Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2828 - Mã HS 28281000: Hóa chất dùng trong công nghiệp tẩy rửa: Calcium hypochlorite (CAS 7778-54-3) 70% min- Ca(ClO)2, 50kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất dùng t/ hs code hóa chất dùn)
- Mã HS 28281000: Nguyên liệu sản xuất sản phẩm sử lý nước dùng sử lý môi trường nước- Calcium Hypochlorite (CaOCl)2 70%. mới 100%. Mã CAS: 7778-54-3... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 28281000: DISINFECTANT(CALCIUM HYPOCHLORITE 70% MIN)- Chất dùng trong ngành xử lý nước thải Công Nghiệp. MÃ CAS 7778-54-3. MẶT HÀNG PHẢI KHAI BÁO HOÁ CHẤT... (mã hs disinfectantca/ hs code disinfectant)
- Mã HS 28281000: Nguyên liệu thuốc thú y: Calcium Hypochlorite (Số lô: 20191106; NSX: 11/2019; HSD: 11/2020; Quy cách: 45 Kg/Thùng)... (mã hs nguyên liệu thu/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 28281000: Hóa chất Calcium Hypochlorite 70%, Ca(ClO)2, mã CAS 7778-54-3, dạng hạt, 50kg/thùng, dùng để xử lý nước. Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất calciu/ hs code hóa chất cal)
- Mã HS 28281000: DISINFECTANT SOLID TOXIC NOS GRANULAR (CALCIUM HYPOCHLORITE 70% MIN)- Chất dùng trong ngành xử lý nước thải Công Nghiệp. MÃ CAS 7778-54-3. MẶT HÀNG PHẢI KHAI BÁO HOÁ CHẤT... (mã hs disinfectant so/ hs code disinfectant)
- Mã HS 28281000: Sản phẩm hóa chất Calcium Hypochlorite, dùng trong công nghiêp; 50 kg/thùng. Mã CAS: 7778-54-3... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
- Mã HS 28281000: Hóa chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt VCS C2250... (mã hs hóa chất ức chế/ hs code hóa chất ức)
- Mã HS 28281000: Sản phẩm hóa chất Calcium Hypochlorice... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
- Mã HS 28281000: CALCIUM HYPOCHLORITE 70%- Hóa chất khử trùng dạng bột dùng xử lý nước trong ngành nhuộm, in vải (TP: Ca(ClO)2 70% CAS: 7778-54-3)... (mã hs calcium hypochl/ hs code calcium hypo)
- Mã HS 28281000: HÓA CHẤT DISINFECTANT (CALCIUM HYPOCHLORITE-Ca(OCl)2)... (mã hs hóa chất disinf/ hs code hóa chất dis)
- Mã HS 28281000: Hóa chất Chlorine (Hóa chất dùng để sử lý nước thải công nghiệp)... (mã hs hóa chất chlori/ hs code hóa chất chl)
- Mã HS 28289010: Nước Javen NaClO 7% dùng để xử lý nước thải. Hàng mới 100%... (mã hs nước javen nacl/ hs code nước javen n)
- Mã HS 28289010: NaOCl 8%- Sodium Hypo Chloride (Natri Hypoclorit) dùng cho hệ thống xử lý nước... (mã hs naocl 8% sodiu/ hs code naocl 8% so)
- Mã HS 28289010: HÓA CHẤT JAVEL(dùng cho bộ phận xử lý nước để khử độ màu khi xả nước thải ra ngoài)(TP: khí clo, dung dich NAOH, nước vô khoáng). Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất javel/ hs code hóa chất jav)
- Mã HS 28289010: Hóa chất natri hypochlorite-Nước JAVEL 10%- NAOCl 10%. Dùng để lau sàn trong nhà xưởng.... (mã hs hóa chất natri/ hs code hóa chất nat)
- Mã HS 28289010: Nước Javel, công thức: NaClO 10%, 30 Kgs/Can, hàng mới 100%... (mã hs nước javel côn/ hs code nước javel)
- Mã HS 28289010: HÓA CHẤT-Sodium hypochlorice (NaOCl) (Natri hypoclorit). Hàng mới 100% (M. 952180)... (mã hs hóa chấtsodium/ hs code hóa chấtsod)
- Mã HS 28289010: Sodium Hypochlorite NaClO-Dùng trong xử lý nước thải... (mã hs sodium hypochlo/ hs code sodium hypoc)
- Mã HS 28289010: NaOCl (Natri hypoclorit, NaOCl, Cas: 7681-52-9, dùng cho xử lý nước, đóng trong thùng 25 lit, hàng mới 100%... (mã hs naocl natri hy/ hs code naocl natri)
- Mã HS 28289010: HÓA CHẤT JAVEL(dùng cho bộ phận xử lý nước để khử độ màu khi xả nước thải ra ngoài)(TP: khí clo, dung dich NAOH, nước vô khoáng). Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất javel/ hs code hóa chất jav)
- Mã HS 28289010: Hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải công nghiệp: NCEV-N-0610: NaClO- 10% Natri Hypocloride 10%... (mã hs hóa chất cho hệ/ hs code hóa chất cho)
- Mã HS 28289010: Javel 100g/l (NaOCL) (V5309Y626S; V5309Y754S)... (mã hs javel 100g/l n/ hs code javel 100g/l)
- Mã HS 28289010: JAVEN (Natri hypoclorit- NaOCl)-Là chất tẩy trắng dùng trong ngành nhuộm, in vải (TP: NaOCl 10-12%, CAS: 7681-52-9)... (mã hs javen natri hy/ hs code javen natri)
- Mã HS 28289010: HOA CHAT XU LY NUOC GREEN SX840 (Chất diệt rêu, vi sinh vật) chứa sodium Hypchlorite... (mã hs hoa chat xu ly/ hs code hoa chat xu)
- Mã HS 28289010: Hóa chất Javen-NaOCl hàm lượng 7%, 30kg/can, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất javen/ hs code hóa chất jav)
- Mã HS 28289010: Hóa chất javel-Naclo: Javen 9% + Naclo 32% + Nước cân bằng, dùng trong hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Mới 100%... (mã hs hóa chất javel/ hs code hóa chất jav)
- Mã HS 28289010: NaOCl 8%- Sodium Hypo Chloride (Natri Hypoclorit) dùng cho hệ thống xử lý nước... (mã hs naocl 8% sodiu/ hs code naocl 8% so)
- Mã HS 28289010: Hóa chất Javen NaOCL dùng để xử lý nước thải, đóng gói vào IBC tank, số lượng 10. 434 lít, tỷ trọng 1 lít 1, 198kg. Tổng trọng lượng hàng 13. 127 kg đóng gói thành 11 kiện hàng... (mã hs hóa chất javen/ hs code hóa chất jav)
- Mã HS 28289010: Hóa chất tẩy rửa tính Axít (NaClO 12%, dạng lỏng, đóng 20kg/can)... (mã hs hóa chất tẩy rử/ hs code hóa chất tẩy)
- Mã HS 28289010: Dung dịch NaOCl 7%... (mã hs dung dịch naocl/ hs code dung dịch na)
- Mã HS 28289090: Hóa chất Paracid Base (Sodium Chlorite) dùng trong dây chuyền vắt sữa, nhà sản xuất ZOHAR DALIA C. A. A LTD, hàng mới 100%.... (mã hs hóa chất paraci/ hs code hóa chất par)
- Mã HS 28289090: Natri hypoclorit NaClO 7% (200 lít/thùng), hàng mới 100%... (mã hs natri hypoclori/ hs code natri hypocl)
- Mã HS 28289090: Natri hypoclorit NaClO 7% (200 lít/thùng), hàng mới 100%... (mã hs natri hypoclori/ hs code natri hypocl)
- Mã HS 28289090: Hóa chất chống cáu cặn cho màng RO của hệ thống xử lý nước Orpersion E2661A, thành phần chính: Sodium hypobromite (9-15%), Sodium hydroxide (<5%), đóng gói: 25kg/can... (mã hs hóa chất chống/ hs code hóa chất chố)
- Mã HS 28289090: Dung dịch Clorin- dùng để xử lý nước (Hàng mới 100%)... (mã hs dung dịch clori/ hs code dung dịch cl)
- Mã HS 28289090: Natri clorit... (mã hs natri clorit/ hs code natri clorit)
- Mã HS 28289090: Hóa chất PAC (PAC)- Poly Aluminium Chloride, công thức Aln(OH)nCl(3n-m). xH2O, 25kg/1 bao, Xuất xứ: China... (mã hs hóa chất pac p/ hs code hóa chất pac)