Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

3210 - Mã HS 32100010: Vecni, dòng hàng số 1 thuộc TKNK: 102958542301/E31 ngày 30/10/2019... (mã hs vecnidòng hàng/ hs code vecnidòng h)
- Mã HS 32100010: Vecni phủ bóng, làm mới bề mặt Ceramic PRO Nano Cleaner- 300ml, nhãn hiệu Nanoshine, hàng mới 100%... (mã hs vecni phủ bóng/ hs code vecni phủ bó)
- Mã HS 32100010: Vecnni BONDING GLUE PANCURE-1570-20... (mã hs vecnni bonding/ hs code vecnni bondi)
- Mã HS 32100010: Vecni (BWC-Q 1044-1) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq 10/ hs code vecni bwcq)
- Mã HS 32100010: Vecni (BWC-Q 1216-1) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq 12/ hs code vecni bwcq)
- Mã HS 32100010: Vecni (BWC-Q 8118-2) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq 81/ hs code vecni bwcq)
- Mã HS 32100010: Vecni (BWC-Q 271015-1) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq 27/ hs code vecni bwcq)
- Mã HS 32100010: Vecni (BWC-Q HB811A001) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni bwcq hb/ hs code vecni bwcq)
- Mã HS 32100010: Vecni (Branton C 21107-1) dùng cho gỗ, nhà sản xuất William & koch, hàng mới 100% dùng làm mẫu... (mã hs vecni branton/ hs code vecni brant)
- Mã HS 32100010: Vẹc ni trắng trong "LITHOCURE PREMIUM;TRANSP. WHITE " UOP0-0061-409N. hàng mới 100%... (mã hs vẹc ni trắng tr/ hs code vẹc ni trắng)
- Mã HS 32100010: Dầu bóng GHY110 (Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Purified water, FAPE, Poly silicon)... (mã hs dầu bóng ghy110/ hs code dầu bóng ghy)
- Mã HS 32100010: Vecni UV780 VG OP Varnish. Là NLSX in tem nhãn. Hàng mới 100%... (mã hs vecni uv780 vg/ hs code vecni uv780)
- Mã HS 32100010: Dầu bóng... (mã hs dầu bóng/ hs code dầu bóng)
- Mã HS 32100010: Vecni chịu nhiệt trên 100độ C... (mã hs vecni chịu nhiệ/ hs code vecni chịu n)
- Mã HS 32100010: Vecni. UV Gloss Op V CP- 3... (mã hs vecni uv gloss/ hs code vecni uv gl)
- Mã HS 32100010: Chất vecni shellac... (mã hs chất vecni shel/ hs code chất vecni s)
- Mã HS 32100010: Dầu bóng GHJ-B110 (Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Purified water, FAPE, Poly silicon)... (mã hs dầu bóng ghjb1/ hs code dầu bóng ghj)
- Mã HS 32100010: Dầu bóng GHY-LH110 (Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Purified water, FAPE, Poly silicon)... (mã hs dầu bóng ghylh/ hs code dầu bóng ghy)
- Mã HS 32100030: Thuốc màu các loại... (mã hs thuốc màu các l/ hs code thuốc màu cá)
- Mã HS 32100030: Thuốc màu MU 255 Red... (mã hs thuốc màu mu 25/ hs code thuốc màu mu)
- Mã HS 32100030: Thuốc màu MU 607 Blue... (mã hs thuốc màu mu 60/ hs code thuốc màu mu)
- Mã HS 32100030: Thuốc màu MS F-Red... (mã hs thuốc màu ms f/ hs code thuốc màu ms)
- Mã HS 32100030: Thuốc màu MU 830(YL) Black... (mã hs thuốc màu mu 83/ hs code thuốc màu mu)
- Mã HS 32100099: Chất xử lý A628W (thành phần: water (mã CAS: 7732-18-5) 53-58%, Polyurethane resin: 42-47%, dùng để xử lý da, mới 100%)... (mã hs chất xử lý a628/ hs code chất xử lý a)
- Mã HS 32100099: Sơn ghi trong nhà. Hàng mới 100%... (mã hs sơn ghi trong n/ hs code sơn ghi tron)
- Mã HS 32100099: Sơn trắng trong nhà loại 5l. Hàng mới 100%... (mã hs sơn trắng trong/ hs code sơn trắng tr)
- Mã HS 32100099: Sơn Trắng... (mã hs sơn trắng/ hs code sơn trắng)
- Mã HS 32100099: Epoxy (Chất phủ từ nhựa epoxy hai thành phần, không chứa nước, dung môi, nguyên sinh, dạng lỏng. Hàng dùng kết hợp với Epoxy (nhựa epoxit) (5242A-2)-mới 100%... (mã hs epoxy chất phủ/ hs code epoxy chất)
- Mã HS 32100099: Sơn mạ kẽm màu ghi Indu... (mã hs sơn mạ kẽm màu/ hs code sơn mạ kẽm m)
- Mã HS 32100099: Sơn nước 25kg/ hộp (xây dựng xưởng sản xuất)... (mã hs sơn nước 25kg// hs code sơn nước 25k)
- Mã HS 32100099: Sơn màu ghi 5lit/ hộp, hàng mới 100%... (mã hs sơn màu ghi 5li/ hs code sơn màu ghi)
- Mã HS 32100099: Sơn màu xanh dương 5 lit/hộp, hàng mới 100%... (mã hs sơn màu xanh dư/ hs code sơn màu xanh)
- Mã HS 32100099: Sơn màu trắng (3kg/Oga) 4 Oga... (mã hs sơn màu trắng/ hs code sơn màu trắn)
- Mã HS 32100099: Chất làm cứng (0. 6kg/Oga) 90 Oga... (mã hs chất làm cứng/ hs code chất làm cứn)
- Mã HS 32100099: Sơn dầu giảm bóng (3kg/Oga) 2 Oga... (mã hs sơn dầu giảm bó/ hs code sơn dầu giảm)
- Mã HS 32100099: Sơn lót màu trắng (3kg/Oga) 10 Oga... (mã hs sơn lót màu trắ/ hs code sơn lót màu)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt màu đỏ 400ml... (mã hs sơn xịt màu đỏ/ hs code sơn xịt màu)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt màu vàng 400ml... (mã hs sơn xịt màu vàn/ hs code sơn xịt màu)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt màu xanh 400ml... (mã hs sơn xịt màu xan/ hs code sơn xịt màu)
- Mã HS 32100099: Sơn cách điện-CPU 700A/B... (mã hs sơn cách điệnc/ hs code sơn cách điệ)
- Mã HS 32100099: Nước xử lý A628W (thành phần: water (mã CAS: 7732-18-5) 53-58%, Polyurethane resin: 42-47%, dùng để xử lý da)... (mã hs nước xử lý a628/ hs code nước xử lý a)
- Mã HS 32100099: Nhựa tổng hợp (Epoxy Resin), kết hợp phụ gia, chất đóng rắn từ hỗn hợp của amin, poly (propylen glycol) tạo thành chất phủ hai thành phần. Hàng mới 100%, mã (S-041 0062878 SN300A), 25kg/thùng.... (mã hs nhựa tổng hợp/ hs code nhựa tổng hợ)
- Mã HS 32100099: Chất phụ gia (Hardener), kết hợp nhựa Epoxy, chất đóng rắn từ hỗn hợp của amin, poly (propylen glycol) tạo thành chất phủ hai thành phần. Hàng mới 100%, mã (SS-022 0062881 SN500B) 25kg/thùng.... (mã hs chất phụ gia h/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 32100099: Sơn EMS-DARK GRAY (CCTV)-81839 MF000002264 (15kg/thùng x 40 thùng)... (mã hs sơn emsdark gr/ hs code sơn emsdark)
- Mã HS 32100099: Sơn HN CLEAR PRIMER (M) MF000002282/ MF000002403 (15kg/thùng x 1 thùng)... (mã hs sơn hn clear pr/ hs code sơn hn clear)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt bóng dw40, mới 100%... (mã hs sơn xịt bóng dw/ hs code sơn xịt bóng)
- Mã HS 32100099: Sơn lót sàn, loại epoxy Samhwa, trọng lượng 18kg/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs sơn lót sàn lo/ hs code sơn lót sàn)
- Mã HS 32100099: Nước sơn... (mã hs nước sơn/ hs code nước sơn)
- Mã HS 32100099: Sơn phủ tường, POLYISOCYANATE RW-10, hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ tường/ hs code sơn phủ tườn)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng PU K99, chống trầy xước... (mã hs sơn bóng pu k99/ hs code sơn bóng pu)
- Mã HS 32100099: Sơn để phun bề mặt sản phẩm, loại 9650-271. Mới 100%... (mã hs sơn để phun bề/ hs code sơn để phun)
- Mã HS 32100099: Sơn/ PAINT (CF190) WF16 (Gđ số 0048-07/01/2013)... (mã hs sơn/ paint cf1/ hs code sơn/ paint)
- Mã HS 32100099: Sơn (COLORANT 5210 BLEU)... (mã hs sơn colorant 5/ hs code sơn coloran)
- Mã HS 32100099: SƠN: Beckrythin synthem thinner... (mã hs sơn beckrythin/ hs code sơn beckryt)
- Mã HS 32100099: Sơn dầu- Natural oil 18L... (mã hs sơn dầu natura/ hs code sơn dầu nat)
- Mã HS 32100099: Sơn cách điện-CPU 700A/B... (mã hs sơn cách điệnc/ hs code sơn cách điệ)
- Mã HS 32100099: Sơn màu đỏ Item 336-18230/200L-V; Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu đỏ item/ hs code sơn màu đỏ i)
- Mã HS 32100099: Dung môi pha sơn, hàng mới 100%... (mã hs dung môi pha sơ/ hs code dung môi pha)
- Mã HS 32100099: Sơn Kova màu vàng (Sơn nước, dùng để sơn tường)... (mã hs sơn kova màu và/ hs code sơn kova màu)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng PU K99, chống trầy xước... (mã hs sơn bóng pu k99/ hs code sơn bóng pu)
- Mã HS 32100099: SƠN: BECKRYTHIN SYNTHEM THINNER... (mã hs sơn beckrythin/ hs code sơn beckryt)
- Mã HS 32100099: SƠN: BeckryCryl Acr Medium Matt 13... (mã hs sơn beckrycryl/ hs code sơn beckryc)
- Mã HS 32100099: Sơn chống gỉ... (mã hs sơn chống gỉ/ hs code sơn chống gỉ)
- Mã HS 32100099: Sơn màu vàng... (mã hs sơn màu vàng/ hs code sơn màu vàng)
- Mã HS 32100099: Sơn tường mầu trắng... (mã hs sơn tường mầu t/ hs code sơn tường mầ)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 C3... (mã hs sơn wf9 c3/ hs code sơn wf9 c3)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 W1... (mã hs sơn wf9 w1/ hs code sơn wf9 w1)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 F11... (mã hs sơn wf16 f11/ hs code sơn wf16 f11)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 PUCK W1... (mã hs sơn wf16 puck w/ hs code sơn wf16 puc)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 PUCK F23... (mã hs sơn wf16 puck f/ hs code sơn wf16 puc)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 PUCK K10... (mã hs sơn wf16 puck k/ hs code sơn wf16 puc)
- Mã HS 32100099: Sơn để sơn sắt, màu vàng/ Yellow Painting... (mã hs sơn để sơn sắt/ hs code sơn để sơn s)
- Mã HS 32100099: Sơn màu ghi đậm DCP-019, hàng mới 100%... (mã hs sơn màu ghi đậm/ hs code sơn màu ghi)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 62... (mã hs sơn wf16 62/ hs code sơn wf16 62)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 M10... (mã hs sơn wf16 m10/ hs code sơn wf16 m10)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF 62... (mã hs sơn acb tf 62/ hs code sơn acb tf 6)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF G1... (mã hs sơn acb tf g1/ hs code sơn acb tf g)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF B20... (mã hs sơn acb tf b20/ hs code sơn acb tf b)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF F11... (mã hs sơn acb tf f11/ hs code sơn acb tf f)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF F13... (mã hs sơn acb tf f13/ hs code sơn acb tf f)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF K10... (mã hs sơn acb tf k10/ hs code sơn acb tf k)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF M10... (mã hs sơn acb tf m10/ hs code sơn acb tf m)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF R18... (mã hs sơn acb tf r18/ hs code sơn acb tf r)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF R25... (mã hs sơn acb tf r25/ hs code sơn acb tf r)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF R50... (mã hs sơn acb tf r50/ hs code sơn acb tf r)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF Y17... (mã hs sơn acb tf y17/ hs code sơn acb tf y)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF W1 2B... (mã hs sơn acb tf w1 2/ hs code sơn acb tf w)
- Mã HS 32100099: Sơn màu 3 kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu 3 kg/hộ/ hs code sơn màu 3 kg)
- Mã HS 32100099: Sơn màu nâu Item 336-18539/200L-V; Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu nâu ite/ hs code sơn màu nâu)
- Mã HS 32100099: Sơn màu xanh Item 336-18236/200L-V; Hàng mới 100%... (mã hs sơn màu xanh it/ hs code sơn màu xanh)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 W1... (mã hs sơn wf16 w1/ hs code sơn wf16 w1)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 B30... (mã hs sơn wf9 b30/ hs code sơn wf9 b30)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 B50... (mã hs sơn wf9 b50/ hs code sơn wf9 b50)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 F11... (mã hs sơn wf9 f11/ hs code sơn wf9 f11)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 K10... (mã hs sơn wf9 k10/ hs code sơn wf9 k10)
- Mã HS 32100099: Sơn WF9 Y17... (mã hs sơn wf9 y17/ hs code sơn wf9 y17)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 B50... (mã hs sơn wf16 b50/ hs code sơn wf16 b50)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 F13... (mã hs sơn wf16 f13/ hs code sơn wf16 f13)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 F23... (mã hs sơn wf16 f23/ hs code sơn wf16 f23)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 K10... (mã hs sơn wf16 k10/ hs code sơn wf16 k10)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 R50... (mã hs sơn wf16 r50/ hs code sơn wf16 r50)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 Y17... (mã hs sơn wf16 y17/ hs code sơn wf16 y17)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 Y18... (mã hs sơn wf16 y18/ hs code sơn wf16 y18)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 RFL M10... (mã hs sơn wf16 rfl m1/ hs code sơn wf16 rfl)
- Mã HS 32100099: Sơn chống rỉ, mới 100%... (mã hs sơn chống rỉ m/ hs code sơn chống rỉ)
- Mã HS 32100099: Sơn vàng+ghi, mới 100%... (mã hs sơn vàngghi m/ hs code sơn vàngghi)
- Mã HS 32100099: Sơn mạ kẽm dạng bột 3kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs sơn mạ kẽm dạng/ hs code sơn mạ kẽm d)
- Mã HS 32100099: Sơn tường nhà trắng My Kolor... (mã hs sơn tường nhà t/ hs code sơn tường nh)
- Mã HS 32100099: Sơn kansai I decor 3 (18L/BT) trắng... (mã hs sơn kansai i de/ hs code sơn kansai i)
- Mã HS 32100099: Sơn phun màu 270g ATM Spray màu đen... (mã hs sơn phun màu 27/ hs code sơn phun màu)
- Mã HS 32100099: Sơn 2 thành phần Black CS-650 15l/Bal... (mã hs sơn 2 thành phầ/ hs code sơn 2 thành)
- Mã HS 32100099: Sơn ngoại thất JotunJo (màu trắng 13. 5L/BT)... (mã hs sơn ngoại thất/ hs code sơn ngoại th)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt ATM, hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt atm hà/ hs code sơn xịt atm)
- Mã HS 32100099: Sơn RAD HI-Gloss loại 20L PP02-510/20L, hàng mới 100%... (mã hs sơn rad higlos/ hs code sơn rad hig)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt ATM Spray A200, màu trắng đục... (mã hs sơn xịt atm spr/ hs code sơn xịt atm)
- Mã HS 32100099: Sơn gờ giảm tốc màu vàng dày 5mm (1 thùng 18kg)... (mã hs sơn gờ giảm tốc/ hs code sơn gờ giảm)
- Mã HS 32100099: Sơn giao thông nhiệt dẻo vạch thường màu vàng dày 2mm (1 thùng 18kg)... (mã hs sơn giao thông/ hs code sơn giao thô)
- Mã HS 32100099: Sơn nền vàng 4kg... (mã hs sơn nền vàng 4k/ hs code sơn nền vàng)
- Mã HS 32100099: Sơn nền xanh 4kg... (mã hs sơn nền xanh 4k/ hs code sơn nền xanh)
- Mã HS 32100099: Bột nhựa epoxy cách điện SC260C (Bột Sơn 97-325)... (mã hs bột nhựa epoxy/ hs code bột nhựa epo)
- Mã HS 32100099: Sơn trắng Hải Phòng 5kg, hàng mới 100%... (mã hs sơn trắng hải p/ hs code sơn trắng hả)
- Mã HS 32100099: Sơn lót epoxy gốc nước APT Wb50(2lon/thùng, 12l/thùng), Hãng sx: APT- Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót epoxy g/ hs code sơn lót epox)
- Mã HS 32100099: Sơn phủ epoxy gốc nước APT WB 20, màu xanh (2lon/thùng, 23l/thùng), Hãng sx: APT- Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs sơn phủ epoxy g/ hs code sơn phủ epox)
- Mã HS 32100099: Sơn đen NC dùng để sơn sắt. Mới 100%... (mã hs sơn đen nc dùng/ hs code sơn đen nc d)
- Mã HS 32100099: Dầu bóng NC dùng để làm bóng. Mới 100%... (mã hs dầu bóng nc dùn/ hs code dầu bóng nc)
- Mã HS 32100099: Sơn lót (Primer), Hiệu Youhan, mới 100%... (mã hs sơn lót primer/ hs code sơn lót pri)
- Mã HS 32100099: Sơn Cạnh (Edge Painting), mới 100%... (mã hs sơn cạnh edge/ hs code sơn cạnh ed)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt các màu 500ml... (mã hs sơn xịt các màu/ hs code sơn xịt các)
- Mã HS 32100099: Sơn chống ăn mòn màu ghi... (mã hs sơn chống ăn mò/ hs code sơn chống ăn)
- Mã HS 32100099: Sơn Đại bàng màu nhũ 3kg... (mã hs sơn đại bàng mà/ hs code sơn đại bàng)
- Mã HS 32100099: Sơn đại bàng chống gỉ 3kg... (mã hs sơn đại bàng ch/ hs code sơn đại bàng)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 G1... (mã hs sơn wf16 g1/ hs code sơn wf16 g1)
- Mã HS 32100099: Sơn WF16 B30... (mã hs sơn wf16 b30/ hs code sơn wf16 b30)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF B50... (mã hs sơn acb tf b50/ hs code sơn acb tf b)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF F23... (mã hs sơn acb tf f23/ hs code sơn acb tf f)
- Mã HS 32100099: Sơn ACB TF UAR... (mã hs sơn acb tf uar/ hs code sơn acb tf u)
- Mã HS 32100099: Sơn Hải Phòng màu xanh AD23 (500ml/lọ) AK-D23, Hàng mới 100%... (mã hs sơn hải phòng m/ hs code sơn hải phòn)
- Mã HS 32100099: Sơn HP 1KG Trắng, Hàng mới 100%... (mã hs sơn hp 1kg trắn/ hs code sơn hp 1kg t)
- Mã HS 32100099: Trợ chất AC8 dùng trong ngành sơn gỗ (10Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs trợ chất ac8 dù/ hs code trợ chất ac8)
- Mã HS 32100099: Bột trét dùng trong ngành sơn gỗ W8045 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs bột trét dùng t/ hs code bột trét dùn)
- Mã HS 32100099: Trợ chất ZD-28004 dùng trong ngành sơn gỗ (10Kg/Can); Hàng mới 100%... (mã hs trợ chất zd280/ hs code trợ chất zd)
- Mã HS 32100099: Tinh màu đen dùng trong ngành sơn gỗ U9442 (3Kg/Can); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu đen dù/ hs code tinh màu đen)
- Mã HS 32100099: Tinh màu đỏ EX dùng trong ngành sơn gỗ U9265 (3Kg/Can); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu đỏ ex/ hs code tinh màu đỏ)
- Mã HS 32100099: Tinh màu đỏ SD dùng trong ngành sơn gỗ U9430 (4Kg/Can); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu đỏ sd/ hs code tinh màu đỏ)
- Mã HS 32100099: Tinh màu tím dùng trong ngành sơn gỗ U9552 (7Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu tím dù/ hs code tinh màu tím)
- Mã HS 32100099: Chất chậm khô dùng trong ngành sơn gỗ W8116 (10Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs chất chậm khô d/ hs code chất chậm kh)
- Mã HS 32100099: Tinh màu trắng dùng trong ngành sơn gỗ U9394 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu trắng/ hs code tinh màu trắ)
- Mã HS 32100099: Tinh màu vàng chanh dùng trong ngành sơn gỗ U9431 (2Kg/Can); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu vàng c/ hs code tinh màu vàn)
- Mã HS 32100099: Tinh màu vàng đất dùng trong ngành sơn gỗ U9383 (18Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu vàng đ/ hs code tinh màu vàn)
- Mã HS 32100099: Tinh màu xanh lá cây dùng trong ngành sơn gỗ U9443 (2Kg/Can); Hàng mới 100%... (mã hs tinh màu xanh l/ hs code tinh màu xan)
- Mã HS 32100099: Sơn lót màu Navy dùng trong ngành sơn gỗ JW137. 200 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót màu nav/ hs code sơn lót màu)
- Mã HS 32100099: Chất làm căng bề mặt dùng trong ngành sơn gỗ W8503 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs chất làm căng b/ hs code chất làm căn)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng màu Navy dùng trong ngành sơn gỗ JW137. 201 (200Kg/Drum); Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng màu na/ hs code sơn bóng màu)
- Mã HS 32100099: Sơn lót phun cạnh dùng trong ngành sơn gỗ GH114. 132 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót phun cạ/ hs code sơn lót phun)
- Mã HS 32100099: Sơn lót màu Simply White dùng trong ngành sơn gỗ W8032 (200Kg/Drum); Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót màu sim/ hs code sơn lót màu)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng màu Simply White dùng trong ngành sơn gỗ W8033 (200Kg/Drum); Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng màu si/ hs code sơn bóng màu)
- Mã HS 32100099: Sơn lót màu Blush Pink dùng trong ngành sơn gỗ AC197. 51 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót màu blu/ hs code sơn lót màu)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng màu Blush Pink dùng trong ngành sơn gỗ AC197. 52 (20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng màu bl/ hs code sơn bóng màu)
- Mã HS 32100099: Chất pha loãng DS dùng trong ngành sơn gỗ W8044 (2x180Kg/Drum, 2x20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs chất pha loãng/ hs code chất pha loã)
- Mã HS 32100099: Sơn lót chống ố dùng trong ngành sơn gỗ W7015ATM (7x200Kg/Drum, 5x20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót chống ố/ hs code sơn lót chốn)
- Mã HS 32100099: Sơn lót màu Gray dùng trong ngành sơn gỗ CN65 JW137. 00 (3x200Kg/Drum, 1x180Kg/Drum); Hàng mới 100%... (mã hs sơn lót màu gra/ hs code sơn lót màu)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng màu Gray CN65 dùng trong ngành sơn gỗ JW137. 01 (3x200Kg/Drum, 5x20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng màu gr/ hs code sơn bóng màu)
- Mã HS 32100099: Sơn bóng trong dùng trong ngành sơn gỗ V1 15%- W7019-15% (8x200Kg/Drum, 4x20Kg/Thùng); Hàng mới 100%... (mã hs sơn bóng trong/ hs code sơn bóng tro)
- Mã HS 32100099: Sơn xịt 280g, Hàng mới 100%... (mã hs sơn xịt 280g h/ hs code sơn xịt 280g)