090: Phim in, hàng mới 100%... (mã hs phim in hàng m/ hs code phim in hàn)
- Mã HS 37050090: Film in hình sản phẩm 30061420... (mã hs film in hình sả/ hs code film in hình)
- Mã HS 37050090: FILM: Tấm phim ở dạng phẳng, đã phơi sáng đã tráng lớp nhạy sáng dùng để tạo đường mạch trên tấm bảng mạch in. size: 20" * 24". Mới 100%... (mã hs film tấm phim/ hs code film tấm ph)
- Mã HS 37050090: PHIM (FILM) 20"*24"... (mã hs phim film 20/ hs code phim film)
- Mã HS 37050090: PHIM (FILM) 30"*24"... (mã hs phim film 30/ hs code phim film)
- Mã HS 37050090: PHIM (FILM) tấm phim có phủ chất nhạy sáng, đã phơi sáng dùng trong bản mạch in PCB. KT: 20"*24"... (mã hs phim film tấm/ hs code phim film)
- Mã HS 37050090: Phim 12. 500 DPI dùng để chụp bản lên khuôn in (Sản phẩm là tấm phim dùng trong bảng mạch in PCB, đã tráng, đã phơi sáng)- Hàng mới 100%... (mã hs phim 12500 dpi/ hs code phim 12500)
- Mã HS 37050090: Nhựa dùng làm phim in lụa... (mã hs nhựa dùng làm p/ hs code nhựa dùng là)
- Mã HS 37050090: Bản in bằng kẽm... (mã hs bản in bằng kẽm/ hs code bản in bằng)
- Mã HS 37050090: Phim in trắng cho máy in offset, dạng tấm, kích thước: 600x330x0. 0075mm, mã 35581003, đã tráng và phơi sáng, mục đích sử dụng để in ảnh lên đĩa CD. Nhà sản xuất Hanky. Hàng mới 100%... (mã hs phim in trắng c/ hs code phim in trắn)
- Mã HS 37050090: TẤM PHIM BẰNG PLASTIC ĐÃ CÓ HOA VĂN) DÙNG TRONG MÁY ETCHING ĐỂ IN HOA VĂN LÊN NỒI CHẢO... (mã hs tấm phim bằng p/ hs code tấm phim bằn)
- Mã HS 37050090: Phim in QL3-2349-A01 REV01, Khổ A4 (Phim đã tạo ảnh, Đã tráng và phơi sáng, 1 chiếc/bộ)... (mã hs phim in ql3234/ hs code phim in ql3)
- Mã HS 37050090: Phim dùng để chế tạo mẫu kích thước rộng 610mm dài 60 Mét/cuộn (hàng mới 100%)... (mã hs phim dùng để ch/ hs code phim dùng để)
- Mã HS 37050090: Film in lụa (FIL)- dùng in hình ảnh lên bề mặt da giày khổ 20cm x 30cm-Hàng mới 100%... (mã hs film in lụa fi/ hs code film in lụa)
- Mã HS 37050090: Chế bản in phim (sản phẩm từ phim) dùng để kiểm tra độ phân giải của camera giám sát TV Resolution Chart (AHD_4M Fixed) 16 9. Hàng mới 100%... (mã hs chế bản in phim/ hs code chế bản in p)
- Mã HS 37050090: Phim in A4... (mã hs phim in a4/ hs code phim in a4)
- Mã HS 37050090: Phim in... (mã hs phim in/ hs code phim in)