Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2712 - Mã HS 27121000: Snow White Petroleum Jelly (Vazơlin, chất bôi trơn dùng trong sản xuất công nghiệp)- Hàng mới 100%... (mã hs snow white petr/ hs code snow white p)
- Mã HS 27121000: Dầu nhồi OP-100L (Petroleum jelly), không phải dầu thải, dùng làm chất dưỡng cáp sử dụng trong sản xuất cáp sợi quang. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhồi op100/ hs code dầu nhồi op)
- Mã HS 27121000: Dầu nhồi cho ống lỏng Vazơlin (Petroleum Jelly), mã OP-100L, sử dụng để sản xuất cáp quang, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhồi cho ốn/ hs code dầu nhồi cho)
- Mã HS 27121000: Dầu bôi trơn dây thừng (vazơlin) (PETROLEUM JELLY SR-4) (GĐ số: 0440/TB-KĐ4 ngày 09. 05. 2018)... (mã hs dầu bôi trơn dâ/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27121000: Nguyên liệu sản xuất thuốc: MERKUR 500(White Soft Paraffin). Batch No: 0000271559. NSX: 30/09/2019. HSD: 30/09/2022, Nhà sản xuất: Sasol Wax GmbH-Germany. Hang moi 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 27121000: YELLOW VASELINE TECH GRADE (Vazơlin- Chất dùng trong ngành cao su) Packing: 170kg/ drum. TC: 98 Drum. Hàng mới 100%... (mã hs yellow vaseline/ hs code yellow vasel)
- Mã HS 27121000: YELLOW VASELINE TECH GRADE (Vazơlin- Chất dùng trong ngành cao su) Packing: 170kg/ drum. TC: 30 Drum. Net weight: 5100Kg. Gross weight: 5700 Kg. Xuất xứ: China... (mã hs yellow vaseline/ hs code yellow vasel)
- Mã HS 27122000: Paraffin Wax SPK12 (Sáp Paraffin có hàm lượng dầu dưới 0. 75% tính theo trọng lương)(dùng sx nến)... (mã hs paraffin wax sp/ hs code paraffin wax)
- Mã HS 27122000: Paraffin wax FRP-140AU (Sáp Paraffin có hàm lượng dầu dưới 0. 75% tính theo trọng lương)(dùng sx nến)... (mã hs paraffin wax fr/ hs code paraffin wax)
- Mã HS 27122000: Sản phẩm hóa chất Fully Refined Paraffin Wax 58/60, dùng trong công nghiêp. Mã CAS: 8002-74-2... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
- Mã HS 27122000: Sáp Parafin dạng nhũ tương AQUAWAX 88 S/S (F3. 55) chống thấm nước cho ván dăm. hàng mới 100%.... (mã hs sáp parafin dạn/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27122000: Sáp parafin có hàm lượng dầu dưới 0. 75% tính theo trọng lượng (RUBBER ANTIOXIDANT/ORDINARY WAX(SUNPRAX-672X)). Mới 100%... (mã hs sáp parafin có/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27122000: AQUAWAX 88 SS Wax Emulsion- Sáp dùng trong sản xuất ván MDF, hàng đóng gói 2 túi nhựa, Hàng mới 100%... (mã hs aquawax 88 ss w/ hs code aquawax 88 s)
- Mã HS 27122000: Sáp parafin, có hàm lượng dầu dưới 0. 75% tính theo trọng lượng/ PARAFIN WAX. Nguyên liệu dùng để sản xuất màng bao bì... (mã hs sáp parafincó/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27122000: Sáp Parafin (Paraffin Wax)- Paraffin Wax 125 (28Kg/Case), 7461261. Hàng mới 100%... (mã hs sáp parafin pa/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27122000: Sáp Parafin 150F (thành phần: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes)... (mã hs sáp parafin 150/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27122000: Sáp parafin Kunlun, sản phẩm mới được sản xuất năm 2019. Dùng trong sản xuất nến. Hàng mới 100%... (mã hs sáp parafin kun/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27122000: Chất PARAFFIN WAX dạng hạt... (mã hs chất paraffin w/ hs code chất paraffi)
- Mã HS 27122000: Sáp parafin có hàm lượng dầu dưới 0, 75% tính theo trọng lượng được đúc thành hình (Truck Wax)(25 Kg/Thùng)... (mã hs sáp parafin có/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp nến paraffin(150N). Hàng mới 100%... (mã hs sáp nến paraffi/ hs code sáp nến para)
- Mã HS 27129010: Sáp paraffin để cố định mẫu, nhiệt độ 56-58 C, code: 00403, 12 túi/hộp (túi 1 kg), nhà sản xuất: HISTOLAB PRODUCTS AB. Hàng mới 100%... (mã hs sáp paraffin để/ hs code sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Sáp paraffin (98% paraffin khoáng)- ANTILUX 654A OIL WAX... (mã hs sáp paraffin 9/ hs code sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Sáp Parafin-(Dùng bôi trơn khuôn giày)... (mã hs sáp parafindù/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin... (mã hs sáp parafin/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp nến (White paraffin wax- 50kgs/bag)... (mã hs sáp nến white/ hs code sáp nến whi)
- Mã HS 27129010: Phụ gia cao su 1956 (thành phần: Paraffin Waxes (CAS: 8002-74-2): 70-80%, Microcrystalline waxes (CAS. 64742-42-3): 30-20%)... (mã hs phụ gia cao su/ hs code phụ gia cao)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin. Mới 100%... (mã hs sáp parafin mớ/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp nến (FUSHUN 58 DEG. C). Hàng mới 100%... (mã hs sáp nến fushun/ hs code sáp nến fus)
- Mã HS 27129010: Nguyên liệu sx lốp xe cao su: Sáp parafin- N3560 Ozoace-0037 (Mã CAS: 8002-74-2; 63231-60-7; 9002-88-4)... (mã hs nguyên liệu sx/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 27129010: Chất trợ (SASOLWAX S683) (30-70% Solid saturated, Predominantly Straight Chained Hydro- Carbons- CAS: 8002-74-2, 30-70% Solid saturated, predominantly branched hydrocarbons- CAS: 92045-76-6)... (mã hs chất trợ sasol/ hs code chất trợ sa)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin, dùng cho sản xuất lốp xe OKERIN 3614/1H (DMCH000020)... (mã hs sáp parafin dù/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin dùng cho sản xuất lốp xe OZOACE 0701 (DMCH000025)... (mã hs sáp parafin dùn/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: SASOLWAX 1365 (SÁP PARAFFIN DÙNG SẢN XUẤT ĐÈN CẦY) HÀNG MỚI 100%... (mã hs sasolwax 1365/ hs code sasolwax 136)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin DIPHENYL GUANIDINE WAX (B10) (KQGD: 2781/ N3. 12/TD ngày 23/11/2012)... (mã hs sáp parafin dip/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin toàn tinh thể dạng hạt màu trắng dùng để sản xuất nhựa, cao su... (mã hs sáp parafin toà/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin- Wax (YX-wax), số cas: 8002-74-2, dung để se sợi chỉ, mới 100%... (mã hs sáp parafin wa/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Hóa chất- Sáp Paraffin chống mốc, chống nứt_ CnH2n+224~36_ CAS 8002-74-2... (mã hs hóa chất sáp p/ hs code hóa chất sá)
- Mã HS 27129010: Sáp paraffin Wax 135 (thành phần: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes)... (mã hs sáp paraffin wa/ hs code sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Hỗn hợp sáp polyethylene và sáp paraffin. Chất phụ gia cao su 1956 (thành phần gồm: Paraffin Waxes 70-80%, Microcrystalline waxes: 30-20%) 25KG/BAG... (mã hs hỗn hợp sáp pol/ hs code hỗn hợp sáp)
- Mã HS 27129010: Sáp Paraffin đã clo hóa (CHLORINATED PARAFFIN 52 PCT PAYCHLOR 52)... (mã hs sáp paraffin đã/ hs code sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin đã tinh chế dạng hạt-Chất chống rạn nứt 5880 (B10), (KQPTPL: 8164/TB-TCHQ ngày 08/09/2015), hàng mới... (mã hs sáp parafin đã/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp paraffin 29-RA04K dùng để sản xuất linh kiện cao su (thông báo 1289). Hàng mới 100%... (mã hs sáp paraffin 29/ hs code sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Sáp paraphin có nhiều công dụng- ANTI BLOOMING AGENT (Giám định số: 0005/N3. 13/TĐ, ngày 24/01/2013, hàng không thuộc tiền chất, hóa chất nguy hiểm)... (mã hs sáp paraphin có/ hs code sáp paraphin)
- Mã HS 27129010: Sáp PARAFFIN (PARAFFIN WAX)... (mã hs sáp paraffin p/ hs code sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Sáp vi tinh thể parafin dùng để ngăn ngừa tác động của ánh sáng và ozone hóa cho cao su ANTILUX 654, nsx: Rheinchemie. Hàng mới 100%... (mã hs sáp vi tinh thể/ hs code sáp vi tinh)
- Mã HS 27129010: Chất trợ dính dạng lỏng chế phẩm từ sáp parafin thuộc loại dầu khoán trắng, làm phụ gia cho sản xuất hạt nhựa (số CAS: White mineral oil & 8042-47-5)(White mineral oil (WHITE MINERAL OIL 200)... (mã hs chất trợ dính d/ hs code chất trợ dín)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin toàn tinh thể dạng hạt màu trắng dùng để sản xuất nhựa, hàng mới 100%... (mã hs sáp parafin toà/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp Parafin-(Dùng bôi trơn khuôn giày)... (mã hs sáp parafindù/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp nến màu trắng (parafin), dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs sáp nến màu trắ/ hs code sáp nến màu)
- Mã HS 27129010: Chất trợ dính chế phẩm từ sáp parafin làm phụ gia cho sản xuất hạt nhựa, WHITE MINERAL OIL 200 (thuộc loại dầu khoáng trắng), Hàng mới 100%.... (mã hs chất trợ dính c/ hs code chất trợ dín)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin STIK-E (STICK WAX)... (mã hs sáp parafin sti/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp parafin W101 (PATTERN WAX W101))... (mã hs sáp parafin w10/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129010: Sáp paraffin... (mã hs sáp paraffin/ hs code sáp paraffin)
- Mã HS 27129010: Chất phụ trợ chế biến: OKERIN 1956... (mã hs chất phụ trợ ch/ hs code chất phụ trợ)
- Mã HS 27129090: Wax Emulsion (Sáp nhũ tương). Nguyên liệu dùng trong sản xuất ván MDF. Hàng mới 100%... (mã hs wax emulsion s/ hs code wax emulsion)
- Mã HS 27129090: Sáp bổ trợ mối hàn Soldering paste YO-037 (tác dụng dưỡng mối hàn) Rosin 40. 80%, Wax 30. 5%, Liquid paraffin 7. 76%, Activator 2. 4%, Zinc chloride 1. 94%, Ammonium... (mã hs sáp bổ trợ mối/ hs code sáp bổ trợ m)
- Mã HS 27129090: Chất chống lão hóa (SK)... (mã hs chất chống lão/ hs code chất chống l)
- Mã HS 27129090: Sáp phức hợp COMPOUND WAX (3#) hàm lượng dầu 25- 30%. Hàng mới 100%, TQSX theo TC SH/T0807-2008 của TQ, đồng nhất đóng bao 25kg/bao. Dùng làm phụ gia SX vật liệu nổ công nghiệp... (mã hs sáp phức hợp co/ hs code sáp phức hợp)
- Mã HS 27129090: Chất trợ chống trầy xướt dùng cho sơn tĩnh điện- L502 ANTI SCRATCH AGENT (Hàng mới 100%) (CAS: 9002-88-4; Polyethylener)... (mã hs chất trợ chống/ hs code chất trợ chố)
- Mã HS 27129090: Sáp parafin OZOACE 0111 dùng cho sản xuất lốp xe DMCH000019... (mã hs sáp parafin ozo/ hs code sáp parafin)
- Mã HS 27129090: Sáp khoáng- Anti blooming agent (GD1667/N3. 11)TD ngay 15/06/2011)... (mã hs sáp khoáng ant/ hs code sáp khoáng)
- Mã HS 27129090: Dầu Parafin 150N dùng để sản xuất nến. Hàng mới 100%... (mã hs dầu parafin 150/ hs code dầu parafin)
- Mã HS 27129090: Chất chống vàng (hàng mới 100%)- ANTI BLOOMING AGENT (có KQGD: 0458/N3. 13/TD của tờ khai 3360/NSX01)... (mã hs chất chống vàng/ hs code chất chống v)
- Mã HS 27129090: Sáp dùng trong công nghiệp sản xuất nến: FULLY REFINED PARAFFIN WAX 54/56 DEG. C. Hàng đóng đồng nhất 25kg/carton, tổng 5600 CTNS... (mã hs sáp dùng trong/ hs code sáp dùng tro)
- Mã HS 27129090: Sáp khoáng từ dầu mỏ/SUNPRAX 652, hàng mới 100%, mã CAS 8002-74-2... (mã hs sáp khoáng từ d/ hs code sáp khoáng t)
- Mã HS 27129090: Sáp nhỏ (sáp dầu khoáng)/ MICRO WAX. Nguyên liệu dùng để sản xuất màng bao bì... (mã hs sáp nhỏ sáp dầ/ hs code sáp nhỏ sáp)
- Mã HS 27129090: COMPOUND WAXES(sáp khoáng), dạng thể rắn, mầu nâu hoặc mầu nâu vàng, điểm nóng chảy 65 độ C đến 70 độ C, điểm sáng 250, độ dính 7, 5-9, 5, TQSX hàng mới 100%. Dùng trong CN QP... (mã hs compound waxes/ hs code compound wax)
- Mã HS 27129090: Hóa chất thí nghiệm: Paraffin Liquid- 0 (CAS 8012-95-1), dạng lỏng, 10l/thùng, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất thí ng/ hs code hóa chất thí)
- Mã HS 27129090: Sáp than non Bleached Montan wax 813 dùng sản xuất chì màu... (mã hs sáp than non bl/ hs code sáp than non)
- Mã HS 27129090: Sáp khoáng vi tinh thể (25kg/ kiện, hàng mới 100%)- SX chất nhũ tương nền dùng trong khai thác mỏ than hầm lò... (mã hs sáp khoáng vi t/ hs code sáp khoáng v)
- Mã HS 27129090: CRYSTALLINE WAX(WX-125S)- Sáp tinh thể, dạng lỏng (dùng để sản xuất dầu nhớt công nghiệp), CAS: 8002-74-2; hàng mới 100%.... (mã hs crystalline wax/ hs code crystalline)
- Mã HS 27129090: Sáp khử mùi Sara (Hàng mới 100%)... (mã hs sáp khử mùi sar/ hs code sáp khử mùi)
- Mã HS 27129090: Sáp thơm Glade 180g (Hàng mới 100%)... (mã hs sáp thơm glade/ hs code sáp thơm gla)
- Mã HS 27129090: Chất chống lão hóa (SK, A08)... (mã hs chất chống lão/ hs code chất chống l)
- Mã HS 27129090: ANTILUX 654A. Hỗn hợp sáp paraffin và sáp hydrocarbon. Theo kết quả PTPL số: 944/TB-KĐ3. Ngày 21/06/2017 (Dòng 3 TKN: 102760429810)... (mã hs antilux 654a h/ hs code antilux 654a)